Emil Frederik Preben-Hansen. Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emil Frederik Preben-Hansen. Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk"

Transkript

1 Emil Frederik Preben-Hansen Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk domkirken i Rybinsk. I 1940 erne blev Rybinsk-regionen oversvømmet af Rybinsk-reservoiret. Emil har fotograferet steder og bygninger, der i dag ligger under vand som Yuga-klosteret. mph <2> Memories from Rybinsk 1907 A Danish Family in Russia and Siberia handelsplads med krukkekone (Kurgan?). aph <3> Emil Preben-Hansen. Rybinsk aph/osh <1> Bernadette Preben-Hansen Copenhagen Vesterbro 2007 foto: Emil Frederik Preben-Hansen Emma Mathilde Preben-Hansen Rejsen til Rybinsk 1909

2 Early in the 20 th century the Danish family Preben-Hansen moved to Russia and Siberia in order to found a business, buying butter. The young Emil Preben-Hansen settled in Rybinsk on the banks of the Volga in He kept an account of his first impressions from Rybinsk, describing his working-days buying up butter, his contact with the local people and the weekly markets. He photographed the district, the river Volga and Russian day-to-day life. This article presents his photo-archives as sources for Danish- Russian relations in the beginning of the 20 th century. The photographs from Rybinsk are supplemented with descriptions from the young photographer s diaries. All of the photographic material are still owned by his descendents, but are intended to be handed over to the Danish State Archives Bernadette Preben-Hansen Rybinsk 1907 I rejste den danske familie Preben-Hansen til Rusland og Sibirien for at etablere sig som forretningsmænd i smørbranchen. Den 21-årige Emil Preben-Hansen bosatte sig 1907 i Rybinsk ved Volga, nordøst for Moskva. Han nedskrev sine første indtryk: hverdagen som smøropkøber, kon- takten med lokalbefolkningen og torvedage på markedspladsen. Volga-regionen og russerne blev optaget på plader. Artiklen er en præsentation af fotoarkiverne som kilde til dansk-russiske forbindelser i 1900-tallets begyndelse. Fotografierne fra Rybinsk 1907 er assisteret af fotografens dagbogsoptegnelse. Fotoarkiverne er i familieeje. De foreslås samlet og overdraget til den danske kulturarv i et privatarkiv Preben-Hansen ved Statens Arkiver. I familien ses ingen yderligere skriftlige kilder til tiden som udenlandsdanskere i tsar-rusland, Sibirien og Sovjetrusland

3 smørgrosserer Otto Hansen. osh <4> Otto Eduard Stenersen Hansen blev født 20. november 1877 i Tullebølle på Langeland. Han var søn af Preben Johan Frederik Jacob Hansen, sognepræst i Longelse på Langeland og hustru (1) Emma Mathilde Stenersen. Otto blev 1890 optaget på Sorø Akademi, men forlod akademiet 1893 og kom i handelslære i Nakskov. Efter aftjent værnepligt og tjeneste som løjtnant i reserven i den kongelige livgarde, sluttede Otto sig som 22-årig til det danske smøreventyr i Sibirien. Anlæggelsen af den transsibiriske jernbane, der begyndte 1891, havde skabt grobund for et internationalt sibirisk erhvervsboom. Den sibiriske smørhandel tiltrak europæiske forretningsmænd, landbrugsfolk og mejerister. Danskere med erhvervsdrømme og pionerånd fandt det fra 1890 erne oplagt at rejse til tsarens Rusland. Enkekejserinden Maria Fjodorovna (prinsesse Dagmar, Christian 9s datter) støttede danske initiativer. Otto blev 1899 ansat som smøropkøber og filialbestyrer for et dansk smøreksportfirma Carl Holbek i den vestsibiriske stationsby Kurgan. Firmaet fusionerede 1904 med et andet dansk smørfirma i Kurgan E. F. Esmann. Navnet blev Dansk Sibirsk Kompagni. Sibirsk Kompagni voksede sig til det største internationale smøreksportfirma i Sibirien. I 1902 blev Otto ansat som repræsentant for et russisk smørfirma i London. Efter tre år i London flyttede Otto tilbage til Rusland, da han 1906 blev ansat som smøropkøber for et engelsk fødevarefirma Lovell and Christmas. Otto rejste til Rybinsk, en handelsby ved Volga-floden, hvor han etablerede forretning. Året efter, i januar 1907, hentede han sin halvbror Emil i Longelse. Brødrene rejste med skib fra København til Libau og med tog over Riga til Rybinsk. Otto har haft betydelige evner som forretningsmand med aktiv beherskelse af russisk. Han deltog i det lokale liv, i lokalpolitiske møder, rejste rundt i kane og talte personligt med smørbønderne. I 1909 etablerede Otto egen forretning i Kurgan: Otto Hansen, Export and Import. Han bosatte sig med familie i Kurgan, og indsatte Emil som filialbestyrer for forretningen i Rybinsk. Forretningerne gik strygende. I 1919 måtte familien endegyldigt forlade Rusland. Riget var hærget af borgerkrig efter bolsjevikkernes magtovertagelse Familiens ejendom og værdier blev beslaglagt af Sovjetregimet, der afskaffede den private ejendomsret. I 1920 anmeldte Otto sit erstatningskrav mod Rusland, tab af forretning og bohave i Kurgan, samt en mølle i Lopatinskoje. I Danmark genetablerede han sig 1922 som grosserer for Lovell and Christmas i Charlottenlund. Otto døde forretningen O. E. Hansen, Dvorjanskaja ul. (Adelgade) Kurgan aph <5> Otto Eduard Hansen, Kurgan. NKS 5244 <6>

4 Emil med hvidt hår på tredje række ved vinduet lytter med i dansk telefoncensur under besættelsen. P&T <9> Otto Hansen på den kameltrukne smørvogn. Dvorjanskaja ul., Kurgan. Fotoet blev sendt som postkort til familien, 9. (22) oktober Poststemplet: Petrograd, 17. oktober mph/osh <7> Emil Frederik Preben-Hansen blev født 1. december 1886 i Longelse på Langeland. Han var ældste søn af pastor Preben Hansen og hustru (2) Fanny Emilie Regitze Kjerulff. Emil vat bosat i Rybinsk fra januar 1907 til august I 1920 anmeldte Emil, nu med adresse i Brønderslev, sit erstatningskrav mod Rusland. Han anmeldte tab af værdipapirer, et stort antal rubler i guld, samt bohave i Rybinsk. I juni 1922 rejste Emil med hustruen Elisabeth Jørgensen (ægteskab 1914) og parrets tre små drenge til Letland. Her arbejdede han for Lovell and Christmas i Riga. Efter tretten år i Riga måtte familien forlade Letland under præsident Karlis Ulmanis regime. De var udlændinge, i Ulmanis autoritære og nationalistiske regeringsoptik. Regimet undlod at forlænge udlændinges, herunder familiens opholdstilladelse i Letland. Og familien flyttede til København erne var hårde tider i København. Emil havde svært ved at finde arbejde. Under besættelsen Emil og Lis med parrets førstefødte Otto eph <8> arbejdede han i telefoncensuren, hvor han med sit sprogkendskab russisk og tysk lyttede med. Siden ernærede han sig i 1950 erne som bestyrer i Kødbyen på Vesterbro. Emil døde Beretningen Erindringer om mit ophold i Rusland i året 1907 der gengives uforkortet, er den 21-årige Emils dagbogsoptegnelser fra sit første ophold i Rybinsk. Optegnelserne dækker tiden 15. januar (dansk kalender) til 13. februar (russisk kalender) Emil nedskrev sine første indtryk: hverdagen som smøropkøber, kontakten med lokalbefolkningen og torvedage på markedspladsen. Han skrev om slædeture i frostvejr, om møjen ved at lære det russiske sprog og om sin fotografering. Bygninger, landskaber og lokalbefolkningen blev optaget på plader. De fire søskende: Otto, Emil, Emma og Axel delte siden fotografierne imellem sig. Fotoarkiverne indeholder Emil som skriver i fjerkræhallen. Kødbyen, Vesterbro eph <10> således ofte identiske optagelser, her gengivet i udvalg. Emil skrev billedtekster på fotobagsiden. Hvor intet andet er anført, er fotografierne fra Rybinsk Vinterbilleder er fra februar. Beretningen handler om hverdagen, familiær uden litterær ambition. Den udgør her rammen for en præsentation af fotoarkiverne. Flere af beretningens plader er genfundet. Det er denne artikels hensigt at præsentere fotoarkiverne som kilde til kulturhistorie, dansk russiske forbindelser i begyndelsen af 1900-tallet. Fotoarkiverne er i familieeje.

5 fire søskende: Otto, Axel, Emil og Emma. Jacoba med døtrene Inge og Ellen. Rybinsk, 3. september aph/osh <11/12> Afrejse fra Rudkøbing Efter at have gået hjemme i præstegården 1 og holdt ferie i fjorten dage, meddelte min bror, 2 der var rejst til København nogle dage før, at nu havde han fået et skib, som kunne føre os til Rusland. Næste dag, den femtende januar, kørte så hele familien til Rudkøbing, nogle dels for at rejse til København, og andre for at følge. Vi var fire, der skulle rejse, 1 Longelse præstegård på Langeland 2 Otto Hansen nemlig min brors to små piger, 3 min søster 4 og jeg. Da vi nåede København, var Otto og Koba 5 ude at tage imod os. Vi kørte så hen på hotellet, og efter at have spist til aften, gik vi til sengs. Næste dag skulle vi sejle fra København. Straks om morgenen var jeg henne i Magasin du Nord, og købe mig en pels til turen. Klokken tolv telefonerede jeg efter en vogn fra Dragerforeningen, og da den kom, fik vi læsset alt vort rejsegods på, sytten styk i alt. Det skulle ud til Kvæsthusbroen, men da vi ikke vidste, hvor den lille damper lå, der skulle føre os ud til Omsk, således hed den damper, der gik til Libau, måtte jeg med for at passe på tøjet, indtil Otto og den øvrige familie kom. Det har vist været et smukt syn at se mig i pels sidde indeklemt mellem to tykke dragere, og midt i et stort læs rejsetøj køre gennem det meste af København. Klokken et var hele det selskab der skulle sejle samlet ved dampbåden. Tilligemed var der en masse bekendte af de forskellige bortrejsende nede for at sige farvel, blandt andre: Berthe og kæreste, Billings, og F. O. Suhr. Efter at have taget en rørende afsked med min lillesøster Emse, gik Ellemor og jeg ombord. Det kneb for Emse at sige farvel til sit lille plejebarn. Ankommet til skibet der lå på Reden, fandt vi alt i største forvirring. Hovmesteren havde først klokken elleve samme dag fået meddelelse, at der kom tolv passagerer, så han havde haft travlt med at købe proviant og få køjerne i orden. Der var egentligt kun plads til otte passagerer, to i hver kahyt, men vi var altså nødt til at bo tre i hvert rum. De tolv passagerer var min bror Otto med kone og to børn; frøken Bussenius, 6 der skulle være ung 3 Inge Mathilde Stenersen Hansen , Ellen Stenersen Hansen Emma Mathilde Preben-Hansen Anna Gyda Jacoba Burhøi Caroline Bussenius (Busima) Emil, Axel, Emma, Jacoba, Otto. I forgrunden Inge og Ellen. eph/osh <13> pige i huset hos Otto; jeg, der skulle op til min bror og hjælpe til på kontoret; fru Pihl, hun havde været hjemme på besøg i Danmark og skulle nu til Sibirien, hvor hendes mand var; hr. Knudsen, der havde selvstændig forretning i Sibirien; med ham var der tre unge mennesker: to herrer Christensen, der var ansat i Knudsens forretning, og en hr. Dans, der skulle op og være mejerist; dernæst var der en lille frøken, der skulle til Libau.

6 Emil, Otto, Inge og Jacoba foran familiens hus i Rybinsk, 15. februar (28. februar) aph/osh <14> hestetrukne kaner. osh <16> Emil, Inge og familiens russiske kusk. aph/mph/osh <15> Fra København til Liepaja, Letland Klokken fire onsdag eftermiddag, den sekstende januar, lettede vi anker og vendte næsen mod Rusland. De første fireogtyve timer var det fint vejr, så vi havde alle en glimrende appetit, og da vi ikke havde ret meget andet at bestille, spiste vi næsten hele tiden. Torsdag aften blev det noget blæsende. Og da det var med et tomt skib vi sejlede, begyndte det jo at slå nogle slemme slag, op og ned og til siderne. Den aften var der slet ingen til tebordet. Vi trængte mere til frisk luft, kun min bror og Knudsen var fuldstændig raske. Hr. Knudsen, der var en livlig og vittig herre sagde, når han så, at en var lidt utilpas, at han skulle gå hen til rælingen og nyse. Det fremskynder ofringen. Vi kom da imidlertid til køjs og efter at have nyst nogle gange, jeg for mit vedkommende kun en gang, så prøvede vi at sove fra det hele. Det lykkedes også for mig. Jeg sov hele natten lige til vi sejlede ind i Libau havn. Så var vi alle mere eller mindre raske igen. Der var især den ene hr. Christensen, han sejlede stadig væk. Selv da vi kom til Riga, efter at have opholdt os en dag i Libau, kunne han mærke de gyngende bevægelser. Da vi var kommet i havn, kom toldvæsenet ombord for at undersøge vore kufferter. Vi havde alt i alt otteogfyrre styk rejsegods med, så der var noget at rode op i. Vi måtte lukke op for det alt sammen, når de så begyndte at rode i de store kufferter, lagde man blot en rubel eller to ned hvor de rodede, og så forklarede de straks, at der ikke var en smule toldpligtigt i den kuffert. Det eneste de så i min kasse var et frimærkekatalog, og så halede de et par underbukser med en tysk handelskorrespondance indeni op og skulle til at studere bogen for at se om den var i revolutionær retning. Men da der så kom et par rubler, glemte de at læse, og så pakkede jeg mine ting til igen og satte reb om hele historien. Imidlertid var der ankommet fem drosker, hvorpå der blev læsset rejsetøj og mennesker, lige så meget der kunne stables. Alt Ottos tøj kom på en, og så fik jeg lov til at gå bagefter for at passe på at intet faldt af. Min vogn kørte først. Så kom Dans med en vogn, der var lige så pakket som den første. Dernæst tre vogne med det øvrige selskab, der hver sad på en kuffert. Det gik i fodgang hele vejen til banegården, og i en lang række kørte vi hele tiden. Folk gloede noget efter os, og på hotellet, hvor vi senere var henne og spise til middag, troede de straks, at det var en teaterfamilie der kom. Men da de så vores pas og læste: Smørgrosserer Otto Hansen, og så videre, fik de andet syn på sagen. Efter en god middag beså vi byen, købte prospektkort og da vi kom hjem, skrev vi til vores bekendte.

7 helt nede på floden står folk, der kappes om at komme først for at få af det indviede vand, som helbreder for alt muligt. Velsignelse af Volga, sjette januar 1908 (hellig tre kongers dag). eph/osh <17> nedkørsel til Volga bag Kazanskajagade. Til højre et vaskehul. eph <18> Otto, Jacoba og familiens russiske kusk osh <19> Fra Liepaja til Riga Klokken ti om aftenen rejste vi fra Libau og ankom så til Riga næste morgen klokken ti. Det var altså lørdag morgen, nittende januar efter dansk tid. Men nu må vi til at regne med russisk tid, som er tretten dage bagefter os, det blev så den sjette januar. Det var hellig tre kongers dag, og den bliver holdt hellig hele dagen, altså alle butikker er lukkede og beværtningerne må ikke skænke brændevin inden klokken tolv. Vi havde fået at vide, at der gik et tog om aftenen klokken syv, som gik direkte til Rybinsk. Men da Otto så nærmere efter i en køreplan, viste det sig at hvis vi tog med det tog skulle vi vente på en mindre station en hel dag. Så foretrak vi at blive i Riga til søndag morgen, den syvende januar. Klokken ti kørte vi så af sted. Damerne og børnene kørte på første, Otto og jeg på anden klasse, men vi var jævnlig inde og se til hinanden. Vi spiste smørrebrød og lavede te. Vi havde en stor tepotte, der på russisk hedder tjainik med, som vi fik kogende vand på når vi holdt ved en af stationerne. Klokken fire om eftermiddagen skulle vi skifte ved en større landstation og havde en times ophold. Der spiste vi til middag. Vi fik sur hvidkålssuppe med et stykke oksekød i. Det kaldes sjtji på russisk. Så fik vi stegt brasen og dessert, hvad det var aner jeg ikke. Vi kørte så videre. Klokken otte spiste vi til aften af den medbragte madkurv. Klokken elleve skulle vi skifte igen, og da kunne vi rigtig nok mærke, at vi var inde i fastlandet. Det var enogtredive graders kulde den aften. Jeg skulle sørge for at dragerne fik alt vort rejsegods over i det andet tog, mens Otto bar børnene derover. Det hele varede ti minutter, men da jeg kom ind i den varme kupe vidste jeg ikke om jeg havde mine ben med, eller ikke. Min næse var også helt ufølsom skønt den havde siddet nede i pelskraven hele tiden. Ved at give konduktøren en drikkeskilling, dermed forstås ikke halvtreds øre eller en krone som vi giver hjemme, nej, Otto måtte give fem kroner, som der var to der delte, fik vi lov til at køre på første klasse alle sammen den nat. For Jacoba, frøken Bussenius og børnene var kommet ind i en dobbelt første klasses kupe, og da der ikke var andre i den var der god plads til Otto og jeg. Næste dag kørte vi uden at skifte, men holdt en masse gange. Fra Libau til Rybinsk kørte vi i seksogfyrre timer og passerede syvoghalvfjerds stationer. Mere end fire mil i timen kører man ikke med de russiske baner.

8 Rybinsk. osh <20> Kazanskajagade, hovedgaden i Rybinsk. eph <21> Ankomst til Rybinsk Mandag aften klokken ti ankom vi til Rybinsk, hvor hele tre kaner holdt og ventede på os. Alle vore folk var ude at tage imod os. Den første kane der holdt var lukket. Det imponerede at se en lukket kane. Da jeg nærmede mig den for at undersøge den nærmere opdagede jeg at det nærmest var en stor kasse med et hul i hver side der var slået på nogle skinner. Den var halvt fuld af hø, mest der hvor man skulle sidde. Den var bestemt til fruen, frøken Bussenius, børnene og mig. Vi kravlede så ind af det ene hul ned i kassen, hvor der var bælgmørkt. Først da vi alle sammen var derinde fik jeg et lys stukket ind for at vi dog kunne finde os selv. Jeg blev snart klar over, hvor jeg var og fik også snart opdaget de øvrige. Frøken Bussenius var så heldig at være trillet ned, hvor man skulle have benene. Den anden kane tog Otto i besiddelse, og den tredje blev belæsset med vort rejsegods. Toget satte sig i bevægelse og vi kom alle heldigt hjem til vort hus. Der fandt vi alle stuerne dejligt opvarmede og næsten tomme undtagen soveværelset, hvor alt bohavet var sat ind under lås og lukke. Børnene kom hurtig i seng, og mens der blev lavet et glas te satte Otto og jeg de største møbler på plads. Sofaen, hvor frøken Bussenius skulle sove, blev sat i spisestuen. Sjalonen, som Inge kalder den, fik jeg ind på kontoret, hvor jeg sov. Kazanskajagade Tirsdag, niende januar. I dag har vi alle sammen haft travlt med at pakke ud og gøre i orden. Hen på eftermiddagen var Otto og jeg ude at gøre indkøb. Otto købte tre senge. Jeg anskaffede mig en dejlig Astrakanhue til ti rubler og et par filtgalocher til tre og en halv rubel. Det var tyve graders kulde, så lidt koldt var det at køre i kane. I aften har vi skrevet breve og talt om turen. familiens lejede bopæl: Kazanskaja ulitsa dom Shcherbakova. osh <22> russisk postkort af Kazanskajagade, påtegnet 25. august 1906 af Otto. Familiens bopæl ligger for foden af domkirken. osh <23> Aleksandr Sergeyevich Shcherbakov , var sammen med Maxim Gorkij grundlægger af sovjetrussisk forfatterforening. I Sovjetrusland fik byen Rybinsk flere navneforandringer, i 1946 til Shcherbakov. Byen hedder siden 1989 atter Rybinsk. Det er uvist, hvorvidt Shcherbakovas hus i Kazanskajagade har relation til den Shcherbakov, men bemærk husets centrale placering i byens rum

9 smørlagret Lovell and Christmas. Emma, Otto, Emil, Axel, søstrene Inge og Ellen, samt lagerets russiske medarbejdere i forklæder. Rybinsk aph <24> smørlagret Lovell and Christmas. Otto og Emil ses med stråhat, de russiske medarbejdere med kasket. eph/osh <25> Caroline Bussenius og Ellen. osh <26> Smørlagret Onsdag, tiende januar. I formiddags var Otto henne på lageret. Både lageret og den travlhed, der udfoldede sig der, imponerede ved første øjekast. Lageret er et stort træskur. I det ene hjørne er kontoret, et meget lille træskur med en pult og en stol. Og så sidder der et vindue i den side, som vender ind mod lageret. I det andet hjørne står vægten. Hele den øvrige plads er beregnet til smør. I dag var der seks tomme smørdritler. Ingen fyldte. Til at passe på dem har vi to mand stående på lageret. De skal også modtage det smør som eventuelt kom til byen. Endnu har vi ikke fået noget, men om fjorten dage antager vi at det skal til at begynde. Lige overfor ligger vores konkurrents lager. Der har de lige så travlt som vi. Vi var derefter i banken for at hæve penge. Der var de overvældende høflige. Otto måtte stikke dem på næven alle sammen, og jeg blev præsenteret for nogle af dem. Da vi så var færdige med at snakke skulle vi til at sige farvel til hver især. Jeg fik en sådan øvelse i at sige goddag og farvel på russisk. Vi gik så hjem efter endnu at have beset lageret en gang til, hvilede os lidt og spiste så til middag. Forretningerne Om eftermiddagen var jeg en tur ude i byen og beså de forskellige butiksvinduer. Her er mange flotte butikker og russerne har en udmærket smag for at udstille deres varer så indbydende som muligt, men de er dyre med deres varer. For appelsiner tager de seksten, tyve øre per styk, når de skal være gode. Man kan i næsten alle kolonialforretninger få Galla Peter & Suchards Chokolader og alle andre delikatesser fra de samme firmaer som hjemme i Danmark. Da jeg kom hjem, fik jeg et kursus i russisk. Jeg lærte at tælle til et hundrede af frøken Bussenius, som allerede kunne dem inden hun kom hertil. Klokken syv kom hr. og fru Elster, der er vores konkurrent i smør, for at hilse på familien. Otto og Koba var ude at gå en lille tur. Men da de fremmede kunne tale dansk, kunne frøken Bussenius og jeg nok underholde dem lidt. Den gang frøs det sytten grader. Lidt efter kom Otto og Koba hjem, og så blev Elsters indbudt til at drikke te med, hvilket de gjorde. Der blev sendt bud efter deres fuldmægtig hr. Brun, som så kom og spiste med. De gik ved elleve tiden, og så gik vi i seng.

10 koner med brændestabler, domkirken i baggrunden. aph <27> handelsplads ved Volga. aph <28> handelsplads ved Volga. aph <29> Torvet og handelspladsen ved Volga Torsdag, ellevte januar. I formiddags var jeg en tur henne på lageret. Ellers læste og skrev jeg til middag. I eftermiddag var frøken Bussenius og jeg en lang spadseretur på et par timer. Det var et prægtigt vejr. Det var mildt i luften. Frøs kun seks grader. Det var interessant at studere folkelivet, og vi kunne snakke løs om alle, hvem vi mødte, for der var jo ingen, der forstod, hvad vi sagde. Vi kom over et torv, hvor der mindst holdt et hundrede slæder med brænde som indehaverne var ivrige for at få solgt. Det var næsten alle sammen koner, der var kørende med slæderne. Her må konerne køre til byen og sælge varerne, mens manden går hjemme og tilbereder dem. nedkørsel til Volga. aph/eph <30> handelsplads ved Volga. eph <31>

11 En russisk fødselsdag Efter aften var Otto og jeg til fødselsdag hos Mikael Ivanovitj. Det er den russer vi har på smørlageret. Straks da vi kom, blev vi placeret om et bord, hvorpå der stod en flaske Voudki (brændevin), et fad med nogle tykke humpler sigtebrød, et ditto med tykke stykker spegepølse og et med laks. Da vi havde sat os, tog Mikael Ivanovitj og Stephan Alexandovitj imod en mand, som hjælper os med at købe smør og som ligeledes var indbudt til fødselsdagsgilde. Så begyndte festmåltidet med at brække en humpel brød af, tage et stykke pølse med den anden hånd, og så skiftevis bide af brødet og pølsen. Efter den første mundfuld skulle man have en snaps for at klinke med fødselsdagsbarnet. Jeg fik et glas portvin, da jeg endnu ikke er rigtigt fortrolig med Voudki. Da vi havde spist, fik vi et glas te med citron og en cigaret. Efter en times tid eller to var gildet forbi for vort vedkommende, hvilket jeg var meget tilfreds med, for det var lidt drøjt at sidde to timer og høre nogen tale uden at forstå noget. Det er dog ret interessant at se hvordan en russer fejrer fødselsdag, og så er der altid et og andet ord som man i samtalens løb har hørt nogle gange og har lagt mærke til. Når man så får at vide hvad det betyder, kender man det næste gang man hører det. Vi gik så hjem og spiste en appelsin. Derefter gik vi i seng. Kanetur ved Volga Fredag, tolvte januar. Om formiddagen var jeg min sædvanlige tur, læste og skrev. Efter middag var Otto, frøken Bussenius og jeg ude på en storartet kanetur. Ti graders kulde, men dejligt vejr. Jeg var kusk, og da vi havde en rask hest fløj vi ned gennem hovedgade, så alle måtte tro at det var en indfødt russer der kørte. De er nemlig slemme til at køre stærkt. Her kører man mindst fem gange så hurtigt som i Danmark. Vi var først henne på posthuset, hvor Otto skulle ind. Imens tog frøken Bussenius der havde sit apparat med en plade af posthuset med kanen og mig i forgrunden. Caroline Bussenius, Emil og familiens russiske kusk. eph/osh <32> Derefter kørte vi en tur ned over Volga-floden. Der var ganske storartet smukt. Solen skinnede på sneen og på alle de forgyldte kupler på de store kirker der lå i baggrunden. Frøken Bussenius tog nogle plader på vejen. Efter en ordentlig runde på floden kørte vi op igennem byen igen og hjem. Efter te var Koba, frøken Bussenius og jeg en tur ude at gøre indkøb. Jeg købte appelsiner og vindruer. Frøken Bussenius købte kandiserede frugter, hvilket vi så spiste, da vi kom hjem. Mens vi sidder og taler blev vi enige om at spille whist en gang om ugen for at samle ind til en skovtur til sommer. Vi begyndte straks og opnåede at få halvfjerds kopek i kassen. gyldne kupler ved Volga, maj eph <33> ved Volga. eph <34>

12 på torvet, koner der sælger papirblomster til påskekager. aph/eph <35> byens kommunale telokale. eph <36> biografen. eph <37> Banken Lørdag, trettende januar. I formiddags var Otto og jeg henne i banken. Otto havde fået skriftlig meddelelse om at komme hen for at se på et gammelt dameur, som bankkassereren havde med sig. Det var også ualmindelig smukt. På størrelse med en femkrone, og så tyndt, at man skulle tro, at det var umuligt, at der var plads til noget værk. Og dog var det et fint lille et. Det var et guldur og hele bagklædningen var indlagt med ægte perler. Indkøb Vi gik derefter en tur på torvet for at gøre indkøb. Der fik vi fat i en kone, der solgte æg. Straks fik jeg fem i en pose og ind under pelsen med den, for at de ikke skulle fryse. Otto fik to rødkålshoveder i sit lommetørklæde. Så købte vi to harer, en hvid til seksoghalvtreds rubler og en grå til firs rubler. Jeg skyndte mig hjem med mine æg, for Jacoba havde sagt, at vi ikke fik boller i vores kråsesuppe, hvis vi ikke kom hjem med nogen æg. Til middag fik vi altså kråsesuppe med boller. I eftermiddag var frøken Bussenius og jeg atter ude at studere folkelivet og gøre indkøb. Vi skulle nemlig have en glosebog hver. Vi gik ind hos en boghandler og viste ham en gammel som jeg havde i lommen. Vi forklarede ham at vi skulle have to af samme slags, men noget større. Frøken Bussenius sagde en hel mængde russisk, som de ikke kunne forstå. Og jeg stod og pegede og gjorde fagter med hænder og ben og kunne ikke lade være med at le. Vi fik imidlertid hvad vi ønskede og med et flot dosvidanie forlod vi butikken. Da vi kom hjem arrangerede Otto lidt rundt på møblerne, da han havde købt et bogskab, og en Bornholmer af tysk herkomst. I aften har vi passiaret og fået varmt bad. Politisk møde Søndag, fjortende januar. Formiddagen gik med at læse morskab (om søndagen er jeg fri for at læse russisk) og lege lidt med Ellemor, mens jeg samtidig gik og gjorde plads til gåsestegen, vi skulle have til middag. Efter middag kørte Otto en tur for Koba og frøken Bussenius, mens Inge, Ellen og jeg legede at vi kørte i kane. Da Otto kom hjem kørte jeg en tur for Koba og Inge. Derefter kørte Otto og jeg til politisk møde, der blev afholdt i anledning af det forestående dumavalg. Mødet blev afholdt i den herværende handelsskoles sal. Det var en imponerende stor sal. Der var cirka tolv hundrede mennesker mødt og dog var kun godt halvdelen af salen fyldt. Hele bygningen svarede dertil. Efter at have stået op en time, havde vi fået nok af det, og gik vores vej. Men de fleste blev stående til klokken halv ti og det begyndte klokken halv fire. Dog havde det ikke taget mere på dem end at de var lige ved at rive hovederne af hverandre på hjemvejen, for de ville alle sammen have deres kandidat. Her er enogtyve partier. Efter at have sundet os ovenpå foredraget gik vi alle over til grosserer Elster for at spise til

13 aften, hvilket jeg for mit vedkommende gjorde med en god appetit. Først hen imod klokken tolv blev vi færdige, gik så hjem i seng. På skøjter Mandag, femtende januar. Har haft travlt med at studere russisk. I eftermiddag har jeg været ud og se på en skøjteløbebane, som jeg i morgen skal ud og prøve. I aften har man haft det hyggeligt i familiens skød. Tirsdag, sekstende januar. Efter to timers arbejde med det russiske har jeg været nede på isen i halvanden time og øvet mig i skøjtesporten. I eftermiddag var jeg først med frøken Bussenius ude at købe en kasserolle og nogle kager, som vi i aften har delikateret os med, mens Otto og Koba har været til selskab hos værtens. Jeg var også ude at købe en stegepande sammen med Koba og Inge. Vi skulle have en til at stege harer på. Vi skal nemlig have haresteg i morgen. Syv graders kulde og noget snevejr. på torvet. aph <38> banelinien. aph <39> Posthuset Onsdag, syttende januar. Studeret russisk. Dernæst skrevet hjem om forholdene og oplevelserne. Om eftermiddagen var Otto og jeg en tur ude. Vi købte en brevvægt. Gik derfra ud på posthuset og hentede breve og afleverede dem, vi havde skrevet. Om aftenen havde Otto besøg af Zeppan, 1 mens jeg læste bogen: Hvem kastede den første sten? 2 Dén var jeg begejstret over. Banegården 1 Navnet er svært læseligt. En af Ottos russiske kontakter 2 Kieler, Laura. Hvem kastede den første sten? Kbh Laura Kieler blev født i Tromsø, gift 1873 og bosat i Danmark. Kieler og Henrik Ibsen mødtes i København De blev venner. Kieler er model for Nora i Ibsens skuespil Et Dukkehjem Torsdag, attende januar. Formiddagen gik med det sædvanlige arbejde. Mens jeg sad og læste kom drengen hjem efter en smørsøger, for de havde fået to dritler smør, som skulle undersøges. De er de første i år. Da jeg var færdig med at læse, var jeg henne at se og smage på smørret, dernæst nede på Volga og løbe på skøjter. Om eftermiddagen var Otto og jeg ude efter post, og da der var nogle forretningsbreve, der skulle besørges, gik vi hjem for at gøre det. Fik derefter en rask slædetur ud til banegården med brevene. Ved den lejlighed fik vi banegården nærmere i øjesyn. Den er imponerende både ude og indefra. Det er en ganske ny bygning. I første klasses venteværelset er der en flot og stor restauration. domkirken set fra banelinien. aph <40>

14 vejen ved Rybinsk. eph <41> Besøg hos en smørbonde Fredag, nittende januar. Efter middag kom her en smørbonde for at tale med Otto. Han blev inviteret på et glas te. Straks fik vi fyr på samovaren. Derefter kom der en skål med syltetøj, og en med biskuits. Syltetøj holder russerne meget af til te. Mens vi sad og drak te inviterede manden Otto ud til sig for at se hans mejeri, og hvorledes han boede. Så spurgte Otto om jeg måtte komme med, hvilket der ikke var noget i vejen for. Manden blev her i byen til lørdag morgen klokken ti, så skulle vi være parat. Vejen til smørbonden Lørdag kom, og klokken ti kørte manden og Otto i en slæde, hans svigersøn og jeg i en anden. Vi havde syvogtredive verst (syv verst er lig med en dansk mil) 1 at køre. Vi havde alle en god pels og kanen fuld af hø. Jeg havde mit rejsetæppe med, så i begyndelsen var jeg lige ved at få det for varmt. Det var kun fem graders kulde, men da vi havde kørt en 1 en verst er 1066, 8 meter, altså lige over en kilometer russisk landsby. Emil med stråhat aph/eph <42> halv snes verst begyndte det at blive køligt. Vi kørte imidlertid lige ud af landevejen. Der var skov på begge sider det meste af vejen. Vi kom igennem en del landsbyer, hvor alle husene var bygget af træ. Da vi have kørt toogtyve verst, kom vi til et mejeri, som manden ejede. Det skulle vi ind og se. På det tidspunkt frøs jeg ret godt, især om benene, så det var dejligt at komme ind i varmen. Vi fik et glas te med en hvedekringle til. Vi skulle smage det fine smør de lavede, hvilket vi smurte på kringlen. Efter at være godt opvarmede kørte vi videre. Snart drejede vi af fra landevejen, og så gik det over marken og igennem skov. Vi kørte cirka en mil uafbrudt igennem en stor granskov. Det var imponerende at se alle disse store grantræer med sne på alle grenene. Da vi havde kørt elleve verst til kom vi til svigersønnens gård. Der var vi inde og fik te igen, og hestene fik hø. En times tid senere kørte vi videre. Svigersønnen var så elskværdig at lade sin karl køre mig videre, da der kun var plads til to i mandens kane. På det sidste stykke kørte vi over to bifloder til Volga-floden. Smørbondens hus Vi ankom klokken halv seks til vort bestemmelsessted. Vi kom snart ind og fik mad. Vi fik franskbrød, spegepølse og sardiner, og smør blev der hentet i anledning af os. De indfødte spiser slet ikke smør. Ovenpå fik vi te med syltetøj til. Manden viste os så rundt i huset. Det var et stort træhus med udskæringer over vinduerne. Der var to etager i huset. Når man kommer og vil ind går man først ind på en overbygget veranda. Derfra fører en dobbelt fløjdør ind til en lille entre. Lige for døren fører en bred trappe op til første sal, hvor beboelseslejligheden er. Man kommer fra trappen ind i en større entre. Derefter ind i spisestuen. Der var fem andre store værelser. I dem alle store hvide kaminer. Hvad der imponerede mest var at der var wc og vandhaner forskellige steder. Det havde jeg aldrig tænkt mig at man kunne finde det på en bondegård i Rusland. Klokken halv ni spiste vi til middag. Vi fik sjtji, russisk hvidkålssuppe, der er bagt i stedet for kogt. Derefter hele byggryn med smeltet smør over, frikadeller med asier, og som dessert et slag mælk. Ovenpå fik vi te. Klokken ti gik vi i seng og sov udmærket til næste morgen klokken syv. Så var vi ude at se mejeriet, staldene, vognskuret, haven, køkkenet og butikkerne. Manden solgte nemlig varer til dem, der kom med mælk til ham. Klokken kvart over otte kørte vi af sted for at nå Rybinsk klokken tolv.

15 pramme i isen langs Volga, teateret i baggrunden. eph <43> Volgas bred nær Rybinsk. eph <44> vaskedag i Volga midt om vinteren. aph/eph <45> Ved Volga Denne gang kørte vi på floden hele tiden. Det var noget nærmere. Vi så flere hundrede korn- og petroleumspramme af umådelig størrelse. De lå i isen langs flodbredden. Det var en interessant køretur, men i længden var den noget kold. Vi kom så hjem til middag og fandt alt ved det gamle. Efter middag kørte jeg en tur for Koba og frøken Bussenius. Til ildebrand Om aftenen var Otto og jeg til ildebrand. Det var et lille savværk, der i løbet af en halv time var nedbrændt. Havnen Mandag, toogtyvende januar. Stor travlhed med at læse og skrive. En længere spadseretur ved havnen og floden. Om aftenen læste Otto højt. Dagene går Tirsdag, treogtyvende januar, onsdag, fireogtyvende januar, og torsdag, femogtyvende januar forløb på sædvanlig måde uden nogen mærkværdigheder. Fredag, seksogtyvende januar. Vores iskælder er blevet færdig. Jeg har smagt på seks fustager smør. Været henne på gymnasiet og fundet mig en lærerinde i russisk. Eftermiddag, ude at bese vores nye banegård. Meget imponerende. I aften har jeg lært at fremkalde fotografier af frøken Bussenius. Lørdag, syvogtyvende januar. Intet bemærkelsesværdigt udover at jeg har fået to timer i russisk af min lærerinde. Og har imellemtiden læst og skrevet. I dag har jeg fotograferet og fremkaldt billeder, hvilket er meget interessant. Lørdag aften var Elsters her til aften. Vi fik hjemmebagt Napoleonskage, en stor delikatesse. Tirsdag skrev jeg brev hjem. vinterdag ved Rybinsk. eph <46>

16 på den anden side af Volga. aph <47> en mand og en kone med en slæde. eph <48> Emil på den frosne Volga, januar mph <50> på den anden side af Volga. eph <49> På den anden side af Volga Torsdag, første februar, var frøken Bussenius og jeg ovre på den anden side af Volga-floden og slå plader. Inden i en skov mødte vi en mand og en kone med en slæde. De snakkede med os, og stillede sig op for at blive fotograferede. Så forklarede de os, hvor de boede, men da vi ikke kunne forstå dem, fik jeg manden til at skrive sin adresse i min lommebog. Nedenunder skrev han, at vi skulle komme over til ham med billederne, og drikke te, og spise kartofler. Det var morsomt at have talt med nogle, man ikke kunne forstå. Vi gik hjem, og fremkaldte de plader, vi havde taget. Og om søndagen <fjerde februar> var vi i kane ovre med dem. Otto var med som tolk. De blev glade for billederne. isgang på Volga. eph <51>

17 landsbyens beboere i deres bedste tøj. aph <52> mælkekonen foran sit hus i landsbyen ved Rybinsk. eph <53> teateret i Rybinsk. aph <54> landsbyens børn i deres bedste tøj. aph <55> Mælkekonen I samme landsby boede vores mælkekone, og da hun så os med stukkassen, ville hun da gerne fotograferes. Og inden hun blev stillet op, var hele landsbyen kommet til, og ville gerne fotograferes. Frøken Bussenius tog to plader, og så kørte vi af sted. Vi har haft seksogtyve graders kulde om morgenen, men solen har megen magt. Allerede midt på dagen er det helt mildt. Til aften hos Elsters. Teatret Fredag, anden februar. Vi var i teater, hvilket var meget interessant. Det er et flot teater. Der er tre etager malet i mange farver, prøverum, med mange værelser og gange. Det var hele noblessen, der var til stede den aften, så jeg så rigtig, hvordan moderne er i Rusland. Russerne er slemme til at bruge parfume. Forestillingen varede fra klokken halv ni til klokken halv et. De sidste optegnelser Fra ottende februar til trettende februar. Ikke ude på grund af forkølelse i tænderne og hovedpine. her ender Emils beretning; yderligere skriftlige kilder til familiens tid i Rusland og Sibirien kendes ikke

18 Kirker og klostre i Rybinsk Domkirken i Rybinsk aph/eph/osh <56> kirke. eph <57> tårn ved Rybinsk. eph <58> kloster i Rybinsk. eph <59> inde i klosterkirken. eph <60>

19 helgenbillederne føres gennem Rybinsk. aph <61> russisk dagvogn med tre heste. aph/eph <63> hverdag 13:43 i Kazanskajagade. eph <65> Processioner i Rybinsk Henning Kehler berettede til Politiken om en religiøs procession i Kazan: Efter de første dages gadekamp og ophidselse og skydning på floden og fra luften kom turen til præsternes processioner. De slæbte alle kirkefaner og de gyldne ikoner med det berømte kazanske gudsmodersbillede i spidsen ud af kirkerne og vandrede med kordrenge og røgelseskar, metropolit og præster i gyldne kåber og violette huer rundt i alle gader, dog ikke i tatarkvarteret, fulgt af umådelige menneskemasser med hvide bind om armen Russisk bourgeoisi, Politiken, 2. juni Kehler 1999, poper med sort paraply, og damer med hvid paraply. eph <62> fanebærene. eph <64> Hverdag i Rybinsk, foråret 1907 familiens russiske barnepige med Inge og Ellen foran en kålhob. aph <66>

20 i båd på Tobols bredder. Kurgan, c osh <67> Vandflod i Rybinsk, når Volga gik over sine bredder hestekørsel på vejen i vandflod. osh <69> familiens hus i Rybinsk i vandflod. osh <70> vandflod i Kazanskajagade. osh <71> søndag eftermiddag på Volga udenfor Rybinsk. osh <72> højtliggende hus i vandflod, Rybinsk domkirke i baggrunden. osh <68>

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Teatermuseet i Hofteatret 2015 / webtekst25 Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Transskriberet af Mikael Kristian Hansen Redaktionel forbemærkning

Læs mere

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen 1 Barndomserindringer af Gudrun Steen Knudsen 2 Forord. Da Gudruns syn efter Ferdinands død blev dårligere og dårligere, fik hun lyst til at skrive sine barndomserindringer, mens hun endnu kunne skrive

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Jens Peter Adolph Windberg

Jens Peter Adolph Windberg Jens Peter Adolph Windberg Levnedsskildring Copyright 2012 Inge Ruth Larsen Hørve 1999. Dette skrift er redigeret af barnebarn Inge Ruth Larsen, født Windberg d. 18. maj 1929, datter af Harald Windberg,

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 7. episode FØDSELSDAGEN Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 53.215 0 2 1934 Instruktør:

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd.

De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd. De {ire søstres barndomshjem, Egøje Byvej 2, ca. 1910 Den længst levende søster testamenterede ejendommen til Herfølge Menighedsråd. Fire søstre fra Egøje af Thue Bojsen-Møller Indledning»Er E-g-ø-j-e

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Martha og Jørn Farmor og Farfar Oldemor og Oldefar Moster og Onkel Faster og Onkel Tante og Farbror

Martha og Jørn Farmor og Farfar Oldemor og Oldefar Moster og Onkel Faster og Onkel Tante og Farbror 1 Martha og Jørn Farmor og Farfar Oldemor og Oldefar Moster og Onkel Faster og Onkel Tante og Farbror 2 bryllupper 2 barnedåb 2 80 årsdage 2 Diamantbryllupper 3 Oldebørn 4 Begravelser Denne tryksag findes

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE NUDANSK UDGAVE H.C. ANDERSEN Eventyr 2005 DET KONGELIGE BIBLIOTEK H.C. Andersen Eventyrbog til Indvandrerfamilier er udgivet af Det Kongelige Bibliotek og udarbejdet

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere