Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R. Nr. 160 Juli - August 2008"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 160 Juli - August 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 FOUAT junta foto Side 3 Berigtigelse Side 4 Meddelelser fra kredsene Side 4 Militærhistorie på HOK hjemmeside Side 9 Hærens ledelse gennem tiderne Side 12 Mindesmærke for faldne danskere Side 14 Annonce Strehles Rjser Side 15 Overblik FOUAT s kalender Side 16 Deadlines for stof til bladet forventet udsendelse Andre begivenheder af interesse for FOUAT God sommer

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Arb.: Mobil : : Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Skydeudvalgsformand Gregers Djørup Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 2

3 Foreningens Junta (herrerne fra side 2) ses her samlet ved årsmødet: Fra venstre webmaster Peter Thomsen, redaktør Mogens Pedersen, næstformand Jørgen Larsen, forretningsfører Erik Petersen og landsformand Jørgen Sverker Nielsson. Foto: Gregers Djørup 3

4 Fællestyrelsen Redaktionen beklager en fejl i referatet i Nr. 159 fra årsmødet i Odense: Indlægget om INTERFORCE blev holdt pens. Oberst Jørgen Jelstrup, hvis udførligt blev omtalt andetsteds i bladet. Beklager! indlæg dog Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Tilbageblik februar-maj 2008 Februar måned bød på de to annoncerede foredrag, 'Håndskydevåben i den danske hær (og hjemmeværn) samt 'Danmarks ubåde i fred og krig'. Den 7. februar gennemgik oberstløjtnant Carl Ibh håndskydevåbene, der omfattede i alt 75 forskellimange af de nævnte ge våben fra perioden. De fordelte sig med 36 rifler og karabiner, 7 maskinpistoler, 14 revolvere og pistoler samt 18 rekyl- og maskingeværer. De interesserede tilhørere kunne nikke genkendende til våben. Et par af de ældste tilstedeværende havde f.eks. benyttet Krag-Jørgensen geværet M/1889, der var den danske hærs hovedbevæbning i 53 år fra 1890 til 1943, hvor hele restbeholdningen blev tysk krigsbytte. Flere havde også benyttet det svenske Mausergevær og den engelske Lee-Enfield riffel i årene lige efter 2. Verdenskrig. Størst gensynsglæde blandt tilhørerne vakte dog omtalen af Garandgeværet fra Alle havde gode minder om dette gevær fra dagene på skydebane eller i skydeterræn. Geværet blev benyttet til 1985, - dog ved Livgardens vagtkompagni helt frem til Da Ibh omtalte vores 9 mm Neuhausen pistol M/1949 som en af verdens bedste mili- mange nye tære grovpistoler, medførte det en vantro hovedrysten fra flere af kredsens skytter, da resultaterne i som bekendt - var ret beskæmmende. Ibh sluttede sit lange foredrag med en indgående omtale af hærens hånd- skydevåben, som er blevet anskaffet i perioden Disse våben - der primært er af canadisk oprindelse - har på verdensplan ført den danske hær helt i front, når det drejer sig om robuste, pålidelige og brugervenlige håndskydevåben. Det er første gang i den 143 år lange periode fra 1865 til 2007, at man kan finde Dan- mark i førerfeltet, når det drejer sig om håndskydevåben. Den 21. februar. Foredrog kontreadmiral Niels Mejdal om ubådene. Det karakteristiske ved dette fartøj er usynlighed, der giver mulighed for at operere tæt på de fjendtlige objekter. Mejdal kom ind på den tekniske udvikling lige fra Danmarks første ubåd Dykkeren, der blev operativ i 1909, gennem bådenes opdeling i klasser, frem til vor seneste ubåd Kronborg. Desuden behandledes ubådens rolle indledningsvis som torpedobåd, patrulje- og overvågningsfartøj, efterretningsorgan samt som aktiv deltager i den 2. Golfkrig. Med engagementet i allieret tjeneste og den påskønnelse som blev opnået gennem vor ubåd Sælens indsats var det for tilhørerne uforståeligt, at den danske ubådshisto- 4

5 rie skulle afsluttes i december Admiralens foredrag var et godt bidrag til tilhørernes kendskab til vor flådes historie. (Litteratur: Forsvarshistoriske Skrifter nr. 1) Den traditionelle Klipfiskfrokost blev afholdt den 28. marts med 30 deltagere. Der er kun at sige: Lækkert og hyggeligt. Traditionen vedligeholdes! Men vanlig sans for aktualitet og historie udfyldte oberstløjtnant Hans A. Schrøder en ventepause med at fortælle om Kvindeligt Flyvekorps historie. Korpset blev oprettet på Dronning Ingrids fødselsdag, nemlig den 28. marts Korpset var en forening af frivillige, men ved kvindekorpsenes integrering i de øvrige hjemmeværnsgrene som en del af forsvarsforliget, blev korpset nedlagt som selvstændigt korps. Medlemmerne ønskede imidlertid at bevare foreningen for at bevare et samlings- og ståsted under navnet: Med Foreningen Mursejleren synes dette at lykkes. (Litteratur: Kvindeligt Flyvekorps v/jytte Green) Skydning efterår 2008 Det ser ud til, at lukningen af Sjælsø Skydebaner med henblik på miljørenovering heller ikke kommer i gang i efteråret Formentlig kan skydningerne således afvikles som hidtil. Der er rekvireret baner som følger: Dato: Tidsrum: Bane: 14 AUG K2 28 AUG K2 11 SEP K2 25 SEP K2 Vi kan stadig bruge flere skytter, mænd som kvinder man behøver ikke skyde på OL-niveau. Bane K2 er kortholdsbanen lige neden for trappen. Nærmere oplysninger hos undertegnede eller Jørgen Dam (tlf ). Landspræmieskydningen afholdes d. 28. august Efter sidste skydning d. 25. september 2008 er der præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær. Gregers Djørup Form./Skydeudvalget Storstrøms Kreds Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo : Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg : Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : 5

6 Fyns Kreds Formand: (Fung.) Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N : Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV mob Giro nr : En solskinsdag i Sønderjylland. Kredsens forårstur startede den 22. maj fra det gamle øvelsesterræn Højstrup i Odense. Efter at alle havde prist det fantastiske sommervejr, som var bestilt af bestyrelsen, kom man "på hjul" med kurs vestover. Forplejningsholdet under ledelse af Holger Jørgensen var sendt i forvejen, således at selskabet ved ankomst til forplejningsområdet syd for Kolding, kunne indtage formiddagskaffe med rundstykker, brunsvigere og andet tilbehør. Forekomsten af brunsvigere samt det gode vejr gjorde, at selskabet var i stand til at fortsætte turen - retning Sønderborg. Dybbøl Historiecenter var næste punkt på dagsordenen. Vi havde fået lovning på en virkelig god guide, og det fik vi. Ole Andersen, tidligere officer, guidede os i de næste 2 timer igennem optakten til krigen 1864, selve slaget den 18. april. Det hele blev garneret med demonstration af udstyr til den enkelte soldat samt fremvisning af enkelte af Hærens artilleripjecer. Samtidig med Fynskredsen var Historiecentret besøgt af et stort antal ambassadører, alle andre var forment adgang. Det vrimlede med sikkerhedsfolk over alt. Forståeligt nok! Vi havde jo betalt kontant. Gode kunder passer man på. Nu var frokosten i sigte, men først skulle vi køre til Frøslevlejren, hvor vi havde bestilt indkvartering. En tur langs med Flensborg Fjord og Gendarmstien i flot solskin er en næsten gratis oplevelse af de store. En sild og en "lille klar" samt diverse godbidder gør, at man kan tilbyde folk næsten alt. Da turen fortsatte til egnen omkring Flensborg, nåede bestyrelsen uanede højder i medlemmernes anseelse. Efter endt proviantering og med god stemning kørte vi i retning Haderslev. Her skulle vi besøge Danmarks største bagerforretning. Skallebækbageren (Teaterstien) har drive-in samt 14 bagerjomfruer - jah! Vigtigst af alt! Brødet er af en fremragende kvalitet. Eftermiddagskaffen blev indtaget ved Hejlsminde og den sidste etape skulle nu gå til Odense. MEN! Vi smuttede lige ind til Føns Strand ved Middelfart, hvor vi i magsvejr så Lillebælt og i særdeleshed Fænøsund i aftensolen. Sønderjylland er dejlig, men Fyn - det er kønt. Turen sluttede i Odense kl En lang dag var forbi. Fynskredsen ønsker alle medlemmer samt deres familier EN GOD SOMMER. Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : 6

7 De tilmeldte medlemmer (her fotograferet ved brønden ved Brødremenighedens Kirke) havde en spændende og hyggelig dag i Christiansfeld ved mindedagen for Slaget i Kolding den 23. april Major Asmussen fortalte levende om Brødremenigheden og Christiansfeld i Kvindehuset, derefter koncert ved Slesvigske Orkester i kirken, march til og kransenedlæggelse på Gudsageren, og endelig frokost og hyggeligt samvær på Brødremenighedens Hotel. Kommende arrangementer Det ser lidt tyndt ud de førstkommende måneder. Vores planlagte besøg i Jelling i august må aflyses. Det kunne ellers have været spændende; men Vejle Amts Historiske Samfund forventer så stort ryk ind af egne medlemmer og råder over så få guider, at de ganske enkelt ikke kunne blive plads til os. Landspræmieskydning i Varde er fortsat under planlægning, men endnu ikke datosat. Regn med en hverdag (TIR-ONS-TOR) i midten af september. Som vanligt inkl. damer og med frokost. Samarbejde med Jyske Brigades venner Brigadens Venner besøger Hærens Kampskole 25. Juni, incl. orienteringer ved Skolechefen, Oberst L.R. Møller, CH/1. BDE, Brigadegeneral P. Bertram, og besøg ved det nye infanterikampkøretøj, IKK. Kredsens medlemmer er velkomne i det omfang, der er plads. Henvendelse om deltagelse til Major I.M. Terkildsen, tlf: , NB! Når MEDDELELSER nr. 160 kommer på gaden er tilmeldingsfristen til dette arrangement faktisk overskredet. Er der plads, kan det dog nås endnu, hvis man er hurtig. Brigadens Venner har endvidere varslet et besøg ved Våbendemonstrationen i Karup 20. august. Nærmere om dette arrangement foreligger p.t. ikke. Kontakt evt. major I.M. Terkildsen for nærmere oplysninger. 7

8 Midtjyske Kreds Formand oberst Michaël Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : : Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Siden sidst Mindehøjtidelighed 1 Den 9. april 2008 kl deltog tre bestyrelsesmedlemmer i en mindehøjtidelighed på Almen Kirkegaard i Aalborg. Mindehøjtideligheden blev afholdt ved kornet Frode Munch Vesterbys grav. Kornetten deltog i kampen den 9. april 1940 i Haderslev. Kornetten var kommandør for en kanonbesætning på tre mand og hensigten var, at han med kanonbesætningen skulle nedkæmpe n tysk panservogn. Han stod uden dækning, da den tyske panservogn åbnede ild. Han blev dødelig såret og døde samme dag af sine sår. Formanden for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Børge Madsen holdt en mindetale. Der var kransenedlægning fra soldaterforeningen og blomsterbuketter fra de samvirkende soldaterforeninger. En slægtning til kornetten holdt en kort mindetale. Efter højtideligheden ved graven blev der holdt en mindesammenkomst på Myntevej i Vestbjerg og efter et par timers forløb sluttede højtideligheden med et på gensyn i Kredsen ser sig desværre ikke i stand til at brillere med nogle gode skyderesultater, men personellet der før deltog i skydningerne, gør meget for stadig at bibeholde muskulaturen i højre arm og skulder, således at skulle det ske, at en pistol fandt vej forbi, er vi stadig i stand til at fastholde "rigtig sigte" og at kunne afgive et skud på rette tid og sted. Nu er der selvfølgelig en vægtforskel på en pistol og en bowlingkugle, men systemet med "rigtig sigte" er næsten identisk med skudafgivelse, så vores resultater i bowlingturnering i sæson 2007/2008 ser således ud: Navn Deltaget x Points i alt Genn.snit Placering Major Gunnar Albrechtsen kaptajn Jes Reiner Pedersen kaptajn Leif Nygaard kaptajn Eigil Højst Pedersen major Henrik Jensen kaptajn Villy Egebo fru Inge Pedersen fru Rita Ehrhorn kaptajn Per Ehrhorn kaptajn Erik Christensen I Bowlingturnering er der indlagt to pokalkampe: Første pokalkamp fandt sted mandag den 26. november resultatet omtalt i meddelelser nr Anden pokalkamp fandt sted mandag den 14. april Resultatet således: 8

9 Navn Points Major Gunnar Albrechtsen 284 Pokalmester kaptajn Villy Egebo 276 kaptajn Leif Nygaard 263 major Henrik Jensen 248 kaptajn Eigil Højst Pedersen 245 fru Inge Pedersen 236 kaptajn Jes Reiner Pedersen 227 kaptajn Per Ehrhorn 221 kaptajn Erik Christensen 195 fru Rita Ehrhorn 187 Pokalen blev overrakt til vinderen på sidste spilledag i sæson 2007/2008 mandag den 5. maj Sæson start 2008/2009: Mandag 11. august 2008 kl Første pokalkamp: mandag den 1. december. Julefrokost og pokaloverrækkelsen: mandag den 22. december Start 2009: Mandag den 5. januar Sidste spilledag i sæson 2008/2009: Mandag den 11. maj Mindehøjtidelighed 2 Tre bestyrelsesmedlemmer deltog i en mindehøjtidelighed for en engelsk flyver Eric Lionel Germain tirsdag den 6. maj 2008 ved mindestenen i Lundby Krat. Den engelske flyver blev skudt ned af tyskerne den 6. maj Ved mindestenen blev der budt velkommen af premierløjtnant Henrik Guldgager Thomsen, HJVD Aalborg. Efter en fællessang "En lærke letted" blev der holdt en kort andagt ved feltpræst Carsten Wind, hvorefter der blev foretaget en kransenedlægning. En trompetsolo "The last post" og en fællessang "Altid frejdig" afsluttede højtideligheden. Valdemarsdag Når medlemmerne får dette blad i hænde har kredsen deltaget i Danmarkssamfundets Valdemarsdag. Den 15. juni fejrede Danmarkssamfundets 100 års jubilæum. Højtideligheden blev afholdt den 14. juni på Gl. Torv i Aalborg, hvor Danmarkssamfundets protektor Hans Kongelig Højhed Prins Joachim udelte faner og justitsminister Lene Espersen holdt flagtalen. Herefter gik vi gennem byen til en afsluttende flaggudstjeneste i Budolfi Kirke. Militærhistorie på HOK hjemmeside De fleste mener med rette, at Hærens Operative Kommandos hjemmeside (eller blot HOK på Google) primært bruges til omtale af aktuelle begivenheder ikke mindst de alt for mange sørgelige meldinger, vi får fra Afghanistan men også mange andre ting, som gør det lettere for vi pensionister at følge med i hærens turbulente nutid. For vi pensionister, der nu har tid til også at interessere os for hærens fortid, kan menupunktet Hærens Historie sikkert være af interesse. Ikke mindst efter, at der nu er hele fire emner, nemlig de to gamle, der har kunnet ses på HOK hjemmeside i nog- 9

10 le måneder ( Hærens ledelse gennem tiderne (se nedenfor) og Internationalt engagement ) og de nyeste, der her får et par ord med på vejen. De to nye punkter på HOK hjemmeside er forskellige både hvad angår forhistorie og formål. Hærens Mærkedage Er en ajourført og ændret udgave af den gamle Hærens Mærke- og Mindedage fra Den nye udgave har to hovedafsnit. Det første er en kronologisk oversigt over begivenheder fra år 1000 og fremad. Denne oversigt vil forhåbentlig være meget anvendelig til at søge historiske emner i en bestemt periode. Det andet afsnit har samme indhold, men er redigeret som den tidligere udgave fra 1976, nemlig med alle begivenhederne (uanset årstal) sorteret efter dato. Det meget omfattende arbejde med at indsamle oplysningerne om mærkedage fra 1016 og til 1975, har været en afgørende forudsætning for, at den nye udgave har kunnet klargøres til udgivelse på ca. to år. Derfor er E. Borgstrøms og Poul Ib Liebes forord fra 1976 gengivet i denne udgave sammen med Det kongelige Garnisonsbiblioteks forord. De ovennævnte forord beskriver blandt andet de vanskeligheder, der er forbundet med at udfærdige en liste over mærkedage, vanskeligheder som jeg i høj grad her følt de forløbne to år. Efter læsning af forordene, er det forhåbentligt forståeligt, at ikke alle begivenheder, der umiddelbart kunne synes relevante, er medtaget. For de nyere mærkedage er det for eksempel meget vanskeligt - med et kort historisk perspektiv - at afgøre, om en begivenhed bør have status som mærkedag. Den nuværende oversigt er naturligvis ikke den evige sandhed, da den kan være behæftet med både unøjagtigheder og mangler. Der opfordres til at supplere (eller korrigere) listen. For at holde kommende bidragsydere på sporet er det lykkedes mig at få staben ved Hærens Operative Kommando til at udfærdige et direktiv for kommende bidrag fra læserne. Dette kan ses på side Her skal jeg blot pege på, at en begivenhed kun kan optages som en mærkedag, hvis der oplyses en dato. Ellers hører begivenheden hjemme i en mere generel krigshistorisk beskrivelse. Man bør også være opmærksom på den afgrænsning, der fastsætter, at enkeltpersoners navne ikke medtages i denne oversigt. Indsamlingen af oplysninger til denne udgave sluttede primo 2006, men man er mere velkommen til at indsende bidrag vedrørende perioden 2006 og fremad til brug i næste udgave. Trods mangler og afvigende opfattelser af en begivenheds betydning håber jeg, at bogen kan være til nytte for de af jer, der bedriver militærhistorisk arbejde. Danske hærordninger efter 2. Verdenskrig i nationalt og internationalt perspektiv Dette skrift er en langt mere nutidig beskrivelse af hærens forhold. Bogen omfatter en prolog (1937-ordningen, der danner grundlaget for hærens forhold de efterfølgende år), Afsnit I : Genopbygningen og den kolde krig (om de ordninger, der for mange af vi pensionister har dannet grundlag for både glæder og frustrationer over politikeres og foresatte myndigheders beslutninger), Afsnit II : Europa under forandring (om de ændringer i form af nye forpligtelser og udfordringer, som ophøret af den kolde krig medførte) samt Afsnit III Efter år 2000: Fjernt fra Danmark (bl.a. om de faktorer, der spillede ind under den omfattende konvertering af hæren fra primært at skulle forsvare Danmark til også at være et udenrigspolitisk instrument). Ud over alle de referencer, der er medtaget efter hvert af skriftets 18 kapitler, er der medtaget en bibliografi (Tillæg 2), hvor et antal primære kilder er specielt fremhævet. I Tillæg 1 beskrives hærens krigsorganisation ved (med ca. 10 års interval) at nævne de operative myndigheders enheder til og med bataljonsniveauet. De ca. 15 sider hviler på oplysninger i skriftet Afdelinger i hæren 1951 til (1997) (udarbejdet af major 10

11 K. Fabricius i slutningen af 1990-erne), samt diverse organisationsskemaer, major J. Gram-Andersen: Det Sjællandske Korps og diverse informationsmaterialer fra Hærens Operative Kommando. For begge bøger gælder, at de er udgivet af Hærens Operative Kommando den 7. april De er blevet til i regi af Hærens Militærhistoriske Arbejder med undertegnede som redaktør. Ingen af bøgerne sælges kommercielt, men kan - så længe lager haves - rekvireres ved henvendelse til Ledelsessekretariatet, Hærens Operative Kommando, telefon (klartone) 7011, idet Hærens Mærkedage kan erhverves for kr. 100,- plus forsendelsesomkostninger, mens Hærordninger koster kr. 80,- plus forsendelsesomkostninger. Det skal også lige bemærkes, at bøgerne findes som pdf.filer på forsvaret.dk/hok/. Filerne kan downloades gratis, og der er tilknyttet et søgemodul af en så høj kvalitet, at jeg har afstået fra det omfattende arbejde med at lave registre. Men i denne ITstyrede tid, må I finde jer i - og nyde fordelene ved - de tekniske fremskridt. Netværksmedlemmet oberstløjtnant Aage Damm får en personlig tak for indsatsen med korrekturlæsning og andet i forbindelse med redigering af Hærens Mærkedage. Netværk Det arbejde, som ligger bag de ovennævnte udgivelser kunne jeg naturligvis ikke præstere alene. To meget potente backing groups er medvirkende til, at disse projekter har kunnet lykkes. Naturligvis må jeg først nævne Ledelsessekretariatet ved Hærens Operative Kommando, hvor jeg organisatorisk hører til i min rolle som den, der står for Hærens Militærhistoriske Arbejder. Ledelsessekretariatet klarer alt det administrative og økonomiske samt en mængde praktisk hjælp og rådgivning. Og så er det jo i øvrigt dem, der sætter mig i arbejde! I betragtning af, at den forholdsvis lille stab på knapt 20 personer 11

12 skal servicere både generalen, hærens myndigheder - og mig efter behov, synes jeg det går helt fint! HMA-opgaverne kan groft deles op i to grupper: De, der fastsættes i det årlige direktiv og de, der dukker op i løbet at året. De sidstnævnte kan både være fra ST/HOK, mine egne ideer som opstår i løbet af året og - ikke mindst - historiske spørgsmål fra civile borgere. Både de direktivstyrede opgaver og de pludseligt opdukkende ligger oftest langt ud over min paratviden. Derfor er det glædeligt, at så mange (i øjeblikket ca. 60), primært pensionerede, men også tjenstgørende har meldt sig til at støtte HMA-arbejdet. Det sker både ved, at man selv henvender sig med gode ideer og oplysninger samt ved at hjælpe mig med at få afklaret problemer. Det seneste godt halve år har vi arbejdet med to projekter, som gerne begge skulle blive synlige på HOK hjemmeside i løbet af nogle måneder. Det ene er en liste over hærens forskellige militære samlinger samt civile museer, der kan give interesserede - ikke mindst civile - et indtryk af hærens historie. Denne liste har mange fra HMAnetværket, hærens myndigheder og civile museer bidraget til. Listen over de ca. 30 museer kan allerede nu ses på hjemmesiden. Det andet projekt kaldes Militærmusikkens historiebog og udarbejdes af oberstløjtnant E.B. Johansen, GHR, der står for tekst og valg af musikeksempler, mens webmaster i Ledelsessekretariatet, H.H. Niclasen, har lovet at påtage sig den udfordring at få både musikeksemplerne og teksten med på HOK hjemmeside. Der er altså mange gode grunde til at besøge HOK hjemme side. God fornøjelse! Svend C. Volden Etatshistoriker (Red.) Hærens ledelse gennem tiderne Kilde: HOK hjemmeside Det danske forsvars formål Det danske forsvars formål er at forebygge konflikter og krig, at hævde Danmarks suverænitet, at sikre landets fortsatte eksistens og integritet samt at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Sådan har man ikke altid kunnet beskrive formålet med landets væbnede styrker. For blot få hundrede år siden var Danmark en stormagt, hvor landets væbnede styrker - dengang hæren og flåden - havde til formål at bidrage til (og udbygge) landets status som en indflydelsesrig europæisk nation, ja i en periode også som kolonimagt. Dengang var det landets monark, der egenmægtigt besluttede anvendelsen af de væbnede styrker. Fra enevældens indførelse i 1660 og de følgende ca. 200 år havde kongen hjælpere (primært adelsmænd i roller som f.eks. ministre og generaler), men ofte var det kongen selv, der fastsatte størrelsen og bevæbningen af landets krigsmagt. Og kongen førte selv styrkerne under kamp! - Men det var også kongen, der betalte, så nutidens indenrigspolitiske stridigheder om forsvarsbudgettets størrelse var dengang et ukendt fænomen. 200 års virke Da de danske militære styrker ofte skulle indsættes i geografisk adskilte områder, skete det af og til, at en general fik ansvaret for en militær operation. Denne delegering af ansvaret udviklede sig, så den ikke udelukkende gjaldt hærenheder, der blev indsat i udlandet, men også hærenheder i landsdele inden for det dengang store kongeriges geografiske område. I perioden under napoleonskrigene blev denne tendens udviklet, idet hærføreren af praktiske årsager måtte afstå fra selv at overskue hele slagmarken fra en enkelt position. - Men det var stadig kongen, der traf de væsentlige beslutninger. Krigen på Sjælland i 1807 er et eksempel på denne form for ledelse. 12

13 Efter 1808 fortsatte udviklingen i forsvarsmagtens opgavedeling, og i 1815 opdeltes forsvaret af Danmark i fire generalkommandoer med kongen som øverste myndighed: Sjælland og omliggende øer, Fyn og Langeland, Nørre Jylland samt hertugdømmerne Slesvig og Holstein. Denne inddeling blev i de følgende år ændret og tilpasset den sikkerhedspolitiske situation. Samtidig opstod der behov for at planlægge forsvarets virke i fredstid, hvorefter Generalstaben blev oprettet i Denne begivenhed betragtes historisk set som Hærens Operative Kommandos oprindelse. Om end meget har ændret sig i løbet af de næsten 200 år, der er gået siden da, har udviklingen ført os frem til endnu en historisk milepæl: Oprettelsen af Hærens Operative Kommando i Årene mellem oprettelsen af Generalstaben i 1808 og oprettelsen af Hærens Operative Kommando i 1991 medførte mange ændringer af hærens øverste ledelsesstruktur. Her skal blot fremhæves de mest markante elementer i denne udvikling: Underskrivelsen af Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 dannede grundlag for mange af de store ændringer, der førte til grundlaget for hærens ledelse og virke i dag. Kun nogle enkelte er nævnt nedenfor. Efter treårskrigen blev det landmilitære forsvar inddelt i to generalkommandoer, en for Sjælland og omliggende øer samt en for det jysk-fynske område. Denne inddeling blev fastholdt i loven af 1867, men i 1922 oprettedes Generalkommandoen, hvor det overordnede ansvar for det landmilitære forsvar blev placeret blev Generalstabens status som selvstændig myndighed direkte under Krigsministeriet ophævet, hvorefter Generalstaben videreførtes som en stab i Generalkommandoen. Efter 2. verdenskrig I perioden efter Anden Verdenskrig blev forsvarssamarbejdet inden for NATO etableret og udbygget, og forsvarets øverste ledelse blev reorganiseret. I 1950 blev Forsvarsministeriet dannet ved sammenlægning af Krigsministeriet og Marineministeriet. Generalkommandoen blev nedlagt, og der blev oprettet tre værnskommandoer: Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen. Under Hærkommandoen oprettedes Vestre Landsdelskommando, Østre Landsdelskommando og Bornholms Region; endvidere blev regimentsinddelingerne fastlagt med 25 (i 2007: 8) regimenter, som vi kender dem i dag, men dengang med et langt mere omfattende ansvarsområde end nu. Forsvarskommandoen blev oprettet i 1970 i forbindelse med en omorganisering af Forsvarsministeriet, og den nye kommando blev placeret i Vedbæk. Danmark var i årenes løb blevet stærkt integreret i NATOsamarbejdet, hvilket også gjorde det nødvendigt at tilpasse Forsvarskommandoens organisation. I 1982 blev de tre værnsstabe integreret i forsvarsstaben på linie med fagstabene, og der blev samlet en lang række værnsfælles og værnsspecifikke forvaltningsopgaver i Forsvarskommandoen. Decentralisering Allerede i midten af 1980'erne opstod der behov for at styrke forsvarets øverste ledelse. Ideerne om decentralisering slog i denne periode stærkt igennem, og de værnsspecifikke opgaver blev igen lagt ud til de operative kommandoer. De store ændringer i Østeuropa i slutningen af 1980'erne medførte behov for at analysere Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold. Regeringen nedsatte i 1988 en forsvarskommission, der fik til opgave at gennemføre en analyse og fremsætte forslag til den fremtidige udvikling af det danske forsvar. Forsvarskommissionen foreslog blandt andet, at der blev indført en driftsorienteret struktur i Forsvarskommandoen, der primært skulle varetage overordnede værnsfælles opgaver. De værnsspecifikke opgaver skulle løses af tre underlagte operative kommandoer (Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando (op- 13

14 rettet 1961) og Flyvertaktisk Kommando (oprettet 1955)). Det var med baggrund i dette kommissionsarbejde, at Hærens Operative Kommando blev oprettet 1. januar 1991, indledningsvis med hovedkvarter i Århus, men fra 1. august 1993 med hovedkvarter på Flyvestation Karup. Efterfølgende blev hærens opgaver ændret med henblik på bedre at kunne bidrage til at skabe sikrere forhold i Europas urolige egne og andre steder i verden. For at skabe mulighed herfor opgav man den ovenfor omtalte decentralisering og iværksatte omkrig årtusindskiftet en stærk centralisering med henblik på at kunne udspare ressourcer til deltagelse i internationale engagementer. De omfattende ændringer, der er sket i hæren de seneste ca år er beskrevet i Danske hærordninger efter 1945, ligesom man kan se, hvordan de seneste års ændringer har medvirket til at kunne løse opgaver, som nutidens sikkerhedspolitiske situation kræver af hæren. Man kan se mange oplysninger om hærens historie i oversigterne Hærens Mærkedage, og Internationale Engagement, mens dagsaktuelle oplysninger om hærens forhold og internationale aktiviteter kan følges i denne hjemmesides andre afsnit, f.eks. Om hæren og International Info. Mindesmærke for faldne danskere Irak, Bagdad: Ved St. George Episcopal Church er der indviet et monument for de danske soldater, der døde under tjeneste i Irak. Af premierløjtnant Dennis Sobol. Søndag den 11. maj var ikke en helt almindelig søndag for de danske soldater, der stadig befinder sig i Irak. Dagen gav soldaterne en god mulighed for at mindes deres faldne kammerater og kollegaer. Ved St. George Episcopal Church i den røde zone i Bagdad var der indvielse af et nyopført monument til ære for de otte danske soldater, der har måttet lade livet under tjeneste i Irak. Indvielsen startede med en gudstjeneste i kirken, hvor de danske soldater blev mødt med børnesang og smil fra den store del af menigheden, der var mødt op for at deltage. Under gudstjenesten prædikede den britisk anglikanske præst Canon Andrew White kort på engelsk. Herefter sang børnene, og Canon Andrew White takkede for den indsats, Danmark har bidraget med i Irak. Efter gudstjenesten blev det nyopførte monument indviet. Monumentet blev afsløret af den danske ambassadør, Bo Eric Weber, og der blev lagt tre kranse fra henholdsvis Den Kongelige Danske Ambassade, Hærens Operative Kommando og Det Danske Personbeskyttelsesdetachement i Bagdad. St. George Kirken er bygget i 1936 og er rejst som mindesmærke over de britiske soldater, som faldt under 1. Verdenskrig. Kirken er den eneste tilbageværende anglikanske kirke i Irak. Kirken har kun været åben i perioder op til 2003, men den blev med hjælp fra præst Canon Andrew White genåbnet efter krigens afslutning. Kirken har i dag mennesker tilknyttet, og det gør den til en af de største og mest aktive kirker i Irak. Monumentet er finansieret af overskuddet fra Dancon-marcher gennemført i Bagdad. På monumentet står de faldne soldaters rang, navn, alder og dødsdato. I toppen af monumentet står skrevet: 14

15 Jesus says, I am the one who raises the dead and gives them life again. Who believes in me, even though he dies like anyone else, shall live again. John, 11:25-26 Efter indvielsen af monumentet fortsatte turen til en legeplads ved en skole, der er tilknyttet kirken. Legepladsen, som er finansieret af Københavns Stift, blev indviet af den danske ambassadør. Skolen har elever. Det var elever herfra, der sang i kirken, og de har også malet de sten, der ligger ved foden af monumentet. St. George Kirken var frem til 2003 kun åben i perioder og havde ikke en fast præst. Efter krigen blev kirken genåbnet. Kilde: HOK hjemmeside EFTERÅRSTUR I SEPTEMBER / OKTOBER 2008 med Strehles Rejser Turen går via KARLSKRONA til GDYNIA. Rundvisning på MARIENBURG, et fæstningsværk på 21 ha, som var hovedsæde for MARIA RIDDERNE. Rundvisning på WOLFSCHANZE - Hitlers Hovedkvarter, hvor han boede næsten 1000 dage under 2. Verdenskrig. Orgelkoncert og rundvisning på SWIETA LIPKA (Heilige Linde) en valfartskirke fra det 17. årh. WARZAWA - her tilbringer vi 2 dage. En dag med Kongeslottet, Stare Miastro, Barbakan og den gamle bydel samt byens flotteste udsigt fra 30. etage - og en dag fri. GRUNDWALD - Her stod middelalderens største slag med mand, hvor den polsk/litauriske hær vandt over Maria Ridderne, som flygtede til KØNIGSBERG. Vi kører gennem KASZUBIEN til SOPOT og Grand Hotel, som Hitler brugte inden 2. Verdenskrig og se den uberørte suite, som han boede i. Den sidste dag tilbringer vi i GDANSK. Her skal vi se WESTERPLATTE, Rådhuset, Neptunbrønden, Mastekranen, Mariaka gaden hvor filmen om Buttenbrook blev optaget, Mariakirken, verdens største murstenskirke med plads til mennesker. Den 7. dag er næsten til ende. Vi tager færgen tilbage til Sverige og videre til København. Nærmere oplysninger hos Franz Strehle se Nordjyske kreds. 15

16 Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Skydning Midt- og Vestsj. Antvorskov Bowling Nordjysk Løvvangen SIDSTE DAG Bowling start Nordjyske Løvvangen Skydning København Sjælsø K Våben demo. Karup Skydning **) København Sjælsø K Skydning København Sjælsø K Skydning København Sjælsø K **) Landspræmieskydning (København) Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Forventet udsendt: Deadline Meddelelser nr. 161 (September oktober 2008) Deadline Meddelelser nr. 162 (November december 2008) Deadline Meddelelser nr. 163 (Januar februar 2009) Deadline Meddelelser nr. 164 (Marts-april 2009) Deadline Meddelelser nr. 165 (Maj- juni 2009) Deadline Meddelelser nr. 166 (Juli august 2009) Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening se eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf Dato Aktivitet Hvor Hvornår juli War & Peace-Show Beltring, England 20. september Åbent hus - GHR, Antvorskov e.n.o. Åbent hus DANILOG, Vordingborg 4. oktober Åbent hus I/Livgarden, Høvelte oktober Kulturnat. København Rosenborg Eksercerplads Tryk Totalforsvarsregion Sjælland Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 161 September Oktober 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Fællesstyrelsen

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 167 September - Oktober 2009 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Meddelelser

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 162 November December 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Folk & Forsvar

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Sådan gør vi Velkomst og lidt om GHRVPK Rundvisning i staldene Formål og vision Formål: At indsamle, restaurere,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 00 Deltagere tilmeldt: Kreds 12 - Poul Kreds 14 - Tomas, samt et afbud fra Thea, der dog sender et lille notat fra Karup turen.

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL I ODENSE

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL I ODENSE REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL. 1000 I ODENSE Formanden bød velkommen til FOUAT årlige repræsentantskabsmøde og takkede Fynskredsen for igen at ville tage sig af den

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 April Juni 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning Øland

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland

Politihistorisk Selskab for Nordjylland Politihistorisk Selskab for Nordjylland 1 I N F O oktober 2008 3. årgang. nr. 8 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere