733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG"

Transkript

1 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG

2 TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider

3 En Protokol med Angivelse af Priserne paa de Arbejder, der ere betegnede med er henlagt i Kontoret. For en Del Arbejders Vedkommende findes en Prisfortegnelse bag i dette Katalog. (u. C.) ved Kunstnerens Navn betegner, at hans Arbejder ere udenfor Censur. En Fortegnelse over Udstillernes Adresser og en Angivelse af Tiden, paa hvilke?i adskillige Ateliers ere tilgængelige for Publikum, findes bag i dette Katalog. Malerkunst. Raderinger. Tegninger. 1. *Cesare Colonna. J. E. Olsen-Aabye. H. Agersnap. 2. *Mellem Hedebakker ved Rebbild. 3. ^Alpelandskab. Tyrol. Helvig Amsinck. 4. *De lyse Nætter. Motiv fra Sverige. Anna Ancher, født Brøndum (u. C.). 5. *Portræt af min Moder. 6. *1 Solskin.

4 2 Michael Ancher (u. C.), R. af Db. 7. *Fiskere ved Stranden. 8. *Manden med Tandpine. 9. *Manden med Flaskerne. 10. *To Fiskere. 11. Portrætstudie. 12. *Fra en Have. Cilius Andersen. 13. Portræt af Fru G. 14. *Ung Pige. Signe Andreasen. 15. *Iris. Vilhelm Arnesen. 16. *Bygevejr over Havet. 17. *For Vestenvind i Drogden. 18. *1 Havnen ved Knippelsbro. Alfrida Baadsgaard. 19. *Gyldenlakker, Melon og Blommer paa en Frugthandlers Bord. Otto Bache (u. C.), Professor. R. af D., Dbm. 20. Portræt af Hs. Maj. Kongen. Brystbillede. 21. Portræt af Nationalbankdirektør Dr. jur. Nellemann. Brystbillede. 22. Portræt. Brystbillede. Otto P. Balle. 23. *En skønne Dag i Forsommeren. Emnet set ved Tjustrup Sø.

5 3 24- *1 Læ ved Tjustrupsøens Bred. 25. * Aftensol paa Smedens Hus i Hækkenfeldt. 26. *Maanelys over Tadse Møllesø. Stille Sommernat Dameportræt. Paul Bang. Brita Bamekow. 28. Herreportræt. Tilh. Fru Konferentsraadinde Fiedler. 29. Herreportræt. Tilh. Hr. Kaptajn i Søetaten C.L.With. Chr. F. Beck. 30. *Vejen mellem Aalum Bakker. 1 Motiver fra 31. *Hesselbjergskrænterne sidst i Oktober. Foussingø 32. *Mølledammen. Kølig Oktobermorgen I ved med Blæst. ) Randers. J. Bentzen-Bilkvist. 33. *Bygevejrsstemning. Motiv fra Egnen om Jægerspris. R. Bissen (u. C.). 34. *Oktober. Efter en heldig Piirschjagt. 35. *1 Udkanten af Skoven. Marts. Chr. Blache (u. C.), R. af Db. 36. *Henimod Solnedgang. Nordsøen *Den russiske Kejseryacht Standard staaende Skagen ud. 38. *Tordenbygen kommer med stiv Kuling. 39. *Nord for Hveen, henimod Aften. 40. *Sundet. Motiv fra Skotterup. 1«

6 4 Gerhard Blom. 41. *En Husmand i sin Have. Motiv fra Hedeboegnen. Joh. Boesen (u. C.). 42. *Skovmølleaaen ved Moesgaard. 43. *Ved Stranden. Motivet fra Moesgaård. 44. *Allé i Sorø Akademihave. 45. *Søalleen i Fredensborg Slotshave. 46. *Graavejr. Ved Sorø Sø. 47. *Aften. Ved Sorø Sø. 48. *Fra Engene ved Sorø. Louise Bonfils. 49. *Efteraarsdag. Hornbæk. 50. *Bækkens Udløb. Motiv fra Hornbæk. J. H. Brandt (u. C.). 51. *Stor Brænding. Aften. 52. *Mosgroede Stene i Paradisdalen paa Bornholm. 53. *Lyse Klipper ved Vestkysten af Bornholm. Sildig Eftermiddag henad Aften. 54. *Sø ved Østkysten af Bornholm. Frisk Vejr. 55. *Paa Holmene. 56. *En Bondegaard. 57. *Fra Roskildefjord. 58. *Paa Landet. H. Brasen (u. C.). J. U. Bredsdorff (u. C.). 59. Tidligt Foraar. Motiv fra en Baggaard i Kajerød. 60. *Hegnsmandens Hus i Tisvilde. Mildt Graavejr.

7 61. *Vinterstemning. Motiv fra Kajerød. 62. *Stille Graavejrsdag. Motiv fra Treide Klint *Foraar. H. A. Brendekilde (u. C.). Frederik Breum. 64. Portræt. Tilh. Hr. Kommunelærer Wilschiitz-Jessen. 65. Portræt. Tilh. Hr. Restauratør L. Andersen. Alfred Broge. 66. *Aften i August. ). 67. *Et Boelsted. / Mot,verne fra Kxrke-Værløse. 68. *1 Lysthuset. Elisabeth Bøgh. 69. *Gamle Kastanier. 70. *Efteraar. 71. Narkissos. Radering. Carl Carlsen. Hans Chr. Caspersen. Anthonore Christensen, født Tscherning (u. C.). 72. *Gruppe af Tidsler og gule Valmuer. Fra min Have ved Vallerød. 73. *Hvide Roser. Sidste Blomstring. 74. *Engblommer. 75. *Enkelte Solsikker. Pastel. 76. *Hvide Liljef.

8 6 Godfred Christensen (u. C.), Professor. R. af Db. 77. *Himmelbjerget *Stranden ved Kjettrupgaard. \ Vend- 79. *Østsiden af Haven ved Kjettrupgaard. ) syssel. 80. *Ved Øresund. 81. *Septemberdag. Dyrehaven. 82. I Vejledalen. Tilh. Hr. Forfatter Einar Christiansen. R. Christiansen. 83. En Ramme med Tegninger. Udvalg af Illustrationer til Vore Søhelte*, historiske Fortællinger af Kommandør Victor Hansen. A. Christiansens Forlag. Søren Christiansen. 84. ^Markvej. 85. *Forspændt Køretøj. Chr. Clausen. 86. *Kaffevisit. 87. *Postens Ankomst. Nymindegab. 88. Portræt. 89. Portræt. Tilh. Hr. Fuldmægtig R. G. A. Clemens. 90. *Vej til Havet. 91. *En Passiar med Proprietæren. Hans Dall. 92. *Efteraarsdag paa Raabjerg. Tisvilde Hegn. 93. *Julidag i Tisvilde. 94. *Fra Frøbakke i Tisvilde Hegn. 95. *Foraarsdag. Tisvilde. 96. *Kystbillede. Tisvilde.

9 7 Christine Deichmann, født Lund. 97. *Studier efter Fugle. Akvarel. Caroline van Deurs. 98. *En Antikvitetshandler i sit Værksted. 99. *Watteau's Monument i Jardin de Luxembourg. Augusta Dohlmann (u. C.) *Stokroser mod et vævet Tapet *Gule og blaa Iris *Stokroser Portræt. Hel Figur. Heinrich Do hm. A. Dorph (u. C.), Professor. R. af Db Portræt af Hr. Departementschef M. Gad *Sommerdag ved Stranden *Sen Sommeraften. N. V. Dorph. Ole Due *Landskab fra Randersegnen *Tøbrud. C. Eckardt (u. C.) *Ved Stranden paa Asnæs. Eftermiddag. 11 o. *Parti paa Asnæs ved Kalundborg Fjord, ni. *Ved Baadehavnen i Kalundborg.

10 8 J. Jensen-Egeberg *1 Skumringen. Maaneopgang. August. E. Rasm. Ejlersen (u. C.), R. af Db *1 Løvspringstiden. Motivet fra Fuglesangsmosen i Dyrehaven. 114 " J. Exner (u. C.), Professor. Kmd. af Db., Dbm. *Den gamle Kone læser for sin syge Mand. *Faaret bliver malket udenfor Stalddøren. *Mutter tar sig en Kaffetaar. I et Sømandshjem i Sønderho. *Fra Krohaven i Sønderho. August Fischer *Am Sand i Ntirnberg. Paul Fischer *Aften ved Kristianiafjord. Harald Foss (u. C.) *Stille Augustaften efter Solnedgang. Thorssø *Efter en Regnbyge. Oktobereftermiddag *Birketrær i en Landsby. Graavejrsdag i September *1 Udkanten af Skoven. Morgenstemning *Septembermorgen *Bækløb mellem Klitter ved Hanstholm *Klitrække ved Hanstholm *1 et Bondekøkken. Silkeborgegnen.

11 * Aftenpassiar. Friis-Nybo. L. Frølich (u. C.), Etatsraad. R. af Db Et Julekort. Tegning En bitte Forstyrrelse i Idyllen. Tegning. Vi'Ih. Groth (u. C.) Tordenluft. Stranden nord for Helsingør. I 33- *Tidlig Morgen ved Kysten af Hellebæk *Vej gennem Sorø Sønderskov. I 3S- *Vej gennem Ungskov. Sorø *Gangsti gennem Skoven. Sorø *Feldskov ved Sorø. Gustava Grtiner Herreportræt. Tilh. Hr. Grosserer Joh. Holm Dameportræt. Gudmundsen-Holmgreen Portræt. Tilh. Hr. Grosserer Carl L. Lehmann Portræt. Tilh. Fru Dagmar Siim-Jensen *Graavejr. Julius V. Guldbrandsen *Iris. Julie Hamann. Ad. Heinr.-Hansen *Et Portal i Frederiksborg Slotsgaard.

12 Ane Marie Hansen *Den gamle Mand i sin Stue. Anna Hansen *Voxende Døirer-Bergamot. Efteraar. Hans Nikolaj Hansen (u. C.) Ole Rass De lyse Nætter Florentineren I. P. E. Hartmann Aldershvile ved Bagsværd Selvportræt. J. T. Hansen (u. C.). Raderinger. I 53- *Gaard i Abazzia St. Gregorio. Venezia Ramme med Tegninger til Traps Danmark. N. C. Hansen (u. C.) *Gilleleje-Fiskere bringe deres Garn i Land *Vaskerkoner ved Gilleleje Strand. Sigvard Hansen Mølledammen. > Otto Haslund (u. C.), Professor Interiør fra Carlsberg Laboratoriets fysiologiske Afdeling, med Portræt. Bestilt af Bryggeriet Gamle Carlsberg Portrætgruppe. Tilh. Hr. Assessor A. Birch.

13 En Bryggeriarbejder fra Ny Carlsberg. Tilh. Hr. Direktør, Brygger Carl Jacobsen *Eng ved Horneby. Formiddag *Eng bag Horneby. Eftermiddag *Ved Horneby. Henad Aften. Einar Hein *Gamle Hyldetræer. Axel Helsted (u. C.), Professor. R. af Db *En Visit *Moder og Datter *Geometri *Romanen *Ung Pige. Erik Henningsen (u. C.), R. af Db Panserbatteriet Helgoland. Aften. Tilh. Hr. Vexellerer Martin Heymann *Foraar *Den gamle Hest skal sælges ^Brandmænd Immatrikulation. Tilh. Universitetet Portræt *Pause. Marie Henriques. Gudmund Hentze En Ramme med Tegninger *Interiør med Solskin. H. A. Hessellund.

14 12 i79- *En gammel Stue fra Midtsjælland *Husfæller *Bakket Landskab * Aftensol. Lorens Vilh. Hinrichsen. Axel Holm *Sommeraften ved Susaa. Radering. Harald Holm *Cattleya Trianæ superba. Brahetrolleborg Gule Chrysanthemum. Tilh. Kunstforeningen *Asters *Begonia *Calceolaria. Carl Holsøe *Piger der hente Vand. Abruzzerne *Torveplads. Abruzzerne Portræt *Ænder og Kalkuner. N. Holsøe. Axel Hou. Peter Ilsted (u. C.) Interiør *Moder og Børn *En lille Pige ved et Klaver *Interiør med et Skab *Landskab fra Falster.

15 13 V. Irminger (u. C.) *Sladderen. x 99. *Samvittigheden *Dyrene ved Himmerigs Port *Uddrivelsen af Paradiset *En Kvinde kærtegner en Buste *Amor i Løvekulen *Amor hos den sovende Løve *Børnene sige Godnat til deres Stjerner *En Vaskescene. Gabriel Jensen. 1 H. Chr. Jensen (u. C.), Professor, R. af Db Dameportræt. Knæstykke Barneportræt. Brystbillede. I. Th. Jensen *Vej til Havet. Blaavandshuk. Louis Jensen (u. C.) *Klar Efteraarsdag i Frederiksberg Have *Engparti i Nærheden af Frederiksværk *Aaens Udløb. Frederiksværk *Ved Rungsted. Aug. Jerndorff (u. C.), Professor, R. af Db Dameportræt, hel Figur. Tilh. Hr. Godsejer Adolph Bock, Klippan Portræt af Organist, Professor Gotfred Matthison- Hansen. Tilh. hans Hustru.

16 *Ung Pige. Jul. Jersild. Henrik Jespersen (u. C.) *Elven i Krigshumør. Motiv fra Tyrol *Højfjeldslandskab med Hede og Eng *Ensom Dal i Højfjældet, henimod Aften. Alperoserne blomstre *Gammelt Bondehus i Tyrol. Junidag *1 Klitterne. Aften. Tycho Jessen *Sjællandsk Strandbillede. Akvarel. Viggo Johansen (u. C.), R. af Db *Nanna og hendes Mor *Mod uroligt Vejr *U1 vedalen *Sne. Dragør *Aftenskumring *Klitter ved Jammerbugten *Gamle Huse i Skagen. Pastel *Lyse Solsikker. Ludovica Kabell-Rosenørn. Ludvig Kabell *Den første Vinterdag. Stille Eftermiddag i December *Sommereftermiddag ved Stranden. Fra Strandegaard ved Faxebugten.

17 i Klar Vintermorgen ved Landsbyen; før Solopgang. Tilh. Hr. Arkivsekretær G. Grove Skyet Sommerdag ud over Faxebugt. Tilh. Hr. Landskabsmaler Henr. Jespersen. Ad. Kitiendorff (u. C.), R. af Db *Ved Damhussøen. \ 236. *Storkerede *Kildesøen. Dyrehaven, i Akvareller *Ved Sundet. j Hans Knudsen *Klar Septemberdag. Motiv fra Brønshøjholm *Sommerdag i Juli. H. Kofoed *Septembereftermiddag Portræt. H. C. Koefoed. V. Olsen-Kongsdal Interiør fra Anneberg Skovfogedbolig. Tilh. kgl. Skovfoged A. Matthison-Hansen Interiør. Lampelys. Valdemar Kornerup *En Pige, der tragter Kaffe *Aften. F. Kraul.

18 16 P. 5. Krøyer (u. C.), R. af Db Et Møde i Videnskabernes Selskab Portræt af Alfr. Benzon Else og Jeanne. Portrætgruppe Helga. Barneportræt Ib. Barneportræt Selvportræt. Udført efter Bestilling af Udstillingskomiteen. Vilh. Kyhn (11. C.), R. af Db., Dbm ^Eftermiddag. Bisholt ^Opklarende Vejr. Eftermiddag i Bisholt *Hede ved Rye Station. Eftermiddag *Sommer. Bisholt *Først i Juni Maaned. Bisholt *En ung Ask i Forsommeren. Bisholt *1 Høstens Tid. Bisholt *Ved Horsens Fjord *Graavejr ved Horsens Fjord *Der er Torden i Luften *Bygevejr. Ved Horsens Fjord *Graavejr. Markvej i Horsens Egnen *Ved Horsens Fjord. Bygevejr *Godtvejr. September *Godtvejr i Oktober. Rye Station. Henny Køster *Følleslev Kirkegaard. Udsigt mod Vejrhøj. Frederik Lange Portrætstudie *Lampelysstudie.

19 i *Sommerdag. Adolph Larsen. Alfred Larsen *Holmensgade før Branden Fr. Larsen-Sær sløv *Portræt af min Moder. Knud Larsen Børneportræt. Tilh. Hr. Grosserer Axel Hansen Portræt af Hs. Excell. Justitsminister Rump. Tilh. Hr. Ingeniør J. Rump Dameportræt. Tilh. Hr. Fabrikejer L. Heegaard *St. Hans Aften *1 Udkanten af Skoven. Aften *Kaktus Georginer. Magdalene Larsen. L. Lauritzen *Sildigt Eftermiddagssolskin. Motivet fra Caroline Amalies Høj ved Hattenæs *Graavejr. Motiv fra Hattenæs. G. Emil Libert (u. C.), R. af Db *Motiv fra Bøllemose *Ankermyre i Nærheden af Hammershus paa Bornholm *Ved Fuglesangssøen i Jægersborg Dyrehave *Paa Vejen til Ankermyre paa Bornholm. Aften. 2

20 i *Moder og Datter. H. P. Lindeburg. Carl Locher (u. C.), R. af Db *Force majeure. C. Emil Lund *Efteraarsstorm ved Mariagerfjord. Søren Lund (u. C.) I en Bondegaard. Tilh. Hr. Arkitekt Frode Rump Køer. Tilh. Hr. J. Vintergaard *Heste paa Marken *1 Skoven ved Vintertid. Radering, Marie Luplau *Oktobermorgen. Motiv fra Rungsted. Luplau-Janssen *En Pige med nogle Faar *Sent paa Eftermiddagen. En Bondegaard. Emma Løjfler *Afskaarne Chrysanthemum *En lille Buket af Markblomster. A. Mackeprang (u. C.) *Hvid Kronhind. Oktoberdag i Dyrehaven *Ved Jagttasken *Rævene slaas om en And.

21 301. *Lille Bror faar Die. 19 Carl V. Meyer. Emma Meyer *Efteraarsstemning fra Mols *Imellem Byger ved Stranden. N. P. Mols *Redningsbaaden kommer til Stranden *Den første Dag i Verden. Anna E. Munch Portræt af min Søster *Dobbeltportræt. Bretagne. Emilie Mundt (u. C.) *En Mose *Bespisning Barneportræt Min Fader Selvportræt. Tony Miiller. Carl Møller (u. C.) *Foraar i Ermelunden *Nede fra Gadekæret. Motiv fra Agersø *Espergærde mod Humlebæk *Septemberdag ved Jul Sø. I Baggrunden Lilleø, Bregnø og Møgelø. Holger Møller Landskab med en Bondegaard.

22 20 Chr. Mølsted *Ombord i Fregatten Niels Juel under Kampen ved Helgoland den gde Maj 1864.»Schwarzenberg brænder!«319. *Den Blinde. Ejnar Nielsen. Thorvald Niss (u. C.), R. af D b *Efteraarsdag. Jægersborg Dyrehave *En Skovbæk. Bynget ved Vedelsborg *Have med blomstrende Frugttræer, Pæoner osv. Alfred Olsen *Solbeskinnet Havbund. Set fra Toppen af Møens Klint *Køerne skal vandes. Ole Olsen. Agnes Paulsen Ung Pige. Kultegning. Jul. Paulsen (u. C.) Cæcilia Portræt. Knæstykke Portræt Portræt. Oscar Jul. Paulsen. J. P. Pedersen.

23 21 Ole Pedersen *Sildig Sommereftermiddag ved Fuglesangssøen i Dyrehaven *Pizzacato. Portræt af Kejserl. Kapelmusikus Richardt Hildebrandt *Formiddag ved Gammelstrand *Napolitanerinde. Anna Sofie Petersen. C. L. Petersen (u. C.) *Strand ved Marselisborg. Edvard Petersen (u. C.), Professor *En Hjemkomst *Sommerdag ved Stranden *Fra Færgelunden. Løvspring Frederikssund set fra Hejnæs. Tilh. Hr. Etatsraad, fhv. Borgmester Brix *1 Aarhusbugten Portræt. Elias Petersen. Fanny Petersen. Rud. Petersen *Henad Aften. Landskab. Motiv fra Mols. Tom Petersen *Aften ved Fontænen paa Gammeltorv *Nybrogade i Kjøbenhavn.

24 *Fra Kjøbenhavns Havn over mod Christianshavnssiden *Mod Aften *En Ramme med Tegninger *Audienssøgende. Tegning. Anina Poulsen Portræt. Tilh. Frk. C. Christensen Dameportræt. P. Rasmussen. R. C. Rasmussen *Foraar i Dyrehaven. Louise Ravn-Hansen *Sommerformiddag. Radering. Ellen Reimann *En Bæk mellem Klitter Dameportræt. Holga Reinhard. J. Resen-Steenstrup *Aften *Paa Marken ved Valstedgaard. L. A. Ring (u. C.) *1 Havedøren *Maleren i Landsbyen *Husmandsfolk *Interior. Lampelys.

25 *Skumring *Bedsteforældrenes Søndag. Gotfred Rode *Ved Nibe Bredning. Eftersommer *Aftensol. Oktober. Ingeborg Rode,f. Kolling *En gammel Gaard. Vilh. Rosenstand (u. C.), Professor En Indkvarteringsscene Portræt af Hr. Bagermester W. O Børnegruppe. Tilh. Hr. Murmester Victor Jensen. A. Riidinger (u. C.), R. af Db *Hedebakker fra Egnen ved Mariager *En Kæmpegrav ved Mariagerfjord *Køer i en Bondegaard. G. Saloman (u. C.), Professor, R. af Db *Lyset velsignes. Jødisk Ceremoni. \Marie Sandholt *Regnetime i en Landsbyskole *En rolig Aften. Lampelys *Varm Sommerdag udenfor en lille By. Elisabeth Schiøtt *Ved Østre-Muren i Visby *Vilde Svampe fra Hornbæk Plantage.

26 377. Insektsamleren. 24 Ida Schiøttz-Jensen, født Nielsen. N. F. Schiøttz-Jensen (u. C.) *Børn der grave Sand ved Stranden *Piger i Hvidkaalsmarken *Efteraarslandskab. J. C. Schlichtkrull *Portræt af en lille Pige *Landskab fra Vendsyssel. Graavejr *Lars ventes. Interiør *Aften ved en Skovsø. Vendsyssel Barneportræt. Tilh. Hr. Proprietær Havsteen, Maglegaard *Haveparti fra Baggesvogn i Vendsyssel. C. Schlichting-Carlsen (u. C.) Ved en Vig af Skaaningedammen; Eftermiddag imod Høst. Tilh. Hr. Slagtermester W. Mathiesen *Løvspring *Tidlig Morgen ved Kysten *Sommeraften *Efteraarsblomster *Idyl ^September henad Aften. C. von Schmidt-Phiseldeck *Ved Kirkegaardslaagen. Sommerdag. Motiv fra Herfølge. Frederik Christian Schmidt *Portræt.

27 25 Simon Simonsen (u. C.) *Efter Andejagten. Hejrede Sø, Lolland *Paa Udkig *Paa fremmed Sted *Jægerminder. Tænkt som Diplom *Aften *Interiør. Knud Sinding. Joakim Skovgaard *Dugget Solskinsmorgen i Halland Dameportræt Mandsportræt. C. M. Smidt. Hans Smidth (u. C.) *En Gildegaard. Pinsefest paa Heden i gamle Dage *Motiv fra Egnen vest for Horsens. I Forgrunden en gammel Grænsesten for Kongens Vildtbane. C. M. Soya-Jensen *Fra det gamle Christianshavn. Kanalparti fra Overgaden oven Vandet. Akvarel. Anna Syberg *Chrysanthemum. Vandfarvetegning *Zwibler. Vandfarvetegning. I Vilhelm 410. *Christi Gravlæggelse. Tetens.

28 26 M. Therkildsen (u. C.) *Køer paa Marken. Lys Sommernat *Paa Landevejen. Aften. 4I3- *Ved Kirkemuren i Maaneskin *Geder *Faar *En Ko *Heste og Køer i en Fold. Carl Thomsen (u. C.), R. af Db Interiør med Portræter Portræt En Tegning. \ Illustrationer til St. St. Blichers r-> r> j rr-i Noveller. (Udkommer f.t. paa 421. En Ramme med Tegninger. det Gylde* dalske ForL). T* h En Ramme med Tegninger, jh r. ForUgsboghdir. j. Hegel. Pauline Thomsen *1 Forsommeren. Bisholt A. Thorenfeld (u. C.). *Fra Stranden ved Frederiksværk. *Fra Udkanten af Skoven ved Haraldskjær Fabrik. *Aaparti fra Vejledalen i Nærheden af Vingsted. ^Solnedgang. i _,,,, *Frisk Sommerdag. J kalveb odstrand. Emmy Thornam *Efteraar. Voxende Asters og Hyld *Hvide og røde Pelargonier *Forglemmigejer og Bøgegrene i en Kurv.

29 27 Hakon Thorsen *En gammel Sømand *Studiehoved *Parti fra det indre af Vestervig Kirke. Maria Thymann Min Moder. Wenzel Tornøe (u. C.) *Strike *Forbuden Læsning *Ved Klaveret Portræt. Tilh. Fru Knudsen. L. Tuxen (u. C.), Professor., R. af Db Deres kongelige Højheder Prins Carls og Prinsesse Mauds Formæling i Buckingham Slots Kapel. Tilh. H. kgl. H. Prinsessen af Wales. E. C. Ulnitz *Roser og Liljer. Stephan Ussing *Dameportræt. F. Vermehren (u. C.), Professor, Km. af Db., Dbm *Ved Klaveret Dameportræt. Brystbillede. Gustav Vermehren *1 Skumringen *Kjøkkeninteriør. Sophus Vermehren *Et Brev.

30 28 Jens Vige Portræt af en ung Dame. Tilh. Hr. Vejinspektør Schlegel, Aalborg *Fra Klokkebakken i Gravlev. Aftensol. Elisabeth Wandel Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Retsformand Madvig *Blomstrende Æbletræ. Sigurd Wandel Aftenbilled. C. Wentorf *Et Sladrehjørne. Dragør. Johannes Wilhjelm *Sirener *Reconvalescens *En Villavej ved Fiesole. Frederik Winther (u. C.) *Elletræer ved et Vand. Liselund *Aften ved Hunosøen. Møen *Fra Møens Nordstrand. Chr. Zacho (u. C.), Professor *Skovskrænten ved Carlsø. Frederiksborg *No vemberaften. Hestehaven ved Frederiksborg *Blomstrende Frugttræer i Carlsberg Have ved Hillerød *Lindeallé i Frederiksborg Slotshave Sildig Sommeraften. Tilh. D'Hrr. Kunsthandlere Winkel & Magnussen ^Vinterbillede. Præstevang Portrætgruppe. Selvportræt.

31 29 Billedhuggerkunst. V. Bissen (u. C.), Professor Portrætbuste i Marmor af Emil Poulsen, kgl. Skuespiller. Tilh. Fru V. Heise Portrætbuste i Gibs af Otto Haslund, Maler. Tilh. Fru Haslund. Carl J. Bonnesen *Christian IV. Rytterstatuette *En jysk Hingst. Statuette *En jysk Tyr. Statuette *En Elefant. Statuette i Bronze. Elna Borch *Fatum. Gruppe i Gibs Buste i Marmor. L. Brandstrup. And. J. Bundgaard Buste. Tilh. Hr. Direktør A. G. Hagemann. R. Bøgebjerg *Barneglæde. Statuette i Marmor Buste af Biskop, Dr. theol. & ph.il. Skat Rørdam. Plastelina Buste af Professor, Dr. med. F. Trier.

32 Johanne Dan, født Betzonick *Skov-Idyl. Statuette i Bronze. Johanne Drechsel, født Thomsen Portrætbuste. Gibs. G. Freund (u. C.), Professor *Lille Moses bliver vist Prinsessen *Liggende Barn Flugten til Ægypten. Relief. A. F. V. Hansen Portrætbuste. Tilh. Hr. Juvelerer A. Dragsted. Georg Jensen Barneportræt. Bronze. Tilh. Hr. Hofgjørtler DalhofF. Gunnar Jensen *Ved Brønden. Plaquet i Bronze *Portrætmedaillon. Bronze. Lauritz Jensen Portrætbuste af Hr. Ritmester Allan Dahl. Marmor *Fært af Panther. Statuette. Hans Lamberg-Petersen (u. C.) *Foraaret. Figur bestemt til et større Gravmæle. Carl Mortensen *Portrætbuste *Barnebuste. Porcelæn fra den kgl. Porcelænsfabrik.

33 3* A. Paulsen (u. C.) *En Satyr, der forfølges af en Hund. Statuette. Nicolai Schmidt (u. C.) Portrætbuste i brændt Ler. Dr. Volf Portrætbuste i brændt Ler. Julius Schultz (u. C.) Thorkel. Buste i Marmor. Tilh. Hr. Skolebestyrer Chr. Wad. Th. Stein (u. C.), Professor, R. af Db., Dbm Hyrden Faustulus med Romulus og Remus. Bronzegruppe. Tilh. Statens Kunstmuseum *Michelangelo. Statuette i Bronze. Gammel og svagsynet lod Michelangelo sig lede hen til» Torsoen«i Vatikanet for ved Befølelsen at glæde sig over Formerne *Socrates. Statuette i Bronze *Dr. med., Overchirurg S. A. V. Stein ^ Statuette i Bronze Johannes Helms. Buste i Marmor. Tilh. Borgerdydskolen i Helgolandsgade. Siegfried Wagner Portrætbuste. Tilh. Hr. J. M. Wagner.

34 3 2 Bygningskunst. N C. Christensen Gamle Præstegaarde paa Fyn. (3 Rammer med Tegninger). Vilhelm Fischer Projekt til en Rigsdagsbygning for Danmark i Kjøbenhavn. Tilkjendt Kunstakademiets mindre Guldmedaille. Foreningen af 3die Decbr ved Aage Lauritzen, p. t. Formand Opmaalinger til Foreningens Medlemsblad Opmaalinger til Foreningens Medlemsblad. Andr. Fussing og Sylvius Knutzen Opmaaling af Herregaarden Krabbesholm ved Skive. Harald Harpøth Model til en Grav. Udføres i Granit paa Bestilling af Hofjægermesterinde Grimer til Egemark. 2 Tommer = 1 Alen. N. Jacobsen Skizze fra en Studierejse Skizze fra en Studierejse Grand Hotel i Odense. Fotografi Grand Hotel i Odense. Fotografi Telefonstationen i Odense. Fotografi.

35 33 Rasmus Jensen Projekt til en Rigsdagsbygning for Kjøbenhavn. Tilkendt Kunstakademiets mindre Guldmedaille. Aage H. Mathiesen *En gammel Vejerbod i Nijmegen, Holland. Magdahl Nielsen Studier fra Italien Studier fra Italien Studier fra Italien og Frankrig. A. S. Rosen Rejsestudier fra Italien Rejsestudier fra Italien Rejsestudier fra Italien. H. Wenck, R. af Db En Ramme Fotografier af Kystbanens Stationer Projekt til en Kirke. Hans Beck Wright. Dekorativ Kunst. K. Hansen Rejs trup Udkast til en dekorativ Frise af glaserede Lerflader indlagte i Kalkpuds. 3

36 34 Alfred Larsen *Udkast til keramiske Arbejder. Rasmus Larsen Forslag til Udsmykning af Salen i det nye Raadhus. Tilkendt Kunstakademiets mindre Guldmedaille Et Klokkehus. Jens Møller-Jensen. Norske Kunstnere. Harriet Backer *Høstaften. Lille-Elvedalen. Catharine Heyerdahl Portræt af Frk. H. Pastel *Høstbuket. Akvarel *Aftenstille. Kitty L. Kielland. Louis Moe *Sfinx, Kentaur og Satyr. Tegninger.

37 35 Gerhard Munthe *Tidlig Morgen. Hadeland i Norge *Kongsvold paa Dovrefjeld. Norge. Eilif Peterssen, Professor *Kvæld. Motiv fra Jæderen. Norge *Fra den norske Skærgaard. Leis Schielderup Tulle. Portræt. Tilh. Hr. Ernst von der Recke ^Solsikker i Væxt. Pastel * Visnet. Pastel. Olga 546. Portræt af Fru S. P. Seeberg. Fritz Thaulow *Maaneskin paa det gamle Fisketorv i Dieppe. Svensk Kunstner. Ida Gisiko-Spårck *Motiv fra Egebæksvang.

38 Udstillernes Adresser. Atelier betyder, at Kunstnerens Atelier er aabent paa de angivne Tider. Aabye, J-. E. Olsen-, p. t. Florentz. Agersnap, H., Vinding pr. Vejle. Atelier daglig. Amsinck, Frk. Helvig. Christiansborg. Ancher, Fru Anna. Skagen. Ancher, Michael. Skagen. Andersen, Cilius. Falkoneralle 60. Andreasen, Frk. Signe. Tornegaard pr. Birkerød. Arnesen, Vilh. Holsteinsgade 27. Baadsgaard, Fru Alfrida. Vesterbrogade 118. Atelier daglig Bache, Otto. St. Kongensgade 77. Backer, Frk. Harriet.»Central«VI, Kristiania. Balle, Otto P. Wesselsgade 15 B. Bang, Paul. Rømersgade 20. Barnekow, Frk. Brita. St. Kongensgade 72. Beck, Chr. F. Wesselsgade 5- Bentzen-Bilkvist, /. Paludan Mullers Vej 5. Atelier daglig 3 5- Bissen, R. Frederiksholms Kanal 28. Bissen, V. Vestervoldgade 131. Blache, Chr, Østerbrogade 37. Blom, Gerhard. Hvidovre Mark, pr. Valby. Boesen, Joh. Willemoesgade 56.

39 37 Bonfils, Frk. Louise. Svanholmsvej I. Bonnesen, Carl J. Classensgade 3 A. Atelier Charlottenborg. Borch, Frk. Elna. Peder Skramsgade 6. Atelier Østerbrogade 7 A. Brandstrup, L. Vestervoldgade 131. Brandt, J. H. Lykkesholms Alle 16. Atelier daglig Brasen, H. Bredgade 33. Bredsdorff, J, U. Axelhus pr. Birkerød. Atelier daglig Brendekilde, H. A. Odense. Atelier Søndag Kl Breum, Fr. Falkoneralle 16. Broge, Alfred. St. Kongensgade 55. Atelier Søndag Bundgaard, A. J. Nygaardsvej 29. Bøgebjerg, R. Gothersgade 143. Atelier hver Søgnedag Bøgh, Frk. Elisabeth. Amalievej 7. Carlsen, Carl. Nyvej 17. Caspersen, H. Chr. GI. Kongevej 86 A. Christensen, Fru Anthonore. Bjørnsbo, Vallerødsmark ved Hørsholm. Christensen, Godfr. Sortedamsgade 5. Atelier St. Knudsvej 23 B. Christensen, N. C. Dosseringen 6. Christiansen, R. Vesterbrogade 3. Christiansen, Søren. Paludan Milllersvej 9. Clausen, Chr. Engtoftevej 5. Clemens, G. A. Amalievej 12. Atelier daglig. Dall, Hans. Paludan-Milllers Vej 7. Atelier daglig. Dan, Fru Johanne. Haraldsgade 61. Deichmann, Fru Christine. Sølvgade 102. van Deurs, Frk. Caroline. Karen Brahesvej. Odense. Dohlmann, Frk. Augusta. Gothersgade 143. Atelier Søndag Kl Dohm, Heinr. Gammelmønt 22. Atelier daglig. Dorph, A. Bredgade 33. Dorph, N. V. Rosenvængets Alle 23. Drechsel, Fru Johanne. Platanvej 28. Due. Ole. Gammeltoftsgade 10. Eckardt, C. Stockholmsgade 7. Egeberg, J. Jensen-, Vestervoldgade II. Ejlersen, E. Rasm. Rosenvængets Alle 10. Atelier daglig.

40 38 Exner, J. Charlottenborg. Fischer, August. Mynstersvej 5. Fischer, Paul. Sofievej 13, Hellerup. Fischer, Vilh. Svanholmsvej 8. Foreningen af s Decbr se Aage Lauritzen. Foss, Harald. Lykkesholms Alle 16. Atelier Søndag Kl Freund, G. Charlottenborg. Friis-Nybo. Rahbecks Alle 8. Frølich, L. Vestervoldgade 109. Fussing, A. Toldbodgade 16. Groth, Vilh. Aagade 110. Atelier hver Søgnedag Grimer, Frk. Gustava. Frydendalsvej 3. Gudmundsen-Holmgreen. Skjoldsgade 3. Guldbrandsen, Jul. V. Strandegaard pr. Valby. Hamann, Frk. Julie. Roarsvej 2. Hansen, Ad. Heinr. Overførstergaarden, Jægersborg. Hansen, A. F. V. Kronprinsessegade 38. Hansen, Frk. Ane Marie. Studiestræde 30. Hansen, Frk. Anna. Fredensgade 16. Atelier hver Søgnedag 2 4. Hansen, Hans Nikolaj. Paludan Mtillersvej 7. Hansen, J. T. St. Annæplads 3. Hansen-Rejstrup, K. Næstved. Hansen, N. C. Bredgade 71. Hansen, Sigvard. Vodroffvej 46. Harpøth, Harald. Ole Suhrsgade 5. Haslund, Otto. Carlsbergvej 4, Valby. Hein, Einar. Walkendorfsgade 16. Helsted, Axel. Mynstersvej 3. Henningsen, Erik. Nørregade 7. Henriques, Frk. Marie. Tordenskjoldsgade I. Hentu, Gudmund. Forhaabningsholms Alle 23 B, Havehuset. Hessellund, H. A. Ringsted. Heyerdahl, Frk. Cathrine. GI. Kongevej 123. Hinrichsen, L. V. Willemoesgade 31. Holm, Axel. Holsteinsgade 46.

41 39 Holm, Harald\ Nybrogade 22. Holsøe, Carl. Collinsgade 8. Holsøe, N. Collinsgade 8. Hou, Axel. Østerbrogade 7 A. Ilsted, P. GI. Kongevej 9. Irminger, V. Gothersgade 143. Jacobsen, N. Odense. Jensen, Gabriel. Vendersgade 8. Jensen, Georg. Falkoneralle 62. Jensen, Gunnar. GI. Kongevej 157 Jensen, H. Chr. Dronningena Tværgade 9. Jensen, J. Th. Danasvej 8. Atelier daglig 2 4. Jensen, Lauritz. Rathsacksvej 4. Efter April Flyttedag Nylandsvej 4B. Jensen, Louis. Steen Blichers Vej 2. Jensen, Rasmus. GI. Kongevej 49. Jerndorff, Aug. Carlsbergvej 2, Valby. Jersild, Jul. Gothersgade 143. Jespersen, Henrik. Rathsacksvej 4. Jessen, Tycho. GI. Kongevej 138. Johansen, Viggo. Amaliegade 4. Kabell-Rosenørn, Fru L. GI. Kongevej 88. Kabell, Ludvig. Fredensborg. Atelier daglig. Kielland, Frk. Kitty. Oscarsgade 22. Kristiania. Kittendorff, Ad. Platanvej 4. Knudsen, Hans. Falkoneralle 51. Knutzen, Sylvius. Toldbodgade 16. Koefoed, H. C. Gothersgade 143. Kofoed, H. Istedgade 89. Kongsdal, V. Olsen-, Blaagaardsgade 14. Kornerup, V. Rolighedsvej 22. Kraul, F. Rørholmsgade 20. Krøyer, P. S. Bergensgade 2. Kyhn, Vilh. Danasvej 8. Atelier daglig. Køster, Frk. Henny. Rømersgade 19. Atelier Østersøgade 108. Lamberg-Petersen, H. p. t. Via dei Martelli 8. ult. p. Florenz.

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL ..xtkwv. ( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^ ^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^ 'B^ed^DE 3-5" Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales, hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst.

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere