nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør I dette nummer Nyt fra DOF... 4 Konferenceindbydelse: Det gode kulturmøde... 4 Resumé af landsstyrelsesmøde... 5 Spørg bare... 6 Sygedagpenge... 6 FVU-statistik... 6 IT-nyt... 7 DOFO genvej til Aftenskole.nu... 7 Nyt om musik i DOF... 8 Musikalsk lederseminar... 8 DOF Næstved Aftenskole 100 år Fra ide til virkelighed - Slotskoncert på Hindsgavl. 12 Galloskolen 20 år Århus Pensionistsamråds kursusvirksomhed 40 år 17 Rytmisk Center fyldte 30 år Hvad en udviklingspulje kan føre til Annonce: Skoleleder søges til BOS Lay-out: Tryk: Robin Kristiansen Lars Eriksen Navne og adresser i DOF Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: Lørdag 20. september 2008 Dead-line for DOF NYT oktober 2008: Tirsdag 7. oktober Forside Rytmisk Center på Vesterbro i København fejrede 30 års jubilæum 19. september. Ved den lejlighed gav Rytmisk Aftenskoles Big Band nogle numre, og som swingende sangsolist kunne man glæde sig over en af skolens elever, Karen Sundtoft Poulsen. Læs mere om jubilæet på side 18. Foto: Robin Kristiansen Kalenderen Tirsdag 7. oktober Musikalsk Lederseminar for DOF-ledere DOF Paarup Aftenskole, Odense Tilmelding snarest, evt. via DOFs hjemmeside. Onsdag 8. oktober, Reception i DOF Næstved Aftenskole i anledning af skolens 100-års fødselsdag. Testergade 4, 4700 Næstved Fredag 31/10 - søndag 2/11 samt fredad 21/11 - søndag 23/ : Lov og ledelse Kursus for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer. Endnu ledige pladser. Hurtig tilmelding! 2 DOF NYT - September 2008

3 Kommentar For hvis skyld? Fritidskonsulent Kai Raun, Allerød, var for nylig gæst ved et møde i DOFs Regionskreds Sjælland, hvor han talte over emnet - "Er aftenskolerne stedbørn i kommunerne." En titel han var blevet bedt om at forholde sig til, og det gjorde han! Essensen af hans budskab på det omtalte møde var dels en velment opsang til aftenskolerne, som han mener skal tage sig meget sammen, og dels visioner om en lovændring, der blandt andet giver kommunerne selvbestemmelse over, hvor meget man vil give aftenskolerne i tilskud. Samme budskaber går igen i et interview med Kai Raun på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside ved Michael Voss. Med Kai Rauns dommedagsprofeti om, at aftenskolerne kan være væk om ti år, hvis de ikke tager sig sammen og gør noget mere for at synliggøre sig - også overfor kommunerne. Alligevel er det ikke aftenskolerne, der er taberne, hvis de må lukke. Det er kommunerne og deres borgere, der mister et utrolig vigtigt element i borgernes livsvilkår. Sundhed, samvær, viden, fællesskab og nye kompetencer er nogle af de helt klare værdier, som borgerne bruger løs af for meget få kommunale tilskudskroner. Så få, at en aftenskoleleder som regel er klart underbetalt. Lærerlønnen kan man heller ikke prale af, især fordi timerne ofte ligger om aftenen eller i weekender, hvor almindelige lønarbejdere belønnes med forskellige tillæg, og desuden er der ofte transporttid for hver anden eller tredje aftenskoletime, hvilket gør det lidet attraktivt at være aftenskolelærer rent lønmæssigt. Noget som rigtig mange aftenskoleledere mærker, når de forgæves prøver at finde en lærer til yoga, italiensk madlavning, knipling osv. Når Kai Raun forventer, at aftenskolerne bliver mere synlige og professionelle er det ønsketænkning, så længe tilskud og lønforhold er så ringe som de er, og netop i de kommende budgetforhandlinger ude i kommunerne strammes skruen i denne tid. Hvis nogle aftenskoler må pakke sammen i den anledning, vil en del aftenskolefolk græde tørre tårer. De slipper for et utaknemmeligt og ringe værdsat arbejde, og de kan i mange tilfælde sagtens finde noget andet mere fordelagtigt at bruge tiden til. Derfor er det ikke aftenskolerne, der skal tage sig sammen. Det er kommunerne, for hvis de ikke snart får øjnene op for de værdier de risikerer at miste, så bliver meget slået i stykker. Det er ikke for aftenskolernes skyld, kommunerne skal sikre bedre vilkår. Det er for deres egen og borgeres skyld. Aftenskolerne er billige, og de penge kommunerne giver ud kommer tilbage i kommunekassen på mange måder. Netop dette nummer af DOF NYT byder på omtale af aftenskoler med rødder langt tilbage i tiden. Til en tid, hvor der var stor respekt og forståelse for aftenskoleundervisningens værdier fra politikernes side. Desværre mangler den indsigt hos dagens politikere tilsyneladende. Tør man så tænke videre som Kai Raun og forestille sig en lovgivning, hvor kommunen selv må bestemme, hvor meget man må give til aftenskolerne. Ja, naturligvis, for sådan er det jo allerede, når det gælder bundgrænsen. Til gengæld kunne det fjerne det urimelige loft over tilskuddet, som blev indført fra 2001, og hvis kommunerne vil løfte tilskuddene, skal aftenskolerne nok også blomstre med formulering af målsætninger, kvalitetsforbedringer og fine tilbud til kommunerne, som Kai Raun efterlyser. En ting er sikker. Det er på tide, at der kommer gang i en debat om aftenskolernes vilkår i fremtiden, og Kai Raun skal have tak for at lægge op til den debat. Så må de, der har noget på hjerte komme ud af busken. Til det formål står DOF NYTs spalter åbne. Robin Kristiansen redaktør DOF NYT - September

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Giza Frederikssund Fritidsskole Lena Becker Skrænten 15, 3460 Birkerød Telefon Ændringer Klokkerholm Fritidsskole har ændret navn til: DOF Klokkerholm Fritidsskole Aftenskolen Studievej 5 ved Lis Rindsig Kronow flytter den 1/9 til Kristinevej 29, 9000 Ålborg. Line til Uganda Line Høgh, der i en længere periode har været ansat som studentermedhjælper på kursusområdet i DOFs sekretariat er fratrådt, da hun er rejst til Uganda på studieophold. Line læser Afrikastudier på Københavns Universitet, og skal i den forbindelse interviewe kvinder i Uganda med tilknytning til et projekt om mikrokreditlån. Projektet med bistand fra Care Danmark går ud på at oprette små bankenheder, der skal låne ud til små grupper. Man sigter mod at det skal blive selvkørende. Lines arbejde i Uganda er et forarbejde til hendes speciale. Line vender hjem til november. Indbydelse til konference: Det Gode Kulturmøde Hvordan udvikler vi interkulturelle kompetencer? Hvordan skaber vi samarbejde med etniske minoriteters netværk, og hvad skal vi gøre, når kulturmødet går i hårdknude. Det er temaerne på Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)s årlige KolleKolle-konference, som oven i købet foregår I Kærlighedens Navn. Evnen til at møde hinanden på tværs af etnicitet, religion, alder og kulturel baggrund er en forudsætning for at kunne klare sig i dagens og fremtidens samfund. Interkulturel kompetence er en nøglekompetence, som DFS ser det som en central opgave at være med til at understøtte. I den kommende tid sætter DFS fokus på det gode kulturmøde, og samrådet har valgt at gøre dette emne til tema for den årlige medlemskonference, KolleKolle Konferencen. Konferencen henvender sig til medlemmer af DFS - således også DOFs medlemsskoler - og den finder som navnet antyder sted på KolleKolle Konferencecenter i Værløse i dagene december Det koster kr. pr. person at deltage i konferencen, inklusive fuld forplejning og enkeltværelse. Man kan også deltage uden at overnatte, og så er prisen kr. Tilmeldingsfrist: 27. oktober Læs om programmet og tilmeld dig via DFS hjemmeside: DOF er flyttet Flere hundrede flyttekasser, mange borde, stole, computere og papirer blev sendt op ad slidsken 15. september, da DOFs kontorer i Odense og København flyttede sammen på den nye adresse i København. Her sidder nu det samlede personale, hvis det ikke lige er en dag, hvor de arbejder hjemmefra, hvilket også er med i planen. Husk at alt post nu skal sendes til: Løngangstræde 25, København K. 4 DOF NYT - September 2008

5 Nyt fra DOF Resumé af landsstyrelsesmøde DOFs landsstyrelse afholdt sit 70. møde på Grand Hotel i Odense med deltagelse af DOFs personale. Ved denne lejlighed som ved ethvert andet DOF møde blev der også tid til en sang. Her er det "Skuld gammelt venskab...", hvor Inge Bladt, DOF Billund Aftenskole, Annelise Lassesen, Åle-Rask Mølle Aftenskole, Anne Marie Sejer, DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund og Per Søgaard, IT-konsulent, har taget fat. Økonomi Halvårsregnskabet og budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Derudover blev Teknologiudvalget bemyndiget til inden for en ekstra ramme på kr. at prioritere og igangsætte nogle af de standsede udviklingsopgaver på ITområdet. Selskabsdannelse Hanne Bruus Andersen bemyndiges til at færdiggøre forslag til selskabsdannelse på baggrund af det udsendte oplæg og de faldne bemærkninger under mødet herunder, at DOF får en indflydelse, der svarer til den investerede økonomi. Struktur DOF fortsætter selv arbejdet med en eventuel ændring af strukturen. Det planlagte 2-dages møde anvendes til på baggrund af en SWOT-analyse at træffe beslutning om den fremtidige struktur i DOF samt profil for ny direktør. Forretningsudvalget blev bemyndiget til at finde en ekstern person til styring af processen. Brug af extranet hjemmesiden Landsstyrelsesmedlemmer og regionskredsbestyrelser blev opfordret til at læse referater fra regionskredsmøderne på extranet, så man kan holde sig orienteret om hvad der sker i øvrige regioner. Kommunikation på SkoleKom- Landsstyrelsens indbyrdes kommunikation foregår udelukkende på SkoleKom på landsstyrelsens lukkede konference. Der sendes ikke længere s til de personer som ikke bruger deres adgang til SkoleKom. Der udsendes ikke længere dagsordener og bilag i papirudgave til landsstyrelse, suppleanter og regionskredsbestyrelsesmedlemmer. Hanne Bruus Andersen DOF NYT - September

6 Spørg bare Spørg bare Sygedagpenge? På DOFs opfølgningskursus i Lov og Ledelse dukkede nedenstående spørgsmål op, som krævede en nærmere undersøgelse: En skole har en lærer, der underviser 25 timer pr. uge. Holdet stopper 30. maj, hvorefter ansættelsen er ophørt. Læreren holder efterfølgende ferie i 6 uger (hæver ikke dagpenge) og bliver ansat på samme skole til et nyt hold. I slutningen af ferien brækker læreren benet og da det nye hold starter, sygemeldes læreren. Skal skolen betale sygedagpenge? Svar: Kst. direktør Hanne Bruus Andersen Spørg bare - redaktør Nej, for i sygedagpengeloven står: "Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er betinget af, at lønmodtageren er i arbejde hos denne på den dag, hvor sygdommen indtræder." Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. FVU - statistik Forberedende Voksenundervisning (FVU) har som formål at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning og matematik. FVU udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC) og institutioner, som VUC har indgået driftsoverenskomst med Flere og flere deltager i forberedende voksenundervisning - hovedparten er kvinder. Hovedtal kursister deltager i FVU i undervisningsåret 2006/07. Det er en stigning på 18 pct. i forhold til 2004/ af kursisterne deltager i læsning. 2/3 af kursisterne er kvinder. Næsten 25 pct. er mellem 18 og 24 år. Knap 1/3 består en prøve, mens 40 pct. vælger ikke at aflægge prøve. 60 pct. af kursisterne har folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Læs hele notatet om Kursister på forberedende voksenundervisning på: Regnskab med Summa Summarum En del skoler har spørgsmål og regnskabsføring og ønsker om kurser herom. Disse kurser oprettes efter behov. Ring gerne til Lars Eriksen, hvis du vil med på kursus i regnskab på EDB med Torben Holdt. 6 DOF NYT - September 2008

7 IT-nyt Spørg om IT DOFO din genvej til Er du blandt de skoleledere, der enten er i gang med at indtaste kurser på eller overvejer det, så skynd dig at komme i gang med DOFO! Af Ole Steen Mortensen Ole Steen Mortensen Foto: Robin K. I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDBspørgsmål. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT". Bemærk, at du ikke skal ringe direkte til Ole Steen, hvis det drejer sig om DOFO-support. Benyt i stedet supportnummeret på bagsiden af DOF NYT. Adskillige af DOFs medlemsskoler har modtaget information om portalen som en række kommuner har købt sig adgang til. For kommunerne handler det om at få foreningernes kurser ud på denne portal. I den forbindelse er der på et administrationsmodul, hvor foreningerne kan indtaste deres kurser. For meget små foreninger er det en overkommelig opgave at indtaste nogle få kurser, men der skal ikke mange kurser til før det bliver en ekstra byrde for skoleledere, der i forvejen har mange opgaver. I DOF har vi samarbejdet med om at gøre det nemt for skolerne at lægge deres kurser på portalen. Faktisk skal DOFO-brugere slet ikke foretage sig noget, idet alle tilmeldingsklare kurser bliver vist på portalen. Overførslen af kurserne sker hver nat, så kurser der oprettes den ene dag bliver vist næste dag. Er du blandt de skoleledere, der enten er i gang med at indtaste kurser på eller overvejer det, så skynd dig at komme i gang med DOFO! For udover at du får dine kurser vist på så indeholder DOFO, så mange andre fordele og muligheder, at de i sig selv bør få skolerne til at benytte systemet. Ser vi på markedsføringen, så bliver DOFO-brugernes kurser kvit og frit også vist på og Mangler du en hjemmeside, så kan DOF via vores VuptiWeb hjælpe dig med at oprette en hjemmeside, hvor du også får vist kurserne fra DOFO. Og så får du jo et administrativt system, hvor tilmelding kan ske via internettet uden risiko for overbooking. Lader du deltagerne betale via netbank sparer du både arbejde og penge ved forsendelse af indbetalingskort. Har du undervisere, der gerne vil følge med i tilmeldingen på deres hold, så kan du give dem adgang til UnderviserNet, hvor de også selv kan udskrive deltagerlister m.m. DOF NYT - September

8 Nyt om musik i DOF Indbydelse til: Musikalsk Lederseminar 08 Hermed indbydes ledere fra DOF-skoler til det årlige lederseminar om musikområdet i aftenskolerne, hvor DOFs musik-og kulturkonsulent Pernille Marstrand sammen med konsulenterne Finn Nevel og Robin Kristiansen lægger op til diskussion, erfaringsudveksling og nytænkning. Det foregår i DOF Paarup Aftenskole i Odense tirsdag 7. oktober Inspiration for leder og to lærere Er musikken vigtig for din skole, og vil du møde andre, der også arbejder for netop dette fagområde i aftenskolen, så sæt X i kalenderen, tag en eller to lærere under armen og kom til en inspirerende dag med oplæg, diskussioner og hyggeligt samvær. Dagens temaer Dagens temaer omhandler dels lederens rolle indadtil i forhold til lærerne og udadtil i forhold til samarbejdspartnere, dels emnet holdundervisning som metodik. Inspirator eller administrator Med arbejdstitlen Inspirator eller administrator? har DOF inviteret Otto Laust Hansen, mangeårig leder af Køge Aftenmusikskole og Køge Musikskole, til at komme og lægge op til en diskussion af, hvordan man kan gribe sin rolle som leder an, dels i relation til lærerne, dels i forhold til omverdenen fx samarbejdsrelationer i kommunen. Fra pligt til plus - om holdundervisning inden for instrumentalundervisning Fra pligt til plus er arbejdstitlen til seminariets anden oplægsholder, Charlotte Mejlbjerg. Charlotte er uddannet musiker og musikpædagog samt cand.pæd. i musik fra DPU, hun har undervist i musik i mange år, det gør hun stadig, og nu er Charlotte desuden tilknyttet Det Fynske Musikkonservatorium, hvor hun underviser i pædagogik. Ved DOFs seminar vil Charlotte give os indsigt i sin viden om holdundervisning og give bolden op til en diskussion af denne metodik i musikundervisningen. Tilmelding I år er det DOF Paarup Aftenskole i Odense, der lægger lokaler til seminaret. Det er gratis at deltage for skolens leder samt indtil 2 musiklærere fra skolen. Bemærk venligst at der af planlægningsmæssige årsager ikke kan påregnes flere end max. 3 deltagere pr. skole. Information samt adgang til tilmelding findes på DOFs hjemmeside på Tilmelding kan også ske til Lars Eriksen på tlf Sidste frist for ordinær tilmelding er: fredag den 26. september. Gruppedrøftelser på sidste års lederseminar Har du spørgsmål, så ring til musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand på tlf eller mail til 8 DOF NYT - September 2008

9 Nyt om musik i DOF Registrering af kor og ensembler i DOF Ledernetværk? Behovsanalyse i gang Hvor mange, hvem og hvad? Om ganske kort tid vil en stor del af DOFs medlemsskoler blive bedt om at hjælpe med oplysninger om deres eventuelle kor- og orkesteraktiviteter. Der er masser af musik i DOF mange kor og mange mennesker, der spiller og synger sammen i forskellige konstellationer, og vi ved fra de seneste indberetninger, hvilke skoler der har musik aktivitet i form af faste kor og ensembler, men præcis hvor mange mennesker, det handler om, hvem der underviser og dirigerer dem, samt hvilke genrer, de udfolder deres musiske fritidsliv inden for det ved vi ikke nok om. Direkte kommunikation Hvorfor er det nu interessant? Af mange grunde - blandt andet fordi et sådant overblik giver DOF mulighed for at præcisere kommunikationen; for eksempel vil det kunne spare skolelederen for det arbejde, der ligger i at videresende kursuskatalog til lærerne, hvis skolen vælger at lade kataloget komme direkte ud til den enkelte lærer, ligesom en række skoler slipper for henvendelser, der ikke har relevans i forhold til deres skoles fagudbud. Udvikling af medlemsydelser DOF prioriterer musikområdet særligt højt, og dermed øges behovet for et mere detaljeret overblik. Oplysningerne fra medlemsskolerne er således nødvendige for, at fagkonsulentens arbejde med at udvikle medlemsydelser til såvel ledere som lærere (puljer, kurser, arrangementer o.lign.) kan blive så effektivt og målrettet som muligt. På papir, via DOFO eller underviser.net Det bliver den enkelte skole, der skal sørge for at tilvejebringe oplysningerne om de forskellige kor og orkestre, og notere dem på et spørgeskema, som vil blive udsendt. Man kan spare på kuglepen og porto ved at besvare skemaet i DOFO, og lettest bliver det for de skoler, der benytter sig af hjemmesiden idet de vil kunne lade den enkelte lærer udfylde skemaet ad denne vej. Vindue til verden Registreringens fordele for DOF og medlemmerne internt i DOF er indlysende, men derudover vil en mere detaljeret registrering af aktiviteterne i skolerne også kunne give en solid basis for arbejdet med at synliggøre vores aktiviteter udadtil. Folkeoplysningen og aftenskolen er som bekendt under jævnlig beskydning og beskæring i disse år, og det er meget vigtigt at alle de mange, mange mennesker, der hver uge bruger aftenskolens tilbud om fritidsundervisning, kan ses i det daglige billede; det være sig i dagspressen, på DOFs hjemmeside, og ikke mindst i relation til politikerne. I første omgang vil vi på baggrund af denne registrering kunne give et indtryk af de mange kor, der fungerer i DOFs medlemsskoler, men på sigt vil detaljerede registreringer som disse kunne hjælpe os til i langt bredere omfang at dokumentere og illustrere, at aftenskolen tilbyder og udfylder en vigtig samfundsmæssig funktion for mange tusinde mennesker over hele landet. En lang række DOF-skoler tilbyder musikundervisning, men bortset fra denne fællesnævner, er der stor variation både set i relation til, hvad den enkelte skole i øvrigt udbyder af undervisning - og i relation til størrelse. Behov og muligheder for at deltage i en eller anden form for netværk er derfor formentlig også mangfoldige, og for at skabe et overblik dette er DOFs musikkonsulent i gang med en rundspørge blandt ledere med musikundervisning. Hvorfor netværk? Et velfungerende netværk kan give inspiration til arbejdet, og muligheden for at kunne mødes med andre ledere og dele erfaringer og problemer er ofte en god hjælp og støtte, ikke mindst, hvis man er leder af en mindre skole. Et netværk er en frivilligt og eksisterer ene og alene i kraft af deltagernes ønske om at bruge det. Derfor er man til enhver tid frit stillet til at trække sig ud. Omvendt må man også være indstillet på at deltage aktivt i netværket inden for de rammer, gruppen beslutter. Undersøgelsen kan endnu ikke afsluttes, idet der mangler svar fra nogle skoleledere. Har du ikke modtaget spørgsmålene, der blev udsendt pr. mail den 22. juli, bedes du rette henvendelse til Pernille Marstrand på , eller via mail på Frist for tilbagemelding på spørgsmålene er mandag den 6. oktober. DOF NYT - September

10 Nyt fra DOFs medlemsskoler DOF Næstved Aftenskole fylder 100 år Et jubilæum i særklasse fejres onsdag 8. oktober ved en reception i lokalerne i Teatergade i Næstved med skoleleder Kirsten Ærø i spidsen. I aftenskolens brochure i år gives et rids af skolens historie, som DOF NYT har fået lov til at bringe. Fra DOF Næstved Aftenskoles brochure 2008 Det var A. M. Kristensen, Næstveds senere første folkevalgte borgmester, der tog initiativ til et aftenskolearbejde i Næstved. Han indbød i oktober 1908 til en stiftende generalforsamling i Bendtsens lokaler i Vinhusgade. Her oprettedes Næstved Aftenskoleforening, med Herman Nielsen som formand og A. M. Kristensen som kasserer. Det første år var der 104 holddeltagere heraf 7 kvinder. Medlemsgebyret var 1 krone og derefter betalte man 50 øre pr. fag. Fagene var dansk, skrivning, regning og bogføring. A. M. Kristensen opfordrede eleverne til ikke at falde fra, men vise udholdenhed, da de i så fald sikkert ville få et godt udbytte af det arbejde, de nu påbegyndte. Foreningens formålsparagraf var: Ved aftenskoleundervisning at fremme oplysning blandt Næstveds borgere. I 1938 overgår foreningen til kommunal drift og skifter navn til Næstved Kommunale Aftenskole. Under krigen fremsendte varedirektoratet rationeringsmærker til husgerning. Tysk blev udelukket som fag, men kom igen i Under og efter krigen er der stor fremgang for holdene i husflid, syning og husgerning. I 1949 har man således 300 tilmeldte elever til syning, men kun 2 lokaler. Til gengæld begynder det at knibe med at have kursister til dansk og regning. I 1948 bliver foreningen medlem af Dansk Aftenskoleforening, hvis formand amtskonsulent O. Hessilt, til den afholdte 40 års fest udtalte: "Næstved Kommunale aftenskole indtager en overordentlig smuk position indenfor aftenskolerne, jeg ønsker tillykke hermed og takker for det praktiske oplysningsarbejde, der er udført." I 40 erne og 50 erne har aftenskolen og ungdomsskolen samme forstander. I 1991 kom der en ny lov der forbød kommunerne at drive aftenskole, og med udgangen af maj 1991 indstillede Næstved Kommunale Aftenskole sit virke. Ved afskeds receptionen den 20. I 1920'erne blev sprog betragtet som luksus. Der blev undervist i engelsk, tysk og esperanto. Dog var man nødt til at aflyse et hold i esperanto, da sundhedskommissionen manede til forsigtighed ved brug af skolen p.g.a. influenzaepedemi. Nu kom også husgerning, syning og husflid til og i 1921 havde man for første gang flest kvindelige elever. Husflid blev afholdt i Kompagnihuset, hvor det kneb voldsomt med varmen. 10 DOF NYT - September 2008

11 Nyt fra DOFs medlemsskoler juni 1991, kom følgende sørgeord fra borgmester Henning Jensen: Vi er til begravelse af en 83- årig dame, som var blevet smukkere og stærkere med årene, men som ikke måtte leve længere. Hvor efter han forsatte, Men nu har den kære afdøde fået en plastisk operation og kan begynde forfra. For den gamle skole var kun sovet hen i kommunalt regi. Skolen var igen blevet en forening af kundskabssøgende borgere og hed nu Næstved Oplysningsforbund. Aftenskolen har siden dens start i 1908 holdt til på Jernbanegade skole, til sidst med eget kontor i toppen af tårnet. I 1991 blev pladsen dog for trang og man flyttede til egne kontorlokaler på adressen Jernbanegade 4 D. Senere kom andre lejede lokaler til, og sidste år flyttede man administrationen i Jernbanegade 4, undervisningslokalerne på Vordingborgvej 78 og 82 sammen i en bygning i Teatergade. Det var en festdag, da vi kunne fremvise de fine undervisningslokaler i Teatergade 4. Et flot EDB lokale, en stor gymnastik / foredragssal, et stort lokale til syning, navigation o.lign. og et mindre lokale til sprog undervisning. Fredagsholdet i skolekøkkenet Næstved Aftenskole forsætter forhåbentlig i mange år endnu med at tilbyde kurser og foredrag til borgerne i og uden for Næstved kommune. Velkommen til 100 år fødselsdag Reception Onsdag den 8. oktober, kl Teatergade 4, 4700 Næstved hvor vi glæder os til at se aftenskolens venner, kolleger og samarbejdspartnere DOF NYT - September

12 Nyt fra DOFs medlemsskoler Fra ide til virkelighed En ide undfanget på DOFs kursus i Lov og ledelse blev til en Slotskoncert på Hindsgavl med over 1000 tilhørere, da DOF Middelfart MusikAftenskoles lederteam på kurset, Bent Hørby og Jakob Bobjerg Nielsen kom hjem og tog fat på ideen med ildhu og fantasi. Et lærestykke i hvad der kan lade sig gøre, hvis man bare vil. Af Bent Hørby, bestyrelsesformand for DOF Middelfart MusikAftenskole Ideen til slotskoncerten opstod da jeg sammen med skolens daglige leder Jakob Bobjerg Nielsen deltog i DOFs kursus i Lov og ledelse i februar. Den sidste weekend orienterede Finn Nevel om DOFs forskellige støttemuligheder, herunder arbejdet med det nye debatkatalog med forskellige initiativer i anledning af Sangens År. I den forbindelse drøftede vi, hvad vi, DOF Middelfart MusikAftenskole, kunne gøre for at fejre Sangens År, og en slotskoncert i parken på det lokale Hindsgavl Slot var en af ideerne. Allerede samme søndag eftermiddag ringede Jakob med et forslag om, at vi skulle prøve at få Stig Rossen på banen sammen med en 12 DOF NYT - September 2008

13 Nyt fra DOFs medlemsskoler ung lovende sangerinde Line Krogholm, som Jakob kendte fra Musicalakademiet i Fredericia, hvor han også er uddannet. Vi aftalte, at jeg dagen efter skulle tage kontakt til Hindsgavl Slot. Samtidig ville Jakob kontakte Stig Rossen. Det viste sig hurtigt, at ledelsen på Hindsgavl Slot var med på ideen, så vi kunne arbejde videre med projektet. Derefter fik vi sammensat et pro- (Fortsættes på side 14) Bent Hørby og Jakob Bobjerg Nielsen fra DOF Middelfart Musikaftenskole på DOFs lederkursus, hvor de undfangede ideen til slotskoncerten. Her ses den trefløjede folder, der blev delt ud i forretninger mv., hvor der også blev hængt plakater op. På næste side ses bagsiden af folderen. DOF NYT - September

14 Nyt fra DOFs medlemsskoler Jakob Bobjerg Nielsen havde forbindelserne til solisterne Stig Rossen og Line Krogholm i orden. gram med Stig Rossen som hovednavn sammen med Line Krogholm. Den musikalske ledelse skulle lægges i hænderne på JR's Big Band, der er organiseret i musikaftenskolen. Samtidig skulle vores to kor Carambakoret og Choir Please medvirke. Vi har meget usikre over økonomien i et sådant projekt. Hvor mange billetter kunne vi sælge? 500 solgte billetter ville dække ca. halvdelen af udgifterne. Og vi turde ikke satse på, at vi kunne sælge flere. Derfor gik vi på jagt efter lokale sponsorer og en kommunal underskudsgaranti til dækning resten af udgifterne. Bevillig af en kommunal underskudsgaranti på var ca. halvdelen af, hvad vi havde ansøgt, og det viste sig også, at det ikke var en let opgave, at skaffe de nødvendige sponsorer. Først i midten af juni var vi nået så langt, at vi kunne gå videre. Og så fik vi travlt med at komme i gang med markedsføring og billetsalg inden sommerferien. Samtidig købte vi internetadressen og fik lavet en hjemmeside, vi kunne henvise til. For at styrke forsalget besluttede vi at give 40 kr. i rabat på billetprisen på 165 kr. indtil 14 dage før koncerten, og det havde vi god succes med. Da billetprisen steg havde vi solgt mere end 900 billetter og vi nåede op på i alt 1100 solgte billetter. Dermed fik vi en Bagsiden af reklamefolderen for Slotskoncerten på Hindsgavl Slot. 14 DOF NYT - September 2008

15 Nyt fra DOFs medlemsskoler god økonomi i projektet, så hverken den kommunale underskudsgaranti eller en anden på kr. skulle indløses. Det flotte forsalg betød, at vi måtte investere yderligere i lyd og publikumsfaciliteter, fx. toiletter. For at gøre koncerten familievenlig besluttede vi, at børn indtil 15 år havde gratis adgang ifølge med voksne. Alle medlemmer af kor og band fik hver en fribillet. Hertil kom medhjælpere, sponsorer og gæster. Så det er vores skøn at op mod var til slotskoncert den 24. august, som jeg godt tør kalde en stor succes. Vi lavede en 3-fløjede folder vi fik distribueret i de lokale forretninger mv. i området, hvor vi sat plakater op. Desuden et koncertprogram, Et af aftenskolens medvirkende kor Choir Please på scenen med nummeret "On the Run" der blev udleveret ved indgangen, og vi fik fin omtale efter koncerten i den lokale ugeavis Melfar Posten. Uden en aktiv bestyrelse var det ikke gået. Vi har i bestyrelsen en tidligere skoleinspektør Niels Ditlevsen, der har taget sig af fundraising og koordinering af de praktiske opgaver med koncertens gennemførelse. Den tidligere leder af den kommunale musikskole Mogens K. Olsen, der blev valgt ind i bestyrelsen ved forårets generalforsamling, har taget sig af lydsiden, og undertegnede har stået for informationsmateriale, hjemmeside og billetsalg. Se billedreportage mv. på: Til selve koncerten var folderen ændret til en programfolder. Her ses bagsiden med selve programmet DOF NYT - September

16 Nyt fra DOFs medlemsskoler Gallo Skolen fejrede 20 års fødselsdag Lørdag 23. august 2008 var der reception på Gallo Skolen i anledning skolens 20 års fødselsdag. DOF NYT var forhindret i at være tilstede, men skoleleder Gyda Nielsen havde været forudseende og sammen med indbydelsen til receptionen udsendt en forhåndsorientering til pressen, som vi gengiver her. Gyda Nielsen Skoleleder Gallo Skolen er én af mange Gallo aktiviteter i Århus. Alle aktiviteterne drives som selvstændige enheder. I løbet af godt 25 år er følgende oprettet: Galleri Gallo, Forlaget Gallo, Gallo Skolen, Gallo Gartneriet, Gallo Idrætsforening, Gallo Huset, Gallo Kriserådgivning, Radio Gallo, Gallo Genbrug, Gallo Job og Gallo Gården Skærlund i Thy. I alt 11 vidt forskellige tilbud spredt rundt i Århus som små satelitter, der henvender sig specielt til mennesker med psykiske lidelser og psykiske problemer. Johannes Nielsen Initiativtageren er dr. med. psykiater Johannes Nielsen, Psykiatrisk Hospital i Risskov. I dag er Johannes Nielsen pensioneret, men fortsat formand for Gallo Fonden og leder af Gallo Aktiviteterne. Formålet med aktiviteterne er at give psykisk syge mennesker samme muligheder (arbejde, hverdagsliv m.v.) som psykisk raske har. Aktiviteterne giver den enkelte mulighed for igennem egenindsats, selvindsigt og selvarbejde at få fat i livet igen. I dag benyttes oftest ordet recovery. - I Gallo Aktiviteternes begyndelse og stadigvæk bruger vi benævnelsen "hjælp til selvhjælp", fordi det for os er et bedre udtryk, som præciserer det, vi mener er vigtigt. Der bliver ofte spurgt om Gallo er en del af Galebevægelsen. Det er vi ikke, idet Galebevægelsen lige fra starten har arbejdet for nulmedicin, hvorimod vi i Gallo ved, at det er vigtigt at modtage behandling og gerne så hurtigt som muligt, det er bare ikke vores område. Det er lægerne, Psykiatrisk Hospital og behandlerne bedre til. Gallo Aktiviteterne lægger derimod vægt på, at det enkelte menneske selv arbejder aktivt, og vi lytter til den psykisk syge, som er den, der bedst kan fortælle, hvad der skal til, for at få så "helt" et liv som muligt. Blåmunkevej Gallo Skolen begyndte for 20 år siden i nye lokaler på Blåmunkevej i Risskov. Huset er skænket af Birtha Johansson til Gallo Fonden, og hendes ønske var, at der skulle drives en skole med kreative aktiviteter. En meget stor gave, som utrolig mange mennesker har nydt godt af. I runde tal er det blevet til ca elevforløb på 20 år. Kreative fag Skolens fagområde har altid været de kreative fag. I begyndelsen var det ud fra en idé og en fornemmelse af, at netop i den kreative verden er der kræfter, inspiration og initiativ at hente, når man som psykisk syg skal til at revurdere og nytænke sit liv. I dag med 20 års erfaring er det fuldstændig klart, at dette var rigtig formodet og set. I fødselsdagsskriftet uddybes det særlige ved Gallo Skolens ide, mål og indsats. Fødselsdagsskrift På Gallo Skolen ønsker vi at fejre de 20 år og gør det bl.a. ved at udsende et Fødselsdagsskrift med historie og erfaring beskrevet af medvirkende og involverede medarbejdere, elever, lærere og ledere. Fødselsdagsskriftets titel er: Gallo Skolen 20 år - om at gøre en forskel Gyda Nielsens forord: "Undertitlen på dette fødselsdagsskrift er et beskedent ønske om at gøre en forskel. At vove sig ud i at gøre en forskel i det psykiatriske landskab har for skolen til tider været at arbejde imod politiske og økonomiske kræfter, fordi vi har valgt at stå uden for det etablerede, visiterende og behandlende system. Ønsket om at stå uden for giver frihed til at bevæge sig derhen, hvor behovet er med kort varsel, men har også været vejen uden økonomisk sikkerhedsnet. På skolen arbejder vi for, at mennesker med en psykisk lidelse skal have samme undervisningsmuligheder som psykisk raske. Det kræver efter vores opfattelse ikke meget, men få og små hensyn. Dette skrift fortæller om 20 års erfaringer, og det ville glæde os, om skriftet kunne bruges som en inspiration til, hvordan man skaffer gode undervisningstilbud til voksne psykisk syge mennesker. Tak til bidragyderne." 16 DOF NYT - September 2008

17 Nyt fra DOFs medlemsskoler 40 års jubilæum i Århus Pensionistsamråds kursusvirksomhed Tekst og foto: Finn Nevel Preben Faurholt, formand for kursusvirksomheden bød velkommen til en proppet Grøn sal i Pensionistsamrådets residens i Klostergade På trappen blev besøgende budt velkommen af fødselsdagsflag og en storskærm, hvor man bl.a. kunne se nogle af de lækkerier der blev serveret blive fremstillet. Konsulent Ole Steen Mortensen kunne fortælle, at netop samme storskærm er i forbindelse med DOFO, så deltagere kan se hvor de skal være i huset m.v. Formand Preben Faurholt Rådmand i Århus kommune Flemming Knudsen holdt festtale, hvor han bl.a. nævnte, at man i kommunen var særlig glad for, at pensionisterne fra start ved fritidslovens indførelse og til nu under folkeoplysningsloven har taget kursusvirksomheden til sig. Han kunne også konstatere, at med det stigende antal pensionister, må Rådmand Flemming Knudsen virksomheden siges at være fremtidssikret. De kulinariske lækkerier var fremstillet og blev serveret af frivillige fra Frivilligcentret i Århus. Ole Steen og Preben Faurholt satte hovederne sammen i samtale men de havde også lige sat sig ved siden af hyggepianisten. Den nye skoleleder Ellen M. Sørensen tog imod de mange gæster. DOF NYT - September

18 Nyt fra DOFs medlemsskoler Rytmisk Center fyldte 30 år "Den Rytmiske Aftenskole gjorde sit indtog i det københavnske kulturbillede i 1977/78 og blev hurtigt et forbillede for nytænkning inden for undervisning i rytmisk musik landet over. Lokalt har DRA undervejs forgrenet sig med børnekulturelle aktiviteter, daghøjskole, uddannelsesforberedende kurser, efteruddannelseskurser, stævner m.m.; samlet under Rytmisk Center København." Således skrev formand Kim Christensen i indbydelsen til jubilæumsreceptionen fredag 19. september i Rytmisk Centers lokaler på Vesterbro i København, og ved receptionen gav han i sin tale et rosende billede af en skole med medarbejdere, hvor engagement, arbejdsomhed, faglig stolthed og Der var noget for øregangene, da Den Rytmiske Aftenskoles Big Band tog fat. Her er der fokus på trompetsektionen. en uformel og levende kommunikation kommer før tallene på lønsedlerne. DOFs landsformand Ingolf Christensen gratulerede med jubilæet og endte sin tale slagfærdigt: "Med en skipper som Schipper er der intet der glipper". Konsulent Finn Nevel, der selv var med, da de rytmiske aftenskoler bredte sig over hele landet fra omkring 1980, gav et interessant historisk rids over udviklingen i de forløbne 30 år. "Top-møde" ved Rytmisk Centers jubilæumsreception. Fra venstre leder af Rytmisk Center, Torben Schipper. Herefter konsulent i DOF Finn Nevel, der var med, da de rytmiske aftenskoler bredte sig som en steppebrand i firserne. Dernæst Flemming Madsen, der for 30 år siden startede den første rytmiske aftenskole i Danmark - den nu jubilerende Rytmisk Center, der i begyndelsen hed Rytmisk Aftenskole. Yderst til højre DOFs landsformand Ingolf Christensen, der mødte op for at gratulere. Ind i mellem de mere formelle indslag var der musikalsk underholdning ved lærere og elever fra Rytmisk Center. Blandt andet gav skolens Big-Band fine prøver på deres repertoire, som de gerne drager ud med, hvis der er DOFskoler, der ønsker musikalske indslag ved arrangementer eller koncerter. rk 18 DOF NYT - September 2008

19 Løst og fast Hvad en udviklingspulje kan føre til Af Jørgen Jørgensen, leder af Studieskolen i København I Københavns Kommune indførtes i 2008 en udviklingspulje, som på aftenskoleområdet er kr Der er på nuværende tidspunkt ikke besluttet nogen pulje for Men der er forventning om, at puljen videreføres. Rytmisk Center og Studieskolen fik i januar 2008 bevilget kr fra Aftenskolernes Udviklingpulje. Det fælles projekt skulle udvikle værktøjer til at beskrive deltagernes realkompetence, på Rytmisk Center i forhold til aftagerinstitutionernes niveauer på musikområdet, og på Studieskolen i forhold til de sproglige niveauer i den europæiske referenceramme for sprog. Begge skoler er langt med projektet, der afsluttes inden året er omme. Til en videreudvikling af projektet har Studieskolen sammen med folkeuniversiteterne i Stockholm og Oslo søgt og fået bevilget ca. kr fra Nordisk Råds pulje, NordPlus Voksen. Støtten gives til videre udvikling af fælles værktøjer til måling af realkompetence i fremmedsprog. Løst og fast DOF NYTs læsere er velkomne til at indsende bidrag til Løst & fast. Det kan være kommentarer til tidligere indlæg eller artikler, oplysning om mærkedage, nye ansigter i DOF, små aftenskolehistorier fra det virkelige liv, køb og salg, efterlysning af materialer, lærere eller gode ideer. Send en mail eller ring til Robin Kristiansen. SKOLELEDER SØGES Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn (BOS) søger skoleleder, som kan tiltræde 1. november eller snarest derefter. BOS driver en regional skole, som dækker Københavns og Frederiksberg kommuner samt yderligere 17 kommuner i det storkøbenhavnske område. Skolens formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning iht. Folkeoplysningsloven. Undervisningen er særligt tilrettelagt for blinde og svagsynede. Endvidere gennemfører BOS kompenserende specialundervisning i henhold til indgåede overenskomster med kommuner indenfor BOS' geografiske interesseområde. Vi søger en samarbejds- og udviklingsorienteret leder som: har kendskab til folkeoplysningsloven og lov om kompenserende specialundervisning for voksne. har flair for administration. har erfaring med ledelse af pædagogisk og administrativt personale. har kendskab til regnskabssystemet Summa Summarum eller lignende system, samt Microsofts standardprogrammer. Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, som du selv har stor indflydelse på og er med til at udvikle. Stillingen er en deltidsstilling (ca. 24 timer ugentlig), som aflønnes efter gældende regler på området. Stillingen kan suppleres med undervisning. Ansøgningsfrist: 10. oktober 2008 Ansøgning mrk. "Skoleleder" sendes til Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn, att. Bestyrelsesformand Mette Olsen, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mette Olsen tlf DOF NYT - September

20 Dejan Fontana Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Finn Nevel Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Jytte Andersen Konsulent Tlf Løngangstræde 25, 4. Fax: København K. Knud Knudsen Konsulent - deltid Tlf.: Jens Kromanns Vej 9, Fax: Fredericia Træffes onsdag eller efter aftale Lars Eriksen Tlf.: Fuldmægtig Fax: Løngangstræde 25, København K. Niels-Anton Svendsen Konsulent - deltid Tlf.: Løngangstræde 25, 4.. Fax: København K Ole Steen Mortensen Konsulent Tlf.: Krabbesholm Alle 5 Fax: Viby J Per Søgaard Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Konstitueret direktør Administrationschef Hanne Bruus Andersen Kongensgade 66, Odense C Tlf Adresse DOF Løngangstræde 25, København K. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Hjemmeside Ekspeditionstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DOFO supporttelefon Robin Kristiansen Konsulent Tlf: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Thit Aaris-Høeg Konsulent Tlf.: Løngangstræde 25, 4. Fax: København K Barselsorlov indtil 1. december Ny viden Nye muligheder

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Voksen specialundervisning. - for psykisk sårbare voksne. Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august

Voksen specialundervisning. - for psykisk sårbare voksne. Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august Voksen specialundervisning - for psykisk sårbare voksne Efteråret 2014 Husk tilmelding senest d. 4. august Vil du lære nyt og møde andre mennesker? - Så er Middelfart Kommunes specialundervisning en mulighed!

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer.

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer. DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Gl. Kongevej 39 E, 2. tv, 1610 København V Tlf. 33 15 14 66 Fax 33 15 09 83 www.dfs.dk dfs@dfs.dk Den 23. april 2009 Beslutningsreferat af Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskabsmøde

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Nr. 88 November 2001

Nr. 88 November 2001 Nr. 88 November 2001 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Kan det virkelig passe, at der ikke skal serveres mad til næste forestilling???? Der er ikke tilmeldt nogle hjælpere. Er det en

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND At få et alvorligt synstab eller at blive blind betyder store forandringer i det liv, man plejer at leve. I den situation

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere