Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj /11 SVØMMEPOSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN"

Transkript

1 Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 6. maj /11 Nummer 3, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. maj 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: Fax: Hjemmeside: Generelt Rolig generalforsamling i Dansk Svømmeunion Lørdag, den 24. april, blev der afholdt generalforsamling i Dansk Svømmeunion. I år havde repræsentanter for 35 klubber fundet vej til Odense Congress Center, som udgjorde de smukke rammer for dagen. Sammenlignet med de seneste års maraton-udgaver forløb alting stille, roligt og udramatisk i år. Generalforsamlingen begyndte sædvanen tro klokken Også i år havde Dansk Svømmeunion allieret sig med DIFs konsulent, Willy Rasmussen, til dirigent-posten. Willy gennemgik formalia hvorefter formand Kaj Aagaard tog fat på bestyrelsens mundtlige beretning. Her blev det til et view på områder af Dansk Svømmeunions organisation og netværk. Formand Kaj Aagaards mundtlige beretning Indledende bemærkninger i den mundtlige beretning. Formanden var glad for at kunne konstatere, at unionens regnskabsfunktion er på plads. Et sponsorudvalg har taget form i efteråret 2003 og arbejder hårdt på at tiltrække sponsorer/samarbejdspartnere. Samme udvalg har etableret en erhvervsklub Club Aqua. Begge tiltag fremhævede formanden i sin indledende tale. Der var rosende ord til samarbejdet med Team Danmark, som er Dansk Svømmeunions største bidragyder til eliteafdelingen. Endelig var formanden glad for at kunne meddele, at der nu er taget fat på udviklingen af en ny hjemmeside. En projektmedarbejder er ansat, og forhåbentlig kan den nye hjemmeside se dagens lys senest den 1. november Herefter blev der knyttet kommentarer til forskellige udvalgte områder af Dansk Svømmeunion. Godt samarbejde mellem union og regioner Samarbejdet med regionerne har udgjort et af bestyrelsens store indsatsområder i det forgangne år. De første møder er holdt og såvel union som regionerne udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet. Nu er der taget hul på en konstruktiv dialog, hvilket tegner godt for det fremtidige samarbejde. Formanden roste samarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og regionerne i sin mundtlige beretning Driftig eliteafdeling Kaj Aagaard kunne fortælle, at eliteafdelingen er gået i professionel drift. Der arbejdes meget struktureret og resultatorienteret efter retningslinier udstukket af styregruppen. Eliteplan 2002 er efterhånden implementeret. Nu arbejder vi videre på nye visioner og nye mål, for det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os, lød det blandt andet fra formanden.

2 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Kystlivredningen på plads Også kystlivredningen er nu i drift i en professionel organisation. Kystlivredningen udgør ét af vores flagskibe, hvilket stiller store krav til den generelle livredning i klubberne. Dette, sagde formanden, er et vigtigt indsatsområde i disse tider. Clinic-samarbejdet udvikles Kaj Aagaard var glad for at kunne konstatere, at clinic-samarbejdet nu udvikles, således der ikke udelukkende fokuseres på den elitære del, men at der også bliver plads til andre aktiviteter inden for unionens samlede ansvarsområde. Ros til svømmesektionen Der lød ros fra formanden til svømmesektionen for måden, hvorpå, forslag til en ny mesterskabsstruktur er blevet præsenteret over det ganske land. Svømmesektionen har holdt høringer, hvor klubberne har fået mulighed for at møde op og bidrage med input. Det har været gode og konstruktive møder. Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde fungerer godt. Vi har benyttet vores formandskab til at få ryddet op i ældre vedtægter og aktivitetsbestemmelser. Vi arbejder lige nu på at få Grønland med i samarbejdet, nu, hvor Grønland har etableret sig med en svømmeklub med cirka 500 medlemmer. Nu, hvor formanden var i gang med at omtale Grønland, blev det også til et par ord om det glimrende samarbejde Dansk Svømmeunion og den nye svømmeklub samt Nuuk kommune har haft i det forgangne år. Dansk Svømmeunion har stået for uddannelse af alle instruktører og skolelærere, der skal have med svømningen at gøre i Grønland. Som afrunding på den mundtlige beretning rettede formand Kaj Aagaard en stor tak til sine kolleger i bestyrelsen, til sektioner og udvalg foruden en tak til administrationen i Farum takkede, for et godt samarbejde. Til klubberne lød en stor tak for det engagement, der lægges for dagen og den måde, hvorpå klubberne er med til at præge udviklingen. Dansk Svømmeunions mål og visioner Formand Kaj Aagaard fremlagde unionens mål og visioner efter at have konstateret, at allerede flere væsentlige mål er nået. Dansk Svømmeunion er i gang med en stærk genopbygning ovenpå svømmekrisen og økonomiske problemer. Der er tydelig gang i udviklingen inden for eksempelvis elitesvømningen, kystlivredningen og udviklingsafdelingen. Her sker der spændende tiltag og forandringer. Også samarbejdet med regionerne blev her fremhævet. - Jeg oplever et godt samarbejdsmiljø med regionerne. Vi taler godt sammen. Vi samarbejder også omkring økonomien. Der er sket en stor udvikling i samarbejdet hen over de sidste par år. Herfra bevægede formanden sig ind på områder, hvor der mangler udvikling og hvor, der bør sættes ind. Blandt flere kommende indsatsområder nævnte Kaj Aagaard dialogen med de sportslige sektioner, en øget fokus på livredning og at få skabt en større synlighed i samfundsdebatten. Her skal Dansk Svømmeunion have tydelige strategier og være proaktive. Dialogen med områder, amter og klubber skal styrkes: - Jeg vil så gerne have dialog helt ud i områderne og amterne. Jeg tror på, at vi, ved en samlet og koordineret indsats, kan komme langt videre langt dybere. Vi skal ud og støtte og hjælpe og være i dialog omkring klubarbejdet. Unionens organisationsstruktur blev fremhævet, som et meget væsentligt indsatsområde. Her var formanden overbevist om, at der skal ske nye tiltag, hvis vi skal agere handlestærkt og professionelt i fremtiden: - Der er ingen samlet koordinering af strategiske beslutninger, der er ingen reel rød tråd, og vi mangler overblik over, hvor langt, vi er kommet med udviklingen. Jeg mener, at vi har behov for at kunne agere som ét samlet SvømmeDanmark for at være en attraktiv partner for vores klubber. Samarbejdet og den røde tråd skal blive bedre. Bestyrelsen er med mig vi skal bruge kræfterne til at tale åbent om den bedste organisationsform for at blive et forbund i verdensklasse, lød det blandt andet fra talerstolen. Referater fra generalforsamlingen og søndagens Områdemøder vil inden længe kunne downloades fra hjemmesiden - - under Om unionen, Generalforsamling og Referater. Her vil også årsregnskabet fremgå.

3 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn til tidligere formand Peter Møller Nielsen I forbindelse med Dansk Svømmeunions generalforsamling blev Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn overrakt til tidligere formand i Dansk Svømmeunion, Peter Møller Nielsen. Det var tidligere elitesvømmer Benny Nielsen, der, på vegne af DIF, overrakte ærestegnet. Som argument for tildelingen fremhævede Benny Nielsen det imponerende engagement, som Peter Møller Nielsen har udvist overfor svømmesporten gennem mange år. Peter Møller Nielsen har været med til at udvikle sporten på både klub og forbundsniveau. Svømmer og træner Peter Møller Nielsen var i 70 erne aktiv som både svømmer og træner i klubber som Haderslev, IHF (Århus) og AGF. Fortsatte derfra til Viborg Svømmeklub i 1980, hvor han var cheftræner frem til Leder Op gennem 80 erne blev Peter Møller Nielsen stadig mere engageret på lederniveau var året, hvor Peter Møller Nielsen blev valgt ind i Dansk Svømme og Livrednings Forbunds forretningsudvalg (DSLF). Fem år senere 1994 blev Peter Møller Nielsen formand for DSLF en post, som han varetog frem til Benny Nielsen overrakte DIFs ærestegn til tidligere formand Peter Møller Nielsen Som formand for DSLF brændte Peter Møller Nielsen blandt andet for uddannelse og livredning, ligesom han havde et stort ønske om, at DSLF skulle gå ind i kystlivredningen. Peter Møller Nielsen var varm fortaler for det såkaldte Projekt Helhedsrådgivning, der betød et radikalt kulturskifte i Dansk Svømmeunion. DSLF blev til Dansk Svømmeunion en union, med et langt større udblik foruden en professionel organisation. Peter Møller Nielsen er 46 år og jurist. Han er stadig tilknyttet Dansk Svømmeunion som frivillig leder i bestyrelsens lovudvalg. For nylig blev Peter Møller Nielsen forfremmet fra at være vicepolitimester i Herning til politimester på Bornholm. Familien, der har boet i Silkeborg er flyttet med til Bornholm. Dansk Svømmeunion ønsker Peter Møller Nielsen tillykke med den fuldt fortjente ærestildeling og er glad for, at Peter Møller Nielsen fortsat prioriterer at præstere et stykke frivilligt arbejde i regi af Dansk Svømmeunion. En stolt og glad Peter Møller Nielsen takker for ærestildelingen fra talerstolen

4 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Årets SVØM-klub 2004 er West Swim Esbjerg I samarbejde med Bikubenfonden uddeler Dansk Svømmeunion prisen Årets SVØM-klub (tidligere Årets Vandaktivitetspris) i forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling. I år blev SVØM-klub prisen 2004 overrakt West Swim Esbjerg. West Swim Esbjerg tilbyder en lang række breddeaktiviteter West Swim Esbjerg formår i sit daglige virke at kombinere elitesatsning med en bred vifte af tilbud til den almene afdeling. Klubben har nogle af Danmarks bedste svømmere, og har gennem en lang årrække været med i kampen om medaljer ved holdmesterskaberne i svømning. Kunststykket er, at dette ikke er sket på bekostning af bredden. Klubben har mere end medlemmer, som tilbydes en bred vifte af aktiviteter. Et par eksempler: babysvømning, svømning for vandhunde i alderen tre fem år, vandskræk-hold for både børn og voksne, vandgymnastik, Aqua jogging, motion og undervisning for voksne, ældresvømning - og listen fortsætter. Nye afdelinger kommer til Sideløbende med de mange tilbud af almen karakter kommer der nye aktiviteter og afdelinger til. Således etablerede West Swim Esbjerg i 2003 en vandpoloafdeling. For tiden arbejder klubben med planer om en mulig kystlivredningsafdeling. West Swim Esbjerg er på mange områder en foregangsklub blandt de danske svømmeklubber. Den udfordrer sine omgivelser og forsøger hele tiden at flytte grænser. Dansk Svømmeunion håber, at West Swim Esbjerg også i fremtiden vil være med til at udvikle svømmesporten sammen med Dansk Svømmeunion. Klaes Sørensen modtog på vegne af klubben prisen, som inkluderer en check på kroner Næstformand Bent Frode Jensen overrakte checken på kroner til West Swim Esbjerg

5 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Personvalg ved generalforsamlingen og Områdemøderne 2004 På Dansk Svømmeunions generalforsamling 2004 blev følgende personer valgt til bestyrelsen: Unionsformand Kaj Aagaard samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas Bendixen og Lars R. Jørgensen. Bestyrelsen består desuden af Bent Frode Jensen, økonomiansvarlig Kjeld Egebo Larsen, Jesper Dalsgaard, Knud Jørgensen og Arthur Brander. På Dansk Svømmeunions Områdemøder 2004 blev følgende personer valgt til sektionsledelserne: Svømning Sektionsleder Lise Møller og sektionsmedlem Marianne Rom. Sektionen består desuden af Lotte Jørgensen, Connie Schütt-Nielsen og Jette Sulsbrück. Vandpolo Sektionsleder Arthur Brander (konstitueret af bestyrelsen) og sektionsmedlem Kaj Kornbech. Sektionen består desuden af Kent B. Sørensen, Karsten Thomassen, Ole Løgsted og Jesper Skorstengaard. Synkro Sektionsleder Helle Birte Jensen samt sektionsmedlemmerne Helle Andersen og Lene Brink Magnussen. Sektionen består desuden af Mari-Ann Petersen og Elsa Gravgaard. Spring Sektionsleder Holger Himmelstrup samt sektionsmedlemmerne Dion Kejlberg og Mette Aunbirk. Sektionen består desuden af Randi Eibner, Dan Jacobsen, Ronni Meyer, Irene Schwartz og Nomi Mortensen. Livredning Sektionsleder Gert S. Jensen samt sektionsmedlemmerne Christian Kirkegaard, Peter Fuglsang, Camilla Brolin, Bo Løfgren og Rune Schønfeldt. Sektionen består desuden af Carsten Petersen, Ide K. Vang og Rune Høy. Nordisk konference i elementær svømning Den september afholder Dansk Svømmeunion og Nordisk Svømme Forbund den syvende konference i elementær svømning i Lyngby. Konferencen afholdes hvert andet år og går på skift mellem de nordiske lande. Konferencen er således kun i Danmark hvert tiende år. Du har derfor i år en enestående chance for at deltage uden de store rejseomkostninger. Årets hovedtaler er australieren Ross Sanders, som er hovedmanden bag Learn to Swim i England, men der vil også være andre spændende indlæg, som du kan se i folderen om konferencen. Folderen er udsendt til samtlige medlemsklubber og kan downloades i pdf format fra Yderligere eksemplarer af folderen kan rekvireres på unionskontoret i Farum. Morten Kjær, klubchef Telefon: Efterårets Clinic tager form Den september afholdes den årlige clinic, der fremover også vil hedde Svømningens Dag. I år vil der være ekstra fokus på leder-delen, hvor vi specielt lørdag, den 4. september, vil byde på inspiration til den daglige ledelse af din svømmeklub. Endeligt program vil blive offentliggjort i juni måned, men vi kan allerede nu løfte sløret for programpunkter som: En stærk organisation, kvalitetsstyring i klubben, målrettet markedsføring af klubben og den nyeste teknologi inden for hjemmesider. Emner, som forhåbentlig giver dig lyst til at reservere dagen i kalenderen allerede nu. Derfor: ta sammen afsted trænere og ledere og få inspiration til den nye sæson i klubben. Morten Kjær, klubchef Telefon:

6 6. maj /11 Danmark Svøm Langt erfa-møder Som en forberedelse til årets udgave af Danmark Svøm Langt afholder Dansk Svømmeunion erfaringsudvekslings-møder fire steder i landet. Møderne afholdes i samarbejde med de lokale svømmeområder. Mandag, den 10. maj klokken i Triton Ballerups klublokale, Marbækvej, 2740 Skovlunde. Onsdag, den 12. maj klokken i Saxenhus, Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing. Torsdag, den 13. maj klokken i Bjerre Herred Svømmehal, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld. Mandag, den 17. maj klokken i Koldkær Feriecenter, Portlandsvej 31, Koldkær, 9370 Hals. På disse møder håber vi at se såvel erfarne arrangører, som klubber, der synes, det kunne være spændende at høre, hvorledes man som lokalarrangør griber arrangementet an. Klubber med erfaring på området bedes derfor forberede en lille præsentation af, hvordan de afholder Danmark Svøm Langt. Dansk Svømmeunion leverer i samarbejde med Bikubenfonden plakater, diplomer, tællelister, t-shirts og pengepræmier, mens det er meget forskelligt, hvorledes den lokale svømmeklub går ind i arrangementet. Det er vores håb, via erfa-møderne, at få gjort Danmark Svøm Langt endnu sjovere og mere udbredt. Tilmelding til møderne bedes foretaget senest tre dage før mødet holdes til Dansk Svømmeunion på telefon: eller via Morten Kjær, klubchef Telefon: Hotelaftaler via DIF Som medlem af Dansk Svømmeunion opnår klubber de hotel-rabatter, som DIF har forhandlet på plads. Aftalerne vedrører nedenstående hoteller: ARP-Hansen A Hotel Group Priserne gælder 1. april marts Byggecentrum Kunde ID: aftalenr Hilton International Nordic Region og Scandic Hotel A/S D Choice Hotels Scandinavia CH Odense Congress Center Hotel Guldsmeden Palace og Mermaid Hotel / Grand Park SAS Radison Hotels & Resorts WHP Jan Nielsen, specialkonsulent i DIF Telefon:

7 6. maj /11 Svømning Nyt fra Svømmesektionen På fagområdemødet i Odense den 25. april blev den nye mesterskabsstruktur vedtaget, hvilket svømmesektionen gerne vil sige tak for. Vi glæder os meget til at få prøvet alt det nye af. Det er således sidste gang DM for Hold afvikles over to weekender, ligesom både DM/DJM og DM-K holder flyttedag. De nøjagtige datoer for 2005 kan ses i skemaet her i SvømmePosten side ni. DM-B 2004 Da Seminariets Svømmehal lukkes i perioden den 1. juni til den 1. november grundet større renovering, har det været nødvendigt at flytte DM-B 2004 til Vestervangsskolens Svømmehal. Adressen er: Vester Gjesingvej 28, Gjesing, 6715 Esbjerg N. Anmeldelsesfrister DÅM gr. 1 og 2: For årgangssvømmere, der kvalificerer sig for første gang i perioden den 20. til den 23. maj begge dage inklusive - accepteres en anmeldelsesfrist den 25. maj i de løb, hvor kvalifikation opnås. DM/DJM For svømmere, der kvalificerer sig for første gang i perioden den 3. til den 6. juni begge dage inklusive - accepteres en anmeldelsesfrist den 8. juni i de løb, hvor kvalifikation opnås. Aflevering af holdkapkort Da formuleringen på side fire i Mesterskabsfolderen kan fortolkes på flere måder, vil Svømmesektionen gerne præcisere, at: - for arrangementer med ét stævneafsnit pr. dag skal holdkapkort afleveres 1½ time før dette stævneafsnits start. - for arrangementer med to stævneafsnit pr. dag skal holdkapkort afleveres 1½ time før det første af dagens stævneafsnits start og 1 time før det andet stævneafsnits start. Tilmelding af officials Tilmelding skal ske samtidig med anmeldelse af svømmere og skal være ledsaget af oplysninger om navn samt uddannelse på official. For antal og krav vedrørende uddannelse henvises til Mesterskabsfolderen side seks og syv. Tilmelding er nødvendig af hensyn til hurtig udarbejdelse og offentliggørelse af officiallisten. Det tilstræbes, at officiallisten offentliggøres to uger før mesterskabet, men ofte kan den ikke offentliggøres tidligere end én uge før stævnet grundet de manglende oplysninger. Jo flere manglende oplysninger og jo senere offentliggørelse betyder meget tit, at det ikke er muligt at give klubberne besked på, om deres official kan holde fri under dele af de lange mesterskaber. Det er ikke rart for nogen, så prøv derfor for alles skyld - at stramme op.

8 6. maj /11 Mesterskabsarrangører søges Dansk Svømmeunions svømmesektion søger medarrangører til DM for Hold Åben Klasse og Årgangsklasse 2004 samt regionale og nationale mesterskaber i år Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af: 1. Bassinforhold - Størrelse, dybde, banetove & type, vandtemperatur 2. Udenomsforhold - Antal faste siddepladser i hallen - Mulighed for yderligere siddepladser i hallen - Opholds- og hvilemuligheder i tilknytning til hallen - Cafeteria eller anden form for udsalg i/ved hallen 3. Overnatningsmuligheder - Afstand fra konkurrencestedet, alternative muligheder - hvilke? - Priser 4. Bespisningsmuligheder - Menusammensætning, alternative muligheder - Priser 5. EDB - Har rådighed over EDB anlæg med Grodan eller DO_DATA. - Har rådighed over EDB anlæg uden Grodan eller DO_DATA. Livredning Dommerkurser og seminarer Datoer for dommerkurser og seminarer frem til Seminarer i oktober, vest, tema: Hjertestopbehandling oktober, Kalundborg, tema: Hjertestopbehandling november, vest, tema: Hjertestopbehandling Dommerkurser i sept., Kalundborg, tema: Hjertestopbehandling september, vest, tema: Hjertestopbehandling Kursusaktiviteter : tema - afvikling af prøver : tema - ej fastlagt Uge 9: lørdag-søndag - dommerseminar øst Uge 13: lørdag-søndag - dommerseminar vest Uge 35: fredag-lørdag-søndag - dommerkursus øst/vest Uge 40: lørdag-søndag - dommerseminar øst Uge 46: lørdag-søndag - dommerseminar vest Tilmelding til kurser/seminarer kan ske til: Julie Klug Sørensen, kontorassistent Telefon: / Supplerende oplysninger om de enkelte mesterskaber kan indhentes hos følgende: Regionale Vest mesterskaber: Lise Petersen Telefon: / Regionale Øst mesterskaber: Connie Florin Telefon: / Nationale mesterskaber samt DM for Hold: Lise Møller Telefon: / mobil: Sidste frist for ansøgninger er den 24. maj Se aktivitetsoversigt for efteråret 2004 og hele 2005 på næste side. Ansøgninger sendes til enten kontaktpersonen eller til Dansk Svømmeunion i Farum. Ansøgninger kan også sendes elektronisk til adressen: Morten Kjær, klubchef Telefon: Instruktionsbog i Livredning nu som lydbog Fjerde udgave af Instruktionsbog i Livredning (ROAS 2003) kan nu også rekvireres som lydbog - indeholdende 1 kassette med 1 bog og 3 lydbånd. Bogen er som bekendt grundbog i forbindelse med livredderuddannelsen - og traditionelt har forlaget nu også sørget for, at svage læsere og svagtseende - kan få mulighed for at uddanne sig som livreddere - med baggrund i det seneste grundlag for livreddende førstehjælp ved drukneulykker. Prisen er 695 kroner inklusive moms eksklusive forsendelse. Se forlaget Roas hjemmeside: hvor såvel denne, som andre af forlagets publikationer kan bestilles. For yderligere information kan forlaget Roas kontaktes på telefon: Forlaget ROAS, Roskilde.

9 6. maj /11 Aktivitetsoversigt svømning for efteråret 2004 og hele 2005

10 6. maj /11 Eliteafdelingen Retningslinier for valg af svømmerrepræsentanter Generelt Svømmerne har to repræsentanter, som vælges for en periode af to år. Der afholdes valg hvert år i forbindelse med DML. Der vælges en repræsentant ved hvert valg, således at den ene post besættes i lige år og den anden i ulige år. I eliteudvalget sidder to repræsentanter. I eliteafdelingens styregruppe sidder én repræsentant. I eliteafdelingens arbejdsgruppe sidder én repræsentant (skal være svømmer på elitecentret). De to repræsentanter aftaler indbyrdes deres rollefordeling. Kan der ikke opnås enighed sker rollefordelingen ved simpel lodtrækning. Hvis en af de to repræsentanter i eliteudvalget ikke er svømmer på elitecenteret, skal centersvømmerne finde en tredje repræsentant fra elitecenteret til arbejdsgruppen. Valgproceduren annonceres i Svømmeposten og på seks til otte uger før DML. Valgbarhed Minimumsalder: 18 år Svømmere, der indenfor de sidste fire år har scoret mere end 850 IPS o Det vil sige, at svømmere, der er stoppet som aktive, er valgbare i fire år efter deltagelse ved sidste officielle DM (DMK, DML eller DMH). o Hvis en ikke-aktiv svømmer vælges, så finansierer Eliteafdelingen, at valgte repræsentanter kan møde op til Danske Mesterskaber samt eventuelt relevante træningssamlinger. Stemmeberettigede Alle danske deltagere ved DML er stemmeberettigede. Valget 2004 Morten Fruelund afgår efter tur og er villig til genvalg. Svømmere, som ønsker at stille op til valget, skal give besked til elitechef Lars Sørensen på senest den 10. juni o Hvis ingen modkandidater indløber inden ovennævnte dato, er Morten Fruelund automatisk genvalgt, og der vil derfor ikke finde valg sted ved DML. Præsentation af Morten Fruelund, som er villig til genvalg, kan læses her. Ønsker du at vide mere om, hvilke opgaver, en svømmerrepræsentant skal varetage i Dansk Svømmeunions eliteafdeling, kan du læse mere om det her. Lars Sørensen, elitechef Telefon:

11 6. maj /11 Masters-svømning Kontaktperson på nedenstående notitser vedrørende masters-svømning er Ken Andersen, mastersudvalget, som kan kontaktes på telefon: Grodan sat i drift men masters skal stadig anvende DO-DATA Det nye stævneprogram GRODAN, som skal afløse DO-DATA, er nu sat i drift og skal anvendes ved fremtidige stævner i Dansk Svømmeunions-regi. Dette gælder dog ikke for Masters endnu. Grodan kan ikke håndtere de mange Årgangsgrupper, der findes i masters. Endvidere har Mastersudvalget opstillet en række specifikke ønsker til udformningen af Grodan, som skal være på plads, inden Masters- Danmark også tager Grodan i brug. Fx skal programmet også kunne håndtere MIPS (Masters International Point Score, hvilket er den tyske pointtabel oversat til masters, red.). 22 danske deltagere ved VM i Riccione Danmark er repræsenteret ved ikke færre end 22 svømmere ved Masters VM i Riccione i Italien, der løber af stablen juni De største medaljeforventninger knyttes til Lyngbys Guld Grethe (Grethe Bendtsen, red), men også Elisabeth Ketelsen, Lyngby, Grith Sigsgaard, Brønderslev og Michael Eriksen. AGF ventes at have gode chancer for at ende på sejrpodiet ved VM. De danske VMdeltagere er: Lene Rødshagen Swim Team Taastrup / B70 Peter Holmsteen, Lyngby Chr. Johannesen, Lyngby. Lis Knutzen, Lyngby Elisabeth Ketelsen, Lyngby Birthe Møller Jensen, Lyngby Grethe Bendtsen, Lyngby Else Marie Hjortkjær, Lyngby Finn Bækgaard, VI39/VAT89 Lisa Friis, GI40 Winnie Grønbech, Hermes Ulla Vallø, Hermes Bjørn Starcke, Hermes Gitte Raagaard, Vest Brøndby Grith Sigsgaard, Brønderslev. Dan Pedersen, Nord Jesper Lund, OSK Henry Tøndering, OSK Stefan Sauer, Copenh. Mermates Michael Eriksen, AGF Lars Byron, USG Ebbe Rasmussen, USG Destinationer for DOM 2005 Nu er det endelig bekræftet, at DOM på langbane i 2005 afvikles i Brønderslev den april og DOM på kortbane afvikles i Nykøbing Falster den marts Grunden til at rækkefølgen på de to DOM er er byttet om, er at DOM-L optimalt skal ligge ca. 3-4 måneder før - og være kvalifikationsstævne for årets EM/VM. EM afvikles i Stockholm den august Endvidere er Norge vært ved Nordiske Mesterskaber i oktober måned I 2006 forventes DOM-K placeret i Jylland og DOM-L i Region Øst-området. Derudover er Danmark vært for NM i 2006, i hvilket år VM også afvikles på Stanford University i Californien. Forrygende DOM-K i Øbrohallen Med 847 starter var årets Kortbanemesterskaber for Masters (DOM-K) i Øbrohallen det næststørste i Danmarkshistorien - kun overgået af det kombinerede DM- og NM-stævne helt tilbage i 1996 i Haslev, der havde 848 starter. DOM-K 2004 havde foruden deltagelse af danske svømmere også deltagelse af svømmere fra Sverige, Polen, Tyskland og Irland, og aldrig har den svømmemæssige kvalitet været højere i alle aldersgrupper. Der var ingen nemme DM-titler i år, hvilket vidner om en fantastisk udvikling for masters igennem de sidste par år. En udvikling som forventes at fortsætte de kommende år, hvor Masters vækstmæssigt vil være blandt højdespringerne i Dansk Svømmeunion. Arrangørene i Hermes satte en ny standard for stævneafviklingen af DOM, som havde et højt internationalt niveau. Det er mastersudvalgets håb, at den viden om stævneafvikling, der er akkumuleret i år og tidligere kan gå i arv, således at udviklingen mod et stadig højere international niveau sikrer, at det bliver mere attraktivt at komme til mastersstævner i Danmark og at det svømmemæssige niveau til stadighed udvikles og forbedres. Ved DOM-K blev der sat ikke færre end 60 nye danske mastersrekorder hvoraf de 17 samtidig også var nordiske rekorder. Træningsdragt til VM Alle de danske VM-svømmere i Riccione har fået udleveret en VM-t-shirt. Herudover er det muligt at købe en træningsdragt af meget høj kvalitet til kr. 550,-. Se billede af træningsdragen på under nyheder. Dragten bestilles hos Anni Brander på

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 31. marts 2006 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 31. marts 2006 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 31. marts 2006 1/10 Nummer 2, 14. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 25. april 2006 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006 Lise Møller bød velkommen til områdemødet for svømning på Vejle Idrætshøjskole. 1. Valg af dirigent Sektionen foreslog Marianne Sørensen af advokatfirmaet Bech Bruun som dirigent. Marianne blev valgt med

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 27. maj 2005 1/15 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 27. maj 2005 1/15 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 27. maj 2005 1/15 Nummer 3, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 23. juni 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex.

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 14. marts 2003 1/7 Nummer 2, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 4. april 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. februar 2008 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. februar 2008 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 8. februar 2008 1/11 Nummer 1, 16. årgang Redaktør: Nora Thomsen Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 4439 4450 Fax: 4439 4460 E-mail: svoem@svoem.dk

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Generelt. Det er slut med at sige dem i unionen og os i regionerne og omvendt` x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion.

Generelt. Det er slut med at sige dem i unionen og os i regionerne og omvendt` x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 5. november 2004 1/13 Nummer 7, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 1. december 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 20. september 2004 1/17 Nummer 6, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. oktober 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

SVØMMEPOSTEN. Generelt

SVØMMEPOSTEN. Generelt x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 18. december 2006 1/9 Nummer 8, 14. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 28. januar 2007 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 4439 4450

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 22. december 2004 1/13 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 22. december 2004 1/13 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 22. december 2004 1/13 Nummer 8, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 17. januar 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 12. juli 2004 1/12 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 12. juli 2004 1/12 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 12. juli 2004 1/12 Nummer 5, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 8. september 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Generelt. Aqua Camp 2006 - for friske sild og barske vandhunde

Generelt. Aqua Camp 2006 - for friske sild og barske vandhunde Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 10. februar 2006 1/14 Nummer 1, 14. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 15. marts 2006 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

SYNKROSEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen. 4. Orientering om sektionens regnskab og budget

SYNKROSEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen. 4. Orientering om sektionens regnskab og budget Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 4 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 -

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 - Juniorlandsholdet 2008-2009 Mia Heide Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning Den skriftlige beretning

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. juli 2005 1/17 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. juli 2005 1/17 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 8. juli 2005 1/17 Nummer 4, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 15. august 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Til deltagerne ved pløjemødet 6. december 2007 Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Deltagere: Afbud: Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Kirsten Clausager, Tina

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15.

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Kortbane 2012 Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. april i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 14.april og

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat: Vandpolo sektionens områdemøde Dato: Den 27. april 2014

Referat: Vandpolo sektionens områdemøde Dato: Den 27. april 2014 Referat: Vandpolo sektionens områdemøde Dato: Den 27. april 2014 Mødetidspunkt: 09.00-12.00 Mødested: Hotel Scandic Kolding Deltagere: Linda Jørgensen (SVØM) (LJ), Denise Bakholm (AS) (DB), Trine Bakholm

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nedtur ved EM i Berlin Gentofte - min nye klub Afbud til VM på kortbane VM på Langbane - kursen er sat / sigtet er indstillet. EM i Berlin. Ingen tvivl ved afrejsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere