Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj /11 SVØMMEPOSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN"

Transkript

1 Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 6. maj /11 Nummer 3, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. maj 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: Fax: Hjemmeside: Generelt Rolig generalforsamling i Dansk Svømmeunion Lørdag, den 24. april, blev der afholdt generalforsamling i Dansk Svømmeunion. I år havde repræsentanter for 35 klubber fundet vej til Odense Congress Center, som udgjorde de smukke rammer for dagen. Sammenlignet med de seneste års maraton-udgaver forløb alting stille, roligt og udramatisk i år. Generalforsamlingen begyndte sædvanen tro klokken Også i år havde Dansk Svømmeunion allieret sig med DIFs konsulent, Willy Rasmussen, til dirigent-posten. Willy gennemgik formalia hvorefter formand Kaj Aagaard tog fat på bestyrelsens mundtlige beretning. Her blev det til et view på områder af Dansk Svømmeunions organisation og netværk. Formand Kaj Aagaards mundtlige beretning Indledende bemærkninger i den mundtlige beretning. Formanden var glad for at kunne konstatere, at unionens regnskabsfunktion er på plads. Et sponsorudvalg har taget form i efteråret 2003 og arbejder hårdt på at tiltrække sponsorer/samarbejdspartnere. Samme udvalg har etableret en erhvervsklub Club Aqua. Begge tiltag fremhævede formanden i sin indledende tale. Der var rosende ord til samarbejdet med Team Danmark, som er Dansk Svømmeunions største bidragyder til eliteafdelingen. Endelig var formanden glad for at kunne meddele, at der nu er taget fat på udviklingen af en ny hjemmeside. En projektmedarbejder er ansat, og forhåbentlig kan den nye hjemmeside se dagens lys senest den 1. november Herefter blev der knyttet kommentarer til forskellige udvalgte områder af Dansk Svømmeunion. Godt samarbejde mellem union og regioner Samarbejdet med regionerne har udgjort et af bestyrelsens store indsatsområder i det forgangne år. De første møder er holdt og såvel union som regionerne udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet. Nu er der taget hul på en konstruktiv dialog, hvilket tegner godt for det fremtidige samarbejde. Formanden roste samarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og regionerne i sin mundtlige beretning Driftig eliteafdeling Kaj Aagaard kunne fortælle, at eliteafdelingen er gået i professionel drift. Der arbejdes meget struktureret og resultatorienteret efter retningslinier udstukket af styregruppen. Eliteplan 2002 er efterhånden implementeret. Nu arbejder vi videre på nye visioner og nye mål, for det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler os, lød det blandt andet fra formanden.

2 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Kystlivredningen på plads Også kystlivredningen er nu i drift i en professionel organisation. Kystlivredningen udgør ét af vores flagskibe, hvilket stiller store krav til den generelle livredning i klubberne. Dette, sagde formanden, er et vigtigt indsatsområde i disse tider. Clinic-samarbejdet udvikles Kaj Aagaard var glad for at kunne konstatere, at clinic-samarbejdet nu udvikles, således der ikke udelukkende fokuseres på den elitære del, men at der også bliver plads til andre aktiviteter inden for unionens samlede ansvarsområde. Ros til svømmesektionen Der lød ros fra formanden til svømmesektionen for måden, hvorpå, forslag til en ny mesterskabsstruktur er blevet præsenteret over det ganske land. Svømmesektionen har holdt høringer, hvor klubberne har fået mulighed for at møde op og bidrage med input. Det har været gode og konstruktive møder. Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde fungerer godt. Vi har benyttet vores formandskab til at få ryddet op i ældre vedtægter og aktivitetsbestemmelser. Vi arbejder lige nu på at få Grønland med i samarbejdet, nu, hvor Grønland har etableret sig med en svømmeklub med cirka 500 medlemmer. Nu, hvor formanden var i gang med at omtale Grønland, blev det også til et par ord om det glimrende samarbejde Dansk Svømmeunion og den nye svømmeklub samt Nuuk kommune har haft i det forgangne år. Dansk Svømmeunion har stået for uddannelse af alle instruktører og skolelærere, der skal have med svømningen at gøre i Grønland. Som afrunding på den mundtlige beretning rettede formand Kaj Aagaard en stor tak til sine kolleger i bestyrelsen, til sektioner og udvalg foruden en tak til administrationen i Farum takkede, for et godt samarbejde. Til klubberne lød en stor tak for det engagement, der lægges for dagen og den måde, hvorpå klubberne er med til at præge udviklingen. Dansk Svømmeunions mål og visioner Formand Kaj Aagaard fremlagde unionens mål og visioner efter at have konstateret, at allerede flere væsentlige mål er nået. Dansk Svømmeunion er i gang med en stærk genopbygning ovenpå svømmekrisen og økonomiske problemer. Der er tydelig gang i udviklingen inden for eksempelvis elitesvømningen, kystlivredningen og udviklingsafdelingen. Her sker der spændende tiltag og forandringer. Også samarbejdet med regionerne blev her fremhævet. - Jeg oplever et godt samarbejdsmiljø med regionerne. Vi taler godt sammen. Vi samarbejder også omkring økonomien. Der er sket en stor udvikling i samarbejdet hen over de sidste par år. Herfra bevægede formanden sig ind på områder, hvor der mangler udvikling og hvor, der bør sættes ind. Blandt flere kommende indsatsområder nævnte Kaj Aagaard dialogen med de sportslige sektioner, en øget fokus på livredning og at få skabt en større synlighed i samfundsdebatten. Her skal Dansk Svømmeunion have tydelige strategier og være proaktive. Dialogen med områder, amter og klubber skal styrkes: - Jeg vil så gerne have dialog helt ud i områderne og amterne. Jeg tror på, at vi, ved en samlet og koordineret indsats, kan komme langt videre langt dybere. Vi skal ud og støtte og hjælpe og være i dialog omkring klubarbejdet. Unionens organisationsstruktur blev fremhævet, som et meget væsentligt indsatsområde. Her var formanden overbevist om, at der skal ske nye tiltag, hvis vi skal agere handlestærkt og professionelt i fremtiden: - Der er ingen samlet koordinering af strategiske beslutninger, der er ingen reel rød tråd, og vi mangler overblik over, hvor langt, vi er kommet med udviklingen. Jeg mener, at vi har behov for at kunne agere som ét samlet SvømmeDanmark for at være en attraktiv partner for vores klubber. Samarbejdet og den røde tråd skal blive bedre. Bestyrelsen er med mig vi skal bruge kræfterne til at tale åbent om den bedste organisationsform for at blive et forbund i verdensklasse, lød det blandt andet fra talerstolen. Referater fra generalforsamlingen og søndagens Områdemøder vil inden længe kunne downloades fra hjemmesiden - - under Om unionen, Generalforsamling og Referater. Her vil også årsregnskabet fremgå.

3 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn til tidligere formand Peter Møller Nielsen I forbindelse med Dansk Svømmeunions generalforsamling blev Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn overrakt til tidligere formand i Dansk Svømmeunion, Peter Møller Nielsen. Det var tidligere elitesvømmer Benny Nielsen, der, på vegne af DIF, overrakte ærestegnet. Som argument for tildelingen fremhævede Benny Nielsen det imponerende engagement, som Peter Møller Nielsen har udvist overfor svømmesporten gennem mange år. Peter Møller Nielsen har været med til at udvikle sporten på både klub og forbundsniveau. Svømmer og træner Peter Møller Nielsen var i 70 erne aktiv som både svømmer og træner i klubber som Haderslev, IHF (Århus) og AGF. Fortsatte derfra til Viborg Svømmeklub i 1980, hvor han var cheftræner frem til Leder Op gennem 80 erne blev Peter Møller Nielsen stadig mere engageret på lederniveau var året, hvor Peter Møller Nielsen blev valgt ind i Dansk Svømme og Livrednings Forbunds forretningsudvalg (DSLF). Fem år senere 1994 blev Peter Møller Nielsen formand for DSLF en post, som han varetog frem til Benny Nielsen overrakte DIFs ærestegn til tidligere formand Peter Møller Nielsen Som formand for DSLF brændte Peter Møller Nielsen blandt andet for uddannelse og livredning, ligesom han havde et stort ønske om, at DSLF skulle gå ind i kystlivredningen. Peter Møller Nielsen var varm fortaler for det såkaldte Projekt Helhedsrådgivning, der betød et radikalt kulturskifte i Dansk Svømmeunion. DSLF blev til Dansk Svømmeunion en union, med et langt større udblik foruden en professionel organisation. Peter Møller Nielsen er 46 år og jurist. Han er stadig tilknyttet Dansk Svømmeunion som frivillig leder i bestyrelsens lovudvalg. For nylig blev Peter Møller Nielsen forfremmet fra at være vicepolitimester i Herning til politimester på Bornholm. Familien, der har boet i Silkeborg er flyttet med til Bornholm. Dansk Svømmeunion ønsker Peter Møller Nielsen tillykke med den fuldt fortjente ærestildeling og er glad for, at Peter Møller Nielsen fortsat prioriterer at præstere et stykke frivilligt arbejde i regi af Dansk Svømmeunion. En stolt og glad Peter Møller Nielsen takker for ærestildelingen fra talerstolen

4 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Årets SVØM-klub 2004 er West Swim Esbjerg I samarbejde med Bikubenfonden uddeler Dansk Svømmeunion prisen Årets SVØM-klub (tidligere Årets Vandaktivitetspris) i forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling. I år blev SVØM-klub prisen 2004 overrakt West Swim Esbjerg. West Swim Esbjerg tilbyder en lang række breddeaktiviteter West Swim Esbjerg formår i sit daglige virke at kombinere elitesatsning med en bred vifte af tilbud til den almene afdeling. Klubben har nogle af Danmarks bedste svømmere, og har gennem en lang årrække været med i kampen om medaljer ved holdmesterskaberne i svømning. Kunststykket er, at dette ikke er sket på bekostning af bredden. Klubben har mere end medlemmer, som tilbydes en bred vifte af aktiviteter. Et par eksempler: babysvømning, svømning for vandhunde i alderen tre fem år, vandskræk-hold for både børn og voksne, vandgymnastik, Aqua jogging, motion og undervisning for voksne, ældresvømning - og listen fortsætter. Nye afdelinger kommer til Sideløbende med de mange tilbud af almen karakter kommer der nye aktiviteter og afdelinger til. Således etablerede West Swim Esbjerg i 2003 en vandpoloafdeling. For tiden arbejder klubben med planer om en mulig kystlivredningsafdeling. West Swim Esbjerg er på mange områder en foregangsklub blandt de danske svømmeklubber. Den udfordrer sine omgivelser og forsøger hele tiden at flytte grænser. Dansk Svømmeunion håber, at West Swim Esbjerg også i fremtiden vil være med til at udvikle svømmesporten sammen med Dansk Svømmeunion. Klaes Sørensen modtog på vegne af klubben prisen, som inkluderer en check på kroner Næstformand Bent Frode Jensen overrakte checken på kroner til West Swim Esbjerg

5 6. maj /11 (Generalforsamling fortsat) Personvalg ved generalforsamlingen og Områdemøderne 2004 På Dansk Svømmeunions generalforsamling 2004 blev følgende personer valgt til bestyrelsen: Unionsformand Kaj Aagaard samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas Bendixen og Lars R. Jørgensen. Bestyrelsen består desuden af Bent Frode Jensen, økonomiansvarlig Kjeld Egebo Larsen, Jesper Dalsgaard, Knud Jørgensen og Arthur Brander. På Dansk Svømmeunions Områdemøder 2004 blev følgende personer valgt til sektionsledelserne: Svømning Sektionsleder Lise Møller og sektionsmedlem Marianne Rom. Sektionen består desuden af Lotte Jørgensen, Connie Schütt-Nielsen og Jette Sulsbrück. Vandpolo Sektionsleder Arthur Brander (konstitueret af bestyrelsen) og sektionsmedlem Kaj Kornbech. Sektionen består desuden af Kent B. Sørensen, Karsten Thomassen, Ole Løgsted og Jesper Skorstengaard. Synkro Sektionsleder Helle Birte Jensen samt sektionsmedlemmerne Helle Andersen og Lene Brink Magnussen. Sektionen består desuden af Mari-Ann Petersen og Elsa Gravgaard. Spring Sektionsleder Holger Himmelstrup samt sektionsmedlemmerne Dion Kejlberg og Mette Aunbirk. Sektionen består desuden af Randi Eibner, Dan Jacobsen, Ronni Meyer, Irene Schwartz og Nomi Mortensen. Livredning Sektionsleder Gert S. Jensen samt sektionsmedlemmerne Christian Kirkegaard, Peter Fuglsang, Camilla Brolin, Bo Løfgren og Rune Schønfeldt. Sektionen består desuden af Carsten Petersen, Ide K. Vang og Rune Høy. Nordisk konference i elementær svømning Den september afholder Dansk Svømmeunion og Nordisk Svømme Forbund den syvende konference i elementær svømning i Lyngby. Konferencen afholdes hvert andet år og går på skift mellem de nordiske lande. Konferencen er således kun i Danmark hvert tiende år. Du har derfor i år en enestående chance for at deltage uden de store rejseomkostninger. Årets hovedtaler er australieren Ross Sanders, som er hovedmanden bag Learn to Swim i England, men der vil også være andre spændende indlæg, som du kan se i folderen om konferencen. Folderen er udsendt til samtlige medlemsklubber og kan downloades i pdf format fra Yderligere eksemplarer af folderen kan rekvireres på unionskontoret i Farum. Morten Kjær, klubchef Telefon: Efterårets Clinic tager form Den september afholdes den årlige clinic, der fremover også vil hedde Svømningens Dag. I år vil der være ekstra fokus på leder-delen, hvor vi specielt lørdag, den 4. september, vil byde på inspiration til den daglige ledelse af din svømmeklub. Endeligt program vil blive offentliggjort i juni måned, men vi kan allerede nu løfte sløret for programpunkter som: En stærk organisation, kvalitetsstyring i klubben, målrettet markedsføring af klubben og den nyeste teknologi inden for hjemmesider. Emner, som forhåbentlig giver dig lyst til at reservere dagen i kalenderen allerede nu. Derfor: ta sammen afsted trænere og ledere og få inspiration til den nye sæson i klubben. Morten Kjær, klubchef Telefon:

6 6. maj /11 Danmark Svøm Langt erfa-møder Som en forberedelse til årets udgave af Danmark Svøm Langt afholder Dansk Svømmeunion erfaringsudvekslings-møder fire steder i landet. Møderne afholdes i samarbejde med de lokale svømmeområder. Mandag, den 10. maj klokken i Triton Ballerups klublokale, Marbækvej, 2740 Skovlunde. Onsdag, den 12. maj klokken i Saxenhus, Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing. Torsdag, den 13. maj klokken i Bjerre Herred Svømmehal, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld. Mandag, den 17. maj klokken i Koldkær Feriecenter, Portlandsvej 31, Koldkær, 9370 Hals. På disse møder håber vi at se såvel erfarne arrangører, som klubber, der synes, det kunne være spændende at høre, hvorledes man som lokalarrangør griber arrangementet an. Klubber med erfaring på området bedes derfor forberede en lille præsentation af, hvordan de afholder Danmark Svøm Langt. Dansk Svømmeunion leverer i samarbejde med Bikubenfonden plakater, diplomer, tællelister, t-shirts og pengepræmier, mens det er meget forskelligt, hvorledes den lokale svømmeklub går ind i arrangementet. Det er vores håb, via erfa-møderne, at få gjort Danmark Svøm Langt endnu sjovere og mere udbredt. Tilmelding til møderne bedes foretaget senest tre dage før mødet holdes til Dansk Svømmeunion på telefon: eller via Morten Kjær, klubchef Telefon: Hotelaftaler via DIF Som medlem af Dansk Svømmeunion opnår klubber de hotel-rabatter, som DIF har forhandlet på plads. Aftalerne vedrører nedenstående hoteller: ARP-Hansen A Hotel Group Priserne gælder 1. april marts Byggecentrum Kunde ID: aftalenr Hilton International Nordic Region og Scandic Hotel A/S D Choice Hotels Scandinavia CH Odense Congress Center Hotel Guldsmeden Palace og Mermaid Hotel / Grand Park SAS Radison Hotels & Resorts WHP Jan Nielsen, specialkonsulent i DIF Telefon:

7 6. maj /11 Svømning Nyt fra Svømmesektionen På fagområdemødet i Odense den 25. april blev den nye mesterskabsstruktur vedtaget, hvilket svømmesektionen gerne vil sige tak for. Vi glæder os meget til at få prøvet alt det nye af. Det er således sidste gang DM for Hold afvikles over to weekender, ligesom både DM/DJM og DM-K holder flyttedag. De nøjagtige datoer for 2005 kan ses i skemaet her i SvømmePosten side ni. DM-B 2004 Da Seminariets Svømmehal lukkes i perioden den 1. juni til den 1. november grundet større renovering, har det været nødvendigt at flytte DM-B 2004 til Vestervangsskolens Svømmehal. Adressen er: Vester Gjesingvej 28, Gjesing, 6715 Esbjerg N. Anmeldelsesfrister DÅM gr. 1 og 2: For årgangssvømmere, der kvalificerer sig for første gang i perioden den 20. til den 23. maj begge dage inklusive - accepteres en anmeldelsesfrist den 25. maj i de løb, hvor kvalifikation opnås. DM/DJM For svømmere, der kvalificerer sig for første gang i perioden den 3. til den 6. juni begge dage inklusive - accepteres en anmeldelsesfrist den 8. juni i de løb, hvor kvalifikation opnås. Aflevering af holdkapkort Da formuleringen på side fire i Mesterskabsfolderen kan fortolkes på flere måder, vil Svømmesektionen gerne præcisere, at: - for arrangementer med ét stævneafsnit pr. dag skal holdkapkort afleveres 1½ time før dette stævneafsnits start. - for arrangementer med to stævneafsnit pr. dag skal holdkapkort afleveres 1½ time før det første af dagens stævneafsnits start og 1 time før det andet stævneafsnits start. Tilmelding af officials Tilmelding skal ske samtidig med anmeldelse af svømmere og skal være ledsaget af oplysninger om navn samt uddannelse på official. For antal og krav vedrørende uddannelse henvises til Mesterskabsfolderen side seks og syv. Tilmelding er nødvendig af hensyn til hurtig udarbejdelse og offentliggørelse af officiallisten. Det tilstræbes, at officiallisten offentliggøres to uger før mesterskabet, men ofte kan den ikke offentliggøres tidligere end én uge før stævnet grundet de manglende oplysninger. Jo flere manglende oplysninger og jo senere offentliggørelse betyder meget tit, at det ikke er muligt at give klubberne besked på, om deres official kan holde fri under dele af de lange mesterskaber. Det er ikke rart for nogen, så prøv derfor for alles skyld - at stramme op.

8 6. maj /11 Mesterskabsarrangører søges Dansk Svømmeunions svømmesektion søger medarrangører til DM for Hold Åben Klasse og Årgangsklasse 2004 samt regionale og nationale mesterskaber i år Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af: 1. Bassinforhold - Størrelse, dybde, banetove & type, vandtemperatur 2. Udenomsforhold - Antal faste siddepladser i hallen - Mulighed for yderligere siddepladser i hallen - Opholds- og hvilemuligheder i tilknytning til hallen - Cafeteria eller anden form for udsalg i/ved hallen 3. Overnatningsmuligheder - Afstand fra konkurrencestedet, alternative muligheder - hvilke? - Priser 4. Bespisningsmuligheder - Menusammensætning, alternative muligheder - Priser 5. EDB - Har rådighed over EDB anlæg med Grodan eller DO_DATA. - Har rådighed over EDB anlæg uden Grodan eller DO_DATA. Livredning Dommerkurser og seminarer Datoer for dommerkurser og seminarer frem til Seminarer i oktober, vest, tema: Hjertestopbehandling oktober, Kalundborg, tema: Hjertestopbehandling november, vest, tema: Hjertestopbehandling Dommerkurser i sept., Kalundborg, tema: Hjertestopbehandling september, vest, tema: Hjertestopbehandling Kursusaktiviteter : tema - afvikling af prøver : tema - ej fastlagt Uge 9: lørdag-søndag - dommerseminar øst Uge 13: lørdag-søndag - dommerseminar vest Uge 35: fredag-lørdag-søndag - dommerkursus øst/vest Uge 40: lørdag-søndag - dommerseminar øst Uge 46: lørdag-søndag - dommerseminar vest Tilmelding til kurser/seminarer kan ske til: Julie Klug Sørensen, kontorassistent Telefon: / Supplerende oplysninger om de enkelte mesterskaber kan indhentes hos følgende: Regionale Vest mesterskaber: Lise Petersen Telefon: / Regionale Øst mesterskaber: Connie Florin Telefon: / Nationale mesterskaber samt DM for Hold: Lise Møller Telefon: / mobil: Sidste frist for ansøgninger er den 24. maj Se aktivitetsoversigt for efteråret 2004 og hele 2005 på næste side. Ansøgninger sendes til enten kontaktpersonen eller til Dansk Svømmeunion i Farum. Ansøgninger kan også sendes elektronisk til adressen: Morten Kjær, klubchef Telefon: Instruktionsbog i Livredning nu som lydbog Fjerde udgave af Instruktionsbog i Livredning (ROAS 2003) kan nu også rekvireres som lydbog - indeholdende 1 kassette med 1 bog og 3 lydbånd. Bogen er som bekendt grundbog i forbindelse med livredderuddannelsen - og traditionelt har forlaget nu også sørget for, at svage læsere og svagtseende - kan få mulighed for at uddanne sig som livreddere - med baggrund i det seneste grundlag for livreddende førstehjælp ved drukneulykker. Prisen er 695 kroner inklusive moms eksklusive forsendelse. Se forlaget Roas hjemmeside: hvor såvel denne, som andre af forlagets publikationer kan bestilles. For yderligere information kan forlaget Roas kontaktes på telefon: Forlaget ROAS, Roskilde.

9 6. maj /11 Aktivitetsoversigt svømning for efteråret 2004 og hele 2005

10 6. maj /11 Eliteafdelingen Retningslinier for valg af svømmerrepræsentanter Generelt Svømmerne har to repræsentanter, som vælges for en periode af to år. Der afholdes valg hvert år i forbindelse med DML. Der vælges en repræsentant ved hvert valg, således at den ene post besættes i lige år og den anden i ulige år. I eliteudvalget sidder to repræsentanter. I eliteafdelingens styregruppe sidder én repræsentant. I eliteafdelingens arbejdsgruppe sidder én repræsentant (skal være svømmer på elitecentret). De to repræsentanter aftaler indbyrdes deres rollefordeling. Kan der ikke opnås enighed sker rollefordelingen ved simpel lodtrækning. Hvis en af de to repræsentanter i eliteudvalget ikke er svømmer på elitecenteret, skal centersvømmerne finde en tredje repræsentant fra elitecenteret til arbejdsgruppen. Valgproceduren annonceres i Svømmeposten og på seks til otte uger før DML. Valgbarhed Minimumsalder: 18 år Svømmere, der indenfor de sidste fire år har scoret mere end 850 IPS o Det vil sige, at svømmere, der er stoppet som aktive, er valgbare i fire år efter deltagelse ved sidste officielle DM (DMK, DML eller DMH). o Hvis en ikke-aktiv svømmer vælges, så finansierer Eliteafdelingen, at valgte repræsentanter kan møde op til Danske Mesterskaber samt eventuelt relevante træningssamlinger. Stemmeberettigede Alle danske deltagere ved DML er stemmeberettigede. Valget 2004 Morten Fruelund afgår efter tur og er villig til genvalg. Svømmere, som ønsker at stille op til valget, skal give besked til elitechef Lars Sørensen på senest den 10. juni o Hvis ingen modkandidater indløber inden ovennævnte dato, er Morten Fruelund automatisk genvalgt, og der vil derfor ikke finde valg sted ved DML. Præsentation af Morten Fruelund, som er villig til genvalg, kan læses her. Ønsker du at vide mere om, hvilke opgaver, en svømmerrepræsentant skal varetage i Dansk Svømmeunions eliteafdeling, kan du læse mere om det her. Lars Sørensen, elitechef Telefon:

11 6. maj /11 Masters-svømning Kontaktperson på nedenstående notitser vedrørende masters-svømning er Ken Andersen, mastersudvalget, som kan kontaktes på telefon: Grodan sat i drift men masters skal stadig anvende DO-DATA Det nye stævneprogram GRODAN, som skal afløse DO-DATA, er nu sat i drift og skal anvendes ved fremtidige stævner i Dansk Svømmeunions-regi. Dette gælder dog ikke for Masters endnu. Grodan kan ikke håndtere de mange Årgangsgrupper, der findes i masters. Endvidere har Mastersudvalget opstillet en række specifikke ønsker til udformningen af Grodan, som skal være på plads, inden Masters- Danmark også tager Grodan i brug. Fx skal programmet også kunne håndtere MIPS (Masters International Point Score, hvilket er den tyske pointtabel oversat til masters, red.). 22 danske deltagere ved VM i Riccione Danmark er repræsenteret ved ikke færre end 22 svømmere ved Masters VM i Riccione i Italien, der løber af stablen juni De største medaljeforventninger knyttes til Lyngbys Guld Grethe (Grethe Bendtsen, red), men også Elisabeth Ketelsen, Lyngby, Grith Sigsgaard, Brønderslev og Michael Eriksen. AGF ventes at have gode chancer for at ende på sejrpodiet ved VM. De danske VMdeltagere er: Lene Rødshagen Swim Team Taastrup / B70 Peter Holmsteen, Lyngby Chr. Johannesen, Lyngby. Lis Knutzen, Lyngby Elisabeth Ketelsen, Lyngby Birthe Møller Jensen, Lyngby Grethe Bendtsen, Lyngby Else Marie Hjortkjær, Lyngby Finn Bækgaard, VI39/VAT89 Lisa Friis, GI40 Winnie Grønbech, Hermes Ulla Vallø, Hermes Bjørn Starcke, Hermes Gitte Raagaard, Vest Brøndby Grith Sigsgaard, Brønderslev. Dan Pedersen, Nord Jesper Lund, OSK Henry Tøndering, OSK Stefan Sauer, Copenh. Mermates Michael Eriksen, AGF Lars Byron, USG Ebbe Rasmussen, USG Destinationer for DOM 2005 Nu er det endelig bekræftet, at DOM på langbane i 2005 afvikles i Brønderslev den april og DOM på kortbane afvikles i Nykøbing Falster den marts Grunden til at rækkefølgen på de to DOM er er byttet om, er at DOM-L optimalt skal ligge ca. 3-4 måneder før - og være kvalifikationsstævne for årets EM/VM. EM afvikles i Stockholm den august Endvidere er Norge vært ved Nordiske Mesterskaber i oktober måned I 2006 forventes DOM-K placeret i Jylland og DOM-L i Region Øst-området. Derudover er Danmark vært for NM i 2006, i hvilket år VM også afvikles på Stanford University i Californien. Forrygende DOM-K i Øbrohallen Med 847 starter var årets Kortbanemesterskaber for Masters (DOM-K) i Øbrohallen det næststørste i Danmarkshistorien - kun overgået af det kombinerede DM- og NM-stævne helt tilbage i 1996 i Haslev, der havde 848 starter. DOM-K 2004 havde foruden deltagelse af danske svømmere også deltagelse af svømmere fra Sverige, Polen, Tyskland og Irland, og aldrig har den svømmemæssige kvalitet været højere i alle aldersgrupper. Der var ingen nemme DM-titler i år, hvilket vidner om en fantastisk udvikling for masters igennem de sidste par år. En udvikling som forventes at fortsætte de kommende år, hvor Masters vækstmæssigt vil være blandt højdespringerne i Dansk Svømmeunion. Arrangørene i Hermes satte en ny standard for stævneafviklingen af DOM, som havde et højt internationalt niveau. Det er mastersudvalgets håb, at den viden om stævneafvikling, der er akkumuleret i år og tidligere kan gå i arv, således at udviklingen mod et stadig højere international niveau sikrer, at det bliver mere attraktivt at komme til mastersstævner i Danmark og at det svømmemæssige niveau til stadighed udvikles og forbedres. Ved DOM-K blev der sat ikke færre end 60 nye danske mastersrekorder hvoraf de 17 samtidig også var nordiske rekorder. Træningsdragt til VM Alle de danske VM-svømmere i Riccione har fået udleveret en VM-t-shirt. Herudover er det muligt at købe en træningsdragt af meget høj kvalitet til kr. 550,-. Se billede af træningsdragen på under nyheder. Dragten bestilles hos Anni Brander på

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 7. oktober 2005 1/14 Nummer 6, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 2. november 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Nr. 11 december 2001 TEMA: Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Lørdag den 23. februar 2002 træder Poul Hyldgaard tilbage som formand for Dansk Boldspil-Union. Fire kandidater

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009 Indhold Indhold Årets børneklub 2008 DBU til VM 3 3 UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Nye tider. Bestyrelsen

Nye tider. Bestyrelsen Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 Indhold Indhold Bordinggaard forlænger DBU til VM 3 3 14 millioner i underskud

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere