Et blad om børns adfærd og trivsel. Forår!?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et blad om børns adfærd og trivsel. Forår!?"

Transkript

1 Et blad om børns adfærd og trivsel Forår!?

2 Redaktørens spalte Mennesker er ikke dér, hvor deres sko er, men hvor deres drømme er. Ivar Lo-Johansson, svensk forfatter. Man har i flere år talt om elevernes parallel tilværelse, det liv de førte udenfor forældre eller læreres rækkevidde. Vi har vel alle haft elever, som vi vidste i deres fritid levede et liv som vi ikke kunne nå ind til eller påvirke, vi vidste at der eksisterede en form for elevernes parallelsamfund. Her i den sidste måned har vi hørt om den katolske kirkes pædofile parallelsamfund. Man kan undre sig over, at det har været hemmeligholdt i årevis, endelig ser det ud til at der er gået hul på bylden. Det er ikke uden grund, at tegningen med de tre aber er på siden. Velkommen til den nye undervisningsminister Tina Nedergaard. Jeg har stadig ikke hendes billede inde på nethinden, men det kommer vel. Når jeg tænker på undervisningsministeren kommer Bertel billede stadig frem. Det må jeg arbejde lidt på. Når man læser Folkeskolen for tiden mødes ens syn af artikler om lærerafskedigelser, massefyringer. Jeg undrer mig over hvem der skal undervise eleverne, her i AKTbladet i Det stod i avisen.. kan du læse at nogle kommuner har søgt dispensation fra reglen om at der max. må være 28 elever i klassen. Tak for kaffe siger jeg bare, AKT lærerne bliver ikke overflødige. Mange hilsener Kai Redaktør AKTbladet #98 Et blad om børns adfærd og trivsel. 13. april Redaktionen: Kai Pedersen ansvarshavende redaktør Telefon: Postadresse: AKTbladet Banevej Sorø Lay out: Redaktionen Udgiver: Klassetrivsel.dk Erhvervsvej Them AKTbladet Udkommer 11 gange om året. Næste nummer udkommer d. 11. maj 2010 ISSN AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 2

3 Den rummelige lærer rummer du også dig selv 1 Af: Karina Lange På et tidspunkt skulle jeg rumme et barn i min klasse, som havde vanskeligt ved at trives med de rammer og muligheder, der var. Det er siden blevet tydeligt for mig, at situationen krævede, at jeg udover at rumme eleven også burde have været mere rummelig over for mine egne tanker og forventninger til, hvordan jeg taklede eller burde takle de situationer, der opstod. Artiklen vil beskrive, hvordan man som lærer kan bruge en forventningsafklaring i forhold til de forventninger vi har til os selv og andre personer, der er involverede, - når vi har et eller flere AKT børn i klassen. (1) Ordet rummelighed kan afstedkomme begejstring hos nogle lærere og snak om fordele ved inklusion, - mens andre blive helt tomme og trætte i blikket. For det er tit en ekstra udfordring med et AKTbarn i klassen og ikke kun for læreren, men også for eleven selv, for forældrene der skal kunne rumme, at deres barn kræver ekstra opmærksomhed, for andre elever i klassen, for klassens forældregruppe, teamet osv. I en 2. klasse forsøgte jeg at lokke og tale en elev ud fra bunden af et skab for elvte dag i træk, efterhånden med en anelse sammenbidte tænder. Om det var hensigtsmæssigt for eleven at være i denne klasse eller i dette skoletilbud vil denne artikel ikke diskutere, her vil fokus som sagt være på, hvordan vi skaber et godt udgangspunkt for samspillet med barnet. Er min forventning til mig selv, at eleven slet ikke ender i skabet, eller at jeg skal være i stand til at få ham ud med det samme? Kunne min forventning i stedet være, at jeg nogle gange kunne få eleven ud af skabet og andre gange ikke. Min erfaring som coach i forhold til lærere siger mig, at vi kan have tendens til at have urealistiske eller måske bare uudtalte forventninger til os selv i forhold til, hvor meget vi skal kunne klare og rumme. Disse forventninger kommer så til at være medbestemmende for, om vi føler, vi klarede situationen godt nok. For godt nok i forhold til hvad? Godt nok i forhold til hvis forventninger, værdier og idealer? For må man gerne som lærer pludselig tænke: den lille møgunge, han skal f... gøre hvad jeg siger og må man gerne tænke jeg gider simpelthen ikke have hende i klassen... Hvad nu, hvis man som lærer ikke plejede at tænke sådan, men opdager at få rykket egne grænser og udfordret sin tolerancetærskel ved at have et AKT barn i klassen, - fejler man så som rummelig lærer? Hvis man oven i de udfordringer der er, når en elev har særlige behov, også skal leve op til egne forventninger, om for eksempel; ikke at blive vred, ikke hidse sig op, ikke opføre sig anderledes end man plejer, ikke true, ikke opstille et ultimatum, ikke smide ham/ hende uden for døren, ikke bede om hjælp igen, - så kan det være rimelig anstrengende. AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 3

4 Den rummelige lærer rummer du også dig selv 2 Af: Karina Lange Hvis forventningerne derimod bevidst ses igennem, vil det være muligt at justere på, hvilke forventninger det vil være mest hensigtsmæssige eller realistiske at have, og hvilke der støtter samspillet med eleven bedst muligt. Forventninger er Karina Lange ikke noget vi lige tryller væk, men bevidsthed og indsigt i vores egne forventninger til situationen kan skabe klarhed over, om vi har urealistiske forventninger til vores egen formåen og indsats. På den måde kan vi give os selv lidt mere snor og finde mere realistiske og konstruktive forventninger. Dette betyder, at vi eksempelvis blive mere fleksible i forhold til, hvornår en situation er klaret godt nok. Du kan besvare disse spørgsmål selv, eller I kan med fordel se på dem i teamet eller med AKTlæreren. På den måde kan I støtte hinanden i jeres individuelle og fælles arbejde med barnet. Hvad forventer du af dig selv i forhold til eleven og situationen? Hvilke forventninger vil støtte dig og jer bedst? Øvelsen ovenfor kan som sagt besvares af læreren selv og i samarbejde med teamet. Spørgsmålet herunder kan bruges i forhold til andre væsentlige samarbejdspartnere - i forhold til forældrene - i forhold til ledelsen - i forhold til de andre børn i klassen - i forhold til eleven selv og i forhold til AKT-lærerne. Hvad forventer vi af hinanden, og hvordan vil vi gerne se det udmøntet? Denne forventningsafklaring ser jeg som en af mange mulige tiltag, man som lærer kan gribe til i arbejdet med at håndtere de opgaver, der kan være i forhold til at have et AKT-barn i klassen. Mit bud vil være, at en forventningsafklaring i forhold til ens egne forventninger og brugt sammen med andre involverede personer omkring eleven, kan være med til at forebygge, at vi som eleven i eksemplet ovenfor, selv kan få lyst til et par minutter i bunden af et skab på lærerværelset. Karina Lange har netop udgivet Hvis din hest er død - så stå af coaching for lærere og pædagoger på Akademisk Forlag, bogen blev omtalt i AKTblad #97. Flere øvelser til samarbejde og udvikling kan down loades gratis på (1). At kalde dem AKT børn i denne artikel er ikke et forsøg på at skabe en ny kategori af børn eller en ny betegnelse, men blot en benævnelse for hvor vi vælger at tilkalde og samarbejde med skolens AKT-lærere om en elev. AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 4

5 Kurser, konferencer og seminarer 1 Konference: Ungdomskonference Fremtidens ungearenaer til debat. Intentionerne er gode Vi vil tiltrække og inddrage unge i demokratiske processer, men virker metoderne? Og hvor er vi på vej hen i forhold til kommunens ungearenaer? Bør vi ikke gå andre veje for at tiltrække alle kommunens unge på tværs af aldre, køn og herkomst? Med andre ord, er det ikke på tide at: Tænke innovativt på ungeområdet? Udvikle metoder til at motivere til ungeindflydelse? Vende vores tanker 180o og eksperimentere med nye ungearenaer? Tænke på tværs af kommunegrænser, fag og pæd. indsatser? Gøre op med de traditionelle pædagogroller? Ungekonferencen giver dig fem kvalificerede indspark til nytænkning på ungeområdet og ikke mindst muligheden for at præge debatten om fremtidens ungearenaer. Dagens indhold: Hvis vennerne er der, kommer jeg også. Forskningsresultater, som tegner et billede af aktuelle udfordringer til ungeindsatser, herunder klubbernes fremtidige rolle. Søren Langager, lektor på DPU, Aarhus Universitet. Blandt forskningstemaer er moderne ungdomsliv, herunder psykisk sårbarhed og social marginalisering blandt outsiderunge, og pædagogiske indsatser på ungeområdet indenfor og uden for de etablerede institutioner. Ungdomsråd. Hvordan kommer vi videre? Sådan laver vi projekter, der møder de unge dér, hvor de er, og samtidigt udfordrer dem. Tine Sønderby, antropolog, projektmedarbejder i KAB og projektleder på Unge Til Mikrofonen om inddragelse af unge i et alment boligbyggeri, Rødovre Kommune. Kan vi være med? Om at skabe ligeværdig dialog med de unge. Peter Lilleheden, antropolog, Århus Kommune, knyttet til pilotprojektet Mellem Verdener, der har arbejdet med at udvikle konkrete, etnografisk inspirerede metoder til den asymmetriske, men ligeværdige dialog med unge. Børn er, hvor de bor! Unge er, hvor det sker! Oplæg, opsamling og debat om dilemmaer i arbejdet med unge. Jan Andersen, leder for SS P Rødovre, konfliktmægler og underviser på Center for konfliktløsning. Titel: Ungdomskonference Fremtidens ungearenaer til debat. Tid: 27. maj 2010, kl. 9:30-16:00 Sted: Scandic Odense Pris: Kr excl. moms Tilmelding: Inden 27. april via eller på telefon Arrangør: Seminarer.dk, Havnegade 90, 5000 Odense C, Tlf , Fax , 1 En demokratisk legeplads på de unges præmisser. Avi Kremklovski, ungekoordinator i Glostrup Kommune, ansvar for effektuering af Glostrups Ungdomspolitik, bl.a. oprettelsen af Glostrups AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 5

6 Kurser, konferencer og seminarer 2 Jubilæumskonference i Oslo: Voksne for Barns 50-års jubileumskonferanse mai 2010: Childhood under the Northern Lights De nordiske lande er blandt de bedste for børn og unge at vokse op i. Alligevel har vi for mange psykiske problemer mistrivsel i skolen, har vanskeligheder hjemme og bekymrer sig for fremtiden. Voksne for Barn s jubilæumskonference sætter fokus på hvordan vi kan samle kræfter, resurser og kompetence for at give børn og unge den bedst mulige opvækst. Målet for konferencen er at spejle det nordiske syn på opvækst og hvad der kræves for at børneperspektivet kommer til at danne grundlaget når vi planlægger for, og arbejder med børn og unge. Man har inviteret nogle af dem som er voksne for barn i ordets bedste betydning, og bedt dem bidrage med erfaring og kundskab. Man vil sætte fokus på behov som må dækkes for at børn og unge kan udvikle sig optimalt. Man vil også pege på fordele og muligheder som vi har i Norden for at give barndommen en bedre stilling end den havde i 1900-tallet. Konferanseprogram mai 2010 Mandag 3. maj. Kl Velkommen & innledning ved Randi Talseth, generalsekretær Voksne for Barn. Musikk ved Anne Kristin Karlsen med Road to the Future Kl Ung i Norden. Hva skyldes det at flere barn og unge får psykiske lidelser enn før? Finn Skårderud reflekterer over utfordringer knyttet til å vokse opp i Norden, og hvordan vi best kan møte disse. Kl Hvordan tar vi imot barn fra andre deler av verden? Helen Christie presenterer foreløpige resultater fra nordiske studier relatert til arbeid med flyktningebarn. Kl Anerkjennelse, inkludering og selvfølelse moteord eller virkelighet? John Aasted Halse setter søkelyset på hvordan voksne kan kommunisere og være sammen med barna på for at de skal trives og utvikle en god selvfølelse. Kl Hva hjelper mennesker med alvorlige psykiske problemer? Alain Topor deler sine erfaringer med hva som er avgjørende for bedring ved alvorlig psykisk sykdom, basert på brukernes tilbakemeldinger. Tirsdag 4. maj. Kl FNs barnekonvensjon - festtaler eller realpolitikk? FNs barnekonvensjon er gjeldende i alle de nordiske landene. Lucy Smith ser på hvilken betydning det har hatt for barn og unge i Norden, om det er forskjeller mellom landene, og hvordan konvensjonen brukes i praksis. Kl De utsatte barna hva vet vi om dem og hvilke behov har de? Forskning har vist at barn og unge med erfaringer fra barnevernet er ekstra utsatt. Lars B. Kristoffersen belyser forskjellige risikofaktorer som kommer frem i en longitud studie og presenterer noen rekomendasjoner ut fra denne. Kl Arbeid med barn, unge og familier beviste valg for fremtiden. Timo Harrikari presenterer resultat fra sitt nåværende forskningsfelt. Han peker på signifikante forandringer i de nordiske velferdsstatenes politiske føringer i forhold til arbeid med barn, unge og familier. Kl Familien som arena for god oppvekst. Frode Thuen reflekterer over familien som arena: Hva er viktig for at barn og unge i AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 6

7 Kurser, konferencer og seminarer 3 Norden skal ha en god oppvekst? Hva kreves av foreldre i fremtiden? Kl tallet fortsatt barndomens århundrede? 1900-tallet blir noen ganger kalt barndomens århundrede, i hvert fall i den vestlige verden. Barn har fått en høyer status både innenfor familien og i samfunnet i øvrig. Magne Raundalen ser på noen av de mest sentrale faktorene for hvordan vi kan sikre et samfunn hvor barndomen og barn fortsatt vil være viktige. Kl Mesterverk og mirakler. Hvordan bruke et helsefremmende perspektiv i arbeid med barn og unge? Mia Börjesson deler erfaringer om hvordan vi kan ta utgangspunkt i unges ressurser og formidle håpet om at livet har mange muligheter. Kl Avslutning ved Generalsekretær Randi Talseth. Foredragsholderne den mai 2010 Finn Skårderud Psykiater og spesialist innenfor spiseforstyrrelser. Han driver egen praksis og er tilknyttet RBUP øst sør som forsker. Som faglitterær forfatter er han mest kjent for boken Uro: en reise i det moderne selvet. I tillegg til sitt spesialfelt har han også vært involvert i den moderne skam som resulterte i boken Skam: perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Helen Christie Psykolog og direktør ved RBUP øst sør. Hun har i mange år arbeidet med og forsket innenfor temaer som traumer og psykiske problemer blant barn og unge med flyktning- eller innvandrerbakgrunn, i Norge, Norden og andre deler av verden. John Aasted Halse Cand.ped. og psykolog med særlig vekt på barne- og familiepsykologi og sosialpsykologi. Han er praktiserende psykolog i egen praksis, forfatter av mange fagbøker, foredragsholder og debattør. Han var tidligere mangeårig forman for foreningen Børns vilkår i Danmark og har i over ti år vært telefonrådgiver på Danmarks radios Børnetimen. Alain Topor Psykolog og leder for Forsknings- og utviklingsenheten innen Psykiatrin Södra i Stockholm, samt dosent ved Institusjonen for Sosialt Arbeid ved Stockholms Universitet. Han deltar også i Nordic recovery research group som siden 1996 har sett på bedring og bedringsprosesser hos mennesker som er blitt friske etter langvarige alvorlige psykiske lidelser.) Lucy Smith Jurist og tidligere professor ved Universitet i Oslo. Hun har i stor omfatning arbeidet med barnerett, og særlig barn og menneskerettigheter. Hun har hatt verv som komitémedlem i to perioder i FNs barnekomité og er styreleder ved Norsk senter for menneskerettigheter, samt er og har vært styremedlem og styreleder i flere humanitære organisasjoner ble hun utnevnt til kommandør av 1. klasse av den svenske Nordstjerneordenen. Lars B. Kristoffersen Forsker og cand.sociol., NOVA, involvert i forskningsrapportene Barnevernsklienter i Norge (NOVA), Barnevernbarnas helse - Uførhet og dødelighet i perioden (NIBR) og Tilgjenglighet og samarbeid mer fleksible hjelpetjenster? Opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern (NIBR) Timo Harrikarri Forsker, D.Soc.Sc. ved Universitetet i Helsingfors. Han arbeider nå med sitt forskningsprosjekt om samfunnskontroll, barn i forhold til generasjonsforsjkeller. Hans forskning tar for seg unge lovbrytere, barnevern, velferdspolitikk for barn, kontrollmekanismer og straff. Frode Thuen Psykolog, dr. Psychol og professor i samfunnspsykologi og helsepsykologi. Fra 1990-tallet drevet privat praksis som psykolog og parterapeut i Bergen. Han er også fagbokforfatter, spaltist og er en mye brukt foredrags- og kursholder. Magne Raundalen Barnepsykolog ved Senter for Krisepsykologi, Bergen. Han er også en av de mest kjente og anerkjente AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 7

8 Kurser, konferencer og seminarer 4 fagpersonene i Norge, med erfaring fra å jobbe med barn og traumer. Gjennom sitt oppdrag som president i den norske Unicef-kommitteen har han rest i krigsområder og bidratt med erfaring og kompetanse. Han har publisert flere bøker og fikk i 2000 St. Olavs orden for sine innsatser for barn og unge. Mia Börjesson Hun er en erfaren praktiker som har jobbet med ungdom siden begynnelsen av 1980-tallet. Mia er opptatt av helsefremmende kommunikasjon og har en ressursorientert innfallsvinkel til arbeidet med ungdom. Mästerverk och mirakel om att arbeta med tjejgrupper og Motivation och medkänsla om att samtala med tonåringar er bøker hun har skrevet. Dato: 3. og 4. maij2010 Tid: 3. mai mellem 13:00 og 17:00 4. mai mellem 09:00 og 16:00 Sted: Grand Hotel, Oslo Pris: 3. og 4. mai NOK 1.990,- inkl. kaffepause (3. mai), lunsj og 2 kaffepauser (4. mai) Jubileumsfeiring 18:00-20:30 den 3. mai NOK 350,- Tilmeldingsfrist: 19. april 2010 Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 Oslo tlf: fax: epost: Kursus: Ben Furman Arbejder du med børn med psykiske og/eller adfærdsmæssige problemer, så er dette helt sikkert interessant for dig! Ben Furman er ophavsmand til Jeg kan metoden, der hjælper børn/unge med at løse deres psykiske og adfærdsmæssige problemer. Blandt de problemer metoden med succes har været anvendt på, kan nævnes: Angst, depression, sengevæderi og hyperaggressiv adfærd. Metoden anvendes både i forhold til det enkelte barn og kollektivt i børnegrupper. Ben Furman er psykiater, psykoterapeut, international anerkendt underviser og aktuel med bogen Kids Skills in Action, der også er udkommet på dansk. Han har udviklet en række løsningsfokuserede værktøjer, der anvendes af pædagoger, lærere, behandlere og forældre verden over. Desuden er Ben Furman forfatter til mere end 20 bøger. SÆT KRYDS I KALENDEREN Tirsdag den 28. september 2010, hvor Ben Furman underviser (på dansk og engelsk) på et heldagskursus på Hotel Nyborg Strand med udgangspunkt i Jeg kan metoden. Og oplev hvordan du med enkle men effektive teknikker kan skabe værdifulde løsninger for børn/unge. Nærmere omtale vil ske i kommende AKTblade. Vil du imidlertid allerede sikre dig en plads, er du velkommen til at kontakte Seminar.dk på telefon Man vil selvfølgelig anvende først til mølle princippet. Gå hjem møde: Dansker eller Grønlænder? Om grønlandske børn i Danmark. Kom og hør om hvordan det går for de grønlandske børn, der lever i Danmark. SFI har for første gang undersøgt grønlandske børn i Danmark. Det viser sig, at de grønlandske børn i Danmark stort set lever fuldstændigt ligesom andre børn i Danmark. Et mindretal af børnene har det vanskeligt. Det gælder især de børn, der har to grønlandske forældre, og som har startet deres liv i Grønland. Langt de fleste af forældrene fra undersøgelsen betegner deres børn som danskere. Samtidigt er det kun et lille mindretal af børnene, der taler grønlandsk. Betyder det, at de er i gang med at AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 8

9 Kurser, konferencer og seminarer 5 blive danskere? På mødet bliver undersøgelsens resultater præsenteret af seniorforsker Else Christensen. Resultaterne bliver sat i perspektiv af to andre oplæg. Det ene handler om et projekt for grønlandske børn i Danmark af enlige forsørgere. Det andet giver et eksempel på en dansk-grønlandsk familie, som er del af det danske samfund. Mødet er arrangeret i fællesskab mellem SFI og Det Grønlandske Hus i København. Tid: Tirsdag den 21. april kl Sted: Det Grønlandske Hus i København, Løvstræde 6, 1007 København K Tilmelding: For yderligere oplysninger om mødet kontakt kommunikationschef Ulla Haahr på tlf Konference: Et indblik i udsatte børn og unges vilkår SFI inviterer til heldagskonference, hvor en stribe af deres forskere vil præsentere deres nyeste forskning om udsatte børn og unge suppleret af særligt inviterede fagfolk. Det handler om anbringelser, fattige børn, kommunernes forebyggende indsatser og meget andet, når dørene den 25. maj bliver slået op for praktikere, eksperter og andre interesserede. Et særligt kendetegn ved årets konference er, at børnene og de unge selv kommer til orde i flere af undersøgelser. Det er dermed en unik mulighed for at få indblik i udsatte børn og unges hverdag og oplevelser kombineret med faglig viden på højeste niveau. Indhold: 9:30. Foredrag: "Sammenbrud i teenagean- bringelser" ved Tine Egelund, SFI 10:30-12:00 Workshops: W1) Hvad viser international forskning om slægtsanbringelser, Krystyna Kowalski, SFI Campbell W2) Den langsigtede effekt af at være anbragt, Rikke Fuglsang Olsen, SFI W3) Unges selvmord og betydningen af social støtte, Mogens Christoffersen, SFI, og professor, cand.psyk. Ask Elklit, SDU W4) God praksis i forebyggende foranstaltninger, Anne-Kirstine Mølholt, SFI, direktør Helge Skramsø og afdelingsleder Henriette H. Becker- Christensen, Brøndby Kommune (Dialogprojektet) W5) Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?, Alva Albæk Nielsen, SFI 13:00 Foredrag: "Børn og unges oplevelser i slægtspleje - efter anbringelsesreformen", ved Turf Böcker Jakobsen, SFI 13: Workshops: W6) Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme, Mette Lausten, SFI, og Niels Dueholm, Psykiatriprojektet, Københavns Kommune W7) Forebyggelse eller anbringelse efter anbringelsesreformen - hvad virker?, Lajla Knudsen, SFI, og Tobias Stax, Socialdirektør, Køge Kommune W8) Grønlandske børn - særligt udsatte?, Else Christensen, SFI W9) Fattige børn i Danmark, Mette Deding, SFI, og Bente Ingvarsen, Red Barnet W10) Anbringelse og etnicitet, Ida Hammen, SFI og Mette Larsen, Videnscenter for Familiepleje, Københavns Kommune, Beskæftigelseschef Vibeke Jensen, Århus Kommune, medlem af Arbejdsmarkedskommissionen , Foredrag: "Ungdomsliv i skyggen - unges liv og anbringelse på sikret døgninstitution", ved Tea Bengtsson, SFI Tid: 25. maj 2010 Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter, IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Pris: kr ,-: Tilmelding: SFI AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 9

10 At spotte børn der er usikre på deres motorik At spotte børn der er usikre på deres motoriske formåen, og mangler fornemmelse af den anden er et af de steder jeg syntes er mest spændende i iagttagelsen af slåslege. Et eksempel på et klip er hvor en pædagog står med et barn på en rund stolpe og de har begge svær i højre hånd. De skal kæmpe med sværdet, og den der træder ned på jorden først har tabt, hvis man rammes på f.eks. et ben skal man stå på et ben. Pædagogen går i gang med et blidt angreb med sværdet, barnet (6 år) står og gemmer hage og mund i flyver dragten/bider i kanten af flyverdragten og kikker nedad. Stikker sværdet lidt frem, uden rigtigt at vise tilstedeværelse, mens kroppen er stiv og usmidig. Der kæmpes lidt, som tilskuer får jeg det indtryk at barnet ikke rigtigt gider, men efter nogen tids følen sig ind på pædagogen, begynder barnet at lave strategier, bruger sine ben og overkrop til at balancerer med, og får tilsyneladende mere overskud til den egentlige kamp med sværdet, og begynder at svare igen på de stød pædagogen gir med sit svær. Til sidst i kampen stikker barnet pædagogen ned, barnet går glad hen til sine venner og siger så kan hun lære det. En lille udvikling er begyndt. Og det omtalte barn har faktisk udviklet sig de sidste 3 mdr. både i spisesituationer, i skolegården og i sin interesse i at lege og være med i rekvisit lege. Om det skyldes slåslege kan ikke bevises, men at der er en historie før og efter kampen er fakta. Altså den lille kamp var en lille del af dette barns udvikling. Kommentar: Social Intelligens mod råstyrke. Et andet interessant eksempel fra slås legen var en dag hvor den store blå madras var lagt frem, og der sættes en stol på hver sin side af madrassen. Imellem disse stole lægges en bjælke, der er rund foroven. Dvs. der bliver en 40 cm mellem denne bjælke og madrassen. På stolen / oven på bjælken sider der voksne, og midt på bjælken over madrassen udfordrer den stærke dreng fra 1. kl, den lille pige fra børnehave klassen. Er du klar ja, der kæmpes med puder fra pudehemsen, og det gælder om at få den anden til at falde ned på madrassen. Puden holdes med begge hænder foran, og bruges til at støde/skubbe/vride med. Overraskende snu er den lille smidige pige, hun aflæser tilsyneladende den lidt mere kluntede dreng, og fanger ham i et øjeblik hvor hans krop ikke er helt i balance, han falder ned. Dette gentager sig flere gange, og med flere forskellige modstandere, pigen vinder hver gang. Hun er tilsyneladende mere indfølende, har mere overskud til at planlægge strategier, og er mere i kontrol med sin krop, end sine modstandere i kampen. -Michael Pedersen. AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 10

11 Selvmordsforsøg blandt unge kan forebygges med social støtte 1 Af Tilde Ellehammer, SFI Unge, der er vokset op under dårlige forhold i hjemmet, har stor risiko for at gå med selvmordstanker. En undersøgelse(1) fra SFI viser, at den påvirkning den unge får uden for hjemmet er af afgørende betydning. Social kontakt med en forstående person i omgangskredsen kan forebygge selvmordet. Omvendt fører mobning i skolen til endnu flere selvmordsovervejelser. Dårlige opvækstvilkår i hjemmet har direkte betydning for, om børnene senere i livet gør et selvmordsforsøg, eller overvejer at gøre det. Hvis forældrene fx har haft et misbrug, psykiske lidelser eller selv har forsøgt selvmord. Eller børn, der er blevet mishandlet i hjemmet, enten psykisk, fysisk eller seksuelt. Blandt disse børn er der betydeligt flere, der senere i livet overvejer selvmord, eller som lykkes med det, end der er blandt andre børn. Især børn, der bliver udsat for psykologisk mishandling af deres forældre, fx i form af ydmygelser, trusler og nedværdigelser i andres påhør, tæller højt i selvmordsstatistikkerne. Det er nogle af resultaterne fra en omfattende undersøgelse fra SFI, hvor data fra en hel årgang er blevet brugt til bl.a. at analysere baggrunden for selvmordsovervejelser hos unge. Social støtte redder den unge fra selvmord Det fremgår også af undersøgelsen, at den måde, barnet bliver mødt af sin omverden på i løbet af barndommen, kan give det afgørende skub væk fra eller hen imod overvejelserne om at begå selvmord. Social støtte fra en person, der gider lytte, kan ophæve de dårlige odds, som de familie- mæssige forhold giver, og kan redde barnet fra senere at overveje selvmord. Hos de børn, der har fået social støtte i deres omgivelser, falder risikoen for selvmordsforsøg og selvmordsovervejelser med 60 procent. Hvem, der giver støtten er i og for sig lige meget, det kan være onkler, tanter, venner og mange gange er det bedsteforældre. Det afgørende er, at de giver barnet en empatisk og forstående respekt, men også en konstruktiv og praktisk hjælp, siger Mogens Christoffersen, den forsker, der har gennemført undersøgelsen. Mobning fører til selvmord Den sociale støtte har altså en afgørende modererende betydning, så den udsatte unge ikke overvejer selvmord. På samme måde kan mobning i skolen have en afgørende, men forstærkende, betydning. Børn, der bliver mobbet i skolen har 2,8 gange større risiko for senere at forsøge selvmord end de børn, der ikke bliver mobbet, viser tal fra undersøgelsen. Især to grupper af børn tæller blandt skolens mobbeofre. Den ene gruppe er de børn, der bliver udsat for psykologisk mishandling i hjemmet. Den anden gruppe er dem, hvis forældre ikke sørger for, at de fysiske forhold er i orden såkaldt vanrøgt. De børn, der bliver udsat for psykologisk mishandling, går langs væggene i skolen. Det oser langt væk, at de ikke er ovenpå. At de bliver mobbet derhjemme betyder, at de slet ikke tror på sig selv, og det kan kammeraterne mærke, mener Mogens Christoffersen. AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 11

12 Selvmordsforsøg blandt unge kan forebygges med social støtte 2 Af Tilde Ellehammer, SFI Vanrøgt viser sig fx ved, at børnene går i beskidt tøj og for små sko, at de ikke kommer til lægen, når de er syge, og at de ikke får madpakke med hjemmefra. Forældrene kan være kærlige og omsorgsfulde, men magter ikke de daglige, praktiske opgaver, der er en del af forældreskabet. Vanrøgt i sig selv har, ifølge tallene i undersøgelsen, ingen direkte indvirkning på, om unge overvejer selvmord. Men indirekte får det alligevel en effekt, for vanrøgt fører i mange tilfælde til mobning og mobning øger som nævnt risikoen for at overveje selvmord markant. Mindst støtte til de mest udsatte De børn, der er mest udsat for at ende i selvmordsstatistikkerne, og som derfor har mest brug for den sociale støtte fra deres omgivelser, er samtidigt også dem, der får mindst af den, påpeger Mogens Christoffersen. Det er, siger forskeren, ikke tilfældigt, hvem der får den sociale støtte. For det er sværere for de dårligt fungerende børn at skaffe den betydningsfulde sociale støtte fra empatiske voksne eller venskaber med jævnaldrende. Det gør de psykologisk mishandlede børn dem, der bliver mobbet af deres egne forældre dobbelt udsatte. I første omgang, fordi deres elendige vilkår i hjemmet ofte fører dem direkte til at overveje selvmord. Men også fordi så mange af dem ikke får nogen social støtte i deres omverden en støtte, der ville give dem troen på sig selv tilbage, så de ville kunne finde andre muligheder end selvmordet. Opløftende perspektiver Det opløftende ved undersøgelsens resultater er, ifølge Mogens Christoffersen, at vi bevidst kan gøre noget for at forhindre selvmordsovervejelser blandt unge. Omgivelserne kan med deres sociale støtte hjælpe dem, der ellers har været gennem nogle barske vilkår. Og man kan faktisk gøre noget ved mobningen i skolen. Andre undersøgelser viser, at der er effektive metoder mod det, afslutter Mogens Christoffersen. FAKTA OM UNDERSØGELSEN Det er første gang, der er blevet lavet en undersøgelse af denne art i Danmark. Der blev brugt data fra en hel årgang født i 1984 i alt personer. Undersøgelsen bygger på statistiske data og på interviews fra ca fra årgangen, da de var 25 år gamle. Idéen til undersøgelsen stammer fra 50 år gammel viden om et lille øsamfund i Hawaii. Børn, der voksede op under elendige forhold klarede sig alligevel godt, og man fandt ud af, at det sandsynligvis skyldtes børnenes kontakt til støttende voksne. FAKTA OM SELVMORDSFORSØG BLANDT UNGE Omkring 3 procent af de adspurgte fra årgang 84 svarede som 25-årige, at de havde forsøgt selvmord. Kun en mindre del af selvmordsforsøgene kom til en læges kendskab. 1,3 procent fra hele årgangen blev indlagt på et hospital som følge af selvmordsforsøg, inden de fyldte 25 år. (1) Chistoffersen, Mogens Nygaard: Child maltreatment, bullying in school and social support: A social psychological study of selfesteem and suicidal behaviour based on a national sample of young people. Rapporten kan hentes her: DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler% 2fSFI%2fPdf%2fWorking_papers%2fWP pdf AKTbladet - 6. Årgang, Nummer Side 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Venskaber og sociale kompetencer

Venskaber og sociale kompetencer Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Venskaber og sociale kompetencer Januar 2010 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Februar 2010 4 Fra redaktøren:

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. Barnet med særlige behov. Alle børn har udviklingsmuligheder. TEMA: For tidligt fødte børn i skolen. Kvalitativ inklusion

RÆMATURITET. Fagbladet. Barnet med særlige behov. Alle børn har udviklingsmuligheder. TEMA: For tidligt fødte børn i skolen. Kvalitativ inklusion Fagbladet RÆMATURITET TEMA: For tidligt fødte børn i skolen 1. udgave nr. 10 2013 Kvalitativ inklusion Barnet med særlige behov Vi skal gøre det der er bedst for barnet Alle børn har udviklingsmuligheder

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere