Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet

2 Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference september 2014 i Tivoli Congress Center København Vær med, når den globale gasverden mødes i København for at præsentere og diskutere den nye teknologi, der bliver nøglen til fremtidens gasmarked. REGISTRERING NU ÅBEN Nye energigasser og deres rolle Samspil mellem gas og VE Udnyttelse af gasinfrastrukturen Gas-to-power og Power-to-gas LNG-revolutionen Skifergas Læs mere og tilmeld dig IGRC2014 Newsletter på I regi af IGU og organiseret af Dansk Gasteknisk Center

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar årgang Af Peter A. Hodal, formand for Dansk Gas Forening Leder: Naturgas sikrer dansk topplacering Mere fokus på gassens rolle i samfundet Flere naturgasstik til privatkunder! Energiforbruget stiger igen Gasbranchen har en stor fremtid foran sig Grøn gas i naturgasnettet Bionaturgas til nordjyske gaskunder Invitation til Gastniske Dage Fra bar mark til bionaturgasfabrik EUDP-støtte til fem brintprojekter Brug for gassensorer ved ændret gaskvalitet Gas erstatter diesel til tung transport Grønt lys til biogasanlæg i Holsted Fjernvarme Fyn med i nyt biogasanlæg Enestående mulighed for dansk gasindustri Naturgas sikrer topplacering World Economic Forum (WEF) udsendte december 2013 en bemærkelsesværdig rappport, der rangordner de nationale energisystemer i en lang række lande verden over. WEF konstaterer indledningsvis, at den globale energiarkitektur er under omlægning i mere bæredygtig retning en omlægning, der foregår i et trekantet spændingsfelt med forsyningssikkerhed, økonomi og miljø i de tre hjørner. WEF har i denne anden udgave af The Global Energy Architecture Performance Index set på energisystemerne i 124 lande, og hvor de befinder sig i denne omlægningsproces. Status måles på 18 forskellige indikatorer. Danmark klarer sig ganske flot på de vigtigste hovedparametre. Først og fremmest kan vi glæde os over, at vi befinder os i den eksklusive klub af nettoenergieksportører, som udgør ca. 1/3 af landene. Det kan vi som bekendt bl.a. takke naturgassen for. I den samlede kombinerede rangorden ligger vi på en flot 6. plads efter Norge, New Zealand, Frankrig, Sverige og Schweiz lande, der enten har særlige meget vandkraft eller atomkraft, hvilket i følge WEF s målestok trækker i positiv retning. Vores bedste placering er på området Energy access & security, hvor vi kommer ind på en 3. plads blandt samtlige 124 lande, kun overgået af Norge og Canada. Og på området Economic Growth and Development ligger vi samlet set på en 4. plads og er dermed det højst placerede land i EU på dette felt. Måske overraskende for mange klarer vi os mindre godt på den tredje hovedparameter, nemlig Environmental sustainability, hvor vi lander på plads nr. 39. Forklaringen er, at atomkraft tæller med på den grønne side i WEF s opgørelser. Hvorledes skal man da tolke disse resultater for det danske energisystem, og kan man bruge dem til noget fremadrettet? Rapporten kan efter min mening generelt ses som et skulderklap til hovedlinjerne i dansk energipolitik. De fine placeringer skyldes vores snusfornuftige kombination af fossile brændsler, der sikrer økonomi og forsyningssikkerhed med en betydelig og voksende andel vedvarende energi, der begrænser vores CO 2 -emission. Gassystemet er både nu og på langt sigt fundamentet under danskernes energitryghed. Og fortsat klog anvendelse af gassystemet vil også fremover være grundlaget for en velfungerende energiforsyning og dermed en flot placering i kommende internationale sammenligninger. Sponsorer for Gasteknik: Forsidefoto: Dansk Gas Forenings nye formand, direktør Peter A. Hodal i Energinet.dk s gasdivision i Ballerup Gasteknik nr

4 K o r t n y t EU suspenderer CO 2 -kvoter Europa-Parlamentet har godkendt et kompromisforslag om, at 900 millioner CO 2 -kvoter vil blive taget midlertidigt ud af markedet frem mod Beslutningen er afgørende for at sikre kvotemarkedets overlevelse. Det koster i dag under 40 kr. at udlede et ton CO 2. Kvotehandelssystemet giver derfor kun i meget ringe grad incitament til at investere i klimavenlige teknologier. Der er derfor ingen tvivl om, at systemet har behov for at blive reformeret, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Ny Åben Dør-ansøgning ESP Oil & Gas ApS har den 2. januar 2014 søgt Energistyrelsen om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Åben Dør-området. Ansøgningen vedrører et område i den østlige del af Nordsøen. Proceduren for Åben Dør-området giver olieselskaberne mulighed for inden for den årlige åbningsperiode fra 2. januar til 30. september løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Ordningen omfatter alle ikke-koncessionsbelagte områder øst for 6 15 østlig længde, dvs. hele landområdet og offshoreområdet med undtagelse af den vestlige del af Nordsøen. 600 kræver biogasanlæg lukket Mere end 600 personer har skrevet under på en opfordring til Brønderslev kommune om at lukke biogasanlægget Krogenskær, skriver DR P4 Nordjylland. Formanden for teknisk udvalg i Brønderslev, Mikael Klitgaard, siger, at udvalget nu har anmeldt biogasanlægget til politiet for at overtræde lugtkravene. Dimensionering af hybridanlæg Dansk Energi inviterer 27. februar til en introduktion i anvendelse af et nyt beregningsværktøj for hybride forsyningsanlæg til større bygninger. Værktøjet omfatter både el-, varme- og gasdrevne varmepumper og kølemaskiner til forsyning af varme og køling med luft, jord og vand som kilde til varmepumpen. Ud fra et givet forbrug kan værktøjet foreslå en dimensionering af forsyningsanlægget m.v. Læs mere om projekt på Topkarakter til dansk energisystem Economic Forum har sammenlignet de nationale energisystemer. I to ud af tre kategorier indtager Danmark en førsteplads i EU, fortæller Energistyrelsen. Det danske energisystem får point for at skabe vækst og udvikling og for en meget høj forsyningssikkerhed. Der bliver hver dag arbejdet hårdt for, at vi har et energisystem i topklasse, som understøtter den økonomiske vækst og udvikling i Danmark. Og det må man bare konstatere, at vi har. To førstepladser ud af tre mulige i EU: Det kan vi være stolte af, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. World Economic Forum (WEF) offentliggjorde kort før jul sin årlige sammenligning af nationale energisystemer, Global Energy Architecture Index Vækst og forsyningssikkerhed WEF vurderer heri blandt andet energisystemernes bidrag til den økonomiske vækst og udvikling. I den kategori får Danmark en førsteplads. Den anden førsteplads får vi på grund af den høje forsyningssikkerhed og adgang til energi. I den tredje kategori, hvor WEF vurderer energisystemets miljø- og klimamæssige bæredygtighed, ligger Danmark på en 14. plads. Det giver en samlet tredjeplads i EU. Forklaringen på, at Danmark ligger lavt i den sidste kategori, skal bl.a. søges i, at WEF kategoriserer a-kraft og vedvarende energi ens i forhold til bæredygtighed. Den grønne omstilling Vi er i fuld gang med en grøn omstilling af det danske energisystem. Omstillingen sker samtidig med, at vi skaber vækst og arbejdspladser. Der er altså ikke en modsætning mellem at være et grønt land og et velstående land. Med topkaraktererne fra WEF bliver der sat yderligere fokus på Danmark, og vi skal bare være glade for, at vi som et lille land kan gå foran, siger Martin Lidegaard. På verdensplan indtager Danmark en sjetteplads på ranglisten. Det er to pladser højere end sidste år, hvor vi lå på en ottendeplads. Norge topper listen, blandt andet på grund af store mængder vandkraft og olie- og gassektorens bidrag til den samlede økonomi. New Zealand er på andenpladsen og Frankrig på en tredjeplads. Saltsagen ved Lille Thorup afgjort Den årelange strid mellem foreningen Fjordvenner og Energinet.dk om at udlede salt i Limfjorden fra gaslageret i Lille Thorup er slut. Tusind tons salt fra en af de syv kaverner er det seneste halvandet år blevet skyllet ud i fjorden for at vedligeholde gaslageret. Men de store mængder forurener fjorden, mener en række modstandere, som har kæmpet for at standse udledningen. Sagen har været længe undervejs, men nu er der sat et retsligt punktum: Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at yderligere udskylninger ikke kan igangsættes, medmindre en række krav er opfyldt. Både Energinet.dk og modstanderne mener, sagen er afgjort til deres fordel. Vi ser det her som en klar og lysende sejr. Miljø- og Naturklagenævnet stiller i afgørelsen nogle krav til Energinet, som vi er fuldstændig overbevist om, at de ikke kan leve op til, siger Sigvald Fihl, formand for Fjordvenner, til TV-MIDTVEST. Modsat siger gaslagerchef Leif Hansen fra Energinet.dk: Vi har nogle undersøgelser, der skal foretages, derefter forventer jeg, at vi kan fortsætte. 4 Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t Den røde farve markerer de områder af den danske undergrund med alunskifer, der kan indeholde gas. De gule områder er uddelte licenser. Stort dansk skifergas-potentiale Skiferlagene i den danske undergrund indeholder lige så meget gas, som der er produceret fra Nordsøen de seneste 39 år. Det viser et nyt estimat, som er udarbejdet af eksperter fra de amerikanske geologiske undersøgelser, USGS, sammen med danske geologer fra GEUS. Geologerne har analyseret skifergaspotentialet i de specifikke danske geologiske forhold. Ifølge analysen indeholder de danske lag af alunskifer i alt 186 milliarder Nm 3 naturgas. Det svarer til alt det gas, der er produceret i Nordsøen fra 1972 til Ifølge eksperterne ligger de 119 milliarder Nm 3 i undergrunden offshore, mens 67 milliarder Nm 3 skal findes på land, primært på Sjælland, i Nordjylland og i et bælte, der løber skråt over Midtjylland. GEUS har leveret geologiske data, men de amerikanske specialister står bag selve estimatet. Det nye, og ifølge USGS langt mere præcise, estimat over det danske skifergaspotentiale er en markant nedskrivning i forhold til tidligere skrivebordsestimater. Eksperterne understreger, at der er tale om ressourcer, som det er teknisk muligt at indvinde. Det er ikke nogen garanti for, at det også økonomisk er rentabelt. Det vil formentlig kun være tilfældet med de forekomster, der kan findes på land. I Nordjylland og i Nordsjælland har franske Total sammen med statens Nordsøfonden fået licens til at efterforske mulige forekomster af naturgas. Den første efterforskningsboring ventes igangsat i Nordjylland i maj måned. Energisystemer i byerne skal integreres Med 44 mio. kroner i kassen fra Det Strategiske Forskningsråd skal professor Henrik Madsen fra Danmarks Tekniske Universitet de næste seks år lede og drive et nyt center ved navn Cities. Det skal udvikle it-løsninger til analyse, drift og udvikling af fuldt integrerede energisystemer i byerne, skriver Ingeniøren.dk. Centrets arbejde tager udgangspunkt i, at forskning i smart grids og integration af vedvarende energi hidtil ofte har været sektoropdelt. Derfor er Cities-projektets primære formål er at udvikle metoder til at sammenkoble de forskellige løsninger og energisystemer, el, gas, fjernvarme og biomasse. Det skal give grundlag for at nedsætte CO 2 -udslippet. DONG sælger hollandsk selskab DONG Energy har underskrevet en aftale om salg af sit hollandske handelsselskab, DONG Energy Sales B.V., til det hollandske energiselskab Eneco, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Hverken DONG Energy eller Eneco ønsker at oplyse, hvor meget handelsselskabet er solgt for. Handlens gennemførelse er fortsat betinget af visse forbehold, som blandt andet de hollandske myndigheders fusionskontrol og godkendelse. Salget ændrer ikke DONG Energys fokus på Holland som en del af koncernens centrale markeder med aktiviteter inden for blandt andet havvindmøller og udskibning af LNG gennem terminalen i Rotterdam, oplyser selskabet i en koncernmeddelelse. DONG Energy Sales B.V. sælger elektricitet og gas til privatog erhvervs-kunder. Mindre afhængighed af russisk gas Russiske Gazprom ser ud til at have tabt slaget om at levere naturgas til Vesteuropa gennem en sydlig korridor, efter at industrigruppen bag udbygningen af Shah Deniz-gasfeltet i det Kaspiske Hav har truffet en endelig beslutning om at udbygge feltet. Beslutningen betyder, at års planlægning og forhandling om en gigantisk rørledning gennem Georgien, Tyrkiet, Grækenland og Albanien til Italien nu bliver realiseret og fra 2019 skal levere 10 mia. kubikmeter gas til Europa om året samt seks mia. kubikmeter til Tyrkiet. Gazprom har selv store planer om en knap km lang sydlig gaskorridor kaldet South Stream, som årligt vil kunne levere 63 mia. kubikmeter russisk gas til Central- og Sydeuropa. Ny energikilde fundet i Grønland Forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har fundet markante tegn på gashydrat i Diskobugten, skriver Ingeniøren. 1 liter gashydrat kan indeholde så meget som 163 liter gas. Gashydrat har struktur som is og kan brænde. Derfor kendes gashydrat, eller metanhydrat, også som fire ice. Indvinding af gassen ligger dog ikke lige for, for selv om teknologien til det i princippet er udviklet, er en egentlig produktion endnu for dyr. Gasteknik nr. nr

6 D e n v a r m e s t o l Af Jens Utoft, Gasteknik Mere fokus på gassens rolle i samfundet Dansk Gas Forening har fortsat en vigtig rolle som platform for både dansk og international vidensdeling, mener den nye formand, Peter A. Hodal. Det kom langt fra som nogen overraskelse, da den 56-årige drifts- og anlægsdirektør i Energinet.dk s gasdivision, Peter A. Hodal, blev valgt som ny formand for Dansk Gas Forening på foreningens årsmøde i København i november. Efter fire år som næstformand og hele ti år i bestyrelsen var han godt rustet til opgaven. Strengt taget skulle jeg jo have taget over allerede for to år siden, men heldigvis havde Ole Albæk Pedersen ikke noget imod at fortsætte på posten, indtil jeg som daværende formand for Dansk Gasteknisk Center havde været med til at få ansat en ny direktør som afløser for Peter I. Hinstrup, siger Peter Hodal. Gasteknik har sat den nye formand stævne for at høre om hans visioner for den forening, han har været medlem af, stort set siden han kom ind i gasbranchen for 28 år siden, da han blev ansat i det daværende DONG. Det sker på hans hjemmebane i Energinet.dk s nye domicil i Ballerup på ca kvm., som blev færdigt til indflytning i efteråret 2011 og nu er tilholdssted for hovedparten af gasdivisionen. Ingen revolutioner i vente Generelt er Peter Hodal godt tilfreds med den måde, Dansk Gas Forening har udviklet sig gennem de senere år en udvikling, han også selv har haft en del af ansvaret for. Han ser derfor heller ikke behov for de store revolutioner i den måde, foreningen fungerer. Tidligere var DGF et rent teknisk forum. Nu er foreningen mere blevet et fagpolitisk forum i takt med den udvikling, der er sket i gasbranchen, hvor en række andre faggrupper end ingeniører og teknikere er blevet repræsenteret. Jeg synes også, det har været et fremskridt, at vi har fået samlet flere enkeltstående tekniske kurser til de Gastekniske Dage. De er blevet en succes, og det er også ved at ske med årsmøderne, som er gjort mindre tekniske. Årsmøderne skal have et energipolitisk indhold og være spændende og engagerende. Det synes jeg, er ved at lykkes, siger Peter Hodal. Det er allerede nu besluttet, at årsmødet og Årets Gaskonference også i 2014 skal finde sted i København. Med den placering er det lettere at få fat i beslutningstagere og andre travle og kompetente folk, både som deltagere og til at holde indlæg. Vidensdeling er vigtig Ifølge Peter Hodal er vidensdeling mellem foreningens medlemmer fortsat Dansk Gas Forenings vigtigste opgave, som det har været tilfældet, siden foreningen blev stiftet i Selvfølgelig vil vi da gerne være flere medlemmer, men heldigvis er medlemstallet fortsat tilpas stort til, at der kan gennemføres fornuftige aktiviteter, herunder udgives et fagblad, der distribueres i eksemplarer og bliver læst af mange, mener Peter Hodal. Han ser helst, at bladet fortsat udkommer på papir en del år frem i tiden. Jeg kan godt lide at tage det i hånden. Det er en anden oplevelse end at skulle læse det på en computer, mener DGF-formanden. Han glæder sig i øvrigt over, at bortset fra producenterne er alle interessenter i gasbranchen involveret i DGF s bestyrelse. Internationalt samarbejde DGF er som medlem af IGU også adgangen til international vidensdeling og samarbejde. Selv er Peter Hodal med i den IGU-komite, der beskæftiger sig med gastransmission. Uanset at vi er et lille land, kan vi deltage på lige fod med de store lande, og det er der heldigvis mange, der benytter sig af, siger Peter Hodal. At Dansk Gas Forening har en ganske betydelig anseelse i IGU, fremgår af, at foreningen til efteråret har fået tildelt rollen som vært for den internationale forskningskonference IGRC. Desværre har liberaliseringen af gasmarkedet betydet, at de kommercielle selskaber nu holder kortene tættere til kroppen. Det synes Peter Hodal er ærgerligt, og derfor vil han gerne opfordre til et tættere samarbejde, både i Danmark og internationalt. 6 Gasteknik nr

7 D e n v a r m e s t o l Interviewet med Dansk Gas Forenings nye formand Peter Hodal blev som traditionen byder til med assistance fra formanden for Gastekniks redaktionsudvalg, vicedirektør Jan K. Jensen, DGC. Fokus på gassens rolle Peter Hodal finder det vigtigt at holde fast i Dansk Gas Forening som en forening af personlige medlemmer. Det forhindrer ikke foreningen i at fokusere på gassens rolle i samfundet. Det gælder ikke bare naturgassens rolle, men energigas i det hele taget, herunder biogas og andre VE-gasser, som nu ser ud til at få en mere markant rolle i det fremtidige gassystem. Her er det vigtigt, at DGF kan samarbejde med andre aktører i energibranchen. Således holdes en af sessionerne på dette års Gastekniske Dage i samarbejde med Brancheforeningen for Biogas. Biogas har været med til at gøre gassen mere synlig som en vigtig del af det energimix, der skal bringe os frem til en fossilfri fremtid, mener Peter Hodal. Det kræver store investeringer, hvis biogassen skal få en betydende rolle på det danske gasmarked. Derfor finder Peter Hodal det også meget positivt, at både gasselskaberne og Energinet.dk har engageret sig i at udvikle og finde nye anvendelsesmuligheder for biogassen, bl.a. til transport. Faktisk har vi i Energinet.dk netop leaset to Mercedes-gasbiler som puljebil, fortæller Peter Hodal. Bedre forsyningssikkerhed Peter Hodals eget firma, det statsejede Energinet.dk, sælger ikke gas, men faciliterer både naturgas og biogas ved at drive det overordnede gasnet og ved at administrere certifikatordningen for biogas, ligesom Energinet.dk siden juli 2013 har været eneejer af den danske gasbørs, Gaspoint Nordic A/S i Fredericia. Jeg er meget stolt over, at vi har fået en bedre forsyningssikkerhed for naturgas i Danmark og Sverige med etableringen af en stærkt forbedret forbindelse til Tyskland. Det har gjort vores gasmarked mere internationalt, at vi nu har mulighed for at handle gas i hele Europa, siger Peter Hodal. Gassen kan ikke undværes Ifølge Peter Hodal har gassystemet fortsat en fremtid i Danmark mange år frem både i form af naturgas og nye VE-gasser. Der er brug for gassen til både transport, til procesindustri og som backup i elsystemet, der i stadigt større omfang bliver baseret på vindkraft. Han beklager, at Danmark tilsyneladende ikke får adgang til naturgas via LNG, men i mindre skala kan det måske blive aktuelt til skibsfart og til tung transport. Foreløbigt ser det ikke ud til, at der kommer færre gaskunder. Men kan man opretholde en separat forening for gas i en mere integreret energiverden? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Dels har den allerede overlevet i over 100 år, og dels fokuserer foreningen på en specialviden, som ikke kan bruges af så mange andre, siger den nye DGF-formand. Om Peter A. Hodal Drifts- og anlægsdirektør i Energinet.dk s gasdivision i siden 2012, divisionsdirektør Bestyrelsesformand i Baltic Gas Association siden oktober 2009 Bestyrelsesformand i Dansk Gasteknisk Center a/s januar nov nu næstformand Vicedirektør i Gastra A/S januar 2003 januar 2005 Ansat i DONG december 1985 januar 2003, senest som vicedirektør Før den tid tre år i Københavns Belysningsvæsens fjernvarmesektion Uddannelse: Maskiningeniør fra Danmarks Ingeniør Akademi i Lyngby Født 1957 i Nordsjælland. Gasteknik nr

8 E n e r g i m a r k e d Sammenfattet af Jan K. Jensen, DGC a/s Flere naturgasstik til privatkunder! Naturgasselskaberne fik næsten nye kunder i 2013, men måtte samtidigt afgive 2.800, hvoraf de fleste valgte at få fjernvarme. Trods de høje afgifter er naturgasfyret ofte den billigste opvarmningskilde til private boliger. Naturgasselskaberne oplever derfor forsat fremgang for naturgas på privatkundemarkedet. Det viser en opgørelse, som Gasteknik har foretaget på grundlag af indberetninger fra naturgasselskaberne. I 2013 var nettotilgangen af naturgaskunder således ca. 1200, og sådan har udviklingen faktisk været i mange år. Det skyldes formentlig, at alternativerne enten er endnu dyrere eller mere besværlige. Men det er næppe derfor, at energiforskere og energipolitikere lige nu diskuterer, om naturgas alligevel bør have en afgørende plads i fremtidens energisystem. Heftig debat om biobrændsel Det er derimod brændslernes CO 2 -neutralitet, der diskuteres. Og et af de helt store spørgsmål er, hvorledes biobrændsler, som fx træpiller, skal beskattes i fremtiden. Netop beskatningen er en svær sag for politikerne. På den ene side vil man gerne give en belønning for at bruge biobrændsler, men på den anden side kan staten ikke undvære den skatteindtægt, som i dag kommer fra de fossile brændsler, herunder naturgas. Tvivlsom effekt af at udfase gas Diskussionen er yderlige tilspidset lige nu, fordi man i energiforliget fra 2012 allerede har besluttet både udfasningen af de fossile brændsler og beskatningen af biobrændsler, som dog endnu ikke er gennemført. Samtidigt diskuteres det i denne tid intensivt, om overgangen til biobrændsler i virkeligheden har den ønskede effekt på CO 2 - udledningen og klimaet. Diskussionen skyldes, at biobrændslers CO 2 -neutralitet skal ses over en vis tidsperiode, afhængig af hvorledes biobrændslerne er produceret. Hvis tidsperioden bliver alt for lang, er det måske bedre at fortsætte med naturgas, som her og nu blot udleder halvt så meget CO 2 per energimængde som fx træpiller? Naturgas er ofte billigst Selvom træpiller ikke er afgiftsbelagte, så vælger mange privatkunder dog stadig naturgas. Ikke alene er det nemt, men det er også i langt de fleste tilfælde det billigste (Se evt. artikel i Gasteknik nr. 4/2013). Nogle steder er fjernevarme i dag billigere end private naturgasfyr, men det kan ændre sig, når forsyningssikkerhedsafgiften indføres på biobrændsler (hvilket er politisk aftalt, men endnu ikke udmøntet). Geografiske forskelle Tabellen nederst på siden viser, at der i 2013 kom i alt 1189 nye naturgaskunder. Men det fremgår også, at tilgangen ikke er geografisk jævnt fordelt. Således er der nettotilgang hos både HMN Naturgas og Naturgas Fyn, mens der er tilbagegang hos DONG Energy. Udviklingen kan således være et vendepunkt for DONG Energy, som ellers har haft en fremgang i privatkundemarkedet de fire foregående år ( ) på i alt 1700 kunder. Der kan være flere årsager til de geografiske forskelle, men både lokale konkurrenceforhold til især fjernvarmeselskaber og markedsføringen af naturgassen spiller nok ind, selvom alle naturgasselskaber har kørt kampagner rettet mod boligejerne i Privatkunder HMN Naturgas DONG Energy Naturgas Fyn Hele landet Tilgang Afgang Nettotilgang Udviklingen i privatkundestik i Gasteknik nr

9 E n e r g i m a r k e d Energiforbruget stiger igen At fjernvarme er den største konkurrent lige nu, er der ikke tvivl om. Opgørelserne fra HMN Naturgas og DONG Energy viser, at 62 % af de kunder, der forlod naturgas i 2013, overgik til fjernevarme, mens resten valgte træpiller, varmepumper og andre opvarmningsformer, ligesom en del stik blot blev nedlagt. Olie- og elkunder vælger gas Langt de fleste nye naturkunder har tidligere haft oliefyr eller elvarme, men måske er det mest overraskende, at 20 % af de nye kunder hos HMN Naturgas og 13 % hos DONG Energy kom fra nybyggeri. Nybyggeri kan fortsat helt lovligt tilsluttes naturgas, når området allerede er udlagt til denne opvarmningskilde. Så selvom der p.t. er stor fokus på udfasning af fossile brændsler, og selvom der er en markant markedsføring af især fjernvarme, så har hr. og fru Danmark endnu ikke udskiftet naturgasfyret og det kan vise sig at være en ret fornuftig beslutning! Gasfyret hindrede tricktyveri En kvinde fra Hellerup var med det samme klar over, at der var tale om en tricktyv, da en mand en eftermiddag ringede på hendes dør, skriver Lokalavisen. Manden fortalte nemlig, at han skulle aflæse fjernvarmen, og det vidste husets frue var løgn, for huset er nemlig opvarmet med naturgas. Derfor fik han ikke lov til at komme ind. Det faktiske energiforbrug steg 3,2 % i 3. kvartal af 2013 sammenlignet med året før, viser en opgørelse fra Energistyrelsen. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 0,2 %, mens den primære produktion af energi faldt med 10,1 %. Stigningen dækker over et fald i olieforbruget på 0,8 % og en stigning i naturgas- og kulforbruget på henholdsvis 0,9 % og 43,0 %. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi i årets første ni måneder med 1,4 % sammenlignet med året før. Dette skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på centrale værker. Markant lavere elimport Stigningen i kulforbruget skal ses i lyset af, at nettoimporten af el var 64,4 % lavere i de første tre kvartaler af 2013 end i 2012, hvor den store nettoimport af el mindskede behovet for brændsel til elproduktion. Kulforbruget i de første tre kvartaler af 2013 er således på samme niveau som i samme periode i er et mere sammenligneligt år end 2012, når det kommer til nettoimport af el. Korrigeret for nettoimport af el steg energiforbruget i de første tre kvartaler med 0,7 % sammenlignet med samme periode sidste år. Det skal ses i lyset af, at de første tre kvartaler i 2013 har været koldere sammenlignet med samme periode året før. Lavere olie- og gasproduktion Den primære energiproduktion er faldet med 10,1 % i 3. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Dette skyldes primært et fald i naturgas- og råolieproduktion på henholdsvis 14,4 % og 8,1 %. I de første tre kvartaler har der været et fald på 11,6 %, drevet af et fald på 12,0 % for råolie og 20,5 % for naturgas. Derudover var der en stigning på 2,3 % i produktionen af vedvarende energi, hvilket især skyldes en stigning i produktion af biomasse, der efterfølgende er forbrugt på de centrale værker. Så mange penge bruger vi på varme Energitjenesten og Bolius har i september 2013 beregnet varmeudgiften pr. år for et typisk parcelhus på 150 m 2. Priserne (i parentes forbruget) er: Fjernvarme: kr. (18,1 MWh) ifølge Dansk Fjernvarme er gennemsnitsprisen i 2013 for et standardhus på 130 m 2 med årligt forbrug på 18,1 MWh kr. Træpillefyr: kr. (3.800 kg) Jordvarme: kr. (5.300 kwh) Luft til vand-varmepumpe: kr. (6.900 kwh) Nyt naturgasfyr: kr. (1.700 m 3 ) Nyt oliefyr: kr. (1.858 liter) Gl. oliefyr: kr. (2.100 liter) Den lavere kwh-pris på jordvarme og varmepumpe skyldes en lavere elafgift ved forbrug over kwh/ år, hvis du bruger el til opvarmning. Gasteknik nr

10 G a s p r o f i l Af Jens Utoft Gasteknik Gasbranchen har en stor fremtid foran sig Dansk Gasteknisk Centers nye adm. direktør, Thea Larsen, ser gode muligheder for udvikling og øget internationalt samarbejde. Indtil 29. august sidste år var det nok de færreste i gasbranchen, der havde hørt om Thea Larsen. Derfor vakte det en vis opsigt, da den daværende formand for Dansk Gasteknisk Centers bestyrelse, Peter A. Hodal, denne dag kunne oplyse, at den 48-årige civilingeniør var udpeget til at afløse Peter I. Hinstrup som ny administrerende direktør i Dansk Gasteknisk Center a/s. Men Thea Larsen blev ikke valgt for et dybtgående kendskab til forholdene i gasbranchen. Det findes i forvejen blandt centrets øvrige 32 medarbejdere. Til gengæld havde hun de seneste ti år demonstreret sine evner til ledelse og forretningsudvikling som adm. direktør for virksomheden Rovsing Dynamics, der sidste år blev solgt til det amerikanske firma GP Strategies. Som medlem af bestyrelsen for EUDP var hun dog stødt på DGC s navn og arbejdsområder ved behandling af ansøgninger om støtte til flere udviklings- og demonstrationsprojekter især i forbindelse med etableringen af Greenlab. Selv om hun fortsat er medlem af EUDP-bestyrelsen, kommer det ikke DGC til gode som følge af de skrappe habilitetsregler, der følges. Kommerciel baggrund Jeg kommer med en kommerciel, international baggrund og har altid arbejdet der, hvor teknikken møder markedet. Mit fokus har været at få tingene leveret og at få dem til at fungere. Min opgave er først og fremmest at lede butikken og helst være lidt foran udviklingen, siger Thea Larsen. Fra sit seneste job kendte hun noget til offshore-sektoren, og dermed gasudvinding, men ikke til distribution og anvendelse. På den måde var hun en outsider. Jeg har altid arbejdet med højteknologi, men har lært meget af EUDP-arbejdet, der har givet en stor viden om små virksomheder, mens de stadig er lovende. Den nye gas-dagsorden Thea Larsen ser det som sin vigtigste opgave at være med til at positionere DGC i den nye dagsorden for gassen i Danmark. Det er min opfattelse, at der nu er fokus på gasanvendelse og på, hvordan vi bedst muligt bruger den infrastruktur, vi har, i omstillingen til en fossilfri fremtid. Energidagsordenen ændres ikke fra den ene dag til den anden. Naturgas er en vigtig del af vores energiforsyning frem til 2020, hvor tingene efterhånden er klarlagt. Derfor vil vores fokus nu være på den næste periode fra Målene er beskrevet, men vejen er stadig ganske uklar. DGC har en meget vigtig rolle med at få defineret nye anvendelsesområder for gas og ikke mindst samspillet mellem energisystemer, som står mit hjerte meget nært. Jeg mener, at DGC er godt klædt på til at gøre det muligt. Alle tiltag kræver ny teknologi, men især dokumentation for, at tingene fungerer. Industri og indbyggere skal fortsat have den energi og varme, der er brug for. Vi skal ikke lave lobbyvirksomhed for gassen, men vi kan lave faktabaserede analyser, som andre så kan bruge. Vi har også deltaget i Energistyrelsens analysearbejde, fastslår Thea Larsen. Spændende branche Den nye DGC-direktør synes, at gasbranchen har været meget spændende at træde ind i, og at energi både er vigtigt og meget spændende at arbejde med. Hun tror på, at fremtidens energiforsyning vil være baseret på både vind, sol og gas. Gas har et potentiale, som man ikke snakker så meget om. Naturgas slås ofte sammen med olie, men der er store forskelle. Olie er velegnet til decentrale formål i små enheder. Gas kræver systemer til distribution og er velegnet at anvende i samspil med andre energiformer. Gas til transport er et stigende område. Det er ganske vist ikke ny teknologi, men DGC kan skaffe dokumentation og vidensopsamling fra andre lande. Det er en meget væsentlig del af vores arbejde, for der er en stor verden udenfor, siger Thea Larsen. Internationalt samarbejde DGC er med i flere internationale organisationer, bl.a. GERG (mest udviklingsprojekter) og Marcogaz 10 Gasteknik nr

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Kæmpe succes for IGRC-konferencen i København Tillæg: Program for Årets Gaskonference Flere gasbiler ud på vejene Antallet af gasbiler på de danske

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse,

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, 7. årgang Nummer 31 Marts 2010 Forskning i Bioenergi DONG Energy satser på forgasning 4 Billigere og bedre kedelanlæg 6 Algeforskningen får sit eget center 7 Eksperter i forbrænding og forgasning 8 Bioenergi

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere