BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA"

Transkript

1 BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA

2 Indhold Indledning...1 Symboler...1 Delenes navne...1 Daikin.Phone.Access..DPA.(Home.Residence.Controller)...1 Netadaptor...1 SIM-kort...1 At læse først...2 Kommunikation.via.GSM-nettet...2 Telefonnummer...2 PIN-kode...2 Energiforsyning...2 Styring.af pumpe...2 Forberedelser før brug...3 Indkøb af SIM-kort.(Sverige)...3 Installation...3 Installation.af SIM-kort...3 Find en passende monteringsplads...4 Sådan monterer du fjernbetjeningen på væggen...4 Dette er Daikin s Phone Access - DPA...5 Indbyggede funktioner...5 Statusindikering...5 IR-sendere...6 Funktionstilstand...6 Overvågning af temperatur...6 Detektering af strømsvigt...7 Expansionsport for fremtiden...7 Anvendelse af Daikin Phone Access - DPA...8 Opstart DPA...8 Lukning af DPA...8 Styring af varmepumpen...8 Konfigurering...8 Statusmeddelelse...8 Testmeddelelse...8 Kommandoer...9 Styringskommandoer...9 Grundindstillinger hos varmepumpen er:...9 Konfigurationskommandoer...9 Styringskommandoer...9 Eksempler på meddelelser...11 Indstil tid og dato...11 Indsæt identitet på kontrollanten...11 Varme 21 grader...11 Varme 21 grader med ventilator i automatisk tilstand...11 Varme 21 grader og Powerfull...11 Køl 18 grader med ventilation i automatisk tilstand...11 Tilføj nyt medlem...11 Fjern et medlem(mer)...11 Konfigurer for første gang - komplet meddelelse...11 Lommeformat til at have i tegnebogen...12

3 Indledning Symboler Et antal symboler bruges gennemgående i denne manual. Nedenfor følger en beskrivelse på hvordan de ser ud og hvordan de skal tolkes. Beskriver at en SMS skal sendes til kontrollen og hvordan det kan eller skal se ud. Angiver et eller flere alternativer og eksempler. Delenes navne Daikin Phone Access DPA (Home Residence Controller) Systemenhed som monteres på væg indeholdende GSM-radio for kommunikation via GSM-nettet og fire sendemoduler som sender styreinformation til din luft/luft varmepumpe. Følgende modeller af luft/luft varmepumper kan styres: > FTXG UX-1 > FTXS > FVXS > Ururu Sarara FTXR Netadaptor Netadaptor forsyner systemenheden med strøm fra vægudtaget samt sørger for at det indbyggede batteri altid er opladet. På netadaptoren findes en rød lampe som når den lyser viser at der findes strøm i væggen. SIM-kort Systemenheden indeholder en GSM-radio og har derfor brug for et SIM-kort (se nedenfor) for at fungere. SIM er en forkortelse fra det engelske Subscriber Identity Module eller abonnent identitets modul og findes kun i et unikt eksemplar i hele verden. Kortet laves af en mobiloperatør og indeholder en elektronisk kreds, som er programmeret med information om telefonnummer, hvilke tjenester som indgår i abonnementet og indeholder endda teknik til at kryptere samtaler. Side 1, vers. 01/2008

4 At læse først Kommunikation via GSM-nettet DPA er i bund og grund en GSM-telefon. Den store forskel ligger i at den er udviklet og tilpasset til at kunne snakke med vores varmepumper. Samme forhold som gælder mellem en normal mobiltelefon og GSM-nettet gælder også for DPA. DPA har derfor brug for: 1) Et SIM-kort 2) En teleoperatør at kommunikere med og god dækning 3) Strømforsyning Kommunikationen mellem brugeren (dig) og kontrollen (DPA) sker frem for alt ved hjælp af SMS. SMS er en tjeneste som varetages af alle GSM-operatører idag og indebærer i praktisk forstand at korte tekstmeddelelser sendes til og fra mobile terminaler og fungerer i stort set hele verden. Præcis hvordan du sender SMS fra din mobiltelefon er udførligt beskrevet i manualen til din mobiltelefon eller kontakt nærmeste forhandler for din telefonmodel. Hvordan DPA håndterer SMS beskrives udførligt i dette dokument. Hver SMS som sendes koster penge. Præcist hvor meget varierer lidt alt efter operatør og typen på abonnementet for SIM-kortet. Prisen ligger som regel på omkring en krone per styk (2007). Det er altid den som sender SMS en som skal betale. Når du sender en SMS til DPA betaler du og når DPA sender en SMS trækkes penge fra det SIM-kort (eller kommer på fakturaen). Det indebærer i praksis at når du sender en besked og får svar koster det to styk SMS er. Trods det er det betydeligt billigere end at køre til en plads eller have varmepumpen unødvendigt tændt. DPA kan sende SMS i to tilfælde. Det første indtræffer når DPA svarer på en besked fra dig eller en kommando og det andet når en alarm indtræffer. Mere om dette senere, det er ikke svært. Telefonnummer Til hvert SIM-kort følger et telefonnummer. Dette telefonnummer skal du have ved hånden hver gang du skal sende en besked til DPA. Det enkelste er at lægge nummeret ind i telefonbogen i din mobiltelefon og give den et tydeligt navn, eksempelvis Pumpe på landet, Pumpe i stuen, Pumpe i huset, overvågning, Pumpe Niels Kontor, PIN-kode Normalt plejer SIM-kortet at blive leveret med en PIN-kode og som også plejer at væra aktiveret. Denne skal først deaktiveres. PIN-kode håndteres ikke af DPA. PIN-koden kan afaktiveres i en normal mobiltelefon (se håndbogen til mobiltelefonen) alternativt kan du få hjælp i den butik SIM-kortet er købt. Energiforsyning DPA tilsluttes 220V-nettet via medfølgende spændingsadaptor. Indbygget i modulet sidder et batteri - som DPA holder opladet - for at kunne alarmere ved strømsvigt i huset. Styring af varmepumpe DPA styrer varmepumpen på præcis samme måde som den fjernbetjening som fulgte med ved indkøbet af varmepumpen, dvs. gennem infrarød kommunikation (IR). DPA er forsynet med fire stykker sendere; op, ned, højre samt venstre. Den maximale afstand mellem DPA og varmepumpen er ca 5 meter. Når en SMS sendes til DPA tolkes det, derefter sendes de korrekte styringsinformationer til varmepumpen. Denne information sendes så ud til varmepumpen tre gange med to minutters mellemrum for at sikre at varmepumpen har de korrekte indstilninger. Side 2, vers. 01/2008

5 Forberedelser før ibrugtagning Indkøb af SIM-kort I Danmark findes foskellige operatører som hver for sig administrerer et GSM-net, f.eks.; > TDC > Sonofon > Telia Abonnement fra en af disse kan benyttes.vælg den operatør som du ved har den bedst mulige dækning i området omkring huset. Valget af abonnement vælger du selv; kontant (taletidskort) eller faktura. Praktisk spiller det ikke nogen rolle men man skal tænke på at et taletidskort skal påfyldes kontanter med mellemrum. Påfyldning kan ved nogle operatører lade sig gøre via deres hjemmeside. Man kan som regel også få et tvillinge kort til et ordinært abonnement for en lav ekstra månedlig omkostning. Ved levering kan SIM-kortet evt. medfølge fyldt med lidt penge så du kan komme hurtigt igang. Dette SIM-kort er så normalt installeret og klar til brug hvilket gør DPA klar til brug. Visse operatører plejer endda at tilbyde ekempelvis et vist antal SMS er hvis du registrerer kortet. Kontroller eventuelt medfølgende papirer for yderligere instruktioner, samt vær nøje med at gemme det telefonnummer, som angives på produktbladet eller som findes trykt på emballagen. Installation Installation af SIM-kort SIM-kortet skubbes ind i fjernbetjeningens nederste kant med det afskåret hjørne indad til venstre. Vær sikker på at kortet skubbes ind til der høres et klik. Hvis kortet skal tages ud skal det først trykkes indad for derefter at blive skubbet lidt ud automatisk. Side 3, vers. 01/2008

6 Find en passende monteringplads DPA skal monteres sammen med varmepumpens indedel. Vælg en plads hvorfra signaler kan nå enheden og hvor ledning til net adaptoren kan nå et vægudtag. DPA kan sende opad, nedad, til højre og til venstre, alt for at give en øget fleksibilitet ved installationen. Senderens rækkevidde er ca. 5 meter. Der bør ikke være nogen fysiske forhindringer mellem DPA og varmepumpen. DPA har en indbygget installationsfunktion for at forenkle valget af plads. Ved at gennemføre nedenstående punkter er du sikker på at finde en passende monteringsplads. 1. Tilslut den medfølgende netadaptor til DPA. 2. Tryk knappen i DPA ens underkant ind. 3. Hold den trykket ind i cirka 6 sek., Efter 3 sek. starter enheden Efter yderligere 3 sek. begynder alle lysdioder at blinke. 4. Slip knappen, DPA er nu i installationstilstand. 5. DPA vil sende styresignaler tl varmepumpen hver femte sek. Konfigurationen som sendes ud tænder varmepumpen i driftstilstand ventilation med højeste ventilationshastighed og styringen af lamellerne. 6. Kontroller at varmepumpen modtager styresignalerne på den ønskede monteringsplads. Dette mærkes ved at varmepumpen bipper ved hver modtaget kommando. 7. Hvis varmepumpen ikke bipper skal du flytte DPA til en anden plads og kontrollere igen. 8. Når den rette plads er fundet, tryk knappen ind i mindst 6 sek. for at slukke DPA. Varmepumpen slukkes dermed også hvis den er i DPA ens rækkevidde. Sådan monterer du fjernbetjeningen på væggen På bagsiden findes to styk nøglehuller som passer til de to medfølgende skruer. Monter de to skruer horisontalt 97mm fra hinanden og skru dem ind så de stikker ca. 5 mm ud. Hæng fjernbetjeningen op. Tilslut netadaptoren til det nærmeste 230V udtag og tilslut ledningen til betjeningen. Om fjernbetjeningen Udsæt aldrig fjernbetjeningen for direkte sollys. Fugt/damp på signalsenderene formindsker følsomheden. Tør det væk med en blød klud. Signalkommunikationen kan fungerer måske ikke hvis et elektronisk startet lysrør findes i rummet. Kontakt din leverandør hvis du har dette problem. Hvis fjernbetjeningens signaler kan begynder at styre eller forstyrre nogen andre apparater bør du flytte de apparater eller alternativt DPA en eller kontakt din leverandør. Side 4, vers. 01/2008

7 Det her er DPA Indbyggede funktioner Temperatur føler til detektering af lave/høje temperaturer Telefonbog til alarmmodtagere Batteri til alarm ved strømsvigt GSM-radio til kommunikation via GSM-nettet Ekspansionsport for tilslutning af fremtidigt tilbehør. Fire styk IR-sendere (højre, venstre, op, og ned) for simpel montage To styk statusindikatorer til at vise drifttilstand Statusindikering DPA er udstyret med 2 lysdioder for at indikere aktuel tilstand på enheden. Hver lysdiode kan lyse med to forskellige farver. I installations tilstand (se under kapitel Installation) blinker begge lysdioderne grønt. Når DPA er startet kommer lysdioderne til kun at lyse forneden. Lysdiode Hvad sker der Beskrivelse Network 1 Blinker langsomt hvert sekund. (Orange lys) DPA starter. Denne fase tager normalt cirka 20 sek. Hvis det tager længere tid, bør SIM-kortet kontrolleres samt evt. placering af DPA (antennetegning) Blinker kort hvert andet sekund. (Grønt lys) Enheden har fundet GSM-nettet og er klar til at sende/modtage SMS. Blinker kort hvert andet sekund. (Orange lys). Enheden har fundet GSM-nettet men har dårlig antenneforbindelse. SMS funktionen kan fungere dårligt. Placering af DPA bør kontrolleres. Status Lyser fast. (Grøn) Primærspænding er tilsluttet. Inge alarmgrænser er overskredet. Blinker kort hvert andet sekund. (Grøn) Primærspænding mangler. Ingen alarmgrænser er overskredet. Lyser fast. (Rød) Primærspænding er tilsluttet. En eller flere alarmgrænser er overskredet. Blinker kort hvert andet sekund. (Rød) Primärspänning.saknas..En.eller.flera larmgränser.har.överskridits. 1 Hvis DPA har været ubrugt i længere tid kan det indbygede batteri være blevet afladet. Så kan det tage længere tid for DPA at starte. Lysdioden Network kommer så til at være slukket indtil batteriet er genopladet. Dette kan tage op til to timer. Side 5, vers. 01/2008

8 IR-sendere DPA er udstyret med fire IR-sendere for at kunne styre varmepumpen. Disse er placeret på hver sin side på DPA en. For at få den bedste funktion bør ingen fysiske objekter findes mellem DPA og varmepumpe. Funktionstilstand DPA kan befinde sig i forskellige tilstande alt efter funktion. Tilstanden ændres ved hjælp af knappen på enhedens underside. Tabellen nedenfor beskriver de forskellige tilstande og hvordan disse ændres ved hjælp af knappen. Tilstand Knaptrykning Beskrivelse Slukket Langt tryk.(> 8 sekunder). Starter DPA Ekstra langt tryk.(> 8 sekunder) Efter 8 sekunder starter DPA, men holdes knappen trykket yderligere 8 sekunder starter installationsfunktionen. Se afsnit Installation for mere information. Aktiv Kort tryk.(<.0,5 sekunder) DPA sender en testmeddelelse til de medlemmer som er lagret i telefonbogen. Langt tryk.(> 8 sekunder) Slukker DPA Installation Langt tryk.(> 8 sekunder) Afslutter installationsfunktionen og slukker DPA. Se afsnit Installation for mere information. Overvågning af temperatur DPA har indbygget temperaturføler. Denna kan anvendes til at alarmere om temperaturen falder eller stiger under en grænse. Alarmen sendes via en SMS til de modtagere som er lagt ind i DPA en. Øvre og nedre grænse kan konfigureres via SMS (se afsnit Kommando for mere information om konfiguration af alarm grænser). Ved alarm sendes meddelelsen til alle modtagere (max. 2) som er lagrede i DPA en. I eksemplet nedenfor er indendørstemperaturen faldet under alarmgrænsen. Alarm (Sommerhuset) Indoor temp: 18 (18-27) Power: OK Når temperaturen er normal igen sendes 2 følgende meddelelser ud. Normal (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Alarmfunktionen er slået fra ved levering (se afsnit Kommando for mere information om hvordan funktionen aktiveres) Side 6, vers. 01/2008

9 Detektering af strømsvigt DPA har et indbygget batteri for at kunne håndtere strømsvigt. En alarmmeddelelse sendes så snart strømsvigtet er detekteret. Ved alarm sendes en meddelelse til alle modtagere (max. 2) som er lagret i DPA en. I eksemplet nedenfor er primærspændingen forsvundet. Alarm (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: None Hvis strømmen kommer igen inden 5 minutter, sendes følgende meddelelse 2. Normal (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Hvis strømsvigtet varer længere end 5 minutter vil DPA en slukke automatisk. Når primærspændingen så kommer tilbage starter DPA en automatisk op igen. Dette meddeles brugeren gennem følgende besked. Power up (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Ved opstarten vil selv den senest lagrede pumpestyring blive sendt. Dette er for at varmepumpen skal starte korrekt op igen. Alarmfunktionen er slået fra ved levering (se afsnit Kommando for mere information om hvordan funktionen aktiveres) 2 Meddelelsen om at alarmen er tilbage til normaltilstand igen sendes kun hvis alle alarmer er tilbage igen, d.v.s. at både primærspændingen og temperaturen er tilbage til normal tilstand. Side 7, vers. 01/2008

10 Anvendelse af DPA Opstart DPA 1. Kontroller at primærspændingen er tilsluttet. 2. Tryk derefter knappen ind og hold den inde. 3. Efter cirka 10 sekunder tændes lysdioden Status med et fast lys og Network begynder at blinke. (se afsnittet Statusindikering for mere information) 4. DPA er nu tændt og knappen kan slippes. Lukning af DPA 1. Tryk knappen ind og hold den inde. 2. Efter cirka 10 sekunder slukkes lysdioderne. 3. DPA er nu slukket og knappen kan slippes. Styring af varmepumpen Ved styring af varmepumpen via SMS bliver den nye konfiguration sendt ud til varmepumpen. Dette gøres i alt 3 gange med 2 minutters mellemrum. Ved opstart af DPA bliver den aktuelle konfiguration af varmepumpen sendt ud automatisk. Se afsnittet Kommandoen før mere information om hvordan varmepumpen kan styres.hur. Konfigurering DPA konfigureres via SMS. Ved hver konfigurationsmeddelelse sender DPA en en bekræftelse tilbage med aktuel konfiguration. Meddelelsen bliver kun sendt til den. Eksempel på en konfigurationsbekræftelse findes nedenfor. Config (Sommerhuset) Indoor temp alarm: Off (10-100) Power alarm: Off Members: Hvis en konfigurationsmeddelelse indeholder kommadoer som ikke kan tolkes eller har forkert format, bliver følgende besked sendt tilbage. Config (Sommerhuset) Syntax error in command string Se afsnittet Kommandoer for mere information om hvordan DPA kan konfigureres. Statusmeddelelse For at kontrollere aktuel status på DPA kan man sende en tom SMS. DPA sender så en statusbesked tilbage. Eksempel på en statusmeddelelse findes nedenfor. Status (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Testmeddelelse DPA har mulighed for at sende en testmeddelelse til de modtagere som er lagret. Ved at trykke kortvarigt på knappen når DPA en er tændt sendes følgende besked. Test (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Side 8, vers. 01/2008

11 Kommandoer I dette afsnit beskrives de kommandoer som kan sendes til kontrollen. Styringskommandoer Med styringskommandoer menes indstillinger som gøres på selve varmepumpen og har intet at gøre med indstillinger i DPA. Til forskel fra konfigurationskommandoer (nederst) kan kommandoer sendes efter hinanden på samme tid. Hvis flere kommandoer som afklarer samme funktion, men som står i konflikt med hinanden, gælder det sidst angivne. Grundinstillinger hos varmepumpen er: OFFA Varmepumpen og luftretningsautomatik er lukket og ventilator i automatisk tilstand. Når en kommando gives, lagres denne tilstand og gemmes indtil næste kommando sendes. For altid at udgå fra grundindstillingerne (OFFA) kan et - tegn sendes som første tegn i kommandosekvensen. Forskellen mellem H21 og -H21 er altså at den senere tilbagestiller varmepumpeventilatoren til automatisk tilstand samt lukker for luftretningsautomatikken. Konfigurationskommandoer Med konfigurationskommandoer menes kommandoer som påvirker DPA og ikke varmepumpen. Styringskommandoer Kommandoer ON OFF Starter enheden med den seneste lagrede indstilning Slukker enheden H HEAT (Varme.) Drifttilstand varme C COOL (Køl) Drifttilstand køl F FAN (Ventilator) Drifttilstand ventilation S SWING Styring af luftflow retningen ved hjælp af lamellerne P POWERFUL Maximal køle-/opvarmnings-/ventilationseffekt under 20 minutter. Kommandoen H HEAT Format: H<Temperatur>[<Luftflow>] Temperaturen kan indstilles på mellem 10 C og 30 C med valgfrit luftflow med kommandoen H efterfulgt af ønskede temperatur og luftflow. Luftyflowet behøves ikke at blive angivet. Tilgængelige luftflow er angivet under kommandoen F nedenfor. Eksempelvis indstiller H24 varmepumpen på varme og 24 grader med tidligere lagret luftflow, imens H24A også indstiller luftflowet. Kommandoen C COOL Format: C<Temperatur>[<Luftflow>] Temperaturen kan indstilles på mellem 18 C og 30 C med valgfrit luftflow med kommandoen C efterfulgt af ønskede temperatur og luftflow. Tilgængelige luftflow er angivet under kommandoen F nedenfor. Eksempelvis indstiller C19 varmepumpen på køl og 19 grader med aktuel t luftflow imens C1911 også indstiller luftflowet på niveau 11. Kommandoen F FAN Format: F<Luftflow> Luftflowet kan indstilles på fem niveauer 1, 2, 3, 4 og 5. Selv automatisk (A) eller stille drifttilstand (N) kan indstilles til eksempelvis F5 indstiller pumpen på maximal ventilationshastighed og lukker for både køl og varme. For at ændre luftflowet ved køl og varme skal ønskede luftflowniveau sendes med den respektive kommando, se kommando H og C ovenfor. Kommandoen S - SWING For at midske træk fra indedelen kan cirkulationen af luftflowretningen startes med kommandoen S. Observer om funktionen kun kan stoppes ved at begynde kommandosekvensen med et minus (-) tegn. Kommandoen P POWERFUL Maksimal køl-/varme- respektivt ventilationseffekt under 20 minutter. Hvis funktionen vil afbrydes tidligere skal næste kommandosekvens starte med et minus (-) tegn. Eksempelvis indstiller P varmepumpen på max effekt for den aktuelle drifttilstand (f.eks. varme) imens C19P sikrer at vi maximerer køling under 20 minutter og derefter går tilbage til den tidligere indstillet ventilationstilstand. F.eks. afbryder -C1911 tidligere powerful takket være det indledende minus (-) tegn. Side 9, vers. 01/2008

12 Konfigurationskommandoer Følgende otte konfigurationskommandoer er tilgængelige og max en kommando kan angives per række og hver kommando skal afsluttes med en rækkebrydning. Kommandoer TIME TIME Indstilning af tid DATE DATE Indstilning af dato MA Member Add Tilføj medlem i telefonbogen MD Member Delete Fjern et medlem fra telefonbogen MDA Member Delete All Fjern samtlige medlemmer fra telefonbogen ID IDentity Kontrollens identitet ATI Alarm Temperature Inner Alarmniveauer for den indre temperaturføler (i DPA) AP Alarm on Power Alarm ved strømsvigt Kommandoen MA Member Add Der kan maksimalt være to medlemmer i telefonbogen over modtagere a alarmer. Læg et medlem til ved at sende kommandoen MA hvormed afsenderen (mobiltelefonen) lagres i telefonbogen. Hvis yderligere et medlem skal tilføjes kan telefonnummeret til den mobiltelefon angives efter kommandoen, eksempelvis MA Alternativet er at sende kommandoen MA fra den anden mobiltelefon. Kommandoen MD Member Delete Fjern et medlem enten at sende kommandoen MD hvormed afsenderen (din mobiltelefon) fjernes fra telefonbogen. Hvis et andet medlem skal fjernes, kan telefonnummeret til den mobiltelefon angives med kommandoen, f.eks. MD Alternativet er at sende kommandoen MD fra den anden mobiltelefon. Kommandoen MDA Member Delete All Fjern samtlige medlemmer i telefonbogen ved at sende kommandoen MDA. Kommandoen ID IDentity For at tydeliggøre hvor meddelelsen kommer fra kan kontrollen forsynes med en unik identitet, eksempelvis sommerhuset. Den maksimale længde på identiteten er 20 tegn. Hvis der sendes en for lang streng vil der blive returneret en fejlmeddelelse. Kommandoen ATI Alarm Temperature Inner Kommandoen indstiller alarmgrænser for den indbyggede temperaturføler. Alarmgrænserne kan sættes mellem 5 C og 30 C. Den nedre grænse er ved levering sat til 5 C og den øvre til 30 C. Dog er overvågningen slukket. Kommandoer ATION ATIOFF ATION<nedre grænse><øvre grænse> Eksempel: AT10N Aktiver overvågning med indstillede alarmgrænser Aktiver overvågning Indstil nye alarmgrænser og aktiver overvågning. Både nedre og øvre grænse overvåges altid Kommandoen AP Alarm Power DPA kan advare når strømmen til systemet forsvinder. Kommandoer APON APOFF Aktiverer overvågning Deaktiverer overvågning Kommandoen TIME For at DPA skal fungere korrekt skal tid og dato indstilles. Tiden angives i minutter med formatet HHMM hvor H angiver time og M angiver minuttet, eksempelvis TIME1200 indstiller tiden på DPA til 12:00 tid og dato skal muligvis indstilles igen efter længere strømafbrud, hvor det indbyggede batteri kan være blevet afladet. Kommandoen DATE For at DPA skal fungere korrekt tid og dato indstilles. Tiden angives i formatet yymmdd eller yyyymmdd hvor y angiver år (year), M angiver måned (Month) og D angiver dag (Day). Eksempelvis DATE og DATE indstiller den til 12. april 2007 tid og dato skal muligvis indstilles igen efter længere strømafbrud, hvor det indbyggede batteri kan være blevet afladet. Side 10, vers. 01/2008

13 Eksempler på meddelelser Indstil tid og dato TIME1900 É DATE É Sæt identitet for kontrollen IDSommerhuset É Observer her at der ikke skal være mellemrum mellem ID og identitet. VARME 21 grader Varmepumpen indstilles til at varme (Heat) op til 21 grader. H21 É VARME 21 grader med ventilation i automatisk tilstand Varmepumpen indstilles til at varme (Heat) op til 21 grader med ventilation i automatisk tilstand (Automat). H21A É VARME 21 grader og POWERFULL Når powerfull kommandoen sendes går varmepumpen på fuld effekt i ca 20 minutter og går siden tilbage til den indstillede tilstand. I dette tlfælde 21 grader. H21P É Køl 18 grader med ventilation i automatisk tilstand Kølefunktionen (Cold) indstilles til 18 grader og ventilatoren i automatisk tilstand. C18A É Tilføj et nyt medlem Der findes to måder at tilføje nye medlemmer i telefonbogen hvor der er plads til max 2 medlemmer. Det første j er at sende kommandoen MA hvormed det afsendte telefonnummer lagres. Det andet k er at skrive telefonnummeret ind selv. MA É j MA É k Fjern medlem(mer) En eller samtlig medlemmer kan fjernes med kommandoen MD (Member.Delete) se j - eller MDA (Member Delete All) se k. Når et medlem fjernes skal man angive dets telefonnummer, se j. MD É j MDA É k Konfigurer for første gang komplet meddelelse Første gang kontrollen konfigureres kan alle informationer angives i en og samme meddelelse. Følgende eksempel sætter tid og dato, sletter alle gamle medlemmer, tilføjer afsenderen (dig) som medlem og sætter identiteten til Sommerhuset. TIME1500 É DATE É MDA É MA É IDSommarstuga É Side 11, vers. 01/2008

14 Lommeformat til at have i tegnebogen Side 12, vers. 01/2008

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere