Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål."

Transkript

1

2 Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har Danmark brug for - midt i en økonomisk krise - efter et tiår med voksende ulighed, svækkelse af velfærden og manglende vilje til grøn omstilling. Vi vil gennemføre forandringer, som gør Danmark til et stærkere fællesskab. Vores politik bygger på en grundlæggende respekt for alle de lønmodtagere og virksomheder, der skaber økonomisk fremgang og udvikling i Danmark. De skal kunne disponere trygt uden urimelige eller uvarslede omlægninger af skattepolitikken. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Danmark har ikke brug for flere løfter om forbedringer og fremskridt uden omkostninger. Men for et åbent og ærligt bud på fair forandring med ren besked om regningen. Derfor fremlægger Socialdemokraterne og SF i dag en samlet oversigt over de omprioriteringer, der indebærer ændringer af skattepolitikken med et nyt flertal. Et nyt flertal vil løse de store samfundsudfordringer ved at indfri fire ambitiøse mål: Verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle Lavere skat på arbejde og 5000 kr. til pensionisterne Stærke virksomheder og moderne folkeskoler Mindre forurening og billige klimavenlige biler På alle andre punkter end dem, der fremlægges i dag, vil skattepolitikken ligge fast i hele næste valgperiode. Der vil ikke blive gennemført nye skattereformer. Indkomstskatterne stiger ikke for almindelige lønmodtagere. Boligskatterne og rentefradraget ændres ikke. Under ét vil kommuneskatterne blive holdt i ro, og regionerne vil ikke få skatteudskrivningsret. Socialdemokraterne og SF vil gøre dansk økonomi mere robust. Vi vil sikre stabilitet omkring danskernes indkomst- og boligbeskatning. Og vi vil løse Danmarks hovedudfordringer. Det er fair forandring. 2

3 Verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle Vores mål er, at alle i Danmark altid kan komme gratis på sygehuset eller til lægen. Alle skal have den bedste behandling uden skelen til pengepungen. Og som fællesskab skal vi offensivt forebygge sygdomme og sikre alle et sundere liv. Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Befolkningen deles op i et A- og et B-hold. Dem med sundhedsforsikringer kommer forrest i køen. Dem uden må leve med et offentligt sundhedsvæsen, der har svært ved at følge med udviklingen selv når det gælder livstruende sygdomme. Samtidig halter forebyggelsen bagefter og middellevetiden er for lav. Derfor er der brug for nytænkning. Der er brug for højere afgifter på de produkter, der ødelægger danskernes helbred. Tobak, mættet fedt, slik, sodavand og chokolade. Der skal indføres en ar - bejdsskadeafgift, som betales af virksomheder med særlig mange arbejdsskader. Og fradragsretten for sundhedsforsikringer skal afskaffes. Så kan vi prioritere verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle. Det er fair forandring. Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer (0,7 mia. kr.) Højere afgifter på cigaretter, sodavand, sukker, mættet fedt, chokolade og slik (3,9 mia. kr.) Arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø (0,5 mia. kr.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Verdens bedste sygehuse (3,1 mia. kr.) Effektiv kræftbehandling Bedre behandling af hjertesygdomme og andre livstruende sygdomme Styrkelse af det medicinske område og psykiatrien Forebyggelse til alle (2,0 mia. kr.) Forebyggende sundhedstjek Forebyggelsesstrategi for børn og unge 3

4 Lavere skat på arbejde og 5000 kr. til pensionisterne Vores mål er et Danmark uden store sociale skel. Lighed skal være en bærende værdi i det danske samfund. De allerrigeste skal bære en rimelig del af byrderne. Som fællesskab skal vi værdsætte almindelige lønmodtageres indsats. Både mens de arbejder, og når de går på pension. Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. De bedst stillede har fået historisk store skattelettelser. Samtidig gøres der intet for at sikre en rimelig beskatning af kortsigtet spekulation eller for at bremse skatteunddragelse og skattespekulation, som betyder, at høje indkomster kan nøjes med lav skattebetaling. Derfor er der brug for nytænkning. Der skal indføres en millionærskat og lægges loft over fradrag for meget store pensionsopsparinger. Samtidig skal der sættes ind mod skatteunddragelse og lægges afgift på kortsigtet aktiespekulation. Så kan vi prioritere lavere skat på arbejde og 5000 kr. mere til pensionisterne. Det er fair forandring. Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Ny millionærskat på 6 pct. af indkomst over 1 mio. kr. (1,2 mia. kr.) Loft på kr. over fradragsberettiget pensionsopsparing (2,1 mia. kr.) En aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. (4,0 mia. kr.) En opstramning på ligning og skatteunddrag - else særligt over for store indkomster med lav skattebetaling (1,0 mia. kr.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Lavere skat på arbejde i form af øget beskæftigelsesfradrag med 6000 kr. om året (4,8 mia. kr.) Højere pensionstillæg for folke- og førtidspensionister med 5000 kr. om året før skat (2,7 mia. kr.) Kompensation for sundhedsafgifter til modtagere af SU, efterløn, dagpenge, ny førtidspension og kontanthjælp (0,8 mia. kr.) 4

5 Stærke virksomheder og moderne folkeskoler Vores mål er, at dansk erhvervsliv skal konkurrere på viden og kvalitet. I Danmark skal vi være bedst, når andre er billigst. Vi skal ligge forrest, når det gælder uddannelse og omstilling til ny klimateknologi i virksomhederne. Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Mange børn lærer ikke nok i folkeskolen til at tage en uddannelse bagefter. Og erhvervspolitikken har først og fremmest været til fordel for de store banker og olieselskaberne i Nordsøen, der har fået store erhvervsskattelettelser. Derfor er der brug for nytænkning. Den finansielle sektor skal betale mere til fællesskabet. Og når krisen slutter, skal selskabsskatten reformeres, så vi begrænser de skattelettelser, der er blevet uddelt de seneste år. Så kan vi prioritere stærke virksomheder og moderne folkeskoler. Det er fair forandring. Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.) Reform af selskabsskatten (3,2 mia. kr.) En målrettet indsats mod skattetænkning og skatteunddragelse i erhvervslivet (1,0 mia. kr.) Ensartet beskatning af olieselskaber i Nordsøen (0,1 mia. kr.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Reform af folkeskolen (2,0 mia. kr.) Fremme af klimainvesteringer i danske virksomheder (1,0 mia. kr.) 5

6 Mindre forurening og billige klimavenlige biler Vores mål er, at vi i Danmark går forrest, når det gælder klima, miljø og grøn energi. Vi vil ikke acceptere sundhedsskadelig forurening af luften, naturen eller grundvandet. Det skal kunne betale sig at vælge grøn transport, og den kollektive trafik skal udbygges markant. Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Busser og tog er blevet dyrere, og omstillingen til vedvarende energi går for langsomt. Landbruget forurener mere, men betaler mindre til fællesskabet. Derfor er der brug for nytænkning. Der skal indføres kørselsafgift på de trafikerede veje, og flybilletter bliver lidt dyrere. Landbrugets forurening af naturen og virksomhedernes forurening af luften skal beskattes fornuftigt. Så kan vi prioritere mindre forurening og billige klimavenlige biler. Det er fair forandring. Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden (6,8 mia. kr.) Kørselsafgifter på lastbiltrafik (1,5 mia. kr.) Klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet (0,7 mia. kr.) Afgift på luftforurenende forbrænding (1,0 mia. kr.) Højere afgifter på landbrugets forurening (1,1 mia. kr.) Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: Halvering af registreringsafgiften på miljørigtige biler (4,8 mia. kr.) Særlige afgiftslettelser for teknologisk førende miljøbiler (0,5 mia. kr.) Bedre og billigere grøn trafik Grøn trafik i Danmark (1,0 mia. kr.) Grøn trafik i København (2,0 mia. kr.) 6

7 Krav til den offentlige sektor Socialdemokraterne og SF vil ikke alene finansiere forandringer gennem ændringer af skattesy - stemet. Et nyt flertal skal gøre langt mere end hidtil for at bruge skatteydernes penge bedre og mere effektivt. Gennem reformer og en hårdere prioritering af de offentlige udgifter. Socialdemokraterne og SF har allerede anvist mange åbenlyse områder, hvor skattekronerne kan bruges mere fornuftigt. Vi har bl.a. krævet stram økonomistyring af forsvaret, opgør med overbetaling til private sygehuse, målrettet og effektiviseret landbrugsstøtte samt et grundlæggende opgør med bureaukratisk tidsspilde i den offentlige sektor. Når flertallet skifter, vil vi gå endnu videre. Helt grundlæggende sætter vi os det mål, at hver gang vi prioriterer en skattekrone mere til offentlig service, så forbedrer vi kvaliteten mindst lige så meget gennem effektivisering, reformer eller omprioritering. Vi er hverken bange for at stille større krav til den offentlige sektor eller for at luge ud i offentlige udgifter, der savner et klart og nødvendigt formål. Vi ønsker færre på passiv forsørgelse og flere i beskæftigelse. Vi vil investere i bedre velfærd og befri de offentlige ansatte fra bureaukrati, kontrol og stregkoder. Men vi kræver målbare resultater til gengæld. Ansvarlighed for statsøkonomien og privatøkonomien Socialdemokraternes og SF s forslag vil styrke dansk økonomi. Det sikrer en moderat forøgelse af arbejdsudbuddet og en mere rimelig fordeling. I forhold til statsbudgettet foretager vi en betydelig opstramning. Fordi vi erkender, at et nyt flertal kommer til at føre økonomisk genopretningspolitik efter et årti med ufinansierede skattelettelser. Nu er der udsigt til store statsunderskud mange år frem. Samlet set har vi derfor valgt at foreslå flere indtægter end udgifter. Hellere love for lidt end for meget. Alt andet er uansvarligt. Vores politik er nødvendig for statens økonomi og samfundets vækst. Vi vil ikke opkræve én unødvendig skattekrone, men bruge offentlige midler så effektivt som muligt. Det er afgørende for et nyt flertal, at danskerne kan planlægge privatøkonomien og være sikker på, hvad der er at gøre godt med. Derfor vil vi ikke øge almindelige lønmodtageres indkomstskatter. Tværtimod. Vi vil sikre dem lavere skat på arbejde. Et nyt flertal vil heller ikke ændre boligbeskatningen eller rentefradraget. Socialdemokraterne og SF stiller danskerne over for klare valg: Øget opdeling af adgangen til sygehusbehandling eller verdens bedste sygehuse og forebyggelse til alle? Flere gyldne håndtryk til de allerrigeste over skattebilletten eller lavere skat på arbejde og 5000 kr. til pensionisterne? Stigende luftforurening og endeløse bilkøer eller mindre forurening og billige klimavenlige biler? Særfordele og skattebegunstigelser til det etablerede erhvervsliv eller moderne folkeskoler og stærke virksomheder? Valget står mellem mere af det samme eller fair forandring. Vi står for fair forandring. 7

8 Kailow Graphic A/S Miljø- og arbejdsmiljøcertificeret August 2009 Socialdemokraterne Danasvej Frederiksberg C Telefon socialdemokraterne.dk Socialistisk Folkeparti Christiansborg 1240 København K Telefon sf.dk

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere