Rosenhuset. Udgivet af Realea

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenhuset. Udgivet af Realea"

Transkript

1 Rosenhuset Udgivet af Realea

2 Rosenhuset

3 Rosenhuset Realea A/S 2010 Tekst og redaktion: Realea A/S, Carsten Thau og Hans Scheving Bogens interview: Cand. mag. og journalist Jakob Aahauge Fotos og illustrationer: Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger: 8, 21, 28, 46, 48, 49, 50, 54, 68n, 69n, 70n, 71n, 98 Arkivet. Carlsberg: 14, 19, 57, 59, 73, 78, 81, 85, 86, 93, 99 Fotograf Kurt Rodahl Hoppe: 6, 11, 27, 29, 30, 32, 35ø, 39, 42, 56, 58, 62, 63, 66, 82, 83, 90-91, 95, 100, 105, 107, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120v, 120m, 121v, 121m, 125, 128 Fotograf Kira Ursem: 13, 26, 35n, 41, 43, 53, 60, 64, 65, 74, 76, 97, 101, 103, 120h, 121h, 122, 130 Bertelsen & Scheving Arkitekter: 68ø, 69ø, 70ø, 71ø, 94, 96, 102 Kunstindustrimuseet: 16 Realea: 89 Omslagsfotos: Fotograf Kurt Rodahl Hoppe Layout: Realea A/S og OAB-Tryk a/s ISBN Bogen er sat og trykt af OAB-Tryk a/s, Odense Realea er et helejet Realdaniaselskab

4 Rosenhuset Udgivet af Realea

5 Forord De kunne ikke flytte ånden med, da vi flyttede over i den nye administrationsbygning. Det var noget ganske særligt at være i Rosenbygningen. Når man kom ind i den om morgenen var det som en lise for sjælen. Den store hall, som alle skulle igennem uanset, hvor man skulle hen, var bygningens hjerte. Her stødte man altid ind i folk, der også var på vej. Ned fra øverste etage voksede der lange grønne hængeplanter, dekoreret med nogle af Kaj Bojesens træaber. Der var lys og der var luft og rislen fra springvandene. Det var som at komme hjem. - Bjarne Hansen ansat bl.a. som redaktør i Informationsafdelingen. I Rosenbygningen fra 1962 til Rosenhuset på Strandvejen 54 i Hellerup er opført som administrationsbygning for Tuborg i efter tegning af arkitekt Anton Sophus Rosen ( ), der er en af periodens fremtrædende danske arkitekter. Som en af få arkitekter herhjemme lykkedes det ham at få opført bygninger præget af stilarterne l art noveau og Arts & Crafts, som i Danmark også kaldes skønvirke. Rosenhuset er et af eksemplerne. Rosen holder af det ornamentale og står langt fra den gryende funktionalismes puritanisme. Ved Landsudstillingen i Århus i 1909 viser han med sine udstillingsbygninger et greb om helheden, en sikker konstruktiv sans og en fin fornemmelse for dekorativ og konstruktiv anvendelse af byggematerialer, der hæver hans arbejde til den internationale scene. I den nye arkitekturs bygninger er der nemlig tale om meget mere end dekoration. Det er et fælles kendetegn ved de mest ambitiøse af værkerne, der også kaldes gesamtkunstværker, at de forsøger at skabe en hel verden i værket. Rosenhuset er ikke en undtagelse. 4

6 Rosenhuset indtager en markant position inden for dansk erhvervsbyggeri i årene omkring 1900 med sin tunge og solide, kubiske krop i kombination med den sprudlende overflod af detaljer. Bygningen bærer overalt præg af et meget højt kvalitetsniveau i materialevalg og i den håndværksmæssige udførsel og detaljeringsgrad. Da bryggeriet med Rosen som arkitekt opfører sin nye administrationsbygning og ankomstanlæg, er det samtidigt et teknisk innovativt værk, der bliver besøgt af bryggere fra mange dele af verden. Realea køber Rosenhuset i foråret 2007 og har netop afsluttet en gennemgribende restaurering af bygningen, der især har koncentreret sig om at genskabe det oprindelige, sammensatte værk, som huset er. Ved hjælp af bl.a. Carlsbergs arkiver, tidligere ansatte og bygnings- og farvearkæologiske undersøgelser er det lykkedes at genskabe og rekonstruere ikke blot overflader, rumforløb, motiver og farver, men også en række af de detaljer som direktørkontorets møblement, ure, lamper, gardiner, planter og skilte, der har været en del af husets oprindelige og samlede udtryk og univers. Et gesamtkunstværk mister noget hver gang, man visker en detalje ud. Med restaureringen og denne udgivelse har Realea ønsket at rekonstruere flere af de brikker, der har manglet i det samlede værk. Stor tak til Carsten Thau og Hans Scheving for deres bidrag og behjælpsomhed i tilblivelsen af denne udgivelse om Rosenhusets arkitektur og restaurering. Også stor tak til Jakob Aahauge og den række af tidligere medarbejdere, der i interviewform giver os glimt af det liv, der har udspillet sig i husets næsten 100-årige historie. Realea, juni

7 Konstellationen mellem stenenes massevirkning med det irrede kobbers fine detaljering er et gennem - gående træk ved bygningen. Trappen, der fører til indgangen i hjørnetårnet, er vejen ølkuskene i sin tid gik, når de skulle aflægge regnskab i Rosenhuset. 6

8 Administrationsbygningen for TUBORG Af cand. phil. Carsten Thau, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole Vi kender alle bygninger tegnet af Rosen For det brede publikum i nutiden er den ældre arkitektur fra omkring år 1900 nok seværdig, og noget der giver et vist dybdeperspektiv, men opfattet i forbifarten blot fænomener, der afkodes igennem øjenkrogen som frembringelser fra engang dér tilbage som en fast bestanddel af tapetet, noget, man nok påskønner, men ikke levner mange overvejelser. Og måske er det sådan, som Walter Benjamin har sagt det, at arkitektur overhovedet tilegnes i en adspredt sindstilstand. Befolkningen er i dag utvivlsomt fascineret af det, der tegner sig solidt over tid, samtidig er man på den anden side intrigeret af den måde, ældre huse trækker sig tilbage på, idet de bevarer mange hemmeligheder om, hvorfor de fik netop den udformning. Deres historiske kontekst kender vi ikke på stående fod. Dette gælder i høj grad for Anton Rosens arbejder, selvom de er relativt tæt på os i tid, og for hovedværkernes vedkommende blot ligger 100 år tilbage. Det gælder i udtalt grad hans administrationsbygning for Tuborg, men overhovedet en række af hans vitale værker. Netop fordi de er maleriske og i den grad opsat på kommunikation via deres motiver og udsmykning, bliver spørgsmålet om forståelse vakt til live. Selv de mest velkendte af Rosens arbejder som Palace Hotel, der indgår i alle borgeres billede af hovedstadens flimrende rådhusplads, indeholder mystiske, lettere bizarre, motiver, som er svære at begribe eksempelvis den udkragede baldakin i granit over hovedindgangen. Et motiv, Rosen dog også senere fortrød. De kendte bygninger At have ikon-status betyder for en bygnings vedkommende, at den er så indarbejdet og gengivet i så mange sammenhænge, at udsagnet tømmer sig og blot og bart bliver til et billede på sig selv. I Palace Hotellets tilfælde som bestanddel af en berømt lokalitet og noget, man primært afkoder i forbifarten. Anton Rosens hus til Tuborg har ikke helt samme ophøjede ikon-status. Det besidder næppe heller den selvfølgelighed, der knytter sig til en fremtrædende position i folks bevidsthed, om end det så afgjort hører til blandt hans allerbedste værker. Et ikon er derimod Metropol-bygningen på Strøget på hjørnet af Frederiksberggade og Kattesundet. Der er her tale om et ualmindelig karakteristisk hjørne af en forbløffende og helt igennem udansk skulpturel karakter inspireret af en bygning i Sevilla. Metropol tilhører en type, 7

9 Metropolbygningen i København, tegnet af Rosen i maj 1907, beliggende på hjørnet af Frederiksberggade og Kattesundet. der repræsenterede dristighed, modernitet og bygherrens økonomiske slagkraft i europæiske storbyer omkring år Metropol-bygningen og Rosens etageejendom på Vesterbrogade, Løvenborg, er nogle af de mest internationale huse i periodens København. De har fjernet sig langt fra den nationale romantik, der endnu gør sig gældende i andre arbejder af Rosen. Metropol-hjørnehuset er ødselt i det dekorative, det er kosmopolitisk og teatralsk. På samme måde som Palace Hotellet har mistet sit interiør, fremtræder også Metropolbygningens etage i gadeplan i dag som de fleste i den del af byen efter at have været anvendt til en lang række skiftende forretningsformål. Den blev i 1920 erne ombygget til biograf, uden at Rosen var involveret i dette. Helt vidunderligt er det, at vi derfor nu kan genopleve Tuborg-bygningens prægtige interiør, meget tæt på hvordan det blev frembragt af Rosen og hans tegnestue. Hvorfor bevarer vi ældre huse? Kan nutiden ikke præstere glimrende bygninger, der er æstetisk tilfredsstillende, tilpasset moderne funktionskrav og præget af eksisterende standarter for komfort? Jo, utvivlsomt. Dog sætter vi pris på at have en vis mængde visuelt stof fra fortiden. Enkelte stiller sig (i det mindste skjult) kritisk overfor spørgsmålet om, hvorvidt vi skal bevare fortidens huse. Også arkitekten Rem Koolhaas, hvis tanker aktuelt diskuteres på verdens arkitekturskoler, stiller sig skeptisk over for lidenskaben for 8

10 Postkort af Københavns rådhusplads fra begyndelsen af 1900-tallet med Martin Nyrups rådhus til højre og Rosens Paladshotel med det høje tårn midt i billedet. bevaring, som den finder sted i form af restaurering af ældre bydele, idet han mener, at fortiden fremtræder kulisseagtig og spist op. Det er givetvis rigtigt, at fortiden efterhånden opleves som noget, der blot er en art information i modsætning til, hvordan man gik til det historiske i den nationale romantiks tidsalder frem til Anton Rosen og ikke mindst hans generation af lærere på Kunstakademiets Arkitektskole. Her blev Danmarks oldtid og middelalder set i forening med den nyeste tids fremskridt, der aktivt greb sindene. Disse tanker stammer fra den nationale romantik og er fortyndet til stede i Rosens skønvirke. De genlyder nøgternt senere igen i Kay Fiskers såkaldte funktionelle tradition og er i dag næppe helt forsvundet fra danske arkitekters tankegang. Men forestillinger vedrørende et indre vandmærke og en særlig national bonitet i kulturen opfattes i dag som romantiserende. Er Rosens værker i dag for den almindelige forbipasserende mon reduceret til forbløffende konstrukter og rene visuelle kulisser? Ikke helt! Ganske vist er Palace Hotellet for mange i første række en visuelt fortrolig del af bybilledet, men hotellets bagside, med Grand biografen og indgangspartiets tunge trappepartier i granit, har arbejdet sig ind i mange besøgendes kropslige hukommelse som en prægnant manifestation af arkitektonisk masse og stoflighed. Murværk og trapper udgør solide forankringspunkter, når man kommer en smule døsig ud fra noget så flygtigt som projektioner på et filmlærred. 9

11 »»Omgangsformen var meget formel, og f. eks. sagde man i de første mange år De til hinanden. Dus blev man først når man kendte hinanden godt, og altid på opfordring fra den, der var ældst i gårde. I takt med udviklingen ændrede det sig, og du blev den almindelige tiltaleform. Også i direktionen var man opmærksom på tendensen, og efter at have drøftet det med sine nærmeste omgivelser, begyndte også den administrerende direktør Poul J. Svanholm at sige du til alle. Medarbejderne var nok dem, der havde sværest ved at vænne sig til du-formen overfor direktørerne, og til at begynde med fandt man på snedige formuleringer for at undgå det famøse du. Helt dus blev man nu aldrig, for selv om man sagde du til direktørerne, var man ikke på fornavn med dem.«- Henning Bloch, vicekontorchef, ansat i Regnskabsafdelingen og senere i Informationsafdelingen fra 1956 til I Rosenbygningen fra 1956 til Tuborg-bygningen har samme solide massevirkning helt ned til murstenenes svære dimensioner og individuelle tyngde. Anton Rosens centralt placerede værker er på den ene side velkendte dele af bybilledet, de hører imidlertid også for en nutidig trafikant til det mere sælsomt eventyrlige i kulturarven. Dette skyldes selvfølgelig, at det 20. århundredes arkitektur hurtigt ud fra undertiden overdrevne rationalistiske tænkemåder bevægede sig i retning af forenkling. Eftertidens opfattelse af Rosen blandt arkitekter Rosens værker peger meget sjældent i elementær forstand på sig selv som slet og ret hus. Tværtimod bærer hans værker mange masker. Rosens værk forsynder sig imod enhver doktrin om make it simple. Hans enkeltværker er tæt indvirkede med motiver, ligesom den samlede produktion er uhyre alsidig mht. formudtryk, genrer og planløsninger. Overraskende i Rosens værk er dets voldsomme radius lige fra den skrøbelige filigranagtige dekoration i facaden på etageejendommen Løvenborg på Vesterbrogade, over en slående massevirkning og insisterende tyngde i hovedbygningen på Tuborg og Grand biografen, til de 10

12 Centralrummet i Rosenhuset med den originale, voluminøse lysekrone hængende ned fra loftet. Bagved ses de engelsk inspirerede vinduer til den indre gang på første sal samt anden salens høje vinduer til den udvendige gang, der kaster et blødt lys ned i det store rum. 11

13 Foto fra Løvenborg på Vesterbrogade 34 i København tegnet af Rosen i muntre halvt nedgravede geometriske former på Ole Rømer Observatoriet i Århus og endelig indtil flere forslag for noget så fremsynet som skyskrabere. Hertil kommer Rosens udvikling fra en national tradition for murstensarkitektur og historicisme til europæisk og angelsaksisk før-modernisme. Til Rosens stilling som pioner for det moderne hører byggetekniske anvendelser af armeret beton bl.a. i et vandtårn ved Silkeborg og i hovedsædet for Tuborg, samt rørpostanlægget og opvarmningssystemet via luftcirkulation sammesteds. Teknisk avanceret i en dansk sammenhæng er tilsvarende curtainwall-facaden på Løvenborg. En gennemgående kvalitet ved hans arbejder består i en ornamental drift, en stadig signatur af ekspressivitet og uforudsigeligt kombinerede elementer. Han arbejder i husenes synlige dele frem for alt med tegl, sandsten, granit, glaserede tagsten som i øvrigt alle arkitekter i generationen. Men ikke for alles vedkommende med en så egensindig trang til at afprøve diverse udtryk eller en tilsvarende kompleksitet i sammensætningen af materialer, ornamentik og bygningernes overordnede form- og facadeudtryk. Rosens huse er i så henseende undertiden komplicerede frem for komplekse i ordets positive forstand. I administrationsbygningen for Tuborg optræder en række kolliderende skalaforhold på en energisk måde, der oplader huset og frisætter mange kræfter i udtrykket, men som af flere efterfølgende arkitekter er blevet bedømt som for 12

14 Glasdøren ind til den indre gang på anden sal set fra trappeopgangen. Den malede humleranke omkring døren er fra husets opførelsesår, og det samme er den massive stentrappe i forgrunden. 13

15 Fire ølkuske, der står i Forstuen i hjørnetårnet og venter på at skulle ind til Kassererkontoret. Søjlen i midten er i sin tid fjernet og er ikke blevet genskabt efter restaureringen. meget og umanerligt. Ja, man har set Rosen som en art manierist fra århundredeskiftet, der ville alt for meget og i flere tilfælde på én gang. Kay Fisker, en toneangivende skikkelse i dansk arkitektur gennem en menneskealder, skriver betegnende for samtidens og de følgende årtiers dom, at Rosen ikke var anskrevet på bjerget. Hans interesse for de europæiske strømninger blev anset for suspekt, og hans ustyrlige fantasi og hans meget personlige, til tider bizarre, udtryksformer var fremmede for den gængse danske arkitekturopfattelse. Oppositionen satte ham ganske vist i de senere år ind i akademirådet, og han blev endog direktør for akademiet. Men anset for en betydelig arkitekt af sine samtidige blev han aldrig. 1 Med de samtidige mener Fisker først og fremmest Martin Nyrop og de øvrige professorer på Kunstakademiet, men beskrivelsen dækker også Fiskers egen vurdering. Fisker var på den anden side som ung ansat på Rosens tegnestue og opfattede ham som en inspirerende og entusiastisk chef med en åben indstilling. Fiskers dom må tages med et gran salt, idet han deler arkitekten Martin Nyrops tilintetgørende kritik af den frivole og følelsesladede Wiener-arkitektur, som Anton Rosen interesserede sig for. I samme artikel beskriver Fisker således Josef Olbrich, arkitekten bag Sezessionsbygningen i Wien, som skabagtig. Og Olbrich er immervæk en arkitekt, man i dag opfatter som en selvfølgelig del af verdensarkitekturen snarere end som en outsider. Rosens skudsmål blandt arkitekter tilhørende den danske funktionalisme ved midten af det 20. århundrede er ret entydigt. Således tager Hans Erling Langkilde, efter et omfattende forsøg på at yde Rosen retfærdighed, en dyb indånding og udbryder: Sandheden er jo, at en ikke ringe del af Rosens produktion med permission er al- 14

16 deles forskrækkelig. Naturligvis er der ikke noget, der hedder grimt i det hele taget, og slet ikke fordi det ikke rimer med gældende æstetisk codex. Men begribelig samordning er immervæk et behov inden for arkitekturen, og den kan det være drøjt at finde i nogle af Rosens huse. Det var først, når han fik stækket sin fabulerende vildskab, at han fandt frem til det fortrinlige. 2 Langkilde observerer meget præcist, at Rosen lader sig sammenligne med andre enegængere i sin samtid som den svulminøse komponist Rued Langgaard og maleren Willumsen, der ligeledes svingede mellem det sublime og det mærkværdige. Og man kunne til rækken tilføje en passioneret men i flere henseender melodramatisk billedhugger som Rudolf Tegner. Langkilde prøver, velvilligt og med sarkasmer rettet mod en skabelon i traditionelle arkitektbiografier, at indkredse Rosens særlige profil ud fra hans position i et skæringspunkt mellem en række af epokens strømninger, men kommer til kort: Naturligvis ligger problemet i, at han ikke rigtig hører hjemme nogen steder. Han falder ikke bare mellem to stole, men han falder mellem alle de stole, som en exceptionelt velassorteret arkitekturepoke stiller til rådighed. Dem med de to stole får man altid reddet i land, man konstaterer, at de lige nåede at få sat sig godt til rette på den ene og endte med at sidde lidt vakkel-»jeg kom lige fra marinen, da jeg skulle til samtale i Rosenhuset. Og da jeg kom ind til Direktør Rytter til samtale sad vi lidt og stirrede hinanden i øjnene for at se, hvem der kunne holde den længst. Til sidst slog han blikket ned. Er de slem til at bøje armen, sagde han og stirrede mig igen i øjnene. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har været i marinen i 13 år og har altid haft en flaske whisky indenfor rækkevidde, uden at der er kommet problemer ud af det. Nå, sagde han og så ikke helt overbevist ud. De er jo lidt ung, sagde han. Det var nu ikke så galt, jeg var 30, men sagde til ham, at det var det eneste jeg kunne garantere ville blive bedre. Det grinede han lidt af og sagde så, De skal huske, Kaptajn Sørensen, at der ikke er nogen, der tvinger Dem til at drikke mere end De har lyst til. Og så var jeg ansat.«- Thomas Sørensen, kontorchef i Besøgsafdelingen. Ansat fra

17 Portrætfoto af Anton Rosen fra ca vornt på den anden et hovedtema i Weilbachs arkitektbiografier. Men så enkel er Rosens situation ikke. Han lod sig ikke tilbyde nogen plads, for han var fra starten på jagt efter sin egen stol. 3 Vil man forstå Rosens millionbevidsthed, hans rastløse fantasi og orientering i alle mulige retninger er det næppe tilstrækkeligt at se hans rækkevidde som en opsamling af de arkitekturstrømninger, han gennemlevede. Der er selvsagt tale om et kompliceret samspil af individuelt temperament og det forhold, at Rosen levede i en brydningstid, hvor mange idéer og motiver splintredes som lyset i et prisme. Alligevel bliver man hjulpet til at forstå Rosens arkitektur ved at betragte periodens skiftende arkitekturidealer. Baggrund og uddannelse Anton Rosen blev født ved Åen i Horsens (nu Åboulevarden) ind i en håndværkerfamilie. Han gik i faderens fodspor som murer, men kom allerede som 14-årig i lære i København, som følge af at faderen fik job som ventilationsmester på Det kgl. Teater og i Rigsdagen. I læretiden gik han på Teknisk Skole og startede i 1876 på Kunstakademiet, hvorfra han fik afgang seks år senere. De mest ambitiøse projekter fra den tid repræsenterer en akademisk eklekticisme af storstilet karakter, som det var reglen, idet meget få eller ingen af de stillede opgaver på den tid var almindelige huse til mere jævne formål. Rosen udarbejdede i den monumentale genre bl.a. et skitseprojekt, der viser en central kuppelbygning med tilliggender i en stil, der forener gotik med hollandsk renæssance. Et kompleks, der ved sin blotte størrelse og storslåede detaljering kun kunne tænkes realiseret i de største af verdens metropoler. Rosen modtog i 1894 Kunstakademiets lille guldmedalje for et projekt for en postbygning til en nordisk hovedstad. Projektet ligner halvt Tower of London, halvt et indisk tempel. Rosens lærere på Kunstakademiet var i første række Ferdinand Meldahl og Martin Nyrop, der tilhørte hver deres retning, og som kom til at præge hans videre færd. I 1892 fik han arbejde på Vilhelm Dahlerups tegnestue, fra hvilken han blev sendt fire år til Silke - borg, hvor han ikke mindst stod for opførelsen af Vandkuranstalten og Th. Langs Gymnasium mm. Men på tegnestuen hos Dahlerup arbejdede han også på Statens Museum for Kunst og Jorcks passage i København et af de mest forunderlige og stemningsprægede steder i hovedstaden. Ekspansion Landets arkitekter havde i 1879 stiftet Akademisk Architectforening, der skulle virke for arkitekters generelle indflydelse på byggeriet, med 16

18 Dahlerup som sin første formand. Mellem det tidspunkt, Anton Rosen kom til København i 1870 erne og 1905, voksede hovedstadens indbyggerantal fra indbyggere til København etablerede sig som nationens industrielle og finansielle centrum. Her lå de store banker, vekselerfirmaer, virksomhedsdomiciler, fabrikker mv., og her byggede man frihavn for at tage kampen op med Hamborg. De store skikkelser inden for erhvervet var C.F. Tietgen, Glückstadt, H.N. Andersen og alle disse øvrige herrer med cylinderhatte, der optræder på P.S. Krøyers store gruppeportrætter Industriens mænd ( ) henholdsvis Fra Københavns børs (1895). Flere af byens magnater virkede som mæcener og velgørere for kunst og arkitektur, således den yngre brygger Jacobsen, tobaksfabrikanten Heinrich Hirschsprung, der skabte det fornemme skrin over sin samling, samt Tietgen, der blandt mange andre aktiviteter var med til at grundlægge Tuborg. Tietgen skænkede sin formue til opførelsen af Marmorkirken, og flere andre af tidens magnater optrådte ligeledes som mæcener og velgørere for kunsten. København havde en kunstnerisk blomstringstid inden for digtekunsten, journalistikken og skønlitteraturen med skikkelser som Sophus Claussen, Hermann Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes Jørgensen, Johannes V. Jensen m.fl. Der var et stort antal aviser, nye bladtyper og forlystelsesetablissementer. Alt iberegnet fra knejper til caféer og spisesteder havde man godt steder for fornøjelige ophold i byen. Tuborg leverede snart til dem alle. Bohémer og kultureliten hang ud på Bernina på Strøget hovedgaden, hvor alle gik ruten omkring kl. 17 børsherrer og skuespillere, digtere, bankierer og godtfolk. På Berninahjørnet kom norske kunstnere som Knud Hamsun og Edvard Munch, danske forfattere, kabarettister, journalister, lapse og de såkaldte dekadente, henholdsvis Certosa-herrer, der drak en særlig violet likør fremstillet af karteuzermunke. Nogle af disse blev kaldt de violette drenge og klædte sig efter samme palet. Byens førende dandyer var Georg Grøn (sønnen til ejeren af den teknisk og funktionelt avancerede manufakturhandel Grøns Magasin ved Holmens Kanal), desuden teatermennesket og forfatteren Gustav Essman, og endelig må nævnes dennes ven, forlæggeren og forfatteren Peter Nansen (en tid gift med skuespillerinden Betty Nansen). Et par af disse var leveringsdygtige i opsigtsvækkende skandaler. Således blev Essman myrdet af en elskerinde med et pistolskud på et hotel ved Rådhuspladsen, det år rådhuset begyndte at stå under tag. 4 17

19 Litteraturen spændte fra naturalismen, som en anden stor københavner og europæer, Georg Brandes, propaganderede for, over Herman Bangs impressionisme til symbolismen med digtere som Johannes Jørgensen og Viggo Stuckenberg. Kredsen omkring Jørgensens tidsskrift Tårnet var under indflydelse af fransk digtning og Nietzsches Also sprach Zarathustra, der indeholder det berømte diktum: Verden er dyb, dybere end dagen troede. På de københavnske hospitaler var psykiaterne stærkt optaget af storbyekspansionens symptomer såsom nervesygdomme. Overfølsomme nerver kaldet neurasteni var et af tidens nøgleord. En del af den privilegerede ungdom udviste livstræthed med nonchalante miner, skødesløse håndled og stokken båret med knappen nedad. Andre igen orienterede sig mod en højt opskruet, symbolistisk spiritualisme. Endelig orienterede en gruppe kunstnere ikke mindst fra provinsen sig mod en vitalisme, en urkraft i livet, som de bl.a. så anlagt i det jævne liv ude i landets mere traditionsprægede områder. Rosens hyperaktive søgen i mange stilretninger er for så vidt på bølgelængde med en meget sammensat kultursituation og en voldsom dynamik i den danske hovedstad. Vandringen fra land til by var støt. Omkring år 1901 havde København 13 % af befolkningen, men afvandringen fra landbrug til byerhverv begunstigede også provinsbyer og stationsbyerne. Landets bruttonationalindkomst steg over en trediveårig periode fra en vækst på godt 2 % til over 3 % ved overgangen til år 1900, pæne væksttal for enhver moderne dansk periode. Og fra år 1840 til 1901 fordobledes indbyggerantallet i Danmark som helhed. Tilvæksten også i provinsbyerne var betragtelig. Der opstod et eksplosivt behov for boliger. Men i reglen blev etageejendommene på de nytilkomne brokvarterer tegnet af murermestre, mens arkitekter i de heldigste tilfælde udformede facaden. Dette ændrede sig i et vist omfang, da Rosens generation af arkitekter begyndte at tegne større ejendomme med fremspringende karnapper, en stærkere betoning af murens volumen og en samlet plastisk tilvirkning af huskroppen. Hvilket også bevirkede en mere kraftbetonet og levende afvikling af gadens facaderække. De deraf følgende mere indviklede lejlighedsplaner krævede nu, i de bedste tilfælde, at arkitekterne fik mulighed for at arbejde på hele huset. Landets ekspansion under den hastige industrialisering og stigende landbrugseksport, der også resulterede i tilvæksten af banegårde og mindre stationsbyer, bød på udvidede muligheder for arkitektstanden. Der var desuden tale 18

20 om nye byggeopgaver for det offentlige som elektricitetsværker, kirker og kirkegårde. Man opførte et stigende antal herskabsvillaer, foretog gennemgribende og ofte hårdhændet restaureringer af kirker og herregårde, der blev forsynet med et generøst tilskud af ophøjede historiske stiltræk. Rosen tegnede til Landsudstillingen i Århus i 1909, udover en stribe udstillingspavilloner af blandet karakter, en mønsterstationsby, idet arkitektstanden gerne ville bringe en bygningsmæssig holdning ind i de nye mere jævne typer af bebyggelser, der opstod som følge af tidens hektiske vækst. Dahlerup var utvivlsomt den arkitekt, der øvede størst indflydelse på Rosen i de unge år. Hos ham kunne han lære den scenografiske virkning af en stort udspændt facade, den draperede front og en rig murstensornamentik, som på Glyptoteket og Statens Museum for Kunst. Dahlerup var måske i første række, hvad nogle ville kalde dekoratør, som det fremgår af hans indgangsparti til Tivoli og på eventyrlig vis af Pantomimeteatret med dets påfuglescene samme steds. Men på linje med sin elev, Rosen, besad han en stor rækkevidde fra det meget ornamentale til det teknisk meget avancerede, som det fremgår af Dahlerups fint bårne kuppel i glas og jern over Glyptotekets vinterhave. Nyrops kreds Andre af tidens førende arkitektskikkelser ved siden af Dahlerup var Herholdts elever som netop Martin Nyrop, Martin Borch, Andreas Clemmensen og Ulrik Plesner. Disse skabte en solid murstensarkitektur med et stærkt islæt af det, man opfattede som ældre dansk byggeskik. Værker, man allerede i perioden (med et svensk Kassererkontoret i bygningens sydøstlige hjørne, hvor kuskene kunne aflægge regnskab. Møblementet eksisterer ikke i dag, og rummet er gennem årene blevet ændret og er ikke genskabt efter restaureringen i

21 udtryk) kaldte nationalromantik. Grundtvigianere og højskolefolk oplevede historien som et langt kontinuum, et fortsættende forløb, med et dybt nationalt særpræg. Intet tilfælde heller, at Rosens store samtidige, som arkitekten bag Københavns Rådhus, Martin Nyrop, og P.V. Jensen Klint kom fra højskolebevægelsen. Toneangivende skikkelser blandt arkitekter og i de folkelige vækkelsesbevægelser stod for en inderlig hengivelse til landets historie med dets fint dyrkede landskaber og materielle kultur, fortids kæmper, gamle stenkirker, kalkmalerier, stendysser og gedigne borgerhuse i provinsen. Alt sammen anskuet som en levende kulturel værdi, der stadig kunne aktualiseres i arkitekturen eller via højskolens levende ord. Den kulturelle kontinuitet skulle sikre et organisk sammenhængende samfund midt i modernitetens traditionsopløsende tendenser. I Rosens periode så arkitekter mursten som dybt indarbejdet i befolkningens forståelse af det at huse sig selv og verden, på samme måde som H.C. Andersen i forlængelse af romantikken havde set det danske sprog som en afspejling af det danske landskabs blidt nuancerede skønhed. Flagskibet blev Nyrops rådhus i København med dets dekorationer udført som kalkmalerier, uddrag fra folkeviser etc. Rådhuset giver mindelser om tømmerkonstruktioner med den stive rejsning og ydre linjeføring (Nyrop var selv uddannet tømrer), men samtidig ser man hele huset som et molekyle sammensat af murstensatomer man får en fornemmelse af den forudgående proces med at frembringe denne bygning. Nyrop er med til at indstifte den doktrin om ærlighed i forbindelsen mellem konstruktion og synligt udtryk, der gennem flere efterfølgende generationer skulle blive det ideelle udtryk blandt danske arkitekter. I en periode præget af polarisering mellem håndværk og industri gjorde mange arkitekter sig til talsmænd for håndværkets moralske karakter og menneskelige nærhed, således Martin Nyrop, men også hans modsætning i flere sammenhænge, Ferdinand Meldahl, der udtrykker stor omsorg for den håndværksmæssige færdiggørelsesgrad, når han kommenterer sin egen praksis i forbindelse med restaureringen af Frederiksborg Slot, samtidig med at han dog ret frit jonglerer med placeringen af skulpturer og dermed slottets oprindelige symbolske koder. 5 Et festligt sceneri Rosens alsidighed træder frem på Landsudstillingen i Aarhus 1909 i de mange pavilloner med varierende tagudformning og søjlefront. Da udstillingen kun skulle stå en enkelt sommer, blev hu- 20

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Art Nouveau 1890-1910

Art Nouveau 1890-1910 Art Nouveau 1890-1910 Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Indholdsfortegnelse Historie og oprindelse... 1 Stilens kendetegn... 2 Arkitektur... 3 Castel Beranger... 4 Møbler og

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE T ERRASSER OG GÅRDHAVER Belægningstegl skaber miljø. I samråd med erfarne arkitekter danner den slidstærke og frostsikre tegl grundlag for uanede muligheder, når der etableres

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

1 / Bestemmer arkitekturen hvordan vi opfører os? 2 / Kan man folde et advokatkontor i papir? 3 / Kan materialer tænke selv?

1 / Bestemmer arkitekturen hvordan vi opfører os? 2 / Kan man folde et advokatkontor i papir? 3 / Kan materialer tænke selv? Arkitektur og adfærd Arkitektur er meget andet end store og flotte bygninger. Det er de huse, vi bor i, hvor vi går i skole eller arbejder og den by, vi færdes i til hverdag. Man kan sige, at arkitekturen

Læs mere

En flimrende katedral af vand Rune Gade

En flimrende katedral af vand Rune Gade En flimrende katedral af vand Rune Gade Cronhammer tager vellykket livtag med Cisternernes umulige arkitektur og skaber en underjordisk katedral af lys og vand Ingvar Cronhammer: H. Christina Capatillo

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

At give erindringen form igennem smykker

At give erindringen form igennem smykker At give erindringen form igennem smykker Smykker gemmer på følelser og vigtige erindringer. Vi bærer dem tæt på kroppen, og dermed har de potentialet til at være identitetsdannende. Det tager lang tid

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Pernille Corydon Jewellery 1

Pernille Corydon Jewellery 1 Pernille Corydon Jewellery 1 2 2015-16 e-104 n-401 n-100 r-104 r-400 r-148 Pernille Corydon Jewellery 3 Ny sæson. Ny inspiration. Nye tanker. Storbyens puls har altid fascineret mig. Diversiteten og det

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

OKHOLM LIGHTING. lys skaber rum

OKHOLM LIGHTING. lys skaber rum OKHOLM LIGHTING lys skaber rum Unikke belysningsløsninger: Specialdesigns klassisk belysning moderne belysning kirkebelysning indendørs- og udendørssortiment Detaljen, der gør forskel Lys skaber rum. Vi

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere