733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG"

Transkript

1 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG

2 TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider

3 En Protokol med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med er henlagt i Kontoret. For en Del Arbejders Vedkommende findes en Prisfortegnelse bag i dette Katalog. (u. C.) ved Kunstnerens Navn betegner, at hans Arbejder ere udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilke?i adskillige Ateliers ere tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. Malerkunst. Raderinger. Tegninger. 1. *Cesare Colonna. J. E. Olsen-Aabye. H. Agersnap. 2. *Mellem Hedebakker ved Rebbild. 3. ^Alpelandskab. Tyrol. Helvig Amsinck. 4. *De lyse Nætter. Motiv fra Sverige. Anna Ancher, født Brøndum (u. C.). 5. *Portræt af min Moder. 6. *1 Solskin.

4 2 Michael Ancher (u. C.), R. af Db. 7. *Fiskere ved Stranden. 8. *Manden med Tandpine. 9. *Manden med Flaskerne. 10. *To Fiskere. 11. Portrætstudie. 12. *Fra en Have. Cilius Andersen. 13. Portræt af Fru G. 14. *Ung Pige. Signe Andreasen. 15. *Iris. Vilhelm Arnesen. 16. *Bygevejr over Havet. 17. *For Vestenvind i Drogden. 18. *1 Havnen ved Knippelsbro. Alfrida Baadsgaard. 19. *Gyldenlakker, Melon og Blommer paa en Frugthandlers Bord. Otto Bache (u. C.), Professor. R. af D., Dbm. 20. Portræt af Hs. Maj. Kongen. Brystbillede. 21. Portræt af Nationalbankdirektør Dr. jur. Nellemann. Brystbillede. 22. Portræt. Brystbillede. Otto P. Balle. 23. *En skønne Dag i Forsommeren. Emnet set ved Tjustrup Sø.

5 3 24- *1 Læ ved Tjustrupsøens Bred. 25. * Aftensol paa Smedens Hus i Hækkenfeldt. 26. *Maanelys over Tadse Møllesø. Stille Sommernat Dameportræt. Paul Bang. Brita Bamekow. 28. Herreportræt. Tilh. Fru Konferentsraadinde Fiedler. 29. Herreportræt. Tilh. Hr. Kaptajn i Søetaten C.L.With. Chr. F. Beck. 30. *Vejen mellem Aalum Bakker. 1 Motiver fra 31. *Hesselbjergskrænterne sidst i Oktober. Foussingø 32. *Mølledammen. Kølig Oktobermorgen I ved med Blæst. ) Randers. J. Bentzen-Bilkvist. 33. *Bygevejrsstemning. Motiv fra Egnen om Jægerspris. R. Bissen (u. C.). 34. *Oktober. Efter en heldig Piirschjagt. 35. *1 Udkanten af Skoven. Marts. Chr. Blache (u. C.), R. af Db. 36. *Henimod Solnedgang. Nordsøen *Den russiske Kejseryacht Standard staaende Skagen ud. 38. *Tordenbygen kommer med stiv Kuling. 39. *Nord for Hveen, henimod Aften. 40. *Sundet. Motiv fra Skotterup. 1«

6 4 Gerhard Blom. 41. *En Husmand i sin Have. Motiv fra Hedeboegnen. Joh. Boesen (u. C.). 42. *Skovmølleaaen ved Moesgaard. 43. *Ved Stranden. Motivet fra Moesgaård. 44. *Allé i Sorø Akademihave. 45. *Søalleen i Fredensborg Slotshave. 46. *Graavejr. Ved Sorø Sø. 47. *Aften. Ved Sorø Sø. 48. *Fra Engene ved Sorø. Louise Bonfils. 49. *Efteraarsdag. Hornbæk. 50. *Bækkens Udløb. Motiv fra Hornbæk. J. H. Brandt (u. C.). 51. *Stor Brænding. Aften. 52. *Mosgroede Stene i Paradisdalen paa Bornholm. 53. *Lyse Klipper ved Vestkysten af Bornholm. Sildig Eftermiddag henad Aften. 54. *Sø ved Østkysten af Bornholm. Frisk Vejr. 55. *Paa Holmene. 56. *En Bondegaard. 57. *Fra Roskildefjord. 58. *Paa Landet. H. Brasen (u. C.). J. U. Bredsdorff (u. C.). 59. Tidligt Foraar. Motiv fra en Baggaard i Kajerød. 60. *Hegnsmandens Hus i Tisvilde. Mildt Graavejr.

7 61. *Vinterstemning. Motiv fra Kajerød. 62. *Stille Graavejrsdag. Motiv fra Treide Klint *Foraar. H. A. Brendekilde (u. C.). Frederik Breum. 64. Portræt. Tilh. Hr. Kommunelærer Wilschiitz-Jessen. 65. Portræt. Tilh. Hr. Restauratør L. Andersen. Alfred Broge. 66. *Aften i August. ). 67. *Et Boelsted. / Mot,verne fra Kxrke-Værløse. 68. *1 Lysthuset. Elisabeth Bøgh. 69. *Gamle Kastanier. 70. *Efteraar. 71. Narkissos. Radering. Carl Carlsen. Hans Chr. Caspersen. Anthonore Christensen, født Tscherning (u. C.). 72. *Gruppe af Tidsler og gule Valmuer. Fra min Have ved Vallerød. 73. *Hvide Roser. Sidste Blomstring. 74. *Engblommer. 75. *Enkelte Solsikker. Pastel. 76. *Hvide Liljef.

8 6 Godfred Christensen (u. C.), Professor. R. af Db. 77. *Himmelbjerget *Stranden ved Kjettrupgaard. \ Vend- 79. *Østsiden af Haven ved Kjettrupgaard. ) syssel. 80. *Ved Øresund. 81. *Septemberdag. Dyrehaven. 82. I Vejledalen. Tilh. Hr. Forfatter Einar Christiansen. R. Christiansen. 83. En Ramme med Tegninger. Udvalg af Illustrationer til Vore Søhelte*, historiske Fortællinger af Kommandør Victor Hansen. A. Christiansens Forlag. Søren Christiansen. 84. ^Markvej. 85. *Forspændt Køretøj. Chr. Clausen. 86. *Kaffevisit. 87. *Postens Ankomst. Nymindegab. 88. Portræt. 89. Portræt. Tilh. Hr. Fuldmægtig R. G. A. Clemens. 90. *Vej til Havet. 91. *En Passiar med Proprietæren. Hans Dall. 92. *Efteraarsdag paa Raabjerg. Tisvilde Hegn. 93. *Julidag i Tisvilde. 94. *Fra Frøbakke i Tisvilde Hegn. 95. *Foraarsdag. Tisvilde. 96. *Kystbillede. Tisvilde.

9 7 Christine Deichmann, født Lund. 97. *Studier efter Fugle. Akvarel. Caroline van Deurs. 98. *En Antikvitetshandler i sit Værksted. 99. *Watteau's Monument i Jardin de Luxembourg. Augusta Dohlmann (u. C.) *Stokroser mod et vævet Tapet *Gule og blaa Iris *Stokroser Portræt. Hel Figur. Heinrich Do hm. A. Dorph (u. C.), Professor. R. af Db Portræt af Hr. Departementschef M. Gad *Sommerdag ved Stranden *Sen Sommeraften. N. V. Dorph. Ole Due *Landskab fra Randersegnen *Tøbrud. C. Eckardt (u. C.) *Ved Stranden paa Asnæs. Eftermiddag. 11 o. *Parti paa Asnæs ved Kalundborg Fjord, ni. *Ved Baadehavnen i Kalundborg.

10 8 J. Jensen-Egeberg *1 Skumringen. Maaneopgang. August. E. Rasm. Ejlersen (u. C.), R. af Db *1 Løvspringstiden. Motivet fra Fuglesangsmosen i Dyrehaven. 114 " J. Exner (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm. *Den gamle Kone læser for sin syge Mand. *Faaret bliver malket udenfor Stalddøren. *Mutter tar sig en Kaffetaar. I et Sømandshjem i Sønderho. *Fra Krohaven i Sønderho. August Fischer *Am Sand i Ntirnberg. Paul Fischer *Aften ved Kristianiafjord. Harald Foss (u. C.) *Stille Augustaften efter Solnedgang. Thorssø *Efter en Regnbyge. Oktobereftermiddag *Birketrær i en Landsby. Graavejrsdag i September *1 Udkanten af Skoven. Morgenstemning *Septembermorgen *Bækløb mellem Klitter ved Hanstholm *Klitrække ved Hanstholm *1 et Bondekøkken. Silkeborgegnen.

11 * Aftenpassiar. Friis-Nybo. L. Frølich (u. C.), Etatsraad. R. af Db Et Julekort. Tegning En bitte Forstyrrelse i Idyllen. Tegning. Vi'Ih. Groth (u. C.) Tordenluft. Stranden nord for Helsingør. I 33- *Tidlig Morgen ved Kysten af Hellebæk *Vej gennem Sorø Sønderskov. I 3S- *Vej gennem Ungskov. Sorø *Gangsti gennem Skoven. Sorø *Feldskov ved Sorø. Gustava Grtiner Herreportræt. Tilh. Hr. Grosserer Joh. Holm Dameportræt. Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Hr. Grosserer Carl L. Lehmann Portræt. Tilh. Fru Dagmar Siim-Jensen *Graavejr. Julius V. Guldbrandsen *Iris. Julie Hamann. Ad. Heinr.-Hansen *Et Portal i Frederiksborg Slotsgaard.

12 Ane Marie Hansen *Den gamle Mand i sin Stue. Anna Hansen *Voxende Døirer-Bergamot. Efteraar. Hans Nikolaj Hansen (u. C.) Ole Rass De lyse Nætter Florentineren I. P. E. Hartmann Aldershvile ved Bagsværd Selvportræt. J. T. Hansen (u. C.). Raderinger. I 53- *Gaard i Abazzia St. Gregorio. Venezia Ramme med Tegninger til Traps Danmark. N. C. Hansen (u. C.) *Gilleleje-Fiskere bringe deres Garn i Land *Vaskerkoner ved Gilleleje Strand. Sigvard Hansen Mølledammen. > Otto Haslund (u. C.), Professor Interiør fra Carlsberg Laboratoriets fysiologiske Afdeling, med Portræt. Bestilt af Bryggeriet Gamle Carlsberg Portrætgruppe. Tilh. Hr. Assessor A. Birch.

13 En Bryggeriarbejder fra Ny Carlsberg. Tilh. Hr. Direktør, Brygger Carl Jacobsen *Eng ved Horneby. Formiddag *Eng bag Horneby. Eftermiddag *Ved Horneby. Henad Aften. Einar Hein *Gamle Hyldetræer. Axel Helsted (u. C.), Professor. R. af Db *En Visit *Moder og Datter *Geometri *Romanen *Ung Pige. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db Panserbatteriet Helgoland. Aften. Tilh. Hr. Vexellerer Martin Heymann *Foraar *Den gamle Hest skal sælges ^Brandmænd Immatrikulation. Tilh. Universitetet Portræt *Pause. Marie Henriques. Gudmund Hentze En Ramme med Tegninger *Interiør med Solskin. H. A. Hessellund.

14 12 i79- *En gammel Stue fra Midtsjælland *Husfæller *Bakket Landskab * Aftensol. Lorens Vilh. Hinrichsen. Axel Holm *Sommeraften ved Susaa. Radering. Harald Holm *Cattleya Trianæ superba. Brahetrolleborg Gule Chrysanthemum. Tilh. Kunstforeningen *Asters *Begonia *Calceolaria. Carl Holsøe *Piger der hente Vand. Abruzzerne *Torveplads. Abruzzerne Portræt *Ænder og Kalkuner. N. Holsøe. Axel Hou. Peter Ilsted (u. C.) Interiør *Moder og Børn *En lille Pige ved et Klaver *Interiør med et Skab *Landskab fra Falster.

15 13 V. Irminger (u. C.) *Sladderen. x 99. *Samvittigheden *Dyrene ved Himmerigs Port *Uddrivelsen af Paradiset *En Kvinde kærtegner en Buste *Amor i Løvekulen *Amor hos den sovende Løve *Børnene sige Godnat til deres Stjerner *En Vaskescene. Gabriel Jensen. 1 H. Chr. Jensen (u. C.), Professor, R. af Db Dameportræt. Knæstykke Barneportræt. Brystbillede. I. Th. Jensen *Vej til Havet. Blaavandshuk. Louis Jensen (u. C.) *Klar Efteraarsdag i Frederiksberg Have *Engparti i Nærheden af Frederiksværk *Aaens Udløb. Frederiksværk *Ved Rungsted. Aug. Jerndorff (u. C.), Professor, R. af Db Dameportræt, hel Figur. Tilh. Hr. Godsejer Adolph Bock, Klippan Portræt af Organist, Professor Gotfred Matthison- Hansen. Tilh. hans Hustru.

16 *Ung Pige. Jul. Jersild. Henrik Jespersen (u. C.) *Elven i Krigshumør. Motiv fra Tyrol *Højfjeldslandskab med Hede og Eng *Ensom Dal i Højfjældet, henimod Aften. Alperoserne blomstre *Gammelt Bondehus i Tyrol. Junidag *1 Klitterne. Aften. Tycho Jessen *Sjællandsk Strandbillede. Akvarel. Viggo Johansen (u. C.), R. af Db *Nanna og hendes Mor *Mod uroligt Vejr *U1 vedalen *Sne. Dragør *Aftenskumring *Klitter ved Jammerbugten *Gamle Huse i Skagen. Pastel *Lyse Solsikker. Ludovica Kabell-Rosenørn. Ludvig Kabell *Den første Vinterdag. Stille Eftermiddag i December *Sommereftermiddag ved Stranden. Fra Strandegaard ved Faxebugten.

17 i Klar Vintermorgen ved Landsbyen; før Solopgang. Tilh. Hr. Arkivsekretær G. Grove Skyet Sommerdag ud over Faxebugt. Tilh. Hr. Landskabsmaler Henr. Jespersen. Ad. Kitiendorff (u. C.), R. af Db *Ved Damhussøen. \ 236. *Storkerede *Kildesøen. Dyrehaven, i Akvareller *Ved Sundet. j Hans Knudsen *Klar Septemberdag. Motiv fra Brønshøjholm *Sommerdag i Juli. H. Kofoed *Septembereftermiddag Portræt. H. C. Koefoed. V. Olsen-Kongsdal Interiør fra Anneberg Skovfogedbolig. Tilh. kgl. Skovfoged A. Matthison-Hansen Interiør. Lampelys. Valdemar Kornerup *En Pige, der tragter Kaffe *Aften. F. Kraul.

18 16 P. 5. Krøyer (u. C.), R. af Db Et Møde i Videnskabernes Selskab Portræt af Alfr. Benzon Else og Jeanne. Portrætgruppe Helga. Barneportræt Ib. Barneportræt Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen. Vilh. Kyhn (11. C.), R. af Db., Dbm ^Eftermiddag. Bisholt ^Opklarende Vejr. Eftermiddag i Bisholt *Hede ved Rye Station. Eftermiddag *Sommer. Bisholt *Først i Juni Maaned. Bisholt *En ung Ask i Forsommeren. Bisholt *1 Høstens Tid. Bisholt *Ved Horsens Fjord *Graavejr ved Horsens Fjord *Der er Torden i Luften *Bygevejr. Ved Horsens Fjord *Graavejr. Markvej i Horsens Egnen *Ved Horsens Fjord. Bygevejr *Godtvejr. September *Godtvejr i Oktober. Rye Station. Henny Køster *Følleslev Kirkegaard. Udsigt mod Vejrhøj. Frederik Lange Portrætstudie *Lampelysstudie.

19 i *Sommerdag. Adolph Larsen. Alfred Larsen *Holmensgade før Branden Fr. Larsen-Sær sløv *Portræt af min Moder. Knud Larsen Børneportræt. Tilh. Hr. Grosserer Axel Hansen Portræt af Hs. Excell. Justitsminister Rump. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump Dameportræt. Tilh. Hr. Fabrikejer L. Heegaard *St. Hans Aften *1 Udkanten af Skoven. Aften *Kaktus Georginer. Magdalene Larsen. L. Lauritzen *Sildigt Eftermiddagssolskin. Motivet fra Caroline Amalies Høj ved Hattenæs *Graavejr. Motiv fra Hattenæs. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Motiv fra Bøllemose *Ankermyre i Nærheden af Hammershus paa Bornholm *Ved Fuglesangssøen i Jægersborg Dyrehave *Paa Vejen til Ankermyre paa Bornholm. Aften. 2

20 i *Moder og Datter. H. P. Lindeburg. Carl Locher (u. C.), R. af Db *Force majeure. C. Emil Lund *Efteraarsstorm ved Mariagerfjord. Søren Lund (u. C.) I en Bondegaard. Tilh. Hr. Arkitekt Frode Rump Køer. Tilh. Hr. J. Vintergaard *Heste paa Marken *1 Skoven ved Vintertid. Radering, Marie Luplau *Oktobermorgen. Motiv fra Rungsted. Luplau-Janssen *En Pige med nogle Faar *Sent paa Eftermiddagen. En Bondegaard. Emma Løjfler *Afskaarne Chrysanthemum *En lille Buket af Markblomster. A. Mackeprang (u. C.) *Hvid Kronhind. Oktoberdag i Dyrehaven *Ved Jagttasken *Rævene slaas om en And.

21 301. *Lille Bror faar Die. 19 Carl V. Meyer. Emma Meyer *Efteraarsstemning fra Mols *Imellem Byger ved Stranden. N. P. Mols *Redningsbaaden kommer til Stranden *Den første Dag i Verden. Anna E. Munch Portræt af min Søster *Dobbeltportræt. Bretagne. Emilie Mundt (u. C.) *En Mose *Bespisning Barneportræt Min Fader Selvportræt. Tony Miiller. Carl Møller (u. C.) *Foraar i Ermelunden *Nede fra Gadekæret. Motiv fra Agersø *Espergærde mod Humlebæk *Septemberdag ved Jul Sø. I Baggrunden Lilleø, Bregnø og Møgelø. Holger Møller Landskab med en Bondegaard.

22 20 Chr. Mølsted *Ombord i Fregatten Niels Juel under Kampen ved Helgoland den gde Maj 1864.»Schwarzenberg brænder!«319. *Den Blinde. Ejnar Nielsen. Thorvald Niss (u. C.), R. af D b *Efteraarsdag. Jægersborg Dyrehave *En Skovbæk. Bynget ved Vedelsborg *Have med blomstrende Frugttræer, Pæoner osv. Alfred Olsen *Solbeskinnet Havbund. Set fra Toppen af Møens Klint *Køerne skal vandes. Ole Olsen. Agnes Paulsen Ung Pige. Kultegning. Jul. Paulsen (u. C.) Cæcilia Portræt. Knæstykke Portræt Portræt. Oscar Jul. Paulsen. J. P. Pedersen.

23 21 Ole Pedersen *Sildig Sommereftermiddag ved Fuglesangssøen i Dyrehaven *Pizzacato. Portræt af Kejserl. Kapelmusikus Richardt Hildebrandt *Formiddag ved Gammelstrand *Napolitanerinde. Anna Sofie Petersen. C. L. Petersen (u. C.) *Strand ved Marselisborg. Edvard Petersen (u. C.), Professor *En Hjemkomst *Sommerdag ved Stranden *Fra Færgelunden. Løvspring Frederikssund set fra Hejnæs. Tilh. Hr. Etatsraad, fhv. Borgmester Brix *1 Aarhusbugten Portræt. Elias Petersen. Fanny Petersen. Rud. Petersen *Henad Aften. Landskab. Motiv fra Mols. Tom Petersen *Aften ved Fontænen paa Gammeltorv *Nybrogade i Kjøbenhavn.

24 *Fra Kjøbenhavns Havn over mod Christianshavnssiden *Mod Aften *En Ramme med Tegninger *Audienssøgende. Tegning. Anina Poulsen Portræt. Tilh. Frk. C. Christensen Dameportræt. P. Rasmussen. R. C. Rasmussen *Foraar i Dyrehaven. Louise Ravn-Hansen *Sommerformiddag. Radering. Ellen Reimann *En Bæk mellem Klitter Dameportræt. Holga Reinhard. J. Resen-Steenstrup *Aften *Paa Marken ved Valstedgaard. L. A. Ring (u. C.) *1 Havedøren *Maleren i Landsbyen *Husmandsfolk *Interior. Lampelys.

25 *Skumring *Bedsteforældrenes Søndag. Gotfred Rode *Ved Nibe Bredning. Eftersommer *Aftensol. Oktober. Ingeborg Rode,f. Kolling *En gammel Gaard. Vilh. Rosenstand (u. C.), Professor En Indkvarteringsscene Portræt af Hr. Bagermester W. O Børnegruppe. Tilh. Hr. Murmester Victor Jensen. A. Riidinger (u. C.), R. af Db *Hedebakker fra Egnen ved Mariager *En Kæmpegrav ved Mariagerfjord *Køer i en Bondegaard. G. Saloman (u. C.), Professor, R. af Db *Lyset velsignes. Jødisk Ceremoni. \Marie Sandholt *Regnetime i en Landsbyskole *En rolig Aften. Lampelys *Varm Sommerdag udenfor en lille By. Elisabeth Schiøtt *Ved Østre-Muren i Visby *Vilde Svampe fra Hornbæk Plantage.

26 377. Insektsamleren. 24 Ida Schiøttz-Jensen, født Nielsen. N. F. Schiøttz-Jensen (u. C.) *Børn der grave Sand ved Stranden *Piger i Hvidkaalsmarken *Efteraarslandskab. J. C. Schlichtkrull *Portræt af en lille Pige *Landskab fra Vendsyssel. Graavejr *Lars ventes. Interiør *Aften ved en Skovsø. Vendsyssel Barneportræt. Tilh. Hr. Proprietær Havsteen, Maglegaard *Haveparti fra Baggesvogn i Vendsyssel. C. Schlichting-Carlsen (u. C.) Ved en Vig af Skaaningedammen; Eftermiddag imod Høst. Tilh. Hr. Slagtermester W. Mathiesen *Løvspring *Tidlig Morgen ved Kysten *Sommeraften *Efteraarsblomster *Idyl ^September henad Aften. C. von Schmidt-Phiseldeck *Ved Kirkegaardslaagen. Sommerdag. Motiv fra Herfølge. Frederik Christian Schmidt *Portræt.

27 25 Simon Simonsen (u. C.) *Efter Andejagten. Hejrede Sø, Lolland *Paa Udkig *Paa fremmed Sted *Jægerminder. Tænkt som Diplom *Aften *Interiør. Knud Sinding. Joakim Skovgaard *Dugget Solskinsmorgen i Halland Dameportræt Mandsportræt. C. M. Smidt. Hans Smidth (u. C.) *En Gildegaard. Pinsefest paa Heden i gamle Dage *Motiv fra Egnen vest for Horsens. I Forgrunden en gammel Grænsesten for Kongens Vildtbane. C. M. Soya-Jensen *Fra det gamle Christianshavn. Kanalparti fra Overgaden oven Vandet. Akvarel. Anna Syberg *Chrysanthemum. Vandfarvetegning *Zwibler. Vandfarvetegning. I Vilhelm 410. *Christi Gravlæggelse. Tetens.

28 26 M. Therkildsen (u. C.) *Køer paa Marken. Lys Sommernat *Paa Landevejen. Aften. 4I3- *Ved Kirkemuren i Maaneskin *Geder *Faar *En Ko *Heste og Køer i en Fold. Carl Thomsen (u. C.), R. af Db Interiør med Portræter Portræt En Tegning. \ Illustrationer til St. St. Blichers r-> r> j rr-i Noveller. (Udkommer f.t. paa 421. En Ramme med Tegninger. det Gylde* dalske ForL). T* h En Ramme med Tegninger, jh r. ForUgsboghdir. j. Hegel. Pauline Thomsen *1 Forsommeren. Bisholt A. Thorenfeld (u. C.). *Fra Stranden ved Frederiksværk. *Fra Udkanten af Skoven ved Haraldskjær Fabrik. *Aaparti fra Vejledalen i Nærheden af Vingsted. ^Solnedgang. i _,,,, *Frisk Sommerdag. J kalveb odstrand. Emmy Thornam *Efteraar. Voxende Asters og Hyld *Hvide og røde Pelargonier *Forglemmigejer og Bøgegrene i en Kurv.

29 27 Hakon Thorsen *En gammel Sømand *Studiehoved *Parti fra det indre af Vestervig Kirke. Maria Thymann Min Moder. Wenzel Tornøe (u. C.) *Strike *Forbuden Læsning *Ved Klaveret Portræt. Tilh. Fru Knudsen. L. Tuxen (u. C.), Professor., R. af Db Deres kongelige Højheder Prins Carls og Prinsesse Mauds Formæling i Buckingham Slots Kapel. Tilh. H. kgl. H. Prinsessen af Wales. E. C. Ulnitz *Roser og Liljer. Stephan Ussing *Dameportræt. F. Vermehren (u. C.), Professor, Km. af Db., Dbm *Ved Klaveret Dameportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren *1 Skumringen *Kjøkkeninteriør. Sophus Vermehren *Et Brev.

30 28 Jens Vige Portræt af en ung Dame. Tilh. Hr. Vejinspektør Schlegel, Aalborg *Fra Klokkebakken i Gravlev. Aftensol. Elisabeth Wandel Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Retsformand Madvig *Blomstrende Æbletræ. Sigurd Wandel Aftenbilled. C. Wentorf *Et Sladrehjørne. Dragør. Johannes Wilhjelm *Sirener *Reconvalescens *En Villavej ved Fiesole. Frederik Winther (u. C.) *Elletræer ved et Vand. Liselund *Aften ved Hunosøen. Møen *Fra Møens Nordstrand. Chr. Zacho (u. C.), Professor *Skovskrænten ved Carlsø. Frederiksborg *No vemberaften. Hestehaven ved Frederiksborg *Blomstrende Frugttræer i Carlsberg Have ved Hillerød *Lindeallé i Frederiksborg Slotshave Sildig Sommeraften. Tilh. D'Hrr. Kunsthandlere Winkel & Magnussen ^Vinterbillede. Præstevang Portrætgruppe. Selvportræt.

31 29 Billedhuggerkunst. V. Bissen (u. C.), Professor Portrætbuste i Marmor af Emil Poulsen, kgl. Skuespiller. Tilh. Fru V. Heise Portrætbuste i Gibs af Otto Haslund, Maler. Tilh. Fru Haslund. Carl J. Bonnesen *Christian IV. Rytterstatuette *En jysk Hingst. Statuette *En jysk Tyr. Statuette *En Elefant. Statuette i Bronze. Elna Borch *Fatum. Gruppe i Gibs Buste i Marmor. L. Brandstrup. And. J. Bundgaard Buste. Tilh. Hr. Direktør A. G. Hagemann. R. Bøgebjerg *Barneglæde. Statuette i Marmor Buste af Biskop, Dr. theol. & ph.il. Skat Rørdam. Plastelina Buste af Professor, Dr. med. F. Trier.

32 Johanne Dan, født Betzonick *Skov-Idyl. Statuette i Bronze. Johanne Drechsel, født Thomsen Portrætbuste. Gibs. G. Freund (u. C.), Professor *Lille Moses bliver vist Prinsessen *Liggende Barn Flugten til Ægypten. Relief. A. F. V. Hansen Portrætbuste. Tilh. Hr. Juvelerer A. Dragsted. Georg Jensen Barneportræt. Bronze. Tilh. Hr. Hofgjørtler DalhofF. Gunnar Jensen *Ved Brønden. Plaquet i Bronze *Portrætmedaillon. Bronze. Lauritz Jensen Portrætbuste af Hr. Ritmester Allan Dahl. Marmor *Fært af Panther. Statuette. Hans Lamberg-Petersen (u. C.) *Foraaret. Figur bestemt til et større Gravmæle. Carl Mortensen *Portrætbuste *Barnebuste. Porcelæn fra den kgl. Porcelænsfabrik.

33 3* A. Paulsen (u. C.) *En Satyr, der forfølges af en Hund. Statuette. Nicolai Schmidt (u. C.) Portrætbuste i brændt Ler. Dr. Volf Portrætbuste i brændt Ler. Julius Schultz (u. C.) Thorkel. Buste i Marmor. Tilh. Hr. Skolebestyrer Chr. Wad. Th. Stein (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm Hyrden Faustulus med Romulus og Remus. Bronzegruppe. Tilh. Statens Kunstmuseum *Michelangelo. Statuette i Bronze. Gammel og svagsynet lod Michelangelo sig lede hen til» Torsoen«i Vatikanet for ved Befølelsen at glæde sig over Formerne *Socrates. Statuette i Bronze *Dr. med., Overchirurg S. A. V. Stein ^ Statuette i Bronze Johannes Helms. Buste i Marmor. Tilh. Borgerdydskolen i Helgolandsgade. Siegfried Wagner Portrætbuste. Tilh. Hr. J. M. Wagner.

34 3 2 Bygningskunst. N C. Christensen Gamle Præstegaarde paa Fyn. (3 Rammer med Tegninger). Vilhelm Fischer Projekt til en Rigsdagsbygning for Danmark i Kjøbenhavn. Tilkjendt Kunstakademiets mindre Guldmedaille. Foreningen af 3die Decbr ved Aage Lauritzen, p. t. Formand Opmaalinger til Foreningens Medlemsblad Opmaalinger til Foreningens Medlemsblad. Andr. Fussing og Sylvius Knutzen Opmaaling af Herregaarden Krabbesholm ved Skive. Harald Harpøth Model til en Grav. Udføres i Granit paa Bestilling af Hofjægermesterinde Grimer til Egemark. 2 Tommer = 1 Alen. N. Jacobsen Skizze fra en Studierejse Skizze fra en Studierejse Grand Hotel i Odense. Fotografi Grand Hotel i Odense. Fotografi Telefonstationen i Odense. Fotografi.

35 33 Rasmus Jensen Projekt til en Rigsdagsbygning for Kjøbenhavn. Tilkendt Kunstakademiets mindre Guldmedaille. Aage H. Mathiesen *En gammel Vejerbod i Nijmegen, Holland. Magdahl Nielsen Studier fra Italien Studier fra Italien Studier fra Italien og Frankrig. A. S. Rosen Rejsestudier fra Italien Rejsestudier fra Italien Rejsestudier fra Italien. H. Wenck, R. af Db En Ramme Fotografier af Kystbanens Stationer Projekt til en Kirke. Hans Beck Wright. Dekorativ Kunst. K. Hansen Rejs trup Udkast til en dekorativ Frise af glaserede Lerflader indlagte i Kalkpuds. 3

36 34 Alfred Larsen *Udkast til keramiske Arbejder. Rasmus Larsen Forslag til Udsmykning af Salen i det nye Raadhus. Tilkendt Kunstakademiets mindre Guldmedaille Et Klokkehus. Jens Møller-Jensen. Norske Kunstnere. Harriet Backer *Høstaften. Lille-Elvedalen. Catharine Heyerdahl Portræt af Frk. H. Pastel *Høstbuket. Akvarel *Aftenstille. Kitty L. Kielland. Louis Moe *Sfinx, Kentaur og Satyr. Tegninger.

37 35 Gerhard Munthe *Tidlig Morgen. Hadeland i Norge *Kongsvold paa Dovrefjeld. Norge. Eilif Peterssen, Professor *Kvæld. Motiv fra Jæderen. Norge *Fra den norske Skærgaard. Leis Schielderup Tulle. Portræt. Tilh. Hr. Ernst von der Recke ^Solsikker i Væxt. Pastel * Visnet. Pastel. Olga 546. Portræt af Fru S. P. Seeberg. Fritz Thaulow *Maaneskin paa det gamle Fisketorv i Dieppe. Svensk Kunstner. Ida Gisiko-Spårck *Motiv fra Egebæksvang.

38 Udstillernes Adresser. Atelier betyder, at Kunstnerens Atelier er aabent paa de angivne Tider. Aabye, J-. E. Olsen-, p. t. Florentz. Agersnap, H., Vinding pr. Vejle. Atelier daglig. Amsinck, Frk. Helvig. Christiansborg. Ancher, Fru Anna. Skagen. Ancher, Michael. Skagen. Andersen, Cilius. Falkoneralle 60. Andreasen, Frk. Signe. Tornegaard pr. Birkerød. Arnesen, Vilh. Holsteinsgade 27. Baadsgaard, Fru Alfrida. Vesterbrogade 118. Atelier daglig Bache, Otto. St. Kongensgade 77. Backer, Frk. Harriet.»Central«VI, Kristiania. Balle, Otto P. Wesselsgade 15 B. Bang, Paul. Rømersgade 20. Barnekow, Frk. Brita. St. Kongensgade 72. Beck, Chr. F. Wesselsgade 5- Bentzen-Bilkvist, /. Paludan Mullers Vej 5. Atelier daglig 3 5- Bissen, R. Frederiksholms Kanal 28. Bissen, V. Vestervoldgade 131. Blache, Chr, Østerbrogade 37. Blom, Gerhard. Hvidovre Mark, pr. Valby. Boesen, Joh. Willemoesgade 56.

39 37 Bonfils, Frk. Louise. Svanholmsvej I. Bonnesen, Carl J. Classensgade 3 A. Atelier Charlottenborg. Borch, Frk. Elna. Peder Skramsgade 6. Atelier Østerbrogade 7 A. Brandstrup, L. Vestervoldgade 131. Brandt, J. H. Lykkesholms Alle 16. Atelier daglig Brasen, H. Bredgade 33. Bredsdorff, J, U. Axelhus pr. Birkerød. Atelier daglig Brendekilde, H. A. Odense. Atelier Søndag Kl Breum, Fr. Falkoneralle 16. Broge, Alfred. St. Kongensgade 55. Atelier Søndag Bundgaard, A. J. Nygaardsvej 29. Bøgebjerg, R. Gothersgade 143. Atelier hver Søgnedag Bøgh, Frk. Elisabeth. Amalievej 7. Carlsen, Carl. Nyvej 17. Caspersen, H. Chr. GI. Kongevej 86 A. Christensen, Fru Anthonore. Bjørnsbo, Vallerødsmark ved Hørsholm. Christensen, Godfr. Sortedamsgade 5. Atelier St. Knudsvej 23 B. Christensen, N. C. Dosseringen 6. Christiansen, R. Vesterbrogade 3. Christiansen, Søren. Paludan Milllersvej 9. Clausen, Chr. Engtoftevej 5. Clemens, G. A. Amalievej 12. Atelier daglig. Dall, Hans. Paludan-Milllers Vej 7. Atelier daglig. Dan, Fru Johanne. Haraldsgade 61. Deichmann, Fru Christine. Sølvgade 102. van Deurs, Frk. Caroline. Karen Brahesvej. Odense. Dohlmann, Frk. Augusta. Gothersgade 143. Atelier Søndag Kl Dohm, Heinr. Gammelmønt 22. Atelier daglig. Dorph, A. Bredgade 33. Dorph, N. V. Rosenvængets Alle 23. Drechsel, Fru Johanne. Platanvej 28. Due. Ole. Gammeltoftsgade 10. Eckardt, C. Stockholmsgade 7. Egeberg, J. Jensen-, Vestervoldgade II. Ejlersen, E. Rasm. Rosenvængets Alle 10. Atelier daglig.

40 38 Exner, J. Charlottenborg. Fischer, August. Mynstersvej 5. Fischer, Paul. Sofievej 13, Hellerup. Fischer, Vilh. Svanholmsvej 8. Foreningen af s Decbr se Aage Lauritzen. Foss, Harald. Lykkesholms Alle 16. Atelier Søndag Kl Freund, G. Charlottenborg. Friis-Nybo. Rahbecks Alle 8. Frølich, L. Vestervoldgade 109. Fussing, A. Toldbodgade 16. Groth, Vilh. Aagade 110. Atelier hver Søgnedag Grimer, Frk. Gustava. Frydendalsvej 3. Gudmundsen-Holmgreen. Skjoldsgade 3. Guldbrandsen, Jul. V. Strandegaard pr. Valby. Hamann, Frk. Julie. Roarsvej 2. Hansen, Ad. Heinr. Overførstergaarden, Jægersborg. Hansen, A. F. V. Kronprinsessegade 38. Hansen, Frk. Ane Marie. Studiestræde 30. Hansen, Frk. Anna. Fredensgade 16. Atelier hver Søgnedag 2 4. Hansen, Hans Nikolaj. Paludan Mtillersvej 7. Hansen, J. T. St. Annæplads 3. Hansen-Rejstrup, K. Næstved. Hansen, N. C. Bredgade 71. Hansen, Sigvard. Vodroffvej 46. Harpøth, Harald. Ole Suhrsgade 5. Haslund, Otto. Carlsbergvej 4, Valby. Hein, Einar. Walkendorfsgade 16. Helsted, Axel. Mynstersvej 3. Henningsen, Erik. Nørregade 7. Henriques, Frk. Marie. Tordenskjoldsgade I. Hentu, Gudmund. Forhaabningsholms Alle 23 B, Havehuset. Hessellund, H. A. Ringsted. Heyerdahl, Frk. Cathrine. GI. Kongevej 123. Hinrichsen, L. V. Willemoesgade 31. Holm, Axel. Holsteinsgade 46.

41 39 Holm, Harald\ Nybrogade 22. Holsøe, Carl. Collinsgade 8. Holsøe, N. Collinsgade 8. Hou, Axel. Østerbrogade 7 A. Ilsted, P. GI. Kongevej 9. Irminger, V. Gothersgade 143. Jacobsen, N. Odense. Jensen, Gabriel. Vendersgade 8. Jensen, Georg. Falkoneralle 62. Jensen, Gunnar. GI. Kongevej 157 Jensen, H. Chr. Dronningena Tværgade 9. Jensen, J. Th. Danasvej 8. Atelier daglig 2 4. Jensen, Lauritz. Rathsacksvej 4. Efter April Flyttedag Nylandsvej 4B. Jensen, Louis. Steen Blichers Vej 2. Jensen, Rasmus. GI. Kongevej 49. Jerndorff, Aug. Carlsbergvej 2, Valby. Jersild, Jul. Gothersgade 143. Jespersen, Henrik. Rathsacksvej 4. Jessen, Tycho. GI. Kongevej 138. Johansen, Viggo. Amaliegade 4. Kabell-Rosenørn, Fru L. GI. Kongevej 88. Kabell, Ludvig. Fredensborg. Atelier daglig. Kielland, Frk. Kitty. Oscarsgade 22. Kristiania. Kittendorff, Ad. Platanvej 4. Knudsen, Hans. Falkoneralle 51. Knutzen, Sylvius. Toldbodgade 16. Koefoed, H. C. Gothersgade 143. Kofoed, H. Istedgade 89. Kongsdal, V. Olsen-, Blaagaardsgade 14. Kornerup, V. Rolighedsvej 22. Kraul, F. Rørholmsgade 20. Krøyer, P. S. Bergensgade 2. Kyhn, Vilh. Danasvej 8. Atelier daglig. Køster, Frk. Henny. Rømersgade 19. Atelier Østersøgade 108. Lamberg-Petersen, H. p. t. Via dei Martelli 8. ult. p. Florenz.

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft

FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft 739 FORAARS UDSTILLINGEN ^ iq04 Gft as KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907 775. prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet i* en rie dslilling, 907 a otm/r De med betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer.

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER VED CHARLOTTENBORG 1883. AUTORISERET UDGAVE VED MF.D 74 BILLEDER, UDFØRTE EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER.

ILLUSTRERET KATALOG OVER VED CHARLOTTENBORG 1883. AUTORISERET UDGAVE VED MF.D 74 BILLEDER, UDFØRTE EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. 629. ILLUSTRERET KATALOG OVER KUNSTUDSTILLINGEN VED CHARLOTTENBORG 1883. AUTORISERET UDGAVE VED F. HENDRIKSEN. MF.D 74 BILLEDER, UDFØRTE EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. TREDJE AARGANG. KJØBENIIAVN.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING. AKKANGfcliET AF. J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen. (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN.

SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING. AKKANGfcliET AF. J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen. (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN. F O R T EG XE L S K m SKANDINAVISK MALERIUDSTILLING AKKANGfcliET AF J)ANSK j^uns T HANDEL. Induatriudstillings'bygningen (Iuilg'img ml! ItovudportcnV KJØBENHAVN. (t TRIKKS IJHOTii YK KL'l;i (II. J. SC'IIW).

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Copenhague Accueil 2014

Copenhague Accueil 2014 RESTAURANTS FRANÇAIS Vous voulez retrouver un peu des bons plats français dans vos assiettes, voici quelques adresses de restaurant à Copenhague (les restaurants sont listés par ordre alphabétique) : A

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

brtegnelse er 'xmstvcerkerne

brtegnelse er 'xmstvcerkerne 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 / f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere:

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere: Penge til partierne Ugebrevet A4 har gennemgået regnskaberne for partierne fra valgårene 2005, 2007 og 2011. Gennemgangen viser blandt andet: Private bidrag: De private bidrag er vokset markant fra 49,7

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere