INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark Forandringens vinde skaber innovation Sommertilbud til IPA-børn Polarkrydstogt til Svalbard

2

3 INDHOLD 6 6 FORANDRINGENS vinde 15 Hvad med IPA s SOCIALE PROFIL? 17 IPA s SOMMERTILBUD 19 Hvordan skal IPA bruge IT I FREMTIDEN? 20 Et TILBAGEBLIK på IPA Nyt 21 FLYTTEMEDDELELSE 23 Skal du i HORSENS STATSFÆNGSEL? 24 WE WILL ROCK YOU! 28 POLARKRYDSTOGT til Svalbard FORPREMIERE på Kvinden i buret 39 Præsentation af THE SECOND WORLD SEMINAR 41 COMEDY AID Du inviteres til FAMILIEDAG I ARRESØHUS UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark 28 IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Bevilling-Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg Mob.tj Priv ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt, nr. 2/2014 skal indsendes til redaktionssekretæren inden den 22. april FORSIDEBILLEDET Darren Neil fremviser stolt én af de store flotte heste for IPA-vennerne fra Viborg. IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr

5 LEDER Generalsekretær Niels Henrik Bak Fokus på udvikling Tiden flyver af sted hvilket den virkelig også gør i IPA. Et travlt 2013 er blevet afløst af et mindst lige så travlt Når I læser disse linjer er generalforsamlingerne i lokalforeningerne og kredsene vel overstået. I har haft muligheden for at være med til at bestemme IPA fremtiden i den lokalforening og kreds, hvor I hører til. Jeg håber I har deltaget og derved gjort brug af jeres stemme og mulighed for at være med til at bestemme, hvad IPA skal gøre I jeres område i fremtiden. Jeg har selv haft muligheden for at deltage i en del generalforsamlinger, og har derved oplevet mange aktive lokalforeninger. Disse mange aktiviteter er medvirkende til, at vi kan blive ved med at få flere nye medlemmer, og fortsat have en levende, aktiv og interessant forening. IPA i Danmark ser fremad mod et interessant år, startende med et udvidet hovedbestyrelsesmøde der afholdes i Harrislee i Tyskland lørdag den 3. maj med repræsentanter fra alle IPA kredsene og fra mange lokalforeninger. Alle kredse er blevet opfordret til at tage et ungt medlem med til mødet, for at IPA derved på sigt kan få yngre og nye medlemmer i de forskellige bestyrelser i kredse og lokalforeninger. Hovedbestyrelsen har endvidere iværksat en Facebook camp i marts måned i IPA Center Esbjerg. Her skal Facebook diskuteres, hvorefter vi forventer at alle IPA kredse får deres egen Facebook gruppe, hvorved vi alle vil have endnu flere muligheder for at kommunikere med vore IPA medlemmer. Vi håber på at danske IPA medlemmer i år vil deltage i endnu flere kurser på Schloss Gimborn i Tyskland, idet det er med til at professionalisere IPA. Ideen med de rigtig gode faglige kurser er selvfølgelig også den sociale vinkel, samt den internationale kontakt med andre IPA medlemmer fra forskellige lande. I kan læse yderligere om disse kurser på vores hjemmeside www. ipa-dk.dk På hjemmesiden kan I også se at IPA i Danmark igen har planlagt at afholde sine ungdomsture, hvor I kan tilmelde jeres børn eller børnebørn. Igen i år findes der spændende ture både i Danmark og i Tjekkiet, som de unge kan deltage i. Hvis I har ideer som andre IPA medlemmer kan få brug for, så hjælp os endelig med at gøre vores hjemmeside endnu bedre og mere aktiv. Kontakt enten vores webmaster direkte eller via jeres kontaktpersoner i kredsene. Afslutningsvis vil jeg ønske alle et godt IPA forår og god IPA sommer med mulighed for deltagelse i masser af IPA aktiviteter i jeres respektive lokalforeninger og kredse. Lad os sammen gøre 2014 til endnu et aktivt IPA år. Servo per Amikeco (tjene igennem venskab) Niels Henrik Bak, generalsekretær IPA-nyt nr

6 Forandringens vinde! Den internationale præsident, schweizeren Pierre-Martin Moulin. 6 IPA-nyt nr

7 AF præsident Michael Boolsen, IPA Sektion Danmark. FORANDRINGENS VINDE ser nu også langt om længe ud til at blæse støvet af det internationale forretningsudvalg, der synes at have viljen til at rejse sig af deres langvarige tornerosesøvn. Læsere af dette blad vil vide, at jeg stort set i al den tid, jeg har været præsident for den danske sektion og dermed delegat til den internationale hovedbestyrelses møder, har været dybt frustreret over ikke en gang tempoet, men manglen på tempo i det internationale arbejde. Jeg var noget demotiveret efter mit første møde i 2007, men blev enig med mig selv om, at det nok bare var mig, der skulle finde mig til rette i denne sammenhæng og forstå arbejdsmetoderne. Det blev nu bare ikke bedre med tiden tværtimod syntes der at blive føjet endnu flere bakgear til den aldrende maskine. Hvad værre var, at ethvert forsøg på at kigge fremad og skabe fremdrift blev forhindret af den gennem mange år siddende præsident Michael Odysseos. Han kunne gøre dette, fordi de internationale regler nærmest er sværere at ændre end den danske grundlov. Og disse regler er bestemt ikke skrevet med dynamik og innovation for øje! Da Odysseos langt om længe valgte at træde tilbage i 2012 stod valget i sidste ende mellem den internationale kasserer Pierre-Martin Moulin og den internationale generalsekretær Georges Katsaropoulos. Set fra den danske stol var det i virkeligheden valget mellem dynamik og innovation eller stagnation. Afstemningen er selvfølgelig hemmelig, men det er ingen hemmelighed hvem der stemte hvad! Delegaterne er ret åbenmundede om deres valg blandt andet ansporet af den forudgående lobbyisme for den ene eller den anden kandidat. Denne åbenmundethed viste da også, at det typisk var de lande, der mener, at vi skal gå med meget små skridt om overhovedet nogen der stemte for Katsaropoulos. Som bekendt faldt valget på Moulin. Et meget heldigt valg set fra min stol, idet jeg uden at blive unødigt teatralsk godt kan tilkendegive, at alt andet efter min opfattelse ville have ført til på sigt, at International Police Association stille og roligt visnede hen og endte som en udtørret potteplante i vindueskarmen. Dette skete heldigvis ikke! Efter valget i 2012 bad det nye PEB (forretningsudvalg) os skrive vore ønsker for fremtiden. Mit ønske for dem var og er at de er modige og tør ville forandringen PEB 1. From Eilat to Copenhagen Review SWOT Analysis 2. From Copenhagen to Potsdam Which way to take? 3. From Potsdam to anywhere! Tough start! Commissions Working process (a & d + deadlines ) Communication (increase skype) Job description Division of sections Meetings Nottingham : early one / 2 members missing Brazil Joint meeting with South American sections Representation Attendance to many international gatherings SIONS Meetings Goals and projects Follow up IAC Administrator : Stephen Crockard Newsletter : important changes Support to PEB members Use of new templates Modernised process Web support and development >> IPA-nyt nr

8 Handicaphjælpen ApS Langebjergvænget 10A, st.tv Roskilde Tlf GALERIE MODERNE SILKEBORG Grundlagt 1962 Hostrupsgade Silkeborg Danmark Tlf Fax IPA-nyt nr

9 Limited adaptability heavy structure No job description for positions No communication strategy Development strategy : lack of concept Values and fundamental principles History and experience International Statute Lack of international engagement Autarky attitude Recruitment strategy / renewal of the members Partnership and social actions not well defined Internal issues ONG recognition Well developped Partnership Huge potential Good will and dedication of the members Jeg er næppe den eneste, der har ønsket dette særligt ikke henset til de mange forudgående drøftelser, vi har haft i blandt andet Det Nordeuropæiske Forum. Og det er overordentligt glædeligt, at det er lige netop den udfordring, PEB og nok i særdeleshed den nye præsident har taget op. På IEC-mødet i København valgte præsidenten at aflægge sin beretning i en helt ny form, hvor han ikke blot bevidstløst remsede en hel masse møder og arrangementer op. Han havde derimod lavet en analyse, han kaldte Fra Eilat til København til Potsdam med reference til værtsbyerne for de internationale hovedbestyrelsesmøder. Hovedparten af beretningen formede sig som en såkaldt SWOT-analyse (analyse af styrker/ svagheder/muligheder/trusler), og jeg vil her kort gennemgå hans analyse, som jeg også har haft lejlighed til at præsentere for den danske bestyrelse. Det er min bestemte opfattelse, at analysen rummer mange spændende input til en debat, som vi også er nødt til at tage i den danske sektion. Development of the partnerships Work on long term projects Fearless to changes Get a better recognition : In the police force Outside the police force Towards the politics Towards the public Statu quo Other associations more dynamic Lack of offer for the young officers Loss of credit from the national authorities Loss at a short / medium term of our international recognition Lack of dynamism Not enough questioning >> IPA-nyt nr

10 Good growth of theassociation for a long time : no questioning Same leaders in charge for too long? Not enough young members involved? Dogmas such as : ask not what IPA can do for you, ask what you can do for IPA! or : too many motions are harmful for the association Fear of change : fixed procedures (6 years to changesomething ) 2. From Copenhagen to Potsdam Which way to take? The three great essentials to achieve anything worth while are : hard work stick-to-itiveness common sense. Thomas Edison Vision Business plan IPA HOUSE Structures Documents Communication Working process «Servo per Amikeco» Structures PEB Redefine positions and titles Restructure the administrative field Restructure the operative field Provide more mutual support IEC + WC Erase difference Composition COMMISSIONS Restructuring Clearer definition Documents Define a more logical hierarchy Statute Rules Directives Simplify Guidelines Common sense Adapt Too stiff right now Erase some illogism 10 IPA-nyt nr

11 Communication Internal PEB Commissions Events and projects Corporate design External NGO International organizations Political level Police level Media Som styrker pegede Moulin på følgende: Værdier og grundlæggende principper Historie og erfaring Internationale vedtægter NGO anerkendelse Veludviklede partnerskaber Stort potentiale Medlemmernes goodwill og dedikation. Working process Simplify the existing ones Define new ones Use modern tools Svaghederne var følgende: Tung struktur og begrænset tilpasningsevne Ingen stillingsbeskrivelse for de forskellige hverv Ingen kommunikationsstrategi Manglende udviklingsstrategi Begrænset internationalt engagement Selvtilstrækkelighed Manglende hvervestrategi for nye medlemmer Partnerskab og socialt engagement er ikke veldefineret Interne problemer. På den mere positive front tegnede han dette billede af muligheder: Udvikling af partnerskaber Arbejde på langsigtede projekter Frygtløs i forhold til forandringer Opnå bedre anerkendelse o Inden for politiet o Uden for politiet o I forhold til politikere o I forhold til offentligheden EXTRAORDINARY WORLD CONGRESS POTSDAM 2014 What? General review of the IPA Structure / documents / communication / working process Written request from at least half of the sections according to article 5 of the Statute When? From CPH to Potsdam (schedule) Who? IP assisted by PEB and commissions + presentation process to sections >> IPA-nyt nr

12 Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS Sankt Peders Stræde København K Tlf k.dk Hvidkærvej Odense SV Business Car Denmark Østre Teglgade 2-1 floor 2450 København SV Tlf IPA-nyt nr

13 3. From Potsdam to anywhere! Men vi er også udsat for en række trusler: THE WORLD IS OURS! Status quo Mere dynamik i andre organisationer Manglende tilbud til unge medlemmer Tab af tillid hos de nationale myndigheder Tab af anerkendelse på både kort og langt sigt hos internationale organisationer Fravær af dynamik Ikke tilstrækkelig vilje til at stille spørgsmål. Romain MINY Pierre-Martin MOULIN International treasury Dele af analysen kan forekomme lidt i modstrid med sig selv, men det giver på den anden side mening at sige, at hvad der er vores styrke kan også blive vores svaghed. Det kommer alt sammen an på, hvordan vi forvalter det, vi har bygget op. Hvis vi skal bryste os lidt i den danske sektion kan man med en vis berettigelse sige, at det, den internationale præsident peger på, i et væsentligt omfang er, hvad vi allerede har sat til debat. Men det er jo ikke nok blot at sætte ting til debat. Vi glæder os meget i den danske sektion til at høre nærmere om Moulins ideer om, hvordan vi kommer videre fra SWOT-analysen til ideudvikling og implementering af nye tiltag, som kan styrke IPA både internationalt og ude i de enkelte sektioner. Heldigvis lykkedes det, trods intens modstand fra de sektioner, der gerne vil holde IPA fast i forrige århundrede, at få truffet en beslutning om, at det næste møde i den internationale hovedbestyrelse skal være en ekstraordinær verdenskongres med beslutningskompetence i forhold til de internationale statutter og regler. Vi går lysere tider i møde i IPA og vi skal følge lyset! IPA-nyt nr

14 Sponsoreret MAN S BEST MEDIA Fuglsøcentret Dragmurvej Tlf Tømrerfirma M. C. OVERGAARD A/S v/brian Vangsgaard Pantervej 1, 7700 Thisted Tlf IPA-nyt nr

15 Hvad med IPA s sociale profil? Præsidenten skriver. Har IPA et socialt ansvar både internationalt og nationalt? Mit klare svar er JA! Vi har et socialt ansvar blandt andet fordi: Intet menneske og ingen organisation kan eksistere uden at forholde sig til omverdenen Vores forening udspringer af politi og anklagemyndighed, hvis arbejde i meget høj grad foregår i et socialt samspil Vi har et overskud på det menneskelige niveau, der både kan og skal omsættes i forhold til dem, der har et behov På IEC-mødet i København havde det internationale forretningsudvalg (PEB) sat temaet gadebørn som hovedtema for mødet. Temaet har gennem nogle år været behandlet som et tema på internationalt plan men det har levet et relativt stille liv i en af kommissionerne. Den britiske sektion har været foregangsland på området, hvilket falder naturligt i tråd med, at en af nøglespillerne på dette område, NGO en Consortium for Street Children (CSC), er Londonbaseret. En repræsentant for CSC havde lejlighed til at komme til IEC-mødet og fortælle om organisationens arbejde med gadebørn verden over. Det vil føre vidt at fortælle om CSC s arbejde her, men organisationens hjemmeside er meget informativ (http://www.streetchildren.org. uk/) og det kan faktisk læses på hjemmesiden, at IPA og CSC har indgået et partnerskab. CSC udnævnte med støtte fra blandt andre den britiske regering den 12. april som international dag for gadebørn og søger i øjeblikket støtte til at få FN til at anerkende dagen internationalt. Michael Boolsen Den danske sektion havde i forbindelse med IEC-mødet valgt at bede om, at de gaver, der traditionelt gives til værtssektionen, i stedet blev givet som en donation til SOS Børnebyerne. Der blev samlet i alt ind ved denne indsamling, som vi kunne øremærke til SOS Børnebyernes arbejde i Syrien. På det seneste hovedbestyrelsesmøde drøftede vi den sociale profil. Der var bred enighed om, at vi bør støtte dette fra dansk side. Vi drøftede blandt andet mulighederne for i et samarbejde med den moldaviske sektion at samle legetøj, tøj og andre effekter ind til børnehjem i det land, der regnes som Europas fattigste. Dette er delvis inspireret af min egen erfaring med at fylde bilen med legetøj og køre det til Moldova til en børnehave, der er protektioneret af IPA Moldova. Legetøjet vakte stor begejstring og var rejsen værd. Der er forskellige muligheder for at bringe tingene til de lande, hvor vi gerne vil gøre en indsats. Lad os arbejde sammen om gode projekter! Servo per Amikeco Michael Boolsen IPA-nyt nr

16 1 uge i IPA-center Esbjerg (9-12 år) 1 uge på M/S Bien Sydfyn Rundt (13-15 år) 1 uge med sjove aktiviteter i Tjekkiet (15-18 år) Er du mellem 9 og 12 år, kan du i perioden fra søndag den 29. juni til lørdag den 5. juli 2014 tage med på sommerlejr i IPA-center Esbjerg, hvor der er plads til cirka 20 børn. IPA-center Esbjerg ligger bare 200 meter fra stranden, så der bliver rig mulighed for at bade, bygge sandslotte og spille bold på stranden. Derudover bliver der arrangeret udflugter til spændende steder, så har du lyst til en spændende og sjov uge, så skal du sætte kryds i kalenderen og få sendt en tilmelding. Der er 5 voksne turledere med til at sørge for, at I alle sammen får et rigtigt fedt ophold. Og så koster det kun 900 kr. Her skal jeg dog nævne, at du selv skal sørge for lidt lommepenge samt transportudgiften til og fra Esbjerg. Der plejer at blive arrangeret fælles togtransport fra København alt efter behovet. Er du mellem 13 og 15 år, så var det måske en kanon oplevelse i perioden fra søndag den 20. juli til lørdag den 26. juli 2014 at deltage i sejlturen Rundt i Det Sydfynske Øhav med galeasen M/S BIEN, hvor der er plads til 20 rigtige teenagere. På turen kommer du til at deltage i alt normalt forefaldende arbejde om bord her kan jeg nævne navigation, styre skibet, sætte sejl, lave mad, vaske op og rydde op. Der bliver også tid til badeture, fiskeri, og skulle der blive lidt tid til overs, er der mulighed for at spille kort, fortælle vittigheder og sove under anderledes forhold end hjemme. Du får helt sikkert også knyttet nye venskaber på denne tur. Da du ikke skal stå med hele ansvaret selv, så er der udover besætningen 4 voksne turledere med. Og så koster det kun 950 KR. Her skal du så lige lægge mærke til, at du selv skal betale for transport til og fra Korsør samt medbringe lidt lommepenge. Er du mellem 15 og 18 år, så kan IPA igen i år i perioden fra søndag den 29. juni til lørdag den 5. juli 2014 tilbyde aktivitetstur til Tjekkiet. Vi skal de første to dage bo på et hyggeligt sportshotel, hvor der bydes på en masse aktiviteter, f.eks. beachvolley, øksekast og selvfølgelig en dukkert i poolen. Programmet ligger ikke helt fast, men vi skal bl.a. riverrafte. De to sidste overnatninger bliver i Prag, hvor vi skal shoppe og på sightseeing. Der er plads til 40 unge på denne tur, og der er 5 voksne turledere med. Turen er alkoholfri og koster kun KR. Herudover skal du selv sørge for lidt lommepenge og transport til og fra et af bussens opsamlingssteder i Nyborg, Odense, Fredericia eller Aabenraa. Ansøgning skal indgives senest 12. april 2014 og kan kun indgives via IPA s hjemmeside Status på tilmeldingerne vil løbende blive opdateret på IPA Sektion Danmark Facebook! Hvis du ikke har hørt andet inden den 21. april 2014, så skal du med på den ansøgte tur og vil senere få direkte besked fra de enkelte turledere med nærmere oplysninger. I tvivlstilfælde kan undertegnede kontaktes jf. nedenstående. Sundvej Horsens Tlf Johni Müller, Særlov i Odense, Fyns Politi, tlf IPA-nyt nr

17 IPA s sommertilbud til dig - der er mellem 9 og 18 år, og er barn af et IPA-medlem Det gode skiv M/S Bien ligger klar i Korsør og venter på det unge mandskab fra IPA. IPA-nyt nr

18 Borbjergvej Hemmet Tlf TRADITIONEL THAI MASSAGE A/S Danmarks hurtigste leveringstid på professionel oversættelse Alle sprog: fortroligt præcist hurtigt - erfaring i forbindelse med: retsafhandlinger vidneafgivelse afhøringer Dæmningen 34 B, Vejle Tlf Afslapning - Velvære - Ny energi Spættevej Silkeborg Tlf Advokatfirmaet Charles Lindberg Godthåbsvej 6 B 9230 Svenstrup IPA-nyt nr

19 Hvordan skal IPA bruge IT i fremtiden? AF generalsekretær Niels Henrik Bak, IPA Sektion Danmark. JA det er et godt spørgsmål, som mange har en mening om. Jeg er en af de personer, der som alle andre politifolk er vant til at bruge forskellige IT systemer og IT programmer, ligesom jeg selvfølgelig har forskellige mail konti. Endvidere er jeg selvfølgelig også på Facebook, Twitter, Linkedin, Messenger, Skype m.m. Jeg er overbevist om, at jo mere vi informerer og kommunikerer ved hjælp af disse forskellige sociale medier, jo bedre vil de enkelte IPA medlemmer føle sig orienteret om hvad der sker, og hvilke muligheder der er for at deltage i forskellige arrangementer. Er det kun de unge der benytter disse sociale medier? NEJ diverse undersøgelser viser at også de middel aldrende og mange pensionister er begyndt at bruge disse medier, og flere kommer til hver dag. Derfor mener jeg at IPA fortsat skal være med til at hjælpe endnu flere over på disse forskellige medier ved at gøre dem attraktive, informative og vedkommende for vore medlemmer. Og således at vi alle bliver klædt endnu mere på til fremtiden, hvor der helt sikkert ikke vil blive sendt så mange breve og udgivet så mange magasiner, som vi har vænnet os til. IPAS HJEMMESIDE Den danske IPA sektion har efterhånden lokket mange mennesker på internettet, og IPA s hjemmeside har haft mange besøgende igennem tiden. Men det kræver en indsats, hvis vi også fremover ønsker, at vore medlemmer og andre gæster besøger hjemmesiden. Det er ikke tilstrækkeligt, at hjemmesiden fremstår pænt og let forståelig heller ikke selvom den for nylig blev udråbt som den næstbedste IPA-hjemmeside indenfor organisationen. Nej, vore medlemmer skal gå på hjemmesiden som noget ganske naturligt akkurat som mange i dag åbner mailboksen for lige at se, hvad der er kommet. Det skal være spændende, det skal være informativt og måske som det vigtigste, skal hjemmesiden hele tiden føres a jour og fornyes. Det er virkelig store krav, selvom jeg kun nævner de mest elementære nødvendigheder. Men det er nødvendigt, hvis vi ønsker at brugerne og andre gæster lige kigger forbi siden. Og vi må gøre os klart, at en webmaster uanset et stort engagement ikke er i stand til i tilstrækkelig grad alene at gøre siden attraktiv og holde den ajourført. For at forstå omfanget kan det oplyses, at IPAs hjemmeside i dag består af op imod 300 sider, der skal kontrolleres og føres a jour noget, der kræver overblik. Vi må i organisationen have flere gode kræfter på banen, som føler engagement og ansvar for IPAs hjemmeside! FAcEBOOK Nogle af de yngre ledelseskræfter i IPA har taget initiativ til at oprette Facebook Grupper, hvor man kan koble sig på og modtage informationer, samt deltage i debatter ja, man kan kort sagt fremkomme med sin mening og sine kommentarer indenfor gruppen. Nu ser IPA frem til hvad vores Facebook camp til marts i IPA Center Esbjerg fører til. Lad mig ikke foregribe begivenhedernes gang, men jeg håber vi snart vil se endnu flere Facebook grupper rundt omkring i landet gerne som minimum én i hver kreds, og hvad bliver så det næste? Man kan jo forestille sig oprettelse af interessegrupper, hvor vi allerede har set de første initiativer, bl.a. af nogle MC-klubber. Nu er det jo almindelig kendt, at nogle mennesker nærmest får røde knopper, når talen falder på IT, og deres holdning er at sådan noget vil de ikke beskæftige sig med. Også medlemmer med disse holdninger er rigtig velkomne i IPA, og vi vil bedst muligt forsøge at betjene dem og informere dem på mere traditionel vis også i fremtiden. Alligevel håber jeg, at dette er en lille appetit vækker, som kan være med til at DU vil gøre dit til at bruge de sociale medier indenfor IPA i fremtiden! Jeg ser frem til at møde jer derude. IPA-nyt nr

20 Et tilbageblik på IPA Nyt AF Svend Sandberg, redaktionssekretær og tidligere medlem af IPAs hovedbestyrelse. Svend Sandberg. Med usvigelig sikkerhed er debatten om IPA Nyt blusset op med jævne mellemrum de seneste år. Jeg har med stor fornøjelse haft lejlighed til at deltage i flere af disse drøftelser, hvor nogen slår til lyd for, at det er for omkostningskrævende at udgive vores medlemsblad, medens andre ser udgivelsen som en nødvendighed. Der hersker ikke tvivl om, at jeg har fået prædikatet som fortaler for udgivelse af bladet og det er helt fint, men til gengæld ikke helt dækkende. Min grundholdning er, at med respekt for de demokratiske beslutningsprocesser, skal vi udgive medlemsbladet så længe der er et behov og medlemmerne samtidig ønsker det. I forbindelse med debatterne sker det næsten altid, at nogen af de valgte tillidsfolk gerne vil give deres besyv med, og fremsættet holdninger uden at have sat sig ordentligt ind i, hvad der ligger til grund for bladets udgivelse. Det er selvfølgelig helt legalt, men med et forfængeligt håb om mere saglige debatter i fremtiden, vil jeg forsøge at tegne et billede af medlemsbladets udvikling frem til i dag. Da jeg i 1971 meldte mig ind i IPA var det med truslen om, at det i hvert fald ikke var skadelig for en fastansættelse i politiet, og på det tidspunkt var der mig bekendt ikke noget som hed IPA Nyt i Danmark. Foreningsmeddelelser skete typisk ved opslag på en tavle i vagtstuen eller i kantinen på politistationerne, hvad enten der var tale om et arrangement eller et møde. På det tidspunkt havde ingen kopimaskiner. De mest avancerede skrev en stencil og duplikerede derefter indbydelsen, eller hvad det nu var, til uddeling blandt et begrænset antal medlemmer. Informationsniveauet var således relativt lavt indenfor IPA, og således fortsatte det op gennem 70-erne og i de første år af 80-erne. De mest kreative tillidsfolk fremstillede små hæfter i A-5 format og enkelte lavede endda hæfter i A-4 format. Men engang i løbet af 80-erne blev idéen om at udgive et IPA-blad drøftet på et hovedbestyrelsesmøde, og som jeg husker det, blev der først besluttet en struktureret udgivelse sidst i 80-erne. Jeg husker, at Frank Scheegell blev valgt som redaktør og på et tidspunkt fremlagde en plan for udgivelse af 4 numre om året, og som noget ganske nyt var alle bladene i farver. Foreningen havde dengang ikke økonomi til sådanne udgivelser, men der blev indgået kontrakt med Nordisk Kriminalreportage, der påtog sig at tegne annoncer, trykke bladet og udsende det til alle IPAs medlemmer. Annoncetegningen var dengang så givtig, at det ikke alene kunne betale for bladets udgivelse, men desuden var der et overskud, som tilfaldt IPA. I de følgende år udviklede IPA Nyt sig til en god indtægtskilde for foreningen, og nok så vigtigt blev bladet brugt til at kommunikere med 20 IPA-nyt nr

21 medlemmerne. D.v.s. der var egentlig tale om énvejs-kommunikation, fordi IPAs ledelse ikke ønskede at bladet skulle blive forum for meningsudvekslinger en holdning, som er blevet fastholdt siden, men som helt sikkert bør debatteres. Frank skal have æren for at IPA Nyt udviklede sig fra kopi-format til et læseværdigt medlemsblad i flotte farver. Det var også hans fortjeneste, at bladet i nogle år blev en betydningsfuld indtægtskilde for IPA. Træerne vokser bare ikke ind i himlen, og i 2005 måtte vi til at finde en anden samarbejdspartner i stedet for Nordisk Kriminalreportage. Jeg vil ikke gå i detaljer omkring bruddet, og de nye samarbejdspartnere var og er meget samarbejdsvillige, men der er nye tider, hvor annoncetegningen er mindre givtig og hele kommunikationsmønstret er forandret. Det er selvsagt svært at vurdere i hvilken udstrækning medlemmerne sætter pris på et sådan blad. Men det er usvigeligt sikkert, at vi straks får negative tilbagemeldinger, hvis et af bladene falder i standard og ikke lever op til forventningerne. Det har også vist sig, at hvis man forhører sig hos medlemmerne, så er det normale billede, at de er glade for bladet. Men den slags svar afhænger altid af spørgsmålet og måske i højere grad af hvem der stiller spørgsmålet. Én af kredsene foretog på et tidspunkt en undersøgelse af, om deres medlemmer ønskede at udgivelsen af IPA-Nyt skulle fortsætte. Undersøgelsen foregik under en velbesøgt generalforsamling, hvor flere af indlæggene var absolut negative bladet var for dyrt, og de læste det aldrig o.s.v. Afstemningen efter debatten viste ikke særligt overraskende, at næsten 90% af mødedeltagerne ikke ønskede, at medlemsbladet skulle fortsætte. Flere har sagt, om vi da ikke bare kan lave en brugerundersøgelse og lade den bestemme, om medlemsbladet skal fortsætte. For mig at se, er det at flyve til de lette blomster, for hvad fortæller et flertal for ja? og hvad fortæller et flertal for nej? Det giver i hvert fald ikke svar på, om et mindretal af medlemmerne har et behov eller et ønske om information fra medlemsbladet. Det giver heller ikke svar på, om et ophør af medlemsbladet vil medføre så mange udmeldelser af foreningen, at disse udmeldtes kontingent rent faktisk kan betale omkostningerne for bladet. Så en brugerundersøgelse giver jo ikke svar på de spørgsmål, som vi ønsker besvaret! STATuS IPAs ledelse besluttede efter en debat i 2010, at forhøje årskontingentet for at skaffe dækning til udgivelse af IPA Nyt. Nogen har kalkuleret, at de år, hvor bladet gav størst underskud, kostede hvert blad i underkanten af 7,- kr. Siden er der arbejdet intenst på at skaffe indtægter i forbindelse med bladets udgivelse, og efter de sidste forhandlinger med udgiveren, ser det ud til, at bladet kun meget begrænset vil belaste IPAs økonomi. Jeg vil ikke her konkludere på kommunikationen indenfor IPA i fremtiden. Men et er både sikkert og vist, og det er, at foreningen bliver tvunget til at finde kommunikationsmønstre, som målrettes alle foreningens medlemmer. Flyttemeddelelse Navn: Gade: Postnr.: By: Tjenestested: (Notér venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af IPA-nyt) Meddeler hermed at jeg pr.. flytter til: Korrekt navn: Gade: Postnr.: By: Tjenestested: (Notér venligst det korrekte navn og adresse) Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, IPA-nyt nr

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole Lørdag d. 31. marts lørdag d. 7. april 2012 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole LONDON CALLING Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole tilbyder dig hermed en forrygende storbyoplevelse i påskeferien, hvor vi afvikler

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014

STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m. 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM I LONDON 2m 21.-28. marts 2014 STUDIETURSPROGRAM LONDON 2m 21.-27. marts 2014 Dato Fredag 21/3 Aktivitet 5.15 Mødetid i ventesalen på Århus Hovedbanegård. 5.40: Afgang med tog mod København.

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Oktoberfesten er traditionen tro blevet afholdt hvert år siden 1810. I de store festtelte serveres der store kolde pilsnere og grillkylling, og

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Rejsen til Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Montevideo, Uruguay / 18. 21. Marts 2015 -med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Trine-K Travel Design

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at jeg gerne vil invitere dig med på vores tur til

Det er med stor fornøjelse, at jeg gerne vil invitere dig med på vores tur til Ni Hao! Det er med stor fornøjelse, at jeg gerne vil invitere dig med på vores tur til Lenovo s hovedsæde og fabrik i Beijing den 11-16. september 2013 På turen vil du også få mulighed for at få opdateret

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Forkæl dig selv med udsøgte vine, gastronomiske oplevelser og besøg hos små vingårde i Barolo, Babaresco og Roeros bølgende bakker - En sansemæssig

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

3.1. Opgavesæt T. FVU-læsning. 1. august - 31. december 2007. Forberedende Voksenundervisning

3.1. Opgavesæt T. FVU-læsning. 1. august - 31. december 2007. Forberedende Voksenundervisning 3.1 Opgavesæt T FVU-læsning 1. august - 31. december 2007 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere