BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA"

Transkript

1 BRUGERMANUAL DAIKIN PHONE ACCESS - DPA

2 Indhold Indledning...1 Symboler...1 Delenes navne...1 Daikin.Phone.Access..DPA.(Home.Residence.Controller)...1 Netadaptor...1 SIM-kort...1 At læse først...2 Kommunikation.via.GSM-nettet...2 Telefonnummer...2 PIN-kode...2 Energiforsyning...2 Styring.af pumpe...2 Forberedelser før brug...3 Indkøb af SIM-kort.(Sverige)...3 Installation...3 Installation.af SIM-kort...3 Find en passende monteringsplads...4 Sådan monterer du fjernbetjeningen på væggen...4 Dette er Daikin s Phone Access - DPA...5 Indbyggede funktioner...5 Statusindikering...5 IR-sendere...6 Funktionstilstand...6 Overvågning af temperatur...6 Detektering af strømsvigt...7 Expansionsport for fremtiden...7 Anvendelse af Daikin Phone Access - DPA...8 Opstart DPA...8 Lukning af DPA...8 Styring af varmepumpen...8 Konfigurering...8 Statusmeddelelse...8 Testmeddelelse...8 Kommandoer...9 Styringskommandoer...9 Grundindstillinger hos varmepumpen er:...9 Konfigurationskommandoer...9 Styringskommandoer...9 Eksempler på meddelelser...11 Indstil tid og dato...11 Indsæt identitet på kontrollanten...11 Varme 21 grader...11 Varme 21 grader med ventilator i automatisk tilstand...11 Varme 21 grader og Powerfull...11 Køl 18 grader med ventilation i automatisk tilstand...11 Tilføj nyt medlem...11 Fjern et medlem(mer)...11 Konfigurer for første gang - komplet meddelelse...11 Lommeformat til at have i tegnebogen...12

3 Indledning Symboler Et antal symboler bruges gennemgående i denne manual. Nedenfor følger en beskrivelse på hvordan de ser ud og hvordan de skal tolkes. Beskriver at en SMS skal sendes til kontrollen og hvordan det kan eller skal se ud. Angiver et eller flere alternativer og eksempler. Delenes navne Daikin Phone Access DPA (Home Residence Controller) Systemenhed som monteres på væg indeholdende GSM-radio for kommunikation via GSM-nettet og fire sendemoduler som sender styreinformation til din luft/luft varmepumpe. Følgende modeller af luft/luft varmepumper kan styres: > FTXG UX-1 > FTXS > FVXS > Ururu Sarara FTXR Netadaptor Netadaptor forsyner systemenheden med strøm fra vægudtaget samt sørger for at det indbyggede batteri altid er opladet. På netadaptoren findes en rød lampe som når den lyser viser at der findes strøm i væggen. SIM-kort Systemenheden indeholder en GSM-radio og har derfor brug for et SIM-kort (se nedenfor) for at fungere. SIM er en forkortelse fra det engelske Subscriber Identity Module eller abonnent identitets modul og findes kun i et unikt eksemplar i hele verden. Kortet laves af en mobiloperatør og indeholder en elektronisk kreds, som er programmeret med information om telefonnummer, hvilke tjenester som indgår i abonnementet og indeholder endda teknik til at kryptere samtaler. Side 1, vers. 01/2008

4 At læse først Kommunikation via GSM-nettet DPA er i bund og grund en GSM-telefon. Den store forskel ligger i at den er udviklet og tilpasset til at kunne snakke med vores varmepumper. Samme forhold som gælder mellem en normal mobiltelefon og GSM-nettet gælder også for DPA. DPA har derfor brug for: 1) Et SIM-kort 2) En teleoperatør at kommunikere med og god dækning 3) Strømforsyning Kommunikationen mellem brugeren (dig) og kontrollen (DPA) sker frem for alt ved hjælp af SMS. SMS er en tjeneste som varetages af alle GSM-operatører idag og indebærer i praktisk forstand at korte tekstmeddelelser sendes til og fra mobile terminaler og fungerer i stort set hele verden. Præcis hvordan du sender SMS fra din mobiltelefon er udførligt beskrevet i manualen til din mobiltelefon eller kontakt nærmeste forhandler for din telefonmodel. Hvordan DPA håndterer SMS beskrives udførligt i dette dokument. Hver SMS som sendes koster penge. Præcist hvor meget varierer lidt alt efter operatør og typen på abonnementet for SIM-kortet. Prisen ligger som regel på omkring en krone per styk (2007). Det er altid den som sender SMS en som skal betale. Når du sender en SMS til DPA betaler du og når DPA sender en SMS trækkes penge fra det SIM-kort (eller kommer på fakturaen). Det indebærer i praksis at når du sender en besked og får svar koster det to styk SMS er. Trods det er det betydeligt billigere end at køre til en plads eller have varmepumpen unødvendigt tændt. DPA kan sende SMS i to tilfælde. Det første indtræffer når DPA svarer på en besked fra dig eller en kommando og det andet når en alarm indtræffer. Mere om dette senere, det er ikke svært. Telefonnummer Til hvert SIM-kort følger et telefonnummer. Dette telefonnummer skal du have ved hånden hver gang du skal sende en besked til DPA. Det enkelste er at lægge nummeret ind i telefonbogen i din mobiltelefon og give den et tydeligt navn, eksempelvis Pumpe på landet, Pumpe i stuen, Pumpe i huset, overvågning, Pumpe Niels Kontor, PIN-kode Normalt plejer SIM-kortet at blive leveret med en PIN-kode og som også plejer at væra aktiveret. Denne skal først deaktiveres. PIN-kode håndteres ikke af DPA. PIN-koden kan afaktiveres i en normal mobiltelefon (se håndbogen til mobiltelefonen) alternativt kan du få hjælp i den butik SIM-kortet er købt. Energiforsyning DPA tilsluttes 220V-nettet via medfølgende spændingsadaptor. Indbygget i modulet sidder et batteri - som DPA holder opladet - for at kunne alarmere ved strømsvigt i huset. Styring af varmepumpe DPA styrer varmepumpen på præcis samme måde som den fjernbetjening som fulgte med ved indkøbet af varmepumpen, dvs. gennem infrarød kommunikation (IR). DPA er forsynet med fire stykker sendere; op, ned, højre samt venstre. Den maximale afstand mellem DPA og varmepumpen er ca 5 meter. Når en SMS sendes til DPA tolkes det, derefter sendes de korrekte styringsinformationer til varmepumpen. Denne information sendes så ud til varmepumpen tre gange med to minutters mellemrum for at sikre at varmepumpen har de korrekte indstilninger. Side 2, vers. 01/2008

5 Forberedelser før ibrugtagning Indkøb af SIM-kort I Danmark findes foskellige operatører som hver for sig administrerer et GSM-net, f.eks.; > TDC > Sonofon > Telia Abonnement fra en af disse kan benyttes.vælg den operatør som du ved har den bedst mulige dækning i området omkring huset. Valget af abonnement vælger du selv; kontant (taletidskort) eller faktura. Praktisk spiller det ikke nogen rolle men man skal tænke på at et taletidskort skal påfyldes kontanter med mellemrum. Påfyldning kan ved nogle operatører lade sig gøre via deres hjemmeside. Man kan som regel også få et tvillinge kort til et ordinært abonnement for en lav ekstra månedlig omkostning. Ved levering kan SIM-kortet evt. medfølge fyldt med lidt penge så du kan komme hurtigt igang. Dette SIM-kort er så normalt installeret og klar til brug hvilket gør DPA klar til brug. Visse operatører plejer endda at tilbyde ekempelvis et vist antal SMS er hvis du registrerer kortet. Kontroller eventuelt medfølgende papirer for yderligere instruktioner, samt vær nøje med at gemme det telefonnummer, som angives på produktbladet eller som findes trykt på emballagen. Installation Installation af SIM-kort SIM-kortet skubbes ind i fjernbetjeningens nederste kant med det afskåret hjørne indad til venstre. Vær sikker på at kortet skubbes ind til der høres et klik. Hvis kortet skal tages ud skal det først trykkes indad for derefter at blive skubbet lidt ud automatisk. Side 3, vers. 01/2008

6 Find en passende monteringplads DPA skal monteres sammen med varmepumpens indedel. Vælg en plads hvorfra signaler kan nå enheden og hvor ledning til net adaptoren kan nå et vægudtag. DPA kan sende opad, nedad, til højre og til venstre, alt for at give en øget fleksibilitet ved installationen. Senderens rækkevidde er ca. 5 meter. Der bør ikke være nogen fysiske forhindringer mellem DPA og varmepumpen. DPA har en indbygget installationsfunktion for at forenkle valget af plads. Ved at gennemføre nedenstående punkter er du sikker på at finde en passende monteringsplads. 1. Tilslut den medfølgende netadaptor til DPA. 2. Tryk knappen i DPA ens underkant ind. 3. Hold den trykket ind i cirka 6 sek., Efter 3 sek. starter enheden Efter yderligere 3 sek. begynder alle lysdioder at blinke. 4. Slip knappen, DPA er nu i installationstilstand. 5. DPA vil sende styresignaler tl varmepumpen hver femte sek. Konfigurationen som sendes ud tænder varmepumpen i driftstilstand ventilation med højeste ventilationshastighed og styringen af lamellerne. 6. Kontroller at varmepumpen modtager styresignalerne på den ønskede monteringsplads. Dette mærkes ved at varmepumpen bipper ved hver modtaget kommando. 7. Hvis varmepumpen ikke bipper skal du flytte DPA til en anden plads og kontrollere igen. 8. Når den rette plads er fundet, tryk knappen ind i mindst 6 sek. for at slukke DPA. Varmepumpen slukkes dermed også hvis den er i DPA ens rækkevidde. Sådan monterer du fjernbetjeningen på væggen På bagsiden findes to styk nøglehuller som passer til de to medfølgende skruer. Monter de to skruer horisontalt 97mm fra hinanden og skru dem ind så de stikker ca. 5 mm ud. Hæng fjernbetjeningen op. Tilslut netadaptoren til det nærmeste 230V udtag og tilslut ledningen til betjeningen. Om fjernbetjeningen Udsæt aldrig fjernbetjeningen for direkte sollys. Fugt/damp på signalsenderene formindsker følsomheden. Tør det væk med en blød klud. Signalkommunikationen kan fungerer måske ikke hvis et elektronisk startet lysrør findes i rummet. Kontakt din leverandør hvis du har dette problem. Hvis fjernbetjeningens signaler kan begynder at styre eller forstyrre nogen andre apparater bør du flytte de apparater eller alternativt DPA en eller kontakt din leverandør. Side 4, vers. 01/2008

7 Det her er DPA Indbyggede funktioner Temperatur føler til detektering af lave/høje temperaturer Telefonbog til alarmmodtagere Batteri til alarm ved strømsvigt GSM-radio til kommunikation via GSM-nettet Ekspansionsport for tilslutning af fremtidigt tilbehør. Fire styk IR-sendere (højre, venstre, op, og ned) for simpel montage To styk statusindikatorer til at vise drifttilstand Statusindikering DPA er udstyret med 2 lysdioder for at indikere aktuel tilstand på enheden. Hver lysdiode kan lyse med to forskellige farver. I installations tilstand (se under kapitel Installation) blinker begge lysdioderne grønt. Når DPA er startet kommer lysdioderne til kun at lyse forneden. Lysdiode Hvad sker der Beskrivelse Network 1 Blinker langsomt hvert sekund. (Orange lys) DPA starter. Denne fase tager normalt cirka 20 sek. Hvis det tager længere tid, bør SIM-kortet kontrolleres samt evt. placering af DPA (antennetegning) Blinker kort hvert andet sekund. (Grønt lys) Enheden har fundet GSM-nettet og er klar til at sende/modtage SMS. Blinker kort hvert andet sekund. (Orange lys). Enheden har fundet GSM-nettet men har dårlig antenneforbindelse. SMS funktionen kan fungere dårligt. Placering af DPA bør kontrolleres. Status Lyser fast. (Grøn) Primærspænding er tilsluttet. Inge alarmgrænser er overskredet. Blinker kort hvert andet sekund. (Grøn) Primærspænding mangler. Ingen alarmgrænser er overskredet. Lyser fast. (Rød) Primærspænding er tilsluttet. En eller flere alarmgrænser er overskredet. Blinker kort hvert andet sekund. (Rød) Primärspänning.saknas..En.eller.flera larmgränser.har.överskridits. 1 Hvis DPA har været ubrugt i længere tid kan det indbygede batteri være blevet afladet. Så kan det tage længere tid for DPA at starte. Lysdioden Network kommer så til at være slukket indtil batteriet er genopladet. Dette kan tage op til to timer. Side 5, vers. 01/2008

8 IR-sendere DPA er udstyret med fire IR-sendere for at kunne styre varmepumpen. Disse er placeret på hver sin side på DPA en. For at få den bedste funktion bør ingen fysiske objekter findes mellem DPA og varmepumpe. Funktionstilstand DPA kan befinde sig i forskellige tilstande alt efter funktion. Tilstanden ændres ved hjælp af knappen på enhedens underside. Tabellen nedenfor beskriver de forskellige tilstande og hvordan disse ændres ved hjælp af knappen. Tilstand Knaptrykning Beskrivelse Slukket Langt tryk.(> 8 sekunder). Starter DPA Ekstra langt tryk.(> 8 sekunder) Efter 8 sekunder starter DPA, men holdes knappen trykket yderligere 8 sekunder starter installationsfunktionen. Se afsnit Installation for mere information. Aktiv Kort tryk.(<.0,5 sekunder) DPA sender en testmeddelelse til de medlemmer som er lagret i telefonbogen. Langt tryk.(> 8 sekunder) Slukker DPA Installation Langt tryk.(> 8 sekunder) Afslutter installationsfunktionen og slukker DPA. Se afsnit Installation for mere information. Overvågning af temperatur DPA har indbygget temperaturføler. Denna kan anvendes til at alarmere om temperaturen falder eller stiger under en grænse. Alarmen sendes via en SMS til de modtagere som er lagt ind i DPA en. Øvre og nedre grænse kan konfigureres via SMS (se afsnit Kommando for mere information om konfiguration af alarm grænser). Ved alarm sendes meddelelsen til alle modtagere (max. 2) som er lagrede i DPA en. I eksemplet nedenfor er indendørstemperaturen faldet under alarmgrænsen. Alarm (Sommerhuset) Indoor temp: 18 (18-27) Power: OK Når temperaturen er normal igen sendes 2 følgende meddelelser ud. Normal (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Alarmfunktionen er slået fra ved levering (se afsnit Kommando for mere information om hvordan funktionen aktiveres) Side 6, vers. 01/2008

9 Detektering af strømsvigt DPA har et indbygget batteri for at kunne håndtere strømsvigt. En alarmmeddelelse sendes så snart strømsvigtet er detekteret. Ved alarm sendes en meddelelse til alle modtagere (max. 2) som er lagret i DPA en. I eksemplet nedenfor er primærspændingen forsvundet. Alarm (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: None Hvis strømmen kommer igen inden 5 minutter, sendes følgende meddelelse 2. Normal (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Hvis strømsvigtet varer længere end 5 minutter vil DPA en slukke automatisk. Når primærspændingen så kommer tilbage starter DPA en automatisk op igen. Dette meddeles brugeren gennem følgende besked. Power up (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Ved opstarten vil selv den senest lagrede pumpestyring blive sendt. Dette er for at varmepumpen skal starte korrekt op igen. Alarmfunktionen er slået fra ved levering (se afsnit Kommando for mere information om hvordan funktionen aktiveres) 2 Meddelelsen om at alarmen er tilbage til normaltilstand igen sendes kun hvis alle alarmer er tilbage igen, d.v.s. at både primærspændingen og temperaturen er tilbage til normal tilstand. Side 7, vers. 01/2008

10 Anvendelse af DPA Opstart DPA 1. Kontroller at primærspændingen er tilsluttet. 2. Tryk derefter knappen ind og hold den inde. 3. Efter cirka 10 sekunder tændes lysdioden Status med et fast lys og Network begynder at blinke. (se afsnittet Statusindikering for mere information) 4. DPA er nu tændt og knappen kan slippes. Lukning af DPA 1. Tryk knappen ind og hold den inde. 2. Efter cirka 10 sekunder slukkes lysdioderne. 3. DPA er nu slukket og knappen kan slippes. Styring af varmepumpen Ved styring af varmepumpen via SMS bliver den nye konfiguration sendt ud til varmepumpen. Dette gøres i alt 3 gange med 2 minutters mellemrum. Ved opstart af DPA bliver den aktuelle konfiguration af varmepumpen sendt ud automatisk. Se afsnittet Kommandoen før mere information om hvordan varmepumpen kan styres.hur. Konfigurering DPA konfigureres via SMS. Ved hver konfigurationsmeddelelse sender DPA en en bekræftelse tilbage med aktuel konfiguration. Meddelelsen bliver kun sendt til den. Eksempel på en konfigurationsbekræftelse findes nedenfor. Config (Sommerhuset) Indoor temp alarm: Off (10-100) Power alarm: Off Members: Hvis en konfigurationsmeddelelse indeholder kommadoer som ikke kan tolkes eller har forkert format, bliver følgende besked sendt tilbage. Config (Sommerhuset) Syntax error in command string Se afsnittet Kommandoer for mere information om hvordan DPA kan konfigureres. Statusmeddelelse For at kontrollere aktuel status på DPA kan man sende en tom SMS. DPA sender så en statusbesked tilbage. Eksempel på en statusmeddelelse findes nedenfor. Status (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Testmeddelelse DPA har mulighed for at sende en testmeddelelse til de modtagere som er lagret. Ved at trykke kortvarigt på knappen når DPA en er tændt sendes følgende besked. Test (Sommerhuset) Indoor temp: 22 Power: OK Side 8, vers. 01/2008

11 Kommandoer I dette afsnit beskrives de kommandoer som kan sendes til kontrollen. Styringskommandoer Med styringskommandoer menes indstillinger som gøres på selve varmepumpen og har intet at gøre med indstillinger i DPA. Til forskel fra konfigurationskommandoer (nederst) kan kommandoer sendes efter hinanden på samme tid. Hvis flere kommandoer som afklarer samme funktion, men som står i konflikt med hinanden, gælder det sidst angivne. Grundinstillinger hos varmepumpen er: OFFA Varmepumpen og luftretningsautomatik er lukket og ventilator i automatisk tilstand. Når en kommando gives, lagres denne tilstand og gemmes indtil næste kommando sendes. For altid at udgå fra grundindstillingerne (OFFA) kan et - tegn sendes som første tegn i kommandosekvensen. Forskellen mellem H21 og -H21 er altså at den senere tilbagestiller varmepumpeventilatoren til automatisk tilstand samt lukker for luftretningsautomatikken. Konfigurationskommandoer Med konfigurationskommandoer menes kommandoer som påvirker DPA og ikke varmepumpen. Styringskommandoer Kommandoer ON OFF Starter enheden med den seneste lagrede indstilning Slukker enheden H HEAT (Varme.) Drifttilstand varme C COOL (Køl) Drifttilstand køl F FAN (Ventilator) Drifttilstand ventilation S SWING Styring af luftflow retningen ved hjælp af lamellerne P POWERFUL Maximal køle-/opvarmnings-/ventilationseffekt under 20 minutter. Kommandoen H HEAT Format: H<Temperatur>[<Luftflow>] Temperaturen kan indstilles på mellem 10 C og 30 C med valgfrit luftflow med kommandoen H efterfulgt af ønskede temperatur og luftflow. Luftyflowet behøves ikke at blive angivet. Tilgængelige luftflow er angivet under kommandoen F nedenfor. Eksempelvis indstiller H24 varmepumpen på varme og 24 grader med tidligere lagret luftflow, imens H24A også indstiller luftflowet. Kommandoen C COOL Format: C<Temperatur>[<Luftflow>] Temperaturen kan indstilles på mellem 18 C og 30 C med valgfrit luftflow med kommandoen C efterfulgt af ønskede temperatur og luftflow. Tilgængelige luftflow er angivet under kommandoen F nedenfor. Eksempelvis indstiller C19 varmepumpen på køl og 19 grader med aktuel t luftflow imens C1911 også indstiller luftflowet på niveau 11. Kommandoen F FAN Format: F<Luftflow> Luftflowet kan indstilles på fem niveauer 1, 2, 3, 4 og 5. Selv automatisk (A) eller stille drifttilstand (N) kan indstilles til eksempelvis F5 indstiller pumpen på maximal ventilationshastighed og lukker for både køl og varme. For at ændre luftflowet ved køl og varme skal ønskede luftflowniveau sendes med den respektive kommando, se kommando H og C ovenfor. Kommandoen S - SWING For at midske træk fra indedelen kan cirkulationen af luftflowretningen startes med kommandoen S. Observer om funktionen kun kan stoppes ved at begynde kommandosekvensen med et minus (-) tegn. Kommandoen P POWERFUL Maksimal køl-/varme- respektivt ventilationseffekt under 20 minutter. Hvis funktionen vil afbrydes tidligere skal næste kommandosekvens starte med et minus (-) tegn. Eksempelvis indstiller P varmepumpen på max effekt for den aktuelle drifttilstand (f.eks. varme) imens C19P sikrer at vi maximerer køling under 20 minutter og derefter går tilbage til den tidligere indstillet ventilationstilstand. F.eks. afbryder -C1911 tidligere powerful takket være det indledende minus (-) tegn. Side 9, vers. 01/2008

12 Konfigurationskommandoer Følgende otte konfigurationskommandoer er tilgængelige og max en kommando kan angives per række og hver kommando skal afsluttes med en rækkebrydning. Kommandoer TIME TIME Indstilning af tid DATE DATE Indstilning af dato MA Member Add Tilføj medlem i telefonbogen MD Member Delete Fjern et medlem fra telefonbogen MDA Member Delete All Fjern samtlige medlemmer fra telefonbogen ID IDentity Kontrollens identitet ATI Alarm Temperature Inner Alarmniveauer for den indre temperaturføler (i DPA) AP Alarm on Power Alarm ved strømsvigt Kommandoen MA Member Add Der kan maksimalt være to medlemmer i telefonbogen over modtagere a alarmer. Læg et medlem til ved at sende kommandoen MA hvormed afsenderen (mobiltelefonen) lagres i telefonbogen. Hvis yderligere et medlem skal tilføjes kan telefonnummeret til den mobiltelefon angives efter kommandoen, eksempelvis MA Alternativet er at sende kommandoen MA fra den anden mobiltelefon. Kommandoen MD Member Delete Fjern et medlem enten at sende kommandoen MD hvormed afsenderen (din mobiltelefon) fjernes fra telefonbogen. Hvis et andet medlem skal fjernes, kan telefonnummeret til den mobiltelefon angives med kommandoen, f.eks. MD Alternativet er at sende kommandoen MD fra den anden mobiltelefon. Kommandoen MDA Member Delete All Fjern samtlige medlemmer i telefonbogen ved at sende kommandoen MDA. Kommandoen ID IDentity For at tydeliggøre hvor meddelelsen kommer fra kan kontrollen forsynes med en unik identitet, eksempelvis sommerhuset. Den maksimale længde på identiteten er 20 tegn. Hvis der sendes en for lang streng vil der blive returneret en fejlmeddelelse. Kommandoen ATI Alarm Temperature Inner Kommandoen indstiller alarmgrænser for den indbyggede temperaturføler. Alarmgrænserne kan sættes mellem 5 C og 30 C. Den nedre grænse er ved levering sat til 5 C og den øvre til 30 C. Dog er overvågningen slukket. Kommandoer ATION ATIOFF ATION<nedre grænse><øvre grænse> Eksempel: AT10N Aktiver overvågning med indstillede alarmgrænser Aktiver overvågning Indstil nye alarmgrænser og aktiver overvågning. Både nedre og øvre grænse overvåges altid Kommandoen AP Alarm Power DPA kan advare når strømmen til systemet forsvinder. Kommandoer APON APOFF Aktiverer overvågning Deaktiverer overvågning Kommandoen TIME For at DPA skal fungere korrekt skal tid og dato indstilles. Tiden angives i minutter med formatet HHMM hvor H angiver time og M angiver minuttet, eksempelvis TIME1200 indstiller tiden på DPA til 12:00 tid og dato skal muligvis indstilles igen efter længere strømafbrud, hvor det indbyggede batteri kan være blevet afladet. Kommandoen DATE For at DPA skal fungere korrekt tid og dato indstilles. Tiden angives i formatet yymmdd eller yyyymmdd hvor y angiver år (year), M angiver måned (Month) og D angiver dag (Day). Eksempelvis DATE og DATE indstiller den til 12. april 2007 tid og dato skal muligvis indstilles igen efter længere strømafbrud, hvor det indbyggede batteri kan være blevet afladet. Side 10, vers. 01/2008

13 Eksempler på meddelelser Indstil tid og dato TIME1900 É DATE É Sæt identitet for kontrollen IDSommerhuset É Observer her at der ikke skal være mellemrum mellem ID og identitet. VARME 21 grader Varmepumpen indstilles til at varme (Heat) op til 21 grader. H21 É VARME 21 grader med ventilation i automatisk tilstand Varmepumpen indstilles til at varme (Heat) op til 21 grader med ventilation i automatisk tilstand (Automat). H21A É VARME 21 grader og POWERFULL Når powerfull kommandoen sendes går varmepumpen på fuld effekt i ca 20 minutter og går siden tilbage til den indstillede tilstand. I dette tlfælde 21 grader. H21P É Køl 18 grader med ventilation i automatisk tilstand Kølefunktionen (Cold) indstilles til 18 grader og ventilatoren i automatisk tilstand. C18A É Tilføj et nyt medlem Der findes to måder at tilføje nye medlemmer i telefonbogen hvor der er plads til max 2 medlemmer. Det første j er at sende kommandoen MA hvormed det afsendte telefonnummer lagres. Det andet k er at skrive telefonnummeret ind selv. MA É j MA É k Fjern medlem(mer) En eller samtlig medlemmer kan fjernes med kommandoen MD (Member.Delete) se j - eller MDA (Member Delete All) se k. Når et medlem fjernes skal man angive dets telefonnummer, se j. MD É j MDA É k Konfigurer for første gang komplet meddelelse Første gang kontrollen konfigureres kan alle informationer angives i en og samme meddelelse. Følgende eksempel sætter tid og dato, sletter alle gamle medlemmer, tilføjer afsenderen (dig) som medlem og sætter identiteten til Sommerhuset. TIME1500 É DATE É MDA É MA É IDSommarstuga É Side 11, vers. 01/2008

14 Lommeformat til at have i tegnebogen Side 12, vers. 01/2008

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere