En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget"

Transkript

1 Cykelpolitik

2

3 En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune, og som skal medvirke til at give de bedst mulige forhold for cyklister. Både dem der allerede cykler og alle dem, som forhåbentlig får lyst til at bruge cyklen i fremtiden. Cykelpolitikken er ny men det er ambitionen ikke. Fredensborg Kommune har arbejdet med at forbedre forholdene for cyklister i mange år, og cykling indgår allerede i mange af kommunens planer, detailpolitikker og strategier om fx trafik, sundhed, natur, skoler og kultur. Denne politik samler de mange enkeltstående politikpunkter i en egentlig Cykelpolitik og tydeliggør de holdninger, ambitioner og værdier der allerede er vedtaget om cykling, inden for både trafik-, sundheds-, klima- og skoleområdet. Det er ambitionen at cykelpolitikken kan skabe dialog om cykling, og give tydelig retning i de indsatser, forbedringer, handlingsplaner, ombygninger og samarbejder, som vi forventer, vil blive en naturlig konsekvens af vedtagelsen af denne politik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

4 Cykling har mange fordele Fredensborg Kommune har alle forudsætningerne for at være en god cykelkommune. De fire bysamfund har veludbyggede stisystemer, og ligger alle i cykelnærhed til togstationer. Kommunen har store grønne områder, med mulighed for gode cykeloplevelser, og mange borgere vil gerne bevæge sig mere. Cykling opfylder et transportbehov og kan være en fornøjelse i sig selv, men der er også flere positive gevinster, som kommunen, samfundet og den enkelte kan have glæde af. Det er sundt at cykle og cykling kan nedsætte risikoen for livsstilssygdomme. Sundhedsstyrelsen anbefaler en halv times fysisk aktivitet om dagen for voksne og en time for børn. Cykelturen til arbejde, skolen eller i fritiden kan for mange mennesker dække en stor del af behovet for den daglige motion. Cyklister udleder markant mindre CO2 og luftforurening end biler. Transportsektoren står for knap en tredjedel af Danmarks samlede CO2 udledning. Og flytning af transport fra bil til cykel kan medvirke til at nedbringe udledningen af CO2 og den mere lokale luftforurening. Cykling giver børn og unge mulighed og frihed til at bevæge sig rundt i større områder end det er muligt til fods. Cyklen kan nogle gange være et hurtigere alternativ end bilen, og så optager cykler mindre plads til fx parkering end biler gør. Der er god samfundsøkonomi i at investere i cykeltrafik og få flere til at cykle. Den primære fordel er sundhedseffekten, som giver samfundsmæssig besparelse for hver kilometer der cykles. Endvidere kan cyklen afhjælpe trængselsproblemer så vejinvesteringer kan reduceres. For den enkelte er en cykel desuden billigere end en bil. Fakta 71% af Fredensborg Kommunens borgerne, som i dag bevæger sig mindre end 30 minutter om dagen, ønsker at være mere fysisk aktive. Kilde Regionens Sundhedsprofil Fakta Motion gør udøveren sundere og øger koncentration og produktivitet. Aktive børn klarer sig 10% bedre i koncentrationstests end inaktive børn. Kilde Regionens Cykelregnskab Fakta Hver gang man cykler km, reducerer man i gennemsnit antallet af sygedage med én dag. Kilde Regionens Cykelregnskab Fakta Det koster samfundet 0,60 kr. pr. cyklet km, mens det koster 3,74 kr. for hver km, der køres i bil. (Udgifterne dækker tidsforbrug, ulykker, vejinvesteringer, sundhed mm.) Kilde DTU Transport og COWI (2010)

5

6 Gode cyklistforhold og flere cyklister Fredensborg Kommune har to overordnede mål for cykling: 1. Vi vil gøre forholdene så gode som muligt for cyklister i kommunen. Cyklister skal opleve det som en sikker, tryg, komfortabel, nem og god oplevelse at cykle i Fredensborg Kommune. 2. Vi vil have flere til at vælge cyklen frem for bilen; til den daglige transport og i fritiden, fordi cykling givere mange sundhedsfordele for den enkelte og giver god nytte for samfundet. Indsatsen skal især fokuseres på cykling til og fra arbejde, cykling til og fra skole og fritidsinteresser, samt muligheden for at cykle en tur i fritiden. Følgende ni delmål skal medvirke til at opfylde de overordnede mål: 1. Et sammenhængende cykelstinet I de fire bysamfund er der allerede et veludbygget net af cykelstier. Der er dog enkelte steder manglende sammenhæng i stisystemet ligesom der imellem byerne ikke alle steder er oplagte, direkte og sikre forbindelser for cyklister. Vi vil udpege manglende sammenhæng i cykelstinettet og sammen med brugerne lave en prioritering af de relevante forbedringer. Vi vil samarbejde med nabokommunerne om sammenhæng over kommunegrænserne. Og vi vil klassificere et cykelrutenet i forhold til funktioner som fx; direkte ruter med høj fremkommelighed og lokale ruter, som forbinder sig til trafikstierne. 2. Samarbejde med skolerne om skoletrafik, trafikadfærd og sikkerhed Børn er fremtidens trafikanter og gode cykelvaner kan grundlægges tidligt i samarbejde med skolerne. Vi vil skabe gode, sikre cykelforhold omkring skolerne og sikre cykelvejene frem til skolen. Vi vil desuden samarbejde med skoler om kampagner, som giver børnene lyst til at cykle, og om undervisning om sikker adfærd i trafikken. 3. Information og skiltning så man kan finde vej De mange stier i eget forløb og manglende sammenhæng i stisystemet betyder, at det ikke alle steder er logisk, hvilken rute man skal følge. Ikke mindst for nye cyklister i kommunen og for turisterne. Derfor vil vi opsætte skilte til primære mål og langs de overordnede cykelruter i kommunen. Vi vil også informere om cykelruter og om ture med kulturelle oplevelser på fx kommunens hjemmeside. 4. Bedre cykelparkering og sammenhæng til kollektiv trafik Fredensborg Kommune har mange pendlere som benytter tog og bus, især til og fra København. De fleste borgere i kommunen bor tæt på togstationer, og kommunen har mange gode pendlerbusser. Vi ønsker, at forbedre forholdene for kombination af cykling og kollektiv trafik med blandt andet gode stier frem til stationerne og gode cykelparkeringspladser ved stationer og væsentlige busstoppesteder. Desuden vil vi samarbejde med trafikselskaberne om mulighederne for at medtage cykler i den kollektive transport.

7 5. God vedligeholdelse af cykelstierne Vel vedligeholdte stier er afgørende for en god cykeloplevelse. Vi vil arbejde for at cykelstierne fremtræder jævne og uden huller, at vandet kan ledes væk fra stierne og at de bliver fejet og ryddet for sne. Indsatsen skal prioriteres i forhold til stiernes funktion og anvendelse. 6. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed og tryghed er vigtige forudsætninger for at få flere til at cykle. Fredensborg kommune arbejder allerede målrettet med at nedbringe ulykkestallet i kommunen med blandt andet hastighedsplanlægning og forbedring af sorte pletter for cyklister og andre trafikanter. Det vil vi fortsætte med. Desuden vil vi sammen med borgerne udpege, prioritere og forbedre steder, hvor der kan være særligt utrygt eller, hvor der er potentiel uheldsrisiko for cyklister. 7. Cykelforhold i lokalplaner Vi vil sørge for at forholdene for de lette trafikanter indarbejdes og søges forbedret i kommunens lokalplaner med blandt andet krav til stier, cykelparkering mm. 8. Bedre viden og data om cykling i kommunen For at kunne målrette og optimere indsatserne for cykling kræves have viden om hvem der cykler, hvor meget og hvor. Samt om, hvad cyklisterne ønsker af forbedringer og hvad der skal til for at få flere til at cykle. Derfor vil vi lave analyser af cykelvanerne på skoler, i virksomheder og blandt borgerne generelt. Vi vil også øge antallet af cykeltællinger på vores stier og veje, så vi får bedre overblik over cykeltrafikken. Resultaterne skal bruges til prioritering og effektvurdering af forskellige indsatser og de skal formidles på kommunens hjemmeside. 9. En handlingsplan så der sker noget Vi vil vedtage en handlingsplan med konkrete mål for cykeltrafikken i kommunen, og indsatser som er prioriteret i forhold til at opfylde målene. Vi mener at man oplagt kan arbejde med specifikke målgrupper som fx cykling til og fra skole, pendlere, cykelturisme samt cykelture i fritiden og i naturen. Relevante interessegrupper vil blive inddraget i arbejdet med handlingsplanen.

8

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere