Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Juni [02] 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Juni [02] 2014"

Transkript

1 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Juni [02] 2014 Tema: Genbrugsbutikken som en livsnerve i menighedsplejen side 4 SMPs årsmøde 2014 side 8 Få en Kirkens Genbrug i lokalområdet side 12 Sammen1 OM MENIGHEDSPLEJE

2 SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER Valby Tingsted 7, 2500 Valby Telefon Fax Giro nr FÆLLESKONTORETS TELEFONÅBNINGSTID Mandag - torsdag kl Fredag kl FORMAND FOR FÆLLESUDVALGET Fhv. kontorchef Ole Foldberg GENERALSEKRETÆR Kirsten R. Laursen FORRETNINGSFØRER Michael Madsen ADMINISTRATION Eva Nørregaard Iben Meinertsen Anne Marie Kær Hornung Lone Sørensen Joan Bencke Olsen Uffe Grønbæk Laugesen UDVIKLINGSKONSULENTER NORDJYLLAND: Birgitte Viftrup Mortensen SYDJYLLAND OG FYN: Annette C. Langdahl LOLLAND-FALSTER: Mei Petersen SJÆLLAND/KØBENHAVN OG BORNHOLM, Betina Køster menighedsplejer.dk Nina Baun Helle Engelsborg Olsen Eva Christoffersen Valby Tingsted 7, 2500 Valby FOLKEKIRKENS FERIEHJÆLP viderestilling til: Betina Køster eller Iben Meinertsen Træffetid: kl AFLASTNINGSTJENESTE Nina Baun indhold Aktuel kommentar 3 v/michael Madsen Genbrugs-butikken som livs- 4 nerve i menighedsplejen v/erik Ladegaard Om at arbejde i en KG-butik 6 Interview v/victoria Siersbæk Årsmødet v/vs og krl Kærlighedens tjeneste 10 v/kirsten R. Laursen Hvordan gør man? 12 Om at starte en genbrugsbutik Præsentation af KG-medarbejdere 13 SMP medlemsliste 14 Folkekirkens Feriehjælp 17 Landet rundt 18 v/vs og krl Bagsidekommentar 20 v/kirsten R. Laursen BESØGSTJENESTE Helle Engelsborg Olsen Eva Christoffersen Paul-Erik B. Maertens Træffetid: tirsdag kl INFORMATION Kirsten R. Laursen Bjørn Andersen HJEMMESIDE KirkeWeb, RECEPTION OG FONDEN DE STILLE STUER Estrella Inostroza Acosta FRIVILLIGE Palle Højland, Anne Olesen, Jens Bilberg, Lisbeth Schnoor, Bjørn Andersen, Marianne Ryttov, besøgshunden Molly KIRKENS GENBRUG Kirsten R. Laursen Michael Madsen Anne Olesen Vagn Nielsen Annette B. Iversen FORSIDENS FOTO Det er en spændende opgave at være butiksleder for Kirkens Genbrug Jagtvej. Se også interviewet med Inge Bech Nielsen s Foto: Bjørn Andersen 2

3 SMPs udvidede genbrugsorganisation Efter at Samvirkende Menighedsplejer (SMP) og Danmission i mange år har drevet genbrugsbutikker sammen under navnet Kirkens genbrug (i alt 36), besluttede organisationerne at gå hver til sit fra 1. januar Synspunktet var, at det ville tjene alle parter - også den enkelte butik - bedst, hvis de to organisationer hver især drev butikkerne videre i tæt tilknytning til de respektives organisationers arbejde. Dette betyder, at SMP fik 14 butikker fra delingen oven i de 4, SMP selv har igangsat. De fleste af de 18 butikker drives med overskudsdeling også til de lokale menighedsplejer, og målet er, at hver butik kommer til at støtte også en eller flere organiserede menighedsplejer i lokalområdet. Overskuddet fra genbrugsbutikkerne vil således foruden til SMPs landsdækkende arbejde gå til de lokale menighedsplejers diakonale arbejde. Alle butikker vil herved få en mere tydelig identitet og et mere tydeligt formål. Det vil blive klarere, hvad pengene går til. SMP støtter sognenes sociale arbejde for dårligt bemidlede, ensomme og syge. Både ældre og yngre hjælpes, ved besøgs- og aflastningstjeneste, netværksaktiviteter, feriehjælp, kontant støtte i akut nød m.m. Det er det, overskuddet fra butikkerne til det landsdækkende arbejde går til. De enkelte butikker har desuden mulighed for at formidle støtte til mange forskellige former for menighedsplejearbejde i sognene. Vores genbrugsorganisation samt administrationen i SMP vil servicere butikkerne på forskellige måder. Vi vil normalt ikke blande os i den daglige drift af butikkerne, for den er butikkernes bestyrelser og ledelse ansvarlige for. Vores konsulenter vil derimod på anmodning servicere butikkerne, når der er behov, eller når SMP har særlige fremstød. Vi vil tilskynde til, at der fortsat bliver lagt vægt på god medarbejderpleje, og at der vil fortsat blive indbudt til kurser og møder til inspiration for genbrugsarbejdet. SMP har den holdning, at butikkerne ikke alene skal skabe overskud til det velgørende arbejde, men også være et socialt samlingspunkt for de frivillige og for kunderne. Man skal føle sig velkommen, når man er i butikkerne. Dog er det primære formål i butikkerne at tjene penge til SMPs og menighedsplejernes arbejde. Efter afholdelse af årsmøderne er de nye vedtægter for de enkelte butikker på plads, og det var de sidste formalia, som manglede, for at ændringerne i huslejekontrakterne samt eventuelle bankaftaler kan bringes i orden. Fra Samvirkende Menighedsplejer ser vi frem til et godt samarbejde med alle butikkerne og med de mange engagerede frivillige. Vi igangsætter gerne nye butikker sammen med interesserede i sognene, så man er velkommen til at kontakte os. Michael B. Madsen, forretningsfører, Samvirkende Menighedsplejer 3Aktuel kommentar

4 Genbrugsbutikken som en livsnerve i menighedsplejen Af sognepræst Erik Ladegaard, formand for menighedsplejen i Holstebro Sogn og næstformand i Samvirkende Menighedsplejer Siden 1998 har der været en organiseret menighedspleje i Holstebro Sogn. Menighedsrådet valgte dengang at oprette en menighedspleje, fordi man ønskede, at diakonien skulle være satsningsområde i sognet. Der blev holdt stiftende generalforsamling og underskrevet vedtægter. Dermed var menighedsplejen i gang. Det første, vi tog fat på, var at genstarte besøgstjenesten. Vi sagde til hinanden, at hvis der ikke blev mere i menighedsplejen end en besøgstjeneste, var det godt nok. Men der kom selvfølgelig flere initiativer, for når man giver mennesker et mandat og nogle midler, så kommer ideerne også. En lang række skibe blev søsat, og mange af dem sejler flot endnu. I menighedsplejen skal vi prøve at overskue og imødekomme de diakonale behov i sognet og gerne sætte ind der, Kirkens Genbrug i Holstebro ved åbningen efteråret Der har været fin opslutning bag butikken lige fra åbningsdagen frem til nu. Privatfoto hvor andre ikke har et arbejde i gang. Hos os blev det blandt andet til spisefællesskab, torsdagsklub, juleaften, pi geaftener, sorggrupper, skilsmissegrupper, PREP-kurser og intro-aftener. Det diakonale perspektiv er inde Afdelingen for Ting og sager i KG Holstebro. Privatfoto 4

5 De frivillige fra genbrugsbutikken i Holstebro er samlet til sommerfest. Privatfoto over det hele. I Holstebro Kommune siger man, at der skal en dråbe kultur i alt, hvad man foretager sig. I menighedsplejen siger vi: Der skal en dråbe diakoni i alt, hvad vi foretager os. Men vi skal ikke kun sætte ting i gang, vi skal også samle penge ind, så idéerne kan virkeliggøres. Nogle af de nødvendige midler kommer fra menighedsrådet, andre kommer fra kommunen, og atter andre samler vi selv ind. Det er her, genbrugsbutikken (fra 2008) kommer ind i billedet. I 2013 fik menighedsplejen i Holstebro sogn kr. fra Kirkens Genbrug til diakonalt arbejde. Resten af overskuddet gik til et nabosogn og til Samvirkende Menighedsplejer. Genbrugsbutikken er med andre ord livsvigtig for menighedsplejens virke. For med de mange indsamlede midler kan menighedsplejens arbejde blive mere end nogle flotte sætninger i en vedtægt. Vi kan sætte handling bag ordene. Men genbrugsbutikken er meget mere end et indsamlingsprojekt. Den er nemlig også i sig selv et diakonalt arbejdsfællesskab. Når 78 mennesker frivilligt arbejder sammen for at samle midler ind, så opstår der også fællesskaber mellem disse frivillige. Det skal se pænt ud, tingene skal repareres, der skal være en ordentlig kundepleje, varerne skal prissættes, og de tunge møbler skal hentes og bringes. Alle disse opgaver klares af frivillige i små fine diakonale arbejdsfællesskaber. Hvis ikke det gav et økonomisk overskud, så ville genbrugsbutikken snart blive lukket, men så længe vi kan samle penge ind og få et overskud, så længe er det også sjovt at bruge kræfter på projektet. Det går jo til noget godt Genbrugsbutikken er på den måde en livsnerve i menighedsplejearbejdet, for den opfylder begge formål i vedtægten. Den er i sig selv et diakonalt fælleskabsprojekt, der kan rumme mange forskellige mennesketyper i et fælles projekt, og den skaffer midler, så vi kan løse andre vigtige diakonale opgaver i sognet. Man kan næsten sige, at lige så selvfølgeligt det er for en kommune at have en sundhedspleje, lige så selvfølgeligt burde det være for et sogn at have en menighedspleje. Og hvis man så har en genbrugsbutik i gadebilledet, så bliver menighedsplejearbejdet både meget synligt og meget konkret. Genbrugsbutikken bliver på den måde en livsnerve i det diakonale arbejde i sognet. Genbrugsbutikken er med andre ord livsvigtig for menighedsplejens virke. 5

6 Hænder der hjælper og sætter handling bag ordene. Interview fra KG Jagtvej med Victoria Siersbæk, Samvirkende Menighedsplejer Bag kassen i Kirkens Genbrug på Jagtvej 111 i København står Inge Bech Nielsen smilende denne torsdag, som er en forårsdag. Hun ser svært tilfreds ud, og det er med god grund. For butikken leverer et imponerende overskud på trods af den krasse månedlige husleje på omkring kr. Overskuddet giver en økonomisk saltvandsindsprøjtning til hjælpearbejdet med blandt andet børn, ældre, ensomme og syge både til det lokale Kingo-Samuel Sogn og til Samvirkende Menighedsplejers projekter i København og på landsplan. Butiksleder med engagement Inge Bech fortæller om sin motivation for frivilligarbejdet, heraf ti år som butiksleder: Jeg er en pige, som skal have noget at lave, og specielt giver det mig energi at være sammen med mennesker og vide, at jeg hjælper andre igennem min frivillige indsats. Hvad betyder det, at du ved, at en del af overskuddet fra jeres frivillige indsats går til det lokale sognearbejde? Det betyder rigtigt meget, siger Inge Bech, og kunderne spørger også tit ind til, hvad overskuddet går til. Der er det dejligt at kunne fortælle, at det både går til lokalt og landsdækkende hjælpearbejde. Og kundernes reaktion er tit positiv, når vi fortæller, at en del Inge Bech får god hjælp af sin mand i genbrugsbutikken. Foto: Victoria Siersbæk 6

7 Foto: Bjørn Andersen af hjælpen bliver brugt direkte i lokalområdet, fortæller den engagerede butiksleder. Butikkens baglokale er også en del af selve butikken, så under interviewet kommer kunder og tidligere ansatte lige forbi og får en snak med Inge Bech. Denne uformelle stemning tilfører butikken en skøn afslappet atmosfære, og Inge Bech pointerer også, at et af hendes erklærede ledelsesmæssige mål er, at de frivillige kan være sig selv i butikken. Bag ved mig hænger en stor, næsten fyldt opslagstavle, og Inge Bech finder resolut et af opslagene frem til illustration af, hvad butikkens overskud støtter i det lokale sogn. Det er en invitation til forårsskovtur for at se på anemoner. Inge Bech forklarer, at det er rart, at de lokale sogneprojekter også er synlige for de frivillige i butikken, fordi det der er en glæde at se, hvordan deres anstrengelser bærer frugt. Glad for den lokale støtte fra butikken Kate Sloth er frivillig om torsdagen, og hun blev i første omgang motiveret til sin frivilligtjans af, at overskuddet gik til det internationale hjælpearbejde: Da jeg kom herind for et år siden, motiverede det mig, at nogle af pengene gik til oprettelse af systuer i Afrika, og det var lidt af en skuffelse, da det ændrede sig. Hun fortsætter: Men nu, hvor jeg har set på vores møder, hvad pengene går til af gode projekter, så er det også fint for mig, at vi hjælper lokalt, slutter Kate Sloth. Frivillig i butikken og i kirken Sognemedhjælper i Kingos Kirke og medlem af butiksbestyrelsen Dorte Eriksen forklarer, at mange frivillige fra butikken også har valgt at give en hånd med i kirkens andre aktiviteter til stor glæde for hende og kirken: Kirken bliver andet end ord, det bliver også hænder, som hjælper, og hun uddyber, at pengene fra butikken bl.a. betyder, at egenbetalingen på de udflugter, som arrangeres, bliver så lille, at alle kan være med: Specielt her på Nørrebro, hvor den sociale nød er så stor, at den dagligt optræder i gadebilledet, er en lav pris vigtig, forklarer Dorte Eriksen om sammenhængen mellem genbrugsbutikken og sognets aktiviteter og frivillige. 7

8 Sol over Odense Samvirkende Menighedsplejers årsmøde... så de for eksempel bliver bedre til at prissætte rigtigt, men samtidig skal kurset også være en positiv oplevelse, som er med til at styrke den sociale fællesskabsfølelse. 8 I strålende solskin begyndte dette årsmøde lørdag formiddag den 26. april centralt i Odense. Udenfor var et liv og summen fra de mange markedsboder med frugt, blomster og lækre delikatesser, som var det et torv beliggende midt i Italien. Indenfor på Hotel Radisson var 96 forventningsfulde deltagere klar til at samle ny inspiration til det diakonale arbejde under temaet Kirken er af levende sten og selvfølgelig at afholde det ordinære årsmøde.. Allerførst bød formand for Fællesudvalget Ole Foldberg de veloplagte deltagere velkommen, hvorefter sognepræst Gunnar Bach Pedersen afholdt en kort andagt. Første programpunkt var et skarpt, fængende og underholdende oplæg ved Fyns biskop Tine Lindhardt. Hun pointerede blandt andet, hvorledes det er et alment menneskeligt grundvilkår, at hvert menneske på skift giver og modtager omsorg, nærvær, tid og kærlighed, og at man hurtigt kan bevæge sig fra rollen som ressourcestærk til at være dybt afhængig af andres omsorg. Undervejs trak biskoppen tråde tilbage til dette tema i Bibelen, både fra Det gamle og Det nye Testamente. Vigtige punkter på det ordinære årsmøde Efter en lækker frokost afholdt formand Ole Foldberg sin beretning. Det gjorde især indtryk, da han rettede en dyb tak til alle de frivillige, også dem som ikke var til stede på selve årsmødet, men som dagligt lægger en helt uundværlig frivillig arbejdsindsats. Den er afgørende for, at de mange menighedsplejer i landet kan fortsætte på deres nuværende aktivitetsniveau. Der blev fremlagt Handlingsplan for SMP for , og der blev redegjort for et godt økonomisk resultat igen for 2013, med 1,6 mio. kr. i overskud. Genvalgt til Fællesudvalget blev Erik Ladegaard, Holstebro, Lydia Thomsen, København og Ulrich Vogel,

9 3 Hele den store forsamling lytter opmærksomt til biskop Tine Lindhardts inspirerende indlæg, Foto; Victoria Siersbæk København. Nyvalgt blev Charlotte Mejlshede, København, og Gerda Christiansen, Sønderborg. meldes ind, fordi jeg ser perspektiver for, at projekter søsættes i menighedsplejeregi i Sønderborg. Der blev fremlagt forslag til ændringer af Samvirkende Menighedsplejes vedtægter. Foruden nogle sproglige forbedringer blev der i formålsparagraffen indføjet, at Folkekirkens menighedsplejer opfordres til at samarbejde med andre anerkendte kirkers sociale arbejde om konkrete opgaver, og endelig blev de genbrugsbutikker, der er med i butiksfællesskabet i Samvirkende Menighedsplejer, ved en del ændringer i de forskellige paragraffer i vedtægterne tildelt de samme rettigheder som menighedsplejer og menighedsråd, der er tilmeldt SMP. Vedtægtsforslagene kan først endeligt vedtages ved et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. Sognemedhjælper og leder af menighedsplejen i Skt. Andreas Kirke i Randers, Birgitte Højholt Sørensen, 46, havde glædet sig til på årsmødet at være sammen med ligesindede, som brænder for det diakonale område ved årsmødet: Jeg regner med at komme hjem med ny inspiration. Det at have hørt om projekter, som bliver søsat andre steder, kan give mig nye ideer til, hvad vi kan gøre anderledes i vores Årsmødet set fra deltageres synspunkt Den føromtalte Gerda Christiansen fra Sønderborg og hendes forventninger til årsmødet var først og fremmest at indgå i netværk og erfaringsudveksle med andre genbrugsbutikker. Hendes særlige interesse er, at SMP på sigt kommer til at afholde nogle kurser for eksempel i butiksindretning og information om antik og design. Kurser giver en opdatering af de frivilliges viden, så de for eksempel bliver bedre til at prissætte rigtigt, men samtidig skal kurset også være en positiv oplevelse, som er med til at styrke den sociale fællesskabsfølelse. Om sin opstilling til Fællesudvalget sagde Gerda Christiansen: Selvom jeg er i den alder, jeg er (76 år), kan jeg godt lide at tage nye udfordringer op, og især ønsker jeg at få større kendskab til Samvirkende Menighedsplejers arbejde. Da vores lokale kirke ikke er med i Samvirkende Menighedsplejer, synes jeg, det er oplagt, at den skal Birgitte Højholt Sørensen, sognemedhjælper fra Skt. Andreas Kirke i Randers på årsmødet. Foto: Victoria Siersbæk menighedspleje. Jeg synes, vores samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer er vigtigt, fordi det giver faglig sparring, og det opmuntrer mig også. Det er en central motivationsfaktor i mit arbejdsliv, sluttede hun. vs/krl 9

10 Kærlighedens tjeneste menighedens sociale ansvar. Ord til eftertanke overskrifter, korte sætninger og citater for ofte bliver der givet et indtryk af, at livet er formålsløst, eller at mennesker er overflødige i et samfund, der vurderer alt ud fra forbrug og produktivitet (Kjell Nordstokke). Diakoni ud fra Kristustroen 2. trosartikel handler om tjeneren Jesus Kristus. Hvorfra stammer diakonien? Den må ses ud fra to centrale kristne treklange : 1. Troen på den treenige Gud, og 2. Troen, håbet og kærligheden. Det kendetegner diakonien, at elementer fra disse treklange altid er indvævet i hinanden. Diakoni og det kristne menneskesyn ud fra skabelsestroen 1. trosartikel handler om, at vi er skabt i Guds billede hver især som unikke skabninger. Mennesket er skabt til relationer Mennesket er skabt til mangfoldighed Mennesket er skabt til opgaver Ethvert menneske har en vigtig rolle i Guds gode sammenhæng. Det er ikke sådan, at kun de professionelle eller særligt udrustede har fået opgaver af Skaberen. Gud har brug for alle som medarbejdere for at fremme det gode i verden. Også i den forstand er det vigtigt at tale godt om mennesket. Alt Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange (Markusevangeliet kap. 10, vers ) I Det nye Testamente hedder tjeneste diakonia (= diakoni), og Jesus er tjeneren (= diakonos ). Hvad er diakoniens bevæggrunde? Selverkendelse Man har som kristen en ydmyghed, der gør, at man ved, at man har sit overskud ud af noget, man har fået skænket, og ikke ud fra sine egne ressourcer. Hjælpen handler derfor ikke primært om mig, men om den, der får hjælpen. At sætte sig i den andens sted Al sand hjælpen begynder med en ydmygelse: Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste (Søren Kierkegaard). 10

11 Solidaritet med de nødlidende Taknemmelighed og glæde Den kærlighed, som er ny over mig hver eneste morgen, jeg vågner, den kan jeg ikke holde for mig selv. Den vil ud! Den vil deles! (Mother Teresa). Fra tro til handling Kærligheden som kriterium Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag (Paulus Brev til Filipperne, kap. 1, vers 9-10). Diakoni og fællesskab ud fra troen på Helligånden 3. trosartikel handler om håbet og vedholdenheden i fællesskabet i kirke og menighed. Diakoniens metode og indhold Kærligheden: Den medmenneskelige relation og åbenheden/den lyttende holdning over for den nødstedtes behov. Fagligheden: Kærligheden er rig på indsigt og dømmekraft og har således fagligheden som sin assistent. Handlekraften: Troen realiseres først i kærligheden. Samvirket og fællesskaberne Hvis kirken blot var en rent menneskelig størrelse, ville den ligne alle andre fællesskaber. Men kirkens basis er evangeliet, budskabet om Guds grænseløse kærlighed. Dens kendetegn er tilgivelse, tillid og tjeneste. Netop disse tre ting gør den til et åbent fællesskab, hvor der er plads for alle også for dem, der er anderledes (Johannes Nissen). Konklusion: Diakoni er troens bemyndigelse og tjeneste Diakoni er: i troen på Gud Skaber at tage sig af det nødstedte menneske som en medskabning, uanset hvem det er. i troen på Jesus som frelser og forbillede at elske og agte det nødstedte menneske som et medmenneske, uanset nødens indhold og årsag. i troen på Helligånden at realisere kirkens fællesskab i konkret handling til gavn for medmennesket i nød, uanset hvor nøden findes, og at bevare håbet. Kirsten R. Laursen, Samvirkende Menighedsplejer 11

12 Få en Kirkens Genbrug i lokalområdet En genbrugsbutik knyttet til menighedsplejens arbejde i sognet eller i et par nabosogne er en gevinst for det sociale liv omkring en kirke. Kirken får et mødested ude i det pulserende liv. Mange støtter gerne op om menighedens sociale arbejde gennem en genbrugsbutik og er glade for, at de som frivillige på denne måde kan hjælpe kirken i det sociale arbejde og samtidig selv få en god oplevelse. Det er en organiseret lokal menighedspleje, man hjælper gennem arbejdet, og samtidig støttes Samvirkende Menighedsplejers (SMP) landsarbejde. Det almindelige ved nye Kirkens Genbrug-butikker er, at 25 % af overskuddet tilfalder det lokale arbejde. Dette tal kan forhandles efter en tid og ændres, afhængigt af aktivitetsniveauet i den eller de tilknyttede menighedsplejer. Skal man i gang med en butik, skal man i forvejen have en menighedspleje med vedtægter og bestyrelse, eller man skal oprette en sådan samtidig med butikken. Hvordan man gennemfører dette, kan SMP oplyse om. Samtidig skal en kreds på mindst 20 personer og gerne flere have meldt sig som interesserede i at være frivillige i en genbrugsbutik. I den fase, fra en lokal kreds omkring kirkens menighedspleje gerne vil i gang med en butik, til butikken står færdig til åbning, er SMP med omkring etableringen. En genbrugskonsulent bistår med afholdelse af informationsmøder for interesserede frivillige og er behjælpelig med at finde en velindrettet butik med en god størrelse, en rimelig husleje og en god beliggenhed. Når de frivillige har sagt ja, og butikken er fundet, leder genbrugskonsulenten renoveringen og etableringen af butikslokalet, understøttet af frivillige. Samtidig hjælper han/hun med at stifte foreningen bag butikken, der skal have sin egen bestyrelse. Denne konsulentstøtte er gratis for menighedsplejen og en investering fra SMP i forventning om et godt overskud fra butikken senere. SMP underskriver lejemålet. Desuden lægger SMP midler ud til renovering og butiksindretning. Dette beløb betales senere tilbage ved indtjening af midler fra salg fra butikken. Det forventes, at butikken selv kan afholde betaling for husleje og andre faste udgifter fra butikkens åbning. Tjener man ikke nok til det i begyndelsen, kan SMP også her lægge ud. Nogle butikker kan betale alle forbrugsudgifter og tjene penge, også til det lokale arbejde, fra første åbningsdag, mens andre kan opleve, at det tager tid, inden man når så vidt. Det afgørende er at få mange gode varer ind og at have så mange frivillige, at man kan have en normal åbningstid. Det er vigtigt at finde frivillige, der vil påtage sig lederopgaver med ansvar i butikken. Vi vil gerne hjælpe nye sogne med at få en Kirkens Genbrug, både for SMPs og for det lokale sognediakonale arbejdes skyld. Genbrugsarbejdet er en virkelig god livsnerve for menighedsplejen i et lokalområde og til stor gavn for SMP. Vi modtager gerne (også uforpligtende) henvendelser fra både by- og landsogne, idet en genbrugsbutik kan blive et godt aktiv for kirken og for lokalsamfundet begge steder. Man kan henvende sig til en af de personer, vi på næste side i bladet præsenterer som vore genbrugsmedarbejdere, eller til undertegnede. Kirsten R. Laursen, generalsekretær, Samvirkende Menighedsplejer 12

13 Kontakt Samvirkende Menighedsplejers medarbejdere For generel henvendelse bl.a. for sogne med interesse for oprettelse af en butik: Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby, tlf , Specifik henvendelse: 3 Vedr. økonomi, lejemål, forsikringer, fællesannoncering m.v. Forretningsfører Michael Madsen tlf , Vedr. vedtægter, årsmøde og medarbejdere i de 14 butikker, der fra 2014 er overgået til SMP, samt KG Amagerbrogade og KG Vesterbrogade. Netværkskonsulent Anne Olesen tlf , Vedr. praktisk butiksdrift, butiksindretning og kørselsordning i butikker Øst for Storebælt. Genbrugskonsulent Vagn Nielsen tlf , Vedr. kurser og hjemmeside for KG generelt, samt praktisk butiksdrift og butiksindretning i butikker Vest for Storebælt samt vedtægter, årsmøde og medarbejdere i KG Holstebro og Aalborg. Genbrugskonsulent Annette Iversen tlf , 13

14 Medlemsliste for Samvirkende Menighedsplejer pr. 26. april 2014 Nyoptagne sogne i perioden , formelt optaget på årsmødet i april, er sat med fede typer. De med * mærkede er tilknyttet med en samarbejdsaftale med menighedsrådet, alle andre er tilsluttede selvstændige menighedsplejer. Fyens stift Dalum* Fraugde-Allerup* Hjallese* Marslev-Birkende Munkebjerg Munkebo* Nr. Lyndelse* Sct. Jørgens, Svendborg * Skt. Hans, Odense* Skt. Knuds* Paarup* Tornbjerg* Vollsmose* Vor Frue, Svendborg Østrup-Skeby* Helsingør stift Avedøre Ballerup Bistrup (Birkerød)* Brøndby Strand Brøndbyvester Brøndbyøster Sogn* Buddinge Christians, Lyngby-Tårbæk Dyssegård Familietjenesten i Helsingør Fløng * Frederikssund Gentofte Gladsaxe Glostrup Grøndalslund Grønnevang Harald Hedehusene Hellerup Helsingør (Sct. Olai, Sct. Mariæ Sthens, Vestervang) Hendriksholm Herlev Herstedøster Hillerød (Tjæreby-Alsønderup, Frederiksborg Slots, Gadevang, Grønnevang, Præstevang, Hillerød, Nørre Herlev, Ullerød) Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Islev Ishøj* Kokkedal Lindehøj Maglegårds Mørkhøj Måløv Nygård Opstandelseskirken Ordrup Pederstrup (Hedegaardskirken, Vestkirken) Præstebro Risbjerg Rungsted Rødovre Skovlunde Skovshoved Slangerup Stenløse-Veksø Strandmark Søborggård Søborgmagle Taastrup Nykirke Ullerød Vallensbæk Vangede Værløse Københavns stift Absalon Advents Aldersro Allehelgen-Sundkirken Anna Ansgar Apostel Bellahøj-Utterslev Bethlehem Bispebjerg (Grundtvigs kirke) Blågård Brønshøj Christians-Vor Frelser De Døves Elias Emdrup Enghave- Bavnehøj Filip Flintholm Fredens Frederiks Frederiksberg Sogn Frederiksberg Slot Garnison Gethsemane Godthåb Grøndal Hans Egede Helligkors Helligånds Holmen Husum Husumvold Hyltebjerg Højdevang Islands Brygge (Hans Tausens kirke) Johannes Døber Kapernaum Kastels Kastrup Kildevæld Kingo Knudsker-Rønne Korsvejen Kristkirken Lindevang Lundehus Margrethe Maria Mariendal Nathanael Nazaret 14

15 Rigshospitalets Holeby, Bursø) Nørremark have) kirke Horslunde, Nord- (Vejle)* Karlslunde Rosenvænget lunde og Nøbbet* Sct. Johannes Kildebrønde (Luther, David Nakskov (Sct. Sogn (Vejle)* Køge* og Frihavn) Nikolai og Stor- Sct. Michaelis Nr. Asmindrup Rønne (Sct. Nico- marks sogne) (Fredericia)* Ringsted* lai kirke) Nykøbing F. Simon Peters Roskilde Samuel Nysted (Kolding)* Domsogn Sankt Olavs Fær- (Nysted, Vantore, Tyrstrup* Roskilde Søndre øske Menighed Kettinge Breg- Vamdrup (Jakobskirken) Simeons-Sankt ninge, Døllefjel- Rørby-Værslev* Johannes de-musse, Her- Ribe stift Sankt Nikolai, Simon Peters ritslev, Godsted, Brejning Sogn* Holbæk-Tveje Sions Vester Ulslev, Grundtvigs Merløse Skt. Andreas Øster Ulslev) (Esbjerg)* Skt. Jørgensbjerg Skt. Jakob Majbølle-Vigs- Holsted og Skt. Peder Næst- Skt. Lukas næs* Sct. Peders* ved Skt. Markus Rudbjerg Kvaglund* Skælskør og Eg- Skt. Matthæus (Dannemare, Løgumkloster* geslevmagle Skt. Paul Gloslunde, Renbæk Stats- Slagelse (Antvor- Skt. Stefan Græshave, Kap- fængsel* skov, Nørrevang, Skt. Thomas pel, Arninge, Rindum-Ring- Skt. Mikkel, Skt. Solbjerg Tillitze, Vesten- købing Peder) Solvang skov) Ribe- Strøby St. Magleby Rødby (Rødby, Sct. Catharinæ Svogerslev* Sundby Ringsebølle,Rød- Tarm Tune* Sydhavn byhavn, Nebbe- Tønder Vipperød* Tagensbo lunde, Sædinge) (Ågerup, Sdr. As- Tingbjerg Sakskøbing Roskilde stift mindrup, Grand- Timotheus Toreby Allerslev løse Skt. Mikkel, Trinitatis Tårnby Haderslev stift (v. Præstø) Allerslev Skt. Peder) Ølsemagle Valby (Jesus- Erritsø Sogn* (v. Lejre)* kirken) Gl. Haderslev Dianalund Viborg stift Vanløse Sogn* (Tersløse, Skelle- Aulum-Haderup Vigerslev Haderslev bjerg og Niløse) (Aulum, Hodsa- Vor Frue Domsogn* Fensmark ger, Haderup) Østerlars- Hedensted-Store Greve Egeris Gudhjem* Dalby Sogne Havdrup Farsø* Østervold (Esajas Kolding Provstis Himmelev* Fredens kirke)* Menighedspleje Holsted (Herning)* Aaker (Åkirkeby) (Nr. Bjert, Tyr- Jersie-Solrød Hedeager Aalholm strup, Sankt Ni- Kalundborg (Herning)* colai, Vejstrup- (Nyvang, Vor Hjerm Lolland-falster stift Hejls-Taps, Seest, Lejrskov-Jordrup, Frue, Føllenslev- Særslev, Raklev, Holstebro Ikast* Holeby Skanderup Slots- Ubby, Værslev, Lemvig-Heldum* (Errindlev, Ol- kirke, Simon Lille Fuglede, Løgsted, Kor- strup, Tågerup, Peters) Finderup, Røs- num, Aggers- Fuglse, Krønge, Løjt Sogn* næs, Brejninge- borg og Løgstør Torslunde, Bjergsted-Alles- Sogne* 15

16 Måbjerg Aalborg stift Nørreland Bistrup (Holstebro) (Hjørring)* Rind-Kollund- Bangsbostrand* Kølkær* Brønderslev* Romlund* Elling Rødding-Løvel- Hals * Pederstrup Hasseris Sct. Johannes Hirtshals (Herning) Margrethe Struer (Struer, (Aalborg)* Gimsing, Vejrum, Mosbjerg og Ølby, Asp, Fousing, Hjerm, Nykøbing Mors* Tolne* Resen, Humlum, Nørretranders* Voldhøj Valgmenighed) Sdr. Tranders Råbjerg* Tjørring Skt. Catharinæe (Herning) * og Skt. Hans* Trehøje * Sæby* (Aulum-Vinding- Thisted Vind Valgmenighed.Nørre Om- Aalborgprovsti- Thisted* me, Timring, ers Menighedspleje (Ansgar, Vildbjerg, Nøvling, Vinding, Ajstrup, Bislev, Vind) Budolfi, Farstrup, Thyborøn Gistrup, Hasseris, Horsens, Viborg (Asmild, Tapdrup, Houlkær, Søndermark, holm, Lundby, Hvorup, Lind- Søndre, Vestervang, Viborg Uttrup, Nøvling, Margrethe, Nr. Domsogn) Nibe, Nr. Tranders, Nørresund- Ørum Viskum Vejrum* by, Sdr. Kongerslev, Sdr. Tran- Aars ders, Skalborg, Skt. Markus, Andre samarbejdspartnere: Lotus (Aflastningstjeneste Næstved)*, Mødested Amager*, Diakoniens Hus, Tingbjerg*, Cafe Exit (Vesterbro)* I alt er der tilsluttet 198 menighedsplejer omfattende 320 sogne, og der er 87 samarbejdsaftaler omfattende 111 sogne. I perioden april 2013 til april 2014 er Ledøje-Smørum udmeldt af Samvirkende Menighedsplejer. Svenstrup, St. Ajstrup, Sulsted, Sønderholm, Vadum, Vejgaard, Vester Hassing, Vesterkær, Vodskov, Vokslev, Vor Frelsers, Vor Frue Øster Hassing og Gåser) Vejgård Sogn* Vodskov Sogn* Aarhus stift Alderslyst* Christian Enghøj* Gellerup Gylling* Gødvad* Hinnerup Kristrup* Lystrup* Mariehøj * Møllevangskirken* Randers (Aflastnings- og Vågetjenesten) Silkeborg* Sejs-Svejbæk* Skelager Sogn (Århus)* Skjoldhøj* Skt. Andreas (Randers) Skt. Johannes (Århus) Skt. Mortens (Randers) Skt. Lukas Skt. Pauls* Vorup Viby* Aaby Ny medarbejder i Samvirkende Menighedsplejers reception, Valby Fra den 1. april er Estrella Inostroza Acosta ansat som medarbejder i Samvirkende Menighedsplejers re ception. Estrella, der er 47 år, er af chilensk afstamning og kom til Danmark som barn. Hun er uddannet som korrespondent og har tidligere været ansat i stillinger som receptionist og sekretær, bl.a. i sundhedssektoren. Henvender man sig til Samvirkende Menighedsplejers fælles telefonnummer , til den fælles mailadresse el ler kommer man ind ad døren på Valby Tingsted 7, vil det som regel være Estrella, der tager imod. Vi håber, at Estrella Acosta falder godt til i Samvirkende Menighedsplejer. 16

17 Udbytte af ferien både før og nu. Nyt om Folkekirkens Feriehjælp Af projektleder Betina Køster I 1938 fik danskerne for første gang ferie. Hele 2 uger at rutte med. Indtil da havde den almindelige arbejder ikke haft ret til ferie, højst et par dages sommerpause, men det var uden løn. I 1938 fik statsminister Thorvald Stauning så indført 2 ugers betalt ferie til danske arbejdere og sørgede samtidig for, at der også blev oprettet nogle feriesteder til arbejderne, hvor de kunne tage hen og holde ferie. For, som man sagde: Det er vigtigt, at ferien giver det rette udbytte. Afspænding og rekreation. Man må ikke alene bort fra maskinernes ensformige jag. Der må også være adgang til nye friske indtryk, sund luft og skøn natur, og skal dette nås, må også det folkelige ferieliv organiseres. Så allerede i 1938 vidste man, at det var sundt og godt for mennesket med afspænding, rekreation, nye friske indtryk, sund luft og skøn natur og det er jo faktisk nogle af de samme ting, vi også tilbyder børnefamilierne, der deltager i Folkekirkens Feriehjælp. Folkekirkens Feriehjælp er, som de fleste af jer ved, et stort projekt under Samvirkende Menighedsplejer, som har til formål i tæt samarbejde med medlemssognene at sende vanskeligt stillede børnefamilier uanset familiernes etniske og religiøse tilhørsforhold på 1 uges gratis sommerferie i Danmark. For sommeren 2014 er det planen, at Folkekirkens Feriehjælp vil sende omkring 330 børnefamilier samt over 120 frivillige fra hele landet af sted på ferie. I skrivende stund, hvor vi nærmer os påske, er der omkring 60 forskellige sogne, der allerede har tilmeldt sig projektet og som lige nu er i fuld gang med at finde deres børnefamilier, som de skal have med på sommerferie. Feriestederne for sommerferien 2014 vil fortsat være Jesperhus, Karrebæksminde Feriecenter, Marielyst Feriecenter, Helsingør Ferieby, Rørvig Centret og Musholm Bugt Feriecenter. Det er feriesteder, som børnefamilierne tidligere har besøgt og som de har været meget tilfredse med. Som noget nyt i år har vi booket Faaborg Feriecenter og har også allerede været nede og besøge stedet. Det er et rigtigt skønt sted, og personalet glæder sig til at møde børnefamilierne og er meget interesseret i at give dem en rigtig dejlig ferie, så glæd jer. Her fra Valby glæder vi os også til igen i år at komme på besøg og hilse på sognenes gode frivillige medarbejdere samt naturligvis også børnefamilierne. Så fortsat god arbejdslyst derude, og så ses vi ude på feriestederne i ugerne 27 og 28 til nye spændende indtryk, frisk luft, og selvfølgelig vil solen bare skinne ned fra en skyfri himmel. Jeg komme med en lille hilsen samt en opdatering fra Folkekirkens Feriehjælp. Folkekirkes Ferieprojekt er et stort projekt under Samvirkende Menighedsplejer, som har til formål, i meget tæt samarbejde med medlemssognene, at sende vanskeligt stillede børnefamilier uanset familiernes etniske og religiøse tilhørsforhold på 1 uges gratis sommerferie i DK. Det er Arbejdsmarkedets Feriefond samt medlemssognenes brugerbetaling på 2000 kr. for hver kvote, der gør det muligt at sende mange vanskeligt stillede børnefamilier på ferie på forskellige feriecentre fordelt rundt omkring i Danmark.... allerede i 1938 vidste man, at det var sundt og godt for mennesket med afspænding, rekreation, nye friske indtryk, sund luft og skøn natur 17

18 Landet Rundt om genbrug En kæmpeindsats med et fantastisk resultat Mandag til lørdag kl arbejder butiksleder Lissi Larsen i Kirkens Genbrug Østergade 1 i Frederikssund, som i en del år har ligget i toppen med at give økonomisk overskud i Kirkens Genbrug. En del af de frivillige har som Lissi Larsen selv været med fra butikkens start (2001), hvilket giver et godt sammenhold. Hun er ikke klar over den præcise årsag til succesen, men forklarer: Vi går op i at give en god betjening, og vores tøj sorterer vi efter, om det har en kvalitet, så vi selv ville købe det. Det giver butikken en høj standard. Desuden har en istandsættelse gjort butikken mere åben og lys, så den virker mere indbydende og lækker. Dette roser kunderne ofte, så det må være den rigtige vej, Den driftige butiksleder Lissi Larsen er deltager på SMPs årsmøde vi er gået. Frem for alt er vi heldige at modtage mange varer. En almindelig onsdag som i dag er de første 15 sække indleveret. Butikkens klare fordel er, at kunden kan parkere lige foran og hurtigt læsse nogle poser af. Selv om Frederikssund har fire andre genbrugsforretninger, så mangler vi aldrig varer, slutter Lissi Larsen. Eksperter i prissætning Gerda Christiansen, butiksleder fra Kirkens Genbrug i Sønderborg (åbnet i 2007) er lidt af en ekspert i porcelæn og glas, og den viden videregiver hun gerne igennem kurser til frivillige. Hun uddyber: Butikken har en computer stående, så medarbejderne hurtigt kan søge på nettet for at prissætte varerne så korrekt som muligt og spotte dyre mærkevarer. Det sikrer hurtigt salg. En opstilling af nogle ting, som passer sammen, sælger rigtig godt, er Gerdas erfaring. Desuden sørger medarbejderne for at have fingeren på pulsen og nedsætte prisen på varer, som ikke er solgt inden for fjorten dage. Gerda Christiansen forklarer, at butikken har et fænomen, hun kalder salgskvadratmeter, som er det lille område i butikken, hvor varer hurtigst bliver solgt: Det område kan jeg anbefale andre genbrugsbutikker at lægge mærke til i deres butik. En ting, som har stået længe i forretningen, kan i løbet af to dage blive solgt der. Gerda Christiansen supplerer, at helt centralt for butikken er kundepleje, og at kunderne føler sig set, gerne igennem et smil eller et hej fra de frivillige. Det gør, at kunder føler sig velkomne og gerne kommer igen. Stiftelse af en ny, udvidet organisation for Kirkens Genbrug D. 25. april holdt Samvirkende Menighedsplejers nye genbrugsfællesskab sit første årsmøde. Af de nu i alt 18 butikker, 4 oprindelige egne butikker og 14 nye overgået til SMP fra samarbejdet mellem Danmission og SMP fra årsskif- 18

19 Karen Danlow, KG Masnedøgade, Kbh. Marianne Plum, KG Enghave, Kbh. Birgit Nissen, KG Amagerbrogade, Kbh. Fra Region Vest: Knud Bille, KG Sønderborg Niels Jensen, KG Kolding Conny Have Hansen, KG Rudkøbing Ruth Steens, KG Holstebro Butiksleder Gerda Christiansen, der på årsmødet d. 26. april blev indvalgt i SMPs Fællesudvalg tet, var repræsentanter for 13 butikker mødt frem til årsmøde på Grand Hotel i Odense. På mødet stiftedes som noget helt nyt Landsudvalget for Kirkens Genbrug, med i alt 9 personer repræsenterende de 18 butikker. I Landsudvalget skulle indvælges 5 personer fra Region Øst og 4 personer fra Region Vest (med Storebælt som skillelinje). Forsamlingen valgte følgende opstillede kandidater: Fra Region Øst: Birthe Bang, KG Herlev Christian Friis Damgaard, KG Glostrup Senere konstituerede det nyvalgte Landsudvalg sig med Christian Friis Damgaard som formand og Niels Jensen som næstformand. Birthe Bang blev sekretær. Udvalget, der ud fra sin regionale sammensætning samtidig udgør 2 regionsudvalg, har først og fremmest som opgave at være ansvarligt for kursustilrettelæggelsen i Kirkens Genbrug. Endvidere kan udvalget komme med indstillinger til SMPs ledelse omkring forhold i Kirkens Genbrug. Der blev fastlagt tid og sted for årets Efterårskursus for KG. Det bliver d oktober på Kursuscenter Brogården i Middelfart, og her kan deltage 3 personer med ansvar fra hver af de 18 butikker. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og kontakt kursuskonsulenten (se s. 13) og hør nærmere.. vs/krl De 18 butikker i fællesskabet Kirkens Genbrug: KG Aalborg KG Amagerbrogade KG Blågårdsgade KG Brøndby KG Enghave KG Frederiksværk KG Frederikssund KG Glostrup KG Herlev KG Holstebro KG Jagtvej KG Kolding KG Lem KG Masnedøgade KG Randers KG Rudkøbing KG Sønderborg KG Vesterbrogade 19

20 ID-Nr.: SORTERET MAGASINPOST Hvad har genbrug at gøre med kirke? Der er en fin sammenhæng mellem genbrug og kirke gennem de to hovedformål for Samvirkende Menighedsplejers genbrugsbutikker: 1. Formålet er at drive genbrugsbutik for at skaffe midler til kirkelig-socialt arbejde nationalt og lokalt. Butikkens overskud går til SMPs indsats nationalt og til den lokale menighedspleje, der er tilknyttet SMP. 2. Formålet er at skabe et lokalt netværk bag og i butikken. SMP ser genbrugsarbejdet i den enkelte butik som en del af kirkens sociale arbejde lokalt, og det tilstræbes at engagere de lokale menighedsplejer i netværket. Formålet med det lokale netværksarbejde i butikken kan uddybes. Det er: At give økonomisk dårligt stillede i lokalområdet mulighed for at købe gode varer til en billig pris og at give kunderne i butikken oplevelsen af at blive taget godt imod. Der skal altid være plads til en snak med butikkernes frivillige medarbejdere, mens man ekspederes. Desuden at give de frivillige, der arbejder i en genbrugsbutik, muligheden for at komme ind i et netværk af mennesker, der arbejder sammen om en god sag og oplever glæde ved at mødes om et meningsfyldt samarbejde. Den form for forbrug, som genbrug repræsenterer, er i pagt med en holdning, som apostlen Paulus giver udtryk for i 1. Korintherbrev 7,31. Her siges, at de, der gør brug af verden, skal være, som om de ikke udnyttede den. Meningen må være, at nok er vi forbrugere som kristne, men at den kristne holdning til tilværelsen er, at forbrug ikke skal føre til misbrug og udnyttelse af ressourcerne. Genbrug er netop at bevare ressourcer og ikke udnytte dem. Når forbruget af genbrugsvarer oven i dette også har som formål at hjælpe socialt og at skabe gode sociale fællesskaber, så må heraf sluttes, at genbrug i høj grad har med kirke at gøre. Kirsten R. Laursen Samvirkende Menighedsplejer Valby Tingsted 7, 2500 Valby. Tlf Fax , Giro nr , Sydbank reg. nr. 8075, kontonr Redaktion: Generalsekretær Kirsten R. Laursen (ansv.) Bjørn Andersen (lay-out) Tryk BORDING A/S ISSN - Nr.:

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [3] 2013 Tema: Børn og unge i kirkens sociale fællesskab Menigheden og de unge side 5 Interview med ung frivillig side 10 NYHED!

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014 Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2014 Tema: Kirken af levende sten Sorg udfordrer side 8 Ferie, netværk og nye muligheder side 10 Forløbsfrivillig projektet side

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Bopæl for de sociale klasser i 2012

Bopæl for de sociale klasser i 2012 Bopæl for de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver, hvor i landet og hvor opdelt de fem sociale klasser bor, og hvordan

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Læs i dette nummer. Tema: Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag. Årsmødereportage

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Læs i dette nummer. Tema: Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag. Årsmødereportage Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer Tema: Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag Årsmødereportage Faglighed er godt. Men ikke

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4005000-010 Eskilstrup Håndboldklub 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4017000-016 Rødby Håndboldklub 4 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Ruteplan for karavanen 2008

Ruteplan for karavanen 2008 Ruteplan for karavanen 2008 Dato Tid Sogn/organisation Adresse Karavaneleder 18.02.2008 17.00-20.30 Vigersted,Kværkeby De Grønne Pigespejdere Bjerghytten Bjergvej 89 4100 Ringsted 8.15-9.40 Alderslyst

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Dette lille uddrag, er fra et af de evalueringsskemaer vi har modtaget fra et jysk sogn fra ferien 2014.

Dette lille uddrag, er fra et af de evalueringsskemaer vi har modtaget fra et jysk sogn fra ferien 2014. Fakta er, at flere og flere børnefamilier i Danmark har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det er især de familier, hvor forældrene er på lave offentlige ydelser som kontanthjælp, der gør,

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær KIRKENS KORSHÆR FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær HVAD ER KIRKENS KORSHÆR? Kirkens Korshær er en frivillig, folkekirkelig landsorganisation, som har til opgave at hjælpe nødstedte mennesker. EN FRIVILLIGORGANISATION

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere