Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1

2 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Kasper Manniche, Maria Bregnhardt og Peter Lindholm Grafisk tilrettelæggelse: Girafisk Design Korrektur: Pjec1heden Tryk: FOAs Trykkeri, oktober FOA Fag og Arbejde

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 10 Fra fri og lige adgang til markedsgjort sundhedsvæsen Anbefalinger Private sundhedsforsikringer Jo højere indkomst jo flere har sundhedsforsikring De rigeste kommer mest på privathospital med sundhedsforsikring Side 11 Side 12 Samfundet går glip af penge på sundhedsforsikringer De rigeste synes bedst om at sundhedsforsikringer kan give hurtigere behandling Side 14 Side 16 Side 17 Offentlig betaling til private hospitaler mere end tredoblet Det offentlige betaler i højre grad de riges behandlinger Befolkningen: De offentlige hospitaler skal selv opfylde behandlingsgarantien Side 17 Side 19 Offentlige hospitaler straffes privathospitaler belønnes Flertal: Nej til offentligt ansattes bijob FOA Fag og Arbejde 3

4 Fra fri og lige adgang til markedsgjort sundhedsvæsen Siden 2001, da den borgerlige regering trådte til, er der sket en markant udvikling på sundhedsområdet. I perioden er det generelt set blevet langt mere markedsgjort. Og man er ved at gøre op med princippet om»fri og lige adgang til sundhedsydelser«. Denne udvikling finder vi i FOA dybt beklagelig, og vi støtter den på ingen måde. n Der er indført skattefordele for private sundhedsforsikringer, og antallet af private sundhedsforsikringer er steget kraftigt siden n Det frie valg er udvidet på sundhedsområdet, så man kan vælge privathospital, hvis ventetiden på behandling på et offentligt sygehus er mere end 1 måned. De private sygehuse overtager en voksende andel af behandlingerne. n De offentlige sygehuse bliver styret stramt på aktiviteten. De private sygehuse får ekstra betaling fra det offentlige, når der kommer ekstra patienter som følge af det frie sygehusvalg. Men de offentlige hospitaler har en stram økonomisk ramme. De skattebegunstigede, arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og det udvidede frie sygehusvalg har været med til at øge uligheden i det danske sundhedsvæsen. Denne gennemgang bygger på en rapport, AE-Rådet har udarbejdet for LO, og en måling, som Gallup har gennemført for FOA. Den viser, at det i høj grad er de bedst stillede danskere, der har sundhedsforsikringer. Det er også dem, der oftest behandles på de private sygehuse med en sundhedsforsikring i baglommen. Dertil kommer, at det er de mest velstillede, som tilsyneladende også nyder bedst af det udvidede frie sygehusvalg, da de i højere grad bliver behandlet på privathospitaler, på det offentliges regning, end de fattige. Samtidig dokumenterer denne gennemgang, at danskerne er meget splittede i 4 FOA Fag og Arbejde

5 spørgsmålet om det ønskeværdige i at have sundhedsforsikringer, hvor man kan springe køen over. Især de mest velstillede har sundhedsforsikringer, og de synes det er fint. De dårligst stillede har ikke sundhedsforsikringer, og de synes ikke det er i orden, at man kan springe køen over. Det viser, at der er ved at ske et brud på solidariteten i velfærdsydelserne, hvor de bedst stillede går ind for, at man skal kunne springe køen over med en sundhedsforsikring. Prisen for denne markedsgørelse er en underminering af det fælles, skattefinansierede sundhedsvæsen med fri og lige adgang til sundhedsydelser. Det skaber en skævvridning af sundhedsydelser til fordel for privat ansatte med høj indkomst og med sundhedsforsikringer. Samtidig er både sundhedsforsikringer og behandlingsgarantien med til at flytte opgaver fra det fælles offentlige regi over til private hospitaler. Og de private vælger selv hvilke opgaver, de ønsker at tjene penge på og hvilke dyre opgaver, de vil lade forblive i offentligt regi. FOA Fag og Arbejde 5

6 Anbefalinger Det er vigtigt, at denne udvikling standses, så der ikke bliver et A og et B hold i sundheden, hvor indkomst og uddannelse er afgørende for, om man kan få en ordentlig behandling. Derfor anbefaler FOA: n Stop skattefriholdelsen af de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Skattefriholdelsen har ingen gavnlige effekter, men er en indirekte statsstøtte til privat behandling, hvor staten går glip af væsentlige skatteindtægter. Ordningen bidrager til ulighed i sundhedsvæsenet, fordi forsikrede får mulighed for at springe ventelisterne over. n Det nuværende frie sygehusvalg skal ændres, så alle ikke bare kan vælge et privat tilbud, hvis der er en måneds ventetid. Vi vil have en ny optimal behandlingsgaranti med kort ventetid for alvorlige sygdomme og lidt længere for mindre alvorlige sygdomme. På den måde får de offentlige hospitaler mulighed for at følge med. Private sundhedsforsikringer Siden 2002 har det været muligt for arbejdsgivere at tilbyde medarbejdere private sundhedsforsikringer skattefrit. I februar 2010 blev rapporten Private Sundhedsforsikringer offentliggjort. Rapporten er udarbejdet af Dansk Sundhedsinstitut for LO. Af rapporten fremgår det, at knap 1 mio. lønmodtagere er dækket af arbejdsgiver- og skattebetalt privat sundhedsforsikring ved udgangen af Det skal ses i forhold til, at der i 2001, 6 FOA Fag og Arbejde

7 før der blev indført særlige skatteregler for de private sundhedsforsikringer, var ca med private sundhedsforsikring. I AE-Rådets rapport Offentligt tilskud til private sygehuse fra 2008 kan man læse:»der findes ikke detaljerede opgørelser af, hvad sundhedsforsikringer bruges til i Danmark. Forsikring & Pension oplyser, at ca. to tredjedele går til hospitalsrelaterede ydelser, en fjerdedel til terapeuter, herunder også alternativ behandling som fx zoneterapi, og ca. 10 procent til hjemmehjælp mv. Privathospitalerne er forpligtede til at indberette behandlinger i hospitalsregi til Landspatientregistret, men da de generelt ikke lever op til den forpligtigelse, er det ikke validt at foretage en mere detaljeret opgørelse af aktiviteten.«private sundhedsforsikringer skal administreres af arbejdsgiveren og enten finansieres 100 procent af arbejdsgiveren eller fratrækkes bruttolønnen for medarbejderne. Allerede i selve principperne for hvordan man kan få skattetilskud til en privat sundhedsforsikring sættes begrænsning for den lige adgang. Det er kun, når sundhedsforsikringen er administreret af arbejdsgiver, man kan være med i denne kategori. Det vil sige, at står man uden en arbejdsgiver, der kan og vil administrere forsikringen, så er man uden for muligheden og så skal man selv betale hele forsikringen, hvis man ønsker den. Det vil sige: Alle uden arbejde, og langt størstedelen af de offentlige ansatte, har ikke mulighed for en privat sundhedsforsikring, der er helt eller delvist betalt af arbejdsgiveren med skattefradrag. Gallup har for FOA spurgt danskerne om deres holdning til sundhedsforsikringer og udbredelsen af dem. Rundspørgen viser, at 48 procent af de privatansatte har en sundhedsforsikring betalt af arbejdsgiveren. 9 procent af de offentligt ansatte har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Der er dog også en ret stor del henholdsvis 5 og 10 procent som svarer ved ikke. FOA Fag og Arbejde 7

8 Jo højere indkomst jo flere har sundhedsforsikring Andelen af personer med private sundhedsforsikringer stiger jo højere indkomst, man har. Og som nævnt er der markant flere privatansatte, der har sundhedsforsikring betalt af arbejdsgiveren. Spørgsmål: Har du selv en sundhedsforsikring? 100% Ja, tegnet og betalt af mig selv Ja, betalt af min arbejdsgiver 21% 29% 50% 13% 59% 48% 36% 0% 14% 4% kr. 13% 12% kr kr kr kr. og derover Kilde: Gallup for FOA FOA Fag og Arbejde

9 59 procent af de danskere, der tjener mellem kr. og kr. om året oplyser, at de har en sundhedsforsikring betalt af arbejdsgiveren. Oven i har 21 procent en sundhedsforsikring, som de selv har betalt. Det vil sige, at 8 ud af 10 danskere med en høj indkomst har en privat sundhedsforsikring. Se figuren nedenfor. Tilsvarende er det kun 12 procent af de danskere, der tjener mellem kr. og kr. der har en arbejdsgiverbetalt forsikring. Oven i har 13 procent en sundhedsforsikring, de selv betaler. Det vil sige, at hver fjerde dansker, der tjener mellem kr. og kr. har en sundhedsforsikring. FOA Fag og Arbejde 9

10 De rigeste kommer mest på privathospital med sundhedsforsikring Det er primært dem, der tjener bedst, der kommer på privathospital med en sundhedsforsikring. I 2007 gik 1,2 procent af behandlingerne i sundhedsvæsenet til den gruppe af danskere, der tjener bedst (de 10 procent rigeste) på privathospitaler med sundhedsforsikring. Den gruppe af danskere, der tjener dårligst (de 10 procent fattigste) kom kun på privathospital med en sundhedsforsikring i 0,2 procent ud af alle behandlinger. Se figuren nedenfor. Procentvis behandlede på privathospitaler betalt via sundhedsforsikring 2007 Højeste indkomstdecil Laveste indkomstdecil Videregående uddannelse Ingen ungdomsuddannelse 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: AE-Rådet, 28. april 2008 (Decil er 10 procent. Dvs. højeste indkomstdecil svarer til de 10 procent rigeste i Danmark). 10 FOA Fag og Arbejde

11 Samfundet går glip af penge på sundhedsforsikringer Når arbejdsgiveren fradrager betaling til sundhedsforsikringer, så går staten glip at skattebetalinger, der ellers normalt ville være betalt af værdien af sundhedsforsikringerne. Der kommer altså færre penge i statskassen end der ellers ville være kommet. Og dermed er der færre penge til velfærd. Skatteministeriet har oplyst, at staten i 2008 tabte 420 mio. kr. på ordningen. 1 AE-Rådet anslår, at staten i 2008 gik glip af mere end 600 mio. kr. 2 1 Svar på spm. 208 af 9. feb fra Skatteministeriet. 2 AE-Rådet, 1. december 2008, hvor det anslås, at næsten 1 million danskere har en sundhedsforsikring. FOA Fag og Arbejde 11

12 De rigeste synes bedst om at sundhedsforsikringer kan give hurtigere behandling Der er også i rundspørgen, som Gallup har gennemført for FOA, spurgt til, hvad danskerne synes om, at man med en privat sundhedsforsikring kan få hurtigere behandling end folk uden en privat sundhedsforsikring. Danskerne er helt delte på spørgsmålet. 47 procent af alle mener, at det er meget positivt eller positivt, at man med privat sundhedsforsikring kan blive behandlet hurtigere. 46 procent mener, at det er negativt eller meget negativt. Skillelinjen afhænger af indkomsten. Der er en klar tendens til, at jo højere indkomst man har, jo mere positiv er man over for sundhedsforsikringer. Størstedelen af danskerne, som tjener mindre end kr., er negative over for, at man med en privat sundhedsforsikring kan få Danskerne er delt i holdning 100% 50% 14% 34% 26% 20% 7% 0% Meget positivt Positivt Negativt Meget negativt Ved ikke Kilde: Gallup for FOA 2010, pga. afrunding giver 14 procent og 34 procent 47 procent. 12 FOA Fag og Arbejde

13 hurtigere behandling end folk uden en privat sundhedsforsikring. Tjener man mere end kr., så er størstedelen positive over for det. Og jo større indkomsten er jo mere positiv er man. Se figuren på nedenfor Hvad synes du om, at man med en privat sundhedsforsikring kan få hurtigere behandling end folk uden en privat sundhedsforsikring? 100% Negativ Positiv 61% 53% 39% 28% 25% 61% 53% 39% 28% 25% 50% 54% 68% 73% 30% 39% 0% kr kr kr kr kr. og derover Kilde: Gallup for FOA. Ved ikke-svar indgår ikke i opgørelsen (mellem 2 og 9 procent.). FOA Fag og Arbejde 13

14 Offentlig betaling til private hospitaler mere end tredoblet I 2002 trådte Det Udvidede Frie Syghusvalg i kraft. Det omtales nu også som behandlingsgarantien. Behandlingsgarantien blev i 2007 sat ned fra to måneder til en måned. Det frie sygehusvalg betyder, at hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kan sikre behandling inden for én måned, så har patienter ret til behandling på privathospital betalt af det offentlige. I AE-Rådets rapport Offentligt tilskud til private sygehuse fra 2008 opgøres patiensammensætningen på privathospitaler således:»på sygehusområdet har man de senere år set en stærk vækst i den private sektor. De private sygehuses patienter består overvejende af to grupper: - personer med en privat sundhedsforsikring, - personer, der får behandlingen betalt af det offentlige, fordi det offentlige ikke selv kan opfylde sin behandlingsforpligtelse.«udviklingen i det udvidede frie sygehusvalg har medført, at der udføres flere og flere behandlinger i privat regi. I 2004 betalte det offentlige for behandlinger til en værdi af 0,35 mia. kr. på de private hospitaler. I 2008 var værdien vokset til 1,27 mia. kr. Samtidig er antallet af opererede i privat regi vokset fra i 2001 til i En vækst på mere end 40 procent om året. Samlet set er antallet af operationer vokset med 3 procent om året. 14 FOA Fag og Arbejde

15 Værdien af offentligt betalte aktiviteter på de private sygehuse , Mia.kr. (2009-PL) 1,4 1,27 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,35 0,47 0,54 0,75 0,2 0, Kilde: Danske Regioner på baggrund af Landspatientregisteret. Værdierne er pris- og løn-reguleret til 2009-niveau. Antal opererede i ambulant, stationært og privat regi, 2001 til Privat Stationært Ambulant I alt Kilde: Sundhedsstyrelsen pba. Landspatientregistret. FOA Fag og Arbejde 15

16 Det offentlige betaler i højere grad de riges behandlinger Selv når der er tale om personer, der henvises fra det offentlige og deres behandling betales på det offentliges regning, så tyder meget på, at der heller ikke er lighed i behandlingerne her. Det er i højere grad folk, der tjener godt og har en høj uddannelse, der bliver behandlet på privathospitaler. AE-Rådet har i en undersøgelse dokumenteret, at 2 procent af alle behandlinger gik til de rigeste på privathospitaler, betalt af det offentlige. Til sammenligning var det kun 1 procent af behandlingerne, der gik til de fattigste, på privat hospital. Der er altså forskel på i hvor høj grad privathospitalerne behandler rige og fattige, også selvom det offentlige betaler. Det tyder på, at det frie valg i særlig grad kommer de bedst stillede til gavn. Se figuren nedenfor. Procentvis behandlede på privathospitaler betalt af det offentlige 2007 Højeste indkomstdecil Laveste indkomstdecil Videregående uddannelse Ingen ungdomsuddannelse 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: AE-Rådet, 28. april 2008 (Decil er 10 procent. Dvs. højeste indkomstdecil svarer til de 10 procent rigeste i Danmark). 16 FOA Fag og Arbejde

17 Befolkningen: De offentlige hospitaler skal selv opfylde behandlingsgarantien Hovedparten af danskerne (85 procent) er enige eller meget enige i, at man bør arbejde for at tilføre de offentlige hospitaler tilstrækkelige ressourcer til at kunne opfylde behandlingsgarantien selv 3. Desuden er langt størstedelen (81 procent) enige i, at offentlige hospitaler i videst mulige omfang skal henvise til andre offentlige hospitaler for at opfylde behandlingsgarantien 4. Offentlige hospitaler straffes privathospitaler belønnes Der har de seneste år været kritik af den afregning, som private hospitaler har fået. Kritikken er gået på, at de private er blevet overbetalt for behandlingerne. Det har da også resulteret i, at der i 2010 blev aftalt takster til afregning af private, der er lavere end hidtil. Når et privat hospital skal behandle en patient, der er henvist fra det offentlige, så ved det private hospital på forhånd, hvad indtægten er. Når et offentligt hospital skal behandle en patient, så er det mere usikkert, hvor meget den enkelte afdeling får. Afdelingen ved, at den skal nå op på lige så mange behandlinger som året før og helst flere. Men hvis den enkelte afdeling behandler flere end forudsat, så er der forskellige måder at afregne på. Det betyder, at det ikke altid er sikkert, at den enkelte afdeling får dækket udgifterne, hvis de behandler flere end forventet. Det er det problem, der opstod i 2009 på de danske sygehuse, hvor flere hospitaler er kommet til at behandle for mange. Der har været en tårnhøj aktivitet. Men det 3 TNS Gallup for FOA 4 TNS Gallup for FOA FOA Fag og Arbejde 17

18 har betydet, at man har haft flere udgifter end der var indtægter til og dermed, at der er kommet flere store underskud på hospitalerne, som hospitalerne skal betale tilbage. De private hospitaler er mere sikre på, at hvis der kommer ekstra patienter f.eks. hvis patienter henvises pga. det udvidede frie sygehusvalg - så kommer betalingen også. Nedenfor ses en grafisk beskrivelse af, hvordan man fra statens side kan begrænse udgifterne til behandlinger på offentlige sygehuse ved at indføre et afregningsloft det betyder, at de sidste patienter, der behandles, ikke udløser betaling som det ville være tilfældet, hvis det var behandling på privat hospital. Indtægter i takststyringsmodel med og uden afregningsloft 5 Samlet indtægt Uden afregningsloft Med afregningsloft Produktionsmål Produktion Kilde: H:S. Evaluering af takststyring på sygehusområdet Økonomi og styring i sygehusvæsenet, Dansk Sundhedsinstitut, maj FOA Fag og Arbejde

19 Flertal: Nej til offentligt ansattes bijob Der har i 2009 og starten af 2010 været en del debat om det offentligt ansatte sundhedspersonales bijobs på private hospitaler. Der har i debatten været argumenter om, at behandlingsgarantien er blevet en hæmsko for udvikling af det offentlige sundhedsvæsen, da manglende kapacitet i offentligt regi betyder, at der kan henvises til privat behandling, hvor samme personale har bijob. To tredjedele af danskerne (68 procent) er uenige eller meget uenige i, at ansatte på et offentligt hospital må have bijob med samme arbejde på et privat hospital 6. Der har også i starten af 2010 været debat om og eksempler på, hvad der kan ske, når man sammenblander sundhedsinteresser og økonomiske interesser. Et eksempel er ørelægers økonomiske interesse i salg af høreapparater. Siden det for snart 10 år siden blev muligt med private høreklinikker, er der sket en stigning på 80 procent i antallet af udleverede høreapparater. I en gennemgang af Erhvervs- og Selskabsstyrelses database konkluderer Jyllands-Posten at 26 procent af ørelægerne samtidig ejer private høreklinikker, der sælger høreapparater med offentligt tilskud 7. 6 TNS Gallup for FOA 7 Jf. artikel Ørelæger henviser til sig selv 22. juni 2010 på FOA Fag og Arbejde 19

20 Staunings Plads København V Tlf.: FOA Fag og Arbejde

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874 TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse 19. 24. maj 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 19. 24. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master Det mener danskerne om privathospitaler april 2015 Offentligt og privat er lige godt Danskerne er positive over for øget brug af privathospitaler For 73 pct. af danskerne,

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 11. maj 2009 16:44 Til: John Erik Pedersen Cc: Lise-Lotte Teilmand Emne: SV: beretningen om privat / offentlig Vedhæftede filer: beredskaber_fin.doc;

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

REGERINGENS SKATTEPOLITIK HAR ØGET ULIGHEDEN

REGERINGENS SKATTEPOLITIK HAR ØGET ULIGHEDEN 15. januar 2007 af Lars Andersen direkte tlf. 3355 7717 Resumé: REGERINGENS SKATTEPOLITIK HAR ØGET ULIGHEDEN Den skattepolitik, som regeringen og Dansk Folkeparti har ført siden 2001, har øget uligheden

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2%

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2% FOA Fag og Arbejde Analysesektionen 28. april 2006 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde har i perioden 18. -25. april 2006 i gennemført en medlemsundersøgelse om udbredelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mens de danske politikere endnu en gang diskuterer offentlig versus privat

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 1 DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 Anvendelsen af DRG-systemet Fordeler ca. 135 mia. kr. men giver max. 2 mia. kr. 2 Stat (Bloktilskud

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v.

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. 15-10-2010 Sag nr. 10/2078 Dokumentnr. 52293/10 Mette Ide Davidsen Tel. 35 29 82 42 E-mail: MID@regioner.dk

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 N O T A T Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Forskningsleder Karsten Vrangbæk. Private helseforsikringer i Danmark

Forskningsleder Karsten Vrangbæk. Private helseforsikringer i Danmark Private helseforsikringer i Danmark Udvikling i markedet for private sundhedsforsikringer i Danmark Markedet for privat sundhedsforsikring har eksisteret i flere årtier. Primært rettet mod brugerbetaling

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Deleøkonomi 2016 Indlæg for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Deleøkonomi 2016 Indlæg for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Deleøkonomi 2016 Indlæg for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del

Læs mere