Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj /11 SVØMMEPOSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN"

Transkript

1 Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 6. maj /11 Nummer 3, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. maj 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: Fax: Hjemmeside: Generelt Rolig generalforsamling i Dansk Svømmeunion Lørdag, den 24. april, blev der afholdt generalforsamling i Dansk Svømmeunion. I år havde repræsentanter for 35 klubber fundet vej til Odense Congress Center, som udgjorde de smukke rammer for dagen. Sammenlignet med de seneste års maraton-udgaver forløb alting stille, roligt og udramatisk i år. Generalforsamlingen begyndte sædvanen tro klokken Også i år havde Dansk Svømmeunion allieret sig med DIFs konsulent, Willy Rasmussen, til dirigent-posten. Willy gennemgik formalia hvorefter formand Kaj Aagaard tog fat på bestyrelsens mundtlige beretning. Her blev det til et view på områder af Dansk Svømmeunions organisation og netværk. Formand Kaj Aagaards mundtlige beretning Indledende bemærkninger i den mundtlige beretning. Formanden var glad for at kunne konstatere, at unionens regnskabsfunktion er på plads. Et sponsorudvalg har taget form i efteråret 2003 og arbejder hårdt på at tiltrække sponsorer/samarbejdspartnere. Samme udvalg har etableret en erhvervsklub Club Aqua. Begge tiltag fremhævede formanden i sin indledende tale. Der var rosende ord til samarbejdet med Team Danmark, som er Dansk Svømmeunions største bidragyder til eliteafdelingen. Endelig var formanden glad for at kunne meddele, at der nu er taget fat på udviklingen af en ny hjemmeside. En projektmedarbejder er ansat, og forhåbentlig kan den nye hjemmeside se dagens lys senest den 1. november Herefter blev der knyttet kommentarer til forskellige udvalgte områder af Dansk Svømmeunion. Godt samarbejde mellem union og regioner Samarbejdet med regionerne har udgjort et af bestyrelsens store indsatsområder i det forgangne år. De første møder er holdt og såvel union som regionerne udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet. Nu er der taget hul på en konstruktiv dialog, hvilket tegner godt for det fremtidige samarbejde. Formanden roste samarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og regionerne i sin mundtlige beretning Driftig eliteafdeling Kaj Aagaard kunne fortælle, at eliteafdelingen er gået i professionel drift. Der arbejdes meget struktureret og resultatorienteret efter retningslinier udstukket af styregruppen. Eliteplan 2002 er efterhånden implementeret. Nu arbejder vi videre på nye visioner og nye mål, for det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os, lød det blandt andet fra formanden.

2 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Kystlivredningen på plads Også kystlivredningen er nu i drift i en professionel organisation. Kystlivredningen udgør ét af vores flagskibe, hvilket stiller store krav til den generelle livredning i klubberne. Dette, sagde formanden, er et vigtigt indsatsområde i disse tider. Clinic-samarbejdet udvikles Kaj Aagaard var glad for at kunne konstatere, at clinic-samarbejdet nu udvikles, således der ikke udelukkende fokuseres på den elitære del, men at der også bliver plads til andre aktiviteter inden for unionens samlede ansvarsområde. Ros til svømmesektionen Der lød ros fra formanden til svømmesektionen for måden, hvorpå, forslag til en ny mesterskabsstruktur er blevet præsenteret over det ganske land. Svømmesektionen har holdt høringer, hvor klubberne har fået mulighed for at møde op og bidrage med input. Det har været gode og konstruktive møder. Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde fungerer godt. Vi har benyttet vores formandskab til at få ryddet op i ældre vedtægter og aktivitetsbestemmelser. Vi arbejder lige nu på at få Grønland med i samarbejdet, nu, hvor Grønland har etableret sig med en svømmeklub med cirka 500 medlemmer. Nu, hvor formanden var i gang med at omtale Grønland, blev det også til et par ord om det glimrende samarbejde Dansk Svømmeunion og den nye svømmeklub samt Nuuk kommune har haft i det forgangne år. Dansk Svømmeunion har stået for uddannelse af alle instruktører og skolelærere, der skal have med svømningen at gøre i Grønland. Som afrunding på den mundtlige beretning rettede formand Kaj Aagaard en stor tak til sine kolleger i bestyrelsen, til sektioner og udvalg foruden en tak til administrationen i Farum takkede, for et godt samarbejde. Til klubberne lød en stor tak for det engagement, der lægges for dagen og den måde, hvorpå klubberne er med til at præge udviklingen. Dansk Svømmeunions mål og visioner Formand Kaj Aagaard fremlagde unionens mål og visioner efter at have konstateret, at allerede flere væsentlige mål er nået. Dansk Svømmeunion er i gang med en stærk genopbygning ovenpå svømmekrisen og økonomiske problemer. Der er tydelig gang i udviklingen inden for eksempelvis elitesvømningen, kystlivredningen og udviklingsafdelingen. Her sker der spændende tiltag og forandringer. Også samarbejdet med regionerne blev her fremhævet. - Jeg oplever et godt samarbejdsmiljø med regionerne. Vi taler godt sammen. Vi samarbejder også omkring økonomien. Der er sket en stor udvikling i samarbejdet hen over de sidste par år. Herfra bevægede formanden sig ind på områder, hvor der mangler udvikling og hvor, der bør sættes ind. Blandt flere kommende indsatsområder nævnte Kaj Aagaard dialogen med de sportslige sektioner, en øget fokus på livredning og at få skabt en større synlighed i samfundsdebatten. Her skal Dansk Svømmeunion have tydelige strategier og være proaktive. Dialogen med områder, amter og klubber skal styrkes: - Jeg vil så gerne have dialog helt ud i områderne og amterne. Jeg tror på, at vi, ved en samlet og koordineret indsats, kan komme langt videre langt dybere. Vi skal ud og støtte og hjælpe og være i dialog omkring klubarbejdet. Unionens organisationsstruktur blev fremhævet, som et meget væsentligt indsatsområde. Her var formanden overbevist om, at der skal ske nye tiltag, hvis vi skal agere handlestærkt og professionelt i fremtiden: - Der er ingen samlet koordinering af strategiske beslutninger, der er ingen reel rød tråd, og vi mangler overblik over, hvor langt, vi er kommet med udviklingen. Jeg mener, at vi har behov for at kunne agere som ét samlet SvømmeDanmark for at være en attraktiv partner for vores klubber. Samarbejdet og den røde tråd skal blive bedre. Bestyrelsen er med mig vi skal bruge kræfterne til at tale åbent om den bedste organisationsform for at blive et forbund i verdensklasse, lød det blandt andet fra talerstolen. Referater fra generalforsamlingen og søndagens Områdemøder vil inden længe kunne downloades fra hjemmesiden - - under Om unionen, Generalforsamling og Referater. Her vil også årsregnskabet fremgå.

3 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn til tidligere formand Peter Møller Nielsen I forbindelse med Dansk Svømmeunions generalforsamling blev Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn overrakt til tidligere formand i Dansk Svømmeunion, Peter Møller Nielsen. Det var tidligere elitesvømmer Benny Nielsen, der, på vegne af DIF, overrakte ærestegnet. Som argument for tildelingen fremhævede Benny Nielsen det imponerende engagement, som Peter Møller Nielsen har udvist overfor svømmesporten gennem mange år. Peter Møller Nielsen har været med til at udvikle sporten på både klub og forbundsniveau. Svømmer og træner Peter Møller Nielsen var i 70 erne aktiv som både svømmer og træner i klubber som Haderslev, IHF (Århus) og AGF. Fortsatte derfra til Viborg Svømmeklub i 1980, hvor han var cheftræner frem til Leder Op gennem 80 erne blev Peter Møller Nielsen stadig mere engageret på lederniveau var året, hvor Peter Møller Nielsen blev valgt ind i Dansk Svømme og Livrednings Forbunds forretningsudvalg (DSLF). Fem år senere 1994 blev Peter Møller Nielsen formand for DSLF en post, som han varetog frem til Benny Nielsen overrakte DIFs ærestegn til tidligere formand Peter Møller Nielsen Som formand for DSLF brændte Peter Møller Nielsen blandt andet for uddannelse og livredning, ligesom han havde et stort ønske om, at DSLF skulle gå ind i kystlivredningen. Peter Møller Nielsen var varm fortaler for det såkaldte Projekt Helhedsrådgivning, der betød et radikalt kulturskifte i Dansk Svømmeunion. DSLF blev til Dansk Svømmeunion en union, med et langt større udblik foruden en professionel organisation. Peter Møller Nielsen er 46 år og jurist. Han er stadig tilknyttet Dansk Svømmeunion som frivillig leder i bestyrelsens lovudvalg. For nylig blev Peter Møller Nielsen forfremmet fra at være vicepolitimester i Herning til politimester på Bornholm. Familien, der har boet i Silkeborg er flyttet med til Bornholm. Dansk Svømmeunion ønsker Peter Møller Nielsen tillykke med den fuldt fortjente ærestildeling og er glad for, at Peter Møller Nielsen fortsat prioriterer at præstere et stykke frivilligt arbejde i regi af Dansk Svømmeunion. En stolt og glad Peter Møller Nielsen takker for ærestildelingen fra talerstolen

4 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Årets SVØM-klub 2004 er West Swim Esbjerg I samarbejde med Bikubenfonden uddeler Dansk Svømmeunion prisen Årets SVØM-klub (tidligere Årets Vandaktivitetspris) i forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling. I år blev SVØM-klub prisen 2004 overrakt West Swim Esbjerg. West Swim Esbjerg tilbyder en lang række breddeaktiviteter West Swim Esbjerg formår i sit daglige virke at kombinere elitesatsning med en bred vifte af tilbud til den almene afdeling. Klubben har nogle af Danmarks bedste svømmere, og har gennem en lang årrække været med i kampen om medaljer ved holdmesterskaberne i svømning. Kunststykket er, at dette ikke er sket på bekostning af bredden. Klubben har mere end medlemmer, som tilbydes en bred vifte af aktiviteter. Et par eksempler: babysvømning, svømning for vandhunde i alderen tre fem år, vandskræk-hold for både børn og voksne, vandgymnastik, Aqua jogging, motion og undervisning for voksne, ældresvømning - og listen fortsætter. Nye afdelinger kommer til Sideløbende med de mange tilbud af almen karakter kommer der nye aktiviteter og afdelinger til. Således etablerede West Swim Esbjerg i 2003 en vandpoloafdeling. For tiden arbejder klubben med planer om en mulig kystlivredningsafdeling. West Swim Esbjerg er på mange områder en foregangsklub blandt de danske svømmeklubber. Den udfordrer sine omgivelser og forsøger hele tiden at flytte grænser. Dansk Svømmeunion håber, at West Swim Esbjerg også i fremtiden vil være med til at udvikle svømmesporten sammen med Dansk Svømmeunion. Klaes Sørensen modtog på vegne af klubben prisen, som inkluderer en check på kroner Næstformand Bent Frode Jensen overrakte checken på kroner til West Swim Esbjerg

5 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Personvalg ved generalforsamlingen og Områdemøderne 2004 På Dansk Svømmeunions generalforsamling 2004 blev følgende personer valgt til bestyrelsen: Unionsformand Kaj Aagaard samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas Bendixen og Lars R. Jørgensen. Bestyrelsen består desuden af Bent Frode Jensen, økonomiansvarlig Kjeld Egebo Larsen, Jesper Dalsgaard, Knud Jørgensen og Arthur Brander. På Dansk Svømmeunions Områdemøder 2004 blev følgende personer valgt til sektionsledelserne: Svømning Sektionsleder Lise Møller og sektionsmedlem Marianne Rom. Sektionen består desuden af Lotte Jørgensen, Connie Schütt-Nielsen og Jette Sulsbrück. Vandpolo Sektionsleder Arthur Brander (konstitueret af bestyrelsen) og sektionsmedlem Kaj Kornbech. Sektionen består desuden af Kent B. Sørensen, Karsten Thomassen, Ole Løgsted og Jesper Skorstengaard. Synkro Sektionsleder Helle Birte Jensen samt sektionsmedlemmerne Helle Andersen og Lene Brink Magnussen. Sektionen består desuden af Mari-Ann Petersen og Elsa Gravgaard. Spring Sektionsleder Holger Himmelstrup samt sektionsmedlemmerne Dion Kejlberg og Mette Aunbirk. Sektionen består desuden af Randi Eibner, Dan Jacobsen, Ronni Meyer, Irene Schwartz og Nomi Mortensen. Livredning Sektionsleder Gert S. Jensen samt sektionsmedlemmerne Christian Kirkegaard, Peter Fuglsang, Camilla Brolin, Bo Løfgren og Rune Schønfeldt. Sektionen består desuden af Carsten Petersen, Ide K. Vang og Rune Høy. Nordisk konference i elementær svømning Den september afholder Dansk Svømmeunion og Nordisk Svømme Forbund den syvende konference i elementær svømning i Lyngby. Konferencen afholdes hvert andet år og går på skift mellem de nordiske lande. Konferencen er således kun i Danmark hvert tiende år. Du har derfor i år en enestående chance for at deltage uden de store rejseomkostninger. Årets hovedtaler er australieren Ross Sanders, som er hovedmanden bag Learn to Swim i England, men der vil også være andre spændende indlæg, som du kan se i folderen om konferencen. Folderen er udsendt til samtlige medlemsklubber og kan downloades i pdf format fra Yderligere eksemplarer af folderen kan rekvireres på unionskontoret i Farum. Morten Kjær, klubchef Telefon: Efterårets Clinic tager form Den september afholdes den årlige clinic, der fremover også vil hedde Svømningens Dag. I år vil der være ekstra fokus på leder-delen, hvor vi specielt lørdag, den 4. september, vil byde på inspiration til den daglige ledelse af din svømmeklub. Endeligt program vil blive offentliggjort i juni måned, men vi kan allerede nu løfte sløret for programpunkter som: En stærk organisation, kvalitetsstyring i klubben, målrettet markedsføring af klubben og den nyeste teknologi inden for hjemmesider. Emner, som forhåbentlig giver dig lyst til at reservere dagen i kalenderen allerede nu. Derfor: ta sammen afsted trænere og ledere og få inspiration til den nye sæson i klubben. Morten Kjær, klubchef Telefon:

6 6. maj /11 Danmark Svøm Langt erfa-møder Som en forberedelse til årets udgave af Danmark Svøm Langt afholder Dansk Svømmeunion erfaringsudvekslings-møder fire steder i landet. Møderne afholdes i samarbejde med de lokale svømmeområder. Mandag, den 10. maj klokken i Triton Ballerups klublokale, Marbækvej, 2740 Skovlunde. Onsdag, den 12. maj klokken i Saxenhus, Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing. Torsdag, den 13. maj klokken i Bjerre Herred Svømmehal, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld. Mandag, den 17. maj klokken i Koldkær Feriecenter, Portlandsvej 31, Koldkær, 9370 Hals. På disse møder håber vi at se såvel erfarne arrangører, som klubber, der synes, det kunne være spændende at høre, hvorledes man som lokalarrangør griber arrangementet an. Klubber med erfaring på området bedes derfor forberede en lille præsentation af, hvordan de afholder Danmark Svøm Langt. Dansk Svømmeunion leverer i samarbejde med Bikubenfonden plakater, diplomer, tællelister, t-shirts og pengepræmier, mens det er meget forskelligt, hvorledes den lokale svømmeklub går ind i arrangementet. Det er vores håb, via erfa-møderne, at få gjort Danmark Svøm Langt endnu sjovere og mere udbredt. Tilmelding til møderne bedes foretaget senest tre dage før mødet holdes til Dansk Svømmeunion på telefon: eller via Morten Kjær, klubchef Telefon: Hotelaftaler via DIF Som medlem af Dansk Svømmeunion opnår klubber de hotel-rabatter, som DIF har forhandlet på plads. Aftalerne vedrører nedenstående hoteller: ARP-Hansen A Hotel Group Priserne gælder 1. april marts Byggecentrum Kunde ID: aftalenr Hilton International Nordic Region og Scandic Hotel A/S D Choice Hotels Scandinavia CH Odense Congress Center Hotel Guldsmeden Palace og Mermaid Hotel / Grand Park SAS Radison Hotels & Resorts WHP Jan Nielsen, specialkonsulent i DIF Telefon:

7 6. maj /11 Svømning Nyt fra Svømmesektionen På fagområdemødet i Odense den 25. april blev den nye mesterskabsstruktur vedtaget, hvilket svømmesektionen gerne vil sige tak for. Vi glæder os meget til at få prøvet alt det nye af. Det er således sidste gang DM for Hold afvikles over to weekender, ligesom både DM/DJM og DM-K holder flyttedag. De nøjagtige datoer for 2005 kan ses i skemaet her i SvømmePosten side ni. DM-B 2004 Da Seminariets Svømmehal lukkes i perioden den 1. juni til den 1. november grundet større renovering, har det været nødvendigt at flytte DM-B 2004 til Vestervangsskolens Svømmehal. Adressen er: Vester Gjesingvej 28, Gjesing, 6715 Esbjerg N. Anmeldelsesfrister DÅM gr. 1 og 2: For årgangssvømmere, der kvalificerer sig for første gang i perioden den 20. til den 23. maj begge dage inklusive - accepteres en anmeldelsesfrist den 25. maj i de løb, hvor kvalifikation opnås. DM/DJM For svømmere, der kvalificerer sig for første gang i perioden den 3. til den 6. juni begge dage inklusive - accepteres en anmeldelsesfrist den 8. juni i de løb, hvor kvalifikation opnås. Aflevering af holdkapkort Da formuleringen på side fire i Mesterskabsfolderen kan fortolkes på flere måder, vil Svømmesektionen gerne præcisere, at: - for arrangementer med ét stævneafsnit pr. dag skal holdkapkort afleveres 1½ time før dette stævneafsnits start. - for arrangementer med to stævneafsnit pr. dag skal holdkapkort afleveres 1½ time før det første af dagens stævneafsnits start og 1 time før det andet stævneafsnits start. Tilmelding af officials Tilmelding skal ske samtidig med anmeldelse af svømmere og skal være ledsaget af oplysninger om navn samt uddannelse på official. For antal og krav vedrørende uddannelse henvises til Mesterskabsfolderen side seks og syv. Tilmelding er nødvendig af hensyn til hurtig udarbejdelse og offentliggørelse af officiallisten. Det tilstræbes, at officiallisten offentliggøres to uger før mesterskabet, men ofte kan den ikke offentliggøres tidligere end én uge før stævnet grundet de manglende oplysninger. Jo flere manglende oplysninger og jo senere offentliggørelse betyder meget tit, at det ikke er muligt at give klubberne besked på, om deres official kan holde fri under dele af de lange mesterskaber. Det er ikke rart for nogen, så prøv derfor for alles skyld - at stramme op.

8 6. maj /11 Mesterskabsarrangører søges Dansk Svømmeunions svømmesektion søger medarrangører til DM for Hold Åben Klasse og Årgangsklasse 2004 samt regionale og nationale mesterskaber i år Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af: 1. Bassinforhold - Størrelse, dybde, banetove & type, vandtemperatur 2. Udenomsforhold - Antal faste siddepladser i hallen - Mulighed for yderligere siddepladser i hallen - Opholds- og hvilemuligheder i tilknytning til hallen - Cafeteria eller anden form for udsalg i/ved hallen 3. Overnatningsmuligheder - Afstand fra konkurrencestedet, alternative muligheder - hvilke? - Priser 4. Bespisningsmuligheder - Menusammensætning, alternative muligheder - Priser 5. EDB - Har rådighed over EDB anlæg med Grodan eller DO_DATA. - Har rådighed over EDB anlæg uden Grodan eller DO_DATA. Livredning Dommerkurser og seminarer Datoer for dommerkurser og seminarer frem til Seminarer i oktober, vest, tema: Hjertestopbehandling oktober, Kalundborg, tema: Hjertestopbehandling november, vest, tema: Hjertestopbehandling Dommerkurser i sept., Kalundborg, tema: Hjertestopbehandling september, vest, tema: Hjertestopbehandling Kursusaktiviteter : tema - afvikling af prøver : tema - ej fastlagt Uge 9: lørdag-søndag - dommerseminar øst Uge 13: lørdag-søndag - dommerseminar vest Uge 35: fredag-lørdag-søndag - dommerkursus øst/vest Uge 40: lørdag-søndag - dommerseminar øst Uge 46: lørdag-søndag - dommerseminar vest Tilmelding til kurser/seminarer kan ske til: Julie Klug Sørensen, kontorassistent Telefon: / Supplerende oplysninger om de enkelte mesterskaber kan indhentes hos følgende: Regionale Vest mesterskaber: Lise Petersen Telefon: / Regionale Øst mesterskaber: Connie Florin Telefon: / Nationale mesterskaber samt DM for Hold: Lise Møller Telefon: / mobil: Sidste frist for ansøgninger er den 24. maj Se aktivitetsoversigt for efteråret 2004 og hele 2005 på næste side. Ansøgninger sendes til enten kontaktpersonen eller til Dansk Svømmeunion i Farum. Ansøgninger kan også sendes elektronisk til adressen: Morten Kjær, klubchef Telefon: Instruktionsbog i Livredning nu som lydbog Fjerde udgave af Instruktionsbog i Livredning (ROAS 2003) kan nu også rekvireres som lydbog - indeholdende 1 kassette med 1 bog og 3 lydbånd. Bogen er som bekendt grundbog i forbindelse med livredderuddannelsen - og traditionelt har forlaget nu også sørget for, at svage læsere og svagtseende - kan få mulighed for at uddanne sig som livreddere - med baggrund i det seneste grundlag for livreddende førstehjælp ved drukneulykker. Prisen er 695 kroner inklusive moms eksklusive forsendelse. Se forlaget Roas hjemmeside: hvor såvel denne, som andre af forlagets publikationer kan bestilles. For yderligere information kan forlaget Roas kontaktes på telefon: Forlaget ROAS, Roskilde.

9 6. maj /11 Aktivitetsoversigt svømning for efteråret 2004 og hele 2005

10 6. maj /11 Eliteafdelingen Retningslinier for valg af svømmerrepræsentanter Generelt Svømmerne har to repræsentanter, som vælges for en periode af to år. Der afholdes valg hvert år i forbindelse med DML. Der vælges en repræsentant ved hvert valg, således at den ene post besættes i lige år og den anden i ulige år. I eliteudvalget sidder to repræsentanter. I eliteafdelingens styregruppe sidder én repræsentant. I eliteafdelingens arbejdsgruppe sidder én repræsentant (skal være svømmer på elitecentret). De to repræsentanter aftaler indbyrdes deres rollefordeling. Kan der ikke opnås enighed sker rollefordelingen ved simpel lodtrækning. Hvis en af de to repræsentanter i eliteudvalget ikke er svømmer på elitecenteret, skal centersvømmerne finde en tredje repræsentant fra elitecenteret til arbejdsgruppen. Valgproceduren annonceres i Svømmeposten og på seks til otte uger før DML. Valgbarhed Minimumsalder: 18 år Svømmere, der indenfor de sidste fire år har scoret mere end 850 IPS o Det vil sige, at svømmere, der er stoppet som aktive, er valgbare i fire år efter deltagelse ved sidste officielle DM (DMK, DML eller DMH). o Hvis en ikke-aktiv svømmer vælges, så finansierer Eliteafdelingen, at valgte repræsentanter kan møde op til Danske Mesterskaber samt eventuelt relevante træningssamlinger. Stemmeberettigede Alle danske deltagere ved DML er stemmeberettigede. Valget 2004 Morten Fruelund afgår efter tur og er villig til genvalg. Svømmere, som ønsker at stille op til valget, skal give besked til elitechef Lars Sørensen på senest den 10. juni o Hvis ingen modkandidater indløber inden ovennævnte dato, er Morten Fruelund automatisk genvalgt, og der vil derfor ikke finde valg sted ved DML. Præsentation af Morten Fruelund, som er villig til genvalg, kan læses her. Ønsker du at vide mere om, hvilke opgaver, en svømmerrepræsentant skal varetage i Dansk Svømmeunions eliteafdeling, kan du læse mere om det her. Lars Sørensen, elitechef Telefon:

11 6. maj /11 Masters-svømning Kontaktperson på nedenstående notitser vedrørende masters-svømning er Ken Andersen, mastersudvalget, som kan kontaktes på telefon: Grodan sat i drift men masters skal stadig anvende DO-DATA Det nye stævneprogram GRODAN, som skal afløse DO-DATA, er nu sat i drift og skal anvendes ved fremtidige stævner i Dansk Svømmeunions-regi. Dette gælder dog ikke for Masters endnu. Grodan kan ikke håndtere de mange Årgangsgrupper, der findes i masters. Endvidere har Mastersudvalget opstillet en række specifikke ønsker til udformningen af Grodan, som skal være på plads, inden Masters- Danmark også tager Grodan i brug. Fx skal programmet også kunne håndtere MIPS (Masters International Point Score, hvilket er den tyske pointtabel oversat til masters, red.). 22 danske deltagere ved VM i Riccione Danmark er repræsenteret ved ikke færre end 22 svømmere ved Masters VM i Riccione i Italien, der løber af stablen juni De største medaljeforventninger knyttes til Lyngbys Guld Grethe (Grethe Bendtsen, red), men også Elisabeth Ketelsen, Lyngby, Grith Sigsgaard, Brønderslev og Michael Eriksen. AGF ventes at have gode chancer for at ende på sejrpodiet ved VM. De danske VMdeltagere er: Lene Rødshagen Swim Team Taastrup / B70 Peter Holmsteen, Lyngby Chr. Johannesen, Lyngby. Lis Knutzen, Lyngby Elisabeth Ketelsen, Lyngby Birthe Møller Jensen, Lyngby Grethe Bendtsen, Lyngby Else Marie Hjortkjær, Lyngby Finn Bækgaard, VI39/VAT89 Lisa Friis, GI40 Winnie Grønbech, Hermes Ulla Vallø, Hermes Bjørn Starcke, Hermes Gitte Raagaard, Vest Brøndby Grith Sigsgaard, Brønderslev. Dan Pedersen, Nord Jesper Lund, OSK Henry Tøndering, OSK Stefan Sauer, Copenh. Mermates Michael Eriksen, AGF Lars Byron, USG Ebbe Rasmussen, USG Destinationer for DOM 2005 Nu er det endelig bekræftet, at DOM på langbane i 2005 afvikles i Brønderslev den april og DOM på kortbane afvikles i Nykøbing Falster den marts Grunden til at rækkefølgen på de to DOM er er byttet om, er at DOM-L optimalt skal ligge ca. 3-4 måneder før - og være kvalifikationsstævne for årets EM/VM. EM afvikles i Stockholm den august Endvidere er Norge vært ved Nordiske Mesterskaber i oktober måned I 2006 forventes DOM-K placeret i Jylland og DOM-L i Region Øst-området. Derudover er Danmark vært for NM i 2006, i hvilket år VM også afvikles på Stanford University i Californien. Forrygende DOM-K i Øbrohallen Med 847 starter var årets Kortbanemesterskaber for Masters (DOM-K) i Øbrohallen det næststørste i Danmarkshistorien - kun overgået af det kombinerede DM- og NM-stævne helt tilbage i 1996 i Haslev, der havde 848 starter. DOM-K 2004 havde foruden deltagelse af danske svømmere også deltagelse af svømmere fra Sverige, Polen, Tyskland og Irland, og aldrig har den svømmemæssige kvalitet været højere i alle aldersgrupper. Der var ingen nemme DM-titler i år, hvilket vidner om en fantastisk udvikling for masters igennem de sidste par år. En udvikling som forventes at fortsætte de kommende år, hvor Masters vækstmæssigt vil være blandt højdespringerne i Dansk Svømmeunion. Arrangørene i Hermes satte en ny standard for stævneafviklingen af DOM, som havde et højt internationalt niveau. Det er mastersudvalgets håb, at den viden om stævneafvikling, der er akkumuleret i år og tidligere kan gå i arv, således at udviklingen mod et stadig højere international niveau sikrer, at det bliver mere attraktivt at komme til mastersstævner i Danmark og at det svømmemæssige niveau til stadighed udvikles og forbedres. Ved DOM-K blev der sat ikke færre end 60 nye danske mastersrekorder hvoraf de 17 samtidig også var nordiske rekorder. Træningsdragt til VM Alle de danske VM-svømmere i Riccione har fået udleveret en VM-t-shirt. Herudover er det muligt at købe en træningsdragt af meget høj kvalitet til kr. 550,-. Se billede af træningsdragen på under nyheder. Dragten bestilles hos Anni Brander på

x. februar 2001 x/x Siden diplomtræner-uddannelsen blev sat i værk i 2002, har der vist sig et stort behov for denne uddannelse.

x. februar 2001 x/x Siden diplomtræner-uddannelsen blev sat i værk i 2002, har der vist sig et stort behov for denne uddannelse. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 4. juni 2004 1/8 Nummer 4, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 30. juni 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 29. april 2017, kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Mødetidspunkt: 9.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Krogenlund (HK), Nomi Mortensen (NM), Martin Thygesen (MT),

Læs mere

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE Dato: Den 27. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Mødested: Scandic Hotel, Bramdrupdam Deltagere: Christian Koerner (CK), Nomi Mortensen (NM), Pia

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 15. april 2003 1/6 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 15. april 2003 1/6 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 15. april 2003 1/6 Nummer 3, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 25. april 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012.

Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012. Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012. Jens-Christian Iversen bød velkommen til områdemøde og sendte en hilsen fra Lise Møller som desværre var forhindret i at deltage. Jens-Christian

Læs mere

Susanne Glasius bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede breddesektionen:

Susanne Glasius bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede breddesektionen: Referat af Breddesektionens områdemøde, Vingsted den 24. april 2010 Følgende klubber var repræsenteret: Gladsaxe Svømmeforening Farum Svømmeklub Slangerup Svømmeklub Glostrup Svømmeklub Vallensbæk Idrætsforening

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 31. marts 2006 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 31. marts 2006 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 31. marts 2006 1/10 Nummer 2, 14. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 25. april 2006 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

1. Valg af dirigent Lise Møller foreslog Peter Schmidt fra breddesektionen som dirigent. Peter blev valgt.

1. Valg af dirigent Lise Møller foreslog Peter Schmidt fra breddesektionen som dirigent. Peter blev valgt. MØDEART: Fagområdemøde MØDE NR.: 1/2008 MØDEDATO: 6. april 2008 MØDESTED: Dalum Landbrugsskole, Odense MØDESTART: 09:00 MØDET SLUTTER: 12.00 MØDEREFERAT: Morten Kjær Lise Møller, leder af svømmesektionen,

Læs mere

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Debrecen, Ungarn 13. - 16. december Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Stærkt dansk hold klar til EM i svømning på kortbane i Ungarn De seks

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

Generelt. Den mundtlige beretning Formand Kaj Aagaard fremlagde bestyrelsens mundtlige. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion.

Generelt. Den mundtlige beretning Formand Kaj Aagaard fremlagde bestyrelsens mundtlige. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 1. maj 2003 1/7 Nummer 4, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 30. maj 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 7743

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 24. september 2003 1/6 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 24. september 2003 1/6 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 24. september 2003 1/6 Nummer 8, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 23. oktober 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007.

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007. MØDEART: Synkrosektionens områdemøde MØDE NR.: 1/2008 MØDEDATO: Søndag den 27. april 2008 MØDESTED: Danhostel Odense MØDESTART: 9.00 MØDESLUT: 14.15 DELTAGERE: Sidsel Jørgensen, Lene Brink Magnussen, Helle

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006 Lise Møller bød velkommen til områdemødet for svømning på Vejle Idrætshøjskole. 1. Valg af dirigent Sektionen foreslog Marianne Sørensen af advokatfirmaet Bech Bruun som dirigent. Marianne blev valgt med

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

SRØ. Info. Juli 2005. Så kan planlægning af den nye. sæson begynde!!

SRØ. Info. Juli 2005. Så kan planlægning af den nye. sæson begynde!! Info SRØ 3 2005 Juli 2005 Så kan planlægning af den nye sæson begynde!! 2 15. ÅRG. NR. 3 JULI 2005 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst REDAKTION Indlæg der ønskes i Region Øst Info sendes til: Jean-Paul

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 10. september, 2005 Baggrund og introduktion Struktur og opbygning Pengestrømme og formuer Demokratiske

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden.

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. Dato Sted 28 30 Januar afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2-3: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 4-5: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej 44, Lyngby.

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet Referat synkro områdemøde Dato: 27. april 2014 Mødetidspunkt: 10.00-13.00 Mødested: Scandic Kolding Deltagere: Mette Rasmussen, Lene Brink Magnussen, Sofie Brink Magnussen, Vivi Kristiansen, Dorte Stautz

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang?

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? DANSK HÅNDBOLD FORBUND Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? Lørdag den 24. september 2016 DAGSORDEN 1. Facts om Dansk Svømmeunion 2. Lidt forhistorie. 3. Organisationsændringer 00-16 4.

Læs mere

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 BREDDE Velkommen til Breddesektionens områdemøde Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 12. juni 2003 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 12. juni 2003 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 12. juni 2003 1/11 Nummer 5, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 4. juli 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 1 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre 23 25 JANUAR Dato 23. 25. Januar 2015 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

x. februar 2001 x/x I år afholdte vi i AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling en aqua camp i den første uge af skolernes sommerferie.

x. februar 2001 x/x I år afholdte vi i AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling en aqua camp i den første uge af skolernes sommerferie. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 27. juli 2007 1/7 Nummer 5, 15. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 12. september 2007 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Dansk Svømmeunions 100 års jubilæum i 2007

Dansk Svømmeunions 100 års jubilæum i 2007 Dansk Svømmeunions 100 års jubilæum i 2007 1907-2007 Program for jubilæumsåret 2007 Dansk Svømme- og Livrednings Forbund stiftedes den 6. april 1907. Således kan Dansk Svømmeunion i 2007 fejre 100 års

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup

Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub. Svømmeklubben Kvik, Kastrup Klub Antal svømmere Procentvis SIGMA Nordsjælland 24 11,88% Aalborg Svømmeklub 21 10,40% Esbjerg Svømmeklub 20 9,90% Svømmeklubben Kvik, Kastrup 18 8,91% VAT CPH 13 6,44% Farum Svømmeklub 13 6,44% Herlev

Læs mere

Løb 1, 1500m Frisvømning Damer, Finaler Plac.Navn Født Klub 100m 200m 300m 400m Opnået Status 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m

Løb 1, 1500m Frisvømning Damer, Finaler Plac.Navn Født Klub 100m 200m 300m 400m Opnået Status 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Side: 1 Dato: 17 november 29 Tid: 8:59:4 Oprettet af WinGrodan 1.17.2 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vest Masters Mesterskab 29 Stævne by: Odder Arrangør: Odder IGF Svømmeafdeling Dansk Svømmeunion

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Områdemøde svømning. Søndag 22.april 2007, Brøndby

Dansk Svømmeunion. Områdemøde svømning. Søndag 22.april 2007, Brøndby Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning Søndag 22.april 2007, Brøndby Til stede var 24 klubber, i alt 55 stemmer 1. Valg af dirigent Lise Møller bød velkommen, og foreslog Jens Klarskov som dirigent. Jens

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Beslutningsnotat: Synkro sektionens områdemøde Dato: Den 29 april 2012

Beslutningsnotat: Synkro sektionens områdemøde Dato: Den 29 april 2012 Beslutningsnotat: Synkro sektionens områdemøde Dato: Den 29 april 2012 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus Deltagere: Sidsel Homann (SH-Lyseng) Sara Nielsen (SN-Silkeborg) Julie Pedersen

Læs mere

Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl

Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl Referat fra: Breddesektionens områdemøde Lørdag d 14. maj 2011 kl. 10.00 1 Referat Morten Kjær bød velkommen. 1. Valg af dirigent Breddesektionen indstiller Susanne Glasius, der blev valgt. Susanne konstaterede,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex.

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 14. marts 2003 1/7 Nummer 2, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 4. april 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Region Øst. Juni 2004. Så kan planlægning af den nye. sæson begynde...

Region Øst. Juni 2004. Så kan planlægning af den nye. sæson begynde... Info Region Øst 3 2004 Juni 2004 Så kan planlægning af den nye sæson begynde... 2 1 4. Å R G. N R. 3 J U N I 2 0 0 4 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst R E DA K T I O N Indlæg der ønskes i Region

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 27. maj 2005 1/15 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 27. maj 2005 1/15 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 27. maj 2005 1/15 Nummer 3, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 23. juni 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

Velkommen til Svømmesektionens områdemøde søndag d. 29. april 2011 kl. 9.00

Velkommen til Svømmesektionens områdemøde søndag d. 29. april 2011 kl. 9.00 Velkommen til Svømmesektionens områdemøde søndag d. 29. april 2011 kl. 9.00 DAGSORDEN Under forudsætning af fusion mellem Eliteafdeling og Svømmesektion i konsekvens af Svømmeplan 2012-2016. Valg af dirigent

Læs mere

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum HANDELSBANKEN FARUM CUP 2017 4. 7. maj To stævner i ét 800/1500m om torsdagen El-tid og LiveTiming Pengepræmier for bedste præstation og stævnerekorder Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum inviterer

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Generelt. Ta på træningslejr på Bornholm Gudhjem svømmehal tilbyder:

Generelt. Ta på træningslejr på Bornholm Gudhjem svømmehal tilbyder: Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 31. januar 2005 1/15 Nummer 1, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 23. februar 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 7 9

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 7 9 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. februar 2008 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. februar 2008 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 8. februar 2008 1/11 Nummer 1, 16. årgang Redaktør: Nora Thomsen Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 4439 4450 Fax: 4439 4460 E-mail: svoem@svoem.dk

Læs mere

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION Klub/startfællesskab Årgang Junior Senior Total DM Hold 2016 Deltog DM Hold 2016 FINA Point Sigma Swim 421,0 1029,5 2761,0 4211,5 Svømmeliga Svømmeliga

Læs mere

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 17 november 2013 Tid: 20:45:44 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: Vestdanske Masters Mesterskab Stævne by: Viborg Arrangør: Dansk Svømmeunion og Viborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 Velkommen til: Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4-9. I forbindelse

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac Navn Født Klub 100m 200m 300m Opnået Status

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac Navn Født Klub 100m 200m 300m Opnået Status Side: 1 Dato: 15 november 2016 Tid: 08:42:29 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Vest DK Masters Stævne by: Aalborg Arrangør: Dansk Svømmeunion og Aalborg Svømmeklub Overdommer:

Læs mere

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj FARUM CUP 2016 Et senior/junior-stævne og et årgangsstævne Alle discipliner og distancer tilbydes El-tid og LiveTiming 29. april 1. maj Pengepræmier Præmier for nye stævnerekorder FARUM SVØMMEKLUB inviterer

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00

Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00 Udsprings talentsamling i Farum august 2010 Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl.09.00 Dagsorden for udspringssektionens områdemøde 2011 1. 2010 budget 2011 - se bilag

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 Info SRØ 1 2006 Februar 2006 Rønne Svømmeklub 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Repræsentantskabsmøde 3 Opslagstavlen

Læs mere

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark

Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Visionsgruppens forslag til ny struktur for et samlet SvømmeDanmark Sammenfatning af gruppens forslag 14. februar, 2006 SVØMMEDANMARK : VISION Visionsgruppens forslag Høj aktivitet overalt i SVØM. Top

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 31. oktober 2003 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 31. oktober 2003 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 31. oktober 2003 1/11 Nummer 9, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 21. november 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere