Emil Frederik Preben-Hansen. Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emil Frederik Preben-Hansen. Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk"

Transkript

1 Emil Frederik Preben-Hansen Erindringer om mit ophold i Rusland 1907: en dansk smørmands fotoarkiv fra Rybinsk domkirken i Rybinsk. I 1940 erne blev Rybinsk-regionen oversvømmet af Rybinsk-reservoiret. Emil har fotograferet steder og bygninger, der i dag ligger under vand som Yuga-klosteret. mph <2> Memories from Rybinsk 1907 A Danish Family in Russia and Siberia handelsplads med krukkekone (Kurgan?). aph <3> Emil Preben-Hansen. Rybinsk aph/osh <1> Bernadette Preben-Hansen Copenhagen Vesterbro 2007 foto: Emil Frederik Preben-Hansen Emma Mathilde Preben-Hansen Rejsen til Rybinsk 1909

2 Early in the 20 th century the Danish family Preben-Hansen moved to Russia and Siberia in order to found a business, buying butter. The young Emil Preben-Hansen settled in Rybinsk on the banks of the Volga in He kept an account of his first impressions from Rybinsk, describing his working-days buying up butter, his contact with the local people and the weekly markets. He photographed the district, the river Volga and Russian day-to-day life. This article presents his photo-archives as sources for Danish- Russian relations in the beginning of the 20 th century. The photographs from Rybinsk are supplemented with descriptions from the young photographer s diaries. All of the photographic material are still owned by his descendents, but are intended to be handed over to the Danish State Archives Bernadette Preben-Hansen Rybinsk 1907 I rejste den danske familie Preben-Hansen til Rusland og Sibirien for at etablere sig som forretningsmænd i smørbranchen. Den 21-årige Emil Preben-Hansen bosatte sig 1907 i Rybinsk ved Volga, nordøst for Moskva. Han nedskrev sine første indtryk: hverdagen som smøropkøber, kon- takten med lokalbefolkningen og torvedage på markedspladsen. Volga-regionen og russerne blev optaget på plader. Artiklen er en præsentation af fotoarkiverne som kilde til dansk-russiske forbindelser i 1900-tallets begyndelse. Fotografierne fra Rybinsk 1907 er assisteret af fotografens dagbogsoptegnelse. Fotoarkiverne er i familieeje. De foreslås samlet og overdraget til den danske kulturarv i et privatarkiv Preben-Hansen ved Statens Arkiver. I familien ses ingen yderligere skriftlige kilder til tiden som udenlandsdanskere i tsar-rusland, Sibirien og Sovjetrusland

3 smørgrosserer Otto Hansen. osh <4> Otto Eduard Stenersen Hansen blev født 20. november 1877 i Tullebølle på Langeland. Han var søn af Preben Johan Frederik Jacob Hansen, sognepræst i Longelse på Langeland og hustru (1) Emma Mathilde Stenersen. Otto blev 1890 optaget på Sorø Akademi, men forlod akademiet 1893 og kom i handelslære i Nakskov. Efter aftjent værnepligt og tjeneste som løjtnant i reserven i den kongelige livgarde, sluttede Otto sig som 22-årig til det danske smøreventyr i Sibirien. Anlæggelsen af den transsibiriske jernbane, der begyndte 1891, havde skabt grobund for et internationalt sibirisk erhvervsboom. Den sibiriske smørhandel tiltrak europæiske forretningsmænd, landbrugsfolk og mejerister. Danskere med erhvervsdrømme og pionerånd fandt det fra 1890 erne oplagt at rejse til tsarens Rusland. Enkekejserinden Maria Fjodorovna (prinsesse Dagmar, Christian 9s datter) støttede danske initiativer. Otto blev 1899 ansat som smøropkøber og filialbestyrer for et dansk smøreksportfirma Carl Holbek i den vestsibiriske stationsby Kurgan. Firmaet fusionerede 1904 med et andet dansk smørfirma i Kurgan E. F. Esmann. Navnet blev Dansk Sibirsk Kompagni. Sibirsk Kompagni voksede sig til det største internationale smøreksportfirma i Sibirien. I 1902 blev Otto ansat som repræsentant for et russisk smørfirma i London. Efter tre år i London flyttede Otto tilbage til Rusland, da han 1906 blev ansat som smøropkøber for et engelsk fødevarefirma Lovell and Christmas. Otto rejste til Rybinsk, en handelsby ved Volga-floden, hvor han etablerede forretning. Året efter, i januar 1907, hentede han sin halvbror Emil i Longelse. Brødrene rejste med skib fra København til Libau og med tog over Riga til Rybinsk. Otto har haft betydelige evner som forretningsmand med aktiv beherskelse af russisk. Han deltog i det lokale liv, i lokalpolitiske møder, rejste rundt i kane og talte personligt med smørbønderne. I 1909 etablerede Otto egen forretning i Kurgan: Otto Hansen, Export and Import. Han bosatte sig med familie i Kurgan, og indsatte Emil som filialbestyrer for forretningen i Rybinsk. Forretningerne gik strygende. I 1919 måtte familien endegyldigt forlade Rusland. Riget var hærget af borgerkrig efter bolsjevikkernes magtovertagelse Familiens ejendom og værdier blev beslaglagt af Sovjetregimet, der afskaffede den private ejendomsret. I 1920 anmeldte Otto sit erstatningskrav mod Rusland, tab af forretning og bohave i Kurgan, samt en mølle i Lopatinskoje. I Danmark genetablerede han sig 1922 som grosserer for Lovell and Christmas i Charlottenlund. Otto døde forretningen O. E. Hansen, Dvorjanskaja ul. (Adelgade) Kurgan aph <5> Otto Eduard Hansen, Kurgan. NKS 5244 <6>

4 Emil med hvidt hår på tredje række ved vinduet lytter med i dansk telefoncensur under besættelsen. P&T <9> Otto Hansen på den kameltrukne smørvogn. Dvorjanskaja ul., Kurgan. Fotoet blev sendt som postkort til familien, 9. (22) oktober Poststemplet: Petrograd, 17. oktober mph/osh <7> Emil Frederik Preben-Hansen blev født 1. december 1886 i Longelse på Langeland. Han var ældste søn af pastor Preben Hansen og hustru (2) Fanny Emilie Regitze Kjerulff. Emil vat bosat i Rybinsk fra januar 1907 til august I 1920 anmeldte Emil, nu med adresse i Brønderslev, sit erstatningskrav mod Rusland. Han anmeldte tab af værdipapirer, et stort antal rubler i guld, samt bohave i Rybinsk. I juni 1922 rejste Emil med hustruen Elisabeth Jørgensen (ægteskab 1914) og parrets tre små drenge til Letland. Her arbejdede han for Lovell and Christmas i Riga. Efter tretten år i Riga måtte familien forlade Letland under præsident Karlis Ulmanis regime. De var udlændinge, i Ulmanis autoritære og nationalistiske regeringsoptik. Regimet undlod at forlænge udlændinges, herunder familiens opholdstilladelse i Letland. Og familien flyttede til København erne var hårde tider i København. Emil havde svært ved at finde arbejde. Under besættelsen Emil og Lis med parrets førstefødte Otto eph <8> arbejdede han i telefoncensuren, hvor han med sit sprogkendskab russisk og tysk lyttede med. Siden ernærede han sig i 1950 erne som bestyrer i Kødbyen på Vesterbro. Emil døde Beretningen Erindringer om mit ophold i Rusland i året 1907 der gengives uforkortet, er den 21-årige Emils dagbogsoptegnelser fra sit første ophold i Rybinsk. Optegnelserne dækker tiden 15. januar (dansk kalender) til 13. februar (russisk kalender) Emil nedskrev sine første indtryk: hverdagen som smøropkøber, kontakten med lokalbefolkningen og torvedage på markedspladsen. Han skrev om slædeture i frostvejr, om møjen ved at lære det russiske sprog og om sin fotografering. Bygninger, landskaber og lokalbefolkningen blev optaget på plader. De fire søskende: Otto, Emil, Emma og Axel delte siden fotografierne imellem sig. Fotoarkiverne indeholder Emil som skriver i fjerkræhallen. Kødbyen, Vesterbro eph <10> således ofte identiske optagelser, her gengivet i udvalg. Emil skrev billedtekster på fotobagsiden. Hvor intet andet er anført, er fotografierne fra Rybinsk Vinterbilleder er fra februar. Beretningen handler om hverdagen, familiær uden litterær ambition. Den udgør her rammen for en præsentation af fotoarkiverne. Flere af beretningens plader er genfundet. Det er denne artikels hensigt at præsentere fotoarkiverne som kilde til kulturhistorie, dansk russiske forbindelser i begyndelsen af 1900-tallet. Fotoarkiverne er i familieeje.

5 fire søskende: Otto, Axel, Emil og Emma. Jacoba med døtrene Inge og Ellen. Rybinsk, 3. september aph/osh <11/12> Afrejse fra Rudkøbing Efter at have gået hjemme i præstegården 1 og holdt ferie i fjorten dage, meddelte min bror, 2 der var rejst til København nogle dage før, at nu havde han fået et skib, som kunne føre os til Rusland. Næste dag, den femtende januar, kørte så hele familien til Rudkøbing, nogle dels for at rejse til København, og andre for at følge. Vi var fire, der skulle rejse, 1 Longelse præstegård på Langeland 2 Otto Hansen nemlig min brors to små piger, 3 min søster 4 og jeg. Da vi nåede København, var Otto og Koba 5 ude at tage imod os. Vi kørte så hen på hotellet, og efter at have spist til aften, gik vi til sengs. Næste dag skulle vi sejle fra København. Straks om morgenen var jeg henne i Magasin du Nord, og købe mig en pels til turen. Klokken tolv telefonerede jeg efter en vogn fra Dragerforeningen, og da den kom, fik vi læsset alt vort rejsegods på, sytten styk i alt. Det skulle ud til Kvæsthusbroen, men da vi ikke vidste, hvor den lille damper lå, der skulle føre os ud til Omsk, således hed den damper, der gik til Libau, måtte jeg med for at passe på tøjet, indtil Otto og den øvrige familie kom. Det har vist været et smukt syn at se mig i pels sidde indeklemt mellem to tykke dragere, og midt i et stort læs rejsetøj køre gennem det meste af København. Klokken et var hele det selskab der skulle sejle samlet ved dampbåden. Tilligemed var der en masse bekendte af de forskellige bortrejsende nede for at sige farvel, blandt andre: Berthe og kæreste, Billings, og F. O. Suhr. Efter at have taget en rørende afsked med min lillesøster Emse, gik Ellemor og jeg ombord. Det kneb for Emse at sige farvel til sit lille plejebarn. Ankommet til skibet der lå på Reden, fandt vi alt i største forvirring. Hovmesteren havde først klokken elleve samme dag fået meddelelse, at der kom tolv passagerer, så han havde haft travlt med at købe proviant og få køjerne i orden. Der var egentligt kun plads til otte passagerer, to i hver kahyt, men vi var altså nødt til at bo tre i hvert rum. De tolv passagerer var min bror Otto med kone og to børn; frøken Bussenius, 6 der skulle være ung 3 Inge Mathilde Stenersen Hansen , Ellen Stenersen Hansen Emma Mathilde Preben-Hansen Anna Gyda Jacoba Burhøi Caroline Bussenius (Busima) Emil, Axel, Emma, Jacoba, Otto. I forgrunden Inge og Ellen. eph/osh <13> pige i huset hos Otto; jeg, der skulle op til min bror og hjælpe til på kontoret; fru Pihl, hun havde været hjemme på besøg i Danmark og skulle nu til Sibirien, hvor hendes mand var; hr. Knudsen, der havde selvstændig forretning i Sibirien; med ham var der tre unge mennesker: to herrer Christensen, der var ansat i Knudsens forretning, og en hr. Dans, der skulle op og være mejerist; dernæst var der en lille frøken, der skulle til Libau.

6 Emil, Otto, Inge og Jacoba foran familiens hus i Rybinsk, 15. februar (28. februar) aph/osh <14> hestetrukne kaner. osh <16> Emil, Inge og familiens russiske kusk. aph/mph/osh <15> Fra København til Liepaja, Letland Klokken fire onsdag eftermiddag, den sekstende januar, lettede vi anker og vendte næsen mod Rusland. De første fireogtyve timer var det fint vejr, så vi havde alle en glimrende appetit, og da vi ikke havde ret meget andet at bestille, spiste vi næsten hele tiden. Torsdag aften blev det noget blæsende. Og da det var med et tomt skib vi sejlede, begyndte det jo at slå nogle slemme slag, op og ned og til siderne. Den aften var der slet ingen til tebordet. Vi trængte mere til frisk luft, kun min bror og Knudsen var fuldstændig raske. Hr. Knudsen, der var en livlig og vittig herre sagde, når han så, at en var lidt utilpas, at han skulle gå hen til rælingen og nyse. Det fremskynder ofringen. Vi kom da imidlertid til køjs og efter at have nyst nogle gange, jeg for mit vedkommende kun en gang, så prøvede vi at sove fra det hele. Det lykkedes også for mig. Jeg sov hele natten lige til vi sejlede ind i Libau havn. Så var vi alle mere eller mindre raske igen. Der var især den ene hr. Christensen, han sejlede stadig væk. Selv da vi kom til Riga, efter at have opholdt os en dag i Libau, kunne han mærke de gyngende bevægelser. Da vi var kommet i havn, kom toldvæsenet ombord for at undersøge vore kufferter. Vi havde alt i alt otteogfyrre styk rejsegods med, så der var noget at rode op i. Vi måtte lukke op for det alt sammen, når de så begyndte at rode i de store kufferter, lagde man blot en rubel eller to ned hvor de rodede, og så forklarede de straks, at der ikke var en smule toldpligtigt i den kuffert. Det eneste de så i min kasse var et frimærkekatalog, og så halede de et par underbukser med en tysk handelskorrespondance indeni op og skulle til at studere bogen for at se om den var i revolutionær retning. Men da der så kom et par rubler, glemte de at læse, og så pakkede jeg mine ting til igen og satte reb om hele historien. Imidlertid var der ankommet fem drosker, hvorpå der blev læsset rejsetøj og mennesker, lige så meget der kunne stables. Alt Ottos tøj kom på en, og så fik jeg lov til at gå bagefter for at passe på at intet faldt af. Min vogn kørte først. Så kom Dans med en vogn, der var lige så pakket som den første. Dernæst tre vogne med det øvrige selskab, der hver sad på en kuffert. Det gik i fodgang hele vejen til banegården, og i en lang række kørte vi hele tiden. Folk gloede noget efter os, og på hotellet, hvor vi senere var henne og spise til middag, troede de straks, at det var en teaterfamilie der kom. Men da de så vores pas og læste: Smørgrosserer Otto Hansen, og så videre, fik de andet syn på sagen. Efter en god middag beså vi byen, købte prospektkort og da vi kom hjem, skrev vi til vores bekendte.

7 helt nede på floden står folk, der kappes om at komme først for at få af det indviede vand, som helbreder for alt muligt. Velsignelse af Volga, sjette januar 1908 (hellig tre kongers dag). eph/osh <17> nedkørsel til Volga bag Kazanskajagade. Til højre et vaskehul. eph <18> Otto, Jacoba og familiens russiske kusk osh <19> Fra Liepaja til Riga Klokken ti om aftenen rejste vi fra Libau og ankom så til Riga næste morgen klokken ti. Det var altså lørdag morgen, nittende januar efter dansk tid. Men nu må vi til at regne med russisk tid, som er tretten dage bagefter os, det blev så den sjette januar. Det var hellig tre kongers dag, og den bliver holdt hellig hele dagen, altså alle butikker er lukkede og beværtningerne må ikke skænke brændevin inden klokken tolv. Vi havde fået at vide, at der gik et tog om aftenen klokken syv, som gik direkte til Rybinsk. Men da Otto så nærmere efter i en køreplan, viste det sig at hvis vi tog med det tog skulle vi vente på en mindre station en hel dag. Så foretrak vi at blive i Riga til søndag morgen, den syvende januar. Klokken ti kørte vi så af sted. Damerne og børnene kørte på første, Otto og jeg på anden klasse, men vi var jævnlig inde og se til hinanden. Vi spiste smørrebrød og lavede te. Vi havde en stor tepotte, der på russisk hedder tjainik med, som vi fik kogende vand på når vi holdt ved en af stationerne. Klokken fire om eftermiddagen skulle vi skifte ved en større landstation og havde en times ophold. Der spiste vi til middag. Vi fik sur hvidkålssuppe med et stykke oksekød i. Det kaldes sjtji på russisk. Så fik vi stegt brasen og dessert, hvad det var aner jeg ikke. Vi kørte så videre. Klokken otte spiste vi til aften af den medbragte madkurv. Klokken elleve skulle vi skifte igen, og da kunne vi rigtig nok mærke, at vi var inde i fastlandet. Det var enogtredive graders kulde den aften. Jeg skulle sørge for at dragerne fik alt vort rejsegods over i det andet tog, mens Otto bar børnene derover. Det hele varede ti minutter, men da jeg kom ind i den varme kupe vidste jeg ikke om jeg havde mine ben med, eller ikke. Min næse var også helt ufølsom skønt den havde siddet nede i pelskraven hele tiden. Ved at give konduktøren en drikkeskilling, dermed forstås ikke halvtreds øre eller en krone som vi giver hjemme, nej, Otto måtte give fem kroner, som der var to der delte, fik vi lov til at køre på første klasse alle sammen den nat. For Jacoba, frøken Bussenius og børnene var kommet ind i en dobbelt første klasses kupe, og da der ikke var andre i den var der god plads til Otto og jeg. Næste dag kørte vi uden at skifte, men holdt en masse gange. Fra Libau til Rybinsk kørte vi i seksogfyrre timer og passerede syvoghalvfjerds stationer. Mere end fire mil i timen kører man ikke med de russiske baner.

8 Rybinsk. osh <20> Kazanskajagade, hovedgaden i Rybinsk. eph <21> Ankomst til Rybinsk Mandag aften klokken ti ankom vi til Rybinsk, hvor hele tre kaner holdt og ventede på os. Alle vore folk var ude at tage imod os. Den første kane der holdt var lukket. Det imponerede at se en lukket kane. Da jeg nærmede mig den for at undersøge den nærmere opdagede jeg at det nærmest var en stor kasse med et hul i hver side der var slået på nogle skinner. Den var halvt fuld af hø, mest der hvor man skulle sidde. Den var bestemt til fruen, frøken Bussenius, børnene og mig. Vi kravlede så ind af det ene hul ned i kassen, hvor der var bælgmørkt. Først da vi alle sammen var derinde fik jeg et lys stukket ind for at vi dog kunne finde os selv. Jeg blev snart klar over, hvor jeg var og fik også snart opdaget de øvrige. Frøken Bussenius var så heldig at være trillet ned, hvor man skulle have benene. Den anden kane tog Otto i besiddelse, og den tredje blev belæsset med vort rejsegods. Toget satte sig i bevægelse og vi kom alle heldigt hjem til vort hus. Der fandt vi alle stuerne dejligt opvarmede og næsten tomme undtagen soveværelset, hvor alt bohavet var sat ind under lås og lukke. Børnene kom hurtig i seng, og mens der blev lavet et glas te satte Otto og jeg de største møbler på plads. Sofaen, hvor frøken Bussenius skulle sove, blev sat i spisestuen. Sjalonen, som Inge kalder den, fik jeg ind på kontoret, hvor jeg sov. Kazanskajagade Tirsdag, niende januar. I dag har vi alle sammen haft travlt med at pakke ud og gøre i orden. Hen på eftermiddagen var Otto og jeg ude at gøre indkøb. Otto købte tre senge. Jeg anskaffede mig en dejlig Astrakanhue til ti rubler og et par filtgalocher til tre og en halv rubel. Det var tyve graders kulde, så lidt koldt var det at køre i kane. I aften har vi skrevet breve og talt om turen. familiens lejede bopæl: Kazanskaja ulitsa dom Shcherbakova. osh <22> russisk postkort af Kazanskajagade, påtegnet 25. august 1906 af Otto. Familiens bopæl ligger for foden af domkirken. osh <23> Aleksandr Sergeyevich Shcherbakov , var sammen med Maxim Gorkij grundlægger af sovjetrussisk forfatterforening. I Sovjetrusland fik byen Rybinsk flere navneforandringer, i 1946 til Shcherbakov. Byen hedder siden 1989 atter Rybinsk. Det er uvist, hvorvidt Shcherbakovas hus i Kazanskajagade har relation til den Shcherbakov, men bemærk husets centrale placering i byens rum

9 smørlagret Lovell and Christmas. Emma, Otto, Emil, Axel, søstrene Inge og Ellen, samt lagerets russiske medarbejdere i forklæder. Rybinsk aph <24> smørlagret Lovell and Christmas. Otto og Emil ses med stråhat, de russiske medarbejdere med kasket. eph/osh <25> Caroline Bussenius og Ellen. osh <26> Smørlagret Onsdag, tiende januar. I formiddags var Otto henne på lageret. Både lageret og den travlhed, der udfoldede sig der, imponerede ved første øjekast. Lageret er et stort træskur. I det ene hjørne er kontoret, et meget lille træskur med en pult og en stol. Og så sidder der et vindue i den side, som vender ind mod lageret. I det andet hjørne står vægten. Hele den øvrige plads er beregnet til smør. I dag var der seks tomme smørdritler. Ingen fyldte. Til at passe på dem har vi to mand stående på lageret. De skal også modtage det smør som eventuelt kom til byen. Endnu har vi ikke fået noget, men om fjorten dage antager vi at det skal til at begynde. Lige overfor ligger vores konkurrents lager. Der har de lige så travlt som vi. Vi var derefter i banken for at hæve penge. Der var de overvældende høflige. Otto måtte stikke dem på næven alle sammen, og jeg blev præsenteret for nogle af dem. Da vi så var færdige med at snakke skulle vi til at sige farvel til hver især. Jeg fik en sådan øvelse i at sige goddag og farvel på russisk. Vi gik så hjem efter endnu at have beset lageret en gang til, hvilede os lidt og spiste så til middag. Forretningerne Om eftermiddagen var jeg en tur ude i byen og beså de forskellige butiksvinduer. Her er mange flotte butikker og russerne har en udmærket smag for at udstille deres varer så indbydende som muligt, men de er dyre med deres varer. For appelsiner tager de seksten, tyve øre per styk, når de skal være gode. Man kan i næsten alle kolonialforretninger få Galla Peter & Suchards Chokolader og alle andre delikatesser fra de samme firmaer som hjemme i Danmark. Da jeg kom hjem, fik jeg et kursus i russisk. Jeg lærte at tælle til et hundrede af frøken Bussenius, som allerede kunne dem inden hun kom hertil. Klokken syv kom hr. og fru Elster, der er vores konkurrent i smør, for at hilse på familien. Otto og Koba var ude at gå en lille tur. Men da de fremmede kunne tale dansk, kunne frøken Bussenius og jeg nok underholde dem lidt. Den gang frøs det sytten grader. Lidt efter kom Otto og Koba hjem, og så blev Elsters indbudt til at drikke te med, hvilket de gjorde. Der blev sendt bud efter deres fuldmægtig hr. Brun, som så kom og spiste med. De gik ved elleve tiden, og så gik vi i seng.

10 koner med brændestabler, domkirken i baggrunden. aph <27> handelsplads ved Volga. aph <28> handelsplads ved Volga. aph <29> Torvet og handelspladsen ved Volga Torsdag, ellevte januar. I formiddags var jeg en tur henne på lageret. Ellers læste og skrev jeg til middag. I eftermiddag var frøken Bussenius og jeg en lang spadseretur på et par timer. Det var et prægtigt vejr. Det var mildt i luften. Frøs kun seks grader. Det var interessant at studere folkelivet, og vi kunne snakke løs om alle, hvem vi mødte, for der var jo ingen, der forstod, hvad vi sagde. Vi kom over et torv, hvor der mindst holdt et hundrede slæder med brænde som indehaverne var ivrige for at få solgt. Det var næsten alle sammen koner, der var kørende med slæderne. Her må konerne køre til byen og sælge varerne, mens manden går hjemme og tilbereder dem. nedkørsel til Volga. aph/eph <30> handelsplads ved Volga. eph <31>

11 En russisk fødselsdag Efter aften var Otto og jeg til fødselsdag hos Mikael Ivanovitj. Det er den russer vi har på smørlageret. Straks da vi kom, blev vi placeret om et bord, hvorpå der stod en flaske Voudki (brændevin), et fad med nogle tykke humpler sigtebrød, et ditto med tykke stykker spegepølse og et med laks. Da vi havde sat os, tog Mikael Ivanovitj og Stephan Alexandovitj imod en mand, som hjælper os med at købe smør og som ligeledes var indbudt til fødselsdagsgilde. Så begyndte festmåltidet med at brække en humpel brød af, tage et stykke pølse med den anden hånd, og så skiftevis bide af brødet og pølsen. Efter den første mundfuld skulle man have en snaps for at klinke med fødselsdagsbarnet. Jeg fik et glas portvin, da jeg endnu ikke er rigtigt fortrolig med Voudki. Da vi havde spist, fik vi et glas te med citron og en cigaret. Efter en times tid eller to var gildet forbi for vort vedkommende, hvilket jeg var meget tilfreds med, for det var lidt drøjt at sidde to timer og høre nogen tale uden at forstå noget. Det er dog ret interessant at se hvordan en russer fejrer fødselsdag, og så er der altid et og andet ord som man i samtalens løb har hørt nogle gange og har lagt mærke til. Når man så får at vide hvad det betyder, kender man det næste gang man hører det. Vi gik så hjem og spiste en appelsin. Derefter gik vi i seng. Kanetur ved Volga Fredag, tolvte januar. Om formiddagen var jeg min sædvanlige tur, læste og skrev. Efter middag var Otto, frøken Bussenius og jeg ude på en storartet kanetur. Ti graders kulde, men dejligt vejr. Jeg var kusk, og da vi havde en rask hest fløj vi ned gennem hovedgade, så alle måtte tro at det var en indfødt russer der kørte. De er nemlig slemme til at køre stærkt. Her kører man mindst fem gange så hurtigt som i Danmark. Vi var først henne på posthuset, hvor Otto skulle ind. Imens tog frøken Bussenius der havde sit apparat med en plade af posthuset med kanen og mig i forgrunden. Caroline Bussenius, Emil og familiens russiske kusk. eph/osh <32> Derefter kørte vi en tur ned over Volga-floden. Der var ganske storartet smukt. Solen skinnede på sneen og på alle de forgyldte kupler på de store kirker der lå i baggrunden. Frøken Bussenius tog nogle plader på vejen. Efter en ordentlig runde på floden kørte vi op igennem byen igen og hjem. Efter te var Koba, frøken Bussenius og jeg en tur ude at gøre indkøb. Jeg købte appelsiner og vindruer. Frøken Bussenius købte kandiserede frugter, hvilket vi så spiste, da vi kom hjem. Mens vi sidder og taler blev vi enige om at spille whist en gang om ugen for at samle ind til en skovtur til sommer. Vi begyndte straks og opnåede at få halvfjerds kopek i kassen. gyldne kupler ved Volga, maj eph <33> ved Volga. eph <34>

12 på torvet, koner der sælger papirblomster til påskekager. aph/eph <35> byens kommunale telokale. eph <36> biografen. eph <37> Banken Lørdag, trettende januar. I formiddags var Otto og jeg henne i banken. Otto havde fået skriftlig meddelelse om at komme hen for at se på et gammelt dameur, som bankkassereren havde med sig. Det var også ualmindelig smukt. På størrelse med en femkrone, og så tyndt, at man skulle tro, at det var umuligt, at der var plads til noget værk. Og dog var det et fint lille et. Det var et guldur og hele bagklædningen var indlagt med ægte perler. Indkøb Vi gik derefter en tur på torvet for at gøre indkøb. Der fik vi fat i en kone, der solgte æg. Straks fik jeg fem i en pose og ind under pelsen med den, for at de ikke skulle fryse. Otto fik to rødkålshoveder i sit lommetørklæde. Så købte vi to harer, en hvid til seksoghalvtreds rubler og en grå til firs rubler. Jeg skyndte mig hjem med mine æg, for Jacoba havde sagt, at vi ikke fik boller i vores kråsesuppe, hvis vi ikke kom hjem med nogen æg. Til middag fik vi altså kråsesuppe med boller. I eftermiddag var frøken Bussenius og jeg atter ude at studere folkelivet og gøre indkøb. Vi skulle nemlig have en glosebog hver. Vi gik ind hos en boghandler og viste ham en gammel som jeg havde i lommen. Vi forklarede ham at vi skulle have to af samme slags, men noget større. Frøken Bussenius sagde en hel mængde russisk, som de ikke kunne forstå. Og jeg stod og pegede og gjorde fagter med hænder og ben og kunne ikke lade være med at le. Vi fik imidlertid hvad vi ønskede og med et flot dosvidanie forlod vi butikken. Da vi kom hjem arrangerede Otto lidt rundt på møblerne, da han havde købt et bogskab, og en Bornholmer af tysk herkomst. I aften har vi passiaret og fået varmt bad. Politisk møde Søndag, fjortende januar. Formiddagen gik med at læse morskab (om søndagen er jeg fri for at læse russisk) og lege lidt med Ellemor, mens jeg samtidig gik og gjorde plads til gåsestegen, vi skulle have til middag. Efter middag kørte Otto en tur for Koba og frøken Bussenius, mens Inge, Ellen og jeg legede at vi kørte i kane. Da Otto kom hjem kørte jeg en tur for Koba og Inge. Derefter kørte Otto og jeg til politisk møde, der blev afholdt i anledning af det forestående dumavalg. Mødet blev afholdt i den herværende handelsskoles sal. Det var en imponerende stor sal. Der var cirka tolv hundrede mennesker mødt og dog var kun godt halvdelen af salen fyldt. Hele bygningen svarede dertil. Efter at have stået op en time, havde vi fået nok af det, og gik vores vej. Men de fleste blev stående til klokken halv ti og det begyndte klokken halv fire. Dog havde det ikke taget mere på dem end at de var lige ved at rive hovederne af hverandre på hjemvejen, for de ville alle sammen have deres kandidat. Her er enogtyve partier. Efter at have sundet os ovenpå foredraget gik vi alle over til grosserer Elster for at spise til

13 aften, hvilket jeg for mit vedkommende gjorde med en god appetit. Først hen imod klokken tolv blev vi færdige, gik så hjem i seng. På skøjter Mandag, femtende januar. Har haft travlt med at studere russisk. I eftermiddag har jeg været ud og se på en skøjteløbebane, som jeg i morgen skal ud og prøve. I aften har man haft det hyggeligt i familiens skød. Tirsdag, sekstende januar. Efter to timers arbejde med det russiske har jeg været nede på isen i halvanden time og øvet mig i skøjtesporten. I eftermiddag var jeg først med frøken Bussenius ude at købe en kasserolle og nogle kager, som vi i aften har delikateret os med, mens Otto og Koba har været til selskab hos værtens. Jeg var også ude at købe en stegepande sammen med Koba og Inge. Vi skulle have en til at stege harer på. Vi skal nemlig have haresteg i morgen. Syv graders kulde og noget snevejr. på torvet. aph <38> banelinien. aph <39> Posthuset Onsdag, syttende januar. Studeret russisk. Dernæst skrevet hjem om forholdene og oplevelserne. Om eftermiddagen var Otto og jeg en tur ude. Vi købte en brevvægt. Gik derfra ud på posthuset og hentede breve og afleverede dem, vi havde skrevet. Om aftenen havde Otto besøg af Zeppan, 1 mens jeg læste bogen: Hvem kastede den første sten? 2 Dén var jeg begejstret over. Banegården 1 Navnet er svært læseligt. En af Ottos russiske kontakter 2 Kieler, Laura. Hvem kastede den første sten? Kbh Laura Kieler blev født i Tromsø, gift 1873 og bosat i Danmark. Kieler og Henrik Ibsen mødtes i København De blev venner. Kieler er model for Nora i Ibsens skuespil Et Dukkehjem Torsdag, attende januar. Formiddagen gik med det sædvanlige arbejde. Mens jeg sad og læste kom drengen hjem efter en smørsøger, for de havde fået to dritler smør, som skulle undersøges. De er de første i år. Da jeg var færdig med at læse, var jeg henne at se og smage på smørret, dernæst nede på Volga og løbe på skøjter. Om eftermiddagen var Otto og jeg ude efter post, og da der var nogle forretningsbreve, der skulle besørges, gik vi hjem for at gøre det. Fik derefter en rask slædetur ud til banegården med brevene. Ved den lejlighed fik vi banegården nærmere i øjesyn. Den er imponerende både ude og indefra. Det er en ganske ny bygning. I første klasses venteværelset er der en flot og stor restauration. domkirken set fra banelinien. aph <40>

14 vejen ved Rybinsk. eph <41> Besøg hos en smørbonde Fredag, nittende januar. Efter middag kom her en smørbonde for at tale med Otto. Han blev inviteret på et glas te. Straks fik vi fyr på samovaren. Derefter kom der en skål med syltetøj, og en med biskuits. Syltetøj holder russerne meget af til te. Mens vi sad og drak te inviterede manden Otto ud til sig for at se hans mejeri, og hvorledes han boede. Så spurgte Otto om jeg måtte komme med, hvilket der ikke var noget i vejen for. Manden blev her i byen til lørdag morgen klokken ti, så skulle vi være parat. Vejen til smørbonden Lørdag kom, og klokken ti kørte manden og Otto i en slæde, hans svigersøn og jeg i en anden. Vi havde syvogtredive verst (syv verst er lig med en dansk mil) 1 at køre. Vi havde alle en god pels og kanen fuld af hø. Jeg havde mit rejsetæppe med, så i begyndelsen var jeg lige ved at få det for varmt. Det var kun fem graders kulde, men da vi havde kørt en 1 en verst er 1066, 8 meter, altså lige over en kilometer russisk landsby. Emil med stråhat aph/eph <42> halv snes verst begyndte det at blive køligt. Vi kørte imidlertid lige ud af landevejen. Der var skov på begge sider det meste af vejen. Vi kom igennem en del landsbyer, hvor alle husene var bygget af træ. Da vi have kørt toogtyve verst, kom vi til et mejeri, som manden ejede. Det skulle vi ind og se. På det tidspunkt frøs jeg ret godt, især om benene, så det var dejligt at komme ind i varmen. Vi fik et glas te med en hvedekringle til. Vi skulle smage det fine smør de lavede, hvilket vi smurte på kringlen. Efter at være godt opvarmede kørte vi videre. Snart drejede vi af fra landevejen, og så gik det over marken og igennem skov. Vi kørte cirka en mil uafbrudt igennem en stor granskov. Det var imponerende at se alle disse store grantræer med sne på alle grenene. Da vi havde kørt elleve verst til kom vi til svigersønnens gård. Der var vi inde og fik te igen, og hestene fik hø. En times tid senere kørte vi videre. Svigersønnen var så elskværdig at lade sin karl køre mig videre, da der kun var plads til to i mandens kane. På det sidste stykke kørte vi over to bifloder til Volga-floden. Smørbondens hus Vi ankom klokken halv seks til vort bestemmelsessted. Vi kom snart ind og fik mad. Vi fik franskbrød, spegepølse og sardiner, og smør blev der hentet i anledning af os. De indfødte spiser slet ikke smør. Ovenpå fik vi te med syltetøj til. Manden viste os så rundt i huset. Det var et stort træhus med udskæringer over vinduerne. Der var to etager i huset. Når man kommer og vil ind går man først ind på en overbygget veranda. Derfra fører en dobbelt fløjdør ind til en lille entre. Lige for døren fører en bred trappe op til første sal, hvor beboelseslejligheden er. Man kommer fra trappen ind i en større entre. Derefter ind i spisestuen. Der var fem andre store værelser. I dem alle store hvide kaminer. Hvad der imponerede mest var at der var wc og vandhaner forskellige steder. Det havde jeg aldrig tænkt mig at man kunne finde det på en bondegård i Rusland. Klokken halv ni spiste vi til middag. Vi fik sjtji, russisk hvidkålssuppe, der er bagt i stedet for kogt. Derefter hele byggryn med smeltet smør over, frikadeller med asier, og som dessert et slag mælk. Ovenpå fik vi te. Klokken ti gik vi i seng og sov udmærket til næste morgen klokken syv. Så var vi ude at se mejeriet, staldene, vognskuret, haven, køkkenet og butikkerne. Manden solgte nemlig varer til dem, der kom med mælk til ham. Klokken kvart over otte kørte vi af sted for at nå Rybinsk klokken tolv.

15 pramme i isen langs Volga, teateret i baggrunden. eph <43> Volgas bred nær Rybinsk. eph <44> vaskedag i Volga midt om vinteren. aph/eph <45> Ved Volga Denne gang kørte vi på floden hele tiden. Det var noget nærmere. Vi så flere hundrede korn- og petroleumspramme af umådelig størrelse. De lå i isen langs flodbredden. Det var en interessant køretur, men i længden var den noget kold. Vi kom så hjem til middag og fandt alt ved det gamle. Efter middag kørte jeg en tur for Koba og frøken Bussenius. Til ildebrand Om aftenen var Otto og jeg til ildebrand. Det var et lille savværk, der i løbet af en halv time var nedbrændt. Havnen Mandag, toogtyvende januar. Stor travlhed med at læse og skrive. En længere spadseretur ved havnen og floden. Om aftenen læste Otto højt. Dagene går Tirsdag, treogtyvende januar, onsdag, fireogtyvende januar, og torsdag, femogtyvende januar forløb på sædvanlig måde uden nogen mærkværdigheder. Fredag, seksogtyvende januar. Vores iskælder er blevet færdig. Jeg har smagt på seks fustager smør. Været henne på gymnasiet og fundet mig en lærerinde i russisk. Eftermiddag, ude at bese vores nye banegård. Meget imponerende. I aften har jeg lært at fremkalde fotografier af frøken Bussenius. Lørdag, syvogtyvende januar. Intet bemærkelsesværdigt udover at jeg har fået to timer i russisk af min lærerinde. Og har imellemtiden læst og skrevet. I dag har jeg fotograferet og fremkaldt billeder, hvilket er meget interessant. Lørdag aften var Elsters her til aften. Vi fik hjemmebagt Napoleonskage, en stor delikatesse. Tirsdag skrev jeg brev hjem. vinterdag ved Rybinsk. eph <46>

16 på den anden side af Volga. aph <47> en mand og en kone med en slæde. eph <48> Emil på den frosne Volga, januar mph <50> på den anden side af Volga. eph <49> På den anden side af Volga Torsdag, første februar, var frøken Bussenius og jeg ovre på den anden side af Volga-floden og slå plader. Inden i en skov mødte vi en mand og en kone med en slæde. De snakkede med os, og stillede sig op for at blive fotograferede. Så forklarede de os, hvor de boede, men da vi ikke kunne forstå dem, fik jeg manden til at skrive sin adresse i min lommebog. Nedenunder skrev han, at vi skulle komme over til ham med billederne, og drikke te, og spise kartofler. Det var morsomt at have talt med nogle, man ikke kunne forstå. Vi gik hjem, og fremkaldte de plader, vi havde taget. Og om søndagen <fjerde februar> var vi i kane ovre med dem. Otto var med som tolk. De blev glade for billederne. isgang på Volga. eph <51>

17 landsbyens beboere i deres bedste tøj. aph <52> mælkekonen foran sit hus i landsbyen ved Rybinsk. eph <53> teateret i Rybinsk. aph <54> landsbyens børn i deres bedste tøj. aph <55> Mælkekonen I samme landsby boede vores mælkekone, og da hun så os med stukkassen, ville hun da gerne fotograferes. Og inden hun blev stillet op, var hele landsbyen kommet til, og ville gerne fotograferes. Frøken Bussenius tog to plader, og så kørte vi af sted. Vi har haft seksogtyve graders kulde om morgenen, men solen har megen magt. Allerede midt på dagen er det helt mildt. Til aften hos Elsters. Teatret Fredag, anden februar. Vi var i teater, hvilket var meget interessant. Det er et flot teater. Der er tre etager malet i mange farver, prøverum, med mange værelser og gange. Det var hele noblessen, der var til stede den aften, så jeg så rigtig, hvordan moderne er i Rusland. Russerne er slemme til at bruge parfume. Forestillingen varede fra klokken halv ni til klokken halv et. De sidste optegnelser Fra ottende februar til trettende februar. Ikke ude på grund af forkølelse i tænderne og hovedpine. her ender Emils beretning; yderligere skriftlige kilder til familiens tid i Rusland og Sibirien kendes ikke

18 Kirker og klostre i Rybinsk Domkirken i Rybinsk aph/eph/osh <56> kirke. eph <57> tårn ved Rybinsk. eph <58> kloster i Rybinsk. eph <59> inde i klosterkirken. eph <60>

19 helgenbillederne føres gennem Rybinsk. aph <61> russisk dagvogn med tre heste. aph/eph <63> hverdag 13:43 i Kazanskajagade. eph <65> Processioner i Rybinsk Henning Kehler berettede til Politiken om en religiøs procession i Kazan: Efter de første dages gadekamp og ophidselse og skydning på floden og fra luften kom turen til præsternes processioner. De slæbte alle kirkefaner og de gyldne ikoner med det berømte kazanske gudsmodersbillede i spidsen ud af kirkerne og vandrede med kordrenge og røgelseskar, metropolit og præster i gyldne kåber og violette huer rundt i alle gader, dog ikke i tatarkvarteret, fulgt af umådelige menneskemasser med hvide bind om armen Russisk bourgeoisi, Politiken, 2. juni Kehler 1999, poper med sort paraply, og damer med hvid paraply. eph <62> fanebærene. eph <64> Hverdag i Rybinsk, foråret 1907 familiens russiske barnepige med Inge og Ellen foran en kålhob. aph <66>

20 i båd på Tobols bredder. Kurgan, c osh <67> Vandflod i Rybinsk, når Volga gik over sine bredder hestekørsel på vejen i vandflod. osh <69> familiens hus i Rybinsk i vandflod. osh <70> vandflod i Kazanskajagade. osh <71> søndag eftermiddag på Volga udenfor Rybinsk. osh <72> højtliggende hus i vandflod, Rybinsk domkirke i baggrunden. osh <68>

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius:

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: 269 Udskrevet: 06. Juni 1974 blev jeg udskrevet. Jeg henvendte mig i Sygekassen i Odensegade på Østerbro. De kendte ikke noget til mig, for Korsør Kommune havde ikke

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere