Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet

2 Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference september 2014 i Tivoli Congress Center København Vær med, når den globale gasverden mødes i København for at præsentere og diskutere den nye teknologi, der bliver nøglen til fremtidens gasmarked. REGISTRERING NU ÅBEN Nye energigasser og deres rolle Samspil mellem gas og VE Udnyttelse af gasinfrastrukturen Gas-to-power og Power-to-gas LNG-revolutionen Skifergas Læs mere og tilmeld dig IGRC2014 Newsletter på I regi af IGU og organiseret af Dansk Gasteknisk Center

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar årgang Af Peter A. Hodal, formand for Dansk Gas Forening Leder: Naturgas sikrer dansk topplacering Mere fokus på gassens rolle i samfundet Flere naturgasstik til privatkunder! Energiforbruget stiger igen Gasbranchen har en stor fremtid foran sig Grøn gas i naturgasnettet Bionaturgas til nordjyske gaskunder Invitation til Gastniske Dage Fra bar mark til bionaturgasfabrik EUDP-støtte til fem brintprojekter Brug for gassensorer ved ændret gaskvalitet Gas erstatter diesel til tung transport Grønt lys til biogasanlæg i Holsted Fjernvarme Fyn med i nyt biogasanlæg Enestående mulighed for dansk gasindustri Naturgas sikrer topplacering World Economic Forum (WEF) udsendte december 2013 en bemærkelsesværdig rappport, der rangordner de nationale energisystemer i en lang række lande verden over. WEF konstaterer indledningsvis, at den globale energiarkitektur er under omlægning i mere bæredygtig retning en omlægning, der foregår i et trekantet spændingsfelt med forsyningssikkerhed, økonomi og miljø i de tre hjørner. WEF har i denne anden udgave af The Global Energy Architecture Performance Index set på energisystemerne i 124 lande, og hvor de befinder sig i denne omlægningsproces. Status måles på 18 forskellige indikatorer. Danmark klarer sig ganske flot på de vigtigste hovedparametre. Først og fremmest kan vi glæde os over, at vi befinder os i den eksklusive klub af nettoenergieksportører, som udgør ca. 1/3 af landene. Det kan vi som bekendt bl.a. takke naturgassen for. I den samlede kombinerede rangorden ligger vi på en flot 6. plads efter Norge, New Zealand, Frankrig, Sverige og Schweiz lande, der enten har særlige meget vandkraft eller atomkraft, hvilket i følge WEF s målestok trækker i positiv retning. Vores bedste placering er på området Energy access & security, hvor vi kommer ind på en 3. plads blandt samtlige 124 lande, kun overgået af Norge og Canada. Og på området Economic Growth and Development ligger vi samlet set på en 4. plads og er dermed det højst placerede land i EU på dette felt. Måske overraskende for mange klarer vi os mindre godt på den tredje hovedparameter, nemlig Environmental sustainability, hvor vi lander på plads nr. 39. Forklaringen er, at atomkraft tæller med på den grønne side i WEF s opgørelser. Hvorledes skal man da tolke disse resultater for det danske energisystem, og kan man bruge dem til noget fremadrettet? Rapporten kan efter min mening generelt ses som et skulderklap til hovedlinjerne i dansk energipolitik. De fine placeringer skyldes vores snusfornuftige kombination af fossile brændsler, der sikrer økonomi og forsyningssikkerhed med en betydelig og voksende andel vedvarende energi, der begrænser vores CO 2 -emission. Gassystemet er både nu og på langt sigt fundamentet under danskernes energitryghed. Og fortsat klog anvendelse af gassystemet vil også fremover være grundlaget for en velfungerende energiforsyning og dermed en flot placering i kommende internationale sammenligninger. Sponsorer for Gasteknik: Forsidefoto: Dansk Gas Forenings nye formand, direktør Peter A. Hodal i Energinet.dk s gasdivision i Ballerup Gasteknik nr

4 K o r t n y t EU suspenderer CO 2 -kvoter Europa-Parlamentet har godkendt et kompromisforslag om, at 900 millioner CO 2 -kvoter vil blive taget midlertidigt ud af markedet frem mod Beslutningen er afgørende for at sikre kvotemarkedets overlevelse. Det koster i dag under 40 kr. at udlede et ton CO 2. Kvotehandelssystemet giver derfor kun i meget ringe grad incitament til at investere i klimavenlige teknologier. Der er derfor ingen tvivl om, at systemet har behov for at blive reformeret, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Ny Åben Dør-ansøgning ESP Oil & Gas ApS har den 2. januar 2014 søgt Energistyrelsen om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Åben Dør-området. Ansøgningen vedrører et område i den østlige del af Nordsøen. Proceduren for Åben Dør-området giver olieselskaberne mulighed for inden for den årlige åbningsperiode fra 2. januar til 30. september løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Ordningen omfatter alle ikke-koncessionsbelagte områder øst for 6 15 østlig længde, dvs. hele landområdet og offshoreområdet med undtagelse af den vestlige del af Nordsøen. 600 kræver biogasanlæg lukket Mere end 600 personer har skrevet under på en opfordring til Brønderslev kommune om at lukke biogasanlægget Krogenskær, skriver DR P4 Nordjylland. Formanden for teknisk udvalg i Brønderslev, Mikael Klitgaard, siger, at udvalget nu har anmeldt biogasanlægget til politiet for at overtræde lugtkravene. Dimensionering af hybridanlæg Dansk Energi inviterer 27. februar til en introduktion i anvendelse af et nyt beregningsværktøj for hybride forsyningsanlæg til større bygninger. Værktøjet omfatter både el-, varme- og gasdrevne varmepumper og kølemaskiner til forsyning af varme og køling med luft, jord og vand som kilde til varmepumpen. Ud fra et givet forbrug kan værktøjet foreslå en dimensionering af forsyningsanlægget m.v. Læs mere om projekt på Topkarakter til dansk energisystem Economic Forum har sammenlignet de nationale energisystemer. I to ud af tre kategorier indtager Danmark en førsteplads i EU, fortæller Energistyrelsen. Det danske energisystem får point for at skabe vækst og udvikling og for en meget høj forsyningssikkerhed. Der bliver hver dag arbejdet hårdt for, at vi har et energisystem i topklasse, som understøtter den økonomiske vækst og udvikling i Danmark. Og det må man bare konstatere, at vi har. To førstepladser ud af tre mulige i EU: Det kan vi være stolte af, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. World Economic Forum (WEF) offentliggjorde kort før jul sin årlige sammenligning af nationale energisystemer, Global Energy Architecture Index Vækst og forsyningssikkerhed WEF vurderer heri blandt andet energisystemernes bidrag til den økonomiske vækst og udvikling. I den kategori får Danmark en førsteplads. Den anden førsteplads får vi på grund af den høje forsyningssikkerhed og adgang til energi. I den tredje kategori, hvor WEF vurderer energisystemets miljø- og klimamæssige bæredygtighed, ligger Danmark på en 14. plads. Det giver en samlet tredjeplads i EU. Forklaringen på, at Danmark ligger lavt i den sidste kategori, skal bl.a. søges i, at WEF kategoriserer a-kraft og vedvarende energi ens i forhold til bæredygtighed. Den grønne omstilling Vi er i fuld gang med en grøn omstilling af det danske energisystem. Omstillingen sker samtidig med, at vi skaber vækst og arbejdspladser. Der er altså ikke en modsætning mellem at være et grønt land og et velstående land. Med topkaraktererne fra WEF bliver der sat yderligere fokus på Danmark, og vi skal bare være glade for, at vi som et lille land kan gå foran, siger Martin Lidegaard. På verdensplan indtager Danmark en sjetteplads på ranglisten. Det er to pladser højere end sidste år, hvor vi lå på en ottendeplads. Norge topper listen, blandt andet på grund af store mængder vandkraft og olie- og gassektorens bidrag til den samlede økonomi. New Zealand er på andenpladsen og Frankrig på en tredjeplads. Saltsagen ved Lille Thorup afgjort Den årelange strid mellem foreningen Fjordvenner og Energinet.dk om at udlede salt i Limfjorden fra gaslageret i Lille Thorup er slut. Tusind tons salt fra en af de syv kaverner er det seneste halvandet år blevet skyllet ud i fjorden for at vedligeholde gaslageret. Men de store mængder forurener fjorden, mener en række modstandere, som har kæmpet for at standse udledningen. Sagen har været længe undervejs, men nu er der sat et retsligt punktum: Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at yderligere udskylninger ikke kan igangsættes, medmindre en række krav er opfyldt. Både Energinet.dk og modstanderne mener, sagen er afgjort til deres fordel. Vi ser det her som en klar og lysende sejr. Miljø- og Naturklagenævnet stiller i afgørelsen nogle krav til Energinet, som vi er fuldstændig overbevist om, at de ikke kan leve op til, siger Sigvald Fihl, formand for Fjordvenner, til TV-MIDTVEST. Modsat siger gaslagerchef Leif Hansen fra Energinet.dk: Vi har nogle undersøgelser, der skal foretages, derefter forventer jeg, at vi kan fortsætte. 4 Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t Den røde farve markerer de områder af den danske undergrund med alunskifer, der kan indeholde gas. De gule områder er uddelte licenser. Stort dansk skifergas-potentiale Skiferlagene i den danske undergrund indeholder lige så meget gas, som der er produceret fra Nordsøen de seneste 39 år. Det viser et nyt estimat, som er udarbejdet af eksperter fra de amerikanske geologiske undersøgelser, USGS, sammen med danske geologer fra GEUS. Geologerne har analyseret skifergaspotentialet i de specifikke danske geologiske forhold. Ifølge analysen indeholder de danske lag af alunskifer i alt 186 milliarder Nm 3 naturgas. Det svarer til alt det gas, der er produceret i Nordsøen fra 1972 til Ifølge eksperterne ligger de 119 milliarder Nm 3 i undergrunden offshore, mens 67 milliarder Nm 3 skal findes på land, primært på Sjælland, i Nordjylland og i et bælte, der løber skråt over Midtjylland. GEUS har leveret geologiske data, men de amerikanske specialister står bag selve estimatet. Det nye, og ifølge USGS langt mere præcise, estimat over det danske skifergaspotentiale er en markant nedskrivning i forhold til tidligere skrivebordsestimater. Eksperterne understreger, at der er tale om ressourcer, som det er teknisk muligt at indvinde. Det er ikke nogen garanti for, at det også økonomisk er rentabelt. Det vil formentlig kun være tilfældet med de forekomster, der kan findes på land. I Nordjylland og i Nordsjælland har franske Total sammen med statens Nordsøfonden fået licens til at efterforske mulige forekomster af naturgas. Den første efterforskningsboring ventes igangsat i Nordjylland i maj måned. Energisystemer i byerne skal integreres Med 44 mio. kroner i kassen fra Det Strategiske Forskningsråd skal professor Henrik Madsen fra Danmarks Tekniske Universitet de næste seks år lede og drive et nyt center ved navn Cities. Det skal udvikle it-løsninger til analyse, drift og udvikling af fuldt integrerede energisystemer i byerne, skriver Ingeniøren.dk. Centrets arbejde tager udgangspunkt i, at forskning i smart grids og integration af vedvarende energi hidtil ofte har været sektoropdelt. Derfor er Cities-projektets primære formål er at udvikle metoder til at sammenkoble de forskellige løsninger og energisystemer, el, gas, fjernvarme og biomasse. Det skal give grundlag for at nedsætte CO 2 -udslippet. DONG sælger hollandsk selskab DONG Energy har underskrevet en aftale om salg af sit hollandske handelsselskab, DONG Energy Sales B.V., til det hollandske energiselskab Eneco, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Hverken DONG Energy eller Eneco ønsker at oplyse, hvor meget handelsselskabet er solgt for. Handlens gennemførelse er fortsat betinget af visse forbehold, som blandt andet de hollandske myndigheders fusionskontrol og godkendelse. Salget ændrer ikke DONG Energys fokus på Holland som en del af koncernens centrale markeder med aktiviteter inden for blandt andet havvindmøller og udskibning af LNG gennem terminalen i Rotterdam, oplyser selskabet i en koncernmeddelelse. DONG Energy Sales B.V. sælger elektricitet og gas til privatog erhvervs-kunder. Mindre afhængighed af russisk gas Russiske Gazprom ser ud til at have tabt slaget om at levere naturgas til Vesteuropa gennem en sydlig korridor, efter at industrigruppen bag udbygningen af Shah Deniz-gasfeltet i det Kaspiske Hav har truffet en endelig beslutning om at udbygge feltet. Beslutningen betyder, at års planlægning og forhandling om en gigantisk rørledning gennem Georgien, Tyrkiet, Grækenland og Albanien til Italien nu bliver realiseret og fra 2019 skal levere 10 mia. kubikmeter gas til Europa om året samt seks mia. kubikmeter til Tyrkiet. Gazprom har selv store planer om en knap km lang sydlig gaskorridor kaldet South Stream, som årligt vil kunne levere 63 mia. kubikmeter russisk gas til Central- og Sydeuropa. Ny energikilde fundet i Grønland Forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har fundet markante tegn på gashydrat i Diskobugten, skriver Ingeniøren. 1 liter gashydrat kan indeholde så meget som 163 liter gas. Gashydrat har struktur som is og kan brænde. Derfor kendes gashydrat, eller metanhydrat, også som fire ice. Indvinding af gassen ligger dog ikke lige for, for selv om teknologien til det i princippet er udviklet, er en egentlig produktion endnu for dyr. Gasteknik nr. nr

6 D e n v a r m e s t o l Af Jens Utoft, Gasteknik Mere fokus på gassens rolle i samfundet Dansk Gas Forening har fortsat en vigtig rolle som platform for både dansk og international vidensdeling, mener den nye formand, Peter A. Hodal. Det kom langt fra som nogen overraskelse, da den 56-årige drifts- og anlægsdirektør i Energinet.dk s gasdivision, Peter A. Hodal, blev valgt som ny formand for Dansk Gas Forening på foreningens årsmøde i København i november. Efter fire år som næstformand og hele ti år i bestyrelsen var han godt rustet til opgaven. Strengt taget skulle jeg jo have taget over allerede for to år siden, men heldigvis havde Ole Albæk Pedersen ikke noget imod at fortsætte på posten, indtil jeg som daværende formand for Dansk Gasteknisk Center havde været med til at få ansat en ny direktør som afløser for Peter I. Hinstrup, siger Peter Hodal. Gasteknik har sat den nye formand stævne for at høre om hans visioner for den forening, han har været medlem af, stort set siden han kom ind i gasbranchen for 28 år siden, da han blev ansat i det daværende DONG. Det sker på hans hjemmebane i Energinet.dk s nye domicil i Ballerup på ca kvm., som blev færdigt til indflytning i efteråret 2011 og nu er tilholdssted for hovedparten af gasdivisionen. Ingen revolutioner i vente Generelt er Peter Hodal godt tilfreds med den måde, Dansk Gas Forening har udviklet sig gennem de senere år en udvikling, han også selv har haft en del af ansvaret for. Han ser derfor heller ikke behov for de store revolutioner i den måde, foreningen fungerer. Tidligere var DGF et rent teknisk forum. Nu er foreningen mere blevet et fagpolitisk forum i takt med den udvikling, der er sket i gasbranchen, hvor en række andre faggrupper end ingeniører og teknikere er blevet repræsenteret. Jeg synes også, det har været et fremskridt, at vi har fået samlet flere enkeltstående tekniske kurser til de Gastekniske Dage. De er blevet en succes, og det er også ved at ske med årsmøderne, som er gjort mindre tekniske. Årsmøderne skal have et energipolitisk indhold og være spændende og engagerende. Det synes jeg, er ved at lykkes, siger Peter Hodal. Det er allerede nu besluttet, at årsmødet og Årets Gaskonference også i 2014 skal finde sted i København. Med den placering er det lettere at få fat i beslutningstagere og andre travle og kompetente folk, både som deltagere og til at holde indlæg. Vidensdeling er vigtig Ifølge Peter Hodal er vidensdeling mellem foreningens medlemmer fortsat Dansk Gas Forenings vigtigste opgave, som det har været tilfældet, siden foreningen blev stiftet i Selvfølgelig vil vi da gerne være flere medlemmer, men heldigvis er medlemstallet fortsat tilpas stort til, at der kan gennemføres fornuftige aktiviteter, herunder udgives et fagblad, der distribueres i eksemplarer og bliver læst af mange, mener Peter Hodal. Han ser helst, at bladet fortsat udkommer på papir en del år frem i tiden. Jeg kan godt lide at tage det i hånden. Det er en anden oplevelse end at skulle læse det på en computer, mener DGF-formanden. Han glæder sig i øvrigt over, at bortset fra producenterne er alle interessenter i gasbranchen involveret i DGF s bestyrelse. Internationalt samarbejde DGF er som medlem af IGU også adgangen til international vidensdeling og samarbejde. Selv er Peter Hodal med i den IGU-komite, der beskæftiger sig med gastransmission. Uanset at vi er et lille land, kan vi deltage på lige fod med de store lande, og det er der heldigvis mange, der benytter sig af, siger Peter Hodal. At Dansk Gas Forening har en ganske betydelig anseelse i IGU, fremgår af, at foreningen til efteråret har fået tildelt rollen som vært for den internationale forskningskonference IGRC. Desværre har liberaliseringen af gasmarkedet betydet, at de kommercielle selskaber nu holder kortene tættere til kroppen. Det synes Peter Hodal er ærgerligt, og derfor vil han gerne opfordre til et tættere samarbejde, både i Danmark og internationalt. 6 Gasteknik nr

7 D e n v a r m e s t o l Interviewet med Dansk Gas Forenings nye formand Peter Hodal blev som traditionen byder til med assistance fra formanden for Gastekniks redaktionsudvalg, vicedirektør Jan K. Jensen, DGC. Fokus på gassens rolle Peter Hodal finder det vigtigt at holde fast i Dansk Gas Forening som en forening af personlige medlemmer. Det forhindrer ikke foreningen i at fokusere på gassens rolle i samfundet. Det gælder ikke bare naturgassens rolle, men energigas i det hele taget, herunder biogas og andre VE-gasser, som nu ser ud til at få en mere markant rolle i det fremtidige gassystem. Her er det vigtigt, at DGF kan samarbejde med andre aktører i energibranchen. Således holdes en af sessionerne på dette års Gastekniske Dage i samarbejde med Brancheforeningen for Biogas. Biogas har været med til at gøre gassen mere synlig som en vigtig del af det energimix, der skal bringe os frem til en fossilfri fremtid, mener Peter Hodal. Det kræver store investeringer, hvis biogassen skal få en betydende rolle på det danske gasmarked. Derfor finder Peter Hodal det også meget positivt, at både gasselskaberne og Energinet.dk har engageret sig i at udvikle og finde nye anvendelsesmuligheder for biogassen, bl.a. til transport. Faktisk har vi i Energinet.dk netop leaset to Mercedes-gasbiler som puljebil, fortæller Peter Hodal. Bedre forsyningssikkerhed Peter Hodals eget firma, det statsejede Energinet.dk, sælger ikke gas, men faciliterer både naturgas og biogas ved at drive det overordnede gasnet og ved at administrere certifikatordningen for biogas, ligesom Energinet.dk siden juli 2013 har været eneejer af den danske gasbørs, Gaspoint Nordic A/S i Fredericia. Jeg er meget stolt over, at vi har fået en bedre forsyningssikkerhed for naturgas i Danmark og Sverige med etableringen af en stærkt forbedret forbindelse til Tyskland. Det har gjort vores gasmarked mere internationalt, at vi nu har mulighed for at handle gas i hele Europa, siger Peter Hodal. Gassen kan ikke undværes Ifølge Peter Hodal har gassystemet fortsat en fremtid i Danmark mange år frem både i form af naturgas og nye VE-gasser. Der er brug for gassen til både transport, til procesindustri og som backup i elsystemet, der i stadigt større omfang bliver baseret på vindkraft. Han beklager, at Danmark tilsyneladende ikke får adgang til naturgas via LNG, men i mindre skala kan det måske blive aktuelt til skibsfart og til tung transport. Foreløbigt ser det ikke ud til, at der kommer færre gaskunder. Men kan man opretholde en separat forening for gas i en mere integreret energiverden? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Dels har den allerede overlevet i over 100 år, og dels fokuserer foreningen på en specialviden, som ikke kan bruges af så mange andre, siger den nye DGF-formand. Om Peter A. Hodal Drifts- og anlægsdirektør i Energinet.dk s gasdivision i siden 2012, divisionsdirektør Bestyrelsesformand i Baltic Gas Association siden oktober 2009 Bestyrelsesformand i Dansk Gasteknisk Center a/s januar nov nu næstformand Vicedirektør i Gastra A/S januar 2003 januar 2005 Ansat i DONG december 1985 januar 2003, senest som vicedirektør Før den tid tre år i Københavns Belysningsvæsens fjernvarmesektion Uddannelse: Maskiningeniør fra Danmarks Ingeniør Akademi i Lyngby Født 1957 i Nordsjælland. Gasteknik nr

8 E n e r g i m a r k e d Sammenfattet af Jan K. Jensen, DGC a/s Flere naturgasstik til privatkunder! Naturgasselskaberne fik næsten nye kunder i 2013, men måtte samtidigt afgive 2.800, hvoraf de fleste valgte at få fjernvarme. Trods de høje afgifter er naturgasfyret ofte den billigste opvarmningskilde til private boliger. Naturgasselskaberne oplever derfor forsat fremgang for naturgas på privatkundemarkedet. Det viser en opgørelse, som Gasteknik har foretaget på grundlag af indberetninger fra naturgasselskaberne. I 2013 var nettotilgangen af naturgaskunder således ca. 1200, og sådan har udviklingen faktisk været i mange år. Det skyldes formentlig, at alternativerne enten er endnu dyrere eller mere besværlige. Men det er næppe derfor, at energiforskere og energipolitikere lige nu diskuterer, om naturgas alligevel bør have en afgørende plads i fremtidens energisystem. Heftig debat om biobrændsel Det er derimod brændslernes CO 2 -neutralitet, der diskuteres. Og et af de helt store spørgsmål er, hvorledes biobrændsler, som fx træpiller, skal beskattes i fremtiden. Netop beskatningen er en svær sag for politikerne. På den ene side vil man gerne give en belønning for at bruge biobrændsler, men på den anden side kan staten ikke undvære den skatteindtægt, som i dag kommer fra de fossile brændsler, herunder naturgas. Tvivlsom effekt af at udfase gas Diskussionen er yderlige tilspidset lige nu, fordi man i energiforliget fra 2012 allerede har besluttet både udfasningen af de fossile brændsler og beskatningen af biobrændsler, som dog endnu ikke er gennemført. Samtidigt diskuteres det i denne tid intensivt, om overgangen til biobrændsler i virkeligheden har den ønskede effekt på CO 2 - udledningen og klimaet. Diskussionen skyldes, at biobrændslers CO 2 -neutralitet skal ses over en vis tidsperiode, afhængig af hvorledes biobrændslerne er produceret. Hvis tidsperioden bliver alt for lang, er det måske bedre at fortsætte med naturgas, som her og nu blot udleder halvt så meget CO 2 per energimængde som fx træpiller? Naturgas er ofte billigst Selvom træpiller ikke er afgiftsbelagte, så vælger mange privatkunder dog stadig naturgas. Ikke alene er det nemt, men det er også i langt de fleste tilfælde det billigste (Se evt. artikel i Gasteknik nr. 4/2013). Nogle steder er fjernevarme i dag billigere end private naturgasfyr, men det kan ændre sig, når forsyningssikkerhedsafgiften indføres på biobrændsler (hvilket er politisk aftalt, men endnu ikke udmøntet). Geografiske forskelle Tabellen nederst på siden viser, at der i 2013 kom i alt 1189 nye naturgaskunder. Men det fremgår også, at tilgangen ikke er geografisk jævnt fordelt. Således er der nettotilgang hos både HMN Naturgas og Naturgas Fyn, mens der er tilbagegang hos DONG Energy. Udviklingen kan således være et vendepunkt for DONG Energy, som ellers har haft en fremgang i privatkundemarkedet de fire foregående år ( ) på i alt 1700 kunder. Der kan være flere årsager til de geografiske forskelle, men både lokale konkurrenceforhold til især fjernvarmeselskaber og markedsføringen af naturgassen spiller nok ind, selvom alle naturgasselskaber har kørt kampagner rettet mod boligejerne i Privatkunder HMN Naturgas DONG Energy Naturgas Fyn Hele landet Tilgang Afgang Nettotilgang Udviklingen i privatkundestik i Gasteknik nr

9 E n e r g i m a r k e d Energiforbruget stiger igen At fjernvarme er den største konkurrent lige nu, er der ikke tvivl om. Opgørelserne fra HMN Naturgas og DONG Energy viser, at 62 % af de kunder, der forlod naturgas i 2013, overgik til fjernevarme, mens resten valgte træpiller, varmepumper og andre opvarmningsformer, ligesom en del stik blot blev nedlagt. Olie- og elkunder vælger gas Langt de fleste nye naturkunder har tidligere haft oliefyr eller elvarme, men måske er det mest overraskende, at 20 % af de nye kunder hos HMN Naturgas og 13 % hos DONG Energy kom fra nybyggeri. Nybyggeri kan fortsat helt lovligt tilsluttes naturgas, når området allerede er udlagt til denne opvarmningskilde. Så selvom der p.t. er stor fokus på udfasning af fossile brændsler, og selvom der er en markant markedsføring af især fjernvarme, så har hr. og fru Danmark endnu ikke udskiftet naturgasfyret og det kan vise sig at være en ret fornuftig beslutning! Gasfyret hindrede tricktyveri En kvinde fra Hellerup var med det samme klar over, at der var tale om en tricktyv, da en mand en eftermiddag ringede på hendes dør, skriver Lokalavisen. Manden fortalte nemlig, at han skulle aflæse fjernvarmen, og det vidste husets frue var løgn, for huset er nemlig opvarmet med naturgas. Derfor fik han ikke lov til at komme ind. Det faktiske energiforbrug steg 3,2 % i 3. kvartal af 2013 sammenlignet med året før, viser en opgørelse fra Energistyrelsen. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 0,2 %, mens den primære produktion af energi faldt med 10,1 %. Stigningen dækker over et fald i olieforbruget på 0,8 % og en stigning i naturgas- og kulforbruget på henholdsvis 0,9 % og 43,0 %. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi i årets første ni måneder med 1,4 % sammenlignet med året før. Dette skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på centrale værker. Markant lavere elimport Stigningen i kulforbruget skal ses i lyset af, at nettoimporten af el var 64,4 % lavere i de første tre kvartaler af 2013 end i 2012, hvor den store nettoimport af el mindskede behovet for brændsel til elproduktion. Kulforbruget i de første tre kvartaler af 2013 er således på samme niveau som i samme periode i er et mere sammenligneligt år end 2012, når det kommer til nettoimport af el. Korrigeret for nettoimport af el steg energiforbruget i de første tre kvartaler med 0,7 % sammenlignet med samme periode sidste år. Det skal ses i lyset af, at de første tre kvartaler i 2013 har været koldere sammenlignet med samme periode året før. Lavere olie- og gasproduktion Den primære energiproduktion er faldet med 10,1 % i 3. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Dette skyldes primært et fald i naturgas- og råolieproduktion på henholdsvis 14,4 % og 8,1 %. I de første tre kvartaler har der været et fald på 11,6 %, drevet af et fald på 12,0 % for råolie og 20,5 % for naturgas. Derudover var der en stigning på 2,3 % i produktionen af vedvarende energi, hvilket især skyldes en stigning i produktion af biomasse, der efterfølgende er forbrugt på de centrale værker. Så mange penge bruger vi på varme Energitjenesten og Bolius har i september 2013 beregnet varmeudgiften pr. år for et typisk parcelhus på 150 m 2. Priserne (i parentes forbruget) er: Fjernvarme: kr. (18,1 MWh) ifølge Dansk Fjernvarme er gennemsnitsprisen i 2013 for et standardhus på 130 m 2 med årligt forbrug på 18,1 MWh kr. Træpillefyr: kr. (3.800 kg) Jordvarme: kr. (5.300 kwh) Luft til vand-varmepumpe: kr. (6.900 kwh) Nyt naturgasfyr: kr. (1.700 m 3 ) Nyt oliefyr: kr. (1.858 liter) Gl. oliefyr: kr. (2.100 liter) Den lavere kwh-pris på jordvarme og varmepumpe skyldes en lavere elafgift ved forbrug over kwh/ år, hvis du bruger el til opvarmning. Gasteknik nr

10 G a s p r o f i l Af Jens Utoft Gasteknik Gasbranchen har en stor fremtid foran sig Dansk Gasteknisk Centers nye adm. direktør, Thea Larsen, ser gode muligheder for udvikling og øget internationalt samarbejde. Indtil 29. august sidste år var det nok de færreste i gasbranchen, der havde hørt om Thea Larsen. Derfor vakte det en vis opsigt, da den daværende formand for Dansk Gasteknisk Centers bestyrelse, Peter A. Hodal, denne dag kunne oplyse, at den 48-årige civilingeniør var udpeget til at afløse Peter I. Hinstrup som ny administrerende direktør i Dansk Gasteknisk Center a/s. Men Thea Larsen blev ikke valgt for et dybtgående kendskab til forholdene i gasbranchen. Det findes i forvejen blandt centrets øvrige 32 medarbejdere. Til gengæld havde hun de seneste ti år demonstreret sine evner til ledelse og forretningsudvikling som adm. direktør for virksomheden Rovsing Dynamics, der sidste år blev solgt til det amerikanske firma GP Strategies. Som medlem af bestyrelsen for EUDP var hun dog stødt på DGC s navn og arbejdsområder ved behandling af ansøgninger om støtte til flere udviklings- og demonstrationsprojekter især i forbindelse med etableringen af Greenlab. Selv om hun fortsat er medlem af EUDP-bestyrelsen, kommer det ikke DGC til gode som følge af de skrappe habilitetsregler, der følges. Kommerciel baggrund Jeg kommer med en kommerciel, international baggrund og har altid arbejdet der, hvor teknikken møder markedet. Mit fokus har været at få tingene leveret og at få dem til at fungere. Min opgave er først og fremmest at lede butikken og helst være lidt foran udviklingen, siger Thea Larsen. Fra sit seneste job kendte hun noget til offshore-sektoren, og dermed gasudvinding, men ikke til distribution og anvendelse. På den måde var hun en outsider. Jeg har altid arbejdet med højteknologi, men har lært meget af EUDP-arbejdet, der har givet en stor viden om små virksomheder, mens de stadig er lovende. Den nye gas-dagsorden Thea Larsen ser det som sin vigtigste opgave at være med til at positionere DGC i den nye dagsorden for gassen i Danmark. Det er min opfattelse, at der nu er fokus på gasanvendelse og på, hvordan vi bedst muligt bruger den infrastruktur, vi har, i omstillingen til en fossilfri fremtid. Energidagsordenen ændres ikke fra den ene dag til den anden. Naturgas er en vigtig del af vores energiforsyning frem til 2020, hvor tingene efterhånden er klarlagt. Derfor vil vores fokus nu være på den næste periode fra Målene er beskrevet, men vejen er stadig ganske uklar. DGC har en meget vigtig rolle med at få defineret nye anvendelsesområder for gas og ikke mindst samspillet mellem energisystemer, som står mit hjerte meget nært. Jeg mener, at DGC er godt klædt på til at gøre det muligt. Alle tiltag kræver ny teknologi, men især dokumentation for, at tingene fungerer. Industri og indbyggere skal fortsat have den energi og varme, der er brug for. Vi skal ikke lave lobbyvirksomhed for gassen, men vi kan lave faktabaserede analyser, som andre så kan bruge. Vi har også deltaget i Energistyrelsens analysearbejde, fastslår Thea Larsen. Spændende branche Den nye DGC-direktør synes, at gasbranchen har været meget spændende at træde ind i, og at energi både er vigtigt og meget spændende at arbejde med. Hun tror på, at fremtidens energiforsyning vil være baseret på både vind, sol og gas. Gas har et potentiale, som man ikke snakker så meget om. Naturgas slås ofte sammen med olie, men der er store forskelle. Olie er velegnet til decentrale formål i små enheder. Gas kræver systemer til distribution og er velegnet at anvende i samspil med andre energiformer. Gas til transport er et stigende område. Det er ganske vist ikke ny teknologi, men DGC kan skaffe dokumentation og vidensopsamling fra andre lande. Det er en meget væsentlig del af vores arbejde, for der er en stor verden udenfor, siger Thea Larsen. Internationalt samarbejde DGC er med i flere internationale organisationer, bl.a. GERG (mest udviklingsprojekter) og Marcogaz 10 Gasteknik nr

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Seminar om termisk forgasning i Danmark Muligheder med anvendelse af gassen til Bio-SNG Seminar om termisk forgasning i Danmark FORCE Technology 17 november 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Muligheder

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Balancering af energisystemer Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Gastekniske dage 15. maj 2012 Steen Vestervang, Energinet.dk stv@energinet.dk Oversigt Energinet.dk og demoprojekter

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl 10. september 2013 1 Status - gasnettet Teknisk/økonomisk velfungerende system stor transportkapacitet stor lagerkapacitet

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Biogas, E.ON Danmark maj Tore Harritshøj Gastekniske dage

Biogas, E.ON Danmark maj Tore Harritshøj Gastekniske dage Biogas, E.ON Danmark maj 2016 Tore Harritshøj Gastekniske dage Oversigt over E.ON Koncernen Et af verdens største privatejede energiselskaber Aktiviteter i mere end 30 lande Europa, Rusland og USA. Derudover

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling Madsen Bioenergi I/S I efteråret 2014 idriftsatte Lundsby Bioenergi A/S det hidtil største biogasanlæg hos Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S er opført ved Balling lidt nordvest for Skive. Madsen

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 7. januar 2015 Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.15 16.25 16.35 16.55 17.05 17.15 17.20 17.40 Velkomst - Carsten

Læs mere

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund En lang rejse, men nu er vi i gang Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund 2 E.ON en af Europas førende virksomheder inden for produktion, distribution og salg af biogas Biometan projekter

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark?

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Økologisk biogas på vej frem 12. marts 2016 Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører,

Læs mere

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing HMN Naturgas A/S Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing Titel; HMN en status for CNG til biogas til transport, enzymer og LNG Titlen burde være; - Drukner biogas i mediebilledet? - Bør

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Gastekniske Dage 2016

Gastekniske Dage 2016 Gastekniske Dage 2016 GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede mål er

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET - nøglerolle i fremtidensdanske energisystem? Tirsdag den 20. marts 2012 hos Energinet.dk i Ballerup Formål med dagen Energiforhandlingerne er i en afgørende

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg 1 Greenlab Skive Projektets

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

GI R DIT LANDBRUG ET BREDERE FUNDAMENT

GI R DIT LANDBRUG ET BREDERE FUNDAMENT BIOENERGI GI R DIT LANDBRUG ET BREDERE FUNDAMENT HVEM ER LUNDSBY BIOENERGI? Projektchef Karsten Hjorth I 2008 ansatte Lundsby Bioenergi A/S, Karsten Hjorth som projektchef. Karsten Hjorth har arbejdet

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Midt.Energistrategi Udviklingen af energisystemet set fra HMN Naturgas perspektiv 25 marts 2015 Frank Rosager

Midt.Energistrategi Udviklingen af energisystemet set fra HMN Naturgas perspektiv 25 marts 2015 Frank Rosager Midt.Energistrategi Udviklingen af energisystemet set fra HMN Naturgas perspektiv 25 marts 2015 Frank Rosager 27-03-2015 1 Strategisk Energiplanlægning Region Midt - status 1. En unik kortlægning af ressourcerne

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere