Viborg Integrationsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Integrationsråd"

Transkript

1 Viborg Integrationsråd Referat Mødedato: Torsdag den 16. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 21:00 Mødelokale: M1.4 Medlemmer: Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Henrik Lillesø, Ismal Hussein, Jens Nielsen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Palle Villumsen, Quan Tran, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle, Svend Aage Møller, Åse Kubel Høegh Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller

2 Viborg Integrationsråd Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Oplæg om arbejdet med to-sprogede børn i skolerne Oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir Netradio - orientering ved formanden Møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Meddelelser og gensidig orientering...8 Underskriftsside...9 1

3 Viborg Integrationsråd Oplæg om arbejdet med to-sprogede børn i skolerne Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Integrationsrådet har tidligere udtrykt ønske om at sætte fokus på skoleområdet, herunder arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune og skole-hjem samarbejdet. På mødet vil der være et oplæg ved Mette-Marie Rydén og Ole Birch, Houlkær Skole Viborg. Houlkær Skole er læringscenter for Dansk som andetsprog. Ole Birch er skoleleder på Houlkær Skole og Mette- Marie Ryden er faglig leder af læringscenter i dansk som andetsprog ved Houlkær skolen. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager oplæg om arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune til efterretning. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Integrationsrådet tog Ole Birch og Mette-Maria Rydéns oplæg til efterretning. Oplægget er vedhæftet som bilag. Ole Birch og Mette-Maria Rydén stillede følgende spørgsmål i forbindelse med oplægget: Forældres opgave i hjemmet angående ord og sprog. Skolens opgave angående ord og sprog? Hvordan forholder man sig til lektier? At mødes om barnet: hvad er et godt møde mellem forældre og skole? Hvordan skaber vi bedst tillid mellem skole og forældre? Hvordan får vi et større fremmøde til forældremøder o.l.? Spørgsmålene gav blandt andet anledning til følgende bemærkninger og meningstilkendegivelser: Det kan være hensigtsmæssigt at skrive til nydanske familier på deres modersmål, når børnene starter i skolen for at præcisere skolens forventninger til skole-hjem samarbejdet. Det er positivt, at skolen betragter mangfoldighed som en styrke og den indsats Houlkærskolen yder er beundringsværdig. Troværdighed er afgørende for integration og troværdighed øges jo mere man investerer af sig selv i en given relation. 2

4 Viborg Integrationsråd Det er dejligt at nydanske børn deltager i diverse arrangementer i og omkring skolen, men det er også helt afgørende, at nydanske forældre engagerer sig i skolens liv. En måde at øge forældreengagementet på kan være at kontakte de nydanske forældre enten telefonisk eller personligt forud for arrangementer i skolen. Sprogbarrieren er stor og det er vigtigt at synliggøre for nydanske forældre, at der kan ydes tolkebistand i forbindelse med forældremøder og lignende ligesom videotolkning er en mulighed. Det kan være hensigtsmæssigt at tænke forældremøder på tværs af klasser, så nydanske forældre bringes sammen på tværs af klasser. 3

5 Viborg Integrationsråd Oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING På mødet den 5. februar 2015 var der en kort orientering ved formanden for Integrationsrådet om Sengül Cayir, der blandt andet har modtaget en pris som Årets Boligsociale ildsjæl. Sengül Cayir har blandt andet fået prisen fordi hun i 2014 har gjort en ekstraordinær indsats i Langkærparken og i Tilst. Hun er uddannet bydelsmor og hjælper gennem sit lokale engagement mange kvinder og mange familier i hverdagen. Sengül Cayir vil på mødet orientere om sit engagement i lokalområdet og egne erfaringer med integration. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir til efterretning. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Sengül Cayir redegjorde blandt andet for: Sine personlige erfaringer med integration i Danmark. Kommunikation og sprogindlæring i nydanske familier. Arbejdet som bydelsmor. Sengül Cayir bemærkede i den forbindelse, at bydelsmødre er frivillige kvinder, der støtter andre kvinder i at styrke sig selv, deres børn og familier. Hun anførte endvidere, at der også er bydelsmødre i Viborg og introducerede i den forbindelse bydelsmor i Viborg - Lisbeth Etzerodt. Lisbeth Etzerodt oplyste, at kapaciteten blandt bydelsmødre i Viborg for nuværende er begrænset, men at der er flere nydanske kvinder under uddannelse til bydelsmor. Hun opfordrede til, at flere melder sig til at varetage opgaven som bydelsmor og oplyste, at hun kan kontaktes på: Tlf Yderligere oplysninger kan findes på: 4

6 Viborg Integrationsråd Netradio - orientering ved formanden Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Der er nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afdække grundlaget for at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg. Arbejdsgruppen består af følgende parter: Marwa Alkhudairi Yasmin Khalil Thiago Santos Hansen Miralem Advic Seynab Handulle Rajani Kandasamy Justin Baraka Roza Dzhumanova Sidste møde i arbejdsgruppen blev afviklet den 26. marts Thiago Santos Hansen er som medlem af arbejdsgruppen inviteret til at deltage i mødet Der vil på mødet være en orientering ved formanden om arbejdsgruppens arbejde og resultatet af samme. BILAG 1 Åben Kommissorium.pdf /15 2 Åben Tilbud på netradio fra Jean Jacques (2).pdf /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orientering om netradio til efterretning med henblik på en beslutning om det videre forløb. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Marwa Alkhudairi redegjorde indledningsvist for arbejdsgruppens overvejelser vedrørende etablering af en netradio for nydanske borgere i Viborg. Der udspandt sig efterfølgende en drøftelse af formål, indhold og ressourcer og der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg, at tidspunktet er gunstigt, men at det er nødvendigt at afdække ressourcebehovet i form af lokaler, teknisk udstyr og økonomi yderligere. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal mødes snarest med henblik på en præcisering af ressourcebehovet og en afdækning af forekomsten af eksisterende lokaleressourcer. 5

7 Viborg Integrationsråd Det blev endvidere bemærket, at en netradio for nydanske borgere kan bruges til at informere om alt af interesse og betydning for nydanske borgere i Viborg, herunder f.eks. forældremøder på de respektive skoler. Det blev endvidere anført at tidspunktet er optimalt, da der netop nu kommer mange nye nydanske borgere til Viborg. 6

8 Viborg Integrationsråd Møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Sagsnr.: 14/50902 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Det årlige møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter afvikles lørdag den 9. maj 2015 kl på First Grand i Odense. Indkaldelse til mødet er vedhæftet som bilag. Rajani Kandasamy er Integrationsrådets repræsentant i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Rajani Kandasamy har ikke mulighed for at deltage i det årlige møde den 9. maj Det skal derfor afklares, hvorvidt der er en anden, der kan deltage. Vedhæftet er en oversigt over medlemmer af repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. BILAG 1 Åben Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf 2 Åben Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf / /15 BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Rajani Kandasamy og Roza Dzhumanova er forhindret i at deltage i det årlige møde den 9. maj 2015 i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Roza Dzhumanova afklarer, hvorvidt hendes suppleant har mulighed for at deltage i mødet og meddeler formanden dette senest mandag den 27. april

9 Viborg Integrationsråd Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 14/50902 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Gensidig orientering ved formand og medlemmer af Integrationsrådet, herunder orientering om: Folderen Medborgerskab for alle eventuel oversættelse. Hjemmesiden eventuelle billeder. Velkomstmøde for nye tilflyttere den 6. maj Følgende har meldt sig til at deltage i velkomstmødet for nye tilflyttere: o Marwa Alkhudairi o Rajani Kandasamy o Justin Baraka Kabayu o Åse Kubel Høegh INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Integrationsrådet tog følgende til efterretning: Invitation til at oversætte folderen Medborgerskab for alle Opfordring til at fremsende personligt billede til forvaltningen med henblik på opdatering af Integrationsrådets hjemmeside Information om velkomstmøde den 6. maj 2015 for nye tilflyttere til Viborg. Der udspandt sig afslutningsvist en drøftelse af muligheden for at afvikle en jobmesse for nydanskere i andet halvår Det blev i den forbindelse præciseret, at det er afgørende, at såvel virksomheder som Erhvervsråd og erhvervsskoler er repræsenteret på en sådan messe. 8

10 Viborg Integrationsråd Underskriftsside Abdul Ahad Hanan Anders Kristensen Henrik Lillesø Ismal Hussein Jens Nielsen Justin Baraka Kabayu Marianne Aaris Andresen Marwa Alkhudairi Miralem Avdic Palle Villumsen Quan Tran Rajani Kandasamy Roza Dzhumanova Seynab handulle Svend Aage Møller Åse Kubel Høegh 9

11 Bilag: 3.1. Kommissorium.pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Kommissorium: Afdækning af grundlag for at etablere en net radiokanal for nydanske borgere i Viborg. Baggrund Integrationsråd Viborg sætter fokus på at alle borgere i Viborg med anden etniske baggrund bliver godt integreret og at de bliver aktive og deltagende borgere i de lokale miljøer. En forudsætning herfor er at borgere med anden baggrund har mulighederne for netop at blive aktive medborgere og som føler sig trygge i mødet med et komplekst samfund og en anden kultur. Her anser Integratonsråd netradio som en rigtig god mulighed for at nå ud til alle led i samfundet som har kontakt med integrationsområdet. Gennem netradio kan integrationsråd på bedste måde varetage sin rolle i det demokratiske samfund, hvor organet bliver synligt og skaffer en stor kontaktflade til hverdagen, hvad angår gensidig forståelse. Én måde at forsøge at nå ud til en bredere målgruppe med nyttig viden og information omkring det at leve i Viborg og Danmark kan være via radiomediet. Integrationsrådet påtænker sig i den sammenhæng at etablere en radiokanal som med et ugentligt program kunne sætte fokus på vigtige emner omkring det danske samfund og evt. fungere som en måde at få svar på konkrete spørgsmål omkring det at leve i Viborg og Danmark. Integrationsrådets medlemmer er tænkt som tovholder på net radioen, men skal ikke nødvendigvis være de udførende på alle programmer. Tovholderen er programansvarlig og sikrer indhold og kvaliteten af udsendelserne. Opgaven Formål: Integrationsråd vil gerne via radiokanalen nå ud til borger med anden etnisk baggrund På forskellige sprog er det muligt at få tilgang til en større gruppe nydanskere Indhold skal være til hjælp for nydanskere at finde sig til rette i Danmark. Det kan være for eksempel regler om skolen, fra det offentlige, skat eller lignende. Derudover skal der være oplysninger, hvor man kan finde den rette hjælp eller råd, man lige har brug for. Ud over det vil vi gerne står for kulturforståelsen i at tilbyde både Danskerne og nydanskerne programmer til at forstå kulturer af nydanskere, f.eks. om opdragelse, helligedage. De aktuelle nyheder får også en plads i programmet oversat på sprog for de største grupper af nydanskere.

13 Mål: Radioen vil gerne starte på fire forskellige sprog med vigtige emner for de mest svage grupper i kommunen som flygtninge og ægtefæller. Ud over det vil der løbende opbygget flere sprog og emner i forhold til flere grupper af nydanskere. I alle led skal der fremmes integration af nydanskere. Indhold: Helligedage i de forskellige kultur Arbejdsmarked, arbejdspladser, relevans af praktik Nyheder (EU, landsplan og lokalt), vejret og aktuelle arrangementer Kulturelle oplysninger og hverdagsliv i Danmark, Danmarks historie Politiske system, regler og nye regler som er vigtige for nydanskere Interview med mennesker i relevante positioner Succeshistorier af nydanskere Tilrettelæggelse I begyndelsen starter programmet med arabisk, somalisk, russisk, engelsk og dansk. Grunden til det er på den ene side, at det kan køre gennem medlemmer af Integrationsråd og på den anden side er det et valg, hvor det er højt sandsynligt at en stor andel af nydanskere kan forstå en af disse sprog. Ansvarspersoner til de forskellige sprog, som står for det første for oversættelser på de forskellige sprog. (Marwa: engelsk, arabisk; Seynab: somalisk, Miralem: tideligere jugoslavisk, Yasmin for dansk) For fremtiden er der planer om at få programmet også oversæt til andre sprog efter relevans for nydanskere i kommunen. Program- gruppen ( med basis i integrationsrådet) bestemmer programmet per et halvt år. Integrationsrådet står for kontakt til de forskellige etniske grupper i kommunen for at gør programmet kendt. Kontakt med lytterne skal på sigt forgår via Facebook for eksempel. Reklame: byporte, via foreninger, via frivillighus og Viborg nyt (klummen), sprogcenter, Hjemmesidder og blade af foreninger, fællessekretariatet, Jobcenter Viborg, Forslag til sammensætning af redaktørgruppe, bemanding og praktisk gennemførelse, reklame for radiokanalen (hvordan bliver målgruppen opmærksom på tilbuddet) Retningslinjer Principper og etiske overvejelser i forbindelse med at formidle via en radiokanal Med hensyn til gensidig forståelse skal alle udsendelser også oversættes til dansk Enhver taler står for en neutral oversættelse Der står ingen politisk eller religiøst holdning eller propaganda i centrum af programmer Der er ønsket en rådgivning af fagpersonale i forhold til journalistisk udarbejdelse af programmer om kulturforståelse. Programgruppen forstiller sig en sparringspartner enten fra journalistskolen eller en uddannet journalist som kan følge med i programmudarbejdelsen (kommunikationsafdeling på Viborgs rådhus)

14 Økonomi og tekniske forudsætninger Se bilag med omkostninger for drivelsen Der skal henvises til at / Intergrationsråd vil gøre opmærksom på at i andre kommuner findes der modersmål radioudsendelser med en finansiering af kommunen, f eks. Århus, Ålborg, Odense og København Viborg er i forvejen en meget international kommune, hvor mange borger er tilflyttet og et multisproget radio vil gavne integrationen Integratonsrådet har et stort netværk bland nydanskere, hvor der kan eventuelt trækkes på ressourcer Budget for opstart og løbende drift Integrationsråd søger om 3 komputer til programforberedelser (der blev allerede søgt om komputer til integratonsråd), printer, kopiermaskine og kontorudstyr, som papir osv.) Teknisk udstyr: headset (2 stk), 1 komputer til vært, et fest rum/ kontor til Integrationsrådet Radio Udførsel: Forslag til implementeringsplan.radioprogrammet skal komme i gang i august 2015 Forberedelser til programmer og skaffe alle forudsætninger sker så snart penge står til rådighed. Den første udsendelse skal starte i Sept 2015 on air. Organisering Der nedsættes en projektgruppe som afrapporterer til Integrationsrådet Gruppen består af: - Marwa Alkhudairi - Yasmin Khalil - Thiago Santos Hansen - Miralem Advic - Seynab Handulle - Rajani Kandasamy - Justin Baraka - Roza Dzhumanova Tid *26. januar 2015: Første afrapportering til Integrationsrådets møde den 5. februar *5.februar 2015: anden møde *26. marts 2015 kl ( ) sidste møde *april 2015: Afdækning og projektbeskrivelse behandles på Integrationsrådet den 16. april. Beslutning om det videre forløb

15 Bilag: 3.2. Tilbud på netradio fra Jean Jacques (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 Tilbud på netradio fra Jean Jacques Starte pakke: Webhotel 45 kr streaming: 15 kr. Domæn navne (viradio.dk) 123 kr. Software: 1645 kr. Hjemmeside: 2100 kr. + arbejde: 950 kr. I alt: 4878 kr. Vi kan afrunder til 5000 kr for diverser. *Det koster ca at komme i gang og derudover kr. årligt for at holde den almindelige drift kørende.

17 Bilag: 4.1. Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

18 Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 2015 Rådet for Etniske Minoriteter indkalder hermed til det årlige møde i Repræsentantskabet lørdag d. 9. maj kl. 9:00 16:00 på First Hotel Grand i Odense. Temaet for mødet vil være MEDBORGERSKAB, med særligt fokus på inddragelse af netværk og mobilisering af civilsamfundet i integrationsarbejdet. Det er nu muligt for alle kommuner at vælge en repræsentant til Repræsentantskabet, og vi vil gerne opfordre alle kommuner, med eller uden integrationsråd, til at vælge og sende en repræsentant til mødet, så vi får et så stort og repræsentativt Repræsentantskab som muligt. Læs evt. om de nye regler på det vedlagte informationsark. Der vil blive udsendt en foreløbig dagsorden med program senest 14 dage før mødet. Medlemmer af Repræsentantskabet kan få optaget en sag på dagsordenen ved skriftlig henvendelse til sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter senest 10 dage før mødets afholdelse. Sekretariatet vil sende den endelige dagsorden ud senest 7 dage før mødets afholdelse. Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på telefon Rådet for Etniske Minoriteter dækker transportudgifter forbundet med deltagelse i mødet efter gældende regler for transportgodtgørelse (tjenesterejseblanketter udleveres på mødet). Tilmelding til mødet sker ved henvendelse til sekretariatet på senest onsdag den 29. april 2015 kl Når I tilmelder jer, skal I skrive REP2015 i emnefeltet. Husk tydelig angivelse af navn, adresse og kommune. Hvis et repræsentantskabs-medlem er forhindret i at deltage i mødet kan en suppleant deltage. Repræsentantskabs-medlemmer, som er forhindrede i at deltage, bør hurtigst muligt opfordre suppleanten til at deltage i mødet. Jeg glæder mig til se så mange som muligt til et spændende repræsentantskabsmøde Med venlig hilsen Yasar Cakmak Formand for Rådet for Etniske Minoriteter

19 Nye regler om Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Den 1. marts 2014 trådte lov om ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter mv. i kraft. Med de nye regler ønskede man at styrke Rådet for Etniske Minoriteters gennemslagskraft og mulighed for at præge integrationsarbejdet både lokalt og centralt. Man ønskede også særligt gennem en ændring af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, at skabe en stærkere og mere repræsentativ platform, som kan bidrage med input til udviklingen af integrationspolitikken. Efter de nye regler er det nu muligt for en kommunalbestyrelse at udpege et medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter uanset, om kommunalbestyrelsen har oprettet et integrationsråd eller ej. Baggrunden for denne ændring er, at der gennem længere tid har været en udvikling i retning af, at færre og færre kommuner opretter integrationsråd, og at mange kommuner er begyndt at arbejde anderledes med borgerinddragelse på integrationsområdet, eksempelvis ved at oprette Dialogfora, Tænketanke eller Medborgerråd i stedet for integrationsråd. Med de nye regler får disse kommuner også mulighed for at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet, som mødes en gang om året og hvert fjerde år vælgere fem medlemmer til det nationale Rådet for Etniske Minoriteter. For repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd, gælder, at disse skal udpeges blandt personer, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, jf. integrationslovens 43, stk. 2, 1. pkt. Et tilsvarende kriterium er ikke lagt ind i den foreslåede bestemmelse, og det vil således være op til den enkelte kommune at udpege et medlem, der findes at kunne varetage opgaven. Kommunalbestyrelsen vil herved bl.a. naturligt kunne lægge vægt på, at den pågældende har viden om og indsigt i spørgsmål i tilknytning til etniske minoriteters forhold lokalt, for eksempel fordi den pågældende som det er tilfældet for de repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd har tilknytning til lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller lignende. Reglerne om Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabet findes i integrationslovens kapitel 8. Det er også muligt at læse mere om Rådet for Etniske Minoriteter på hjemmesiden

20 Bilag: 4.2. Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Kommune Konstruktion Repræsentant Region Hovedstaden Albertslund Integrationsråd Uzmah Khilji/ Ballerup Integrationsråd Izzet Tokmak Frederiksberg Integrationsråd Mahmood Aslam Shehzada Gentofte Integrationsråd Aysha Khwajazada Hvidovre Integrationsråd Kashif Ahmad Høje-Taastrup Integrationsråd Salma Yasmin Butt Ishøj Medborger- og Demokratiforum Bayram Yüksel Rødovre Integrationsråd Betina Doctor Würtz Rasmussen Furesø Integrationsråd Neslihan Diksan Allerød Intet råd Theodore Gbouable Helsingør Integrationsråd Carol Pimer Gladsaxe Integrationsråd Farzana Mahmood Hillerød Intet råd Jamil Cheheibar Region Sjælland Holbæk Integrationsstyregruppe Ann-Katrine Holm Kalundborg Integrationsråd Eugene Munyangoga Køge Integrationsråd Miechael Stian Hansen Lolland Integrationsråd Tabib Ben Tabib Næstved Integrationsråd Sahre Yücel Buruk Odsherred Integrationsråd Nancy Sørensen Roskilde Integrationspolitik Raziye Sadol Vordingborg Integrationsråd Bigman Nkunkununu

22 Region Syddanmark Assens Integrationsteam Farid Abdallah Esbjerg Integrationsråd Kian Soleiman Svendborg Integrationsråd Cafer Koyuncu Sønderborg Integrationsråd Desalegn Tufa Varde Integrationsråd Abder Razak Jenayah Vejle Integrationsråd Muhsin Türkyilmaz Fredericia Intet råd Turan Savas Region Midtjylland Randers Integrationsråd Mali Ahsani Viborg Integrationsråd Rajani Kandasamy Herning Dialogforum Arulanantharajah Thillainadarasa Holstebro Integrationsråd Josaph Francis Ragunathan Skanderborg Integrationsråd Samir Qadir Silkeborg Integrationsråd Ivan Jovanovic Aarhus Region Nordjylland Medborgerskabsudvalg og Integrationsråd Senay Arikan Tanis Aalborg Integrationsråd Abdulkadir Sheikh Abdullahi Brønderslev Integrationsråd Cady Mampouya-Kilele Frederikshavn Integrationsråd Elixaveta Zhukova Wilhelmsen Hjørring Integrationsråd Seghir Ajjouri Jammerbugt Integrationsråd Cecilia Soque Mariagerfjord Integrationsråd Zhanar Madsen

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736 Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/29736 Referat af 9. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 2. maj 2011 kl. 15 18. Tilstedeværende:

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,. RÅDSMØDE. Dato: 07.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: MAL Referat af 12. rådsmøde Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 26. oktober kl.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere