Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag omkring vandbehandling. Søren Klinggaard, FORCE Technology"

Transkript

1 Temadag omkring vandbehandling Søren Klinggaard, FORCE Technology

2 Formål med vandbehandling på et fjernvarmesystem Maksimal forsyningssikkerhed Maksimal levetid af anlægget Minimering af driftsomkostninger Miljømæssig optimal drift af anlægget

3 Hvad er det, vi vil undgå Korrosion Reduktion af levetid Reduktion i forsyningssikkerhed Øget driftsomkostninger Belægningsdannelse Forøget energiforbrug Kan ikke levere den ønskede varme For at kunne reducere faren for korrosion og belægninger er det nødvendig at vide, hvilke parametre i cirkulationsvandet, der giver anledning til korrosion og belægningsdannelse.

4 Korrosion Definition Korrosion af et materiale kan defineres som en nedbrydning af materialet ved en kemisk reaktion med det omgivne miljø.

5 Korrosionsreaktioner Anodereaktion: Fe Fe e - Katodereaktion: O 2 + 2H 2 O + 4e - 4OH - Totalreaktion: 2Fe + O 2 + 2H 2 O 2Fe(OH) 2 (ferrohydroxyd) Fe(OH) 2 kan iltes videre til Fe 3 O 4 (magnetit) og Fe 2 O 3,H 2 O

6 Korrosion Korrosionsprodukt Korrosionsstrøm Anode Katode Metal Korrosionsstrøm

7 Generel korrosion Anode- og katodeområderne skifter plads Som regel lav korrosionshastighed

8 Generel korrosion

9 Grubetærring Cl - Cl - Cl - O 2 O Na 2 O + 2 O 2 O 2 OH - M M + + Na + OH - OH - Cl - OH - OH - Na Cl - Na + + M + Na + M + M + Metal e - Korosionsstrøm e -

10 Grubetæring

11 Spaltekorrosion Cl - Cl - OH - Cl - Na + O 2 O 2 O 2 OH - OH - OH - Na + Na + Na + O 2 O OH - 2 OH - OH - Metal/pakning M + e - Korrosionsstrøm M + M + M + Cl - M + M + M + Cl - Cl - Cl - Metal e - Korrosionsstrøm

12 Spaltekorrosion

13 Galvanisk korrosion Ædel Metal Metal Metal ion ligevægt Guld Sølv Kobber Nikkel Jern Au - Au 3+ Ag - Ag + Cu - Cu 2+ Ni - Ni 2+ Fe - Fe 2+ Eletrode potentiale V vs SHE Krom Cr - Cr Zink Zn - Zn Aluminium Al - Al Uædel Magnesium Mg - Mg

14 Galvanisk korrosion Kan give meget høje korrosionshastigheder Ædel Beskyttes Uædel Korrodere Kobber Messing Jern Zink Magnesium

15 Galvanisk korrosion Galvanisk korrosion under bolt

16 Spændingskorrosion Ved uheldige kombinationer mellem materiale og miljø kan der udvikles spændingskorrosion. Materialet skal være udsat for trækspændinger (i nærheden af flydespændingen). Korrosionen viser sig som en revnevækst i materialet. Korrosionen er en hurtigt forløbende korrosionsform. Reducerer/eliminerer materialets styrke.

17 Spændingskorrosion Eksempler på uheldige materiale miljøkombinationer: Rustfrit stål i kloridholdigt miljøer Rustfrit stål i nitratholdige miljøer Messing i ammoniakholdige miljøer

18 Spændingskorrosion i messingomløber Kilde:

19 Bakteriel korrosion Bakterierne eller deres affaldsprodukter kan virke korrosive overfor stål, og andre metaller i cirkulationssystemet. På nuværende tidspunkt tyder alle undersøgelser på, at den bedste metode til bekæmpelse af bakterier i fjernvarmesystemer er udsultning. Det vil sige lavest mulig saltindhold og lavest mulig føde til bakterierne (sulfat, olie/fedt etc.).

20 Forlængelse af levetid Fjernelse af aggressive ioner Omvendt osmose Afsaltningsanlæg Afiltning Termisk afilter Vakuum afilter Mikroboble aflufter ph-hævning af vandet Lud dosering Tilsætning af ammoniak Materialevalg Tillegering af krom og nikkel

21 Pourbaixdiagram 0,9 0,7 E (V vs SCE) 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7-0,9-1,1-1,3-1,5 Fe 2+ Fe Fe 2 O 3 Vands stabilitetsområde ph

22 Bakteriel korrosion Bakterierne eller deres affaldsprodukter kan virke korrosive overfor stål, og andre metaller i cirkulationssystemet. På nuværende tidspunkt tyder alle undersøgelser på, at den bedste metode til bekæmpelse af bakterier i fjernvarmesystemer er udsultning. Det vil sige lavest mulig saltindhold og lavest mulig føde til bakterierne (sulfat, olie/fedt etc.).

23 Udvendig korrosion af fjernvarmerør - Ved brud på kappen/dårlige samlinger kan der trænge vand fra den omgivende jord ind i isoleringsmaterialet og give anledning til korrosion. - Visse jordbundstyper er mere aggressive end andre, og her er bakteriel induceret korrosion aktuel. - Ved parallel føring med højspændingsledninger kan der induceres vekselspænding, der kan give anledning til forøget korrosion af rørføringen.

24 Belægninger

25 Belægninger Belægninger i fjernvarmesystemer Magnetit (ønsket belægning) Kalkbelægninger Kiselsyrebelægninger Bakteriebelægninger Silt (jord, sand etc.)

26 Magnetitbelægning Ønsket belægning i kedlen Beskytter mod videre korrosion af rørsystemet Magnetit (Fe 3 O 4 ) Jern

27 Magnetitbelægning Opbyggelsen af magnetit kræver en nøje indregulering/kontrol med vandkvaliteten ph = 9 10 Iltindhold lavest mulig Stabil vandkvalitet

28 Kalkbelægninger Kalkbelægninger udfældes i vandsystemer, når opløslighedsproduktet for kalk (calcium og magnesiumkarbonat) overskrides Udfældningen er afhængig af temperaturen Udfældningen sker på de mest varmpåvirkede områder (varmevekslere, kedler etc.) Kalkbelægninger er termisk isolerende og kan medføre et forøget energiforbrug til pumper

29 Kalkbelægninger Uønsket belægning Risiko for korrosion Isolering Kalk (CaCO 3 + MgCO3) Metal

30 Kalkbelægninger Tab af kedeleffektivitet som funktion af kalkbelægninger Tykkelse af belægning Forøgelse af energiforbrug 0.5 mm 2 % 1 mm 4 % 2 mm 6 % 4 mm 10 % 8 mm 20 % 16 mm 40 % 30 mm 80 %

31 Kalkbelægning Faren for kalkbelægninger formindskes/fjernes ved at sikre, at cirkulationsvandet er uden hårdhed Ingen hårdhed i spædevand Hurtig lokalisering og udbedring af evt. lækager, hvor råvand trænger ind i systemet Kemikalieoverskud i cirkulationsvand således, at indtrængende hårdhed fældes som slam Slam dannet af indtrængende hårdhed skal fjernes i delstrømsfilter.

32 Kiselsyrebelægning Kiselsyre (siliciumdioxid) udfældes fra vandet, når opløslighedsproduktet overskrides Belægningen er meget termisk isolerende Belægningen er meget vanskelig at fjerne (kræver HF) Tommelfingerregel:» SiO 2 < 70 mg/l + P-tal Kiselsyre kan stamme fra råvand eller ved fejl på vandbehandlingsanlæg

33 Bakterielbelægninger Bakterier eksisterer som regel i vandsystemer i et tyndt lag på metaloverfladen (biofilm) - Belægningen er mere termisk isolerende end kalkbelægninger - Under belægningen kan der opstå et miljø, der er meget forskelligt fra det øvrige miljø - Miljøet og bakteriernes affaldsprodukter kan give anledning til korrosion - Medrivning af bakteriefilm kan give problemer med tilstopning af filtre etc.

34 Bakterier Reduktion/minimering af faren for bakterielvækst i fjernvarmesystemer sikres ved at sørge for, at muligheden for vækst af bakterier i systemet mindskes mest muligt - Vand med lavt fødegrundlag for bakterier - Renholdelse af systemet (filtrering etc.) - Undgå materialer der kan være fødegrundlag for bakterier (plast, gummi etc.)

35 Silt Silt er en fællesbetegnelse for en lang række forskellige belægninger/aflejringer som kan optræde i fjernvarmesystemet - Jord - Sand - Andre urenheder Silt kan under drift medrives i cirkulationsvandet og give anledning til aflejring i vekslere og slid af pumper etc. i systemet.

36 Silt Oprindelse af siltaflejringer kan ofte findes i selve opstarten af fjernvarmesystemet Under opbygning af fjernvarmesystemet skal det sikres, at silt i systemet er mindst muligt (tilpropning af rør, renlighed) Det er vigtigt, at systemet gennemskylles med vand af en god kvalitet inden idriftsættelse Der bør i cirkulationssystemet være delstrømfiltre til at fjerne silt fra cirkulationsvandet.

37 Ekstern Vandbehandling

38 Vandbehandling Risikoen for korrosion og belægningsdannelse i cirkulationssystemet kan reduceres/minimeres ved en tilfredsstillende vandbehandling og vandkvalitet i cirkulationssystemet Vandbehandlingen på fjernvarmesystem kan opdeles i to hovedområder: - Ekstern vandbehandling (blødgøring, omvendt osmose, afiltning) - Intern vandbehandling (kemikalietilsætning)

39 Fremstilling af spædevand Blødgøringsanlæg Omvendt osmoseanlæg Nedblæsningsvand fra kedelanlæg Spædning fra andre anlæg (Total afsaltningsanlæg) (Anvendelse af råvand)

40 Råvandets sammensætning Parameter Vand fra byledningsnet ph 7,57 Hårdhed Klorid Iltindhold 21,6 dh 74 m g/l 8,8 m g/l

41 Blødgøringsanlæg Råvand NaCl Ca(HCO 3 ) 2 Mg(HCO 3 ) 2 CaSO 4 MgSO 4 Na-bytter CaCl 2 MgCl 2 NaCl SiO 2 Blødgjort vand Na 2 SO 4 NaCl SiO 2 CaCl 2 MgCl 2 Fordele Billigt Fjerner risiko for belægninger Ulemper Aggressiviteten reduceres ikke

42 Blødgøring

43 Omvendt osmoseanlæg Råvand Ledningsevne µs/cm Semipermeabel membran Renset vand Ledningsevne µs/cm Reject Bortledning ca 25 % Høj Saltkoncentration Lav Saltkoncentration Fordele ca. 98% af saltene fjernes i vandet Der bruges ingen kemikalier Ulemper Der skal bortledes 25% af råvandet

44 Omvendt osmoseanlæg Omvendt osmoseanlæg

45 Katalytisk iltfjernelse Kilde:

46 Katalytisk iltfjernelse Anvender en katalysator masse af pladium hvori der er opmagasineret en masse brint. Brinten vil reagere med iltindholdet i vandet på følgende måde: H 2 + ½O 2 = 2H 2 O

47 Katalytisk iltfjernelse Fordele: Temperatur uafhængig Behøver ikke kemikalier Miljøvenlig Fylder meget lidt Reducerer korrosionshastigheden med % (Sintef) Opfylder DF s vejledning om max. 20 ppb på spædevandet og cirkulationen Forbruger ikke damp som traditionelle termiske afluftere Ulemper: Driftserfaringer fra danske fjernvarmeværker er små

48 Spædning fra andre anlæg På decentrale anlæg bruges i stigende omfang at købe spædevand fra det centrale cirkulationssystem. Dette vand er som regel af en god kvalitet og transporten i det centrale system bevirker, at iltindholdet som regel er lavt (brugt til korrosion i primærsystemet). Prisen for spædevandet forhandles med kraftværket.

49 Intern vandbehandling

50 Intern vandbehandling Tilsætning af kemikalier til spædevand og cirkulationsvand Traditionel kemikalietilsætning Natriumhydroxyd (lud) Fosfat Sulfit Tilsætning af blandingskemikalier Aminforbindelser Tanninforbindelser Andre

51 Tilsætningsstoffernes effekt Natriumhydroxyd Hæver ph-værdien Hæver ledningsevnen Hårdhedsbindere, eksempelvis trinatriumphosphat Binder resthårdhed i vandet Hæver ph-værdien lidt Hæver ledningsevnen Iltbindere, eksempelvis natriumsulfit Binder rest-ilt i vandet Hæver ledningsevnen I cirkulationssystemer kan sulfit ikke umiddelbart anbefales pga. bakterievækst.

52 Krav til vandkvalitet Spædevand Kvalitetsklasse Drikkevand Blødgjort Afsaltet Udseende Lugt Olie- og fedtindhold Klar og farveløs Lugtfrit mg/l Olie og fedtfrit Partikelindhold mg/l < 10 < 5 < 1 Resthårdhed dh < 0,1 < 0,1 Ledningsevne μs/cm < 10 Chloridindhold mg/l < 300 < 300 < 0,1 Sulfatindhold mg/l < 0,1 Totalt jernindhold mg/l < 0,1 < 0,05 < 0,005 Totalt kobberindhold mg/l < 0,1 < 0,05 < 0,001

53 Krav til vandkvalitet Anlægsvand Kvalitetsklasse Spædevandskvalitet Ubehandlet Blødgjort Delafsaltet Afsaltet Drikkevand Blødgjort Blødgjort og/eller afsaltet Afsaltet Udseende Klart Klart Klart Klart Lugt Lugtfrit Lugtfrit Lugtfrit Lugtfrit Partikelindhold mg/l < 10 < 10 < 5 < 1 Olie- og fedt indhold mg/l < 1 < 1 < 1 < 1 PH-værdi v. 25 C 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 Rest hårdhed dh < 0,5 < 0,2 < 0,1 Ledningsevne v. 25 C μs/cm < 1500 < 500 < 25 Iltindhold mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 Chloridindhold mg/l < 300 < 300 < 50 < 3 Sulfatindhold mg/l < 2 Ammoniakindhold mg/l < 10 < 5 < 5 Total jernindhold mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,05 Totalt kobberindhold mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,01

54 Spædevandsbehandling Metoder til Anlægsvand spædevandkonditionering Ubehandlet Blødgjort Del afsaltet Afsaltet Ukonditioneret X O ph-justeret til ph 9,8 ± 0,2 X X X Kemisk iltbundet X (X) Afluftet *) (X) X X X *) Iltindhold < 0,1 mg/l og kuldioxidindhold < 10 mg/l X Anbefalet konditionering O Kan ikke anbefales (X) Kan anvendes som supplement til det anbefalede

55 Analyseintervaller Måling Driftsmåling Kontrolmåling Kontinuert Prøveudtagning Eksternt lab Udseende Ugentligt Årlig Lugt Ugentligt Årlig ph X Ugentligt Årlig Hårdhed Ugentligt Årlig Iltindhold Ugentligt Årlig Ledningsevne Ugentligt Årlig Chlorid indhold Ugentligt Årlig Mindre værk med blødgjort spædevand (DF vejledning s. 71)

56 Analyseintervaller Måling Driftsmåling Kontrolmåling Kontinuert Prøveudtagning Eksternt lab Ammoniak Årligt Jern Årligt Phosphat overskud Ugentligt* Årligt* Alkalinitet Ugentligt* Årligt* Iltbindingspotentiale Ugentligt* Årligt* Sulfid Månedligt Årlig * Afhænger af valgte vandbehandlingskoncept og de benyttede kemikalier Mindre værk med blødgjort spædevand (DF vejledning s. 71)

57 I driftssættelse af nye anlæg Konstruktion af systemet således af det kan rengøres og udluftes Arbejdsprocedurerne kan udføres således at systemet ikke forurenes unødigt Procedure for rengøring, udluftning, skylning og cirkulering af procesvand skal være grundigt beskrevet, og der skal afsættes tid til denne proces Planlægning af vandpåfyldning, her tænkes specielt på, at det sikres, at der er tilstrækkelig mængde af behandlet vand til rådighed, både til påfyldning og til skylning Procedure for opfølgning på og registrering af det nye systems vandkvalitet. Vandkvaliteten bør følges ekstra tæt i denne i fase.

58 FORCE Technology tilbud i forbindelse med kontrol af vandkvalitet Vi giver en uvildig rådgivning uafhængig af, hvilke kemikalier der anvendes på anlægget Vi kan besøge anlægget og udføre målinger, der kun kan foretages direkte på anlægget Kan udføre analyser på udtaget vandprøver både direkte på anlægget og på udtaget vandprøver, der modtages på vores laboratorium Vores analyser bliver ledsaget af en vurdering af vandkvaliteten, og ved overskridelser vil der bliver rådgivet om den bedste metode til genopretning af vandkvaliteten Den historiske udvikling i vandkvaliteten vil blive grafisk, således at der hurtigt kan skabes et overblik over udviklingen i vandkvaliteten

59 Overvågning af vandkvalitet = analyser af spædevand og cirkulationsvand

60 Analyser af vandprøver Udtagning af vandprøver ph-værdi Ledningsevnemåling Hårdhed Kiselsyre (silikat)

61 Udtagning af vandprøver Udtagning af vandprøver skal foretages, således at vandprøven ikke er forurenet. Udtagningsstudse skal gennemskylles grundigt inden vandprøven udtages. Alt udstyr, som bruges til analysen, skal skylles godt i prøvevandet inden prøven udtages. Hvis temperaturen af vandprøven, som ønskes analyseret, er højere end stuetemperatur, skal vandprøven afkøles inden analysen. Afkølingen foregår bedst ved montering af en prøvekøler på anlægget, men i nogle tilfælde kan kølingen også foretages ved luftkøling eller køling i vandbad. Hvis vandprøven afkøles i kontakt med atmosfærisk luft, skal man være opmærksom på optagelsen af kuldioxid fra luften, hvilket kan ændre ph-værdien og ledningsevnen af vandet. Afkøling i luft bør derfor være så kort som muligt.

62 ph-værdi ph-værdi i cirkulationsvand og spædevand kan bestemmes med ph-meter eller indikatorpapir.

63 Ledningsevne Saltindhold i spædevand og cirkulationsvand kan bestemmes med en ledningsevnemåler.

64 Hårdhed 40 ml vand afmåles i en rysteflaske 2 dråber sæbe tilsættes fra sæbeflaske med standard sæbeopløsning Rysteflasken rystes kraftigt. Dannes der et ca. 1 cm stabilt skumlag, som kan holde sig i ca. 3 minutter, regnes vandet for blødt, og hårdheden noteres til < 0,5 dh Er vandet hårdt, kan hårdheden bestemmes tilnærmelsesvis ved at tilsætte yderligere dråber enkeltvis, indtil der dannes et blivende skum ved kraftig rystning. Udover de 2 første dråber, svarer 1 dråbe sæbe til ca. 0,2 dh.

65 Udstyr til hårdhedsbestemmelse

66 Andre analyser Hvis der er behov for andre analyser udført af driftspersonalet, kan det overvejes at indkøbe et bærbart spektofotometer.

67 Iltmåling Måling af ilt i cirkulationsvand skal foretages direkte på anlægget kan ikke udføres på en udtaget vandprøve. Måling udføres som en kontinuert måling.

68 Iltmåling 1: Måling af ilt umiddelbar efter aflufter 2: Efter tilsætning af iltbindende kemikalier 3: Fremløb til cirkulationssystem 4: Retur fra cirkulationssystem 5: Forbindelse til varme akkumuleringstank Hydrofor/ Varme Akk. 5 Kemikalie 2 Kedel Varme veksler 3 Cirkulations system Vandbehand ling Aflufter 1 4 Spædning

69 Grafisk visning af udvikling i vandkvalitet

70

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Analyse og overvågning af fjernvarmevand Hvorfor analyser? Overblik over parametre Prøvetagning Analyseprogrammer Overvågning og tolkning Temadag om vandbehandling og korrosion Karsten Thomsen, Biomass

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

BWT For You and Planet Blue.

BWT For You and Planet Blue. BWT For You and Planet Blue. Vandbehandling frem for Kemi 28-1-2016 Thomas Nyman Larsen, tnl@bwt.dk Mads Jørgensen, mmj@bwt.dk 1 Europas førende inden for vandteknologi BWT Gruppen 600 millioner euro i

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul STØTTET AF VTU -FONDEN OG MILJØMINISTERIETS PULJE FOR GRØN TEKNOL OGI Blødgøring af drikkevand Juni 2016 Henrik Juul Fordele og ulemper Fordele Næsten halvering af sæbeforbrug Reduceret fosforbelastning

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker. Dampblæsning på Tilbury Green Power Waste Wood Biomass Plant. Kemikaliefri spædevandsforsyning

Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker. Dampblæsning på Tilbury Green Power Waste Wood Biomass Plant. Kemikaliefri spædevandsforsyning Dampblæsning på Tilbury Green Power Waste Wood Biomass Plant Kemikaliefri spædevandsforsyning Beskyt din anlægsinvestering: Undgå korrosion med ren vandbehandling Vandbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeværker

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Temadag Alternative materialer til procesudstyr i fødevareindustrien 19. Maj 2010 Anne Deacon Juhl www.anodizingworld.com AluConsult Startet

Læs mere

Nye materialer Nye skader

Nye materialer Nye skader Temadage d. 21. og 22. april Nye materialer Nye skader Skader på fittings og ventiler af messing Agenda Materialer før og nu Nye materialer nye skader Renovering af gamle installationer af varmforzinkede

Læs mere

Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse

Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse Udarbejdet af Curt Christensen FORCE Technology Korrosion af metal i havvand Neddyppes et metalstang i havvand, så vil nogle af metalatomerne i overfladen gå

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne

Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. marts 2010 Materialevalg til vandinstallationer i Rønne Vand fra værk til forbruger Det er målet for Rønne Vand- og Varmeforsyning (RVV) at producere drikkevand af

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad

Dobbeltporøs filtrering i Ørestad i Ørestad Rørcenterdagene 2009 Marina Bergen Jensen, KU Dias 1 Kan DK bidrage til at skabe mere lukkede vandsystemer? Rain, snow Stormwater runoff Water supply Wastewater discharge Dias 2 Infiltration

Læs mere

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling Bekæmp dieselpest Dieselpest kan være en stor trussel for din dieselolie, og det er derfor vigtigt, at du forebygger de bakterier, som skyldes dieselpest. Tanken og dieselpest Herunder ser du en almindelig

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse:

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et metal er kendetegnet ved, at nogle af metallets elektroner danner en elektrongas. Her er en række udsagn om, hvad et

Læs mere

Instrumentlære. Grunduddannelse for sterilcentralassistenter. Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek.

Instrumentlære. Grunduddannelse for sterilcentralassistenter. Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek. Instrumentlære Grunduddannelse for sterilcentralassistenter Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek.dk KIRURGISKE INSTRUMENTER Materialer Fremstilling Pleje & Håndtering

Læs mere

Undgå fejl og skader i installationerne

Undgå fejl og skader i installationerne Undgå fejl og skader i installationerne Korrosionsskader i vandinstallationer Vandskadedag 10. marts 2016 Frank Fontenay FORCE Technology Undgå fejl og skader i installationerne Forenklede råd Korrosion

Læs mere

VEJLEDNING VALG AF VANDBEHANDLINGS KONCEPT- ØKONOMI OG MILJØ. Kate Wieck-Hansen

VEJLEDNING VALG AF VANDBEHANDLINGS KONCEPT- ØKONOMI OG MILJØ. Kate Wieck-Hansen VEJLEDNING VALG AF VANDBEHANDLINGS KONCEPT- ØKONOMI OG MILJØ Kate Wieck-Hansen HVAD ER DET VI SKAL BESKYTTE OVERVEJELSER VED VALG AF VANDBEHANDLING Størrelse Hvor stort er anlægget? Er det direkte og/eller

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand.

Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand. PRODUKTINFORMATION acti-soft Blødgøringsanlæg type TWIN Fuldautomatiske blødgøringsanlæg i industrikvalitet. Til kontinuerlig og effektiv blødgøring af råvand, drikkevand, spædevand og fødevand. Problemer

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Effektiv transport af olie, gas og vand i undersøiske rørledninger

Effektiv transport af olie, gas og vand i undersøiske rørledninger Artikel 2 om de tekniske udfordringer, der er forbundet med effektiv transport af olie, gas og vand i undersøiske rørledninger. Den første artikel blev bragt i Dansk Kemi nr. 9, side 18-21. Effektiv transport

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

Spændingsrækken angiver metallers (og hydrogens) villighed til at afgive elektroner.

Spændingsrækken angiver metallers (og hydrogens) villighed til at afgive elektroner. Galvanisk Tæring Rent vand kan ikke lede elektrisk strøm, men det kan saltvand. Hvis man anbringer to forskellige metaller i saltvand, vil der gå en svag elektrisk strøm. Det er groft sagt efter samme

Læs mere

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Allround-beskyttelse for opvarmningsvand. Installation Funktion Drift Service DK Allround-beskyttelse for opvarmningsvand SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx er det revolutionære vandfilter til energieffektive varmesystemer. Det rummer 4 funktioner i et apparat: -

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Fælles mål 1 : Tværfaglighed:

Fælles mål 1 : Tværfaglighed: Vands hårdhed Introduktion / Baggrund: Kalk og kridt i Danmarks undergrund har i årtusinder haft vekslende betydning for samfundsøkonomien. I stenalderen var flinten i kridtet et vigtigt råstof til fremstilling

Læs mere

Rapport over Fældningsreaktioner

Rapport over Fældningsreaktioner Rapport over Fældningsreaktioner Formål: at undersøge, hvilke salte der dannes ud fra forskellige fældningsreaktioner, og efterfølgende at undersøge hvilke af disse salte, der er tungtopløselige og hvilke,

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af drikkevandet. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Den ny drikkevandsbekendtgørelse,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Selektiv ionbytning af phosphat

Selektiv ionbytning af phosphat Selektiv ionbytning af phosphat Ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S 1 Almindelig ionbytning: Her fjernes alle ioner i vandet 2 Ionbytningsprincip 3 Hvad er selektiv ionbytning? Ved selektiv ionbytning

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Konditionering og delstrømsrensning af fjernvarmevand Hvorfor konditionering? Overblik over delstrømsrensning Kemikaliedosering Delstrømsrensning Massebalancer Anlæg til delstrømsrensning Temadag om vandbehandling

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilag 6 2 BILAG 6 Kontrol med vandets kvalitet. Der opereres med 5 forskellige kontroltyper. Forenklet kontrol foretages på de ikke-almene anlæg, det vil sige enkeltvandforsyningerne, mens begrænset kontrol

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Roden. Rodtyper Rodens opbygning og funktion Vandoptagelse og transport Næringsstofoptagelse og transport. Roden. Skiverod Hjerterod.

Roden. Rodtyper Rodens opbygning og funktion Vandoptagelse og transport Næringsstofoptagelse og transport. Roden. Skiverod Hjerterod. Rodtyper s opbygning og funktion Vandoptagelse og transport Næringsstofoptagelse og transport Trævlerod Rodstængel Skiverod Hjerterod s funktion Fastholde planten Finde og optage vand Finde og optage næringsstoffer

Læs mere

Blødgøring af drikkevand

Blødgøring af drikkevand Roskilde 4-5-2017 Blødgøring af drikkevand Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Kalk i drikkevandet Hvor i landet 60 % af Danmarks vandmængde er hårdt ( + 12 dh o ) Kalk i drikkevandet Gener i husstanden Fordele

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi > Hvilke metoder bruges til vandbehandling i Danmark og hvordan påvirkes drikkevandskvaliteten. Christian Stamer, Krüger A/S CS@kruger.dk

Læs mere

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg.

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. Udfordringer og problemer med lukkede vandkredsløb Løsningen o Hvorfor o Hvordan Hvem har vi løst problemer for? Udfordringerne

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Temadag om sikre systemer til brugsvand

Temadag om sikre systemer til brugsvand Temadag om sikre systemer til brugsvand Reduktion af bakterier, kalk og skadelige metaller i brugsvand Århus 25. februar 2008 Rent drikkevand Metalafgivelse til drikkevandet Drikkevandskølere, ismaskiner

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Milepæle i IP2 Milepæl 4.1 - afsluttet Hygiejnisk design milepæl 4.2

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

FalcoSwing FALCOSWING. FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder.

FalcoSwing FALCOSWING. FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder. FalcoSwing FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOSWING FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder. En mulighed er fritstående, rektangulært, sekskantet, med eller

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx102-kem/a-24082010 Tirsdag den 24. august 2010 kl. 9.40-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 3 VANDBEHANDLING 3.1 Procesidentifikation Vand anvendt til fremstilling af færdigt produkt skal være af drikkevandskvalitet. Vandbehandling har til formål at bibringe vandet denne kvalitet samt eventuelt

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Forbehandling før pulver- og vådlakering. Oversigt over standardprodukter

TEKNISK DATABLAD. Forbehandling før pulver- og vådlakering. Oversigt over standardprodukter STRENOV INFORMATION Grundlag: 02/2007 Trykdato: TEKNISK DATABLAD Forbehandling før pulver- og vådlakering Oversigt over standardprodukter FABRIKAT CHEMAL KATSCHMARECK GmbH & Co. KG Heinrich-Welken-Str.

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre Askebægre FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM ASKEBÆGRE Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre fra Falco stilles i stigende grad op ved offtenlige bygninger,

Læs mere

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne DANVA's Årsmøde 27. maj 2011 Lizzi Andersen 1 Baggrund Hårdhed 1000 m 3 % af sum 5-10 30.896 19,7 10-15 29.159 18,5 15-20 37.347 23,8 20-25 59.148

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler

Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler Bjarne Spiegelhauer, Afd. Chef, Dansk Gasteknisk Center a/s I et tidligere nummer af Gasteknik blev der gennemgået en undersøgelse af 500 gasinstallationer,

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Tekniske rensere

TEKNISK DATABLAD. Tekniske rensere STRENOV INFORMATION Grundlag: 07/2005 Trykdato: TEKNISK DATABLAD Tekniske rensere Til bl.a. materialebearbejdning; metalomformning; præfabrikering, mellembearbejdning, montering, istandsættelse; skrue-

Læs mere