[Sn-naJ*^ BRIEF DL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465"

Transkript

1 [Sn-naJ*^ BRIEF DL

2

3 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k

4 Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen, Odense. Odense Største Lager i Guld-, Sølv- og Elektropletvarer til billigste Priser. Specialitet : Forlovelsesringe. VESTERGADE 51 TELEFON Nr. 101 \ Det største Lager^i Provindserne Overstykker, af Silkevarer, KjolestoHer og Besætningsartikler er hos P. Breum & Co. Odense. Prøver og kjøbte Varer sendes franco.

5 Handelsbanken i Odense Vestergade Bank-, Sparekasse- og Box-Afdeling aaben fra Kl og Kl. 5 6 Telefon Nr. 88

6 0E1ENTER/NB3- < X, KORT OUEM. l ODENSE hi OG UDSTJLlJi\ /< -/'/. WSERNE MED NÆRMESTE OJiGH 'EISER 'Ul/NGSft-ADSSft 1 /^ C6 HQVEDVEIENE g BETEGNEDE MED RØDT. HOTEL.

7 FOLKE WffLYSTÆLSES PL.4DS DEN IS ḎE DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE OVERSIGTSPLAN OUER UDSTILLINGSPLADSEA 7 ALEX r-.--~.- r-t-;*&:- i tøty/st/e. jfcjk-

8 »» \ )

9 - OFFICIEL UNDER FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING 1 ODENSE 1900 UDGIVET PAA KOMITEENS FORANSTALTNING CHR. KROGH rv AF ANTH. PETERSEN INSPEKTØR OG FAKTOR MEDARBEJDER I SEKRETARIATET UDGIVER AF ODENSE VEJVISER ODENSE MILO'SKE BOGTRYKKERI 1900

10 Tegningen til Omslaget er udført af Kunstmaler Brendekilde*

11 . danskié vavv3niaii3^fot^avhtiiiq^ 3\omite. ^^^^i

12 \, \]

13 "t Sag-Register. Aabningstider. X. Adgangspriser. X. Adgang til Udstillingen. X. Administrationsbygning. X. Ambulance. XII. Arbejdsprøver i Ravnholt Skov. XIX. Arkitekter (Billeder). VII. Aviser. XII. Bal. XII. Biavl. VIII. XV. Billetpriser. X. Bortlodning. XIII. Brandstation. XIV. Bygningsingeniør (Billede). VII. Dampbaadene, Aaen. XXXII. Dampbaadene, Kanalen. XXXI. Dommertribunen VIII. Drosketaxter XXXII. Dyrlæge. XIV. Dyrskuet. VIII. XIX. Extratog. XXXI. Festarrangementet IX. XI. Festprogram. XII. Finansvæsen. VIII. Fiskeri. VIII. XVI. Fjerkræ. IX. XIII. Folkefest. XII. XI. XIX. Forevisningsringe. XIV. Formand for den forberedende Komité. Folkeforlystelser. Foredrag. Fotograf. XIII. Fouragebygning. (Billede). XVIII. VII. Frugtvine. VIII. Fællesspisninger. Garderobe. XI. XII. Havebrug. IX. XIII. Hovedportal. XIV. Hundeudstilling. IX. XV. Husflid. VIII. XVII. Husmandsbrug. IX. XV. Husmænd, rejsende. XII. Intendant. VII. Indkvartering. IX. X. Jagtudstilling. IX. XV. Jorddyrkning. VIII. XVII. Kaninudstilling. IX. XV. Kasserer (Billede). VII. X. Kataloger. XII. Kapervogne. XXXII. Kiosker. XVIII. Komitemedlemmer (Billede). VII. Kommunikationsvæsen. IXX. Korrespondance-Bureau. XII. XXX. Kjøreplaner. Kongelige Herskaber. XII. Konserves. VIII. Landmandsforsamlingens Varighed. X. Landbohistorisk Udstilling. IX. XIV. Landbohistorisk Literatur. XIV. Lægehjælp. XII. Maskiner. VIII. XVII. Medlemskort. X. Mejeri. VIII. XVI.

14 VI Middage. XII. Musiktribune. XI. XVIII. Norske Heste. XIX. Næstformand Billeda. VII. Partoutkort. X. Plantekultur. VIII. XVII. Pressen. IX. Postbvgning. XII. XIV. Produkter. VIII. XVIII. Program. XII. Præmieliste. XIII. Præsident Billede;. VII. Redskaber og Maskiner. VIII. Restaurationsbygninger. XI. XIII. XV. Rundgang paa Pladsen. XIII. Røde Kors. XII. XIV. Sekretær (Billede). VII. X. Sektionsmedlemmer. VIII. Skovbrug. IX. XVII. Slagteriprodukter. VIII. Staldbygninger. XVIII. Svenske Heste. XIX. Telefon. XII. Telegrafbvgning. XII. XIV. Togtider. XXX. Toiletter Tombola. IX. XIII. Transportvæsen. IX. X. Tørveindustri. VIII XVII. Udflugter. Udsigtstaarne. for Damer og Herrer. XX. XVIII. Udstillingsmeddeleleer. XIII. Udstillingens Omraade. XIII. Vicepræsident ^Billede. Væddeløb. XII. VII. XI.

15 I. DEN 18. DANSKE LANDMANDSFORSAMLING. Ved Chr. Krogh A ed et paa Foranstaltning af det kgl. danske Landhusholdningsselskab sammenkaldt Møde i Kjøbenhavn den 12te Oktober 1897 af Delegerede fra alle Landets Landboforeninger og som særlig Indbudne Repræsentanter fra Fællesforeningerne, Landbohøjskolen o. A. vedtoges det, at den 18. danske Landmandsforsamling skulde afholdes i Odense Aar Ligeledes valgtes her som Præsident for Landmandsforsamlingen: Kammerherre, Greve Frit.:- Ahlefeldt Laurvig, Kjærsgaard; Vicepræsident: Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard ; Formand for den forberedende Komité: Borgmester F. Simony, Odense; Næstformand: Godsejer W. A. Langkilde, Bramstrup; Medlem af Komitéen: Proprietær N. Møller, Ørritslevgaard. Komitéen valgte som Landmandsforsamlingens Kasserer: Forlagsboghandler, Godsejer Chr. Milo, Odense; Landmandsforsamlingens Sekretær: Landinspektør, Landbrugskandidat A. N. Andersen, Odense. S. A. Rosen. P. Poulsen. N. H. Blicher. Landmandsforsamlingens Arkitekter og Bygningsingeniør: Arkitekt 5. A. Rosen, Kjøbenhavn, Tømrermester P. Poulsen, Odense (Dyrskueanlægene) og Stadsingeniør H. Blicher, Odense. Tømrermester P. Poulsen, Odense, er tillige Landmandsforsamlingens Intendant.

16 Bundtmager VIII ; Landmandsforsamlingens Subkomitéer. Sektion 1. Finansvæsen: Kammerjunker F. Munter, Odens! Ordfører. Hofjægermester Hofman Bang, Hofmansgave, Otter- rup^ Forlagsboghandler, Godsejer Chr. Milo, Odense; Landinspektør^ Landbrugskandidat A. N. Andersen, Odense; Bankdirektør *. E. Lausen, Odense. Sektion 2. Dyrskuet: Proimetær P. Chr. L. Heltzen, Landkilde, Odense, Ordfører; Proprietær Jespersen, Næsbykoved, Odense; Propr. Ludvig Poulsen, Næsby, Odense; Gaardejer Lauritz Hansen, Killerup, Odense; Gaardejer Knud Andersen, Fraugde Kjærby, Marslev. Sektion 3. Redskaber og Maskiner: Forpagter, Landbrugskandidat Skov, Tybrind, Ejby, Ordfører; Forpagter Willumsen, Anhof, Nyborg; Professor Borch, Kjøbenhavn Y. ; Fabrikant C. Svendsen, Phønix, Odense; Forpagter, Landbrugskandidat F. Bokelmann, Nørregaard, Saxkjøbing; Statskonsulent Birk, Kjøbenhavn Y. Sektion 4 a. Produkter". Godsejer ~\V. A. Langkilde, Bramstrup, Højby, Ordfører; Grosserer Carl Sehnakenburg, Odense; Proprietær H. Smidt, Nybøllegaard, Espe; Proprietær P. C. Petersen, Biskopstorp, Budkjøbing. Sektion 4b. Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur samt Tøriseindustri: Hofjægermester F. de Neergaard, Faarevejle, Budkjøbing, Ordfører; Professor T. "Westermann, Kjøbenhavn Y.; Direktør Borch, Aarhus; Moseingeniør, Landbrugskandidat Cl. Westh, Aarhus; Inspektør Ingerslev, Erholm, Aarup; Statskonsulent F. Hansen, Askov, Yejen; Statskonsulent K. Hansen, Lyngby; Forpagter Chr. Sonne, Knuthenborg, Maribo. Subsektion 4 c. Fiskerivæsen: Kammerherre, Lehnsgreve F. C. Moltke, Bregentved, Haslev, Formand; Kommandør A. Bonnesen, Kjøbenhavn K.; Fiskerikonsulent Arthur Feddersen, Kjøbenhavn Y. Grosserer C. Bang, Kjøbenhavn K. ; Marius Basmussen, Odense. Subsektion 4 d. Biavl: Apotheker Chr. Mikkelsen, Odense, Formand; Modelsnedker S. Holm, Odense; Bagermester A. Zinglersen, Odense; Gartner A. C. Andersen, Nyborg. Sektion 4 e. Husflid: Justitsraad X. C. Bom, Kjøbenhavn V., Lykkesholms Allé, Formand; Kaptajn J. C. Madsen, Odense; Proprietær J. Jørgensen, Munkgaarde, Aarup; Konsulent Pfaff, Lundby St. Sektion 4 f. Slagteriprodukter, Konserves og Frugtvine: Pro prietær M. M. Clausen, Mariendal, Skamby, Formand; Direktør H T. Juncker, Odense; Direktør Alf. J. L. Beauvais, Kjøbenhavn K. Slotsgartner Th. Basmussen, Odense; Sekretær J. Strandskov, Kjøben havn K. Sektion 5. Mejerivæscn: Forpagter Hempel Syberg, Odense, Ordfører; Gaardejer H. J. Dinesen, Kjøng, Glamsbjerg; Grosserer Christian Esmann, Odense; Grosserer Thor Hansen, Odense; Bestyrer Torben Jensen, Gislev, Ørbæk; Statskonsulent Kissen-Dall, Fredericia; Konsulent Bøggild, Kjøbenhavn Y. ; Overassistent H. P. Lunde, Kjøbenhavn F., Forsøgslaboratoriet; Landbrugslærer H. Appel, Dalum, Hjallese.

17 1 IX Sektion <j. Havebrug: Proprietær N. Møller, Ørritslevgaard, Otterup, Ordfører; Handelsgartner Brostrøm, Viborg; Handelsgartner A. P. Rasmussen, Odense; Redaktør L. Helweg, Kjøbenhavn V. ; Handelsgartner Poulsen, Kjøbenhavn V. Sektion 7. Indkvartering og Festarrangement: Grosserer, Konsul S. Rasmussen, Odense, Ordfører; Yinhandler, Konsul F. L. Hey, Odense; Fabrikant, Konsul Chr. Mogensen, Odense; Fabriksbestyrer, cand. polyt. Lerche, Odense; Brygger, cand. pharm. Arntz, Odense; Brygger Bloch, Odense. Sektion 8. Transport og Kommunikationsvæsen: Driftsdirektør, Ingeniør Kier, Odense, Ordfører; Forpagter C. Hvenegaard, Frederiksgave, Ebberup; Direktør Joh. Valeur, Odense; Arkitekt Wilh. Haugsted, Odense; Trafikinspektør O. Høyer, Fredericia; Toldinspektør F. E. Wichmand, Odense. Sektion 9. Landbohistorisk Udstilling: Etatsraad C. Hansen, Mullerup, Gudme, Ordfører; Professor Vakl. Maar, Kjøbenhavn V. ; Kaptajn H. Schroll, Lykkenssæde, Højrup; Forpagter Jansen, Hverringe, Kjerteminde; Gaardfæster, Landbrugskandidat F. Laub. Sludegaard, Frørui); Gaardejer N. Rasniussen-Søkilde, Fleninge, Korinth; Sløjdskoleforstander, Lærer Rose, Thisted. Sektion 10. Pressen: Sekretæren, Landinspektør A. N. Andersen, Odense, Ordfører; Redaktør Carstensen, Kjøbenhavn K. ; Redaktør Enevold Surensen, Kolding; Redaktør H. Hertel, Kjøbenhavn F. Redaktør Vogel Jørgensen. Svendborg. Sektion 11. Tombola: Kjøbmand Ignatz Breum. Odense, Ordfører; Tømrermester P. Poulsen, Odense; Fabrikant Nic. Blumensaadt, Odense; Forpagter, Landbrugskandidat C. Berthelsen, Nislefgaard, Otterup. Sektion 12. Skovbrug: Hofjægermester Lindegaard, Lykkesholm, Ørbæk, Ordfører; Kammerherre K. Sehested, Kjøbenhavn K.; Professor A. Oppermann, Kjøbenhavn V.; Forlagsboghandler, Forstkandidat X. Dreyer, Odense. Sektion 13. Husmandsbrug : Lærer P. Petersen, Søllinge, Pederstrup, Ordfører; Husejer Mads Johansen, Sødinge, Ringe; Husejer Thinesen, Aabylund, N.-Aaby. Sektion 14. Fjerkræudstilling : Kammerherre, Baron Chr. Rosenkrantz. Balskov, Løgten, Ordfører; Overretssagfører Høegh Guldberg, Aarhus ; Handelsagent Emil Jensen, Odense De ordnende Komitéer for de til Landmandsforsamlingen sig sluttende separate Udstillinger: Hunde- og Jagtudstilling arrangeret af l»dansl Jagtforening* ved dennes Formand, Kammerherre, Hofjægermester A. L. Greve Brockenhuus Schack, Giesegaard, og Sekretæren, Redaktør Govertz Jensen, Kjøbenhavn; 2 Dansk Kennelklub- ved dennes Formand, Godsejer H. Christiansen, Rask og Sekretæren, Redaktør, Forstkandidat Viggo Møller, Kjøbenhavn. Kaninudstillingen arrangeret af ^Foreningen til Kaninavlens Fremme i Danmark* ved Formanden Redaktør cand. mag. Jul. Schøtt, Kjøbenhavn, og Sekretæren, Redaktør, Assistent i zoologisk Have, Johannes Madsen.

18 X t Landmandsforsamlingens Administrationskontorer. Sekretariatet: Albanigade 12, Odense; fra 26de Juni til Ud-^_ stillingens Slutning i Administrationsbygningen paa Udstillingspladsen js tilhøjre for Hovedportalen. ^ Kasscrerkontorei : Vestergade 43, Odense; under Udstillingen i dennes Administrationsbygning. Indkvarteringsbureauet, ledet af Grosserer, Konsul S. Rasmussen, Nørregade 79, Odense, er under Udstillingen i Odense Landbrugsskole, Vindegade 72, hvor der vil findes fremlagt en Vejviser over de Tilrejsendes Bopæle og Anvisning af Kvarterer vil kunne faaes; Privatkvarterer til Priser fra 3 Kroner, Fælleskvarterer til 1,50 Kr. pro Persona og Døgn. Kontoret aabent fra Kl Kontoret for Transport- og Kommunikationsvæsen ledes af Driftsdirektør, Ingeniør Kier, sydfyenske Banegaard, Odense. Landmandsforsamlingens Varighed. Landmandsmødet aabnes den 30te Juni 1900 Kl. 9 varer til den 8de Juli Kl. 7 Aften, altsaa ialt 9 Dage. Morgen og Adgang til Udstillingerne. Udstillingerne ere aabne daglig fra Kl. 9 Morgen (dog for Medlemmer fra Kl. 8 til Kl. 7 Aften. Havebrug sudstilling en til Kl 11 Aften. Adgangspriser. Medlemskort lydende paa Navn give Adgang til alle Landmandsforsamlingens Udstillinger, med Ret til at overvære og deltage i Mødets Forhandlinger, Fortrinsret til at deltage i Landmandsforsamlingens Udflugter se Side XX.) og Ret til senere, uden Betaling at erholde den trykte Beretning om Mødet. Medlemskort betales med 12 Kroner og erholdes hos Landmandsforsamlingens Kasserer, Forlagsboghandler Chr. Milo, Vestergade 43, Odense, samt paa Kassererkontoret i Administrationsbygningen paa Udstillingspladsen. Partoutkort lydende paa Navn koste 10 Kr, give Adgang til alle Udstillinger og samme Særrettigheder som Medlemskort med Undtagelse af Beretningen om Mødet. Enkelte Besøg af Ikke-Medlemmer paa Landmandsforsamlingens Plads koster: Lørdag den 30te Juni, Søndag den 1ste Juli, Mandag den 2den Juli, Onsdag den 4de Juli og Torsdag den 5te Juli 2 Kr., Tirsdag den 3die Juli 3 Kr., Fredag den (>te Juli 1 Kr. 50 Øre, Lørdag den 7de Juli 1 Kr. og Søndag den 8de Juli 50 Øre. Adgang til Udstillingen sker igjennem Tælleapparater ved de forskjellige Indgange, hvor Betaling maa finde Sted med aftalte Penge. Byttekontorer rindes ved hver Indgang. Adgang til Havebrugsudstillingen med Fjerkra udstillingen og den landbohistoriske Udstilling betales særlig med 25 Øre til hver Udstilling.

19 XI Restauranter, Konditorier, Garderober m. m. I Hoved restaurationen paa Udstillingspladsen, Syd for Forevisningsringene, serveres Koldt Bord med varm Ret for 2 Kr. og i&stmiddag, (3 Éetter med Dessert uden Vin) til 2 Kr. og højere Priser. Desuden Fællesspisning (se Festprogrammet). Restaurationen i Maskinhallen serverer Koldt Bord til 1 Kr. 25 Øre, do. med varm Eet til 1 Kr. 75 Øre. I Udstilling smejeriets Udsalg erholdes friskkærnet Smør, Brød og Ost samt Mælk. Odense Eksportslagteris Udsalg serverer varme bajerske Pølser, Rundstykke og et Glas 01 for 50 Øre (uden Øre). Pølserne serveres paa originale Plaf ter, som kunne medtages. I Beværtningsteltene 1 6 i Teltgaden imellem Ringene og Staldene serveres med forskjellige varme Retter, Smør,Ost og Snaps for 1 Kr. 50 Øre pr. Kuvert. Mindre Frokostretter 75 Øre Alle Slags Drikkevarer. I Teltene paa Dyrskuepladsen erholdes Smør, Brød, Koldt Bord og alle Slags Drikkevarer. I Havebrug slutstillingens Hovedrestauration serveres kolde og varme Retter hele Dagen. i I Væxthusets Restauranter kim kolde Retter, Smør og Brød. Bodega i Havebrugsudstillingens gamle Anlæg udskænker Vine Glas og paa Flaske. Paa Udstillingspladsen saa vel som i Havebrugsudstillingen findes Garderober til Opbevaring af Pakker, Overtøj m. m. Ligeledes Toiletter for Damer og Herrer Pris 10 Øre). og 5 7. Musik og særlige Festligheder. Paa Udstillingspladsen Musik hver Dag fra Kl. 11 1, 2 4 / Havebrug sudstilung en Musik hver Dag fra Kl og 8 11 (Militær Orkester). Aften, skandinavisk Fest med instrumental Mandag den 2den Juli, og vokal Koncert (Sangkor paa 80 Mand). FolkeforlgstclsespAadsen ligger imellem Fodfolkskasernen og Landmandsforsamlingen, tæt foran dennes Hovedportal. Af de mange Forlystelser fremhæves: Møllers store Bjerg- og Dalbane, Cirkus *Knuth«, store Karuseller, Ballongynger, Kraftprøver osv. osv. Pladsen er oplyst ved Acetylengas fra Firmaet Nyboe & Nissen. 3 Beværtningstelte, stor Danseestrade. Theater. I Odense Folketheater, Ny Vestergade ved Aaen, spiller Oddgejr Stephensens Selskab.

20 XII i Festprogram. Torsdag den 28de Juni: Kl. 2 1 /«bese Pressens Repræsentanter - Udstillingen. Kl. 6 Festmiddag for Pressen i»fruens Bøge«. A Lørdag den 30te Juni: Kl. 9 Aabniugshøjtideliglied fra Dommertribunen. Kl. 5 Aabningsmiddag for Gæster, Sektionsmedlemmer, Kommissærer og for privat tegnede Deltagere (10 Kr. pr. Kuvert med Vin. Søndag den lste Juli: Ingen særlige Arrangements. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr pr. Kuvert med Vin). Mandag den 2den Juli: Kl. o Middag for Komitéen og Dommerne samt privat tegnede Deltagere 10 Kr pr. Kuvert med Yin). Kl. 8 Musikalsk Aftenunderholdning vokal og instrumental i Havebrugsudstillingen med Illumination. Tirsdag den 3die Juli: Besøg paa Udstillingen af Deres kgl. Højheder Kronprinsen, Kronprinsessen, Prins Christian, Prins Carl og Prins Harald. Kl. 5 Festmiddag i Hovedrestaurationen paa Pladsen, i hvilke de kongelige Herskaber deltage. Kl. 9 Bal paa Industripalæet 'Billet 2 Kr., med Gruppe-Souper 4 Kr. pr. persona). Kun de betalte Medlems- og Partoutkort give Fortrinsret til Tegning af Billetter til Middagen og Ballet. Onsdag den 4de Juli: Ingen særlige Arrangements. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Torsdag den 5te Juli: Udflugter til ca. 20 Herresæder i Fyens Stift (Program se Side XX.). Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Yin). Fredag den 6te Juli: Ingen særlige Arrangements. De statsunderstøttede, rejsende Husmænd besøge Landmandsforsamlingen. Fællesspisning Kl. o (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Lørdag den 7de Juli: Husmændenes Fællesmøder. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Søndag den 8de Juli: Kl. 1 Slutningsmeddelelse fra Dommertribunen om Landmandsforsamlingens Forløb. Kl. 9 Slutningsbal og Gruppe-Souper (7 Kr. pr. Kuvert paa Industripalæet med Forudtegning. Kl. 8 Folkefest i» Fruens Bøge«med Illumination, Fyrværkeri og Dans. Fyens Væddeløbsforening holder Væddeløb ved Odense Kl Lægehjælp. Det røde Kors. I Post- og Telegrafbygningen, ti/venstre for Hooedporialen, rindes en Ambulance af det røde Kors med Sygeplejersker, Sygeværelser m. m. Post, Telegraf, Telefon m. m. tindes i Bygningen tilvenstre for Hovedportalen Samme Sted et Udsalg af Skrivematerialer sammen med et Lokale, hvor Publikum kan føre sin Korrespondance. Aviser, Kataloger m. m. faaes i Kiosken foran ved Hovedportalen og hos Forhandlere paa Pladsen.

21 XIII Landmandsforsamlingens Udstillingsmeddelelser med Dagens Program, Præmieringsliste m. m. udgaar daglig og faaes i Aviskiosken og hos Forhandlerne paa Pladsen. Fotograf. Den af Komitéen autoriserede Fotograf, Pavillon ved Dyrskueafdelingen. G. P. Jacobsen, har sin Tombolaer. Af Tombolaer er der indrettet følgende : 6 Hjul med Lodder a 50 Øre og Gevinster fra 1-50 Kr. 2 Hjul med Lodder å 1 Kr. og Gevinster fra Kr. Disse 8 Hjul fordeles i 4 Tombolakiosker omkring paa Pladsen samt 1 Hjul i Biavlsudstillingen, 1 i Husflidsudstillingen, 1 i Mælkeribygningen og 1 i Hovedrestaurationen. Gevinsterne kunne kun anvendes til Indkjøb af Salgsgjenstande paa Udstillingen og tabe deres Gyldighed den 8de Juli Kl. 6 Aften. 2 Tombolaer ere indrettede i Jagtudstillingen og 2 i Kennelklubbens Udstilling. finder der en Bortlodning Sted af Husmandsboligen med Tillige en tilliggende Grund af 2000 Kvadratalens Størrelse. Lodseddelens Pris er / Kr. En Rundgang paa Udstillingen. Udstillingspladsen er beliggende Syd for Odense og begynder straks ved Enden af Søndergade, strækkende sig langs med Faaborg Landevej, som tilligemed den ny anlagte Allé følges ud til Hovedpladsen. Det samlede Udstillingsareal andrager ca. 60 Tdr. Land. Udstillingen falder i følgende 3 Hovedafsnit: 1. Havcbrugsudstillingen: Etableret paa den gamle Markedsplads med tilliggende Anlæg lige ved Enden af Søndergade. Den Havebrujjsudstillingen. aabne Plads, paa hvilke smukke Havepartier ere anlagte, har som virkningsfuld Baggrund Kirkegaardsalléens høje Træer og det smukke skyggefulde Anlæg. Om Aftenen vil Pladsen blive elektrisk belyst. Bygningsanlægene i denne bestaar af det store Plantehus midt paa den aabne Plads ligefor Hovedindgangen, Restaurationsbygning og Yin-Bodega i det skyggefulde Anlæg. Udstillernes Antal er 70. Det samlede Præmiebeløb 4250 Kr. Sammen med Havebrugsudstillingen er i Anlæget den store og smukke Fjerkræudstilling arrangeret, som indeholder 1020 Nr. Høns, Duer, Gæs, Æg, m. m. Naar man træder ud af Havebrugsudstillingens søndre Del staar vi foran Eæercerhuset, der

22 XIV rummer deii landbohistoriske Udstilling, som giver en Fremstilling af det danske Landbrugs Udoikting særlig i det 19de Aarlnmdrede. Den indeholder foruden en ny Samling af Redskaber og Maskiner, Husgeraad m. v. talrige Modeller, Malerier, Tegninger, Kort, grafiske f Fremstillinger m. m. En Del af denne Udstilling er Indbragt fra det * landbohistoriske Museum i Lyngby, men den langt overvejende Del er Høsten af en Indsamling over hele Landet, hvortil baade Lave og Høje have ydet deres Skærv til Opgavens fortrinlige Løsning. Der er ialt indsamlet ca, 8000 Gjenstande af hvilke 2202 Numre findes i Udstillingen. Specialkataloget koster 50 Øre. Af literære Værker udgivne af Sektionen nævnes: Fortegnelse over danske Landbrugsskrifter ved Statskonsulent K. Hansen. Pris 2 Kr. De danske Landmandsforsamlinger i det 19. Aarhundrede ved Forstander R. J. Petersen-Børup og Civilingeniør H. Dorph Petersen. Pris 2 Kr. 2. Forladende den landbohistoriske Udstilling passere vi forbi det store Kaserneanlæg, foran hvilket der i en egen Bygning af et dansk Hovedportalen. Aktieselskab vil blive sat et AerogenXuftgas værk i Drift, og derefter den lille Eksercermark med Folkeforly stelser etc., til hvilke Entréen er fri, og staa da straks foran Landmandsforsamlingens Hovedportal, et ligesaa originalt som smukt Anlæg med sin høje straatækte, kronede Midterindgang for Kj ørende og de smaa Portvagter, Tælleapparater, Byttekontorer m. m. Portalen flankeres af to lange Byg ninger, af hvilke den tilhøjre med Kuppelen er Administrationsbygningen, i hvilke Landmandsforsamlingens Bureauer for Kasserer, Sekretær, Dommere, Komité, Præsidium ere samlede, og tillige findes et stort og velindrettet Lokale for Pressen. I den tilvenstre for Portalen liggende Post- og Telegraf'bygning, findes Kontorer for Post-, Telegraf- og Telefonvæsen, for Dyrlægen samt l>cf røde Kors med Læge, Sygeplejerske og Ambulancevogn. Tillige den faste Brandstation. Efter at være passeret Hovedportalen ville vi dreje tilvenstre og gjøre en Rundgang om det store System af Forevisningsringe, 2 runde jævnsides, omsluttede af en stor, aflang Traverbane. Adgang inden for den store Ring betales med 25 Øre. Strax til-

23 XV venstre passere vi en lille brandfri Pavillon, udstillet af Funch-Thomsen jun., Aarhus, derefter det danske Gødningskompagni's Pavillon og staa da foran den fo: enede Jagt- og Hundeudstilling, arrangeret af»dansk Jagtforening- og»dansk Kennelklub«. Her findes i 2 Pavilloner en meget righoldig Samling af Yaaben og Jagtrekvisitter samt en Samling af prægtige Hunde. Ti kunne mulig herfra gøre en lille Afstikker ad Vejen tilvenstre og komme da til Husmandsbruget, som er i fuld Drift med Beboere og Besætning. Huset er Husmands boligen. bygget af Bygmester Jens Basmussen, Sdr. Næraa, efter Husmandssektionens Udkast, velindrettet og godt i alle Maader. Foredrag over forskjellige Emner af Husmandsbruget ville blive afholdte Fredag og Lørdag den 6te og 7de Juli (se Side XX. \ Vi vende samme Yej tilbage til Bingene og staa foran Hovedrestaurationen, som med det tte Hovedrestaurationen. bagved tilliggende store Spisetelt kan rumme 1000 siddende Gæster. Fra Verandaens Terrasser haves god Oversigt over Pladsen. Lidt længere fremad ligger Biavlsudstillingens Pavillon, der ligner en mægtig Bikube, med sine to Tilbygninger. Udstillingen er meget righoldig og tæller 226 Nummere. Præmiesummen er 200 Kroner. Foredrag over Biavlsemner (se Side XIX). En Tilbygning rummer en lille smuk Afdeling af Kaninudstillingen, navnlig Pelsværk, literære Hjælpemidler m. ni., medens de levende Kaniner findes paa Pladsen

24 XVI bagved denne Bygning. Straks efter passere vi FiskeriudstiUingens smagfulde 8 kantede Pavillon med en som en mægtig Aalemse for- Biavlsudstillingen. niet Indgang og flankeret rjaa begge Sider af en Labyrinth dannet af Bundgarn. I)er anvendes et Beløb af 400 Kr., som Opmuntrings- Fiskeriudstillingen. præmier. Udstillernes Antal er 334 med 43 Nr. For Enden af Ringsystemet ligger Landmandsforsamlingens mest storslaaede Byg Mælkeriudstillingen. ning, Mejeriudstillingen, med et arbejdende Mejeri i Midterbygningen, tilvenstre Osteudstilling med 625 Marker og en meget righoldig Samling af Mejeriredskaber og Maskiner, tilhøjre Smørudstillingen med

25 . XVII 16 Mærker ferskt og 717 Mærker saltet Smør. En saa stor og værdifuld Samling af Smør har ikke nogensinde eller noget Steds tidligere Skovbrugsudstillingen været fremstillet. Foredrag over Mejeriudstillingen (se Side XX.). Tæt op til dette kolossale Mejerikompleks slutter sig Skovbrugsud- Husflids- og Produktudstillingen. stillingens fixe Pavillon med foran liggende Anlæg af Skovplantning. (Om Foredrag over Skovbruget se Side XX. \ Kun skilt fra Skovbruget Maskinhallen. ved en Vej ligger HusftidsudsUllingen med 173 Nr. fra 172 Udstillere. Sammenbygget hermed har Sektionen for Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur samt Tørveindustri en overordentlig interessant Ud-

26 I I XVIII stilling. Sektionens Maal er at demonstrere Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur ved det 19de Aarhundredes Udgang. Udstillerne ere udenfor Bedømmelse og Præmieæskning. Den store Bygning ved Siden af Husflidsudstillingen er Maskinhallen; i denne og paa den omgivende Plads have 165 Udstillere med ialt 1219 Nr. udstillet en Kvægstald. Mangfoldighed af Maskiner og Redskaber. Bagved og omkring Maskinhallen have en Del private Udstillere af Bedskaber og Maskiner rejst en Del mindre Pavilloner. Foredrag om Bedskaber og Maskiner afholdes af Forpagter Bokelmann den 2. Juli. Sammenbygget med Svinestald. hc^i\ Maskinhallen rejser sig Udsigtstaarnene, ca. 20 Alen høje, hvorfra haves en fortrinlig Udsigt over Pladsen. Adgangen betales med 25 Øre pr. Person. Maskinhallen har tilvenstre et Konditori, tilhøjre et Udsalg fra Odense Eksportslagteri, Pølser med Brød og 01. Den 'X i ll I ; -il.) li.25* Fouragebygning. sidste Bygning vi kommer til ved vor Vandring omkring Ringen er Produktudstillingen med, som Annex, en Samling af Slagteriprodukter, Konserves og Frugtvine. Foran Maskinhallen findes Dommertribunen og en Musiktribune. Af mindre Bygninger paa Pladsen maa anføres: en Sprogkiosk med Tolk i Engelsk, Fransk og Tysk, foruden Kiosker med Aviser, Kataloger, Cigarer m. m.

27 : XIX o. Skilt fra denne forreste Del af Udstillingspladsen ved en Vej, der i Retning fra Yest til Øst skærer Eksercercnarken, ligger den egentlige Dyrskueplads, i hvis Midte er indrettet en Forevisningsring for Hornkvæget, medens Hestene ville blive førte frem i det foran nævnte Ringsystem. Deltagelsen i Dyrskuet er meget stort, idet der er anmeldt af jydske Heste 207 Hingste og 148 Hopper, Frederiksborg Halvblods og Fuldblods 64 Hingste og 55 Hopper, af rødt Malkekvæg 872 Stk. og af Jydsk Malkekvæg 369 Stk. samt af Kødkvæg 47 Stk., Svin 341 Stk., Faar 119 Stk. Foruden de her nævnte Dyr findes i egne Stalde 2 kollektive Udstillinger af norske Fjordheste og Gudbrandsdolcrc, samt af svenske Kjøre- og Rideheste. Staldbygningernes Fordeling ses paa Planen over Udstillingspladsen. Ved dennes nordlige Ende er den anden Indgang til Udstillingen for Besøgende fra Vesterbrokvarteret, Der findes Tælleapparater og Byttekontorer ligesom ved Hovedindgangen. Foredragene ved Landmandsforsamlingen. Lørdag Kl. 9. I Industripalæets Spisesal: Forstander Anders Jørgensen, Fjerkræavlens Udvikling i Danmark i de sidste 25 Aar. Kl. 2: Samme Sted. Hønseriejer L. N. Larsen, Fedning af unge Høns. Søndag Kl. 9: I Industripalæets Spisesal. Konsulent, Dyrlæge Høj Petersen, Erfaringer med Hensyn til Hønsehold paa Rejser i Udlandet. Kl. 4: I Industripalæets Festsal. Fru Birgitte Berg Nielsen, Husøkonomi-Under visning, særlig ved Husmoderskoler for Landbokvinder. Kl. 4: Samme Sted. Biavlslærer Grønning, biavlens Betydning for den Enkelte som for Samfundet; -Hvorledes bør Biavlen drives for at give et stort Udbytte. Mandag Kl. 9: I Industripalæets Festsal. Professor V. Maar, Landbrugets Udvikling i det 19de Aarhundrede. Kl. 9: I Industripalæets Herreværelse. Konsulent A. Feddersen, Fiskeavl og Damkultur i mindre Ferskvande. Kl 9 : I Handelsforeningens Sal. Folkethingsmand Blem, Om Svineavlens Betydning for Landbruget. Kl. 10 I Industripalæets Spisesal. Professor Westermann, Udstillingen for Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur. Kl. 10: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Statskonsulent Jensen, Udstilling af Heste af jydsk Race ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 11: I Industripalæets Spisesal. Forpagter F. Bokelmann, Om Redskaber og Maskiner. Kl. 1: Samme Sted. Professor N. G. Steenberg, Tørveindustrien i Danmark og Muligheden for dens yderligere Udvikling. Kl. 2 1 /*: Paa Exportslagteriet. Overdyrlæge S. Andersen, Om»Humane Slagtningsmethoder«med Demonstrationer. Skovbruf/sscktioncn afholder Arbejdsprøve i Ravnholt Dyrehave. Afgang fra Sydfyenske Banegaard Kl. 12,20. Tirsdag Kl. 8: 1 Handelsforeningens Sal. Konsulent Otto Petersen, De senere Aars Arbejde paa Svineavlens Omraade og Udstillingen af Svin ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 9: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Konsulent L. Oppermann, Berettigelsen af den lettere Hesteavl i Danmark med en Omtale af sammes Repræsentation ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 9: I Hotel Postgaardens Sal. Statskonsulent A. Appel, Udviklingen af det jydske B*

28 : XX Malkekvæg siden forrige Landmandsforsamling og Udstillingen af dette ved nærværende. Onsdag Kl. 9: I Handelsforeningens Sal. Forstkandidat Weisniann, Skovbrugets Udvikling i det 19de Aarlmndrede med særligt Henblik paa dets Forhold til Agerbruget. Kl. 9: I Hotel Postgaardens Sal. Statskonsulent Mørkeberg, Udviklingen af det røde danske Malkekvæg siden forrige Landmandsforsamling og Udstillingen af dette ved nærværende. Kl. 10: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Konsulent B. Bøggild, Om Landmandsforsamlingens Smørudstilling. Kl. 11 I Handelsforeningens Sal. Overassistent H. P. Lunde, Om Landmandsforsamlingens Osteudstilling. Kl. 2: I Industripalæets Spisesal. Lektor Goldschmidt, Hovedtrækkene i det danske Husdyrbrugs Udvikling i det 19de Aarhundrede. Kl Aften: I Industripalæet. Højskoleforstander Kristensen Banders, Ollerup, Om Husmandsgjer ningen. Lørdag Kl. 77*: I Industripalæets Festsal. Lærer P. Petersen, Anlæg og Drift af et tidssvarende Husmandsbrug. Kl. 2: Udstillings pladsen. Bedaktør N. P. Kristensen, Husmandsbrugets Bierhverv. Kl. 3: Udstillingspladsen. Lærer Christensen, Husmandsbrugets Trækkraft. Søndag Kl. 2: I Bi avisudstillingen. Gartner A. C. Andersen, Biavlen i ældre Tider, dens Fremskridt i de sidste 50 Aar, samt Midler til dens Fremme hos Smaakaarsfolk. Udflugter. (150 Delt.). I. Middelfart og Wedellsborg. fpris 2 Kr.. Værter: Middelfart By Frokost) og Kmhr. Lehnsgreve TVedell (Middag. Førere: Forp. Skov, Tybrind, og Dyrlæge Julius Petersen, Wedellsborg.

29 XXI Middelfart. Mødested: Statsbanegaarden Kl. 6,15 Form. Til Middelfart (Frokost), 3300 Indb. Pr. Damper til Fænø og \V< dellsborg Middag), pr. Vogn over Tybrind til Ejby, pr. Bane til Odense. Grevsk. Wedellsborg, opr. 1672, bar Tdr. Hartkorn og omfatter Godserne Wedellsborg, Tybrind, Sparretorn, Orelund, Billeskov og Minendal samt Øerne Baagø, Ægliolm og Brandsø i Lillebælt. (60 Delt). II. Holstenshus og Hvedholm. (Pr. 2 Kr.). Vært: Kmlir. Lehnsgreve Bille Brahe-Selby. Fører: Forlagsboghandler, Forstkandidat N. Dreyer. Mødested: Sydfyenske Bane- Holstenshus. gaard Kl. 9,15 Form. Til Pejrup St., pr. Vogn til Holstenshus (Frokost). Baroniet Holstenshus, opr. 1779, har 845 Tdr. Hartkorn Hvedholm

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry 2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry Finn Dalum Larsen Hedehusene Skole 27-10-2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry først udkommet på fransk som Le Petit Prince i 1946 Spørgsmål

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Information om DM i pløjning 2015 Pløjevært: Kragerup Gods Kragerupgårdsvej 33 4291 Ruds-Vedby Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR.

FRA RIBE AMT UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT P. HAASE & SØN - KØBENHAVN BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. FRA RIBE AMT 1928 UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RIBE AMT 7. BINDS 1. HÆFTE BOGLADEPRIS KR. 5,00 ØRE f P. HAASE & SØN - KØBENHAVN - 1928 V ort Samfunds Medlems«og Subskribent-Antal stillede sig 1. November

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7)

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) 1854 Næstved Avis skriver den 6.5.1854: Mandag den 15. maj om formiddagen fra kl. 9 til kl. 12 vil der ved Mogenstrup blive afholdt et dyrskue over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

Aagaarden tidl. Skovlyst

Aagaarden tidl. Skovlyst Aagaarden tidl. Skovlyst I 2004 skriver Poul Tibæk følgende om Aagaarden (Rideskolen): Efter landbrugsreformen blev mose- og søområdet i Lille Værløse Overdrev i 1774 opdelt i 14 lodder, der blev tildelt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lillebælt. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lillebælt. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00824.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00824.00 Fredningen vedrører: Lillebælt Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-01-1942, 30-07-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere