Brændstofoptimering. Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændstofoptimering. Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712"

Transkript

1 Brændstofoptimering Bachelorprojekt Udarbejdet af: Morten Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712 Å r h u s M a s k i n m e s t e r s k o l e D e c e m b e r

2 Projekt titel: Projekt type: Udarbejdet af: Studie nummer: Klasse: Fagområde: Uddannelse: Uddannelse institution: Afleverings dato: Antal anslag: Normal sider: Vejleder: Praktikvirksomhed: Brændstofoptimering Bachelorprojekt. A09538 og V08712 A- klasse 6 Semester Maritime fag, maskinlære, el- teknik og organisation Maskinmesteruddannelsen Aarhus Maskinmesterskole 19. december ,3 sider af anslag Niels Ole Birkelund TUG Malta Ltd. Forside billede: Udarbejdet af: Morten Guldberg Mikkel Duus Povlsen Side 2 af 72

3 Abstract The report is based upon an internship at the Maltese Tugboat company, Tug Malta. The report describes the various factors affecting fuel consumption, the equipment used to monitor fuel consumption and new legislative concerns regarding preservation of the environment. The first part of the report is based upon three cases. These cases analyses the different operational patterns of a tugboat, harbor use and offshore use. The cases are based upon data from one of the tugs in Tug Malta s fleet, which has a fuel monitoring system. The cases seek to uncover a basis for fuel savings using this equipment and evaluate if investments should be made into installing the fuel monitoring system on the other tugs in the fleet. The cases conclude that there will be some economical savings in harbor use, if certain parameters are met. These parameters include reinstalling the monitoring panel in the tug masters line of sight, as well as a general instruction to the crew, in the use and principals of the system and how fuel savings could be attained. Bigger savings could be attained in the longer offshore trips. These trips have longer transit times, where the boat travel unloaded, in the sense of the ship is only moving its own weight. The cases regarding offshore use, shows that there will be an economic benefit in choosing a speed where the consumption is optimum. At a certain point of acceleration, the boat velocity is stalling when applying throttle. These cases shows that if a speed was selected before this phenomenon occurs a quantity of fuel is saved, without compromising the overall cost of the trip. The report furthermore describes the use of LNG technology in relation to the tug business and evaluates its use in this context. An economic perspective is used, describing the payback period of an investment of this sort. The investment will have a payback period of approximately 8 years. The investment is complicated by the lack of bunkering possibilities. The report also describe the use of hybrid technology in tugs, this technology optimizes consumption, as it seeks to keep generators and main engines at their most efficient consumption per kilowatt- hour. This is done through the use of an electrical motor/generator coupled at the shaft between the main engine and the thruster. The tug essentially runs on electrical power when it is transiting or idling, decreasing consumption by 30 %. This technology can be used with LNG or conventional diesel propulsion and the payback period is analyzed, to show when the large investment will be economically feasible. A LNG hybrid will have a payback period of 15 years and a diesel hybrid will Side 3 af 72

4 have a payback period of 20 years both scenarios compared to a conventional diesel powered tug. These large payback periods are due to the early stage of the technology, it is expected that the payback period will be more favorable as more investments will be made in technologies in the future. Side 4 af 72

5 Indhold ABSTRACT... 3 FORORD... 7 OM TUG MALTA... 7 PROJEKTET... 8 INDLEDNING... 9 FORMÅL... 9 PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNINGER USIKKERHEDER KAPACITET TIL OFFSHORE OPGAVER ST. ELMO SPINOLA ENGINEI SYSTEMET BRUG AF ENGINEI ERFARINGER MED ENGINEI TUG MALTAS ERFARINGER INTRODUKTION TIL CASES BØLGEMUREN AFLØNNING AF PERSONALE OG BRÆNDSTOF OMKOSTNINGER KRAV TIL UDLEDNINGER ENERGI EFFEKTIVITET Hvad er EEDI SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan RELEVANT FOR VIRKSOMHEDEN CASE 1 - ANALYSE AF HAVNEBRUG HAVNEBRUG CASE 2 - TUNESIEN EKSEMPEL PÅ BESPARELSE CASE 3 - PALERMO EKSEMPEL PÅ BESPARELSE DELKONKLUSION HAVNEBRUG OFFSHORE TURE ALTERNATIVE FREMDRIVNINGS METODER Side 5 af 72

6 LNG NATURGASSENS SAMMENSÆTNING LNG produktion UDBUD AF LNG SIKKERHED MASKINRUMMETS INDRETNING Gas sikkert maskinrum: Emergency Shutdown maskinrum: Forhold omkring tankene FORBRÆNDINGSMOTOR MED LNG ØKONOMI Tilbagebetaling Brændstof forbrug og priser Kursus og efteruddannelse Vedligehold Indkøb OPERATIONS RÆKKEVIDDE DELKONKLUSION LNG HYBRID TEKNOLOGI PRINCIP Diesel- elektrisk Det rene hybridkoncept ØKONOMI ANALYSE INDKØB DELKONKLUSION HOVEDKONKLUSION PÅ KORT SIGT PÅ LANG SIGT LNG Hybrid teknologi EFTERSKRIFT OG PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE FIGUR HENVISNINGER KILDER BILAGSLISTE Side 6 af 72

7 Forord Projektet tager udgangspunkt i praktikperioden fra den 20. august 2012 til den 26. oktober Praktikken blev afholdt ved firmaet Tug Malta, som er et privat ejet slæbebådsrederi på Malta. Rederiet er ejet af et større italiensk slæbebådsrederi, Rimorchiatori Riuniti. Følgende afsnit er skrevet som en introduktion til virksomheden, som er omdrejningspunktet for rapporten. I dette afsnit nævnes ting som er af interesse i forhold til opgaven og søger at give en baggrundsviden om virksomheden for at lette forståelsen for visse forhold i projektet. Om Tug Malta Rederiet råder over 8 slæbebåde, af forskellige årgange og trækkræft. Rederiet er derfor godt stillet i forhold til de opgaver som bådende kan forvente at få i havnen. På grund af de to seneste tilføjelser til flåden, er rederiet begyndt at bevæge sig ind på offshore markedet. Disse offshore job, er typisk af længere varighed og kræver mere af besætningens certifikater, samt skibets tilstand. De to nye tilføjelser til flåden, M/T Spinola samt M/T St. Elmo, disse to vil være omdrejningspunktet i denne rapport. Slæbebådene ligger to forskellige steder på Malta, i Marsaxlokk samt Marsa. Bådende der ligger i Marsaxlokk, ligger i container terminalen også kaldet Freeport. Her ligger typisk 3 både, som assisterer containerskibene der skal ind og ud af terminalen, samt olietankerne, som ligeledes ligger i nærheden af Freeport. I Marsa ligger vedligeholdelsesafdelingen og værkstedet. Der udføres på denne måde service og reparationer på de både der ligger her. Besætningen på havneopgaverne, udgøres typisk af en 3 mands besætning. En motormand, en dæksmand samt en skipper. Skipperen samt dæksmanden er typisk matroser af baggrund. Enkelte af dæksmændene har også baggrund som håndværkere fra jern og metal branchen. Skipperen har et kursus i at betjene en slæbebåd. Dette kursus/certifikat er begrænset til brug i havnen, samt et vist antal sømil uden for indsejlingen til havnen. Motormanden har typisk ligeledes en håndværksmæssig baggrund og har fået et kursus i de enkelte slæbebåde. Side 7 af 72

8 På de længere offshore jobs er det derfor nødvendigt at kalde en besætning ind med de nødvendige kvalifikationer. Enkelte af skipperne er uddannet og certificeret til at sejle vagt på åbent hav, og anvendes derfor også til offshore turene. På de længere ture skal der en maskinmester med, som er STCW certificeret til at kunne indgå i en besætning som maskinchef. Disse maskinchefer udlånes til Tug Malta, af det italienske moderselskab. Virksomheden er organiseret under to forskellige afdelinger under en administration. De to afdelinger er henholdsvis en teknisk afdeling, samt en operations afdelingen. Teknisk afdeling administrerer det daglige vedligehold, reparationer samt ombygninger. Operationsafdelingen administrerer chartring af bådende, samt formidling af opgaverne til besætningerne. Projektet Projektet er baseret på indsamlet viden samt samtaler med den tekniske ledelse i firmaet, gennem denne empiri, er grundlaget for det udarbejdede projekt. Gennem forløbet har vi mødt en masse åbenhed og velvilje i forhold til de emner vi selv gerne vil arbejde med. Vi vil gerne takke Tug Malta, og den tekniske ledelse, som har været utroligt behjælpelige med fremskaffelse af informationer samt at tage sig tid til at sætte os ind i alle dele af virksomhedens opbygning. Side 8 af 72

9 Indledning I dette projekt, undersøges mulighederne for en besparelse i brændstofforbrug på slæbebådene. Der anvendes Marine Gas Oil 1 ombord på skibene, dette brændstof er dyrt, og enhver besparelse mulig, bør derfor søges. I rapporten søges det at finde en besparelse ved hjælp af udstyr der findes ombord på St. Elmo, vi vil derudover perspektivere til fremtidige teknologier som vil kunne være besparende for slæbebåde. De fremtidige teknologier vil vi analysere, vurdere deres brugbarhed samt vurdere rentabiliteten i forhold til slæbebådsvirksomheden, Tug Malta. Analysen af driftstilstandene for bådene, er optegnet ved hjælp af brændstof- overvågningssystemet Enginei, som er udviklet af det britiske firma Royston Limited. Dette system har vi haft fri adgang til under hele semestret og dette anvendes til at eftervise en tendens til overforbrug for derved at lave et overslag på en mulig besparelse. I denne rapport fokuseres der på de længere offshore ture, som typisk indeholder længere transit ture til og fra slæbeopgavens sted, samt brug i havnen. Formål Formålet med dette projekt jf. undervisningsplanen for modul 31, Bachelorprojekt er: Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaring, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester. Den studerende skal tilegne sig en særlig indsigt i et emne, område eller problem og skal gennem projektarbejdet lære systematisk problemformulering og problembehandling samt indsamling og analyse af datamateriale, herunder relevante resultater fra forskning og udvikling 2 1 refereres til som MGO i resten af rapporten 2 Kilde 3 Side 9 af 72

10 Problemstilling Tug Maltas kompetencer har hovedsageligt bestået i at assistere skibe der er på vej i havn, eller på vej ud af havnen. I det seneste år har firmaet udvidet horisonten og er begyndt at træde ind i offshore industrien. Til dette formål har de to skibe, M/T St. Elmo og M/T Spinola. På deres seneste tilføjelse til flåden, St. Elmo, er der etableret et system til overvågning af brændstofforbruget. Dette system blev installeret som en test. Firmaet har ikke fundet anvendelse for systemet i dagligdagen. I projektgruppen er holdningen at dette system kan udnyttes bedre, og ønsker at evaluere om det skal eftermonteres på andre både i virksomheden og vurdere brugen af det i henhold til havne- og offshoreopgaver. Vi vil derudover, undersøge om fremtidige teknologier på området kunne være økonomisk attraktive for virksomheden. Yderligere vil vi i rapporten undersøge om der kan opnås en besparelse, ved brug af brændstofovervågningssystemet. Vi vil undersøge hvilke teknologier der kunne overvejes til nye slæbebåde på længere sigt og evaluere deres fordele og ulemper. Miljølovgivningen på området vil også blive behandlet i rapporten og lovgivnings indflydelse på området. Problemformulering På baggrund af ovenstående problem stilling har vi udarbejdet følgende problem formulering: Hvordan kan brændstofforbruget optimeres til virksomhedens aktiviteter, på kort og lang sigt? Metode Vi har gennem vores praktikperiode arbejdet ved slæbebådene i hele perioden. Her har vi fået de grundlæggende oplysninger om slæbebådenes maskineri og funktioner. Vi har desuden haft adgang til alt dokumentationen der omhandler disse. Ud fra denne dokumentation, har vi skabt os et overblik over hvilke emner der var interessante i forhold til projekt emnet. Efter praktikkens afslutning, har vi haft løbende kontakt med virksomheden, som har været meget villige til at svare på vores spørgsmål. Vi har haft fri adgang til brændstof- overvågningssystemet, EngineI. Hvert andet år afholdes en konference for virksomheder, som beskæftiger sig med bugser og bjærgning. Under disse konferencer, bliver der afholdt seminarer og foredrag, der fortæller om Side 10 af 72

11 hvad der rører sig i branchen. Disse foredrag afholdes som oftest af de større aktører på markedet. Efter disse konferencer, får deltagende virksomheder udleveret en mappe, med et referat af alle disse foredrag og seminarer og dette materiale har vi haft adgang til under praktikforløbet. Disse materialer samt de ansatte hos Tug Malta, har dannet den grundlæggende forståelse for hvad der rører sig i slæbebådsbranchen. Efterfølgende har vi søgt yderligere informationer på internettet for at udbygge og forstærke vores grundlæggende viden. Foruden konference materialerne, vil der blive søgt data fra internettet. Her kan være stor kvalitetsforskel i de sider der kan gøres brug af, og derfor er denne type viden indsamling kun gjort som supplerende, til grundlæggende viden fra studiet.. Der er søgt viden fundet i lærebøger, der er anskaffet i forbindelse med Maskinmester uddannelsen på Århus Maskinmesterskole. Disse bøger vurderes som værende almen kendte blandt Maskinmestre og Ingeniører, hvorfor kilderne anses for at være troværdige. De anvendte bøger og andre kilder vil kunne findes i projektets litteraturhenvisning. Side 11 af 72

12 Afgrænsninger Tug Malta modtager løbende forespørgsler på slæbebåde til længerevarende slæbeopgaver, væk fra Maltas kyster. Disse slæbeopgaver kaldes i denne rapport, samt internt i virksomheden, for offshore ture. Målet med disse ture er enormt varierende, da de rækker over længerevarende slæbeopgaver til bugsering/fastholdelse af nødstedte skibe. På grund af den meget varierende natur af opgaverne, fastlægger der ikke tariffer for opgørelse af disse ydelser. Prissætningen, sker ud fra en risiko analyse udført af virksomheden. Drejer opgaven sig eksempelvis om et nødstedt skib der skal bruge assistance, vil udbyderen af opgaven typisk betale slæbebådens udgifter i forbindelse med transport til stedet. Dette gøres for at sikre at skibet når hurtigst muligt frem. Der er på denne måde ingen økonomisk fordel for slæbebådsrederierne, i at sejle langsommere til stedet, da en forudsætning for kontrakten er den korteste mulige transport tid. Opgaven er derimod rettet imod de offshore ture, hvor slæbebåden er rekvireret til en opgave, hvor er kun betales for det udførte arbejde og ikke for transporten til stedet. Derfor tages der i opgaven den frihed, at rette besparelsen imod offshore turene. Der arbejdes i rapporten udelukkende med de to både Spinola og St. Elmo, som er de både i virksomheden der er udrustet til at arbejde offshore. De andre både vil derfor ikke blive behandlet, eller beskrevet i rapporten. Afgrænsninger i forbindelse med behandlede emner, behandles løbende i rapporten. Usikkerheder Gennem rapporten behandles usikkerheder løbende i forbindelse med analyse og beregninger. Dette gøres af overskuelighedsmæssige årsager, da de forholder sig til den kontekst hvor de er beskrevet. Side 12 af 72

13 Kapacitet til offshore opgaver Tug Malta råder over to slæbebåde, som er egnet til offshore brug, Spinola og St. Elmo. Disse vurderes egnet til opgaverne, da de har mulighed for at tage en større besætning ombord, som der kræves til disse længere ture. Trækkraften på bådene er naturligvis også udslagsgivende for bådenes egnethed til de enkelte opgaver. Virksomheden får løbende opgavetilbud som behandles af virksomhedens operative ledelse. Opgaverne der modtages af virksomheden, vindes oftest på grund af Maltas placering i Middelhavet. De er desuden hjulpet af deres italienske moderselskab, Rimorchiatori Riuniti. Moderselskabet har stor erfaring inden for offshore området, og enkelte af turene som Tug Malta har været involveret i, har været i samarbejde med moderselskabet. St. Elmo Denne båd er rederiets nyeste og blev leveret i år Den er som de fleste af rederiets både designet af de canadiske skibsarkitekter ved bureauet Robert Allan Ltd. Båden er en meget alsidig bådtype, der kan imødekomme såvel havneopgaver som offshoreopgaver. Båden er udstyret med to Caterpillar 2090 bkw motorer 3, to Caterpillar generatorsæt samt en havnegenerator. Fremdrivningssystemet består af to Rolls Royce Aqua Master azimuth propeller. Slæbebåden er bygget efter betegnelsen ASD (Azimuth Stern Drive), hvilket vil sige at azimut propelleren er placeret agter på skibet. Den har en samlet trækkraft på 75 tons fremad, og 71 tons agter. Båden er bygget på et værft i Spanien og er under konstruktionen fulgt løbende af virksomhedens tekniske ledelse. Yderligere tekniske specifikationer er vedlagt som bilag 2. St. Elmo er udført med et system, der kan overvåge brændstofovervågning, dette system ligger til grund for en del af vores analyse, der anvendes i casene. 3 Datablad for caterpillar motor bilag 3 Side 13 af 72

14 Spinola Spinola er virksomhedens største slæbebåd, i forhold til dæksplads og bådens dimensioner. Slæbebåden er desuden et Robert Allan design af typen AVT (Advanced Voith Tractor) Spinola blev bygget i år Skibet har to MAK hovedmotorer, på sammenlagt 5280 kw, og er udstyret med tre 150 kw dieselgeneratorer. Skibet fremdrives ved hjælp af et Voith Schneider system, som giver skibet 81 tons trækkraft. Skibet er designet med denne fremdrivningstype, da skibets oprindelige formål var en opgave der indebar at skibet skulle holde en bestemt position. Systemet giver en god manøvredygtighed, hvilket påskønnes ved slæbeopgaverne. Skibets størrelse giver dog en ulempe i forhold til opgaver i havnen, hvor mindre både vil kunne udføre opgaven med en højere smidighed. Yderligere specifikationer er vedlagt som bilag 2. Spinola anvendes fortrinsvist til offshore operationer, på grund af skibets størrelse og dermed sødygtighed. Skibet har desuden kapacitet til en besætning på op til 15 mand. Spinola har ikke installeret et system til overvågning af brændstofforbrug og det vil undersøges om dette vil kunne udgøre en økonomisk gevinst for virksomheden. Side 14 af 72

15 EngineI systemet Slæbebåden St. Elmo er konstrueret på et skibsværft i Bilbao, Spanien. Under konstruktionen blev Tug Malta kontaktet af firmaet Royston Ltd. De havde udviklet et system, der kunne overvåge brændstofforbruget ombord på skibe. Den tekniske afdeling hos Tug Malta, besluttede at prøve systemet ombord på St. Elmo for at evaluere mulighederne, inden de købte flere systemer til flådens andre skibe. Skibet var stadig under konstruktion da teknikerne fra Royston begyndte monteringen af systemet, hvilket gjorde monteringen nemmere. Brændstofovervågningssystemet EngineI, måler kontinuerligt brændstofforbruget på skibets motorer. Et display på broen viser brændstofforbruget således skipperen kan kontrollere forbruget. Systemet gemmer for hvert minut brændstofforbruget ved givne GPS koordinater, inklusiv hastigheden i det pågældende tidspunkt. Systemet består af tre hovedkomponenter Flowmetre, styreboksen og displayet. Figur 1 Illustrer EngineI bruger interfacet St. Elmo er udstyret med flow metre på følgende maskineri: 2 x Caterpillar 3516 hoved motorer. 2 x Caterpillar 6.6 generator set. 1 x Deutz BF4M1013M havne generator. På hver enkelt motor er der monteret flowmetre der måler brændstoftilførslen til den enkelte motor. På hovedmotorerne, er der monteret et flow meter på returløbet af brændstoffet. Det skyldtes at der tilføres en stor mængde brændstof til Caterpillar 3516 motorerne, da de benytter det store flow af brændstof som kølemedie af brændstofsystemet. EngineI systemet måler ved hjælp af de to flowmeter den forbrændte mængde brændstof, ved at udregne differensen mellem flowmetrene. For hvert 15 minut, overføres de lagrede data til en landbaseret server. Systemet overfører de lagrede data ved hjælp af mobilnettet (3G/GPRS). Hvis ikke der kan etableres forbindelse til Side 15 af 72

16 serveren, vil systemet forsætte med at lagre de målte værdier, indtil der kan etableres forbindelse til serveren igen. Displayet på broen giver kaptajnen mulighed for at se brændstof forbruget konstant. Placeringen af skærmen ombord på St. Elmo er uhensigtsmæssigt, da Skipperen ikke har muligheden for at se skærmen fra stolen, hvori han sidder under sejlads. Systemet der er monteret på St. Elmo koster engelske pund ( kroner, kurs 13/ ). Prisen inkluderer display, 10 flowmetre, styreenhed samt 3G/GPRS modem. Udover investeringen i EngineI systemet kommer der faste månedlige udgifter til Google Earth licens og et mobil abonnement til GPRS modemmet. 5 Brug af EngineI Fra Roystons hjemmeside, er det muligt at logge ind i EngineIs bruger interface. Ud fra interfacet på nettet, er det muligt at se skibets gennemsnitlige forbrug, operationstimer og gennemsnitlige hastighed over en given periode. Systemet gør det muligt at udvælge specifikke dage, hvis der ønskes en log over en bestemt tur. Ved hjælp af programmet Google Earth, kan der eksporteres en fil af GPS koordinater, der anvendes i Figur 2 Billedet er en grafisk illustration af en sejltur på Google Earth Google Earth. Programmet plotter ruten ind, så det er muligt at se den eksakte rute skibet har sejlet, kombineret med det specifikke brændstofforbrug, som vist på figur 2. Til udarbejdelse af case 1, 2 og 3, benyttede vi os af systemet til at klarlægge brændstof forbruget over operationen. Billedet til højre illustrer hvordan brændstof forbruget kan spores. 4 Kilde 4 5 Kilde 4 Side 16 af 72

17 Erfaringer med EngineI For at vurdere Tug Maltas mulige gevinst med installationen og brugen af dette system, kan andre virksomheders erfaringer med systemet vurderes. En artikel 6 fundet i Lloydslist beskriver Svitzers erfaringer med EngineI systemet. Lloydslist er et engelsk tidsskrift, som søger at informere omkring begivenheder i den maritime industri. Firmaet Svitzer har installeret EngineI systemet på store dele af deres flåde i engelske farvande. Svitzer er et verdensomspændende firma, som er specialiseret i slæbebåde. En del af virksomhedens kapacitet befinder sig i London og her er der ligeledes eksperimenteret med EngineI. Under etableringen af EngineI systemet, afviklede operations lederen i Svitzer et møde med firmaets skippere, for at informerer dem om tiltaget. Under mødet blev skipperne involveret i Svitzers nye tiltag om brændstofbesparelser. Svitzers filosofi omkring nyerhvervelsen var at de ikke ønskede at bestemme over skippernes måde at operere slæbebådene på. Det er ene og alene skipperens beslutning og dermed ansvar om hvordan opgaven udføres. Erfaringen i Svitzergruppen er at alene ved montering og skipperens mulighed for at se det aktuelle forbrug førte dette til en reduktion i brændstofforbruget. Skipperne var altså ansvarlige nok til selv at spare på brændstoffet, uden indgreb fra firmaet. Svitzer har sparet op imod 20 % 7 brændstof, på transit ture, efter eget udsagn 8. Svitzer udtaler at, implementeringen af EngineI systemet har gjort det mere overskueligt for operationsafdelingen at tilse hvordan brændstofforbruget udvikles. 9 6 Kilde 5 7 Kilde 5 8 Kilde 5 9 Kilde 5 Side 17 af 72

18 Tug Maltas erfaringer Efter samtale med den tekniske chef i virksomheden, forklarede han at firmaet ikke anvender systemet i den daglige operation. Han fortæller at det blev installeret på forsøgsbasis, for at afklare om det var muligt at øge brændstofbesparelsen. Tug Maltas filosofi omkring varetagelsen af sejladsen, er den samme som ved Svitzer. Det er op til skipperens temperament og vurdering af hvordan opgaven skal løses, der er udslagsgivende for hvor meget brændstof der bruges på transit turene, til og fra opgavens sted. Et panel på broen, viser informationer om brændstofforbruget i øjeblikket. Panelet giver en god indikation om forbruget, men er dog placeret uhensigtsmæssigt i forhold til skipperens plads. Det er derfor ikke muligt for skipperen under sejlads, at se det aktuelle brændstofforbrug. Dette resulterer i at systemet ikke kan anvendes til overvågningen af det aktuelle forbrug, af skipperen. Svitzers erfaringer med systemet, er lavet på baggrund af at skipperen konstant er bekendt med forbruget og på den måde opnår forståelse for metoder til brændstofbesparelse. Det er meget svingende hvor meget brændstof der bliver brugt på turene til og fra de skibe der skal assisteres. Det ses, ved at udlæse data fra forskellige ture, at skippernes adfærdsmønstre ikke er ens. Dette kan dog også være et udtryk for opgavens natur, og slæbebådens placering under den enkelte opgave. Hvis eksempelvis slæbebåden ligger agterfortøjret i forhold til skibet under bugsering, ligger slæbebåden i venteposition og skal kun lave enkelte korrektioner. Her vil brændstofforbruget sammenlignelig med en transit tur. Der er mange faktorer der spiller ind på brændstofforbruget, derfor må tilgangsvinklen til et ønske om besparelser være lig Svitzers filosofi omkring projektet, at sejladsen varetages som skipperen vurderer det mest hensigtsmæssigt. Panelets placering af burde derfor genovervejes, da det er skipperens eneste værktøj for at se aktuelt brændstofforbrug som et produkt af måden sejladsen varetages på. Figur 3 - Billede fra skipperens position, pilen viser hvor EngineI panelet er placeret Side 18 af 72

19 Implementeringen af EngineI systemet har indtil videre ikke haft nogen mærkbar effekt, da virksomheden ikke udnytter de muligheder der er forbundet med systemet Dette skyldtes til dels fordi at kaptajnerne, ikke er blevet informeret hvordan systemet fungerer. Derudover, sidder der ingen og overvåger hvor meget brændstof der bliver brugt. Kun den tekniske chef har log- in til systemet, og det bliver derfor ikke brugt i operations sammenhæng. Beslutningen om installationen af systemet, var teknisk afdelings afgørelse, da det typisk er folk fra denne afdeling, der overvåger konstruktionen af nyerhvervelserne. 10 Teknisk afdeling vurderede at der var en mulig besparelse forbundet med at installere dette system, da systemet kunne give et overblik over forbruget under sejladsen. Virksomheden har en hierarkisk struktur. Den afdelingsmæssige opdeling under topledelsen, er ikke kun hierarkisk, men også geografisk. Administration Operations afdeling Placeret i Floriana Teknisk afdeling Placeret i Marsa Figur 4 - Hierarkisk opdeling af virksomheden Dette udgør et problem, i dette tilfælde, da der ikke er nogle i den operationsmæssige del af virksomheden, der har log- in eller forståelse for EngineI systemet. Operationsafdelingen har ikke deltaget i beslutningen om implementeringen af EngineI systemet, og har ingen kendskab til systemet. En grundig præsentation af systemets anvendelses muligheder, bør derfor gives til den operationsmæssige afdeling, af teknisk afdeling. På denne måde kunne EngineI systemet anvendes mere i planlægningen. Ud fra systemet kan der tegnes en kurve af forbruget, ud fra denne kurve kunne en brændstoføkonomisk hastighed vælges, mulighederne forbundet med dette vil blive undersøgt og analyseret senere i casene i rapporten. 10 Kilde 6 Side 19 af 72

20 Introduktion til cases Vi vil i det følgende afsnit beskrive alle de elementer som har indflydelse på brændstof besparelsen. Dette afsnit skal ses som en læsevejledning til de efterfølgende cases da dette afsnit giver det læsemæssige overblik samt forståelse for casene. Casene er lavet ud fra forskellige ture som slæbebåden St. Elmo har deltaget i, da det er den eneste båd i Tug Maltas flåde med EngineI systemet installeret. Case 1 tager udgangspunkt i havneopgaver, case 2 og 3 tager udgangspunkt i denne båds offshore ture og analysen perspektiveres til en mulig installation af systemet på slæbebåden Spinola, da denne båd fortrinsvist anvendes til offshore ture. Bølgemuren Kurverne der anvendes i casene er optegnet fra dataene fra EngineI, og illustrerer tydeligt at ved forøgelse af hastigheden, rammes der et punkt hvor der ved forøgelse af motor effekten ikke opnås forøgelse af fart. Dette skyldes modstanden der modvirker et skibs fremdrivning udgøres af 4 forskellige komposanter, vandmodstanden som udgør % 11 af den samlede modstand. Vandmodstanden består af friktionen af det våde areal af skroget imod vandmasserne. Hvirvel modstanden som dannes af skibets bevægelse gennem vandet. Skibets fremdrivning danner også bølger, hvilket også betragtes som en modstand, derudover er luftmodstanden som virker mod den del af skroget der er oven vande, denne modstand udgør 10-2 % 12. Bølgemodstanden stiger kraftigt ved forøgelse af skibets fart gennem vandet, og når skroget har opnået en hvis fart gennem vandet, vil alt energiforøgelse til motorerne overgå til dannelse af bølger i vandet, frem for forøgelse af hastigheden på skroget. Denne effekt kaldes bølge muren, og ses tydeligt illustreret på en propeller kurve. Det er altså bølgemuren der søges at undgå, når skibets optimale fart gennem vandet skal findes Kilde 7 12 Kilde 7 13 Kilde 7 Side 20 af 72

21 Figur 5 - Propeller kurve Figur 6 Brændstofforbrug som funktion af hastighed Strømforhold og det lokale vejr vil desuden have en indflydelse på skibets fremdrivning og det er usikkerheder som dette der gør det vanskelligt at vurdere den enkelte skippers sejlads, da der er mange faktorer der spiller ind på skibets aktuelle brændstofforbrug. Generelt kan det dog ses på figurerne, at der vil være en besparelse i brændstofforbruget ved at reducere hastigheden 14. Besparelsen vil bestå i at reducere hastigheden med en mindre del, til fordel for en stor brændstofbesparelse, dette opnås ved at bevæge sig væk fra den stejle den af kurven. 14 Kilde 7 Side 21 af 72

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie

Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie Bilagshæfte: Konsekvenser af strengere krav til anvendt brændolie En undersøgelse af konsekvenser ved en eventuel stramning af gældende miljøkrav for sejlads i grønlandsk farvand. Forfatter: Studienummer:

Læs mere

Erfaringer og ideer til at udvikle og styrke samarbejdet mellem private virksomheder og forskningsinstitutioner. v./ Henrik Marinussen.

Erfaringer og ideer til at udvikle og styrke samarbejdet mellem private virksomheder og forskningsinstitutioner. v./ Henrik Marinussen. Erfaringer og ideer til at udvikle og styrke samarbejdet mellem private virksomheder og forskningsinstitutioner v./ Henrik Marinussen

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

LNG til Danske Færger A/S

LNG til Danske Færger A/S Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG til Danske Færger A/S Status for færgerne på Langelandsbæltet Maj

Læs mere

SEMS. Ship Energy Monitoring System. En rapport om opbygningen af et energiovervågningssystem under udvikling af DEIF A/S i Skive.

SEMS. Ship Energy Monitoring System. En rapport om opbygningen af et energiovervågningssystem under udvikling af DEIF A/S i Skive. 2013 SEMS Ship Energy Monitoring System En rapport om opbygningen af et energiovervågningssystem under udvikling af DEIF A/S i Skive. Kenneth Kaastrup & Thomas Villadsen Aarhus Maskinmesterskole 16-12-2013

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S Bilagsfortegnelse Bilag 1: Samlet datasæt... 2 Bilag 2: Vinter datasæt... 3 Bilag 3: Sommer datasæt... 4 Bilag 4: Samtykkeerklæring for interview med sagkyndig... 5 Bilag 5: Interview med Silkeborg Kommune...

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Opgørelse af emission af partikler og black carbon fra skibsfart

Opgørelse af emission af partikler og black carbon fra skibsfart DCE DANISH CENTRE for ENVIRONMENT and ENERGY UNI VERSITET Disposition Lidt om miljø- og helbredseffekter af partikler (PM) og black carbon (BC) Emissionsdata for partikler og BC PM emissioner fra skibsfart

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI 1.november 2003: 25.000,- euro Restbeløb betales efterfølgende med sidste rate 1.februar 2007: 75.000,-

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst!

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Prøv Wingmaster med Momentum CashFlowModule gratis i 4 uger. Kære vindmølleejer, Momentum Gruppen A/S kan

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere