NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den nyudnævnte danske transportminister Magnus Heunicke tiltræder i en spændende periode, hvor massive investeringer skal give den danske infrastruktur et tiltrængt løft. CMP har spurgt ministeren, om godstransporten i Øresundsregionen også bliver tilgodeset. Hvordan kan vi fra dansk side styrke Øresundsregionens betydning i forhold til gods? - Det er vigtigt, at vi har nogle gode rammer, som CMP kan udvikle sin forretning indenfor. Det kan jeg som transportminister være med til at opstille. Men havnen bærer også selv et ansvar for at udvikle og investere i de forretningsområder, som havnen mener har de langsigtede perspektiver. Det er vigtigt for væksten i regionen, at havnen klarer sig godt. Der investeres i vækst på begge sider af Sundet. Kan CMP markere sig som en stærk stratetisk partner? - Jeg synes det er positivt, at CMP investerer langsigtet på begge sider af Sundet. Vi ved, at godsmængderne vil vokse i fremtiden, og CMP's planer om at udbygge terminaler på både dansk og svensk side giver mulighed for, at CMP konsoliderer sin position som en hub for godstransport.

2 Hvordan skal de overordnede investeringer i infrastruktur understøtte væksten i regionen og specielt i København? - Vi har med de seneste års aftaler på transportområdet investeret markant i infrastruktur i Danmark, også i projekter, der fremmer godstransportens bevægelighed i Københavnsregionen. Det gælder først og fremmest udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen, men også den ny jernbane mellem København og Ringsted vil lette godsets rejse i regionen. Om kort tid præsenterer vi forslaget om en havnetunnel under Københavns Havn. Hvis der kan findes en holdbar finansiering, og lokale problemer med bl.a. tilkørsler kan løses, er det et projekt, der kan skabe udvikling i hovedstaden. Også for CMP, der vil få bedre tilkørselsforhold, siger transportministeren videre. Hvad betyder det, at EU har udnævnt CMP til Core Port? - Jeg er glad for, at EU-Kommissionen har prioriteret, at CMP er det, man kalder en hovednethavn i EUsammenhæng. Dermed er havnen udpeget til et centralt knudepunkt i det transeuropæiske transportnet, og den får bedre mulighed for at opnå EU-støtte i samarbejde med andre aktører i regionen. Jeg håber selvfølgelig, at CMP udnytter de muligheder, der ligger i at være en hovednethavn. Hvordan vil de øgede krav til miljøet påvirke søfarten og transportsektoren i de kommende år? - Fra 2015 bliver der indført internationale krav om, at skibe, der sejler i Nordsøen og Østersøen, skal reducere deres udledning af bl.a. svovl. Jeg ved, at branchen arbejder hårdt på at kunne efterleve kravene. Derfor er det vigtigt, at skibe har mulighed for at tanke alternative brændstoffer som f.eks. flydende naturgas i havnene, og jeg håber, at CMP som hovednethavn spiller med i forhold til at gøre det muligt. Hvordan ser du potentialet i at København fastholder positionen som førende krydstogthavn? - Den nye krydstogtkaj og -terminal er et utroligt flot projekt, der vil cementere Københavns position som en attraktiv krydstogtdestination. Jeg ser gode muligheder for at havnen fortsætter de seneste ti års vækst i antallet af anløb og passagertal. Jeg er glad for, at det er besluttet at anlægge en metrolinje til Nordhavnen, så det bliver nemmere for krydstogtpassagerer at komme til og fra byen, og jeg håber, at lufthavnens arbejde med at tiltrække nye interkontinentale ruter til Danmark lykkes, da det har en positiv effekt på krydstogtområdet, at f.eks. kinesiske turister kan flyve direkte til København, siger transportministeren til slut. COPENHAGEN MALMÖ PORT UDVIKLER GODSHÅNDTERINGEN SAMMEN MED KATRINEHOLM RAIL POINT CMP har netop indgået en samarbejdsaftale med Katrineholm Rail Point AB (KRP) for yderligere at rationalisere og effektivisere håndteringen af jernbanegods. Formålet med samarbejdet er at udvikle jernbanetrafikken for gods mellem havn og terminal. CMP og KRP udarbejder et fælles tilbud om en helhedsløsning til transport og håndtering af jernbanegods for både national og international trafik. Målsætningen er også at udvikle supplerende serviceydelser, som efterspørges af begge virksomheders kunder.

3 Aftalen gælder både enhedsforberedt gods (gods, som allerede er lastet i f.eks. en container) og vognlasttrafik (togvogne, som lastet på spor, f.eks. ved de enkelte industrier). - Samarbejdet med Katrineholm Rail Point styrker vores tilbud yderligere. Sammen kan vi udvikle og effektivisere håndteringen af jernbanegods. Målsætningen er at kunne tilbyde vores kunder en samlet pakke til håndtering af gods, siger CMP's CEO Johan Röstin (se foto) - Ved at trimme tilbuddet på transport via jernbane, gør vi det lettere for vores kunder at vælge mere miljøvenlige alternativer, fortsætter Johan Röstin. - Vi er meget glade for vores samarbejde med CMP. Det giver os mulighed for i fællesskab at tilbyde vores kunder effektive og mere miljøvenlige transporter. For virksomheder i Mälardalen vil det betyde, at vi kan tilgodese virksomhedernes behov for attraktive transportløsninger, siger Anders Thörnström, bestyrelsesformand i KRP. FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN FORTSÆTTER Glæd dig til næste uge, hvor vi bringer et stort interview med Managing Director, Henrik Dam Larsen, Schenker A/S, der bl.a. taler om samarbejdet mellem de forskellige transportformer i Europa. Chefredaktør, Knud Meldgaard, stiller spørgsmålene, men Schenker s direktør stiller også et særdeles relevant spørgsmål: Hvad skal vi bruge Femernforbindelsen til? Få svaret i UGE 12 Forårets konferencer og møder: NØGLEN TIL VÆKST Konference torsdag den 10. april kl i Berlingsalen Byudvikling og mobilitet er essentielt for at det moderne samfund kan fungere og for at der skabes vækst. Etablering af nye letbaner sætter erfaringsmæssigt gang i byudviklingen med tilhørende investeringer i boligog erhvervsbyggeri og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. På denne konference kan du høre om den udvikling, der allerede nu finder sted i de kommende letbanebyer i Danmark: Aarhus, Odense og på den københavnske vestegn. Hør også om erfaringerne fra Bybanen i Norges næststørste by, Bergen, og fra de nuværende og kommende svenske letbanebyer. Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Berlingske Media, Danske Anlægsentreprenører og Region Hovedstaden. På konferencen møder du blandt andre: Magnus Heunicke (S), transportminister * Henrik Styrup, formand Danske Anlægsentreprenører * Otto Anker Nielsen, professor, DTU Transport * Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand, Letbane Ring 3 Mød også repræsentanter for letbanebyerne Odense, Århus og København samt fra Norge og Sverige. Læs mere og tilmeld dig på Berlingske Business

4 SPÅRVAGNSSTÄDERNAS ÅRSMÖTEKONFERENS 2014 Torsdag den 27. marts kl fredag den 28. marts kl på Grand Hotel, Bantorget 1, Lund I to dage samles politikere, tjenestemænd, forskere, konsulenter, leverandører og anden ekspertise i Lund for at udveksle idéer og viden inden for sporvejsområdet. Yderligere information om konferencen med tilhørende program kan ses på: Spårvagsstäderne inviterer danske kommuner og trafikmyndigheder Der er nu mulighed for, at danske kommuner og trafikmyndigheder kan blive associerede medlemmer af Spårvagnsstäderna, og få del i de svenske erfaringer på området. Samordnare for Spårvagnsstäderna Jens Forsberg kan kontaktes på JERNBANEN I FOKUS IGEN! Der er nu åbent for tilmelding Onsdag den 14. maj 2014 afholder BaneBranchen Den Danske Banekonference. Titlen for dette års konference er Jernbanen i Fokus og konferencen afholdes i samarbejde med CenSec, DI Transport, JETRA, NJS og TØF. Konferencen finder igen i år sted i Tivoli Congress Center i København. Yderligere information om konferencen findes på Dette års konference vil være af samme størrelse som sidste års konference, hvor ca. 550 jernbaneprofessionelle deltog. Igen i år vil der være 7 parallelle sessioner - heraf 2 til 3 på engelsk. Der er nu åbnet for tilmelding til konferencen på Den Danske Banekonferences hjemmeside Bemærk at fristen for tilmelding er 24. april og "tidlig tilmeldings"-rabat fås til og med den 1. april. Havnekonference 2014: EUROPAS BEDSTE HAVNE Danske Havne har en vision: De danske havne skal være Europas bedste. De bedste havne at anløbe. De bedste havne at etablere virksomhed i. Danske Havnes havnekonference er en unik mulighed for at møde sektorens centrale aktører og politikere og drøfte Danmarks maritime udfordringer og muligheder. Danmarks nye transportminister Magnus Heunicke fortæller om regeringens ambitioner for havnene og de transportpolitiske ordførere fra Folketinget deltager i arrangementet og runder konferencen af med en politisk vinkel på mulige tiltag ud fra konferencens anbefalinger og spørgsmål. Danske Havne inviterer havne, havnebestyrelser, politikere, samarbejdsparter og aktører i godstransportkæden til havnekonference. Der vil være ca. 200 deltagere. Havnekonferencen indledes med en tur til Anholt Vindmøllepark tirsdag den 1. april 2014 kl og fortsætter til torsdag den 3. april kl. 12 på Kystvejens Hotel- og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa. Effektiv infrastruktur er en forudsætning for at bevare og udvikle Danmark som produktionsland og sikre beskæftigelse. På årets havnekonference sætter Danske Havne fokus på, hvordan havnene kan styrkes og udvikles. Havne er transportcentre, men er også vigtige erhvervsområder. Det kan udvikles endnu mere til gavn for samfundet. Det centrale omdrejningspunkt for havnekonferencen er at styrke havnes økonomiske udvikling, position og brand. Konferencen og deltagerne sætter fokus på styrker og udfordringer for de danske havne, for at de kan blive Europas bedste. Program, praktik og tilmelding findes på Danske Havnes webside

5 EFTERLYSNINGER FØRER ERHVERVSFOLK SAMMEN TIL ØRESUND BUSINESS MEETING 101 forretningsmuligheder på den anden side af sundet. Foto: Danmarks Radio Det er temaet, når Øresund Business Meeting arrangerer årets møder. Ved hjælp af efterlysninger, skal erhvervsfolk få kontakt med hinanden. Nu går Øresund Business Meeting mødestedet for erhvervsfolk, der gerne vil lave forretninger på den anden side af sundet i gang med forårets morgenmøder. Som tidligere vil der være fire morgenmøder (to i Malmø og to i København) i løbet af foråret, og et større halvdagsarrangement til efteråret, for både svenskere og danskere. Konceptet blev startet af Øresundsbron i 2010, og er blevet en stor succes. - Vi er nok de eneste i regionen, der har fået skabt et mødested for og med virksomheder i Øresundsregionen, med det formål at hjælpe erhvervsfolk med at komme i gang på begge sider af sundet, siger Marie Romare, salgschef for erhvervsmarkedet på Øresundsbron. Målgruppen er de små og mellemstore virksomheder. Dem, der gerne vil, men ikke nødvendigvis har ressourcer eller kontakter til at starte på den anden side af sundet. På morgenmøderne deltager mere end 100 personer, og der er rift om pladserne, så snart der åbnes op for tilmelding. Særligt på den svenske side er interessen stor, og allerede ti dage efter invitationerne til mødet den 2. marts i Malmø gik ud, var alle pladser fyldt. På den danske side er det også gået stærkt, og Marie Romare er godt tilfreds med at se interessen vokse i Danmark. - I Danmark har man ikke den samme tradition for morgenarrangementer, som vi har i Sverige, så derfor er det en fornøjelse at se, at vi kan lokke så mange danske erhvervsfolk til, siger Marie Romare. Efterlysninger skal skabe kontakter I år byder møderne på lidt nyt: Det overordnede tema er 101 forretningsmuligheder på den anden side af sundet. - Vi vil indsamle tips til at komme i gang, inspiration og hvordan man netværker på den anden side af sundet. Tipsene kan komme fra deltagerne, talerne, partnere og andre. De kan også komme via Facebook, hvor vi vil afholde en konkurrence om det bedste tip. Det tip, der får flest likes, når konkurrencen afsluttes den 31. marts kl , vinder konkurrencen. Der bliver også nemmere at udvide sit netværk til møderne. Hvis en deltager søger en bestemt virksomhed, tjeneste eller samarbejde, så kan man få hjælp direkte på morgenmødet. - Vores moderator vil lave efterlysninger, og vi kommer også til at have et særligt efterlysningshjørne, hvor erhvervsfolk kan få kontakt til hinanden. Vanen tro, er der også flere talere på programmet, som deler ud af deres erfaringer med at arbejde over sundet. - Til morgenmødet i København har vi blandt andet besøg af Staffan Lindqvist fra IKEA Services, og til morgenmødet i Malmø Annika Holmqvist fra Ramböll, fortæller Marie Romare. Se mere på oresundbusinessmeeting.dk

6 NYT TRANSPORT-NETVÆRK Henrik Dam Kristensen leder for et nyt transportpolitisk netværk, der bl.a. vil sætte fokus på Københavns Lufthavn Foto: CPH Transportpolitiske spørgsmål er blevet helt centrale i den offentlige debat, og transportbranchen står overfor store forandringer i de kommende år, hvor Togfonden, roadpricing og væksten for Københavns Lufthavn blot er nogle af de emner, som et nyt transportpolitisk netværk vil sætte fokus på. Henrik Dam Kristensen som mødeleder Netværket mødes første gang den 17. marts. Det er tidligere transportminister, Henrik Dam Kristensen, som leder og faciliterer møderne i netværket. I løbet af det kommende år inviteres seks højt profilerede transportpolitiske aktører til debat i netværket. De første tre er allerede inviteret. Det er: * Transportminister Magnus Heunicke. Han vil præsentere regeringens transportpolitiske visioner. * Jesper Lok, DSB's adm. direktør. Han giver sit bud på, hvordan DSB kommer tilbage på sporet. * Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen. Han vil diskutere kommissionens resultater. Samuelsen Netværket arrangeres i regi af virksomheden Samuelsen, der har specialiseret sig i at skabe netværk. Dette nye transportnetværk henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder professionelt med transportpolitik. Netværksmøderne holdes med en-to måneders mellemrum. Den 17. marts 2014 sætter vi et nyt transportpolitisk netværk i gang. Netværket maler med den brede pensel og sætter fokus på en række aktuelle kerneproblemstillinger på det transportpolitiske og infrastrukturelle område. Hvad er regeringens planer, og kan transportministeren skabe den nødvendige sammenhæng i transportpolitikken? Kan generaldirektøren bringe DSB tilbage på sporet? Hvad er status fra Trængselskommissionen? Målgruppe og møder: Netværket går på tværs af transportsektoren og henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer, offentlige institutioner og private virksomheder, der har en professionel interesse i transportpolitik og infrastruktur. Netværkets møder holdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i et mødelokale på Christiansborg. Møderne ledes og faciliteres af fhv. transportminister Henrik Dam Kristensen. Se mødeprogram og tilmelding på:

7 YstadKristian Pihl Lorentzen (til venstre) og Björn Boström, adm. direktør Ystad Havn (til højre). HÅB OM HURTIGERE VEJ TIL BORNHOLM VIA YSTAD Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, lagde onsdag den 5. marts vejen forbi Ystad Havn i Skåne. Besøget omhandlede mulighederne for en endnu hurtigere vej fra Bornholm til resten af Danmark via Ystad for de cirka 1,3 millioner rejsende på årsbasis. Under besøget oplevede Kristian Pihl Lorentzen de trafikale flaskehalse, der opstår på adgangsvejen fra Havn i forbindelse med et færgeanløb. En opgradering af infrastrukturen nord for Ystad Havn har potentiale til at give en hurtigere vej mellem Bornholm og resten af Danmark. - Rigtig mange danskere benytter hvert år Ystad Havn for at komme til Bornholm, og det er vigtigt, at de kan komme hurtigt til og fra havnen. På baggrund af mit besøg vil jeg tage kontakt til mine svenske politiske kollegaer for at høre om mulighederne for at udbygge adgangsvejen, siger Kristian Pihl Lorentzen. Tæt dialog 96 % af alle færgepassagerer til Bornholm benytter overfarten Ystad-Rønne, og forholdene for danskerne er vigtige for Ystad Havn. - Vi har en tæt dialog med vores danske samarbejdspartnere, politikere og andre aktører, da vi ser os selv som en del af den danske infrastruktur. Derfor er det vigtigt for os, at Kristian Pihl Lorentzen tog sig tid til at se og høre om muligheder og udfordringer for Ystad Havn, siger adm. direktør i Ystad Havn, Björn Boström. Ystad Havn er Sveriges tredje største færgepassagerhavn og tiende største godshavn. Fra Ystad afgår der dagligt mellem 3 og 8 færger til Rønne på Bornholm og 6 færger til Swinoujscie i Polen. OVERSKUD OP MED 144 PROCENT I BILLUND Billund Lufthavn er tilbage på sporet efter Cimber Sterlings konkurs i I det netop afsluttede regnskabsår øgedes omsætningen med næsten 7 procent, mens overskuddet voksede med hele 144 procent. I regnskabsåret 2012 fik Billund Lufthavn A/S blot et overskud før skat på lige i underkanten af 10 mio. kroner skabt gennem en omsætning på 555,7 mio. kroner. Men i 2013 løftede lufthavnen omsætningen med 7 procent til 591,4 mio. kroner og nettoresultatet til 24,3 mio. kroner. Læs mere på: check-in.dk Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion: Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * * Ansvarshavende redaktør: Knud Meldgaard Annoncer: Salgschef Bo Jensen * *

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE U G E 12 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR DIVERSITETEN ER AFGØRENDE Transport fra A til B er kun en lille del af opgaven for Schenker A/S Henrik Dam

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: VELKOMMEN TIL 2015 Vi har passeret årsskiftet og det er tid til nytårsudtalelser fra politikere,

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 50 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Made in China: DEN NY VERDENSORDEN Europa besejrede Afrika, men Kina besejrer verden Af chefredaktør Knud Meldgaard

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op.

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op. Formanden mener... Hjørring som Jyllands uddannelsesby nr. 3. Det er en vision, som Erhverv Hjørring deler. At virkeliggøre visionen er en proces, der kræver indsats fra mange sider. Også fra det lokale

Læs mere

NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober en nyoprettet stilling som programdirektør for indkøb af tog i DSB.

NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober en nyoprettet stilling som programdirektør for indkøb af tog i DSB. UGE 34 * 2015 ORIENTERING OG DEBAT OM TRANSPORT * LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I EU MED TEMASEKTION OM LETBANER I SAMARBEJDE MED LETBANER.DK NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere