Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr ÅRGANG NØRRE AABY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 78. ÅRGANG NØRRE AABY"

Transkript

1 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr ÅRGANG NØRRE AABY April 2015

2 Fra dødningehjem til de levendes land Påske O vidunder-tro! Du slår over dybet din gyngende bro, som isgangen trodser i brusende strand, fra dødningehjem til de levendes land; bo lavere hos os, det huer dig bedst, du højbårne gæst! Først i marts sidste år vandt Anders Walters kort-film Helium en Oscar. Overskriften til anmeldelsen af kortfilmen er Fra dødningehjem til de levendes land, og denne overskrift er hentet fra Grundtvigs store salme De levendes land. Årsagen er den simple, at salmen og filmen vil det samme. De vil tale om livet efter døden. De vil give billeder af håbet, der rækker fra vores verden og ind i evigheden. Grundtvigs håb rækker fra dødningehjemmet, som er her, hvor vi lever under dødens sikre vilkår, til de levendes land hos Gud. Det er værd at bemærke, at Grundtvig ikke mener, at de levendes land er her, men netop hos Gud. På samme måde tør Anders Walter tale om et håb, der går her fra dødens realitet til det rige, han kalder Helium. Albert er en 6-7 årig dreng, der ligger syg på sygehuset. Ja, den lille dreng er døende. En dag kommer der en ny mandlig rengøringshjælp. Hans navn er Enzo. Han er ikke speciel god til at gøre rent. Faktisk er han temmelig klodset, hvad Albert også bemærker. Men Enzo kan noget andet. Han kan fortælle en historie. Albert fortæller Enzo indirekte, at han skal dø: De siger alle, at jeg skal i himlen siger han - men det siger ham ikke noget. Enzo fortæller da om sin lillebror, der også kom i himlen. Albert interesserer sig for luftskibe, der drives frem af helium. Enzo siger til ham: Ved du også, at landet Helium er der, hvor syge børn kommer til kræfter? Nej, det kender Albert ikke, og så fortæller Enzo ham om det land. Her tager filmens historie Grundtvigs evighedsbilleder i hånden. Albert bliver gradvis mere og mere syg, men som en sygeplejerske siger, så er han også blevet fyldt med håb. Filmen ender med, at Albert går over broen til de levendes land. Det er en meget smuk, dybt bevægende og varm film. Et lille menneske fyldes med håb og tro. Kom, hjerte, med hvad dødt du har, hvad du med sorg til graven bar, gak med det alt til ham, som døde, men levende dig nu vil møde! O salig påskemorgenstund med guld i mund! JA Syng, menighed, syng frydesang med ånderøst og hjerteklang, gak syngende din ven i møde, som kommer til dig fra de døde! O salig påskemorgenstund med guld i mund! Glædelig påske! Anne Marie Krogh Babysalmesang Så er forberedelserne i gang til babysalmesang i Nørre Åby Kirke 2015! Vi kan allerede nu afsløre, at datoerne bliver hver torsdag fra den 7. maj til og med torsdag den 18. juni (minus 14. maj pga. Kristi himmelfartsdag). Tidspunktet vil være kl til ca Hvad er formålet med babysalmesang? Formålet er at stimulere barnets glæde ved musikken og at styrke kontakten til barnet igennem sang og musik. Derudover vil den musikalske udfoldelse også stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Vi håber, at både børn og voksne kommer til at opleve en varme, glæde og sindsro i forbindelse med kirkens rum og salmerne. Yderligere vil sangene og deres bevægelser let kunne bruges derhjemme til trøst eller underholdning. Skal jeg kunne synge eller spille? Bare rolig - din baby synes, at netop din stemme er den smukkeste i hele verden, så nyd denne tid og syng for dit barnj. Til babysalmesang vil vi i fælleskab synge salmer, der passer til kirkens år, og vi vil gøre det i et toneleje, der passer alle. Vi vil også danse til salmerne og lave forskellige bevægelser og fakter, der passer til salmens tekst. Vi bliver ledsaget af musik fra både orgel, klaver, klokker og rasleæg, altsammen til glæde for både babyer og forældre. Skal jeg være fast kirkegænger for at få glæde af babysalmesang? Kirken er åben for alle. Du er meget velkommen, også selvom du ikke er fast kirkegænger. Der er ikke nogen ritualer, og kirkesangeren vil guide dig igennem hele forløbet. Hvem kan komme til babysalmesang? Babysalmesang er for babyer fra 0-9 måneder sammen med en eller begge forældre. Ønsker du at deltage, skal du blot kontakte kirkesanger Anitta Nielsen (Tlf.: ), der står for babysalmesangen sammen med organist Peter Møberg. Vi glæder os til at se Jer! Anitta Nielsen og Peter Møberg Er du god til at håndarbejde? Da vi starter babysalmesang i Nørre Åby kirke, mangler vi frivillige til at lave et stort stjernetæppe, der skal fungere som en stjernehimmel og en stjerneparaply, der er en blå paraply med små stjerner, som hænger ned enten syet, lamineret, hæklet eller strikket. Små fingerdukker af blomsterhoveder, sommerfugle, eller en lille sol, kunne også bruges. Små bløde bolde enten af stof eller strikket ville også blive varmt modtaget. Vi skal nok skaffe materialerne, hvis du har tid og lyst til at lave disse ting, der vil skabe stor glæde for sognets kommende kirkegænger. Det kunne også give anledning til en hyggelig tid sammen med andre håndarbejdsentusiaster eller derhjemme i stuen. Er du god til håndarbejde og har lyst til at skabe glæde med dit værk, så kontakt kirkesanger Anitta Nielsen (Tlf.: ). Anitta Nielsen Forsiden: Carl Nielsen. Læs anden del af Hanne Vibekes artikel om Carl Nielsen inde i bladet. Foto: Carl Nielsen Museet/Odense Bys Museer. 2

3 Nyt fra menighedsrådet Som en forsøgsordning valgte menighedsrådet at flytte nytårsgudstjenesten med efterfølgende kransekage og champagne fra nytårsdags eftermiddag til nytårsaftens eftermiddag. Efterfølgende har vi i menighedsrådet drøftet flytningen, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger. På et senere møde vil vi drøfte, om ordningen skal gøres permanent. Da der både i konfirmandstuen og sognehuset er kommet nye møbler, har vi valgt også at udskifte A/V udstyret i konfirmandstuen til noget mere tidssvarende. På kirkegården er der anskaffet en ny slåmaskine og en ny og kraftigere minilæsser. De eksisterende maskiner var gamle og slidte, og reparationerne efterhånden bekostelige. Lige inden jul faldt budgettet for 2015 på plads. Det ligner meget budgettet for 2014, da de besparelser, provstiet havde udmeldt, blev trukket tilbage. I skrivende stund er vi ved at planlægge ældreudflugten. Mere herom andetsteds i bladet. I sidste nummer skrev jeg, at Keld Lind har valgt at gå på pension. Vi har på flere mø- der drøftet vores krav og forventninger til Kelds efterfølger, og vi håber at have en efterfølger klar 1. maj. Fra menighedsrådets side skal der lyde en stor og varm tak til Keld for de næsten 30 år ved Nørre Aaby Kirke. Det er ikke mindst hans fortjeneste, at vi har så flot en kirkegård. Som jeg ser det, har Keld ikke haft et arbejde, for ham har det været et kald, hvor arbejdets kvalitet var vigtigere end klokken. Du har gjort et enestående arbejde, og menighedsrådet er dig stor tak skyldig. Poul Strandgaard Interview med Keld Lind De fleste, der har været til enten en gudstjeneste eller en kirkelig handling i Nørre Aaby Kirke, vil have mødt Keld Lind i kirkedøren, hvor han som regel står og deler salmebøger ud, hvis han da ikke er i gang med at ringe med klokkerne. Keld har været ansat som graver ved Nørre Aaby Kirke siden 1986 og er blevet et afholdt og respekteret ansigt ved kirken. Desværre må vi snart tage afsked med ham som graver. Han har nemlig valgt at gå på pension fra 1. maj. I den anledning har vi bedt ham fortælle lidt om sin tid som graver ved Nørre Aaby Kirke. Faktisk havde han allerede fra været ansat tre år som gravermedhjælper. Keld og Lillian havde på det tidspunkt et lille husmandssted lidt uden for Nørre Aaby. Her dyrkede de grønsager, som de solgte. En dag kom den daværende graver Gunnar Madsen forbi for at købe en sæk kartofler. Han klagede over, at han manglede lidt god hjælp på kirkegården. Den hjælp var Keld ikke sen til at tilbyde. Han fortæller, at det var nogle andre forhold gravermedhjælperne blev budt på det tidspunkt. Regnede det, blev folk eksempelvis sendt hjem. De skulle ikke betales, når vejret gjorde det umuligt at udføre arbejdet. Frokosten måtte folk enten spise derhjemme eller ude i det fri. Keld må imidlertid have gjort et godt indtryk, for da Gunnar Madsen gik af i 1986, blev han opfordret til at søge stillingen. Der er sket meget i de år Keld har været graver i Nørre Aaby. Der er blevet anlagt både en skovkirkegård og en pladekirkegård. Med tiden er der også kommet en del nye opgaver til. I dag skal de ansatte på kirkegården også passe præstegårdshaven. Da sognehuset blev bygget, betød det også nye opgaver for kirkegårdens personale. Typen af opgaver har også ændret sig. For eksempel fylder det administrative væsentligt mere end tidligere. Der er imidlertid også sket væsentlige forbedringer af arbejdsvilkårene. For eksempel var det en stor befrielse, at der blev installeret automatisk kimning, så graveren ikke skulle sidde oppe i tårnet og kime en kold julemorgen. Keld fortæller, at kimningen i tårnet var en af de hårdeste opgaver. Når man spørger ham om, hvad han har sat mest pris på ved arbejdet, lyder svaret imidlertid: Det hele! Det bedste har været variationen i arbejdet: Jeg har været glad for både arbejdet i kirken, for arbejdet på kirkegården, og heller ikke de administrative opgaver har jo været uinteressante. Flere gange i løbet af samtalen forsikrer Keld, at han faktisk har været så glad for arbejdet og for det gode forhold til kollegaer og menighedsråd, at det kun er modstræbende, han lader sig pensionere. Peter M. Møberg Præsentation af Vibeke Brøns Sund Mit navn er Vibeke, jeg er 53 år og gift med Jan Sund. I 1994 flyttede vi fra Nordfyn til Nørre Aaby med vores to piger, som i dag for længst er flyttet hjemmefra. De har begge beriget os med i alt fire børnebørn, to hver især. I 20 år har jeg været ansat som regnskabsmedarbejder ved KFUM s Sociale Arbejdes hovedkontor i Strib et arbejde jeg er meget glad for. KFUM s Sociale Arbejde er en landsdækkende organisation, som har til formål på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Qua mit arbejde faldt det mig naturligt at sige ja, da jeg for 11 år siden blev spurgt, om jeg ville stille op til menighedsrådsvalg. Det har jeg ikke fortrudt tværtimod så har jeg lige siden stillet op ved de efterfølgende valg og er således også blevet genvalgt. Mine funktioner i menighedsrådet har været flere, men i denne periode er jeg valgt som sekretær. Det vil sige, at jeg tager referat ved menighedsrådets møder. Derudover er jeg også valgt kasserer i rådet. Som valgt kasserer skal jeg ikke sørge for den daglige bogføring, betaling af regninger og udbetaling af løn mv. Den funktion har vi for år tilbage valgt at få et regnskabsfirma til at forestå. Min funktion som valgt kasserer er at fremlægge kvartalsrapporter ved vores møder, følge op på menighedsrådets økonomiske situation samt at deltage ved budgetlægning og relevante møder i provstiet. Derudover kommer naturligvis forskellige ad hoc-opgaver igennem året. Vores fornemste opgave i menighedsrådet er at bevare et godt arbejdsmiljø for præst og kirkebetjening samt at få Nørre Aaby Sogn til at blomstre med kirkelige aktiviteter for menigheden, så alle kan føle sig godt tilpas. Arbejdet i menighedsrådet er for mig meget givende, og jeg regner bestemt med at stille op igen ved næste valg. Vibeke Brøns Sund 3

4 Modstandsbevægelsen i Nørre Aaby I foråret 2015 er der to vigtige datoer i Danmarkshistorien, som bør mindes. Den første var en sorgens dag, hvor vi græd i Danmark. For 75 år siden, den 9. april 1940, blev Danmark besat af tyskerne. Det blev begyndelsen til det, vi senere kaldte de 5 forbandede år. Den anden dato var en glædens dag, hvor alle i Danmark sang og dansede. For 70 år siden, den 5. maj 1945, lød frihedsbudskabet i radioen. Tyskerne havde kapituleret overfor englænderne. Danmark var atter frit. Jeg er i den anledning blevet bedt om at skrive et par ord omkring forholdene i Nørre Aaby under krigen. Jeg har fundet forskellige notater på vort Lokalarkiv, hvoraf jeg kort vil nævne enkelte. Danskheden under besættelsen Lige efter besættelsen voksede den usynlige modstand, bl. a. fik alsangstævner den helt store tilslutning. Disse fandt for Nørre Aabys vedkommende sted i Præstegårdshaven, i Idrætsparken og senere på torvet (Østergade 1). Alsangen blev ledet af førstelærer på Kommuneskolen J. Andkjær Jensen. Ved det første stævne i august 1940 i Præstegårdshaven var mødt mennesker. Pastor Andersen udtalte, at sangen er et vidunderligt middel for fællesskabet, den forener, og så længe den danske folkesang lyder, skal det danske folk leve. For at styrke sammenholdet og danskheden Modstandsfolk ved Danavej 2 Emil Bækkelund, Henning Sohn, ukendt, ukendt, Alfred Damsbo Hansen, Harald Sørensen, Jørgen Westh. Englænderne modtages ved torvet i Østergade. yderligere stiftedes i september 1940 Vestfyns Ungdomsvirke, som fik tilslutning fra mange forskellige foreninger. Forstander Gaarde fra Vesterdal Højskole satte som formand gang i forskellige arrangementer. I 1942 opførtes i Nørre Aaby Præstegårdshave Kaj Munks skuespil Niels Ebbesen for ca. 700 mennesker. I januar 1943 dannedes en studiegruppe i Nørre Aaby med navnet RINGEN. Denne gruppe omdelte et illegalt blad til medlemmer og andre, der var imod tyskernes besættelse. Senere foranledigede direktør Poul la Cour Brandt fra isfabriken på Danavej, som leder af studiekredsen, at omdelingen af det illegale blad overgik til postbud Laurits Jensen, som trofast helt til krigens slutning tog bladene med på sin ordinære postrute, hvilket på ingen måde var risikofrit. Modstandsbevægelsen i Nørre Aaby Fra 1943 mærkede befolkningen i Nørre Aaby mere til krigens alvor. Uhyggestemningen bredte sig, når man kunne høre de engelske og amerikanske bombemaskiner flyve hen over byen på vej mod Nordtyskland. Man kunne også se ildskæret fra de brændende byer, når bomberne var kastet over Flensborg, Kiel og andre byer. I slutningen af januar 1944 ønskede en del af studiegruppen RINGEN en mere aktiv indsats. Derfor blev der dannet en egentlig modstandsgruppe på 6 personer. Realskolelærer Gunnar Olsen (leder), dyrlæge Jørgen Westh, direktør Poul Brandt, portør Johs. Aagaard, realskolelærer Erik Nørgaard og ekspedient Henning Sohn. Nørgaard, Sohn og Aagaard dannede sprængningsgruppen. Jørgen Westh fik forbindelse med en dygtig militærmand, Ole Justesen, der var leder af modstandsbevægelsen på Vestfyn. Han gav sprængningsgruppen undervisning i sprængstoffer og våbenbrug. Westh forblev resten af krigen forbindelsesled mellem gruppen og Ole Justesen fra modstandsbevægelsens hovedkvarter på Niels Byskov Ovesens gård på Valdemarsvej i Staurby. Herfra skaffedes også de nødvendige våben og sprængstoffer. I september 1944 rejste Gunnar Olsen til Glamsbjerg. Poul Brandt overtog ledelsen af modstandsbevægelsen i Nørre Aaby. Herefter bestod gruppen af 5 personer men blev udvidet til 10 personer på grund af de mange aktiviteter. Opgaverne var mange. 27 jernbanesprængninger, deltagelse i våbenmodtagelse nedkastet af engelske flyvemaskiner (herunder deltagelse i den mislykkede nedkastning Udby-affæren, hvor andre bevæbnede modstandsfolk faldt i baghold, og måtte skyde sig fri, hvorved 2 tyske soldater mistede livet). Gruppen havde ingen faste mødesteder man tog ingen chancer. Gruppen havde våbendepot på den nu nedlagte asfaltfabrik på Rønnevej (lige overfor Industrivej). Senere opbevaredes våbnene i Præstegårdshaven og på Kapellets loft. Sognepræst Kristian Andersen var meget velvillig indstillet overfor modstandsbevægelsen. Det gamle loft var også stedet, hvor man rensede våbnene og forberedte sprængstoffer til nattens sabotage. Det gamle kapel er nu nedrevet, men lå lige ud for korenden af kirken. Enkelte rapporter fra december 1944 og marts 1945: Kort før jul 1944 hentede Westh og Nørgaard tre maskinpistoler i Staurby. De blev opbevaret hos Sohn til efter jul. Niels Byskov Ovesen fra Staurby kom og gav instruktion. Materiellet blev derefter anbragt på Kapellets loft. Værkfører Chr. Fabrin kopierede de originale nøgler til Kapellet på sin arbejdsplads cykelfabriken Grand. Den 2. januar 1945 blev det meddelt, at det var ønskeligt at vi sprængte banen. Bomben monteredes hos Aagaard. Efter forslag fra Nørgaard kobledes sprængningen af begge spor sammen. Pga. sidste persontogs udeblivelse måtte sprængningen udsættes til næste aften. Den 3. januar 1945 sprængtes banen mellem Nørre Aaby og Kauslunde. Den 29. marts 1945 hentede Westh fem karabiner og ny forsyning af sprængstoffer og Aagaard og Ernst Danielsen skjulte dem i Præstegårdshaven. Om natten blev materialet bragt til Kapellets loft af Aagaard, Danielsen, Sohn og Nørgaard. Næste nat forsøgte de en jernbanesprængning i nærheden af Ejby. Aktionen blev opdaget, og der fløjtedes alarm på hele jernbanelinien. Endnu et forsøg samme nat mislykkes også. Der skulle altid 4 modstandsmænd til en sprængning. To skulle lægge sprængstoffet, og de var bevæbnet med pistoler. To skulle holde vagt, og de var bevæbnet med maskinpistoler. Banelinien blev i sidste del af krigen bevogtet af tyske soldater, der gik to og to med 100 meters mellemrum. I Nørre Aaby var de tyske soldater indkvarteret på Teknisk Skole (Rønnevej 2) og på Friskolen (Nørre Aaby Efterskole). Befrielsen Sidst i april 1945 var man klar over, at befrielsen ville komme inden for kort tid. Modstandsbevægelsen indkaldte flere medlemmer, der i første omgang blev holdt i reserve. Man var klar over, at der var mange opgaver, der skulle løses, når budskabet kom. Vi må huske på, at der hverken var dansk militær eller politi. Modstandsbevægelsen skulle i starten varetage disse opgaver. Gruppen var samlet til møde hos Brandt, da meddelelsen om kapitulationen kom i radioen. Man enedes om straks at hente våbenlageret fra Kapellet og oprette hovedkvarter på fabrikken på Danavej. Kl den 5. maj kom ordren til at foretage arrestationer af tyskvenlige personer. En opgave, der tog det meste af dagen. Alle blev bragt til Danavej. Da frihedsbudskabet den 4. maj 1945 om aftenen blev meddelt i radioen, strømmede folk ud på gaderne og gik syngende og glade til Torvet. Her talte førstelærer Andkjær Jensen, og man sluttede med at synge Der er et yndigt land. Henning Mejer Mortensen 4

5 Carl Nielsen - karriere og ægteskab (Fortsat ) På konservatoriet modtog Carl Nielsen (CN) først og fremmest undervisning i violinspil men også i klaverspil samt i musikteori og -historie. Hans komponistdrømme forstærkedes af den teoretiske undervisning, som interesserede ham meget. Hans musikalske baggrund kom ham også til gode. Han syslede nok allerede i konservatorietiden med forskellige kompositioner. I København fik han en stor omgangskreds på grund af sit vindende væsen. Sjov var han også og kunne finde på at leje en hest og ride rundt for at besøge sine venner. Han var hele livet glad for kvinder - og de for ham! Efter 3 år - i bestod han eksamen, og nu begyndte han for alvor sin komponistkarriere. For at tjene til føden spillede han i Tivolis orkester, som i 1888 opførte hans Lille suite for strygere. Det blev hans første store succes. Den unge Nielsen, som selv spillede i violingruppen, blev trukket frem for at modtage publikums hyldest, og én af satserne måtte gentages. Kort efter blev suiten gentaget i Odense med komponisten selv som dirigent. Han ville vise dem derhjemme, at han havde været værd at satse på. Året efter konkurrerede han sig til en plads som anden-violinist i Det kongelige Kapel. En stilling han bestred i 16 år. Lønnen var ikke særlig god, så han måtte supplere den med undervisning, men han begyndte også at modtage indtægter for sine kompositioner. Som hos andre kunstnere stod nu en udlandsrejse på ønskelisten - man måtte ud at hente inspiration, møde andre kunstnere og skaffe sig gode kontakter. Heldigvis modtog han snart et rejselegat, tog orlov fra orkestret og drog på sin første omfattende Europarejse - 25 år gammel. Første stop var Tyskland, hvor han bl.a. oplevede Wagners musik og traf den finske komponist Jean Sibelius. CN s ambition var at slå sit navn fast i det store musikland, men det lykkedes nu ikke helt i hans egen levetid. Næste stop var Paris - kærlighedens by. Her traf han Anne Marie Brodersen (AM) - en meget ambitiøs dansk billedhugger fra Koldingegnen. Hun var opvokset på en stor gård og viste allerede som barn kunstneriske evner, idet hun yndede at forme dyr af ler, som hun selv gravede op i marken. Hun måtte som ung kvinde kæmpe med sine forældre for at få lov til at rejse til København og modtage undervisning, men det lykkedes, og hun blev en dygtig og meget produktiv billedhugger. I dag er hun mest kendt for 3 bronzedøre i Ribe domkirke og rytterstatuen af Christian IX på Christiansborg ridebane. CNs og Anne Maries møde i Paris i 1891 blev skelsættende. De forelskede sig og ville straks giftes. Den lovformelige vielse fandt sted i Firenze på deres bryllupsrejse til Italien kort efter. Her rejste de rundt, til pengene var brugt, og de måtte låne til hjemrejsen på et konsulat! Hjemme i København boe- de de først i en lille lejlighed i Nyhavn - og flyttede i årenes løb en del gange. Under én af flytningerne, hvor CN baksede med et flygel, pådrog han sig et hjerteanfald og døjede herefter med dårligt hjerte resten af liver. Hurtigt kom 3 børn til: Irmelin, Anne Marie (Søs) og den længe ønskede søn Hans Børge. Sidstnævnte fik ulykkeligvis som lille meningitis og blev for resten af livet handicappet. I begyndelsen var ægteparrets økonomi stram. Da AM ikke havde tænkt sig at blive hjemmegående husmor men fortsatte sin karriere, måtte der hyres tjeneste- og barnepiger, lejes atelier osv. Stor selskabelighed var der også, da det var vigtigt for ægteparret at omgås de rigtige mennesker og dyrke de bedste forbindelser. Ofte var de på studie- og arbejdsrejser i ind- og udland, og børnene måtte sættes i pleje eller passes af tjenestefolkene. Men Både CN og AM ville det bedste for deres børn. De fandt den bedste skole til dem, og i ferierne var der havbade og cykelture på programmet, eller man stod på ski i Norge. Man havde en tro på, at friluftsliv og motion var sundt, så i hjemmet var der morgengymnastik, og i stuen var en trapez ophængt! CN komponerede nu sine første symfonier, operaerne Saul og David og Maskerade, mange danske sange o.m.a. Han kom på finansloven og modtog årlig statssstøtte, fik kontrakt med musikforlaget Wilhelm Hansen og gode indtægter derfra. AM solgte efterhånden også godt af sine værker, så økonomien bedredes - men ægteskabet knagede Det var svært for CN, når AM f.eks. i månedsvis stod i Athen og kopierede græske statuer. Både han og børnene savnede hende. Hun var perfektionist i sin kunst - og også hendes ægteskab skulle være perfekt, så da hun opdagede, at det ikke var tilfældet, og at CN havde været hende utro og værst af alt havde haft et årelangt forhold til børnenes guvernante, gik det ikke længere. Efter lange overvejelser indgav parret ansøgning om separation, hvilket blev bevilliget i 1919 Carl Nielsen og hustruen Anne Marie. Foto: Carl Nielsen Museet/Odense Bys Museer. Vi (fynboer ikke mindst) har vel vore forskellige indfaldsvinkler til CN s musik. Én af mine går tilbage til 1950 erne, hvor en flok børn og voksne var samlet i et privat hjem efter en elevkoncert på Nørre Aaby Hotel arrangeret af byens kendte spillelærerinde, frk. Andersen. Efter kaffedrikningen satte sidstnævnte (som også var organist i Balslev) sig til klaveret - hun ville lære os en ny melodi til en kendt salme. Hun spillede, og vi sang stående omkring klaveret CNs melodi til Min Jesus lad mit hjerte få. Han komponerede den i 1914, men den var ny for os dengang. Vi blev alle grebet af frk. Andersens begejstring for melodien og af stemningen i det hele taget. Det blev sådan en stjernestund, som man aldrig glemte. Siden opdagede jeg, at CN også brugte melodien som tema i sidste sats af sin blæserkvintet. Den er helt fantastisk og kan opleves i Nørre Aaby kirke den 11. april - se annonce andetsteds i bladet. Kom og hør! Hanne Vibeke Nielsen Carl Nielsen med familie. Foto: Carl Nielsen Museet/Odense Bys Museer. (Slutter i næste nummer) 5

6 Det sker i sognet Pensionistudflugt for sognets pensionister onsdag den 10. juni 2015 Udflugten i år bliver på Fyn. Vi kører mod Odense. Opsamlingen starter kl ved Bøgeparken, Kongshøj og Solvænget (Solgården). Turen begynder kl ved Solgården. Herfra køres til Nørre Lyndelse, hvor vi skal se Carl Nielsens barndomshjem. Det er dagen efter, man har fejret 150-året for hans fødsel. Læs de meget spændende artikler, som Hanne Vibeke Nielsen har skrevet både i dette og det forrige kirkeblad. Carl Nielsens barndomshjem. Foto: Carl Nielsen Museet/Odense Bys Museer Efter besøget i Nørre Lyndelse går turen til Fangel Kro, hvor vi drikker eftermiddagskaffen. Derefter kører vi til Sanderum Kirke, hvor vi skal se den flotte kirke med de spændende kalkmalerier. Her vil en guide fortælle om kirkens historie og de mange kalkmalerier. Vi skal også have noget at spise, så på hjemvejen gør vi holdt ved Mørkenborg Kro, hvor de står klar med en to-retters menu. Efter midddagen kører vi tilbage til Nørre Aaby, hvor vi forventer at være ca. kl Før middagen bliver der mulighed for bestilling og betaling af drikkevarer samt betaling af turen, som koster 150 kr. Man kan tilmelde sig straks, når omtalen i kirkebladet er studeret. Der kommer en kort annonce i Ugeavisen Vestfyn i maj måned. Den kan også ses på Med venlig hilsen Nørre Aaby Menighedsråd. Tur- og arrangementsudvalget. Tilmelding kan ske til: Anna Nyholm på mail eller Poul Strandgaard på mail Anna Nyholm Kollekt: Friluftsgudstjenesten: N dolage Søndag den 10. maj kl befrielsesgudstjeneste. For 70 år siden blev vores land befriet fra krig og fremmedherredømme. Forår og Danmark frit Danmarks befrielse den 5. maj 1945, 70 år siden, men stadig værd at huske på og markere. Det vil vi i Nørre Aaby kirke søndag den 10. maj. Sankthansaften på engen ved præstegårdshaven tirsdag den 23. juni kl Velkomst - Fællessang - Kaffe Snobrødsbagning for børnene. kl Bålet tændes og mere fællessang. Snobrødspinde til børnene bedes medbragt. Medbring også gerne en klapstol. PS. Hvis vejret er dårligt, rykker vi ind i Sognehuset. VELKOMMEN! Nørre Aaby Menighedsråd Friluftsgudstjeneste den 7. juni kl Efter gudstjenesten er der grillaften (helstegt pattegris) på præstegårdsengen i Nørre Aaby. Amanda Jazzband medvirker ved gudstjenesten. Der vil være bænke og træstole. Medbring evt. selv en pude eller klapstol. Efter gudstjenesten vil der blive samlet ind til N dolage i Tanzania. Grillkød og brød koster 30 kr, øl og vand koster 10 kr. Medbring selv salat eller lignende samt tallerkener og bestik til grillaftenen. Mulighed for kirkebil: Bestil senest dagen før hos Middelfart Taxa på tlf.: Parkeringsmuligheder: Omkring præstegården Nørre Aaby Menighedsråd Gudstjenester i påsken: Palmesøndag den 29. marts: Gudstjeneste kl i Nørre Aaby Kirke. Skærtorsdag den 2. april: Nadvergudstjeneste kl i Nørre Aaby Kirke. Derefter er der nadver/aftensmad i sognehuset. Middagen koster 50 kr. Langfredag den 3. april: Liturgisk gudstjeneste kl i Nørre Aaby Kirke. Anitta (sang), Inge Birgitte (violin) og Peter (orgel) vil opføre uddrag af Pergolesis Stabat Mater. Påskedag den 5. april: Festgustjeneste kl i Nørre Aaby Kirke. 2. påskedag den 6. april: Gudstjeneste kl i Nørre Aaby Kirke. Gudstjenester på Kongshøjcenteret Tirsdage kl marts Hanne Drejer 21. april Anne Marie Krogh 12. maj Vita Andreasen altergang 2. juni Anne Marie Krogh 23. juni Anne Marie Krogh Middelfartkor med friske forårsklange Choir Please Middelfartkoret Choir Please medbringer en frisk buket forårsklange til koncerten i Nørre Aaby Kirke torsdag den 7. maj kl Choir Please er med sine kun 15 år på bagen byens yngste rytmiske kor. Det dirigeres af Hans-Henrik Skieller. Repertoiret favner bl.a. musik af Duke Ellington, David Bowie, Sebastian og Michael Jackson. Læs mere om koret på Cykeltur Årets cykeltur finder i år sted den 28. maj kl Vi begynder ved sognehuset. Så find jernhesten frem og følg med os ud i det blå. Der vil være tid til kaffe og fællessang undervejs. Foredrag i sognehuset Tirsdag den 14. april kl Leif Vestergård fortæller om de kristne i Palæstina. Foredraget er arrangeret i samarbejde med KFUM&K på Vestfyn. 6

7 Siden sidst Døbte: Victor Juul Andersen Mathilde Lentz Merle Marie Glensdorf Filippa Kejling Ryborg Vincent Roed Clayton Thit Agnes Kjær Rasmussen Frey Kronborg Kruse Ida Haagh Halkjær Begravede og bisatte: John Kjeldsen Gunnar Bjerre Bent Erik Yndgaard Jørli Bøgholm Larsen Tove Nielsen Else Gredal Braüner Bodil Elisabeth Larsen Gerda Katrine Larsen Kurt Pihl Jørgensen Ib Verner Henriksen Else Plats Karin Birthe Hansen Gerda Hansen Erik Otto Jensen Robert Larsen Else Petersen Hvor skal vi henvende os? Ved fødsel: Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen. Har der medvirket jordemoder ved fødslen, behøver forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på senest 14 dage efter fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest 14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i Statsforvaltningen. Ved dåb: Aftales med sognepræsten og finder normalt sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have navn, før de bliver 6 måneder. Ved bryllup: Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan foretages, påkræves en prøvelsesattest, som udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattetsen må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest. Ved dødsfald: Meddeles snarst muligt til sognepræsten. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller bisættelse. Sjælesorgssamtaler: Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og sted. ADRESSER Sognepræst: Anne Marie Krogh, Præstegårdsvej 11, 5580 Nørre Aaby. Tlf.: Træffes bedst kl , undtagen mandag. Nørre Aaby Kirkes hjemmeside: Menighedsrådsformand: Poul Strandgaard, Aabylundvænget 5, 5580 Nørre Aaby mobil: Graver: Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre Aaby Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl på kirkegårdens telefon: Organist: Peter Martin Møberg, Brovejen th., 5500 Middelfart Tlf.: Kirkesanger: Anitta Nielsen, Tallerupvej 52, 5690 Tommerup St. Tlf.: Kirkeværge: Georg Göhns, Nøddelunden 36, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kasserer: Vibeke Brøns Sund Kongeløkken 21, 5580 Nørre Aaby Tlf.: Kirkebil: Man skal senest dagen før bestille en taxa hos Middelfart Taxa på tlf.: Nørre Aaby Menighedsråd Menighedsrådets medlemmer: Formand og kontaktperson: Poul Strandgaard tlf Næstformand: Anna Nyholm tlf Kirkeværge: Georg Göhns tlf Kasserer: Vibeke Brøns Sund tlf Medlem: Solveig Dam Jensen tlf Medlem: Lis Bille Göhns tlf.: Medlem, fmd. for det stående udvalg: Lars Davidsen tlf , mobil Sognepræst: Anne Marie Krogh, tlf

8 KALENDER 29. marts 30. august 2015 Til opslagstavlen 29. marts Kl Palmesøndag 2. april Kl Skærtorsdag Gudstjeneste med nadver og efterfølgende fællesspisning i Sognehuset 3. april Kl Langfredag Liturgisk gudstjeneste 5. april Kl Påskedag Festgudstjeneste 6. april Kl påskedag 11. april Kl Koncert med Carion 12. april Kl , søndag efter påske 14. april Kl Foredrag ved Leif Vestergaard 19. april Kl s. e.påske Hanne Drejer 26. april Kl s. e. påske 1. maj Kl og kl Konfirmation 3. maj Kl Konfirmation 7. maj Kl Koncert med Choir Please 10. maj Kl Befrielsesgudstjeneste 14. maj Kl Kristi himmelfart 17. maj Kl maj Kl Pinsedag Champagne og kransekage 25. maj Kl pinsedag 31. maj Kl Trinitatis søndag 7. juni Kl søndag efter trinitatis Friluftsgudstjeneste med jazz-musik og efterfølgende grill-aften 14. juni Kl s. e. trinitatis 21. juni Kl s. e. trinitatis 23. juni Kl Sankt Hans aften på præstegårdsengen 28. juni Kl s. e. trinitatis 5. juli Kl s. e. trinitatis 12. juli Kl s. e. trinitatis 19. juli Kl s. e. trinitatis Hanne Drejer 26. juli Kl s. e. trinitatis Hanne Drejer 2. august Kl s. e. trinitatis Hanne Drejer 9. august Kl s. e. trinitatis kirkekaffe i våbenhuset 16. august Kl s. e.trinitatis Hanne Drejer 23. august Kl s. e. trinitatis kirkekaffe i våbenhuset 30. august Kl s. e.trinitatis kirkekaffe i våbenhuset Forårskoncert med Carion i Nørre Aaby Kirke Lørdag den 11. april kl Carl Nielsens jubilæumsår vil blive markeret ved forskellige lejligheder her i Nørre Aaby Kirke. Således også ved denne koncert med det danske ensemble Carion. Carion vil udover Carl Nielsens blæsekvintet også spille en række andre værker, som er inspireret af folkemusikken. Carion er en internationelt berømt blæserkvintet, som har vundet flere priser blandt andet DR s kammer musikkonkurrence i De præsenterer musikken for blæserkvintet på en helt ny måde. De sidder ikke stille og spiller på deres instrumenter men forsøger at synliggøre musikkens opbygning gennem deres bevægelser og mimik, medens de interagerer med hinanden og med publikum. Vi håber mange vil komme og høre denne helt særlige koncert med Carion. Vi er på Facebook Klik ind på Nr.AabyKirke og vælg synes godt om! Så vil man få opdateringer om kirketider og arrangementer ved kirken. Man vil også kunne se billeder fra tidligere begivenheder. KIRKE OG SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt. Kirkeblads-udvalget: Anne Marie Krogh, Hanne Vibeke Nielsen, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard og Peter Møberg. Næste nummer udkommer til september Stof til Det sker i Sognet sendes til Peter Møberg på mail: Deadline: 26. juli Ansvarshavende redaktør: Peter Møberg 8

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere