DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT"

Transkript

1 DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde og 9. November 2013 Scandic Hotel -Hvidovre Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand Henning Schultz (HS) Næstformand Niels Chr. Kjær (NCK) Kasserer Michael Lohse (ML) Eliteudvalgs formand Jan Mortensen (JM) Turneringsudvalgsformand Carsten Andersen (CA) Uddannelsesudvalgsformand Johnny Sort Jensen (JSJ) Formand for sponsorudvalget Fra sekretariatet: Jan Bemmann (JB) General Sekretær Karsten Jørgensen (KJ) Turneringsadministrator Hanne Rasmussen (HR) Turneringsadministrator Niels Nüchel (NN) Udviklingskonsulent Tina Hjort (TH) Suppleant Peter Graversen (PG) Snooker Jakob Lyng (JL) Pool Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Godkendelse af referat fra BM den 29. August. Referatet godkendt uden bemærkninger. Orientering fra MT: MT lagde i sit indlæg vægt på at vi udnytter de muligheder - fordelingsnøglen fra DIF giver DDBU økonomisk - maksimalt. Vi har direkte indflydelse på antal klubbesøg klubudvikling stævner billardskoler og forskellige uddannelser. Indirekte tilskud gives pr. specialforbund antal aktiviteter (billard er én aktivitet) breddearbejde elitearbejde og konkurrence aktiviteter. Stævner med over 50 deltagere bedes indberettet af de klubber der afholder sådanne idet dette er med til at forbedre tilskuddet fra DIF til gavn for billardsporten. Bestyrelsen har besluttet at medvirke til klubbesøgene og senest den 15. november at melde en besøgsplan for resten af 2013 tilbage til sekretariatet og udviklingskonsulent Niels Nüchel. Turneringsprogrammet som nu næsten er helt færdigt har mange positive tilbagemeldinger ligesom vores nyhedsbrev bliver rost fra mange sider. Vi mangler dog flere indlæg fra klubberne men også fra vores egne udvalg. Rapport fra udvalgene - Aktivitetsudvalget Arbejder med at få lagt ungdomsinstruktionen på plads flg. steder: Næstved Bramminge Asaa 2 til 3 gange hvert sted. Talentinstruktionen er rykket til først i det nye år, der skal findes sted og datoer for instruktionen. Niels Nûchel står for dette. Der er afholdt klubinstruktion i Vig, 3 aftener a 4 timer og 12 deltagere hver gang. Forslag om samlet landsmesterskabsfinale for alle ungdomsrækker i én klub. Motivationen er at samle alle vores ungdomsspillere til én samlet finale hvor der også hygges og spilles seriøst billard.

2 Mange af de kurser som i samarbejde med kraftcentrene er tilbudt til klubber/spillere - medlemmer, er blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Her tror jeg på at et tættere samarbejde med centrene vil gavne. Vi skal hjælpe klubberne med en drejebog lokalt i klubberne. Hvad skal klubberne gøre i forbindelse med kurserne i lokalområdet, og hvad gør DDBU. En drejebog ville gøre en forskel tror jeg. Jeg har på fornemmelsen at klubberne forventer at alt arbejdet bliver gjort fra vores side. Og vi forventer at klubberne arbejder lokalt. En god snak med klubberne ville måske afhjælpe flere af disse forventninger. Forslag til DDBU omkring 2 billardfrie weekender 1 i efteråret og 1 i foråret, hvor der placeres kurser på alle niveauer og alle områder. Vi skal forsøge at få resursestærke ledere med til møder med klubberne for at de kan fortælle om deres måder at få succes på bl.a. med ungdomsarbejdet. Forslag vedr. spillemæssige fri weekender: Efter nogle sæsoner med dalende tilmeldinger til uddannelsesweekenden i Odense, hvoraf den seneste helt måtte aflyses, foreslår Aktivitetsudvalget at der planlægges to weekender i billardsæsonen, der er 100 % spillefrie. For at opretholde udviklingen af billardsporten, det såvel på instruktør- som på lederplan, ser vi det som en god mulighed at holde to weekender helt fri. På den måde undgår vi, at folk undlader at tilmelde sig DDBU s kurser, for hellere at deltage i turneringer eller holde ferie. Vi forestiller os at disse weekender ligger ca. 1. nov. og 1. marts. Ved at planlægge disse weekender vil billardsæsonen automatisk forlænges lidt. Vi undgår dermed en datoplan hvor der er 3 måneder fra medio maj til medio august, hvor vores sport ligger stille. Fremtiden: Teknikermærke for 5 kegler Ny træner uddannelse klub 3 (Talenttræner) At Uddanne klubinstruktører i 5-kegler og 3-bande for spillere på lavt niveau. Billardskole sammen med en ungdomscup DDBU s Aktivitetsudvalg Carsten Andersen Derudover præsenterede udvalget et nyt pointsystem for cupper som dog ikke blev bedømt bedre end det vi har i forvejen. TU-udvalget ser på om det er muligt at få en datoplan strikket sammen således at 2 billardweekender kan undværes. Eliteudvalget: Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt Eliteudvalgsmøder med henblik på udarbejdelse af tidligere omtalt strategipapir for elite- og talentarbejde i DDBU. De disciplinansvarlige kommer nu med deres kommentarer til 1.udgaven, og sammen med visionerne fra FU bliver der i løbet af foråret lagt sidste hånd på dokumentet (det vil være et dynamisk dokument, som kontinuerligt vil tilpasse sig virkeligheden, men som skal gælde som de overordnede retningslinjer for elite- og talent arbejdet). Der har været fokus på at højne vidensniveauet i eliteudvalget på tværs af disciplinerne, hvilket jeg mener vi er kommet fint i mål med og fremadrettet skal fastholde. I nærmeste fremtid skal der findes nogle terminer, i samarbejde med aktivitetsudvalget og Breddekonsulenten, hvor der kan afholdes en samling for de talenter vi og klubberne måtte mene at vi har pt. i DK. Samlingen skal fungerer som en screening af talentmassen, både på det generelle plan og det disciplinspecifikke. Der arbejdes på et nordisk samarbejde imellem Norge, Finland, Sverige og Danmark hvor fokus er optimering af billardsporten og udvikling af talent- og

3 elitemassen. Der fokuseres på følgende områder: 3 Bande - Ungdom - Kvinder - Pool - Snooker Dette arbejde vil der løbende blive informeret om i bestyrelsen. Derudover følges eliteturneringerne tæt i forhold til at sikre den turneringsform der sikrer det højeste niveau og derved også de bedste repræsentanter for DDBU ved de internationale turneringer der måtte komme på tale at sende spillere af sted til. Eliteudvalget Michael Lohse Rapport fra Udviklingskonsulenten Klubbesøg/klubudvikling: Besøger de sidste klubber i løbet af november og december Status er 22 klubber p.t Skoleturnering: Udsendt info til de involverede klubber. Turneringen afvikles i vinterferien Udarbejdelse af PR materiale + Facebookside m.m. Kurser/Uddannelse: Kursusplan udsendt. Informationsniveauet i klubberne er meget lavt. 1 2 Træner: Hjælpetræner /begynderkursus under udarbejdelse sammen med Dan Nielsen og DIF udbydes marts 2014 Talentsatsning: Spillerprofiler/planer på alle talenter i pool er under udarbejdelse. Færdig i december. Poolturnering for ungdom starter i 2014 Budget for Talenter?? 3 bande og 5 kegle har stort set ikke afviklet samlinger i 2013 Ungdomsringen: Afvikler møde med deres konsulent i løbet af november for næste års aktiviteter. Datoer er bestemt. Kraftcenterklubber: Systemet er begyndt at fungere nogle steder. Andre steder går det meget sejt. Nyhedsbrev: Mangler stadig indlæg fra klubber + bestyrelsen. Bliver godt modtaget i klubberne. Niels Nüchel Udviklingskonsulent. Pool: Pool i 2013 Udvidede de individuelle rækker med endnu to rækker, A-rækken og B-rækken. Det betyder at der nu er 4 rækker i pool: Eliterække, Mesterrække, A-række og B-række. Det har betydet en ganske betydelig forøgelse af turneringsspillere i de individuelle rækker. Pool er stadigvæk ret koncentreret om spillere fra 6-8 byer på landsplan. Der er 3 Tours. Elite Pool Tour har været fyldt op 5/6 gange (undtagen I Straight Pool), med 32 deltagere. MPT og MM har haft deltagelse af spillere. I forhold til 2010 hvor der max. Var 12 deltagere. Derudover er der A og B-række turneringerne der også har deltagere alt efter lokation. Der er næsten ingen spillere på Sjælland. Vi arbejder meget med at få resultater live fra alle turneringer. Dertil bruger jeg Zoho.com, som er et online office deling/redigerings tjeneste, der opdaterer i real time. Så skema bliver udfyldt og er øjeblikkelig synlig på hjemmesiden. Derudover har vi realtime livescore fra DM og EPT, og er i udviklingsfasen med livestreaming. Udfordringerne er dog forholdsvis store, hvis kvaliteten skal forbedres, men det er på vej.

4 Pool i 2014 Række strukturen fastholdes. Op og nedrykning i de lavere rækker, er en subjektiv vurdering, blandet med objektive kriterier, så det er en udfordring. Kvalifikation til Eliterækken er helt fast efter ranglister. Turneringsplanen kommer til at indeholde ca. 32 individuelle turneringer i alle rækker. Dertil kommer 6 weekender med holdturneringer. Det er et par stykker ekstra i forhold til Forsøger med udvidelse af deltagerantallet til et par af Elite turneringerne. Samtidig udvides med to rene Eliterække turneringer, for at styrke disse spillere, ved at få flere kampe mod andre Elite spillere. Fokus i 2014 vil være på afviklingen af turneringer. Der skal være en fastere standart for turneringsledelse. Og jeg vil have nogle faste Stævneledere tilknyttet Elite turneringerne, så der bliver en ensartet afvikling af kompetente folk. Samtidig vil jeg forsøge at give turneringerne et løft, og har i den forbindelse skaffet en ny sponsor der er ivrig efter at være med til at udvikle pool i Danmark. Det er en kø producent, der laver billige, men særdeles høj kvalitets køer, til øvede og opad. Køerne er så billige at de er perfekte som den første kø for en ny spiller. Men samtidig leverer de også køer til flere Professionelle spillere på verdensplan. Og så har jeg fornyet aftalen med Magic Ball Rack, så vi fremover kan fortsætte med at have Magic Rack til alle vores turneringer. Streaming skal færdigudvikles og der skal læres flere frivillige op i at sætte det op, og betjene det. Jakob Lyng Pool administrator Snookerudvalget: Strategi Når DDBU offentliggør sin strategi, skal snooker udvalget udarbejde sin egen, og fremlægge den for eliteudvalget. Sponsorer Der er så småt begyndt at komme gang i sponsoraterne, og vi er ved at have styr på arbejdsgangen herom. Streaming Vi har længe haft et ønske om at streame live fra vores turneringer på vores hjemmeside. Dette vil være et godt redskab til at vise produktet for potentielle spillere og sponsorer. Vi har software klar, og har med succes streamet en event tidligere. Vi mangler hardware og internet med fornuftig upload. Systemet skal være transportabelt. Vi ved DDBU arbejder på det samme, og skal finde ud af om det system står til rådighed for os, og om det er kompatibelt med vores software. Ellers vil vi arbejde mod vores eget, finansieret af sponsorater. Nordisk mesterskab Ved et møde i Nordic Billiards Council (NBC) påtog vi os opgaven at lave et udkast til et årligt nordisk mesterskab i Snooker. Dette er kun lige påbegyndt. Instruktion Vi er i gang med et sæt pointgivende øvelser og tilhørende grafik til hjemmesiden. Ideen er at man her ved selvtræning kan måle sit tekniske niveau. Vi ønsker at uddanne to coaches i world snooker regi. Vi har to interesserede emner klar. Dette er en økonomisk tung post. Vi vil i nærmeste fremtid finde ud af om der er interesse for et nordisk samarbejde herom, med mulighed for EU støtte. Det Norske forbund vil ironisk nok hjælpe med dette. Forårssæsonen Vi afholder to grand prix i Jylland, hhv Hjørring og Esbjerg 6reds DM Vi afholder for første gang mesterskab i 6reds snooker. En tilskuervenlig disciplin med hurtigt stigende interesse.

5 DM '14 Vi vil arrangere et stort DM arrangement over 4 dage i påsken. Her vil der også blive afviklet DM for kvinder og juniorer. Detaljeret planlægning og markedsføring af dette arrangement skal i gang snarest. Reglement Vi skal have evalueret og tilpasset det reglement vi offentliggjorde sidste år Licens Spillere oplever problemer med langsom og mangelfuld ekspedition af licens og licenskort. Dette gør det svært for os at checke om spillere til turnering er spilleberettiget, og desuden besværliggør det tilmeldingsproceduren til vores turneringer. Det må også være et problem for Unionens indtjening og medlems register. Arbejdsbyrden i sekretariatet må være enorm med nuværende proces, og burde kunne laves enklere. Peter Graversen Snooker udvalget Sponsorer Der er stor aktivitet på området. Både Pool og Snooker har tegnet flere kontrakter og i begge udvalg fortsætter det gode arbejde. Johnny Sort Jensen som er ansvarlig for området har tegnet kontrakter med K.B.Fritidshuse/Licenskortene. Derudover med Søren Søgaard/Pool Billard Fyn/Carambole og JBM/Keglebillard. Med livestreaming fra DM og andre events vil sponsormulighederne kunne udvides. Derudover er vores sponsorater med Simonis/klæder og Aramith/baller blevet fornyet. Johnny Sort Jensen Sponsorudvalget Turneringsudvalget Tilmelding til Tenax Double er netop sluttet der er 14 hold mindre tilmeldt end sidste sæson Turneringsprogrammet kører, og mange har givet udtryk for deres tilfredshed, dog er der nogle ønsker, der arbejdes på at blive opfyldt, bl.a. at kunne se de individuelle resultater på lige fod med holdresultaterne, som kan ses ved at klikke på kamp nr., klubrangliste m.m. Søgaard Cup i keglebillard og 3 bande carambole ændrer navn til Billard Fyn Cup, indbydelserne udsendes ultimo november 2013 Peter Lund er tilbage på pinden i TU udvalget, efter at Jan Winther p.g.a. tidsnød har valgt at stoppe. Fordeling af DM: DM Junior den maj 2014: BK Frem DM keglebillard indv april 2014: Skagen BK DM 3 bande carambole indv april 2014: Vejle BK DM 5 kegle den marts 2014: Ikast BK DM Biathlon den marts 2014: Næstved BK DM 3 bande kvinder marts 2014 Bristol Odense DM 1 bande den maj 2014: Næstved BK Fri carambole den maj 2014 Ledig kan søges Cadre 47/2 den 30.nov. 1.dec Ledig kan søges (KBK BNV er blevet spurgt) Turneringsudvalget godkendte følgende nye DM discipliner i snooker DM snooker kvinder DM snooker U/21 DM snooker 6 reds

6 Det er dog med det forbehold, at der er mindst 5 tilmeldinger, som er kravet fra DIF. Indbydelse til mødet med turneringslederne den 22. februar 2013 i Bristol Odense udsendes medium januar Vi er ved at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til nye turneringer og fornyelser af nuværende turneringer. Næste TU møde er den 15. nov. Jan Mortensen Turneringsudvalget Der var en del supplerende emner der blev diskuteret i forbindelse med udvalgsgennemgangen: Elitespillere gennemgår HP-kursus inden deltagelse i internationale turneringer. Info fra aktivitetsudvalget til Pool/Snooker. Alle info samles på de forskellige hjemmesider. NN savner bedre information om kompetencer og talenttrænere specielt for 3-Bande og 5 Kegle. Opdateringer af tours 3-Bande går for langsomt. Udsendte pressemeddelelser bliver godt modtaget. Nyhedsbrev også via presseinfo. Snookerudvalget arbejder med et Nordisk Mesterskab. 24 eller 32 deltagere. Mulighed for at niveaudele snooker. DM snooker næste år i påsken i København. Det bliver et massivt stævne. Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Handlingsplaner og visioner NCK gennemgik FU`s oplæg. Den videre bearbejdning foregår løbende med næste gennemgang den 19. februar. Det færdige projekt skal offentligøres på årsmødet i adresser på vores medlemmer JSJ stiller forslag om at DDBU skal oprette en database med medlemmernes mailadresser således at nyhedsbreve og andre oplysninger kan sendes direkte til medlemmernes mailboks. Dette vil primært blive klubbernes opgave så snart der er oprettet tilgang til systemet. Lige nu kan man tilmelde sig via formularen på billardresultater.dk. Eller man kan benytte sig af DDBU.dk der vil linke til formularen. Den nye hjemmeside Er blevet godt modtaget. Der vil blive foretaget justeringer frem til nytår hvor siden skal være endelig færdig. Økonomi Finansrapporten for oktober måned blev gennemgået. Årets resultat forventes at blive et 0-resultat. Budgettet for 2014 er under bearbejdning af udvalgene og skal afleveres senest 1. december men gerne før! Endelig blev fordelingsnøglen gennemgået område for område. Eventuelt Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Mødet slut lørdag den 9. november kl Med venlig hilsen Mikael Toft

At styrke udviklingen/medlemstallet i de danske billardklubber

At styrke udviklingen/medlemstallet i de danske billardklubber N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 4 April 2015 Nyt fra DDBU DDBU søger klubber Kunne du/din/jeres klub tænke sig at høre mere om/være med i dette projekt/udviklingsforløb Projekt + 10 Projekt

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5.

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 8 Oktober 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts. Launy blev 80 år. Ære være hans minde

Nyhedsbrev fra DDBU. Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts. Launy blev 80 år. Ære være hans minde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 3 April 2014 Nyt fra DDBU Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts VEJBY VINDER JBM-LIGAEN I HØJDRAMA- TISK FINALE

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 10 November 2013 Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK Som et nyt tiltag har Ikast BK og DDBU afprøvet et koncept med at afvikle en kombination

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere