Brændstofoptimering. Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændstofoptimering. Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712"

Transkript

1 Brændstofoptimering Bachelorprojekt Udarbejdet af: Morten Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712 Å r h u s M a s k i n m e s t e r s k o l e D e c e m b e r

2 Projekt titel: Projekt type: Udarbejdet af: Studie nummer: Klasse: Fagområde: Uddannelse: Uddannelse institution: Afleverings dato: Antal anslag: Normal sider: Vejleder: Praktikvirksomhed: Brændstofoptimering Bachelorprojekt. A09538 og V08712 A- klasse 6 Semester Maritime fag, maskinlære, el- teknik og organisation Maskinmesteruddannelsen Aarhus Maskinmesterskole 19. december ,3 sider af anslag Niels Ole Birkelund TUG Malta Ltd. Forside billede: Udarbejdet af: Morten Guldberg Mikkel Duus Povlsen Side 2 af 72

3 Abstract The report is based upon an internship at the Maltese Tugboat company, Tug Malta. The report describes the various factors affecting fuel consumption, the equipment used to monitor fuel consumption and new legislative concerns regarding preservation of the environment. The first part of the report is based upon three cases. These cases analyses the different operational patterns of a tugboat, harbor use and offshore use. The cases are based upon data from one of the tugs in Tug Malta s fleet, which has a fuel monitoring system. The cases seek to uncover a basis for fuel savings using this equipment and evaluate if investments should be made into installing the fuel monitoring system on the other tugs in the fleet. The cases conclude that there will be some economical savings in harbor use, if certain parameters are met. These parameters include reinstalling the monitoring panel in the tug masters line of sight, as well as a general instruction to the crew, in the use and principals of the system and how fuel savings could be attained. Bigger savings could be attained in the longer offshore trips. These trips have longer transit times, where the boat travel unloaded, in the sense of the ship is only moving its own weight. The cases regarding offshore use, shows that there will be an economic benefit in choosing a speed where the consumption is optimum. At a certain point of acceleration, the boat velocity is stalling when applying throttle. These cases shows that if a speed was selected before this phenomenon occurs a quantity of fuel is saved, without compromising the overall cost of the trip. The report furthermore describes the use of LNG technology in relation to the tug business and evaluates its use in this context. An economic perspective is used, describing the payback period of an investment of this sort. The investment will have a payback period of approximately 8 years. The investment is complicated by the lack of bunkering possibilities. The report also describe the use of hybrid technology in tugs, this technology optimizes consumption, as it seeks to keep generators and main engines at their most efficient consumption per kilowatt- hour. This is done through the use of an electrical motor/generator coupled at the shaft between the main engine and the thruster. The tug essentially runs on electrical power when it is transiting or idling, decreasing consumption by 30 %. This technology can be used with LNG or conventional diesel propulsion and the payback period is analyzed, to show when the large investment will be economically feasible. A LNG hybrid will have a payback period of 15 years and a diesel hybrid will Side 3 af 72

4 have a payback period of 20 years both scenarios compared to a conventional diesel powered tug. These large payback periods are due to the early stage of the technology, it is expected that the payback period will be more favorable as more investments will be made in technologies in the future. Side 4 af 72

5 Indhold ABSTRACT... 3 FORORD... 7 OM TUG MALTA... 7 PROJEKTET... 8 INDLEDNING... 9 FORMÅL... 9 PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNINGER USIKKERHEDER KAPACITET TIL OFFSHORE OPGAVER ST. ELMO SPINOLA ENGINEI SYSTEMET BRUG AF ENGINEI ERFARINGER MED ENGINEI TUG MALTAS ERFARINGER INTRODUKTION TIL CASES BØLGEMUREN AFLØNNING AF PERSONALE OG BRÆNDSTOF OMKOSTNINGER KRAV TIL UDLEDNINGER ENERGI EFFEKTIVITET Hvad er EEDI SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan RELEVANT FOR VIRKSOMHEDEN CASE 1 - ANALYSE AF HAVNEBRUG HAVNEBRUG CASE 2 - TUNESIEN EKSEMPEL PÅ BESPARELSE CASE 3 - PALERMO EKSEMPEL PÅ BESPARELSE DELKONKLUSION HAVNEBRUG OFFSHORE TURE ALTERNATIVE FREMDRIVNINGS METODER Side 5 af 72

6 LNG NATURGASSENS SAMMENSÆTNING LNG produktion UDBUD AF LNG SIKKERHED MASKINRUMMETS INDRETNING Gas sikkert maskinrum: Emergency Shutdown maskinrum: Forhold omkring tankene FORBRÆNDINGSMOTOR MED LNG ØKONOMI Tilbagebetaling Brændstof forbrug og priser Kursus og efteruddannelse Vedligehold Indkøb OPERATIONS RÆKKEVIDDE DELKONKLUSION LNG HYBRID TEKNOLOGI PRINCIP Diesel- elektrisk Det rene hybridkoncept ØKONOMI ANALYSE INDKØB DELKONKLUSION HOVEDKONKLUSION PÅ KORT SIGT PÅ LANG SIGT LNG Hybrid teknologi EFTERSKRIFT OG PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE FIGUR HENVISNINGER KILDER BILAGSLISTE Side 6 af 72

7 Forord Projektet tager udgangspunkt i praktikperioden fra den 20. august 2012 til den 26. oktober Praktikken blev afholdt ved firmaet Tug Malta, som er et privat ejet slæbebådsrederi på Malta. Rederiet er ejet af et større italiensk slæbebådsrederi, Rimorchiatori Riuniti. Følgende afsnit er skrevet som en introduktion til virksomheden, som er omdrejningspunktet for rapporten. I dette afsnit nævnes ting som er af interesse i forhold til opgaven og søger at give en baggrundsviden om virksomheden for at lette forståelsen for visse forhold i projektet. Om Tug Malta Rederiet råder over 8 slæbebåde, af forskellige årgange og trækkræft. Rederiet er derfor godt stillet i forhold til de opgaver som bådende kan forvente at få i havnen. På grund af de to seneste tilføjelser til flåden, er rederiet begyndt at bevæge sig ind på offshore markedet. Disse offshore job, er typisk af længere varighed og kræver mere af besætningens certifikater, samt skibets tilstand. De to nye tilføjelser til flåden, M/T Spinola samt M/T St. Elmo, disse to vil være omdrejningspunktet i denne rapport. Slæbebådene ligger to forskellige steder på Malta, i Marsaxlokk samt Marsa. Bådende der ligger i Marsaxlokk, ligger i container terminalen også kaldet Freeport. Her ligger typisk 3 både, som assisterer containerskibene der skal ind og ud af terminalen, samt olietankerne, som ligeledes ligger i nærheden af Freeport. I Marsa ligger vedligeholdelsesafdelingen og værkstedet. Der udføres på denne måde service og reparationer på de både der ligger her. Besætningen på havneopgaverne, udgøres typisk af en 3 mands besætning. En motormand, en dæksmand samt en skipper. Skipperen samt dæksmanden er typisk matroser af baggrund. Enkelte af dæksmændene har også baggrund som håndværkere fra jern og metal branchen. Skipperen har et kursus i at betjene en slæbebåd. Dette kursus/certifikat er begrænset til brug i havnen, samt et vist antal sømil uden for indsejlingen til havnen. Motormanden har typisk ligeledes en håndværksmæssig baggrund og har fået et kursus i de enkelte slæbebåde. Side 7 af 72

8 På de længere offshore jobs er det derfor nødvendigt at kalde en besætning ind med de nødvendige kvalifikationer. Enkelte af skipperne er uddannet og certificeret til at sejle vagt på åbent hav, og anvendes derfor også til offshore turene. På de længere ture skal der en maskinmester med, som er STCW certificeret til at kunne indgå i en besætning som maskinchef. Disse maskinchefer udlånes til Tug Malta, af det italienske moderselskab. Virksomheden er organiseret under to forskellige afdelinger under en administration. De to afdelinger er henholdsvis en teknisk afdeling, samt en operations afdelingen. Teknisk afdeling administrerer det daglige vedligehold, reparationer samt ombygninger. Operationsafdelingen administrerer chartring af bådende, samt formidling af opgaverne til besætningerne. Projektet Projektet er baseret på indsamlet viden samt samtaler med den tekniske ledelse i firmaet, gennem denne empiri, er grundlaget for det udarbejdede projekt. Gennem forløbet har vi mødt en masse åbenhed og velvilje i forhold til de emner vi selv gerne vil arbejde med. Vi vil gerne takke Tug Malta, og den tekniske ledelse, som har været utroligt behjælpelige med fremskaffelse af informationer samt at tage sig tid til at sætte os ind i alle dele af virksomhedens opbygning. Side 8 af 72

9 Indledning I dette projekt, undersøges mulighederne for en besparelse i brændstofforbrug på slæbebådene. Der anvendes Marine Gas Oil 1 ombord på skibene, dette brændstof er dyrt, og enhver besparelse mulig, bør derfor søges. I rapporten søges det at finde en besparelse ved hjælp af udstyr der findes ombord på St. Elmo, vi vil derudover perspektivere til fremtidige teknologier som vil kunne være besparende for slæbebåde. De fremtidige teknologier vil vi analysere, vurdere deres brugbarhed samt vurdere rentabiliteten i forhold til slæbebådsvirksomheden, Tug Malta. Analysen af driftstilstandene for bådene, er optegnet ved hjælp af brændstof- overvågningssystemet Enginei, som er udviklet af det britiske firma Royston Limited. Dette system har vi haft fri adgang til under hele semestret og dette anvendes til at eftervise en tendens til overforbrug for derved at lave et overslag på en mulig besparelse. I denne rapport fokuseres der på de længere offshore ture, som typisk indeholder længere transit ture til og fra slæbeopgavens sted, samt brug i havnen. Formål Formålet med dette projekt jf. undervisningsplanen for modul 31, Bachelorprojekt er: Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaring, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester. Den studerende skal tilegne sig en særlig indsigt i et emne, område eller problem og skal gennem projektarbejdet lære systematisk problemformulering og problembehandling samt indsamling og analyse af datamateriale, herunder relevante resultater fra forskning og udvikling 2 1 refereres til som MGO i resten af rapporten 2 Kilde 3 Side 9 af 72

10 Problemstilling Tug Maltas kompetencer har hovedsageligt bestået i at assistere skibe der er på vej i havn, eller på vej ud af havnen. I det seneste år har firmaet udvidet horisonten og er begyndt at træde ind i offshore industrien. Til dette formål har de to skibe, M/T St. Elmo og M/T Spinola. På deres seneste tilføjelse til flåden, St. Elmo, er der etableret et system til overvågning af brændstofforbruget. Dette system blev installeret som en test. Firmaet har ikke fundet anvendelse for systemet i dagligdagen. I projektgruppen er holdningen at dette system kan udnyttes bedre, og ønsker at evaluere om det skal eftermonteres på andre både i virksomheden og vurdere brugen af det i henhold til havne- og offshoreopgaver. Vi vil derudover, undersøge om fremtidige teknologier på området kunne være økonomisk attraktive for virksomheden. Yderligere vil vi i rapporten undersøge om der kan opnås en besparelse, ved brug af brændstofovervågningssystemet. Vi vil undersøge hvilke teknologier der kunne overvejes til nye slæbebåde på længere sigt og evaluere deres fordele og ulemper. Miljølovgivningen på området vil også blive behandlet i rapporten og lovgivnings indflydelse på området. Problemformulering På baggrund af ovenstående problem stilling har vi udarbejdet følgende problem formulering: Hvordan kan brændstofforbruget optimeres til virksomhedens aktiviteter, på kort og lang sigt? Metode Vi har gennem vores praktikperiode arbejdet ved slæbebådene i hele perioden. Her har vi fået de grundlæggende oplysninger om slæbebådenes maskineri og funktioner. Vi har desuden haft adgang til alt dokumentationen der omhandler disse. Ud fra denne dokumentation, har vi skabt os et overblik over hvilke emner der var interessante i forhold til projekt emnet. Efter praktikkens afslutning, har vi haft løbende kontakt med virksomheden, som har været meget villige til at svare på vores spørgsmål. Vi har haft fri adgang til brændstof- overvågningssystemet, EngineI. Hvert andet år afholdes en konference for virksomheder, som beskæftiger sig med bugser og bjærgning. Under disse konferencer, bliver der afholdt seminarer og foredrag, der fortæller om Side 10 af 72

11 hvad der rører sig i branchen. Disse foredrag afholdes som oftest af de større aktører på markedet. Efter disse konferencer, får deltagende virksomheder udleveret en mappe, med et referat af alle disse foredrag og seminarer og dette materiale har vi haft adgang til under praktikforløbet. Disse materialer samt de ansatte hos Tug Malta, har dannet den grundlæggende forståelse for hvad der rører sig i slæbebådsbranchen. Efterfølgende har vi søgt yderligere informationer på internettet for at udbygge og forstærke vores grundlæggende viden. Foruden konference materialerne, vil der blive søgt data fra internettet. Her kan være stor kvalitetsforskel i de sider der kan gøres brug af, og derfor er denne type viden indsamling kun gjort som supplerende, til grundlæggende viden fra studiet.. Der er søgt viden fundet i lærebøger, der er anskaffet i forbindelse med Maskinmester uddannelsen på Århus Maskinmesterskole. Disse bøger vurderes som værende almen kendte blandt Maskinmestre og Ingeniører, hvorfor kilderne anses for at være troværdige. De anvendte bøger og andre kilder vil kunne findes i projektets litteraturhenvisning. Side 11 af 72

12 Afgrænsninger Tug Malta modtager løbende forespørgsler på slæbebåde til længerevarende slæbeopgaver, væk fra Maltas kyster. Disse slæbeopgaver kaldes i denne rapport, samt internt i virksomheden, for offshore ture. Målet med disse ture er enormt varierende, da de rækker over længerevarende slæbeopgaver til bugsering/fastholdelse af nødstedte skibe. På grund af den meget varierende natur af opgaverne, fastlægger der ikke tariffer for opgørelse af disse ydelser. Prissætningen, sker ud fra en risiko analyse udført af virksomheden. Drejer opgaven sig eksempelvis om et nødstedt skib der skal bruge assistance, vil udbyderen af opgaven typisk betale slæbebådens udgifter i forbindelse med transport til stedet. Dette gøres for at sikre at skibet når hurtigst muligt frem. Der er på denne måde ingen økonomisk fordel for slæbebådsrederierne, i at sejle langsommere til stedet, da en forudsætning for kontrakten er den korteste mulige transport tid. Opgaven er derimod rettet imod de offshore ture, hvor slæbebåden er rekvireret til en opgave, hvor er kun betales for det udførte arbejde og ikke for transporten til stedet. Derfor tages der i opgaven den frihed, at rette besparelsen imod offshore turene. Der arbejdes i rapporten udelukkende med de to både Spinola og St. Elmo, som er de både i virksomheden der er udrustet til at arbejde offshore. De andre både vil derfor ikke blive behandlet, eller beskrevet i rapporten. Afgrænsninger i forbindelse med behandlede emner, behandles løbende i rapporten. Usikkerheder Gennem rapporten behandles usikkerheder løbende i forbindelse med analyse og beregninger. Dette gøres af overskuelighedsmæssige årsager, da de forholder sig til den kontekst hvor de er beskrevet. Side 12 af 72

13 Kapacitet til offshore opgaver Tug Malta råder over to slæbebåde, som er egnet til offshore brug, Spinola og St. Elmo. Disse vurderes egnet til opgaverne, da de har mulighed for at tage en større besætning ombord, som der kræves til disse længere ture. Trækkraften på bådene er naturligvis også udslagsgivende for bådenes egnethed til de enkelte opgaver. Virksomheden får løbende opgavetilbud som behandles af virksomhedens operative ledelse. Opgaverne der modtages af virksomheden, vindes oftest på grund af Maltas placering i Middelhavet. De er desuden hjulpet af deres italienske moderselskab, Rimorchiatori Riuniti. Moderselskabet har stor erfaring inden for offshore området, og enkelte af turene som Tug Malta har været involveret i, har været i samarbejde med moderselskabet. St. Elmo Denne båd er rederiets nyeste og blev leveret i år Den er som de fleste af rederiets både designet af de canadiske skibsarkitekter ved bureauet Robert Allan Ltd. Båden er en meget alsidig bådtype, der kan imødekomme såvel havneopgaver som offshoreopgaver. Båden er udstyret med to Caterpillar 2090 bkw motorer 3, to Caterpillar generatorsæt samt en havnegenerator. Fremdrivningssystemet består af to Rolls Royce Aqua Master azimuth propeller. Slæbebåden er bygget efter betegnelsen ASD (Azimuth Stern Drive), hvilket vil sige at azimut propelleren er placeret agter på skibet. Den har en samlet trækkraft på 75 tons fremad, og 71 tons agter. Båden er bygget på et værft i Spanien og er under konstruktionen fulgt løbende af virksomhedens tekniske ledelse. Yderligere tekniske specifikationer er vedlagt som bilag 2. St. Elmo er udført med et system, der kan overvåge brændstofovervågning, dette system ligger til grund for en del af vores analyse, der anvendes i casene. 3 Datablad for caterpillar motor bilag 3 Side 13 af 72

14 Spinola Spinola er virksomhedens største slæbebåd, i forhold til dæksplads og bådens dimensioner. Slæbebåden er desuden et Robert Allan design af typen AVT (Advanced Voith Tractor) Spinola blev bygget i år Skibet har to MAK hovedmotorer, på sammenlagt 5280 kw, og er udstyret med tre 150 kw dieselgeneratorer. Skibet fremdrives ved hjælp af et Voith Schneider system, som giver skibet 81 tons trækkraft. Skibet er designet med denne fremdrivningstype, da skibets oprindelige formål var en opgave der indebar at skibet skulle holde en bestemt position. Systemet giver en god manøvredygtighed, hvilket påskønnes ved slæbeopgaverne. Skibets størrelse giver dog en ulempe i forhold til opgaver i havnen, hvor mindre både vil kunne udføre opgaven med en højere smidighed. Yderligere specifikationer er vedlagt som bilag 2. Spinola anvendes fortrinsvist til offshore operationer, på grund af skibets størrelse og dermed sødygtighed. Skibet har desuden kapacitet til en besætning på op til 15 mand. Spinola har ikke installeret et system til overvågning af brændstofforbrug og det vil undersøges om dette vil kunne udgøre en økonomisk gevinst for virksomheden. Side 14 af 72

15 EngineI systemet Slæbebåden St. Elmo er konstrueret på et skibsværft i Bilbao, Spanien. Under konstruktionen blev Tug Malta kontaktet af firmaet Royston Ltd. De havde udviklet et system, der kunne overvåge brændstofforbruget ombord på skibe. Den tekniske afdeling hos Tug Malta, besluttede at prøve systemet ombord på St. Elmo for at evaluere mulighederne, inden de købte flere systemer til flådens andre skibe. Skibet var stadig under konstruktion da teknikerne fra Royston begyndte monteringen af systemet, hvilket gjorde monteringen nemmere. Brændstofovervågningssystemet EngineI, måler kontinuerligt brændstofforbruget på skibets motorer. Et display på broen viser brændstofforbruget således skipperen kan kontrollere forbruget. Systemet gemmer for hvert minut brændstofforbruget ved givne GPS koordinater, inklusiv hastigheden i det pågældende tidspunkt. Systemet består af tre hovedkomponenter Flowmetre, styreboksen og displayet. Figur 1 Illustrer EngineI bruger interfacet St. Elmo er udstyret med flow metre på følgende maskineri: 2 x Caterpillar 3516 hoved motorer. 2 x Caterpillar 6.6 generator set. 1 x Deutz BF4M1013M havne generator. På hver enkelt motor er der monteret flowmetre der måler brændstoftilførslen til den enkelte motor. På hovedmotorerne, er der monteret et flow meter på returløbet af brændstoffet. Det skyldtes at der tilføres en stor mængde brændstof til Caterpillar 3516 motorerne, da de benytter det store flow af brændstof som kølemedie af brændstofsystemet. EngineI systemet måler ved hjælp af de to flowmeter den forbrændte mængde brændstof, ved at udregne differensen mellem flowmetrene. For hvert 15 minut, overføres de lagrede data til en landbaseret server. Systemet overfører de lagrede data ved hjælp af mobilnettet (3G/GPRS). Hvis ikke der kan etableres forbindelse til Side 15 af 72

16 serveren, vil systemet forsætte med at lagre de målte værdier, indtil der kan etableres forbindelse til serveren igen. Displayet på broen giver kaptajnen mulighed for at se brændstof forbruget konstant. Placeringen af skærmen ombord på St. Elmo er uhensigtsmæssigt, da Skipperen ikke har muligheden for at se skærmen fra stolen, hvori han sidder under sejlads. Systemet der er monteret på St. Elmo koster engelske pund ( kroner, kurs 13/ ). Prisen inkluderer display, 10 flowmetre, styreenhed samt 3G/GPRS modem. Udover investeringen i EngineI systemet kommer der faste månedlige udgifter til Google Earth licens og et mobil abonnement til GPRS modemmet. 5 Brug af EngineI Fra Roystons hjemmeside, er det muligt at logge ind i EngineIs bruger interface. Ud fra interfacet på nettet, er det muligt at se skibets gennemsnitlige forbrug, operationstimer og gennemsnitlige hastighed over en given periode. Systemet gør det muligt at udvælge specifikke dage, hvis der ønskes en log over en bestemt tur. Ved hjælp af programmet Google Earth, kan der eksporteres en fil af GPS koordinater, der anvendes i Figur 2 Billedet er en grafisk illustration af en sejltur på Google Earth Google Earth. Programmet plotter ruten ind, så det er muligt at se den eksakte rute skibet har sejlet, kombineret med det specifikke brændstofforbrug, som vist på figur 2. Til udarbejdelse af case 1, 2 og 3, benyttede vi os af systemet til at klarlægge brændstof forbruget over operationen. Billedet til højre illustrer hvordan brændstof forbruget kan spores. 4 Kilde 4 5 Kilde 4 Side 16 af 72

17 Erfaringer med EngineI For at vurdere Tug Maltas mulige gevinst med installationen og brugen af dette system, kan andre virksomheders erfaringer med systemet vurderes. En artikel 6 fundet i Lloydslist beskriver Svitzers erfaringer med EngineI systemet. Lloydslist er et engelsk tidsskrift, som søger at informere omkring begivenheder i den maritime industri. Firmaet Svitzer har installeret EngineI systemet på store dele af deres flåde i engelske farvande. Svitzer er et verdensomspændende firma, som er specialiseret i slæbebåde. En del af virksomhedens kapacitet befinder sig i London og her er der ligeledes eksperimenteret med EngineI. Under etableringen af EngineI systemet, afviklede operations lederen i Svitzer et møde med firmaets skippere, for at informerer dem om tiltaget. Under mødet blev skipperne involveret i Svitzers nye tiltag om brændstofbesparelser. Svitzers filosofi omkring nyerhvervelsen var at de ikke ønskede at bestemme over skippernes måde at operere slæbebådene på. Det er ene og alene skipperens beslutning og dermed ansvar om hvordan opgaven udføres. Erfaringen i Svitzergruppen er at alene ved montering og skipperens mulighed for at se det aktuelle forbrug førte dette til en reduktion i brændstofforbruget. Skipperne var altså ansvarlige nok til selv at spare på brændstoffet, uden indgreb fra firmaet. Svitzer har sparet op imod 20 % 7 brændstof, på transit ture, efter eget udsagn 8. Svitzer udtaler at, implementeringen af EngineI systemet har gjort det mere overskueligt for operationsafdelingen at tilse hvordan brændstofforbruget udvikles. 9 6 Kilde 5 7 Kilde 5 8 Kilde 5 9 Kilde 5 Side 17 af 72

18 Tug Maltas erfaringer Efter samtale med den tekniske chef i virksomheden, forklarede han at firmaet ikke anvender systemet i den daglige operation. Han fortæller at det blev installeret på forsøgsbasis, for at afklare om det var muligt at øge brændstofbesparelsen. Tug Maltas filosofi omkring varetagelsen af sejladsen, er den samme som ved Svitzer. Det er op til skipperens temperament og vurdering af hvordan opgaven skal løses, der er udslagsgivende for hvor meget brændstof der bruges på transit turene, til og fra opgavens sted. Et panel på broen, viser informationer om brændstofforbruget i øjeblikket. Panelet giver en god indikation om forbruget, men er dog placeret uhensigtsmæssigt i forhold til skipperens plads. Det er derfor ikke muligt for skipperen under sejlads, at se det aktuelle brændstofforbrug. Dette resulterer i at systemet ikke kan anvendes til overvågningen af det aktuelle forbrug, af skipperen. Svitzers erfaringer med systemet, er lavet på baggrund af at skipperen konstant er bekendt med forbruget og på den måde opnår forståelse for metoder til brændstofbesparelse. Det er meget svingende hvor meget brændstof der bliver brugt på turene til og fra de skibe der skal assisteres. Det ses, ved at udlæse data fra forskellige ture, at skippernes adfærdsmønstre ikke er ens. Dette kan dog også være et udtryk for opgavens natur, og slæbebådens placering under den enkelte opgave. Hvis eksempelvis slæbebåden ligger agterfortøjret i forhold til skibet under bugsering, ligger slæbebåden i venteposition og skal kun lave enkelte korrektioner. Her vil brændstofforbruget sammenlignelig med en transit tur. Der er mange faktorer der spiller ind på brændstofforbruget, derfor må tilgangsvinklen til et ønske om besparelser være lig Svitzers filosofi omkring projektet, at sejladsen varetages som skipperen vurderer det mest hensigtsmæssigt. Panelets placering af burde derfor genovervejes, da det er skipperens eneste værktøj for at se aktuelt brændstofforbrug som et produkt af måden sejladsen varetages på. Figur 3 - Billede fra skipperens position, pilen viser hvor EngineI panelet er placeret Side 18 af 72

19 Implementeringen af EngineI systemet har indtil videre ikke haft nogen mærkbar effekt, da virksomheden ikke udnytter de muligheder der er forbundet med systemet Dette skyldtes til dels fordi at kaptajnerne, ikke er blevet informeret hvordan systemet fungerer. Derudover, sidder der ingen og overvåger hvor meget brændstof der bliver brugt. Kun den tekniske chef har log- in til systemet, og det bliver derfor ikke brugt i operations sammenhæng. Beslutningen om installationen af systemet, var teknisk afdelings afgørelse, da det typisk er folk fra denne afdeling, der overvåger konstruktionen af nyerhvervelserne. 10 Teknisk afdeling vurderede at der var en mulig besparelse forbundet med at installere dette system, da systemet kunne give et overblik over forbruget under sejladsen. Virksomheden har en hierarkisk struktur. Den afdelingsmæssige opdeling under topledelsen, er ikke kun hierarkisk, men også geografisk. Administration Operations afdeling Placeret i Floriana Teknisk afdeling Placeret i Marsa Figur 4 - Hierarkisk opdeling af virksomheden Dette udgør et problem, i dette tilfælde, da der ikke er nogle i den operationsmæssige del af virksomheden, der har log- in eller forståelse for EngineI systemet. Operationsafdelingen har ikke deltaget i beslutningen om implementeringen af EngineI systemet, og har ingen kendskab til systemet. En grundig præsentation af systemets anvendelses muligheder, bør derfor gives til den operationsmæssige afdeling, af teknisk afdeling. På denne måde kunne EngineI systemet anvendes mere i planlægningen. Ud fra systemet kan der tegnes en kurve af forbruget, ud fra denne kurve kunne en brændstoføkonomisk hastighed vælges, mulighederne forbundet med dette vil blive undersøgt og analyseret senere i casene i rapporten. 10 Kilde 6 Side 19 af 72

20 Introduktion til cases Vi vil i det følgende afsnit beskrive alle de elementer som har indflydelse på brændstof besparelsen. Dette afsnit skal ses som en læsevejledning til de efterfølgende cases da dette afsnit giver det læsemæssige overblik samt forståelse for casene. Casene er lavet ud fra forskellige ture som slæbebåden St. Elmo har deltaget i, da det er den eneste båd i Tug Maltas flåde med EngineI systemet installeret. Case 1 tager udgangspunkt i havneopgaver, case 2 og 3 tager udgangspunkt i denne båds offshore ture og analysen perspektiveres til en mulig installation af systemet på slæbebåden Spinola, da denne båd fortrinsvist anvendes til offshore ture. Bølgemuren Kurverne der anvendes i casene er optegnet fra dataene fra EngineI, og illustrerer tydeligt at ved forøgelse af hastigheden, rammes der et punkt hvor der ved forøgelse af motor effekten ikke opnås forøgelse af fart. Dette skyldes modstanden der modvirker et skibs fremdrivning udgøres af 4 forskellige komposanter, vandmodstanden som udgør % 11 af den samlede modstand. Vandmodstanden består af friktionen af det våde areal af skroget imod vandmasserne. Hvirvel modstanden som dannes af skibets bevægelse gennem vandet. Skibets fremdrivning danner også bølger, hvilket også betragtes som en modstand, derudover er luftmodstanden som virker mod den del af skroget der er oven vande, denne modstand udgør 10-2 % 12. Bølgemodstanden stiger kraftigt ved forøgelse af skibets fart gennem vandet, og når skroget har opnået en hvis fart gennem vandet, vil alt energiforøgelse til motorerne overgå til dannelse af bølger i vandet, frem for forøgelse af hastigheden på skroget. Denne effekt kaldes bølge muren, og ses tydeligt illustreret på en propeller kurve. Det er altså bølgemuren der søges at undgå, når skibets optimale fart gennem vandet skal findes Kilde 7 12 Kilde 7 13 Kilde 7 Side 20 af 72

21 Figur 5 - Propeller kurve Figur 6 Brændstofforbrug som funktion af hastighed Strømforhold og det lokale vejr vil desuden have en indflydelse på skibets fremdrivning og det er usikkerheder som dette der gør det vanskelligt at vurdere den enkelte skippers sejlads, da der er mange faktorer der spiller ind på skibets aktuelle brændstofforbrug. Generelt kan det dog ses på figurerne, at der vil være en besparelse i brændstofforbruget ved at reducere hastigheden 14. Besparelsen vil bestå i at reducere hastigheden med en mindre del, til fordel for en stor brændstofbesparelse, dette opnås ved at bevæge sig væk fra den stejle den af kurven. 14 Kilde 7 Side 21 af 72

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Titelblad Forfatter: Lars Pedersen Rapportens Titel: Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

Registrering af brændolieforbrug

Registrering af brændolieforbrug Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed Udarbejdet af: Thorbjørn Kloster V10379 På I samarbejde med: Esvagt A/S Og skibet: Esvagt Observer!! År 2013!! Forfatter:!!!! Thorbjørn Jean

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013 Forfattere

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 20.1 Projekttitel: Planlagt Forældelse Projektvejleder: Anders Christian Hansen Gruppenr.: 8 Antal Anslag: 148.444 Studerende (fulde

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD

GIBO Plast A/S. Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD 2013 GIBO Plast A/S Claus Kvist FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD Forfatters navn: Studienummer: Forsideillustration: Claus Kvist F10131 http://images.colourbox.com/thumb_colourbox3776943.jpg http://images.colourbox.com/thumb_colourbox6923181.jpg

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

Energioptimering og brændstofsbesparelse

Energioptimering og brændstofsbesparelse 2015 Energioptimering og brændstofsbesparelse Udarbejdet af Høgni Olsen Studienummer: E20112002 Antal tegn: 61.263 med mellemrum Antal normalsider: 25,52 Afleveringsdato: 27-05/2015 Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler.

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Marianne Bøgh Pedersen Danmarks Biblioteksskole Årgang 2007 Speciale efterår 2008

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008 Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Forord I denne rapport beskriver

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere