GODT BYGGERI ODENSE 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT BYGGERI ODENSE 2007"

Transkript

1 GODT BYGGERI ODENSE 2007

2 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har været rettet mod globale trends ses nu en ny orientering mod det særlige i det lokale, i historien og dens specifikke arkitektoniske aftryk, der har skabt den varierede, men sammenhængende by vi kender. At tage udgangspunkt i noget kendt er udfordrende, fordi resultatet selvfølgelig ikke må være givet på forhånd. Ved både at udfordre og nyfortolke eksisterende strukturer kan arkitekturen vedkende sig et ansvar både i forhold til det konkrete hus og den større bymæssige sammenhæng, bygningen indgår i. Årets præmiering og rosende omtale af godt byggeri i Odense er fine eksempler på sådanne bestræbelser. Arbejdet med at genskabe og nyfortolke den romantiske have ved Sanderumgaard er et større udviklings- og anlægsarbejde, der også fortjener opmærksomhed. Arkitekten Niels Jacobsen har tegnet en række af byens mest markante huse fra begyndelsen af det 20. århundrede. Nogle af disse huse er i dag næsten blevet billeder på Odense. De er unikke, men samtidig fortrolige med mangfoldigheden i byens plan, som de præger og ubesværet indgår i. Sidst i dette hæfte vises eksempler på Niels Jacobsens arbejder, der er blevet klassikere i Odense.

3 Omdannelsen af Odense Havn udvikler havnens identitet - forener nye bygninger med eksisterende, giver nyt liv til kajens kanter, havnebassiner og etablerer nye, levende byrum.

4 Præmieret 2007 Adresse Roersvej 10 Bygherre Odense Kommune, Børn- & Ungeforvaltningen Arkitekt Lotus Arkitekter Ingeniør Rambøll BIBLIOTEKSBYGNING, VESTRE SKOLE Biblioteksbygningen ved Vestre Skole er ikke et hus i gængs forstand, snarere en hule i træerne mellem skolens værdige rødstenshuse. Højt hævet og båret af tre dobbelte stålsøjler bygger Biblioteket sig ind mellem kronerne på de store lindetræer, hvor det danner sit eget åbne rum om fordybelse og læring. Et hemmeligt sted, rigt på associationer, når man bevæger sig op ad de lange, smalle aluminiumsbeklædte trapper til Biblioteket eller den store tagterrasse. På tagterrassen kommer man tæt på arkitekturen i de gamle skolebygninger med det fint detaljerede murværk. På denne måde formidler biblioteksbygningen kvaliteterne i de eksisterende bygninger samtidig med at dets egen arkitektur fremstår med en uimodståelig friskhed, der uden at forfalde til det pjankede, holder legen og drømmen i live oppe mellem trækronerne. Biblioteksbygningen løser rationelt en række funktionelle problemstillinger på skolen og skaber nye rum, der beriger de gamle. Sammenbygningen med de eksisterende bygninger understøtter Biblioteket som en fritliggende hule ved at ske forskudt på de to facader. En oplevelse, der forstærkes af de tre søjler, der bærer Biblioteket. Afslappet og naturligt virker det. Men oplevelsen af svævende lethed forstyrres af de fire søjler, der bærer trappen. Forståelsen for værdierne i de eksisterende bygningers arkitektur, indlevelsen i børnenes verden og det afbalancerede arkitektoniske udtryk i den nye biblioteksbygning er udtryk for en tankegang, der gerne må sætte nye frugter i byen.

5

6

7

8 Rosende omtale 2007 Adresse C.F.Tietgens Boulevard 38 Bygherre Popermo Forsikring g/s Arkitekt Jesper Thyge Brøgger, Arkitektur og Design ApS Ingeniør OBH-gruppen POPERMO FORSIKRING G/S Bygningen er opført som en sammenstilling af to parallelle fløje i én etage og en forbindende tværbygning i to etager. Planen har figur som et H, der skærmer ankomsten på den ene side og indrammer gårdhaven på den anden. Ved at lukke sig mod omgivelserne skiller bygningen sig ud fra sine naboer på C. F. Tietgens Boulevard. Det er i sig selv ikke nogen dyd, men bliver i dette tilfælde interessant, fordi den ydre knaphed modsvares af en indre åbenhed omkring en gårdhave med spejlbassin og hævet træterrasse. Det er altså ikke den ydre repræsentation, der er i fokus, men derimod meget sympatisk indholdet i og kvaliteten af rammerne om medarbejderes dagligdag. Bygningens stueetage har arkitektonisk velbearbejdede rumforløb og store glaspartier mod gårdhaven, der naturligt samler huset, mens bygningens øvre etage ikke på samme måde som stueetagen indgår overbevisende i sit samspil med de nære omgivelser; de tagpapbeklædte tagflader på sidefløjene er for dominerende. Paradoksalt nok ville en endnu større lukkethed mod omgivelserne sammen med en mere nuanceret landskabsbearbejdning med flere træer kunne tilføre bygningen en endnu større venlighed i ensemblet på C. F. Tietgens Boulevard. Med rosende omtale anerkendes bestræbelserne med at søge nye veje for den arkitektoniske bearbejdning af en kendt typologi, domicilet ved byens indfaldsveje. Med en konsekvent opførelse af introverte bygninger på grønne flader med markante træplantninger vil helt nye og interessante bylandskaber kunne opstå.

9

10 SANDERUMGAARDS HAVE Sanderumgaard ligger i landsbyen Davindes ejerlav. Her formodes den at være opstået som eneste gård i skoven. Vi hører om den første gang i Gården udviklede sig til en middelstor hovedgård, med god eng og en god mølle. Hovedbygningen er opført , avlsgården er fra o Herskabsstaldene foran hovedbygningen er dog ældre. I 1793 blev Sanderumgaard overtaget af Johan Bülow, som var faldet i unåde hos Kronen. Gregers Begtrup skriver i 1806 følgende om Bülows indsats:... Et stort Udføre (morads) ved Gaarden er blevet udtørret... Ved at fragrave Vandet og lede det i kanaler, er dette Udføre omdannet til et smukt engelsk Anlæg. Dette smukke engelske anlæg blev af en noget blasert H.C. Andersen beskrevet således i 1832: Haven er smuk, men det er naragtigt, hvor Folk har kunne tale saa meget om den! Det er Ellemose med Gange, overlæssede med Inscriptioner.... smuk, men der ere hundrede som den... Teknisk set er de to kilder vel enige om havens grundindhold: Mose, skov og vand. Haven er af en senere tid blevet opfattet som en af Danmarks to-tre mest interessante romantiske haver. Den struktureres i høj grad af vandfladerne, idet der er udgravet og reguleret mere end 2000 meter kanaler, der fra begyndelsen var tænkt som sejlbare. Bülow etablerede en række elementer: Et memento mori ( ihukom døden ) i form af en lille hytte kaldet Tankefuld, en kæmpehøj med bautasten, en Panstatue, store vaser, broer og øer, samt et lysthus Sommerlyst. Endelig anlagdes stier, som sikrede, at man kom den rigtige vej gennem haven, og mødte overraskelserne på den rigtige måde. I haven plantede Bülow mange udenlandske træer og planter.

11

12 Helhedsplan udarbejdet af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted I 1828 døde Bülow 77 år gammel, og Sanderumgaard blev solgt til Christian Andreas Vind. Siden da har slægten Vind ejet gården og i varierende grad haft interesse for haven. Bülows Have har ikke været vedligeholdt i sin helhed, men de væsentligste elementer er dog bevaret. Der er desuden tilføjet en del siden Sanderumgaards ejere Erik og Susanne Vind arbejder på at genskabe haven med henblik på at åbne den for offentligheden. Kanalerne er blevet gravet op og gjort sejlbare, nye broer er blevet bygget. Senest er det fredede Tankefuld blevet grundigt restaureret. I de senere år har der været afholdt opera- og balletarrangementer i haven. Siden 1997 er der indgået samarbejdsaftaler med forskellige fonde. Arbejdet skal bl.a. føre frem til en helhedsplan, hvis idé bl.a. er at bevare det ruinøse forfald for at sikre havens naturprægede udtryk, at renovere arealerne omkring lysthuset Sommerlyst, at anlægge en hævet sti på den ovalformede ø, og derved skabe oplevelsen af at gå hen over vand og vandplanter mellem gamle elletræer. Der anlægges desuden en lysning med en forårsblomstrende græseng, og her tænkes et nyt lysthus opført. Bülows stil og tidsperiode bevares i sydvest med et stort vandelement - sø, mose, vandløb, sump, fugleøer, gamle ellekrat og elletræer. Det er muligt at sejle rundt i dette område. Der anlægges en ny bådplads samt en sti langs vandkanten. Haven er oprindeligt planlagt med større åbenhed og lange kig og i et mere landskabeligt udtryk, end i dag. Åbenheden vil komme frem igen i de områder langs vandfladerne, hvor Bülow-Haven er fremtrædende, mens havens lukkethed med den senere plantede skov under Vind-perioden i slutningen af 1800-tallet også bevares.

13

14 ARKITEKTEN NIELS JACOBSEN Niels Jacobsen var en af de mest betydningsfulde og produktive arkitekter i Odense i begyndelsen af det 20. århundrede. Han var født i 1865, og i 1890 blev han arkitekt fra Kunstakademiet i København. Men inden da var han blevet udlært murer med sølvmedalje, og det er tydeligt at se i hans bygninger, at han kendte til alle murværkets muligheder. Niels Jacobsen opførte mange af sine bygninger i nationalromantisk stil med et væld af detaljer i murværket. Hans arkitektur er som regel kendetegnet af stejle tegltage, vandrette gesimsbånd og buestik omkring vinduer og døre. Ofte er der også inskriptioner og dekorative rosetter på facaderne. Og fik han mulighed for at forsyne bygningen med et tårn, så gjorde han det. En del af arkitektens bygninger er også inspireret af hans studierejser til Italien. De bygninger kan man blandt andet kende på de lette tage, dobbelte søjleadskilte vinduer og balkoner. Men Niels Jacobsen tegnede ikke kun bygningerne - han formgav også gelændere, låger, dørhåndtag og andre detaljer i bygningerne. Niels Jacobsen drev arkitektvirksomhed i Odense fra 1894 til sin død i I perioden var han medlem af byrådet, og han havde mange forbindelser blandt mere velstående odenseanere, og det var med til at give ham mange opgaver af meget forskellig slags. Tag på en digital byvandring og se flere eksempler på Niels Jacobsens arkitektur i Odense på Dronningens Asyl, Grand Hotel, Lampe, Domhuset, Murdetalje, Heltzensgade, Odense Teater, Skt. Georg med dragen, Fyenske Købstæders Brandforsikring, Villa Langelinie, Dørparti, Henriette Hørlücks Skole, 1909.

15

16 Hvert år foretages præmiering af godt og smukt byggeri i Odense. Komiteen, der varetager præmieringsregulativet har følgende medlemmer: Rådmanden for By- og Kulturforvaltningen, et medlem af Odense Byråd, to medlemmer, udpeget af Akademisk Arkitektforening, chefen for Kultur, Plan og Byg, chefen for Natur, Miljø og Trafik. Komiteen vælges for 4 år ad gangen. Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Odense Slot, indgang C Nørregade Odense C Tlf

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Af Thomas Bo Jensen Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Realea A/S 2008 Realea er et helejet datterselskab af Realdania. Tekst og redaktion: Realea A/S og arkitekt, ph.d. Thomas Bo Jensen

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723

FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 FREDENSBORG STORE KRO ANNO 1723 EN GLORVÆRDIG FORTID HAR DEN EN FREMTID? Vi er allerede godt på vej... INTRODUKTION Fredensborg Store Kro har en lang og spændende historie bag sig lige siden dets opførelse

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst KULTURKANONEN Arkitektur Billedkunst Design og kunsthåndværk Film Litteratur Musik Scenekunst Børnekunst 001 003 Velkommen til den danske kulturkanon 003 Syv uafhængige udvalg har sammensat kulturkanonen

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

ARKITEKTUR OG ARKITEKTER. Landsteder

ARKITEKTUR OG ARKITEKTER. Landsteder ARKITEKTUR OG ARKITEKTER Landsteder Landstedet - som en særlig bygningskategori beregnet for velstående familiers sommerophold - optræder først sent i Danmark. Frem til enevældens indførelse boede landets

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene Re sign - til dig, der vil bygge om og forny med respekt for husets sjæl OldNews Side 16 - er great news når det gælder materialer Side 19 Hjem med sjæl Side 15 Bliv dit klogere gamle på hus Tæt på ildsjælene

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g KARKITEKTURPRIS SVENDBORG.. 2009 OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre

Læs mere