Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 160 Juli - August 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 FOUAT junta foto Side 3 Berigtigelse Side 4 Meddelelser fra kredsene Side 4 Militærhistorie på HOK hjemmeside Side 9 Hærens ledelse gennem tiderne Side 12 Mindesmærke for faldne danskere Side 14 Annonce Strehles Rjser Side 15 Overblik FOUAT s kalender Side 16 Deadlines for stof til bladet forventet udsendelse Andre begivenheder af interesse for FOUAT God sommer

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Arb.: Mobil : : Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Skydeudvalgsformand Gregers Djørup Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 2

3 Foreningens Junta (herrerne fra side 2) ses her samlet ved årsmødet: Fra venstre webmaster Peter Thomsen, redaktør Mogens Pedersen, næstformand Jørgen Larsen, forretningsfører Erik Petersen og landsformand Jørgen Sverker Nielsson. Foto: Gregers Djørup 3

4 Fællestyrelsen Redaktionen beklager en fejl i referatet i Nr. 159 fra årsmødet i Odense: Indlægget om INTERFORCE blev holdt pens. Oberst Jørgen Jelstrup, hvis udførligt blev omtalt andetsteds i bladet. Beklager! indlæg dog Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Tilbageblik februar-maj 2008 Februar måned bød på de to annoncerede foredrag, 'Håndskydevåben i den danske hær (og hjemmeværn) samt 'Danmarks ubåde i fred og krig'. Den 7. februar gennemgik oberstløjtnant Carl Ibh håndskydevåbene, der omfattede i alt 75 forskellimange af de nævnte ge våben fra perioden. De fordelte sig med 36 rifler og karabiner, 7 maskinpistoler, 14 revolvere og pistoler samt 18 rekyl- og maskingeværer. De interesserede tilhørere kunne nikke genkendende til våben. Et par af de ældste tilstedeværende havde f.eks. benyttet Krag-Jørgensen geværet M/1889, der var den danske hærs hovedbevæbning i 53 år fra 1890 til 1943, hvor hele restbeholdningen blev tysk krigsbytte. Flere havde også benyttet det svenske Mausergevær og den engelske Lee-Enfield riffel i årene lige efter 2. Verdenskrig. Størst gensynsglæde blandt tilhørerne vakte dog omtalen af Garandgeværet fra Alle havde gode minder om dette gevær fra dagene på skydebane eller i skydeterræn. Geværet blev benyttet til 1985, - dog ved Livgardens vagtkompagni helt frem til Da Ibh omtalte vores 9 mm Neuhausen pistol M/1949 som en af verdens bedste mili- mange nye tære grovpistoler, medførte det en vantro hovedrysten fra flere af kredsens skytter, da resultaterne i som bekendt - var ret beskæmmende. Ibh sluttede sit lange foredrag med en indgående omtale af hærens hånd- skydevåben, som er blevet anskaffet i perioden Disse våben - der primært er af canadisk oprindelse - har på verdensplan ført den danske hær helt i front, når det drejer sig om robuste, pålidelige og brugervenlige håndskydevåben. Det er første gang i den 143 år lange periode fra 1865 til 2007, at man kan finde Dan- mark i førerfeltet, når det drejer sig om håndskydevåben. Den 21. februar. Foredrog kontreadmiral Niels Mejdal om ubådene. Det karakteristiske ved dette fartøj er usynlighed, der giver mulighed for at operere tæt på de fjendtlige objekter. Mejdal kom ind på den tekniske udvikling lige fra Danmarks første ubåd Dykkeren, der blev operativ i 1909, gennem bådenes opdeling i klasser, frem til vor seneste ubåd Kronborg. Desuden behandledes ubådens rolle indledningsvis som torpedobåd, patrulje- og overvågningsfartøj, efterretningsorgan samt som aktiv deltager i den 2. Golfkrig. Med engagementet i allieret tjeneste og den påskønnelse som blev opnået gennem vor ubåd Sælens indsats var det for tilhørerne uforståeligt, at den danske ubådshisto- 4

5 rie skulle afsluttes i december Admiralens foredrag var et godt bidrag til tilhørernes kendskab til vor flådes historie. (Litteratur: Forsvarshistoriske Skrifter nr. 1) Den traditionelle Klipfiskfrokost blev afholdt den 28. marts med 30 deltagere. Der er kun at sige: Lækkert og hyggeligt. Traditionen vedligeholdes! Men vanlig sans for aktualitet og historie udfyldte oberstløjtnant Hans A. Schrøder en ventepause med at fortælle om Kvindeligt Flyvekorps historie. Korpset blev oprettet på Dronning Ingrids fødselsdag, nemlig den 28. marts Korpset var en forening af frivillige, men ved kvindekorpsenes integrering i de øvrige hjemmeværnsgrene som en del af forsvarsforliget, blev korpset nedlagt som selvstændigt korps. Medlemmerne ønskede imidlertid at bevare foreningen for at bevare et samlings- og ståsted under navnet: Med Foreningen Mursejleren synes dette at lykkes. (Litteratur: Kvindeligt Flyvekorps v/jytte Green) Skydning efterår 2008 Det ser ud til, at lukningen af Sjælsø Skydebaner med henblik på miljørenovering heller ikke kommer i gang i efteråret Formentlig kan skydningerne således afvikles som hidtil. Der er rekvireret baner som følger: Dato: Tidsrum: Bane: 14 AUG K2 28 AUG K2 11 SEP K2 25 SEP K2 Vi kan stadig bruge flere skytter, mænd som kvinder man behøver ikke skyde på OL-niveau. Bane K2 er kortholdsbanen lige neden for trappen. Nærmere oplysninger hos undertegnede eller Jørgen Dam (tlf ). Landspræmieskydningen afholdes d. 28. august Efter sidste skydning d. 25. september 2008 er der præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær. Gregers Djørup Form./Skydeudvalget Storstrøms Kreds Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo : Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg : Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : 5

6 Fyns Kreds Formand: (Fung.) Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N : Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV mob Giro nr : En solskinsdag i Sønderjylland. Kredsens forårstur startede den 22. maj fra det gamle øvelsesterræn Højstrup i Odense. Efter at alle havde prist det fantastiske sommervejr, som var bestilt af bestyrelsen, kom man "på hjul" med kurs vestover. Forplejningsholdet under ledelse af Holger Jørgensen var sendt i forvejen, således at selskabet ved ankomst til forplejningsområdet syd for Kolding, kunne indtage formiddagskaffe med rundstykker, brunsvigere og andet tilbehør. Forekomsten af brunsvigere samt det gode vejr gjorde, at selskabet var i stand til at fortsætte turen - retning Sønderborg. Dybbøl Historiecenter var næste punkt på dagsordenen. Vi havde fået lovning på en virkelig god guide, og det fik vi. Ole Andersen, tidligere officer, guidede os i de næste 2 timer igennem optakten til krigen 1864, selve slaget den 18. april. Det hele blev garneret med demonstration af udstyr til den enkelte soldat samt fremvisning af enkelte af Hærens artilleripjecer. Samtidig med Fynskredsen var Historiecentret besøgt af et stort antal ambassadører, alle andre var forment adgang. Det vrimlede med sikkerhedsfolk over alt. Forståeligt nok! Vi havde jo betalt kontant. Gode kunder passer man på. Nu var frokosten i sigte, men først skulle vi køre til Frøslevlejren, hvor vi havde bestilt indkvartering. En tur langs med Flensborg Fjord og Gendarmstien i flot solskin er en næsten gratis oplevelse af de store. En sild og en "lille klar" samt diverse godbidder gør, at man kan tilbyde folk næsten alt. Da turen fortsatte til egnen omkring Flensborg, nåede bestyrelsen uanede højder i medlemmernes anseelse. Efter endt proviantering og med god stemning kørte vi i retning Haderslev. Her skulle vi besøge Danmarks største bagerforretning. Skallebækbageren (Teaterstien) har drive-in samt 14 bagerjomfruer - jah! Vigtigst af alt! Brødet er af en fremragende kvalitet. Eftermiddagskaffen blev indtaget ved Hejlsminde og den sidste etape skulle nu gå til Odense. MEN! Vi smuttede lige ind til Føns Strand ved Middelfart, hvor vi i magsvejr så Lillebælt og i særdeleshed Fænøsund i aftensolen. Sønderjylland er dejlig, men Fyn - det er kønt. Turen sluttede i Odense kl En lang dag var forbi. Fynskredsen ønsker alle medlemmer samt deres familier EN GOD SOMMER. Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : 6

7 De tilmeldte medlemmer (her fotograferet ved brønden ved Brødremenighedens Kirke) havde en spændende og hyggelig dag i Christiansfeld ved mindedagen for Slaget i Kolding den 23. april Major Asmussen fortalte levende om Brødremenigheden og Christiansfeld i Kvindehuset, derefter koncert ved Slesvigske Orkester i kirken, march til og kransenedlæggelse på Gudsageren, og endelig frokost og hyggeligt samvær på Brødremenighedens Hotel. Kommende arrangementer Det ser lidt tyndt ud de førstkommende måneder. Vores planlagte besøg i Jelling i august må aflyses. Det kunne ellers have været spændende; men Vejle Amts Historiske Samfund forventer så stort ryk ind af egne medlemmer og råder over så få guider, at de ganske enkelt ikke kunne blive plads til os. Landspræmieskydning i Varde er fortsat under planlægning, men endnu ikke datosat. Regn med en hverdag (TIR-ONS-TOR) i midten af september. Som vanligt inkl. damer og med frokost. Samarbejde med Jyske Brigades venner Brigadens Venner besøger Hærens Kampskole 25. Juni, incl. orienteringer ved Skolechefen, Oberst L.R. Møller, CH/1. BDE, Brigadegeneral P. Bertram, og besøg ved det nye infanterikampkøretøj, IKK. Kredsens medlemmer er velkomne i det omfang, der er plads. Henvendelse om deltagelse til Major I.M. Terkildsen, tlf: , NB! Når MEDDELELSER nr. 160 kommer på gaden er tilmeldingsfristen til dette arrangement faktisk overskredet. Er der plads, kan det dog nås endnu, hvis man er hurtig. Brigadens Venner har endvidere varslet et besøg ved Våbendemonstrationen i Karup 20. august. Nærmere om dette arrangement foreligger p.t. ikke. Kontakt evt. major I.M. Terkildsen for nærmere oplysninger. 7

8 Midtjyske Kreds Formand oberst Michaël Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : : Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Siden sidst Mindehøjtidelighed 1 Den 9. april 2008 kl deltog tre bestyrelsesmedlemmer i en mindehøjtidelighed på Almen Kirkegaard i Aalborg. Mindehøjtideligheden blev afholdt ved kornet Frode Munch Vesterbys grav. Kornetten deltog i kampen den 9. april 1940 i Haderslev. Kornetten var kommandør for en kanonbesætning på tre mand og hensigten var, at han med kanonbesætningen skulle nedkæmpe n tysk panservogn. Han stod uden dækning, da den tyske panservogn åbnede ild. Han blev dødelig såret og døde samme dag af sine sår. Formanden for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Børge Madsen holdt en mindetale. Der var kransenedlægning fra soldaterforeningen og blomsterbuketter fra de samvirkende soldaterforeninger. En slægtning til kornetten holdt en kort mindetale. Efter højtideligheden ved graven blev der holdt en mindesammenkomst på Myntevej i Vestbjerg og efter et par timers forløb sluttede højtideligheden med et på gensyn i Kredsen ser sig desværre ikke i stand til at brillere med nogle gode skyderesultater, men personellet der før deltog i skydningerne, gør meget for stadig at bibeholde muskulaturen i højre arm og skulder, således at skulle det ske, at en pistol fandt vej forbi, er vi stadig i stand til at fastholde "rigtig sigte" og at kunne afgive et skud på rette tid og sted. Nu er der selvfølgelig en vægtforskel på en pistol og en bowlingkugle, men systemet med "rigtig sigte" er næsten identisk med skudafgivelse, så vores resultater i bowlingturnering i sæson 2007/2008 ser således ud: Navn Deltaget x Points i alt Genn.snit Placering Major Gunnar Albrechtsen kaptajn Jes Reiner Pedersen kaptajn Leif Nygaard kaptajn Eigil Højst Pedersen major Henrik Jensen kaptajn Villy Egebo fru Inge Pedersen fru Rita Ehrhorn kaptajn Per Ehrhorn kaptajn Erik Christensen I Bowlingturnering er der indlagt to pokalkampe: Første pokalkamp fandt sted mandag den 26. november resultatet omtalt i meddelelser nr Anden pokalkamp fandt sted mandag den 14. april Resultatet således: 8

9 Navn Points Major Gunnar Albrechtsen 284 Pokalmester kaptajn Villy Egebo 276 kaptajn Leif Nygaard 263 major Henrik Jensen 248 kaptajn Eigil Højst Pedersen 245 fru Inge Pedersen 236 kaptajn Jes Reiner Pedersen 227 kaptajn Per Ehrhorn 221 kaptajn Erik Christensen 195 fru Rita Ehrhorn 187 Pokalen blev overrakt til vinderen på sidste spilledag i sæson 2007/2008 mandag den 5. maj Sæson start 2008/2009: Mandag 11. august 2008 kl Første pokalkamp: mandag den 1. december. Julefrokost og pokaloverrækkelsen: mandag den 22. december Start 2009: Mandag den 5. januar Sidste spilledag i sæson 2008/2009: Mandag den 11. maj Mindehøjtidelighed 2 Tre bestyrelsesmedlemmer deltog i en mindehøjtidelighed for en engelsk flyver Eric Lionel Germain tirsdag den 6. maj 2008 ved mindestenen i Lundby Krat. Den engelske flyver blev skudt ned af tyskerne den 6. maj Ved mindestenen blev der budt velkommen af premierløjtnant Henrik Guldgager Thomsen, HJVD Aalborg. Efter en fællessang "En lærke letted" blev der holdt en kort andagt ved feltpræst Carsten Wind, hvorefter der blev foretaget en kransenedlægning. En trompetsolo "The last post" og en fællessang "Altid frejdig" afsluttede højtideligheden. Valdemarsdag Når medlemmerne får dette blad i hænde har kredsen deltaget i Danmarkssamfundets Valdemarsdag. Den 15. juni fejrede Danmarkssamfundets 100 års jubilæum. Højtideligheden blev afholdt den 14. juni på Gl. Torv i Aalborg, hvor Danmarkssamfundets protektor Hans Kongelig Højhed Prins Joachim udelte faner og justitsminister Lene Espersen holdt flagtalen. Herefter gik vi gennem byen til en afsluttende flaggudstjeneste i Budolfi Kirke. Militærhistorie på HOK hjemmeside De fleste mener med rette, at Hærens Operative Kommandos hjemmeside (eller blot HOK på Google) primært bruges til omtale af aktuelle begivenheder ikke mindst de alt for mange sørgelige meldinger, vi får fra Afghanistan men også mange andre ting, som gør det lettere for vi pensionister at følge med i hærens turbulente nutid. For vi pensionister, der nu har tid til også at interessere os for hærens fortid, kan menupunktet Hærens Historie sikkert være af interesse. Ikke mindst efter, at der nu er hele fire emner, nemlig de to gamle, der har kunnet ses på HOK hjemmeside i nog- 9

10 le måneder ( Hærens ledelse gennem tiderne (se nedenfor) og Internationalt engagement ) og de nyeste, der her får et par ord med på vejen. De to nye punkter på HOK hjemmeside er forskellige både hvad angår forhistorie og formål. Hærens Mærkedage Er en ajourført og ændret udgave af den gamle Hærens Mærke- og Mindedage fra Den nye udgave har to hovedafsnit. Det første er en kronologisk oversigt over begivenheder fra år 1000 og fremad. Denne oversigt vil forhåbentlig være meget anvendelig til at søge historiske emner i en bestemt periode. Det andet afsnit har samme indhold, men er redigeret som den tidligere udgave fra 1976, nemlig med alle begivenhederne (uanset årstal) sorteret efter dato. Det meget omfattende arbejde med at indsamle oplysningerne om mærkedage fra 1016 og til 1975, har været en afgørende forudsætning for, at den nye udgave har kunnet klargøres til udgivelse på ca. to år. Derfor er E. Borgstrøms og Poul Ib Liebes forord fra 1976 gengivet i denne udgave sammen med Det kongelige Garnisonsbiblioteks forord. De ovennævnte forord beskriver blandt andet de vanskeligheder, der er forbundet med at udfærdige en liste over mærkedage, vanskeligheder som jeg i høj grad her følt de forløbne to år. Efter læsning af forordene, er det forhåbentligt forståeligt, at ikke alle begivenheder, der umiddelbart kunne synes relevante, er medtaget. For de nyere mærkedage er det for eksempel meget vanskeligt - med et kort historisk perspektiv - at afgøre, om en begivenhed bør have status som mærkedag. Den nuværende oversigt er naturligvis ikke den evige sandhed, da den kan være behæftet med både unøjagtigheder og mangler. Der opfordres til at supplere (eller korrigere) listen. For at holde kommende bidragsydere på sporet er det lykkedes mig at få staben ved Hærens Operative Kommando til at udfærdige et direktiv for kommende bidrag fra læserne. Dette kan ses på side Her skal jeg blot pege på, at en begivenhed kun kan optages som en mærkedag, hvis der oplyses en dato. Ellers hører begivenheden hjemme i en mere generel krigshistorisk beskrivelse. Man bør også være opmærksom på den afgrænsning, der fastsætter, at enkeltpersoners navne ikke medtages i denne oversigt. Indsamlingen af oplysninger til denne udgave sluttede primo 2006, men man er mere velkommen til at indsende bidrag vedrørende perioden 2006 og fremad til brug i næste udgave. Trods mangler og afvigende opfattelser af en begivenheds betydning håber jeg, at bogen kan være til nytte for de af jer, der bedriver militærhistorisk arbejde. Danske hærordninger efter 2. Verdenskrig i nationalt og internationalt perspektiv Dette skrift er en langt mere nutidig beskrivelse af hærens forhold. Bogen omfatter en prolog (1937-ordningen, der danner grundlaget for hærens forhold de efterfølgende år), Afsnit I : Genopbygningen og den kolde krig (om de ordninger, der for mange af vi pensionister har dannet grundlag for både glæder og frustrationer over politikeres og foresatte myndigheders beslutninger), Afsnit II : Europa under forandring (om de ændringer i form af nye forpligtelser og udfordringer, som ophøret af den kolde krig medførte) samt Afsnit III Efter år 2000: Fjernt fra Danmark (bl.a. om de faktorer, der spillede ind under den omfattende konvertering af hæren fra primært at skulle forsvare Danmark til også at være et udenrigspolitisk instrument). Ud over alle de referencer, der er medtaget efter hvert af skriftets 18 kapitler, er der medtaget en bibliografi (Tillæg 2), hvor et antal primære kilder er specielt fremhævet. I Tillæg 1 beskrives hærens krigsorganisation ved (med ca. 10 års interval) at nævne de operative myndigheders enheder til og med bataljonsniveauet. De ca. 15 sider hviler på oplysninger i skriftet Afdelinger i hæren 1951 til (1997) (udarbejdet af major 10

11 K. Fabricius i slutningen af 1990-erne), samt diverse organisationsskemaer, major J. Gram-Andersen: Det Sjællandske Korps og diverse informationsmaterialer fra Hærens Operative Kommando. For begge bøger gælder, at de er udgivet af Hærens Operative Kommando den 7. april De er blevet til i regi af Hærens Militærhistoriske Arbejder med undertegnede som redaktør. Ingen af bøgerne sælges kommercielt, men kan - så længe lager haves - rekvireres ved henvendelse til Ledelsessekretariatet, Hærens Operative Kommando, telefon (klartone) 7011, idet Hærens Mærkedage kan erhverves for kr. 100,- plus forsendelsesomkostninger, mens Hærordninger koster kr. 80,- plus forsendelsesomkostninger. Det skal også lige bemærkes, at bøgerne findes som pdf.filer på forsvaret.dk/hok/. Filerne kan downloades gratis, og der er tilknyttet et søgemodul af en så høj kvalitet, at jeg har afstået fra det omfattende arbejde med at lave registre. Men i denne ITstyrede tid, må I finde jer i - og nyde fordelene ved - de tekniske fremskridt. Netværksmedlemmet oberstløjtnant Aage Damm får en personlig tak for indsatsen med korrekturlæsning og andet i forbindelse med redigering af Hærens Mærkedage. Netværk Det arbejde, som ligger bag de ovennævnte udgivelser kunne jeg naturligvis ikke præstere alene. To meget potente backing groups er medvirkende til, at disse projekter har kunnet lykkes. Naturligvis må jeg først nævne Ledelsessekretariatet ved Hærens Operative Kommando, hvor jeg organisatorisk hører til i min rolle som den, der står for Hærens Militærhistoriske Arbejder. Ledelsessekretariatet klarer alt det administrative og økonomiske samt en mængde praktisk hjælp og rådgivning. Og så er det jo i øvrigt dem, der sætter mig i arbejde! I betragtning af, at den forholdsvis lille stab på knapt 20 personer 11

12 skal servicere både generalen, hærens myndigheder - og mig efter behov, synes jeg det går helt fint! HMA-opgaverne kan groft deles op i to grupper: De, der fastsættes i det årlige direktiv og de, der dukker op i løbet at året. De sidstnævnte kan både være fra ST/HOK, mine egne ideer som opstår i løbet af året og - ikke mindst - historiske spørgsmål fra civile borgere. Både de direktivstyrede opgaver og de pludseligt opdukkende ligger oftest langt ud over min paratviden. Derfor er det glædeligt, at så mange (i øjeblikket ca. 60), primært pensionerede, men også tjenstgørende har meldt sig til at støtte HMA-arbejdet. Det sker både ved, at man selv henvender sig med gode ideer og oplysninger samt ved at hjælpe mig med at få afklaret problemer. Det seneste godt halve år har vi arbejdet med to projekter, som gerne begge skulle blive synlige på HOK hjemmeside i løbet af nogle måneder. Det ene er en liste over hærens forskellige militære samlinger samt civile museer, der kan give interesserede - ikke mindst civile - et indtryk af hærens historie. Denne liste har mange fra HMAnetværket, hærens myndigheder og civile museer bidraget til. Listen over de ca. 30 museer kan allerede nu ses på hjemmesiden. Det andet projekt kaldes Militærmusikkens historiebog og udarbejdes af oberstløjtnant E.B. Johansen, GHR, der står for tekst og valg af musikeksempler, mens webmaster i Ledelsessekretariatet, H.H. Niclasen, har lovet at påtage sig den udfordring at få både musikeksemplerne og teksten med på HOK hjemmeside. Der er altså mange gode grunde til at besøge HOK hjemme side. God fornøjelse! Svend C. Volden Etatshistoriker (Red.) Hærens ledelse gennem tiderne Kilde: HOK hjemmeside Det danske forsvars formål Det danske forsvars formål er at forebygge konflikter og krig, at hævde Danmarks suverænitet, at sikre landets fortsatte eksistens og integritet samt at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Sådan har man ikke altid kunnet beskrive formålet med landets væbnede styrker. For blot få hundrede år siden var Danmark en stormagt, hvor landets væbnede styrker - dengang hæren og flåden - havde til formål at bidrage til (og udbygge) landets status som en indflydelsesrig europæisk nation, ja i en periode også som kolonimagt. Dengang var det landets monark, der egenmægtigt besluttede anvendelsen af de væbnede styrker. Fra enevældens indførelse i 1660 og de følgende ca. 200 år havde kongen hjælpere (primært adelsmænd i roller som f.eks. ministre og generaler), men ofte var det kongen selv, der fastsatte størrelsen og bevæbningen af landets krigsmagt. Og kongen førte selv styrkerne under kamp! - Men det var også kongen, der betalte, så nutidens indenrigspolitiske stridigheder om forsvarsbudgettets størrelse var dengang et ukendt fænomen. 200 års virke Da de danske militære styrker ofte skulle indsættes i geografisk adskilte områder, skete det af og til, at en general fik ansvaret for en militær operation. Denne delegering af ansvaret udviklede sig, så den ikke udelukkende gjaldt hærenheder, der blev indsat i udlandet, men også hærenheder i landsdele inden for det dengang store kongeriges geografiske område. I perioden under napoleonskrigene blev denne tendens udviklet, idet hærføreren af praktiske årsager måtte afstå fra selv at overskue hele slagmarken fra en enkelt position. - Men det var stadig kongen, der traf de væsentlige beslutninger. Krigen på Sjælland i 1807 er et eksempel på denne form for ledelse. 12

13 Efter 1808 fortsatte udviklingen i forsvarsmagtens opgavedeling, og i 1815 opdeltes forsvaret af Danmark i fire generalkommandoer med kongen som øverste myndighed: Sjælland og omliggende øer, Fyn og Langeland, Nørre Jylland samt hertugdømmerne Slesvig og Holstein. Denne inddeling blev i de følgende år ændret og tilpasset den sikkerhedspolitiske situation. Samtidig opstod der behov for at planlægge forsvarets virke i fredstid, hvorefter Generalstaben blev oprettet i Denne begivenhed betragtes historisk set som Hærens Operative Kommandos oprindelse. Om end meget har ændret sig i løbet af de næsten 200 år, der er gået siden da, har udviklingen ført os frem til endnu en historisk milepæl: Oprettelsen af Hærens Operative Kommando i Årene mellem oprettelsen af Generalstaben i 1808 og oprettelsen af Hærens Operative Kommando i 1991 medførte mange ændringer af hærens øverste ledelsesstruktur. Her skal blot fremhæves de mest markante elementer i denne udvikling: Underskrivelsen af Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 dannede grundlag for mange af de store ændringer, der førte til grundlaget for hærens ledelse og virke i dag. Kun nogle enkelte er nævnt nedenfor. Efter treårskrigen blev det landmilitære forsvar inddelt i to generalkommandoer, en for Sjælland og omliggende øer samt en for det jysk-fynske område. Denne inddeling blev fastholdt i loven af 1867, men i 1922 oprettedes Generalkommandoen, hvor det overordnede ansvar for det landmilitære forsvar blev placeret blev Generalstabens status som selvstændig myndighed direkte under Krigsministeriet ophævet, hvorefter Generalstaben videreførtes som en stab i Generalkommandoen. Efter 2. verdenskrig I perioden efter Anden Verdenskrig blev forsvarssamarbejdet inden for NATO etableret og udbygget, og forsvarets øverste ledelse blev reorganiseret. I 1950 blev Forsvarsministeriet dannet ved sammenlægning af Krigsministeriet og Marineministeriet. Generalkommandoen blev nedlagt, og der blev oprettet tre værnskommandoer: Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen. Under Hærkommandoen oprettedes Vestre Landsdelskommando, Østre Landsdelskommando og Bornholms Region; endvidere blev regimentsinddelingerne fastlagt med 25 (i 2007: 8) regimenter, som vi kender dem i dag, men dengang med et langt mere omfattende ansvarsområde end nu. Forsvarskommandoen blev oprettet i 1970 i forbindelse med en omorganisering af Forsvarsministeriet, og den nye kommando blev placeret i Vedbæk. Danmark var i årenes løb blevet stærkt integreret i NATOsamarbejdet, hvilket også gjorde det nødvendigt at tilpasse Forsvarskommandoens organisation. I 1982 blev de tre værnsstabe integreret i forsvarsstaben på linie med fagstabene, og der blev samlet en lang række værnsfælles og værnsspecifikke forvaltningsopgaver i Forsvarskommandoen. Decentralisering Allerede i midten af 1980'erne opstod der behov for at styrke forsvarets øverste ledelse. Ideerne om decentralisering slog i denne periode stærkt igennem, og de værnsspecifikke opgaver blev igen lagt ud til de operative kommandoer. De store ændringer i Østeuropa i slutningen af 1980'erne medførte behov for at analysere Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold. Regeringen nedsatte i 1988 en forsvarskommission, der fik til opgave at gennemføre en analyse og fremsætte forslag til den fremtidige udvikling af det danske forsvar. Forsvarskommissionen foreslog blandt andet, at der blev indført en driftsorienteret struktur i Forsvarskommandoen, der primært skulle varetage overordnede værnsfælles opgaver. De værnsspecifikke opgaver skulle løses af tre underlagte operative kommandoer (Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando (op- 13

14 rettet 1961) og Flyvertaktisk Kommando (oprettet 1955)). Det var med baggrund i dette kommissionsarbejde, at Hærens Operative Kommando blev oprettet 1. januar 1991, indledningsvis med hovedkvarter i Århus, men fra 1. august 1993 med hovedkvarter på Flyvestation Karup. Efterfølgende blev hærens opgaver ændret med henblik på bedre at kunne bidrage til at skabe sikrere forhold i Europas urolige egne og andre steder i verden. For at skabe mulighed herfor opgav man den ovenfor omtalte decentralisering og iværksatte omkrig årtusindskiftet en stærk centralisering med henblik på at kunne udspare ressourcer til deltagelse i internationale engagementer. De omfattende ændringer, der er sket i hæren de seneste ca år er beskrevet i Danske hærordninger efter 1945, ligesom man kan se, hvordan de seneste års ændringer har medvirket til at kunne løse opgaver, som nutidens sikkerhedspolitiske situation kræver af hæren. Man kan se mange oplysninger om hærens historie i oversigterne Hærens Mærkedage, og Internationale Engagement, mens dagsaktuelle oplysninger om hærens forhold og internationale aktiviteter kan følges i denne hjemmesides andre afsnit, f.eks. Om hæren og International Info. Mindesmærke for faldne danskere Irak, Bagdad: Ved St. George Episcopal Church er der indviet et monument for de danske soldater, der døde under tjeneste i Irak. Af premierløjtnant Dennis Sobol. Søndag den 11. maj var ikke en helt almindelig søndag for de danske soldater, der stadig befinder sig i Irak. Dagen gav soldaterne en god mulighed for at mindes deres faldne kammerater og kollegaer. Ved St. George Episcopal Church i den røde zone i Bagdad var der indvielse af et nyopført monument til ære for de otte danske soldater, der har måttet lade livet under tjeneste i Irak. Indvielsen startede med en gudstjeneste i kirken, hvor de danske soldater blev mødt med børnesang og smil fra den store del af menigheden, der var mødt op for at deltage. Under gudstjenesten prædikede den britisk anglikanske præst Canon Andrew White kort på engelsk. Herefter sang børnene, og Canon Andrew White takkede for den indsats, Danmark har bidraget med i Irak. Efter gudstjenesten blev det nyopførte monument indviet. Monumentet blev afsløret af den danske ambassadør, Bo Eric Weber, og der blev lagt tre kranse fra henholdsvis Den Kongelige Danske Ambassade, Hærens Operative Kommando og Det Danske Personbeskyttelsesdetachement i Bagdad. St. George Kirken er bygget i 1936 og er rejst som mindesmærke over de britiske soldater, som faldt under 1. Verdenskrig. Kirken er den eneste tilbageværende anglikanske kirke i Irak. Kirken har kun været åben i perioder op til 2003, men den blev med hjælp fra præst Canon Andrew White genåbnet efter krigens afslutning. Kirken har i dag mennesker tilknyttet, og det gør den til en af de største og mest aktive kirker i Irak. Monumentet er finansieret af overskuddet fra Dancon-marcher gennemført i Bagdad. På monumentet står de faldne soldaters rang, navn, alder og dødsdato. I toppen af monumentet står skrevet: 14

15 Jesus says, I am the one who raises the dead and gives them life again. Who believes in me, even though he dies like anyone else, shall live again. John, 11:25-26 Efter indvielsen af monumentet fortsatte turen til en legeplads ved en skole, der er tilknyttet kirken. Legepladsen, som er finansieret af Københavns Stift, blev indviet af den danske ambassadør. Skolen har elever. Det var elever herfra, der sang i kirken, og de har også malet de sten, der ligger ved foden af monumentet. St. George Kirken var frem til 2003 kun åben i perioder og havde ikke en fast præst. Efter krigen blev kirken genåbnet. Kilde: HOK hjemmeside EFTERÅRSTUR I SEPTEMBER / OKTOBER 2008 med Strehles Rejser Turen går via KARLSKRONA til GDYNIA. Rundvisning på MARIENBURG, et fæstningsværk på 21 ha, som var hovedsæde for MARIA RIDDERNE. Rundvisning på WOLFSCHANZE - Hitlers Hovedkvarter, hvor han boede næsten 1000 dage under 2. Verdenskrig. Orgelkoncert og rundvisning på SWIETA LIPKA (Heilige Linde) en valfartskirke fra det 17. årh. WARZAWA - her tilbringer vi 2 dage. En dag med Kongeslottet, Stare Miastro, Barbakan og den gamle bydel samt byens flotteste udsigt fra 30. etage - og en dag fri. GRUNDWALD - Her stod middelalderens største slag med mand, hvor den polsk/litauriske hær vandt over Maria Ridderne, som flygtede til KØNIGSBERG. Vi kører gennem KASZUBIEN til SOPOT og Grand Hotel, som Hitler brugte inden 2. Verdenskrig og se den uberørte suite, som han boede i. Den sidste dag tilbringer vi i GDANSK. Her skal vi se WESTERPLATTE, Rådhuset, Neptunbrønden, Mastekranen, Mariaka gaden hvor filmen om Buttenbrook blev optaget, Mariakirken, verdens største murstenskirke med plads til mennesker. Den 7. dag er næsten til ende. Vi tager færgen tilbage til Sverige og videre til København. Nærmere oplysninger hos Franz Strehle se Nordjyske kreds. 15

16 Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Skydning Midt- og Vestsj. Antvorskov Bowling Nordjysk Løvvangen SIDSTE DAG Bowling start Nordjyske Løvvangen Skydning København Sjælsø K Våben demo. Karup Skydning **) København Sjælsø K Skydning København Sjælsø K Skydning København Sjælsø K **) Landspræmieskydning (København) Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Forventet udsendt: Deadline Meddelelser nr. 161 (September oktober 2008) Deadline Meddelelser nr. 162 (November december 2008) Deadline Meddelelser nr. 163 (Januar februar 2009) Deadline Meddelelser nr. 164 (Marts-april 2009) Deadline Meddelelser nr. 165 (Maj- juni 2009) Deadline Meddelelser nr. 166 (Juli august 2009) Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening se eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf Dato Aktivitet Hvor Hvornår juli War & Peace-Show Beltring, England 20. september Åbent hus - GHR, Antvorskov e.n.o. Åbent hus DANILOG, Vordingborg 4. oktober Åbent hus I/Livgarden, Høvelte oktober Kulturnat. København Rosenborg Eksercerplads Tryk Totalforsvarsregion Sjælland Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 157 Januar - Februar 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 144 November - december 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 146 Marts april 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 168 November - december 2009 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 National

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35

2.H København. Lemvig Gymnasium. Rejsen. Hotellet. Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 2.H København 2014 2.H København Lemvig Gymnasium Rejsen Vi rejser med DSB fra Struer. Tog fra Struer til Århus 06.37 08.35 Tog fra Århus til København H 09.04 12.42 Hjemrejse fra København H 12.50. I

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere