i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut."

Transkript

1 , F., 23. oktober 1918 med Louse CharZotte Jensen, F., restau:t>atør Ju Jensen hustru Karolne L.K.J.V. en td var e tl 910 Rea, bzev 1911 ansat som lev Horsens-Juelsmnde ansættelse DSB var L tl F. a d , F., 23. oktober 1918 F., søn Vlhelm Kruse, statsaut. Kruse Jensen. H.V.K. er 52, pr. F. I.J.G. blev var ansat L F. hande rbo, var ansat & 8. no- Den Realskole L- F. samt l:.' L, T"1 1! , 953 Zens samt 1958 revsoy'eksamen, blev 1 "& Lollands-Fa lsters ReV1:s'onsnst tut 1959 beskkke som statsaut. 7 b. l Asta Rasmussen, L- S.G.N. sko samt 1947 nu 183 V 1 b

2 rksberg. Nansens 24. marts 1950 Krsten på socalpædag, København K september , 2. l 1917 Farsø , skole s-z,n mesters en 1- skole Vel Farsø, b købte Farsø, gft d. 5. a født d. 14. hustru Karen. 7- læ:retl 1938 A/S, A.R realeksamen, Se 1948 som ldnngslæ:rer fra Hus- a. Karl Eml 25. bro, 1943 hustru K.E. 35, Hernng. 1n~th~rl~, blev 1936 Handelssko ved F.C. Jensen, Hanaer'8, 91 Bache, som kolonalkornms havde ansætsom samt en td hos vn ansat V a

3 Jern- & Staalforretnng A/S. A.O.H.B. gk Bakkely Skole samt Vejen Realskole arbejdede en td på en margarnefabrk Vejen. 1) Vbeke Bache Vellng, født d. 24. september 1946 Randers. Dr. Margrethes Vej 9-, Arhus N. 2) Erk Bache Vellng, lærer, f ødt d. 24. februar 1950 Hernng. Dr. Margrethes Vej 9, Århus N. b. Robert Anton Nøhr Vellng, manufakturhandler, f ødt d. 24. oktober 1919 Bjerrngbro, gft d. 4. marts 1950 Ålborg med Esther Gurl Jensen, datter af forvalter Anton Marnus Jensen hustru Krstane Krstansen. Rolghedsvej 7, Nørresundby. R.A.N. V. gk skole Hjorthede, lærte manufakturfaget Ulstrup, besøgte 1940 Den jyske Handelshøjskole Århus, ndkaldtes 1941 tl aftjenng af sn værneplgt, hjemsendtes 1943 som korporal, var nle år ansat hos manufakturhandler B. Hupfe ldts Eftf. Ålborg, købte 1957 en forretnng med kjolestoffer Nørresundby drev denne tl E.G.J. gk skole Ålborg, blev handels- kontoruddannet besøgte Færgemanns Handelsskole, Ålborg. c. Dora Vellng, født d. 17. jun 1926 Hjorthede, gft d. 21. oktober 1950 Bjerrngbro med Erk Gellert Møller, frsørmester, født d. 9. november 1925 Koldng, søn af vnmand Hans Casper Gellert Møller hustru Mette Mare Jensen. Kastanevej 20, Skanderborg. D. V. gk skole Hjorthede Bjerrngbro, blev 1948 udlært som damefrsør 1..- Bjerrngbro, opholdt sg en td Norge drev salon Odder samt med sn mand. E.G.M. gk skole Koldng, blev 1944 udlært som frsør hos Ha rald Krh 1..- Ko ldng, aftjente 1947 sn v~~neplgt Tønder, arbejdede 1949 Norge købte 1950 en damefrsørsalon Odder. 1) Gtte Vell ng Møller, studerende, født d. 1. december 1955 Odder, samlever med Thomas Lnd Hansen, studerende, f ødt d V C 2 c

4 1 49, Holstebro. G. V.M. T. L.. læser l Vel Dl', Margrethes 1957 & 3. Jensen 21. marts , gft d & København d ,død 19. handelsmand Oskar Petersen hustru Alala. 12, S. J.J.N. skole en del 1914 udza:::rt som 1953 egen 196 a. Brthe 1928 d. 28. Peterson. Gesler Bel S.G.P maj 1952 samzever Foru'7I-Jensen Statsskole København, søn Brkerød. ar- Fre sn Farwn Kaserne, ved B. haft ansætte Rasmussen, Y'ldgvende Erk K. Jørgensen A 79 Maranne Ivan :3 ['v 1955, ) v C " a

5 demngenør, født d. 4. januar 1957 Brøndbyvester, søn af arbejdsmand Nels Jørgen Chrstan Sørensen hustru Ann Elvne Hammer Schrøder. Kajerødgade 22, Brkerød. 4) Km Gesler Palvg, stud. polt., født d. 12. februar 1959 Søborg. Bosat : Lllevang 29, Brkerød. K. G.P. t 1977 studenter eksamen fra Brkerød Statsskole, påbegyndte samme år studet ved Københavns Unverstets statsvdenskabelge fakultet har studetden arbejdet som postbud kontorassstent. 5) Annette Palvg, født d. 16. september b. Grethe Nøhr, født d. 3. september 1933 på Rgshosptalet København, gft d. 9. februar 1958 København med Jørn Kofoed, drektør, født d.s. januar 1935 København, søn af kontorchef Vlhelm Kofoed hustru Meta Carlsen. Solbjerget 14, Brkerød. G.N. t 1953 studentereksamen fra Chrstanshavns Gymnasum arbejdede som hsto-laborant på patolsk- anatomsk nsttut, Rgshosptalet. J. K. t 1953 studentereksamen, lgeledes fra Chrstanshavns Gymnasum, 1955 eksamen fra handelsgymnaset Nels Brocks Handelsskole samt 1964 handelshøjskolens dplomprøve (HD) udenrgshandel, arbejdede 1964 på Dandy's eksportkontor København, var drektør ved Chr. Dor Scandnavc, marketngdrektør ved Alfred Benzon A/S, adm. dr ektør ved Vlh. Chrstansen A/S, alle København, samt konsulent for Dansk Arbejdsgverforenngs vrksomhedslederkursus på Egelund, Fredensborg, har sden vrket som adm. drektør for Dansk Management Center, København. - J.K. er formand for Nordc Management Board samt medlem af bestyrelsen for European Foundaton of Management Development (EFMD). 1) Lars Kofoed, han de lsstuderende, født d. 11. aprl 1959 ~ København. 2) Henrk Kofoed~ født d. 4. aprl 1962 København V C 3 b

6 samme D. Anders Jensen L Anders 7. jun L 1964 samme Fov'L1-lJ71 med født, død d datter af Jensen hustru Pedersen. Ststrup pr. Farsø. A. J. L fødegården, l 1938 tl sønnen Thoro Gården brændte genop på 80 - A.J.L. dede den var 1. Fov 25. november 1902 sarnme 2. Jensen L d. 13. Fov gft d Fov Marnus L fra CarL 15. november 1886 d samme husty".a.,ivjarane Jensen Ha pr. Farsø. A.J.L. 1.- Fovlwn Skole, lærte Vestbrk 1927 len Ollerup kam husbesenere mand østergård. l(fye som Asko'v, blev uddannet ved 90 Krabbesholm Asm, var under ndkaldt Sjæl var 84 tdr. Karsten. - K. G.. Hustruen tl sønnerne Peder a. Leander l sen, 1936, V. 188 v 2 a

7 hustru Johanne - B.K. blev med pr. var U.L/'IW "') f\. V le, ude, blev Zs samt Asm "u.r,-/--,-'", har en egnen. B.K. 1c skole Holme, var 1952 samt 1956 som samt fa I"Kflaa:ns en 28. november Ne 1965 sarrrmen Kar sten I/n/TYI.'''' ld. - P. L. L. har af lsen rwj, T:/./nv Farsø Far- Erk ?6 Peter S. l-1a1sful!:1'skole en td Le'fl'enc1e u,c1.a(wn:el- se b laborant var 1) 3mone studerende, d. 13. november 959 ~e7~qcrara M~asen> studerende, marts V D b

8 C. Kay'sten G.L Ol samt K.G.L. har været Else Farsø, gft d. 19. maj 19 Bent Preben ? Theodor Jensen Sund hustru [\VuKvvU~, søn af E.G.L. var 1955 elev p u(l(1armelse 1 år Skt. Hans Hosamt en I ammey'7.1jn et skole B.P.S. skole lære som masknarveja'er Rosk te sn ved søværn e 6 ansættelse staten som er nu le. - B.P.S. har lse. d Anne Karn 18. l 1973 e. 'trup., Tove. Farsø hustru K~a,evanaen 190 V D 2 e

9 L.H. G.L. g k skole Vannerup, vap elev på Hmmeplands Ungdomsskole, Havbpo, samt på Gymnastkhøjskolen Ollerup, vrkede m gymnastklærer på Vejstrup Ungdoms skole, gennemgk uddannelse tpæ- metalsløjd på Askov Sløjdlære psko le samt 1968 gymnastkuddannelse på Insttut for Legemsøvelser, Odense Unverstet, har fra 1968 haft an sættelse som lærer på Rnge Fr- Efterskole. - L.H.G.L. var 1972 på 1 måneds gymnastkturne USA samt 1976 på 6 ugers gymnastkturne, lgeledes tl USA, vrkede da som nstruktør f or de mandlge gymnas t er. L- L. A. gk 10 år skole, besøgte Gymnast khø jskolen ~ Ol lerup, t 1978 HF-eksamen fra Mdtfyns Gymnasum ~ Rnge har fra 1980 været lærerstudepende på Den fpe Lærerskole Ollerup. 1) Andeps Lengaard, f ødt d. 25. januar 1977 Svendborg. f. Ydun Gregepsen Lengaard, forsorgspædag, f ødt d. 5. maj 1941 Ebdrup Østergård, Farsø, død d. 14. de cember 1973, begravet Farsø. Ebdrup Øs te rgård, Ebdrup pr. Farsø. Y.G.L. var elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, besøgte 1960 Gymnastkhøjskolen ved Vborg, t j ente en t d på Ryslnge Frskole ledede da børnegymnastk Ryslnge, gennemgk sygeplejekursus på St. Restrup Husmandsskole, var en kort td sygeplejeelev på Odense Sygehus, vrkede som f orpr aktkant på forskellge nsttutoner, t senere eksamen som børneforsorgspædag fra Jægersprs Semnarum, ~ar 4 år lærer på behandlngshjemmet Jens Holst, Vborg, derefter 2 år an sat ved socalforvaltnngen Alborg. g. Lsa Gregersen Lengaard, sygehjælper, født d. 21. januap 1943 Ebdrup østergård, Farsø, gft d. 10. jul 1971 Farsø med Ib Thorbjørn Chrst ansen, l ønchef, født d. 28. december 1943 København, søn af trælasthandler John Theodor Chrstansen hustru Else Cec l Brosted. Rosenhaven 215, Kokkedal. L.G.L. gk skole Vannerup, var elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, ge nnemgk del ngsføre~addannelse pu Gerlev Idrætshøjskole, vrkede en t d som gymna V D 2 g

10 bzev uddannet som Ha ansat som sådan H r. T. me~~c~!llb;~u&e(~k~;cmlen blev nden trælastbranchen, Hol ca. 970 haft ansættezse nu som 1) Ivan Thomas d. 30. marts 1973 ~ t1 ørsno lrn Jørgen h. &al~an7ana ](:rsta K.G.L. 31, var e le, ved borg et halvt som (jymnas t: 1... KnøJ SKO len samt - K.G. J.C.. b 24. Enok Frode Jens 1942 Danner- Chrstansen Ungdoms sko 986 som eksped~tr1...ce, nu Far- 970 ansat vrker som & Dene d d Jens 28. november Grand. 14. oktober 1934 Hlfødt Antomne V D 3

11 J.J.L. la ude, var som 1 V. sn 1929 Asmt,QIu-c)sr;er Lana,D:rl,tqÆ1Sk:o 26 stop Tand:rt,tp, skel kom 1952 tl Ranum har en Za StP1:ben en 37 tdp. hav- H.P. blev opdpaget hos sne Hansne, skole -z. læpte var e Hus ha &U,'t'&,fU.{6 6KU a. L Ermed 1961 Hans 1931 Havbro, søn Skrver. 78, Havbro pr. S.M.L. huset,.a. hos sn onkel,, Havers sygep blev ter ud(larmet Sygehus, samt barsefn"),/ve;;., 958 været ansat Farsø H.N. L- le var elev blev 960 et l senere t 7 land. le, L- land ) 1'1orten d Havbro. M.N. er Ve s thmmep lands 1- b. 7 Tan Dau- hustru Johanne 7, py'. He A.I.L. Farsø var e 193 D :3 b

12 Løgstør, samt td ansat 1963 ansætte som Den Danske J.D. "t fra som bankassstent & Den danske sat udnævntes her tl z København har fra 1980 hovedsæde. Sko var en an PY'vatban- Lltorp, J.L født 5. oktobey' ) L HenY'k e. ls Strandby, L Ztorp, 15. sen, d. 30. Poul Jensen Elly ø. pr. Vodskov. N.S.L. gk Ranwn som Svnes 1966 sn 966 Askov, var ansat ved ansætte som som B. Skole blev net eoop. Murer 19? Alsom har sden været ansat Komrmme ved sko IA3jG'oI1KCJ Hans L ltorp, Gun-!Ve 1951 hustru Oda 194 V D :3 d

13 1968 som var ansæt- Skt. J. L Ranwn som øster ALU Ikast KY'17mrloy.'~lev. har J.V den Saltum Skole, var en UdGtam7e lse 19?5 ansættelse en aktv, gennem 10. klasse ) Hanne L l 979 e. Poul Vester- Jensen hustru Drosse 18.. mn'~tmy' med Else Jensen, B~a r1rn~+r"vl af P. T. L. bestod statskontroll~)'vf'~ klasse Ranum nu ansat Øve LS?-<S.-;Kf) 1970 som kok sn 1~ 1979 som Ranurn, cl. Vrke er ? & 5. 88, pr. Farsø V D 4

14 T.J. lev ldt drev l sn M.M. var elev har sden som a. Frank, po l , Gran højgård Fovlwn., d øster- gaard L~stensen. F.E.L. J. statskon ty'o Z lerede blev efter 10. som e f'( )',', r "'; /J J llatør Farsø er nu ansat po fra Hmhos aut. b. født d. 20. november 1955 Fovlum. 45, c. Eva Mare L Ztorp, født , Fov Ststrup pr. lvi. K. L. er ChurchlL Anders Bjørn Farsø., smed, 24. aprl pr. 5. Math Fovlum, d. 7. oktober 4. januar 1931 FovZum 8. oktober 906 Lovns, tr,anc1bu, søn stru Lene pr. Farsø. A.M.L. skole var bes KeEn!;, ved me bl.a. Rbe, 16. huår ud som C. skoze blev t La. Ka A ved landsenere 196 v 5

15 svgerfar på Granhøjgård Ststrup, bosatte sg ved gftermålet Ststrup, gk en td på dagleje, var nle år ansat ved amtsvejvæsenet vrkede senere 15 år som formand hos entreprenørfrmaet Th. Erksen & Ovesen, Farsø. a. Kar l Eml Frederksen, fskerbetjent, født d. 31. marts 1931 Granhøjgård Ststrup, Fovlum. Bo sat : Forst Alle 64, Abenrå. K. E. F. gk skole Fovlum, havde 3 år plads ved landbruget, aftj ente sn værnep lgt ved marnen på Grønland, fskede en td på Nordsøen fra Esbjerg, var derefter ansat ved ekspedtonsskbet Havmågen fra Nybor g har nu an sættelse ved fskerkontrollen A benrå. b. Edth I rene Frederksen, født d. 7. jun 1936 Ststrup, Fovlum, gft d. 18. februar 1963 Strandby med He l ge Thornøe Krst ensen, masknarbejder, f ødt d. s. aprl 1942 Odense, søn af arbejdsmand Svend Georg Thorkld Krstensen hustru Anna Karolne Hansne Pe dersen. Mo sevangen 8, Odense N. E. I. F. gk skole Fovlum, var e lev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, bl. a. på Farsø Syge Hvlehjem samt på Stefanshjemmet Arhus, arbe jdede en t d på Dalum Paprfabrk. H. T. K. gk Vestre Skole Odense, stod lære som masknarbejder ved Dansk Akkurnulator - & Elektromot orfabrk A/S, Odense, aftjente sn værneplgt Alborg, arbejdede en td på Odense Staalskbsværft A/S har nu beskæftgelse på Lndøværf tet. 1) Bran Thornøe Krstensen, født d. 18. jul 1963 Odense. 2) Mchael Thornøe Krstensen, født d. 3. august 1965 Ode nse. 3) Kent Thornøe Krstensen, født d. 27. september 1968 Odense. 4) Dor the Thornøe Krstensen, født d. 22. jul 1972 Odense. c. Esther Frederksen, dagplejemor, født d. 25. januar 1938 Ststrup, V D 5 c

16 tør E.F. bro, s har rrrune. J.. S. erens som ansætte kom FovhJn 1933 V. Falck adyjl. drek- SchÆdt hust~~ Ruth var elev Ungdomsskole, Havsom blev arbejdede ca haft skole E. her ca. 100 samt en som Kom- lære som Masknfabrk A/S, sammen med 2 brødre 1) Jan Falck., 25 Z 1 2) Jeanette d formand, født Strandby med Else pr. Farsø. E.B.F. sn værnep Færøerne er nu ansat som sen & Ovesen, Farsø. kom som barn Bentzon Avers H(/)rSnOZm er p uddannezse tl Farsø Jean Susanne d. 9. januar 1969 på hjem Farsø. Irene 10. marts 972 3) Chrstan Farsø. e. d. 1 St- 198 V D

17 , Fov 9?4 Fovlum d V. Bølle, søn V~';'''~''C" Jens Jensen Nnna St 1 Farsø. T.E.F. t realeksamen var 1 en Getama har fra 19?5 vrket som plejemor. B.S.J. V. BØ Z var 1 år> e Borremose sko Ars, ca. 1 en møhavde der- Dana har 19?4 Farsø. Stl ?4 " FarsØ. 2) Henrette d ?8 " Farsø marts 1911 " d. 24. maj 19??, gft " datter af husmana Jens Lassen hustru E. skole som nu sn værnep M. ~ " havde e llex'8 p pr. Farsø. Zev ? val' elev en 9 bl. a. Hustruen bor a. Jens Lassen Bø d. sen, 21.,J. L.L. sn d. 23. oktobel' 196? Fovlum 1945 Dal husty'u 40, lads ved konstabez, som V. 199 V D a

18 1 som en som Arhus er nu ansat & K.B.P. skole Fovlum, uddannet et Farsø kontorassstent Horsens, af et op- ) d ?1 Mette L født 19 b. ls Erk L te Ue,. december mar'ts 1943 Hef.t-n.nn'rI'" hustru 6 LV.E.L. Havbro, te svenske norske 1965 ansat formand Det socale Bo B.P. realeksamen Hel.~'f.n{}'II) 29. marts 1941 Bente v. født He I.Sl.flflWf' 1) Tna L d.? Karn L Bølle, 7 d. ge Ne Johanne v. varmemester' Aage Jens Seve- ar-, søn af Aa- 200 V D 6

19 Ch~. Sørensens Ve j 1, Nr. Uttrup pr. Nør~esundby. E.L. gk skole Grønne~p, va~ elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng samt som telefonst på Strandby Central, va~ et halvt å~ Oslo, /arge, havde så 9 ~ plads på gården Hulen D~onnnglund ha~ fra 1978 vrket som dagplejemo~. P.E.N. g k skole Åbyb~o, blev uddannet ved landb~uget, dels hjemme dels ude, aftjente sn værneplgt ved P~nsens Lvregment Vborg, va~ en td renovatonsarbejde~ Åbybro, hjalp samtdg tl hjemme på g~den Mellem Hoven Abyb~o fk ca beskæftgelse ved Jensen Sku~vne, SØ~AP. 1) Pe te~ Nelsen, født d. 23. februar 1970 Dronnnglund. 2) Gtte Llto~ Nelsen, født d. 29. oktobe~ 1975 Alborg. d. A~ne Chrstan Llto~, ngenø~, født d. 23. jul 1945 på Elkangårds Mark, Ranwn, gft d. 25. ma~ts 1972 Grene med Alce Højlund Nelsen, kontorassstent, født d. 30. jun 1946 St lbjerg, Rngve, datter af gårdejer Svend Aage Nelsen hustru Nnna Alce Knudsen. Nylandsvej 25, Ballen pr. Tranebje~g. A. C.L. gk skole Grønnerup, havde plads som landb~ugs medhjælper Fovlwn, afbrudt af et ophold på Hmme~lands Ungdomssko le, Havbro, aftjente de~å sn værneplgt ved teleg~aft~opperne A~ hus, opholdt sg måneder Wales, England, t 1967 tekn sk forberedelseseksamen Hadsten, gennemgk uddannelse tl teknsk assstent Randers, dmtteredes 1975 fra Ingenørskolen Horsens, a~bejdede hos Bøgeholt -Lau~sen, landnspektør & ngenørfrma, Ternd~p, har sden haft ansættelse ved SamsØ Komrrrune. A. H. N. gk skole Kr, havde plads ved husgernng samt på en cent~al, ajorudt af et ophold på Somme~sted Ungdomsskole, var beskæftget ved konto~a~bejde Hedensted samt på fabrk Bllund, besøgte Hadsten Højskole, t 1969 handelseksamen ~egnskabslnen Rande~s, arbejdede bholderet hos en VTt;-forhandler Horsens blev 1978 ansat på et regnskabskontor T~anebjerg V D 6 d

20 HOY'sens. TOY'e d. 26. februay' 1976 HOY'sens. Sanne LltoYp, født e. LaY's død samme Vagn LZtæp, d med Krsten 196 O A I,," Id'IAU) Hans HalvoY' Jensen hustru Anna bunaaacæa Ne P&elJæ7lge:t 8, V.L. studentereksamen var et pay' samt ved sn værnep te K J. FarSØ samt 1979 hay' som KaseY'ne, ansæt- Ranum 7..L bl.a. Sa på J.K.H. te , dy'ev 1942':"'1 en som land stoy' tede Z FovZum havde p Elsabeth L d. 14. marts 1913 Stls husty'u Chrstensen vet l ~ Fovlum :5, Ranum. ~ 'vja l le, 2 år 1948 en , som V 7

21 t Ranwn. a. Hansen, d NV. O. L. l. var elev te sn læste som re nu ansat som - O.L.H. var Lnen tl l'ddde lhave t som kok. Terkel L sen T. H. lo e?> 0, ?? 19? 1 som tømrer' hos tømrermester Fle la Ram/JTI Jette T.L.H. var & sn L l. 9 Farsø. 2. Skve, Carc. Vester- 43, Ranwn. F.L.H. bestod. klasse blev som elektrker hos nstal Mortensen hos el nstal nu som elmon- tør. 8. El'n samme St- 9. l ,3 V D 9

22 18. l 1954 Lovns Petrne Chrd " Lovns, Kr- Chrstensen. Vborgvej 48, pr. Farsø. C.L. Fovlum. landbruget,.a. 5 1n1r!oy> an- den St. Vldmose samt 1954 :3 tdr. her sn nuhae.1enaom har 196? været - C.L. b 1977 er samt har en er fundet P.C. skole er 1/lrc;U"rc;fll FodsZaw nu som 10. Ane mas Iversen, søn HoZtwn pr. A.K.E.L. bl. a. tel Gran Peter Iversen p Sanatorum 1947, var LVVL"Ut:.., ca Ho-, havde. a. af nw~b~ule ,? l et en benznstaton var 8 Asta Gunnar EY'Znd Petersen husty'u V D 10 a

23 Dronnng Dagmars Vej 18, Mølholm pr. Vejle. E.L.I. gk skole Grejs Sndbjerg, stod lære som mekanker hos Malte Vestergaard & Co., autoforhandlere, Vejle, har sden arbejdet ved faget, nu som værkfører ved Vængets Autoværksted, Grejsdal. M.I. P. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Damhavens Skole Vejle, havde 1 år plads huset, gennemgk den l - å rge barneplejeuddannelse Brejnng har fra ca vrket som eksped trce Rs l\tjodehus, Vejle. 1) Pa Lltorp Iversen, født d. 22. jun 1975 på Skt. Mara Hosptal Vejle. 2) Krstan Lltorp Iversen, født d. 31. maj 1978 på Skt. Mara Hosptal Vejle. b. Torben Lltorp Iversen, værktøjsmager, født d. 1. marts 1953 Vejle. Højgårdsvej 51, Hørnng. T. L.I. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse Lndved, arbejdede en td på en tankstaton Vejle har nu beskæftgelse ved Skanda Knve Hørnng. c. Hanne Dorte Lltorp I versen, hjemmehjælper, født d. 22. marts 1955 Holtum, Grejs. Fnlandsvej 79, Vejle. H. D.L.I. t realeksamen Lndved, havde et halvt år plads huset, var derefter smørrebrødselev på Grand Hotel Vejle vrker nu som hjemmehjælper. 1) Arne Lltorp Iversen, f ødt d. 25. august 1973 Vejle. d. Karn Margrethe Lltorp Iversen, pædagmedhjælper, født d. 4. september 1957 Holtum, Grejs, samlever med Lars Andersson, nstallatør, født d oktober 1955 Vejle, søn af slagter arbejder GunnaY' AndeY'sson husty'u Magda Hansne Hansen. SpobjeY'gvej 62, Brabrand. 11. MargY'ethe Emla L ltorp, født d. 4. september 1922 Granhøjgård V D 11

24 d Pav med Lnd Sørensen Lovns, d. 2. februar 1 søn Søren Krstan Gunen h Jensen. Havers pr. M.E.L. var 1942 e på plads som senere som B.L.S. blev 193? som Farsø tl 1943, en Haverslev lsø, tl sn død, hvor den l oktober samme a. Kurt reg ~ Havers Karen Jensen, 1 ~ datter af Jensen hustru Ane Katrne K.L.S. 196, sn væ Pnenlgt Arhus, hjemsendtes som var ansat ved samt lvjey'kuy' Revlen 1978 HD som reg. egen K.D.J realeksamen har 1971 ansat p. 1 t ko en gr'os 1) Ulrk l 968 Fje z'sen d , HaveY's py'. 25. oktober' 1946 Krstan 206 D 11 b

25 Aa. Havers 1969 blev nn~o~+n~ ansat som 1) Peter c. Tonn lev, d. 26. november Justesen nu."; :;7'U lvare 2?, bank(283&tlte~nt, født Haverslev 951 Haverslev, datter 1948 Havers- Justesen, rrr.a.rermester J ens d , L. S. sarrtme., "se. Arne Havers Kr- hustru L.. ls 8 Zand stor at passe le var tørvemose, drev Dansk store er a. c u. d Karn 207 Mare Vester- konv 12

26 torassstent, født d. 6. oktober 1953 Resenbro, Lnå, datter af kloakmester Vl ly Ernst Larsen hustru Edth Laursen. Kærvej 7, Engesvang. B.L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, arbejdede derefter ved landbruget hjemme, stod så lære som masknarbejder ved Duks I/S, Allng Ml., aftjente sn værneplgt Karup samt Vedbæk arbejder nu ved faget på Contechnk Masknfabrk A/S, Slkeborg. 1) Jesper Lltorp, født d. 18. august 1974 Slkeborg. 2) Chrstna Lltorp, født d. 28. maj 1976 Engesvang. b. Allan Lltorp, komms, født d. 1. aprl 1951 Hornum, Ulstrup. Allngskovgårdsvej 23, Grauballe pr. Slkeborg. A. L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, blev kolonaluddannet brugsforenngen HB S lkeborg, udlærtes 1970, aftjente sn værneplgt ved flyvevåbnet Karup Jonstrup har sden hjemsendelsen været ansat som komms Gjessø Brugsforenng. c. Anne-Grete Lltorp, ekspedtrce, født d. 3. f ebruar 1953 Toftly Brands trup, V n dum, samlever med Jørgen Eskebjerg, bankfulqff~gtg, født d. 8. marts 1944 Glostrup, søn af murermester Arne Eskebjerg hustru Edel Mare. Granesvej 3, Hvnnngdal pr. Slkeborg. A-G.L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, havde derefter plads ved husgernng, arbejdede en td på Dansk Dørfabrk, Slkeborg, fk så beskæftgelse som ekspedtrce Langhoffs Kondtor, lgeledes Slkeborg. 1) Mette Lltorp, født d. 9. oktober 1973 KjelleY".A.p, HØrup. 2) Louse Lltorp, født d. S. jul 1979 Slkeborg. d. Jørn Lltorp, overkonstabel, f ødt d. 5. januar 1959 på Allngskovgårds Mark, Svostl'Up. AZlngskovgårdsvej 23, Grauballe pr. Slkeborg. 208 V D 12 d

27 J Centralskole, har fra 1976 som Skve Kaserne, 19 Kaserne. 13. Agda Mare L st Fovlum 1924, søn Axel Marnus Chrstensen hustru Hem. A.lvJ.L. pr. havde bl. a. 1 er nu 3-7 år. - A. M. L. har som voksne har tl A.. kom tl 935 var ar en 18 Karmark l har 1958 be,skf,,,n;'&qelse Nl~. Vum, nu a. So 7. marts 1950 Møl med Zm Clausen, søn af rrrurer Ch'stan holm. Alle 1, Vdebæk. d. 945 Clara S.C. bestod den 9. klasse lev ved Crmo & Strk var 7 ma.neger servtrce nu v~l~.uæk K.E.D.C. som sden Kommunekontor. me 1~ ;3 " hæren, stod lære som tøml-er Jzar 1) Carsten 7. marts V D 3 a

28 2) Jesper Dyrholm Clausen, født d. 4. jun 1975 Tarm, Egvad. b. Grethe Chrstensen, desgner, født d. 11. aprl 1951 Karmark, Skjern. Brændgårdvej 17, Hernng. G.C. t realeksamen Vdebæk, havde en td plads huset, blev uddannet som teknsk tegner ved Bul-Beton A/S, Hernng, gennemgk så uddannelse tl tekstldesgner på Dansk Konfektons- Trkotageskole Brk, arbejdede som free-lance flere steder har sden haft fast ansættelse som desgner ved Dansk Transfertryk A/S, Ikast; har sden gange årlgt besøgt stofmessen Frankfurt, Tyskland, samt 2 gange årlgt besøgt modemessen Pars, Frankrg. 1) Rkke Lltorp Chrstensen, født d. 16. august 1971 Esbjerg. 2) vcola Alexander Sørensen, født d. 3. august 1977 Hernng. c. Brgt Hem Chrstensen, UErer, født d. 21. januar 1953 Vborg, gft med Ka Ove Pedersen, lærer. Brke AIl 7, Sædden, Esbjerg. B.H.C. K.O.P. er begge ansat ved Kvaglundskolen, Esbjerg. 1) Smon Hem Pedersen. 2) Thomas Hem Pedersen. d. Aksel Lltorp Chrstensen, stud. mag., født d. 3. maj 1956 Karmark, Skjern. Amagerbrade 30, København S. A.L.C. har gået på realskole samt på muskhøjskole, læste tl HF-eksamen Hernng, bosatte sg derefter København, var en td ufaglært sygehjælper, påbegyndte 1979 studet ved Københavns Unverstet har studetden arbejdet ved forskellgt, nu som taxchauffør. - A.L.C. har gennemrejst det meste af Europa samt det østlge Araben. E. Karen Krstne Jensen (Lltorp), født d. 11. aprl 1874 Granhøjgård Ststrup, Fovlum, død 1929 Erslev, gft aprl 1901 Erslev med Jens 210 V E

29 Chrst an Pudsgaard, navneændrng 1905 fra Chrstensen, kreaturhandler, født d. 19. apr l 1858 Erslev, død 1935 samme sted, søn af gårdejer Ande rs Chrstan Chrstensen hustru Sdsel Krst ne Jensen. Erslev. 1. Sgrd Pudsgaard, født d. 8. aprl 1902 Erslev, død d. 23. jun 1949 Nørgård, Ers lev, gft d. 12. februar 1924 Erslev med Theodor Nørgaard, gårdejer, født d. 13. januar 1892 Nørgård, død d. 12. marts 1958 samme sted, søn af gårdejer Peder Sandal Nørgaard hustru Ane Elsabeth. Nørgård, Erslev. T.N. gk skole Ers lev, var e l ev på Ve s tbrk Højskole, blev uddannet ved landbruget, overt 1924 sn fødegård, der var på 40 tdr. land, drev denne tl sn død, hvorefter sønnen Jens Chrstan overt den. a. Peder Sandal Nørgaard, entreprenør, født d. 30. aprl 1924 Nørgård, Erslev, gft d. 13. maj 1950 Erslev med Es t er Mare Chrstensen, f ødt d. 6. marts 1926 Væggerl øse, da t ter af arbe j dsmand Albert Chrstensen hustru Karen Mar e Rasmussen. Præs testræde 10, Væggerløse. P.S.N. gk sko le Erslev, lærte landbrug på forskellge hovedgår de, drev den 65 tdr. land store gård, Nederbygård Rom, købte så en ejendom på 8 tdr. land Frøslev Vang, solgte denne ca. 1955, boede et par år Norge, flyttede derf ra tl Fal ster ernærer sg nu som entreprenør. 1) Brte Nørgaard, dagplejemor, født d. 4. marts 1951 Nederbygår d, gft d. 8. maj 1971 Væggerlø se med Bent Tage Rasmussen Tambaur, snedkermester, født d. 23. december 1944 V. Kppnge, søn af arbejdsmand Jens Chrstan Rasmussen Tambaur hustru Grethe Bodl Elsabeth Larsen. Rådhusvænget 11, Vægge r løse. B.N. bestod 1968 den statskontrollerede prøve eft er 10. klasse samt 1971 eksamen som faglærer kjolesynng f ra Nykøbng F. Sy T l s kærerskole, gennemgk 1975 samt 1981 kurser f or dagplejemødre vrker nu som dagp lejemor. B.T.R.T. havde en td plads ved landbruget, blev 1965 udlært som V E 1 a

30 snedker, har gennemgået nle kurser nden for faget nedsatte sg 1978 som selvstændg snedkermester. a) Mchael Rasmussen Tambaur, født d. 20. jul 1971 Nykøbng F. b) Flemmng Rasmussen Tambaur, født d. 8. august 1973 Nykøbng F. 2) Mens Nørgaard, snedker, født d. 3. august 1952 Erslev, gft Astrup med Mene-Lse Strange Larsen, husassstent, født d. 14. november 1951 Nykøbng F., datter af chauffør Egon Larsen hustru Valborg Strange. Haslevvej 276, Snes lev pr. Rngsted. M.N. gk 2 år skole Norge samt 8 år Væggerløse, t realeksamen, gennemgk derefter uddannelse tl bygnngssnedker arbejder stadg ved faget. a) Steen Nø rgaard, født d. 8. september 1975 Nykøbng F. b) Dorthe Nørgaard, født d. 28. jun 1978 Nykøbng F. 3) Sgrd Nørgaard, servtrce, født d. 4. marts 1954 Frøslev Vang, Frøslev, samlever med Per Horst Knudsen, salgschef, født d. 12. jun 1943 Rønne. Dalvangsvej 23 A, Glostrup. a) Krstna Nørgaard Knudsen, født d. 8. maj 1979 Glostrup, død d. 28. august samme år. 4) Arne Nø rgaard, elektrker, født d. 24. de cember 1955 Arendal, Norge, samlever med Pa Ebbesen Aagaard, sygeplejeelev, født d. 9. jun 1959 Akrkeby, datter af telegrafst Flemmng Ebbesen Aagaard hustru Solveg Larsen. østergade 118, Idestrup. 5) Asbjørn Nørgaard, bholderassstent, født d. 8. februar 1959 Fro land, Norge. Tagensvej 51, København N. 212 V E 1 a

31 A. N. t 19?6 realeksamen fra Svaneskolen Væggerløse, var 1977 efg-elev på Ny købng F. Handelsskole udlærtes 1980 som bholderassstent ved et sommerhusudlejnngsbureau. 6) Krsten Nørgaar d, født d. 25. aprl 1963 Væggerløse. b. Jens Chrstan Nørgaard, gårdejer, født d. 13. september 1926 Nørgård, Erslev, gft d. 18. maj 1964 Erslev med Eln Andersen, født d.s. december 1940 Sdr. Dråby, datter af Laurts Andersen hustru Sørne Jensne Mortensen. Nørgård, Nørvang 15, Erslev. J.C.N. blev efter skolegangen uddannet ved landbruget, aftjente 194? sn værnepl gt ved santetstropperne Jægersprs, hjemsendtes som korporal, overt 1958 fødegården drver stadg denne. E. A. blev ef ter skolegangen uddannet ved husgernng. c. Karen Krstne Nørgaard, f ødt d. 10. maj 1931 Nørgård, Erslev, gft d. 22. september 1957 Erslev med Jens Lukkassen Bach, mejerdrektør, født d. 6. december 1927 Hunstrup, søn af kroejer Chrs t an Marus Bach hustru Johanne Poulsen. Valmuevej 5, Resen pr. Sk ve. K.K. N. gk skole Erslev, styrede nle år hus for faderen, afbrudt af et ophold på Sallng Ungdomsskole Jebjerg samt af en td som husass s t ent Århus, vrkede årene som ekspedtrce Poul Petersens Kuns t hande l Skve er nu af løser for fr tdspædagen ved Resen Skole. J.L.B. gk skole Hunstrup, havde derefter plads ved landbruget, blev uddannet som mejerst på Østerld Mejer, vrkede nle år som mejerst Erslev, af brudt af værnepl gt Vborg, , af et ophold på Hadsten Højskole samt på Dalum Mejerskole , var mejerbestyrer på Fur Andelsmejer samt på Gamst~Ap Andelsmejer, Roslev, har sden haft ansættelse som drektør for Skveegnens Me j erse l skab, Skve. 1) Jan- Erk Bach, handelsstuderende, født d. 23. februar 1959 på Fur. 2) Carsten Bach, HH- studerende, f ødt d. 26. jul 1962 Roslev V E 1 c

32 agro., ?? H,~ I,e-, nllu med Anna let dattel' Lau:rsen hustl'u Elsabeth Hansen. K.S.N., blev sn samt som FN-soldat Belgsk r-um Lanc.'br-uCjossko et samt et Hammeskolen Ka årene Veter-nærsamt ane København, t som agro. med som 1972 Insttuttet fol' Axe, anlse K.S.N. har-, bz.a. A.vI.L. skole Karlebo, havde, val' ezev A ved Amtsstue, HZv~"w~" A.M.L. var ) d " Ers 25. '& Skve, søn Ar-ne a. Erk Anc1.ersen 7.L 1953 Inge 3. 1 lel' EmanueZ Rasmussen S.E.A. 2 a

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hvervsliste 16. januar 2014. Sagkyndige medlemer af hverv. Suppleanter (lille valggruppe) VOCI. Bjarne Anderson, Anne Hansen, Bue Tidemann

Hvervsliste 16. januar 2014. Sagkyndige medlemer af hverv. Suppleanter (lille valggruppe) VOCI. Bjarne Anderson, Anne Hansen, Bue Tidemann alt tl KK pladser alt tl KK tl Skatteankenævn 15 15 Erk Vndng, Robert Nelsen, Peder Schlätzer-Larsen, Louse Juul Jensen, Mads S. B. Pedersen, Lasse Bjerg Jørgensen, Formand: Lars Hedegaard Nelsen, næstformand:

Læs mere

Forældre. Johnny Rasmussen: født i Vor Frelser sogn i København d. 20-10-1954 og døbt i Nykøbing Sj. kirke d. 09-01-1955.

Forældre. Johnny Rasmussen: født i Vor Frelser sogn i København d. 20-10-1954 og døbt i Nykøbing Sj. kirke d. 09-01-1955. 1. Karsten Ib Mortensen, født 30-04-1954 på Moderhjælpen Næstved. Gft 08-05-1976 Rørvg krke, Karen Margrethe Hansen, født 30-03-1958 på Frederksberg hosptal, KBH, døbt 1960-61 Havrebjerg krke, Slagelse,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN

ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN 1. Anders Chrstan Pedersen, * 14.02.1884 Bersted sogn Kær herred, Aalborg amt, barnedøbt 22.05.1884 Bersted Krke, konfrmeret 17.04.1898 Bersted Krke, stllng: Landmand,

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Hun blev gift med (1) Ejner Helmut Jensen, 05-08-1961 på Kalundborg rådhus, * 04-06-1938 i Spanget, Nørre Lyndelse sogn Fyn.

Hun blev gift med (1) Ejner Helmut Jensen, 05-08-1961 på Kalundborg rådhus, * 04-06-1938 i Spanget, Nørre Lyndelse sogn Fyn. 1. Ellen Louse Ruth Nelsen, * 11-02-1941 Sasserup. Ellen kom lge som sne andre søskende på Tølløse børnehjem, og senere tl Hesselager på Fyn sammen med Inger. I 1960 var hun hjemme tl en Komfmaton ( hendes

Læs mere

ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN

ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN 1. Agnes Jensne Mare Madsen, * 13.09.1890 Bersted Hede, Bersted sogn, Kær herred, Aalborg amt, døbt 27.03.1891 Bersted Krke, konfrmeret 02.10.1904 Aaby Krke, 09.05.1968

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m :39:21 Protest udløber d Kl. 17,39

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m :39:21 Protest udløber d Kl. 17,39 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2016 28-02-2016 17:39:21 Protest udløber d 1-3-2016 Kl. 17,39 Holdkonkurrence: Hiold Senior 1P 2P Nykøbing F. Skytteforening 54678 Tage Jensen Klasse: SE2

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup DDS SP v.3.16.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Horisontal Gul 24 Høj knælende Mål 2 Oval 2 Grøn 24 Mål 3 S15 Horisontal Gul 31 Mål 4 1/8 Gul 31

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere