Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport"

Transkript

1 Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler 0.3 Formål 1. Definitioner og anvendelsesområde (kapitel 1) 1.1 Definitioner ( 1) 1.2 Bekendtgørelsens anvendelsesområde ( 2, 3) 1.3 Undtagelser fra bekendtgørelsens anvendelsesområde ( 4) 2. Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse (kapitel 2) 2.1 Generelt om krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse ( 5) 2.2 Godstransport ( 6 og 7) 2.3 Personbefordring ( 8, 9, 10, 11) 2.4 Undtagelser på grundlag af tidligere erhvervede rettigheder ( 12) 2.5 Undtagelser i øvrigt ( 13, 14) 3. Grundlæggende kvalifikationer (kapitel 3) 3.1 Generelt om krav til grundlæggende kvalifikationer 3.2 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse ( 15) 3.3 Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse ( 16) 3.4 Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde ( 17) 3.5 Individuelle køretimer ( 18, 19) 3.6 Prøver ( 20) Skriftlig prøve

2 3.6.2 Praktisk prøve i lastsikring 4. Efteruddannelse (kapitel 4) 4.1 Efteruddannelsens varighed ( 21) Efteruddannelse med fjernundervisning 4.2 Efteruddannelsens indhold ( 22, 23) 4.3 Efteruddannelse efter grundlæggende kvalifikationsuddannelse ( 24) 4.4 Indfasningsordningen for buschauffører ( 25) 4.5 Handicapbevidstgørende uddannelse ( 26) 4.6 Indfasningsordningen for godschauffører ( 27) 4.7 Genoptagelse af erhverv som chauffør ( 28) 4.8 Fortsat efteruddannelse ( 29) 4.9 Dispensation fra indfasningsordningen buschauffører ( 30, 32) 4.10 Dispensation fra indfasningsordningen godschauffører ( 31, 32) 5. Chaufføruddannelsesbevis m.m. (kapitel 5) 5.1 Gyldighedsperiode ( 33) 5.2 Chaufføruddannelsesbevis udstedt i en anden medlemsstat ( 34) 5.3 Chauffører fra tredjelande ( 35) 5.4 Krav til at medbringe chaufføruddannelsesbevis mv. ( 36) 5.5 Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis ( 37) 5.6 Midlertidigt chaufføruddannelsesbevis ( 38) 5.7 Bortkommet chaufføruddannelsesbevis ( 39, 40) 5.8 Gebyr for chaufføruddannelsesbevis ( 41) 5.9 Kompetencebestemmelse ( 42) 6. Uddannelsessted (kapitel 6) 6.1 Grundlæggende kvalifikationer EU-borgere ( 43) 6.2 Grundlæggende kvalifikationer tredjelandsborgere ( 44) 6.3 Efteruddannelse ( 45) 2

3 7. Uddannelsescentre (kapitel 7) 7.1 Ansøgning og godkendelse ( 46-50) 7.2 Krav til undervisere ( 51, stk. 1) Undervisere i de chaufførspecifikke emner ( 51, stk. 2) Undervisere i individuelle køretimer ( 52) Undervisere i førstehjælp ( 53) Undervisere i brandbekæmpelse ( 54) Øvrige undervisere ( 55) 7.3 Krav til udstyr ( 56) 7.4 Tilsyn ( 57, 58) 7.5 Tilbagekaldelse af godkendelse ( 59) 8. Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring (kapitel 8) 8.1 Generelt om krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring 8.2 Krav ved indenlandsk buskørsel ( 60) 8.3 Krav ved international buskørsel ( 61) 8.4 Undtagelser fra kravet om rødt kvalifikationsbevis ( 62) 8.5 Krav til at medbringe kvalifikationsbevis m.v. ( 63) 8.6 Indholdet af uddannelsen til rødt kvalifikationsbevis ( 64, stk. 1 og 2) 8.7 Godkendelse som udbyder af rødt kvalifikationsbevis ( 64, stk. 3 og 4) 9. Klageadgang (kapitel 9) 9.1 Klageadgang ( 65) 10. Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser (kapitel 10) 10.1 Straffebestemmelse ( 66) 10.2 Ikrafttrædelsesbestemmelse ( 67) 11. Bilag 1 Indholdet i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for buschauffører 12. Bilag 2 Indholdet i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 13. Bilag 3 Krav til bus- og lastbilsimulatorer 3

4 14. Bilag 4 Indholdet i uddannelsen til rødt kvalifikationsbevis 4

5 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler Bekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (Uddannelsesdirektivet). Direktivet fastsætter krav om, at chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring som hovedregel skal have erhvervet visse grundlæggende kvalifikationskrav ud over kørekortet. Der stilles i den forbindelse krav til de nationale chaufføruddannelser og efteruddannelseskrav. Bekendtgørelsen og alle vejledninger, der henvises til i nærværende vejledning, kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside Danske regler Uddannelsesdirektivet er gennemført ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 18. august 2006 om kvalifikationskrav til erhvervschauffører. Denne bekendtgørelse afløstes af bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, som nu er afløst af bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013, om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 0.3 Formål Kvalifikationsuddannelserne skal bidrage til større trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og sikkerhed for erhvervschauffører samt øget fokus på rationelt brændstofforbrug. Formålet med kvalifikationsuddannelser for chauffører er at sikre, at chaufførerne har de nødvendige kvalifikationer både for adgang til og for at drive erhverv som chauffør. Kravet om grundlæggende kvalifikationer og om efteruddannelse tager navnlig sigte på at forbedre færdselssikkerheden og chaufførens sikkerhed, herunder i forbindelse med de arbejdsopgaver, chaufføren udfører, når køretøjet holder stille. Desuden tager en modernisering af chaufførerhvervet sigte på at gøre unge interesserede i dette erhverv, hvilket skulle bidrage til at rekruttere nye chauffører i en periode, hvor der er mangel på disse. Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse blev vedtaget i EU i 2003 og gælder i alle EU-medlemsstater. Reglerne gælder fra den 10. september 2008 for erhvervsmæssig personbefordring med bus og fra den 10. september 2009 for erhvervsmæssig godstransport med lastbil. Fra disse datoer er bestemmelserne om hvidt og blåt kvalifikationsbevis for erhvervschauffører blevet ophævet. Det bemærkes, at der ud over kravene i denne bekendtgørelse også er krav om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med bus (kategori D og ep). 5

6 1. Definitioner og anvendelsesområde (kapitel 1) 1.1 Definitioner ( 1) I bekendtgørelsen forstås ved Fører og chauffør: enhver person, som fører køretøjet, også selv om det kun er i et kort tidsrum. Vejtransport: al kørsel på vej, der er åben for offentlig adgang, med et til personbefordring eller godstransport bestemt køretøj i tom eller lastet stand. Timer og individuelle køretimer: 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. Uddannelsescenter: en fysisk eller juridisk person, som tilbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer som anført i kapitel 3 og/eller efteruddannelse som anført i kapitel 4. Rent privat kørsel: al kørsel, der udføres af køretøjets registrerede bruger med dennes nærmeste familie. Tilsvarende gælder for førere, der hører til den registrerede brugers husstand. 1.2 Bekendtgørelsens anvendelsesområde ( 2, 3) Chauffører, der udfører erhvervsmæssig buskørsel, godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel) eller firmakørsel (kørsel med egne varer), er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse (grundlæggende kvalifikationsuddannelse/efteruddannelse). Også selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Kravet om kvalifikationsuddannelse omfatter chauffører, der er EU-borgere. Kravet omfatter endvidere chauffører, der ikke er EU-borgere, og som er ansat i en virksomhed, der er etableret i en EU-medlemsstat. Alle, der fører bus i en dansk etableret buskørselsvirksomhed, og alle, der fører lastbil i en dansk etableret godskørselsvirksomhed eller virksomhed, der udfører firmakørsel, er således omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Der er i bekendtgørelsens kapitel 8 fastsat særlige krav til førere af dansk indregistrerede busser, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring. Ikke-erhvervsmæssig buskørsel er kørsel, der ikke opfylder betingelserne for at være erhvervsmæssig buskørsel. Ifølge 1, stk. 3, i lov om buskørsel er kørslen erhvervsmæssig, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: 6

7 1. Der udføres kørsel med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, 2. kørslen udføres mod vederlag, eller 3. kørslen udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål. Ikke-erhvervsmæssig buskørsel er kørsel, der ikke er omfattet af betingelserne for at være erhvervsmæssig kørsel. Som eksempler på ikke-erhvervsmæssig buskørsel kan nævnes: en virksomheds befordring af ansatte en forenings befordring af foreningens aktive medlemmer en kommunal eller privat institutions befordring af patienter, elever og ansatte en privat persons befordring af personer, som den pågældende har nærmere tilknytning til f.eks. den nærmeste familie eller nære venner. 1.3 Undtagelser fra bekendtgørelsens anvendelsesområde ( 4) Førere af følgende køretøjer er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse: 1. Køretøjer, der ikke må køre mere end 45 km/t. Der kan f.eks. være tale om kørsel med visse mobilkraner eller kørsel med visse former for særtransporter. 2. Forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer. Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsberedskab og det kommunale redningsberedskab, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 (beredskabsloven). 3. Køretøjer under reparation m.v. Undtagelsen omfatter f.eks. køretøjer, der prøvekøres med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er sat i drift. 4. Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer. Førere af køretøjer tilhørende private redningstjenester vil i visse tilfælde være undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse, men vil i forbindelse med f.eks. autohjælp, hjælp i forbindelse med vandskader og lign. ikke være omfattet af undtagelsen. 5. Køretøjer, der benyttes til køretimer og til individuelle køretimer. 6. Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og varetransport i privat øjemed. 7

8 Førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig kørsel, er ikke omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse, men er omfattet af nationale danske regler om rødt kvalifikationsbevis m.v. Se nærmere herom i afsnit Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet. Det er yderligere en betingelse at føreren udelukkende medbringer udstyr og materialer vedkommende selv skal bruge for at udføre en arbejdsopgave. Eksempelvis vil en stilladsarbejder, der i forbindelse med sit arbejde i ringe omfang fører lastbilen med materiale og udstyr til opførelse af stilladset, ikke være omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Der er tale om en konkret vurdering, hvor omganget af beskæftigelsen som fører af lastbilen sammenholdes med den pågældendes øvrige beskæftigelse. 2. Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse (kapitel 2) 2.1 Generelt om krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse ( 5) Chauffører, der tager kørekort til kategori D (bus)/d1 (lille bus) og chauffører, der tager kørekort til kategori C (lastbil)/c1 (lille lastbil), skal for at udføre erhvervsmæssig kørsel have et chaufføruddannelsesbevis som dokumentation for, at de har gennemført en grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Chauffører, der den 9. september 2008 havde kørekort til kategori D (bus), og chauffører, der den 9. september 2009 havde kørekort til kategori C (lastbil), skal for at udføre erhvervsmæssig kørsel have et chaufføruddannelsesbevis som dokumentation for, at de har deltaget i den foreskrevne efteruddannelse. Der er fastsat en særlig indfasningsordning for disse chauffører, se nærmere herom i afsnit 4.4 (buschauffører) og afsnit 4.5 (godschauffører). Der er endvidere fastsat visse alders- og erfaringskrav, som en chauffør skal opfylde se nærmere herom i afsnit 2.2 (godschauffører) og afsnit 2.3 (buschauffører). En chauffør, der har kørekort til kategori C (lastbil) eller D (bus), og som er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse hvori der indgår en kvalifikationsuddannelse efter denne bekendtgørelse, godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, må i løbet af uddannelsen køre i Danmark, selv om den pågældende ikke har et chaufføruddannelsesbevis. Det er en betingelse, at erhvervsuddannelsen har en varighed på mindst 6 måneder. Der skal under kørslen medbringes dokumentation for, at chaufføren deltager på en erhvervsuddannelse. Dokumentationen fås på uddannelsescentret. Det bemærkes, at der ud over kravene i denne bekendtgørelse også er krav om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med bus (kategori D og ep). 8

9 2.2 Godstransport ( 6, 7) En chauffør, der tager kørekort til kategori C (lastbil) eller C1 (lille lastbil), skal gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse for at kunne udføre erhvervsmæssig godskørsel. Hvilken grundlæggende kvalifikationsuddannelse en godschauffør skal vælge, er blandt andet afhængig af, hvor gammel den pågældende er. Hvis chaufføren er mellem 18 år og 21 år, skal den pågældende tage den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger for at kunne udføre erhvervsmæssig godskørsel med stor lastbil (kat. C) eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger for at kunne udføre erhvervsmæssig godskørsel med lille lastbil (kat. C1). Chauffører over 21 år vil selv kunne vælge, om de vil tage den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger eller den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger. 2.3 Personbefordring ( 8, 9, 10, 11) En chauffør, der tager kørekort til kategori D (bus) eller D1 (lille bus), skal gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse for at kunne udføre erhvervsmæssig buskørsel. Hvilken grundlæggende kvalifikationsuddannelse en buschauffør skal vælge, er blandt andet afhængig af, hvor gammel den pågældende er, og hvilke former for kørsel som vedkommende ønsker at udføre. En chauffør, der er mellem 21 år og 23 år og har gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger, må udføre al indenlandsk buskørsel på strækninger, hvis radius er under 50 km fra bussens hjemsted. Når den pågældende har minimum et års erfaring som fører af bus eller lastbil, må vedkommende udføre al indenlandsk buskørsel. En chauffør, der er mellem 21 år og 23 år og har gennemført den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger, må kun udføre rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km. Fra det fyldte 23. år kan den pågældende udføre alle former for buskørsel, idet erfaringskravene dog skal være opfyldt. Chauffører over 23 år kan - uanset om de tager den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger eller den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger - udføre alle former for buskørsel, såfremt de opfylder erfaringskravene. For at udføre international buskørsel skal chaufføren være fyldt 23 år og have minimum to års erfaring som fører af bus eller lastbil. Det bemærkes, at der ud over kravene i denne bekendtgørelse også er krav om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med bus (kategori D og ep). 9

10 Skematisk oversigt over krav til førere af erhvervsmæssige busser, hvor kørekort er taget efter den 10. september 2008: Hvis du har taget kørekort til kategori D (bus) efter den 10. september 2008 og ønsker at udføre: Alder: Erfaringskrav: Krav om kvalifikationsuddannelse: Krav om efteruddannelse: Krav om epkørekort: Rutekørsel på en strækning, der er under 50 km Al indenlandsk buskørsel på strækninger, hvis radius er under 50 km fra bussens hjemsted Fyldt 21 år Fyldt 21 år, men endnu ikke fyldt 23 år Nej Ja - minimum 4 uger Ja Ja Nej Ja - 8 uger Ja Ja Al indenlandsk buskørsel på strækninger, hvis radius er over 50 km fra bussens hjemsted Fyldt 21 år, men endnu ikke fyldt 23 år 1 års erfaring som fører af lastbil over 3,5 tons tilladt totalvægt eller bus på strækninger inden for en radius af 50 km fra bussens hjemsted Ja - 8 uger Ja Ja Al indenlandsk buskørsel på strækninger, hvis radius er over 50 km Fyldt 23 år 1 års erfaring som fører af lastbil over 3,5 tons tilladt totalvægt eller bus på strækninger inden Ja - minimum 4 uger Ja Ja 10

11 fra køretøjets hjemsted for en radius af 50 km fra bussens hjemsted Al international buskørsel Fyldt 23 år 2 års erfaring som fører af lastbil over 3,5 tons tilladt totalvægt eller bus Ja - minimum 4 uger Ja Ja 2.4 Undtagelser på grundlag af tidligere erhvervede rettigheder ( 12) Chauffører, der har taget kørekort til kategori D eller D1 (bus) før den 10. september 2008, og chauffører, der har taget kørekort til kategori C eller C1 (lastbil) før 10. september 2009, er undtaget fra kravet om at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse for at udføre erhvervsmæssig kørsel. De pågældende er således kun omfattet af kravet om efteruddannelse se nærmere herom i afsnit 4. Skematisk oversigt over krav til førere af erhvervsmæssige busser, hvor kørekortet er taget før den 10. september 2008: Hvis du har taget kørekort til kategori D (bus) før den 10. september 2008 og ønsker at udføre: Alderskrav: Erfaringskrav: Krav om kvalifikationsuddannelse: Krav om efteruddannelse: Krav om epkørekort: Rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km Al indenlandsk buskørsel på strækninger, hvis radius Fyldt 21 år Nej Nej Ja Ja Fyldt 21 år Nej Nej Ja Ja 11

12 er under 50 km fra bussens hjemsted Al indenlandsk buskørsel på strækninger, hvis radius er over 50 km fra bussens hjemsted Fyldt 21 år 1 års erfaring som fører af lastbil over 3,5 tons tilladt totalvægt eller bus på strækninger inden for en radius af 50 km fra bussens hjemsted Nej Ja Ja Al international buskørsel Fyldt 23 år 2 års erfaring som fører af lastbil over 3,5 tons tilladt totalvægt eller bus Nej Ja Ja 2.5 Undtagelser i øvrigt ( 13, 14) En chauffør der har erhvervet chaufføruddannelsesbevis i forbindelse med kørekort kategori C1 eller D1, behøver ikke gennemføre ny grundlæggende kvalifikationsuddannelse ved erhvervelse af kørekort til kategori C eller D. 3. Grundlæggende kvalifikationer (kapitel 3) 3.1 Generelt om krav til grundlæggende kvalifikationer De grundlæggende kvalifikationer kan fås ved enten at gennemføre den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger eller den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger. Hvilken grundlæggende kvalifikationsuddannelse en chauffør skal vælge, er blandt andet afhængig af, hvor gammel den pågældende er, og hvilke former for kørsel som vedkommende ønsker at køre. Personer, der er over 21 år og har kørekort til kategori C (lastbil), og personer, der er over 23 år og har kørekort til kategori D (bus), kan frit vælge mellem de to grundlæggende kvalifikationsuddannelser. På den grundlæggende kvalifikationsuddannelse er der teoretiske og praktiske fag inden for emnerne: 12

13 Videreuddannelse i brændstoføkonomisk kørsel med hovedvægt på sikkerhed. Anvendelse af reglerne på vejtransport- og godstransportområdet/personbefordringsområdet. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Den grundlæggende kvalifikationsuddannelses indhold er nærmere beskrevet i bilag 1, se afsnit 12 (buschauffører), og i bilag 2, se afsnit 13 (godschauffører). I den grundlæggende kvalifikationsuddannelse indgår mindst 20 individuelle køretimer, og i den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse indgår mindst 10 individuelle køretimer. 3.2 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse ( 15) Uddannelsen skal gennemføres på et uddannelsescenter godkendt af Trafikstyrelsen. Liste over godkendte uddannelsescentre findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. Uddannelsen har en varighed på 296 timer (8 uger), heraf mindst 20 individuelle køretimer. Der kan ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. På grunduddannelsen for godschauffører er der endvidere en praktisk prøve i lastsikring. Se nærmere om disse prøver i afsnit 3.6. På grunduddannelse for buschauffører indgår der endvidere en handicapbevidstgørende undervisning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder. Når en chauffør har bestået den skriftlige prøve og forinden den praktiske prøve i lastsikring, hvis der er tale om en godschauffør udstedes der et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis. Se nærmere herom i afsnit 5.6. For grundlæggende kvalifikationsuddannelse gælder endvidere: 1. Lærerfri undervisning samt fjernundervisning er ikke tilladt. 2. Hvis eleverne har uopsætteligt fravær, skal de timer, hvor eleven har været fraværende, indhentes evt. ved hjemmearbejde i fritiden, jf. dog pkt Det er underviseren, der vurderer, hvor stor en del af kurset den enkelte elev, jf. pkt. 2, er i stand til at indhente. Fravær ved undervisning i førstehjælp, individuelle køretimer, surring og stuvning (gods), øvelser i håndtering af gods (bus), ergonomi, øvelser i brandslukning, evakueringsøvelser (bus) samt anden praktisk undervisning kan kun indhentes ved deltagelse i undervisning. En lektionsplan skal udfyldes løbende i undervisningsforløbet. Der påføres realiserede timetal for de enkelte emner, som ved undervisningens afslutning akkumuleres og påføres planen. Der kvitte- 13

14 res for hvert enkelt emne af både underviser og elev. Lektionsplanen skal opbevares af uddannelsescentret i mindst to år efter afslutningen af uddannelsesperioden. Den udarbejdede lektionsplan skal følge eleven, såfremt eleven færdiggør uddannelsen på et andet uddannelsescenter. Eksempel på lektionsplan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. 3.3 Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse ( 16) Uddannelsen skal gennemføres på et uddannelsescenter godkendt af Trafikstyrelsen. Adgang til uddannelsen har elever, der er fyldt 21 år ved uddannelsens afslutning. Liste over godkendte uddannelsescentre findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. Uddannelsen har en varighed på 148 timer (4 uger), heraf mindst 10 individuelle køretimer. Der kan ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. På grunduddannelsen for godschauffører er der endvidere en praktisk prøve i lastsikring. Se nærmere om disse prøver i afsnit 3.6. På intensiv grunduddannelse for buschauffører indgår der endvidere en handicapbevidstgørende undervisning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder. Når en chauffør har bestået den skriftlige prøve og forinden den praktiske prøve i lastsikring, hvis der er tale om en godschauffør udstedes der et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis. Se nærmere herom i afsnit 5.6. For intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse gælder endvidere: 1. Lærerfri undervisning samt fjernundervisning er ikke tilladt. 2. Hvis eleverne har uopsætteligt fravær, skal de timer, hvor eleven har været fraværende, indhentes evt. ved hjemmearbejde i fritiden, jf. dog pkt Det er underviseren, der vurderer, hvor stor en del af kurset den enkelte elev, jf. pkt. 2, er i stand til at indhente. Fravær ved undervisning i førstehjælp, individuelle køretimer, surring og stuvning (gods), øvelser i håndtering af gods (bus), ergonomi, øvelser i brandslukning, evakueringsøvelser (bus), samt anden praktisk undervisning kan kun indhentes ved deltagelse i undervisning. En lektionsplan skal udfyldes løbende i undervisningsforløbet. Der påføres realiserede timetal for de enkelte emner, som ved undervisningens afslutning akkumuleres og påføres planen. Der kvitteres for hvert enkelt emne af både underviser og elev. Lektionsplanen skal opbevares af uddannelsescentret i mindst to år efter afslutningen af uddannelsesperioden. 14

15 Den udarbejdede lektionsplan skal følge eleven, såfremt eleven færdiggør uddannelsen på et andet uddannelsescenter. Eksempel på lektionsplan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. 3.4 Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde ( 17) En godschauffør, der har et chaufføruddannelsesbevis, og som ønsker at blive buschauffør, skal alene gennemføre de dele af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, som er særlige for de nye busaktiviteter. Den grundlæggende kvalifikationsuddannelse vil for den pågældende derfor vare 74 timer (2 uger) og indeholde mindst 5 individuelle køretimer i bus. Hvis den pågældende gennemfører den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse, vil uddannelsen vare 37 timer (1 uge) og indeholde mindst 3 individuelle køretimer i bus. En buschauffør, der har chaufføruddannelsesbevis, og som ønsker at blive godschauffør, skal alene gennemføre de dele af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, som er særlige for de nye godsaktiviteter. Den grundlæggende kvalifikationsuddannelse vil for den pågældende derfor vare 74 timer (2 uger) og indeholde mindst 5 individuelle køretimer i lastbil. Hvis den pågældende gennemfører den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse, vil uddannelsen vare 37 timer (1 uge) og indeholde mindst 3 individuelle køretimer i lastbil. Uddannelse, der gennemføres ved ændring eller udvidelse af virksomhedsområde, afsluttes med en skriftlig prøve. På uddannelsen for godschauffører er der endvidere en praktisk prøve i lastsikring. Se nærmere om disse prøver i afsnit 3.6. Når en chauffør har bestået den skriftlige prøve og forinden den praktiske prøve i lastsikring, hvis der er tale om en godschauffør udstedes der et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis, der også omfatter den nye aktivitet. Se nærmere herom i afsnit Individuelle køretimer ( 18, 19) Den, der får individuelle køretimer enten i forbindelse med den grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller med den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse, behøver ikke at være i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj. Hvis vedkommende ikke er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, er det et krav, at de individuelle køretimer skal foregå i overensstemmelse med reglerne for øvelseskørsel i færdselslovens 64 og kørekortbekendtgørelsen. Det betyder blandt andet, at bussen/lastbilen skal opfylde bestemmelserne for køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel, og at underviseren skal være godkendt kørelærer til den pågældende kategori. Af de mindst 20 individuelle køretimer, der indgår i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, må højst 8 individuelle køretimer foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. 15

16 Af de mindst 10 individuelle køretimer, der indgår i den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse, må højst 4 individuelle køretimer foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. For at sikre at eleven i en rimelig grad behersker køretøjet, kan de individuelle køretimer først påbegyndes efter eleven har gennemført lektion 9 i køreundervisningen med tilfredsstillende resultat, jf. bekendtgørelse om undervisningsplan om køreuddannelse til kat. C/D. Af de mindst 5 individuelle køretimer, der indgår i den grundlæggende kvalifikationsuddannelse ved ændring eller udvidelse af virksomhedsområde, må højst 2 individuelle køretimer foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. Af de mindst 3 individuelle køretimer, der indgår i den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse ved ændring eller udvidelse af virksomhedsområde, må højst 2 individuelle køretimer foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. Undervisning i avanceret simulator kan gennemføres for den enkelte chauffør som mindst 15 minutter (kan opdeles) i selve den avancerede simulator samt mindst 30 minutter teori med en grundig gennemgang og efterfølgende opsamling af reaktion og handlemåde fra den enkelte chauffør ved enhver forhindring. For buschauffører skal mindst 2 af de individuelle køretimer foregå i en lang 3-akslet bus (minimum 13,5 m) på en godkendt lukket øvelsesplads eller et godkendt køreteknisk anlæg. Der skal lægges vægt på manøvrering og disse bussers større pladsbehov, især udsving af baghjørne. For godschauffører skal de individuelle køretimer gennemføres i et køretøj med en varieret belæsning fra 0 til 100% af køretøjets teknisk tilladte totalvægt. De individuelle køretimer afholdes som beskrevet i Trafikstyrelsens vejledning om individuelle køretimer i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører. Lektionsplanen (se pkt. 3.2/3.3) skal indeholde en oversigt over chaufførens individuelle køretimer. I oversigten skal angives tidspunkt og varighed af den individuelle køretime samt hovedindhold. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt individuel køretime bekræfte det oplyste med deres underskrifter. Skabelon til dokumentation for individuelle køretimer findes i Trafikstyrelsens vejledning om individuelle køretimer i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører. Alle individuelle køretimer skal være afholdt, inden den skriftlige prøve afholdes. En godkendt lukket øvelsesplads og et godkendt køreteknisk anlæg skal opfylde de bestemmelser, der er fastsat i kørekortbekendtgørelsen. Kravene til en avanceret simulator er beskrevet i bilag 3, se afsnit

17 3.6 Prøver ( 20) Skriftlig prøve Den grundlæggende kvalifikationsuddannelse afsluttes med en skriftlig prøve. Prøven afholdes på uddannelsescentret i Multitest. Prøven er udarbejdet af Trafikstyrelsen og består af 30 multiple choice-spørgsmål. Der er 4 svarmuligheder til hvert spørgsmål og kun ét rigtigt svar. Chaufføren skal for at bestå prøven besvare mindst 23 spørgsmål rigtigt. Prøvens varighed er 45 minutter. Inden prøven aflægges skal al undervisning være gennemført og den praktiske prøve i lastsikring skal være bestået. Prøven skal være gennemført senest 3 måneder efter uddannelsens afslutning og senest 12 måneder efter uddannelsens start. Overskrides dette skal der gennemføres en ny uddannelse. Såfremt der på grund af sprogproblemer er behov for tolkning, gælder samme retningslinjer som ved køreprøve. En chauffør, der ikke består prøven efter 3 forsøg, skal gennemgå en ny kvalifikationsuddannelse, før vedkommende kan deltage i en ny prøve. Trafikstyrelsen udfører stikprøvevis tilsyn med prøveafholdelsen for at kontrollere, at den afvikles i henhold til Trafikstyrelsens vejledning for prøveafvikling i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for chauffører Praktisk prøve i lastsikring Den praktiske lastsikringsprøve for godschauffører skal mindst have en varighed af 30 minutter og kan afholdes som en del af undervisningen i lastsikring. Chaufføren består prøven, hvis vedkommende udviser forståelse og evner for praktisk anvendelse af de grundlæggende regler for lastsikring, herunder kan surre og sikre godset, således at godsets kræfter kan optages under normale kørselsforhold. Bedømmelsen foretages af underviseren. Den praktiske prøve i lastsikring skal følge Trafikstyrelsens vejledning for den praktiske prøve i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører. 4. Efteruddannelse (kapitel 4) 4.1 Efteruddannelsens varighed ( 21) Alle nuværende og kommende buschauffører og godschauffører skal gennemføre en uges efteruddannelse hvert femte år. 17

18 På efteruddannelsen uddybes og repeteres nogle af de emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Der skal lægges vægt på ajourføring af de kundskaber, som er væsentlige for chaufførens arbejde med særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug. Efteruddannelsen skal have en varighed på mindst 5 dage (37 timer). Den kan deles op i kurser af 1 dags varighed (mindst 7 sammenhængende timer). Efteruddannelsen skal gennemføres inden for en periode af 12 måneder. En chauffør, der har kørekort både kategori C (lastbil) og til kategori D (bus), kan vælge enten en busrelateret efteruddannelse, en godsrelateret efteruddannelse eller en kombination. Når en chauffør har gennemført efteruddannelsen, udstedes der et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis. Se nærmere herom i afsnit 5.6. Undervisere ved godkendte uddannelsescentre kan ikke tage efteruddannelse på eget center Efteruddannelsen med fjernundervisning Det er muligt at gennemføre efteruddannelse med planlagt delvis lærerfri undervisning (fjernundervisning). For sådan efteruddannelse gælder følgende: 1. Efteruddannelse med planlagt delvis lærerfri undervisning (fjernundervisning) og afsluttende test kan og må kun forekomme på 5 dages pakker og 3 dages kurset med obligatorisk indhold. 2. Den lærerfri undervisning (fjernundervisning) skal være planlagt inden kursets begyndelse. 3. Planlagt lærerfri undervisning (fjernundervisning) må ikke forekomme i følgende fag: førstehjælp, individuelle køretimer, surring og stuvning (gods), øvelser i håndtering af gods (bus), ergonomi, øvelser i brandslukning, evakueringsøvelser (bus) samt anden praktisk undervisning. 4. Undervisning via mobiltelefon, PDA eller lignende håndbårne systemer er ikke tilladt. 5. Kurset skal afsluttes med en test, der afholdes på uddannelsescentret i Multitest. Uddannelsescentret skal betale 25 kr. pr. test (betalingen opkræves af TUR). Testen er udarbejdet af Trafikstyrelsen og består af 20 multiple choice spørgsmål. Der er 4 svarmuligheder til hvert spørgsmål og kun ét rigtigt svar. Chaufføren skal for at bestå testen besvare mindst 15 spørgsmål rigtigt. Testens varighed er 30 minutter. 18

19 En chauffør, der ikke består testen efter 3 forsøg, skal gennemgå et ny efteruddannelseskursus, før vedkommende kan deltage i en ny test. Trafikstyrelsen udfører stikprøvevis tilsyn med testafholdelsen for at kontrollere, at den afvikles i henhold til Trafikstyrelsens vejledning for testafvikling i forbindelse med efteruddannelse for chauffører. 4.2 Efteruddannelsens indhold ( 22, 23) Efteruddannelsen omfatter 3 dage med obligatorisk indhold og 2 dage med valgfri indhold, som vælges blandt en række kurser, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Indholdet i de 3 kursusdage med obligatorisk indhold er ajourføringer inden for: Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre/hviletid. Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for erhvervstransporten. Førstehjælp ved hjertestop.. Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi. Lastsikring (kun for godschauffører). Faget Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel skal gennemføres både praktisk og teoretisk. Den praktiske ajourføring i defensiv og energirigtig kørsel har som sit mål at give chaufføren konkret rådgivning om sikker trafikadfærd og energirigtig kørsel i en praksisnær situation. Det er derfor hensigten, at den gennemføres i en sammenhæng, der ligner chaufførens daglige arbejdssituation mest muligt. Den praktiske del gennemføres med 2 individuelle køretimer for hver deltager. De individuelle køretimer kan gennemføres i en avanceret simulator. Faget Førstehjælp ved hjertestop omfatter 5½ timers undervisning, som skal følge undervisningsplanen fra Dansk Førstehjælpsråd. I faget Lastsikring gennemgås aktuelle regler og indeholder praktisk lastsikring. Der vil også være mulighed for at vælge et brancherettet 5 dages kursus som en færdig 5 dages pakke. En oversigt over de godkendte efteruddannelseskurser findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. Efteruddannelsen kan foregå på flere godkendte uddannelsescentre. Et uddannelsescenter skal derfor skal føre optegnelser over en chaufførs deltagelse i efteruddannelseskurser. Optegnelserne skal opbevares i minimum 2 år, og uddannelsescentret skal efter anmodning fra en chauffør udlevere kopi af optegnelser, der vedrører denne. 19

20 Trafikstyrelsen tager ikke selv initiativ til at oprette nye efteruddannelseskurser. Et godkendt uddannelsescenter, der ønsker at udbyde et kursus, der ikke allerede er at finde på Trafikstyrelsens oversigt, kan indsende ansøgning om godkendelse af kurset til Trafikstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde undervisningsplan for kurset. Kun kurser, der har relation til chaufførerhvervet vil kunne godkendes, og lovpligtige kurser, f.eks. ADR-recertificering, ikke kan indgå i efteruddannelsen. Et uddannelsescenter vil kunne tilbyde efteruddannelse på et andet sprog end dansk. 4.3 Efteruddannelse efter grundlæggende kvalifikationsuddannelse ( 24) En chauffør, der har fået et chaufføruddannelsesbevis efter at have gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse, skal gennemføre sin første efteruddannelse inden udløbet af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedstid på 5 år. 4.4 Indfasningsordningen for buschauffører ( 25) Chauffører, der har kørekort til kategori D (bus) udstedt før den 10. september 2008, skal gennemføre deres første efteruddannelse efter en særlig tidsplan. Tidsplanen skal sikre en vis spredning af efteruddannelsen for de ca buschauffører, som skal indfases i kvalifikationsuddannelsen. Den enkelte chauffør vil ikke blive indkaldt til efteruddannelse, men fødselsdatoen er afgørende for, hvornår den pågældende senest skal have gennemført efteruddannelsen. Indfasningsordningen er fastsat således: Fødselsdato Efteruddannelse gennemført senest 25, 26 eller juni , 29, 30 eller december 2013 Eksempel: En buschauffør, der har fødselsdag den 25. december, skal have gennemført efteruddannelsen senest den 30. juni Der er givet en generel dispensation fra indfasningsordningen for buschauffører, der er født før 10. september Disse chauffører skal have gennemført efteruddannelse senest den 31. december 2013 (datoen for afslutning af indfasningsperioden). Disse chauffører kan derfor - uanset indfasningsordningen baseret på fødselsdato vente 5 år med at gennemføre efteruddannelsen, men uddannelsen skal gennemføres, hvis de herefter fortsat ønsker at arbejde som buschauffører. 4.5 Handicapbevidstgørende uddannelse ( 26) Chaufførerne skal i forbindelse med grunduddannelserne gennemføre en handicapbevidstgørende uddannelse med et indhold som beskrevet i pkt. 3.9 i bilag 1 til denne vejledning. Uddannelsen er 20

21 en implementering af Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder. Der er ligeledes udviklet et særligt kursus der kan anvendes som valgfrit indhold på efteruddannelsen. Alle buschauffører, der udfører rutekørsel skal have gennemført denne uddannelse senest d. 1. marts Indfasningsordningen for godschauffører ( 27) Chauffører, der har kørekort til kategori C (lastbil) udstedt før den 10. september 2009, skal gennemføre deres første efteruddannelse efter en særlig tidsplan. Tidsplanen skal sikre en vis spredning af efteruddannelsen for de ca godschauffører, som skal indfases i kvalifikationsuddannelsen. Den enkelte chauffør bliver ikke indkaldt til efteruddannelse, men fødselsdatoen er afgørende for, hvornår den pågældende senest skal have gennemført efteruddannelsen. Indfasningsordningen er fastsat således: Fødselsdato Efteruddannelse gennemført senest 19, 20 eller juni , 23 eller december , 26 eller juni , 29, 30 eller december 2014 Eksempel: En godschauffør, der har fødselsdag den 23. juli, skal have gennemført efteruddannelsen senest den 31. december Der er givet en generel dispensation fra indfasningsordningen for godschauffører, der er født før 10. september Disse chauffører skal have gennemført efteruddannelse senest den 31. december 2014 (datoen for afslutning af indfasningsperioden). Disse chauffører kan derfor - uanset indfasningsordningen baseret på fødselsdato vente 5 år med at gennemføre efteruddannelsen, men uddannelsen skal gennemføres, hvis de herefter fortsat ønsker at arbejde som godschauffører. 4.7 Genoptagelse af erhverv som chauffør ( 28) En chauffør, der ikke har gennemført efteruddannelse, og som ønsker at genoptage sit erhverv, skal gennemføre efteruddannelse, før den pågældende kan påbegynde sit erhverv som bus- eller godschauffør. 4.8 Fortsat efteruddannelse ( 29) En chauffør, der har gennemført efteruddannelse og fået udstedt et chaufføruddannelsesbevis, skal gennemføre ny efteruddannelse inden udløbet af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedstid på 5 år. 21

22 4.9 Dispensation fra indfasningsordningen buschauffører ( 30, 32) Buschauffører, der inden den 10. september 2008 har gennemført og bestået den afsluttende prøve på faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse på erhvervsuddannelsen som buschauffør, arbejdsmarkedsuddannelsen Personbefordring med bus eller arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kvalifikationsbevis bus er ikke bundet af tidsplanen i indfasningsordningen, men skal have gennemført den første efteruddannelse senest 5 år efter, at den afsluttende prøve er bestået. Som dokumentation over for politiet for dispensation fra indfasningsordningen skal en chauffør, der har gennemført en arbejdsmarkedsuddannelse, medbringe kursusbeviset fra uddannelsescenteret. En chauffør, der har gennemført en erhvervsuddannelse, skal medbringe et særligt bevis. Chaufføren kan få udstedt det særlige bevis på det uddannelsescenter, hvor den pågældende har gennemført sin erhvervsuddannelse Dispensation fra indfasningsordningen godschauffører ( 31, 32) Godschauffører, der inden den 10. september 2009 har gennemført og bestået den afsluttende prøve på faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse på erhvervsuddannelsen som godschauffør, arbejdsmarkedsuddannelsen Godstransport med lastbil eller arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kvalifikationsbevis lastbil er ikke bundet af tidsplanen i indfasningsordningen, men skal have gennemført den første efteruddannelse senest 5 år efter, at den afsluttende prøve er bestået. Som dokumentation over for politiet for dispensation fra indfasningsordningen skal en chauffør, der har gennemført en arbejdsmarkedsuddannelse, medbringe kursusbevis fra uddannelsescenteret. En chauffør, der har gennemført en erhvervsuddannelse, skal medbringe et særligt bevis. Chaufføren kan få udstedt det særlige bevis på det uddannelsescenter, hvor den pågældende har gennemført sin erhvervsuddannelse. 22

23 5. Chaufføruddannelsesbevis m.m. (kapitel 5) 5.1 Gyldighedsperiode ( 33) Når en chauffør har gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger, den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger eller efteruddannelse, udsteder Trafikstyrelsen et chaufføruddannelsesbevis med gyldighed i 5 år. Chaufføruddannelsesbevis er et lyseblåt plastikkort. Bevisets udformning, farve m.v. er fastsat i Uddannelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF), hvoraf det endvidere fremgår, at beviset skal udarbejdes på det, de eller et af de officielle sprog i den udstedende medlemsstat. Kontrolmyndighederne i alle EU-medlemsstater og EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge), hvor der er krav om chaufføruddannelsesbevis, vil derfor umiddelbart kunne genkende et bevis udstedt på dansk. 5.2 Chaufføruddannelsesbevis udstedt i en anden medlemsstat ( 34) En chauffør kan udføre kørsel i Danmark på grundlag af et chaufføruddannelsesbevis udstedt af en anden EU-medlemsstat eller et EØS-land (Island, Liechtenstein og Norge). Dette kan enten være i form af et chaufføruddannelsesbevis (lyseblåt plastikkort) eller som en påtegning på kørekortet (fællesskabskode 95). 5.3 Chauffører fra tredjelande ( 35) En chauffør, som ikke er statsborger i en EU-medlemsstat eller et EØS-land (Island, Liechtenstein og Norge), og som er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret indenfor EU, skal kunne dokumentere at have kvalifikationer og uddannelse svarende til kvalifikationsuddannelsen. Godschauffører skal godtgøre dette ved forevisning af en førerattest, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1072/2009. Buschauffører skal godtgøre dette ved forevisning af påtegning på et kørekort efter EF-model (fællesskabskode 95), chaufføruddannelsesbevis (lyseblåt plastikkort) eller et nationalt bevis, som medlemsstaterne gensidigt anerkender på deres område. Der er for øjeblikket ikke anerkendt nationale beviser fra ikke EU-lande. 5.4 Krav til at medføre chaufføruddannelsesbevis mv. ( 36) Chaufføruddannelsesbevis skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. En buschauffør på en dansk indregistreret bus skal endvidere medbringe dokumentation for, at vedkommende opfylder erfaringskravet. Dette gælder dog ikke ved rutekørsel på strækninger under 50 km og ved indenlandsk buskørsel på strækninger, hvis radius er under 50 km fra bussens 23

24 hjemsted. Dokumentationen kan være i form af en erfaringserklæring ( tro- og loveerklæring ). Blanket til erfaringserklæring findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. En chauffør, der er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse (se afsnit 2.1) skal under kørslen medbringe dokumentation for, at vedkommende deltager på en erhvervsuddannelse. Dokumentationen fås på uddannelsescentret. En godschauffør, der ikke er EU-borger, skal under kørslen medbringe førerattest, jf. artikel 5 iforordning (EF) nr. 1072/2009. En buschauffør, der ikke er EU-borger, skal under kørslen medbringe kørekort med påtegning (fællesskabskode 95), chaufføruddannelsesbevis eller et nationalt bevis, som medlemsstaterne gensidigt har anerkendt på deres område. Chaufføren kan få bøde, hvis beviset/dokumentationen ikke er medbragt under kørslen, se afsnit Ved kørsel i udlandet vil chauffører med erhvervede rettigheder (dvs. chauffører, der har taget kørekort til kategori D (bus) før den 10. september 2008, og chauffører, der har taget kørekort til kategori C (lastbil) før 10. september 2009), ikke kunne straffes for manglende medbringelse af chaufføruddannelsesbevis før indpasningsordningens udløb, henholdsvis 10. september 2015 for buschauffører og 10. september 2016 for godschauffører. 5.5 Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis ( 37) Når en chauffør har gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller efteruddannelse, indsender uddannelsescentret, hvor uddannelsen er gennemført, ansøgning om chaufføruddannelsesbevis. Hvis chaufføren har gennemført uddannelsen på flere uddannelsescentre, indsendes ansøgningen af det uddannelsescenter, hvor chaufføren har gennemført den sidste del af uddannelsen. Forinden ansøgning om chaufføruddannelsesbevis indsendes, skal uddannelsescentret sikre sig følgende: at chaufføren har bestået køreprøve til den pågældende kategori, at hele uddannelsen er gennemført, herunder de individuelle køretimer, at den praktiske prøve i lastsikring er bestået, hvis der er tale om en godschauffør, samt at den skriftlige prøve er bestået. Ansøgningen indsendes elektronisk på en særligt blanket til den af Trafikstyrelsen udpegede producent af chaufføruddannelsesbeviser, KMD A/S, sammen med et vellignende foto, som uddannelsescenter tager af chaufføren, og chaufførens scannede underskrift. 24

25 Det er en betingelse for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis, at chaufføren har gyldigt kørekort til den pågældende køretøjskategori. Chaufføren skal derfor forevise gyldigt, originalt kørekort over for uddannelsescentret. Samtlige kørekortskategorier, som chaufføren har kørekort til, når kurset er gennemført, skal anføres i ansøgningen uanset, hvilken uddannelse chaufføren har været på. Hvis chaufføren ved afslutningen af uddannelsen kun har et midlertidigt kørekort, kan uddannelsescentret først indsende ansøgning om chaufføruddannelsesbevis, når chaufføren har fået udstedt endeligt kørekort. Uddannelsescentret kan imidlertid forberede ansøgningen og tage foto af chaufføren samt scanne dennes underskrift. Chaufføren skal, når vedkommende har fået det endelige kørekort, enten på ny møde op på uddannelsescentret og forevise kørekortet eller sende kopi af kørekortets for- og bagside til uddannelsescentret. Uddannelsescentret kan herefter indsende ansøgningen. Uddannelsesstedet skal opbevare en kopi af chaufførens nye kørekort i 2 år. 5.6 Midlertidigt chaufføruddannelsesbevis ( 38) I forbindelse med indsendelse af ansøgningen om chaufføruddannelsesbevis udstedes der et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis med gyldighed i 14 dage til chaufføren. Samtidig får chaufføren oplysninger til brug for betaling af gebyret på 500 kr. for udstedelse af beviset. Det endelige chaufføruddannelsesbevis sendes med posten til chaufføren 3 arbejdsdage efter, at betalingen af gebyret er registeret. Hvis fotoet eller underskriften ikke opfylder kravene, kan der dog gå længere tid. Det midlertidige chaufføruddannelsesbevis gælder kun til kørsel inden for landets grænser. En chauffør, der ved afslutningen af uddannelsen kun har et midlertidigt kørekort, kan i en periode på 2 måneder udføre kørsel på grundlag af kursusbeviset udstedt af uddannelsescentret. 5.7 Bortkommet chaufføruddannelsesbevis ( 39, 40) Hvis en chauffør mister sit chaufføruddannelsesbevis, eller hvis beviset bliver ødelagt, kan der ansøges om nyt bevis hos Trafikstyrelsen enten pr. til eller pr. brev til Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S. Et nyt chaufføruddannelsesbevis (erstatningsbevis) med samme gyldighed som det bortkomne bevis vil blive sendt med posten til chaufføren 3 arbejdsdage efter, at betaling af gebyret på 500 kr. for udstedelse af erstatningsbeviset er registeret. 5.8 Gebyr for chaufføruddannelsesbevis ( 41) Der er fastsat et gebyr på 500 kr. for udstedelse af et chaufføruddannelsesbevis. Ordet udstedelse dækker førstegangsudstedelse, genudstedelse ved bortkomst af bevis (erstatningsbevis) samt udstedelse af fornyet bevis efter løbende efteruddannelse. 25

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus Efteruddannelse for buschauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n September 2008 2 Bedre grund-

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) BEK nr 177 af 25/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010000-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods.

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Undervisningsmateriale Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd.. Materialet kan frit

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007.

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007. Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: 9. april 2008 J.nr.: FS200-000012 Høringsnotat Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Færdselsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) 30. april 2015 UDKAST Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) I medfør af 2, stk. 2, 10, 2. pkt., 15 c, 15 d, 17, stk. 1, nr. 2, og 17, stk. 2, i lov om godskørsel,

Læs mere

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts 2010 Hotel Sinatur, Nyborg Program Kl. 09.30 Ankomst med kaffe/morgenbrød Kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af deltagerliste v/bo Jensen Branchevejledning v/henrik

Læs mere

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Journal TS2100100-00009 Kørekortmanual Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Indhold Kapitel 1. Indledning...10 Kapitel 2. Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort...11

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0615/2002 2001/0033(COD) DA 18/12/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalifikations- og uddannelseskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast 15.11.2007 Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2008 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1 I medfør af 2, stk. 2, 10, stk. 1, 16 c, 16 d, 17, stk. 1, nr.

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 280 Offentligt 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Vagtpost Grunduddannelse

Vagtpost Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse i uddannelsen...2 3.1 Uddannelse...2 3.2 Helbredskrav...2 4 Vurdering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen Revision af censorvejledningerne Afgrænsning

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

NYT VEJGODSTRANSPORT. NYT fra VEJGODSTRANSPORTOMRÅDET

NYT VEJGODSTRANSPORT. NYT fra VEJGODSTRANSPORTOMRÅDET NYT VEJGODSTRANSPORT NYT fra VEJGODSTRANSPORTOMRÅDET 2 Simulator TUR/TSU SIMULATORER 3 TUR/TSU SIMULATORER Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport : 1. Grundlæggende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. 2015/1 BSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Vagtpost Grunduddannelse

Vagtpost Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 3 Personlige forudsætninger for deltagelse i uddannelsen...2 3.1 Uddannelse...2 3.2 Helbredskrav...2 4 Vurdering

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet torsdag den 23. april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 FORELØBIG UDGAVE PE 425.402 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere