Torsten Wagner Sand Christensen (16055)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsten Wagner Sand Christensen (16055)"

Transkript

1 Side 1 af 1 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: Bente Binner [ på vegne af Lars E. Kann-Rasmussen via BB [ ] Sendt: 20. december :30 Til: Emne: Dispensation fra skovbyggelinje (LKR-3) Kære Silkeborg Kommune, Jeg bekræfter modtagelsen af jeres brev af Jeg synes, det er en rigtig dårlig ide at placere en 36 m høj telegittermast med antenner samt lille teknikbygning ved skovkanten på Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg. Den vil virke stærkt skæmmende og formentlig også indvirke på mange økosystemer i skovområdet. Det er sikkert en billig placering, men lad os for en gang skyld også prioritere naturen, så jeg opfordrer Kommunen til at finde en anden placering af antennen. Med venlig hilsen Lars E. Kann-Rasmussen Chairman LKR/BB VILLUM FONDEN Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Telephone office: Telephone direct: Telephone mobile: www Please consider the environment before printing this !

2 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: Johnny Stubben Simonsen [] Sendt: 26. december :25 Til: Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Cc: Emne: Johnny Stubben Simonsen Jf naboorienteringsbrev af vedr dispensation fra skovbyggelinje til 36 meter telegittermast samt teknikbygning ved skovkanten på egebakken 24 i gjessø. Jf naboorienteringsbrev af vedr landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til 36 meter telegittermast samt teknikbygning ved skovkanten på Egebakken 24 i Gjessø. Vi gør hermed indsigelse overfor dispensation fra skovbyggelinien og den beboelsesnære placering, som vi er nærmeste nabo til (matrikel 2ez), da 1. En 36 m høj gittermast vil være visuelt skæmmende ved et naturområde, ligesom en placering i skovkanten vil indebære en risiko for skade på anlægget ved stormfald. 2. Placeringen vil forringe værdien af naboejendommene, og i særlig grad vores, som er nærmeste nabo og vil få direkte udsigt til masten. 3. Vi har fået afvist en dispensationsansøgning fra samme skovbyggelinie med henblik på opførelse af et drivhus. Her understregede Silkeborg Kommune at synlighed og fare for at beskadige rødder var afgørende. Vi kan ikke se logikken i at Silkeborg Kommune så kan dispensere for en 36 m gittermast endnu tættere på skoven. 4. Sundhedsrisici i forbindelse med telemaster er stadig uafklarede. ad. 1: En 36 m gittermast i skovkanten vil være synlig både fra byen og skoven og den vil dermed visuelt forstyrre det udsyn der er til naturen i området. Oplevelsen af at være i naturen vil blive reduceret i et større område omkring masten og placeringen i en skovkant vil skæmme udsynet fra både skoven og byen. Ydermere vil en placering i skovkanten indebære risiko for skade på anlægget ved stormfald. Alternativt skal træernes vækst i skovbrynet reguleres, hvilket igen vil reducere naturværdien. Der er i dag nogle store 'sangtræer' (rødgran) tæt på placeringen, som vil skulle fjernes for ikke at udgøre en fare for anlægget. Der er tidligere væltet nogle stykker af dem i stormvejr i dette skovbryn. ad. 2: I følge ejendomsmæglere falder ejendomme i umiddelbar nærhed af telemaster op til 30-40% i værdi. Direktør i Boligvurderingen.dk, Finn Christensen, anslår værdiforringelsen til mellem fem og 15 procent. Der er grund til at tro at værdiforringelsen i det aktuelle tilfælde ligger i den høje ende, da den påvirkes af både angsten for sundhedsrisici og det skæmmede udsyn til skoven. Højesteret har fastslået, at en ejer af en ejendom, hvis værdi forringes som følge af opsætning af telemast ud fra naboretlige betragtninger har krav på erstatning, samt at mistanken om sygdomsrisici er tilstrækkeligt til at udløse erstatning for værdiforringelse af ejendom. Ifølge en undersøgelse udført at Berlingske Business, frygter 40% af befolkningen således stråling fra mobilmaster, mens lige så mange udtrykker at de ikke ønsker at bo ved dem "fordi de er så grimme at se på". Vi vil derfor gøre et erstatningskrav gældende, hvis dispensationerne gives og placeringen bliver som angivet i ansøgningen. ad. 3: I foråret 2012 indsendte vi en ansøgning omkring dispensation fra skovbyggelinjen til at bygge et drivhus. Den var vi til møde på kommunen hos Hanne Konnerup. Vi havde et meget behageligt møde, og mødte stor forståelse for vores ønske men desværre kunne Hanne ikke tilgodese vores ønske om beliggenhed på grunden og give dispensation til opførelse af drivhus. Det blev fremhævet at en placering indenfor skovbyggelinien var udelukket på grund af faren for at ramme rødder samt på grund af at et drivhus ville skæmme det visuelle udtryk ved skoven. Ansøgningen omhandlede en placering 25 m fra skovkanten. Hvor er den røde tråd herfra og til en dispensation med henblik på opførelse af en visuelt skæmmende gittermast og teknikbygning og tilhørende fundering direkte i skovkanten? Hvis denne dispensation mod forventning skulle blive en realitet, forventer vi at vores ansøgning om dispensation, til opførelse af et drivhus, vil blive taget op til 1

3 ny overvejelse i lyset af denne sag. ad. 4: Der kommer fortsat undersøgelsesresultater, der tyder på sundhedsrisici i forbindelse med telemaster. Forskningsresultaterne peger ikke i en entydig retning, men Verdenssundhedsorganisationen WHO har i 2011 klassificeret radiofrekvent stråling som muligt kræftfremkaldende på mennesker, herunder strålingen fra mobilmaster. Europarådet opfordrede i 2011 til, at forsigtigheds- princippet gøres gældende, og at eksponeringerne af befolkningen for radiofrekvent stråling på alle rimelige måder reduceres. Dette tilgodeses ikke ved en bynær placering, og vi vil opfordre til at søge alternative placeringer i det åbne land rundt om byen. Helle og Johnny Stubben Simonsen Skovbakken Silkeborg 2

4 Side 1 af 1 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: inge okkels [] Sendt: 24. december :49 Til: Emne: Kommentarer vedr. sagsnr. 12/ Hermed fremsendes vores kommentarer vedr. sagsnr. 12/ meddelt i brev dateret d. 14/ fra Silkeborg Kommune. Allerførst vil vi gerne kommentere på tidspunktet for orienteringen såvel som frist for aflevering af kommentarer. Det er bestemt ikke i vores interesse at udsende dette så tæt på jul, hvor der i forvejen er travlt i de fleste hjem. Dernæst er vi særdeles forundrede over formuleringen i brevet. Hvad præcist dækker naboorientering over? Skal det forstås som en orientering om noget, der allerede er truffet beslutning om? Eller er der snarere tale om høring? Eller er det en forløber for en evt. høring? Under alle omstændigheder finder vi formuleringen forvirrende og upræcis. Til selve forslaget: Vi er naturligvis som de fleste andre i Gjessø interesserede i, at teledækningen her (under forudsætning af, at det er det, masten skal benyttes til) bliver så optimal som muligt. Vi finder det dog besynderligt, at den omtalte teleglittermast (som vi ej heller kender udseendet af) skal være 36 meter høj, når vi i forvejen bor højt i vores område. Endvidere har vi særdeles svært ved at forstå, at det skulle være nødvendigt at placere en mast i bymæssig bebyggelse og tæt på skov, når området her måske kunne byde på andre placeringer. Er alternative placeringer undersøgt? Vi bekymrer os ligeledes over, hvorvidt ét enkelt teleselskab skal benytte masten, idet vi i Gjessø formentlig dækkes af flere forskellige teleselskaber. Det kan skabe ulige konkurrencevilkår for teleselskaberne, idet ét enkelt selskab kan tilbyde den mest optimale (og eneste) dækning af et bestemt område og hvem ved, så skal vi måske på sigt have flere master op. Vi forventer at blive såvel orienteret såvel som hørt i forbindelse med videre udvikling i sagen. Med venlig hilsen. Inge Okkels og Claus Bo Sørensen, Egebakken 22 Inger Nørby og Steen Okkels Nørby, Gl. Skolebakkevej

5 Fra: Helene Jakobsen Sendt: 28. januar :11 Til: Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: SV: Høring om mast i Gjessø Hej Torsten Vi har i Lokalrådet desværre kun haft mulighed for at drøfte dette emne på mail. Lokalrådet har ikke som sådan nogle indsigelser ang. telemasten. MEN Jeg kan godt være bekymret for om man har taget højde for faldende huspriser i Gjessø ved at placere masten så tæt på bebyggelse. Master af denne slags kan (ifgl.nogle) sidestillles med højspændingsledninger, og man har i andre lande skredet til forbud mod wifi på skoler, grundet risikoen for farlige strålinger, jeg håber meget at man har sat sig grundigt ind i disse ting inden den endelige placering, hvis nogle, besluttes. Jeg kan henvise kommunen til Frank Rasmussen, , han vil kunne redegøre for alt om dette emne. Mvh. Helene Jakobsen Gjessø lokalråd

6

7

8 Side 1 af 3 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: Peter Fabrin (14853) Sendt: 9. januar :58 Til: Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Information om trådløst net (wifi og mobil) Vedhæftede filer: Barn och EMF Lena Hedendahl_0.pdf; Tale til skolerepræsentant mødet nr 2 til distribution.pdf; Rapport - Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling-1.pdf Hej Torsten Jeg har fået tilsendt dette materiale i forbindelse med din høring af de omkringboende inden opsætning af mobilmast i vores lokalområde i Gjessø. Jeg ve godt, at vi som kommunefolk ikke er fagligt nok funderet til, at vi kan tage stilling til, hvor farligt (sundhedsskadeligt) mobiltelefoni er, og at vi må henholde os til Sundhedsstyrelsens og andres undersøgelser. Men jeg synes placeringen er for tæt på de omkringboende (ca. 30m) og så skal der oven i købet meddeles dispensation fra en reduceret skovbyggelinie. Kunne man så ikke lige så godt have etableret masten 3-400m længere mod vest, hvor der ikke er så mange huse. Når masten er 22m høj, så er den vel så høj, at man ikke kan argumentere med, at den skjules imellem de eksisterende huse. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor det lige netop er denne placering der er valgt og hvorfor den ikke placeres længere væk fra beboelser, når der nu er flere undersøgelser som drager tvivl om Sundhedsstyrelsens konklusioner? Er der nogen afstandskrav til boliger? Med venlig hilsen Peter Fabrin Skovbakken 7 Gjessø Fra: Annette og Peter [mailto:] Sendt: 8. januar :05 Til: Peter Fabrin (14853) Emne: Fw: Information om trådløst net (wifi og mobil) Original Message From: Frank B. Rasmussen To: Sent: Monday, January 07, :55 PM Subject: Information om trådløst net (wifi og mobil) Hej Peter Her er noget information, som du kan kigge på ifbm. At I skal have en telefonmast i baghaven. Wifi og mobilmast elektromagnetisk stråling er i princippet den samme. Styrken kan selvfølgelig variere. Se disse korte videoer fra EMRinformation. De er meget lærerige: Mobilmaster tvinger til flytning

9 Side 2 af 3 Herunder er kopi af det info, som også er sendt til Gjessø Skole. Mail 1: I forbindelse med at jeg er en del af at arrangere en international konference ved navn "Open Mind Conference 2012" i Skanderborg d /9-202 og der på konferencen er et foredrag med titlen "Det trådløse samfund" af elektromagnetisk stråling ekspert Barrie Trower (BT), så kiggede jeg nærmere på emnet. BT er gammel MI5 agent, som havde til opgave i 60-70'erne at forhøre tilfangetagende spioner fra østblokken (under den kolde krig) om deres viden om elektromagnetisk stråling og mikrobølger, som indenfor militæret kaldes "Stealth teknologi". BT er uden sammenligning den forsker, som ved mest indenfor denne teknologi på jorden. Derfor undersøgte jeg nærmere om hvad trådløse systemer betyder for børn og voksnes helbred og jeg vil gerne indrømme, at jeg blev så chokeret over sundhedseffekten på børn, at jeg nu sender denne mail til dig i håb om, at du/i vil tage denne henvendelse seriøs og kigge på materialet (selvom det vil tage lidt af jeres tid) og tænke på børnene på Gjessø skole imens: Elektromagnetisk stråling ekspert Barrie Trower interview (mega spændende og tankevækkende info): Artikeller: Mail 2: Det er helt fint Silkeborg Kommune bliver orienteret, da problematikken om WIFI gælder for alle skoler. Jeg har desuden fundet ud af, at WIFI kun bliver brugt af lærerstaben på Gjessø Skole og derfor ikke er nødvendig for undervisningen, da disse computere er forbundet med netkabler, hvilket er fint. Derfor er problemet for Gjessø Skole til at overskue, hvor andre skoler står overfor helt andre udfordringer. Derfor er det nemt at gør noget ved. Selvom jeg allerede har givet jer meget interessante link til at opnå en forståelse af problematiken om WIFI på skoler, så er der ikke kommet noget svar på min seriøse henvendelse hverken fra jer el. Fra kommunen endnu. Dvs. Jeg kan konkludere, at I vælger fortsat at udsætte børnene for en potentiel fare for elektromagnetisk stråling alene af den grund at lærerstaben så kan bruge deres IPAD via skolens WIFI system. Men måske er der behov for mere information.den engelske militære mikrobølge ekspert siger det meget lige ud: Brug 5 min på at høre argumenterne her: Wireless Networks in Schools: Trådløst udstyr, som udsender elektromagnetiske bølger som f.eks. WIFI er ALDRIG blevet sikkerhedstestet på børn, da der er IKKE findes noget sikkert sikkerhedsniveau for børn. Derfor er WIFI er ikke sikkert for børn WIFI giver kræft WIFI giver genetiske mutationer specielt på piger (skader DNA i de ca. 400 æg, de er de født med = skader fremtidige generationer) Den franske regering har FORBUDT WIFI på skoler Den tyske regering anbefaler officielt tyske borgere at minimere brugen af WIFI så meget som muligt af sundhedsgrunde. I Canada har Ontario også FORBUDT WIFI på alle skoler Her er links til flere informative websteder: School Radiation: Det er simpelthen ikke acceptabelt, at en seriøs henvendelse om et så alvorligt problem ikke besvares officielt, hvilket jeg håber denne mail kan medvirke til bliver ændret, da hverken I el. Kommunen efterfølgende kan forklare jer med, at I ikke vidste besked om sundhedsrisikoen. Det handler også om jeres helbred, så se denne mail som en fremstrakt hånd i et forsøg på at oplyse seriøst og dermed hjælpe vores medmennesker. Mail 3: Det er mig en gåde hvorfor der endnu ikke er kommet en tilbagemelding om Silkeborg kommunes indstilling til trådløs teknologi i skoler efter mine seriøse henvendelse. Men der er måske behov for mere information. Oversat indledning fra Ontario Teachers Network (link herunder): "Skolerne skal ikke installere trådløst internet systemer, fordi teknologien er forbundet med indlæringsvanskeligheder, hovedpine og hæmmer immunsystemet, ifølge en international sammenslutning af læger. The American Academy of Environmental Medicine, som holder en konference om hjernen og nervesystemet i denne uge i Florida, siger sikrere alternativer bør anvendes i stedet for Wi-Fi."

10 Side 3 af 3 Læs selv videre her: Ontario Teachers Network is an important new resource for everyone in Ontario who cares about our public education system. What issues are you most concerned about? This is the site where others can learn about them. We want to hear YOUR suggestions for important News & Information items that can be posted here for raising awareness and generating conversation. Teachers, parents, students & others Igen er denne henvendelse af oplysende karakter, da vi alle ønsker det bedst mulig miljø for vores børn. Som I kan se med sitet Ontario Teachers Network er der fuld fokus på bl. a. Brug af trådløs teknologi i Ontario og der er tilmed oprettet et website, hvor folk (lærer, pædagoger etc.) indenfor systemet kan udveksle erfaringer. Betragt det som et ideforslag for Silkeborg Kommune, som så kunne være foregangseksempel for resten af Danmarks kommuner. Jeg forventer en officiel besvarelse på disse henvendelser snarest. Og så kom der endelig det svar, som du så fra Silkeborg kommune. God fornøjelse med læsningen. Hvis du kommer til samme konklusion som undertegnede, så kan vi evt arbejde sammen om at arrangere en informationsaften i forsamlingshuset. Jeg kan muligvis godt få fat i nogle folk, som kan holde et indlæg om emnet. Best Regards / Med venlig hilsen TechRas Miljø ApS Specialist i separation Frank B. Rasmussen Tlf: Mob.: Mail: Web.:

11 Barn och EMF Riskerna med mobiltelefonin och trådlös teknik för våra uppväxande barn och ungdomar. Lena Hedendahl Luleå

12 Innehållsförteckning Barn och EMF...1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Metod och Material...5 Resultat...6 Exponering under graviditet och fostertid...6 Bruk av mobil under graviditet och småbarnsår kan ge beteendeproblem...6 Immunologisk påverkan...6 Höga magnetfält under graviditet gav ökad astma hos barn...7 Mikrokärnor i röda blodkroppar...7 Minskat antal nervceller i hippocampus...8 Minskad antioxidativ förmåga i levern...8 Hjärtpåverkan...8 Exponering efter födseln...9 Hög exponering för mikrovågor kan ge beteendeproblem...9 Radarstation påverkade skolbarns reaktionstid och neuromuskulära förmåga...9 Många mobilsamtal visade på snabbare svarstid men fler felaktiga svar...10 Färre hjärnceller...10 Färre pyramidala celler i hippocampus...11 Nedsatt minne...11 Ökad tillbakadragenhet...11 Dåligt minne och döende nervceller i hippocampus...11 Blodhjärnbarriären öppnas...11 Vardagsminnet försämrades...12 Påverkan på glukosmetabolismen i hjärnan...12 Skador på DNA...12 Cellstress...13 Sömnpåverkan...14 Påverkan på EEG...14 Djupsömnen minskar...14 EEG under minnestest...14 Pulsade magnetfält påverkar hjärnans alfa-vågor...14 EEG påverkades mer i hypothalamus än i hjärnbarken...15 Hälsopåverkan av pulsad mobilstrålning från en GSM-mobilmast...15 Barn och cancer...16 Barn, mobil och risken för hjärntumör...16 Cefalostudien på barn, mobil och hjärntumörer...17 WHO klassar den radiofrekventa strålningen som möjligen cancerogen...17 Diskussion...17 Referenser...21 Ordförklaringar...25 Ansvarig för Barn och EMF

13 Sammanfattning Barn är idag utsatta för mikrovågsstrålning från mobiler och trådlös teknik i vårt samhälle från ögonblicket de blir till, som foster och under hela sin uppväxt. Under hela denna tid sker en celldelning och cellmognad i alla kroppens organ, även i hjärna och nervvävnad. En växande och delande cell är extra känslig för påverkan utifrån. Stamceller är känsligare än mogna celler och påverkas lättare av yttre faktorer. Foster och växande barn har fler stamceller och fler delande celler än vuxna vilket gör att riskerna ökar för dem. Många studier har visat på en biologisk påverkan av mikrovågsstrålning långt under dagens gällande gränsvärde på 10 W/m 2. Detta gränsvärde skyddar enbart mot skador från en uppvärmning på mer än en grad Celsius efter 30 minuters exponering och säger inte någonting om riskerna för andra biologiska skademekanismer. Vetenskapliga studier från många håll i världen visar hur mikrovågsstrålning kan skada människan på många olika sätt. Nervceller i hjärnan kan påverkas och skadas av mikrovågsstrålning och ge sämre minne och sämre intellektuell förmåga. Speciellt områden där minnen lagras, såsom hippocampus, drabbas. Blodhjärnbarriären öppnas under ett mobilsamtal och släpper in stora albuminmolekyler och andra skadliga ämnen som inte bör finnas i vår hjärna. Glukosomsättningen i hjärnan ökar under ett mobilsamtal. Vårt stressvar på cellnivå sätts igång, fria radikaler bildas och stresshormonerna adrenalin och noradrenalin påverkas. Nivån av PEA i hjärna sjunker efter en längre tids exponering från en vanlig GSM-mast och kan vara en orsak till den ökade förekomsten av ADHD och liknande beteenderubbningar. Barn som bodde nära en militär radarmast visade sig ha sämre minne, långsammare reaktionstid och sämre neuromuskulär förmåga. Sömnen kan påverkas både via störningar på ett sömninducerande hormon och genom påverkan på EEG. Hjärtrytmen och hjärtminutvolymen påverkas hos foster redan efter att modern pratat tio minuter i en mobiltelefon. Risken att utveckla en hjärntumör är större hos barn än hos vuxna som pratar i mobiltelefon på grund av barnets mindre skalle och växande hjärna. I Ryssland avråder man alla gravida och barn under 18 år från att använda mobiltelefon eller annan trådlös teknik. I Frankrike är det förbjudet att använda mobiltelefon i grundskolan på grund av strålningsrisken och mobilreklam riktad mot barn är förbjuden. WHO klassade våren 2011 den radiofrekventa strålningen som möjligen cancerframkallande. Europarådet uppmanar medlemsländerna i en resolution att skydda barn och ungdomar från höga nivåer av mikrovågsstrålning genom att välja kabelbunden teknik för Internet i skolan och att begränsa användningen av mobiltelefoner. Europarådet rekommenderar informationskampanjer riktade mot lärare, elever och föräldrar för att skapa större medvetenhet om riskerna med mobiltelefon och trådlös teknik. Europarådet förordar medlemsländerna en sänkning av gränsvärdet på mikrovågsstrålning inomhus till 0,1 mw/m 2. Det är en sänkning med gånger jämfört med dagens gränsvärde. Barn är känsligare än vuxna och kommer att exponeras för dagens mikrovågsstrålning under många år. Även små riskökningar kan få stor genomslagskraft i framtiden och leda till fler hjärntumörer, sämre minne och intellektuell förmåga, fler barn med beteendestörningar och större stresspåslag med risk för kroniska sjukdomar. Våra barn och ungdomar är vår framtid. Låt oss välja försiktighetsprincipen. Låt oss redan nu beakta de studier som visar på risker med mobiltelefonin och trådlös teknik och med dem som grund skydda våra barn. Låt oss satsa på kabelbunden teknik och låt oss forska fram en teknik som är säker för alla. 3

14 Inledning Idag finns mer än tre miljarder mobiltelefonanvändare i världen och Sverige har fler mobilabonnemang än invånare. I Sverige kom det analoga NMT-nätet på 80-talet, GSM-telefonerna på 90-talet, 3G introducerades 2003 och 4G införs nu i år, 2011, i alla städer och större tätorter. Från att ha varit något man enbart pratade i, är nu de nya mobilerna små datorer som möjliggör kommunikation över hela världen. Via mobilt bredband är det lätt att hitta all information man behöver och många kan utföra sitt arbete var man än befinner sig. PTS, Post och Telestyrelsen, har lovat att 99,98 % av Sveriges befolkning ska ha full mobiltäckning via 3G-nätet. Det fasta telefonnätet läggs nu ner överallt i glesbygden och ingen hänsyn tas till de boendes önskan att få ha kopparnätet kvar. Glesbygdsborna tvingas in i en trådlös tillvaro. Barn av idag är utsatta för högfrekvent elektromagnetisk strålning från ögonblicket de blir till, under fostertiden och under hela sin uppväxt. Under hela denna tid sker en celldelning och celldifferentiering av alla celler i kroppen från nerv- och hjärnceller till högt differentierade celler i organ och hud. En växande och delande cell är extra känslig för påverkan utifrån. Aldrig tidigare i människans utveckling har vi utsatts för så höga koncentrationer av högfrekvent elektromagnetisk strålning som idag. Den bakgrundsstrålning som vi är vana vid från solen, jorden, månen och rymden utgör en mycket liten bråkdel av den strålning som idag far fram genom atmosfären inom mikrovågsspektrat från mobil-, TV- och radiomaster, radaranläggningar, trådlösa nätverk, bärbara telefoner m.m. Denna skrift är tillkommen för att belysa det vetenskapliga underlaget till de risker som finns med vårt bruk av mobiltelefoner och vårt trådlösa samhälle med tanke på våra uppväxande barn. Vi kommer inte att kunna förbjuda mobiltelefonanvändningen för vuxna men vi kan och bör skydda våra barn från riskerna. Man kan jämföra med rökning och tobak, som fram till 80-talet var tillåten överallt, även på skolgårdar och sjukhus. Inom tobakens område skedde en greenwashing där ansedda läkare och forskare fick betalt för att förminska och förneka de risker som fanns för både rökning och passiv rökning, inte minst för fostret till en rökande mamma. Idag har vi en allmän acceptans i Sverige för att barn inte ska röka och allmänna miljöer ska vara rökfria. Det sker en stor greenwashing från mobilindustrins sida idag. Studier som visar på hälsorisker med mobilen återupprepas med små variationer i upplägget, tillräckliga för att förändra slutresultatet och minska de skadliga effekterna. Andra studier anklagas för forskningsfusk, vilket skett både i Österrike och i Läkartidningen i Sverige [1]. Dementierna på det påstådda fusket tas inte upp till allmän kännedom, inte heller att liknande studier under tiden visat på samma stora risker som de ursprungliga. I årliga genomgångar från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) [2] och SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) [3,4] om det vetenskapliga forskningsläget för hälsopåverkan av elektromagnetiska fält, EMF, låter man bli att ta upp studier som visar på allvarlig hälsopåverkan. Om de tas upp förminskar och förringar man dess resultat eller bortförklarar studierna med dåligt upplagd metodik. Angående studier som författarna själva deltagit i och som visar på biologisk påverkan av EMF, för man fram alla de omkringfaktorer som kan göra att resultatet inte är tillförlitligt. 4

15 På grund av detta tas i denna sammanställning i stort sett enbart studier upp som på olika sätt visar på risker med exponering från elektromagnetiska fält på människor, djur, celler eller molekylärstudier. De studier som tas upp utgör bara ett fåtal av alla de vetenskapliga forskningsstudier från hela världen som publicerats i ämnet under de senaste åren. The Bioinitiative Report som är en granskning av 1500 vetenskapliga artiklar kom Hälften av studierna visade på någon form av biologisk påverkan och hälften ingen påverkan [5]. De studier som utförts av oberoende forskare visade i 75 % på en biologisk effekt av hög- eller lågfrekventa EMF, medan studier sponsrade av mobil- eller försvarsindustrin bara i 25 % visade på en påverkan. De som är barn och unga idag är de som kommer att använda den trådlösa tekniken under längst tid. Det är därför viktigt att utreda vilka risker som finns för att kunna minska dessa riskfaktorer och göra tekniken säkrare för användaren. Syfte Med hjälp av en genomgång av vetenskapliga artiklar är syftet att visa på det vetenskapliga underlaget för risker med mobiltelefonin och vårt trådlösa samhälle med tanke på våra uppväxande barn och ungdomar. Metod och Material En genomgång av vetenskapliga artiklar har genomförts med hjälp av bland annat Powerwatch s scientific pappers [6] och EMFacts [7]. Via PubMed har sedan abstracts lästs igenom och de artiklar som förefallit relevanta har studerats. I denna genomgång har främst studier som visar på olika typer av hälsopåverkan tagits med. Det gäller allt från studier på molekylärnivå, cellnivå, djurförsök, försök på människa till epidemiologiska studier. Främst är studier med tanke på det växande barnet medtagna. Detta för att visa på det breda forskningsläget som finns idag på hälsopåverkan av elektromagnetiska fält. 5

16 Resultat Exponering under graviditet och fostertid Bruk av mobil under graviditet och småbarnsår kan ge beteendeproblem I Danmark har man följt en stor födelsekohort barn från graviditeten och fram till sju års ålder med telefonintervjuer och frågeformulär via Internet och brev. Man frågade efter om modern använde mobiltelefon under graviditeten, hur ofta och hur stor del av dagen den var påslagen, var den förvarades när den var påslagen (fickan eller i en väska), samt om handsfree användes. När barnet var sju år frågade man om barnet pratade i mobil eller annan trådlös telefon under sina första sju år. Undersökningen genomfördes två gånger. Den första omfattade mödrar till barn födda Den andra undersökningen omfattade barn födda , barn från den första undersökningen och nya barn födda I den första undersökningen fann man att barn som utsatts för mobiltelefon både under graviditeten och under de första åren hade fler beteendestörningar med ett OR (Odds Ratio eller Oddskvot) på 1,8, (95 % konfidensintervall 1,45-2,23) alltså en 1,8 gånger ökad risk för beteendestörningar vid sju års ålder Exposition bara under graviditeten gav ett OR på 1,54 (1,32-1,81) och enbart under de första åren ett OR på 1,18 (1,01-1,38). Den andra undersökningen med fler barn som även inkluderade barn födda några år senare, när fler använde mobil, visade på en något lägre justerad total OR på 1,5 (1,4-1,7) för både exponering under graviditet och under de första åren, men man kunde där också se att OR ökade till 2,0 (1,4-2,7) om modern hade sin mobil påslagen hela tiden och ökade också om hon hade fyra eller fler samtal per dag under graviditeten. Under de år, när dessa barn föddes var mobiltelefonin inte alls lika vanlig som idag. Endast 10,1 % av barnen i den första undersökningen var utsatta för mobilstrålning under graviditet och de första levnadsåren. I den andra undersökningen för barn födda var det 17,9 %. Andelen oexponerade under graviditeten och fram till 7 års ålder var 53,3 % respektive 39,5 % [8,9]. Immunologisk påverkan Det är inte bara via direkt fysikalisk påverkan på fostret som mobilstrålning och mikrovågor under dagens gällande gränsvärden kan påverka det växande fostret och utvecklingen och mognaden av alla organ och vävnader. Även via immunologiska mekanismer kan fostret påverkas visar en rysk studie som första gången genomfördes under Sovjetunionens tid. Den har nu återupprepats med experter närvarande från USA, Italien och Tyskland vilka övervakat forskningsförfarandet. Ryssland och tidigare Sovjetunionen har en lång tradition av forskning angående risker och hälsopåverkan av högfrekventa eller radiofrekventa elektromagnetiska fält, RF- EMF, från början på grund av ett stort militärt intresse. RNCINRP, Ryska strålsäkerhetsmyndigheten, har satt betydligt lägre gränsvärden för RF-EMF med 0,1 W/m 2 [10] jämfört med det i väst inflytelserika ICNIRP, the International Committee for Non- Ionized Radiation Protection, som har ett gränsvärde på 10 W/m 2. ICNIRP s höga gränsvärden skyddar enbart för de termiska skadorna, alltså för den uppvärmning som kan ske av höga nivåer av RF EMF [11]. 6

17 Den ryska undersökningen, som utfördes 2006 undersökte råttor som utsattes för radiovågor på 5W/m 2, alltså under ICNIRP s gällande gränsvärde, i 7 timmar, 5 dagar/vecka under 6 veckor. Det visade sig att råttorna bildade antikroppar mot den egna hjärnvävnaden och visade tecken på ökad intracellulär oxidativ stress. Antikroppar, speciellt av IgM-typ, bildades mot ämnen i kroppen och speciellt mot kväveoxidföreningar, fettsyror och ämnen i tryptofanomsättningen. Fria radikaler bildas då och kan skada DNA i cellkärnan. Genom att inducera cellstress kan kronisk inflammation och neurodegenerativa förändringar uppkomma. I en ytterligare undersökning tog man 1 ml blodserum från de bestrålade råttorna och sprutade intraperitonialt, i buken, på friska dräktiga råttor på dräktighetstidens tionde dag. På en kontrollgrupp sprutade man in 1 ml blodserum från obestrålade råttor. Dessutom hade man en biologisk kontrollgrupp som inte fick något blodserum. Studien visade en fosterdödlighet hos de dräktiga råttor som fick bestrålad blodserum på 55,6 % jämfört med gruppen dräktiga råttor som fick obestrålad blodserum och kontrollgruppen, vilka hade en fosterdödlighet på 11,7 % respektive 4,3 %. Endast 44 % av de dräktiga råttor som fick bestrålad blodserum hade levande foster dag 20 under dräktighetstiden eller fick levande avkommor dag 22 jämfört med 86 % i gruppen som fick obestrålad blodserum och 100 % i kontrollgruppen Dock skilde det sig inte signifikant i antalet levande foster eller levande födda bland de råttor som väl fick levande avkomma [12]. Studien visar på att mikrovågsbestrålad blodserum måste ha en immunologisk påverkan för att kunna åstadkomma så mycket skada på dräktiga råttor. Endast 44 % av dem fick levande avkomma. För 56 % av de dräktiga råttorna dog alla foster i livmodern. Det tyder på en stor skillnad mellan individer på risken att påverkas och ta skada av mikrovågor. Ryska strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar med bland andra denna undersökning som grund att barn och ungdomar under 18 år bör undvika att använda mobiltelefon. Gravida bör avstå helt från all mobiltelefonanvändning för att förebygga hälsorisker för fostret [13]. Höga magnetfält under graviditet gav ökad astma hos barn En studie från Kalifornien publicerades i augusti Den visade att ju högre magnetfält modern hade utsatts för under ett mätdygn i tidig graviditet desto större var risken att barnet utvecklade läkardiagnosticerad astma. Barnen vars mödrar hade exponerats för de högsta magnetfältsnivåerna, >2mGauss, hade en OR på 3,52 (95 % konfidensintervall, 1,68-7,35) alltså en 3,52 gånger ökad risk att få astma jämfört med den lägst exponerade gruppen på <0,3mGauss. Det betyder att 33,3 % av barnen i den högst exponerade gruppen under graviditeten fick en läkardiagnosticerad astma jämfört med 13,6 % i den lägst exponerade gruppen när de följdes fram till 13 års ålder [14]. Mikrokärnor i röda blodkroppar I en undersökning från Brasilien exponerade man dräktiga råttor med en analog mobiltelefon i talläge under 8,5 timmar per dag under hela dräktighetstiden. Man fann sedan i de nyfödda ungarna en signifikant ökad mängd mikrokärnor i de röda blodkropparna, 7

18 vilket tyder på att strålningen hade en genotoxisk, skadlig, effekt på de blodbildade vävnaderna under fosterstadiet [15]. Minskat antal nervceller i hippocampus I en undersökning från Turkiet utsatte man dräktiga råttor under hela dräktighetstiden 60 minuter per dag för en pulsad 900 MHz signal, motsvarande en GSM 900 mobil. När råttungarna var 4 veckor gamla avlivades de och man undersökte hur många neurala celler som fanns i dentatus fåran i hippocampus i hjärnan. Hos de bestrålade råtthjärnorna fann man betydligt färre neurala celler jämfört med en kontrollgrupp. I dentatus fåran i Hippocampus bildas nervceller under fostertiden, fortsätter i nyföddhetsperioden och sedan i en långsammare takt fram till vuxenlivet. Hippocampus är den del i hjärnan som kontrollerar beteende och kognitiva förmågor, såsom rumsorientering och arbetsminne. Slutsatsen i artikeln är att exponering av foster med mobilstrålning kan skada den normala utvecklingen av hippocampus och leda till mental retardation [16]. Minskad antioxidativ förmåga i levern I en undersökning på dräktiga kaniner som exponerades för en pulsad signal på 1800 MHz, motsvarande en GSM 1800 mobil under 15 minuter per dag under dräktighetens dag fann man en minskad antioxidativ förmåga i levern och en ökad skada från fria radikaler på membranfosfolipider, en nedsatt lipidperoxidation och därmed skadad fettomsättning i de nyfödda kaninungarnas lever [17]. Hjärtpåverkan I en studie från Egypten visade man hur fostrets och det nyfödda barnets hjärtfunktion påverkades av ett kort mobilsamtal. 90 friska gravida kvinnor, varav 30 vardera i graviditetsvecka 25-30, och 36-40, utsattes för expositionen från en vanlig GSM 900 MHz telefon i talläge under tio minuter. 30 nyfödda barn, som var yngre än 48 timmar, utsattes för samma exposition medan de var i moderns famn. Modern hade en mobiltelefon placerade vid sitt högra öra. Hjärtrytmen hos fostren mättes med en CTGregistrering på mammans mage före och efter expositionen. Slutsystolisk volym, slutdiastolisk volym, slagvolym och hjärtminutvolymen på foster och barn mättes med ekokardiografi, ultraljud på hjärtat, före, under och efter expositionen. Hjärtrytmen ökade signifikant med 5-15 slag per minut och mer ju yngre fostret var. Hjärtminutvolymen, hur mycket blod som pumpas ut från hjärtat varje minut, minskade signifikant. Mest minskade den för de yngsta fostren på graviditetsveckor med 26,8 %. För de nyfödda barnen minskade hjärtminutvolymen med 10,7 %. Det var främst den diastoliska återfyllnaden av blod till hjärtat som minskade med 30,7 % för de yngsta fostren till 15,4 % för de nyfödda barnen. Detta kan tyda på att det är hjärtats kontraktilitet, hjärtats förmåga att dra ihop sig, som är den viktigaste orsaken till minskad slagvolym och hjärtminutvolym. Den ökade hjärtrytmen ligger inom det fysiologiska referensområdet och borde inte leda till någon större inskränkning i tid för återfyllnad i hjärtkamrarna. En orsak, som förs fram till hjärtats nedsatta kontraktionsförmåga, kan var en påverkan av kalciumtransporten över cellväggarna i hjärtat. Den ökade hjärtrytmen kan bero på 8

19 en påverkan av mobilstrålningen på hjärtreglerande centra av autonoma nervsystemet i hjärnan och då speciellt i förlängda märgen och hypothalamus. Författarna till studien rekommenderar gravida att undvika att använda mobiltelefon, speciellt i tidig graviditet. I nödfall bör samtalen hållas korta och under 10 minuter [18]. Exponering efter födseln Hög exponering för mikrovågor kan ge beteendeproblem I en studie i Bavaria i södra Tyskland ville man undersöka om exposition för mikrovågor kan ha betydelse för beteendeproblem hos barn och ungdomar. 3000, varav hälften barn 8-12 år, och hälften ungdomar, år, fick bära en dosimeter under sin vakna tid under ett dygn under åren Dosimetern mätte strålningen från GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, 3G på 2100 MHz och trådlösa nätverk, Wlan, på 2400 MHz. 67 % av barnen och 65 % av ungdomarna bodde mindre än 500 m från en mobilmast. Hälften av barnen och nästan alla ungdomar ägde en mobil, men bara 4 % av barnen och 23 % av ungdomarna använde sin mobil varje dag. 28 % av barnen och 55 % av ungdomarna använde en sladdlös telefon hemma nästan varje dag. Barnen, barnens föräldrar och ungdomarna fick besvara frågor från the Strengths and Difficulties Questionaries. Resultaten från dosimetrarna visade värden långt under IC- NIRP s gällande gränsvärde (10 W/m 2 ), med 0,13 0,92 % av gränsvärdet. Ungdomar med en exposition i den högsta fjärdedelen visade på signifikant ökad nivå av beteendeproblem med ett OR, ökad risk, på 2,2 (95 % konfidensintervall 1,1-4,5), jämfört med de tre lägre fjärdedelarna. Barnen i den högsta fjärdedelen visade på en tendens till ökade beteendeproblem med OR på 1,3 (0,7-2,6). I undergruppen uppförandeproblem visade både barn och ungdomar i den högst exponerade fjärdedelen på en signifikant ökning med OR på 2,9 (1,4-5,9) respektive 3,7 (1,6-8,4). Det egna mobiltelefonanvändandet påverkade inte dessa resultat vid en analys [19]. Radarstation påverkade skolbarns reaktionstid och neuromuskulära förmåga I Skrunda i Lettland ville man undersöka om en militär radarstation, verksam sedan 25 år, kunde påverka barnens motoriska och psykologiska förmåga. Radarstationen sände på frekvensen MHz, en pulsad signal med medelvärde 3,2 mw/m 2 och toppvärde på 164 mw/m barn i åldrarna 9-17 år undersöktes varav 224 bodde nära, inom synfältet från radarstationen, 385 bodde lite längre ifrån och 357 bodde i en annan region. Man fann att barnen som levde nära radarstationen hade sämre minne och uppmärksamhet vid de olika testerna, att deras reaktionstid var långsammare och att deras neuromuskulära förmåga fungerade sämre. Radarsignalen var pulsad med en frekvens på 24,4 MHz, vilket sammanfaller med de mänskliga beta-vågorna på EEG. Andra undersökningar har visat att lågfrekventa magnetiska fält kan framkalla en hämning av motoriska och neurogena funktioner [20]. 9

20 Många mobilsamtal visade på snabbare svarstid men fler felaktiga svar I en studie från Australien undersökte man om antalet mobiltelefonsamtal per vecka kunde påverka de kognitiva funktionerna hos 13-åringar. 144 pojkar och 173 flickor fick svara på frågor om mobiltelefonanvändning och genomgå ett datorbaserat test på kognitiva förmågor. Medianvärdet för röstsamtal var 8, liksom för skickade SMS per vecka. Mycket få hade över 50 röstsamtal eller skickade mer än 50 SMS per vecka. Man fann att de som rapporterade fler mobilsamtal hade sämre tillförlitlighet på sitt arbetsminne, reaktionstiden för enkla uppgifter var kortare, svarstiden för associativ inlärning var kortare, men precisionen och riktigheten i svaren var sämre [21]. Frågan som framkommer är om tendensen hos dessa barn att svara innan de vet det rätta svaret kan härledas till en impulsiv svarsstil som är inlärd av mobiltelefonbruk, med många sända korta SMS-meddelanden eller om denna impulsiva tendens påverkats av exponeringen av mobiltelefonstrålningen. Den danska stora födelsekohortundersökningen kan tyda på det sistnämnda [8,9]. Färre hjärnceller Det finns flera studier på djur som tidigt efter födseln utsatts för mikrovågor. I en studie utsattes dels 7 dagar gamla råttungar och dels 24 månader åldrande vuxna råttor för en pulsad 2,45 GHz strålning på 28 W/m 2. Det är 3 ggr det gällande gränsvärdet på 10 W/m 2. Både råttungarna och de äldre råttorna delades in i två grupper. Den ena gruppen bestrålades 4 timmar per dag i 2 dagar och den andra gruppen 8 timmar per dag i 3 dagar. Man hade planerat att följa råttorna i 4 veckor, men experimentet avbröts redan efter 3 veckor på grund av att den högst bestrålade gruppen råttungar vägde 50 % mindre än de mindre bestrålade råttungarna och den oexponerade kontrollgruppen. Dessa råttungar var i mycket dåligt fysiskt skick och avlivades därför. Man undersökte den zon i hjärnan på utsidan av sidoventriklarna, där nervcellsbildning fortfarande sker efter födseln. Här fann man en kraftig nedgång i nervceller som delade sig och detta höll i sig fram till vecka 3 när de alla avlivades. De råttungar som bestrålades kortare tid, 4 timmar per dag i 2 dagar, visade en tvådelad upp och nedgång. Dagen efter expositionen var det många delande nervceller, medan det efter 1 och 2 veckor gick ned till normala nivåer jämfört med en icke exponerad grupp av råttungar. Efter 3 veckor gick antalet delande nervceller åter upp. På de äldre råttorna såg man ingen skillnad på delande nervceller jämfört med kontrollgruppen äldre råttor [22]. Denna studie, som visserligen gjordes på en exponering 3 gånger ICNIRP s gränsvärde, visar ändå på stora skador på den växande unga hjärnan och att denna skillnad är starkt dosberoende. Angående ICNIRP s gränsvärden är de enbart satta med tanke på de termiska skador som en exponering kan ge hos vuxna efter 30 minuters exponering och endast med 10 gångers marginal. Alltså skador som kan initieras av den uppvärmning som kan ske i exponerad vävnad och när det gäller mobiltelefoner beräknad efter en vuxen mans skalle och hjärna [11]. Andra studier har visat på 5 ggr ökad mängd döda celler och 11 ggr fler mikrokärnor i nervceller från bestrålade mushjärnceller [23] och försenad mognad och minskad utväxt av nervcellsutskott på bestrålade nervceller från råtthjärnor [24]. 10

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

,Når de skal beskrive deres

,Når de skal beskrive deres ungdomsforskning nr. 2 - juli 2003 UNGE I PERIFERIEN,Når de skal beskrive deres marginalisering i samfundet, siger de, at det er fordi, de er vokset op i periferien - a periferia nr. 2 - juli 2003 1 Center

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Ære og Konflikt Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i efteråret 2013. Indhold Forord 3 Af Lene Johanneson,

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 15.00 Sektionsmöte Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Nr. 31 Juni-August 1999 Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Frihed, demokrati og forfatninger Mette Strange

Læs mere

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Torsdagen den 15 augusti 2002 kl. 13.30 Sektionsmöte Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling Nr. 2 Juni 2008 E-portfolio og selvfremstilling Indhold Er socialt software vejen for e-portfolio? Lise Agerbæk, Knowledge Lab 4 I et samfund af skuespillere og gøglere Lars Bo Løfgreen, Knowledge Lab

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

redaktör karin arvidsson

redaktör karin arvidsson kristin clemet åke daun ingibjörg s. gísladóttir bertel haarder eeva kuuskoski jon kvist stefán olafsson jukka pekkarinen marie simonsen benedikte thorsteinsson gunnar wetterberg redaktör karin arvidsson

Læs mere

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling?

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Indlæg fra seminaret Risiko samfundet - afvikling eller udvikling? Tek-Sam23. september 1998 ANTOLOGI AUGUST 1999 Institut for miljø, teknologi og samfund Department

Læs mere

SunSeeker Duo: Ny elektroglider Test; DuckHawk, Amerikansk 15-meter Flight Story: Over Skagerak i Seilfly

SunSeeker Duo: Ny elektroglider Test; DuckHawk, Amerikansk 15-meter Flight Story: Over Skagerak i Seilfly Nordic Gliding No. & aviation magazine 3 September 2013 h 1. årgang SunSeeker Duo: Ny elektroglider Test; DuckHawk, Amerikansk 15-meter Flight Story: Over Skagerak i Seilfly 84 siders magasin solar powered!

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 6/2010 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 Meninger der udtrykkes på

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere

Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 Meninger der udtrykkes på sider

Læs mere

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007

utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 utgiven av nordiska rådet och nordiska ministerrådet oktober 2007 Analys Norden ger dig analys och djupare insikt i de nordiska ländernas politiska liv. Utvalda skribenter analyserar vad som sker och varför.

Læs mere

Ny viden om kalk og kalkmørtler

Ny viden om kalk og kalkmørtler Ny viden om kalk og kalkmørtler Dansk Selskab for Materialprøvning og -forskning (DSM ) Danish Society for Materials Testing and Research (DSM ) Copenhagen 1999 Ny viden om kalk og kalkmørtler Kalk og

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 1. Jan. - febr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

Nordens nødvendighed - set fra USA

Nordens nødvendighed - set fra USA 35. årgang - nr. 2-2007 Nordens nødvendighed - set fra USA Af Jesper Morville Scandinavia in World Politics er navnet på en bog, som professor ved Washington University, Christine LÆS I BLADET Tak til

Læs mere

Hjälp svenska företag att undgå egna misstag låt dem lära sig av dina!

Hjälp svenska företag att undgå egna misstag låt dem lära sig av dina! Nr. 4. juni. 2008 Tekst ETT UPPROP TILL SVERIGES MEST ERFARNA SENIORER. Hjälp svenska företag att undgå egna misstag låt dem lära sig av dina! Vi har byggt landets största och mest spännande kompetensbank

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 5.1. 2012 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen, som

Læs mere