Viborg Integrationsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Integrationsråd"

Transkript

1 Viborg Integrationsråd Referat Mødedato: Torsdag den 16. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 21:00 Mødelokale: M1.4 Medlemmer: Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Henrik Lillesø, Ismal Hussein, Jens Nielsen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Palle Villumsen, Quan Tran, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle, Svend Aage Møller, Åse Kubel Høegh Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller

2 Viborg Integrationsråd Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Oplæg om arbejdet med to-sprogede børn i skolerne Oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir Netradio - orientering ved formanden Møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Meddelelser og gensidig orientering...8 Underskriftsside...9 1

3 Viborg Integrationsråd Oplæg om arbejdet med to-sprogede børn i skolerne Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Integrationsrådet har tidligere udtrykt ønske om at sætte fokus på skoleområdet, herunder arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune og skole-hjem samarbejdet. På mødet vil der være et oplæg ved Mette-Marie Rydén og Ole Birch, Houlkær Skole Viborg. Houlkær Skole er læringscenter for Dansk som andetsprog. Ole Birch er skoleleder på Houlkær Skole og Mette- Marie Ryden er faglig leder af læringscenter i dansk som andetsprog ved Houlkær skolen. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager oplæg om arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune til efterretning. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Integrationsrådet tog Ole Birch og Mette-Maria Rydéns oplæg til efterretning. Oplægget er vedhæftet som bilag. Ole Birch og Mette-Maria Rydén stillede følgende spørgsmål i forbindelse med oplægget: Forældres opgave i hjemmet angående ord og sprog. Skolens opgave angående ord og sprog? Hvordan forholder man sig til lektier? At mødes om barnet: hvad er et godt møde mellem forældre og skole? Hvordan skaber vi bedst tillid mellem skole og forældre? Hvordan får vi et større fremmøde til forældremøder o.l.? Spørgsmålene gav blandt andet anledning til følgende bemærkninger og meningstilkendegivelser: Det kan være hensigtsmæssigt at skrive til nydanske familier på deres modersmål, når børnene starter i skolen for at præcisere skolens forventninger til skole-hjem samarbejdet. Det er positivt, at skolen betragter mangfoldighed som en styrke og den indsats Houlkærskolen yder er beundringsværdig. Troværdighed er afgørende for integration og troværdighed øges jo mere man investerer af sig selv i en given relation. 2

4 Viborg Integrationsråd Det er dejligt at nydanske børn deltager i diverse arrangementer i og omkring skolen, men det er også helt afgørende, at nydanske forældre engagerer sig i skolens liv. En måde at øge forældreengagementet på kan være at kontakte de nydanske forældre enten telefonisk eller personligt forud for arrangementer i skolen. Sprogbarrieren er stor og det er vigtigt at synliggøre for nydanske forældre, at der kan ydes tolkebistand i forbindelse med forældremøder og lignende ligesom videotolkning er en mulighed. Det kan være hensigtsmæssigt at tænke forældremøder på tværs af klasser, så nydanske forældre bringes sammen på tværs af klasser. 3

5 Viborg Integrationsråd Oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING På mødet den 5. februar 2015 var der en kort orientering ved formanden for Integrationsrådet om Sengül Cayir, der blandt andet har modtaget en pris som Årets Boligsociale ildsjæl. Sengül Cayir har blandt andet fået prisen fordi hun i 2014 har gjort en ekstraordinær indsats i Langkærparken og i Tilst. Hun er uddannet bydelsmor og hjælper gennem sit lokale engagement mange kvinder og mange familier i hverdagen. Sengül Cayir vil på mødet orientere om sit engagement i lokalområdet og egne erfaringer med integration. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir til efterretning. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Sengül Cayir redegjorde blandt andet for: Sine personlige erfaringer med integration i Danmark. Kommunikation og sprogindlæring i nydanske familier. Arbejdet som bydelsmor. Sengül Cayir bemærkede i den forbindelse, at bydelsmødre er frivillige kvinder, der støtter andre kvinder i at styrke sig selv, deres børn og familier. Hun anførte endvidere, at der også er bydelsmødre i Viborg og introducerede i den forbindelse bydelsmor i Viborg - Lisbeth Etzerodt. Lisbeth Etzerodt oplyste, at kapaciteten blandt bydelsmødre i Viborg for nuværende er begrænset, men at der er flere nydanske kvinder under uddannelse til bydelsmor. Hun opfordrede til, at flere melder sig til at varetage opgaven som bydelsmor og oplyste, at hun kan kontaktes på: Tlf Yderligere oplysninger kan findes på: 4

6 Viborg Integrationsråd Netradio - orientering ved formanden Sagsnr.: 14/69946 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Der er nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afdække grundlaget for at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg. Arbejdsgruppen består af følgende parter: Marwa Alkhudairi Yasmin Khalil Thiago Santos Hansen Miralem Advic Seynab Handulle Rajani Kandasamy Justin Baraka Roza Dzhumanova Sidste møde i arbejdsgruppen blev afviklet den 26. marts Thiago Santos Hansen er som medlem af arbejdsgruppen inviteret til at deltage i mødet Der vil på mødet være en orientering ved formanden om arbejdsgruppens arbejde og resultatet af samme. BILAG 1 Åben Kommissorium.pdf /15 2 Åben Tilbud på netradio fra Jean Jacques (2).pdf /15 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orientering om netradio til efterretning med henblik på en beslutning om det videre forløb. BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Marwa Alkhudairi redegjorde indledningsvist for arbejdsgruppens overvejelser vedrørende etablering af en netradio for nydanske borgere i Viborg. Der udspandt sig efterfølgende en drøftelse af formål, indhold og ressourcer og der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg, at tidspunktet er gunstigt, men at det er nødvendigt at afdække ressourcebehovet i form af lokaler, teknisk udstyr og økonomi yderligere. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal mødes snarest med henblik på en præcisering af ressourcebehovet og en afdækning af forekomsten af eksisterende lokaleressourcer. 5

7 Viborg Integrationsråd Det blev endvidere bemærket, at en netradio for nydanske borgere kan bruges til at informere om alt af interesse og betydning for nydanske borgere i Viborg, herunder f.eks. forældremøder på de respektive skoler. Det blev endvidere anført at tidspunktet er optimalt, da der netop nu kommer mange nye nydanske borgere til Viborg. 6

8 Viborg Integrationsråd Møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Sagsnr.: 14/50902 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Det årlige møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter afvikles lørdag den 9. maj 2015 kl på First Grand i Odense. Indkaldelse til mødet er vedhæftet som bilag. Rajani Kandasamy er Integrationsrådets repræsentant i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Rajani Kandasamy har ikke mulighed for at deltage i det årlige møde den 9. maj Det skal derfor afklares, hvorvidt der er en anden, der kan deltage. Vedhæftet er en oversigt over medlemmer af repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. BILAG 1 Åben Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf 2 Åben Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf / /15 BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Rajani Kandasamy og Roza Dzhumanova er forhindret i at deltage i det årlige møde den 9. maj 2015 i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Roza Dzhumanova afklarer, hvorvidt hendes suppleant har mulighed for at deltage i mødet og meddeler formanden dette senest mandag den 27. april

9 Viborg Integrationsråd Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 14/50902 Sagsansvarlig: Gitte Bundgaard SAGSFREMSTILLING Gensidig orientering ved formand og medlemmer af Integrationsrådet, herunder orientering om: Folderen Medborgerskab for alle eventuel oversættelse. Hjemmesiden eventuelle billeder. Velkomstmøde for nye tilflyttere den 6. maj Følgende har meldt sig til at deltage i velkomstmødet for nye tilflyttere: o Marwa Alkhudairi o Rajani Kandasamy o Justin Baraka Kabayu o Åse Kubel Høegh INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller Integrationsrådet tog følgende til efterretning: Invitation til at oversætte folderen Medborgerskab for alle Opfordring til at fremsende personligt billede til forvaltningen med henblik på opdatering af Integrationsrådets hjemmeside Information om velkomstmøde den 6. maj 2015 for nye tilflyttere til Viborg. Der udspandt sig afslutningsvist en drøftelse af muligheden for at afvikle en jobmesse for nydanskere i andet halvår Det blev i den forbindelse præciseret, at det er afgørende, at såvel virksomheder som Erhvervsråd og erhvervsskoler er repræsenteret på en sådan messe. 8

10 Viborg Integrationsråd Underskriftsside Abdul Ahad Hanan Anders Kristensen Henrik Lillesø Ismal Hussein Jens Nielsen Justin Baraka Kabayu Marianne Aaris Andresen Marwa Alkhudairi Miralem Avdic Palle Villumsen Quan Tran Rajani Kandasamy Roza Dzhumanova Seynab handulle Svend Aage Møller Åse Kubel Høegh 9

11 Bilag: 3.1. Kommissorium.pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Kommissorium: Afdækning af grundlag for at etablere en net radiokanal for nydanske borgere i Viborg. Baggrund Integrationsråd Viborg sætter fokus på at alle borgere i Viborg med anden etniske baggrund bliver godt integreret og at de bliver aktive og deltagende borgere i de lokale miljøer. En forudsætning herfor er at borgere med anden baggrund har mulighederne for netop at blive aktive medborgere og som føler sig trygge i mødet med et komplekst samfund og en anden kultur. Her anser Integratonsråd netradio som en rigtig god mulighed for at nå ud til alle led i samfundet som har kontakt med integrationsområdet. Gennem netradio kan integrationsråd på bedste måde varetage sin rolle i det demokratiske samfund, hvor organet bliver synligt og skaffer en stor kontaktflade til hverdagen, hvad angår gensidig forståelse. Én måde at forsøge at nå ud til en bredere målgruppe med nyttig viden og information omkring det at leve i Viborg og Danmark kan være via radiomediet. Integrationsrådet påtænker sig i den sammenhæng at etablere en radiokanal som med et ugentligt program kunne sætte fokus på vigtige emner omkring det danske samfund og evt. fungere som en måde at få svar på konkrete spørgsmål omkring det at leve i Viborg og Danmark. Integrationsrådets medlemmer er tænkt som tovholder på net radioen, men skal ikke nødvendigvis være de udførende på alle programmer. Tovholderen er programansvarlig og sikrer indhold og kvaliteten af udsendelserne. Opgaven Formål: Integrationsråd vil gerne via radiokanalen nå ud til borger med anden etnisk baggrund På forskellige sprog er det muligt at få tilgang til en større gruppe nydanskere Indhold skal være til hjælp for nydanskere at finde sig til rette i Danmark. Det kan være for eksempel regler om skolen, fra det offentlige, skat eller lignende. Derudover skal der være oplysninger, hvor man kan finde den rette hjælp eller råd, man lige har brug for. Ud over det vil vi gerne står for kulturforståelsen i at tilbyde både Danskerne og nydanskerne programmer til at forstå kulturer af nydanskere, f.eks. om opdragelse, helligedage. De aktuelle nyheder får også en plads i programmet oversat på sprog for de største grupper af nydanskere.

13 Mål: Radioen vil gerne starte på fire forskellige sprog med vigtige emner for de mest svage grupper i kommunen som flygtninge og ægtefæller. Ud over det vil der løbende opbygget flere sprog og emner i forhold til flere grupper af nydanskere. I alle led skal der fremmes integration af nydanskere. Indhold: Helligedage i de forskellige kultur Arbejdsmarked, arbejdspladser, relevans af praktik Nyheder (EU, landsplan og lokalt), vejret og aktuelle arrangementer Kulturelle oplysninger og hverdagsliv i Danmark, Danmarks historie Politiske system, regler og nye regler som er vigtige for nydanskere Interview med mennesker i relevante positioner Succeshistorier af nydanskere Tilrettelæggelse I begyndelsen starter programmet med arabisk, somalisk, russisk, engelsk og dansk. Grunden til det er på den ene side, at det kan køre gennem medlemmer af Integrationsråd og på den anden side er det et valg, hvor det er højt sandsynligt at en stor andel af nydanskere kan forstå en af disse sprog. Ansvarspersoner til de forskellige sprog, som står for det første for oversættelser på de forskellige sprog. (Marwa: engelsk, arabisk; Seynab: somalisk, Miralem: tideligere jugoslavisk, Yasmin for dansk) For fremtiden er der planer om at få programmet også oversæt til andre sprog efter relevans for nydanskere i kommunen. Program- gruppen ( med basis i integrationsrådet) bestemmer programmet per et halvt år. Integrationsrådet står for kontakt til de forskellige etniske grupper i kommunen for at gør programmet kendt. Kontakt med lytterne skal på sigt forgår via Facebook for eksempel. Reklame: byporte, via foreninger, via frivillighus og Viborg nyt (klummen), sprogcenter, Hjemmesidder og blade af foreninger, fællessekretariatet, Jobcenter Viborg, Forslag til sammensætning af redaktørgruppe, bemanding og praktisk gennemførelse, reklame for radiokanalen (hvordan bliver målgruppen opmærksom på tilbuddet) Retningslinjer Principper og etiske overvejelser i forbindelse med at formidle via en radiokanal Med hensyn til gensidig forståelse skal alle udsendelser også oversættes til dansk Enhver taler står for en neutral oversættelse Der står ingen politisk eller religiøst holdning eller propaganda i centrum af programmer Der er ønsket en rådgivning af fagpersonale i forhold til journalistisk udarbejdelse af programmer om kulturforståelse. Programgruppen forstiller sig en sparringspartner enten fra journalistskolen eller en uddannet journalist som kan følge med i programmudarbejdelsen (kommunikationsafdeling på Viborgs rådhus)

14 Økonomi og tekniske forudsætninger Se bilag med omkostninger for drivelsen Der skal henvises til at / Intergrationsråd vil gøre opmærksom på at i andre kommuner findes der modersmål radioudsendelser med en finansiering af kommunen, f eks. Århus, Ålborg, Odense og København Viborg er i forvejen en meget international kommune, hvor mange borger er tilflyttet og et multisproget radio vil gavne integrationen Integratonsrådet har et stort netværk bland nydanskere, hvor der kan eventuelt trækkes på ressourcer Budget for opstart og løbende drift Integrationsråd søger om 3 komputer til programforberedelser (der blev allerede søgt om komputer til integratonsråd), printer, kopiermaskine og kontorudstyr, som papir osv.) Teknisk udstyr: headset (2 stk), 1 komputer til vært, et fest rum/ kontor til Integrationsrådet Radio Udførsel: Forslag til implementeringsplan.radioprogrammet skal komme i gang i august 2015 Forberedelser til programmer og skaffe alle forudsætninger sker så snart penge står til rådighed. Den første udsendelse skal starte i Sept 2015 on air. Organisering Der nedsættes en projektgruppe som afrapporterer til Integrationsrådet Gruppen består af: - Marwa Alkhudairi - Yasmin Khalil - Thiago Santos Hansen - Miralem Advic - Seynab Handulle - Rajani Kandasamy - Justin Baraka - Roza Dzhumanova Tid *26. januar 2015: Første afrapportering til Integrationsrådets møde den 5. februar *5.februar 2015: anden møde *26. marts 2015 kl ( ) sidste møde *april 2015: Afdækning og projektbeskrivelse behandles på Integrationsrådet den 16. april. Beslutning om det videre forløb

15 Bilag: 3.2. Tilbud på netradio fra Jean Jacques (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 Tilbud på netradio fra Jean Jacques Starte pakke: Webhotel 45 kr streaming: 15 kr. Domæn navne (viradio.dk) 123 kr. Software: 1645 kr. Hjemmeside: 2100 kr. + arbejde: 950 kr. I alt: 4878 kr. Vi kan afrunder til 5000 kr for diverser. *Det koster ca at komme i gang og derudover kr. årligt for at holde den almindelige drift kørende.

17 Bilag: 4.1. Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

18 Indkaldelse til møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 2015 Rådet for Etniske Minoriteter indkalder hermed til det årlige møde i Repræsentantskabet lørdag d. 9. maj kl. 9:00 16:00 på First Hotel Grand i Odense. Temaet for mødet vil være MEDBORGERSKAB, med særligt fokus på inddragelse af netværk og mobilisering af civilsamfundet i integrationsarbejdet. Det er nu muligt for alle kommuner at vælge en repræsentant til Repræsentantskabet, og vi vil gerne opfordre alle kommuner, med eller uden integrationsråd, til at vælge og sende en repræsentant til mødet, så vi får et så stort og repræsentativt Repræsentantskab som muligt. Læs evt. om de nye regler på det vedlagte informationsark. Der vil blive udsendt en foreløbig dagsorden med program senest 14 dage før mødet. Medlemmer af Repræsentantskabet kan få optaget en sag på dagsordenen ved skriftlig henvendelse til sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter senest 10 dage før mødets afholdelse. Sekretariatet vil sende den endelige dagsorden ud senest 7 dage før mødets afholdelse. Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på telefon Rådet for Etniske Minoriteter dækker transportudgifter forbundet med deltagelse i mødet efter gældende regler for transportgodtgørelse (tjenesterejseblanketter udleveres på mødet). Tilmelding til mødet sker ved henvendelse til sekretariatet på senest onsdag den 29. april 2015 kl Når I tilmelder jer, skal I skrive REP2015 i emnefeltet. Husk tydelig angivelse af navn, adresse og kommune. Hvis et repræsentantskabs-medlem er forhindret i at deltage i mødet kan en suppleant deltage. Repræsentantskabs-medlemmer, som er forhindrede i at deltage, bør hurtigst muligt opfordre suppleanten til at deltage i mødet. Jeg glæder mig til se så mange som muligt til et spændende repræsentantskabsmøde Med venlig hilsen Yasar Cakmak Formand for Rådet for Etniske Minoriteter

19 Nye regler om Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Den 1. marts 2014 trådte lov om ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter mv. i kraft. Med de nye regler ønskede man at styrke Rådet for Etniske Minoriteters gennemslagskraft og mulighed for at præge integrationsarbejdet både lokalt og centralt. Man ønskede også særligt gennem en ændring af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, at skabe en stærkere og mere repræsentativ platform, som kan bidrage med input til udviklingen af integrationspolitikken. Efter de nye regler er det nu muligt for en kommunalbestyrelse at udpege et medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter uanset, om kommunalbestyrelsen har oprettet et integrationsråd eller ej. Baggrunden for denne ændring er, at der gennem længere tid har været en udvikling i retning af, at færre og færre kommuner opretter integrationsråd, og at mange kommuner er begyndt at arbejde anderledes med borgerinddragelse på integrationsområdet, eksempelvis ved at oprette Dialogfora, Tænketanke eller Medborgerråd i stedet for integrationsråd. Med de nye regler får disse kommuner også mulighed for at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet, som mødes en gang om året og hvert fjerde år vælgere fem medlemmer til det nationale Rådet for Etniske Minoriteter. For repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd, gælder, at disse skal udpeges blandt personer, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, jf. integrationslovens 43, stk. 2, 1. pkt. Et tilsvarende kriterium er ikke lagt ind i den foreslåede bestemmelse, og det vil således være op til den enkelte kommune at udpege et medlem, der findes at kunne varetage opgaven. Kommunalbestyrelsen vil herved bl.a. naturligt kunne lægge vægt på, at den pågældende har viden om og indsigt i spørgsmål i tilknytning til etniske minoriteters forhold lokalt, for eksempel fordi den pågældende som det er tilfældet for de repræsentanter, der udpeges af de lokale integrationsråd har tilknytning til lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller lignende. Reglerne om Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabet findes i integrationslovens kapitel 8. Det er også muligt at læse mere om Rådet for Etniske Minoriteter på hjemmesiden

20 Bilag: 4.2. Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (2).pdf Udvalg: Viborg Integrationsråd Mødedato: 16. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Oversigt over medlemmer af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter Kommune Konstruktion Repræsentant Region Hovedstaden Albertslund Integrationsråd Uzmah Khilji/ Ballerup Integrationsråd Izzet Tokmak Frederiksberg Integrationsråd Mahmood Aslam Shehzada Gentofte Integrationsråd Aysha Khwajazada Hvidovre Integrationsråd Kashif Ahmad Høje-Taastrup Integrationsråd Salma Yasmin Butt Ishøj Medborger- og Demokratiforum Bayram Yüksel Rødovre Integrationsråd Betina Doctor Würtz Rasmussen Furesø Integrationsråd Neslihan Diksan Allerød Intet råd Theodore Gbouable Helsingør Integrationsråd Carol Pimer Gladsaxe Integrationsråd Farzana Mahmood Hillerød Intet råd Jamil Cheheibar Region Sjælland Holbæk Integrationsstyregruppe Ann-Katrine Holm Kalundborg Integrationsråd Eugene Munyangoga Køge Integrationsråd Miechael Stian Hansen Lolland Integrationsråd Tabib Ben Tabib Næstved Integrationsråd Sahre Yücel Buruk Odsherred Integrationsråd Nancy Sørensen Roskilde Integrationspolitik Raziye Sadol Vordingborg Integrationsråd Bigman Nkunkununu

22 Region Syddanmark Assens Integrationsteam Farid Abdallah Esbjerg Integrationsråd Kian Soleiman Svendborg Integrationsråd Cafer Koyuncu Sønderborg Integrationsråd Desalegn Tufa Varde Integrationsråd Abder Razak Jenayah Vejle Integrationsråd Muhsin Türkyilmaz Fredericia Intet råd Turan Savas Region Midtjylland Randers Integrationsråd Mali Ahsani Viborg Integrationsråd Rajani Kandasamy Herning Dialogforum Arulanantharajah Thillainadarasa Holstebro Integrationsråd Josaph Francis Ragunathan Skanderborg Integrationsråd Samir Qadir Silkeborg Integrationsråd Ivan Jovanovic Aarhus Region Nordjylland Medborgerskabsudvalg og Integrationsråd Senay Arikan Tanis Aalborg Integrationsråd Abdulkadir Sheikh Abdullahi Brønderslev Integrationsråd Cady Mampouya-Kilele Frederikshavn Integrationsråd Elixaveta Zhukova Wilhelmsen Hjørring Integrationsråd Seghir Ajjouri Jammerbugt Integrationsråd Cecilia Soque Mariagerfjord Integrationsråd Zhanar Madsen

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736 Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/29736 Referat af 9. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 2. maj 2011 kl. 15 18. Tilstedeværende:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 13-08-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet holdes på Haderslev Rådhus. Mødelokale

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere