SOLCELLEANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG

2 INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side Anlæg og montage Producér din egen vedvarende el og gør dig uafhængig af elselskabet Spar penge på dit årlige elforbrug Reducér dit CO 2 -udslip Gør huset mere værd 2 3

3 SOLCELLEANLÆG GOD ENERGI, GOD ØKONOMI OPBYGNING, PLACERING OG FUNKTION Et solcelleanlæg er en simpel, støjsvag og forureningsfri energikilde, der producerer elektricitet af solens lys. Når solcelleanlægget producerer elektricitet, dækker det hele eller dele af husstandens elforbrug, hvorefter elregningen reduceres. Hvis solcelleanlægget ikke producerer tilstrækkelig elektricitet til at dække elforbruget, så købes el på nettet som sædvanlig. Elregningens størrelse og dermed besparelsen/gevinsten ved at have et solcelleanlæg, afhænger af hvor stor en ydelse solcelleanlægget har, målt i kwp, og hvor høj den aktuelle elpris, målt i kwh, inkl. afgift og moms er. Jo højere kwh-pris jo større gevinst. Eksempel: Et nyopsat solcelleanlæg på 6 kw har en forventet produktion på ca kwh forudsat sydvendt placering med ca graders vinkel. Solcelleanlægget giver en besparelse på ca. kr inkl. moms ved en kwh-pris på 2 kr. CO 2 udslippet sænkes desuden og hjælper dermed miljøet. En række forskellige faktorer såsom den generelle udvikling på olie, kul og andre fossile brændsler, ændringer i afgiftsog støtteforhold, omskiftelige politiske retninger har bevirket, at elpriserne i Danmark gennemsnitligt er steget med ca. 6% over de seneste 30 år. Når man vælger at investere i et solcelleanlæg, sikrer man sig mod prisstigninger som følge af alle de påvirkende faktorer, og man fastlåser sine udgifter til el gennem solcelleanlæggets forventede levetid på år. Dette betyder også, at den økonomiske gevinst ved at have et solcelleanlæg stiger i takt med elprisernes vedvarende stigninger. Et solcelleanlæg består af solcellepaneler, der med kabler forbindes til en inverter, og derefter tilsluttes elmåleren. Solcellepanelerne kan placeres på én eller flere tagflader, på skråt eller fladt tag, på garagetag, integreres i taget eller placeres direkte på jorden. Det vigtigste er, at der er en hældning på omkring 30-45%, og at solcellepanelerne vender mod syd. Sydøst og sydvest kan også benyttes, blot man er opmærksom på, at effektiviteten af solcelleanlægget nedsættes lidt. Inverteren placeres oftest i huset i nærheden af elmåleren, men den kan også placeres andre steder - eksempelvis i en carport. Når sollyset rammer solcellepanelerne, produceres jævnstrøm. I inverteren bliver denne jævnstrøm omdannet til vekselstrøm. Hvis vekselstrømmen ikke forbruges af husstanden, sendes den gennem elmåleren til elnettet, der anvendes som en slags batteri. Batteriet (dvs. elnettet) oplades i sommerhalvåret, hvor solcelleanlægget producerer megen elektricitet, og kan så forbruges i vinterhalvåret eller om natten, når det er mørkt Solens stråler rammer panelerne og producerer jævnstrøm Inverteren omdanner jævnstrøm til vekselstrøm og sender den til elmåleren Inverteren og de elektriske installationer er dimensioneret til maksimal elproduktion baseret på solcelleanlæggets størrelse og retning. Elproduktion aflæses på displayet på inverteren. Vær opmærksom på, at det tal der fremkommer på selve elmåleren har fratrukket den el, man selv forbruger Via elmåleren går strømmen til forsyningsnettet Forsyningsnettet fungerer som lager for den producerede strøm Fakta om nettomåleordningen/ nettoafregningsordningen Som privat ejer af et solcelleanlæg er man omfattet af nettoafregning, hvorved man både fritages for betaling af elafgifter og kan bruge elnettet som batteri. For at blive omfattet af nettomålerordningen, må solcelleanlægget højst have en installeret effekt på 6 kw, og anlægget skal være tilsluttet elinstallationen i en bolig eller i en anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Solpanelernes effektivitet i forhold til placering Hældning Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst (Vandret) Et eksempel: Ved orientering mod syd-sydvest og med en hældning på 45 grader er solcellepanelernes effektivitet 97%. Anlægget skal være tilsluttet elinstallationen på forbrugsstedet bag ved den måler, som registrerer levering af el til og fra det kollektive elforsyningsnet. Hvis ikke man har en elmåler, der kan køre baglæns, eller såkaldt begge veje, så skal man desuden have monteret en ny elmåler. Den nye elmåler koster ikke noget, og den monteres af elforsyningen. (Lodret)

4 PRODUKTET HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Solcellepanelerne er polykrystallinske solceller i farverne blå/ sort med sort ramme. Solcellepanelerne har 25 års ydelsesgaranti og er dokumenteret flash-testet, hvilket sikrer funktionen af hvert modul. Polykrystallinske solceller består af store siliciumkrystaller, der dannes ved afstøbning i en form. De forskellige krystalretninger i cellen, giver en levende overflade, hvilket giver et mindre farvespil. Polykrystallinske solceller yder en anelse bedre i gråvejr, end eksempelvis monokrystallinske solceller, og de passer derfor godt til de danske vejrforhold. Solcelleanlæg er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri teknologi. Det anbefales dog, at man vasker solcellepanelerne af én gang om året eller efter behov. EHE inverterne fremstilles af Anhui EHE New Energi Tech, som er specialiseret i forskning, udvikling, fremstilling, salg og service af invertere til solcelleanlæg. EHE inverterne er godkendt på Energinet.dk, og de har desuden et godt ry på verdensmarkedet herunder i Tyskland, Spanien, Italien, Frankrig, Storbritannien, USA og Australien. Til et 4 kw solcelleanlæg leveres 1 stk EHE-N4KTL inverter og til et 6 kw solcelleanlæg leveres 2 stk. EHE-N3KTL invertere. Alle invertere har indbygget overvågnings software, og med et USB link kan man oprette forbindelse til en PC og kontrollere produktionen af inverterne. Inverterne har desuden indbygget WiFi-funktion, og med et WIFI modul kan man kontrollere produktionsoplysninger direkte via PC eller mobil. Inden du beslutter dig for at investere i et solcelleanlæg, er der et par forhold, du bør overveje. Først og fremmest bør du overveje, om der er forhold, der kan begrænse mulighederne for et solcelleanlæg. Er husets tagflade optimalt placeret i forhold til verdenshjørnerne? Er der træer, bygningsdele el.lign. der kan skygge for solcelleanlægget? Er der forhold i lokalplanen eller fredningszoner, der kan begrænse mulighederne for at opsætte solcelleanlæg? Når du beslutter at investere i et solcelleanlæg, er det en god idé at kontakte din kommune med henblik på at undersøge lokalplanen i dit boligområde. Finansieringsinstitutter er som udgangspunkt meget positive overfor investeringer i solcelleanlæg, og du vil derfor kunne optage lån i din friværdi til køb af solcelleanlæg. Solcelleanlæg, der monteres på hustag, er som udgangspunkt dækket af husstandsforsikringen, og det betyder, at skader på solcelleanlægget er omfattet af denne forsikringspolice. Vi anbefaler derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab, inden dit solcelleanlæg bliver monteret. Når du får monteret et nettilsluttet solcelleanlæg, skal dit elforsyningsselskab have tilsendt en udfyldt ansøgning herom, hvilket forestås af den autoriserede el-installatør, der tilslutter solcelleanlægget på din adresse. Producenten garanterer at modulernes ydelse, hvis monteret korrekt og under normale forhold, ikke reduceres med: Mere end 10% totalt i modulets første 10 leveår fra salgsdatoen. Mere end 20% totalt i modulets første 25 leveår fra salgsdatoen Tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg er nede på 6-7 år, og solcelleanlægget har 25 års ydelsesgaranti. Så solcelleanlæg er blevet en rigtig god forretning! Størrelsen på solcelleanlægget Solcelleanlæggene fås i størrelsen 2 kw, 3,2 kw, 4 kw og 6 kw. Du kan som tommelfingerregel dimensionere dit solcelleanlæg efter din elregning, da det fremgår af din elregning, hvor mange kwh du årligt bruger. Bruger du f.eks 4200 kwh, anbefaler vi et 4 kw solcelleanlæg. Hvis du ikke kan huske, hvor mange kwh du bruger, kan du blot dividere din årlige indbetaling med 2, så har du dit omtrente elforbrug. Bruger du for kr. årligt, bruger du altså ca kwh på årsbasis. Eksempel på 6 kw solcellepakke: Areal ca. 45 m 2 Solcellepaneler 30 stk. 200 W solcellepaneler Inverter 2 stk. EHE-N3KTL Kabler og montagesystem Økonomien i dit solcelleanlæg er mest gunstig, når solcelleanlægget ikke overproducerer. Din afregningspris er nemlig præcis den samme, som når du aftager strøm over elnettet fra elforsyningsselskabet. Overproducerer dit solcelleanlæg, afregnes det med 0,6 kr. de første 10 år og herefter 0,4 kr. Ved nettomålerordningen får du i gennemsnit 2 kr. Se nærmere herom under skatteregler. Inverter Solcellepanel 992 mm x 1476 mm 6 7

5 SKATTEREGLER REGNSKABSMETODEN Sammensætning af ind- og udbetalinger Når man investerer i et solcelleanlæg, bliver man som ejer af anlægget automatisk selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, at man skal føre regnskab med anlægget. Det er ikke nødvendigvis nogen ulempe, for skattereglerne er faktisk ganske fordelagtige. Et solcelleanlæg er med i gruppen af VE-anlæg (vedvarende energi). Disse omfatter alle former for små anlæg, så længe de producerer strøm på baggrund af vedvarende energi, og den samlede effekt ikke overskrider 6 kw. Hvis dette overholdes, kan reglerne om nettomålerordningen anvendes. Det betyder man kan vælge imellem to metoder, når regnskabet skal gøres op: Regnskabsmetoden og standardmetode (den skematiske metode). Tusinde kr Likviditet akkumuleret Skattebesparelse Eget forbrug Tusinde kr. Nettomålerordningen 100 Standardmetoden (den skematiske metode) Regnskabsmetoden Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Personskatteloven Kr. Tilbagebetalingstid Standardmetoden Her er der tale om en skematisk ordning, som har til formål at gøre det meget enkelt for ejeren at opgøre det skattemæssige resultat for anlægget. Ordningen indebærer, at der ikke er fradrag for udgifter vedrørende anlægget, og du kan heller ikke afskrive på anskaffelsessummen for dette. Til gengæld er kun en del af indtægterne skattepligtige, ligesom der ikke skal opgøres gevinst/tab på anlægget, når det sælges. Efter standardmetoden er de første kr. af de årlige bruttoindtægter helt skattefri. Det samme gælder 40% af den del af indtægterne, som overstiger bundfradraget. Sagt med andre ord, så skal du kun betale skat af de 60% af indtægterne, som overstiger bundfradraget. Regnskabsmetoden Vælger du denne metode, skal du udarbejde et helt almindeligt regnskab for anlægget. Alle indtægter er fuldt skattepligtige, og alle udgifter er fuldt fradrags- eller afskrivningsberettigede. De fradragsberettigede omkostninger omfatter fx udgifter til vedligehold, forsikring og revisorbistand. Værdien af den strøm, som du samlet producerer, skal medregnes til indtægterne. Dvs. man bliver også beskattet af den strøm, som man selv forbruger. Beskatningen er dog meget lempelig, da det kun er 0,60 kr. pr. KWh de første 10 år og 0,40 kr. pr. KWh de efterfølgende år. Selve købesummen for anlægget kan ikke fratrækkes, men det kan afskrives over en årrække Investering Akk. indtægter Det man bliver beskattet af, er den overproduktion af strøm, som anlægget genererer. Her vil man modtage 0,60 kr. de første 10 år, som man er skattepligtig af. I praksis vil man dog ikke blive skattepligtig pga. bundfradraget på de kr. Beskatningen sker som personlig indkomst. Selvom du har flere VE-anlæg, gives der kun ét bundfradrag. Valget af standardmetoden er bindende. Der kan ikke senere skiftes til regnskabsmetoden. Ejer du flere anlæg, skal der anvendes samme metode for begge/alle anlæg. Ægtefæller kan dog vælge ordning uafhængigt af hinanden. Kan servicefradraget anvendes? Servicefradraget på kr. (2012) pr. medlem af husstanden over 18 år kan anvendes til installation i Dette fradrag kan dog kun anvendes ved brug af standardmetoden. Yderligere information om beskatning af solcelleanlæg kan Solcelleanlæg, der står på jorden eller er monteret på stativer på taget, anses som driftsmidler og afskrives efter en såkaldt saldometode med op til 25% årligt. Solcelleanlæg, der er en integreret del af tagkonstruktionen eller bygningen i øvrigt, anses derimod for en installation, og købesummen kan i så fald slet ikke afskrives skattemæssigt, hvis bygningen er et en- eller tofamilieshus. Hvad enten regnskabet viser overskud eller underskud, skal resultatet medregnes på selvangivelsen til den personlige indkomst. I tilfælde af underskud kan dette modregnes i anden indkomst, herunder lønindkomst. 8 findes på Kilde: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab EKSEMPEL År Årlig ydelse og eget forbrug i kwh Årlig degenerering 0,50% Pris og kontant betaling Afskrivninger 25,00% Forventet årlig stigning i el-pris 4,00% Pris pr. kwh i år 0 2,00 Indkomst Topskat Omkostninger til service, forsikring og revisor 0 Bemærk: I eksemplet har vi ikke taget højde for vedligeholdelsesomkostninger, forsikringsudgifter, udskiftning af inverter eller revisoromkostninger i beregningen. Endvidere er der ikke indregnet rente af et evt. lån til investeringen.

6 Kundeservice:

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere