Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider"

Transkript

1 Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne for job. En ledig med en videregående uddannelse har omkring pct. større chance for at komme i job end en ufaglært, og særligt i krisetider gør en uddannelse det lettere at forlade ledighedsstatistikken. Det fleksible danske arbejdsmarked er både i høj- og lavkonjunktur en fordel for alle på arbejdsmarkedet. Det er især ledige med videregående uddannelser, der har succes med at bryde ud af arbejdsløsheden både i højkonjunktur og i perioder med lav økonomisk vækst. Fordelene ved at have en høj uddannelse er endda endnu større i krisetider En videregående uddannelse hjælper mod ledighed En videregående uddannelse giver størst chance for job Andelen af ledige der finder job året efter, årige < Pct pct. 40 Ufaglærte Øget jobmulighed 60 Personer med videregående uddannelse 54 pct. Anmærkning Tal for lavkonjunktur er fra 2003, og tal for højkonjunktur er fra Øget jobmulighed er forstået som den procentvise forskel på andelen af ledige, der finder job året efter Lavkonjunktur Højkonjunktur Kilde Danmarks Statistik, IDA, DI-beregninger

2 SIDE 2 Under den seneste højkonjunktur (i 2007) havde 62 pct. af de arbejdsløse fra året før med en videregående uddannelse fundet et job, mens det for de ufaglærte ledige var 43 pct. De ledige med en videregående uddannelse havde således 45 pct. større chance for at komme i job end de ufaglærte ledige. Ligeledes havde de faglærte ledige 19 pct. større chance for at komme i job end de ufaglærte. 45 pct. større jobchancer i højkonjunktur Fordelene ved at have en videregående uddannelse viser sig især i krisetider. Under sidste lavkonjunktur (i 2003) havde en ledig med en videregående uddannelse 54 pct. større chance for at komme i job end de ufaglærte ledige. Ligeledes havde de faglærte ledige 29 pct. større chance for at komme i job end de ufaglærte. 54 pct. større jobchancer i lavkonjunktur En sandsynlig forklaring på, at en ledig med en videregående uddannelse særligt i krisetider har markant større chancer for at komme i job end ufaglærte er, at andelen af ufaglærte er højere i de konkurrenceudsatte eksportvirksomheder. Ledigheden for ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse følger i et betydeligt omfang de lediges jobchancer fordelt på uddannelse. Personer med en videregående uddannelse har samlet set den laveste ledighed. Det gælder i særlig grad, hvis man ser bort fra de humanistisk uddannede. Blandt de faglærte er der også en forholdsvis lav ledighed, hvorimod ufaglærte har en over dobbelt så stor ledighed. De ufaglærte har den højeste ledighed Det er især en fordel at have en naturvidenskabelig uddannelse, hvis man bliver ledig. 76 pct. af de ledige med en videregående naturvidenskabelig uddannelse var således i job året efter. Videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab og sundhed synes også at være en fordel, hvis man er blevet ledig. Naturvidenskab er en fordel Jobchancerne er størst for ledige med en uddannelse inden for levnedsmiddel og husholdning, sundhed, samt jern og metal. Her er ledigheden også forholdsvis lav. Levnedsmiddel, sundhed samt jern og metal er en fordel

3 SIDE 3 Naturvidenskabelige ledige har de største jobchancer Andel af ledige der finder job året efter fordelt på uddannelse, årige, 2007, pct. Ledighed Nyansatte ledige Personer med videregående udd. 1,6 62 Naturvidenskabelig 2,3 76 Samfundsvidenskabelig 1,6 66 Sundhed 0,6 65 Humanistisk 3,6 62 Pædagogisk 1,3 61 Teknisk 1,6 56 Øvrige 1,9 59 Faglærte 1,7 51 Levnedsmiddel og husholdning 2,0 60 Sundhed 1,5 54 Jern og metal 1,2 52 Bygge og anlæg 1,3 Handel og kontor 1,7 49 Teknik og industri i øvrigt 3,4 48 Øvrige 2,5 Ufaglærte 3, kvartal 2009: Størst efterspørgsel efter personer med en videregående uddannelse Resultaterne fra DI s virksomhedspanel fra september 2009 viser, at ca. 30 pct. af de adspurgte virksomheder forventer at skulle rekruttere arbejdskraft i 4. kvartal på trods af, at den samlede beskæftigelse ventes at falde. Hver tredje virksomhed rekrutterer i 4. kvartal I den nuværende økonomiske krise er der størst efterspørgsel efter personer med en videregående uddannelse. I 4. kvartal 2009 er det 14 pct. af virksomhederne, der forventer at skulle rekruttere personer med en videregående uddannelse. Virksomhederne efterspørger uddannet arbejdskraft

4 SIDE 4 Der efterspørges flest med videregående uddannelse og afskediges flest ufaglærte Forventninger til rekrutteringer og afskedigelser i 4. kvartal 2009, fordelt på faggrupper < Afskedigelser Ufaglærte Adminstrativt personale Rekrutteringer Faglærte Anmærkning Virksomhederne kan have svaret ja til flere typer arbejdskraft. Videregående uddannelse Ledere Pct. Kilde DI s virksomhedspanel. Survey blandt 515 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo september 2009 Virksomhedspanelet viser ligeledes, at der er en vis efterspørgsel efter alle uddannelsesgrupper. Resultaterne fra virksomhedspanelet viser ligeledes, at det særligt er de ufaglærte og det administrative personale, som virksomheder forventer at afskedige. Det fleksible danske arbejdsmarked er en klar fordel Danske virksomheder har en relativt høj fleksibilitet i forhold til ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. I internationale sammenligninger er der eksempelvis ingen europæiske lande, der har højere grad af fleksibilitet end Danmark. Relativt høj fleksibilitet i Danmark De forholdsvis korte opsigelsesvarsler betyder, at danske virksomheder er mere risikovillige end virksomheder i andre lande og derfor hurtigere ansætter medarbejdere, når behovet og mulighederne er til stede. Dermed kommer fleksibiliteten også lønmodtagerne til gode. Fordel for alle ledige Muligheden for at skifte job i Danmark er kun i et mindre omfang betinget af konjunkturerne. Stort set uafhængigt af den økonomiske situation opretter og nedlægger danske virksomheder hvert år omkring job. Jobskabelsen er stort set uafhængig af konjunkturer

5 SIDE 5 Mange jobskabelser og jobnedlæggelser uafhængigt af konjunkturerne Jobskabelser og jobnedlæggelser som andel af beskæftigelsen, personer 400 < Joboprettelse Jobnedlæggelse Forskel 100 Kilde Danmarks Statistik, IDA og DI-beregninger Ledigheden er steget det seneste år og lå i juli 2009 på personer. Til trods for en stigning i ledigheden på ca personer og udsigten til fortsatte stigninger i ledigheden kommer de fleste ledige hurtigt i job. Ledigheden rammer faggrupperne forskelligt. Det er særligt a-kasser inden for byggeri samt metalarbejdernes a-kasse og 3F, der har oplevet en markant stigning i ledigheden fra 1. kvartal Der synes derimod at have været en væsentlig mindre stigning blandt funktionærer og tjenestemænd, HK og blandt akademikerne. En DI-analyse fra august 2009 viser, at 70 pct. af de ledige fra september 2008 var kommet i job allerede inden udgangen af marts De mange ansættelser hver uge skyldes blandt andet det fleksible danske arbejdsmarked. Stigende ledighed mange kommer tilbage i job Ledigheden rammer forskelligt Stigende ledighed mange kommer tilbage i job Ledige inden for Byg, metal og 3F hurtigst i job. Selv om der har været en særlig stor stigning i antallet af ledige i de a-kasser, som har mange medlemmer ansat som timelønnede i private erhverv, er det omvendt også dem, der kommer hurtigst tilbage i job. Mere end pct. af de nye ledige i 1. kvartal 2009 i a-kasser inden for byggeri, metalarbejdernes a-kasse og 3F er tilbage i job efter 13 uger. Derimod synes det at være akademikerne, der kommer langsomst tilbage i job. Ledige inden for byg, metal og 3F hurtigst i job

6 SIDE 6 Forsikrede ledige i Byg, 3F og Metal kommer hurtigst tilbage i job Andel nyledige på a-dagpenge i 1. kvartal 2009, der er tilbage i job efter hhv. 8 og 13 uger < Pct. 60 I job efter 13 uger 40 I job efter 8 uger 30 Kilde Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og DI-beregninger Byg 3F Metal Funktionærer mv. Øvrige NNF Teknik HK Akademikere Overordnet set er der flere, der bliver ramt af ledighed, men der er stadig et betydeligt antal ledige, der kommer tilbage i job relativt hurtigt. Det fleksible arbejdsmarked virker i krisetider. Ligeledes er erfaringerne fra tidligere, at en erhvervskompetencegivende uddannelse hjælper mod ledighed. Det gælder særligt i krisetider.

7 Gruppe A-kasser Akademikere Akademikere, Civiløkonomer, Erhvervssproglige, Magistre, Ingeniører Funktionærer mv. Børne- og ungdomspædagoger, Danske Sundhedsorganisationer, Folkeskolelærere, Frie Funktionærer, Funktionærer og Tjenestemænd, Journalister, Socialpædagoger, Stats-og teleansatte, Pædagogmedhjælpere Byg Træ-Industri-Byg, El-faget, Blik- og Rør, Malerfaget og Maritime Metal Metalarbejdere Teknisk Business, Funktionærer og Servicefag, Ledere, Teknikere, IT-faget og Merkonomer HK Handels- og kontorfunktionærer 3F 3F NNF NNF Øvrige Danske Lønmodtagere, Kristelig a-kasse, Restaurationsbranchen, Fag og Arbejde, Selvstændige Erhvervsdrivende, Selvstændige, Maritim A-kasse artiklen udgives af DI i samarbejde med FIH SIDE 7

8 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Statusrapport på beskæftigelsesindsatsen 2011. Statusrapport på. beskæftigelsesindsatsen. Overledigheden i Københavns Kommune

Statusrapport på beskæftigelsesindsatsen 2011. Statusrapport på. beskæftigelsesindsatsen. Overledigheden i Københavns Kommune Statusrapport på 2011 beskæftigelsesindsatsen Overledigheden i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord ved Morten Binder... 3 1. Arbejdsmarkedssituationen i København... 4 Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere