i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i F., restau:t>atør Ju Jensen og hustru Karoline Bosat: ansættelse DSB i Vilhelm Kruse, statsaut."

Transkript

1 , F., 23. oktober 1918 med Louse CharZotte Jensen, F., restau:t>atør Ju Jensen hustru Karolne L.K.J.V. en td var e tl 910 Rea, bzev 1911 ansat som lev Horsens-Juelsmnde ansættelse DSB var L tl F. a d , F., 23. oktober 1918 F., søn Vlhelm Kruse, statsaut. Kruse Jensen. H.V.K. er 52, pr. F. I.J.G. blev var ansat L F. hande rbo, var ansat & 8. no- Den Realskole L- F. samt l:.' L, T"1 1! , 953 Zens samt 1958 revsoy'eksamen, blev 1 "& Lollands-Fa lsters ReV1:s'onsnst tut 1959 beskkke som statsaut. 7 b. l Asta Rasmussen, L- S.G.N. sko samt 1947 nu 183 V 1 b

2 rksberg. Nansens 24. marts 1950 Krsten på socalpædag, København K september , 2. l 1917 Farsø , skole s-z,n mesters en 1- skole Vel Farsø, b købte Farsø, gft d. 5. a født d. 14. hustru Karen. 7- læ:retl 1938 A/S, A.R realeksamen, Se 1948 som ldnngslæ:rer fra Hus- a. Karl Eml 25. bro, 1943 hustru K.E. 35, Hernng. 1n~th~rl~, blev 1936 Handelssko ved F.C. Jensen, Hanaer'8, 91 Bache, som kolonalkornms havde ansætsom samt en td hos vn ansat V a

3 Jern- & Staalforretnng A/S. A.O.H.B. gk Bakkely Skole samt Vejen Realskole arbejdede en td på en margarnefabrk Vejen. 1) Vbeke Bache Vellng, født d. 24. september 1946 Randers. Dr. Margrethes Vej 9-, Arhus N. 2) Erk Bache Vellng, lærer, f ødt d. 24. februar 1950 Hernng. Dr. Margrethes Vej 9, Århus N. b. Robert Anton Nøhr Vellng, manufakturhandler, f ødt d. 24. oktober 1919 Bjerrngbro, gft d. 4. marts 1950 Ålborg med Esther Gurl Jensen, datter af forvalter Anton Marnus Jensen hustru Krstane Krstansen. Rolghedsvej 7, Nørresundby. R.A.N. V. gk skole Hjorthede, lærte manufakturfaget Ulstrup, besøgte 1940 Den jyske Handelshøjskole Århus, ndkaldtes 1941 tl aftjenng af sn værneplgt, hjemsendtes 1943 som korporal, var nle år ansat hos manufakturhandler B. Hupfe ldts Eftf. Ålborg, købte 1957 en forretnng med kjolestoffer Nørresundby drev denne tl E.G.J. gk skole Ålborg, blev handels- kontoruddannet besøgte Færgemanns Handelsskole, Ålborg. c. Dora Vellng, født d. 17. jun 1926 Hjorthede, gft d. 21. oktober 1950 Bjerrngbro med Erk Gellert Møller, frsørmester, født d. 9. november 1925 Koldng, søn af vnmand Hans Casper Gellert Møller hustru Mette Mare Jensen. Kastanevej 20, Skanderborg. D. V. gk skole Hjorthede Bjerrngbro, blev 1948 udlært som damefrsør 1..- Bjerrngbro, opholdt sg en td Norge drev salon Odder samt med sn mand. E.G.M. gk skole Koldng, blev 1944 udlært som frsør hos Ha rald Krh 1..- Ko ldng, aftjente 1947 sn v~~neplgt Tønder, arbejdede 1949 Norge købte 1950 en damefrsørsalon Odder. 1) Gtte Vell ng Møller, studerende, født d. 1. december 1955 Odder, samlever med Thomas Lnd Hansen, studerende, f ødt d V C 2 c

4 1 49, Holstebro. G. V.M. T. L.. læser l Vel Dl', Margrethes 1957 & 3. Jensen 21. marts , gft d & København d ,død 19. handelsmand Oskar Petersen hustru Alala. 12, S. J.J.N. skole en del 1914 udza:::rt som 1953 egen 196 a. Brthe 1928 d. 28. Peterson. Gesler Bel S.G.P maj 1952 samzever Foru'7I-Jensen Statsskole København, søn Brkerød. ar- Fre sn Farwn Kaserne, ved B. haft ansætte Rasmussen, Y'ldgvende Erk K. Jørgensen A 79 Maranne Ivan :3 ['v 1955, ) v C " a

5 demngenør, født d. 4. januar 1957 Brøndbyvester, søn af arbejdsmand Nels Jørgen Chrstan Sørensen hustru Ann Elvne Hammer Schrøder. Kajerødgade 22, Brkerød. 4) Km Gesler Palvg, stud. polt., født d. 12. februar 1959 Søborg. Bosat : Lllevang 29, Brkerød. K. G.P. t 1977 studenter eksamen fra Brkerød Statsskole, påbegyndte samme år studet ved Københavns Unverstets statsvdenskabelge fakultet har studetden arbejdet som postbud kontorassstent. 5) Annette Palvg, født d. 16. september b. Grethe Nøhr, født d. 3. september 1933 på Rgshosptalet København, gft d. 9. februar 1958 København med Jørn Kofoed, drektør, født d.s. januar 1935 København, søn af kontorchef Vlhelm Kofoed hustru Meta Carlsen. Solbjerget 14, Brkerød. G.N. t 1953 studentereksamen fra Chrstanshavns Gymnasum arbejdede som hsto-laborant på patolsk- anatomsk nsttut, Rgshosptalet. J. K. t 1953 studentereksamen, lgeledes fra Chrstanshavns Gymnasum, 1955 eksamen fra handelsgymnaset Nels Brocks Handelsskole samt 1964 handelshøjskolens dplomprøve (HD) udenrgshandel, arbejdede 1964 på Dandy's eksportkontor København, var drektør ved Chr. Dor Scandnavc, marketngdrektør ved Alfred Benzon A/S, adm. dr ektør ved Vlh. Chrstansen A/S, alle København, samt konsulent for Dansk Arbejdsgverforenngs vrksomhedslederkursus på Egelund, Fredensborg, har sden vrket som adm. drektør for Dansk Management Center, København. - J.K. er formand for Nordc Management Board samt medlem af bestyrelsen for European Foundaton of Management Development (EFMD). 1) Lars Kofoed, han de lsstuderende, født d. 11. aprl 1959 ~ København. 2) Henrk Kofoed~ født d. 4. aprl 1962 København V C 3 b

6 samme D. Anders Jensen L Anders 7. jun L 1964 samme Fov'L1-lJ71 med født, død d datter af Jensen hustru Pedersen. Ststrup pr. Farsø. A. J. L fødegården, l 1938 tl sønnen Thoro Gården brændte genop på 80 - A.J.L. dede den var 1. Fov 25. november 1902 sarnme 2. Jensen L d. 13. Fov gft d Fov Marnus L fra CarL 15. november 1886 d samme husty".a.,ivjarane Jensen Ha pr. Farsø. A.J.L. 1.- Fovlwn Skole, lærte Vestbrk 1927 len Ollerup kam husbesenere mand østergård. l(fye som Asko'v, blev uddannet ved 90 Krabbesholm Asm, var under ndkaldt Sjæl var 84 tdr. Karsten. - K. G.. Hustruen tl sønnerne Peder a. Leander l sen, 1936, V. 188 v 2 a

7 hustru Johanne - B.K. blev med pr. var U.L/'IW "') f\. V le, ude, blev Zs samt Asm "u.r,-/--,-'", har en egnen. B.K. 1c skole Holme, var 1952 samt 1956 som samt fa I"Kflaa:ns en 28. november Ne 1965 sarrrmen Kar sten I/n/TYI.'''' ld. - P. L. L. har af lsen rwj, T:/./nv Farsø Far- Erk ?6 Peter S. l-1a1sful!:1'skole en td Le'fl'enc1e u,c1.a(wn:el- se b laborant var 1) 3mone studerende, d. 13. november 959 ~e7~qcrara M~asen> studerende, marts V D b

8 C. Kay'sten G.L Ol samt K.G.L. har været Else Farsø, gft d. 19. maj 19 Bent Preben ? Theodor Jensen Sund hustru [\VuKvvU~, søn af E.G.L. var 1955 elev p u(l(1armelse 1 år Skt. Hans Hosamt en I ammey'7.1jn et skole B.P.S. skole lære som masknarveja'er Rosk te sn ved søværn e 6 ansættelse staten som er nu le. - B.P.S. har lse. d Anne Karn 18. l 1973 e. 'trup., Tove. Farsø hustru K~a,evanaen 190 V D 2 e

9 L.H. G.L. g k skole Vannerup, vap elev på Hmmeplands Ungdomsskole, Havbpo, samt på Gymnastkhøjskolen Ollerup, vrkede m gymnastklærer på Vejstrup Ungdoms skole, gennemgk uddannelse tpæ- metalsløjd på Askov Sløjdlære psko le samt 1968 gymnastkuddannelse på Insttut for Legemsøvelser, Odense Unverstet, har fra 1968 haft an sættelse som lærer på Rnge Fr- Efterskole. - L.H.G.L. var 1972 på 1 måneds gymnastkturne USA samt 1976 på 6 ugers gymnastkturne, lgeledes tl USA, vrkede da som nstruktør f or de mandlge gymnas t er. L- L. A. gk 10 år skole, besøgte Gymnast khø jskolen ~ Ol lerup, t 1978 HF-eksamen fra Mdtfyns Gymnasum ~ Rnge har fra 1980 været lærerstudepende på Den fpe Lærerskole Ollerup. 1) Andeps Lengaard, f ødt d. 25. januar 1977 Svendborg. f. Ydun Gregepsen Lengaard, forsorgspædag, f ødt d. 5. maj 1941 Ebdrup Østergård, Farsø, død d. 14. de cember 1973, begravet Farsø. Ebdrup Øs te rgård, Ebdrup pr. Farsø. Y.G.L. var elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, besøgte 1960 Gymnastkhøjskolen ved Vborg, t j ente en t d på Ryslnge Frskole ledede da børnegymnastk Ryslnge, gennemgk sygeplejekursus på St. Restrup Husmandsskole, var en kort td sygeplejeelev på Odense Sygehus, vrkede som f orpr aktkant på forskellge nsttutoner, t senere eksamen som børneforsorgspædag fra Jægersprs Semnarum, ~ar 4 år lærer på behandlngshjemmet Jens Holst, Vborg, derefter 2 år an sat ved socalforvaltnngen Alborg. g. Lsa Gregersen Lengaard, sygehjælper, født d. 21. januap 1943 Ebdrup østergård, Farsø, gft d. 10. jul 1971 Farsø med Ib Thorbjørn Chrst ansen, l ønchef, født d. 28. december 1943 København, søn af trælasthandler John Theodor Chrstansen hustru Else Cec l Brosted. Rosenhaven 215, Kokkedal. L.G.L. gk skole Vannerup, var elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, ge nnemgk del ngsføre~addannelse pu Gerlev Idrætshøjskole, vrkede en t d som gymna V D 2 g

10 bzev uddannet som Ha ansat som sådan H r. T. me~~c~!llb;~u&e(~k~;cmlen blev nden trælastbranchen, Hol ca. 970 haft ansættezse nu som 1) Ivan Thomas d. 30. marts 1973 ~ t1 ørsno lrn Jørgen h. &al~an7ana ](:rsta K.G.L. 31, var e le, ved borg et halvt som (jymnas t: 1... KnøJ SKO len samt - K.G. J.C.. b 24. Enok Frode Jens 1942 Danner- Chrstansen Ungdoms sko 986 som eksped~tr1...ce, nu Far- 970 ansat vrker som & Dene d d Jens 28. november Grand. 14. oktober 1934 Hlfødt Antomne V D 3

11 J.J.L. la ude, var som 1 V. sn 1929 Asmt,QIu-c)sr;er Lana,D:rl,tqÆ1Sk:o 26 stop Tand:rt,tp, skel kom 1952 tl Ranum har en Za StP1:ben en 37 tdp. hav- H.P. blev opdpaget hos sne Hansne, skole -z. læpte var e Hus ha &U,'t'&,fU.{6 6KU a. L Ermed 1961 Hans 1931 Havbro, søn Skrver. 78, Havbro pr. S.M.L. huset,.a. hos sn onkel,, Havers sygep blev ter ud(larmet Sygehus, samt barsefn"),/ve;;., 958 været ansat Farsø H.N. L- le var elev blev 960 et l senere t 7 land. le, L- land ) 1'1orten d Havbro. M.N. er Ve s thmmep lands 1- b. 7 Tan Dau- hustru Johanne 7, py'. He A.I.L. Farsø var e 193 D :3 b

12 Løgstør, samt td ansat 1963 ansætte som Den Danske J.D. "t fra som bankassstent & Den danske sat udnævntes her tl z København har fra 1980 hovedsæde. Sko var en an PY'vatban- Lltorp, J.L født 5. oktobey' ) L HenY'k e. ls Strandby, L Ztorp, 15. sen, d. 30. Poul Jensen Elly ø. pr. Vodskov. N.S.L. gk Ranwn som Svnes 1966 sn 966 Askov, var ansat ved ansætte som som B. Skole blev net eoop. Murer 19? Alsom har sden været ansat Komrmme ved sko IA3jG'oI1KCJ Hans L ltorp, Gun-!Ve 1951 hustru Oda 194 V D :3 d

13 1968 som var ansæt- Skt. J. L Ranwn som øster ALU Ikast KY'17mrloy.'~lev. har J.V den Saltum Skole, var en UdGtam7e lse 19?5 ansættelse en aktv, gennem 10. klasse ) Hanne L l 979 e. Poul Vester- Jensen hustru Drosse 18.. mn'~tmy' med Else Jensen, B~a r1rn~+r"vl af P. T. L. bestod statskontroll~)'vf'~ klasse Ranum nu ansat Øve LS?-<S.-;Kf) 1970 som kok sn 1~ 1979 som Ranurn, cl. Vrke er ? & 5. 88, pr. Farsø V D 4

14 T.J. lev ldt drev l sn M.M. var elev har sden som a. Frank, po l , Gran højgård Fovlwn., d øster- gaard L~stensen. F.E.L. J. statskon ty'o Z lerede blev efter 10. som e f'( )',', r "'; /J J llatør Farsø er nu ansat po fra Hmhos aut. b. født d. 20. november 1955 Fovlum. 45, c. Eva Mare L Ztorp, født , Fov Ststrup pr. lvi. K. L. er ChurchlL Anders Bjørn Farsø., smed, 24. aprl pr. 5. Math Fovlum, d. 7. oktober 4. januar 1931 FovZum 8. oktober 906 Lovns, tr,anc1bu, søn stru Lene pr. Farsø. A.M.L. skole var bes KeEn!;, ved me bl.a. Rbe, 16. huår ud som C. skoze blev t La. Ka A ved landsenere 196 v 5

15 svgerfar på Granhøjgård Ststrup, bosatte sg ved gftermålet Ststrup, gk en td på dagleje, var nle år ansat ved amtsvejvæsenet vrkede senere 15 år som formand hos entreprenørfrmaet Th. Erksen & Ovesen, Farsø. a. Kar l Eml Frederksen, fskerbetjent, født d. 31. marts 1931 Granhøjgård Ststrup, Fovlum. Bo sat : Forst Alle 64, Abenrå. K. E. F. gk skole Fovlum, havde 3 år plads ved landbruget, aftj ente sn værnep lgt ved marnen på Grønland, fskede en td på Nordsøen fra Esbjerg, var derefter ansat ved ekspedtonsskbet Havmågen fra Nybor g har nu an sættelse ved fskerkontrollen A benrå. b. Edth I rene Frederksen, født d. 7. jun 1936 Ststrup, Fovlum, gft d. 18. februar 1963 Strandby med He l ge Thornøe Krst ensen, masknarbejder, f ødt d. s. aprl 1942 Odense, søn af arbejdsmand Svend Georg Thorkld Krstensen hustru Anna Karolne Hansne Pe dersen. Mo sevangen 8, Odense N. E. I. F. gk skole Fovlum, var e lev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng, bl. a. på Farsø Syge Hvlehjem samt på Stefanshjemmet Arhus, arbe jdede en t d på Dalum Paprfabrk. H. T. K. gk Vestre Skole Odense, stod lære som masknarbejder ved Dansk Akkurnulator - & Elektromot orfabrk A/S, Odense, aftjente sn værneplgt Alborg, arbejdede en td på Odense Staalskbsværft A/S har nu beskæftgelse på Lndøværf tet. 1) Bran Thornøe Krstensen, født d. 18. jul 1963 Odense. 2) Mchael Thornøe Krstensen, født d. 3. august 1965 Ode nse. 3) Kent Thornøe Krstensen, født d. 27. september 1968 Odense. 4) Dor the Thornøe Krstensen, født d. 22. jul 1972 Odense. c. Esther Frederksen, dagplejemor, født d. 25. januar 1938 Ststrup, V D 5 c

16 tør E.F. bro, s har rrrune. J.. S. erens som ansætte kom FovhJn 1933 V. Falck adyjl. drek- SchÆdt hust~~ Ruth var elev Ungdomsskole, Havsom blev arbejdede ca haft skole E. her ca. 100 samt en som Kom- lære som Masknfabrk A/S, sammen med 2 brødre 1) Jan Falck., 25 Z 1 2) Jeanette d formand, født Strandby med Else pr. Farsø. E.B.F. sn værnep Færøerne er nu ansat som sen & Ovesen, Farsø. kom som barn Bentzon Avers H(/)rSnOZm er p uddannezse tl Farsø Jean Susanne d. 9. januar 1969 på hjem Farsø. Irene 10. marts 972 3) Chrstan Farsø. e. d. 1 St- 198 V D

17 , Fov 9?4 Fovlum d V. Bølle, søn V~';'''~''C" Jens Jensen Nnna St 1 Farsø. T.E.F. t realeksamen var 1 en Getama har fra 19?5 vrket som plejemor. B.S.J. V. BØ Z var 1 år> e Borremose sko Ars, ca. 1 en møhavde der- Dana har 19?4 Farsø. Stl ?4 " FarsØ. 2) Henrette d ?8 " Farsø marts 1911 " d. 24. maj 19??, gft " datter af husmana Jens Lassen hustru E. skole som nu sn værnep M. ~ " havde e llex'8 p pr. Farsø. Zev ? val' elev en 9 bl. a. Hustruen bor a. Jens Lassen Bø d. sen, 21.,J. L.L. sn d. 23. oktobel' 196? Fovlum 1945 Dal husty'u 40, lads ved konstabez, som V. 199 V D a

18 1 som en som Arhus er nu ansat & K.B.P. skole Fovlum, uddannet et Farsø kontorassstent Horsens, af et op- ) d ?1 Mette L født 19 b. ls Erk L te Ue,. december mar'ts 1943 Hef.t-n.nn'rI'" hustru 6 LV.E.L. Havbro, te svenske norske 1965 ansat formand Det socale Bo B.P. realeksamen Hel.~'f.n{}'II) 29. marts 1941 Bente v. født He I.Sl.flflWf' 1) Tna L d.? Karn L Bølle, 7 d. ge Ne Johanne v. varmemester' Aage Jens Seve- ar-, søn af Aa- 200 V D 6

19 Ch~. Sørensens Ve j 1, Nr. Uttrup pr. Nør~esundby. E.L. gk skole Grønne~p, va~ elev på Hmmerlands Ungdomsskole, Havbro, havde derefter plads ved husgernng samt som telefonst på Strandby Central, va~ et halvt å~ Oslo, /arge, havde så 9 ~ plads på gården Hulen D~onnnglund ha~ fra 1978 vrket som dagplejemo~. P.E.N. g k skole Åbyb~o, blev uddannet ved landb~uget, dels hjemme dels ude, aftjente sn værneplgt ved P~nsens Lvregment Vborg, va~ en td renovatonsarbejde~ Åbybro, hjalp samtdg tl hjemme på g~den Mellem Hoven Abyb~o fk ca beskæftgelse ved Jensen Sku~vne, SØ~AP. 1) Pe te~ Nelsen, født d. 23. februar 1970 Dronnnglund. 2) Gtte Llto~ Nelsen, født d. 29. oktobe~ 1975 Alborg. d. A~ne Chrstan Llto~, ngenø~, født d. 23. jul 1945 på Elkangårds Mark, Ranwn, gft d. 25. ma~ts 1972 Grene med Alce Højlund Nelsen, kontorassstent, født d. 30. jun 1946 St lbjerg, Rngve, datter af gårdejer Svend Aage Nelsen hustru Nnna Alce Knudsen. Nylandsvej 25, Ballen pr. Tranebje~g. A. C.L. gk skole Grønnerup, havde plads som landb~ugs medhjælper Fovlwn, afbrudt af et ophold på Hmme~lands Ungdomssko le, Havbro, aftjente de~å sn værneplgt ved teleg~aft~opperne A~ hus, opholdt sg måneder Wales, England, t 1967 tekn sk forberedelseseksamen Hadsten, gennemgk uddannelse tl teknsk assstent Randers, dmtteredes 1975 fra Ingenørskolen Horsens, a~bejdede hos Bøgeholt -Lau~sen, landnspektør & ngenørfrma, Ternd~p, har sden haft ansættelse ved SamsØ Komrrrune. A. H. N. gk skole Kr, havde plads ved husgernng samt på en cent~al, ajorudt af et ophold på Somme~sted Ungdomsskole, var beskæftget ved konto~a~bejde Hedensted samt på fabrk Bllund, besøgte Hadsten Højskole, t 1969 handelseksamen ~egnskabslnen Rande~s, arbejdede bholderet hos en VTt;-forhandler Horsens blev 1978 ansat på et regnskabskontor T~anebjerg V D 6 d

20 HOY'sens. TOY'e d. 26. februay' 1976 HOY'sens. Sanne LltoYp, født e. LaY's død samme Vagn LZtæp, d med Krsten 196 O A I,," Id'IAU) Hans HalvoY' Jensen hustru Anna bunaaacæa Ne P&elJæ7lge:t 8, V.L. studentereksamen var et pay' samt ved sn værnep te K J. FarSØ samt 1979 hay' som KaseY'ne, ansæt- Ranum 7..L bl.a. Sa på J.K.H. te , dy'ev 1942':"'1 en som land stoy' tede Z FovZum havde p Elsabeth L d. 14. marts 1913 Stls husty'u Chrstensen vet l ~ Fovlum :5, Ranum. ~ 'vja l le, 2 år 1948 en , som V 7

21 t Ranwn. a. Hansen, d NV. O. L. l. var elev te sn læste som re nu ansat som - O.L.H. var Lnen tl l'ddde lhave t som kok. Terkel L sen T. H. lo e?> 0, ?? 19? 1 som tømrer' hos tømrermester Fle la Ram/JTI Jette T.L.H. var & sn L l. 9 Farsø. 2. Skve, Carc. Vester- 43, Ranwn. F.L.H. bestod. klasse blev som elektrker hos nstal Mortensen hos el nstal nu som elmon- tør. 8. El'n samme St- 9. l ,3 V D 9

22 18. l 1954 Lovns Petrne Chrd " Lovns, Kr- Chrstensen. Vborgvej 48, pr. Farsø. C.L. Fovlum. landbruget,.a. 5 1n1r!oy> an- den St. Vldmose samt 1954 :3 tdr. her sn nuhae.1enaom har 196? været - C.L. b 1977 er samt har en er fundet P.C. skole er 1/lrc;U"rc;fll FodsZaw nu som 10. Ane mas Iversen, søn HoZtwn pr. A.K.E.L. bl. a. tel Gran Peter Iversen p Sanatorum 1947, var LVVL"Ut:.., ca Ho-, havde. a. af nw~b~ule ,? l et en benznstaton var 8 Asta Gunnar EY'Znd Petersen husty'u V D 10 a

23 Dronnng Dagmars Vej 18, Mølholm pr. Vejle. E.L.I. gk skole Grejs Sndbjerg, stod lære som mekanker hos Malte Vestergaard & Co., autoforhandlere, Vejle, har sden arbejdet ved faget, nu som værkfører ved Vængets Autoværksted, Grejsdal. M.I. P. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Damhavens Skole Vejle, havde 1 år plads huset, gennemgk den l - å rge barneplejeuddannelse Brejnng har fra ca vrket som eksped trce Rs l\tjodehus, Vejle. 1) Pa Lltorp Iversen, født d. 22. jun 1975 på Skt. Mara Hosptal Vejle. 2) Krstan Lltorp Iversen, født d. 31. maj 1978 på Skt. Mara Hosptal Vejle. b. Torben Lltorp Iversen, værktøjsmager, født d. 1. marts 1953 Vejle. Højgårdsvej 51, Hørnng. T. L.I. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse Lndved, arbejdede en td på en tankstaton Vejle har nu beskæftgelse ved Skanda Knve Hørnng. c. Hanne Dorte Lltorp I versen, hjemmehjælper, født d. 22. marts 1955 Holtum, Grejs. Fnlandsvej 79, Vejle. H. D.L.I. t realeksamen Lndved, havde et halvt år plads huset, var derefter smørrebrødselev på Grand Hotel Vejle vrker nu som hjemmehjælper. 1) Arne Lltorp Iversen, f ødt d. 25. august 1973 Vejle. d. Karn Margrethe Lltorp Iversen, pædagmedhjælper, født d. 4. september 1957 Holtum, Grejs, samlever med Lars Andersson, nstallatør, født d oktober 1955 Vejle, søn af slagter arbejder GunnaY' AndeY'sson husty'u Magda Hansne Hansen. SpobjeY'gvej 62, Brabrand. 11. MargY'ethe Emla L ltorp, født d. 4. september 1922 Granhøjgård V D 11

24 d Pav med Lnd Sørensen Lovns, d. 2. februar 1 søn Søren Krstan Gunen h Jensen. Havers pr. M.E.L. var 1942 e på plads som senere som B.L.S. blev 193? som Farsø tl 1943, en Haverslev lsø, tl sn død, hvor den l oktober samme a. Kurt reg ~ Havers Karen Jensen, 1 ~ datter af Jensen hustru Ane Katrne K.L.S. 196, sn væ Pnenlgt Arhus, hjemsendtes som var ansat ved samt lvjey'kuy' Revlen 1978 HD som reg. egen K.D.J realeksamen har 1971 ansat p. 1 t ko en gr'os 1) Ulrk l 968 Fje z'sen d , HaveY's py'. 25. oktober' 1946 Krstan 206 D 11 b

25 Aa. Havers 1969 blev nn~o~+n~ ansat som 1) Peter c. Tonn lev, d. 26. november Justesen nu."; :;7'U lvare 2?, bank(283&tlte~nt, født Haverslev 951 Haverslev, datter 1948 Havers- Justesen, rrr.a.rermester J ens d , L. S. sarrtme., "se. Arne Havers Kr- hustru L.. ls 8 Zand stor at passe le var tørvemose, drev Dansk store er a. c u. d Karn 207 Mare Vester- konv 12

26 torassstent, født d. 6. oktober 1953 Resenbro, Lnå, datter af kloakmester Vl ly Ernst Larsen hustru Edth Laursen. Kærvej 7, Engesvang. B.L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, arbejdede derefter ved landbruget hjemme, stod så lære som masknarbejder ved Duks I/S, Allng Ml., aftjente sn værneplgt Karup samt Vedbæk arbejder nu ved faget på Contechnk Masknfabrk A/S, Slkeborg. 1) Jesper Lltorp, født d. 18. august 1974 Slkeborg. 2) Chrstna Lltorp, født d. 28. maj 1976 Engesvang. b. Allan Lltorp, komms, født d. 1. aprl 1951 Hornum, Ulstrup. Allngskovgårdsvej 23, Grauballe pr. Slkeborg. A. L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, blev kolonaluddannet brugsforenngen HB S lkeborg, udlærtes 1970, aftjente sn værneplgt ved flyvevåbnet Karup Jonstrup har sden hjemsendelsen været ansat som komms Gjessø Brugsforenng. c. Anne-Grete Lltorp, ekspedtrce, født d. 3. f ebruar 1953 Toftly Brands trup, V n dum, samlever med Jørgen Eskebjerg, bankfulqff~gtg, født d. 8. marts 1944 Glostrup, søn af murermester Arne Eskebjerg hustru Edel Mare. Granesvej 3, Hvnnngdal pr. Slkeborg. A-G.L. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kornmod Realskole Slkeborg, havde derefter plads ved husgernng, arbejdede en td på Dansk Dørfabrk, Slkeborg, fk så beskæftgelse som ekspedtrce Langhoffs Kondtor, lgeledes Slkeborg. 1) Mette Lltorp, født d. 9. oktober 1973 KjelleY".A.p, HØrup. 2) Louse Lltorp, født d. S. jul 1979 Slkeborg. d. Jørn Lltorp, overkonstabel, f ødt d. 5. januar 1959 på Allngskovgårds Mark, Svostl'Up. AZlngskovgårdsvej 23, Grauballe pr. Slkeborg. 208 V D 12 d

27 J Centralskole, har fra 1976 som Skve Kaserne, 19 Kaserne. 13. Agda Mare L st Fovlum 1924, søn Axel Marnus Chrstensen hustru Hem. A.lvJ.L. pr. havde bl. a. 1 er nu 3-7 år. - A. M. L. har som voksne har tl A.. kom tl 935 var ar en 18 Karmark l har 1958 be,skf,,,n;'&qelse Nl~. Vum, nu a. So 7. marts 1950 Møl med Zm Clausen, søn af rrrurer Ch'stan holm. Alle 1, Vdebæk. d. 945 Clara S.C. bestod den 9. klasse lev ved Crmo & Strk var 7 ma.neger servtrce nu v~l~.uæk K.E.D.C. som sden Kommunekontor. me 1~ ;3 " hæren, stod lære som tøml-er Jzar 1) Carsten 7. marts V D 3 a

28 2) Jesper Dyrholm Clausen, født d. 4. jun 1975 Tarm, Egvad. b. Grethe Chrstensen, desgner, født d. 11. aprl 1951 Karmark, Skjern. Brændgårdvej 17, Hernng. G.C. t realeksamen Vdebæk, havde en td plads huset, blev uddannet som teknsk tegner ved Bul-Beton A/S, Hernng, gennemgk så uddannelse tl tekstldesgner på Dansk Konfektons- Trkotageskole Brk, arbejdede som free-lance flere steder har sden haft fast ansættelse som desgner ved Dansk Transfertryk A/S, Ikast; har sden gange årlgt besøgt stofmessen Frankfurt, Tyskland, samt 2 gange årlgt besøgt modemessen Pars, Frankrg. 1) Rkke Lltorp Chrstensen, født d. 16. august 1971 Esbjerg. 2) vcola Alexander Sørensen, født d. 3. august 1977 Hernng. c. Brgt Hem Chrstensen, UErer, født d. 21. januar 1953 Vborg, gft med Ka Ove Pedersen, lærer. Brke AIl 7, Sædden, Esbjerg. B.H.C. K.O.P. er begge ansat ved Kvaglundskolen, Esbjerg. 1) Smon Hem Pedersen. 2) Thomas Hem Pedersen. d. Aksel Lltorp Chrstensen, stud. mag., født d. 3. maj 1956 Karmark, Skjern. Amagerbrade 30, København S. A.L.C. har gået på realskole samt på muskhøjskole, læste tl HF-eksamen Hernng, bosatte sg derefter København, var en td ufaglært sygehjælper, påbegyndte 1979 studet ved Københavns Unverstet har studetden arbejdet ved forskellgt, nu som taxchauffør. - A.L.C. har gennemrejst det meste af Europa samt det østlge Araben. E. Karen Krstne Jensen (Lltorp), født d. 11. aprl 1874 Granhøjgård Ststrup, Fovlum, død 1929 Erslev, gft aprl 1901 Erslev med Jens 210 V E

29 Chrst an Pudsgaard, navneændrng 1905 fra Chrstensen, kreaturhandler, født d. 19. apr l 1858 Erslev, død 1935 samme sted, søn af gårdejer Ande rs Chrstan Chrstensen hustru Sdsel Krst ne Jensen. Erslev. 1. Sgrd Pudsgaard, født d. 8. aprl 1902 Erslev, død d. 23. jun 1949 Nørgård, Ers lev, gft d. 12. februar 1924 Erslev med Theodor Nørgaard, gårdejer, født d. 13. januar 1892 Nørgård, død d. 12. marts 1958 samme sted, søn af gårdejer Peder Sandal Nørgaard hustru Ane Elsabeth. Nørgård, Erslev. T.N. gk skole Ers lev, var e l ev på Ve s tbrk Højskole, blev uddannet ved landbruget, overt 1924 sn fødegård, der var på 40 tdr. land, drev denne tl sn død, hvorefter sønnen Jens Chrstan overt den. a. Peder Sandal Nørgaard, entreprenør, født d. 30. aprl 1924 Nørgård, Erslev, gft d. 13. maj 1950 Erslev med Es t er Mare Chrstensen, f ødt d. 6. marts 1926 Væggerl øse, da t ter af arbe j dsmand Albert Chrstensen hustru Karen Mar e Rasmussen. Præs testræde 10, Væggerløse. P.S.N. gk sko le Erslev, lærte landbrug på forskellge hovedgår de, drev den 65 tdr. land store gård, Nederbygård Rom, købte så en ejendom på 8 tdr. land Frøslev Vang, solgte denne ca. 1955, boede et par år Norge, flyttede derf ra tl Fal ster ernærer sg nu som entreprenør. 1) Brte Nørgaard, dagplejemor, født d. 4. marts 1951 Nederbygår d, gft d. 8. maj 1971 Væggerlø se med Bent Tage Rasmussen Tambaur, snedkermester, født d. 23. december 1944 V. Kppnge, søn af arbejdsmand Jens Chrstan Rasmussen Tambaur hustru Grethe Bodl Elsabeth Larsen. Rådhusvænget 11, Vægge r løse. B.N. bestod 1968 den statskontrollerede prøve eft er 10. klasse samt 1971 eksamen som faglærer kjolesynng f ra Nykøbng F. Sy T l s kærerskole, gennemgk 1975 samt 1981 kurser f or dagplejemødre vrker nu som dagp lejemor. B.T.R.T. havde en td plads ved landbruget, blev 1965 udlært som V E 1 a

30 snedker, har gennemgået nle kurser nden for faget nedsatte sg 1978 som selvstændg snedkermester. a) Mchael Rasmussen Tambaur, født d. 20. jul 1971 Nykøbng F. b) Flemmng Rasmussen Tambaur, født d. 8. august 1973 Nykøbng F. 2) Mens Nørgaard, snedker, født d. 3. august 1952 Erslev, gft Astrup med Mene-Lse Strange Larsen, husassstent, født d. 14. november 1951 Nykøbng F., datter af chauffør Egon Larsen hustru Valborg Strange. Haslevvej 276, Snes lev pr. Rngsted. M.N. gk 2 år skole Norge samt 8 år Væggerløse, t realeksamen, gennemgk derefter uddannelse tl bygnngssnedker arbejder stadg ved faget. a) Steen Nø rgaard, født d. 8. september 1975 Nykøbng F. b) Dorthe Nørgaard, født d. 28. jun 1978 Nykøbng F. 3) Sgrd Nørgaard, servtrce, født d. 4. marts 1954 Frøslev Vang, Frøslev, samlever med Per Horst Knudsen, salgschef, født d. 12. jun 1943 Rønne. Dalvangsvej 23 A, Glostrup. a) Krstna Nørgaard Knudsen, født d. 8. maj 1979 Glostrup, død d. 28. august samme år. 4) Arne Nø rgaard, elektrker, født d. 24. de cember 1955 Arendal, Norge, samlever med Pa Ebbesen Aagaard, sygeplejeelev, født d. 9. jun 1959 Akrkeby, datter af telegrafst Flemmng Ebbesen Aagaard hustru Solveg Larsen. østergade 118, Idestrup. 5) Asbjørn Nørgaard, bholderassstent, født d. 8. februar 1959 Fro land, Norge. Tagensvej 51, København N. 212 V E 1 a

31 A. N. t 19?6 realeksamen fra Svaneskolen Væggerløse, var 1977 efg-elev på Ny købng F. Handelsskole udlærtes 1980 som bholderassstent ved et sommerhusudlejnngsbureau. 6) Krsten Nørgaar d, født d. 25. aprl 1963 Væggerløse. b. Jens Chrstan Nørgaard, gårdejer, født d. 13. september 1926 Nørgård, Erslev, gft d. 18. maj 1964 Erslev med Eln Andersen, født d.s. december 1940 Sdr. Dråby, datter af Laurts Andersen hustru Sørne Jensne Mortensen. Nørgård, Nørvang 15, Erslev. J.C.N. blev efter skolegangen uddannet ved landbruget, aftjente 194? sn værnepl gt ved santetstropperne Jægersprs, hjemsendtes som korporal, overt 1958 fødegården drver stadg denne. E. A. blev ef ter skolegangen uddannet ved husgernng. c. Karen Krstne Nørgaard, f ødt d. 10. maj 1931 Nørgård, Erslev, gft d. 22. september 1957 Erslev med Jens Lukkassen Bach, mejerdrektør, født d. 6. december 1927 Hunstrup, søn af kroejer Chrs t an Marus Bach hustru Johanne Poulsen. Valmuevej 5, Resen pr. Sk ve. K.K. N. gk skole Erslev, styrede nle år hus for faderen, afbrudt af et ophold på Sallng Ungdomsskole Jebjerg samt af en td som husass s t ent Århus, vrkede årene som ekspedtrce Poul Petersens Kuns t hande l Skve er nu af løser for fr tdspædagen ved Resen Skole. J.L.B. gk skole Hunstrup, havde derefter plads ved landbruget, blev uddannet som mejerst på Østerld Mejer, vrkede nle år som mejerst Erslev, af brudt af værnepl gt Vborg, , af et ophold på Hadsten Højskole samt på Dalum Mejerskole , var mejerbestyrer på Fur Andelsmejer samt på Gamst~Ap Andelsmejer, Roslev, har sden haft ansættelse som drektør for Skveegnens Me j erse l skab, Skve. 1) Jan- Erk Bach, handelsstuderende, født d. 23. februar 1959 på Fur. 2) Carsten Bach, HH- studerende, f ødt d. 26. jul 1962 Roslev V E 1 c

32 agro., ?? H,~ I,e-, nllu med Anna let dattel' Lau:rsen hustl'u Elsabeth Hansen. K.S.N., blev sn samt som FN-soldat Belgsk r-um Lanc.'br-uCjossko et samt et Hammeskolen Ka årene Veter-nærsamt ane København, t som agro. med som 1972 Insttuttet fol' Axe, anlse K.S.N. har-, bz.a. A.vI.L. skole Karlebo, havde, val' ezev A ved Amtsstue, HZv~"w~" A.M.L. var ) d " Ers 25. '& Skve, søn Ar-ne a. Erk Anc1.ersen 7.L 1953 Inge 3. 1 lel' EmanueZ Rasmussen S.E.A. 2 a

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23 A+, Att: Ann Løwén, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 BBC Worldwide Channels, c/o missword, ATT: Marie-Louise Munter, Dronning Sofies Vej

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Håndværkerliste Februar 2015

Håndværkerliste Februar 2015 Håndværkerliste Februar 2015 Firmaoplysning Firmanavn adresse Alarm Arden EL-service A/S Gutenbergvej 1 9510 24259560 Morten de Linde morten@arden-el.dk 40877363 Ja Hera A/S Plastvænget 20 9560 76249415

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere