!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117"

Transkript

1 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117

2 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul Årgang uendelge vsdom og omsorg for alle mennesker åbnede Jesus for et syn, hvor v fk et glmt af det hmmelske hjem og dets bolger som er beredt for os. Hver eneste af os bygger uopholdelgt på et evgt hjem, den bolg v vl bebo fremtdge evge lv. At opnå den højeste grad af herlghed en forjættelse som kun gves tl de trofaste er alle de bestræbelser værd, som v kan mønstre. V er kke uden guddommelge lærdomme om hvorledes v kan opnå denne herlggjorte Udgvet af Den danske Msson af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge tlstand. Den vrkelgt åndelge person er den, som fnder glæde og lykke og det rgtge formål ved det, som hører Gud tl, som f.eks. bøn. ydmyghed, uegennyttgt arbejde, venlghed, dyd, kyskhed, lydghed mod Guds vlje og love, uskrømtet kærlghed, ædelhed omsorg for alt hvad der er hellgt kort sagt, alle de egenskaber som Gud ønsker v skal erhverve og udøve her V vl måske aldrg lære dem alle at kende på vor korte lvsrejse, men at anvende dem v kender, vl hjælpe os tl på en klog måde at bygge den Don L. Chrstensen, mssonspræsdent, ansvarshavende redaktør Nyheder: Mary Kaser, redaktør bygnng, som vl bære vægten af det evge lv. Koordnator: Evy J. Smonsen INDHOLDSFORTEGNELSE Prædkener på nogle få sætnnger. Af Præsdent Davd O. McKay 223 Lamanternes dag. Af Lynn M. Roundy 225 Den Præsderende Bskop taler tl ungdommen om respekt 236 Fra Mssonens Præsdentskab 240 Hjælpeforenngen Kvndens herlge opgave. Af Harold B. Lee Søndagsskole Benyt Skrfterne. Af Lowell L. Bennon GUF Før og efter. Af Florence S. Jacobsen 233 Genealog Guds barn 244 Børnenes sder Jro og en drøm. Af Bernadne Beate 41 Spøgelseslys Antarkts. Af Alma C. Denny Småstenvenderen. Af Solveg Paulson Russell 45 Morskab med en papkasse. Af E. La Verne Sheppard.. 48 Den danske Stjerne udkommer den 1. hver måned. Abonnementsprsen (nkl. porto) er Danmark kr pr. halvår, kr for et helt år, udlandet $ 3.- pr. halvår, $ 5.- for et helt år. I løssalg kr pr. nummer. Betalng ved check udstedt tl Den danske Stjerne, Prorvej 12, København F. eller gennem postgro tl Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge. (De nævnte prser er nklud. moms.) Tryk: Paul Gese KG, Offenbach/M., Deutschland Forsden: Vort smukke forsdebllede er fotograferet af Konrad Baer, Ulm, Tyskland. INLAGT I DETTE NUMMER: CIRKULÆRE FOR CARO KORNKAFFE Layout: PBO-Layout-Center, Frankfurt

3 menneskets slaver, sjælen, Prædkener på nogle få sætnnger Hvs man vl opnå den største succes og den største tlfredshed skal man praktsere Jesu Krst Evangelums dealer sn daglge omgangskreds. Lgegyldgt hvlken professon du har valgt dg, så gør dt bedste for at udmærke dg. Det som et menneske vrkelg tror st hjerte, er det som han vrkelg tænker. Det han vrkelg tænker er det han lever efter. Folk når kke ud over deres dealer. Ofte når de kke op tl dem, men de når aldrg ud over dem. Af hele mt hjerte sger jeg tl jer, at nytte, fornøjelse, glæde og lykke dette lv kommer ved at følge Krst formanng om først at søge Hans rge. AF PRÆSIDENT DAVID O. McKAY Når folk, som kalder sg krstne, lader sg ndrullere under ledelse af den ene, som de hentyder tl som verdens Konge; når de som kendsgernnger og kke som teorer anerkender Hans moral og åndelge lærdomme; når de erstatter egenkærlghed med venlghed og betænksomhed over for andre; når de på aggressv måde forsvarer den sande frheds prncpper, så kan v måske begynde at blve klar over det håb, at det onde kan blve afskaffet, retfærdghed sat på tronen hjerte, og ærlge forhold blve samfundets daglge prakss. Da, og først da, vl denne verdens rger blve vor Guds rge. Det er rgtgt, at selvopholdelse er den første naturlov, men det er kke en lov for åndelg fremgang. Den, som lader egenkærlghed og sne ldenskaber herske over sg, bnder sn sjæl men den som med den åndelge styrkes magt bruger sne fysske tlbøjelgheder og det han ejer tl at tjene formål, som er højere end personlge nydelser og bekvemmelgheder, tager det første skrdt mod et lykkelgt og nyttgt lv. 223

4 I har 1 sandhed, dåbens overensstemmelse Guds dette Jesu det forgrunden, Jesu dets den td er kommet, som måske aldrg før, hvor menneskene bør gve hnanden råd og klogskab bestemme hvorledes verden kan gøres tl et bedre sted at leve. * En aktv, oprgtg tro på Jesus af Nazarets grundlæggende lærdomme er det, som verden mest af alt trænger tl. At mange fornægter denne sandhed er så meget desto mere grund tl at oprgtge troende skal forkynde den. Mennesket trænger tl at genndve sg tl uegennyttens prncpper. Ingen fred eller frhed kan komme tl verden så længe menneskene kun lever for sg selv. Lydghed mod Krstus og Hans love brnger lv og evgt lv. V kan kke vrkelgt tro på, at v er Guds børn og at Gud ekssterer, uden at v også tror på den endelge uundgåelge sandhedens trumf, der udtrykkes Krst Evangelum. Hvs I vl leve med de ydmyge prncpper under de pagter, som ndgået vande, og sden har ndgået ved nadvermøder, og som mange af jer har ndgået Hus, vl I opfylde en ædel msson, og Gud vl belønne jer. Krkens msson er at forkynde sandheden om det gengvne Evangelum, at højne samfundet, så folk kan omgås på en mere venskabelg måde, og vore samfund at skabe sunde omgvelser, hvor vore børn kan fnde styrke tl at modstå frstelser, og opmuntres tl at stræbe efter kulturel og åndelg fremgang. Det gengvne Evangelum er en ratonel flosof, som lærer menneskene hvordan de skal blve lykkelge lv og kommende lv. Gud hjælpe os tl at være sande mod vort ansvar og vore kald, og sær mod det ansvar v har som fædre og mødre tl Zons børn hmlens skatte som er gvet os. Man udvkler aldrg sn karakter ved at hengve sg tl det der er forkert. Styrke kommer ved at modstå! Naturens lov er, at den bedst egnede overlever. Guds lov er: Brug dn personlge magt og dne personlge besddelser tl fremgang og lykke for andre. For medlemmerne af den genoprettede Krke er ægteskabet en guddommelg ordnanse, og, hvs den følges af ntellgent forældreskab, det bedste og skreste mddel tl menneskehedens forbedrng. Ægteskabet er kke en ceremon, som man let skal gå nd tl, som man kan afslutte efter forgodtbefndende, eller en forenng som kan opløses ved den første vanskelghed der opstår. ren- Evnen tl at bevare hjemmet hed og dets nytte fndes af Sdste Dages Hellge. Krst Krke Gud burde være det, som vort lv og alle andre menneskers lv drejer sg om. * Ingen ydre omgvelser alene kan skabe manddom. Lvets dyder udsprnger ndefra. * Hvs rene tanker og rene følelser bestandg holdes fører de uundgåelgt tl rgtge handlnger. * Den smukkeste ynglng og den skønneste unge pge kan vansre deres skønhed ved et vrantent, tvært gemyt eller ved at nære utlfredshed sjælen. 224

5 Cunafolket tden. hundredevs 10 I september dag Den hstorske beretnng om San Bas-ndanerne og Krken går mere end 10 år tlbage Den første kontakt med San Bas- eller Cunafolket fk man gennem de amerkanske tropper Panamakanalzonen. Indanerne beskæftges som kokke og som rengørngspersonale. I dsse barakker fandt mssonærerne af unge mænd fra 15 år og opefter, som syntes at have en naturlg nteresse for Krken. Mange fk undervsnng, blev døbt og udtalte ønske om at få Evangelet forkyndt for deres famler. Når man spurgte dem ud om deres forældre, fortalte de om San Bas-øerne. De forklarede, at ud for Panamas Atlanterhavskyst, mellem Colon og Panama-Colombagrænsen, boede der en gruppe fuldblodsndanere på personer fordelt på 60 små, spredte koralrevsøer. Da ældsterne hørte dette, blev de overordentlg nteresseret og bestemte sg endelg tl at besøge dsse øer. De fandt der et venlgt, vdebegærlgt folk, der var modtagelgt for deres budskab. Den modtagelse, folket gav mssonærerne, opmuntrede dem tl at komme tlbage, således at de rejste regelmæssgt dertl med flyvemaskne fra fastlandet, besøgte folket, arbejdede sammen med dem på deres landbrug på fastlandet og undervste mændene landsbyerne symbol, hvorved de kunne erndre ham. Det symbol var et kors. I er der mange af de gamle mænd, der nægter, at Ibeorgun var Krstus, men det er ofte sket, når v har vst dem Arnold Frberg's maler af Krst besøg her blandt amerkanerne, at det første ord, folket sger, er: Ibeorgun!" Ældsterne vedblev at aflægge besøg og undervse med løfte om, at der en dag skulle være fastboende mssonærer blandt dsse øboere. Det har trukket længe ud med den dag, men endelg, efter at man har ventet år, underskrev den pan-amerkanske regerng paprerne og åbnede døren for San-Blas-ndanerne. I september 1965 lå vejen klar for Evangelets gengvelse tl lamanterne Panama. foretog Teddy Brewerton, den nylg udnævnte præsdent for den mellemamerkanske msson, ved deres famlerådsaftener eller kongresser. Ældsterne forkyndte beretnngen om Mormons Bog med ndanske medlemmer som tolke, en beretnng, der er parallel med ndanernes hstore, som er fuld af beretnnger om store profeter og sær om en, om hvem det blev sagt, at han var kommet ned drekte fra hmlen. Hans navn var Ibeorgun og han lærte folket at elske hverandre, at hjælpe deres næste, at være lykkelge, at dyrke jorden, at lave medcn, og han helbredte også de syge. Han opholdt sg kun kort td blandt ndanerne, men da han skulle forlade dem, efterlod han dem et Den jødske næse er tydelg hos den lamantske kvnde. Ørerngene har en værd af 1000 kroner pr. par, og næserngen er en del af Cuna-stammens dragt.

6 I begyndelsen november jun I GUF I vrkelgheden Cart, en Krken, en særlg rejse tl øerne for at bede om tlladelse tl, at mssonærerne kunne bo på øerne og undervse folket. Ustupu, den største af øerne, blev valgt som bosted for de første ældster, og da præsdent Brewerton talte denne ø's parlament og forklarede, hvad Krkens ønsker og hensgter var, blev han hlst med opmuntrende bfald. Samtdg rejste cacque", den ene af de tre øverste høvdnge for alle øerne, sg og bød offcelt Krken velkommen tl San Bas. af oktober begyndte fre mssonærer: ældsterne Lloyd Baker, Lesle Webb, Davd Suemens og Steve Hale at mssonere på Ustupu. Efter kort tds forløb lå det klart, at de vlle få så stor succes, så der var grundlag nok for at begynde msson på en anden ø også. I sendte præsdent Brewerton bud tl ældsterne Steve Hale og Lynn Roundy, at de januar skulle åbne Cart Tuple, en forholdsvs llle ø, men den var blevet udvalgt frem for andre øer på grund af st ønske om, at Krken vlle sende mssonærer. Da jeg aflagde mt første besøg på Cart 1965, skændte den øverste sahla", eller høvdng, på os, ford det havde varet så længe, nden v kom, og derefter førte han os hen på den ene sde af den llle ø og sagde: Det er her, v vl bygge et hus tl jer." V er altd blevet godt modtaget og folk blev meget lykkelge, da mn kammerat, ældste Steve Hale, og jeg ankom den 6. januar 1966 for at ndrette en fast bopæl. De første seks uger boede v chosa" eller spanskrørshytte med stråtag, som blev anvendt af det pan-amerkanske republkanske part" tl at holde møder. Derfra flyttede v op på øverste etage af et lejet cementblokhus. Der havde v vort kontor og en llle krkesal. Cart Tuple's befolknng havde ventet lang td på, at Krken skulle komme, og da den endelg kom, spldte de kke tden, men vste stor nteresse. Ved det første nadvermøde, der blev holdt, var der seks tlstede. Den følgende uge var der 82, og derefter gennemsntlg 75. havde v over 100 medlemmer. Som mssonærer var det aldrg nødvendgt for os at gå ud og lgefrem opsøge folk, de kom selv tl os og bad om undervsnng. Der var altd unge mennesker krkesalen; de kom for at læse Krkens blade, og et bestemt spørgsmål, de altd stllede, var dette: Hvornår kan v blve døbt?" var alle nteresseret og v Folkene Sasard-Mulatupu byggede en krkebygnng tl Krken løbet af 5 dage med en udgft på 8 kroner. Bygnngen havde plads t! over 200 mennesker med log tl mssonærerne. *4r *< > mm «p ^e-r

7 I stedet kan en Krken, en købet. løbet sandhed aprl stand Mormons mange dem tre begyndte snart at se frugterne af vort arbejde og den Hellgånds vdnesbyrd. Den 4. februar, 1966, blev der skrevet hstore da 12 unge mænd fra Cart blev døbt som de første nedsænkede" Republkken Panama. Krken bevrkede en sådan forandrng dsse unge mænds vaner og lvsførelse, at de ganske naturlgt vrkede som mssonærer for deres famler, der snart bad os om at besøge dem. Da v sluttede den ndledende lekte, spurgte v, hvornår v måtte komme tlbage og fortsætte samtalerne. Kvnden huset svarede: Jeres belærng har været så nteressant, at v ønsker at lære alt om denne krke så snart som mulgt; så hvs I komme gen aften, vl v vente jer." Dette er et nteressant bevs på den nteresse dette folk har for Evangelet, og dette ønske om at lære førte 51 mennesker tl dåbens vande blot måned. af februar og marts Mange af Cunafolkets legender lgner meget Sdste Dages Hellges trosopfattelse. Indanerne fortæller om mange store profeter blandt deres eget folk, som lærte dem retfærdghed. De havde begreber om både gode og onde ånder. De påstod, at Gud er et menneske lgesom os, og at kun de bedste ndanere, som efterlever alle profeternes lærdomme, vl vende tlbage og bo hos Ham. Mn kammerat og jeg havde anlednng tl at overvære en ndansk begravelse, hvor v opdagede et andet nteressant træk ved Cunafolkets tro. Et llle barn var død, og derfor gk famlen, som skk og brug var, tl krkegården ved floden for at tlberede rs og Chcha", en drk lavet af korn, som skulle nydes af de venner og slægtnnge, der kom for at vse den afdøde ære. Klokken 7:30 om morgenen ankom v tl begravelsespladserne, som består af mange stråtækte hytter, der beskytter gravene. V fandt vej tl den hytte, hvor det døde barn og dets famle var samlet. Mændene havde travlt med at gøre hytten ren, så den kunne være parat tl de ventede gæster. Kvnderne sad kreds omkrng barnet, som var anbragt hængekøje og vklet nd lærredsstrmler. Moderen sang en salme om, hvorledes famlen altd vlle tænke på det døde barn. Lge tl at begynde med var jeg noget overrasket og næsten chokeret over den mentale holdnng, alle ndtog. for at vse sorg, så det ud tl, at den llle pges forældre og nærmeste famle lgefrem var lykkelge. Alle smlte de lo oven Faderen hlste os med et stort sml og vste overhovedet ngen sorg. Det var så helt forskellgt fra enhver anden begravelse, jeg nogen snde havde været med tl, og derfor spurgte jeg af bare nysgerrghed vor tolk, Lusto Stocel, hvad ndanerne troede med hensyn tl døden og sær med hensyn tl små børn. Hans overraskende svar lød således: Når et llle barn dør, blver det følge ndanernes tro kke straffet. Det vl sge, at barnet går drekte fra jorden tl hmmelen. Grunden hertl er, at ndanerne tror, at et barn kke kender godt fra ondt og derfor kke kan blve straffet for noget, det kke kender noget tl." Det lød meget nteressant, og det forklarede grunden tl, at famlen nærmest glædede sg over deres llle pges død. Hvorfor skulle de kke være glade for den kundskab, at hun nu skulle bo hos Gud? Det mndede mg om de mange tlfælde Bog, hvor nephterne efter et slag, hvor mange var blevet dræbt, næsten glædede sg over tabet af deres kære, ford de vdste, at dsse døde følge deres retfærdghed snart vlle være hos Gud. Det fk mg også tl at tænke på Mormon's lære om små børns uansvarlghed og på, hvorledes de blver frelst gennem Krst forsonng. Sådanne og mange andre opfattelser har hjulpet os tl at vse San Bas-folket, at det, v har at tlbyde dem, er det samme Evangelum, som de havde for så lang td sden. Vore ndanske medlemmer er meget trofaste, og de tørster efter kundskab. Vor tolk, Lusto Stocel, som dengang var 19 år og havde tlhørt Krken år, vste sg at være tl uvurderlg hjælp for os undervsnngen af st folk, og uden hans hjælp vlle det være gået betydelg langsommere. Han har uselvsk vet alle sne kræfter, al sn td, sne mange talenter og st fne vdnesbyrd tl Herren. Han vrkede som en tredje" kammerat tl os, det han oversatte næsten alle vore lekter fra spansk tl de ndfødtes sprog. Jeg har aldrg set en ung mand med en sådan ndkærhed, kærlghed tl Herren og begejstrng for Krkens arbejde. Hans handlnger kunne være eksempel for alle Sdste Dages Hellge og et vdnesbyrd for mange, som holder sg tlbage fra at dele med andre, hvad de har, tl rgets opbyggelse. Han er blot ét eksempel på, hvad dsse unge mennesker er tl, når deres lv blver ledet den rgtge retnng. Skal Zons Ungdom svgte? ( Skal v svgte vore pagter?" O. A.) Ikke den ndanske ungdom. De har kke haft Evangelet hundrede år, og nu, da de har fået det gen, er de kke tl snds at lade det blve taget fra sg. For ndanerne har fortden været en mørk nat, hvor sandheden kke lod sg fnde; nutden er en ny tds gry en oplysnngstd og fremtden er et løfte om solens klareste strålers komme med det gengvne Evangelums fylde. Der er over 60 øer, som kke har mssonærer, og på hver af dsse øer er der mange mennesker, som venter på noget. De er måske kke selv klar over det, men dybt nde er der noget, der venter. Sdst 1966 hørte v, at høvdngen over Akuatupu" eller Rock Island ( Klppeøen") havde hørt om Mormonerne og gerne vlle tale med mssonærerne. En uge tog mn kammerat, ældste Gregory Robnson, og jeg over at besøge ham. V tog afsted tdlgt om morgenen med motorkano, og da v ankom, kom høvdngen for at hlse på os og spørge, hvorfor v var kommet. V forklarede, at v kom som svar på hans anmodnng. Han sagde, at han aldrg havde udtalt noget ønske den retnng, og at han sandelg heller kke ønskede at have noget at gøre hverken med Amerka eller de latnske lande. Han havde set de forandrnger, den såkaldte cvlsaton" havde bragt med sg, og han ønskede kke at have noget at gøre med dsse uddannede" folk. Han 227

8 Mange : - "tfmhmh^^^^^tbultfa.;:.:w.. Det vor århundreder, to at udtalte, at så længe, han havde været høvdng, og så længe, som han skulle være høvdng, havde han kke ladet og vlle kke lade nogen ndflydelse udefra ændre Ufelt. p^ *~ 3 X '" tfjtl «^BfM# plp *fc* Cuna-stammens begravelsespladser på flodbredden, hvor de døde anbrnges små hyttelgnende læskure tl beskyttelse mod regnen. lvsførelsen for st folk. V sagde, at v var kede af fejltagelsen, og at v kke ønskede at genere hans folk, hvs de kke var nteresseret, men at v også gerne vlle have ldt ud af, at v nu var kommet derover, så hvs v måtte få lov tl at forklare ldt om, hvem v var, og hvad v havde at tlbyde. gav han os lov tl. På dette tdspunkt havde mange af øens 170 ndbyggere samlet sg parlamentssalen, og v begyndte vor beretnng. Først talte v om den omfattende hstore, der engang var ndanernes. V forklarede, at deres fordums ledere aldrg nedskrev deres hstore, men lod den gå fra mund tl mund. Selv om ndanerne havde udvklet stor dygtghed bevare, havde hver efterfølgende generaton glemt eller ændret dele af dse engang så fuldkomne lærdomme. Dsse ændrnger vedblev ndtl de forskellge høvdnge td har forskellge opfattelser af deres forfædre. Så fortsatte v med en forklarng om Mormons Bog og dens forbndelse med ndanerne. Da v talte om de fordums ndanske profeter og Cuna-folkets tradtoner, var der en af landsbyens dybttænkende talsmænd, der udtalte: Denne unge, fremmede kender mere tl vor hstore end vore egne kvnder. Han må kende sandheden, og jeg er meget lykkelg for, at han er kommet her dag!" Da v havde sluttet vor forklarng, spurgte v høvdngen, om han kunne ønske at have denne bog, der ndeholdt ndanernes hstore, og han svarede: Det vl være mg en stor ære at have den bog, du taler om." Inden v begyndte vor forelæsnng havde han afslået al ndtrængen udefra, men da v sluttede, spurgte han, hvornår v kom gen og fortalte ham mere, således at han To unge kvnder fra Cuna-stammen. Kort hår er sædvane efter Forberedelsesfesten. Ustupu-øen baggrunden er den største ø med omkrng 2700 beboere. Mssonærerne fremfører evangele-lekter for en Cunafamle deres llle choza". mennesker har lyttet tl budskabet og har antaget Evangelet. kunne skre sg, at hele landsbyens befolknng var tl stede og kunne høre os. Inden v forlod stedet, bad han os om at synge en sang om Gud, og bagefter vste han os selv en del af øen. Et par dage senere sendte denne høvdng et brev tl sn ven på Cart Tuple, hvor han bad os om kke at glemme vort besøg den følgende uge, og han tlføjede, landsbyen havde bestemt, at de vlle bygge et hus tl os. Høvdngen var kke selv klar over det, men han ventede på os, og Herrens hånd havde ledet os tl hans hjem. Vor store fremgang fk os tl at åbne flere øer for at brnge Evangelet tl flere mennesker. Efter overvejelse og bøn bestemte v os tl at åbne den næststørste ø Algand. Ældste Floyd Baum ankom for at være mn kammerat, og efter at have fastet og bedt dage gk v tl parlamentet og bad om tlladelse tl at begynde en gren af Krken på den ø. Det blev vedtaget med 100%, og der var kke én eneste, som talte negatvt om mormonernes komme. Der blev truffet aftaler, og det blev bekendtgjort for landsbyen, at v vlle komme tlbage den følgende uge med materaler og udstyr tl en gren. Da v syv dage senere ankom, meddelte høvdngen os, at folket kke mere ønskede, at mormonerne skulle oprette en krke på øen. Den daværende, velfunderede krke havde været hos dem alle for at sætte mormonerne mskredt at 228

9 flere en vældg landsbyen den sandhed stand det ved at sge, at deres lvsflosof var usandheder, og de havde haft held med sg sådan grad, at v næsten enstemmgt blev afvst. V forlod bedrøvet øen håb, at folket en skønne dag vl regne Krken for det, den vrkelg er. Denne udvklng medførte, at ældste Baum og jeg stod uden hjem, men v slog os snart ned på en stor ø med nye mulgheder. Øen hedder Sasard-Mulatupu, havde ca ndbyggere og lå sydlge udkant af San Bas' øhav. Med Ustupu som udgangspunkt aflagde v et rekognoscerngsbesøg på øen og blev overraskede over at fnde folket forventende vor ankomst gennem et tdlgere sendebud og meget modtagelge for vore ønsker om at slå os ned der på øen. Efter en helhjertet modtagelse fra landsbyens ledere forlod v øen for at hente de nødvendge materaler tl oprettelse af en gren. Da v kom tlbage, blev v straks budt velkommen af to ndanerskolelærere, som venlgt tlbød os, at v mdlertdgt kunne råde over det halve af deres hytte. Da vort udstyr kom, åbnede landsbyen sn bograf, så v! \ ) \ Cuna-folkene elsker at smle. kunne bo der, og så blev flmene stedet for vst den ubenyttede krke. Mændene begyndte at bygge os en passende bolg og en krkebygnng; hele øens befolknng hjalp med tl at bygge med hvde spanskrør og palmeblade. Det tog fem dage at gøre det færdgt, og det kostede Krken $ 1,05 byggemateraler. Forfatteren, ældste Lynn M. Roundy, sammen med en llle Cuna-pge. Selv om v manglede medlemmer var de daglge møder godt besøgt af de nteresserede ndbyggere. V var gennemsntlg 130 tl søndagsmødet, tl korøvelsen kom der 150 og tl GUF over 200. V havde også noget der kunne svare tl en Prmary og en aktv gruppe på 60 kvnder, der klarede sg selv og styrede sg selv og dannede bass for en fremtdg Hjælpeforenng. Interessen var forbløffende, og selv om v kke kunne skre os en heltds-tolker, var v allgevel tl at undervse adskllge famler og mange unge spansktalende famleoverhoveder. Fremtden var lys, og v nærede store forhåbnnger om megen vækst og fremgang. Netop som værket var fremdrft, kom en ndansk tradton vejen med tragske resultater. I århundreder har Cunafolket fejret pubertetfesten, kaldet Inna" eller chcha feast" som en hellg fest. Chcha er en drk, der laves af korn og saft fra sukkerrør; den sættes tl gærng dage og drkkes derefter under højtdelgholdelsen af overgangen fra barn tl ung kvnde. Selv om denne chcha" er mod Vsdomsordet, havde v aldrg før åbenlyst anklaget eller fordømt denne tradton men snarere ndskrænket vor undervsnng om vor lære tl små, nteresserede grupper og enkeltpersoner. Denne gang lå det ønske os mdlertd stærkt på snde at lade Herrens vlje blve kendt for hele landsbyen. Efter at Ånden havde påvrket os med dette ønske, fastede og bad v, før v gk tl Parlamentet, fuldt vdende om følgerne af en mulg afvsnng af det, v vlle sge. Hverken mn kammerat eller jeg kunne tale Cunadalekten flydende, og dog stod jeg foran dsse mænd 229

10 kvnderne over svng sammenlgnng sjælen, hundredevs -- ' ^m*' " /. :«* Fskedag", San Bas udveksler kokosnødder med fsk. Fsk er en af hovedbestanddelene deres kost. Ældste Gregory A Robnson døber en ung Cuna-kvnde floden nærheden af Cart Tuple. fra landsbyen og talte tydelgt en tme. Herrens Ånd var tlstede, men øens ledere hørte kke Hans hvsken. Den næste dag satte man sg for at få os forvst fra landsbyen. Vore ord blev taget som en fornægtelse af deres hellge, gamle tradton, og under deres forsvar for deres relgon" gav de to ledende mænd os det ultmatum at trække Vsdomsordets lære tlbage eller forlade landsbyen. V havde kun én kurs at følge, v kunne kke fornægte et eneste af vore grundprncpper. Den næste aften blev v ndstævnet for parlamentet, hvor v fk en sdste chance for at ændre vore udtalelser, og da v nægtede det, gav den øverste høvdng os det ultmatum at forlade øen nden næste dags eftermddag. V var kommet tl at elske øens beboere meget højt, En Cuna-høvdng sahla" og medcnmand, Manbngdguna (hans navn) fra øen Sasard-Mulatupu. så det smertede os dybt nd at v skulle forlade dem, sær da v vdste, at der var hundredevs af mennesker, som kke var enge med høvdngene deres beslutnng. Efter at have solgt eller pakket vore ejendele drog v bort fra øen, det v passerede af landsbyens beboere, både unge og gamle, alle med bedrøvede ansgter og tårevædede knder og undrende sg over, hvorfor deres gode venner forlod dem. Også vore ansgter var helt fordrejet af sorg, og da en af de mest trofaste kvnder kom hen tl os, for at hendes llle pge kunne gve os hånden tl farvel, blev også vore øjne fyldt med tårer, hvs fre løb kke standsede, før v var godt på vej tl Ustupu. Vor kærlghed tl dette folk drver os ofte tl bøn for denne llle koralø, og det ser ud tl, at vore bønner kke er forgæves, det den nuværende stemnng er, at folket ønsker, at ældsterne skal komme tlbage, og de er vllge tl at udskfte deres ledere, hvs det skulle blve nødvendgt, for at få deres ønske gennemført. Det er vort lysende håb, at Evangelet gen må komme tl denne ø og vdere tl alle øerne ved San Bas' kyst. Herren har beredt dette udvalgte folk og har holdt dem adsklt fra verden af en ganske bestemt grund, og nu er Hans hensgter ved at blve åbenbaret. Naturlgvs har der været problemer, og det vl der altd være, ford Satan desperat forsøger at fastholde st rge. Hans bestræbelser vl dog altd være forgæves, ford Herren er parat. De problemer, som fremtden ndebærer, vl være som myretuer med de bjerge, Satan vl møde på sn vej. Da præsdent Brewerton for nylg hørte om vor skuffelse og vore vanskelgheder, udtalte han, at hverken Satan eller nogen anden modstander vlle kunne standse værket, deres forsøg vlle snarere være velsgnelser forklædnng. Sden da er hans ord blevet bekræftet på alle måder. Herren har gengvet Evangelet tl Cunandanerne, og for dem er Lamanternes Dag" kommet. 230

11 I en en hvert Lære Guds besddelse.. Mne Evangelet den Guds.. Og den Kvndens herlge opgave AF ÆLDESTE HAROLD B. LEE af De Tolvs Råd plads Søstrene har bedt mg tale over emnet: Moderens evangelsk hjemmeundervsnng". Jeg sger det, for at De kan vde, hvad man forventer af mg, tlfælde af at jeg skulle forfejle målet. Dr. Davd Sarnoff, som kaldes TV's og radoens fader, sges at have udtalt følgende: De lykkelgste mennesker, jeg har kendt, har kke været dem, der har opnået store resultater verden, eller som har samlet sg rgdom. Det har været ganske smple mennesker, som er lykkelgt gft, har et godt helbred og et godt famlelv. (Wsdom Magazne, Nr. 22.) Undervs Børnene skrvelse tl Krken, adresseret tl Krken af Præsdent Brgham Young og hans rådgvere, John W. Young og Danel H. Wells, nøjagtg seks uger før sn død 1877, sagde han noget, der har stor betydnng: Blandt de mange plgter, der påhvler os, er der ngen, v bør skænke større og mere konstant opmærksomhed end opdragelsen af vore børn. De er talrge, og hvs de blver oplært rgtgt, vl de blve en stor velsgnelse for jordens beboere. Forældre bør tage sg td om kke hver dag, så fald så ofte, de overhovedet kan og helst kke med alt for mange dages mellemrum tl at samle deres omkrng sg og spørge dem ud om, hvem de kommer sammen med, hvorledes de taler, hvad de foretager sg, eta, og lære dem Evangelets prncpper. De bør sende dem regelmæssgt dagskole og søndagsskole og sørge for, at de får alle mulgheder for at få en sund og grundg uddannelse, og det gælder ganske særlg Evangelets prncpper og Krkens Hstore. Præsdent Joseph F. Smth sagde, efter at have cteret Herrens krav tl forældrene om at undervse deres børn, som man kan læse og Pagter, afsnt 68, følgende: Og hvs forældrene undlader at gøre dette, og børnene farer vld og vender sg fra sandheden, så har Herren sagt, at synden skal komme over forældrenes hoveder. Børnenes vldfarelse vl forældrene blve anklaget for, og de vl komme tl at svare for deres frafald og det mørke, de lever. Efter at have tænkt meget over dette emne er jeg kommet tl det resultat... at jeg kke tror, at det er mulgt, at der vl blve gvet mg adgang tl ophøjelse og herlghed Rge, hvs mne børn blver mørkets børn, ford jeg har tlsdesat mn plgt denne henseende. børn må kke og vl kke komme tl at fare vld med mt vdende og vlje. Jeg vl tale ndtrængende tl dem, jeg vl med al den magt, jeg er af, bestræbe mg for at få dem tl at være så sande og trofaste mod Evangelet som overhovedet mulgt, ford jeg uden at have dem allesammen med mg Rge vlle føle, at mn husstand kke var fuldkommen. (Conference Report, aprl 1898.) Moderens Rolle Betydnngen af at forkynde Evangelet hjemmet blev fremført åben- 1. afsnt af Lære og Pagter, og barng blev fre, vgtge hensgter med Evangelets gengvelse, sær med henblk på hjemmet, nævnt: så at tro må tltage på jorden,. dersom de tog fejl, at det da måtte tlkendegves dem (v. 21, 25). 2. Og at de, når de søgte vsdom, da måtte blve undervst (v. 26). 3. Og dersom de syndede, at de da måtte blve revset og omvende sg (v. 27). 4. Og når de var ydmyge, at de måtte blve styrket og velsgnet fra det høje og modtage vejlednng fra td tl anden (v. 28). denne lvsvgtge, af hjemmet prægede Moderens rolle undervsnng er altså meget klar, og jeg vl nu blot tale om fre eller fem af de punkter, som jeg regner med er moderens opgave først og fremmest. Det første, jeg vl sge tl mødrene er: opgv kke jeres dreng eller pge utålelge tlstand af superegosme, som nogle teenagere gennemgår. Jeg bønfalder jer for dsse drenge og pger. Opgv kke jeres dreng eller pge når de befnder sg på det stadum af selvhævdelse og tlsdesættelse af famle-dscplnen, hvor de er helt umulge. Opgv kke ham eller hende, når de 231

12 I er al 19 den alverden den den husker, Den I kan den graven, denne ærer evghederne har en Præstedømmet, et den ved vser en chokerende mangel på ansvarsfølelse. Dsse det ved v alt om", sg-selv-nok" ønsker hverken råd eller vejlednng; for dem lyder det som gammeldags præk fra en, der kke forstår" ungdommen. At vde dette er kke nok, v må anvende vor vden. Vllghed er kke nok v må foretage os noget. Intet er mere forfærdelgt end uvdenhed handlng. Tåberne og de vse mænd er lge uskadelge. Det er halv-tåberne og de halv-kloge, der er farlge." (Goethe.) En unverstetsprofessor sges at have udtalt: Er det kke vdunderlgt, at Herren har gjort unge mennesker så smukke, gvet dem sådan et godt udseende for hvordan skulle v ellers kunne fnde os deres vrøvl?" V har et barnebarn, der er på msson nordbrtske Msson. Han havde kke været der ret længe, før han skrev et nteressant brev hjem, hvor han sagde, at de råd, hans forældre havde gvet ham, nu meldte sg hos ham med stor kraft. Det er som med en bog, der har stået på hylden ned og er begyndt at læse år, og nu har han lge taget den for første gang. Det er jeres søn og jeres datter. Måske tror I, at de kke hører efter. De tror måske selv, at de kke hører efter, men en skønne dag er det jeres bog, de tager ned fra læser gen, når de trænger allermest tl det. Modstrdende kræfter hylden og Når forældrene har gjort alt, hvad de kan, for at undervse deres børn, så er der andre kræfter, der sætter nd. Det var sådan en kraft, der påvrkede den yngre Alma, der sammen med Mosah's sønner drog ud for at nedbryde deres store forfædres værk. I at der blev sendt en engel, der slog ham ned og ramte ham lge mellem øjnene, tror jeg nok, og han lå som død tre dage og nætter, og englen sagde:... Herren har hørt st folks bønner og lgeledes sn tjener Almas bønner, som er dn fader; th han har bedt for dg med stor tro, at du måtte få kundskab om sandheden; derfor er jeg kommet hensgt at overbevse dg om Guds magt og myndghed, for at hans tjeneres bønner måtte blve besvaret (Mosah 27:14.) forhold tl deres tro." Det var det samme med Neph, som hans oprørske brødre søgte at tlntetgøre, og tl hvem englen sagde: raske tl at gøre det onde, men langsomme tl at hukomme Herren, jeres Gud. I har set en engel, og han talte tl jer; ja, har hørt hans røst gang på gang, og I han har talt tl jer med en stlle, sagte stemme, men I har mstet evnen tl at fornemme, så at I kke kan forstå hans ord; derfor har han talt tl jer som med en tordenrøst, hvad der fk jorden tl at skælve, som om den... I skulle søndersplttes. (1 Neph 17:45.) Og så fortsatte Neph, efter at han sagde dette: Jeg byder jer almægtge Guds navn, at kke rører mg; th jeg er så fyldt med Guds kraft, at den næsten fortærer mt kød, og den, der lægger hånd på mg, vl vsne som tørre sv, og han skal være som ntet for Guds kraft, th Gud skal ramme ham. (1 Neph 17:48.) Vs Faderen, at I regner ham for at være Famlens Overhoved Det andet punkt, jeg vl nævne som moderens ansvar, er, at hun regner faderen for famlens overhoved. Det er et udtryk fra den berømte dommer, som sagde, at han troede, at det var det problem, der lagde roden tl mange af problemerne problem-hjem. Hvorledes bærer moderen sg ad med det? En eller anden har sagt, at små børn snart vokser fra deres behov for kærlghed, men fædre gør det aldrg. Det er altså den første måde, hvorpå man vser ham, at han er famlens overhoved selv når han kke fortjener det. Kys ham, når han kke har fortjent det, og hvs han blver vred, så gnorer ham. Vær pnlg tavs, men lad ham aldrg, aldrg føle, at I kke forstår hanr Lad ham være famlens overhoved. Præsdent Brgham Young sagde: Jeg forstår, at I gode kvnder ofte blver ærgerlge, rrterede og utålmodge over jeres ægtemænd, og det er sommetder fuldt retfærdgt. De er kke altd så hensynsfulde over for jer, som de bør være; men hvs de sørger godt for jer, er venlge mod jer og på anden måde behandler jer pænt, så blv hos dem. Jeg tror, der er nogen, der forkynder, at som v nedlægger vore legemer således vl de komme frem opstandelsen med alle de skrøbelgheder og ufuldkommenheder, de havde her; og at hvs en hustru kke elsker sn mand prøvetlstand, kan hun heller kke elske ham næste. Men sådan er det kke. De, som opnår den velsgnelse at komme frem første eller celestale opstandelse, vl være rene og fuldkomne, også fuldkomne legemet. Enhver mand og kvnde, som opnår dette usgelge gode, vl blve lge så smukke som de engle, der omgver Guds trone. (Journal of Dscourses, Volume 10, page 24.) Så altså, søstre, gør jeres mænd så pæne som mulgt, medens I dem her, og håb så på, at Herren vl gøre resten på den anden sde af sløret. Anspor mændene tl at ære deres Præstedømme En anden af moderens opgaver er at anspore sn mand tl at ære st Præstedømme. I godt, at det var noget, profeten Joseph Smth sagde tl den første Hjælpeforenng. Jeres mænd har nøglen tl døren tl et celestalt hjem for jer og jeres børn, og medmndre I og herlggør Præstedømmet, vl l og jeres børn komme tl at lde for det, ja, uden ham vl I blve berøvet jeres celestale hjem. Hold famlebøn, selv om det skal være jer, der opfordrer tl det, men lad ham lede, hvs det er mulgt at få ham tl det. Sørg for, at han går tl sne møder sørg for, at han sger ja tl at være hjemmelærer og gør derefter alt, hvad for tålmodgt og kærlgt at hjælpe ham at udføre det, således at I børn kan gå gennem templet. dag sammen med ham og jeres Benyt jer af Præstedømmets hjælp Dernæst ønsker jeg at sge: benyt jer af den hjælp, Præstedømmet kan gve jer tl løsnng af næsten uover- 232

13 Krken bevægelse, dette kke hvert Krken. denne mødre Jesu Krken vore hjemmet, sn vover har ørkenen vndelge problemer. Der er en vs tlbøjelghed tl at gå uden om bskoppen; man sger, at han er alt for kendt med en, eller at han er for ung og uerfaren, eller man er bange for, at han kke kan bevare det, der blver ham betroet, hvlket absolut må være en undskyldnng. Bskoppen har tl sn rådghed alle Præstedømmets kræfter, såvel som alle kan sætte hjælpeorgansatonerne, som han og hvs v vl holde os tl kommandovejen", så skal v allgevel gennem bskoppen for at få stavspræsdenten tale. V splder altså blot tden, hvs v sprnger bskoppen og stavspræsdenten over og går drekte tl Generalautorteterne. Jeg fk et brev fra en sød pge, hvs ægteskab jeg beseglede for nogle år tlbage. Brevet gk lge tl sagen og omtalte nogle problemer, som fk mg tl at tænke, at her var et tempelægteskab, der havde slået fejl: V havde problemer lge fra begyndelsen. V prøvede dengang, og har prøvet lge sden at fnde ud af, hvorfor det egentlg var således. Der var kke noget bestemt, der bestandg fremskyndede vore vanskelgheder. V var aktve og kom tl vore møder; v bad, v betalte vor tende, v tog regelmæssgt tl templet. V elskede hnanden så højt og forventede så meget af vort ægteskab. Så ventede v en baby, men tl trods for vor meget store lykke over at skulle have dette barn, syntes altng at gå rvegalt og problemerne var helt uløselge. Næsten et år efter, at v var begyndt, vdste v, at v kke kunne blve ved at fortsætte på den måde. Jeg rngede tl bskoppen, som også var vor personlge ven, og v fk en aftale. V talte meget ldt sammen v tre. De forstår, jeg husker kke noget bestemt, der blev nævnt, bortset fra den tvvlsomme opmuntrng han gav os ved at sge, at han og hans hustru havde haft en vanskelg perode et stykke td efter, at de var blevet gft. Resultatet blev, at de løste deres problemer, så hvorfor gør I det samme?" Men da v forlod bskoppens kontor, vdste v, at v på en eller anden måde var nået tl et vendepunkt. V havde nået bunden, og v var på vej op. Jeg kan kke forklare hvorfor, eller hvad der skete, men v begyndte forfra gen, og v har været på vej opad sden da." Ford de gk den rette vej: tl bskoppen. Famle-hjemmeaftener Jeg spurgte en moder, om famlen holdt hjemmeaften, og hun skrev tlbage: Jeg fk en alvorlg sygdom. Jeg håber kke, dette lyder pralende, men for første gang forstod jeg, af hvor stor betydnng jeg er for mne børn. Som jeg lå der ude af stand tl at tage mg af noget som helst for dem, og bevdstheden om, at hvs kke mn hmmelske Fader greb nd, var mn ndflydelse på dem lv forb hvor dyrebare og attråværdge forekom da kke tmerne ugerne, månederne og årene fremefter at være. Jeg bestemte da mange tng, jeg vlle anvende tden tl, hvs jeg fk den. Et af mne forsæt var, at jeg hver aften vlle bruge ldt td tl at tale med mne børn og læse for dem. Jeg nåede det kke, men v tlbragte sædvanlgvs en tme sammen de fem aftener om ugen. Foruden de andre tng, de har nteresseret sg for, har jeg læst det meste af Mormons Bog for dem fra den udgave, der er udarbejdet for børn. Det var mn dé fra begyndelsen, men kke så længe. Jeg tvvler kke om, at den har betydnng for dem, når jeg hører mn otte-årge bøn takke for de profeter, som førte dsse optegnelser, eller når mn femårge søn er taknemmelg for, at Neph slap ud skkerhed, dengang Laman og Lemuel vlle slå ham hjel. Vor erfarng har været, at hver gang v har en anlednng tl at hjælpe vore børn tl at udvkle kærlghed og forståelse for Evangelet og for Faderen, som skabte dem, øges vor kærlghed tl hnanden også, og famlesammenholdet påvrkes på den mest betydnngsfulde måde. Af denne grund er Famle-hjemmeaftenen af allerstørste vgtghed for os." Og nu, I over hele jorden, v er ved at udarbejde nogle af de bedste lekter, der nogen snde er blevet udarbejdet tl famler, og som fædre og mødre eneste hjem skal undervse deres børn om. V har trykt hefter tl at fordele tl hvert eneste hjem Hvert eneste hjem går glp af store mulgheder, hvs de kke studerer dette Famle-hjemmeaftens lektehefte. Mødrene skal stå ved hjemmets sklleveje Endelg vl jeg nævne, at moderen bør stå ved hjemmets sklleveje". Der er dage stor fare for, at hjemmene bryder sammen på grund af de frstelser, der lokker mødrene tl kke at være hjemme, når famlen kommer eller går. Jeg erkender, at der er nogle mødre, for hvem det er nødvendgt at tjene noget tl famlens ophold. Jeg erkender det, men også her skal bskopper og Hjælpeforenngens præsdentnder passe på, at de kke undlader at yde al mulg hjælp, for at mødrene kan være hos deres små børn og om mulgt hjælpe dem at fnde passende arbejde eller planlægge deres td. Alt dette lgger nden for Hjælpeforenngens område samarbejde med hjemmet. Hjemmet et tag over en god kvnde Og så blot et par enkelte forslag vedrørende moderens opgave hjemmet. Hvs man skulle defnere hjemmet sådan, som jeg ved, det er sandt, vlle jeg sge, at et hjem er et tag over en god kvnde. Gud gve mødrene Krke den stærke ndflydelse, så de er stand tl at sge som den gamle patrot, hvs I husker ham: Jeg er kun én, men jeg er én. Jeg kan kke gøre altng, men noget kan jeg gøre, og det, som jeg kan gøre, det vl jeg af Guds nåde gøre." Og en anden sagde det samme således: I mødre, gv, hvad I at gve. Det kan være så meget bedre, end I at tro, det er det pågældende øjeblk." Må Herren hjælpe jer at gøre dette og løfte jer op på jeres høje stade som mødre tl mænd, tl at være skabere af den atmosfære der vl styrke jeres sønner og døtre lang td efter, at de desværre alt for hurtgt kommer uden for jeres ndflydelse. Må I bygge på den stærke grundvold og lære de mødre, der kommer under jeres påvrknng, at gøre det samme, er mn ydmyge bøn Krst navn. Amen. O 233

14 I ransager Evangelet, Skrfterne retfærdghed, mener dem I en et stedet en Benyt Skrfterne AF LOWELL L BENNION Skrfterne, ford I at have evgt lv; og det er dem, som vdner om mg. (Joh. 5:39.) Dsse ord fra Jesu mund er suppleret op med Paulus' råd af lgnende karakter tl Tmoteus: Du dermod, blv ved det, som du har lært og er blevet overbevst om. Th du ved, hvem de er, du har lært det af, og du kender fra barndommen af de hellge skrfter, som kan gøre dg vs tl frelse ved troen på Krstus Jesus. Ethvert skrft, som er ndblæst af Gud, er også gavnlgt tl at belære, tl at rettesætte, tl at genoprejse, tl at optugte så at Gudsmennesket kan blve fuldt beredt, vel skkket tl al god gernng." (2. Tm. 3:14 17.) Der er vrkelg gode grunde tl, at de, som undervser bør lede deres elever tl at beskæftge sg med Skrfterne. De er de eneste bøger, udgvet om Mormonsmen, der er autortatve klder tl Krkens lære. Der er ngen andre bøger, der af Krken er blevet accepteret som kanonske eller standardværker. Dsse bøger blev skrevet af Guds mænd, store personlgheder, som f. eks. Amos, Esajas, Jeremas, Paulus, Alma, Mormon, Moron og profeten Joseph Smth. De taler tl os med lgefremhed, umddelbarhed, forvsnng og myndghed. Alene fnder v det, der kendes om Mesterlæreren og Guds Søns lv og forkyndelse. De fortæller os om lvets og frelsens prncpper og vareret udformnng. fyldg Skrfterne er levende og nteressante; de er fyldt med beskrvelse af storslåede, menneskelge personlgheder, bevægende og dramatske epsoder, hstorer, lgnelser og hændelser, sange, ordsprog, taler, hstorske beretnnger, nogle få kærlghedshstorer, krg og fred, had og kærlghed, ntrger og høje dealer. Næsten enhver fork for menneskelg svaghed og styrke er afbldet sprog, der for det meste er appellerende, og hvoraf meget er nsprerende. alder, hvor mange mennesker er blevet tlskuere og tlhørere og hvor man jager efter underholdnng, er mange blandt vore egne helt uvdende om Skrfterne. Og dog kan dsse bøger gøres eventyragtge for både gamle og unge. V brnger her et par forslag som hjælp tl at få eleverne tl at nteressere sg for studum og læsnng af Skrften. (1) Sørg for så mange af de bllge eksemplarer af standardværkerne, så hvert medlem klasse af gennemsntsstørrelse kan få et at sdde med; eller lad hvert medlem købe et eksemplar og lade det opbevare wardbbloteket tl studebrug. (2) I for at holde en forelæsnng om f. eks. Peters lv, kan læreren udsøge bestemte kaptler Det Darwn K. Wolford B I f U ^T± 234

15 har Skrften Skrfterne, klassen Skrften Skrften. mange Odense Aarhus kvanttatv kor ny Testamente, som fortæller om Peter (f. eks. Matt. 16, Joh. 13, Luk. 22 og 24, Ap.G. 2, 3 og 10). Inden man deler opgaver ud, kan man vække klassens nysgerrghed angående Peter. Bed hver sær om at læse et kaptel og analysere Peters karakter ud fra det, han læser. Efterhånden som eleverne fortæller, kan man opbygge Peters personlghed på tavlen. Som opmuntrng tl at søge kan man stlle spørgsmål eller fremkomme med et problem, og derefter gve eleverne bestemte skrftsteder, som vl gve svarene og løse problemet. Elever er mere vrge efter at studere, hvs de har et konkret mål, en specel grund tl at søge. (3) Mange vers kan bruges tl at ndlede, afslutte og endda bygge en hel lekte over: Th hvad gavner det et menneske, om han vnder den hele verden, men må bøde med sn sjæl?" (Mark. 8:36.) Ingen kan tjene to herrer; han vl jo enten hade den ene og elske den anden eller holde sg tl den ene og rngeagte den anden. I kan kke tjene både Gud og mammon." (Matt. 6:24.) Lad dg kke overvnde af det onde, men overvnd det onde med det gode!" (Rom. 12:21.) th bogstaven slår hjel, men Ånden gør levende." Gv eleverne mulghed for at regne ud, hvad dsse udvalgte skrftsteder betyder. Gv dem en udfordrng og søg at opmuntre dem tl fantasfuld, skabende tænknng. (4) Enkelte ord kan sommetder vrke udfordrende på elever. Begynd lekten en søndag med at bede om defntoner og forklarnger af ord, der fndes Skrften. Sørg for at være godt forberedt tl at kunne grbe nd og llustrere. Dskuter f. eks. betydnngen af sådanne ord som kærlghed, tro, frelse, evgt lv og frygt. Ordet evg anvendes f. eks. både kvaltatv forstand og Nogle steder betyder det evgtvarende lv, bogstavelg talt uden begyndelse eller ende (kvanttatvt); forbndelser, som f.eks. Joh. 17:3, betyder evg guddommelg, (kvaltatvt). Der kan opbygges en hel, nstruktv lekte op over dette ene ord, som det anvendes og om dets betydnng vort lv. (5) Prøv at få eleverne tl at lære skrftsteder udenad. Dette vl sandsynlgvs kun være af værd, hvs klassen gennem undersøgelse eller dskusson er kommet tl erkendelse af den vrkelge betydnng af det, man beder dem om at lære udenad. Skrftstedet må kke være alt for langt eller for vanskelgt at lære udenad. Øv at fremsge skrftstederne og med den rette betonng og følelse. Q (2 Kor. 3:6.) MORMONS BOG Mssonspræsdentskabet vl gerne udtrykke sn dybtfølte tak tl alle de søskende, som har ydet deres hjælp ved anbrngelse af Mormons Bog på forskellge hoteller og andre steder. Det har været en stor nspraton for os at se det store arbejde I udført. Hermed følger en lste over de steder, hvor v foreløbg har fået lov tl at anbrnge Mormons Bog, samt antallet af eksemplarer hvert sted: Sted Antal eksemplarer Central-Hotel, Aalborg 71 Hotel Randers, Randers 100 Hotel Aarhus, Aarhus 32 Hotel Prnsen, Rosklde Hotel Rebæk, Glostrup Thomsens Hotel, Nakskov Krukholm, Nakskov Grand Hotel, Odense Hotel Ledersdorff, Hllerød Hotel Vejle, Vejle Kysthotellet, Glleleje Landevejskroen, Kalundborg Hllerød Hotel Landsoldaten, Frederca Hotel Vctora, Kragelund, Horsens Frederca Marselsborg, Horsens Hotel Strand, Sønderborg Søderborghus, Sønderborg Aabenraa 38 Vojens Gram Hotel Esbjerg, Esbjerg 8 12 Hotel Koldng, Koldng Centralhotellet, Varde 12 2 G Marbo Hotel Rchmond, København Imperal, København SAS Foyer, København 5 5 Park Hotel, Odense Hotel Hans Tausen, Odense Ydes Hotel, Odense Andre steder 48 4 Herrefrsører, Rosklde Dverse steder lat 20 Nadververs for jul Junor-Søndagsskolen Jesus sagde: Du skal elske Herren dn Gud med hele dt hjerte." (Matt. 22:37.) Senor-Søndagsskolen Jesus sagde:... Dette er mt legeme, som gves for jer; gør dette tl hukommelse af mg." (Luk. 22:19.) 235

16 dag, enhver skylder møde jeres gør Den Præsderende Bskop taler tl ungdommen om respekt AF BISKOP JOHN H. VANDENBERG Under Frelserens jordske præstegernng, da han færdedes mellem de spedalske, de lemlæstede, de vse, eller da han knælede højtdelg bøn tl sn Fader, føler man, at Han besad en dyb respekt for andre. Selv under prøvelsen, da de, som Han elskede, forrådte Ham, og de, som Han kom for at tjene, spottede og forbandede Ham, kke engang da talte Han uden respekt. Selv da skarerne råbte, korsfæst ham! Korsfæst haml", og Han blev taget tl Golgatha for at udsættes for de mest uldelge smerter, drejede Hans tanker sg om moderens velfærd, om dem, Han elskede og endogså om dem, som slog naglerne gennem Hans hænder, og et rngeagtende ord kom aldrg over Hans læber. Unge mænd og kvnder, det er dette udtalte kendetegn af respekt, som jeg kunne lde at betragte sammen med jer. Den er en dyd, som ofte er vanskelg for unge mennesker at værdsætte fuldstændg. Og dog er den et tegn på modenhed, værdghed og storhed. Medens respekt er den dyd, som der fndes anvendelse for fase af vores lv, må jeg dskutere med jer dens anvendelse på nogle få områder, som synes af særlg vgtghed vore dage. RESPEKT FOR FORÆLDRE Fra Adams td tl Sna, tl den dag har ungdommen haft ansvar med hensyn tl at respektere forældrene. Store mænd har altd 236 respekteret deres forældre. Da Krstus, vores Mester, den største af alle, hang blødende på korset, tænkte Han på sn moders velfærd. Respekt for forældre er grundlaget for sand manddom eller kvndelghed. Der fortælles en hstore om en engelsk dreng, som engang blev sendt ud for at bevogte sn fars mark. Under ngen omstændgheder måtte han lade nogen gå gennem den. Drengen havde næppe ndtaget sn post, førend nogle jægere kom derhen og gav ham ordre tl at åbne leddet. Han afslog at gøre det, det han fortalte dem, at han havde at adlyde sn faders anvsnnger. snde Tl sdst kom en af dem hen og sagde med en kommanderende stemme, mn dreng, du kender mg kke, men jeg er Hertugen af Wellngton. Jeg er kke vant tl kke at blve adlydt. Jeg befaler dg at åbne leddet." Drengen lettede på huen og svarede fast: Jeg er skker på, at Hertugen af Wellngton kke vlle ønske, jeg adlød hans ordre. Jeg må holde leddet lukket. Ingen kan gå gennem uden mn faders udtrykkelge tlladelse." Så tog Hertugen sn egen hat af og sagde, Jeg prser den mand eller dreng, som man hverken kan forskrække eller bestkke tl kke at adlyde en ordre. Med en hær af sådanne soldater kunne jeg besejre kke blot franskmændene, men verden." Lydghed mod forældre er den mest ophøjede form for respekt. Det er ofte de såkaldte små tng, som brnger respekt. Det er godt, unge mænd og kvnder, at I jer klart, hvor meget af det, I er og af det I har, som I jeres forældre. Der er ngen lv, som fortjener mere respekt end dem. V hører ofte nogle unge mennesker bemærke, at de vlle ønske, der blev vst dem mere respekt, og denne påberåbelse er kke uden grund. Dog er det en grundlæggende regel for menneskelgt samvær, at respekt avler respekt". I vl opdage, at I vl blve vst respekt fra jeres forældre og andre, hvs I ærer og respekterer dem". Fornylg blev en hændelse fortalt af en mand, hvs skkkelse nu er bøjet, og hvs hår er hvdt af ælde. Da han var ung, vendte han en aften hjem fra græsmarkerne, de brugtes tl høslæt på faderens gård. Hanhavde arbejdet sden daggry, da faderen kom ham med spørgsmålet, om han vlle tage tl byen at udrette et ærnde. Den ældre mand sagde: Jeg var træt, snavset og sulten. Der var 3 klometer tl byen. Jeg havde lyst tl at få mn aftensmad. Mn første ndskydelse var at afslå det, og at gøre det groft, for jeg var vred over, at mn fader vlle bede

17 BØRNENES SIDER, JIRO OG EN DRØM AF BERNADINE BEATIE Jro og hans klassekammerater stod sammen med deres lærer kunst, Tosho-san, Kejserslottets øverste have. Byen Kyota lå omgvet af grønne bakker for deres fødder, flmrende forårssolsknnet. Jro snappede efter vejret og åbnede sn sktseblok. Vent ldt, Jro" sagde Tosho-san. Han gjorde tegn tl sne elever om at samles omkrng ham. Jeg har en overrakelse tl jer. Jeres tegnnger vl dag blve bedømt af Yamato. Han har lovet grats undervsnng tl 41

18 dag, armene dag V alle hele w den dreng, hvs sktser er mest lovende." Et kor af ophdsede stemmer hlste Tosho's meddelelse. Skønt drengene ofte havde hørt, at Yamato var en hård arbejdsleder, var de alle vrge efter at vnde, Yamato var en af de fneste kunstnere og lærere Japan. Jro's øjne var klare. At studere hos Yamato vlle være opfyldelsen af hans vldeste drømme. Tag jeres sktseblokke og vær tlbage her om en tme", sagde Tosho-san. Jro besluttede at tegne et af fyrretræerne, nær ved Dragebassnet. Yamato havde altd fyrretræer på sne malerer. Lyden af en lykkelg barnestemme, der kaldte på ham, gjorde Jro nærværende. En llle pge snoede sg mellem de studerende elever og kastede sg på Jro. Jro undertrykte en stønnen. Det var Kata, hans unge nece. Jro så sn broder, Rkzo og hans kønne unge kone stå bag klassekammeraterne. Vær sød at se efter Kata, Jro", råbte Rkzo. V er kommet bort fra vores gruppe. V må fnde dem og kommer så tlbage." Jro åbnede munden for at råbe, at han kke havde td tl at tage sg af Kata men Rkzo og hans kone løb allerede ned ad sten. Jro rynkede panden. Han plejede kke at have noget mod at tage sg af Kata, men var det noget andet. Msundelg lagde han mærke tl, at hans venner spredtes retnnger. Hun er sådan en llle pge, hun vl kke være tl så meget besvær", sagde Tosho-san, der stod ved sden af 42 Jro. Kata lo højt. Jro elsker mg", sagde hun. Han tegner katte tl mg og hunde". Katte? Hunde?" sagde Toshosan, det han så skuffet ud. Jro rødmede. Når mn broder kommer tlbage så fortæl ham at v er henne ved Dragebassnet", sagde han hurtgt. Kata pludrede lykkelg, da Jro tog hende med tl et sted, hvor der var udsgt over en gruppe fyrretræer. Sæt dg ned her", sagde Jro. det han trak hende ned ved sden af sg. En kattekllng åh, tegn en kllng for mg", tryglede Kata, det hun lænede sg hen over Jro's tegneblok og smlede op tl ham. Nej, Kata!" sagde Jro utålmodgt, det han skubbede hende tlbage. Vær nu rolg og stlle jeg har noget arbejde for"! Kata's øjne blev store af overraskelse. I hendes unge lv havde Jro aldrg afslået at tegne for hende. Åh, vl du kke?" bønfaldt hun. Vær nu rolg, Kata", sagde Jro vredt. Jeg vl hjem tl mor!" sagde Kata med en llle såret stemme. Jro's øjne lynede: Jeg vlle ønske, du var hos dn mor! Men du er her, så du må opføre dg ordentlgt!" Uden advarsel sprang Kata op og løb hen mod sten, så hurtgt hendes små ben kunne bære hende. Jro for op og fulgte efter. Han greb fat Kata's skulder, bar hende tlbage og anbragte hende skkert på jorden. Hvs du kke opfører dg ordentlgt, så klapser jeg dg jeg gør, Kata!" Da Jro åbnede sn sktseblok, opdagede han pludselgt, at Kata's llle

19 orden", nydelse f] den ^&føfy**'> 1 *$$)j$. krop skælvede. Tårerne strømmede ned ad hendes knder. Han kastede et stjålent blk på hende, og hans hjerte krympede sg af skam. Han havde gvet llle Kata skylden for broderens tankeløshed. Åh, Kata, lad nu være at græde", sagde Jro. Du elsker mg kke mere"! Kata's åndedræt blev tl en hjerteskærende småhulken. Jro sukkede. Han rakte over efter Kata og trak hende tæt nd tl sg. Selvfølgelg elsker jeg dg. Jeg er ked af, at jeg var så arrg." Kata's hulken blev svagere. Hun sendte Jro et llle skælvende sml. Tegn en kllng for mg", tggede hun. Det er sagde han, jeg tegner allgevel katte meget bedre end fyrretræer!" Kata lo af fryd, da Jro hurtgt tegnede en sjov llle kat, der åbnede munden tl en gaben. Han kggede på st ur. Tmen var gået. Da Jro kom tlbage tl det aftalde sted, så han, at hans klassekammerater allerede var vendt tlbage. En høj mand, en fremmed stod ved sden af Tosho-san. Du er sent på den, Jro", sagde Tosho-san. Yamato har måtte vente på dg." Jro's hjerte var nær holdt op med berømte at slå, da han så nd Yamatos klare øjne. Nå! Lad os se dn tegnng!" sagde Yamato utålmodgt. Hvad slags fyrretræ har du tegnet et stort eller et llle?" Jeg jeg tegnede kke fyrretræ", sagde Jro. En søvng kllng!" råbte Kata. Jro smlte. Han var nu helt tabt for omverdenen ved at tegne. Han tegnede en lykkelg kat og så en vred en. Han lo sammen med Kata, da han tegnede den næste, en lggende kllng, den sov lunt og godt på en pude. Nå, der er du, Jro!" råbte Rkzo. Kata gav Jro et knus og løb så hen tl sn mor. Argato (tak)!", sagde Kata's mor. Jeg håber kke, v gjorde dg nogen ulejlghed." Jro rejste sg og bukkede høflgt. Der var ngen grund tl at fortælle dem, at han havde mstet chancen for at studere hos den store Yamato. 43

20 Sydpolaregnene Yamato rakte hurtg hånden frem, tog tegneblokken fra Jro og åbnede den. Jro blev hed om ørerne, da Yamato begyndte at fløjte og derefter brast latter. Jeg jeg havde tænkt mg at tegne et fyrretræ", stammede Jro, men mn llle nece vlle have katte." Så tak du dn nece!", udbrød Yamato. Alle og enhver tegner fyrretræer! Men nu dsse!" Yamato holdt Jro's sktser op så alle kunne se dem, dsse vdner om orgnaltet. De er kke bare koper af mne fyrretræer." Han vendte sg om mod Jro. Kom op på mt ateler efter skoletd morgen dne sktser vnder!" Jro's øjne blev store af glæde. Argato!", sagde han, det han bukkede for Yamato. Så lo han højt. Han kunne næppe vente med at komme hjem at gve Kata et stort knus og tegne katte for hende hundredevs af katte allesammen lykkelge! Spflgelseslys ntarms AF ALMA C. DENNY Hvs nogen fortalte dg, at der var et sted på jorden, hvor en mands næse undertden gløder med et spøgelsesagtgt skær, tvvler jeg på, at du vlle tro ham. Allgevel er det vrkelgt sandt. Nede sker det på dage hvor vnden blæser med sne, at luften oplades med elektrctet, og så kan fremsprngende punkter gløde med et spøgelsesagtgt blåt lys. Dsse genstande kan være en mands næse, et radotårn eller en anden fremsprngende genstand. Søfolk har kendt tl dette sælsomme lys århundreder. De kalder det for Set. Elmos ld." 44

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere