Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde 2006-2009"

Transkript

1 Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde

2 Om Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, viden- og uddannelses institutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Xxxx Medlemmerne Formandskab Regionsrådsformand Carl Holst (V), formand Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding A/S Borgmester Johnny Søtrup (V), Esbjerg Kommune Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet Øvrige medlemmer Borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa Kommune Borgmester Per Bødker Andersen (S), Kolding Kommune Borgmester Finn Brunse (S), Assens Kommune Borgmester Jan Boye (K), Odense Kommune Borgmester Laurids Rudebeck (V), Tønder Kommune Fondsdirektør Charlotte Sahl-Madsen, Universe Fonden Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise Adm. direktør Peter Zinck, Herman Zinck A/S Direktør Gitte Grønbæk, Landbrug og Fødevarer Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma Rektor Tyge Skovgaard Christensen, CVU Vest Esbjerg Direktør Hans Skjerning, KoldCollege Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Esbjerg Tømrermester Kurt Adamsen, IsoleringsGruppen A/S, Odense Karsten Uno Petersen (S) Lisbeth Poulsen (S) Observatører Hinrich Jürgensen, Det tyske mindretal Thorkild Jacobsen, Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark Udtrådte Birte Skovgård Lena Venborg Pedersen Ib Haahr Gert Karkov Vagn Therkel Pedersen Hans Kirk 2

3 Indhold Indledning Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Vækstforums handlingsplan Resultater på forretningsområderne... 8 Velfærdsteknologier og -service Klynger Energi Oplevelseserhverv Indsatsen i yderområderne og det grænseoverskridende samarbejde Handlingsplanens særlige indsatser Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen Møder Arbejdsform Arbejdet i Vækstforums sekretariatsgruppe Vækstforums kommunikationsindsats.. 19 Vækstforums resultater i overblik Syddansk Vækstforum mødtes for sidste gang den 2. december 2009 inden der i begyndelsen af 2010 skal nedsættes et nyt vækstforum. Vækstforum ønsker i den forbindelse at tegne en status for indsatsen og at give en række kommentarer og anbefalinger videre som et konstruktivt afsæt for den nye kreds af vækstforum medlemmer. Evalueringen omfatter hovedsageligt Vækstforums og vækstforumsekretariatets egne oplevelser og erfaringer med arbejdet. Der er iværksat en lang række projekter og initiativer, men langt størstedelen er fortsat uafsluttede, og derfor giver det endnu ikke mening at gennemføre en egentlig tilbundsgående analyse af indsatsens effekt og betydning for udviklingen i Syddanmark. 3

4 Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi løber i årene Det langsigtede perspektiv har sikret en kontinuerlig retning i erhvervsudviklingsindsatsen, og erhvervsudviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af dybdegående analyser og med bred involvering af regionale interessenter og parter i forarbejdet. Strategien fastlægger en række overordnede mål, bl.a. en indkomstvækst på 4% og en øget værditilvækst på 2%. I 2007 var indkomstvæksten i Syddanmark 4,5%, hvor landsgennemsnittet i perioden var 4,7%. Tilsvarende var værditilvæksten i Syddanmark i ,1% mens landsgennemsnittet på samme tidspunkt var 1,8%. De seks indsatsområder i strategien Klyngeudvikling, oplevelsesøkonomi, Det sunde liv, Menneskelige ressourcer, Forskning, Innovation og nye teknologier samt Iværksætteri har givet stærke rammer for Vækstforums langsigtede indsats. Samtidig afspejler indsatsområderne de syddanske styrkepositioner. Vækstforum anbefaler, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi fra 2012 fortsat har et langsigtet strategisk perspektiv, koblet med klare mål, men at den samtidig er formuleret på en måde, der giver mulighed for at agere på den korte bane. I revisionen af strategien er det desuden vigtigt, at Vækstforum og sekretariatet gør en aktiv indsats for at inddrage hele sit bagland undervejs. Erhvervsudviklingsstrategien indsnævres i en fokuseret handlingsplan, som prioriterer udvalgte forretningsområder med vækstperspektiv. Tilsammen er de to dokumenter med til at sætte retning for den subregionale og lokale erhvervsfremmeindsats. Samarbejdet på de forskellige geografiske niveauer er en central forudsætning for udbyttet af Vækstforums arbejde og derfor bør samarbejdet med de subregionale erhvervsfremmeaktører fortsat styrkes. 4

5 Anbefalinger At den kommende erhvervsudviklingsstrategi fra 2012 fortsat har et langsigtet strategisk perspektiv koblet med klare mål. At den kommende erhvervsudviklingsstrategi giver mulighed for at agere både på den korte og den lange bane. At det kommende Vækstforum og sekretariatet gør en aktiv indsats for at inddrage hele sit bagland i revisionen af strategien. At det kommende Vækstforum fortsat styrker samarbejdet med de subregionale erhvervsfremmeaktører. 5

6

7

8 Resultater på forretningsområderne Velfærdsteknologier og -service Inden for forretningsområdet Velfærdsteknologier og -service har Vækstforum bl.a.; etableret et tværgående samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi mellem myndigheder, videninstitutioner og virksomheder velfærdsteknologi.nu. afdækket et stort potentiale for velfærdsteknologi i Syddanmark gennem omfattende analyser. igangsat store perspektivrige projekter inden for velfærdsteknologi, bl.a. projektet Welfare Tech Region med et samlet budget på 77 mio. kr., projektet UNIC Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients og projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier. taget initiativ til en kapitalfond på 100 mio. kr. til investering i velfærdsteknologiske virksomheder i Syddanmark. Anbefalinger At det nye Vækstforum tager initiativ til uddannelsesaktiviteter for at understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologier. At der igangsættes et specialiseret rådgivningsforløb som understøtter perspektivrige virksomheder i relation til kapitalfonden. At regionens førerposition inden for velfærdsteknologi videreudvikles nationalt og internationalt. 8

9 Resultater på forretningsområderne Klynger Inden for forretningsområdet Klynger har Vækstforum bl.a.; afdækket klyngepotentialet gennem analyser af regionens modne og spirende klynger. understøttet udvikling af seks modne klynger med i alt 54 mio. kr. ud af et samlet budget på 173 mio. kr. taget initiativ til at udvikle potentialet i regionens spirende klynger inden for fødevarer og transport-logistik. indstillet 25 mio. kr. til udvikling af klyngekompetencer gennem RegX, som arbejder med klyngeudvikling og open innovation i et nationalt og internationalt perspektiv. Anbefalinger At det nye Vækstforum arbejder videre med mulighederne for at udvikle et klyngesamarbejde inden for fødevarer og transportlogistik. At der i relation til modne klynger inddrages erfaringer fra evalueringen, herunder fokus på forretningsudvikling og styrkelse af klyngesekretariaternes kompetencer som forretningsfacilitatorer. At RegX kompetencer anvendes aktivt til at styrke klyngeudviklingen i regionen. 9

10 Resultater på forretningsområderne Energi Inden for forretningsområdet Energi har Vækstforum bl.a.; afdækket styrkepositioner og potentiale for udvikling gennem flere analyser. understøttet udviklingen indenfor alle fire indsatsområder: mekatronik, offshore, energisystemer og gartnerier. fået godkendt Offshorecenter Danmark som innovationsnetværk og etableret en stor, samlet klyngeindsats inden for offshore Energi på havet. De to projekter har modtaget en samlet bevilling på 28,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 49,8 mio. kr. taget initiativ til at etablere en Energieffektiviseringsklynge, der skal samle de tre øvrige områder, energisystemer, gartnerier og mekatronik, og resultere i en stor, samlet energisatsning. Anbefalinger At arbejdet med etablering af energieffektiviseringsklyngen fortsættes og realiseres som et forpligtende samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner. At arbejdet med at konsolidere offshore klyngen nationalt styrkes og at der arbejdes på at sikre den rette forsknings- og udviklingsmæssige ramme. 10

11 Resultater på forretningsområderne Oplevelseserhverv Inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv har Vækstforum bl.a.; etableret Syddansk Turisme, herunder udarbejdet strategi for udvikling af turismeerhvervet Samvær med indhold, og understøttet udviklingen gennem godkendte projekter indenfor alle strategiens indsatsfelter. igangsat en række projekter på designområdet, bl.a. Brugerdreven innovation vejen til succes med elbiler i DK, DesignVækst og Fremtidsfabrikken og påbegyndt arbejdet for at få etableret en bred forankring af design i virksomhederne. iværksat Oplevelsernes Academy, som skal løfte kompetenceniveauet hos små og mellemstore virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi i Syddanmark ved at tilbyde en lang række kurser og uddannelser, der er målrettet branchen. Anbefalinger At der inden for turisme arbejdes videre med destinationsudvikling og strategi og handlingsplan for erhvervsturisme. At der inden for design arbejdes videre med at udbrede og forankre brugen af design i regionens virksomheder. 11

12 Indsatsen i yderområderne og det grænseoverskridende samarbejde 12 Udvikling af regionens yderområder, der omfatter Tønder, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner, er en vigtig del af den samlede indsats for regionens erhvervsudvikling. Vækstforum skal i den sammenhæng leve op til målsætningen om at anvende 41% af EU-strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne. Indtil videre er yderområdeprocenten opgjort til 38%, hvilket ikke er langt fra målet. Det kommende Vækstforum opfordres til at fastholde fokus på at styrke rammebetingelserne i yderområderne. Vækstforum har på forskellig måde styrket fokus på erhvervsudviklingsperspektivet og kompetenceudvikling i de berørte kommuner. Der er oprettet et yderområdenetværk til at fremme samarbejdet, og Vækstforum har derudover bevilget en ramme på godt 12 mio. kr. til egentlig projektudvikling og afsat op til 20 mio. kr. inden for socialfonden til kompetenceudvikling i yderområder. Det anbefales, at det nye Vækstforum viderefører yderområdenetværket og fortsat afsætter midler til projektudvikling. I 2008 og 2009 har Vækstforum støttet følgende yderområdeprojekter: Coast Alive (Vestkysten) Langelandsfortet Maritime potentialer (Sydfyn) Ærøskøbing Skibsværft Nationalpark Det Sydfynske Øhav Sound Experiment Centre (Assens) Fremtidsfabrikken (Sydfyn) Styrkelse af innovationsgraden i jern-, metalog mekatronikindustrien i yderområdekommunerne Naturturisme i Sydvestjylland Input med kontant output tiltrækning af akademikere til yderområderne Tønder Festival Medicinhave Tranekær Bio-Energipark Tønder Bagenkop Havn Kompetenceudvikling i Vestjylland

13 I partnerskab med regeringen har Region Syddanmark og Schleswig-Holstein i samarbejde med Vækstforum arbejdet for at realisere vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion inden for de fire forretnings områder ved at vurdere forretningsområdernes muligheder hen over grænsen og søge samarbejde med tyske partnere. Vækstforum anbefaler, at der fortsat arbejdes på at skabe synergi mellem Vækstforums og Interregs indsats på tværs af grænsen og ikke mindst med interreg-programmerne (og herunder særligt på INTERREG IV A Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N). Anbefalinger At det nye Vækstforum viderefører yderområdenetværket og sikrer fokus på erhvervs - udviklingsperspektivet og kompetenceudvikling for at understøtte målsætningen om at anvende 41% af strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne. At det nye Vækstforum fortsat afsætter midler til projektudvikling i yderområderne. At det nye Vækstforum også fremover arbejder for at realisere vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion. 13

14 Anbefalinger Vækstforums særlige indsatser At det nye vækstforum fastholder fokus på omstilling af regionen. At det nye Vækstforum fortsat har fokus på regionens særlige udfordringer på uddannelses- og praktikområdet. At det nye Vækstforum fortsat igangsætter hurtigvirkende initiativer som supplement til den langsigtede indsats. Vækstforum har iværksat en særlig indsats på en række områder. Det gælder for det første Vækstforums vækstpakke med følgende fire initiativer: Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark, Fastholdelse og forøgelse af antallet af elev- og praktikpladser, Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet samt Samarbejde om offentligt byggeri. Praktikpladskampagnen, der blev igangsat i regi af vækstpakken, slog godt igennem. 77 virksomheder ytrede ønske om at indgå praktikaftale, mens 148 var interesseret i at høre mere om mulighederne for at ansætte praktikanter. Syddansk Uddannelsesaftale, også i regi af vækst pakken, har samlet alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og blev underskrevet af parterne den 30. september Aftalen skal få de unge til at tage en ungdomsuddannelse. I forbindelse med finanskrisen har Syddansk Vækstforum desuden iværksat en særlig indsats i relation til fyringerne i Sønderborg-området (primært Danfoss) og den forestående lukning af Lindøværftet på Fyn og sidenhen også LM Glasfiber i Lunderskov. Vedrørende Danfoss er der søgt om støtte ved den Europæiske Globaliseringsfond til en række forskellige aktiviteter, der på forskellig måde kan understøtte de fyrede medarbejderes chancer for ny beskæftigelse. Ansøgningens omstillingsplan har et samlet budget på kr. og der ansøges om en samlet EU-støtte på kr. I forhold til Lindø er der indledt samarbejde med Odense Kommune, Kerteminde kommune og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her sigtes der også mod at udarbejde en ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond. Det er forventningen, at ansøgningen sendes til EU i foråret Hvad angår LM Glasfiber er der er nedsat en teknisk-administrativ styregruppe, der udformer forslag til en omstillings- og vækstplan for området Haderslev-Kolding-Vejen. Det er planen at indsende en ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond medio april Endelig er der blevet afsat en særlig pulje på 15 mio. kr. til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer. 14

15 Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen Partnerskabsaftalen med regeringen skaber en ramme for dialog og sammenhæng mellem den nationale og den regionale vækstindsats. I Vækstforums virkeperiode har partnerskabsaftalen udviklet sig fra at være projektorienteret til at være et mere politisk orienteret redskab, hvor der aftales fælles prioriteringer. Aftalen har resulteret i en strategisk samarbejdsaftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, ligesom den er blevet udmøntet i konkrete indsatser i samarbejde med staten i relation til vækst i grænseregionen og i forhold til den særlige indsats på Lindø, Danfoss og LM glasfiber. Det er Vækstforums anbefaling, at partnerskabsforhandlingerne fortsat skal vægtes højt, og at der skal arbejdes på at styrke det regionale aftryk i aftalen. Aftalerne bør fremover indeholde færre og mere fokuserede indsatser. Få indsatser, som markerer en fælles politisk prioritering, er det bedste middel til at sikre en stærk, gensidig forpligtelse. Anbefalinger At partnerskabsaftalen fortsat prioriteres højt. At den næste partnerskabsaftale indeholder færre og mere fokuserede indsatser. At der arbejdes for et styrket regionalt aftryk i aftalen. At der arbejdes for en større statslig forpligtelse i relation til aftalen. 15

16 Møder Vækstforum har afholdt 4-5 møder årligt i årene 2006, 2007, 2008 og Der har gennemgående været tilfredshed med denne kadence, og det foreslås, at Vækstforum også fremover bør afholde 4-5 møder om året. Mødedeltagelsen har været på hhv. 89% (2006), 85% (2007), 74% (2008) og 68% (2009). Det er vigtigt, at mødedeltagelsen prioriteres højt. Møderne har i perioden været lukkede for offentligheden, men mødematerialet er offentligt tilgængeligt på Vækstforums hjemmeside og videreformidles desuden til både Vækstforums sekretariatsgruppe og kontaktgruppe. Det er vigtigt for Vækstforum, at interesserede kan følge med i det løbende arbejde og derfor anbefales det nye Vækstforum at videreføre den nuværende grad af åbenhed. Anbefalinger At det nye Vækstforum afholder 4-5 møder årligt. At det nye Vækstforum prioriterer møderne. At det nye Vækstforum viderefører den nuværende grad af åbenhed. 16

17 Arbejdsform I løbet af perioden er Vækstforums fokus på møderne skiftet fra drøftelse af enkeltsager til strategiske diskussioner bl.a. via kortere dagsordener (mindre papir) med vægt på overordnede og tematiske drøftelser. Der har været stor tilfredshed med denne udvikling og det nye Vækstforum anbefales at fastholde fokus på det strategiske niveau. Vækstforum har i hele virkeperioden haft et formandskab med fire medlemmer, som har udfyldt en sagsforberedende funktion forud for møderne i Vækstforum. Formandskabet har desuden repræsenteret Vækstforum i bl.a. partnerskabsforhandlingerne med regeringen og i nogle tilfælde ageret på Vækstforums vegne mellem møderne. Formandskonstruktionen kan med fordel videreføres af det nye Vækstforum. For at styrke rammerne for projektudvikling har Vækstforum taget initiativ til at nedsætte konkrete udviklingsgrupper indenfor handlingsplanens forretningsområder og desuden etableret et netværk, som understøtter projektudviklingen i yderområderne. Herudover har Vækstforum igangsat en aktiv fondsrådgivning og facilitering af projektudviklingen, hvilket har ført til bedre projekter samtidig med, at sagsbehandlingstiden er blevet nedbragt betydeligt. Det anbefales, at det nye Vækstforum fortsætter den aktive fondsrådgivning og facilitering af projekter og initiativer og fastholder målsætningen om at minimere sagsbehandlingstiden. Anbefalinger At det nye Vækstforum fastholder fokus på strategiske diskussioner frem for sagsbehandling. At det nye Vækstforum nedsætter et formands kab, som forbereder møderne og ved behov herfor kan agere på vegne af Vækstforum mellem møderne. At det nye Vækstforum viderefører den aktive fondsrådgivning og facilitering af projekter/initiativer, samt fortsat har fokus på sagsbehandlingstiden. 17

18 Arbejdet i Vækstforums sekretariatsgruppe 18 Vækstforums sekretariatsgruppe, hvis sammensætning afspejler Vækstforum på embedsmandsniveau, har haft et stort engagement og er involveret i projektudvikling og i det sagsforberedende arbejde. Sekretariatsgruppens arbejde forud for parternes strategiske diskussioner på Vækst forums møder, har sikret et solidt ejerskab til Vækstforums arbejde og gjort beslutningerne nemmere at implementere. Vækstforum anbefaler, at den brede involvering af parternes bagland gennem det fælles sekretariatsarbejde fortsat prioriteres højt, så det stærke engagement kan bibeholdes. Sekretariatsgruppen har i fællesskab vurderet og indstillet de indkomne ansøgninger til Vækstforum, hvilket har givet større faglig bredde i vurderingerne. Vækstforum anbefaler, at den nye sekretariatsgruppe fortsat faciliterer og medvirker i udviklingsprocesser, indgår i det sagsforberedende arbejde og indstiller ansøgninger til Vækstforum. Herudover anbefales det, at vækstforumsekretariatet fremadrettet styrker opfølgningen og forankringen af de igangsatte initiativer. Sekretariatsgruppen har efter fælles aftale nedjusteret mødekadencen fra at mødes én gang om ugen til at mødes én gang om måneden. Vækstforums kontaktgruppe, der er et dialogforum for alle med interesse i Vækstforums arbejde, mødes ca. otte gange årligt, hvor der informeres om Vækstforums arbejde og konkrete temadrøftelser. Der har været stor interesse for at deltage i kontaktgruppen, og den brede deltagelse bidrager til at udbrede kendskabet og engagementet i Vækstforums arbejde til en bredere kreds af aktører. Af samme grund foreslås konstruktionen omkring kontaktgruppen videreført. Anbefalinger At parterne afsætter de fornødne ressourcer til at videreføre det stærke engagement i det fælles sekretariatsarbejde og sikrer bred involvering af parternes bagland. At den nye sekretariatsgruppe også fremadrettet indgår i det sagsforberedende arbejde og indstiller ansøgninger til Vækstforum. At vækstforumsekretariatet styrker opfølgningen og forankringen af de igangsatte initiativer. At vækstforumsekretariatet fortsat indgår i udviklingsprocesser og faciliterer disse. At Vækstforums kontaktgruppe videreføres som dialogforum.

19 Vækstforums kommunikationsindsats Vækstforum har løbende haft fokus på at kommunikere om arbejdet, bl.a. for at styrke opbakningen til Vækstforums indsats. Vækstforums kommunikationsstrategi har hidtil samlet sig om følgende fem prioriteter: En fokuseret presseindsats Synliggørelse af syddanske styrker Vækstforums hjemmeside Vækstforums nyhedsbrev Synlighed via Vækstforums parter, f.eks. gennem foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. Med ikrafttrædelsen af Vækstforums Handlingsplan er kommunikationsindsatsen løbende blevet overvåget. Medieomtalen har været støt stigende i takt med vækstforumsekretariatets opprioritering af kommunikationsindsatsen samt fokusering på projekt- frem for procesorienteret formidling. God kommunikation er en vigtig kilde til at øge kendskabet til Vækstforums arbejde, og derfor bør kommunikationsindsatsen på tværs af alle kommunikationskanaler prioriteres højt. I den kommende periode kan det nye Vækstforum med fordel arbejde på at få baglandet til at tage et større ansvar for kommunikationsarbejdet og på at styrke de forskellige parters forpligtelse til at synliggøre Vækstforums resultater og engagementer. Anbefalinger at det nye Vækstforum fortsat prioriterer kommunikationsindsatsen højt. at det nye Vækstforums bagland i højere grad tager ansvar for kommunikationsarbejdet. at parterne forpligtes til at synliggøre Vækstforums arbejde og resultater. 19

20 Vækstforums resultater i overblik I perioden har Vækstforum indstillet 665 mio. kr. til projekter med et samlet budget på i alt 1,42 mia. kr. Fordelt på de to handlingsplaner ser resultatet sådan ud: ,9 millioner kr. indstillet fordelt på indsatsområderne: Iværksætteri: 6 projekter indstillet med i alt 19,9 mio. kr. Forskning, Innovation og ny teknologi: 12 projekter indstillet med samlet 53 mio. kr. Klyngeudvikling: 30 projekter indstillet med i alt 57,4 mio. kr. Oplevelsesøkonomi: 7 projekter indstillet med i alt 112,3 mio. kr. Det Sunde Liv: 4 projekter indstillet med i alt 19,3 mio. kr. Menneskelige Ressourcer: 16 projekter indstillet med i alt 81,8 mio. kr. Andet: 7 indstillinger på i alt 37,2 mio. kr. herunder bl.a. til Syddansk Turisme og Bruxellesforeningen ,5 mio. kr. indstillet fordelt på forretningsområderne: Velfærdsteknologi- og service: 6 projekter indstillet med i alt 130,6 mio. kr. Klynger: 4 projekter indstillet med samlet 11,2 mio. kr. Oplevelsesøkonomi: 4 projekter indstillet med i alt 51,7 mio. kr. Energi: 5 projekter indstillet med i alt 53,6 mio. kr. Andet: 7 indstillinger på i alt 37,3 mio. kr. heruder bl.a. kontingent til Vestdansk Investeringsremme og en rammebevilling til Forskerkontaken ved Syddansk Universitet 20

21

22 Xxxx Kontakt Vækstforum Region Syddanmark Hvis du vil tage del i udviklingen, kan du få hjælp fra Vækstforums sekretariat. Du kan læse mere om, hvordan du kan søge midler fra Vækstforum på: Billeder er venligst udlånt af: RoboCluster Du er også velkommen til at kontakte Vækstforums hotline på tlf eller mail: Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle

Sammenhæng og fokusering

Sammenhæng og fokusering Bilag 13b Syddansk Vækstforums Årsrapport 2009 Sammenhæng og fokusering Forord af Vækstforums formand Indholdsfortegnelse Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vækstforums opgaver Vækstforum

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst Det syddanske Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 - Omstilling til højere vækst Fremtidens erhvervsfyrtårne Temaet for handlingsplan 2009-2010 er: Omstilling til højere vækst Regeringens seneste regionalpolitiske

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi 2012-16 Baggrund Det Syddanske Vækstforum skal i løbet af 2011 udarbejde en ny strategi for sit arbejde i perioden 2012-2016. Strategien

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Omstilling til højere vækst

Omstilling til højere vækst Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 Omstilling til højere vækst Velfærdsteknologier og -service Oplevelseserhverv Energi Klynger Hvem er Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Syddansk Vækstforums Årsrapport 2009. Sammenhæng og fokusering

Syddansk Vækstforums Årsrapport 2009. Sammenhæng og fokusering Syddansk Vækstforums Årsrapport 2009 Sammenhæng og fokusering Medlemmerne i 2006-10 Kommunerne i Region Syddanmark Borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa Kommune Borgmester Per Bødker Andersen (S), Kolding

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr.

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr. Bilag 19 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 6.000.000 kr. 6.000.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag 15. Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 15. Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november 2008 Bilag 15 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere