Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt"

Transkript

1 Cykelhandleplan I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt 2015

2 Projektnr. A Dokumentnr. A Version 1.0 Udgivelsesdato Udarbejdet KBJN/EBKN Kontrolleret VIFO Godkendt EBKN 2

3 Indhold 1. Forord 5 2. Vores mål Fokusområder 8 3. Et idékatalog af muligheder 9 4. Vores muligheder Et sammenhængende stinet Pendlercyklister Cyklende børn Fritidscyklister Alle cykler Prioriteringer 25 Bilag A Forudsætninger for vores mål 26 3

4

5 1. Forord Køge Kommune har ikke tidligere haft en selvstændig cykelhandleplan. Cyklisternes forhold har været håndteret i kommunens Trafik- og miljøplaner. Det har vi ønsket at ændre på, og vi har derfor udarbejdet en cykelhandleplan. Med Cykelhandleplan 2015 sætter vi fokus på, hvordan vi kan gøre det endnu mere attraktivt at cykle i Køge Kommune. Der er god grund til at sætte fokus på cyklingen størstedelen af transporten foregår i bil, nemlig hele 76 % af alle ture, mens det kun er 16 % af det samlede antal ture, der foretages på cykel. Figur 1: Fordeling af ture på transportmidler i Køge Kommune. [Transportvaneundersøgelsen ] Transportmidler - fordeling på ture 3% 5% 16% 76% Cykel Bil Bus Tog I Køge Kommune har vi et ønske om, at der skal være god mobilitet for alle, og vi ønsker, at cyklen skal være et naturligt og foretrukket valg, når børn og unge skal til skole og uddannelse, når vores ældre skal rundt i byen, og ikke mindst når vi skal på arbejde til stationen, eller når vi skal handle. Køge Kommune vil være en kommune, hvor vi bruger cyklen rigtig meget. Det giver god mening, da der er store positive effekter af en øget anvendelse af cyklen. Ud over de sundhedsmæssige aspekter ved at vi bevæger os mere, medvirker cyklingen også til at reducere trængslen og udslippet af CO 2. Flere cyklister og fodgængere medvirker til at skabe et bedre og mere levende byliv. Børn, der bevæger sig, er sundere og har lettere til indlæring. Ældre, der bevæger sig, har almindeligvis større livsglæde og mindre risiko for livsstilssygdomme og faldulykker. 5

6 Vores vision for cyklingen er: I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt Konkret betyder det, at vi vil skabe nogle rammer og et fokus, der motiverer flere til at vælge cyklen og til at vælge den oftere. En forudsætning er selvfølgelig, at faciliteterne er til stede, og at sikkerheden og trygheden er i top. Vores cykelhandleplan bygger på Trafik- og Miljøhandlingsplanen, vores sundhedspolitik og samarbejdet med Det Grønne Hus. Cykelhandleplanen fastlægger de visioner og de mål, vi vil nå for cykletrafikken, og der opstilles et katalog af muligheder til en række indsatser, der vil trække udviklingen i den rigtige retning. Cykelhandleplanen konkretiserer de mål og indsatser, der skal investeres i fremover for at give attraktive rammer til kommunens borgere. Vi har store ambitioner, og for at nå målene skal der samarbejdes på mange fronter. Det kræver et tværfagligt samarbejde og engagement både inden for kommunens rammer og mellem offentlige og private aktører. Det tværfaglige arbejde har allerede været en del af handleplanens udarbejdelse. Der har været afholdt workshops internt i Køge Kommune og med borgere og interesseorganisationer. I den forbindelse er der kommet en lang række forslag til handleplanens mål og indsatser. Det er ikke alle forslag, det har været muligt at indarbejde i handleplanen, men alle idéerne har medvirket til inspiration for handleplanens formulering. Vores ambition er høj, og vi har faciliteterne og mulighederne for at gøre Køge Kommune til en cyklende kommune og til at integrere cyklingen endnu mere i dagligdagen. Køge, den 4. juni 2015 Mette Jorsø Formand for Teknik- og Miljøudvalget 6

7 2. Vores mål Cykelturene udgør 16 % af alle turene, men kun ca. 2 % af det samlede antal kørte kilometer i kommunen, og cyklen bliver primært anvendt til korte og hurtige ture. I gennemsnit varer cykelturene kun ca. 10 min. Vi er overbeviste om, at vi kan styrke cykelkulturen i Køge Kommune, og en stærk cykelkultur er en del af vores ambition om, at kommunen er en attraktiv bosætningskommune. Derfor vil vi tilbyde gode vilkår for såvel unge som ældre til at færdes sikkert og trygt på cykel i kommunen. Vores aktiviteter på cykelområdet de næste mange år vil være baseret på visionen: I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt Visionen er det gennemgående tema i planen og indarbejdes i den fremtidige planlægning. Visionen er ønskemålet for cykeltrafikken i kommunen og et fælles pejlemærke for, hvordan vi vil arbejde med aktiviteter, der på tværs af sektorer rækker frem mod visionens opfyldelse. Cykelhandleplanen giver konkrete bud på, hvordan den overordnede vision indfries. Til at understøtte visionen er der opstillet 11 konkrete mål, som strækker sig frem mod Målsætningerne indeholder desuden delmål, som kan benyttes til evaluering ved udgangen af

8 Målsætninger Antallet af cyklister i Køge Index 100 Index 108 Index 115 Cyklens andel af daglige ture i Køge 16 % 20 % 25 % Den gennemsnitlige rejselængde af cykelture 2 km 3 km 5 km Andelen af børn, som kan cykle, når de starter i skole Index 100 Index 120 Index 130 Andelen af børn, der cykler i skole 33 % 50 % 70 % Antal af personskadeuheld for lette trafikanter 61 Maks. 30 Maks. 25 Antal cykelpendlere til stationen Index 100 Index 110 Index 120 Andelen af Køge Kommunes indbyggere, der deltager i Tøserunden (2014: 358 deltagere) og Sjælland Rundt (2014: 54 deltagere) Index 100 Index 110 Index 120 Antallet af borgere, der cykler mere end én gang om ugen Index 100 Index 110 Index 115 Antallet af fritidsture på cykel Index 100 Index 108 Index 115 Andelen af medarbejdere (som normalt ikke cykler), der vælger cyklen som transportmiddel (udvalgte arbejdspladser) Index 100 Index 102 Index 105 Uddybes i Bilag A bagerst i rapporten. 2.1 Fokusområder For at indfri de opstillende målsætninger har vi valgt fem fokusområder for visionens opnåelse: Et sammenhængende stinet Pendlercyklister Cyklende børn Fritidscyklister Alle cykler Det overordnede mål er at få flere til at cykle og få flere til at føle sig trygge ved at vælge cyklen som primært transportmiddel. På de følgende sider præsenterer vi et katalog over handlemuligheder, og vi beskriver de fem fokusområder lidt nærmere med angivelse af eksempler på indsatser, der kan være relevante i de kommende år. 8

9 3. Et idékatalog af muligheder Med visionen signalerer vi, at vi gør en aktiv indsats for at udbrede cyklen endnu mere som transportmiddel i Køge. Indsatsen er relevant netop nu. Der sker rigtig meget i Køge nu og i årene fremover. Der sker en markant byudvikling i Køge Kyst, der kommer nyt sygehus, og der sker en væsentlig opgradering af den kollektive trafik. Det er vigtigt, at vi i den sammenhæng også får fokuseret på cykeltrafikken. Det er nu, grundlaget for vækst i cykeltrafikken skal skabes. For at nå vores vision og de mål, vi har stillet os, kræves der en række indsatser, som enten alene eller i sammenhæng med de øvrige indsatser rækker frem mod visionens opfyldelse. Vi har opstillet et idékatalog, der giver mulighed for at foretage nogle valg og beslutninger i forhold til, hvilke områder der skal prioriteres. Idékataloget er på ingen måde endeligt eller udtømmende snarere tværtimod. Idékataloget tages op til revision én gang om året i forbindelse med budgetlægning og prioritering af det kommende års indsats, herunder vil det også være muligt at supplere kataloget med nye idéer, således at idékataloget til stadighed er dynamisk. Indsatser, der er foreslået på nuværende tidspunkt, er angivet i kataloget nedenfor. Indsatserne er inddelt efter de fem fokusområder. Idékataloget indeholder tillige et groft overslag på omkostninger for de enkelte tiltag og et groft overslag på en samlet omkostning pr. fokusområde. Overslagene er udtryk for et investeringsniveau, der vil være tilstrækkeligt til at gennemføre indsatsen med en tilfredsstillende kvalitet, og til at målene kan nås. I kommunens budget for 2015 og de tre investeringsår ( ) er der planlagt investeringer i forhold til lette trafikanter for mere end 15 mio. kr. i alt. Sammenholdes budgetniveauet med de investeringer, der er angivet i kataloget, ses det tydeligt, at der vil være behov for en prioritering og en ekstra investering i cykelområdet, såfremt vision og mål for cykeltrafikken skal nås. Idékataloget indeholder såvel fysiske som planlægnings- og adfærdsmæssige tiltag. Der er ingen tvivl om, at et godt stinet er en væsentlig forudsætning for at få endnu flere til at cykle. Da vi i forvejen har et godt og udbygget stinet er det også vigtigt at påpege, at de fysiske tiltag alene ikke gør det. Der er således i planen foreslået en række aktiviteter med kampagner 1, kommunikation og involvering, og der er ingen tvivl om, at disse aktiviteter har høj prioritet for kommunen. Vi er overbeviste om, at et løbende fokus på formidling af cykelaktiviteter og cykelviden, herunder at fortælle de små historier, er vigtigt for at nå de ønskede mål. 1 Det er værd at bemærke, at overslagene ikke er et udtryk for budgetterede midler, og at overslagene ikke bør anvendes til konkret budgetlægning. Overslagene er et udtryk for, at den pågældende aktivitet forventes at kunne realiseres med et acceptabelt kvalitetsniveau, og at der kan opnås højere kvalitet ved en større investering. 9

10 Køge Cykelhandleplan 2015 Idékatalog fysiske indsatser FOKUSOMRÅDE KONKRETE INDSATSER OG TILTAG OVERSLAG (1.000 KR.) I alt Et sammenhængende og sikkert stinet 2 Løbende etablering af nye stier fra bl.a. Trafik- og Miljøplan 2013 samt den prioriterede liste over cykelønsker fra borgere. Stierne er prioriteret ud fra kriterier som missing links i stinettet, potentiale for øget cykling, høj hastighed og trafikmængde, uheld med cyklister, skoleveje og borgerønsker. Pendlercyklister Årligt budget til én eller flere af nedenstående aktiviteter I alt Samarbejde med Supercykelstisekretariatet om udvidelse af Supercykelstinettet mod Køge Drift og vedligeholdelse af stinettet Bedre skiltning (kortmateriale) af cykelruter og strækninger med faciliteter for cyklisterne Forsøg med signaltekniske løsninger, der forbedrer cykelfremkommeligheden, f.eks. højresving uden om signalet Undersøge mulighederne for etablering af bycykler/pendlercykler Services på udvalgte lokaliteter pumpe, vand, reparationsplads, etc. Cyklende børn Årligt budget til én eller flere af nedenstående aktiviteter I alt Trafikregulerende foranstaltninger omkring skolerne, til at tilgodese cyklen som transportmiddel Etablering af permanente cykellegepladser Forbedret cykelparkering ved skolerne Fritidscyklister Årligt budget til én eller flere af nedenstående aktiviteter I alt Sammenhæng mellem stinet og rekreative ruter (skiltning og information) Forbedret skiltning til og langs de rekreative ruter, herunder skiltning fra stationer, campingpladser, etc. Informationsstandere om attraktioner, legepladser, spisesteder, etc. Nye mountainbikeruter Servicestationer med luft, reparationsudstyr, vand, etc. på udvalgte lokaliteter 2 Se særskilt stikort (Webgis) for Køge Kommune og prioriteringsliste over cykelstiønsker (Bilag B). 10

11 Køge Cykelhandleplan 2015 Idékatalog kampagner, events, formidling etc. FOKUSOMRÅDE KONKRETE INDSATSER OG TILTAG OVERSLAG (1.000 KR.) Pendlercyklister Årligt budget til én eller flere af nedenstående aktiviteter I alt 500 Pilotprojekt med 1-5 virksomheder om at få flere medarbejdere til at cykle Samarbejde med DSB om bedre cykelparkering ved stationerne Samarbejde med DSB og Movia og udvalgte virksomheder om mobilitetsplanlægning Forsøg med udlån af forskellige cykeltyper til udvalgte grupper, f.eks. gennem Det Grønne Hus Kampagne for at kombinere bolig-arbejdsstedstransport på cykel med børn, der cykler til skole Vi cykler til arbejde på flere tidspunkter af året Cyklende børn Årligt budget til én eller flere af nedenstående aktiviteter I alt Udarbejdelse af trafikpolitikker på skoler Fokus på cykeltrafik i skolerne i forbindelse med skolestartkampagnen Udvidede cykelprøver i skolerne, evt. allerede i forbindelse med indskolingen kl. Flere løbecykler i børnehaverne Kampagne der skal få forældre til at cykle med deres børn til børnehave og skole (bedre cykelparkeringsforhold, ladcykler, cykelanhængere, etc.) Folkeskolen cykler cyklen skal ind som en del af undervisningen Alle Børn Cykler Alle Forældre Cykler Arrangementer a la Pimp din cykel, lær vilde cykeltricks, etc. Cykelværksteder på skoler, fritidshjem, SFO Fritidscyklister Årligt budget til én eller flere af nedenstående aktiviteter I alt 250 Arrangere cykelture i stil med byvandringer Branding af Køge cykling i forbindelse med Sjælland Rundt og Tøserunden Alle cykler Årligt budget til én eller flere af nedenstående aktiviteter I alt 500 Kampagne for at få forældre til at cykle med deres børn. Forældre er de bedste rollemodeller Få ældre op på cyklen. Kampagne om at benytte hjelm, køre på damecykel, bruge el-cykel, trehjulet cykel, etc. Kurser til ældre om god og sikker cykeladfærd Kurser for voksne og unge (evt. fra andre kulturer), der ikke kan cykle og ikke ser cyklen som et logisk transportmiddel Cykelture for plejehjemsbeboere Cykelambassadører Mulighed for at prøve forskellige cykeltyper, f.eks. gennem weekendleje af elcykler, ladcykler, etc. gennem institutioner eller Det Grønne Hus 11

12

13 4. Vores muligheder Mulighederne for at gøre cyklen endnu mere attraktiv er rigtig gode. Kommunen har ét større bysamfund med korte afstand til de væsentligste funktioner. Der er i alt syv togstationer, der giver god adgang til de mindre bysamfund, og der kommer en ny station ved Køge Nord, der giver god adgang til f.eks. København. Dertil kommer, at der er naturskønne områder lige uden for døren, således at fritidscykling nemt kan integreres i hverdagen. Vi har en god trafiksikkerhedssituation med en positiv udvikling de seneste år. Vi gør en indsats for fortsat at reducere antallet af ulykker i trafikken, og vi gør en indsats for at forbedre forholdene for cyklisterne. At øge cykeltrafikken kan for mange betyde væsentlige ændringer i deres daglige adfærd. Vi har rigtigt gode forudsætninger for, at dette kan ske. Én af de væsentligste forudsætninger for at øge cykeltrafikken er, at mulighederne for at basere den daglige transport på gang eller cykel er til stede. Det vil i praksis sige, at: Skoler og idrætsfaciliteter er inden for cykelafstand 1-3 km Butikker er inden for cykelafstand 1 km og med gode cykelparkeringsfaciliteter Arbejdspladser er inden for cykelafstand 3-8 km og med gode cykelparkerings- og badefaciliteter Stationer og stoppesteder er inden for cykelafstand 1-3 km og med gode cykelparkeringsfaciliteter og høj frekvens i den kollektive trafik. I Køge er det nemt at komme rundt, også på cykel. Afstanden til væsentlige mål er for de fleste af kommunens borgere begrænset. For eksempel er store dele af Køge by og de mindre byområder beliggende inden for en afstand af under 1 km til den nærmeste skole. Ved en hastighed på ca. 15 km/t betyder det, at turen til skole kan foretages på under 5 minutter. 13

14 Figur 2: Illustration af radius på 1 km fra skolerne. Langt størstedelen af byområderne ligger inden for en radius af 1 km til en skole. På trods af de korte afstande til skole bliver de fleste børn (41 %) kørt i bil til skole, og kun 33 % af børnene cykler i skole om morgenen, hvilket er en del under landsgennemsnittet på 45 %. Figur 3: Elevernes svar på spørgsmålet om, hvordan de kom i skole den pågældende dag, skolevejsanalysen blev gennemført. [Skolevejsundersøgelse 2013] Hvordan kom du i skole i dag? 7% 0% 0% 2% 1% 16% Jeg går Jeg cykler 41% 33% Jeg kører i bil Jeg kører i taxa Jeg kører på knallert Jeg kører med bus Jeg kører med S-tog Andet Af de elever, der bliver kørt i skole, vil de fleste helst cykle. Der er således et stort incitament for at få flere skoleelever til at cykle. 14

15 Figur 4: Fordelingen af elever, som bliver kørt i skole, præferencer for hvordan de helst vil komme i skole. [Skolevejsundersøgelse 2013] Foretrukne transportmiddel blandt elever, der har svaret, at de blev kørt i skole 1% 4% 6% 34% Andet 52% Cykle Gå Køre i bil 3% Køre i bus eller taxa Køre i S-tog Der er således et stort potentiale i at fokusere på at få endnu flere skolebørn til at cykle til og fra skole. Andre væsentlige transportmål er gymnasiet, campus, idrætsfaciliteter og indkøbsfunktioner. Gymnasiet ligger under 3 km væk fra store dele af de bebyggede områder, undtagen for den sydligste og vestligste del af kommunen. Idrætsfaciliteterne, der er spredt i kommunen, er beliggende, således at stort set alle bebyggede områder har idrætsfaciliteter inden for en radius af under 3 km. Med en hastighed på ca. 20 km/t vil denne afstand kunne foretages på under 10 min. Figur 5: Illustration af radius på 3 km fra haller og idrætsfaciliteter. Langt størstedelen af byområderne ligger inden for en radius af 3 km til en idrætshal eller en svømmehal. 15

16 Med syv stationer er der god adgang til den kollektive trafik. Store dele af byområderne i kommunen er beliggende inden for en afstand af under 3 km fra en station. Figur 6: Illustration af radius på 3 km fra stationer. Langt størstedelen af byområderne ligger inden for en radius af 1 km til nærmeste station. De større arbejdspladser er koncentreret i Køge by og er som udgangspunkt beliggende inden for korte afstande i forhold til såvel boligområderne som stationerne. Eksempelvis er Køge Sygehus beliggende, således at næsten hele Køge by og Køge Station samt Ølby Station er beliggende inden for en afstand af under 5 km. Figur 7: Illustration af radius på 5 km fra Køge Sygehus. Stort set hele Køge by ligger inden for en radius af under 5 km fra Sygehuset. Der er selvfølgelig mange andre væsentlige transportmål end de, der er præsenteret i det foregående bl.a. rekreative mål, naturområder og arbejdspladser. For at sikre den gode adgang er det 16

17 afgørende med et sammenhængende sti- og rutenet, således at det er nemt, sikkert og trygt at nå frem til målene. Det nuværende sti- og rutenet er grundlaget for indsatserne, men der er fortsat missing links i nettet. Et fuldstændigt sammenhængende stinet frem mod de vigtigste mål er af højeste prioritet sammen med de fem fokusområder, der beskrives på de følgende sider. Køge Kommune har allerede et veludbygget stinet i form af cykelstier, cykelbaner og rekreative stier i eget tracé. Der er dog også en række missing links i nettet og der er større områder især i landområderne, hvor det er ønskeligt med cykelstier. Det er især disse huller i nettet, vi vil gøre en indsats for at få lukket. Det er værd at bemærke, at missing links ikke nødvendigvis skal lukkes med etablering af en cykelsti eller en cykelbane. For at opgradere stinettet kan der udmærket være tale om, at missing links bliver lukket ved at udpege lokalveje til at være en del af stinettet og ved at etablere foranstaltninger på disse veje, der forbedrer forholdene for cyklisterne det kan f.eks. være hastighedsdæmpende foranstaltninger eller smutveje mellem to lokaliteter. 17

18 4.1 Et sammenhængende stinet For at få flere til at cykle er det vigtigt, at stinettet er sammenhængende og sikkert. Der er identificeret en række mangler i stinettet i form af små missing links eller lokaliteter, hvor der reelt mangler faciliteter for cyklisterne. Stinettet skal styrkes og forbedres, men det er vigtigt for os at understrege, at stinettet ikke altid består af separate cykelstier langs vejene, men at alternative ruter kan gå igennem f.eks. villakvarterer, hvor trafikmængderne er små og hastighederne er lave, og hvor cyklister derfor kan færdes trygt. Der fokuseres især på forbindelser til skolerne, idrætsfaciliteter, større arbejdspladser/erhvervsområder og stationerne i kommunen. Dette gælder ikke kun helt tæt på lokaliteterne, men også langs de logiske adgangsveje hertil. Desuden undersøges mulighederne for at skabe bedre sammenhæng mellem byområderne i kommunen for at sikre høj fremkommelighed og sikkerhed for cyklisterne her. Målet er at skabe et veludbygget og sammenhængende stinet. Det sammenhængende og sikre stinet vil bidrage til at øge antallet af cyklister, antallet af ture på cykel, den gennemsnitlige rejselængde på cykel og andelen af borgere der cykler mindst én gang om ugen. De samme tiltag vil også være med til at forbedre trafiksikkerheden. Det gør vi nu Implementere løbende tiltag fra Trafik- og Miljøplan 2013 Fokus på sammenhæng til større projekter som Køge Kyst, Køge Sygehus og Køge Nord Arbejde med de lokaliteter, der er udpeget som utrygge i Skolevejsanalysen Det vil vi gerne gøre i fremtiden Undersøge mulighederne for at omdanne mindre lokalveje til cykelveje: På strækninger, hvor der er parallelle veje, kan cyklister prioriteres på den ene strækning, således at færden her er på cyklisternes præmisser Arbejde videre med forbedringer af utrygge steder i Skolevejsanalysen Vurdere behovet for nye stier mellem byområder Implementere cykelstier/-baner ved missing links Implementere cykelfelter i kryds Undersøge muligheden for at omdanne mindre veje med lave trafikmængder til 2-1 veje Det koster det (eksempler) Enkeltrettede cykelstier: 5-10 mio. kr. pr. km Hastighedsdæmpning i form af bump: kr. Omlægge mindre veje til 2-1 vej: kr. pr. km. Samarbejdspartnere Teknik- og Miljøforvaltningen For at give et overblik over eksisterende stiruter og planer i kommunen, er der udarbejdet et stikort til brug i webgis. 18

19 4.2 Pendlercyklister For at gøre cyklen til et attraktivt valg for pendlere fokuseres der på at optimere pendlercyklisternes komfort og fremkommelighed pendlercyklisterne skal føle, at de er prioriterede og værdsatte. Ud over et godt stinet, en god service og komfort vil markedsføring og branding også være en væsentlig aktivitet for at øge pendlercyklisternes andel. Vi vil undersøge mulighederne for at øge fremkommeligheden ved f.eks. at tillade højresving for rødt, implementere shunts og førgrønt for cyklister i lyskryds. Herudover vurderes mulighederne for mere direkte stier til byområder og større, nye byggerier. Vi vil se på mulighederne for at indgå i samarbejde med Supercykelstisekretariatet og se på mulighederne for etablering af bycykler, pendlercykler eller tilsvarende ordning. Derudover vil vi sætte fokus på at støtte de store arbejdspladser i kommunen i at fremme cykling blandt deres medarbejdere. Det kan bl.a. ske gennem kampagner, gå-hjem-møder og samarbejdsprojekter, hvor vi stiller skarpt på de fordele, der er for medarbejderne og virksomhederne ved at få medarbejderne til at motionere eller cykle noget mere. Kommunens rolle vil her primært være som katalysator af en proces til formidling af viden om, hvilke muligheder og tiltag der forventes at give gode resultater. Ved stationerne arbejdes der også for at gøre forholdene bedre for cyklister. Dette gøres i samarbejde med DSB. Flere pendlercyklister skal bidrage til at øge det samlede antal af cyklister, antallet af ture på cykel, den gennemsnitlige rejselængde på cykel, andelen af borgere, der cykler mindst én gang om ugen, og antallet af cykelpendlere til stationen. 19

20 Det gør vi nu Udlåner lad- og el-cykler gennem Det Grønne Hus Implementerer løbende tiltag fra Trafik- og miljøplan 2013 Opdaterer løbende stinettet Udarbejder stinetskort Det vil vi gerne gøre i fremtiden Samarbejde med det kommende nye sygehus og større uddannelsesinstitutioner om gode adgangsveje på cykel, cykelparkering og kampagner Samarbejde med DSB om overdækket og aflåst cykelparkering ved stationerne i kommunen Udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplan for stier Undersøge muligheden for at svinge til højre for rødt for cyklister Opsætte cykelpumper ved knudepunkter Prioritere cyklister i signalanlæg Øge opmærksomheden på muligheden for lån af forskellige cykeltyper gennem Det Grønne Hus Udarbejde pjece til virksomheder om gode cykelfaciliteter Styrke kampagner om Vi cykler til arbejde Det koster det (eksempler) Årlig cykelkampagne: kr. Enkeltrettede cykelstier: 5-10 mio. kr. pr. km Hastighedsdæmpning i form af bump: kr. Cykelparkering: kr. pr. løbende meter Samarbejdspartnere ETK DSB 1-5 virksomheder til pilotprojekter Det Grønne Hus Teknik- og Miljøforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen 20

21 4.3 Cyklende børn Flere og flere børn bliver kørt til skole i bil desværre også i Køge. Det sker, samtidig med at børnenes daglige motionsniveau falder. Den manglende fysiske aktivitet har, ud over på sundheden, også en negativ effekt på indlæringsevnen og energiniveauet hos børn. Da der er tegn på, at børn, der cykler til og fra skole, generelt også er mere aktive resten af dagen, er der således mange gode grunde til at få cyklingen til at fylde mere i børns hverdag. Hvis der skal ændres på dette, skal der ændres på vanerne. Gode cykelvaner skal starte tidligt for at sikre en fremtid med mange cyklister og derfor ønsker vi at sætte særligt fokus på børn. Det er vigtigt med en indsats, der er rettet mod børnene og deres evne og vilje til at cykle, men da forældrene er den primære rollemodel, er det også vigtigt, at indsatserne er rettet mod forældrenes vaner og adfærd. Forældrene skal i stort omfang involveres i opfyldelse af målet med at få flere børn til at cykle til daginstitutioner, skole og fritidsaktiviteter. Dette skal bl.a. ske gennem kampagner og arrangementer. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på indlæringsevnen og energiniveauet hos børn og derfor er dette et vigtigt område at prioritere. Indsatsen skal være et sammenspil mellem skoler og forældre for at opnå en optimal og langsigtet effekt. Indsatsområderne skal bidrage til at øge andelen af børn der cykler i skole, og dermed også andelen af ture på cykel i kommunen. Herudover skal indsatsområderne være med til at sikre, at børn kan cykle, når de starter i skole. 21

22 Det gør vi nu Arbejder med de lokaliteter, der er udpeget som utrygge i Skolevejsanalysen Arbejder med at implementere de projekter, der er beskrevet og prioriteret i Trafikog Miljøplan 2013 Har mobil cykelbane, der kan lånes hos nærpolitiet Det vil vi gerne gøre i fremtiden Øge antallet af løbecykler i børnehavner Sætte fokus på motorik og at lære at cykle i daginstitutioner Implementere permanente cykellegepladser Målrette kampagner mod at få forældre til at cykle med deres børn til/fra skole og institution hvert år ved skolestart Være aktive i, at skolerne deltager i ABC (Alle Børn Cykler) om efteråret Benytte Folkeskolen cykler på udvalgte skoler Sikre god cykelparkering ved skoler Støtte skoler i udarbejdelse af trafikpolitikker og herunder at undersøge interessen for cykelbusser. I en cykelbus er større elever eller forældre chauffører og følger de mindre skoleelever. Cykelbussen kører efter en fast køreplan på en bestemt strækning med faste stoppesteder Arbejde på, sammen med frivillige, boligforeninger etc. at etablere en byttecentral for cykler, hvor man kan aflevere de brugte cykler, der er blevet for små og bytte til nogle større Pimp din cykel -arrangementer Støtte arrangementer, hvor man lærer cykeltricks m.m. Alt sammen aktiviteter, der medvirker til, at man har bedre kontrol over cyklen Implementere cykelværksteder på skoler, SFO er og fritidshjem Det koster det (eksempler) Årlig cykelkampagne: kr. Enkeltrettede cykelstier: 5-10 mio. kr. pr. km Hastighedsdæmpning i form af bump: kr. Samarbejdspartnere Børne- og Ungeforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Fælles- og Kulturforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Skoler SFO er Fritidshjem 22

23 4.4 Fritidscyklister Det er i de seneste år blevet mere og mere populært at benytte cyklen til motion, og denne udvikling er det vigtigt at understøtte. Omkring hver tredje af alle cykelture i Køge Kommune er en fritidstur. Fritidsture er ture til fritidsaktiviteter, motionsture og turistture. Vi vil gøre en indsats for at øge cykeltrafikken til de øvrige formål, men vi er overbeviste om, at en forøgelse af fritidsturene også vil have en positiv effekt på cykeltrafikken i al almindelighed. Vi tror på, at der er god synergi hvis du cykler i fritiden, er der større chance for, at du også cykle til arbejde, til indkøb, etc., og hvis du cykler til arbejde, er der større chance for, at du også benytter cyklen i fritiden. I kommunen har vi mange rekreative områder med smuk natur, som enten kan benyttes af motionscyklister eller cykelturister. Vi ønsker at forbedre adgang til disse områder og vi ønsker at forbedre formidlingen af de muligheder for gode cykeloplevelser, områderne giver. Derfor skal opmærksomheden på fritidscyklister og deres behov øges. Dette gøres bl.a. ved at forbedre skiltningen til og informationen om ruterne herunder også at fortælle, hvilke oplevelser der er undervejs på ruterne. Tiltagene skal medvirke til at øge den gennemsnitlige rejselænge på cykel, og til at antallet af fritidsture øges. Herudover er det forventningen, at disse tiltag vil få antallet af motionscyklister fra kommunen til at stige ved de cykelløb, der er i kommunen. Det gør vi nu En del af Berlin-København rute Køge Å-stien Tøserunden og Sjælland Rundt (Køge Cykelring) Reklamere med mulighed for cykelture på visitkoege.dk Det vil vi gerne gøre i fremtiden Forbedre skiltning langs rekreative cykelruter Implementere skiltede mountainbikeruter Arrangere bycykelture ligesom byvandringer Øge opmærksomheden på cykelløb i kommunen med kampagner og f.eks. give tilskud til deltagere fra Køge Kommune Tydeliggøre adgange til rekreative stier fra stationer og campingpladser også på visitkoege.dk Opsætte informationsstandere om attraktioner, legepladser og spisesteder Stationer med luft og reparationsudstyr Det koster det (eksempler) Samarbejdspartnere Dobbeltrettet cykelsti i eget tracé: ca. 3,5-7 mio. kr. pr. km Skov- og Naturstyrelsen Skovfogeder Private skovejere Social- og Sundhedsforvaltningen Fælles- og Kulturforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Visit Køge 23

24 4.5 Alle cykler Cykeltrafik i Danmark er unik. Der er en årelang tradition for, at vi cykler allerede fra barnsben, og at vi bliver ved langt op i årene, selvom livsvilkårene ændres. I Køge vil vi understøtte og udvikle denne kultur og traditioner. Vi ønsker, at alle i endnu højere grad skal se cyklen som et logisk valg af transportmiddel i hverdagen. Derfor vil vi sætte fokus på, at alle kan cykle uanset befolkningsgrupper og alder, og at alle ser cyklen som et reelt transportalternativ. Vi sætter fokus på, at befolkningsgrupper af unge og voksne, som ikke kan cykle, kan lære at cykle på cyklekurser i Køge. Ældre, der cykler, vil vi arbejde på bliver i vanen og rutinen med at cykle. Det giver god mening. Den enkeltes frihed bliver større, og der er et klart sundhedsmæssigt aspekt i at få motion og frisk luft. For de ældre er det afgørende, at infrastrukturen og sikkerheden er i orden, men det er også vigtigt at øge opmærksomheden på, at trehjulede cykler, ladcykler og el-cykler er med til at forbedre mulighederne for cykling, når balancen og/eller kræfterne svigter. Vi vil ligeledes arbejde på, evt. gennem Det Grønne Hus at give mulighed for: at prøve forskellige typer cykler at låne cykeltrailere at låne cykeltasker at få information om fordele ved at cykle at få viden om rekreative cykelruter at ildsjæle kan få hjælp og støtte til at igangsætte cykelaktiviteter Det gør vi nu Det vil vi gerne gøre i fremtiden Udlåner cykler hos Det Grønne Hus Gennemføre kampagner for at få forældre til at cykle, da det er de bedste rollemodeller for børn Øge opmærksomheden på at fastholde ældre i at cykle Gennemføre kurser for voksne og unge, der ikke kan cykle, og som ikke ser cyklen som et naturligt transportmiddel Støtte lokale cykelværksteder, hvor f.eks. pensionister vil hjælpe lokale med at reparere cykler. Deres lokalisering kan også være på lokalcentre Cykelambassadører Øge antallet af cykeltyper og andet cykeludstyr hos det Grønne Hus Det koster det (eksempler) Samarbejdspartnere Årlig cykelkampagne: kr. Det Grønne Hus Social- og Sundhedsforvaltningen Fælles- og Kulturforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Lokalcentre 24

25 5. Prioriteringer Der er mange ønsker til nye stier eller stiforbindelser i Køge Kommune, og der er også et stort behov for at få fuldent et sammenhængende stinet, der tilgodeser såvel unge som ældre og dagligdagscyklisten samt fritidscyklisten. Med udgangspunkt i stikortet og de ønsker, der er meldt ind til kommunen om nye stier og andre cykelrelaterede aktiviteter, vil Køge Kommune årligt vurdere, hvilke projekter og aktiviteter der skal igangsættes. 25

26 Bilag A Forudsætninger for vores mål Målsætninger Antallet af cyklister i Køge 3 Index 100 Index 108 Index 115 Andelen af daglige cykelture i Køge 16 % 4 20 % 25 % Den gennemsnitlige rejselængde af cykelture 2 km 5 3 km 5 km Andelen af børn, som kan cykle, når de starter i skole Index Index 120 Index 130 Andelen af børn, der cykler i skole 33 % 7 50 % 70 % Antal af personskadeuheld for lette trafikanter 61 8 Maks. 30 Maks. 25 Antal cykelpendlere til stationen Index Index 110 Index 120 Andelen af Køge Kommunes indbyggere, der deltager i Tøserunden (2014: 358 deltagere) og Sjælland Rundt (2014: 54 deltagere) Index 100 Index 110 Index 120 Antallet af borgere, der cykler mere end én gang om ugen Index Index 110 Index 115 Antallet af fritidsture på cykel Index Index 108 Index 115 Andelen af medarbejdere (som normalt ikke cykler), der vælger cyklen som transportmiddel (udvalgte arbejdspladser) Index 100 Index 102 Index Cykeltrafikken måles som snittællinger på 10 udvalgte lokaliteter, der tilsammen giver et billede af den samlede cykeltrafik i Køge. 4 Andelen er baseret på udtræk fra Transportvaneundersøgelsen ) 5 Andelen er baseret på udtræk fra Transportvaneundersøgelsen ) 6 Der skal gennemføres en undersøgelse af, hvor mange børn der rent faktisk kan cykle, når de begynder i 0. klasse. 7 De 33 % er baseret på Skolevejsundersøgelsen i Landsgennemsnittet er ca. 45 %. 8 De 61 er baseret på udtræk af de politiregistrerede ulykker for perioden Der skal gennemføres en analyse af antallet af cykelpendlere til stationen. 10 Der skal gennemføres en undersøgelse, der dokumenterer, i hvilket omfang Køgeborgerne benytter cyklen i løbet af ugen. 11 Der skal gennemføres en undersøgelse, der dokumenterer, i hvilket omfang Køgeborgerne benytter cyklen til fritidsformål. 26

27

28 Torvet Køge Tlf

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5 2 Forord Den 10. maj 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune at udarbejde en strategi for udviklingen af cykeltrafikken i kommunen. Formålet er at øge cyklens andel af det samlede transportarbejde

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 1:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

NVF workshop om cykeltrafik

NVF workshop om cykeltrafik NVF workshop om cykeltrafik CV Troels Andersen 1990 2007 Trafikplanlægger og Projektleder Odense Cykelby 2007 2008 Udviklingskonsulent TTS A/S 2008 2010 Rådgiver COWI A/S 2010 - Projektleder Fredericia

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

Cykelhandlingsplan for Odense

Cykelhandlingsplan for Odense Cykelhandlingsplan for Odense 2015-2018 KOLOFON Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 710 5100 Odense C Telefon +45 66 13 13 72 E-mail: byudvikling.bkf@odense.dk

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 14:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerheds Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Bente Hansen, Svendborg Kommune og Birger Villadsen, projektleder, COWI Den nationale cykelkonference,

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 Tilfredshed med Århus Cykelby _ 8-11 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere