Viborg Integrationsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Integrationsråd"

Transkript

1 Viborg Integrationsråd Referat Mødedato: Torsdag den 16. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 21:00 Mødelokale: M1.4 Medlemmer: Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Henrik Lillesø, Ismal Hussein, Jens Nielsen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Palle Villumsen, Quan Tran, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle, Svend Aage Møller, Åse Kubel Høegh Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller

2 Viborg Integrationsråd Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Oplæg om arbejdet med to-sprogede børn i skolerne Oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir Netradio - orientering ved formanden Møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Meddelelser og gensidig orientering...8 Underskriftsside...9 1

3 Viborg Integrationsråd Oplæg om arbejdet med to-sprogede børn i skolerne Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Integrationsrådet har tidligere udtrykt ønske om at sætte fokus på skoleområdet, herunder arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune og skole-hjem samarbejdet. På mødet vil der være et oplæg ved Mette-Marie Rydén og Ole Birch, Houlkær Skole Viborg. Houlkær Skole er læringscenter for Dansk som andetsprog. Ole Birch er skoleleder på Houlkær Skole og Mette- Marie Ryden er faglig leder af læringscenter i dansk som andetsprog ved Houlkær skolen. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager oplæg om arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune til efterretning. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Integrationsrådet tog Ole Birch og Mette-Maria Rydéns oplæg til efterretning. Oplægget er vedhæftet som bilag. Ole Birch og Mette-Maria Rydén stillede følgende spørgsmål i forbindelse med oplægget: Forældres opgave i hjemmet angående ord og sprog. Skolens opgave angående ord og sprog? Hvordan forholder man sig til lektier? At mødes om barnet: hvad er et godt møde mellem forældre og skole? Hvordan skaber vi bedst tillid mellem skole og forældre? Hvordan får vi et større fremmøde til forældremøder o.l.? Spørgsmålene gav blandt andet anledning til følgende bemærkninger og meningstilkendegivelser: Det kan være hensigtsmæssigt at skrive til nydanske familier på deres modersmål, når børnene starter i skolen for at præcisere skolens forventninger til skole-hjem samarbejdet. Det er positivt, at skolen betragter mangfoldighed som en styrke og den indsats Houlkærskolen yder er beundringsværdig. Troværdighed er afgørende for integration og troværdighed øges jo mere man investerer af sig selv i en given relation. 2

4 Viborg Integrationsråd Det er dejligt at nydanske børn deltager i diverse arrangementer i og omkring skolen, men det er også helt afgørende, at nydanske forældre engagerer sig i skolens liv. En måde at øge forældreengagementet på kan være at kontakte de nydanske forældre enten telefonisk eller personligt forud for arrangementer i skolen. Sprogbarrieren er stor og det er vigtigt at synliggøre for nydanske forældre, at der kan ydes tolkebistand i forbindelse med forældremøder og lignende ligesom videotolkning er en mulighed. Det kan være hensigtsmæssigt at tænke forældremøder på tværs af klasser, så nydanske forældre bringes sammen på tværs af klasser. 3

5 Viborg Integrationsråd Oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING På mødet den 5. februar 2015 var der en kort orientering ved formanden for Integrationsrådet om Sengül Cayir, der blandt andet har modtaget en pris som Årets Boligsociale ildsjæl. Sengül Cayir har blandt andet fået prisen fordi hun i 2014 har gjort en ekstraordinær indsats i Langkærparken og i Tilst. Hun er uddannet bydelsmor og hjælper gennem sit lokale engagement mange kvinder og mange familier i hverdagen. Sengül Cayir vil på mødet orientere om sit engagement i lokalområdet og egne erfaringer med integration. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir til efterretning. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Sengül Cayir redegjorde blandt andet for: Sine personlige erfaringer med integration i Danmark. Kommunikation og sprogindlæring i nydanske familier. Arbejdet som bydelsmor. Sengül Cayir bemærkede i den forbindelse, at bydelsmødre er frivillige kvinder, der støtter andre kvinder i at styrke sig selv, deres børn og familier. Hun anførte endvidere, at der også er bydelsmødre i Viborg og introducerede i den forbindelse bydelsmor i Viborg - Lisbeth Etzerodt. Lisbeth Etzerodt oplyste, at kapaciteten blandt bydelsmødre i Viborg for nuværende er begrænset, men at der er flere nydanske kvinder under uddannelse til bydelsmor. Hun opfordrede til, at flere melder sig til at varetage opgaven som bydelsmor og oplyste, at hun kan kontaktes på: Tlf Yderligere oplysninger kan findes på: 4

6 Viborg Integrationsråd Netradio - orientering ved formanden Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Der er nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afdække grundlaget for at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg. Arbejdsgruppen består af følgende parter: Marwa Alkhudairi Yasmin Khalil Thiago Santos Hansen Miralem Advic Seynab Handulle Rajani Kandasamy Justin Baraka Roza Dzhumanova Sidste møde i arbejdsgruppen blev afviklet den 26. marts Thiago Santos Hansen er som medlem af arbejdsgruppen inviteret til at deltage i mødet Der vil på mødet være en orientering ved formanden om arbejdsgruppens arbejde og resultatet af samme. BILAG 1 Åben Kommissorium.pdf /15 2 Åben Tilbud på netradio fra Jean Jacques (2).pdf /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orientering om netradio til efterretning med henblik på en beslutning om det videre forløb. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Marwa Alkhudairi redegjorde indledningsvist for arbejdsgruppens overvejelser vedrørende etablering af en netradio for nydanske borgere i Viborg. Der udspandt sig efterfølgende en drøftelse af formål, indhold og ressourcer og der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg, at tidspunktet er gunstigt, men at det er nødvendigt at afdække ressourcebehovet i form af lokaler, teknisk udstyr og økonomi yderligere. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal mødes snarest med henblik på en præcisering af ressourcebehovet og en afdækning af forekomsten af eksisterende lokaleressourcer. 5

7 Viborg Integrationsråd Det blev endvidere bemærket, at en netradio for nydanske borgere kan bruges til at informere om alt af interesse og betydning for nydanske borgere i Viborg, herunder f.eks. forældremøder på de respektive skoler. Det blev endvidere anført at tidspunktet er optimalt, da der netop nu kommer mange nye nydanske borgere til Viborg. 6

8 Viborg Integrationsråd Møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Sagsnr.: 14/50902 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Det årlige møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter afvikles lørdag den 9. maj 2015 kl på First Grand i Odense. Indkaldelse til mødet er vedhæftet som bilag. Rajani Kandasamy er Integrationsrådets repræsentant i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Rajani Kandasamy har ikke mulighed for at deltage i det årlige møde den 9. maj Det skal derfor afklares, hvorvidt der er en anden, der kan deltage. Vedhæftet er en oversigt over medlemmer af repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. BILAG 1 Åben Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf 2 Åben Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf / /15 BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Rajani Kandasamy og Roza Dzhumanova er forhindret i at deltage i det årlige møde den 9. maj 2015 i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Roza Dzhumanova afklarer, hvorvidt hendes suppleant har mulighed for at deltage i mødet og meddeler formanden dette senest mandag den 27. april

9 Viborg Integrationsråd Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 14/50902 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Gensidig orientering ved formand og medlemmer af Integrationsrådet, herunder orientering om: Folderen Medborgerskab for alle eventuel oversættelse. Hjemmesiden eventuelle billeder. Velkomstmøde for nye tilflyttere den 6. maj Følgende har meldt sig til at deltage i velkomstmødet for nye tilflyttere: o Marwa Alkhudairi o Rajani Kandasamy o Justin Baraka Kabayu o Åse Kubel Høegh INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Integrationsrådet tog følgende til efterretning: Invitation til at oversætte folderen Medborgerskab for alle Opfordring til at fremsende personligt billede til forvaltningen med henblik på opdatering af Integrationsrådets hjemmeside Information om velkomstmøde den 6. maj 2015 for nye tilflyttere til Viborg. Der udspandt sig afslutningsvist en drøftelse af muligheden for at afvikle en jobmesse for nydanskere i andet halvår Det blev i den forbindelse præciseret, at det er afgørende, at såvel virksomheder som Erhvervsråd og erhvervsskoler er repræsenteret på en sådan messe. 8

10 Viborg Integrationsråd Underskriftsside Abdul Ahad Hanan Anders Kristensen Henrik Lillesø Ismal Hussein Jens Nielsen Justin Baraka Kabayu Marianne Aaris Andresen Marwa Alkhudairi Miralem Avdic Palle Villumsen Quan Tran Rajani Kandasamy Roza Dzhumanova Seynab handulle Svend Aage Møller Åse Kubel Høegh 9

11 Bilag: 3.1. Kommissorium.pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Kommissorium: Afdækning af grundlag for at etablere en net radiokanal for nydanske borgere i Viborg. Baggrund Integrationsråd Viborg sætter fokus på at alle borgere i Viborg med anden etniske baggrund bliver godt integreret og at de bliver aktive og deltagende borgere i de lokale miljøer. En forudsætning herfor er at borgere med anden baggrund har mulighederne for netop at blive aktive medborgere og som føler sig trygge i mødet med et komplekst samfund og en anden kultur. Her anser Integratonsråd netradio som en rigtig god mulighed for at nå ud til alle led i samfundet som har kontakt med integrationsområdet. Gennem netradio kan integrationsråd på bedste måde varetage sin rolle i det demokratiske samfund, hvor organet bliver synligt og skaffer en stor kontaktflade til hverdagen, hvad angår gensidig forståelse. Én måde at forsøge at nå ud til en bredere målgruppe med nyttig viden og information omkring det at leve i Viborg og Danmark kan være via radiomediet. Integrationsrådet påtænker sig i den sammenhæng at etablere en radiokanal som med et ugentligt program kunne sætte fokus på vigtige emner omkring det danske samfund og evt. fungere som en måde at få svar på konkrete spørgsmål omkring det at leve i Viborg og Danmark. Integrationsrådets medlemmer er tænkt som tovholder på net radioen, men skal ikke nødvendigvis være de udførende på alle programmer. Tovholderen er programansvarlig og sikrer indhold og kvaliteten af udsendelserne. Opgaven Formål: Integrationsråd vil gerne via radiokanalen nå ud til borger med anden etnisk baggrund På forskellige sprog er det muligt at få tilgang til en større gruppe nydanskere Indhold skal være til hjælp for nydanskere at finde sig til rette i Danmark. Det kan være for eksempel regler om skolen, fra det offentlige, skat eller lignende. Derudover skal der være oplysninger, hvor man kan finde den rette hjælp eller råd, man lige har brug for. Ud over det vil vi gerne står for kulturforståelsen i at tilbyde både Danskerne og nydanskerne programmer til at forstå kulturer af nydanskere, f.eks. om opdragelse, helligedage. De aktuelle nyheder får også en plads i programmet oversat på sprog for de største grupper af nydanskere.

13 Mål: Radioen vil gerne starte på fire forskellige sprog med vigtige emner for de mest svage grupper i kommunen som flygtninge og ægtefæller. Ud over det vil der løbende opbygget flere sprog og emner i forhold til flere grupper af nydanskere. I alle led skal der fremmes integration af nydanskere. Indhold: Helligedage i de forskellige kultur Arbejdsmarked, arbejdspladser, relevans af praktik Nyheder (EU, landsplan og lokalt), vejret og aktuelle arrangementer Kulturelle oplysninger og hverdagsliv i Danmark, Danmarks historie Politiske system, regler og nye regler som er vigtige for nydanskere Interview med mennesker i relevante positioner Succeshistorier af nydanskere Tilrettelæggelse I begyndelsen starter programmet med arabisk, somalisk, russisk, engelsk og dansk. Grunden til det er på den ene side, at det kan køre gennem medlemmer af Integrationsråd og på den anden side er det et valg, hvor det er højt sandsynligt at en stor andel af nydanskere kan forstå en af disse sprog. Ansvarspersoner til de forskellige sprog, som står for det første for oversættelser på de forskellige sprog. (Marwa: engelsk, arabisk; Seynab: somalisk, Miralem: tideligere jugoslavisk, Yasmin for dansk) For fremtiden er der planer om at få programmet også oversæt til andre sprog efter relevans for nydanskere i kommunen. Program- gruppen ( med basis i integrationsrådet) bestemmer programmet per et halvt år. Integrationsrådet står for kontakt til de forskellige etniske grupper i kommunen for at gør programmet kendt. Kontakt med lytterne skal på sigt forgår via Facebook for eksempel. Reklame: byporte, via foreninger, via frivillighus og Viborg nyt (klummen), sprogcenter, Hjemmesidder og blade af foreninger, fællessekretariatet, Jobcenter Viborg, Forslag til sammensætning af redaktørgruppe, bemanding og praktisk gennemførelse, reklame for radiokanalen (hvordan bliver målgruppen opmærksom på tilbuddet) Retningslinjer Principper og etiske overvejelser i forbindelse med at formidle via en radiokanal Med hensyn til gensidig forståelse skal alle udsendelser også oversættes til dansk Enhver taler står for en neutral oversættelse Der står ingen politisk eller religiøst holdning eller propaganda i centrum af programmer Der er ønsket en rådgivning af fagpersonale i forhold til journalistisk udarbejdelse af programmer om kulturforståelse. Programgruppen forstiller sig en sparringspartner enten fra journalistskolen eller en uddannet journalist som kan følge med i programmudarbejdelsen (kommunikationsafdeling på Viborgs rådhus)

14 Økonomi og tekniske forudsætninger Se bilag med omkostninger for drivelsen Der skal henvises til at / Intergrationsråd vil gøre opmærksom på at i andre kommuner findes der modersmål radioudsendelser med en finansiering af kommunen, f eks. Århus, Ålborg, Odense og København Viborg er i forvejen en meget international kommune, hvor mange borger er tilflyttet og et multisproget radio vil gavne integrationen Integratonsrådet har et stort netværk bland nydanskere, hvor der kan eventuelt trækkes på ressourcer Budget for opstart og løbende drift Integrationsråd søger om 3 komputer til programforberedelser (der blev allerede søgt om komputer til integratonsråd), printer, kopiermaskine og kontorudstyr, som papir osv.) Teknisk udstyr: headset (2 stk), 1 komputer til vært, et fest rum/ kontor til Integrationsrådet Radio Udførsel: Forslag til implementeringsplan.radioprogrammet skal komme i gang i august 2015 Forberedelser til programmer og skaffe alle forudsætninger sker så snart penge står til rådighed. Den første udsendelse skal starte i Sept 2015 on air. Organisering Der nedsættes en projektgruppe som afrapporterer til Integrationsrådet Gruppen består af: - Marwa Alkhudairi - Yasmin Khalil - Thiago Santos Hansen - Miralem Advic - Seynab Handulle - Rajani Kandasamy - Justin Baraka - Roza Dzhumanova Tid *26. januar 2015: Første afrapportering til Integrationsrådets møde den 5. februar *5.februar 2015: anden møde *26. marts 2015 kl ( ) sidste møde *april 2015: Afdækning og projektbeskrivelse behandles på Integrationsrådet den 16. april. Beslutning om det videre forløb

15 Bilag: 3.2. Tilbud på netradio fra Jean Jacques (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 Tilbud på netradio fra Jean Jacques Starte pakke: Webhotel 45 kr streaming: 15 kr. Domæn navne (viradio.dk) 123 kr. Software: 1645 kr. Hjemmeside: 2100 kr. + arbejde: 950 kr. I alt: 4878 kr. Vi kan afrunder til 5000 kr for diverser. *Det koster ca at komme i gang og derudover kr. årligt for at holde den almindelige drift kørende.

17 Bilag: 4.1. Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

18 Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 2015 Rådet for Etniske Minoriteter indkalder hermed til det årlige møde i Repræsentantskabet lørdag d. 9. maj kl. 9:00 16:00 på First Hotel Grand i Odense. Temaet for mødet vil være MEDBORGERSKAB, med særligt fokus på inddragelse af netværk og mobilisering af civilsamfundet i integrationsarbejdet. Det er nu muligt for alle kommuner at vælge en repræsentant til Repræsentantskabet, og vi vil gerne opfordre alle kommuner, med eller uden integrationsråd, til at vælge og sende en repræsentant til mødet, så vi får et så stort og repræsentativt Repræsentantskab som muligt. Læs evt. om de nye regler på det vedlagte informationsark. Der vil blive udsendt en foreløbig dagsorden med program senest 14 dage før mødet. Medlemmer af Repræsentantskabet kan få optaget en sag på dagsordenen ved skriftlig henvendelse til sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter senest 10 dage før mødets afholdelse. Sekretariatet vil sende den endelige dagsorden ud senest 7 dage før mødets afholdelse. Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på telefon Rådet for Etniske Minoriteter dækker transportudgifter forbundet med deltagelse i mødet efter gældende regler for transportgodtgørelse (tjenesterejseblanketter udleveres på mødet). Tilmelding til mødet sker ved henvendelse til sekretariatet på senest onsdag den 29. april 2015 kl Når I tilmelder jer, skal I skrive REP2015 i emnefeltet. Husk tydelig angivelse af navn, adresse og kommune. Hvis et repræsentantskabs-medlem er forhindret i at deltage i mødet kan en suppleant deltage. Repræsentantskabs-medlemmer, som er forhindrede i at deltage, bør hurtigst muligt opfordre suppleanten til at deltage i mødet. Jeg glæder mig til se så mange som muligt til et spændende repræsentantskabsmøde Med venlig hilsen Yasar Cakmak Formand for Rådet for Etniske Minoriteter

19 Nye regler om Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Den 1. marts 2014 trådte lov om ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter mv. i kraft. Med de nye regler ønskede man at styrke Rådet for Etniske Minoriteters gennemslagskraft og mulighed for at præge integrationsarbejdet både lokalt og centralt. Man ønskede også særligt gennem en ændring af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, at skabe en stærkere og mere repræsentativ platform, som kan bidrage med input til udviklingen af integrationspolitikken. Efter de nye regler er det nu muligt for en kommunalbestyrelse at udpege et medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter uanset, om kommunalbestyrelsen har oprettet et integrationsråd eller ej. Baggrunden for denne ændring er, at der gennem længere tid har været en udvikling i retning af, at færre og færre kommuner opretter integrationsråd, og at mange kommuner er begyndt at arbejde anderledes med borgerinddragelse på integrationsområdet, eksempelvis ved at oprette Dialogfora, Tænketanke eller Medborgerråd i stedet for integrationsråd. Med de nye regler får disse kommuner også mulighed for at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet, som mødes en gang om året og hvert fjerde år vælgere fem medlemmer til det nationale Rådet for Etniske Minoriteter. For repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd, gælder, at disse skal udpeges blandt personer, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, jf. integrationslovens 43, stk. 2, 1. pkt. Et tilsvarende kriterium er ikke lagt ind i den foreslåede bestemmelse, og det vil således være op til den enkelte kommune at udpege et medlem, der findes at kunne varetage opgaven. Kommunalbestyrelsen vil herved bl.a. naturligt kunne lægge vægt på, at den pågældende har viden om og indsigt i spørgsmål i tilknytning til etniske minoriteters forhold lokalt, for eksempel fordi den pågældende som det er tilfældet for de repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd har tilknytning til lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller lignende. Reglerne om Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabet findes i integrationslovens kapitel 8. Det er også muligt at læse mere om Rådet for Etniske Minoriteter på hjemmesiden

20 Bilag: 4.2. Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Kommune Konstruktion Repræsentant Region Hovedstaden Albertslund Integrationsråd Uzmah Khilji/ Ballerup Integrationsråd Izzet Tokmak Frederiksberg Integrationsråd Mahmood Aslam Shehzada Gentofte Integrationsråd Aysha Khwajazada Hvidovre Integrationsråd Kashif Ahmad Høje-Taastrup Integrationsråd Salma Yasmin Butt Ishøj Medborger- og Demokratiforum Bayram Yüksel Rødovre Integrationsråd Betina Doctor Würtz Rasmussen Furesø Integrationsråd Neslihan Diksan Allerød Intet råd Theodore Gbouable Helsingør Integrationsråd Carol Pimer Gladsaxe Integrationsråd Farzana Mahmood Hillerød Intet råd Jamil Cheheibar Region Sjælland Holbæk Integrationsstyregruppe Ann-Katrine Holm Kalundborg Integrationsråd Eugene Munyangoga Køge Integrationsråd Miechael Stian Hansen Lolland Integrationsråd Tabib Ben Tabib Næstved Integrationsråd Sahre Yücel Buruk Odsherred Integrationsråd Nancy Sørensen Roskilde Integrationspolitik Raziye Sadol Vordingborg Integrationsråd Bigman Nkunkununu

22 Region Syddanmark Assens Integrationsteam Farid Abdallah Esbjerg Integrationsråd Kian Soleiman Svendborg Integrationsråd Cafer Koyuncu Sønderborg Integrationsråd Desalegn Tufa Varde Integrationsråd Abder Razak Jenayah Vejle Integrationsråd Muhsin Türkyilmaz Fredericia Intet råd Turan Savas Region Midtjylland Randers Integrationsråd Mali Ahsani Viborg Integrationsråd Rajani Kandasamy Herning Dialogforum Arulanantharajah Thillainadarasa Holstebro Integrationsråd Josaph Francis Ragunathan Skanderborg Integrationsråd Samir Qadir Silkeborg Integrationsråd Ivan Jovanovic Aarhus Region Nordjylland Medborgerskabsudvalg og Integrationsråd Senay Arikan Tanis Aalborg Integrationsråd Abdulkadir Sheikh Abdullahi Brønderslev Integrationsråd Cady Mampouya-Kilele Frederikshavn Integrationsråd Elixaveta Zhukova Wilhelmsen Hjørring Integrationsråd Seghir Ajjouri Jammerbugt Integrationsråd Cecilia Soque Mariagerfjord Integrationsråd Zhanar Madsen

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 3. RÅDSMØDE Dato: 29. september 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/13161 Sagsbeh.: MKO Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 3. september 2010 kl.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere