ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER"

Transkript

1 2010 JAHRESMAGAZIN ÅRSMAGASIN ANSK-TYSK HANELSKAMMER EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER anmark og Tyskland konkurrencedygtige naboer eutschland und änemark wettbewerbsfähige Nachbarn Grønne løsninger Jørgen Mads Clausen og Peter Löscher Grüne Lösungen Peter Löscher und Jørgen Mads Clausen Femern-Bælt Brian Mikkelsen og Rainer Brüderle Fehmarn-Belt Rainer Brüderle und Brian Mikkelsen Byer i fokus København og Hamborg Städte im Fokus Hamburg und Kopenhagen

2 Tysk for investorer Kom pe tenz netz werk* [kɔmpeˈtɛntsˈnɛtsvɛrk] * Kompetencenetværk Germany trade & Invest og de tyske udlandshandelskamre er eres globale netværk i forbindelse med opstart på det tyske marked. Gør brug af vores globale netværk og gratis serviceydelser: Markedsundersøgelse og konkurrenceanalyse Informationer om skatter, finansiering og juridiske spørgsmål Hjælp til opstart på det tyske marked og udvælgelse af domicil Assistance til projektmanagement Informationer om tysk udenrigshandel Alle informationer fra investorer behandles fortroligt. Nærmere oplysninger hos Germany Trade & Invest på

3 GRØNNE LØSNINGER! GRÜNE LÖSUNGEN! På klimatopmødet i København i december 2009 blev der ikke indgået nogen bindende aftale om nedbringelse af CO2-udledningen, og derefter fulgte den koldeste vinter i årtier. Klimaforandringerne er dog stadig et meget varmt emne. Lande, virksomheder og forbrugere bliver nødt til at arbejde sammen, hvis det skal lykkes at mindske CO2-udslippet betydeligt i dette århundrede. Samtidig vil verdensøkonomien fortsætte med at vokse, specielt i tærskellandene. Udfordringen består derfor i at holde den økonomiske vækst og CO2-udslippet adskilt. En løsning herpå vil bl.a. være at producere grøn energi og udnytte den mere effektivt i virksomheder og private husholdninger. Tyskland og anmark er begge langt fremme hvad angår vedvarende energikilder og energieffektivitet. Begge lande har gode chancer for at profitere af de verdensomspændende tiltag inden for klimabeskyttelse. en fælles styrke på dette område giver gode samarbejdsmuligheder. Et eksempel på supplerende kompetencer er elektromobilitet. Tyskland har stærke kompetencer inden for fremstilling af køretøjer og drivsystemer, hvorimod man i anmark er førende inden for integration af elektrokøretøjer i elnettet og derfor er et af de vigtigste testmarkeder for elektromobilitet. ansk-tysk Handelskammer ser det som sin opgave at støtte og fremme samarbejdet mellem danske og tyske virksomheder. Nærværende Årsmagasin, der er det første af sin slags, er et bidrag hertil. Til dagligt består vores arbejde mere konkret i at hjælpe virksomhederne med at komme i kontakt med hinanden. Vi opfordrer danske og tyske virksomheder til at bruge Handelskammeret som platform og ønsker Årsmagasinets læsere en god og udbytterig læsning. ie Klimakonferenz in Kopenhagen im ezember 2009 hat kein bindendes Abkommen für die Reduktion von CO 2 -Emissionen gebracht und der darauf folgende Winter war der kälteste in Jahrzehnten. er Megatrend Klimaschutz ist trotzdem intakt. Staaten, Unternehmen und Verbraucher werden gemeinsam daran arbeiten müssen, dass der Ausstoß von Kohlendioxid in diesem Jahrhundert deutlich sinkt. Gleichzeitig wird die Weltwirtschaft weiter wachsen, besonders stark in den Schwellenländern. ie Aufgabe besteht somit darin, Wirtschaftswachstum und Emissionen zu entkoppeln. ie Lösung besteht zu einem großen Teil darin, Energie zunehmend emissionsfrei zu erzeugen und sie in Haushalten und Unternehmen effizienter zu nutzen. eutschland und änemark sind sowohl bei erneuerbaren Energien als auch bei Energieeffizienz sehr stark. Beide Länder sind bestens positioniert, von weltweiten Maßnahmen zum Klimaschutz zu profitieren. ie gemeinsame Stärke auf dem Sektor bietet Möglichkeiten für Kooperationen. Ein Beispiel für sich ergänzende Kompetenzen ist dabei die Elektromobilität. Während in eutschland starke Kompetenzen bei Fahrzeugbau und Antrieb vorhanden sind, ist änemark führend bei der Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz und deswegen einer der wichtigsten Testmärkte für Elektromobilität. ie eutsch-änische Handelskammer macht es sich zur Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und dänischen Unternehmen zu unterstützen und zu fördern. as vorliegende erste Jahresmagazin der Handelskammer ist hierzu ein Baustein. In unserer täglichen Arbeit werden wir konkret und helfen den Unternehmen, zueinander zu finden. Wir laden deutsche und dänische Unternehmen ein, die Plattform der Handelskammer zu nutzen und wünschen den Lesern unseres Magazins eine gewinnbringende Lektüre. Jukka Pertola Bestyrelsesformand / ansk-tysk Handelskammer Adm. direktør / Siemens A/S Reiner Perau Adm. direktør / ansk-tysk Handelskammer Jukka Pertola Präsident / eutsch-änische Handelskammer Geschäftsführer / Siemens A/S Reiner Perau Geschäftsführer / eutsch-änische Handelskammer 3

4 INHOL INHALT Grønne løsninger 3 Grüne Lösungen 3 Indholdsfortegnelse 4 Inhaltsverzeichnis 4 anmark og Tyskland - konkurrencedygtige naboer 6 eutschland und änemark - wettbewerbsfähige Nachbarn 6 Svarkort 11 Antwortbogen 11 Bright Green anmark 13 Bright Green änemark 13 Klimaforandringer sætter gang i grøn vækst 19 Klimawandel als Treiber für grünes Wachstum 19 E-mobilitet i Tyskland 24 E-Mobilität in eutschland 25 anmark er et ønskeland for elbiler 26 änemark - Traumland für Elektroautos 27 B2B Renewable Energies 28 B2B Renewable Energies 28 Støtte til vedvarende energi i Tyskland Handel med CO2-kvoter as europäische System für den Handel mit Emissionsrechten und krediten ein gemeinsamer deutsch-dänischer Markt 35 Investering i vedvarende energi i Tyskland 34 Kopenhagen - Energie, Klima und Cleantech 37 København - energi, klima og cleantech Hamborg: Centrum for life science og vedvarende energi ie Fehmarn-Belt-Region: Ein neues Wachstumszentrum verbindet eutschland und änemark It is all about people Femern Bælt-Regionen: Et nyt vækstcentrum forbinder anmark og Tyskland 41 er Weg zurück zu Wachstum Stimmen der Mitglieder It is all about people 46 er dänische Markt - wir sind Ihr Partner 59 Veje til vækst 52 Veranstaltungen 2009 / Medlemmernes stemme 55 Veranstaltungen et tyske marked vi er din partner 56 Mitarbeiter 67 Arrangementer 2009 / Mitgliederverzeichnis 68 Arrangementer Medarbejdere 66 Medlemsfortegnelse 68 4

5 Ren fornøjelse. (Lej elbil hos Sixt. O gr CO2/km. Læs mere på 5

6 ANMARK OG TYSKLAN - KONKURRENCEYGTIGE NABOER EUTSCHLAN UN ÄNEMARK - WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN Reiner Perau ansk-tysk Handelskammer holder øje med den økonomiske udvikling i de to lande for erhvervslivet. På kort sigt observerer vi den konjunkturelle udvikling i anmark og Tyskland og orienterer vores medlemmer herom hver måned i nyhedsbrevet Members Update. På længere sigt observerer vi udviklingen i de to landes konkurrenceevne. Inden for otte kategorier beskriver vi de væsentligste indikatorer for Årsmagasinets læsere, som langfristet har betydning for, hvor konkurrencedygtige danske og tyske virksomheder er. ie eutsch-änische Handelskammer beobachtet an der Schnittstelle des bilateralen Handels für die Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern. Kurzfristig sehen wir auf die Konjunkturentwicklung in eutschland und änemark und berichten darüber monatlich unseren Mitgliedern im Newsletter Members Update. Langfristig beobachten wir die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit in beiden Ländern. In 8 Kategorien beschreiben wir für die Leser des Jahresmagazins wichtige Indikatoren, die langfristig mitbestimmen, wie konkurrenzfähig die Unternehmen in eutschland und änemark sind. Reiner Perau Adm. direktør ansk-tysk Handelskammer / Geschäftsführer eutsch-änische Handelskammer VÆKST ansk økonomi er faldet med 6 pct. i kriseårene 2008/09. For 2010 forudsiges et mindre opsving. Prognoserne for den tyske økonomi minus 5 pct. i 2009 er lidt lysere. WACHSTUM änemarks Wirtschaft ist im Zuge der Krise 2008/09 um 6 Prozent geschrumpft stehen die Zeichen auf einen schwachen Aufschwung. ie Prognosen für die deutsche Wirtschaft 2009 um 5 Prozent geschrumpft sind günstiger. ØKONOMISK VÆKST / WIRTSCHAFTSWACHSTUM / % E K * *Prognose IHK (E) & ansk Erhverv (K) Kilde/Quelle: Finansministeriet & BMWi 6

7 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN ENHESLØNOMKOSTNINGER Lønningerne er i anmark i de seneste år steget mere end EU-gennemsnittet, hvilket har medført en vedvarende stigning i enhedslønomkostningerne. En mere moderat lønpolitik i Tyskland har bevirket, at de tilsvarende tyske lønomkostninger ligger under gennemsnittet. LOHNSTÜCKKOSTEN änemarks Lohnsteigerungen lagen in den letzten Jahren stets über dem EU-urchschnitt, so dass sich die Lohnstückkosten kontinuierlich erhöht haben. In eutschland führten moderate Lohnabschlüsse zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der entsprechenden Stückkosten. UVIKLING I ENHESLØNOMKOSTNINGER / ENTWICKLUNG ER LOHNSTÜCKKOSTEN / Index 1999 = Q3.09 K EU E Kilde/Quelle: Eurostat OPSPARINGSKVOTE Privatforbruget har længe været drivkraften bag væksten i dansk økonomi. a krisen startede, trådte forbrugerne for alvor på bremsen. I Tyskland er både opsparingskvoten og forbruget forblevet stabile. SPARQUOTE as Wachstum der dänischen Wirtschaft wurde lange vom Konsum getrieben. Mit Beginn der Krise traten die Konsumenten auf die Bremse. In eutschland blieben Sparquote und Verbrauch stabil. BRUTTOOPSARINGSKVOTE (PRIVATE HUSHOLNINGER) / SPARQUOTE (PRIVATE HAUSHALTE ) / % E K Kilde/Quelle: Økonomisk Redegørelse ec 09 (K) / estatis 2010 (E) 7

8 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN LEIGHE Arbejdsløsheden i anmark lå på et lavpunkt i midten af a krisen satte ind, begyndte ledigheden at stige voldsomt. et mindre fleksible arbejdsmarked i Tyskland har i samme tidsrum været relativt stabilt. ARBEITSLOSIGKEIT ie Arbeitslosigkeit erreichte in änemark zur Jahresmitte 2008 einen Tiefstand. Mit Beginn der Krise steigt die Arbeitslosigkeit stark an. er weniger flexible Arbeitsmarkt in eutschland bleibt relativ stabil. ARBEJSLØSHE / ARBEITSLOSIGKEIT / % * Februar E 4 K * Kilde/Quelle: Eurostat 02/2010 HANEL Tyskland har siden 2002 haft overskud på handelsbalancen i forhold til anmark. I kriseåret 2009 faldt den bilaterale handel med mere end en femtedel. For 2010 forudser ansk- Tysk Handelskammer en stigning på 10 procent. HANEL Seit 2002 hat eutschland Überschüsse im Handel mit änemark. Im Krisenjahr 2009 ging der bilaterale Handel um ein Fünftel zurück. Für 2010 erwartet die eutsch-änische Handelskammer einen Anstieg um 10 Prozent. ANSK - TYSK HANEL / EUTSCH - ÄNISCHER HANEL / I mia. KK / In Mdr. KK E K * 11* * Prognose ansk-tysk Handelskammer / Prognose eutsch-änische Handelskammer 8

9 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN KONKURRENCEEVNE I World Economic Forums ranking af konkurrenceevnen ligger anmark og Tyskland på hhv. 5. og 7. pladsen. anmarks styrke ligger især inden for arbejdsmarked, institutioner og uddannelse. Tysklands stærke sider er markedsstørrelse, infrastruktur og innovation. WETTBEWERBSFÄHIGKEIT Im Ranking des Word Economic Forum belegen änemark und eutschland die Plätze 5 und 7 in puncto Wettbewerbsfähigkeit. eutschland punktet mit Marktgröße, Infrastruktur und Innovation. änemark ist besonders stark bei Arbeitsmarkt, Institutionen und Ausbildung. KONKURRENCEEVNE / WETTBEWERBSFÄHIGKEIT / * Højeste Score 7 / Höchstbewertung GCI * GCI * INNOVATION I det årlige innovationsindeks for de 17 største industrinationer lå anmark i 2009 på en 5. plads. anmarks styrke ligger især inden for områderne uddannelse, finansiering og infrastruktur. Tyskland lander på en 9. plads og scorer især point på netværk, innovationsorienteret efterspørgsel og realiseringen af innovationer på markedet. Indikatoren udarbejdes af det tyske institut for økonomisk forskning (IW). INNOVATION Im jährlichen Innovationsindex der 17 größten Industrienationen belegt änemark einen 5. Platz und sticht in den Bereichen Bildung, Finanzierung von Innovationen und Infrastruktur hervor. eutschland landet auf einem 9. Platz und kann vor allem in den Bereichen Vernetzung, innovationsfreundliche Nachfrage sowie bei der Umsetzung von Innovationen auf dem Markt punkten. er Indikator wird vom eutschen Institut für Wirtschaftsforschung erstellt. INNOVATIONSINIKATOR Kilde/Quelle: IW Berlin 9

10 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSSTARKE NACHBARN EKSPORTORIENTERING anmark og Tyskland hører til de største eksportnationer i verden målt på eksport per indbygger. EXPORTORIENTIERUNG änemark und eutschland gehören zu den exportstärksten Ländern der Welt, gemessen an den Exporten pro Kopf der Bevölkerung. EKSPORT PR. INBYGGER I / EXPORTE PRO EINWOHNER IN / E K EU Kilde/Quelle: Eurostat FAKTA OM ANSK-TYSK HANELSKAMMER Grundlagt: 1993 Medarbejdere: 22 Medlemmer: 350 danske og tyske virksomheder Medlemstilbud: arrangementer om aktuelle temaer, networking samt månedlige nyhedsbreve Members Update og News & Jobs. Serviceydelser: eksportrådgivning, skatterådgivning, oversættelser, event management, pr-service, messeservice medarbejderrekruttering, emballage- og miljøservice, juridisk rådgivning, momsregistrering samt momsrefusion. Bestyrelse: Jukka Pertola, bestyrelsesformand og adm. direktør for Siemens A/S; Kim Boyter, næstformand og adm. direktør for Pressalit Group A/S; r. Jürgen Heyer, Frankonia Eurobau AG; Svend Erik Hovmand, formand Fonden Femern Belt evelopment og forh. minister; Udo Hansen, adm. direktør for Håndværkskammeret Slesvig-Holsten; Prof. r. Bernd Rohwer, Industri- og Handelskammer Lübeck; Henrik Isaksen, bestyrelsesformand i Sixt A/S; Reiner Perau, adm. direktør ansk-tysk Handelskammer Læs mere på FAKTEN ÜBER IE EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER Gründung: 1993 Mitarbeiter: 22 Mitglieder: 350 deutsche und dänische Unternehmen Mitgliederangebot: Veranstaltungen zu aktuellen Themen, Networking, monatliche Rundbriefe Members Update und News & Jobs. ienstleistungen: Exportberatung, Steuerberatung, Fiskalvertretung, Mehrwertsteuerrückerstattung, Event Management Buchhaltung / Personalverwaltung, Personalsuche, PR-Service, Übersetzungen, Vorstand: Jukka Pertola, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Siemens A/S; Kim Boyter, stellv. Vorsitzender und Geschäftsführer Pressalit Group A/S; r. Jürgen Heyer, Frankonia Eurobau AG; Svend-Erik Hovmand, Vorsitzender Fonden Femern Belt evelopment und Minister a..; Udo Hansen, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Prof. r. Bernd Rohwer, Industrie- und Handelskammer Lübeck; Henrik Isaksen, Aufsichtsratsvorsitzender Sixt A/S; Reiner Perau, Geschäftsführer eutsch-änische Handelskammer Weitere Informationen unter 10

11 VIL U VIE MERE OM ANSK-TYSK HANELSKAMMER? Ja, tak. Jeg vil gerne ringes op og høre mere om Handelskammerets arbejde og medlemskab. Jeg vil gerne modtage Handelskammerets medlemsnyhedsbrev Members Update gratis i 3 måneder. Members Update holder mig opdateret om det tyske marked: Juridiske forhold, skat, udviklingen i dansk-tysk samhandel m. v. Jeg vil gerne inviteres til Handelskammerets medlemsarrangementer. Jeg er interesseret i jeres publikation Brugsanvisning til det tyske marked. Send mig venligst yderligere information. Kontaktinformationer Virksomhed / Organisation Adresse Postnr. / By Telefon Kontaktperson Svarkortet sendes pr. fax til eller pr. til Bodil Petersen. u er også velkommen til at kontakte Bodil telefonisk på eller se WOLLEN SIE MEHR WISSEN ÜBER IE EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER? Ja, gerne. Ich will mehr erfahren über die Arbeit der Handelskammer und die Mitgliedschaft. Rufen Sie mich bitte an. Ich will gerne den Mitgliedernewsletter Members Update 3 Monate gratis beziehen. Members Update hält auf dem Laufenden über den dänischen Markt: Recht, Steuern, deutsch-dänischer Handel usw. Ich will gerne an Mitgliederveranstaltungen der Handelskammer teilnehmen. Nehmen Sie mich bitte in den Einladungsverteiler auf. Kontaktinformationen Unternehmen / Organisation Adresse PLZ / Stadt Telefon Ansprechspartner en Antwortbogen bitte per Fax an oder per an Frau Bodil Petersen senden. Sie können Frau Petersen auch telefonisch unter erreichen oder sich auf informieren. 11

12 Is it only grass that makes a city green? With sustainable infrastructure solutions, Siemens helps big cities become even greener. Ask any big city resident how to improve everyday life and you ll hear plenty of ideas: cleener air, purer water, better public transport, crime-free streets, reliable energy supply, affordable and efficient healthcare. Our answer: an extensive range of innovatiove products and solutions that help to make city life a greener, healthier and a more enjoyable experience. siemens.com/answers 12

13 BRIGHT GREEN ANMARK BRIGHT GREEN ÄNEMARK Af Jørgen Mads Clausen / Bestyrelsesformand, I Energibranchen / Bestyrelsesformand, anfoss A/S Jørgen Mads Clausen / Vorsitzender des Verbandes der änischen Energieunternehmen / Vorsitzender des Aufsichtsrats der anfoss A/S Som vært for det nyligt afholdte FN-klimatopmøde i København i december sidste år, var anmark og danske virksomheder direkte vidne til, hvordan den internationale interesse for ren energiteknologi vandt stadig større indpas. Virksomheder og beslutningstagere fra alle verdenshjørner kom for at se og lære mere om danske klimavenlige løsninger. Til trods for topmødets uklare politiske resultat mærker vi fortsat en overvældende interesse for rene energiløsninger. Historien om anmark som Bright Green nation er stadig en værdifuld inspiration, som andre kan følge. Hvad er den danske Bright Green historie? Be bright and be green! et er essensen i vores filosofi. et er Bright Green at anvende energi på den mest effektive måde og det er Bright Green at udnytte rene energiteknologier, som allerede i dag eksisterer og virker. et er afgørende at have en samlet strategi for at imødegå klimaændringer, fokus på virksomhedernes konkurrenceevne og bedre energisikkerhed, som tilsammen bidrager til at skabe grøn vækst og beskæftigelse. Faktisk er det den eneste vej fremad. Als Gastgeber des VN-Klimagipfels in Kopenhagen im ezember letzten Jahres haben änemark und dänische Unternehmen aus nächster Nähe erfahren, wie das internationale Interesse für saubere Energietechnologien weiter gestiegen ist. Entscheider aus der ganzen Welt sind gekommen, um etwas über umweltfreundliche dänische Lösungen zu erfahren. Trotz des unklaren politischen Ausgangs sehen wir Kontinuität, was das hohe Interesse für saubere Energielösungen angeht. Und die Geschichte änemarks ist immer noch eine wichtige Inspirationsquelle für andere. Was ist die dänische Bright Green Story? Be bright and be green! as ist die Essenz unserer Philosophie. Es ist bright green, Energie so effizient wie möglich zu nutzen und es ist bright green, die sauberen Technologien anzuwenden, über die wir heute verfügen. Es ist entscheidend, dass wir eine Gesamtstrategie für Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und höhere Energiesicherheit entwickeln. So wird nachhaltiges grünes Wachstum und Beschäftigung gefördert. Tatsächlich ist es der einzige Weg, der uns voranbringt. anmark har succesfuldt afkoblet økonomisk vækst fra energiforbrug og CO2-udledning i anmark änemark hat erfolgreich Wirtschaftswachstum von Energieverbrauch und CO2-Emissionen entkoppelt BNP, ENERGIFORBRUG OG CO 2-ULENING I ANMARK / BIP, ENERGIEVERBRAUCH UN CO2-EMISSIONEN ÄNEMARKS Index 1990 = Brutto energiforbrug Bruttoenergieverbrauch CO 2 -udledning CO 2-Emissionen BNP, 2000 priser BIP, 2000 Preise Kilde: anmarks Statistik og Energistyrelsen Quelle: Statistics enmark, anish Energy Agency

14 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK Foto: anfoss A/S Jørgen Mads Clausen For at indfri grøn vækst potentialet har vi globalt set brug for dedikerede og sammenhængende strategier, der beskæftiger sig med energiproduktion, CO2-reduktion og effektivt energiforbrug. I modsætning til mange andre lande er arbejdet med sådanne integrerede strategier ikke noget nyt i anmark. I mere end 30 år har vi systematisk forbedret måden vi producerer og anvender energi på, mens vi samtidigt har formået at skabe historisk høj økonomisk vækst. anske virksomheder har udviklet banebrydende løsninger, der bidrager til denne forvandling, og som konsekvens heraf rangerer anmark nu blandt de rigeste og mest energieffektive økonomier i verden. Stort potentiale for den grønne industri Meget tidligt begyndte danske virksomheder at udvikle en bred vifte af rene og energisparende produkter og processer. På grund af denne tidlige indsats er danske virksomheder i dag blandt verdens førende inden for udvikling og markedsføring af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Resten af verden kigger i stadig stigende grad på løsninger fra danske udviklere af energiteknologi. Vores statistikker viser, at eksporten af energiteknologi og udstyr er steget med 120 procent siden Til sammenligning er den totale danske vareeksport steget 20 procent. Eksporten har en værdi på EUR 7,8 mia. og udgjorde tæt på 12 procent af den samlede eksport i et er en væsentlig indikator på, at klimateknologier er en vigtig erhvervsmæssig højborg i anmark. anske energiteknologier eksporteres til hele verden, men Europa er sammen med USA vores stærkeste handelspartner. Faktisk er Tyskland den største individuelle aftager med en andel svarende i værdi til EUR 1,2 mia. i Um das Potential des grünen Wachstums zu erreichen, brauchen wir eine ernsthafte und kohärente Strategie für Energieerzeugung, CO2-Minderung und effizienten Verbrauch von Energie. Im Unterschied zu anderen Ländern ist das Arbeiten mit solchen integrierten Strategien nicht neu für änemark. Über 30 Jahre haben wir systematisch unsere Verfahren für die Erzeugung und Nutzung von Energie verbessert und zur selben Zeit nie da gewesenes Wirtschaftswachstum erlebt. änische Unternehmen haben Spitzenlösungen entwickelt und damit die Transformation unterstützt. Als Folge ist änemark nun eines der reichsten und energieeffizientesten Länder der Welt. Riesenpotential für die grüne Industrie Sehr früh haben dänische Unternehmen begonnen, eine breite Palette von Energiesparinnovationen und inititativen zu entwickeln sowie Produkte und Prozesse zu überarbeiten. urch diese Bemühungen sind dänische Unternehmen heute weltspitze bei Entwicklung und Vermarktung von Energieeffizienz-Lösungen und erneuerbaren Energien. er Rest der Welt nimmt davon Notiz. ie Statistiken zeigen, dass Exporte von Energietechnologien und ausrüstung seit 2000 um 120 Prozent gestiegen ist. Im Vergleich stiegt der gesamte dänische Warenexport um 20 Prozent. er Export hatte einen Wert von 7,8 Milliarden Euro und machte damit 12 Prozent der Gesamtexporte für 2009 aus. Klimatechnologie ist damit eine Hochburg für die dänische Wirtschaft geworden. änische Energietechnologien werden weltweit exportiert. Europa bleibt jedoch einer der stärksten Handelspartner zusammen mit den USA. eutschland ist der größte Kunde mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro (2009). 14

15 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK anmark er det ledende eksportland i EU inden for energiteknologi änemark ist der führende Exporteur von Energietechnologien in der EU VÆKST I EKSPORTANEL / WACHSTUM ES EXPORTANTEILS Indhenter / Holt ein Vækst i exportandel / Wachstum des Exportanteils Går fremad / Geht voran 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% % af total eksport / % des Gesamtexportes -1.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Falder bagud / Fällt zurück Mister momentum / Verliert Momentum Ren, effektiv og smart energi anmark er kommet godt fra start i udviklingen af vedvarende og pålidelige teknologier og systemer, men vi er stadig meget langt fra mål. I de kommende år står vi, sammen med Tyskland og de andre EU-lande, nemlig overfor udfordringen at indfri ambitiøse mål for vedvarende energiproduktion, CO2-reduktioner og højere energieffektivitet. I dag produceres 17 procent af anmarks energiforbrug af vedvarende energikilder, primært biomasse og vind, men også sol og geotermi. enne andel forventes at stige til minimum 30 procent i Kigger vi alene på produktionen af elektricitet er det bemærkelsesværdigt, at mere end 28 procent stammer fra vedvarende kilder. Saubere, effiziente und smarte Energie änemark ist weit gekommen bei der Entwicklung nachhaltiger und verlässlicher Technologien und Systeme. Aber wir sind noch weit vom Ziel entfernt. In den kommenden Jahren haben wir zusammen mit eutschland und den anderen EU-Ländern die Herausforderung, ehrgeizige CO2-Ziele zu erreichen für erneuerbare Energien, CO2-Verminderung und höhere Energieeffizienz. erzeit werden 17 Prozent des dänischen Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt, vorrangig aus Biomasse und Wind, und zu einem geringeren Maß aus Sonne, geothermischen Quellen und Wasserkraft. er Anteil wird auf mindestens 30 Prozent bis 2020 steigen. er Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der Strom- Tyskland er den største aftager af dansk energiteknologi / eutschland ist der größte Kunde für dänische Energietechnologie STØRSTE AFTAGERE AF ANSK ENERGITEKNOLOGI / GRÖSSTER ABNEHMER ÄNISCHER ENERGIETECHNOLOGIE 15% 13% 10% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 15 % 13 % 10 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 15

16 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK Vindenergi bidrager med næsten 19 procent, hvilket er den højeste procentsats i Europa. Hvad angår energieffektivitet står anmark i en lignende stærk position, hvor vi indtager en tredje plads i Europa, kun overgået af Schweiz og Irland. Energieffektivitet er nøglen til at sikre, at overgangen til et grønnere samfund kan sikres så omkosteffektivt som overhovedet muligt. Vi skal derfor hele tiden arbejde på at optimere vores energiforbrug. Større end Internettet Men introduktionen af stadig flere og mere vedvarende og energieffektive teknologier i vores energisystem skabes nye tekniske og administrative udfordringer. Udfordringer, som er fuldstændig afgørende for at gøre den grønne omstilling af samfundet mulig. Vi skal omstrukturere hele vores energisystem til et smartere, mere intelligent system, der kan håndtere den større mængde energi, der kommer fra vind, sol, osv. isse teknologier producerer bogstaveligt talt energi som vinden blæser og som solen skinner. et vil betyde en markant stigning i decentraliseringen af energiproduktionen og de nye lagringssystemer, hvilket fører til grundlæggende ændringer i hele elnettets infrastruktur. Vi skal gøre vores energisystem i stand til at håndtere det. anmark er allerede kommet langt i indpasningen af større mængder vind og anden vedvarende energi i vores energierzeugung ist sogar noch höher und liegt bei mehr als 28 Prozent. Windenergie trägt dabei mit 19 Prozent der höchste Anteil in Europa - zur Gesamtmenge bei. In Sachen Energieeffizienz hat änemark eine ähnlich starke Position. Wir sind, was die Energieeffizienz unserer Volkswirtschaft angeht, die Nummer 3 in Europa. Nur die Schweiz und Irland sind energieeffizienter als änemark. Energieeffizienz ist der Schlüssel, um den Übergang zu einer Wirtschaft mit niedrigen CO2-Emissionen so kosteneffektiv wie möglich zu gestalten. Wir müssen fortfahren mit unseren Bemühungen, unseren Energieeinsatz zu optimieren. Größer als das Internet as Wachstum des Anteils der erneuerbaren Energie und die Einführung von energieeffizienten Technologien in unser Energieangebot bringt uns technische Herausforderungen. Auf sie die richtigen Antworten zu finden, ist entscheidend für den Übergang zu einer CO2-armen Welt. Wir müssen unser gesamtes Energiesystem zu einem smarteren, intelligenteren System ausbauen, das viele dezentrale Energiequellen aus Wind, Solar, Wasser etc. managen kann. ie Technologien generieren Energien buchstäblich wie der Wind weht und die Sonne scheint. ies bedeutet einen drastischen Anstieg an dezentralisierter Energieerzeugung und speicherung und damit fundamentale Änderungen in der Infrastruktur unserer Stromnetze. Unsere Energiesysteme müssen in der Lage sein, dies zu managen. 16

17 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK forsyning. For eksempel udgør vedvarende energikilder tæt på 30 procent af den elektricitet, der i dag produceres. et forventes, at vindenergi alene vil udgøre 50 procent af danskernes elektricitetsforbrug i enne udfordring kræver ikke kun betydelige ændringer i energisystemets infrastruktur, men også udviklingen af fleksibilitet i systemet ved brug af intelligente løsninger. Intelligens og fleksibilitet er simpelthen betingelserne for fremtidig reduktion af CO2-udledninger og forbedring af energieffektiviteten. Selvom anmark indtager en topplacering, når det drejer sig om energiteknologier, har vi ikke råd til at hvile på laurbærrene. anmark skal vise, at vi er i stand til at fastholde vores placering, selvom stadig flere lande har sat tryk på udviklingen af fremtidens teknologier. Tidligere tiders succes er ikke nok, hvis vi stadig vil bevare vores styrkeposition i fremtiden. en danske energibranche er derfor fast besluttet på, at anmark fortsat skal være det vigtigste internationale sted for innovation og udvikling af klimaløsninger. Lige nu ser vi, at store lande såsom USA og Kina satser tungt på at høste det enorme politiske og økonomiske potentiale, der eksisterer inden for grøn udvikling. Og de har set helt rigtigt. et er nemlig en stor opgave, men samtidig også en kæmpe forretningsmulighed. Ethvert land i verden står i de kommende år overfor de samme udfordringer med grøn omstilling som os. Hvem der end kommer op med de bedste løsninger sidder med nøglen til et forretningseventyr, som potentielt kan være større end Internettet. Schon jetzt ist änemark weit fortgeschritten dabei, große Mengen an Windenergie und anderen erneuerbaren Energien aufzunehmen. Für die Zukunft werden wir jedoch ein weiter dezentralisiertes und intelligenteres System entwickeln. So stehen erneuerbare Energiequellen für rund 17 Prozent des gesamten dänischen Energieverbrauchs und fast 30 Prozent der generierten Elektrizität werden die Erneuerbaren mindestens 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs decken. Windkraft alleine wird über 50 Prozent des Stromverbrauchs decken. Hierfür werden nicht nur signifikante Änderungen in der Energieinfrastruktur notwendig sein, sondern auch Flexibilität innerhalb des Systems durch intelligente Lösungen. Intelligenz und Flexibilität sind notwendige Vorbedingungen, um CO2-Emissionen zu senken und Energieeffizienz zu verbessern. Auch wenn änemark führend ist bei Energietechnologien, so können wir uns doch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir an der Spitze bleiben können, wenn auch andere Länder auf die Entwicklung dieser Technologien setzen. Was wir in der Vergangenheit erreicht haben, zählt nicht für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft. ie dänische Energiewirtschaft ist entschlossen, dass änemark der wichtigste internationale Standort für Antworten auf den Klimawandel bleibt. Zur Zeit sehen wir, dass große Länder wie die USA und China das enorme politische und wirtschaftliche Potenzial grüner Technologien entdecken. Und sie haben Recht. Es gibt eine Riesenaufgabe zu lösen. ie Möglichkeiten für Geschäfte sind ebenso groß. Alle Länder haben dieselben Herausforderungen zu bestehen. Wer die besten Lösungen entwickelt, hat den Schlüssel zu Geschäften, die mehr Potenzial haben als das Internet. Wir können es uns nicht leisten, nicht dabei zu sein. Vi har simpelthen ikke råd til at forspilde vores chance. 17

18 Von Kopenhagen nach Hamburg und Berlin direkt, bequem und günstig im ICE! Fra København til Hamburg og Berlin direkte, behageligt og fordelagtigt med ICE-tog! Zum Termin, zur Messe oder zur Konferenz die Bahn bringt Sie nach und durch eutschland. Besonders bequem für Sie, wenn Sie die Reise zeit sinnvoll nutzen möchten: Steckdosen für Laptops und in der 1. Klasse Service am Platz. Besonders günstig für Sie: Veranstaltungstickets zu Messen und bahn.corporate, das Firmenkundenprogramm der B mit vielen attraktiven Vorteilen. Mehr Informationen unter Besonders gut für die Umwelt: CO 2 -freies Reisen für Firmenkunden! Infos dazu unter ie Bahn macht mobil. Hvad enten du skal til møde, messe eller konference så sørger eutsche Bahn for din transport til og i Tyskland. et er især praktisk, at du kan bruge rejsetiden fornuftigt stikkontakter til bærbare computere og service på din plads på 1. klasse. Særlige fordele for dig er billetter til messer og bahn.corporate, B s erhvervskundeprogram med mange attraktive tilbud. Yderligere oplysninger på Særlig miljøgevinst erhvervskunder rejser CO 2 -frit! Nærmere information på We get you moving. In Kooperation mit: 18

19 KLIMAFORANRINGER SÆTTER GANG I GRØN VÆKST KLIMAWANEL ALS TREIBER FÜR GRÜNES WACHSTUM Peter Löscher Adm. direktør for Siemens AG og indtil maj 2010 formand for BI s initiativ Wirtschaft für Klimaschutz Vorstandsvorsitzender Siemens AG und bis Mai 2010 Vorsitzender der BI- Initiative Wirtschaft für Klimaschutz et tyske industriforbund BI s initiativ Wirtschaft für Klimaschutz er en sammenslutning af de førende tyske virksomheder og brancheorganisationer. Formålet er at få sat udviklingen og anvendelsen af klimavenlige teknologier på den politiske dagsorden såvel nationalt som internationalt. eltagerne arbejder for at der indgås en bindende international klimaaftale for perioden efter 2012 og udvikler økonomiske løsningsmodeller for en effektiv klimabeskyttelse på verdensplan. ie BI-Initiative Wirtschaft für Klimaschutz ist ein Zusammenschluss führender deutscher Unternehmen und Verbände aller Branchen. Ihr Ziel ist es, die Förderung der Entwicklung und des weltweiten Einsatzes klimaschonender Technologien in den Fokus nationaler und internationaler Klimapolitik zu rücken. ie Initiative setzt sich für ein verbindliches internationales Klimaabkommen für die Zeit nach 2012 ein und entwickelt ökonomische Lösungsansätze für effizienten Klimaschutz weltweit. Selvom der endnu ikke er fastlagt klare betingelser for hvilke midler, det internationale samfund skal anvende for at beskytte klimaet, er de fleste lande og virksomheder bevidste om, at der her er tale om en af de største udfordringer, vi nogensinde har stået over for. et drejer sig om intet mindre end en omorganisering af væsentlige elementer i vores samfund. Vi bliver nødt til helt at ændre vores anvendelse af ressourcerne og hele energisystemet. en verdensomspændende økonomiske krise har, når det kommer til stykket, vist hvor vigtig bæredygtighed er. Klimatopmødet i København gav ikke det ønskede resultat. Alligevel må man betragte det som en succes, at temaet nu har den største bevågenhed blandt politikerne: eltagerne på konferencen har trods alt sat sig det mål at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til ca. to grader. et betyder at CO2-udslippet skal halveres inden 2050 set i forhold til Store investeringer i energiforsyning, energieffektivitet og infrastruktur vil derfor være nødvendige og vil samtidig være en vækstmotor på lang sigt. Tysk industri har for længst fået øje på denne chance og går forrest på mange områder. er er jo ingen alternativer: Uden større begrænsninger i livskvaliteten kan vi kun imødegå klimaforandringerne effektivt med tekniske løsninger. Og de fleste virksomheder ser ikke en beskyttelse af klimaet som en trussel, men som en chance. e forventer dog fortsat af FN at der indgås en retligt bindende aftale, der giver alle deltagere de samme rammebetingelser og dermed investeringssikkerhed samt indeholder regler for teknologisamarbejde og beskyttelse af ophavsret. Konjunkturprogrammer i hele verden er i væsentlig grad med til at sætte gang i investeringer i nye energiinfrastrukturer. I de kommende år skal der på verdensplan investeres ca. 430 mia. euro i grønne infrastrukturprojekter. Ifølge Tysklands største konsulentfirma, Roland Berger, skal verdensmarkedet for miljøvenlige Auch wenn es noch keine klaren Rahmenbedingungen für das weitere Vorgehen der internationalen Gemeinschaft beim Klimaschutz gibt, ist den meisten Ländern und Unternehmen bewusst, dass es sich hier um eine der größten Herausforderungen handelt, der die Menschheit je gegenüberstand. Es geht um nicht weniger, als wesentliche Elemente unserer Volkswirtschaften umzubauen und neu zu ordnen. Wir müssen den Umgang mit Ressourcen und das gesamte Energiesystem auf eine neue Grundlage stellen. ie Weltwirtschaftskrise hat schließlich aufgezeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. er Klimagipfel von Kopenhagen brachte nicht das gewünschte Ergebnis. ennoch ist es als Erfolg zu werten, dass das Thema jetzt die höchste Aufmerksamkeit der Politik genießt: Immerhin hat die Klimakonferenz das Ziel anerkannt, die Erhöhung der globalen urchschnittstemperatur auf etwa zwei Grad zu beschränken. as bedeutet, dass die weltweiten CO2-Emissionen bis 2050 gegenüber 1990 halbiert werden müssen. amit sind gewaltige Investitionen in Energieversorgung, Energieeffizienz und Infrastruktur notwendig. Zugleich wird das ein langfristiger Wachstumsmotor. ie deutsche Industrie hat diese Chance längst erkannt und geht in vielen Bereichen voran. Es gibt ja keine Alternative. Ohne größere Einschränkungen der Lebensqualität können wir den Klimawandel nur mit technischen Lösungen wirksam bekämpfen. Und die meisten Unternehmen sehen im Klimaschutz keine Bedrohung, sondern eine Chance. Sie erwarten aber von den Vereinten Nationen weiterhin ein rechtlich bindendes Abkommen, das für alle Beteiligten die gleichen Rahmenbedingungen und damit Investitionssicherheit bietet sowie Regelungen für Technologiekooperationen und den Schutz des geistigen Eigentums einschließt. Von den weltweiten Konjunkturprogrammen gehen wichtige Anreize für Investitionen in neue Energieinfrastrukturen aus. In grüne Infrastrukturprojekte sollen in den nächsten 19

20 KLIMAFORANRINGER SÆTTER GANG I GRØN VÆKST / KLIMAWANEL ALS TREIBER FÜR GRÜNES WACHSTUM MILJØTEKNIK, VERENSMARKESANELE OPELT EFTER OPRINELSE / WELTMARKTANTEILE VON UMWELTTECHNIK NACH HERKUNFT 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Kilde/Quelle: Umweltbundesamt teknologier stige til i alt over tre billioner euro årligt inden et er en stigning på mere end seks procent om året. Tyske virksomheder vil profitere mere heraf end gennemsnittet. Tyskland er med en andel på 16 pct. allerede i dag eksportverdensmester, når det drejer sig om miljøvenlige teknologier. Miljøteknik har potentiale til at blive Tysklands førende industri i det 21. århundrede. Og det skaber arbejdspladser: Ifølge Roland Berger vil antallet af arbejdspladser i greentech industrien i Tyskland fordobles fra de nuværende godt 1,1 mio. til over 2,2 mio. inden Fremgangen i de grønne teknologier kommer ikke, fordi de skåner miljøet, men fordi de i den grad bidrager til at nedbringe omkostningerne frem for alt fordi råstof- og energipriserne fortsat stiger. Allerede i dag kan mange investeringer i effektive teknologier betale sig alene på baggrund af de opnåede energibesparelser. a energiforbruget ifølge alle prognoser fortsat stiger, er det også klart at udledningen af drivhusgasser ikke kan nedbringes alene ved en optimering af de fossile teknologier. et vil kun være muligt, hvis de vedvarende energikilder udgør en stærkt stigende andel af energimængden. Prognoserne for med hvilken andel vind, sol, vand, biomasse eller jordvarme bidrager til det globale energiforbrug inden 2030 er flere gange opjusteret. Mens man i 2007 vurderede, at andelen af vind- og solenergi samt biomasse på verdensplan udgjorde 9 procent, går eksperterne i dag ud fra, at det er 17 procent. I anmark udgør vindenergien allerede i dag 20 procent af strømforsyningen. Navnlig på havet udbygges vindmølleparkerne massivt: en største offshore vindmøllepark Horns Rev 2 ud for vestkysten leverer det årlige strømforbrug til husstande. For fremtiden vil det være muligt at bygge på vanddybder på over 30 m. Hertil tester man i øjeblikket en flydende vindmølle, der kan forankres helt ned til en dybde på 700 m. ermed vil der åbne sig helt nye områder for vindenergien. Også ørkenstrøm projektet esertec er meget visionært. Her er der først og fremmest tale om at bygge termiske solkraftværker i Nordafrika, hvis strøm ikke kun anvendes på stedet, men som ved transmission af højspændingsjævnstrøm også skal leveres til Europa. Solartermi har den fordel, at der efter Jahren weltweit rund 430 Milliarden Euro fließen. Laut Roland Berger soll der Weltmarkt für umweltfreundliche Technologien bis zum Jahr 2020 insgesamt auf jährlich über drei Billionen Euro wachsen. as ist eine Steigerung von mehr als sechs Prozent pro Jahr. eutsche Unternehmen werden davon überdurchschnittlich profitieren. Schon heute ist eutschland mit 16 Prozent Anteil Exportweltmeister bei umweltfreundlichen Technologien. Umwelttechnik hat das Potenzial, zur wichtigsten deutschen Leitindustrie des 21. Jahrhunderts zu werden. Und sie schafft Arbeitsplätze: Bis 2020 wird sich laut Roland Berger die Zahl der Jobs in der Greentech-Industrie in eutschland von jetzt gut 1,1 Millionen auf über 2,2 Millionen verdoppeln. er Schub für die grünen Technologien kommt nicht daher, weil sie die Umwelt schonen, sondern weil sie erheblich Kosten sparen vor allem angesichts weiter steigender Rohstoff- und Energiepreise. Schon heute rechnen sich viele Investitionen in Effizienztechnologien allein durch die erzielten Energieeinsparungen. a allen Prognosen zufolge der Energieverbrauch weiter ansteigt, ist auch klar, dass sich die Treibhausgas-Emissionen nicht alleine durch Optimierung der fossilen Technologien verringern lassen. ies wird nur möglich sein, wenn die Erneuerbaren Energien einen stark steigenden Anteil am Energiemix bekommen. ie Prognosen, zu welchem Anteil Wind, Sonne, Wasser, Biomasse oder Geothermie bis 2030 zum globalen Energiemix beitragen, wurden mehrfach nach oben korrigiert. Wurde der weltweite Anteil von Wind-, Sonnenenergie und Biomasse für das Jahr 2030 im Jahr 2007 noch auf neun Prozent geschätzt, gehen die Experten heute von 17 Prozent aus. In änemark macht Windenergie schon heute 20 Prozent der Stromversorgung aus. Besonders auf dem Meer werden Windparks massiv ausgebaut: er größte Offshore-Windpark Horns Rev 2 vor der Westküste liefert den Jahrsbedarf für Haushalte. Künftig wird es möglich sein, bei Meerestiefen von mehr als 30 Metern zu bauen. azu wird derzeit ein schwimmendes Windrad getestet, das bis zu einer Tiefe von 700 Metern verankert werden kann. amit werden völlig neue Gegenden für die Windenergie erschlossen. 20

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

2013 /2014 FOKUS SMART &GREEN ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

2013 /2014 FOKUS SMART &GREEN ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER 2013 /2014 ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER FOKUS Megatrends Gode fremtidsudsigter for Danmark og Tyskland Sustainable Cities København og Berlin

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DIN PARTNER PÅ DET TYSKE MARKED DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER IHR PARTNER IN DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK Vi bygger bro mellem

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Innovation Days in Munich Clean energy focus

Innovation Days in Munich Clean energy focus Innovation Days in Munich Clean energy focus Meet the Danish Minister for Science, Technology and Innovation, Helge Sander, and Bavaria s Minister for Science, Dr. Goppel, and learn more about the respective

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Velkommen hos HCS A/S

Velkommen hos HCS A/S Velkommen hos HCS A/S Om HCS A/S HCS A/S blev grundlagt I 1941. HCS A/S er 100% familieejet. HCS A/S er opdelt I 6 sektioner: Internationale Transporter Miljøentreprise Grusgrave Affaldssektionen Genbrugssektionen

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen medfører stigende huspriser

Femern Bælt forbindelsen medfører stigende huspriser DIREKT INFORMATION information OM om FEMERN femern BÆLT bælt REGIONEN regionen informationen INFORMATIONEN über ÜBER die DIE fehmarnbelt-region FEHMARNBELT-REGION nr. NR. 98. marts/märz DECEMBER 2010 2011

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 170 Offentligt. Velkommen til Berlin. Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 170 Offentligt. Velkommen til Berlin. Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 170 Offentligt Velkommen til Berlin Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 1 1. marts 2015 3 Lidt smil på læben Solskin to år i

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2013

Ausgabe / Udgave 01-2013 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2013 Artikel Seite / Side 9 Artikel Seite / Side 16 Artikel

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

Aktiviteter for små og mellemstore virksomheder i Femern Bælt regionen 2010-2013

Aktiviteter for små og mellemstore virksomheder i Femern Bælt regionen 2010-2013 Aktiviteter for små og mellemstore virksomheder i Femern Bælt regionen 2010-2013 Aktivitäten für kleine und mittelständische Unternehmen in der Fehmarnbelt-Region 2010-2013 BeltTrade Kompetenceudvikling

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Reduktion PROGRAM SMØREMIDLER INDUSTRI. Think GREEN. Produce GREEN.

Reduktion PROGRAM SMØREMIDLER INDUSTRI. Think GREEN. Produce GREEN. Reduktion PROGRAM SMØREMIDLER INDUSTRI PROGRAM SMØREMIDLER INDUSTRI SchMIERSToFFE SMØREMIDLER MED MIT OMTANKE Öl Olie ist er ein en treibender af drivkræfterne faktor der i verdensøkonomien. Weltwirtschaft.

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis.

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. 1923-2013 Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. For kun 8,- euro pr. måned får du Flensborg Avis hver lørdag og mandag. Interesseret? Alt fra sporten i grænselandet! Udfyld nedenstående kupon

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

2012 / 2013. FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen

2012 / 2013. FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen 2012 / 2013 Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer Årsmagasin Dansk-tysk Handelskammer FOKUS Design Sustainable design Design for en bedre verden? Virksomheder og design 12 cases fra Danmark og Tyskland

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER netværker. Vi er centrum for handlen og det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere