3. ÅRGANG NR i Boligselskabet Sjælland?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. ÅRGANG NR. 2 2009. i Boligselskabet Sjælland?"

Transkript

1 3. ÅRGANG NR Boligselskabet Sjælland har valgt fem værdier, som skal kendetegne boligselskabets fremtid. De er præsenteret her i bladet, og vi har valgt en af dem - RUMMELIGHED - til at være temaet for dette nummer af bladet. Hvad er rummelighed i Boligselskabet Sjælland? Det er for eksempel at have en arbejdsplads, hvor der er plads til folk i arbejdsprøvning, der ellers havde mistet kontakten til arbejdsmarkedet. Rummelighed er også at leve med og acceptere folk med psykiske lidelser i boligafdelingerne. Vi har talt med en ekspert om, hvilke hensyn man bør tage. Der er dog også en grænse for, hvor tolerant man skal være. Vores beboerkonsulent beskriver, hvordan du skal reagere, hvis der sker noget kriminelt i nabolaget.

2 KÆRE LÆSER Bladet udgives af Boligselskabet Sjælland og udsendes til beboerne i boligselskabet samt til Hvalsø Boligselskab, Fjordbo, Skovbo Boligselskab, Solrød Boligselskab og Boligselskabet af 1939 med tilsammen boliger. Redaktion: Kommunikationsmedarbejderne Andrea Jørgensen og Ditte Friis Johansen samt ansvarshavende redaktør Bo Jørgensen. Fotos, hvor intet andet er nævnt: Andrea Jørgensen og Ditte Friis Johansen. Layout: Andrea Jørgensen Tryk: Grønagers Grafisk Produktion AS Oplag: Åbningstider for telefon Mandag-tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bemærk, at kundecentret i Roskilde åbner allerede kl og kan svare på spørgsmål om venteliste, opskrivning og vedligeholdelse i boligen. Telefon: Hjemmeside: På repræsentantskabsmødet den 13. juni 2009 gav repræsentantskabet en klar og tydelig opbakning til den omstillingsproces, som boligselskabet er i gang med. Som en del af boligselskabets værdigrundlag har vi defineret fem værdier, som vi mener skal kendetegne Boligselskabet Sjællands fremtid. Værdierne viser den måde, vi vil servicere dig på, og hvad vej vi vil udvikle os. En af disse er rummelighed, og derfor er det temaet for hovedparten af artiklerne i dette nummer af bladet. Med valget rummelighed ønsker vi at vise, at vi vil være socialt ansvarlige og have et åbent sind med plads til og respekt for forskelligheder. Vi ønsker integration og samarbejde på alle områder - både beboere, afdelinger og boligselskab - og vi skal have dialog og være gode til at lytte. Vi sætter fortsat fokus på trivsel i vores boliger og i bladet kommer vi med forslag til, hvordan vi trives sammen, men også at der kan være grænser for vores rummelighed og tolerance. Vi er som sagt i en omstillingsproces, og her sætter vi fokus på kundeservice. Vi har udvidet vores åbningstider og samlet driftscentret i Roskilde med ekspeditionen til det nye kundecenter for at give en bedre betjening. Telefontiden er forlænget, og vi har flere forbedringer på vej. Jeg håber, at du med interesse læser om nogle af disse initiativer i bladet. Vi har rigtig mange medarbejdere, som gør en stor og god indsats, og lad det derfor være en opfordring til en venlig bemærkning. Dem får medarbejderne flere og flere af fra jer, og det er med til at øge arbejdsglæden. Tak for det. Med ønsket om en rigtig god sommer til alle. - Bo Jørgensen BLADETS INDHOLD 3 Kundecentret er åbnet 4 Vores værdier 5 Den rummelige arbejdsplads 6 Hvor tolerante skal vi være? 7 Hvad kan jeg gøre? 8 At leve med en psykisk syg 9 Mødes på tværs af kulturer Årets repræsentantskabsmøde 12 Velkommen i fællesskabet 13 Dit vand skal være varmt Korte nyheder 16 Er du klar til digitalt tv? Side 2

3 Helle Olsen (tv.) og Christina Bjørnvad (th.) KUNDECENTRET ER ÅBNET Den 2. juni åbnede det nye kundecenter på Parkvænget 25, og det betyder blandt andet længere åbningstider for administrationen. Kundecentret er en sammenlægning af ekspeditionen i Parkvænget 25 og driftscentret på Køgevej 46A. For beboere i Roskilde betyder det, at du kun skal henvende dig ét sted, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din bolig. Overgangsfasen Driftscentret gamle telefonnummer samt e- mail adresse virker stadig, og det vil de gøre mindst et par måneder endnu. - De næste par måneder bliver en overgangsfase, hvor medarbejderne i de to tidligere afdelinger skal lære mange nye opgaver. Derfor holder vi fast i opdelingen med hensyn til telefonnumre og adresser lidt tid endnu, da det er en hjælp for medarbejderne, når de skal besvare spørgsmål, forklarer Pia Karulf, der er teamleder for kundecentret. - På længere sigt vil der kun være ét telefonnummer og én adresse, som du skal bruge, når du har spørgsmål, siger Pia Karulf. God opstart Der er en god stemning blandt medarbejderne i det nye kundecenter. Christina Bjørnvad kommer fra sin del af de to gamle ekspeditioner, og de er glade for de nye opgaver. - Sammenlægningen er gået godt, og beboerne har taget positivt imod det, selvom vi ikke kan svare på alle spørgsmål endnu, siger Helle Olsen. - Det har været hektisk her i starten, men vi har set frem til dette. Nu er alle henvendelser samlet ét sted, og det bliver lettere at hjælpe beboerne, siger Christina Bjørnvad. Ændrede åbningstider Kundecentret åbner allerede kl , og de kan hjælpe med henvendelser, der drejer sig om opskrivning, ventelister og vedligeholdelse/service i boligen. Har du spørgsmål om andre emner - for eksempel husleje eller varmeregnskab - så kan du kontakte os fra kl , hvor resten af administrationen er mødt. - Vi har udvidet åbningstiderne markant om morgenen. Til gengæld lukker vi så lidt tidligere om onsdagen, siger Pia Karulf. Side 3 ÅBNINGSTIDER Parkvænget 25, 4000 Roskilde Venteliste, opskrivning, service Mandag - tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Har du spørgsmål om husleje, varmeregnskab mm., kan du henvende dig fra kl Kontakt - service i boligen Telefon: Kontakt - generelle spørgsmål Telefon:

4 VORES VÆRDIER Gennem det sidste halve år har Boligselskabet Sjællands medarbejdere, afdelingsbestyrelser og repræsentskab debatteret boligselskabets fremtid og hvilke værdier, som vi fremover vil arbejde ud fra. Værdierne kan du se her på siden, hvor tegneren Claus Riis har sørget for at visualisere dem. De er også samlet i en folder, som du kan finde på vores hjemmeside Vision Vi har også fastlagt boligselskabets fremtidige mål og har samlet dem i denne vision: Boligselskabet Sjællands boliger er billigst mulige og i bedst mulig kvalitet og tilfredsstiller eksisterende som fremtidige boligkrav Boligselskabet Sjællands boliger kendetegnes med fleksibel indretning og boform Boligselskabet Sjælland tager størst muligt hensyn til miljø Side 4

5 Hanne Kjær-Kristoffersen DEN RUMMELIGE ARBEJDSPLADS I marts 2009 skrev Boligselskabet Sjælland under på en partnerskabsaftale med Jobcenter Roskilde om at skaffe arbejdspladser til udsatte ledige. Partnerskabsaftalen betyder, at boligselskabet forpligter sig til at ansætte en række medarbejdere, der ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om langtidsledige, personer, der er fysisk nedslidte, folk i fleksjob eller nydanskere, der ikke har et stort netværk i forvejen. - Vi vil gerne vise, at vi er en social ansvarlig arbejdsplads, hvor der er plads til forskelligheder, siger Hanne Kjær-Kristoffersen, der er HR-chef i Boligselskabet Sjælland. Formålet med samarbejdet Samarbejdet mellem Boligselskabet Sjælland og Jobcenter Roskilde skal sikre, at der sker en optræning og opkvalificering af de ledige, som kommer i arbejdsprøvning. Optræningen skal være med til, at personerne på længere sigt kan opnå beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår. - Aftalen omhandler virksomhedspraktik, hvor praktikanten overgår til ansættelse med løntilskud eller almindelig ansættelse, hvis vedkommende vurderes egnet til det, forklarer Hanne Kjær-Kristoffersen. Boligselskabet skal sørge for at introducere praktikanten til arbejdspladsen og de opgaver, som personen skal udføre. Aftalen indebærer også, at praktikanten skal vejledes og oplæres, så personen generelt bliver opkvalificeret og er mere rustet til et almindeligt arbejdsliv. - Vi har indgået aftalen, fordi vi synes, det er en god mulighed for at give praktikanterne et indblik i boligselskabet, og hvad vi laver. De kan også hjælpe os til at finde ud af, hvordan vores arbejdsplads generelt bliver bedre til at rumme en mangfoldig medarbejdergruppe, forklarer hun. Glade for de nye kolleger Jørn Hegnsborg er centerleder i Servicecenter Vest, som ligger i Roskilde, og han har flere praktikanter i afdelingen. - Vi er glade for ordningen, for det har betydet, at vi har fået nye kolleger, der kan inspirere til at gøre tingene anderledes, siger han. - Når folk kommer udefra, så stiller de nogle andre spørgsmål end de ejendomsfunktionærer, der ellers går i området. Der kommer Side 5 nye ideer til, hvordan opgaverne kan løses på en anden og konstruktiv måde, forklarer Jørn Hegnsborg. Hver praktikant følger en ejendomsfunktionær og får dermed et indblik i de opgaver, der typisk udføres i boligafdelingernes grønne områder. Det kan for eksempel være at slå græs, klippe hæk eller luge bede. - En af praktikanterne har vi været så glade for, at vi valgte at ansætte ham som sommerfugl i starten af juni og frem til slutningen af september, siger Jørn Hegnsborg. En sommerfugl er en ejendomsfunktionærvikar, som er ansat i boligselskabet i sommerferieperioden. - Jeg er meget positiv over for ordningen, for vi har før haft praktikanter, og ind imellem lykkes det at give personen en god og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ekstra motiverende, når det sker, fortæller Jørn Hegnsborg. Partnerskabsaftalen varer frem til 31. marts 2010.

6 Arkivfoto - afbrænding i Parkvænget 2008 HVOR TOLERANTE SKAL VI VÆRE? Når der er uro i nabolaget, og beboerne flere gange oplever afbrændinger af affaldsskure, så er det svært at være rummelig. Hanne Lise Kjærsgaard er glad for at bo i afdelingen Fælledgårdene, som ligger i Roskilde. Hun havde dog svært ved at finde den glæde frem, da afdelingen i julen 2008 blev udsat for, at containere og skure blev brændt af. - Et år tidligere, det vil sige ved årsskiftet 2006/07, blev et af vores skure totaludslettet, og vi havde lige nået at få et nyt, da den nye afbrænding fandt sted. Mange reagerede ved at blive vrede og frustrerede, fortæller Hanne Lise Kjærsgaard, der er med i afdelingsbestyrelsen. - Det var noget, der blev talt rigtig meget om i afdelingen - både blandt beboerne og i afdelingsbestyrelsen - for det skaber jo utryghed, at nogen kan finde på at opføre sig på den måde, siger hun. - Det er jo ikke acceptabelt, at få skal ødelægge det for mange. Hærværk og afbrænding koster, ikke bare i økonomi og utryghed men også i områdets image. Jeg er glad for at bo i denne afdeling, hvor både vi og servicepersonalet går meget op i at holde området fint og tiltalende, og det er synd, hvis folk får et andet indtryk, siger Hanne Lise Kjærsgaard. - Jeg synes, det er bedre, hvis vi i fællesskab kan forebygge, frem for at situationen eskalerer. Der er som sagt ikke sket flere ting det sidste halve år, men derfor må vi alligevel være forberedte på, at der kan ske hærværk igen, forklarer hun og slutter af med at sige: - Det er et ønske for vores område, at det er et sted, folk har lyst til at flytte til - og til at blive! Hvad gør vi nu? Der har heldigvis ikke været flere problemer siden afbrændingen for et halvt år siden, men Hanne Lise Kjærsgaard mener stadig, at det er vigtigt at finde ud af, hvad man som beboer bør gøre, hvis situationen opstår igen. Arkivfoto - afbrænding i Parkvænget 2008 Side 6

7 Bent Bjerregaard Nielsen HVIS DU VIL VIDE MERE Det Kriminalprævensive Råd har udgivet en række foldere om tryghed o boligområder. Dem kan du læse på under materialer HVAD KAN JEG GØRE? Oplever du noget ubehageligt i din afdeling, så tal med naboerne om det og få sat ord på, hvad der er sket. Hvis jeres afdeling oplever hærværk, påsatte brande, graffiti eller lignende kriminalitet, så skal I sørge for at melde det til politiet med det samme - og dernæst til boligselskabet. Ved særligt grove tilfælde af kriminalitet har I krav på professionel hjælp fra retssystemets side, men så galt går det heldigvis sjældent. Til gengæld er der en række andre ting, som I bør overveje, hvis I vil forebygge hærværk i afdelingen. Tal sammen En af de største kilder til utryghed er ikke at vide, hvad der foregår. Hvis der er sket noget ubehageligt i jeres afdeling, så er det vigtigt, at I får talt sammen om tingene. - Det kan aflive mange rygter og urolige tanker, når man først får talt med de andre beboere i afdelingen. Både det at få talt om problemet og få luftet sin utryghed giver mere ro i sjælen, siger beboerkonsulent Bent Bjerregaard Nielsen, der flere gange har deltaget, når beboerne i en afdeling har mødtes, fordi der var problemer. - Og her har det været meget givende, at beboerne har mødtes og talt sammen. Det giver jo også en større tryghed at kende naboerne, forklarer Bent Bjerregaard Nielsen. Vær opmærksom Det er også en god idé at være mere opmærksom og holde øje med, om der foregår noget underligt i nabolaget. - Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at I skal gå og overvåge hinanden, men læg for eksempel mærke til, om der er børn eller unge, der løber omkring på underlige tidspunkter af døgnet, siger Bent Bjerregaard Nielsen. Hvis der sker noget ulovligt, er det vigtigt at kunne give et signalement af de skyldige. Ser du en eller flere personer, der begår hærværk, så læg mærke til gerningsmændenes udseende og tøj. Sørg for at bruge fællesarealerne og vær synlig - hvis I bruger boligområdet mere, er der også sværere for uromagere at lave hærværk uden at blive opdaget. Side 7 Af samme grund kan I også overveje, om belysningen af fællesområderne er tilstrækkelig, eller om I bør sætte lamper op flere steder, så området fremstår lyst og indbydende. Sig fra Drejer det sig om børn eller unge i afdelingen, der begår hærværk, bør du konfrontere dem med, at det er uacceptabel adfærd, ligesom du bør kontakte forældrene, så de kan tage hånd om sagen. Du skal selvfølgelig stadig anmelde det til politiet, men synes du, at det er svært at konfrontere de unge eller deres forældre, så kontakt i stedet boligselskabets beboerkonsulent eller de to boligsociale medarbejdere. De kan hjælpe jer med at bearbejde problemerne og komme i dialog med uromagerne. - I de fleste tilfælde kan vi finde frem til en god løsning ved blot at tale sammen, og på den måde kan problemer løses, inden de for alvor eskalerer, siger Bent Bjerregaard Nielsen.

8 Modelfoto: Petarnaychev, Dreamstime.com NÅR NABOEN ER PSYKISK SYG Uvidenhed fører let utryghed og mistro med sig, men psykisk syge er andet end de få voldelige tilfælde, som medierne har skrevet om de senere år. En person, som har psykiske forstyrrelser, er et menneske som alle mulige andre, men som lider af en sygdom. Der er derfor ingen grund til at være urolig, hvis du møder en anden beboer, som opfører sig lidt anderledes, men personen skal selvfølgelig følge de samme leveregler, som resten af beboerne i afdelingen. At have en psykisk sygdom kan være ensbetydende med handlinger, der opleves som meget anderledes. Psykisk syge er hverken onde eller uforskammede, men de har ofte en anden opfattelse af virkeligheden. - Psykisk syge har de samme ønsker og behov som andre. De er lige så forskellige som alle andre, forklarer Solveig Gausdal, der er leder af Psykiatriordningen i Roskilde. Hvordan er det at leve med en psykisk sygdom? - Som psykisk syg har man haft nogle oplevelser, der gør én bange. Det kan udvise sig i decideret angst over for bestemte oplevelser eller andre mennesker - for eksempel kan personen tillægge andre mennesker nogle egenskaber, de måske ikke har, men som personen frygter, siger Solveig Gausdal. - Psykisk syge vil gerne have tryghed, og det får de blandt andet ved at omgå det samme plejepersonale, siger hun. Er der særlige hensyn, man skal tage til psykisk syge i boligafdeling? - Man skal respektere, at nogle kan være mere indelukkede end andre. Samtidig kan det være svært for dem at passe noget fast - herunder en have. Man skal dog ikke opsøge dem blot for at tilbyde hjælp. Det kan de have svært ved at tage imod, siger Solveig Gausdal. - Hvis du er faldet godt i snak med personen, så det virker naturligt at spørge, så er det i orden. De skal behandles med respekt og føle, at de er accepterede, forklarer hun. Hvordan bliver man bedre til at omgå psykisk syge? Smil og hils, når du møder personen! Det betyder rigtig meget. Det er også en tydelig Side 8 tilkendegivelse af, at man ikke er bange for personen. Det er muligt, at du bliver urolig, når du møder en psykisk syg, men det er intet i forhold til, hvor bange de er. Den ikkesyge er altid den, der har overtaget i sådan et møde, fortæller Solveig Gausdal. - Det er dog også vigtigt, at du er klar over, at en psykisk sygdom ikke er noget, man bare kommer sig over. Det er et langvarigt forløb, siger hun. VIL DU VIDE MERE Du kan læse mere om Psykiatriordningen på Roskilde Kommunes hjemmeside, Der findes flere gode hjemmesider, hvor du kan læse mere om psykisk syge - blandt andet netpsykiater.dk og sundhed.dk

9 MØDES PÅ TVÆRS AF KULTURER To gange om året afholder en række institutioner i Roskilde en kvindefest, hvor kvinder fra alle kulturer er velkomne. Lørdag den 16. maj 2009 lagde Roskilde Bibliotek lokaler til forårets kvinde/-pigefest, hvor alle kvinder uanset alder, religion og etnicitet var velkomne. Arrangementet holdes to gange om året, og bag det står Beboerrådgivningen, Roskilde Bibliotekerne, Den Åbne Klub, Hedeboparkens Fritidscenter, Roskilde Sprogcenter og frivillige kvinder fra Roskilde. - Det er en god mulighed for at møde andre kvinder og deltage i et fællesskab på tværs af kulturer, forklarer Pia Mikkelsen, der er beboerrådgiver i Boligselskabet Sjælland/ Roskilde Kommune og medarrangør. Til arrangementerne er der fællesspisning, hvor hver deltager medbringer en ret til det store tag-selv-bord, så det bugner med alverdens retter. - Til arrangementet i maj var der to instruktører, der underviste i lege fra gamle dage i Danmark, og bagefter dansede vi en række forskellige danse, fortæller Pia Mikkelsen. Det er muligt at medbringe små børn, og jobbet som barnepige er der rift om blandt de deltagende teenagepiger. Næste arrangement forventes at blive afholdt til november Side 9

10 ÅRETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 13. juni 2009 blev Boligselskabet Sjællands ordinære repræsentantskabsmøde afholdt i god stemning. På trods af det gode vejr havde mange fundet vej til Roskilde Hallerne, hvor årets repræsentantskabsmøde løb af stablen. Folk mødte friske og veloplagte op, og der var generel tilfredshed med, at mødet i år blev afholdt en lørdag. Årsberetningerne Formanden Jan René Petersen aflagde beretning for 2008 og kom ind på, at den almene boligsektor stadig skal passes på og værnes om. Organisationsbestyrelsen havde også ros til repræsentantskabet, afdelingsbestyrelserne, direktionen og den øvrige medarbejderstab. Direktør Bo Jørgensen gennemgik i sin beretning boligselskabets øgede fokus på service. Når der sker ændringer i boligselskabet, er det ikke fordi, at den nuværende løsning er dårlig, men fordi den kan gøres endnu bedre. Samtidig lagde han op til, at nu skal vi se fremad og få en konstruktiv debat om, hvor boligselskabet skal bevæge sig hen, og hvad der vil gøre boligselskabet endnu bedre. Valg Der var valg både til formandsposten, organisationsbestyrelsen og til kursusudvalget. Jan René Petersen genopstillede som formand og blev valgt uden modkandidat. Til organisationsbestyrelsen blev Sven-Aage Gam, Jens Olav Hansen, Anna Hansen, Per Brink-Kjær, Søren Boch og Karin Christensen valgt. Da Anne Heidelbach udtræder af organisationsbestyrelsen, men ikke var på valg i år, blev førstesuppleanten automatisk valgt ind i bestyrelsen. Suppleanterne blev valgt i følgende rækkefølge: Mia Stoltz Nielsen, Bodil Nielsen, Jørgen Toftdahl, Jens Frederiksen og Ole Jensen. Claus Egholm Nielsen, Kirsten Larsen og John Agertoft blev valgt til kursusudvalget. Vedtægtsændringer Der var stillet en lang række forslag til vedtægtsændringer. En del af dem blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men da der ikke var nok fremmødt til, at de kunne endelig vedtages, er der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. juni, hvor de atter er på dagsordenen. Side 10 Initiativpris Et nyt tiltag blev også introduceret på mødet - Boligselskabet Sjællands nye initiativpris. Prisens formål er at synliggøre og belønne personer, som gør en ekstraordinær indsats for beboere i boligselskabet eller i dets boligafdelinger. Da det var første gang, at prisen blev uddelt, havde organisationsbestyrelsen valgt årets vinder Anna Hansen fra afdelingen Parkvænget. Anna har gjort sig bemærket ved at lægge et stort arbejde i beboercafeen i området, ligesom hun har taget initiativ til en lang række udflugter og arrangementer for de socialt svage og de ældre i afdelingen. Administrationen samles ét sted På repræsentantskabsmødet blev den kommende sammenføring af administrationen gennemgået. Siden fusionen i 2007 har der været et stort ønske om at samle administrationen ét sted. Nu er det besluttet at sælge administrationsbygningen på Køgevej og i stedet udbygge Parkvænget 25 med en ekstra etage, så der er plads til hele administrationen. Hele ombygningen forventes at være færdig i december 2010.

11 Demokratiet leve! - Bjarne Zetterstrøm, dirigent fra BL Det er en god idé med mere vægt på miljø og passivhuse, men jeg er betænkelig ved ordet kunder. - Lise Lotte Hansen, Sneglebo Jeg er glad for de nye tiltag. Det er dejligt at kunne følge med i nyhedsbrevet. - Per Frederiksen, Rønnebærparken Vi vil så gerne servicere jer - giv os ro og opbakning til at gøre det. - Bo Jørgensen Efter den nye struktur er det blevet meget lettere - vi bliver hørt og har mulighed for indflydelse. - Jørgen Toftdahl, Kristianslund DEN NYE ORGANISATIONSBESTYRELSE Forrest fra venstre: Lisbeth Blom Møller, Brian Sandager, Johnny Danielsen, Hjørdis Jensen, Anna Hansen, Stig Lysdal (næstformand), Annette Sørensen Bagerst fra venstre Ole Meincke, Per Brink-Kjær, Mia Stoltz Nielsen, Søren Boch, Karin Christensen, Per Pedersen, Jens Olav Hansen, Nina Lundgren og Jan René Petersen (formand) Indsat i højre hjørne: Sven-Aage Gam Side 11

12 Nøddeparken 1 VELKOMMEN I FÆLLESSKABET Skovbo Boligselskab og Boligselskabet af 1939 sammenlægges senere i år med Boligselskabet Sjælland og bliver dermed en del af fællesskabet. Boligselskabet Sjællands repræsentantskab godkendte i midten af juni en sammenlægning med Skovbo Boligselskab og Boligselskabet af Inden da havde baglandet i begge organisationer sagt ja til en sammenlægning med Boligselskabet Sjælland. Skovbo Boligselskab Skovbo Boligselskab har tre afdelinger i Borup med i alt 124 familieboliger og 10 ungdomsboliger og er i dag administreret af Boligselskabet Sjælland. Umiddelbart vil beboerne ikke opleve de store forandringer i deres dagligdag, da de stadig skal henvende sig til Boligselskabet Sjællands administration, når de har spørgsmål vedrørende deres bolig. Det er også fortsat ejendomskontoret i Borup, der vil tage sig af henvendelser vedrørende vedligeholdelsen af boligen. Boligselskabet Sjælland har flere afdelinger i Borup og sammenlægningen vil give mulighed for et udvidet samarbejde mellem afdelingerne i Borup, og det vil give stordriftsfordele ved eksempelvis fælles maskinpark. Boligselskabet af januar 2009 indgik Boligselskabet af 1939 en midlertidig administrationsaftale med Boligselskabet Sjælland og med udgangen af september måned bliver de to selskaber så endeligt sammenlagt. Boligselskabet af 1939 har 19 afdelinger med i alt 509 familieboliger og 38 ungdomsboliger fordelt i Holbæk. Beboerne har siden januar henvendt sig til Boligselskabet Sjælland, når de har spørgsmål vedrørende opskrivning til boligerne og det skal de fortsætte med. Det er fortsat ejendomskontorerne i Holbæk, der varetager servicen, når det drejer sig om vedligeholdelse af boligen. Mange fordele Direktør Bo Jørgensen er glad for, at de to selskaber har ønsket at blive sammenlagt med Boligselskabet Sjælland. - Vi er glade for at kunne byde Skovbo Boligselskab og Boligselskabet af 1939 velkommen. Afdelingerne får en lang række fordele af sammenlægningen - for eksempel får beboerne oprykningsret til langt flere boliger, når de vil søge ny bolig i selskabet, siger Bo Jørgensen. - Afdelingsbestyrelserne i de to selskaber får også glæde af de ting, som vi tilbyder vores egne bestyrelser. Der er det især områdemøderne og det at have en kontaktperson i organisationsbestyrelsen, som afdelingsbestyrelserne er gladest for. Vi håber, at vi får et rigtig godt samarbejde, fortæller han. Side 12

13 DIT VAND SKAL VÆRE VARMT Du kan sagtens undgå sygdommen legionella, hvis du er opmærksom på badevandets temperatur. Legionella er en bakterie, der lever i alle rør og beholdere til brugsvand. Ved smitte kan den medføre legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse, der ofte også påvirker andre vitale organer. Smitten foregår ved ind ånding af bittesmå vanddråber, der er forurenede med legionellabakterier, og derfor er brusebad en af de hyppigste smittekilder. - Legionella skal helt sikkert tages seriøst, men der er ingen grund til at være bange i hverdagen. Du kan selv være med til at tjekke, at boligens vandtemperatur er i orden, fortæller Kim Jensen, der er energikonsulent i Boligselskabet Sjælland. Han har i samarbejde med varmemesterteamet for nylig gennemgået alle varmecentraler i Roskilde-afdelingerne. - Samtidig har vi informeret ejendomsfunktionærerne i de resterende bolig afdelinger om, hvordan de også får kontrolleret vandet, siger Kim Jensen Du kan selv gøre noget Selvom boligselskabet løbende kontrollerer vandtemperaturen i bolig afdelingerne, så er det en god idé, hvis du også selv er opmærksom på, om vandet i rørene er varmt nok. - Bakterien trives mellem 25 og 45 grader, så vandet i rørene skal op på mindst 50 grader for at slå bakterien ihjel, forklarer Kim Jensen. - Som en god tommelfingerregel skal vandet være på 50 grader senest 15 sekunder efter, at du har tændt for bruseren. Det kan du selv teste ved at skrue helt op for vandhanen og holde hånden ind under strålen. Når vandet er så varmt, at det brænder, er vandet varmt nok, fortæller Kim Jensen. GODE RÅD Sørg for at skrue bruserslangen af, så slangen tømmes for vand Skyl vandslangen grundigt igennem - først med varmt vand og dernæst med koldt vand. Bakterien kan ikke tåle de store temperatu+rsvingninger Har du været på ferie, så sørg for at skylle rørene igennem med både varmt og koldt vand, så systemet renses for gammelt vand Foto: Azgek, Dreamstime.com Side 13

14 KORTE NYHEDER VAGTORDNINGEN: Hvis der opstår skader i din bolig uden for den normale arbejdstid, kan du kontakte vores vagtordning. Eksempel på ting, der kan vente: - defekt komfur/køleskab - selvforskyldt tilstoppet afløb fra vask m.m. - en enkelt vaskemaskine i vaskeri Eksempler på fejl der kan kræve omgående hjælp - Strømsvigt, undersøg sikring i relæ. - Varme, kun i perioden 1/11 31/3, samt vand - Rørbrud eller totalt svigt. - Kloak, total stop med opstigning af vand. Når du henvender dig, skal du oplyse navn, nøjagtig adresse, telefonnummer samt afdeling og derefter beskrive skadens omfang. Vagtpersonalet kontakter derefter håndværkere, der kan udbedre skaden. Unødvendige opkald til håndværker, uden for normal arbejdstid og i henhold til ovennævnte retningslinjer, koster minimum1000 kr., som du selv skal betale. Ved misbrug af vagtordningen bliver der opkrævet et gebyr på minimum 400 kr. NÖBETÇİ DÜZENİ: Normal iş saatleri dışında evinizde bir hasar meydana gelecek olursa nöbet tutan personelimizi arayabilirsiniz. Bekleyebileceğiniz durumlardan bazıları: - bozuk ocak/buz dolabı - lavabo v.s. pis su borusunun tıkanmasına sebep olmuş iseniz - çamaşır yıkama dairesinde bir tek çamaşır makinesinin işlemesi Hemen müdahale edilmesi gereken durumların bazıları: - Cereyan kesilmesi; reledeki sigortaya bak. - Sıcaklık; sadece 1/11 31/3 arasındaki sürede, artı su kesilmesi - Boru patlaması veya büsbütün aksama. - Lağım, büsbütün tıkanma, pis suyun yükselmesi. Nöbetçi personeli aradığınızda adınızı, soyadınızı, açık adresinizi, telefon numaranızı ve hangi bölüme ait olduğunuzu söyledikten sonra ortaya çıkan hasarın ne olduğunu tarif edeceksiniz. Ondan sonra nöbetçi personel hasarı onaracak ustaları çağırır. Normal iş saatleri dışında yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde gereği olmadan kendiniz bir ustayı arayacak olursanız bu en azından 1000 krona mal olur ve bu parayı kendiniz ödemek zorundasınız. Nöbetçi düzenini kötüye kullanmanız halinde en az 400 kronluk bir harç alınacaktır. Mitch1921, Dreamstime.com Side 14

15 KORTE NYHEDER VIND ET WEEKENDOPHOLD Har du lyst til at vinde et gavekort på 1800 kr. til et weekendophold for to personer? Vi vil gerne finde et nyt navn til vores blad, så har du et rigtig godt bud på, hvad det skal hedde, så send det til os. Det skal være tydeligt, at bladet udgives af Boligselskabet Sjælland, og at bladet omhandler nyt fra boligselskabet og aktiviteter i afdelingerne. Der er artikler lige fra vejledninger i og råd om, hvilke forsikringer du bør have som lejer, og hvordan du forskønner din bolig til nyheder om lovændringer eller nye servicetiltag fra boligselskabet. Det kan også være nyt fra beboerdemokratiet eller ændringer i lokalområdet, som kan være interessant for dig som beboer. Vi skal bruge dit bud senest mandag den 10. august Send det til sammen med din adresse og telefonnummer. Hvis du ikke har , kan du også sende et brev til Boligsel- HER GÆLDER GAVEKORTET: Radisson SAS Hotel, Papirfabrikken i Silkeborg Comwell Kolding i Kolding BramslevGaard i Hobro Præstekilde Hotel i Stege - Møn Struer Grand Hotel i Struer Hotel Postgaarden i Mariager Hotel Britannia i Esbjerg Hotel Herman Bang i Frederikshavn Brundby Rock Hoel i Brundby - Samsø Benniksgaard Hotel i Gråsten Scandic Bygholm Park Horsens i Horsens Clarion Grand Hotel i Helsingborg skabet Sjælland, Parkvænget 25, 4000 Roskilde mærket konkurrence. Vinderen får direkte besked. Radisson SAS Jutlandia Hotel i Frederikshavn Clarion Collection Hotel Plaza i Odense C Hotel Pinenhus i Roslev Hotel Nørrevang i Væggerløse Radisson SAS Scandinavia Hotel i Århus C Elite Hotel Savoy i Malmø - Sverige Snaptun Færgegaard i Horsens Hotel Kong Arthur i København Dronninglund Slot - Dronninglund Hotel Hvide Hus - Køge Helnan Marina Hotel - Grenaa Hotel Phønix - Aalborg Hotel Hvide Hus - Aalborg FISKEFESTIVAL FOR ALLE BEBOERE Årets fiskefestival afholdes den 5. september 2009 og er åben for alle beboere i Boligselskabet Sjælland og de administrerede selskaber. Der er mulighed for at fiske i den store put and take-sø, ligesom der for de golfglade igen i år vil være mulighed for at spille på en 8-hullers bane, som ligger op til fiskeområdet. Arrangementet afholdes i Ørsted Fisk & Golf, Åbakkevej 13, 4130 Viby Sjælland. Det varer fra kl til 15.00, og som sædvanlig vil der være en masse flotte præmier at dyste om. Prisen for turen er 50 kr. for børn og 100 kr. for voksne, som du skal betale i banken på reg og kontonr Sørg for at få tallet samt dit navn med på indbetalingen og betale, inden tilmeldingsfristen udløber. Du skal selv sørge for transport til Ørsted Fisk & Golf. Tilmeldingskupon kan afleveres i kundecentret, Parkvænget 25 eller sendes med post til boligselskabet. Sidste frist for tilmelding er den 31. juli TILMELDING TIL FISKEFESTIVAL Navn: Afdeling: Tilmeldingen afleveres til: Boligselskabet Sjælland Parkvænget Roskilde Antal deltagere: børn á 50 kr. voksne á 100 kr. Betalt i alt: kr. Side 15 Foto: Raycan, Dreamstime.com

16 ER DU KLAR TIL DIGITALT TV? Den 31. oktober 2009 slukkes de tv-signaler, der hidtil har været sendt via luften, og fremover sendes der kun digitale signaler til de almindelige stueantenner. Tekst udlånt af YouSee Foto: Riyasbabu, Dreamstime.com Hvis du er blandt de tv-forbrugere, der anvender de analoge tv-signaler gennem luften, skal du inden den 1. november 2009 beslutte dig for, hvad du vil gøre, hvis du fortsat vil se tv. De nye muligheder Du kan fortsat vælge at bruge en antenne i stuen eller på loftet. Til denne løsning kræves, at du anskaffer dig en digital boks eller et tv med digital DVB-T tuner. Ønsker du kun at modtage de licensbetalte kanaler fra DR samt TV 2 s hovedkanal, skal du ikke betale for disse kanaler. Vil du have flere tv-kanaler på dette net, kan du tegne et abonnement hos Boxer. En anden løsning er at abonnere på enten kabel- eller parabol-tv eller vælge en IPTVløsning, hvor signalet sendes over bredbåndsforbindelsen, eksempelvis TDC TV. Hvad ændrer sig? For langt de fleste danskere betyder skiftet ingenting. De fleste modtager nemlig i dag tv enten via kabel, satellit eller bredbånd, og de skal ingenting foretage sig for stadig at kunne se fjernsyn. Deres signal fortsætter nemlig i bedste velgående efter oktober De store kabel-tv-udbydere som YouSee og Stofa har begge meldt ud, at de fortsat vil distribuere de mest sete tv-kanaler både analogt og digitalt. Er du allerede kabel-tvkunde, og ønsker du at fortsætte dit abonnement, som du plejer, skal du derfor ikke foretage dig noget. Har du flere tv-apparater i husstanden, vil du også her fortsat kunne se forskellige tvkanaler på forskellige skærme samtidigt, uden at du behøver at anskaffe dig en digital boks. Frem til november vil der dagligt i medierne blive orienteret om, at mange skal gøre noget for at undgå sort skærm til november. En sandhed, der kun gælder, hvis du udelukkende bruger egen antenne og ikke allerede Side 16 har sørget for at anskaffe dig digitalt udstyr hertil. Hvad så nu? Alle med kabel-, parabol- eller bredbånds-tv kan uden problemer fortsætte med at se tv på både deres billedrørs-tv og på deres fladskærm i mange år endnu. Vil du have den ultimative digitale tv-oplevelse, kan du som kabel-tv-kunde overveje et digitalt abonnement og en HD-boks. Så er der mulighed for flere kanaler, markant bedre billedkvalitet, større valgfrihed og langt flere spændende oplevelser og muligheder foran skærmen. VIL DU VIDE MERE Læs mere om det nye tv-signal på hjemmesiden:

BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009

BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009 BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009 I dette nummer ser vi på tryghed og trivsel i afdelingerne. I starten af året blev flere beboere i Roskilde udsat for tricktyveri, og vi bringer derfor artiklen PAS PÅ

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 Direkte: 46 30 47 88 www.bosj.dk 18. maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter

Læs mere

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Helene Obel,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Roskilde, d. 22. juni 2012 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der blev

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 Roskilde, d. 28. maj 2013 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 25. maj 2013 kl. 9.00 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde. Der blev serveret morgenmad fra kl.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET

DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET DIALOGMØDE MED REPRÆSENTANTSKABET Dato: Torsdag den 7. juni 2007 Klokken: 18.30 21.00 Sted: Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 4, 7400 Herning Mødedeltagere: Viktor Lysgård...Afdeling Brændgårdsparken

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ballerup almennyttige Boligselskab

Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr.: 204-15-700 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Initialer: /BKo afholdt torsdag den 23.

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere