INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark Forandringens vinde skaber innovation Sommertilbud til IPA-børn Polarkrydstogt til Svalbard

2

3 INDHOLD 6 6 FORANDRINGENS vinde 15 Hvad med IPA s SOCIALE PROFIL? 17 IPA s SOMMERTILBUD 19 Hvordan skal IPA bruge IT I FREMTIDEN? 20 Et TILBAGEBLIK på IPA Nyt 21 FLYTTEMEDDELELSE 23 Skal du i HORSENS STATSFÆNGSEL? 24 WE WILL ROCK YOU! 28 POLARKRYDSTOGT til Svalbard FORPREMIERE på Kvinden i buret 39 Præsentation af THE SECOND WORLD SEMINAR 41 COMEDY AID Du inviteres til FAMILIEDAG I ARRESØHUS UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark 28 IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Bevilling-Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg Mob.tj Priv ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt, nr. 2/2014 skal indsendes til redaktionssekretæren inden den 22. april FORSIDEBILLEDET Darren Neil fremviser stolt én af de store flotte heste for IPA-vennerne fra Viborg. IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr

5 LEDER Generalsekretær Niels Henrik Bak Fokus på udvikling Tiden flyver af sted hvilket den virkelig også gør i IPA. Et travlt 2013 er blevet afløst af et mindst lige så travlt Når I læser disse linjer er generalforsamlingerne i lokalforeningerne og kredsene vel overstået. I har haft muligheden for at være med til at bestemme IPA fremtiden i den lokalforening og kreds, hvor I hører til. Jeg håber I har deltaget og derved gjort brug af jeres stemme og mulighed for at være med til at bestemme, hvad IPA skal gøre I jeres område i fremtiden. Jeg har selv haft muligheden for at deltage i en del generalforsamlinger, og har derved oplevet mange aktive lokalforeninger. Disse mange aktiviteter er medvirkende til, at vi kan blive ved med at få flere nye medlemmer, og fortsat have en levende, aktiv og interessant forening. IPA i Danmark ser fremad mod et interessant år, startende med et udvidet hovedbestyrelsesmøde der afholdes i Harrislee i Tyskland lørdag den 3. maj med repræsentanter fra alle IPA kredsene og fra mange lokalforeninger. Alle kredse er blevet opfordret til at tage et ungt medlem med til mødet, for at IPA derved på sigt kan få yngre og nye medlemmer i de forskellige bestyrelser i kredse og lokalforeninger. Hovedbestyrelsen har endvidere iværksat en Facebook camp i marts måned i IPA Center Esbjerg. Her skal Facebook diskuteres, hvorefter vi forventer at alle IPA kredse får deres egen Facebook gruppe, hvorved vi alle vil have endnu flere muligheder for at kommunikere med vore IPA medlemmer. Vi håber på at danske IPA medlemmer i år vil deltage i endnu flere kurser på Schloss Gimborn i Tyskland, idet det er med til at professionalisere IPA. Ideen med de rigtig gode faglige kurser er selvfølgelig også den sociale vinkel, samt den internationale kontakt med andre IPA medlemmer fra forskellige lande. I kan læse yderligere om disse kurser på vores hjemmeside www. ipa-dk.dk På hjemmesiden kan I også se at IPA i Danmark igen har planlagt at afholde sine ungdomsture, hvor I kan tilmelde jeres børn eller børnebørn. Igen i år findes der spændende ture både i Danmark og i Tjekkiet, som de unge kan deltage i. Hvis I har ideer som andre IPA medlemmer kan få brug for, så hjælp os endelig med at gøre vores hjemmeside endnu bedre og mere aktiv. Kontakt enten vores webmaster direkte eller via jeres kontaktpersoner i kredsene. Afslutningsvis vil jeg ønske alle et godt IPA forår og god IPA sommer med mulighed for deltagelse i masser af IPA aktiviteter i jeres respektive lokalforeninger og kredse. Lad os sammen gøre 2014 til endnu et aktivt IPA år. Servo per Amikeco (tjene igennem venskab) Niels Henrik Bak, generalsekretær IPA-nyt nr

6 Forandringens vinde! Den internationale præsident, schweizeren Pierre-Martin Moulin. 6 IPA-nyt nr

7 AF præsident Michael Boolsen, IPA Sektion Danmark. FORANDRINGENS VINDE ser nu også langt om længe ud til at blæse støvet af det internationale forretningsudvalg, der synes at have viljen til at rejse sig af deres langvarige tornerosesøvn. Læsere af dette blad vil vide, at jeg stort set i al den tid, jeg har været præsident for den danske sektion og dermed delegat til den internationale hovedbestyrelses møder, har været dybt frustreret over ikke en gang tempoet, men manglen på tempo i det internationale arbejde. Jeg var noget demotiveret efter mit første møde i 2007, men blev enig med mig selv om, at det nok bare var mig, der skulle finde mig til rette i denne sammenhæng og forstå arbejdsmetoderne. Det blev nu bare ikke bedre med tiden tværtimod syntes der at blive føjet endnu flere bakgear til den aldrende maskine. Hvad værre var, at ethvert forsøg på at kigge fremad og skabe fremdrift blev forhindret af den gennem mange år siddende præsident Michael Odysseos. Han kunne gøre dette, fordi de internationale regler nærmest er sværere at ændre end den danske grundlov. Og disse regler er bestemt ikke skrevet med dynamik og innovation for øje! Da Odysseos langt om længe valgte at træde tilbage i 2012 stod valget i sidste ende mellem den internationale kasserer Pierre-Martin Moulin og den internationale generalsekretær Georges Katsaropoulos. Set fra den danske stol var det i virkeligheden valget mellem dynamik og innovation eller stagnation. Afstemningen er selvfølgelig hemmelig, men det er ingen hemmelighed hvem der stemte hvad! Delegaterne er ret åbenmundede om deres valg blandt andet ansporet af den forudgående lobbyisme for den ene eller den anden kandidat. Denne åbenmundethed viste da også, at det typisk var de lande, der mener, at vi skal gå med meget små skridt om overhovedet nogen der stemte for Katsaropoulos. Som bekendt faldt valget på Moulin. Et meget heldigt valg set fra min stol, idet jeg uden at blive unødigt teatralsk godt kan tilkendegive, at alt andet efter min opfattelse ville have ført til på sigt, at International Police Association stille og roligt visnede hen og endte som en udtørret potteplante i vindueskarmen. Dette skete heldigvis ikke! Efter valget i 2012 bad det nye PEB (forretningsudvalg) os skrive vore ønsker for fremtiden. Mit ønske for dem var og er at de er modige og tør ville forandringen PEB 1. From Eilat to Copenhagen Review SWOT Analysis 2. From Copenhagen to Potsdam Which way to take? 3. From Potsdam to anywhere! Tough start! Commissions Working process (a & d + deadlines ) Communication (increase skype) Job description Division of sections Meetings Nottingham : early one / 2 members missing Brazil Joint meeting with South American sections Representation Attendance to many international gatherings SIONS Meetings Goals and projects Follow up IAC Administrator : Stephen Crockard Newsletter : important changes Support to PEB members Use of new templates Modernised process Web support and development >> IPA-nyt nr

8 Handicaphjælpen ApS Langebjergvænget 10A, st.tv Roskilde Tlf GALERIE MODERNE SILKEBORG Grundlagt 1962 Hostrupsgade Silkeborg Danmark Tlf Fax IPA-nyt nr

9 Limited adaptability heavy structure No job description for positions No communication strategy Development strategy : lack of concept Values and fundamental principles History and experience International Statute Lack of international engagement Autarky attitude Recruitment strategy / renewal of the members Partnership and social actions not well defined Internal issues ONG recognition Well developped Partnership Huge potential Good will and dedication of the members Jeg er næppe den eneste, der har ønsket dette særligt ikke henset til de mange forudgående drøftelser, vi har haft i blandt andet Det Nordeuropæiske Forum. Og det er overordentligt glædeligt, at det er lige netop den udfordring, PEB og nok i særdeleshed den nye præsident har taget op. På IEC-mødet i København valgte præsidenten at aflægge sin beretning i en helt ny form, hvor han ikke blot bevidstløst remsede en hel masse møder og arrangementer op. Han havde derimod lavet en analyse, han kaldte Fra Eilat til København til Potsdam med reference til værtsbyerne for de internationale hovedbestyrelsesmøder. Hovedparten af beretningen formede sig som en såkaldt SWOT-analyse (analyse af styrker/ svagheder/muligheder/trusler), og jeg vil her kort gennemgå hans analyse, som jeg også har haft lejlighed til at præsentere for den danske bestyrelse. Det er min bestemte opfattelse, at analysen rummer mange spændende input til en debat, som vi også er nødt til at tage i den danske sektion. Development of the partnerships Work on long term projects Fearless to changes Get a better recognition : In the police force Outside the police force Towards the politics Towards the public Statu quo Other associations more dynamic Lack of offer for the young officers Loss of credit from the national authorities Loss at a short / medium term of our international recognition Lack of dynamism Not enough questioning >> IPA-nyt nr

10 Good growth of theassociation for a long time : no questioning Same leaders in charge for too long? Not enough young members involved? Dogmas such as : ask not what IPA can do for you, ask what you can do for IPA! or : too many motions are harmful for the association Fear of change : fixed procedures (6 years to changesomething ) 2. From Copenhagen to Potsdam Which way to take? The three great essentials to achieve anything worth while are : hard work stick-to-itiveness common sense. Thomas Edison Vision Business plan IPA HOUSE Structures Documents Communication Working process «Servo per Amikeco» Structures PEB Redefine positions and titles Restructure the administrative field Restructure the operative field Provide more mutual support IEC + WC Erase difference Composition COMMISSIONS Restructuring Clearer definition Documents Define a more logical hierarchy Statute Rules Directives Simplify Guidelines Common sense Adapt Too stiff right now Erase some illogism 10 IPA-nyt nr

11 Communication Internal PEB Commissions Events and projects Corporate design External NGO International organizations Political level Police level Media Som styrker pegede Moulin på følgende: Værdier og grundlæggende principper Historie og erfaring Internationale vedtægter NGO anerkendelse Veludviklede partnerskaber Stort potentiale Medlemmernes goodwill og dedikation. Working process Simplify the existing ones Define new ones Use modern tools Svaghederne var følgende: Tung struktur og begrænset tilpasningsevne Ingen stillingsbeskrivelse for de forskellige hverv Ingen kommunikationsstrategi Manglende udviklingsstrategi Begrænset internationalt engagement Selvtilstrækkelighed Manglende hvervestrategi for nye medlemmer Partnerskab og socialt engagement er ikke veldefineret Interne problemer. På den mere positive front tegnede han dette billede af muligheder: Udvikling af partnerskaber Arbejde på langsigtede projekter Frygtløs i forhold til forandringer Opnå bedre anerkendelse o Inden for politiet o Uden for politiet o I forhold til politikere o I forhold til offentligheden EXTRAORDINARY WORLD CONGRESS POTSDAM 2014 What? General review of the IPA Structure / documents / communication / working process Written request from at least half of the sections according to article 5 of the Statute When? From CPH to Potsdam (schedule) Who? IP assisted by PEB and commissions + presentation process to sections >> IPA-nyt nr

12 Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS Sankt Peders Stræde København K Tlf k.dk Hvidkærvej Odense SV Business Car Denmark Østre Teglgade 2-1 floor 2450 København SV Tlf IPA-nyt nr

13 3. From Potsdam to anywhere! Men vi er også udsat for en række trusler: THE WORLD IS OURS! Status quo Mere dynamik i andre organisationer Manglende tilbud til unge medlemmer Tab af tillid hos de nationale myndigheder Tab af anerkendelse på både kort og langt sigt hos internationale organisationer Fravær af dynamik Ikke tilstrækkelig vilje til at stille spørgsmål. Romain MINY Pierre-Martin MOULIN International treasury Dele af analysen kan forekomme lidt i modstrid med sig selv, men det giver på den anden side mening at sige, at hvad der er vores styrke kan også blive vores svaghed. Det kommer alt sammen an på, hvordan vi forvalter det, vi har bygget op. Hvis vi skal bryste os lidt i den danske sektion kan man med en vis berettigelse sige, at det, den internationale præsident peger på, i et væsentligt omfang er, hvad vi allerede har sat til debat. Men det er jo ikke nok blot at sætte ting til debat. Vi glæder os meget i den danske sektion til at høre nærmere om Moulins ideer om, hvordan vi kommer videre fra SWOT-analysen til ideudvikling og implementering af nye tiltag, som kan styrke IPA både internationalt og ude i de enkelte sektioner. Heldigvis lykkedes det, trods intens modstand fra de sektioner, der gerne vil holde IPA fast i forrige århundrede, at få truffet en beslutning om, at det næste møde i den internationale hovedbestyrelse skal være en ekstraordinær verdenskongres med beslutningskompetence i forhold til de internationale statutter og regler. Vi går lysere tider i møde i IPA og vi skal følge lyset! IPA-nyt nr

14 Sponsoreret MAN S BEST MEDIA Fuglsøcentret Dragmurvej Tlf Tømrerfirma M. C. OVERGAARD A/S v/brian Vangsgaard Pantervej 1, 7700 Thisted Tlf IPA-nyt nr

15 Hvad med IPA s sociale profil? Præsidenten skriver. Har IPA et socialt ansvar både internationalt og nationalt? Mit klare svar er JA! Vi har et socialt ansvar blandt andet fordi: Intet menneske og ingen organisation kan eksistere uden at forholde sig til omverdenen Vores forening udspringer af politi og anklagemyndighed, hvis arbejde i meget høj grad foregår i et socialt samspil Vi har et overskud på det menneskelige niveau, der både kan og skal omsættes i forhold til dem, der har et behov På IEC-mødet i København havde det internationale forretningsudvalg (PEB) sat temaet gadebørn som hovedtema for mødet. Temaet har gennem nogle år været behandlet som et tema på internationalt plan men det har levet et relativt stille liv i en af kommissionerne. Den britiske sektion har været foregangsland på området, hvilket falder naturligt i tråd med, at en af nøglespillerne på dette område, NGO en Consortium for Street Children (CSC), er Londonbaseret. En repræsentant for CSC havde lejlighed til at komme til IEC-mødet og fortælle om organisationens arbejde med gadebørn verden over. Det vil føre vidt at fortælle om CSC s arbejde her, men organisationens hjemmeside er meget informativ (http://www.streetchildren.org. uk/) og det kan faktisk læses på hjemmesiden, at IPA og CSC har indgået et partnerskab. CSC udnævnte med støtte fra blandt andre den britiske regering den 12. april som international dag for gadebørn og søger i øjeblikket støtte til at få FN til at anerkende dagen internationalt. Michael Boolsen Den danske sektion havde i forbindelse med IEC-mødet valgt at bede om, at de gaver, der traditionelt gives til værtssektionen, i stedet blev givet som en donation til SOS Børnebyerne. Der blev samlet i alt ind ved denne indsamling, som vi kunne øremærke til SOS Børnebyernes arbejde i Syrien. På det seneste hovedbestyrelsesmøde drøftede vi den sociale profil. Der var bred enighed om, at vi bør støtte dette fra dansk side. Vi drøftede blandt andet mulighederne for i et samarbejde med den moldaviske sektion at samle legetøj, tøj og andre effekter ind til børnehjem i det land, der regnes som Europas fattigste. Dette er delvis inspireret af min egen erfaring med at fylde bilen med legetøj og køre det til Moldova til en børnehave, der er protektioneret af IPA Moldova. Legetøjet vakte stor begejstring og var rejsen værd. Der er forskellige muligheder for at bringe tingene til de lande, hvor vi gerne vil gøre en indsats. Lad os arbejde sammen om gode projekter! Servo per Amikeco Michael Boolsen IPA-nyt nr

16 1 uge i IPA-center Esbjerg (9-12 år) 1 uge på M/S Bien Sydfyn Rundt (13-15 år) 1 uge med sjove aktiviteter i Tjekkiet (15-18 år) Er du mellem 9 og 12 år, kan du i perioden fra søndag den 29. juni til lørdag den 5. juli 2014 tage med på sommerlejr i IPA-center Esbjerg, hvor der er plads til cirka 20 børn. IPA-center Esbjerg ligger bare 200 meter fra stranden, så der bliver rig mulighed for at bade, bygge sandslotte og spille bold på stranden. Derudover bliver der arrangeret udflugter til spændende steder, så har du lyst til en spændende og sjov uge, så skal du sætte kryds i kalenderen og få sendt en tilmelding. Der er 5 voksne turledere med til at sørge for, at I alle sammen får et rigtigt fedt ophold. Og så koster det kun 900 kr. Her skal jeg dog nævne, at du selv skal sørge for lidt lommepenge samt transportudgiften til og fra Esbjerg. Der plejer at blive arrangeret fælles togtransport fra København alt efter behovet. Er du mellem 13 og 15 år, så var det måske en kanon oplevelse i perioden fra søndag den 20. juli til lørdag den 26. juli 2014 at deltage i sejlturen Rundt i Det Sydfynske Øhav med galeasen M/S BIEN, hvor der er plads til 20 rigtige teenagere. På turen kommer du til at deltage i alt normalt forefaldende arbejde om bord her kan jeg nævne navigation, styre skibet, sætte sejl, lave mad, vaske op og rydde op. Der bliver også tid til badeture, fiskeri, og skulle der blive lidt tid til overs, er der mulighed for at spille kort, fortælle vittigheder og sove under anderledes forhold end hjemme. Du får helt sikkert også knyttet nye venskaber på denne tur. Da du ikke skal stå med hele ansvaret selv, så er der udover besætningen 4 voksne turledere med. Og så koster det kun 950 KR. Her skal du så lige lægge mærke til, at du selv skal betale for transport til og fra Korsør samt medbringe lidt lommepenge. Er du mellem 15 og 18 år, så kan IPA igen i år i perioden fra søndag den 29. juni til lørdag den 5. juli 2014 tilbyde aktivitetstur til Tjekkiet. Vi skal de første to dage bo på et hyggeligt sportshotel, hvor der bydes på en masse aktiviteter, f.eks. beachvolley, øksekast og selvfølgelig en dukkert i poolen. Programmet ligger ikke helt fast, men vi skal bl.a. riverrafte. De to sidste overnatninger bliver i Prag, hvor vi skal shoppe og på sightseeing. Der er plads til 40 unge på denne tur, og der er 5 voksne turledere med. Turen er alkoholfri og koster kun KR. Herudover skal du selv sørge for lidt lommepenge og transport til og fra et af bussens opsamlingssteder i Nyborg, Odense, Fredericia eller Aabenraa. Ansøgning skal indgives senest 12. april 2014 og kan kun indgives via IPA s hjemmeside Status på tilmeldingerne vil løbende blive opdateret på IPA Sektion Danmark Facebook! Hvis du ikke har hørt andet inden den 21. april 2014, så skal du med på den ansøgte tur og vil senere få direkte besked fra de enkelte turledere med nærmere oplysninger. I tvivlstilfælde kan undertegnede kontaktes jf. nedenstående. Sundvej Horsens Tlf Johni Müller, Særlov i Odense, Fyns Politi, tlf IPA-nyt nr

17 IPA s sommertilbud til dig - der er mellem 9 og 18 år, og er barn af et IPA-medlem Det gode skiv M/S Bien ligger klar i Korsør og venter på det unge mandskab fra IPA. IPA-nyt nr

18 Borbjergvej Hemmet Tlf TRADITIONEL THAI MASSAGE A/S Danmarks hurtigste leveringstid på professionel oversættelse Alle sprog: fortroligt præcist hurtigt - erfaring i forbindelse med: retsafhandlinger vidneafgivelse afhøringer Dæmningen 34 B, Vejle Tlf Afslapning - Velvære - Ny energi Spættevej Silkeborg Tlf Advokatfirmaet Charles Lindberg Godthåbsvej 6 B 9230 Svenstrup IPA-nyt nr

19 Hvordan skal IPA bruge IT i fremtiden? AF generalsekretær Niels Henrik Bak, IPA Sektion Danmark. JA det er et godt spørgsmål, som mange har en mening om. Jeg er en af de personer, der som alle andre politifolk er vant til at bruge forskellige IT systemer og IT programmer, ligesom jeg selvfølgelig har forskellige mail konti. Endvidere er jeg selvfølgelig også på Facebook, Twitter, Linkedin, Messenger, Skype m.m. Jeg er overbevist om, at jo mere vi informerer og kommunikerer ved hjælp af disse forskellige sociale medier, jo bedre vil de enkelte IPA medlemmer føle sig orienteret om hvad der sker, og hvilke muligheder der er for at deltage i forskellige arrangementer. Er det kun de unge der benytter disse sociale medier? NEJ diverse undersøgelser viser at også de middel aldrende og mange pensionister er begyndt at bruge disse medier, og flere kommer til hver dag. Derfor mener jeg at IPA fortsat skal være med til at hjælpe endnu flere over på disse forskellige medier ved at gøre dem attraktive, informative og vedkommende for vore medlemmer. Og således at vi alle bliver klædt endnu mere på til fremtiden, hvor der helt sikkert ikke vil blive sendt så mange breve og udgivet så mange magasiner, som vi har vænnet os til. IPAS HJEMMESIDE Den danske IPA sektion har efterhånden lokket mange mennesker på internettet, og IPA s hjemmeside har haft mange besøgende igennem tiden. Men det kræver en indsats, hvis vi også fremover ønsker, at vore medlemmer og andre gæster besøger hjemmesiden. Det er ikke tilstrækkeligt, at hjemmesiden fremstår pænt og let forståelig heller ikke selvom den for nylig blev udråbt som den næstbedste IPA-hjemmeside indenfor organisationen. Nej, vore medlemmer skal gå på hjemmesiden som noget ganske naturligt akkurat som mange i dag åbner mailboksen for lige at se, hvad der er kommet. Det skal være spændende, det skal være informativt og måske som det vigtigste, skal hjemmesiden hele tiden føres a jour og fornyes. Det er virkelig store krav, selvom jeg kun nævner de mest elementære nødvendigheder. Men det er nødvendigt, hvis vi ønsker at brugerne og andre gæster lige kigger forbi siden. Og vi må gøre os klart, at en webmaster uanset et stort engagement ikke er i stand til i tilstrækkelig grad alene at gøre siden attraktiv og holde den ajourført. For at forstå omfanget kan det oplyses, at IPAs hjemmeside i dag består af op imod 300 sider, der skal kontrolleres og føres a jour noget, der kræver overblik. Vi må i organisationen have flere gode kræfter på banen, som føler engagement og ansvar for IPAs hjemmeside! FAcEBOOK Nogle af de yngre ledelseskræfter i IPA har taget initiativ til at oprette Facebook Grupper, hvor man kan koble sig på og modtage informationer, samt deltage i debatter ja, man kan kort sagt fremkomme med sin mening og sine kommentarer indenfor gruppen. Nu ser IPA frem til hvad vores Facebook camp til marts i IPA Center Esbjerg fører til. Lad mig ikke foregribe begivenhedernes gang, men jeg håber vi snart vil se endnu flere Facebook grupper rundt omkring i landet gerne som minimum én i hver kreds, og hvad bliver så det næste? Man kan jo forestille sig oprettelse af interessegrupper, hvor vi allerede har set de første initiativer, bl.a. af nogle MC-klubber. Nu er det jo almindelig kendt, at nogle mennesker nærmest får røde knopper, når talen falder på IT, og deres holdning er at sådan noget vil de ikke beskæftige sig med. Også medlemmer med disse holdninger er rigtig velkomne i IPA, og vi vil bedst muligt forsøge at betjene dem og informere dem på mere traditionel vis også i fremtiden. Alligevel håber jeg, at dette er en lille appetit vækker, som kan være med til at DU vil gøre dit til at bruge de sociale medier indenfor IPA i fremtiden! Jeg ser frem til at møde jer derude. IPA-nyt nr

20 Et tilbageblik på IPA Nyt AF Svend Sandberg, redaktionssekretær og tidligere medlem af IPAs hovedbestyrelse. Svend Sandberg. Med usvigelig sikkerhed er debatten om IPA Nyt blusset op med jævne mellemrum de seneste år. Jeg har med stor fornøjelse haft lejlighed til at deltage i flere af disse drøftelser, hvor nogen slår til lyd for, at det er for omkostningskrævende at udgive vores medlemsblad, medens andre ser udgivelsen som en nødvendighed. Der hersker ikke tvivl om, at jeg har fået prædikatet som fortaler for udgivelse af bladet og det er helt fint, men til gengæld ikke helt dækkende. Min grundholdning er, at med respekt for de demokratiske beslutningsprocesser, skal vi udgive medlemsbladet så længe der er et behov og medlemmerne samtidig ønsker det. I forbindelse med debatterne sker det næsten altid, at nogen af de valgte tillidsfolk gerne vil give deres besyv med, og fremsættet holdninger uden at have sat sig ordentligt ind i, hvad der ligger til grund for bladets udgivelse. Det er selvfølgelig helt legalt, men med et forfængeligt håb om mere saglige debatter i fremtiden, vil jeg forsøge at tegne et billede af medlemsbladets udvikling frem til i dag. Da jeg i 1971 meldte mig ind i IPA var det med truslen om, at det i hvert fald ikke var skadelig for en fastansættelse i politiet, og på det tidspunkt var der mig bekendt ikke noget som hed IPA Nyt i Danmark. Foreningsmeddelelser skete typisk ved opslag på en tavle i vagtstuen eller i kantinen på politistationerne, hvad enten der var tale om et arrangement eller et møde. På det tidspunkt havde ingen kopimaskiner. De mest avancerede skrev en stencil og duplikerede derefter indbydelsen, eller hvad det nu var, til uddeling blandt et begrænset antal medlemmer. Informationsniveauet var således relativt lavt indenfor IPA, og således fortsatte det op gennem 70-erne og i de første år af 80-erne. De mest kreative tillidsfolk fremstillede små hæfter i A-5 format og enkelte lavede endda hæfter i A-4 format. Men engang i løbet af 80-erne blev idéen om at udgive et IPA-blad drøftet på et hovedbestyrelsesmøde, og som jeg husker det, blev der først besluttet en struktureret udgivelse sidst i 80-erne. Jeg husker, at Frank Scheegell blev valgt som redaktør og på et tidspunkt fremlagde en plan for udgivelse af 4 numre om året, og som noget ganske nyt var alle bladene i farver. Foreningen havde dengang ikke økonomi til sådanne udgivelser, men der blev indgået kontrakt med Nordisk Kriminalreportage, der påtog sig at tegne annoncer, trykke bladet og udsende det til alle IPAs medlemmer. Annoncetegningen var dengang så givtig, at det ikke alene kunne betale for bladets udgivelse, men desuden var der et overskud, som tilfaldt IPA. I de følgende år udviklede IPA Nyt sig til en god indtægtskilde for foreningen, og nok så vigtigt blev bladet brugt til at kommunikere med 20 IPA-nyt nr

21 medlemmerne. D.v.s. der var egentlig tale om énvejs-kommunikation, fordi IPAs ledelse ikke ønskede at bladet skulle blive forum for meningsudvekslinger en holdning, som er blevet fastholdt siden, men som helt sikkert bør debatteres. Frank skal have æren for at IPA Nyt udviklede sig fra kopi-format til et læseværdigt medlemsblad i flotte farver. Det var også hans fortjeneste, at bladet i nogle år blev en betydningsfuld indtægtskilde for IPA. Træerne vokser bare ikke ind i himlen, og i 2005 måtte vi til at finde en anden samarbejdspartner i stedet for Nordisk Kriminalreportage. Jeg vil ikke gå i detaljer omkring bruddet, og de nye samarbejdspartnere var og er meget samarbejdsvillige, men der er nye tider, hvor annoncetegningen er mindre givtig og hele kommunikationsmønstret er forandret. Det er selvsagt svært at vurdere i hvilken udstrækning medlemmerne sætter pris på et sådan blad. Men det er usvigeligt sikkert, at vi straks får negative tilbagemeldinger, hvis et af bladene falder i standard og ikke lever op til forventningerne. Det har også vist sig, at hvis man forhører sig hos medlemmerne, så er det normale billede, at de er glade for bladet. Men den slags svar afhænger altid af spørgsmålet og måske i højere grad af hvem der stiller spørgsmålet. Én af kredsene foretog på et tidspunkt en undersøgelse af, om deres medlemmer ønskede at udgivelsen af IPA-Nyt skulle fortsætte. Undersøgelsen foregik under en velbesøgt generalforsamling, hvor flere af indlæggene var absolut negative bladet var for dyrt, og de læste det aldrig o.s.v. Afstemningen efter debatten viste ikke særligt overraskende, at næsten 90% af mødedeltagerne ikke ønskede, at medlemsbladet skulle fortsætte. Flere har sagt, om vi da ikke bare kan lave en brugerundersøgelse og lade den bestemme, om medlemsbladet skal fortsætte. For mig at se, er det at flyve til de lette blomster, for hvad fortæller et flertal for ja? og hvad fortæller et flertal for nej? Det giver i hvert fald ikke svar på, om et mindretal af medlemmerne har et behov eller et ønske om information fra medlemsbladet. Det giver heller ikke svar på, om et ophør af medlemsbladet vil medføre så mange udmeldelser af foreningen, at disse udmeldtes kontingent rent faktisk kan betale omkostningerne for bladet. Så en brugerundersøgelse giver jo ikke svar på de spørgsmål, som vi ønsker besvaret! STATuS IPAs ledelse besluttede efter en debat i 2010, at forhøje årskontingentet for at skaffe dækning til udgivelse af IPA Nyt. Nogen har kalkuleret, at de år, hvor bladet gav størst underskud, kostede hvert blad i underkanten af 7,- kr. Siden er der arbejdet intenst på at skaffe indtægter i forbindelse med bladets udgivelse, og efter de sidste forhandlinger med udgiveren, ser det ud til, at bladet kun meget begrænset vil belaste IPAs økonomi. Jeg vil ikke her konkludere på kommunikationen indenfor IPA i fremtiden. Men et er både sikkert og vist, og det er, at foreningen bliver tvunget til at finde kommunikationsmønstre, som målrettes alle foreningens medlemmer. Flyttemeddelelse Navn: Gade: Postnr.: By: Tjenestested: (Notér venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af IPA-nyt) Meddeler hermed at jeg pr.. flytter til: Korrekt navn: Gade: Postnr.: By: Tjenestested: (Notér venligst det korrekte navn og adresse) Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, IPA-nyt nr

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IPAs 50 års jubilæum med fokus på fremtiden! Stor udskiftning i toppen af IPAs internationale ledelse Spændende kursustilbud

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IYG en oplevelse for livet! Kronik: Vi skal ud af dødvandet! Spændende tur til Grønland! INDHOLD 6 6 UFORGLEMMELIGE DAGE

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Det nyeste familiemedlem - IPA Moldova Politihotellet i London Dansker i Cowboyland INDHOLD 6 6

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Fin respons på IEC mødet International Youth Gathering i Schweitz Skal IPA-arbejde honoreres? Generalforsamlinger INDHOLD

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Nordisk møde med nye IPA-venner Vikingerne var internationalt orienteret Politisamarbejde med Tyrkiet gennem IPA Vågnende

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Husk tilmelding til årets IPA-ungdomsture! Ekstremsport i slowmotion en fantastisk oplevelse Sund nysgerrighed åbner døre

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark HUSK dit medlemskort 2015 i indlagte brev Spændende kursusprogram på Schloss Gimborn IPA på vej til en foryngelseskur! Adventure

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark De danske IPA huse Idéoplæg til IPAs Venner Facebookcamp 2014 en god begyndelse IPAs tillidsfolk efter årets valg INDHOLD

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark Ungdomsturene igen en succes med engagerede ledere Skitur med udfordringer Motorcyklen er blevet et hit blandt medlemmerne

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 december 2010 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Læs i dette nummer bl.a. om: På vulkaner IPA Slagelses besøg på Island IEC-møde I Paris set med unge øjne Det bedste af Peru 36 IPA-medlemmer på en

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere