Torsten Wagner Sand Christensen (16055)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsten Wagner Sand Christensen (16055)"

Transkript

1 Side 1 af 1 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: Bente Binner [ på vegne af Lars E. Kann-Rasmussen via BB [ ] Sendt: 20. december :30 Til: Emne: Dispensation fra skovbyggelinje (LKR-3) Kære Silkeborg Kommune, Jeg bekræfter modtagelsen af jeres brev af Jeg synes, det er en rigtig dårlig ide at placere en 36 m høj telegittermast med antenner samt lille teknikbygning ved skovkanten på Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg. Den vil virke stærkt skæmmende og formentlig også indvirke på mange økosystemer i skovområdet. Det er sikkert en billig placering, men lad os for en gang skyld også prioritere naturen, så jeg opfordrer Kommunen til at finde en anden placering af antennen. Med venlig hilsen Lars E. Kann-Rasmussen Chairman LKR/BB VILLUM FONDEN Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Telephone office: Telephone direct: Telephone mobile: www Please consider the environment before printing this !

2 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: Johnny Stubben Simonsen [] Sendt: 26. december :25 Til: Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Cc: Emne: Johnny Stubben Simonsen Jf naboorienteringsbrev af vedr dispensation fra skovbyggelinje til 36 meter telegittermast samt teknikbygning ved skovkanten på egebakken 24 i gjessø. Jf naboorienteringsbrev af vedr landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til 36 meter telegittermast samt teknikbygning ved skovkanten på Egebakken 24 i Gjessø. Vi gør hermed indsigelse overfor dispensation fra skovbyggelinien og den beboelsesnære placering, som vi er nærmeste nabo til (matrikel 2ez), da 1. En 36 m høj gittermast vil være visuelt skæmmende ved et naturområde, ligesom en placering i skovkanten vil indebære en risiko for skade på anlægget ved stormfald. 2. Placeringen vil forringe værdien af naboejendommene, og i særlig grad vores, som er nærmeste nabo og vil få direkte udsigt til masten. 3. Vi har fået afvist en dispensationsansøgning fra samme skovbyggelinie med henblik på opførelse af et drivhus. Her understregede Silkeborg Kommune at synlighed og fare for at beskadige rødder var afgørende. Vi kan ikke se logikken i at Silkeborg Kommune så kan dispensere for en 36 m gittermast endnu tættere på skoven. 4. Sundhedsrisici i forbindelse med telemaster er stadig uafklarede. ad. 1: En 36 m gittermast i skovkanten vil være synlig både fra byen og skoven og den vil dermed visuelt forstyrre det udsyn der er til naturen i området. Oplevelsen af at være i naturen vil blive reduceret i et større område omkring masten og placeringen i en skovkant vil skæmme udsynet fra både skoven og byen. Ydermere vil en placering i skovkanten indebære risiko for skade på anlægget ved stormfald. Alternativt skal træernes vækst i skovbrynet reguleres, hvilket igen vil reducere naturværdien. Der er i dag nogle store 'sangtræer' (rødgran) tæt på placeringen, som vil skulle fjernes for ikke at udgøre en fare for anlægget. Der er tidligere væltet nogle stykker af dem i stormvejr i dette skovbryn. ad. 2: I følge ejendomsmæglere falder ejendomme i umiddelbar nærhed af telemaster op til 30-40% i værdi. Direktør i Boligvurderingen.dk, Finn Christensen, anslår værdiforringelsen til mellem fem og 15 procent. Der er grund til at tro at værdiforringelsen i det aktuelle tilfælde ligger i den høje ende, da den påvirkes af både angsten for sundhedsrisici og det skæmmede udsyn til skoven. Højesteret har fastslået, at en ejer af en ejendom, hvis værdi forringes som følge af opsætning af telemast ud fra naboretlige betragtninger har krav på erstatning, samt at mistanken om sygdomsrisici er tilstrækkeligt til at udløse erstatning for værdiforringelse af ejendom. Ifølge en undersøgelse udført at Berlingske Business, frygter 40% af befolkningen således stråling fra mobilmaster, mens lige så mange udtrykker at de ikke ønsker at bo ved dem "fordi de er så grimme at se på". Vi vil derfor gøre et erstatningskrav gældende, hvis dispensationerne gives og placeringen bliver som angivet i ansøgningen. ad. 3: I foråret 2012 indsendte vi en ansøgning omkring dispensation fra skovbyggelinjen til at bygge et drivhus. Den var vi til møde på kommunen hos Hanne Konnerup. Vi havde et meget behageligt møde, og mødte stor forståelse for vores ønske men desværre kunne Hanne ikke tilgodese vores ønske om beliggenhed på grunden og give dispensation til opførelse af drivhus. Det blev fremhævet at en placering indenfor skovbyggelinien var udelukket på grund af faren for at ramme rødder samt på grund af at et drivhus ville skæmme det visuelle udtryk ved skoven. Ansøgningen omhandlede en placering 25 m fra skovkanten. Hvor er den røde tråd herfra og til en dispensation med henblik på opførelse af en visuelt skæmmende gittermast og teknikbygning og tilhørende fundering direkte i skovkanten? Hvis denne dispensation mod forventning skulle blive en realitet, forventer vi at vores ansøgning om dispensation, til opførelse af et drivhus, vil blive taget op til 1

3 ny overvejelse i lyset af denne sag. ad. 4: Der kommer fortsat undersøgelsesresultater, der tyder på sundhedsrisici i forbindelse med telemaster. Forskningsresultaterne peger ikke i en entydig retning, men Verdenssundhedsorganisationen WHO har i 2011 klassificeret radiofrekvent stråling som muligt kræftfremkaldende på mennesker, herunder strålingen fra mobilmaster. Europarådet opfordrede i 2011 til, at forsigtigheds- princippet gøres gældende, og at eksponeringerne af befolkningen for radiofrekvent stråling på alle rimelige måder reduceres. Dette tilgodeses ikke ved en bynær placering, og vi vil opfordre til at søge alternative placeringer i det åbne land rundt om byen. Helle og Johnny Stubben Simonsen Skovbakken Silkeborg 2

4 Side 1 af 1 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: inge okkels [] Sendt: 24. december :49 Til: Emne: Kommentarer vedr. sagsnr. 12/ Hermed fremsendes vores kommentarer vedr. sagsnr. 12/ meddelt i brev dateret d. 14/ fra Silkeborg Kommune. Allerførst vil vi gerne kommentere på tidspunktet for orienteringen såvel som frist for aflevering af kommentarer. Det er bestemt ikke i vores interesse at udsende dette så tæt på jul, hvor der i forvejen er travlt i de fleste hjem. Dernæst er vi særdeles forundrede over formuleringen i brevet. Hvad præcist dækker naboorientering over? Skal det forstås som en orientering om noget, der allerede er truffet beslutning om? Eller er der snarere tale om høring? Eller er det en forløber for en evt. høring? Under alle omstændigheder finder vi formuleringen forvirrende og upræcis. Til selve forslaget: Vi er naturligvis som de fleste andre i Gjessø interesserede i, at teledækningen her (under forudsætning af, at det er det, masten skal benyttes til) bliver så optimal som muligt. Vi finder det dog besynderligt, at den omtalte teleglittermast (som vi ej heller kender udseendet af) skal være 36 meter høj, når vi i forvejen bor højt i vores område. Endvidere har vi særdeles svært ved at forstå, at det skulle være nødvendigt at placere en mast i bymæssig bebyggelse og tæt på skov, når området her måske kunne byde på andre placeringer. Er alternative placeringer undersøgt? Vi bekymrer os ligeledes over, hvorvidt ét enkelt teleselskab skal benytte masten, idet vi i Gjessø formentlig dækkes af flere forskellige teleselskaber. Det kan skabe ulige konkurrencevilkår for teleselskaberne, idet ét enkelt selskab kan tilbyde den mest optimale (og eneste) dækning af et bestemt område og hvem ved, så skal vi måske på sigt have flere master op. Vi forventer at blive såvel orienteret såvel som hørt i forbindelse med videre udvikling i sagen. Med venlig hilsen. Inge Okkels og Claus Bo Sørensen, Egebakken 22 Inger Nørby og Steen Okkels Nørby, Gl. Skolebakkevej

5 Fra: Helene Jakobsen Sendt: 28. januar :11 Til: Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: SV: Høring om mast i Gjessø Hej Torsten Vi har i Lokalrådet desværre kun haft mulighed for at drøfte dette emne på mail. Lokalrådet har ikke som sådan nogle indsigelser ang. telemasten. MEN Jeg kan godt være bekymret for om man har taget højde for faldende huspriser i Gjessø ved at placere masten så tæt på bebyggelse. Master af denne slags kan (ifgl.nogle) sidestillles med højspændingsledninger, og man har i andre lande skredet til forbud mod wifi på skoler, grundet risikoen for farlige strålinger, jeg håber meget at man har sat sig grundigt ind i disse ting inden den endelige placering, hvis nogle, besluttes. Jeg kan henvise kommunen til Frank Rasmussen, , han vil kunne redegøre for alt om dette emne. Mvh. Helene Jakobsen Gjessø lokalråd

6

7

8 Side 1 af 3 Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Fra: Peter Fabrin (14853) Sendt: 9. januar :58 Til: Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Information om trådløst net (wifi og mobil) Vedhæftede filer: Barn och EMF Lena Hedendahl_0.pdf; Tale til skolerepræsentant mødet nr 2 til distribution.pdf; Rapport - Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling-1.pdf Hej Torsten Jeg har fået tilsendt dette materiale i forbindelse med din høring af de omkringboende inden opsætning af mobilmast i vores lokalområde i Gjessø. Jeg ve godt, at vi som kommunefolk ikke er fagligt nok funderet til, at vi kan tage stilling til, hvor farligt (sundhedsskadeligt) mobiltelefoni er, og at vi må henholde os til Sundhedsstyrelsens og andres undersøgelser. Men jeg synes placeringen er for tæt på de omkringboende (ca. 30m) og så skal der oven i købet meddeles dispensation fra en reduceret skovbyggelinie. Kunne man så ikke lige så godt have etableret masten 3-400m længere mod vest, hvor der ikke er så mange huse. Når masten er 22m høj, så er den vel så høj, at man ikke kan argumentere med, at den skjules imellem de eksisterende huse. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor det lige netop er denne placering der er valgt og hvorfor den ikke placeres længere væk fra beboelser, når der nu er flere undersøgelser som drager tvivl om Sundhedsstyrelsens konklusioner? Er der nogen afstandskrav til boliger? Med venlig hilsen Peter Fabrin Skovbakken 7 Gjessø Fra: Annette og Peter [mailto:] Sendt: 8. januar :05 Til: Peter Fabrin (14853) Emne: Fw: Information om trådløst net (wifi og mobil) Original Message From: Frank B. Rasmussen To: Sent: Monday, January 07, :55 PM Subject: Information om trådløst net (wifi og mobil) Hej Peter Her er noget information, som du kan kigge på ifbm. At I skal have en telefonmast i baghaven. Wifi og mobilmast elektromagnetisk stråling er i princippet den samme. Styrken kan selvfølgelig variere. Se disse korte videoer fra EMRinformation. De er meget lærerige: Mobilmaster tvinger til flytning

9 Side 2 af 3 Herunder er kopi af det info, som også er sendt til Gjessø Skole. Mail 1: I forbindelse med at jeg er en del af at arrangere en international konference ved navn "Open Mind Conference 2012" i Skanderborg d /9-202 og der på konferencen er et foredrag med titlen "Det trådløse samfund" af elektromagnetisk stråling ekspert Barrie Trower (BT), så kiggede jeg nærmere på emnet. BT er gammel MI5 agent, som havde til opgave i 60-70'erne at forhøre tilfangetagende spioner fra østblokken (under den kolde krig) om deres viden om elektromagnetisk stråling og mikrobølger, som indenfor militæret kaldes "Stealth teknologi". BT er uden sammenligning den forsker, som ved mest indenfor denne teknologi på jorden. Derfor undersøgte jeg nærmere om hvad trådløse systemer betyder for børn og voksnes helbred og jeg vil gerne indrømme, at jeg blev så chokeret over sundhedseffekten på børn, at jeg nu sender denne mail til dig i håb om, at du/i vil tage denne henvendelse seriøs og kigge på materialet (selvom det vil tage lidt af jeres tid) og tænke på børnene på Gjessø skole imens: Elektromagnetisk stråling ekspert Barrie Trower interview (mega spændende og tankevækkende info): Artikeller: Mail 2: Det er helt fint Silkeborg Kommune bliver orienteret, da problematikken om WIFI gælder for alle skoler. Jeg har desuden fundet ud af, at WIFI kun bliver brugt af lærerstaben på Gjessø Skole og derfor ikke er nødvendig for undervisningen, da disse computere er forbundet med netkabler, hvilket er fint. Derfor er problemet for Gjessø Skole til at overskue, hvor andre skoler står overfor helt andre udfordringer. Derfor er det nemt at gør noget ved. Selvom jeg allerede har givet jer meget interessante link til at opnå en forståelse af problematiken om WIFI på skoler, så er der ikke kommet noget svar på min seriøse henvendelse hverken fra jer el. Fra kommunen endnu. Dvs. Jeg kan konkludere, at I vælger fortsat at udsætte børnene for en potentiel fare for elektromagnetisk stråling alene af den grund at lærerstaben så kan bruge deres IPAD via skolens WIFI system. Men måske er der behov for mere information.den engelske militære mikrobølge ekspert siger det meget lige ud: Brug 5 min på at høre argumenterne her: Wireless Networks in Schools: Trådløst udstyr, som udsender elektromagnetiske bølger som f.eks. WIFI er ALDRIG blevet sikkerhedstestet på børn, da der er IKKE findes noget sikkert sikkerhedsniveau for børn. Derfor er WIFI er ikke sikkert for børn WIFI giver kræft WIFI giver genetiske mutationer specielt på piger (skader DNA i de ca. 400 æg, de er de født med = skader fremtidige generationer) Den franske regering har FORBUDT WIFI på skoler Den tyske regering anbefaler officielt tyske borgere at minimere brugen af WIFI så meget som muligt af sundhedsgrunde. I Canada har Ontario også FORBUDT WIFI på alle skoler Her er links til flere informative websteder: School Radiation: Det er simpelthen ikke acceptabelt, at en seriøs henvendelse om et så alvorligt problem ikke besvares officielt, hvilket jeg håber denne mail kan medvirke til bliver ændret, da hverken I el. Kommunen efterfølgende kan forklare jer med, at I ikke vidste besked om sundhedsrisikoen. Det handler også om jeres helbred, så se denne mail som en fremstrakt hånd i et forsøg på at oplyse seriøst og dermed hjælpe vores medmennesker. Mail 3: Det er mig en gåde hvorfor der endnu ikke er kommet en tilbagemelding om Silkeborg kommunes indstilling til trådløs teknologi i skoler efter mine seriøse henvendelse. Men der er måske behov for mere information. Oversat indledning fra Ontario Teachers Network (link herunder): "Skolerne skal ikke installere trådløst internet systemer, fordi teknologien er forbundet med indlæringsvanskeligheder, hovedpine og hæmmer immunsystemet, ifølge en international sammenslutning af læger. The American Academy of Environmental Medicine, som holder en konference om hjernen og nervesystemet i denne uge i Florida, siger sikrere alternativer bør anvendes i stedet for Wi-Fi."

10 Side 3 af 3 Læs selv videre her: Ontario Teachers Network is an important new resource for everyone in Ontario who cares about our public education system. What issues are you most concerned about? This is the site where others can learn about them. We want to hear YOUR suggestions for important News & Information items that can be posted here for raising awareness and generating conversation. Teachers, parents, students & others Igen er denne henvendelse af oplysende karakter, da vi alle ønsker det bedst mulig miljø for vores børn. Som I kan se med sitet Ontario Teachers Network er der fuld fokus på bl. a. Brug af trådløs teknologi i Ontario og der er tilmed oprettet et website, hvor folk (lærer, pædagoger etc.) indenfor systemet kan udveksle erfaringer. Betragt det som et ideforslag for Silkeborg Kommune, som så kunne være foregangseksempel for resten af Danmarks kommuner. Jeg forventer en officiel besvarelse på disse henvendelser snarest. Og så kom der endelig det svar, som du så fra Silkeborg kommune. God fornøjelse med læsningen. Hvis du kommer til samme konklusion som undertegnede, så kan vi evt arbejde sammen om at arrangere en informationsaften i forsamlingshuset. Jeg kan muligvis godt få fat i nogle folk, som kan holde et indlæg om emnet. Best Regards / Med venlig hilsen TechRas Miljø ApS Specialist i separation Frank B. Rasmussen Tlf: Mob.: Mail: Web.:

11 Barn och EMF Riskerna med mobiltelefonin och trådlös teknik för våra uppväxande barn och ungdomar. Lena Hedendahl Luleå

12 Innehållsförteckning Barn och EMF...1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...5 Metod och Material...5 Resultat...6 Exponering under graviditet och fostertid...6 Bruk av mobil under graviditet och småbarnsår kan ge beteendeproblem...6 Immunologisk påverkan...6 Höga magnetfält under graviditet gav ökad astma hos barn...7 Mikrokärnor i röda blodkroppar...7 Minskat antal nervceller i hippocampus...8 Minskad antioxidativ förmåga i levern...8 Hjärtpåverkan...8 Exponering efter födseln...9 Hög exponering för mikrovågor kan ge beteendeproblem...9 Radarstation påverkade skolbarns reaktionstid och neuromuskulära förmåga...9 Många mobilsamtal visade på snabbare svarstid men fler felaktiga svar...10 Färre hjärnceller...10 Färre pyramidala celler i hippocampus...11 Nedsatt minne...11 Ökad tillbakadragenhet...11 Dåligt minne och döende nervceller i hippocampus...11 Blodhjärnbarriären öppnas...11 Vardagsminnet försämrades...12 Påverkan på glukosmetabolismen i hjärnan...12 Skador på DNA...12 Cellstress...13 Sömnpåverkan...14 Påverkan på EEG...14 Djupsömnen minskar...14 EEG under minnestest...14 Pulsade magnetfält påverkar hjärnans alfa-vågor...14 EEG påverkades mer i hypothalamus än i hjärnbarken...15 Hälsopåverkan av pulsad mobilstrålning från en GSM-mobilmast...15 Barn och cancer...16 Barn, mobil och risken för hjärntumör...16 Cefalostudien på barn, mobil och hjärntumörer...17 WHO klassar den radiofrekventa strålningen som möjligen cancerogen...17 Diskussion...17 Referenser...21 Ordförklaringar...25 Ansvarig för Barn och EMF

13 Sammanfattning Barn är idag utsatta för mikrovågsstrålning från mobiler och trådlös teknik i vårt samhälle från ögonblicket de blir till, som foster och under hela sin uppväxt. Under hela denna tid sker en celldelning och cellmognad i alla kroppens organ, även i hjärna och nervvävnad. En växande och delande cell är extra känslig för påverkan utifrån. Stamceller är känsligare än mogna celler och påverkas lättare av yttre faktorer. Foster och växande barn har fler stamceller och fler delande celler än vuxna vilket gör att riskerna ökar för dem. Många studier har visat på en biologisk påverkan av mikrovågsstrålning långt under dagens gällande gränsvärde på 10 W/m 2. Detta gränsvärde skyddar enbart mot skador från en uppvärmning på mer än en grad Celsius efter 30 minuters exponering och säger inte någonting om riskerna för andra biologiska skademekanismer. Vetenskapliga studier från många håll i världen visar hur mikrovågsstrålning kan skada människan på många olika sätt. Nervceller i hjärnan kan påverkas och skadas av mikrovågsstrålning och ge sämre minne och sämre intellektuell förmåga. Speciellt områden där minnen lagras, såsom hippocampus, drabbas. Blodhjärnbarriären öppnas under ett mobilsamtal och släpper in stora albuminmolekyler och andra skadliga ämnen som inte bör finnas i vår hjärna. Glukosomsättningen i hjärnan ökar under ett mobilsamtal. Vårt stressvar på cellnivå sätts igång, fria radikaler bildas och stresshormonerna adrenalin och noradrenalin påverkas. Nivån av PEA i hjärna sjunker efter en längre tids exponering från en vanlig GSM-mast och kan vara en orsak till den ökade förekomsten av ADHD och liknande beteenderubbningar. Barn som bodde nära en militär radarmast visade sig ha sämre minne, långsammare reaktionstid och sämre neuromuskulär förmåga. Sömnen kan påverkas både via störningar på ett sömninducerande hormon och genom påverkan på EEG. Hjärtrytmen och hjärtminutvolymen påverkas hos foster redan efter att modern pratat tio minuter i en mobiltelefon. Risken att utveckla en hjärntumör är större hos barn än hos vuxna som pratar i mobiltelefon på grund av barnets mindre skalle och växande hjärna. I Ryssland avråder man alla gravida och barn under 18 år från att använda mobiltelefon eller annan trådlös teknik. I Frankrike är det förbjudet att använda mobiltelefon i grundskolan på grund av strålningsrisken och mobilreklam riktad mot barn är förbjuden. WHO klassade våren 2011 den radiofrekventa strålningen som möjligen cancerframkallande. Europarådet uppmanar medlemsländerna i en resolution att skydda barn och ungdomar från höga nivåer av mikrovågsstrålning genom att välja kabelbunden teknik för Internet i skolan och att begränsa användningen av mobiltelefoner. Europarådet rekommenderar informationskampanjer riktade mot lärare, elever och föräldrar för att skapa större medvetenhet om riskerna med mobiltelefon och trådlös teknik. Europarådet förordar medlemsländerna en sänkning av gränsvärdet på mikrovågsstrålning inomhus till 0,1 mw/m 2. Det är en sänkning med gånger jämfört med dagens gränsvärde. Barn är känsligare än vuxna och kommer att exponeras för dagens mikrovågsstrålning under många år. Även små riskökningar kan få stor genomslagskraft i framtiden och leda till fler hjärntumörer, sämre minne och intellektuell förmåga, fler barn med beteendestörningar och större stresspåslag med risk för kroniska sjukdomar. Våra barn och ungdomar är vår framtid. Låt oss välja försiktighetsprincipen. Låt oss redan nu beakta de studier som visar på risker med mobiltelefonin och trådlös teknik och med dem som grund skydda våra barn. Låt oss satsa på kabelbunden teknik och låt oss forska fram en teknik som är säker för alla. 3

14 Inledning Idag finns mer än tre miljarder mobiltelefonanvändare i världen och Sverige har fler mobilabonnemang än invånare. I Sverige kom det analoga NMT-nätet på 80-talet, GSM-telefonerna på 90-talet, 3G introducerades 2003 och 4G införs nu i år, 2011, i alla städer och större tätorter. Från att ha varit något man enbart pratade i, är nu de nya mobilerna små datorer som möjliggör kommunikation över hela världen. Via mobilt bredband är det lätt att hitta all information man behöver och många kan utföra sitt arbete var man än befinner sig. PTS, Post och Telestyrelsen, har lovat att 99,98 % av Sveriges befolkning ska ha full mobiltäckning via 3G-nätet. Det fasta telefonnätet läggs nu ner överallt i glesbygden och ingen hänsyn tas till de boendes önskan att få ha kopparnätet kvar. Glesbygdsborna tvingas in i en trådlös tillvaro. Barn av idag är utsatta för högfrekvent elektromagnetisk strålning från ögonblicket de blir till, under fostertiden och under hela sin uppväxt. Under hela denna tid sker en celldelning och celldifferentiering av alla celler i kroppen från nerv- och hjärnceller till högt differentierade celler i organ och hud. En växande och delande cell är extra känslig för påverkan utifrån. Aldrig tidigare i människans utveckling har vi utsatts för så höga koncentrationer av högfrekvent elektromagnetisk strålning som idag. Den bakgrundsstrålning som vi är vana vid från solen, jorden, månen och rymden utgör en mycket liten bråkdel av den strålning som idag far fram genom atmosfären inom mikrovågsspektrat från mobil-, TV- och radiomaster, radaranläggningar, trådlösa nätverk, bärbara telefoner m.m. Denna skrift är tillkommen för att belysa det vetenskapliga underlaget till de risker som finns med vårt bruk av mobiltelefoner och vårt trådlösa samhälle med tanke på våra uppväxande barn. Vi kommer inte att kunna förbjuda mobiltelefonanvändningen för vuxna men vi kan och bör skydda våra barn från riskerna. Man kan jämföra med rökning och tobak, som fram till 80-talet var tillåten överallt, även på skolgårdar och sjukhus. Inom tobakens område skedde en greenwashing där ansedda läkare och forskare fick betalt för att förminska och förneka de risker som fanns för både rökning och passiv rökning, inte minst för fostret till en rökande mamma. Idag har vi en allmän acceptans i Sverige för att barn inte ska röka och allmänna miljöer ska vara rökfria. Det sker en stor greenwashing från mobilindustrins sida idag. Studier som visar på hälsorisker med mobilen återupprepas med små variationer i upplägget, tillräckliga för att förändra slutresultatet och minska de skadliga effekterna. Andra studier anklagas för forskningsfusk, vilket skett både i Österrike och i Läkartidningen i Sverige [1]. Dementierna på det påstådda fusket tas inte upp till allmän kännedom, inte heller att liknande studier under tiden visat på samma stora risker som de ursprungliga. I årliga genomgångar från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) [2] och SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) [3,4] om det vetenskapliga forskningsläget för hälsopåverkan av elektromagnetiska fält, EMF, låter man bli att ta upp studier som visar på allvarlig hälsopåverkan. Om de tas upp förminskar och förringar man dess resultat eller bortförklarar studierna med dåligt upplagd metodik. Angående studier som författarna själva deltagit i och som visar på biologisk påverkan av EMF, för man fram alla de omkringfaktorer som kan göra att resultatet inte är tillförlitligt. 4

15 På grund av detta tas i denna sammanställning i stort sett enbart studier upp som på olika sätt visar på risker med exponering från elektromagnetiska fält på människor, djur, celler eller molekylärstudier. De studier som tas upp utgör bara ett fåtal av alla de vetenskapliga forskningsstudier från hela världen som publicerats i ämnet under de senaste åren. The Bioinitiative Report som är en granskning av 1500 vetenskapliga artiklar kom Hälften av studierna visade på någon form av biologisk påverkan och hälften ingen påverkan [5]. De studier som utförts av oberoende forskare visade i 75 % på en biologisk effekt av hög- eller lågfrekventa EMF, medan studier sponsrade av mobil- eller försvarsindustrin bara i 25 % visade på en påverkan. De som är barn och unga idag är de som kommer att använda den trådlösa tekniken under längst tid. Det är därför viktigt att utreda vilka risker som finns för att kunna minska dessa riskfaktorer och göra tekniken säkrare för användaren. Syfte Med hjälp av en genomgång av vetenskapliga artiklar är syftet att visa på det vetenskapliga underlaget för risker med mobiltelefonin och vårt trådlösa samhälle med tanke på våra uppväxande barn och ungdomar. Metod och Material En genomgång av vetenskapliga artiklar har genomförts med hjälp av bland annat Powerwatch s scientific pappers [6] och EMFacts [7]. Via PubMed har sedan abstracts lästs igenom och de artiklar som förefallit relevanta har studerats. I denna genomgång har främst studier som visar på olika typer av hälsopåverkan tagits med. Det gäller allt från studier på molekylärnivå, cellnivå, djurförsök, försök på människa till epidemiologiska studier. Främst är studier med tanke på det växande barnet medtagna. Detta för att visa på det breda forskningsläget som finns idag på hälsopåverkan av elektromagnetiska fält. 5

16 Resultat Exponering under graviditet och fostertid Bruk av mobil under graviditet och småbarnsår kan ge beteendeproblem I Danmark har man följt en stor födelsekohort barn från graviditeten och fram till sju års ålder med telefonintervjuer och frågeformulär via Internet och brev. Man frågade efter om modern använde mobiltelefon under graviditeten, hur ofta och hur stor del av dagen den var påslagen, var den förvarades när den var påslagen (fickan eller i en väska), samt om handsfree användes. När barnet var sju år frågade man om barnet pratade i mobil eller annan trådlös telefon under sina första sju år. Undersökningen genomfördes två gånger. Den första omfattade mödrar till barn födda Den andra undersökningen omfattade barn födda , barn från den första undersökningen och nya barn födda I den första undersökningen fann man att barn som utsatts för mobiltelefon både under graviditeten och under de första åren hade fler beteendestörningar med ett OR (Odds Ratio eller Oddskvot) på 1,8, (95 % konfidensintervall 1,45-2,23) alltså en 1,8 gånger ökad risk för beteendestörningar vid sju års ålder Exposition bara under graviditeten gav ett OR på 1,54 (1,32-1,81) och enbart under de första åren ett OR på 1,18 (1,01-1,38). Den andra undersökningen med fler barn som även inkluderade barn födda några år senare, när fler använde mobil, visade på en något lägre justerad total OR på 1,5 (1,4-1,7) för både exponering under graviditet och under de första åren, men man kunde där också se att OR ökade till 2,0 (1,4-2,7) om modern hade sin mobil påslagen hela tiden och ökade också om hon hade fyra eller fler samtal per dag under graviditeten. Under de år, när dessa barn föddes var mobiltelefonin inte alls lika vanlig som idag. Endast 10,1 % av barnen i den första undersökningen var utsatta för mobilstrålning under graviditet och de första levnadsåren. I den andra undersökningen för barn födda var det 17,9 %. Andelen oexponerade under graviditeten och fram till 7 års ålder var 53,3 % respektive 39,5 % [8,9]. Immunologisk påverkan Det är inte bara via direkt fysikalisk påverkan på fostret som mobilstrålning och mikrovågor under dagens gällande gränsvärden kan påverka det växande fostret och utvecklingen och mognaden av alla organ och vävnader. Även via immunologiska mekanismer kan fostret påverkas visar en rysk studie som första gången genomfördes under Sovjetunionens tid. Den har nu återupprepats med experter närvarande från USA, Italien och Tyskland vilka övervakat forskningsförfarandet. Ryssland och tidigare Sovjetunionen har en lång tradition av forskning angående risker och hälsopåverkan av högfrekventa eller radiofrekventa elektromagnetiska fält, RF- EMF, från början på grund av ett stort militärt intresse. RNCINRP, Ryska strålsäkerhetsmyndigheten, har satt betydligt lägre gränsvärden för RF-EMF med 0,1 W/m 2 [10] jämfört med det i väst inflytelserika ICNIRP, the International Committee for Non- Ionized Radiation Protection, som har ett gränsvärde på 10 W/m 2. ICNIRP s höga gränsvärden skyddar enbart för de termiska skadorna, alltså för den uppvärmning som kan ske av höga nivåer av RF EMF [11]. 6

17 Den ryska undersökningen, som utfördes 2006 undersökte råttor som utsattes för radiovågor på 5W/m 2, alltså under ICNIRP s gällande gränsvärde, i 7 timmar, 5 dagar/vecka under 6 veckor. Det visade sig att råttorna bildade antikroppar mot den egna hjärnvävnaden och visade tecken på ökad intracellulär oxidativ stress. Antikroppar, speciellt av IgM-typ, bildades mot ämnen i kroppen och speciellt mot kväveoxidföreningar, fettsyror och ämnen i tryptofanomsättningen. Fria radikaler bildas då och kan skada DNA i cellkärnan. Genom att inducera cellstress kan kronisk inflammation och neurodegenerativa förändringar uppkomma. I en ytterligare undersökning tog man 1 ml blodserum från de bestrålade råttorna och sprutade intraperitonialt, i buken, på friska dräktiga råttor på dräktighetstidens tionde dag. På en kontrollgrupp sprutade man in 1 ml blodserum från obestrålade råttor. Dessutom hade man en biologisk kontrollgrupp som inte fick något blodserum. Studien visade en fosterdödlighet hos de dräktiga råttor som fick bestrålad blodserum på 55,6 % jämfört med gruppen dräktiga råttor som fick obestrålad blodserum och kontrollgruppen, vilka hade en fosterdödlighet på 11,7 % respektive 4,3 %. Endast 44 % av de dräktiga råttor som fick bestrålad blodserum hade levande foster dag 20 under dräktighetstiden eller fick levande avkommor dag 22 jämfört med 86 % i gruppen som fick obestrålad blodserum och 100 % i kontrollgruppen Dock skilde det sig inte signifikant i antalet levande foster eller levande födda bland de råttor som väl fick levande avkomma [12]. Studien visar på att mikrovågsbestrålad blodserum måste ha en immunologisk påverkan för att kunna åstadkomma så mycket skada på dräktiga råttor. Endast 44 % av dem fick levande avkomma. För 56 % av de dräktiga råttorna dog alla foster i livmodern. Det tyder på en stor skillnad mellan individer på risken att påverkas och ta skada av mikrovågor. Ryska strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar med bland andra denna undersökning som grund att barn och ungdomar under 18 år bör undvika att använda mobiltelefon. Gravida bör avstå helt från all mobiltelefonanvändning för att förebygga hälsorisker för fostret [13]. Höga magnetfält under graviditet gav ökad astma hos barn En studie från Kalifornien publicerades i augusti Den visade att ju högre magnetfält modern hade utsatts för under ett mätdygn i tidig graviditet desto större var risken att barnet utvecklade läkardiagnosticerad astma. Barnen vars mödrar hade exponerats för de högsta magnetfältsnivåerna, >2mGauss, hade en OR på 3,52 (95 % konfidensintervall, 1,68-7,35) alltså en 3,52 gånger ökad risk att få astma jämfört med den lägst exponerade gruppen på <0,3mGauss. Det betyder att 33,3 % av barnen i den högst exponerade gruppen under graviditeten fick en läkardiagnosticerad astma jämfört med 13,6 % i den lägst exponerade gruppen när de följdes fram till 13 års ålder [14]. Mikrokärnor i röda blodkroppar I en undersökning från Brasilien exponerade man dräktiga råttor med en analog mobiltelefon i talläge under 8,5 timmar per dag under hela dräktighetstiden. Man fann sedan i de nyfödda ungarna en signifikant ökad mängd mikrokärnor i de röda blodkropparna, 7

18 vilket tyder på att strålningen hade en genotoxisk, skadlig, effekt på de blodbildade vävnaderna under fosterstadiet [15]. Minskat antal nervceller i hippocampus I en undersökning från Turkiet utsatte man dräktiga råttor under hela dräktighetstiden 60 minuter per dag för en pulsad 900 MHz signal, motsvarande en GSM 900 mobil. När råttungarna var 4 veckor gamla avlivades de och man undersökte hur många neurala celler som fanns i dentatus fåran i hippocampus i hjärnan. Hos de bestrålade råtthjärnorna fann man betydligt färre neurala celler jämfört med en kontrollgrupp. I dentatus fåran i Hippocampus bildas nervceller under fostertiden, fortsätter i nyföddhetsperioden och sedan i en långsammare takt fram till vuxenlivet. Hippocampus är den del i hjärnan som kontrollerar beteende och kognitiva förmågor, såsom rumsorientering och arbetsminne. Slutsatsen i artikeln är att exponering av foster med mobilstrålning kan skada den normala utvecklingen av hippocampus och leda till mental retardation [16]. Minskad antioxidativ förmåga i levern I en undersökning på dräktiga kaniner som exponerades för en pulsad signal på 1800 MHz, motsvarande en GSM 1800 mobil under 15 minuter per dag under dräktighetens dag fann man en minskad antioxidativ förmåga i levern och en ökad skada från fria radikaler på membranfosfolipider, en nedsatt lipidperoxidation och därmed skadad fettomsättning i de nyfödda kaninungarnas lever [17]. Hjärtpåverkan I en studie från Egypten visade man hur fostrets och det nyfödda barnets hjärtfunktion påverkades av ett kort mobilsamtal. 90 friska gravida kvinnor, varav 30 vardera i graviditetsvecka 25-30, och 36-40, utsattes för expositionen från en vanlig GSM 900 MHz telefon i talläge under tio minuter. 30 nyfödda barn, som var yngre än 48 timmar, utsattes för samma exposition medan de var i moderns famn. Modern hade en mobiltelefon placerade vid sitt högra öra. Hjärtrytmen hos fostren mättes med en CTGregistrering på mammans mage före och efter expositionen. Slutsystolisk volym, slutdiastolisk volym, slagvolym och hjärtminutvolymen på foster och barn mättes med ekokardiografi, ultraljud på hjärtat, före, under och efter expositionen. Hjärtrytmen ökade signifikant med 5-15 slag per minut och mer ju yngre fostret var. Hjärtminutvolymen, hur mycket blod som pumpas ut från hjärtat varje minut, minskade signifikant. Mest minskade den för de yngsta fostren på graviditetsveckor med 26,8 %. För de nyfödda barnen minskade hjärtminutvolymen med 10,7 %. Det var främst den diastoliska återfyllnaden av blod till hjärtat som minskade med 30,7 % för de yngsta fostren till 15,4 % för de nyfödda barnen. Detta kan tyda på att det är hjärtats kontraktilitet, hjärtats förmåga att dra ihop sig, som är den viktigaste orsaken till minskad slagvolym och hjärtminutvolym. Den ökade hjärtrytmen ligger inom det fysiologiska referensområdet och borde inte leda till någon större inskränkning i tid för återfyllnad i hjärtkamrarna. En orsak, som förs fram till hjärtats nedsatta kontraktionsförmåga, kan var en påverkan av kalciumtransporten över cellväggarna i hjärtat. Den ökade hjärtrytmen kan bero på 8

19 en påverkan av mobilstrålningen på hjärtreglerande centra av autonoma nervsystemet i hjärnan och då speciellt i förlängda märgen och hypothalamus. Författarna till studien rekommenderar gravida att undvika att använda mobiltelefon, speciellt i tidig graviditet. I nödfall bör samtalen hållas korta och under 10 minuter [18]. Exponering efter födseln Hög exponering för mikrovågor kan ge beteendeproblem I en studie i Bavaria i södra Tyskland ville man undersöka om exposition för mikrovågor kan ha betydelse för beteendeproblem hos barn och ungdomar. 3000, varav hälften barn 8-12 år, och hälften ungdomar, år, fick bära en dosimeter under sin vakna tid under ett dygn under åren Dosimetern mätte strålningen från GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, 3G på 2100 MHz och trådlösa nätverk, Wlan, på 2400 MHz. 67 % av barnen och 65 % av ungdomarna bodde mindre än 500 m från en mobilmast. Hälften av barnen och nästan alla ungdomar ägde en mobil, men bara 4 % av barnen och 23 % av ungdomarna använde sin mobil varje dag. 28 % av barnen och 55 % av ungdomarna använde en sladdlös telefon hemma nästan varje dag. Barnen, barnens föräldrar och ungdomarna fick besvara frågor från the Strengths and Difficulties Questionaries. Resultaten från dosimetrarna visade värden långt under IC- NIRP s gällande gränsvärde (10 W/m 2 ), med 0,13 0,92 % av gränsvärdet. Ungdomar med en exposition i den högsta fjärdedelen visade på signifikant ökad nivå av beteendeproblem med ett OR, ökad risk, på 2,2 (95 % konfidensintervall 1,1-4,5), jämfört med de tre lägre fjärdedelarna. Barnen i den högsta fjärdedelen visade på en tendens till ökade beteendeproblem med OR på 1,3 (0,7-2,6). I undergruppen uppförandeproblem visade både barn och ungdomar i den högst exponerade fjärdedelen på en signifikant ökning med OR på 2,9 (1,4-5,9) respektive 3,7 (1,6-8,4). Det egna mobiltelefonanvändandet påverkade inte dessa resultat vid en analys [19]. Radarstation påverkade skolbarns reaktionstid och neuromuskulära förmåga I Skrunda i Lettland ville man undersöka om en militär radarstation, verksam sedan 25 år, kunde påverka barnens motoriska och psykologiska förmåga. Radarstationen sände på frekvensen MHz, en pulsad signal med medelvärde 3,2 mw/m 2 och toppvärde på 164 mw/m barn i åldrarna 9-17 år undersöktes varav 224 bodde nära, inom synfältet från radarstationen, 385 bodde lite längre ifrån och 357 bodde i en annan region. Man fann att barnen som levde nära radarstationen hade sämre minne och uppmärksamhet vid de olika testerna, att deras reaktionstid var långsammare och att deras neuromuskulära förmåga fungerade sämre. Radarsignalen var pulsad med en frekvens på 24,4 MHz, vilket sammanfaller med de mänskliga beta-vågorna på EEG. Andra undersökningar har visat att lågfrekventa magnetiska fält kan framkalla en hämning av motoriska och neurogena funktioner [20]. 9

20 Många mobilsamtal visade på snabbare svarstid men fler felaktiga svar I en studie från Australien undersökte man om antalet mobiltelefonsamtal per vecka kunde påverka de kognitiva funktionerna hos 13-åringar. 144 pojkar och 173 flickor fick svara på frågor om mobiltelefonanvändning och genomgå ett datorbaserat test på kognitiva förmågor. Medianvärdet för röstsamtal var 8, liksom för skickade SMS per vecka. Mycket få hade över 50 röstsamtal eller skickade mer än 50 SMS per vecka. Man fann att de som rapporterade fler mobilsamtal hade sämre tillförlitlighet på sitt arbetsminne, reaktionstiden för enkla uppgifter var kortare, svarstiden för associativ inlärning var kortare, men precisionen och riktigheten i svaren var sämre [21]. Frågan som framkommer är om tendensen hos dessa barn att svara innan de vet det rätta svaret kan härledas till en impulsiv svarsstil som är inlärd av mobiltelefonbruk, med många sända korta SMS-meddelanden eller om denna impulsiva tendens påverkats av exponeringen av mobiltelefonstrålningen. Den danska stora födelsekohortundersökningen kan tyda på det sistnämnda [8,9]. Färre hjärnceller Det finns flera studier på djur som tidigt efter födseln utsatts för mikrovågor. I en studie utsattes dels 7 dagar gamla råttungar och dels 24 månader åldrande vuxna råttor för en pulsad 2,45 GHz strålning på 28 W/m 2. Det är 3 ggr det gällande gränsvärdet på 10 W/m 2. Både råttungarna och de äldre råttorna delades in i två grupper. Den ena gruppen bestrålades 4 timmar per dag i 2 dagar och den andra gruppen 8 timmar per dag i 3 dagar. Man hade planerat att följa råttorna i 4 veckor, men experimentet avbröts redan efter 3 veckor på grund av att den högst bestrålade gruppen råttungar vägde 50 % mindre än de mindre bestrålade råttungarna och den oexponerade kontrollgruppen. Dessa råttungar var i mycket dåligt fysiskt skick och avlivades därför. Man undersökte den zon i hjärnan på utsidan av sidoventriklarna, där nervcellsbildning fortfarande sker efter födseln. Här fann man en kraftig nedgång i nervceller som delade sig och detta höll i sig fram till vecka 3 när de alla avlivades. De råttungar som bestrålades kortare tid, 4 timmar per dag i 2 dagar, visade en tvådelad upp och nedgång. Dagen efter expositionen var det många delande nervceller, medan det efter 1 och 2 veckor gick ned till normala nivåer jämfört med en icke exponerad grupp av råttungar. Efter 3 veckor gick antalet delande nervceller åter upp. På de äldre råttorna såg man ingen skillnad på delande nervceller jämfört med kontrollgruppen äldre råttor [22]. Denna studie, som visserligen gjordes på en exponering 3 gånger ICNIRP s gränsvärde, visar ändå på stora skador på den växande unga hjärnan och att denna skillnad är starkt dosberoende. Angående ICNIRP s gränsvärden är de enbart satta med tanke på de termiska skador som en exponering kan ge hos vuxna efter 30 minuters exponering och endast med 10 gångers marginal. Alltså skador som kan initieras av den uppvärmning som kan ske i exponerad vävnad och när det gäller mobiltelefoner beräknad efter en vuxen mans skalle och hjärna [11]. Andra studier har visat på 5 ggr ökad mängd döda celler och 11 ggr fler mikrokärnor i nervceller från bestrålade mushjärnceller [23] och försenad mognad och minskad utväxt av nervcellsutskott på bestrålade nervceller från råtthjärnor [24]. 10

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev marts 2008 Nyheder fra LYLE Indlæg uden underskrift er skrevet af Louise Aagaard Nielsen. Du kan i dette nummer læse om: Foredraget d. 28. februar Foredraget d. 28. februar 2008 Kantinen i Kræftens

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0308 Klageren: XX 671 93 Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Februar Introduktion til dette nummer. indvandrere og efterkommere i Danmark betaler til, og selv modtager fra, det offentlige.

Februar Introduktion til dette nummer. indvandrere og efterkommere i Danmark betaler til, og selv modtager fra, det offentlige. Februar 2002 - Invandrarna och den offentliga sektorns ekonomi: Eskil Wadensjö og Helena Orrje - Befolkningens holdning til antallet af flygtninge: Søren Pedersen og Helle Cwarzko Jensen - Borgernes lovlydighed

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Høringsbidrag, 10 marts 2004. Hvad er det vi udsættes for af elektromagnetisk stråling? Jørgen Bach Andersen, Aalborg Universitet

Høringsbidrag, 10 marts 2004. Hvad er det vi udsættes for af elektromagnetisk stråling? Jørgen Bach Andersen, Aalborg Universitet Høringsbidrag, 10 marts 2004. Hvad er det vi udsættes for af elektromagnetisk stråling? Jørgen Bach Andersen, Aalborg Universitet 1. Hvad er strålingen fra mobilmaster og hvordan måles den? Grundlæggende

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Nordvest og Nordøst Passagen

Nordvest og Nordøst Passagen Nordvest og Nordøst Passagen - en realistisk genvej? Maritime Danmark, 17/1 2011 Vice President, SKULD Copenhagen Michael Boje-Larsen Index Introduktion Nordvest og Nordøst Passagen Regelsæt Tankespil

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål PROJEKTEVALUERING Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål Strategi for bæredygtig udvikling i Norden 2009-2012 projekt nr. 80362, journal nr. 08-02436 Indhold

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Prag, Tjekkiet. 28.4.-1.5.2016.

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Bilag: 5 Bilag nr. 5 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kära medarbetare Vänligen besvara detta frågeformulär så att vi kan förbättra insatserna

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK. Ang høring omkring mobilmastes placering.

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK. Ang høring omkring mobilmastes placering. I forbindelse med den fornyede høring indkom der bemærkninger. Flere af bemærkningerne er henvendelser, hvor borgerne oplyser at de fastholder de allerede indsendte bemærkninger i forbindelse med en af

Læs mere

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C

Dear sirs, With best regards, Edgar Arturo Duque Gutierrez Guldagergårdsvej 53C Edgar Duque Emne: Sagnr 14/7714 Guldagergårdsvej 53B Dato: 4. april 2014 17:07:46 Dear sirs, In regard to the dispensation request for the project at Guldagergårdsvej 53B (Sagsid 14/7714), we hereby oppose

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Referat af projektkoordineringsmøde den 25. januar 2007 på Miljøcenter Århus

Referat af projektkoordineringsmøde den 25. januar 2007 på Miljøcenter Århus Referat af projektkoordineringsmøde den 25. januar 2007 på Miljøcenter Århus Til stede: Henrik Skovgård, Irene Wiborg og Uffe Jørgensen (referent) 1. Godkendelse af referat Godkendt. 2. Task 1.1. Har Henrik

Læs mere

Hermed indsigelse til lokalplan 548

Hermed indsigelse til lokalplan 548 Fra: CN=Nina Lindbjerg/OU=TPLNLI/OU=T/O=Svendborg-Kom Sendt: 16-02-2012 09:29:40 Til: Jesper Sørensen CC: Emne: Vs: Indsigelse vedr Lokalplan 548 Svendborg Kommune har modtaget jeres indsigelse

Læs mere

Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning).

Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning). Set fra vejen. Tilbygning med køkken og toilet ses til venstre (med lav tagheldning). Billede af tilbygning med køkken og toilet set fra haven Billede af tilbygning med scene Billede af scene Billeder

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0358 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Strategier i matematik. - hvordan?

Strategier i matematik. - hvordan? Strategier i matematik - hvordan? Hvad har i læst? 2 Hvad er strategier i matematik, og hvorfor er de vigtige? I Fælles Mål er der ekstra fokus på regnestrategier, og derfor skal de læringsmål, der formuleres,

Læs mere

Page 1 of 3. Liz T. Johannesen

Page 1 of 3. Liz T. Johannesen 02-02-2009 Page 1 of 3 Liz T. Johannesen Fra: Kirsten Ravnkilde Nielsen Sendt: 7. januar 2009 08:04 Til: 'kkv@pbs.dk' Cc: Jette Deltorp; Per Frydendal Emne: VS: Til dagsorden - skoloeudvalgsmøde d. 14.01.09

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0043 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER MAO (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Den

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opstilling af en ny mast med antenner på grundareal:

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opstilling af en ny mast med antenner på grundareal: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Att.: Byggesag KM Telecom Danmark A/S Navervej 12 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Erdmann Site Manager Tlf.: +45 27 60 04 13 Fax.: +45 63

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Færdigheder i læsning (Scarborough, 2001; Elbro, 2014) Sprogforståelse Aktive mentale modeller

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Erik Mortensen Sendt: 9. juni 2016 16:45 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Emne: Vedr. sags ID 16/2004 etablering af ny antennemast ved Krebseparken, JS0705B.

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Månedens Guld Oktober. Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast.

Månedens Guld Oktober. Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast. Månedens Guld Oktober Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast. Mine børn bliver så store og jeg prøver virkelig på at nyde hvert

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Glenna Nielsen Sendt: 3. oktober 2016 11:47 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK; Bagge Peter. PEBA Cc: Peder Hansen Emne: SV: Sagsgangen og nyt udvalgsmøde

Læs mere