BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR."

Transkript

1 BRANDVÆSEN NR. 4 MAJ 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Grise-panik En væltet grisetransport på motorvejen ved Odense skabte trafikalt kaos. Hvorfor kan man ikke bare skubbe en væltet lastbil ud til siden, så der hurtigt kan åbnes for trafikken, spørger beredskabsinspektør. Side 11 Brand og gift på Prins Joachim Stor færgeøvelse ved Gedser gav kun mindre justeringer i beredskabsplanen. Side Årsmøde FKB holder årsmøde i Odense den august. Program og tilmelding. Side Tetra Fremtidens radiokommunikation hedder Tetra. Det giver masser af muligheder og masser af usikkerhed om pris og valg af løsning. Side 22-25

2 BRANDVÆSEN NR. 4 MAJ ÅRGANG ISSN Indhold I dette nummer af BRANDVÆSEN kan der bl.a. læses om følgende: Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax.: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax: Journalist Justinus Johannesen Godthåbvænget 21, 3. th., 2000 Frederiksberg Telefon: mobil: Ekspedition LH Kontorassistance Østergade 18, 6580 Vamdrup Telefon: Kontortid: Kl Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 310,- inkl. moms Løssalg: Kr. 50,- inkl. moms Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Bladudvalg Beredskabschef Peter Staunstrup (formand), beredskabschef Sven Urban Hansen, beredskabschef Michael Petersen, beredskabsinspektør Anders Enggaard og brandchef Steen Finne Jensen. Af helt uforklarlige årsager styrtede en endnu ikke færdigbygget bro ned over en motorvej ved Aalborg. Den hændelse følges der op på i næste nummer af BRANDVÆSEN. Side 12 I 1734 blev to små piger henrettet og begravet uden for Holstebro, fordi de formentlig ved et uheld var årsag til en brand, der lagde byen i aske. Den barske historie fortælles i et jubilæumsskrift i anledning af Holstebro Brandvæsens 100 års jubilæum. Her kan man også læse, at der i 1935 gik ild i den gamle Triangel automobilsprøjte. 14 år tidligere havde den været byens stolthed. Side Beredskabet hurtigst fremme til frigørelse ved færdselsuheld...side 5 Nye regler for sikkerhedsseler...side 10 Fængsel for at udsætte brandmænd for livsfare...side 10 Tankvogn med sprængfarlig gas væltet...side 16 Lay out Fingerprint Reklame Postboks 241, 4200 Slagelse Telefon: Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N Telefon: Fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN juni 2006 er 24. maj 2006.

3 LEDER Kommunale Beredskabschefers årsmøde 2006 I dagene august holder Foreningen af Kommunale Beredskabschefer årsmøde i Odense med efterfølgende generalforsamling. Foreningen har en gang tidligere tilbage i 1993 holdt årsmøde i Odense, nærmere betegnet på Hotel H.C. Andersen. På grund af et væsentligt større pladsbehov er årsmødet denne gang henlagt til Odense Congress Center, der vil danne rammen om såvel årsmøde som udstilling. Årsmødets traditionelle program er i år ændret således, at den officielle åbning finder sted onsdag kl Det er foreningens håb, at et stort antal medlemmer vil benytte onsdagen til dels at overvære den officielle åbning af årsmødet, dels at deltage i et spændende indlæg om terrorbomberne i London og besøge de mange brandpunkter. Sven Urban Hansen. Temaet i programmet er i år helt naturligt forventningen om, at folketinget inden vores årsmøde har vedtaget et nyt beredskabsforlig for de kommende år, og det er således en stor glæde, at beredskabets minister forsvarsminister Søren Gade vil indlede torsdagens møderække med et indlæg om fremtiden for det danske redningsberedskab. Meget store udfordringer er lige om hjørnet med indførelse af den risikobaserede dimensionering, kommunalreformen og ikke mindst et muligt nyt beredskabsforlig. Efterfølgende vil der, som det fremgår af programmet inde i bladet, komme en række spændende indlæg, som vi håber kan være med til at belyse de mange udfordringer, vi i beredskabet står overfor. Med en officielle åbning af årsmødet onsdag eftermiddag har vi i år forsøgt at give lidt mere tid til at besøge udstillingen, der afvikles samtidig. På udstillingen har der gennem de seneste år været en stigende interesse fra leverandørside for at deltage og præsentere de allerseneste nyheder, og vores årsmødedeltagere og gæster vil således igen i år blive præsenteret for Nordens største brandmaterieludstilling. Vi takker de mange udstillere for den store interesse, der er med til at gøre årsmødet til en faglig og kammeratlig oplevelse. Der er, som det fremgår af det foreløbige program, indlagt passende pauser, hvor der er mulighed for at se udstillingen. Fredag formiddag, mens foreningens A- medlemmer afvikler generalforsamling, er udstillingen åben for alle beredskabets medarbejdere, som hermed får en enestående mulighed for at samle inspiration til den fremtidige udvikling af beredskabet. Traditionen tro er der også nogle gode oplevelser for vores ledsagere og gæster, I samarbejde med vores værtsby har vi arrangeret nogle spændende ture og arrangementer i og omkring Odense, så de får et godt og nuanceret indtryk af værtsbyerne og den nærmeste omegn, mens der om torsdagen afvikles årsmøde og fredag generalforsamling. Glæd jer til årsmødet i Odense. Sven Urban Hansen bestyrelsesmedlem årsmødearrangør Foreningen af Kommunale Beredskabschefers hjemmeside har skiftet adresse til Hjemmesiden opdateres løbende med kort omtale af brande og ulykker fra hele Danmark og med nyheder i kort form fra beredskabet samt ekstern information fra FKB. BRANDVÆSEN maj

4 Sikkerheden i Storkøbenhavn svækkes betydeligt hvis politiet skal overtage alarmcentralen Brandvæsnet og politiet mener, at den nuværende ordning er den bedste Af Justinus Johannesen Står det til justitsminister Lene Espersen (K), skal landets største alarmcentral overgå fra Københavns Brandvæsen til politiet fra årsskiftet. Alarmcentralen modtager årligt omkring halvdelen af samtlige 112 opkald i Danmark. Hvis det bliver en realitet, frygter brandchef hos Københavns Brandvæsen, Jan Axlev, at der kommer til at gå længere tid, før hjælpen når frem, at skaderne bliver endnu større ved ulykker og brande, og at denne uheldige beslutning samtidig kan få alvorlige konsekvenser, hvis et muligt terrorangreb bliver rettet mod København. Han understreger, at Alarm- og Vagtcentralen i København Brandchef Jan Axlev forudser en længere responstid, hvis Politiet overtager vagtcentralen i København. som den eneste af landets alarmcentraler har et fuldstændigt overblik over ressourcerne ved mulige store hændelser, og det har været værdsat af politiet. Overblikket på alarmcentralen har stor betydning, fordi hovedstaden er ekstra meget udsat i forbindelse med mulige terroraktioner, siger Jan Axlev. Klar forringelse På alarmcentralen er der overblik over samtlige redningsberedskaber og vogne i Storkøbenhavn. Dermed har de ansatte på centralen helt styr på, om der eksempelvis er brug for hjælp fra brandvæsnet i en nabokommune, hvis en større brand bryder ud, eller hvis der sker en større ulykke. I den øvrige del af landet modtager politiet i dag 112- opkaldene og sender dem videre til de enkelte beredskaber, som så sørger for at ambulancen eller brandvæsnet rykker ud. Konsekvensen ved en mulig omlægning er desuden, at der kan gå længere tid, inden man får tilkaldt hjælp fra nabostationerne. Man ved heller ikke, hvilke ressourcer der rådes over i et bestemt område, sådan som vi gør i dag. Derfor vil man ikke med det samme kunne sætte den rigtige løsning ind, men skal måske bruge tid på at finde mandskab rundt omkring, og det er en klar forringelse i forhold til i dag, siger Jan Axlev. Overborgmesteren på banen Han understreger, at alarmcentralen er den eneste i landet, hvor der findes et velfungerende fælles kommunikationssystem, som bl.a. ulykken i Seest viste, er af fantastisk stor betydning for redningsarbejdet ved større katastrofer. Derfor finder Jan Axlev forslaget fra justitsministeren yderst betænkeligt. Københavns Brandvæsen har nu udbedt sig et skriftligt udspil fra Justitsministeriet om organiseringen af den fremtidige alarmcentral. På Københavns Rådhus betragter mange Justitsministeriets ideer som ren kassetænkning, der ikke tager højde for ekstra opgaver som for eksempel terror-beredskab. Først når Justitsministeriet er kommet med sin skriftlige redegørelse, forventes overborgmester i Københavns Kommune, Ritt Bjerregaard, at komme på banen. 4 BRANDVÆSEN maj 2006

5 Beredskabet har den korteste responstid til frigørelse ved færdselsuheld Det er især i de store kommuner, at beredskabet klarer frigørelses opgaver Af Erik Weinreich I to tredjedele af de danske kommuner udfører redningsberedskabet frigørelsesopgaver i forbindelse med trafikuheld, og næsten alle disse beredskaber råder over svært frigørelsesværktøj. 178 kommunale beredskaber besvarede i januar spørgeskemaer omkring frigørelse. Ansvaret for frigørelse af fastklemte påhviler både ambulanceberedskabet og redningsberedskabet, og dette dobbelte ansvar kan være en fordel såvel som en ulempe. Det skal en udredning nu se nærmere på. Spørgeundersøgelsen viser, at jo flere indbyggere en kommune har, jo større sandsynlighed er der for, at beredskabet er kommunalt, og at det sørger for frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld. Flere redningsberedskaber i kommunalt regi Kun lidt over fire ud af ti kommuner har kommunalt beredskab, mens de fleste andre benytter Falck som entreprenør. Ser man alene på kommuner med over indbyggere har flere end otte ud af ti kommuner kommunalt beredskab. Hvis det er en generel tendens, kan man forvente, at kommunesammenlægningen vil betyde langt flere redningsberedskaber i kommunalt regi. Det vil også smitte af på frigørelsesopgaver, idet stort set alle kommuner med eget redningsberedskab klarer frigørelse ved færdselsuheld. Tilsvarende klarer under halvdelen af redningsberedskaberne frigørelse i kommuner, der har Falck som entreprenør. Alle ambulanceberedskaber udfører frigørelsesopgaver, der bl.a. har været en del af standardaftalen med Falck siden Det er også omkring 20 år siden, at kommunale beredskaber kom på banen omkring frigørelse, og især inden for de sidste ti år er det blevet en vigtig del af opgaverne hos kommunale beredskaber. En ikke uvæsentlig faktor for, hvem der skal stå for frigørelse, er responstiden, hvor redningsberedskabet på landsplan er fremme efter 8,5 minutter, mens ambulanceberedskabets redningsvogne i gennemsnit bruger minutter. Frigørelse vil således kunne iværksættes langt hurtigere i de tilfælde, hvor redningsberedskabet har frigørelsesudstyr. BRANDVÆSEN maj

6 De mange automatiske alarmer volder os store problemer Nordsjællands Brandvæsen vil nu undersøge, hvorfor der kommer forholdsvis mange blinde alarmer fra skoler, fabrikker, butikscentre og plejehjem i området Af Justinus Johannesen Nordsjællands Brandvæsen er for øjeblikket godt i gang med at udarbejde nye strategier omkring det forbyggende og oplysende brandarbejde. For os er de mange udrykninger, når de automatiske alarmer på skoler, fabrikker, plejehjem, butikscentre og Hacker hos brandvæsenet Københavns Brandvæsens hjemmeside blev om eftermiddagen den 1. maj ramt af et hackerangreb. Hjemmesidens forside var blevet erstattet af nogle udenlandske gloser, som viste sig at betyde "Allah er stor". Endvidere var der lagt tyrkisk baggrundsmusik på siden. Brandvæsenets IT-afdeling lukkeder derpå hjemmesiden, og der vil først blive genåbnet, når alt er gennemtjekket. andre lignende store bygninger går i gang, det helt store problem. Vi bruger masser af kostbar tid og ressourcer på blinde alarmer, og derfor skal vi nu have undersøgt, hvad den direkte årsag er til, at de går i gang i tide og utide, siger beredskabschef for Nordsjællands Brandvæsen, Hans-Christian Høgh. Han tilføjer, at beredskabet også vil kigge på andre områder, når de gælder forebyggelse og oplysning om dødsbrande i forbindelse med den risikobaserede dimensionering. For et par år siden kørte vi en oplysningskampagne om dødsbrande i Fredensborg- Humlebæk Kommune, men jeg har desværre på fornemmelsen, at den ikke nåede ODIN noget værre møg! Af Peter Larsen Det er vist ingen hemmelighed, at ODIN ikke er elsket i den brede kreds af beredskabschefer og deres medarbejdere. Blandt mange andre har kreds 1 København rejst krads kritik af systemet, og heller ikke i Odense er systemet elsket, fortalte beredskabschef Peter Staunstrup på årets temamøder. Som formand for FKB har han viderebragt denne kritik Beredskabschef Hans-Christian Høgh forbereder en kampagne, der skal gøre de unge mere bevidste om, hvordan de skal reagere i tilfælde af brand. helt frem til kærnegruppen, som var de ældre borgere. Derfor skal vi have kigget nærmere efter, hvorfor den ikke trængte igennem, og forhåbentlig kan vi bruge de oplysninger i vores nye kampagner. flere gange, og det ser nu ud til at bære frugt. I hvert fald har Beredskabsstyrelsen nedsat et udvalg, der skal se på en revision af systemet, og i den forbindelse er FKB blevet bedt om at udpege fire repræsentanter til udvalget. De fire er beredskabschef Jens Larsen, Dragsholm, beredskabschef Anders Engborg, Forsømer de unge Men det er ikke kun de ældre, som er i tankerne hos Nordsjællands Brandvæsen, når det gælder kampen mod dødsbrande. Jeg må blankt indrømme, at vi i et pænt stykke tid har forsømt at informere de unge i 8. klasse om, hvordan de skal reagere, hvis der skulle opstå en brand på et diskotek eller i et andet lokale, hvor mange unge mennesker nu engang er samlet. Personligt regner jeg med, at vi har udarbejdet en lang række nye strategier for oplysning og bekæmpelse af dødsbrande, når den risikobaserede dimensionering for alvor træder i kraft i vores beredskab efter 1. august i 2007, siger Hans-Christian Høgh. Skanderborg, viceberedskabsinspektør Kenneth Achner, Tønder, samt en repræsentant for kreds 1. Den sidste er i skrivende stund ikke udpeget. Det er vigtigt, vi får systemet rettet ind, så det bliver mere brugervenligt. Ellers kan vi være nervøse for, at folk står af, sagde Peter Staunstrup. 6 BRANDVÆSEN maj 2006

7

8 FKB TEMADAG Fyrværkeri-bekendtgørelse Færre fyrværkeriulykker og alvorlig skader Af Peter Larsen Der var tillige skærpet kontrol med alle, der i december ansøgte om parkeringstilladelse på Frederiksberg, hvis ansøgningen ikke drejede sig om en personvogn. På baggrund af de indhøstede erfaringer overvejer Sikkerhedsstyrelsen nu at forsyne vejledningen med et afsnit om, hvad man forstår ved transport af fyrværkeri. Bjørn Thorlaksen orienterede om udviklingen af ARGOS, der på sigt kan blive et godt værktøj, når der bl.a. skal træffes beslutning, om et område skal evakueres eller ej. Bekendtgørelsen om opbevaring og salg af fyrværkeri har haft en positiv effekt. Antallet af uheld og alvorlig ulykker i forbindelse med affyring af fyrværkeri nytåraften er faldet, og bl.a. det var et af målene med bekendtgørelsen. Nytåraften 2005/06 var der således kun 27 ulykker, der førte til hospitalsbehandling, og det er det laveste antal i det seneste ti-år, hvor der er gennemført opgørelser. Antallet toppede i 1996/97 med 90 alvorlige ulykker. Det fortalte vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen, Carsten Sørig, da FKB i april gennemførte to temadage i henholdsvis Ikast og Sorø. Beredskabschef Jørgen Pedersen, Ålborg kommune, lagde op til debat om bekendtgørelsen og de erfaringer, der er høstet ude i kommunerne, som for første gang har haft ansvaret for tilsynet med opbevaring og salg af fyrværkeri. Generelt er erfaringerne gode, fremgik det af debatten på mødet i Sorø, men der har blandt forhandlerne været en del usikkerhed om kvaliteten af det sprinkleranlæg, som fyrværkericontainerne skal forsynes med. Derfor er der behov for en præcisering af vejledningen på det felt. Forsøg på snyd Der har tillige været problemer med kørende udsalgssteder, hvor forhandlere har forsøgt at omgå reglerne om oplagring og opbevaring af fyrværkeri ved at at transportere varerne fra udsalgssted til udsalgssted. Den fortolkning holder imidlertid ikke. I Roskilde har man via et samarbejde med politiet defineret en transport af fyrværkeri som gående fra A til B og dermed færdig. Samme fortolkning er brugt på Frederiksberg. Her blev det kommunale parkeringskorps desuden inddraget i opgaven med at holde et vågent øje med rullende udsalgssteder af fyrværkeri. Ensartet sagsbehandling Carsten Sørig oplyste desuden, at Sikkerhedsstyrelsen får alle politirapporter om ulovligheder i forbindelse med fyrværkerisager. Vi behandler dem og indstiller bødestørrelser, så vi kan få ensartethed i sagsbehandlingen. Desuden skærpes bødekravet, hvis ulovlighederne finder sted uden for nytårsdagene, d.v.s. efter 5. januar, hvor det kun er fyrværkere, der kan få tilladelse til at affyre fyrværkeri, forklarede han. Fra flere sider blev det tilkendegivet, at ikke alle fyrværkere er lige rene i kanten, og at der afbrændes nytårsfyrværkeri på tidspunkter af året, hvor det kun er tilladt at bruge professionelt fremstillet fyrværkeri. Carsten Sørig erkendte problemet men fortalte samtidig, at de registrerede fyrværkere aflægges uanmeldte besøg med deltagelse af både skattemyndigheder og revisorer for at kontrollere, om der forekommer ulovligheder. Opbevaring af ulovligt fyrværkeri Sikkerhedsstyrelsen gennemførte op til nytår sidste år en række aktioner, som bl.a. førte 8 BRANDVÆSEN maj 2006

9 FKB TEMADAG har haft positiv effekt til, at mere end 500 rakettyper blev fjernet fra markedet, og at der blev beslaglagt tons fyrværkeri. Det udgør nu et problem, idet det skal opbevares under forsvarlige forhold. Forsvaret har stillet sig til rådighed, da det råder over flere bygninger og større arealer, end det har brug for, men det må forudses, at det på længere sigt kan blive vanskeligt at finde velegnede steder at opbevare det, inden det kan destrueres. Næppe mange har lyst til at være nabo til et sådan lager, forudser Carsten Sørig, der dog forudså, at der gennem et samarbejde mellem Sikkerhedsstyrelsen og de kommunale beredskabschefer kan findes en forsvarlig løsning. Destruktion af ulovligt fyrværkeri kan i øvrigt ikke finde sted i Danmark. Ingen er i stand til at destruere mængder i den størrelsesorden, og Forsvaret vil ikke. Derfor vil det i jernbanevogne blive transporteret til Tyskland og destrueret. Carsten Sørig opfordrede desuden til at aktivt samarbejde Sikkerhedsstyrelsen og FKB i mellem. ARGOS På temadagene fortalte Bjørn Thorlaksen fra Beredskabsstyrelsen om ARGOS* et såkaldt beslutningsstøttesystem, der er udviklet i kølvandet på Tjernobyl-katastrofen, og som hidtil har handlet om nuklear spredning. Nu er Beredskabsstyrelsen begyndt at udvikle overbygningsmoduler, så systemet også kan bruges i forbindelse med udslip af kemikalier, biologiske stoffer og spredning af røg. Ved en alarm kan indsatslederen kontakte Beredskabsstyrelsen og få en prognose for, hvordan udslippet eller røgen spreder sig og få et billede op på sin skærm af præcis det område, hvor udslippet eller branden finder sted. Systemet tager højde for forskellige forhold som f.eks., om udslippet er i et byområde, om det er i kuperet landskab eller på flad mark. Systemet opdateres til stadighed med nye meteorologiske data, så prognosen hele tiden er aktuel. Færdigudviklet vil det desuden tage højde for karakteren af f.eks. de kemikalier, der slipper ud, da spredningen af dem er forskellige i forhold til vægtfylde, flygtighed o.s.v., fortalte Bjørn Thorlaksen. Systemet er endnu på udviklingsstadiet. *ARGOS: Accident Reporting and Guiding Operationel System.

10 Nye regler om sikkerhedsseler Reglerne for brug af sikkerhedsseler i biler er strammet op, og samtidig har Justitsministeriet indført visse undtagelserne for bl.a. redningsberedskabet. Redningsberedskab, politi og forsvar kan således se bort fra kravet om, at der skal være seler til alle passagerer, hvis det er nødvendig af hensyn til retshåndhævelsen, opretholdelse af den offentlige orden og sikkerhed, militære og beredskabsmæssige øvelsesformål eller passagerernes sikkerhed. ( 8 i Bekendtgørelse nr. 324 af 07/04/2006 om brug af sikkerhedsseler m.v. Færdselslovens 80 b, stk. 1) Dømt for at have udsat brand- og politifolk for fare Brandfolkene anede ikke noget om 200 krysantemumbomber En fyrværker fra Lolland er blevet idømt fem måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens 252, der taler om på hensynsløs måde at volde nærliggende fare for liv og førlighed for andre i dette tilfælde brand- og politifolk. Under en brand i februar 2005 undlod fyrværkeren at fortælle brandvæsnet om et ulovligt lager af fyrværkeri i den brændende bygning. Efter et kvarters slukningsarbejde, hvor det var lykkedes at afskære den del af bygningen, hvor fyrværkeriet lå, og iøvrigt uskadeliggøre det med vand, skete der helt uventet en voldsom eksplosion midt i den brændende bygning. Det viste sig senere, at omkring 200 krysantemumbomber, kategori IV, var eksploderet. Fyrværkeren havde kun godkendelse til at opbevare 100 kilo almindeligt kategori I og II fyrværkeri. Det rum, hvor bomberne lå, forsvandt ved eksplosionen, og på flere kvadratmeter blev betongulvet trykket 22 cm ned. Mursten og andre bygningsdele blev slynget op til 100 meter væk. Fyrværkeren blev dømt for ikke at have fortalt brandvæsen eller politiet om bombernes tilstedeværelse. Dermed bragte han med rettens ord de tilstedeværende brand- og politifolk i overhængende livsfare. Den dømte, der selv blev alvorligt kvæstet af bygningsdele og pådrog sig åbent kranie- og benbrud, har anket dommen, fordi han mener, at han havde orienteret brandmandskabet. Beredskabschef Michael Petersen afviser dette, idet en sådan oplysning omgående ville have ført til tilbagetrækning af slukningsmandskabet og evakuering af de nærmeste naboer. Bøder er personlige også for brandmænd Af Erik Weinreich En brandmanden på vej til brandstationen i Vordingborg i sin private bil blev for nylig noteret for at have kørt 90 km/t. Det kostede en bøde på kr. Beredskabschef Leif Jensen mente at fartbøden kunne betales via kontoen for personalegoder, fordi brandmanden var på vej til en udrykning, men den slags må man ikke. Kommuner må ikke betale de ansattes bøder. Leif Jensen har efterfølgende erkendt, at det var en fejl, selv om det var ment som personalepleje i et enkeltstående tilfælde, og brandmanden har da også betalt kommunen pengene tilbage. Brandmænd skal naturligvis overholde færdselsloven også på vej til brandstationen, når alarmen lyder. Arbejdsgiveren hæfter ikke Langt de fleste bøder er personlige, fordi de tildeles for personlige overtrædelser. Derfor skal bøder også betales personligt. I modsat fald ville bøden ikke have den samme forebyggende effekt. En arbejdsgiver hæfter for de skader, som ansatte begår i arbejdstiden, men en arbejdsgiveren hæfter derimod ikke for bøder, uanset om de vedrører en overtrædelse af færdselsloven, en parkeringsvedtægt eller noget helt tredje. Så sent som sidste år frifandt Vestre Landsret et firma fra Skjern, der havde fået et bødeforlæg, fordi en af firmaets biler blev fotograferet i en fartkontrol. Fotoet var så dårligt, at man ikke kunne identificere føreren. Firmaet har ikke pligt til oplyse, hvem der rent faktisk kørte bilen, og firmaet blev frifundet for selv at hæfte for bøden. 10 BRANDVÆSEN maj 2006

11 41 døde og kvæstede grise Grise-panik på motorvejen ved Odense Af Erik Weinreich 41 grise døde eller eller blev kvæstet så hårdt, at de måtte aflives, da en stor grisetransport væltede på motorvej E20 ved Odense 27. april. Al trafik i retning Jylland stoppede i tre timer, inden de 170 overlevende grise var lastet om og kunne køres videre til slagteriet!!! Uheldet skete kl. 7.20, da et forhjul på lastbilen punkterede, hvorved vogntoget skred ud og væltede om på siden på tværs at motorvejen. Ud over at vejen blev blokeret midt i morgenmyldretiden, tog det tid at komme ind til de indespærrede grise, fordi bagliften på forvognen var klemt skæv og ikke kunne åbnes. Andre grise var blevet slynget ud på vejen. Nogle var kvæstet, mens andre mere eller mindre forvirrede løb rundt på vejen. Dyrlæge Carsten Sørensen fra Glamsbjerg, der var tilkaldt, tilså og vurderede hver enkelt gris, og over 25 måtte aflives på stedet med boltpistol. Ialt deltog otte mand fra Odense Brandvæsen, fortæller holdleder Tom Frydenlund, der var med til hele grisseriet. Desuden mødte Falck med et tilsvarende antal reddere. Få minutter efter, at motorvejen var blevet genåbnet, kørte to lastbiler og to personbiler sammen næsten samme sted og skabte et nyt og mindre trafikkaos. Ud til højre med havaristen Grotesk, at et enkelt færdselsuheld kan blokere en motorvej i mange timer Af Torben Andreassen, beredskabsinspektør, Odense Brandvæsen Der et eller andet galt, når en motorvej kan være lukket i mange timer og mange mennesker kan sidde i timevis og vente og vente, blot fordi et køretøj enten går i brand, eller et køretøj vælter. Selve indsatsen med udtagning/afliving/omladning af grisene var overstået kl hvor Odense Brandvæsen forlod skadestedet. Resten af tiden blev brugt til, at få rejst lastvognstoget op ved hjælp af BMS, og alt imens var trafikken blevet et inferno i Odense. Med risiko for at få ørene i maskinen, vil jeg videregive de tanker, jeg fik ude på skadestedet: mindre lammet på grund af et dumt uheld. Fremover bør proceduren være "Ud til højre med haveristen" og få åbnet vejen i eksprestempo. Den anden mulighed er, at Vejdirektoratet får etableret et eller andet system således, at køretøjerne hurtigt kan ledes over i det andet spor ligesom ved vejarbejde. Der bør selvfølge være en mulighed for at tømme vejstrækningen umiddelbart før uheldsstedet og tilbage til den sidste afkørsel. Dette bør ske hurtigt og effektivt. Ethvert uheld på det overordnede vejsystem (motorveje) skal ikke blot udsendes over Radio FYN/ kanal 94 m.v, men udsendes over den landsdækkende radio og med jævne mellemrum. Hvad mon prisen har været samfundsøkonomisk ved dette eller andre uheld på motorveje set i relation til det konkrete tilfælde, hvor lastvognen evt. helt skulle kaseres. Den slags uheld vil forekomme oftere med den voldsomme trafik, der efterhånden er på det overordnede vejsystem. Det er jo også helt galt, at en brodel falder ned, og trafikken i Nordjylland er mere eller mindre lammet i dagevis, og trafikken bliver ledt ud gennem Aaborg, hvor veje og broer ikke er gearet til den voldsomme trafik med voldsomme frustraktioner til følge hos alle. Det må være muligt relativt hurtigt at få etableret en "nødvej" rundt om skadestedet. Hvis det stod til mig, burde man omgående og i det konkrete tilfælde have sat et køretøj til at skubbe haveristen ud i rabatten eller ud på den nærliggende mark også selvom køretøjet lå på siden. Hele infrastrukturen tværs gennem landet var mere eller BRANDVÆSEN maj

12 Bro kollaps ved Limfjorden Der blev brug for det helt tunge grej til at rydde motorvejen Falck sendte ambulancer og mandskab, Aalborg Sygehus sendte læger og sygeplejersker, og Beredskabskorpset i Thisted blev anmodet om tungt redningsmateriel. Også Vejdirektoratet og broentreprenøren sendte repræsentanter til u- lykkestedet. Politiet oprettede KST, og skulle udover at koordinerer, løse de trafikale problemer. Tirsdag 25. april kl lød alarmen, Sammenstyrtningsulykke vejbro med mange biler under broen. En supplerende melding lød på sammenstyrtning af bro under udførelse over motorvejens sydgående spor ca. 200 m. nord for Limfjordstunnellen. Mange tilskadekomne Beredskabscenter Aalborg sendte tre køretøjer og 10 mand, hurtig efterfulgt af yderligere fire køretøjer og 20 mand, heri Støttepunkt med tung redningsudstyr. Sammenstyrtningen skabte meget hurtigt et trafikkaos, der sinkede redningskøretøjerne nogle minutter. Ved ankomsten blev fire tilskadekommende behandlet, og en bygningsarbejder blev meldt savnet. Der var ingen biler direkte under den sammenstyrtede bro. En nærmere beskrivelse af indsatsen og omstændighederne ved ulykken bringes i næste nummer af BRANDVÆSEN. 12 BRANDVÆSEN maj 2006

13 Nye veje i kampen mod dødsbrande Social- og sundhedshjælpere kan give kontakt til ældre og de marginaliserede grupper Af Justinus Johannesen Beredskabsstyrelsen går nu nye, utraditionelle veje for at komme i direkte kontakt med de ældre og de mere svage grupper i samfundet. Martin Reland, som er fungerende kontorchef i afdelingen for Statistik og Analyse i Beredskabsstyrelsen, siger til BRANDVÆSEN, at styrelsen i langt højere grad end hidtil vil gøre brug af social- og sundhedshjælperne, som til daglig har god kontakt til de ældre og de mange svage grupper i samfundet. Styrelsen arbejder derfor på at få et samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, som uddanner social- og sundhedsmedarbejdere. Vi tror, at netop social- og sundhedshjælperne har et fortroligt forhold til de mange risikogrupper, som er meget svære at komme i kontakt med, og at de derfor kan gøre et meget stort oplysningsarbejde, når det gælder information om f.eks. dødsbrande, siger Martin Reland. Et fælles budskab Martin Reland tilføjer, at når hjemmehjælpen kommer på besøg hos de ældre og de såkaldte marginaliserede grupper, kan de samtidig med, at de oplyser om sunde kostvaner, motion og andre relevante ting også informere om brandsikkerhed. Jeg kunne også tænke mig, at vores budskaber bliver flettet ind i den information, som ældre og de udsatte gruppe ellers modtager om sikkerhed og sundhed. Det er meget nemmere for dem og deres pårørende at finde rundt i én pjece og forstå budskabet, end at skulle tygge sig igennem en halv snes forskellige pjecer og foldere, siger Martin Reland. Men jeg håber samtidig, at vi også kan få flere andre aktører på banen med lignende kampagner. Enkelte kommuner er langt fremme, når det gælder det forebyggende arbejde på brandområdet, men her i styrelsen ser vi meget gerne, at de kommunale redningsberedskaber og andre offentlige organisationer opper sig endnu mere på dette vitale område. Hvis man ikke selv er i stand til at finde frem til de nødvendige redskaber, som skal bruges i kampen for mere oplysning og information, så har vi i Beredskabsstyrelsen en lang række materialer både i trykt form og på nettet, som beredskaberne og organisationerne frit kan bruge. Børn og unge Det er ikke kun de ældre og de særligt udsatte grupper, som Beredskabsstyrelsen henvender sig til. I en lang årrække har styrelsen henvendt sig til skolebørn i forskellige aldre, bl.a. gennem forskellige undervisningsmaterialer. De 5-7 årige skal f.eks.have at vide, at det ikke er særligt smart at lege med tændstikker, mens de lidt større børn, som synes, det er hyggeligt med et tændt stearinlys, skal gøres opmærksomme på, at åben De fleste dødsbrands finder sted i december og januar, fortæller Martin Reland. ild nemt kan føre til en stor brand, hvis man ikke passer rigtigt godt på. Derfor har styrelsen udarbejdet to undervisningshæfter til henholdsvis børnehaveklassebørn Dit Brandblad og 4-5 klasserne Ild en farlig ven. Derudover har styrelsen produceret en DVD, som henvender sig direkte til de årige, hvor de med selvsyn kan se en unge pige fortælle sin historie og vise sine brandsår frem. Mens det er det lange, seje træk, som skal få børn og unge skal forstå alvoren, kan de ældre og de marginaliserede mange gange kun kan nås, hvis man samarbejder på mange fronter, og samtidig finder frem til de helt rigtige redskaber, som kan trænge igennem, siger Martin Reland. BRANDVÆSEN maj

14 Øvelse på Prins Joachim gav ju Skibskollision, brand, røg, kvæstede og giftudslip var nogle af ingredienserne til øvelsescocktail ved Gedser Af Erik Weinreich. Fotos af beredskabschef Peter Søe, Falster Redningsberedskab, og sektionsleder Torben Hansen, Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved Giftudslippet var let tilgængeligt af hensyn til den tid, der var til rådighed til øvelsen. Selv om en brandøvelse på Gedser-Rostock færgen Prins Joachim forløb upåklagelig og helt efter drejebogen, kan det altid gøres lidt bedre, for der er ting, man først opdager på stedet, når det hele foregår, siger beredskabskonsulent Jørgen Fried, der skønner, at med nye planer, mennesker og udviklingen i materiel er der behov for en sådan øvelse i færgehavnene mindst hvert andet år. Øvelsen foregik den 4. april ud for Gedser og i Gedser Havn, og Jørgen Fried har mange roser til Scandlines for en fremragende beredskabsplan for havnen. Planen er kortfattet, overskuelig og lige til at gå til. Bl.a. er der udpeget faste steder til kommandostade, presserum og til anbringelse af sårede, hvor køretøjer skal holde osv. Men lige præcis dét er en af de få ting, der skal justeres, så der er lidt fleksibilitet i planen, hvis fx vindretningen skulle sende dampe fra et giftudslip fra et skib og ind over havneområdet. Brand og giftudslip Scenariet begyndte kl , 14 BRANDVÆSEN maj 2006

15 steringer i beredskabsplanen Ved færgens ankomst til Gedser havde fire personer angiveligt været for tæt på udsivende giftdampe fra lastbilen, så de måtte renses. Registreringen af nødstedte og sårede var kun supponeret (fiktivt) og blev således ikke en del af øvelsen. Efter en kunstpause, hvor bilerne kørte fra borde, blev øvelsen genoptaget med indsatsfolk i mange farver dragter. Vigtigt Efter øvelsen understregede Jørgen Fried vigtigheden af at koordinere beredskabsplanerne for fx en havn med andre myndigheders planer og lejlighedsvis at afprøve dem, lige som det er vigtigt, at ISL bliver modtaget på havnen af en kontaktperson iført markeringsvest. Disse ting var i orden ved øvelsen. hvor færgen Prins Joachim blev påsejlet af et fragtskib. Der var en times sejlads til Gedser Havn, og imens skulle besætningen tage sig af kvæstede personer og bekæmpe brand i styremaskinrummet. På dækket lige over branden holdt en lastbil, der ifølge stuveplanen indeholdt giftige kemikalier, og et kvarter før ankomsten til Gedser bredte branden sig til lastbilen, og ilden var ikke under kontrol ved ankomsten. I praksis blev tiden sat i stå ved ankomsten, så biler og passagerer kunne forlade færgen planmæssigt. Derpå var der begrænset tid til at fortsætte øvelsen, indtil næste færgeafgang kl. 9. Alarmering 5 minutter efter alarmen til rederiet blev ISL Kaare Andresen fra Falster Redningsberedskab alarmeret via vagtcentralen, og på vej til havnen besluttede han sig til at oprette kommandostade i land, og til at rekvirere sin bagvagt, Bjarne Vejnø Andersen til at køre indsatsen på selve skibet efter ankomst til havnen. Ved færgens ankomst sørgede en røgmaskine for, at røgen væltede op fra styremaskinrummet. Samtidig var kommandostadet klar, bemandet med en vicepolitikommissær og en beredskabsinspektør. På grund af den begrænsede tid havde man snydt lidt og tilkaldt kommandovognen fra kasernen i Næstved, så den kun havde en halv times udrykningstid. Under normale vilkår ville der ikke være nogen grund til at tilkalde den ved tidsbegrænsede hændelser, hvor man kunne bruge et af færgelejets kontorer, idet udrykningstiden til Gedser ville være to og en halv time men man fik opfyldt et af målene, at afprøve ISL-samarbejdet i kommandovognen. Øvede dansk-tysk samarbejde På en del af færgeafgangene er halvdelen af besætningen tysktalende, og et af øvelsens formål var at øve samarbejde mellem færgens tysktalende røgdykkere og de dansktalende røgdykkere fra Falster Redningsberedskab. Røgdykkerne klarede kommunikationen fint med fagter og via radiokommunikation til henholdsvis skibets tysktalende kaptajn og ISL Kaare Andresen, der havde det overordnede ansvar. Arbejdsrutiner for røgdykkerne er de samme, og de største problemer drejede sig om de nedsatte muligheder for radiokommunikation på grund af skibets stålskrog. Der var således ingen problemer med at redde en livløs dukke op fra det røgfyldte maskinrum. Renseplads Beredskabsstyrelsen Sjælland benyttede lejligheden til at afprøve sin mobile renseplads, der ligeledes holdt parat i rimelig køreafstand sammen med en styrke på 18 mand. Derimod kunne ISL Bjarne Vejnø Andersen have haft god gavn af en kompetent assistent under arbejdet på færgen, hvor uro, støj og store afstande vanskeliggjorde overblikket og kommunikationen. Det kunne passende have været en ekstra holdleder, der kunne have hjulpet som taktisk støtte for ISL, foreslår Jørgen Fried. Øvelsen, der blev til på initiativ fra Falster Redningsberedskab, bekræftede alt i alt et godt styr på alarmering, indsats og kommunikation, der var dagens vigtigste emner. BRANDVÆSEN maj

16 Det var et tonstungt puslespil at filtre den sammenknækkede sættevogn, uden at udsætte gastanken for overlast, der kunne resultere i en læk. Foto: Ole Hansen. Difluorethan er sprængfarlig i kontakt med atmosfærisk luft Der blev ikke taget chancer, da tankvogn væltede med liter gas Af Erik Weinreich Der blev ikke taget nogen chancer, da en tysk sættevogn med liter flydende og meget brandfarlig diflourethan væltede mandag aften den 3. april. Uheldet skete på sydmotorvejen nord for Rødbyhavn, der var spærret i ni timer, mens brand- og redningsfolk fra store dele af Lolland fik sættevognen på højkant. Difluorethan (UN nr. 1030) er en flydende gasart, der skal holdes konstant nedkølet til adskillige minusgrader og ikke må komme i kontakt med atmosfærisk luft. Med de nuværende temperaturer udenfor ville sikkerhedstiden være fem døgn, inden gastanken kunne eksplodere, fortæller Rødbys beredskabschef Ole Hansen. Derfor foregik det hele også efter kontrol af transportdokumenter og med kontakt til kemikalieberedskabsvagten. Gastanken var monteret i en kraftig ramme på sættevognen, og heldigvis var tanken intakt, men bjergningen krævede alligevel stor forsigtighed og stærkt materiel. Der skulle således tre kran- og bjergningsvogne til forsigtigt at få det ialt 45 tons tunge vognsæt rejst op. Bagefter blev sættevognen afmonteret og transporteret videre på en blokvogn. Ud over den væltede sættevogn skulle der også tages stilling til et spild af liter brændstof i form af rapsolie! 16 BRANDVÆSEN maj 2006

17 FKB s ÅRSMØDE 2006 FKB årsmøde 2006 i Odense Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Odense. Det sker i dagene 23., 24. og 25. august 2006, hvor Odense Congress Center er centrum for møder og udstillinger I Odense Congress Center er det muligt at samle alle årsmødets aktiviteter, og vi er således overbevist om, at både medlemmer, gæster og udstillere får rigtig gode forhold. Brandpunkterne er placeret i hal A samt på parkeringsarealet umiddelbart udenfor med direkte tilknytning til årsmødets øvrige mødelokaler. Der er i år endnu engang en meget stor interesse fra udstillernes side, og vi ser frem til at årets udstillere præsenterer flotte og spændende brandpunkter. Prisen for at deltage i årsmødet 2006 i Odense er tilpasset den almindelige prisudvikling. Som noget nyt har vi i år besluttet, at årsmødet officielt åbnes onsdag 23. august, således at der tidsmæssigt bliver større mulighed for at besøge Nordens største udstilling med brandmateriel m.m., ligesom der onsdag eftermiddag er planlagt et meget spændende foredrag om terrorbombeangrebene i London Som i de tidligere år har FKB indgået aftale med Kongres- Kompagniet i Århus om at forestå administrationen i forbindelse med såvel tilmelding til møderne og hotelreservationer, hvor der er på forhånd er reserveret det forventede antal hotelværelser. De fleste hoteller er beliggende i midtbyen, hvorfor der indsættes busser i nødvendigt omfang. Det skal meget anbefales, at man tilmelder sig årsmødet via Foreningens hjemmeside Her er der under fanebladet Årsmøde oprettet et link til Kongres- Kompagniet, hvor der er mulighed for at foretage online registrering. Der vil sikkert blandt bladets læsere være nogle, der kan huske sidste gang, vi holdt årsmøde i Odense i 1993, så med denne gode oplevelse i erindringen, ønsker vi alle et godt årsmøde i Odense. Foreløbigt program for årsmødet Onsdag den 24. august Kl Kl Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde åbnes i Odense Congress Center af FKBs formand, beredskabschef Peter Staunstrup, Odense Derefter byder borgmester Jan Boye årsmødets deltagere og gæster velkommen til Odense. Brandpunkter besøges Kl Terrorbombeangreb på London sommeren 2005 Commissioner Ken Knight, London Fire & Emergency Planning Authority, kommer med et spændende indlæg om bombeeksplosionerne i London i sommeren 2005, suppleret med en orientering om de daglige samarbejdsrelationer mellem politi, ambulance og brandvæsenet i London. Odense Brandvæsen stiller en del af brandstationen til rådighed for vores kammeratskabsaften. I en del af udrykningsgaragen samt under en overdækket del af gårdspladsen vil der være mulighed for at slukke tørsten og stille sulten ved en spændende Fynsk Grill menu mens vi bliver underholdt af dæmpet levende musik. Der er således lagt op til et festligt gensyn med kollegaer og venner fra hele landet, så vi kan blive rystet godt sammen og den gode brandmandsstemning er til stede, når årsmødet fortsættes næste dag. Endnu engang skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at en stor del af arrangementet foregår i det fri og i uopvarmet telt, hvorfor hensigtsmæssig påklædning anbefales. Kl Brandpunkter besøges Torsdag den 24. august Kl Brandpunkter og årsmødesekretariatet lukker Kl Brandpunkter åbner Kl Kammeratskabsaftenen er i år henlagt til brandstationen i Odense For første gang i mange år er der i år mulighed for at holde kammeratskabsaftenen på en brandstation. Kl Nyt beredskabsforlig? Det er en stor glæde endnu engang at kunne byde beredskabets minister velkommen til FKBs årsmøde. Programmet fortsætter på næste side BRANDVÆSEN maj

18 FKB s ÅRSMØDE 2006 Programmet fortsat fra side 17 Forsvarsminister Søren Gade vil indlede dagen med sit syn på fremtiden for Dansk Redningsberedskab, efter at der forhåbentligt er indgået et nyt beredskabsforlig. Kl Kl Kl Kl Brandpunkter besøges Nyt fra Beredskabsstyrelsen Direktør Frederik Schydt, Beredskabsstyrelsen, vil fortælle nyt fra Beredskabsstyrelsen, herunder ikke mindst en opfølgning på ministerens indlæg om det forhåbentlig nye beredskabsforlig og de faglige konsekvenser heraf for Redningsberedskabet. Frokost Brandpunkter besøges Kl Kl Kl Kl Kl de svenske brandvæsener har draget siden sidste årsmøde. Brandpunkter besøges Programpunktet fastsættes senere Brandpunkter besøges Brandpunkter lukker Festaften Odense Congress Center Gæster, medlemmer og ledsagere bliver budt til festmiddag, underholdning og dans til der serveres natmad kl Der bliver udarbejdet bordplan, der lægges frem på hotellet og ved sekretariatet m.v. før festaftenen. Kl Hvordan er det gået med den ny lovgivning på beredskabsområdet i Sverige og hvilke erfaringer har de fået med hurtige slukningsenheder Ved sidste årsmøde holdt Brandchef Jan Wisén fra Søera Roslagens Branforsvar et spændende indlæg om afledte opgaver og konsekvenser for de svenske brandvæsener i anledning af den ny lov Skydd mod ulykker. Endvidere omfattede indlægget en orientering om nye tiltag med indsættelse af hurtige slukningsenheder. Hvordan er det så gået? Brandchef Jan Wisén vil endnu engang give os et indblik i de erfaringer, Fredag den 25. august Kl Kl Kl Brandpunkterne besøges Odense Congress Center Generalforsamling i Foreningen af kommunale Beredskabschefer for foreningens A-medlemmer. Frokost Personale fra redningsberedskaberne er hjertelig velkommen til at besøge brandpunkterne fredag formiddag fri entre. Program for ledsagere Traditionen tro har vi i samarbejde med vores værtsby arrangeret nogle spændende og oplevelsesrige ture og arrangementer i og omkring Odense, således at vores ledsagere og gæster får et godt og nuanceret indtryk af værtsbyen og den nærmeste omegn, mens der torsdag afvikles årsmøde og fredag generalforsamling. Torsdag den 24. august 2006 Kl Ledsagerturen starter fra Odense Congress Center med bustransport gennem den skønne natur fra Odense til Egeskov Slot, der er Europas bedst bevarede renæssance-vandborg Her vil der indtil frokost være mulighed for på egen hånd at nyde omgivelserne ved Egeskov Slot, hvor den skønne park er inddelt i forskellige typer haver bl.a. en renæssancehave med springvand, en fuchsiahave, en urtehave, en engelsk have og meget mere. Der vil tillige være mulighed for at besøge selve slottet med den flotte riddersal, jagtstuen, Jomfru Ringborgs stue m.m. I den tidligere lades imponerende bygning er der indrettet et veteranmuseum som rummer et væld af spændende biler, motorcykler og knallerter, hvis det skulle have selskabets interesse. Efter frokosten, der nydes i Café Ringborg, vil der ca. kl være bustransport tilbage til Odense Congress Center, hvor der vil være mulighed for at besøge brandpunkterne eller fortsætte med bussen tilbage til hotellerne, hvor der vil være mulighed for en slentretur på egen hånd i Odenses bymidte. Busserne ankommer til Odense Congress Center ca. kl Fredag den 25. august 2006 Kl Kl Ledsagere, B-medlemmer og gæster, der ikke kan deltage i foreningens generalforsamling, inviteres til et spændende besøg på Brandts (www.brandts.dk) Her er der arrangeret en rundvisning i udstillingen, ligesom guiden vil fortælle om selve området, der er Danmarks første center for kunst og kultur. Turen starter kl ved Odense Congress Center og slutter samme sted kl Frokost Odense Congress Center 18 BRANDVÆSEN maj 2006

19 FKB s ÅRSMØDE 2006 Odense Congress Center Odense Congress Center har alt samlet under ét tag messehaller, konferencelokaler, hotel og restaurant, og deres stab af kompetente og specialiserede medarbejdere sørger for et behageligt ophold. Der er gode muligheder for at overnatte i rolige omgivelser og nyde en hyggelig morgen med en stor, dansk morgenbuffet i deres restaurant. Der er i alt 102 store lyse værelser og 7 komfortable suiter i kategorien 4-stjerner. Alle værelserne er indbydende, rummelige, 4-stjernede hotelværelser med blandt andet hårtørrer, strygejern og strygebræt, buksepresse, kabel-tv. Desuden er de indrettet med god skrivebordsplads og lænestole til afslappende stunder. Receptionen er bemandet med 24-timers service. For yderligere information se First Grand Hotel Midt i Odense ligger byens stolthed og tradition First Hotel Grand fra Det charmerende og hyggelige hotel byder velkommen med smukke omgivelser, og det venlige personale står til rådighed døgnet rundt. Alle værelser er velindrettede og hyggelige og har følgende standard udstyr: bad/toilet, satellit-tv, filmkanaler, buksepresse, hårtørrer, minibar og telefon. Der er i alt 138 værelser fordelt på forskellige kategorier. For yderligere information se Clarion Collection Hotel Plaza Clarion Collection Hotel Plaza er indrettet i en af landets smukkeste og mest klassiske hotelbygninger, som er en oplevelse i sig selv med flotte trapper, balkoner, marmorerede søjler og guldstafferinger. Hotellet er et fuld service forretningshotel placeret i hjertet af Odense med udsigt til Kongens Have. Hotellet har 68 stilfulde værelser, som er nænsomt restaureret og udstyret med al moderne komfort: bad/toilet, satellit TV, in-house video, radio, telefon og minibar. Tre suiter er til rådighed for gæster, der gerne vil have ekstra god plads, og yderligere otte suiter har spabad. Receptionen er åben 24 timer i døgnet klar til at yde den service, som man kan forvente af et 4-stjernet full-service business hotel. For yderligere information se Scandic Odense Scandic Odense er et hyggeligt hotel, beliggende tæt ved motorvej E20, med 24-timers reception. Hotellet har bar, restaurant, gode konferencefaciliteter og fri parkering. På hotellet finder du et nyt opholdsrum med billard, dart m.m. Du har mulighed for at slappe af sauna og solarium - eller hvad med at starte dagen med en tur i deres fitnessrum eller en løbetur langs Odense å? Værelserne er hyggeligt indrettede, så de danner den bedste ramme om opholdet. Alle værelser er udstyret med bad og toilet, minibar, telefon og TV, som sikrer, at du kan slappe af og lade op til næste dag. For yderligere information se Best Western Hotel Knudsens Gaard Hotel Knudsens Gaard er et 4 stjernet hotel med en sjælden kombination af landlig idyl og moderne komfort bindingsværk og brosten stil og elegance. Hotellet er centralt beliggende kun 3,5 km fra motorvejsafkørsel 50 og i gå afstand til Odense Centrum. Hotellet har egen parkering enten på gårdspladsen eller i en aflåst p-kælder. For yderligere information se City Hotel Odense City Hotel Odense er et moderne hotel opført i 1988 med 43 velindrettede værelser og aflåst P-gård. Desuden råder hotellet over 5 luksus hotel apartments. Hotellet kan tilbyde en dejlig morgenmadsbuffet i den hyggelige morgenrestaurant, samt forskellige aktiviteter i aktivitetsrummet, bl.a. billard, bordtennis og dart. I EDB rummet er der computer med gratis internet og printer til rådighed. I receptionen, som er døgnåben, kan der købes drikkevarer, snacks, diverse toiletartiktler, postkort og frimærker. For yderligere information se BRANDVÆSEN maj

20 FKB s ÅRSMØDE 2006 FKB s Årsmøde i Odense august 2006 Udfyld venligst på maskine. En deltager pr. blanket! Navn: Stilling: Kommune/firma: Kreds nr. EAN nr. Adresse: Postnr. By: Tlf.: Fax: Evt. ledsagers navn: Sæt kryds: Årsmødedeltager Udstiller Arrangement Pris pr. person Antal deltagere I alt kr. Deltagergebyr incl. reg. gebyr (ikke ledsager) Kr. 850 Kammeratskabsaften, onsdag Kr. 160 Frokost, torsdag Kr. 180 Ledsagertur, torsdag Kr. 150 Festmiddag, torsdag Kr. 375 Frokost, fredag Kr. 180 Ledsagerarrangement, fredag Kr. 100 Samlet pris i alt Bemærk venligst, at der ved afbud efter 1. august ikke er mulighed for refusion. Hotel Enkeltværelse pr. nat Dobbeltværelse pr. nat inkl. morgenmad (X) inkl. morgenmad (X) Odense Congress Center Kr. 845 Kr First Hotel Grand Kr. 795/895 Kr. 995 City Hotel Odense Kr. 795 Kr. 995 Scandic Odense Kr. 985 Kr Hotel Knudsens Gaard Kr. 995 Kr Clarion Hotel Plaza Kr Ankomstdato: Afrejsedato: KongresKompagniet vil bestræbe sig på at imødekomme alle ønsker. Vi forbeholder os imidlertid ret til at anvise til andet hotel, hvis det ønskede hotel er udsolgt. Sidste frist for tilmelding er 20. juni 2006 Blanketten fremsendes eller faxes til: KongresKompagniet Nordhavnsgade Århus C Tlf.: /Fax KongresKompagniet fremsender umiddelbart efter den 20. juni 2006 faktura på deltagelse. Betaling til hotel skal ske direkte ved afrejse. Billetter til arrangementer udleveres ved registreringen. 20 BRANDVÆSEN maj 2006

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 ÅRSMØDE 2013 I AALBORG Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt TALEPUNKTER 17. maj 2005 Eksp.nr. 190418 /mv-dep Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg om fyrværkeri Spørgsmål

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

En forårsdag i TIVOLI

En forårsdag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En forårsdag i TIVOLI Tirsdag den 12. april fra kl. 11.00-17.00 byder vi alle medlemsfamilier velkommen til en herlig dag i Danmarks verdensberømte forlystelsespark

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

JLM/caje beredskabsmeddelelser

JLM/caje beredskabsmeddelelser Notat Sag Erhvervs- og byggestyrelsen Brandteknisk rådgivning Projektnr.. 18669 Projekt DIVERSE Dato 2008-06-03 Emne Stop af ventilationsanlæg ved sirene- og Initialer JLM/caje beredskabsmeddelelser Fordeling:

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag Årsmøde 2012 i Fredericia Alt under ét tag Af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Fredericia. Det sker i dagene 22., 23. og 24. august med

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof BW Nordic Hotel Lübecker Hof er perfekt i forhold til at opleve Lübeck Introduktion Det 4-stjernede Nordic Hotel Lübecker Hof ligger lige udenfor den charmerende

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere