STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab"

Transkript

1 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper 4 De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - CMPNs) 4 Kronisk Myeloid Leukæmi 10 Hypereosinofilt syndrom 12 Systemisk Mastocytose 13 Myelodysplastisk syndrom 14 Patologigruppen 17 Klinisk database 19 Molekylærbiologi 20

3 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Forord Som tidligere år var også 2010 for DSKMS et år med mange vigtige opgaver og delmål, herunder åbningen af den kliniske database i januar 2010 samt lanceringen af hjemmesiden for DSKMS wwwmyeloiddk De halvårlige møder i DSKMS har også i 2010 haft stor mødedeltagelse, og der er i gruppen skabt et meget frugtbart tværfagligt samarbejde mellem klinikere, hæmatopatologer og molekylærbiologer et samarbejde, som forventes yderligere udbygget såvel nationalt som internationalt I sidste Årsrapport blev omtalt, at gruppens mødeform var ændret, således, at møderne er opbygget omkring temaer indenfor de sygdomsspecifikke grupper De to afholdte møder i 2010 har vist, at det har været en stor succes, idet møderne i højere grad skaber en platform for yngre kolleger til at fremlægge forskningsprojekter indenfor området og derigennem også et forum for ideudveksling og translationel brobygning De vigtigste fælles fokusområder i 2011 bliver at sikre en høj dækningsgrad for indregistrering til den kliniske database samt at få implementeret og opkoblet biobankaktivitet på Dansk CancerBiobank Herudover er et andet meget vigtigt delmål at få igangsat Livskvalitetsstudier indenfor de kroniske myeloide sygdomme Med henblik på sidstnævnte har DSKMS i 2010 indledt et samarbejde med Dansk Telemedicin med henblik på en internetbaseret registrering af livskvaliteten som nyt og innovativt supplement til vanlig registrering 3

4 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Følgende har bidraget til udarbejdelsen af Årsrapporten 2010: Reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet Reservelæge phd Thomas Stauffer Larsen, Vejle Sygehus Overlæge phd Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital Overlæge drmed Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Overlæge phd Jesper Stentoft, Århus Universitetshospital Klinikchef, overlæge drmed Lars Kjeldsen, Rigshospitalet Overlæge phd Mette Skov Holm, Århus Universitetshospital Overlæge phd Peter Nørgaard, Herlev Hospital Ledende molekylærbiolog Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Vi ser frem til et fortsat berigende og inspirerende samarbejde i 2011 Med venlig hilsen Hans Carl Hasselbalch Formand for Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Bestyrelse Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet - sekretær Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital - kasserer Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Torben Mourits-Andersen, Esbjerg Sygehus Dorthe Rønnov Jessen, Roskilde Sygehus Peter Nørgaard, Herlev Hospital Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Suppleanter Lars Kjeldsen, Rigshospitalet Morten Krogh Jensen, Herlev Hospital 4

5 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Specifikke Sygdomsgrupper De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - CMPNs) af Hans Carl Hasselbalch, Thomas Stauffer Larsen, Christen Lykkegaard Andersen Som nævnt blev den kliniske database åbnet i 2010 samtidigt med lancering af hjemmesiden for de kroniske myeloide sygdomme: wwwmyeloiddk Vi forventer i 2011 en betydelig øget indregisteringsaktivitet for de Ph-negative CMPNs til den kliniske database, således, at DSKMS i 2011 kan indfri forventninger og krav til databasens dækningsgrad for sygdomsgruppen Vigtige kliniske og eksperimentelle forskningsområder i 2010 har dels været koncentreret om genekspressions - og immuncellestudier af interferons virkningsmekanismer ved CMPNs og dels det internationale multicenterstudie vedr effekt og sikkerhed af HDAC-inhibitoren vorinostat ved essentiel trombocytose og polycythæmia vera (se nedenfor) I 2010 blev også taget initiativ til udarbejdelse af protokol for et nationalt interferonstudie, der randomiserer patienterne mellem interferonalpha2a (Pegasys) og interterferon-alpha2b (PegIntron) Patienter, som ikke opnår et tilfredsstillende molekylærbiologisk respons på rekombinnat IFN-alpha2 vil blive tilbudt behandling med humant leukocyt-ifn (Multiferon), som i bedste fald vil kunne inducere et adækvat respons, hvis behandlingssvigtet er forårsaget af blokerende, neutraliserende IFN-antistoffer overfor rekombinant IFN-alpha2 Protokollens hovedformål er i øvrigt at indsamle, analysere og publicere valide data på danske IFN-behandlede patienter Protokollen DALIAH - vil således også tjene som et meget nyttigt værktøj til prospektiv kvalitetssikring og registrering af danske CMPN-patienter i IFN-alpha-behandling Da vi herhjemme har en mangeårig tradition for anvendelse af IFN-alpha2 i behandlingen af patienter med Ph-negative CMPNs vil vi med denne protokol have en unik mulighed for at indsamle særdeles nyttig viden vedr IFN-alpha2 i en tid, hvor IFN-alpha2 får en renæssance i behandlingen af patienter med CMPNs I 2010 indledte også UK indrullering af patienter i vorinostatstudiet, således, at vi ved udgangen af 2010 næsten nåede inklusion af alle 60 patienter Glædeligt har det været muligt per 1december 2010 at opstarte et Phd-forløb Christen Lykkegaard Andersen - med titlen The Epigenome as a Therapeutic Target in The Treatment of Ph-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasms ved hæmatologisk afd, Roskilde Sygehus i et tæt samarbejde med hæmatologisk afd L, Rigshospitalet Således har den eksperimentelle del af Phd-forløbet base i gen/epigenom-lab under vejledning af overlæge drmed Kirsten Grønbæk I den kliniske del indgår opgørelse af effekt og sikkerhed af vorinostat i det internationale multicenterstudie (UK, Holland, Sverige, Danmark) samt tilhørende amendments I og II, som dels omfatter fortsat vorinostat-behandling til responders i hovedprotokollen (tilbud til alle centre) (I) samt en protokol, som vil inkludere 20 patienter med myelofibrose med henvisning til, at de præliminære data fra hovedprotokollen har vist, at flere patienter med store milte har oplevet en markant reduktion af miltsvulsten under vorinostatbehandlingen - meget lig den miltreducerende effekt, som ses under behandling af myelofibrosepatienter med JAK2-hæmmere 5

6 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 2010 blev også året, hvor vi fik inkluderet de planlagte 75 patienter i Det Nordiske Interferon-Studie, hvor vi ønsker at beskrive effekten af langtidsbehandling med IFN-alpha2 hos patienter med ET, PV og hyperproliferativ MF Langt de fleste patienter er inkluderede fra danske afdelinger, og vi håber i 2011 at kunne samle og publicere data på danske patienter behandlet med IFN-alpha2 i over 12 mdr Det vil således blive det største kliniske studie, hvor vi også vil kunne beskrive de molekylære responsmønstre, herunder forhåbentligt endnu flere patienter med minimal residual disease, som efterfølgende vil kunne observeres uden behandling I 2010 blev også indledt et samarbejde med Dansk Telemedicin vedr en internetbaseret registrering af livskvaliteten dels før og under behandling Livskvalitetsregistrering vil således også blive implementeret i DALIAH-protokollen samt i amendments til vorinostat-protokollen Der planlægges et tværfagligt samarbejde med tilknyttet sygeplejerskeforskning indenfor området Livskvalitet Et fortsat kontroversielt emne indenfor de Ph-negative CMPNs er afgrænsningen af early prefibrotic myelofibrosis overfor genuin ET I Danmark har vi en mangeårig tradition for at foretage knoglemarvsbiopsier på diagnosetidspunktet og ved klinisk mistanke om ændring i sygdommenes fænotype feks ved overgang fra ET til post-et MF og fra PV til post-pv-mf Derfor har vi herhjemme særlige gunstige forudsætninger for at belyse udviklingen af disse sygdomme Et Phd-forløb ved reservelæge Ane Madelung til belysning af bla disse forhold er derfor igangsat på patologisk afd Næstved Sygehus Phd-studiet er bygget op omkring et samarbejde med danske og udenlandske hæmatopatologer samt Stem Cell Lab, hæmatologisk afd Lund Universitet Et andet vigtigt fokusområde er kortlægning af familiære tilfælde af CMPNs i Danmark Derfor er taget initiativ til at reaktivere en tidligere protokol Ved studmed Ajenthen Ranjan vil i det næste år blive foretaget en national registrering af patienter med familiær CMPNs Vi håber på stor opbakning og støtte til, at dette studie bliver gennemført vellykket Alle hæmatologiske afd har fået udsendt spørgeskemaer opbygget simpelt og meget overskueligt Som led i dette arbejde er skabt kontakt til kolleger på Færøerne med henblik på en tilsvarende kortlægning af familiær CMPN i en befolkningsgruppe, som historisk er karakteriseret ved beskeden mobilitet og derfor særlig velegnet til sådanne genetikstudier Som led i såvel det danske som det færøske studie er der indledt et samarbejde med det danske tvillingeregister, OUH, samt med Human Microarray Center, Klinisk genetisk afd, OUH, som har særlig interesse i sådanne studier Som også omtalt i sidste årsrapport af Niels Pallisgaard er Danmark repræsenteret i det nye Europæiske Netværk (COST BM0902) Network of Experts in the Diagnosis of Myeloproliferative Disorders (MPD) hvor Niels Pallisgaard og Hans Hasselbalch sidder i styregruppen Der er etableret fire arbejdsgrupper, hvor eet af arbejdsområderne er standardisering af JAK2 V617F-analysen og samarbejde om de sjældne mutationer Netværket råder over nogle få Short Term Scientific Mission udvekslingsstipendier, der kan søges af yngre forskere 6

7 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Vedr aktiverede protokoller er der aktuelt følgende : Efficacy and Safety of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera Et investigatorinitieret multicenterstudie med inklusion af 60 patienter fra 18 centre i Sverige, UK, Holland og Danmark I skrivende stund er 59 patienter inkluderet, heraf 10 fra DK Præliminære behandlingsresultater er lovende vorinostat normaliserer hos mange patienter leuko - og trombocyttallene indenfor uger/mdr og behovet for venesektioner ophører hos PV-patienter Som anført ovenfor er hos flere patienter set markant reduktion i miltstørrelsen indenfor uger Hudkløe aftager eller ophører helt Bivirkninger er hos nogle patienter betydelige og omfatter bla hårudtynding/hårtab, neuropati og diarre Alle patienter får taget blodprøver fra til molekylærbiologiske studier, herunder bla globale genekspressions/epigenomstudier, mirnas og immuncellestudier for derigennem at indhente ny viden om prædiktive markører for behandlingsrespons samt om vorinostats øvrige virkningsmekanismer, herunder stoffets immunmodulerende egenskaber På grund af de lovende præliminære behandlingsresultater er udarbejdet 2 amendments til protokollen i det ene beskrives, at vi ønsker at udvide behandlingsperioden for responderende patienter for at kunne evaluere vorinostats Long-Term Efficacy and Safety Profile Det betyder, at der fra det tidspunkt, hvor protokollen er blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Etisk Komite er free drug til de patienter, som responderer på behandlingen Længden af evalueringsperioden afhænger af udfaldet af den interne bedømmelsen af årlige rapporter til MSD Det andet amendment omfatter udvidelse af protokollen med myelofibrose-patienter med store milte med henvisning til, at vorinostat har medført en meget hurtig miltreduktion hos flere patienter med store milte Nordic IFN-alpha2-Study Dette studie blev igangsat på dansk initiativ i 2008 Baggrunden herfor er de enestående behandlingsresultater, som er opnået hos danske patienter i langtidsbehandling med IFN-alpha2b (> 5 år), hvor vi har set komplette (< 1 % muterede alleler) molekylærbiologiske remissioner med normalisering af knoglemarven også efter, at patienterne er ophørt med behandlingen (foreløbig observationsperiode 24 mdr) IFN-alpha2 er således i stand til at inducere minimal residual disease eller operational cure hos en subgruppe af patienterne en historisk milepæl og et enestående gennembrud i behandlingen af denne patientgruppe I studiet kan indgå alle patienter, som har været i IFN-alpha2- behandling > 1 år Studiets design er meget simpelt, idet patienterne efter informeret samtykke skal indkaldes til nye blodprøver inklusiv JAK2V617F-analyse samt eventuelt knoglemarvsbiopsi JA- K2V617F analysen bliver også foretaget på arkivmarvmateriale I alt er 75 patienter inkluderet Kliniske/ Eksperimentelle Studier med Temaet: Circulating Dendritic Cells, NK-Cells and Regulatory T-Cells in Polycythemia Vera and Allied Diseases Impact of IFN-alpha2 and Novel Targeted Therapies Phd-forløb på hæmatologisk afd L, Center for Cancer Immunterapi (CCIT), Herlev Hospital Kliniske /Eksperimentelle Studier med Temaet: Gene Expression, mirna and Epigenome Profiling in Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms Impact of Conventional and Novel Targeted Therapies I 2005 blev etableret forskningssamarbejde med Human Microarray Center, Odense Universitetshospital Biomateriale til molekylærbiologiske studier bliver løbende indsamlet aktuelt i alt ca 300 patienter og over 350 blodprøver Microarray data på de 1ste 70 patienter er analyseret og 5 abstracts blev præsenteret som posters ved ASH, Orlando 2010 Databearbejdning på IFN-behandlede patienter vil finde sted foråret 2011 og globale genekspressionsprofiler vil blive integreret med resultater fra mirna-analyserne og immuncellestudierne 7

8 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Planlagte protokoller : Low-dose Alpha-Interferon 2 in The Treatment of Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and The Hyperproliferative Phase of Primary Myelofibrosis Baggrund: Behandling med IFN-alpha2 medfører en drop-out rate på ca (40%) patienter Ingen studier foreligger hvor man har undersøgt effekt og bivirkningsprofil af de 2 rekombinnate IFN-formuleringer Pegasys og PegINtron Hypotese: Lavdosis IFN-alpha2a og lavdosis IFN-alpha2b er ligeværdige i behandlingen af CMPNs for så vidt angår effekt, sikkerhed og bivirkningsprofil Non/minor responders på Pegasys / PegINtron vil respondere på behandling med humant leukocyt-ifn (Multiferon) Formål: at vise, at anvendelse af lav-dosis IFN-alpa2 medfører høje responsrater og en reduktion i drop-out rate Det forventes, at ca 200 danske patienter vil kunne inkluderes indenfor en 2-års periode Quality of Life Study Alle patienter med Ph-negative CMPNs bliver tilbudt at indgå i en prospektiv livskvalitetsundersøgelse, som vil monitorere patienternes livskvalitet i en 3-årig periode med i alt 8 evalueringstidspunkter Protokol er under udarbejdelse og forventes aktiveret 1ste halvår 2011 Sygeplejerskegruppen på de respektive afdelinger forventes integreret som samarbejdspartnere i protokollen Publikationer Ph-Negative CMPNs i Larsen TS & Hasselbalch HC Transitions within the MPNs Diagnosis and Treatment Myeloproliferative Disorders in Practice (Invited Review 2010) 2 Beer PA, Ortmann CA, Stegelmann F, Guglielmelli P, Reilly J, Hasselbalch HC et al Molecular mechanisms associated with leukemic transformation of MPL-mutant myeloproliferative neoplasms Haematologica Dec;95(12): Epub 2010 Sep 7 3 Spivak J & Hasselbalch HC Hydroxyurea: The User s Guide Expert Reviews in Haematology (In Press) 4 Barosi G, Birgegard G, Finazzi G, Griesshammer M, Harrison C, Hasselbalch H et al A unified definition of clinical resistance and intolerance to hydroxycarbamide in polycythaemia vera and primary myelofibrosis: results of a European LeukemiaNet (ELN) consensus process Br J Haematol 2010 Mar;148(6):961-3 Epub 2009 Nov 23 Abstract Posters ved American Society of Hematology Annual Meeting (ASH), Orlando December 2010: 1 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC Increased Gene Expression of Histone Deacetylases in Patients with Philadelphia-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasms Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 8

9 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT 2 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC Enhanced Gene Expression of EZH2 in Patients with Primary Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 3 Hasselbalch HC Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA High Expression of Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule (CEACAM) 6 and 8 in Primary Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 4 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA Hasselbalch HCGene Expression Profiling with Principal Component Analysis Depicts the Biological Continuum from Essential Thrombocythemia over Polycythemia Vera to Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 5 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA Hasselbalch HC Increased Expression of Proteasome-Related Genes in Patients with Primary Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 6 Madelung A, Bzorek M, Bondo H, Zetterberg E, Bjerrum OW, Ralfkjaer E,, Hasselbalch HC A Novel Immunohistochemical Sequential Multi-Labelling and Erasing Technique Enables Epitope Characterization of Bone Marrow Pericytes In Primary Myelofibrosis Department of Pathology, Sygehus Syd Naestved, Department of Hematology, Rigshospitalet, Copenhagen, Department of Pathology, Rigshospitalet, Copenhagen, Department of Hematology, Sygehus Nord, Roskilde,Denmark On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 9

10 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Kronisk Myeloid Leukæmi af Jesper Stentoft og Ole Weis Bjerrum 2010 blev året med de første publikationer af data fra de to randomiserede sammenligninger af imatinib og anden generations tyrosinkinase inhibitorerne nilotinib og dasatinib 1,2 med akronymerne ENESTnd og DASISION Begge protokoller indbefatter danske patienter Det primære endepunkt i begge studierne er graden af respons med henholdsvis molekylærbiologisk og cytogenetisk metodik, og i begge studierne er der klar fordel til den eksperimentelle arm Kohorterne observeres nu, og data modner nu med hensyn til de sekundære endepunkter ENESTnd kohorterne har et halvt års længere observationstid end DASISION Størst interesse knytter sig forståeligt til de regulære kliniske endepunkter død og progression til avanceret fase, men det er samtidig ganske svært gennemskueligt Hver femte patient forlader studierne, og opfølgningen herefter er kort Med den korte observationstid og det meget lave antal progressioner er tiden efter de flestes opfattelse ikke moden til et behandlingsskift til første-linje behandling med anden generations-stoffer Rent statistisk er der i ENESTnd en signifikant reduktion af antallet af progressioner, mens det ikke er tilfældet i DASISION Denne forskel er uforklaret CML er formentlig den hæmatologiske maligne sygdom, der i dag har bedst prognose og samtidig den, der fordrer størst eksposition for medicinsk behandling Derfor er toksicitet af større betydning end ved nogen anden hæmatologisk malignintet Korttidstoksiciteten ved tyrosinkinase-inhibitorer er favorabel: grad 3/4 toksicitet ligger solidt under 10 % Langt størst dokumentation for fravær af alvorlig langtidstoksicitet findes for imatinib, hvilket er et godt argument for vedligeholdelses-strategier netop med dette En opgave ved imatinib behandling er derfor at være opmærksomme på om end diskrete bivirkninger (ødem, kramper mm) som kan forsøges behandlet for at øge livskvaliteten i et foreløbigt kronisk behandlingsforløb Interferon er igen i fokus som et muligt aktiv i kombination med tyrosinkinaseinhibitorer Flere studier udviser et øget respons med kombinationen af pegyleret interferon i lav dosis 3, herunder det nordiske 4, som blev foredragspubliceret i mere moden form ved EHA 2010 og formentlig fremkommer i tryk i løbet af 2011 Optimal dosering kendes ikke, men i det nordiske studium sås forskel selv blandt patienter behandlet i kortere peroder, ned til 3 måneder Kombination med andengenerationsstoffer er endnu ikke afprøvet, men må klart have et potentiale Betydningen af det virkeligt dybe respons ned til udetektérbar sygdom kan ses af det første publicerede seponeringsstudie 5 Med store forbehold for kort observationstid og usikker epidemiologisk baggrund er det vitterligt, at man i en gruppe af 100 patienter med langvarig udetektérbar sygdom efter imatinib-behandling har kunnet opnå vedvarende behandlingsfrihed hos ca 40 % Recidiverne synes at komme inden for de første 6 måneder med enkelte undtagelser Chancen for succes var størst hos patienter med lav Sokal score ved debut (intuitivt forståeligt) og hos mænd (svært forståeligt, og muligvis beroende på bias, idet kønsfordelingen med dominans af kvinder lå langt fra en almindelig CML population) Et storstilet europæisk seponeringsstudium synes at være under opsejling Det er meget glædeligt at der med hensyn til molekylærbiologisk diagnose og opfølgning er ensartethed i hele Danmark Der er gjort store anstrengelser for at tilvejebringe dette, og det tilsikrer alle patienter en sygdomskontrol, som er acceptabel efter internationale kriterier Alle laboratorier er kalibrerede til international skala (IS) med Aarhus som reference laboratorium Til kommende multicenterstudier eller epidemiologiske studier er dette en meget stor fordel 10

11 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Tilsvarende er der også ensartethed behandlingsmæssigt, idet de behandlende afdelinger tager udgangspunkt i DSKMS rekommandationer, som ligger meget tæt på de reviderede retningslinjer fra European LeukemiaNet Siden medio 2010 har flere danske afdelinger (RH, Odense, Aarhus) deltaget i ENESTst studiet, som er sponsoreret af Novartis Det er et enkeltarmsforsøg med nilotinib som førstelinjebehandling Primært endepunkt er raten af komplet molekylærbiologisk remission, forstået som mere end 4,5 logaritmetrins reduktion af sygdommens molekylære signatur, målt i blodet I tilknytning til studiet er der forskellige biologiske grundforskningsopgaver, som øger den samlede værdi af studiet Den væsentligste videnskabelige samarbejdspartner for DSKMS er fortsat den nordiske NCMLSG gruppe wwwnordiccmlorg, der for eksempel i ENESTst sammenhæng yderligere samarbejder med HOVON (Holland-Belgien) og CELSG (Centraleuropæisk med Østrig som største deltager) grupperne Dermed altså en ganske lovende strategisk alliance af små europæiske lande NCMLSG gruppen har afsluttet inklusionen til studium 006, der beskæftiger sig med den leukæmiske stamcelle under sygdommens første faser, og der foregår forhandlinger om både 007 og 008 studierne Ole Weis Bjerrum og Jesper Stentoft indgår i NCMLSG s styregruppe, førstnævnte som kasserer Den Nordiske gruppe markerede et generationsskifte i efteråret ved at vælge ny formand, overlæge Henrik Hjorth- Hansen, Trondheim, som efterfølger for professor Bengt Simonsson Der planlægges et Nordisk CML møde for Studiegruppen og et symposium i Stockholm 9 hhv 10 november 2011 Oplysninger herom vil blive udsendt, men kan også følges på hjemmesiden Referencer 1Saglio G, Kim DW, Issaragrisil S, le Coutre P, et al N Engl J Med 2010 Jun 17;362(24): Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et al N Engl J Med 2010 Jun 17;362(24): Preudhomme C, Guilhot J, Nicolini FE et aln Engl J Med 2010 Dec 23;363(26): B Simonsson,M Gedde-Dahl,M Markevärn et al EHA Mahon FX, Réa D, Guilhot J, et al Lancet Oncol 2010 Nov;11(11):

12 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Hypereosinofilt syndrom af Christen Lykkegaard Andersen Gruppen har arbejdet videre med ideerne, der naturligt udsprang fra udarbejdelsen af oversigtsartikelen Eosinofili, patogenese, klassifikation og behandling til Ugeskrift for Læger fra november 2009 Således er to spændende projekter under udarbejdelse: Eosinofili i Primærsektoren - De helbredsmæssige konsekvenser af et hyppigt blodprøvesvar Formålet med projektet er at beskrive forekomst af eosinofili i en ti-års periode i en afgrænset region (Storkøbenhavn), og at belyse årsagssammenhænge mellem eosinofili og visitation, sygelighed, behandling og dødelighed I de udførte blodprøver vil blive belyst sammenhæng med en række andre blodprøvesvar, hvorved grundlæggende sygdomsmekanismer belyses Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) råder over et personidentificerbart dataudtræk fra samtlige analyser af hvide blodlegemer bestilt i årene af alment praktiserende læger Data kombineres i Forskningsenheden for Almen Praksis i København (FE) med udtræk for de samme personer fra Landspatientregisteret, Cancerregisteret, Dødsårsagsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret Humane eosinofile granulocytters genekspression Beskrivelse af molekylærbiologiske ændringer bidrager til en øget sygdomsforståelse og dermed prognose og behandling ved akut og kronisk myeloid leukæmi Micro-array genekspressionsanalyse er dokumenteret anvendelig til påvisning af molekylærbiologiske ændringer og er dermed en hurtig og sikker diagnostisk metode til påvisning af ondartet blodsygdom og for valg af målrettet behandling ved feks akut myeloid leukæmi Den samme molekylærbiologiske forståelse ved klonal eosinofili er endnu ikke tilvejebragt Dette projekt vil forsøge at belyse disse forhold ved hjælp af micro-array genekspressions-analyse Projektets overordnede mål er derfor at bidrage til udvikling af diagnostisk metode samt behandling af klonal eosinofili Såfremt man via dette projekt kan påvise molekylærbiologiske ændringer, der entydigt peger i en klonal retning, vil man hurtigere kunne udelukke reaktive årsager og derved en lang række diagnostiske tiltag På lang sigt ville tiden hvormed den korrekte diagnose stilles forhåbentligt forkortes og muligheden for udvikle mere målrettet behandling opstå 12

13 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Systemisk Mastocytose af Marianne Tang Severinsen Målet er at udarbejde nationale guidelines for diagnostik og behandling af mastocytose samt at indsamle ny viden om sygdommen med henblik på at optimere behandling af denne patientgruppe Som udgangspunkt har vi planlagt at skrive to oversigtsartikler til Ugeskrift for Læger, én med fokus på diagnostik og klassifikation og én med fokus på klinik og behandling for herigennem at udbrede kendskabet til sygdommen Artiklerne vil blive udarbejdet af to tværfaglige teams idet mastocytose berører mange forskellige specialer Disse artikler skal desuden danne grundlag for udarbejdelse af guidelines European Competence Network on Mastocytosis har afholdt møde i Stockholm november 2010 hvor DSKMS var velrepræsenteret Mødet bidrog til øget kendskab til den forskning, der foregår på området, samt gav mulighed for at møde kollegaer, der interesserer sig for mastocytose og som har klinisk erfaring med sygdommen Her stod det klart, at disse patienter er spredt inden for flere specialer og behovet for tværfagligt samarbejde var åbenlys Efter det officielle møde, mødtes vi med deltagere fra Norge og Sverige hvor man blev enige om at starte en Nordisk Mastocytose-gruppe hvor man løbende vil mødes for at diskutere fælles retningslinjer for diagnostik og behandling Første møde vil finde sted i Stockholm foråret 2011 I den danske gruppe arbejdes der desuden med at få overblik over patient-populationen Blandt andet antallet af patienter og deres aldersfordeling Der planlægges en registrering af patienterne i den myeloide database, men den praktiske udformning heraf er endnu ikke diskuteret Vi tænker, at mastocytose fortsat skal behandles decentralt, da sygdommen i langt de fleste tilfælde er en fredelig sygdom, men vi ønsker et tæt klinisk samarbejde imellem de forskellige regioner for med udgangspunkt i fælles guidelines at tilbyde vore patienter den til en hver tid optimale udredning og behandling 13

14 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Myelodysplastisk syndrom Lars Kjeldsen Behandling af MDS I løbet af 2010 er et tiltagende antal patienter i Danmark blevet behandlet med subkutan azacitidin, som i et randomiseret studie er vist at bedre overlevelsen i forhold til conventional care regimens (CCR) hos patienter med fremskreden MDS eller MDS/AML med 20-30% myeloblaster i knoglemarven For ikke-fremskreden MDS er der ikke tilkommet nye behandlingsmodaliteter, idet vækstfaktorbehandling med erytropoietinpræparater evt i kombination med G-CSF fortsat er primære behandlingsmulighed Enkelte patienter med ikke-fremskreden MDS med forekomst af del(5q) kan være kandidater til lenalidomid-behandling og andre kan have gavn af immunosuppressiv behandling i form af antithymocytglobulin (ATG) En del patienter med MDS henvises til allogen stamcelletransplantation, som er eneste helbredelsesmulighed Der gennemføres nu non-myeloablative transplantationer i Århus På Rigshospitalet er der i tillæg til de vanlige allogene transplantationsformer etableret allogen transplantation med navlesnorsstamceller Dette medfører, at der kan findes donorer til hovedparten af de patienter, der er kandidater til allogen transplantation, hvor der tidligere ikke kunne findes en donor i ca 20% af tilfældene DSKMS Arbejdsgruppen Myelodysplastisk syndrom Den danske MDS-gruppe under DSKMS er forankret i Nordisk MDS gruppe, der har en lang tradition for protokolleret behandling af MDS Fire danske afdelinger er repræsenteret i Nordisk MDS gruppe ved Mette Holm og Jan Nørgaard, Århus Sygehus, Hanne Vestergaard, Odense Sygehus, Inge Dufva, Herlev Sygehus og Marianne Bach Treppendahl, Kirsten Grønbæk og Lars Kjeldsen, Rigshospitalet (sidstnævnte national koordinator) Der afholdes to årlige møder i Nordisk MDS gruppe, henholdsvis i maj og november I tilslutning til novembermødet afholdes desuden et præklinisk forskningsmøde, der også har deltagelse af danske forskergrupper med interesse for MDS Nordisk MDS gruppe har udarbejdet Guidelines for diagnosis and treatment of MDS Lars Kjeldsen er koordinator for arbejdsgruppen, som også har dansk deltagelse ved Mette Holm Første udkast forelå i 2004, og er siden opdateret i 2006, 2008 og senest i januar 2010 med et nyt afsnit omhandlende kronisk myelomonocytær leukæmi Guidelines er tilgængelige på Nordisk MDS gruppes hjemmeside De Nordiske guidelines fungerer som referenceprogram for udredning og behandling af MDS i Danmark og ved DSKMS møder har danske medlemmer af gruppen givet input til opdateringen af de nordiske guidelines 14

15 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Protokolleret behandling I regi af Nordisk MDS-gruppe NMDSG02B: Induction chemotherapy followed by azacytidine in CR For patients with high risk MDS not candidates for curative approaches Lukket for inklusion To publikationer i relation til protokollen NMDSG02A: Treatment of the anemia in MDS with darbepoetin For patients with low risk MDS, age > 65 y) Lukket for inklusion Manuskript indsendt NMDSG07A: A multicentre phase II study of the efficacy and safety of lenalidomide in high-risk myeloid disease (high-risk MDS and AML) with a karyotype including del(5q) or monosomy 5 Lukket for inklusion, manuskript indsendt NMDSG08A Azacytidine study: Clinical and biological evaluation of azacitidine in transfusiondependent patients with Low and intermediate-1 risk MDS, and low-risk CMML, who are either refractory to or not eligible for treatment with erythropoietin +/- G-CSF Flere danske centre deltager Dansk koordinator Mette Skov Holm I regi af UK NCRI: (Danmark repræsenteret ved Lars Kjeldsen i AML Working Group under NCRI, der afholder 4 årlige møder i England) AML15: UK NCRI trial for treatment of AML patients (including MDS-AML) years of age Lukket for inklusion Publikation vedrørende Mylotarg i tillæg til kombinationskemoterapi ved AML (herunder MDS/AML) accepteret i Journal of Clinical Oncology AML16: UK NCRI trial for treatment of advanced MDS and AML (including MDS-AML) for patients above the age of 60 years Divided in an intensive and a non-intensive part including nonmyeloablative SCT for patients with a matching donor Hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg (inkluderet 19 ptt) og Århus (inkluderet 12 ptt), Odense Universitetshospital (inkluderet 24 ptt), Herlev Universitetshospital (inkluderet 30 ptt) og Rigshospitalet (inkluderet 53 ptt) deltager Dansk koordinator Lars Kjeldsen AML17: UK NCRI Working Parties on leukaemia in adults (age < 60 years) and children Trial in acute myeloid leukaemia and advanced MDS Åben for inklusion Hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg og Århus, Odense Universitets Hospital, Herlev Universitetshospital og Rigshospitalet deltager Dansk koordinator Ove Juul Nielsen 15

16 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Firmasponsorerede protokoller Amgen protokol, Romiplostimbehandling af lavrisiko MDS med symptomatisk trombocytopeni Fase 3 studie med romiplostim overfor placebo Deltagende afdelinger Herlev Universitetssygehus (inkluderet 2 patienter) og Rigshospitalet Lukket for inklusion Novartis registreringsprotokol: Registreringstudie for patienter med lavrisiko MDS Flere danske centre deltager Påbegyndt forår 2010 Dansk koordinator Mette Skov Holm Novartis jerncheleringsstudie: A multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of deferasirox in patients with myelodysplastic syndromes (low/int-1 risk) and transfusional iron overload Rigshospitalet og Herlev deltager Publikationer 1: Burnett AK, Hills RK, Milligan D, Kjeldsen L, Kell J, Russell NH, Yin JA, Hunter A, Goldstone AH, Wheatley K Identification of Patients With Acute Myeloblastic Leukemia Who Benefit From the Addition of Gemtuzumab Ozogamicin: Results of the MRC AML15 Trial J Clin Oncol 2010 Dec 20 [Epub ahead of print] 2: Gattermann N, Finelli C, Porta MD, Fenaux P, Ganser A, Guerci-Bresler A, Schmid M, Taylor K, Vassilieff D, Habr D, Domokos G, Roubert B, Rose C; EPIC study investigators Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study Leuk Res 2010 Sep;34(9): : Grövdal M, Karimi M, Khan R, Aggerholm A, Antunovic P, Astermark J, Bernell P, Engström LM, Kjeldsen L, Linder O, Nilsson L, Olsson A, Holm MS, Tangen JM, Wallvik J, Oberg G, Hokland P, Jacobsen SE, Porwit A, Hellström-Lindberg E Maintenance treatment with azacytidine for patients with high-risk myelodysplastic syndromes (MDS) or acute myeloid leukaemia following MDS in complete remission after induction chemotherapy Br J Haematol 2010 Aug;150(3): : Ostgård LS, Kjeldsen E, Holm MS, Brown Pde N, Pedersen BB, Bendix K, Johansen P, Kristensen JS, Nørgaard JM Reasons for treating secondary AML as de novo AML Eur J Haematol 2010 Sep;85(3): : Preiss BS, Bergman OJ, Friis LS, Sørensen AG, Frederiksen M, Gadeberg OV, Mourits-Andersen T, Oestergaard B, Kerndrup GB; AML Study Group of Southern Denmark Cytogenetic findings in adult secondary acute myeloid leukemia (AML): frequency of favorable and adverse chromosomal aberrations do not differ from adult de novo AML Cancer Genet Cytogenet 2010 Oct 15;202(2): : Risum M, Dufva IH [Lenalidomide in the treatment of transfusion dependent myelodysplastic syndromes] Ugeskr Laeger 2010 Feb 8;172(6):452-5 Danish 16

17 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Patologigruppen af Peter Nørgaard Medlemmer Overlæge Michael Boe Møller, Afd for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital Overlæge Birgitte Preiss, Afd for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital Overlæge Henrik Bondo, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Reservelæge Ann Brinch Madelung, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Overlæge Inger Merete Stamp, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Molekylærbiolog Michael Bzorek, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Overlæge Trine Plesner, Patologiafdelingen Vejle Sygehus Overlæge Henrik Mertz, Patologiafdelingen Aalborg Sygehus Overlæge Nina Hastup, Patologiafdelingen Rigshospitalet Afdlæge Erik Clasen-Linde, Patologiafdelingen Rigshospitalet Professor, overlæge Elisabeth Ralfkjær, Patologiafdelingen Rigshospitalet Reservelæge Lene D Sjø, Patologiafdelingen Rigshospitalet Overlæge Birgitte Ravn Juul, Patologiafdelingen Rigshospitalet Overlæge Anne Falensteen Lauritzen, Patologiafdelingen Herlev Hospital Overlæge Helle Knudsen, Patologiafdelingen Herlev Hospital Afdelingslæge Signe Ledou Nielsen, Patologiafdelingen, Herlev Hospital Overlæge Peter Nørgaard, Patologiafdelingen Herlev Hospital, formand Kommisorium Patologgruppen opererer under Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) med det formål at fremme forskning indenfor patologiske aspekter af kroniske myeloide sygdomme, samt bidrage til ensartet diagnostik af kroniske myeloide sygdomme i henhold til WHO s retningslinier(1) Møder i 2010 Patologigruppen har ikke afholdt separate møder i 2010 Fokusområder Biobank Indlevere og registrere materiale til Dansk Cancerbiobank Publikationer Rathe M, Kristensen TK, Møller MB, Carlsen NLT Myeloid neoplasm with prominent eosinophilia and PDGFRA rearrangement: Report of a two year old girl successfully treated with imatinib mesylate Pediatric Blood & Cancer 2010;55(4): Foredrag 2 Kristensen TK Sensitiv real-time qpcr-baseret detektion af KIT D817V-mutation i diagnostikken af systemisk mastocytose Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense, Møller MB JAK2 exon 12 mutation i myeloproliferativ neoplasi Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense,

18 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 4 Møller MB Integreret hæmatopatologisk diagnostik af systemisk mastocytose Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense, Møller MB Flowcytometri til diagnostik og monitorering af systemisk mastocytose Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense, Kristensen TK, Vestergaard H, Møller MB Improved detection of KIT D817V mutation in patients with systemic mastocytosis using a quantitative and highly sensitive real-time qpcr assay Annual Meeting of the European Competence Network on Mastocytosis, Stockholm, Posters 7 Madelung, A, Bzorek, M, Bondo, H, Zetterberg, E, Bjerrum, OW, Hasselbalch, HC, Scheding, S, Ralfkiaer, E A Novel Immunohistochemical Sequential Multi-Labelling and Erasing Technique Enables Epitope Characterization of Bone Marrow Pericytes In Primary Myelofibrosis 52th American Society of Haematology Annual Meeting and Exposition, Orlando, FL USA 3-8 dec 2010 Referencer 1) Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW, eds World Health Organization classification of tumours of haemotopoietic and lymphoid tissues Lyon: IARC Press, 2008: Klinisk database af Hanne Vestergaard I 2005 etableredes den fælles hæmatologiske database, der hidtil har dækket lymfomer, akut leukæmi og myelomatose, mens den kliniske database for kronisk lymfatisk leukæmi først blev aktiv i 2009 Som det nyeste skud på stammen blev databasen for de kroniske myeloide sygdomme indviet pr 1 januar 2010 I skrivende stund må det dog konstateres, at databasen er kommet lidt langsomt fra start, idet kun 3 af landets hæmatolgiske afdelinger har rapporteret flere patienter, 3 andre har rapporteret enkelte tilfælde, mens de resterende afdelinger slet ikke har indrapporteret patienter til den myeloide database Vi regner naturligvis med, at det blot er et udtryk for lidt begyndervanskeligheder og satser på større indrapportering fremover Det skal dog understreges, at indberetning af disse patienter forsinkes af, at man ret sent kan få data fra Landspatientregisteret (LPR) Det skyldes, at patienterne typisk har ambulante forløb, og man ved erfaringsmæssigt, at ambulante patienter senere end de indlagte registreres med korrekt kode De enkelte afdelinger har derfor endnu ikke modtaget lister fra LPR 18

19 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Molekylærbiologi af Niels Pallisgaard I 2010 blev der etableret en national klinisk molekylærhæmatologisk arbejdsgruppe Denne gruppe er primært tiltænkt molekylærbiologer, der arbejder i laboratoriet med kliniske rutineanalyser indenfor hæmatologi Gruppen har i 2010 afholdt et forårs- og efterårsmøde, begge i Vejle, hvor hovedemnet var en national standardisering af kvantitativ BCR-ABL målinger CML Blandt de 5 laboratorier, der i Danmark pt udfører kvantitativ BCR-ABL målinger, er der i 2010 opnået enighed om de forskellige analyseparametre og en national protokol for BCR-ABL qpcr analysen er under udarbejdelse og forventes godkendt i 2011 Dette vil føre til mere ensartede og sammenlignelige qpcr målinger af BCR-ABL fusionsgenet i Danmark end ved udelukkende at kalibrere forskellige analysemetoder til den internationale skala (IS), som er beskrevet og defineret af European Treatment and Outcome Study (EUTOS) for CML, wwweutosorg I Danmark vil man undgå brugen af total ABL som referencegen, hvorved den danske skala vil være lineær ved høje niveauer af BCR- ABL og det vil være muligt at måle og kvantitere BCR-ABL niveauer over 100 % feks ved accelereret fase og blast krise (100 % IS er defineret som det gennemsnitlige BCR-ABL niveau af en gruppe ubehandlede CML patienter i kronisk fase på diagnosetidspunktet, se IRIS studiet) CMPN Kvantitative JAK2 V617F målinger forventes at få stor betydning i forbindelse med behandling af CMPN European Leukemia Net (ELN) har i sammenlignet forskellige JAK2 V617F qpcr analyser på forskellige analyseplatforme Arbejdet er ikke endeligt færdigt, men det forventes at den qpcr metode, der er udbredt i Danmark (Larsen et al) vil blive blandt de anbefalede Det videre internationale arbejde med standardisering af kvantitativ JAK2 V617F målinger vil fortsætte det Europæiske COST Netværk (wwwmpneuroneteu) Network of Experts in the Diagnosis of Myeloproliferative Disorders (MPD) i arbejdsgruppe 1 (WG1), hvor Danmark overtog formandskabet, ved Niels Pallisgaard, i 2010 COST MPN-EuroNet afholdt i 2010 møde i Nantes, Frankring og Albufeira, Portugal I 2011 er der planlagt møde 6-8 april i La Baule, Frankrig og september i München, Tyskland Endvidere er der planlagt 2 træningsskoler med teori og praktik for maksimalt 10 deltagere Den første med titlen Detection of mutations in MPN: Theory, Practice (qpcr and HRM) afholdes maj 2011 i Nîmes, Frankrig og den anden Molecular Diagnosis of MyeloProliferative Neoplasms (MPN) and MPN-related congenital diseases (MPNr) afholdes oktober 2011 i Coimbra, Portugal Det er planlagt, at den danske nationale klinisk molekylærhæmatologisk arbejdsgruppe i 2011 vil arbejde med national standardisering af kvantitativ JAK2 V617F målinger 19

20

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 11 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bestyrelse 4 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 12 STATU S- O G Å RSRA PPO RT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 2 Bestyrelse... 6 Specifikke Sygdomsgrupper... 7 De Philadelphia-Negative Kroniske

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Forsøgets titel: Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i Behandlingen af Ph- Negative Kroniske Myeloide Neoplasier

Læs mere

1. Proteomforskning indenfor cancerområdet i Winsløwparken v. professor Henrik Ditzel og Rikke Raaen Lund

1. Proteomforskning indenfor cancerområdet i Winsløwparken v. professor Henrik Ditzel og Rikke Raaen Lund Afdeling: Udarbejdet Tina Thorsell Mikkelsen og Niels Hæmatologisk Afd. X af: Abildgaard Journal nr.: E-mail: tina.thorsell.mikkelsen@ouh.regionsyddanmark.dk www.ouh.dk Dato: 28. april 2011 Telefon: 65411637

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet MDS Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet LT-HSC ST-HSC MPP Myelodysplastic syndrom (MDS) ~ 250 nye tilfælde per år Median alder ved diagnose~ 65-70 år CMP CLP MEP GMP

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret:

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 29.10.09 1. udgave 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG d. 4/1

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk.

Emil Aarestrup. Anæmier, generel inddeling og udredning. De hyppigste anæmisygdomme - mangelanæmier - hæmolytiske anæmier - aplastisk. 7. semester Forår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 Hold A og 2 grupper MANDAG d. 28/5 2. pinsedag TIRSDAG d. 29/5 ONSDAG d 30/5 TORSDAG d 31/5 FREDAG d. 1/6 Introduktion

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013

7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 7. semester Efterår 2012 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Hold A og Hold B 2 grupper Eksamen 18/1-2013 MANDAG d. 17/12 TIRSDAG d. 18/12 ONSDAG d 19/12 TORSDAG d 20/12 FREDAG d.

Læs mere

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( )

7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 ( ) 7. semester Forår 2015, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 22 (3513601) 8.15-9.00 Mandag d. 25/5 2. pinsedag Tirsdag d. 26/5 Onsdag d. 27/5 MMI Torsdag d. 28/5 Fredag d. 29/5 9.15-10.00

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Behandling af CML for patienter og pårørende. The European LeukemiaNet

Behandling af CML for patienter og pårørende. The European LeukemiaNet Behandling af CML for patienter og pårørende The European LeukemiaNet 1 Indhold Forord... 3 CML behandling i dag... 4 Mål for CML behandling... 6 Risikoscore på diagnosetidspunktet... 6 Milepæle i behandlilngen...

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni

MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie. Andre anæmisygdomme, herunder hæmoglobinopatier. Immunthrombocytopeni 7. semester Efterår 2011 Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51, december 2011 Hold A og Hold B 2 hold MANDAG d. 19/12 TIRSDAG d. 20/12 ONSDAG d.21/12 TORSDAG d. 22/12 Juleferie FREDAG d. 23/12

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 09 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 status_2009.indd 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Bestyrelse...

Læs mere

Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier

Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier 2 Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier Lukas Frans Ocias 1, Morten Orebo Holmström 2, Caroline Hasselbalch Riley 3, Christen Lykkegaard Andersen 2, Dorte Rønnov-Jessen

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 08 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 08 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Konklusion

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Hæm DMCG Årsberetning 2015

Hæm DMCG Årsberetning 2015 Hæm DMCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Kronisk myeloid leukæmi ( CML)

Kronisk myeloid leukæmi ( CML) Titel: Formål: Fremgangsmåde: Kronisk myeloid leukæmi ( CML) Vejledning i diagnosticering og behandling af kronisk myeloid leukæmi PRIMÆR UDREDNING Sygdommen debuterer ofte subklinisk med kun lette almensymptomer.

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014 Kroniske Myeloide sygdomme National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012 Kroniske Myeloide sygdomme National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

1. januar december 2013

1. januar december 2013 1. januar 2013 31. december 2013 1 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

7. semester Efterår 2014, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51

7. semester Efterår 2014, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 7. semester Efterår 2014, Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 51 Mandag d. 15/12 Tirsdag d. 16/12 Onsdag d. 17/12 Torsdag d. 18/12 Fredag d. 19/12 8.15-9.00 9.15-10.00 15.st.aud CLL

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Peter Vedsted Professor Center for i Cancerdiagnostik i Praksis CaP Aarhus University Viborg 1.11.11 Plan Peter:

Læs mere

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling

Protokoloversigt. Juni årgang nr. 2. Hæmatologisk Afdeling Protokoloversigt Juni 2016 11. årgang nr. 2 Hæmatologisk Afdeling Leukæmi Akut myeloid leukæmi (AML) / Myelodysplastisk syndrom (MDS) AML LI-1 Fase ll, forskellige lav-intensiv kemoregimer. AML/højrisiko

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet

NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet NATIONAL EXPERIMENTAL THERAPY PARTNERSHIP NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet Ulrik Lassen, professor, overlæge, ph.d. Fase 1 Enheden, onkologisk klinik, Rigshospitalet

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose Hvad laver kliniske epidemiologer? Fastlæggelse af: Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose for klinisk definerede patientgrupper (fx. cancer, diabetes, lungebetændelse, ) Epidemiologiske begreber

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Biobankernes rolle i personlig medicin

Biobankernes rolle i personlig medicin Biobankernes rolle i personlig medicin Henrik Ullum, Biobanksenheden, Rigshospitalet Biobank Mit erfaringsgrundlag Det Danske Bloddonorstudie Foløbig 120.000 deltage følges prospektivt Region Hovedstadens

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere