Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser Survival Skills...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills..."

Transkript

1 Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015 Indhold HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2 Survival Skills... 4 Campus bygger bro... 6 Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper... 9 Hands-On (tillægsansøgning)... 11

2 HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser Ansøger: HF & VUC Fredericia Ansøgt beløb: kr. Uddrag af ansøgers resumé: Projektet går ud på at lave en smidig, hurtig og jobrelevant uddannelsesvej for unge drenge og mænd, der gerne vil arbejde på de tekniske områder, hvor vi oplever mangel på arbejdskraft i regionen, og hvor der samtidig er behov for og plads til flere ansøgere på de videregående uddannelser. Projektet identificerer blandt ansøgere og kursister på HF de drenge, der har lyst og kompetencer i retning af tekniske, naturvidenskabelige videregående uddannelser. Disse tilbydes afklarende vejledningssamtaler og deltagelse i tekniske sciencecamps i samarbejde med de videregående uddannelser. Desuden får de mulighed for at deltage i en studierejse, hvor de både kan stifte bekendtskab med de internationale jobperspektiver i uddannelsen samt muligheden for at gennemføre et semester af deres uddannelse i udlandet. Endelig får de konkret afprøvet deres fremtidsdrømme gennem studiepraktik og virksomhedspraktik inden for ønskede fagområder. Leverancer Projektet leverer følgende: - Et beskrevet og implementeret koncept med et toårigt HF-undervisningsforløb HF-Tech målrettet drenge og de naturvidenskabelige-tekniske videregående uddannelser. - Fire delleverancer i form af: o koncept for tekniske sciencecamps på de videregående uddannelser o koncept for studieture o koncept for virksomhedspraktik o koncept for multimodale læringsformer (mange læringsstile) Effekt Projektets omfang - ca hf-kursister - ca. 12 undervisere fra VUC er - ca. 4-8 undervisere fra videregående uddannelsesinstitutioner - ca studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner Ansøger angiver følgende effekter: - 80 % af deltagerne på HF-Tech fortsætter på en videregående uddannelse inden for det tekniske område inden for et år efter afsluttet HF-uddannelse - Frafaldet på HF-Tech er væsentlig mindre end på andre HF-uddannelser - alle HF-underviserne på HF-Tech målretter deres undervisning til de tekniske videregående uddannelser - 90 % af hf-kursisterne er efter afsluttet HF-uddannelse afklaret omkring deres studie- og jobvalg. Parter - HF & VUC Fredericia - VUC Vest - Erhvervsakademi Sydvest - Aalborg Universitet Campus Esbjerg - Syddansk Universitet - Fredericia Maskinmesterskole Side 2 af 12

3 Budget Ansøgt Procent Indstillet Uddannelsespuljen kr. 80 % kr. Egenfinansiering kr. 20 % Samlet budget kr. 100 % Administrationens vurdering: Det vurderes: At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier herunder: o At projektet ligger inden for det oprindelige tema flere drenge skal gennemføre en videregående uddannelse, som der er efterspørgsel efter idet projektet er målrettet at få flere hf-drenge til at vælge og gennemføre en teknisk videregående uddannelse. o At projektet vil have effekt på 50%-målsætningen, idet flere drenge får konkrete erfaringer med tekniske videregående uddannelser og jobmuligheder allerede på HFuddannelsen. De konkrete erfaringer med tekniske uddannelser og jobs motiverer drengene samtidig med, at de får en tro på, at de er i stand til at gennemføre en videregående uddannelse. o At projektet vil have effekt på science-målsætningen, idet de tekniske videregående uddannelser synliggøres for HF-Tech-kursisterne. o At projektet fremmer samarbejdet mellem parterne i Syddansk Uddannelsesaftale, idet der deltager to VUC er og en række videregående uddannelsesinstitutioner. o At projektet vil kunne videreføres efter projektets afslutning, da HF-Tech uddannelsen implementeres i projektperioden. Side 3 af 12

4 Survival Skills Ansøger: Syddansk Erhvervsskole Ansøgt beløb: kr. Uddrag af ansøgers resumé: Survival Skills er et koncept, som baserer sig på et interaktivt, virtuelt spil målrettet de ældste klasser i grundskolen. Gennem rammefortællingen Hvad nu, hvis der ikke var flere håndværkere tilbage? tester eleverne deres færdigheder, opdager nye aspekter af egne kompetencer og muligheden for at anvende disse i en erhvervsfaglig retning. Afsættet er en fiktiv historie, hvor en familie i bogstaveligste forstand er klædt af til skindet; står uden bolig; uden pleje; uden moderne hjælpemidler. Det er elevernes opgave at hjælpe familien med tøj, pleje, bygge et hus m.m. Udover at stifte bekendtskab med en hel række erhvervsuddannelser, får eleverne gennem leg og læring øget bevidsthed om uddannelsernes betydning for samfundet; en større viden om de muligheder erhvervsuddannelserne giver på længere sigt; større viden om enkelte uddannelser og endelig et langt mere positivt indtryk af EUD end tidligere. De får med andre ord et langt bedre grundlag at vælge fremtidig uddannelse ud fra og bliver oplyste om deres muligheder, hvis de vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Leverancer Projektet leverer følgende: Materiale til undervisningsforløb i 7. klasse om uddannelsesvalg Undervisning af folkeskolelærere i Survival Skills og derigennem øge deres viden om erhvervsuddannelserne Gennemførelse af undervisningsforløb baseret på gamification for 7. klasser Effekt Projektets omfang: Gennem Survival Skills nås der årligt ud til følgende personer: Ca. 260 folkeskoleklasser (på Fyn og i Jylland) à 21 elever = folkeskoleelever Ca. 1 grundskolelærer pr. klasse = 260 folkeskolelærere (game animators) Ca. 2 vejledere pr. deltagende erhvervsskole = cirka 16 vejledere (game masters) Ca. 2 forældre pr. folkeskoleelev (de får viden via deres børn) = forældre Det svarer til 70 % af alle elever i de folkeskoleklasser, der er i området, hvor Survival Skills udbydes. Ansøger angiver følgende effekter: Projektet har en ambition om at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne med 5 % i løbet af projektets løbetid. Med udgangspunkt i tal for 2015, hvor 19 % af en ungdomsårgang søger ind på EUD, vil projektet øge denne andel til 20 % i 2017, 22 % i 2018, 24 % i Øget kendskab og holdning til EUD blandt folkeskolelærere og elever før og efter Survival Skills Parter - - Campus Vejle - Syddansk Erhvervsskole - Tietgen - EUC Lillebælt - Svendborg Erhvervsskole - Kold College - EUC Lillebælt - Social- og sundhedsskolen Fyn - Dalum Landbrugsskole - Social- og Sundhedsskolen, Fredericia- Vejle-Horsens - Handelsgymnasiet Vestfyns Side 4 af 12

5 Budget Ansøgt beløb Procentfordeling Indstillet beløb Uddannelsespuljen kr. 62 % kr. Egenfinansiering kr. 38 % Samlet budget kr. 100 % Administrationens vurdering: Det vurderes: At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier herunder: o At projektet vil have effekt på fyrtårnsinitiativet i handlingsplan i forhold til at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse, da mange folkeskoleelever gennem projektet stifter aktivt bekendtskab med erhvervsuddannelserne. o At projektet fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, da der er tale om et bredt partnerskab på tværs af erhvervsskoler, kommuner og UU. o At projektet kan videreføres efter projektperioden, da projektet er bredt forankret blandt flere erhvervsskoler. Side 5 af 12

6 Campus bygger bro Ansøger: Nyborg Gymnasium Ansøgt beløb: kr. Uddrag af ansøgers resumé: Ungdomscampus med 7 uddannelser på Nyborg Gymnasium (NG) skaber én samlet indgang til ungdomsuddannelser i Nyborg og bevarer de merkantile uddannelser i kommunen. Etableringen af campus skal understøtte 95 %-målsætningen, sikre de unge adgang til en mangfoldighed af uddannelser i deres nærområde, samt fastholde og udvikle en stærk ungdomsuddannelsesinstitution der bygger bro til grundskoler, videre uddannelse, erhvervsliv og samarbejdspartnere i Uddannelsesaftalen. Projekt Campus bygger bro skal understøtte skolens forandringsproces frem mod en fælles identitet og en ny kultur med sammenhængskraft, uddannelsesafklarende forløb for de unge samt interne og eksterne samarbejder som overordnede mål. Fokus ligger på innovative, entreprenante og tværgående initiativer. Projektet skal udvikle forpligtende partnerskaber med Uddannelsesaftalens parter og vil samtidig øge vejledningsindsatsen til videre uddannelse på tværs af alle uddannelser, også de tekniske og også for drengene. Leverancer Projektet leverer følgende: - Fire forandringsindsatser, der til sammen udvikler et nyt Campus i Nyborg: o Forandringsindsats 1: Innovative læringsaktiviteter, motivation og øget vejledning. o Forandringsindsats 2: Kulturtransformation, identitetsskabelse og samarbejde. o Forandringsindsats 3: Styrkelse af overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. o Forandringsindsats 4: Partnerskab med lokale virksomheder og aftagende udd.inst. - Forandringsindsatserne vil bl.a. resultere i følgende leverancer (best practise modeller): o Erfaringsopsamling og forløbskataloger til Fab Labs og Makerspaces. o Brobygningskataloger med mangfoldige tilbud til folkeskolerne - også rettet mod tekniske og sundhedsfaglige uddannelser. o Talentcenter: Kataloger med tilbud til talentpleje og masterclasses, som kan udbredes til andre ungdomsuddannelser. o Koncept for samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser og iværksætteri. o Uddannede innovationsfrontløbere, som kan efteruddanne andre lærere i regionen. Effekt Projektets omfang: - Ca elever fordelt på Nyborg Gymnasiums 7 uddannelser: STX, HF, IB, HHX, EUX, EUD og 10. klasse. - Ca. 140 medarbejdere fra Nyborg Gymnasium. - Ca. 500 elever og ca. 50 lærere fra Nyborg Kommunes grundskole (7.-9. klasse). Ansøger angiver følgende effekter: Forandringsindsats 1 Innovative læringsaktiviteter, motivation og øget vejledning (intern brobygning): - 90 pct. af de unge der starter på NG gennemfører uddannelse - uanset uddannelsesretning pct. af drengene bliver mere motiverede af de innovative læringsaktiviteter og udblik til tekniske uddannelser (ETU) - 30 pct. flere unge vælger en merkantil uddannelsesretning på NG i forhold til søgningen i pct. af de unge på NG involveres i iværksætteri og arbejde med innovation efter skoletid pct. flere drenge starter på en videregående uddannelse ift pct. af eleverne oplever et styrket fællesskab på tværs af skolens uddannelser (ETU). Side 6 af 12

7 Forandringsindsats 2 Kulturtransformation, identitetsskabelse og samarbejde (intern brobygning): - 75 pct. af lærerne oplever god eller øget trivsel - 80 pct. af lærerne oplever at blive inddraget i kulturtransformationen - 85 pct. af lærerne bruger erfaringer og tilgange fra andre uddannelsesretninger (synergi) pct. af lærerne deltager i tværgående samarbejder mellem de 7 uddannelser pct. af lærerne deltager i tværgående pædagogiske udviklingsprojekter (synlig læring og udvikling af professionelle læringsfællesskaber) pct. af de nye lærere føler sig velkomne på NG - Sygefraværet stiger ikke i perioden. Forandringsindsats 3 Styrkelse af overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser (ekstern brobygning): - 90 pct. af alle klasser i kommunens grundskoler deltager i brobygningsaktiviteter i og omkring NG pct. af kommunens grundskoler benytter konceptet Lån-en-elev pct. af lærerne på NG deltager i job-swop eller sparring med grundskolelærere - 10 pct. flere elever vælger en science-retning på NG. Forandringsindsats 4 Partnerskab med lokale virksomheder og aftagende uddannelsesinstitutioner (ekstern brobygning): - 80 pct. af Nyborg Kommunes virksomheder indgår i- eller udviser interesse for samarbejde med NG om praktikpladser eller studiepraktik pct. af NG s elever deltager i brobygningsaktiviteter til korte, mellemlange og videregående uddannelser pct. af eleverne på NG deltager i innovationsprojekter på tværs af uddannelserne med autentiske problemstillinger pct. af de deltagende elever får en øget viden om karriereveje, jobmuligheder via mere interaktion med de lokale virksomheder. Parter - Nyborg Gymnasium - Tietgens Nyborg afdeling - Nyborg Kommune (10. klasse og UU) Dertil angiver ansøger, at de har til hensigt, at indgå partnerskaber med en række virksomheder i Nyborg, samt følgende uddannelsesinstitutioner: University College Lillebælt, Erhvervsakademi Lillebælt, SOSU-Fyn, SDU, Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole, Kold College. Endvidere forventer ansøger at kunne indgå samarbejde med Kerteminde Kommune hvad angår overbygningen i kommunens skoler. Budget Ansøgt Procent Indstillet Uddannelsespuljen kr. 80 % Egenfinansiering kr. 20 % Samlet budget kr. 100 % Administrationens vurdering: Det vurderes: At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier herunder: o At projektet lever op til 95%-målsætningen, idet: Et styrket ungdomsuddannelsesmiljø forventes at bidrage til større fastholdelse på ungdomsuddannelserne på Nyborg Gymnasium. Tiltaget med et Campus i Nyborg muliggør, at der fortsat udbydes merkantile uddannelser i Nyborg Kommune. Side 7 af 12

8 Samarbejdet med de øvrige erhvervsuddannelser forventes styrket gennem projektet. o At projektet lever op til 50%-målsætningen, idet der udvikles nye brobygningsaktiviteter til de videregående uddannelser med særligt fokus på drengenes behov og motivation. o At projektet vil kunne videreføres efter projektets afslutning, da de merkantile uddannelser fusioneres ind i det nye Nyborg Gymnasium, der desuden har indgået en driftsoverenskomst for 10. klasse med Nyborg Kommune. At støtten til projektets forandringsindsats 2 (Kulturtransformation, identitetsskabelse og samarbejde) bør nedjusteres med kr., da det vurderes: o At projektet, set i forhold til det ansøgte beløb, kun i begrænset omfang fremmer samarbejdet mellem parterne i Syddansk Uddannelsesaftale. o At de interne kultur- og organisationsudviklingsaktiviteter i forandringsindsats 2 er for omfattende set i lyset af regionens erfaringer fra andre campus projekter. o At aktiviteten følgeforskning ( kr.) ikke bør indstilles til støtte, eftersom den ikke vurderes så relevant, sammenlignet med det at få omsat viden til praksis. At der er behov for en yderligere styrkelse af den eksterne brobygning, særligt hvad angår samarbejdet med de øvrige erhvervsuddannelser, herunder at erhvervsskolerne får en styrket rolle i projektet, også økonomisk. Der kan derfor tilføres op til kr. til en øget grad af ekstern brobygning i projektet, herunder til en styrkelse af erhvervsskolernes rolle i projektet. Side 8 af 12

9 Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper Ansøger: NTS centeret Syddanmark Ansøgt beløb: kr. Uddrag af ansøgers resumé: Formålet med projektet er at øge udbyttet af faggruppe og teamsamarbejdet i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, med det mål at den faglige undervisning på de enkelte institutioner kan kvalificeres og nytænkes. Projektets leverance er at udbrede viden og værktøjer der er umiddelbart resultatskabende og lette at tilgå. Kernen er et TUS (teamudviklingssamtale) / GRUS (gruppeudviklingssamtale) koncept som uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark frit kan benytte. Ved at få bedre styr på samarbejdet i faggrupper og teams vil der blive skabt retning og plads til at øge videndelingen og de faglige / didaktiske emner. Den enkelte underviser vil derfor få adgang til mere ny viden. Ny viden som den der f.eks. er blevet skabt i Projekt X, Syd og Quest. Den viden vil i højere grad finde vej ind i undervisningen og dermed også nå elever og studerende. Leverancer Projektet leverer følgende: - Implementering af eksisterende TUS / GRUS koncept fra Projekt Videndeling. Konceptet består af materialer og træningsforløb til teamudviklingsansvarlige, ledere og teamdeltagere på uddannelsesinstitutionerne. - En bred forankrings og kommunikationsstrategi, med både workshops, møder, artikler og trykte materialer, der skal formidle projektets viden og værktøjer til både den primære målgruppe af faggruppe og teamkoordinatorer og deres ledelser samt den sekundærer målgruppe af relevante beslutningstagere og interesseorganisationer. Effekt Projektets omfang Der deltager følgende antal personer i projektet - 26 Teamkoordinatorer Teamdeltagere (Faglærere) - 20 Ledere Elever (Via de klasser som de deltagende lærere underviser) Ansøger angiver følgende effekter: Projektet angiver at de vil påvirke følgende indikatorer - Faglærere på de deltagende institutioner vurderer at deres undervisning er blevet kvalificeret og forbedret - Elever på de deltagende institutioner vurderer at deres egen motivation og interesse for naturfag er styrket på baggrund af en forbedret undervisning Parter - NTS Center Syddanmark - Wanscher og Nielsen - SDU (Laboratorium for sammenhængende undervisning og læring) - Faaborg-Midtfyn Kommune - Svendborg Gymnasium og HF - Hansenberg - Novaskolen (Folkeskole I Vejle) Budget Ansøgt Procent Indstillet Uddannelsespuljen kr. 64,9 % kr. Egenfinansiering kr. 35,1 % Samlet budget kr. 100 % Side 9 af 12

10 Administrationens vurdering: Det vurderes: At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier herunder: o At projektet ligger inden for målsætningerne i handlingsplanen, og vil påvirke 20% målsætningen om flere på science uddannelserne, da der er fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige og tekniske fag på de deltagende uddannelser. o At projektet anvender viden fra et eksisterende projekt med henblik på at udvikle praksis på de deltagende uddannelser. o At projektets leverancer vil kunne videreføres efter projektets afslutning, da det er et projekt der arbejder med at ændre de deltagende institutioners praksis Side 10 af 12

11 Hands-On (tillægsansøgning) Ansøger: Hansenberg Ansøgt beløb: kr. (tillægsansøgning til projekt Hands On, som fik bevilget penge af regionsrådet på mødet den ) Uddrag af ansøgers resumé: Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tager udgangspunkt i DM i Skills, som Trekantområdet er vært for i Med baggrund i de udfordringer, der ligger i de nye reformer inden for uddannelsesområdet, især vejlederreformen, er målet at udvikle tiltag og værktøjer, som kan udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne i Trekantområdet. Projektet sigter mod at skabe et tættere samarbejde mellem relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet ved at styrke de unges, deres forældres, grundskolelærernes og omverdenens viden om, hvilke muligheder der er ved at tage en erhvervsuddannelse. Tillægsansøgningen vedrører dækning af transportudgifter i forbindelse med DM i Skills og skal bidrage til at sikre, at flest mulige folkeelever og deres lærere får mulighed for at deltage i eventen i den februar Leverancer Det oprindelige projekt leverer følgende: - Udrulning og integrering af elementer fra Mobication i vejlederindsatsen til Trekantområdet. - Netværksbaseret kompetenceudvikling af lærere baseret på blandt andet erfaringer fra Projekt X. - Hjemmeside for projektet, som kan videreføres efter projektets ophør. - Brobygningsaktiviteter, som henvender sig til forældre, herunder særligt til mor - Tværfagligt institutionsnetværk i Trekantområdet med henblik på at styrke de erhvervsfaglige uddannelser. - Koncept for partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, herunder også offentlige institutioner. - Koncept for vejledning af 9. klasses elever til DM i Skills. - Introdage på de involverede erhvervsskoler i Trekantområdet for alle 8. klasses elever i Trekantområdet. - Gennemførelse af skillsstafet. Tillægsansøgningen leverer: - Transport af grundskoleelever og lærere til DM i Skills den februar Effekt Projektets omfang: elever fra klasser i perioden klasselærere i primært 8. klasserne bliver involveret. - Studerende på erhvervsskolerne i Trekantområdet. Ansøger angiver følgende effekter: - Ved udgangen af projektperioden i 2017 vil der være minimum 20 % af en ungdomsårgang i Trekantområdet, som bliver optaget på EUD/EUX (Pt. 16,1%) - 80 % af alle elever i 8. klasse i Trekantområdet deltager i DM i Skills i Minimum 250 nye samarbejdsaftaler med lokale erhvervsvirksomheder samt koncept for opbygning af disse, som kan bredes ud til hele regionen - 50 % af grundskolelærere, som har ansvaret for undervisning i det timeløse emne, gennemfører kompetenceudvikling. - En stigning på 10 % i forældre der deltager i forældrerettede aktiviteter på erhvervsskolerne. Side 11 af 12

12 Parter - HANSENBERG (projektansøger) - Campus Vejle - Syddansk Erhvervsskole - IBC - EUC Lillebælt - UU Lillebælt - UU Kolding - Skills Denmark - Trekantområdet Danmark - UU Vejle - Vejen Business College - UU Vejen - Erhvervsgymnasiet Grindsted - UU Billund - Social- og Sundhedsskolen, Fredericia- Vejle-Horsens Budget Ansøgt beløb Procentfordeling Indstillet beløb Uddannelsespuljen kr. 67 % kr. Egenfinansiering kr. 33 % Samlet budget kr. 100 % Administrationens vurdering: Det vurderes: At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier herunder: o At projektet vil have effekt på fyrtårnsinitiativet i handlingsplan i forhold til at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse, da mange folkeskoleelever gennem projektet stifter aktivt bekendtskab med erhvervsuddannelserne. o At projektet fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, da der er tale om et bredt partnerskab på tværs af erhvervsskoler, kommuner og UU. o At der skrives ind i tilsagnet, at projektet skal markedsføre muligheden for at få tilskud til dækning af transportudgifter over for skoler og kommuner i hele regionen samt at der er krav om medfinansiering fra skolerne/kommunerne for at kunne få tilskud. o At tillægsansøgningen til dækning af transportudgifter vil bidrage til at sikre, at endnu flere folkeskoleelever og deres lærere år mulighed for at deltage i DM i Skills og derved opnå øget indsigt i, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse giver. Side 12 af 12

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 2016-2017 -- Syddansk Uddannelsesaftale / Handlingsplan 2016-17 -- s.3 Forord s.4 De strategiske rammer s.6 Status på de fire målsætninger s.8 Erfaringer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Status på uddannelsespuljeprojekter

Status på uddannelsespuljeprojekter Status på uddannelsespuljeprojekter Projekterne er inddelt efter trafiklys De projekter der forløber planmæssigt og forventer at levere de i ansøgningen opstillede leverancer og effektmål 81 100% (grøn)

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2015

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2015 Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2015 EUD i skolen, skolen i EUD... 2 Campus Faaborg Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser... 4 Praksisnær undervisning... 6 Viden til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. august 2008 /BODPRI Dagsorden til mødet i panel for uddannelse og kompetence 4. september 2008 kl. 10:00 13:00 på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2,

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Baggrund Gennem Pro-erhverv har man på Fyn gennem de sidste år udviklet et godt samarbejde

Læs mere

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Favntag med kollektiv vejledning Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Hvorfor et kollektivt og gruppebaseret fokus Vigtige beslutninger tager man ikke i ensomhed. Et opgør med individuelle vejledere

Læs mere

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016 Projekttitel Formål og tidsramme Øverste ansvar & ansøger Partnere Indhold HF-Cold Hawaii Pædagogisk udvikling af undervisningen på HF Cold Hawaii Tidsramme: 01.06.2013-01.06.2016 Erik Dose Hvid Netværkspartnere:

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Den13.1. 2012, kl. 9 11 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Fyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn

Social- og Sundhedsskolen Fyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Fyn Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Social- og Sundhedsskolen Fyn 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Resumé... 6 Klare mål... 13 Mål 1: Flere elever skal vælge

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE : HANSENBERG : BUSINESS KOLDING : KOLDING HF & VUC : AMU : LO : DANSK BYGGERI : DANSK INDUSTRI : PRODUKTIONSSKOLEN : SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN : KOLDING KOMMUNE Virksomhederne

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi 2012-2017:

Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi 2012-2017: Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi 2012-2017: Den attraktive skole: AH ønsker at gøre skolen til såvel et lære- som et værested. For at tiltrække og fastholde elever er det

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til.

ESH bød velkommen til mødet efter sommerferien. ESH gennemgik dagens program, og de få tilføjelser/ændringer, der er kommet til. Deltagere: ESB-styregruppen ESB-sekretariatet August 2014 Opsamling fra ESB-styregruppens strategi- og visionsdag den 19. august 2014 kl. 10.00 14.00/15.00 på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem og kursuscenter,

Læs mere

Drengene skal spænde hjelmen. Syddansk Uddannelsesaftale SYDDANMARK. Intet rykker mere ved væksten end uddannelse

Drengene skal spænde hjelmen. Syddansk Uddannelsesaftale SYDDANMARK. Intet rykker mere ved væksten end uddannelse SYDDANMARK Syddansk Uddannelsesaftale Drengene skal spænde hjelmen Intet rykker mere ved væksten end uddannelse Uniformsprojekt skærper lysten til at studere 1 intro Tekst: Marie Hauberg / Foto: Hyldager

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det.

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hul igennem til de videregående uddannelser ved direktør Michael Johansson 16. september

Læs mere

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans. Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet... 1 1.1. Dækningsområde... 1 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked... 2 1.3. Institutioner og organisationer...

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Workshoppens program

Workshoppens program Sciencesamarbejdemellem Grundskole og Erhvervsuddannelser http://ntsnet.dk/sge Folkeskolelærer Christina Madsen, Frederiks skole, Viborg kommune Folkeskolelærer Jørn Lauridsen, Bakkeskolen, Fredericia

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 10 Regionshuset Viborg

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Ansøgning og budget er sendt til: Uddannelse.regionaludvikling@regionsyddanmark.dk.

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse 14 Indledning

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN 2016. Præsentation v. Julie Becher:

UDDANNELSESPLAN 2016. Præsentation v. Julie Becher: UDDANNELSESPLAN 2016 Præsentation v. Julie Becher: Forslag til Uddannelsesplan 2016 Forslag til indikatorer (det vi måler på) Emner, som udvalget i 2016 dykker ned i Tidsoversigt det politiske arbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne:

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne: Bilag 2 Oversigt over begrundelse for valg af indstillede projekter Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge kommunen som tovholder Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med

Læs mere