NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16"

Transkript

1 NR. 2 F E B R U A R ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

2 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand for Organistforeningen et brev fra et medlem. Et meget positivt, men også bekymret brev. Medlemmet havde i et personligt sagsforløb oplevet, at hun havde modtaget god støtte og kompetent vejledning fra sin tillidsrepræsentant (TR), således at sagen nu var endt, uden at nogen parter behøvede at føle sig som tabere. Hun har efterfølgende med undren konstateret, at TR-arbejdet er helt ulønnet, og slutter brevet således: Ville det ikke være en god idé at drøfte, om der kunne gives løn for dette arbejde? Selvom jeg er med i to fagforeninger, ville jeg gerne på dén konto give et større kontingent. Der er bestemt også mange andre, heriblandt bestyrelsen, der ville ønske, at vi kunne give TR erne en anstændig honorering for deres indsats i form af enten løn eller frikøb. Desværre er det fuldstændig udelukket både via forhandlinger i forbindelse med overenskomsten og tjenestemandsansættelsen. Det eneste sted, man kan hente pengene er så i foreningen, altså via kontingentet. Men en rimelig honorering af det fulde TR-hold ville betyde en 2-3 dobling af det nuværende kontingent. En helt urealistisk stigning, tror jeg alle kan være enige om. Vi må altså nøjes med at forkæle TR erne lidt. Som f.eks. i det nu forgangne år med en lille julegave. Men det mest værdifulde, vi kan give dem, er vor opbakning og TAK. Både til de nyvalgte, som hermed of icielt bydes velkomne om bord og til de gamle for deres engagement og vedholdenhed. Helt konkret kan opbakningen fra Organistforeningens bestyrelse og sekretariat bestå i en fyldestgørende uddannelse, der gør TR erne tilstrækkeligt klædt på til opgaven. Foreningen har derfor her i januar måned i Vejle med sekretariatsleder John Poulsen som primus motor a holdt et todages-seminar for bestyrelse og TR er. Seminaret kom rundt om stort set alle aspekter ved TR-hvervet fra de juridiske over det faglige til det psykologiske. Alle blev meget klogere, og er der noget mere tilfredsstillende end at blive klogere? Og det endda på noget som både én selv og ikke mindst andre kan have gavn af. 2 PO-bladet

3 NYHEDER INTERVIEW INDHOLD OG KOLOFON BAGGRUND/DEBAT SIDE 4 SIDE 14 SIDE 16 KIRKELUKNINGER MM. Læs i dette nummer blandt andet om PO-stævnet til maj, et kuldsejlet forsøg på at lave en fælles køreplan for kirkelukninger samt om folkekirkens nye videnscenter. ANMELDELSER POUL RAABY En ihærdig østjysk melodisnedker vil gerne bløde op på folkekirkens konservative indstilling til salmemelodier. Poul Raaby har allerede udgivet mange nye og er nu på vej med lere. INSPIRATION SMÅ ORGLER PO er og orgelbygger Jacob Friis (her i Lyndby Kirke ved Lejre) er glad for de små danske orgler. I en grundig debatartikel gennemgår han deres historie og peger på deres store kvaliteter. STILLINGER SIDE 22 SIDE 26 SIDE 34 Foto: Claude David/Wikimedia Commons BOG OG NODER Vi anmelder bogen Børn Kirke Musik, kornoderne til Claes Wegeners Gospelsalmer samt Iben Krogsdals store salmesamling Fuldmagt (billedet). 5 FAVORITTER Per M. Bach er organist ved Nørre Uttrup og Hvorup Kirker nær Nørresundby. Han fortæller om nogle satser, han har haft særlig glæde af at bruge i sine børne- og ungdomskor. 3 ORGANISTER SØGES Gjerlev og Enslev Kirker, Kronjylland Ejstrup (billedet) og Glusted Kirker, Midtjylland Gjellerup Kirke ved Herning PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udgives af Organistforeningen og udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillings annoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Piber fra orglet i Våbensted Kirke på Lolland. Orglet er bygget i 1863 og er det ældste af de orgler, Jacob Friis omtaler i sin gennemgang i de små danske orglers historie (side 16). Foto: Jacob Friis PO-bladet 3

4 NYHEDER STÆVNE MED GENSIDIG INSPIRATION Foto: Filip Graugaard Esmarch 2014-udgaven af Organistforeningens stævne tegner til at kunne blive rigtig god. Fra søndag den 4. maj kl. 14 til onsdag den 7. maj ved middagstid er der lagt op til, at landets PO ere søger mod midten af riget og sætter hinanden stævne i Odense. Det klassiske Hotel Plaza vil danne de behagelige fysiske rammer. Stævneudvalget har ved redaktionens afslutning ikke alle aftaler endeligt på plads, men det kan løfte en del af sløret for programmet. Vi skal selvfølgelig på ud lugt men vi skal En veloplagt Povl Chr. Balslev leder morgensang på 2012-stævnet i Svendborg, hvor han er organist ved Vor Frue Kirke. Nu kan Organistforeningens medlemmer se frem til at møde ham i Odense til maj. ikke køre, for vi er allerede ganske nær Odenses gamle bydel, som bliver mål for turen, fortæller Susanne Mørk-Jensen. Ruten rammer blandt andet Sct. Knuds Kirke, hvor domorganist Randi Mortensen vil demonstrere domkirkens store Marcussen-orgel. FREDENS OG BALSLEV Stævnet vil som vanligt åbne op for mange lærerige og tankevækkende stunder. Mandag eftermiddag er der foredrag ved den kendte hjerneforsker Kjeld Fredens. Han har beskæftiget sig indgående med kreative læringsprocesser, eksempelvis er han bidragyder til bogen Musik & pædagogik (Nota, 2013), hvor hans kapitel hedder Kreativitet den musikalske formidling og det musiske menneske. På stævnet vil han desuden fortælle om at arbejde under pres. Programmet omfatter også tre workshops, blandt andet ved en fynsk organist-kending. Vi får besøg af Poul Chr. Balslev, som vi også havde stor glæde af på stævnet i Svendborg. Han har morgensangen mandag, og han står for en workshop i Klosterkirken med emnet improvisation, afslører Susanne. På denne workshop vil der være et begrænset antal pladser, men den vil køre to gange, hvis der er tilmeldinger nok. UDVEKSLING AF IDÉER Ud over at der vil være rig lejlighed til at snuse i en omfattende nodeudstilling, vil der i år være ekstra gode muligheder for at hente konkret inspiration til arbejdet. 4 PO-bladet

5 NYHEDER så man ikke altid skal op inde den dybe tallerken selv, forklarer hun. Foto fra odensedomkirke.dk På stævnet vil man kunne opleve Odense Domkirkes hovedorgel, som er bygget af Marcussen og Søn i 1862 og kraftigt ombygget af samme firma i 1965 (læs mere om historie samt disposition på odensedomkirke.dk/hovedorgel). Som noget nyt og efterspurgt vil vi gøre en del ud af at udveksle kendskab til spændende satser. Vi opfordrer stævnets deltagere til at overveje, om de har gode erfaringer med nogle musikstykker for orgel eller kor, som de gerne vil dele med andre, fortæller Susanne Mørk-Jensen. Rent praktisk håber hun på, at deltagerne på forhånd vil meddele sekretariatet, hvilke satser, det drejer sig om. Så vil stævneudvalget spørge nodeudstilleren om at tage nogle eksemplarer med, og der vil være mulighed for at spille smagsprøver på musikken for hinanden. Samtidig vil stævneudvalget gerne give mulighed for, at man kan bruge stævnet til at udveksle idéer til alle former for kirkelige arrangementer med musik og andet kreativt indhold med børn som målgruppe (0-12 år). Også i den sammenhæng har Susanne en opfordring: Det vil være rigtig godt, hvis man hjemmefra har skrevet lidt om de ideer, man selv har afprøvet og tror, andre også kan få glæde af. Det kan give gensidig inspiration. Og det kan være en stor hjælp at kunne dele og låne idéer, MERE INFO FØLGER Hvad 2014-stævnet byder på af koncertoplevelser samt øvrige workshops og oplæg, kan læseren orientere sig om i det fulde program, som følger i PO-bladets marts-nummer. Her omkring den 1. februar eller kort derefter vil det også være at inde på organistforeningen. dk under Organistforeningen > Stævne. Skulle man som medlem være forhindret i at deltage i hele stævnet, kan man nøjes med at troppe op på Hotel Plaza tirsdag eftermiddag klokken 15.30, hvor stævnets vigtigste begivenhed inder sted. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og samtidig en oplagt mulighed for at vise sin opbakning til fagforeningsarbejdet. Filip Små orgelstykker af Thomas Lennert 26 velklingende og tilgængelige værker for 100,- kr. + forsendelse dese w.thlm lmusik usik. ik.dk kdk k og har støttet denne udgivelse PO-bladet 5

6 NYHEDER INGEN FÆLLES PLAN FOR LUKNINGSRAMT PERSONALE Et forsøg på at skabe bred tilslutning til en model for genplacering af kirkefunktionærer i nedlagte sogne er kuldsejlet. Af Filip Graugaard Esmarch Ministeriet for Ligestilling og Kirke inviterede sidste år Landforeningen af Menighedsråd samt repræsentanter for de faglige organisationer til drøftelser af situationen for funktionærer ved kirker, der indstilles til lukning. Ønsket var at nå til enighed om en model, som kan sikre en god dialog på tværs af sognegrænser og dermed skabe rammer for, at lukningsramte medarbejdere kan komme i betragtning til andre stillinger i folkekirken. Efter to møder i maj og august var konklusionen dog, at parterne stod for langt fra hinanden i deres syn på den dialog-model, som på forhånd var skitseret af ministeriet. Her var der lagt op til, at man i forbindelse med en kirkelukning vil kunne afsøge mulighederne for genplacering af medarbejderne i andre sogne og at den opgave placeres hos provsten eller om nødvendigt i stiftet. Landsforeningen (LfM) kunne imidlertid ikke tilslutte sig en model, der ikke i tilstrækkelig grad respekterer menighedsrådenes autonomi som selvstændige forvaltningsmyndigheder, som der står i referatet fra mødet i august. Uddrag fra det forkastede forslag Provsten skal i samarbejde med menighedsrådene i provstiet kortlægge personalesituationen Der må tages en samtale med hver enkelt medarbejder i provstiet om dennes fremtidige jobønsker. Hvor det er mest hensigtsmæssigt, kan der tages en samlet snak med alle ansatte i et sogn Det kan variere fra sogn til sogn, om det er mest hensigtsmæssigt, at provsten eller menighedsrådet/ kontaktpersonen tager samtalerne med medarbejderne Kirkefunktionærer ved kirker, der lukkes, kan med udgangspunkt i samtalen udarbejde en kompetenceprofil og en motivationsskrivelse, som kan bruges i det videre koordineringsarbejde Provsten kan på baggrund heraf stå for at koordinere dialogen mellem de menighedsråd, som forventer ledige stillinger, med de for stillingen relevante kirkefunktionærer. Således kan disse på et tidligt tidspunkt komme i betragtning til stillingerne. Provsten kan herefter udarbejde en oversigt over de kirkefunktionærer, som ikke har fået anden ansættelse, og sende denne samt kompetenceprofiler og motivationsskrivelser til stiftet Stiftet kan sikre en tilsvarende dialog på tværs af provstigrænser. Kilde: Notat fra Ministerium for Ligestilling og Kirke: Forslag til model for koordinering af personale i provsti og stift. 6 PO-bladet

7 NYHEDER Blågårds Kirke på Nørrebro i København er lukket og sat til salg ved indgangen til Foto: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons GRÅSPURVE OG KANONER Lone Wellner Jensen, formand for LfM's personaleudvalg, siger dog nu til PO-bladet, at LfM godt vil være med til at inde en model, som kan løse situationen for kirkefunktionærer, der umiddelbart ser ud til at blive tilovers. Og det kan int være med provsten som tovholder. Det kan vi sagtens se logikken i, og vi vil selvfølgelig gerne samarbejde om en løsning. Men den model, ministeriet har skitseret, er alt for administrativt tung, pointerer hun. Det tunge ved modellen er, efter LfM's vurdering, at også menighedsråd, der ikke skal nedlægges, skal kunne pålægges at indgå i en dialog med provsten og andre menighedsråd. Når man lægger op til, at alle menighedsråd i provstiet også dem, der ikke har nogen relation til den kirke, der skal lukkes skal have udviklingssamtaler om sagen med alle deres medarbejdere, så giver det for os at se ingen mening. Man kunne sagtens have fundet en meningsfuld model, hvor man forholder sig til de aktuelle problemer. Men det her er at skyde gråspurve med kanoner, mener Lone Wellner Jensen. JOBBANK I PROVSTIET Steffen Brunés, chef for ministeriets kirkepersonaleafdeling, var formand for den arbejdsgruppe, der måtte indstille sit arbejde uden resultat. Han oplyser, at mekanismen bag dialogmodellen er, at provstiet skal have lov til at involvere de forskellige menighedsråd i et forsøg på at genplacere personalet. Men modellen handler ikke om, at hver PO-bladet 7

8 NYHEDER eneste medarbejder ved kirker, der ikke skal lukke, nødvendigvis skal indkaldes til en samtale, understreger han. Den grundlæggende idé er at lave en form for jobbank i provstiet. På den måde vil en ledig stilling i et andet sogn eller eventuelt i et naboprovsti lettere kunne besættes af en lukningsramt medarbejder. På vores møde meldte Landsforeningen ud, at man ikke kan inddrage andre end de menighedsråd, som direkte er ramt af lukning. Men dermed bliver det jo meningsløst at forsøge at lave en lidt større ressourcepulje af medarbejdere, konstaterer Steffen Brunés. UNØDIGT RESSOURCESPILD Arbejdsgruppen blev oprindelig nedsat på baggrund af et møde, som DOKS havde sat op med minister for ligestilling og kirke Manu Sareen, efter at det stod klart, at præsterne ved de lukningstruede kirker i København automatisk var sikret i deres job, hvorimod kirkefunktionærerne ikke var. På mødet blev parterne enige om, at det ville være en god idé med et selvstændigt forum for den personalemæssige vinkel på kirkelukninger. Som konklusion på arbejdsgruppemødet i august måtte DOKS' sekretariatsleder, Bjørn Arberg, derfor beklage, at det havde vist sig umuligt at udarbejde en vejledning i fællesskab. Han anerkendte, at dialogmodellen indebærer, at nogle menighedsråd og medarbejdere vil blive ulejliget, selvom de ikke selv er direkte berørt af kirkelukningen men han så det ikke som et problem, når man anskuer sagen ud fra en helhedsbetragtning. Mødereferatet fortæller desuden, at Bjørn Arberg ved samme lejlighed advarede mod historier om unødigt ressourcespild i folkekirken, hvis mange af dens tjenestemænd bliver afskediget med rådighedsløn i stedet for at overgå til andet arbejde. Medarbejdernes fagforeninger vil dog muligvis kunne hjælpe deres medlemmer i arbejde via deres kendskab til folkekirkens beslutningstagere for som der står i referatet: Steffen Brunés pointerede, at intet forhindrer de faglige organisationer i at kontakte hvem de vil, herunder provst, stift og andre menighedsråd. Københavns Stift har udarbejdet en kort vejledning i håndtering af personalemæssige spørgsmål i forbindelse med kirkelukninger. Den kan rekvireres efter forespørgsel. Desuden er Ministeriet for Ligestilling og Kirke i gang med at lave en vejledning om reglerne ved uansøgt afskedigelse af kirkepersonale. Afdelingschef Steffen Brunés fortæller nyt fra ministeriet på Organistforeningens stævne i PO-bladet

9 NYHEDER KORT NYT Han håber dog, at projektet vil kunne gennemføres, og at det rundt omkring vil vise sig at kunne styrke kompetencerne inden for arbejdsmiljøarbejdet. Filip ØNSKER FORSØG MED NY AMO Folkekirkens arbejdsmiljøråd er enige om at afdække mulighederne for at gennemføre et omfattende forsøg, hvor små og mellemstore sogne etablerer en fælles arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det er som udgangspunkt kun arbejdspladser med mindst ti ansatte, der skal have en AMO. For det første falder de mindre sogne i et lovgivningsmæssigt hul, som betyder, at medarbejderne ikke har nogen arbejdsmiljørepræsentant. For det andet kan vi se, at der kommer mange påbud fra Arbejdstilsynet, især fordi man mange steder ikke har udfyldt den lovpligtige arbejdspladsvurdering korrekt eller helt har forsømt at udarbejde den, forklarer folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild (billedet). Arbejdsmiljørådet vil derfor søge midler til et projekt, hvor tre forskellige provstier etablerer AMO er på tværs af sognegrænser. Ud over at der i den sammenhæng skal bruges en del penge til medarbejderes og kontaktpersoners uddannelse, rummer forsøget dog også et juridisk problem: Vi må have en dialog med arbejdstilsynet om at få nogle regler, som matcher situationen i folkekirken. Det at lave en AMO, som dækker lere arbejdsgivere, er et brud på grundprincipperne i den gældende lovgivning, erkender Hans Hjerrild. FIDUS VED FYRING AF ÆLDRE TJENESTEMÆND FJERNET En EU-dom fra september sidste år har sat en stopper for, at det bedre kan betale sig at afskedige en tjenestemand, som er fyldt 62 år, end en yngre af slagsen. Afskedigede tjenestemænd har ret til tre års fuld løn, såkaldt rådighedsløn, fra deres arbejdsgiver. Hidtil har den danske praksis imidlertid været, at en tjenestemand altid vil overgå til pension, når vedkommende fylder 65. Derfor vil arbejdsgiverens økonomiske tab være betydelig lavere ved fyring af en +62'er. Efter en årelang kamp ved domstolene har Djøf nu fået EU-domstolens ord for, at den praksis er aldersdiskrimination. Derfor har Moderniseringsstyrelsen nu tilpasset reglerne, således at en afskediget tjenestemand altid først vil overgå til sin tjenestemandspension efter tre år på den omkring dobbelt så høje rådighedsløn. Filip PO-bladet 9

10 NYHEDER DANSK-NORSK SALMESEMINAR 200-året for Norges selvstændighed fra Danmark har Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde grebet som en lejlighed til at markere forbindelsen mellem de to lande. Det sker blandt andet i form af et salme-seminar med overskriften No stig vår song, som inder sted den 28. til 30. marts på fondets konferencecenter Lysebu (billedet) nær Oslo. Den dansk-norske salmetradition er ifølge arrangørerne en af de rigeste frugter af fællestiden, hvilket de har fået en række markante foredragsholdere til at udbrede sig om. Fra Danmark deltager blandt andre kirkemusikskolerektor Ole Brinth med emnet L.M. Lindeman og norsk folkelig tradition i dansk salmesang, forfatter Erik A. Nielsen med to foredrag og salmedigter Hans Anker Jørgensen om sin inspiration fra blandt andre så forskellige nordmænd som Petter Dass og Henrik Ibsen. Blandt de markante norske medvirkende er forfatter og salmedigter Edvard Hoem og komponist Trond Kverno. Sidstnævnte vil blandt andet fortælle om Laub-bevægelsens vandring til Norge. Desuden er der koncert med dansk og norsk kirkemusik i Uranienborg Kirke, hvor Elisabeth Holte vil lede kirkens vokalensemble. Det fulde program samt mulighed for tilmelding kan ses via dansk-norsk.no. Filip EN DAG OM AT FORNY LITURGIEN Forum for Rytme i Kirken (FRIK) vil gerne tænke nyt ikke blot om kirkens musikliv, men også om gudstjenesteformer. Og som Torben Kjær, bestyrelsesmedlem i FRIK, formulerer det: Gudstjenestens liturgi har i høj grad med rytme at gøre. Vi har længe fokuseret på nye salmer, men valgte i november 2012 at markere vores 25-års jubilæum med en konference om liturgifornyelse. Den blev så stor en succes, at vi nu følger op med en temadag med nogle mere praksisnære oplæg og med erfaringsudveksling. Konferencen har overskriften Luk højmessen op! Men hvordan?. Den inder sted på Diakonhøjskolen i Højbjerg ved Aarhus fredag den 21. marts kl til Om formiddagen er der oplæg ved Tine Illum og Søren Andresen, som er henholdsvis sognepræst og organist i Sdr. Bjert, hvor de samarbejder om at udvikle gudstjenesten. Og om eftermiddagen er det to af FRIK's egne: Diakonhøjskolens forstander, Jens Maibom Pedersen, og organist ved Skjoldhøj Kirke, Hans Dammeyer. De vil blandt andet forsøget at svare på spørgsmålet: Hvordan kan gudstjenestens musik og forkyndelsen gå op i en højere enhed?, og de vil komme med forslag til og begrundelser for et anderledes højmesseforløb. På FRIK.dk indes under aktuelt en indbydelse til konferencen samt informationer om tilmelding (senest den 12. marts). Der ligger 10 PO-bladet

11 NYHEDER også et referat fra den første liturgi-konference, hvor Hans Arne Akerø, Tore W. Aas, Jørgen Demant og Ivar Mæland holdt oplæg. Filip Bag Musikipedia står Lasse Grubbe, der er kandidatstuderende i musik på Københavns Universitet. Han har arbejdet på hjemmesiden siden 2008, men først i løbet af sidste år kom øvelsesprogrammet til. Til udarbejdelse af dette har han modtaget støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Filip GRATIS MUSIKØVELSER ONLINE Hjemmesiden Musikipedia.dk er et enkeltmandsprojekt, men ikke desto mindre en temmelig omfattende portal for musikteori. Som noget nyt er der nu lanceret en øvelsesdel, som byder på en lang række øvelser inden for både nodelæsning, nodeskrivning, hørelære og akkordanalyse. Man kan vælge at teste sig selv enten med progressive øvelser, som gradvist bliver vanskeligere, eller man kan vælge brugerde- ineret og selv sammensætte sin øvelse. Inden for hørelære kan man eksempelvis sammensætte skalagenkendelses-øvelser med op til 15 mulige skalaer afspillet vilkårligt ud fra en hvilken som helst grundtone. Og skulle man have glemt, hvordan en lokrisk skala lyder, kan man inde Musikipedia-artiklen om skalaer og derfra lytte til et eksempel. Øvelsesprogrammet er ind til videre i Beta-version, hvilket vil sige, at det stadig er fejlbehæftet og det vil det ifølge hjemmesiden sandsynligvis være frem til sommeren For at bruge programmet skal man oprette en gratis brugerpro il på hjemmesiden, og et andet krav er, at den browser, man går på internettet med, er opdateret til en af de nyeste versioner. HJÆLP TIL ANSØGNINGEN FTF-A tilbyder nu hurtig hjælp, hvis A-kassens medlemmer ønsker sparring omkring en jobansøgning og/eller cv en såkaldt 24 timers-service. Man mailer blot ansøgningen, cv'et, jobopslaget (eller et link til dette) samt sit telefonnummer til Så vil man på hverdage inden for 24 timer blive ringet op af en rådgiver. Fyens Stift: Organist- og præstekonvent Mandag dem 3. marts kl i sognegården ved Vor Frue Kirke, Odense. Biskop Marianne Christiansen, Haderslev, taler om reformationen, Martin Luther og menighedssangen. Organist ved Dragør Kirke Morten Hinz taler om konflikthåndtering. Yderligere info på fyensstift.dk. PO-bladet 11

12 NYHEDER VIDENSCENTER KAN FAVNE KIRKEMUSIKKEN Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er of icielt etableret i januar og beskæftiger sig som udgangspunkt med teologers videreuddannelse og præsters efteruddannelse. Det tilknyttede videnscenter kan muligvis komme til at beskæftige sig med kirkemusik også. Af Filip Graugaard Esmarch Folkekirken er ved at få et videnscenter. Det sker i forbindelsen med oprettelsen af den store institution ved navn Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der er en fusion af de to pastoralseminarier foruden Teologisk Pædagogisk Center (TPC) og Folkekirkens Kon irmandcenter. Dertil kommer så oprettelsen af videnscentret, som får hjemsted i Aarhus. Et ministerielt nedsat udvalg arbejdede fra 2011 og frem til foråret 2013 med at de inere de indholdsmæssige og økonomiske rammer omkring etablering af den nye institution. Det skete til at begynde med uden repræsentation af kirkemusikskolerne, som dog på egen anmodning blev indlemmet i Herefter deltog rektor Ole Brinth i forløbets anden halvdel. Vi havde den opfattelse, at når man vil skabe et folkekirkeligt videnscenter, så skal musikken som spiller så stor en rolle i folkekirken også tages med i overvejelserne, forklarer kirkemusikskolerektoren. VIDEN IND FRA SIDELINJEN En vigtig del af videnscentrets opgave bliver at indsamle og formidle den viden, der bliver produceret af eksempelvis præster på studieorlov. Om kirkemusikken får en rolle at spille i videnscentret, står endnu hen i det uvisse, men Ole Brinth håber det. Han ser centret som en mulighed for horisontudvidelse. Vi kan jo se, at der kommer folk hjem fra internationale konferencer med ny viden om, hvad der foregår på den liturgiske, musikalske og teologiske front i andre lande. Den viden kan også komme folkekirken til gode, ved at vi indlemmer den i det folkekirkelige videnscenter, siger han. Hvorvidt kirkemusikken får en naturlig plads i videncentret, vil efter Ole Brinths vurdering a hænge af, hvem der bliver ansat som leder. Stillingsopslaget er ikke lavet endnu, men allerede deri vil man få en fornemmelse af, hvilken pro il, centret vil få. FORMIDLING ER VIGTIG Hans Vium Mikkelsen er i januar tiltrådt som rektor for det samlede Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Han har kontor i Løgumkloster, hvor han indtil nu har været underviser på TPC. Og han bekræfter over for PO-bladet, at den koordinator for viden, der skal ansættes som daglig leder af videnscentret i Aarhus, kommer til at have afgørende ind lydelse på dets pro il. Jeg kan endnu ikke sige ret meget konkret om videnscentret. Men en del af pengene vil blive brugt til, at man kan søge om midler til projekter, der vedrører folkekirkelige forhold, også bredt forstået som forholdet mellem kirke, kultur og samfund. Her vil kirkemusikal- 12 PO-bladet

13 NYHEDER FÅ EKSTRA STORBYFERIER, NÅR DU GÅR PÅ PENSION Foto fra tpcloegumkloster.dk Hans Vium Mikkelsen var fra 2002 ansat som Lektor i almen teologi ved Præstehøjskolen (TPC) i Løgumkloster, og fra januar 2014 er han som rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter foregangsmand for at bygge en ny institution op. ske emner også kunne komme i betragtning, forventer Hans Vium Mikkelsen. Han peger samtidig på, at formidling bliver en vigtig del af centrets virke. Vi har i forvejen tilknyttet Folkekirkens Kon irmandcenter med en fremragende hjemmeside, hvor kon irmandundervisere kan gå ind og hente inspiration. Pointen er her, at videncentret med tiden kan tænkes at ville lancere lignende tiltag inden for andre områder af folkekirkens arbejde. Og Hans Vium Mikkelsen vil i det mindste ikke udelukke, at den type tiltag også vil kunne rumme det kirkemusikalske felt. Hos PFA får du flere penge til din pension. Det er muligt, fordi PFA er uafhængige vi skal kun fordele vores overskud til vores kunder. Ingen andre. De ekstra penge kommer fra PFA KundeKapital. I gennemsnit giver KundeKapital kr. ekstra. Det kan fx finansiere en forlænget weekend i Paris, Rom eller London hvert år i 10 år. Og det er endda efter skat. Quite something, don t you think? Se, hvor meget ekstra der er til dig og din pension på pfa.dk. PO-bladet 13

14 INTERVIEW MANGE FLERE NYE MELODIER FRA RAABY En ihærdig østjysk melodisnedker vil gerne bløde op på folkekirkens konservative indstilling til salmemelodier. Af Filip Graugaard Esmarch Kirkesanger Poul Raaby udgav i december 2010 på eget forlag en melodi-samling med store ambitioner: Supplement til koralbog med nye melodier til 54 af salmebogens salmer. Den blev i PO-bladets anmeldelse fra marts 2011 taget overvejende positivt imod. Og Poul Raabys produktivitet er bestemt ikke aftagende. På sin hjemmeside, salmemelodier.dk, oplister han nu 157 salmetitler, som indtil videre er forsynet med ny melodi, og rigtig mange af dem er kommet til siden hans første udgivelse. Under listen står: Flere trænger til ny melodi, så lere følger.... Nu er han da også godt på vej med en end- nu en samling, som får titlen Supplement nr. 2 til Koralbog til Den Danske Salmebog 2003: Andre 55 nye melodier af Poul Raaby. Han lover at udgive den så snart inansieringen er på plads og det håber han, sker snart. Som helhed betragtet synes jeg, at den nye samling er bedre end den første, lyder vurderingen fra Poul Raaby selv. GENREN KOMMER AUTOMATISK Han oplever på lere måder, at indsatsen giver mening. For mange får teksten en helt ny betydning, når de synger en salme på en ny og anderledes melodi. Konkret har jeg skrevet nogle af melodierne på opfordring, men langt de leste er til salmer, som aldrig har fået deres egen of icielle melodi, eller som jeg bare har syntes, trængte til en ny, siger Poul Raaby. En mulig anke fra hans side kan være, at Foto: Filip Graugaard Esmarch Poul Raaby har siden 2006 været kirkesanger og kordegn ved Stilling Kirke nær Skanderborg er oprindelig uddannet økonom, cand.merc., og har tilbragt det meste af sit arbejdsliv i erhvervslivet har altid haft musikken som levende interesse og spiller efter eget udsagn på stort set alle instrumenter hans melodier bliver som regel skabt ved flyglet. er aktuelt initiativtager til en debataften om salmesang i Stilling Sognegård d. 26. februar, hvor blandt andre domorganist Birgitte Ebert, formand Leif Rasmussen (FRIK) og komponist/sanger Tine Mynster medvirker (se mere på salmemelodier.dk). 14 PO-bladet

15 INTERVIEW salmens gængse melodi ikke er tilstrækkelig iørefaldende, eller at den går i mol uden at han inder noget belæg for dette. Den mest kendte, jeg har skrevet melodi til, er vel Kirken den er et gammelt hus. Nogle vil mene, at det kan man da ikke!. Men lere præster har opfordret mig til at skrive en ny melodi, fordi de synes, at Lindemans melodi til den er for dyster. Resultatet er med i den nye/kommende samling en melodi, som hører til Poul Raabys rytmisk prægede, mens mange andre er mere traditionelle. Mange af dem er ret viseagtige. Men jeg trækker på mange stilarter, for eksempel også tango. Genren kommer ligesom af sig selv. Der er ikke nogen bestemt musik, jeg foretrækker frem for andet, slår han fast. I øvrigt kan man allerede nu inde Poul Raabys melodi til Grundtvig-klassikeren på salmemelodier.dk, både i nodeform og indspillet af ham selv ved klaveret sammen datteren Fie, som han jævnligt præsenterer sine melodier sammen ved sogneaftner rundt omkring. BEGYNDTE MED KONKURENCE Poul Raaby blev helt bidt af det med de nye salmemelodier, efter at daværende kirkeminister Bertel Haarder i 2007 udskrev en konkurrence. På det tidspunkt var Raaby, der tidligere har været beskæftiget med marketing, ganske nyslået som kirkesanger men han forsøgte sig med lere af de salmer, ministeren efterlyste nye melodier til. Og selvom han ikke var blandt vinderne, holdt interessen ved. Der var omkring 1600 deltagere i den konkurrence, så det viser jo, at der er et mylder af komponister derude. Derfor har det også efterfølgende undret mig, at det sker så sjældent, at der kommer en ny salmemelodi frem at det er en enkeltstående begivenhed, når det sker. Det gjorde Poul Raaby et seriøst forsøg på at lave om på, da han i 2010 udgav sin omfattende melodisamling med tilhørende orgelsatser. Udgivelsen var noget af en økonomisk satsning, og pengene er da heller ikke tjent helt hjem endnu. Men omvendt er det altså gået godt nok til, at kirkesangeren nu gerne vil fortsætte sit arbejde med at forsyne menighederne med gode og sangbare melodier. Aktuelt har Poul Raaby fået korleder Alice Vestergaard til at udsætte en række af hans melodier for 3- og 4-stemmigt kor. De kan hentes på salmemelodier.dk (klik på kor ), hvor der også ligger klaverarrangementer til satserne. Desuden kan man læse om en åben korworkshop, som Stilling Kirke inviterer til d. 5. april. PO-bladet 15

16 BAGGRUND & DEBAT DE SMÅ DANSKE ORGLER FØR OG NU Hvad kan vi lære af historien, når vi overvejer at kassere kirkens gamle orgel? Orgelbygger Jacob Friis belyser her sine synspunkter med en gennemgang af de danske étmanualsorglers historiske udvikling. Samtidig tegner han seks miniportrætter af små østdanske orgler, som han gennem sit arbejde som orgelstemmer har lært at kende og elske. Tekst og foto: Jacob Friis I sidste halvdel af 1800-tallet skete der en stor opblomstring af orgelbygningen herhjemme, og der blev bygget små orgler til næsten samtlige landsbykirker, hvor man havde fået midler til det og gerne ville have et rigtigt pibeorgel. Førhen havde man de leste steder klaret sig uden orgelledsagelse af salmesangen. Orglerne blev generelt bygget i høj kvalitet, og orgelbygningen herhjemme var langt op i 1800-tallet meget konservativ præget. Teknisk set blev guldalderorglerne fra denne periode i store træk stadig bygget, som man Våbensted Kirke, Lolland (1863) Orgelbygger Jens Gregersen arbejdede i mange år hos Marcussen & Reuter, før han begyndte sit eget værksted i København. Han medførte mange af dette firmas byggetraditioner og håndværksmæssige detaljer samt dets meget høje kvalitet i sine egne orgler. Gregersens instrument i Våbensted Kirke er typisk for opbygningen af et mindre ét-manuals landsbyorgel fra denne periode. Det er primært bygget til at kunne ledsage sangen i kirken med en grundtonerig klang, optimal til at støtte salmesangen. Gregersen, 1863: (6 st., intet pedal) Bordun 16 Fugara 8 Gedact 8 Principal 4 Flöjte 4 Octav 2 16 PO-bladet

17 BAGGRUND & DEBAT havde gjort det i og 1700-tallet. ROMANTIKKENS ORGLER I slutningen af 1800-tallet ændrede orglerne sig, efterhånden som de romantiske klangidealer vandt indpas i Danmark. De lyse registre forsvandt, og andelen af 8 -registre voksede for at tilgodese ønsket om en mere grundtonerig og mørk klang. Keldby Kirke, Møn (1916) Her står det yngste bevarede orgel fra A.H. Busch & Sønners orgelbyggeri. Busch-orglerne er præget af en gennemført høj kvalitet og solidt håndværk. Klangligt er de af en meget fin kvalitet, intoneret med karakterfulde og grundtonerige stemmer, bygget primært til salmeledsagelsen og velegnet til små romantiske stemningsstykker. Busch holdt fast i de gamle orgelbyggertraditioner helt indtil Det var det sidste firma, der byggede instrumenter med mekanisk spilletraktur. Busch & Sønner, 1916: (6 st., anhangspedal) Bordun 16 Principal 8 Salicional 8 Æoline 8 Gedackt 8 Octav 4 Det blev almindeligt, at et lille landsbyorgel var baseret på en Bordun 16 +Principal 8 +Oktav 4 -klang med oktavkobling i manualværket suppleret med 8 -strygestemmer. FRA PNEUMATIK TIL NEOBAROK Herefter kom perioden med hovedsageligt pneumatiske instrumenter. Klangidealerne var de samme, altså senromantiske, men al den mekaniske spilletraktur var udskiftet og erstattet med pneumatik. Her foregik forbindelsen fra tangenterne til piberne nu med luftimpulser gennem et utal af blyrør og ventiler. Den nye teknik bød på nye og lere muligheder for spilletekniske hjælpemidler for organisten såsom oktavkoblinger og frikombinationer. Pneumatikken gav samtidig friere muligheder for at placere piberne rundt i orglet, og den gjorde det lettere at bygge større instrumenter efter billigere produktionsmetoder. Men det skete på bekostning af spillepræcisionen. Dette holdt, ind til orgelbevægelsen med genopdagelsen af de barokke orgeltyper og klangidealer for alvor slog igennem i 1930 erne herhjemme, efterhånden som de nye strømninger fra PO-bladet 17

18 BAGGRUND & DEBAT Tyskland nåede herop. I første omgang byggedes fortsat pneumatiske orgler, men nu også med lyse registre og evt. mixtur, så man kunne få en klassisk plenumklang. I 40 erne vandt de mekaniske sløjfevindlade-orgler for alvor indpas. Sløjfevindlader er en vindladetype benyttet i gamle barokorgler med én spilleventil for hver tone. Udviklingen herhjemme gik hurtigt og blev anført af orgelbyggerierne Marcussen & Søn og Th. Frobenius & Sønner. De udviklede nye produktionsmetoder og standarder for, hvordan instrumenter med sløjfevindlader og mekanisk traktur skulle bygges. 2. Verdenskrig havde bremset udviklingen inden for bl.a. den tyske orgelbevægelse, og Danmark kom foran i udviklingen af de neobarokke orgler og ik dermed en plads på orgelbygningens verdenskort. En position, der gjorde danske orgelbevægelsesorgler kendte ude i verden, hvad vi nød godt af langt op i 70 erne. SKRIGEKASSER OG MODREAKTION I 60 erne gik det meget stærkt med at få udskiftet orglerne herhjemme. Flere 1800-tals instrumenter af høj kvalitet blev ukritisk kasseret. Og i Lyndby Kirke, Lejre Provsti (1946) Det lille Frobenius-orgel i Lyndby hører til blandt firmaets tidlige orgelbevægelses-orgler, bygget i 1946 med inspiration fra de barokke principper. Orglet er endvidere typisk for de små Frobeniuslandsbyorgler fra denne periode ved at være Principal 8 -baseret, så det har et fyldigt klanggrundlag til salmeledsagelse. Registrene Oktav 2 og i særdeleshed Scharf II tilføjer værket en meget let og lys klangkarakter, som gør instrumentet velegnet til tidlig barokmusik. Orgelfacaden er på de tidlige orgelbevægelses-orgler bygget i barokstil. Denne tendens ophørte først i løbet af 50 erne, hvor de modernistiske og funktionalistiske facader uden udsmykning kom frem. Frobenius, 1946: (6 st. med pedal) Principal 8 Gedakt 8 Gemshorn 4 Oktav 2 Scharf II Subbas 16 Skuldelev Kirke, Frederikssund Provsti (1952) Frobenius-orglet i Skuldelev er fra den periode, hvor dansk orgelbygning fik lagt linjen for orgelbevægelsens instrumenter, hvad angår klang og udformning. Facaden i Skuldelev er ligesom mange andre instrumenter fra orgelbevægelsens tid opbygget efter en stram klassisk orgelarkitektur. Målet med facaderne i orgelbevægelsesorglerne var at forene moderne nordisk funktionalistisk og minimalistisk arkitektur med de klassiske principper inden for orgelbygning. Facaderne fik en stilren og stram opbygning, der klart skulle vise den indre pibeopstilling i orglet. Som i mange mindre orgler er manualværket principal 4 -baseret. En idé, der kom til at præge de små orglers arkitektoniske og klanglige opbygning, var, at det dybeste principalregister i hele sin længde skulle kunne være i facaden. Derfor blev instrumenterne kun principal 4 -baserede. Instrumentet i Skuldelev besidder en meget smukt klingende 18 PO-bladet

19 BAGGRUND & DEBAT og karakterfuld Træ-gedakt 8, et register der med sine kammermusikalske egenskaber var populært i orgelbevægelsens tidlige orgler. Ligeledes kan nævnes Quintatøn 8, der også tilføjer instrumentet en særegen personlighed. De blide stemmer kontrasteres af den lyse og klare scharf-baserede plenumklang. Et lille instrument med en stor karakter. kampen om markedet udvikledes et kapløb mellem orgelbyggerierne. Det resulterede i billigere, masseproducerede typeorgler. Der blev set forretningsmæssigt og rationelt på produktionen af instrumenterne snarere end musikalsk. Især hos de store irmaer som Frobenius blev der i 60 erne og 70 erne bygget mange af de lidt karakterløse typeorgler til landsbykirkerne hvor irmaet fra 40 erne til slutningen af 50 erne ellers havde bygget mange fremragende og karakterfulde neobarokke ét-manuals-instrumenter, som både besad en individuel klanglig Frobenius, 1952: (7 st. med pedal) Gedakt 8 (egetræ) Quintatøn 8 Principal 4 Rørfløjte 4 Gemshorn 2 Scharf II Subbas 16 karakter og en arkitektonisk udformning tilpasset det pågældende kirkerum. Produktionen hos irmaer som Troels Krohns Frederiksborg Orgelbyggeri og I. Starup & Søn gik også meget hurtigt, hvilket resulterede i mange instrumenter af tvivlsom kvalitet klangligt ucharmerende og pågående. Rent klangligt eskalerede det for dem i denne periode, så intonationen blev kraftigere, lysere og mere overtonerig, og instrumenterne udviklede sig til rene, oftest principal 4 -baserede, skrigekasser. Som oprør mod denne udvikling dukkede nye orgelbyggerier som Jensen & Thomsen og Carsten Lund op, hvor små instrumenter med en særegen klanglig karakter og høj håndværksmæssig kvalitet blev skabt. SMÅ ORGLER MED STORE MULIGHEDER Små orgler kan have rige musikalske muligheder inden for et musikalsk repertoire, der passer til instrumentet. Men det kan samtidig skabe udfordringer for organisten at lære orglets musikalske sjæl at kende og at inde ud af, hvilken musik der gør sig bedst på og er tiltænkt instrumentet. Det er vigtigt, at landsbyorganister gennem deres uddannelse får forståelse for de små orglers muligheder. Der indes et stort repertoire på meget højt musikalsk niveau for disse instrumenter, især i den tidlige barokmusik. Men gennem PO-uddannelsen er mange organister desværre blevet sporet ind på, at et landsbyorgel skal have to manualer og pedal. Det repertoire, man stifter bekendtskab med gennem uddannelsen og eksamen, er efterhånden standardiseret til kun at rette sig mod to-manualsorgler eller større instrumenter. Alt for mange organister har derfor den opfattelse, at PO-bladet 19

20 BAGGRUND & DEBAT Sigerslevvester Kirke, Frederikssund Provsti (1975) Jensen & Thomsen-instrumentet synes italiensk inspireret i sin opbygning. Ikke mindst principal-klangen minder om, hvad man finder i historiske barokorgler. Typisk for de små italienske barokorgler er principalerne, der er snævre i mensuren i bassen, nærmest som en gambe, mens de mod diskanten med en videre mensur bliver mere fløjteagtige. Ud over de smukt klingende principalregistre, rummer orglet karakterfulde og spinkle fløjtestemmer, som bibringer instrumentet noget kammermusikalsk. Sivfløjte 1 er en fløjte i italiensk stil, som føjer lys og klarhed til orglets plenum. Jensen & Thomsen, 1975: (7 st., anhangspedal) Principal 8 Gedakt 8 Oktav 4 Rørfløjte 4 Oktav 2 Gemshorn 2 Sivfløjte 1 Bavelse Kirke, Næstved Provsti (1978) Carsten Lund-orglet i Bavelse er yderst specielt med sin Rauschquint, der er opbygget som 4-kors-kornet i diskanten fra c. Registeret har derved en terzmixtur-effekt, som giver orglets plenumklang et helt særligt krydderi, ikke mindst i kraft af Kirnberger III-tempereringen, som orglet er stemt i. Gambe 8 har nærmest karakter af og funktion som en snæver principal 8, en principalklang, ligeledes kendt fra de tidlige barokorgler. Carsten Lund, 1978: (4 st., anhangspedal) Gambe 8 Principal 4 Fløjte 2 Rauschquint IV disse orgler er for små og har alt for begrænsede muligheder og de bliver meget skuffede, når de i deres stillinger kommer ud til de mindre orgler i kirkerne. Men dette er helt forkert. I kirkemusikskolernes undervisning bør man altså tilgodese mulighederne og kvaliteterne i de små instrumenter. STØRRE ORGLER UDEN KARAKTER En fokusering på større tomanualsorgler kombineret med ringe økonomi i kirkerne fører i værste tilfælde til indkøb af digitale orgler i stedet for satsning på et rigtigt kvalitetsorgel med ét manual. Menighedsrådene burde oplyses bedre om dette. I stedet for at kassere mindre orgler fra 60 erne og 70 erne med dårlig klang kan man i mange tilfælde forbedre dem ved efter- eller omintonation, hvis de teknisk og mekanisk set er i orden. Eventuelt kan man også udskifte piberne i en enkelt af orglets stemmer. Andre steder bygger man nye orgler, der faktisk både klangligt og arkitektonisk er for store til kirkerummet. Det vil ofte gå ud over instrumentets klanglige kvaliteter, da klangstyrken intonationsmæssigt bliver holdt nede, for at det store orgel ikke 20 PO-bladet

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Kirken i kravlehøjde. Nr. 2, 2015

Kirken i kravlehøjde. Nr. 2, 2015 Kirken i kravlehøjde Nr. 2, 2015 Læs i Pulsen: Kirken i Kravlehøjde a. 1 Nye melodier af Poul Raaby.. s. 3 CD med 40 nye Melodier. S. 3 Bestyrelsesmøde i FRIK. S. 4 Melodi af Poul Raaby.. s. 5 Korstævne..

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Korstævne 2013. Nr. 3, 2013. Læs i Pulsen:

Korstævne 2013. Nr. 3, 2013. Læs i Pulsen: Korstævne 2013 Nr. 3, 2013 Læs i Pulsen: Korstævne 2013.s.1 Nyt korhæfte..., s.2 Generalforsamling s.3 Årsregnskab.. s.4 Anmeldelse af Dagen vækkes... s.5 Inspirationsdag..s.6 Nye salmemelodier s.7 Korstævne

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Wupti så gik der lige 25 år

Wupti så gik der lige 25 år Wupti så gik der lige 25 år Nr. 3, 2012 Læs i Pulsen: Wupti s. 1 Korstævne s. 3 Generalforsamling s. 3 Salmer i spil - anmeldelse s. 4 Konference s. 5 Frik-klassikere s. 6 En del konferencer om kirke og

Læs mere

Træk fra FRIK s 25 årige historie af Willy Egmose

Træk fra FRIK s 25 årige historie af Willy Egmose Nr. 2, 2012 Læs i Pulsen: Træk af FRIK s 25- årige historie s. 1 Debat om ny Kirkemusikuddannelse s. 2 Billeder fra tidligere korstævner s. 4 Korstævnetema s. 6 Luk højmessen s. 7 Pilgrim s. 7 FRIK s bestyrelse

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Stor interesse for liturgi-muligheder

Stor interesse for liturgi-muligheder Nr. 1, 2014 Læs i Pulsen: Liturgikonference s. 1 Salmer i nyt lys... s. 3 Debat om salmer.. s. 4 Korstævne 2014.. s. 5 Salmer alle vegne s. 7 Stor interesse for liturgi-muligheder FRIK-temadagen viste,

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12

NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 NR. 12 DECEMBER 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SALMER MED HOLGER, HANS ANKER & CO. SIDE 12 AT NETVÆRKE OM NYE SALMER Syng Nyt vil arbejde for udbredelsen af nye salmer. I oktober blev netværket for alvor skudt

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

NYT Nr. 4 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 4 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 4 2015 Karl Iver Buse, 90 år i efteråret 2015 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand:

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne.

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Kirkemusikhøjskole 2012-13 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Velkommen til endnu en sæson i Kirkemusikhøjskolen. Denne sæson vil være præget af variation, inspiration og

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Sager til drøftelse / beslutning

Sager til drøftelse / beslutning Møde i Menighedsrådet den 25. november 2014 kl. 17.30, åbent møde. Der påregnes ikke at være sager til behandling på lukket møde. Fraværende med afbud: Christer Teilmann Damm Sager til drøftelse / beslutning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000 Den folkekirkelige Udviklingsfond. Tilsluttede ansøgninger 2010 (dok.nr. 38642/10) Dok.nr. Ansøger navn Projekttitel Projekt beskrivelse Ansøgt beløb i kr. Samlet Begrundelse budget i kr. Tids-horisont

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere