i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut."

Transkript

1 , F., 23. oktober 1918 med Louse CharZotte Jensen, F., restau:t>atør Ju Jensen hustru Karolne L.K.J.V. en td var e tl 910 Rea, bzev 1911 ansat som lev Horsens-Juelsmnde ansættelse DSB var L tl F. a d , F., 23. oktober 1918 F., søn Vlhelm Kruse, statsaut. Kruse Jensen. H.V.K. er 52, pr. F. I.J.G. blev var ansat L F. hande rbo, var ansat & 8. no- Den Realskole L- F. samt l:.' L, T"1 1! , 953 Zens samt 1958 revsoy'eksamen, blev 1 "& Lollands-Fa lsters ReV1:s'onsnst tut 1959 beskkke som statsaut. 7 b. l Asta Rasmussen, L- S.G.N. sko samt 1947 nu 183 V 1 b

2 rksberg. Nansens 24. marts 1950 Krsten på socalpædag, København K september , 2. l 1917 Farsø , skole s-z,n mesters en 1- skole Vel Farsø, b købte Farsø, gft d. 5. a født d. 14. hustru Karen. 7- læ:retl 1938 A/S, A.R realeksamen, Se 1948 som ldnngslæ:rer fra Hus- a. Karl Eml 25. bro, 1943 hustru K.E. 35, Hernng. 1n~th~rl~, blev 1936 Handelssko ved F.C. Jensen, Hanaer'8, 91 Bache, som kolonalkornms havde ansætsom samt en td hos vn ansat V a

3 Jern- & Staalforretnng A/S. A.O.H.B. gk Bakkely Skole samt Vejen Realskole arbejdede en td på en margarnefabrk Vejen. 1) Vbeke Bache Vellng, født d. 24. september 1946 Randers. Dr. Margrethes Vej 9-, Arhus N. 2) Erk Bache Vellng, lærer, f ødt d. 24. februar 1950 Hernng. Dr. Margrethes Vej 9, Århus N. b. Robert Anton Nøhr Vellng, manufakturhandler, f ødt d. 24. oktober 1919 Bjerrngbro, gft d. 4. marts 1950 Ålborg med Esther Gurl Jensen, datter af forvalter Anton Marnus Jensen hustru Krstane Krstansen. Rolghedsvej 7, Nørresundby. R.A.N. V. gk skole Hjorthede, lærte manufakturfaget Ulstrup, besøgte 1940 Den jyske Handelshøjskole Århus, ndkaldtes 1941 tl aftjenng af sn værneplgt, hjemsendtes 1943 som korporal, var nle år ansat hos manufakturhandler B. Hupfe ldts Eftf. Ålborg, købte 1957 en forretnng med kjolestoffer Nørresundby drev denne tl E.G.J. gk skole Ålborg, blev handels- kontoruddannet besøgte Færgemanns Handelsskole, Ålborg. c. Dora Vellng, født d. 17. jun 1926 Hjorthede, gft d. 21. oktober 1950 Bjerrngbro med Erk Gellert Møller, frsørmester, født d. 9. november 1925 Koldng, søn af vnmand Hans Casper Gellert Møller hustru Mette Mare Jensen. Kastanevej 20, Skanderborg. D. V. gk skole Hjorthede Bjerrngbro, blev 1948 udlært som damefrsør 1..- Bjerrngbro, opholdt sg en td Norge drev salon Odder samt med sn mand. E.G.M. gk skole Koldng, blev 1944 udlært som frsør hos Ha rald Krh 1..- Ko ldng, aftjente 1947 sn v~~neplgt Tønder, arbejdede 1949 Norge købte 1950 en damefrsørsalon Odder. 1) Gtte Vell ng Møller, studerende, født d. 1. december 1955 Odder, samlever med Thomas Lnd Hansen, studerende, f ødt d V C 2 c

4 1 49, Holstebro. G. V.M. T. L.. læser l Vel Dl', Margrethes 1957 & 3. Jensen 21. marts , gft d & København d ,død 19. handelsmand Oskar Petersen hustru Alala. 12, S. J.J.N. skole en del 1914 udza:::rt som 1953 egen 196 a. Brthe 1928 d. 28. Peterson. Gesler Bel S.G.P maj 1952 samzever Foru'7I-Jensen Statsskole København, søn Brkerød. ar- Fre sn Farwn Kaserne, ved B. haft ansætte Rasmussen, Y'ldgvende Erk K. Jørgensen A 79 Maranne Ivan :3 ['v 1955, ) v C " a

5 demngenør, født d. 4. januar 1957 Brøndbyvester, søn af arbejdsmand Nels Jørgen Chrstan Sørensen hustru Ann Elvne Hammer Schrøder. Kajerødgade 22, Brkerød. 4) Km Gesler Palvg, stud. polt., født d. 12. februar 1959 Søborg. Bosat : Lllevang 29, Brkerød. K. G.P. t 1977 studenter eksamen fra Brkerød Statsskole, påbegyndte samme år studet ved Københavns Unverstets statsvdenskabelge fakultet har studetden arbejdet som postbud kontorassstent. 5) Annette Palvg, født d. 16. september b. Grethe Nøhr, født d. 3. september 1933 på Rgshosptalet København, gft d. 9. februar 1958 København med Jørn Kofoed, drektør, født d.s. januar 1935 København, søn af kontorchef Vlhelm Kofoed hustru Meta Carlsen. Solbjerget 14, Brkerød. G.N. t 1953 studentereksamen fra Chrstanshavns Gymnasum arbejdede som hsto-laborant på patolsk- anatomsk nsttut, Rgshosptalet. J. K. t 1953 studentereksamen, lgeledes fra Chrstanshavns Gymnasum, 1955 eksamen fra handelsgymnaset Nels Brocks Handelsskole samt 1964 handelshøjskolens dplomprøve (HD) udenrgshandel, arbejdede 1964 på Dandy's eksportkontor København, var drektør ved Chr. Dor Scandnavc, marketngdrektør ved Alfred Benzon A/S, adm. dr ektør ved Vlh. Chrstansen A/S, alle København, samt konsulent for Dansk Arbejdsgverforenngs vrksomhedslederkursus på Egelund, Fredensborg, har sden vrket som adm. drektør for Dansk Management Center, København. - J.K. er formand for Nordc Management Board samt medlem af bestyrelsen for European Foundaton of Management Development (EFMD). 1) Lars Kofoed, han de lsstuderende, født d. 11. aprl 1959 ~ København. 2) Henrk Kofoed~ født d. 4. aprl 1962 København V C 3 b

6 samme D. Anders Jensen L Anders 7. jun L 1964 samme Fov'L1-lJ71 med født, død d datter af Jensen hustru Pedersen. Ststrup pr. Farsø. A. J. L fødegården, l 1938 tl sønnen Thoro Gården brændte genop på 80 - A.J.L. dede den var 1. Fov 25. november 1902 sarnme 2. Jensen L d. 13. Fov gft d Fov Marnus L fra CarL 15. november 1886 d samme husty".a.,ivjarane Jensen Ha pr. Farsø. A.J.L. 1.- Fovlwn Skole, lærte Vestbrk 1927 len Ollerup kam husbesenere mand østergård. l(fye som Asko'v, blev uddannet ved 90 Krabbesholm Asm, var under ndkaldt Sjæl var 84 tdr. Karsten. - K. G.. Hustruen tl sønnerne Peder a. Leander l sen, 1936, V. 188 v 2 a

7 hustru Johanne - B.K. blev med pr. var U.L/'IW "') f\. V le, ude, blev Zs samt Asm "u.r,-/--,-'", har en egnen. B.K. 1c skole Holme, var 1952 samt 1956 som samt fa I"Kflaa:ns en 28. november Ne 1965 sarrrmen Kar sten I/n/TYI.'''' ld. - P. L. L. har af lsen rwj, T:/./nv Farsø Far- Erk ?6 Peter S. l-1a1sful!:1'skole en td Le'fl'enc1e u,c1.a(wn:el- se b laborant var 1) 3mone studerende, d. 13. november 959 ~e7~qcrara M~asen> studerende, marts V D b

8 C. Kay'sten G.L Ol samt K.G.L. har været Else Farsø, gft d. 19. maj 19 Bent Preben ? Theodor Jensen Sund hustru [\VuKvvU~, søn af E.G.L. var 1955 elev p u(l(1armelse 1 år Skt. Hans Hosamt en I ammey'7.1jn et skole B.P.S. skole lære som masknarveja'er Rosk te sn ved søværn e 6 ansættelse staten som er nu le. - B.P.S. har lse. d Anne Karn 18. l 1973 e. 'trup., Tove. Farsø hustru K~a,evanaen 190 V D 2 e

9 L.H. G.L. g k skole Vannerup, vap elev på Hmmeplands Ungdomsskole, Havbpo, samt på Gymnastkhøjskolen Ollerup, vrkede m gymnastklærer på Vejstrup Ungdoms skole, gennemgk uddannelse tpæ- metalsløjd på Askov Sløjdlære psko le samt 1968 gymnastkuddannelse på Insttut for Legemsøvelser, Odense Unverstet, har fra 1968 haft an sættelse som lærer på Rnge Fr- Efterskole. - L.H.G.L. var 1972 på 1 måneds gymnastkturne USA samt 1976 på 6 ugers gymnastkturne, lgeledes tl USA, vrkede da som nstruktør f or de mandlge gymnas t er. L- L. A. gk 10 år skole, besøgte Gymnast khø jskolen ~ Ol lerup, t 1978 HF-eksamen fra Mdtfyns Gymnasum ~ Rnge har fra 1980 været lærerstudepende på Den fpe Lærerskole Ollerup. 1) Andeps Lengaard, f ødt d. 25. januar 1977 Svendborg. f. Ydun Gregepsen Lengaard, forsorgspædag, f ødt d. 5. maj 1941 Ebdrup Østergård, Farsø, død d. 14. de cember 1973, begravet Farsø. Ebdrup Øs te rgård, Ebdrup pr. Farsø. Y.G.L. var elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, besøgte 1960 Gymnastkhøjskolen ved Vborg, t j ente en t d på Ryslnge Frskole ledede da børnegymnastk Ryslnge, gennemgk sygeplejekursus på St. Restrup Husmandsskole, var en kort td sygeplejeelev på Odense Sygehus, vrkede som f orpr aktkant på forskellge nsttutoner, t senere eksamen som børneforsorgspædag fra Jægersprs Semnarum, ~ar 4 år lærer på behandlngshjemmet Jens Holst, Vborg, derefter 2 år an sat ved socalforvaltnngen Alborg. g. Lsa Gregersen Lengaard, sygehjælper, født d. 21. januap 1943 Ebdrup østergård, Farsø, gft d. 10. jul 1971 Farsø med Ib Thorbjørn Chrst ansen, l ønchef, født d. 28. december 1943 København, søn af trælasthandler John Theodor Chrstansen hustru Else Cec l Brosted. Rosenhaven 215, Kokkedal. L.G.L. gk skole Vannerup, var elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, ge nnemgk del ngsføre~addannelse pu Gerlev Idrætshøjskole, vrkede en t d som gymna V D 2 g

10 bzev uddannet som Ha ansat som sådan H r. T. me~~c~!llb;~u&e(~k~;cmlen blev nden trælastbranchen, Hol ca. 970 haft ansættezse nu som 1) Ivan Thomas d. 30. marts 1973 ~ t1 ørsno lrn Jørgen h. &al~an7ana ](:rsta K.G.L. 31, var e le, ved borg et halvt som (jymnas t: 1... KnøJ SKO len samt - K.G. J.C.. b 24. Enok Frode Jens 1942 Danner- Chrstansen Ungdoms sko 986 som eksped~tr1...ce, nu Far- 970 ansat vrker som & Dene d d Jens 28. november Grand. 14. oktober 1934 Hlfødt Antomne V D 3

11 J.J.L. la ude, var som 1 V. sn 1929 Asmt,QIu-c)sr;er Lana,D:rl,tqÆ1Sk:o 26 stop Tand:rt,tp, skel kom 1952 tl Ranum har en Za StP1:ben en 37 tdp. hav- H.P. blev opdpaget hos sne Hansne, skole -z. læpte var e Hus ha &U,'t'&,fU.{6 6KU a. L Ermed 1961 Hans 1931 Havbro, søn Skrver. 78, Havbro pr. S.M.L. huset,.a. hos sn onkel,, Havers sygep blev ter ud(larmet Sygehus, samt barsefn"),/ve;;., 958 været ansat Farsø H.N. L- le var elev blev 960 et l senere t 7 land. le, L- land ) 1'1orten d Havbro. M.N. er Ve s thmmep lands 1- b. 7 Tan Dau- hustru Johanne 7, py'. He A.I.L. Farsø var e 193 D :3 b

12 Løgstør, samt td ansat 1963 ansætte som Den Danske J.D. "t fra som bankassstent & Den danske sat udnævntes her tl z København har fra 1980 hovedsæde. Sko var en an PY'vatban- Lltorp, J.L født 5. oktobey' ) L HenY'k e. ls Strandby, L Ztorp, 15. sen, d. 30. Poul Jensen Elly ø. pr. Vodskov. N.S.L. gk Ranwn som Svnes 1966 sn 966 Askov, var ansat ved ansætte som som B. Skole blev net eoop. Murer 19? Alsom har sden været ansat Komrmme ved sko IA3jG'oI1KCJ Hans L ltorp, Gun-!Ve 1951 hustru Oda 194 V D :3 d

13 1968 som var ansæt- Skt. J. L Ranwn som øster ALU Ikast KY'17mrloy.'~lev. har J.V den Saltum Skole, var en UdGtam7e lse 19?5 ansættelse en aktv, gennem 10. klasse ) Hanne L l 979 e. Poul Vester- Jensen hustru Drosse 18.. mn'~tmy' med Else Jensen, B~a r1rn~+r"vl af P. T. L. bestod statskontroll~)'vf'~ klasse Ranum nu ansat Øve LS?-<S.-;Kf) 1970 som kok sn 1~ 1979 som Ranurn, cl. Vrke er ? & 5. 88, pr. Farsø V D 4

14 T.J. lev ldt drev l sn M.M. var elev har sden som a. Frank, po l , Gran højgård Fovlwn., d øster- gaard L~stensen. F.E.L. J. statskon ty'o Z lerede blev efter 10. som e f'( )',', r "'; /J J llatør Farsø er nu ansat po fra Hmhos aut. b. født d. 20. november 1955 Fovlum. 45, c. Eva Mare L Ztorp, født , Fov Ststrup pr. lvi. K. L. er ChurchlL Anders Bjørn Farsø., smed, 24. aprl pr. 5. Math Fovlum, d. 7. oktober 4. januar 1931 FovZum 8. oktober 906 Lovns, tr,anc1bu, søn stru Lene pr. Farsø. A.M.L. skole var bes KeEn!;, ved me bl.a. Rbe, 16. huår ud som C. skoze blev t La. Ka A ved landsenere 196 v 5

15 svgerfar på Granhøjgård Ststrup, bosatte sg ved gftermålet Ststrup, gk en td på dagleje, var nle år ansat ved amtsvejvæsenet vrkede senere 15 år som formand hos entreprenørfrmaet Th. Erksen & Ovesen, Farsø. a. Kar l Eml Frederksen, fskerbetjent, født d. 31. marts 1931 Granhøjgård Ststrup, Fovlum. Bo sat : Forst Alle 64, Abenrå. K. E. F. gk skole Fovlum, havde 3 år plads ved landbruget, aftj ente sn værnep lgt ved marnen på Grønland, fskede en td på Nordsøen fra Esbjerg, var derefter ansat ved ekspedtonsskbet Havmågen fra Nybor g har nu an sættelse ved fskerkontrollen A benrå. b. Edth I rene Frederksen, født d. 7. jun 1936 Ststrup, Fovlum, gft d. 18. februar 1963 Strandby med He l ge Thornøe Krst ensen, masknarbejder, f ødt d. s. aprl 1942 Odense, søn af arbejdsmand Svend Georg Thorkld Krstensen hustru Anna Karolne Hansne Pe dersen. Mo sevangen 8, Odense N. E. I. F. gk skole Fovlum, var e lev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, bl. a. på Farsø Syge Hvlehjem samt på Stefanshjemmet Arhus, arbe jdede en t d på Dalum Paprfabrk. H. T. K. gk Vestre Skole Odense, stod lære som masknarbejder ved Dansk Akkurnulator - & Elektromot orfabrk A/S, Odense, aftjente sn værneplgt Alborg, arbejdede en td på Odense Staalskbsværft A/S har nu beskæftgelse på Lndøværf tet. 1) Bran Thornøe Krstensen, født d. 18. jul 1963 Odense. 2) Mchael Thornøe Krstensen, født d. 3. august 1965 Ode nse. 3) Kent Thornøe Krstensen, født d. 27. september 1968 Odense. 4) Dor the Thornøe Krstensen, født d. 22. jul 1972 Odense. c. Esther Frederksen, dagplejemor, født d. 25. januar 1938 Ststrup, V D 5 c

16 tør E.F. bro, s har rrrune. J.. S. erens som ansætte kom FovhJn 1933 V. Falck adyjl. drek- SchÆdt hust~~ Ruth var elev Ungdomsskole, Havsom blev arbejdede ca haft skole E. her ca. 100 samt en som Kom- lære som Masknfabrk A/S, sammen med 2 brødre 1) Jan Falck., 25 Z 1 2) Jeanette d formand, født Strandby med Else pr. Farsø. E.B.F. sn værnep Færøerne er nu ansat som sen & Ovesen, Farsø. kom som barn Bentzon Avers H(/)rSnOZm er p uddannezse tl Farsø Jean Susanne d. 9. januar 1969 på hjem Farsø. Irene 10. marts 972 3) Chrstan Farsø. e. d. 1 St- 198 V D

17 , Fov 9?4 Fovlum d V. Bølle, søn V~';'''~''C" Jens Jensen Nnna St 1 Farsø. T.E.F. t realeksamen var 1 en Getama har fra 19?5 vrket som plejemor. B.S.J. V. BØ Z var 1 år> e Borremose sko Ars, ca. 1 en møhavde der- Dana har 19?4 Farsø. Stl ?4 " FarsØ. 2) Henrette d ?8 " Farsø marts 1911 " d. 24. maj 19??, gft " datter af husmana Jens Lassen hustru E. skole som nu sn værnep M. ~ " havde e llex'8 p pr. Farsø. Zev ? val' elev en 9 bl. a. Hustruen bor a. Jens Lassen Bø d. sen, 21.,J. L.L. sn d. 23. oktobel' 196? Fovlum 1945 Dal husty'u 40, lads ved konstabez, som V. 199 V D a

18 1 som en som Arhus er nu ansat & K.B.P. skole Fovlum, uddannet et Farsø kontorassstent Horsens, af et op- ) d ?1 Mette L født 19 b. ls Erk L te Ue,. december mar'ts 1943 Hef.t-n.nn'rI'" hustru 6 LV.E.L. Havbro, te svenske norske 1965 ansat formand Det socale Bo B.P. realeksamen Hel.~'f.n{}'II) 29. marts 1941 Bente v. født He I.Sl.flflWf' 1) Tna L d.? Karn L Bølle, 7 d. ge Ne Johanne v. varmemester' Aage Jens Seve- ar-, søn af Aa- 200 V D 6

19 Ch~. Sørensens Ve j 1, Nr. Uttrup pr. Nør~esundby. E.L. gk skole Grønne~p, va~ elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng samt som telefonst på Strandby Central, va~ et halvt å~ Oslo, /arge, havde så 9 ~ plads på gården Hulen D~onnnglund ha~ fra 1978 vrket som dagplejemo~. P.E.N. g k skole Åbyb~o, blev uddannet ved landb~uget, dels hjemme dels ude, aftjente sn værneplgt ved P~nsens Lvregment Vborg, va~ en td renovatonsarbejde~ Åbybro, hjalp samtdg tl hjemme på g~den Mellem Hoven Abyb~o fk ca beskæftgelse ved Jensen Sku~vne, SØ~AP. 1) Pe te~ Nelsen, født d. 23. februar 1970 Dronnnglund. 2) Gtte Llto~ Nelsen, født d. 29. oktobe~ 1975 Alborg. d. A~ne Chrstan Llto~, ngenø~, født d. 23. jul 1945 på Elkangårds Mark, Ranwn, gft d. 25. ma~ts 1972 Grene med Alce Højlund Nelsen, kontorassstent, født d. 30. jun 1946 St lbjerg, Rngve, datter af gårdejer Svend Aage Nelsen hustru Nnna Alce Knudsen. Nylandsvej 25, Ballen pr. Tranebje~g. A. C.L. gk skole Grønnerup, havde plads som landb~ugs medhjælper Fovlwn, afbrudt af et ophold på Hmme~lands Ungdomssko le, Havbro, aftjente de~å sn værneplgt ved teleg~aft~opperne A~ hus, opholdt sg måneder Wales, England, t 1967 tekn sk forberedelseseksamen Hadsten, gennemgk uddannelse tl teknsk assstent Randers, dmtteredes 1975 fra Ingenørskolen Horsens, a~bejdede hos Bøgeholt -Lau~sen, landnspektør & ngenørfrma, Ternd~p, har sden haft ansættelse ved SamsØ Komrrrune. A. H. N. gk skole Kr, havde plads ved husgernng samt på en cent~al, ajorudt af et ophold på Somme~sted Ungdomsskole, var beskæftget ved konto~a~bejde Hedensted samt på fabrk Bllund, besøgte Hadsten Højskole, t 1969 handelseksamen ~egnskabslnen Rande~s, arbejdede bholderet hos en VTt;-forhandler Horsens blev 1978 ansat på et regnskabskontor T~anebjerg V D 6 d

20 HOY'sens. TOY'e d. 26. februay' 1976 HOY'sens. Sanne LltoYp, født e. LaY's død samme Vagn LZtæp, d med Krsten 196 O A I,," Id'IAU) Hans HalvoY' Jensen hustru Anna bunaaacæa Ne P&elJæ7lge:t 8, V.L. studentereksamen var et pay' samt ved sn værnep te K J. FarSØ samt 1979 hay' som KaseY'ne, ansæt- Ranum 7..L bl.a. Sa på J.K.H. te , dy'ev 1942':"'1 en som land stoy' tede Z FovZum havde p Elsabeth L d. 14. marts 1913 Stls husty'u Chrstensen vet l ~ Fovlum :5, Ranum. ~ 'vja l le, 2 år 1948 en , som V 7

21 t Ranwn. a. Hansen, d NV. O. L. l. var elev te sn læste som re nu ansat som - O.L.H. var Lnen tl l'ddde lhave t som kok. Terkel L sen T. H. lo e?> 0, ?? 19? 1 som tømrer' hos tømrermester Fle la Ram/JTI Jette T.L.H. var & sn L l. 9 Farsø. 2. Skve, Carc. Vester- 43, Ranwn. F.L.H. bestod. klasse blev som elektrker hos nstal Mortensen hos el nstal nu som elmon- tør. 8. El'n samme St- 9. l ,3 V D 9

22 18. l 1954 Lovns Petrne Chrd " Lovns, Kr- Chrstensen. Vborgvej 48, pr. Farsø. C.L. Fovlum. landbruget,.a. 5 1n1r!oy> an- den St. Vldmose samt 1954 :3 tdr. her sn nuhae.1enaom har 196? været - C.L. b 1977 er samt har en er fundet P.C. skole er 1/lrc;U"rc;fll FodsZaw nu som 10. Ane mas Iversen, søn HoZtwn pr. A.K.E.L. bl. a. tel Gran Peter Iversen p Sanatorum 1947, var LVVL"Ut:.., ca Ho-, havde. a. af nw~b~ule ,? l et en benznstaton var 8 Asta Gunnar EY'Znd Petersen husty'u V D 10 a

23 Dronnng Dagmars Vej 18, Mølholm pr. Vejle. E.L.I. gk skole Grejs Sndbjerg, stod lære som mekanker hos Malte Vestergaard & Co., autoforhandlere, Vejle, har sden arbejdet ved faget, nu som værkfører ved Vængets Autoværksted, Grejsdal. M.I. P. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Damhavens Skole Vejle, havde 1 år plads huset, gennemgk den l - å rge barneplejeuddannelse Brejnng har fra ca vrket som eksped trce Rs l\tjodehus, Vejle. 1) Pa Lltorp Iversen, født d. 22. jun 1975 på Skt. Mara Hosptal Vejle. 2) Krstan Lltorp Iversen, født d. 31. maj 1978 på Skt. Mara Hosptal Vejle. b. Torben Lltorp Iversen, værktøjsmager, født d. 1. marts 1953 Vejle. Højgårdsvej 51, Hørnng. T. L.I. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse Lndved, arbejdede en td på en tankstaton Vejle har nu beskæftgelse ved Skanda Knve Hørnng. c. Hanne Dorte Lltorp I versen, hjemmehjælper, født d. 22. marts 1955 Holtum, Grejs. Fnlandsvej 79, Vejle. H. D.L.I. t realeksamen Lndved, havde et halvt år plads huset, var derefter smørrebrødselev på Grand Hotel Vejle vrker nu som hjemmehjælper. 1) Arne Lltorp Iversen, f ødt d. 25. august 1973 Vejle. d. Karn Margrethe Lltorp Iversen, pædagmedhjælper, født d. 4. september 1957 Holtum, Grejs, samlever med Lars Andersson, nstallatør, født d oktober 1955 Vejle, søn af slagter arbejder GunnaY' AndeY'sson husty'u Magda Hansne Hansen. SpobjeY'gvej 62, Brabrand. 11. MargY'ethe Emla L ltorp, født d. 4. september 1922 Granhøjgård V D 11

24 d Pav med Lnd Sørensen Lovns, d. 2. februar 1 søn Søren Krstan Gunen h Jensen. Havers pr. M.E.L. var 1942 e på plads som senere som B.L.S. blev 193? som Farsø tl 1943, en Haverslev lsø, tl sn død, hvor den l oktober samme a. Kurt reg ~ Havers Karen Jensen, 1 ~ datter af Jensen hustru Ane Katrne K.L.S. 196, sn væ Pnenlgt Arhus, hjemsendtes som var ansat ved samt lvjey'kuy' Revlen 1978 HD som reg. egen K.D.J realeksamen har 1971 ansat p. 1 t ko en gr'os 1) Ulrk l 968 Fje z'sen d , HaveY's py'. 25. oktober' 1946 Krstan 206 D 11 b

25 Aa. Havers 1969 blev nn~o~+n~ ansat som 1) Peter c. Tonn lev, d. 26. november Justesen nu."; :;7'U lvare 2?, bank(283&tlte~nt, født Haverslev 951 Haverslev, datter 1948 Havers- Justesen, rrr.a.rermester J ens d , L. S. sarrtme., "se. Arne Havers Kr- hustru L.. ls 8 Zand stor at passe le var tørvemose, drev Dansk store er a. c u. d Karn 207 Mare Vester- konv 12

26 torassstent, født d. 6. oktober 1953 Resenbro, Lnå, datter af kloakmester Vl ly Ernst Larsen hustru Edth Laursen. Kærvej 7, Engesvang. B.L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, arbejdede derefter ved landbruget hjemme, stod så lære som masknarbejder ved Duks I/S, Allng Ml., aftjente sn værneplgt Karup samt Vedbæk arbejder nu ved faget på Contechnk Masknfabrk A/S, Slkeborg. 1) Jesper Lltorp, født d. 18. august 1974 Slkeborg. 2) Chrstna Lltorp, født d. 28. maj 1976 Engesvang. b. Allan Lltorp, komms, født d. 1. aprl 1951 Hornum, Ulstrup. Allngskovgårdsvej 23, Grauballe pr. Slkeborg. A. L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, blev kolonaluddannet brugsforenngen HB S lkeborg, udlærtes 1970, aftjente sn værneplgt ved flyvevåbnet Karup Jonstrup har sden hjemsendelsen været ansat som komms Gjessø Brugsforenng. c. Anne-Grete Lltorp, ekspedtrce, født d. 3. f ebruar 1953 Toftly Brands trup, V n dum, samlever med Jørgen Eskebjerg, bankfulqff~gtg, født d. 8. marts 1944 Glostrup, søn af murermester Arne Eskebjerg hustru Edel Mare. Granesvej 3, Hvnnngdal pr. Slkeborg. A-G.L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, havde derefter plads ved husgernng, arbejdede en td på Dansk Dørfabrk, Slkeborg, fk så beskæftgelse som ekspedtrce Langhoffs Kondtor, lgeledes Slkeborg. 1) Mette Lltorp, født d. 9. oktober 1973 KjelleY".A.p, HØrup. 2) Louse Lltorp, født d. S. jul 1979 Slkeborg. d. Jørn Lltorp, overkonstabel, f ødt d. 5. januar 1959 på Allngskovgårds Mark, Svostl'Up. AZlngskovgårdsvej 23, Grauballe pr. Slkeborg. 208 V D 12 d

27 J Centralskole, har fra 1976 som Skve Kaserne, 19 Kaserne. 13. Agda Mare L st Fovlum 1924, søn Axel Marnus Chrstensen hustru Hem. A.lvJ.L. pr. havde bl. a. 1 er nu 3-7 år. - A. M. L. har som voksne har tl A.. kom tl 935 var ar en 18 Karmark l har 1958 be,skf,,,n;'&qelse Nl~. Vum, nu a. So 7. marts 1950 Møl med Zm Clausen, søn af rrrurer Ch'stan holm. Alle 1, Vdebæk. d. 945 Clara S.C. bestod den 9. klasse lev ved Crmo & Strk var 7 ma.neger servtrce nu v~l~.uæk K.E.D.C. som sden Kommunekontor. me 1~ ;3 " hæren, stod lære som tøml-er Jzar 1) Carsten 7. marts V D 3 a

28 2) Jesper Dyrholm Clausen, født d. 4. jun 1975 Tarm, Egvad. b. Grethe Chrstensen, desgner, født d. 11. aprl 1951 Karmark, Skjern. Brændgårdvej 17, Hernng. G.C. t realeksamen Vdebæk, havde en td plads huset, blev uddannet som teknsk tegner ved Bul-Beton A/S, Hernng, gennemgk så uddannelse tl tekstldesgner på Dansk Konfektons- Trkotageskole Brk, arbejdede som free-lance flere steder har sden haft fast ansættelse som desgner ved Dansk Transfertryk A/S, Ikast; har sden gange årlgt besøgt stofmessen Frankfurt, Tyskland, samt 2 gange årlgt besøgt modemessen Pars, Frankrg. 1) Rkke Lltorp Chrstensen, født d. 16. august 1971 Esbjerg. 2) vcola Alexander Sørensen, født d. 3. august 1977 Hernng. c. Brgt Hem Chrstensen, UErer, født d. 21. januar 1953 Vborg, gft med Ka Ove Pedersen, lærer. Brke AIl 7, Sædden, Esbjerg. B.H.C. K.O.P. er begge ansat ved Kvaglundskolen, Esbjerg. 1) Smon Hem Pedersen. 2) Thomas Hem Pedersen. d. Aksel Lltorp Chrstensen, stud. mag., født d. 3. maj 1956 Karmark, Skjern. Amagerbrade 30, København S. A.L.C. har gået på realskole samt på muskhøjskole, læste tl HF-eksamen Hernng, bosatte sg derefter København, var en td ufaglært sygehjælper, påbegyndte 1979 studet ved Københavns Unverstet har studetden arbejdet ved forskellgt, nu som taxchauffør. - A.L.C. har gennemrejst det meste af Europa samt det østlge Araben. E. Karen Krstne Jensen (Lltorp), født d. 11. aprl 1874 Granhøjgård Ststrup, Fovlum, død 1929 Erslev, gft aprl 1901 Erslev med Jens 210 V E

29 Chrst an Pudsgaard, navneændrng 1905 fra Chrstensen, kreaturhandler, født d. 19. apr l 1858 Erslev, død 1935 samme sted, søn af gårdejer Ande rs Chrstan Chrstensen hustru Sdsel Krst ne Jensen. Erslev. 1. Sgrd Pudsgaard, født d. 8. aprl 1902 Erslev, død d. 23. jun 1949 Nørgård, Ers lev, gft d. 12. februar 1924 Erslev med Theodor Nørgaard, gårdejer, født d. 13. januar 1892 Nørgård, død d. 12. marts 1958 samme sted, søn af gårdejer Peder Sandal Nørgaard hustru Ane Elsabeth. Nørgård, Erslev. T.N. gk skole Ers lev, var e l ev på Ve s tbrk Højskole, blev uddannet ved landbruget, overt 1924 sn fødegård, der var på 40 tdr. land, drev denne tl sn død, hvorefter sønnen Jens Chrstan overt den. a. Peder Sandal Nørgaard, entreprenør, født d. 30. aprl 1924 Nørgård, Erslev, gft d. 13. maj 1950 Erslev med Es t er Mare Chrstensen, f ødt d. 6. marts 1926 Væggerl øse, da t ter af arbe j dsmand Albert Chrstensen hustru Karen Mar e Rasmussen. Præs testræde 10, Væggerløse. P.S.N. gk sko le Erslev, lærte landbrug på forskellge hovedgår de, drev den 65 tdr. land store gård, Nederbygård Rom, købte så en ejendom på 8 tdr. land Frøslev Vang, solgte denne ca. 1955, boede et par år Norge, flyttede derf ra tl Fal ster ernærer sg nu som entreprenør. 1) Brte Nørgaard, dagplejemor, født d. 4. marts 1951 Nederbygår d, gft d. 8. maj 1971 Væggerlø se med Bent Tage Rasmussen Tambaur, snedkermester, født d. 23. december 1944 V. Kppnge, søn af arbejdsmand Jens Chrstan Rasmussen Tambaur hustru Grethe Bodl Elsabeth Larsen. Rådhusvænget 11, Vægge r løse. B.N. bestod 1968 den statskontrollerede prøve eft er 10. klasse samt 1971 eksamen som faglærer kjolesynng f ra Nykøbng F. Sy T l s kærerskole, gennemgk 1975 samt 1981 kurser f or dagplejemødre vrker nu som dagp lejemor. B.T.R.T. havde en td plads ved landbruget, blev 1965 udlært som V E 1 a

30 snedker, har gennemgået nle kurser nden for faget nedsatte sg 1978 som selvstændg snedkermester. a) Mchael Rasmussen Tambaur, født d. 20. jul 1971 Nykøbng F. b) Flemmng Rasmussen Tambaur, født d. 8. august 1973 Nykøbng F. 2) Mens Nørgaard, snedker, født d. 3. august 1952 Erslev, gft Astrup med Mene-Lse Strange Larsen, husassstent, født d. 14. november 1951 Nykøbng F., datter af chauffør Egon Larsen hustru Valborg Strange. Haslevvej 276, Snes lev pr. Rngsted. M.N. gk 2 år skole Norge samt 8 år Væggerløse, t realeksamen, gennemgk derefter uddannelse tl bygnngssnedker arbejder stadg ved faget. a) Steen Nø rgaard, født d. 8. september 1975 Nykøbng F. b) Dorthe Nørgaard, født d. 28. jun 1978 Nykøbng F. 3) Sgrd Nørgaard, servtrce, født d. 4. marts 1954 Frøslev Vang, Frøslev, samlever med Per Horst Knudsen, salgschef, født d. 12. jun 1943 Rønne. Dalvangsvej 23 A, Glostrup. a) Krstna Nørgaard Knudsen, født d. 8. maj 1979 Glostrup, død d. 28. august samme år. 4) Arne Nø rgaard, elektrker, født d. 24. de cember 1955 Arendal, Norge, samlever med Pa Ebbesen Aagaard, sygeplejeelev, født d. 9. jun 1959 Akrkeby, datter af telegrafst Flemmng Ebbesen Aagaard hustru Solveg Larsen. østergade 118, Idestrup. 5) Asbjørn Nørgaard, bholderassstent, født d. 8. februar 1959 Fro land, Norge. Tagensvej 51, København N. 212 V E 1 a

31 A. N. t 19?6 realeksamen fra Svaneskolen Væggerløse, var 1977 efg-elev på Ny købng F. Handelsskole udlærtes 1980 som bholderassstent ved et sommerhusudlejnngsbureau. 6) Krsten Nørgaar d, født d. 25. aprl 1963 Væggerløse. b. Jens Chrstan Nørgaard, gårdejer, født d. 13. september 1926 Nørgård, Erslev, gft d. 18. maj 1964 Erslev med Eln Andersen, født d.s. december 1940 Sdr. Dråby, datter af Laurts Andersen hustru Sørne Jensne Mortensen. Nørgård, Nørvang 15, Erslev. J.C.N. blev efter skolegangen uddannet ved landbruget, aftjente 194? sn værnepl gt ved santetstropperne Jægersprs, hjemsendtes som korporal, overt 1958 fødegården drver stadg denne. E. A. blev ef ter skolegangen uddannet ved husgernng. c. Karen Krstne Nørgaard, f ødt d. 10. maj 1931 Nørgård, Erslev, gft d. 22. september 1957 Erslev med Jens Lukkassen Bach, mejerdrektør, født d. 6. december 1927 Hunstrup, søn af kroejer Chrs t an Marus Bach hustru Johanne Poulsen. Valmuevej 5, Resen pr. Sk ve. K.K. N. gk skole Erslev, styrede nle år hus for faderen, afbrudt af et ophold på Sallng Ungdomsskole Jebjerg samt af en td som husass s t ent Århus, vrkede årene som ekspedtrce Poul Petersens Kuns t hande l Skve er nu af løser for fr tdspædagen ved Resen Skole. J.L.B. gk skole Hunstrup, havde derefter plads ved landbruget, blev uddannet som mejerst på Østerld Mejer, vrkede nle år som mejerst Erslev, af brudt af værnepl gt Vborg, , af et ophold på Hadsten Højskole samt på Dalum Mejerskole , var mejerbestyrer på Fur Andelsmejer samt på Gamst~Ap Andelsmejer, Roslev, har sden haft ansættelse som drektør for Skveegnens Me j erse l skab, Skve. 1) Jan- Erk Bach, handelsstuderende, født d. 23. februar 1959 på Fur. 2) Carsten Bach, HH- studerende, f ødt d. 26. jul 1962 Roslev V E 1 c

32 agro., ?? H,~ I,e-, nllu med Anna let dattel' Lau:rsen hustl'u Elsabeth Hansen. K.S.N., blev sn samt som FN-soldat Belgsk r-um Lanc.'br-uCjossko et samt et Hammeskolen Ka årene Veter-nærsamt ane København, t som agro. med som 1972 Insttuttet fol' Axe, anlse K.S.N. har-, bz.a. A.vI.L. skole Karlebo, havde, val' ezev A ved Amtsstue, HZv~"w~" A.M.L. var ) d " Ers 25. '& Skve, søn Ar-ne a. Erk Anc1.ersen 7.L 1953 Inge 3. 1 lel' EmanueZ Rasmussen S.E.A. 2 a

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB BORNHOLM 1

BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB BORNHOLM 1 banenr. 9 // TIRSDAG. AUGUST 0 // KL.. // PRIS KR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL A. J. TRANSPORT & FLYTNINGS MONTEMESTERSKAB Forsdefoto: Matlde Pl/Krstna Jensen, BM vnder 0 BORNHOLM

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 -

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Indholdsfortegnelse Anna O... 3 Bente... 5 Birgit... 6 Elin... 7 Gunhild... 8 Hanne E.... 9 Hanne G... 10 Inge... 12 Ingrid...

Læs mere

VUI Johanne Sørensen. i Biersted som søn af gårdejer Jens Jakob Sørensen og hustru Maren, og han døde den 6. VIII.A

VUI Johanne Sørensen. i Biersted som søn af gårdejer Jens Jakob Sørensen og hustru Maren, og han døde den 6. VIII.A VUI Johanne Sørensen Johanne Marie Christensen, er født den 27. oktober 1902 på Østergaard i Haldager, Vadum sogn. Hun døde den 15. april 1988 i V. Hjermitslev og er begravet på Biersted Kirkegaard. Hun

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

JØRGEN LILHOLM PETERSEN

JØRGEN LILHOLM PETERSEN UdfØres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere