ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER"

Transkript

1 2010 JAHRESMAGAZIN ÅRSMAGASIN ANSK-TYSK HANELSKAMMER EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER anmark og Tyskland konkurrencedygtige naboer eutschland und änemark wettbewerbsfähige Nachbarn Grønne løsninger Jørgen Mads Clausen og Peter Löscher Grüne Lösungen Peter Löscher und Jørgen Mads Clausen Femern-Bælt Brian Mikkelsen og Rainer Brüderle Fehmarn-Belt Rainer Brüderle und Brian Mikkelsen Byer i fokus København og Hamborg Städte im Fokus Hamburg und Kopenhagen

2 Tysk for investorer Kom pe tenz netz werk* [kɔmpeˈtɛntsˈnɛtsvɛrk] * Kompetencenetværk Germany trade & Invest og de tyske udlandshandelskamre er eres globale netværk i forbindelse med opstart på det tyske marked. Gør brug af vores globale netværk og gratis serviceydelser: Markedsundersøgelse og konkurrenceanalyse Informationer om skatter, finansiering og juridiske spørgsmål Hjælp til opstart på det tyske marked og udvælgelse af domicil Assistance til projektmanagement Informationer om tysk udenrigshandel Alle informationer fra investorer behandles fortroligt. Nærmere oplysninger hos Germany Trade & Invest på

3 GRØNNE LØSNINGER! GRÜNE LÖSUNGEN! På klimatopmødet i København i december 2009 blev der ikke indgået nogen bindende aftale om nedbringelse af CO2-udledningen, og derefter fulgte den koldeste vinter i årtier. Klimaforandringerne er dog stadig et meget varmt emne. Lande, virksomheder og forbrugere bliver nødt til at arbejde sammen, hvis det skal lykkes at mindske CO2-udslippet betydeligt i dette århundrede. Samtidig vil verdensøkonomien fortsætte med at vokse, specielt i tærskellandene. Udfordringen består derfor i at holde den økonomiske vækst og CO2-udslippet adskilt. En løsning herpå vil bl.a. være at producere grøn energi og udnytte den mere effektivt i virksomheder og private husholdninger. Tyskland og anmark er begge langt fremme hvad angår vedvarende energikilder og energieffektivitet. Begge lande har gode chancer for at profitere af de verdensomspændende tiltag inden for klimabeskyttelse. en fælles styrke på dette område giver gode samarbejdsmuligheder. Et eksempel på supplerende kompetencer er elektromobilitet. Tyskland har stærke kompetencer inden for fremstilling af køretøjer og drivsystemer, hvorimod man i anmark er førende inden for integration af elektrokøretøjer i elnettet og derfor er et af de vigtigste testmarkeder for elektromobilitet. ansk-tysk Handelskammer ser det som sin opgave at støtte og fremme samarbejdet mellem danske og tyske virksomheder. Nærværende Årsmagasin, der er det første af sin slags, er et bidrag hertil. Til dagligt består vores arbejde mere konkret i at hjælpe virksomhederne med at komme i kontakt med hinanden. Vi opfordrer danske og tyske virksomheder til at bruge Handelskammeret som platform og ønsker Årsmagasinets læsere en god og udbytterig læsning. ie Klimakonferenz in Kopenhagen im ezember 2009 hat kein bindendes Abkommen für die Reduktion von CO 2 -Emissionen gebracht und der darauf folgende Winter war der kälteste in Jahrzehnten. er Megatrend Klimaschutz ist trotzdem intakt. Staaten, Unternehmen und Verbraucher werden gemeinsam daran arbeiten müssen, dass der Ausstoß von Kohlendioxid in diesem Jahrhundert deutlich sinkt. Gleichzeitig wird die Weltwirtschaft weiter wachsen, besonders stark in den Schwellenländern. ie Aufgabe besteht somit darin, Wirtschaftswachstum und Emissionen zu entkoppeln. ie Lösung besteht zu einem großen Teil darin, Energie zunehmend emissionsfrei zu erzeugen und sie in Haushalten und Unternehmen effizienter zu nutzen. eutschland und änemark sind sowohl bei erneuerbaren Energien als auch bei Energieeffizienz sehr stark. Beide Länder sind bestens positioniert, von weltweiten Maßnahmen zum Klimaschutz zu profitieren. ie gemeinsame Stärke auf dem Sektor bietet Möglichkeiten für Kooperationen. Ein Beispiel für sich ergänzende Kompetenzen ist dabei die Elektromobilität. Während in eutschland starke Kompetenzen bei Fahrzeugbau und Antrieb vorhanden sind, ist änemark führend bei der Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz und deswegen einer der wichtigsten Testmärkte für Elektromobilität. ie eutsch-änische Handelskammer macht es sich zur Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und dänischen Unternehmen zu unterstützen und zu fördern. as vorliegende erste Jahresmagazin der Handelskammer ist hierzu ein Baustein. In unserer täglichen Arbeit werden wir konkret und helfen den Unternehmen, zueinander zu finden. Wir laden deutsche und dänische Unternehmen ein, die Plattform der Handelskammer zu nutzen und wünschen den Lesern unseres Magazins eine gewinnbringende Lektüre. Jukka Pertola Bestyrelsesformand / ansk-tysk Handelskammer Adm. direktør / Siemens A/S Reiner Perau Adm. direktør / ansk-tysk Handelskammer Jukka Pertola Präsident / eutsch-änische Handelskammer Geschäftsführer / Siemens A/S Reiner Perau Geschäftsführer / eutsch-änische Handelskammer 3

4 INHOL INHALT Grønne løsninger 3 Grüne Lösungen 3 Indholdsfortegnelse 4 Inhaltsverzeichnis 4 anmark og Tyskland - konkurrencedygtige naboer 6 eutschland und änemark - wettbewerbsfähige Nachbarn 6 Svarkort 11 Antwortbogen 11 Bright Green anmark 13 Bright Green änemark 13 Klimaforandringer sætter gang i grøn vækst 19 Klimawandel als Treiber für grünes Wachstum 19 E-mobilitet i Tyskland 24 E-Mobilität in eutschland 25 anmark er et ønskeland for elbiler 26 änemark - Traumland für Elektroautos 27 B2B Renewable Energies 28 B2B Renewable Energies 28 Støtte til vedvarende energi i Tyskland Handel med CO2-kvoter as europäische System für den Handel mit Emissionsrechten und krediten ein gemeinsamer deutsch-dänischer Markt 35 Investering i vedvarende energi i Tyskland 34 Kopenhagen - Energie, Klima und Cleantech 37 København - energi, klima og cleantech Hamborg: Centrum for life science og vedvarende energi ie Fehmarn-Belt-Region: Ein neues Wachstumszentrum verbindet eutschland und änemark It is all about people Femern Bælt-Regionen: Et nyt vækstcentrum forbinder anmark og Tyskland 41 er Weg zurück zu Wachstum Stimmen der Mitglieder It is all about people 46 er dänische Markt - wir sind Ihr Partner 59 Veje til vækst 52 Veranstaltungen 2009 / Medlemmernes stemme 55 Veranstaltungen et tyske marked vi er din partner 56 Mitarbeiter 67 Arrangementer 2009 / Mitgliederverzeichnis 68 Arrangementer Medarbejdere 66 Medlemsfortegnelse 68 4

5 Ren fornøjelse. (Lej elbil hos Sixt. O gr CO2/km. Læs mere på 5

6 ANMARK OG TYSKLAN - KONKURRENCEYGTIGE NABOER EUTSCHLAN UN ÄNEMARK - WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN Reiner Perau ansk-tysk Handelskammer holder øje med den økonomiske udvikling i de to lande for erhvervslivet. På kort sigt observerer vi den konjunkturelle udvikling i anmark og Tyskland og orienterer vores medlemmer herom hver måned i nyhedsbrevet Members Update. På længere sigt observerer vi udviklingen i de to landes konkurrenceevne. Inden for otte kategorier beskriver vi de væsentligste indikatorer for Årsmagasinets læsere, som langfristet har betydning for, hvor konkurrencedygtige danske og tyske virksomheder er. ie eutsch-änische Handelskammer beobachtet an der Schnittstelle des bilateralen Handels für die Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern. Kurzfristig sehen wir auf die Konjunkturentwicklung in eutschland und änemark und berichten darüber monatlich unseren Mitgliedern im Newsletter Members Update. Langfristig beobachten wir die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit in beiden Ländern. In 8 Kategorien beschreiben wir für die Leser des Jahresmagazins wichtige Indikatoren, die langfristig mitbestimmen, wie konkurrenzfähig die Unternehmen in eutschland und änemark sind. Reiner Perau Adm. direktør ansk-tysk Handelskammer / Geschäftsführer eutsch-änische Handelskammer VÆKST ansk økonomi er faldet med 6 pct. i kriseårene 2008/09. For 2010 forudsiges et mindre opsving. Prognoserne for den tyske økonomi minus 5 pct. i 2009 er lidt lysere. WACHSTUM änemarks Wirtschaft ist im Zuge der Krise 2008/09 um 6 Prozent geschrumpft stehen die Zeichen auf einen schwachen Aufschwung. ie Prognosen für die deutsche Wirtschaft 2009 um 5 Prozent geschrumpft sind günstiger. ØKONOMISK VÆKST / WIRTSCHAFTSWACHSTUM / % E K * *Prognose IHK (E) & ansk Erhverv (K) Kilde/Quelle: Finansministeriet & BMWi 6

7 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN ENHESLØNOMKOSTNINGER Lønningerne er i anmark i de seneste år steget mere end EU-gennemsnittet, hvilket har medført en vedvarende stigning i enhedslønomkostningerne. En mere moderat lønpolitik i Tyskland har bevirket, at de tilsvarende tyske lønomkostninger ligger under gennemsnittet. LOHNSTÜCKKOSTEN änemarks Lohnsteigerungen lagen in den letzten Jahren stets über dem EU-urchschnitt, so dass sich die Lohnstückkosten kontinuierlich erhöht haben. In eutschland führten moderate Lohnabschlüsse zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der entsprechenden Stückkosten. UVIKLING I ENHESLØNOMKOSTNINGER / ENTWICKLUNG ER LOHNSTÜCKKOSTEN / Index 1999 = Q3.09 K EU E Kilde/Quelle: Eurostat OPSPARINGSKVOTE Privatforbruget har længe været drivkraften bag væksten i dansk økonomi. a krisen startede, trådte forbrugerne for alvor på bremsen. I Tyskland er både opsparingskvoten og forbruget forblevet stabile. SPARQUOTE as Wachstum der dänischen Wirtschaft wurde lange vom Konsum getrieben. Mit Beginn der Krise traten die Konsumenten auf die Bremse. In eutschland blieben Sparquote und Verbrauch stabil. BRUTTOOPSARINGSKVOTE (PRIVATE HUSHOLNINGER) / SPARQUOTE (PRIVATE HAUSHALTE ) / % E K Kilde/Quelle: Økonomisk Redegørelse ec 09 (K) / estatis 2010 (E) 7

8 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN LEIGHE Arbejdsløsheden i anmark lå på et lavpunkt i midten af a krisen satte ind, begyndte ledigheden at stige voldsomt. et mindre fleksible arbejdsmarked i Tyskland har i samme tidsrum været relativt stabilt. ARBEITSLOSIGKEIT ie Arbeitslosigkeit erreichte in änemark zur Jahresmitte 2008 einen Tiefstand. Mit Beginn der Krise steigt die Arbeitslosigkeit stark an. er weniger flexible Arbeitsmarkt in eutschland bleibt relativ stabil. ARBEJSLØSHE / ARBEITSLOSIGKEIT / % * Februar E 4 K * Kilde/Quelle: Eurostat 02/2010 HANEL Tyskland har siden 2002 haft overskud på handelsbalancen i forhold til anmark. I kriseåret 2009 faldt den bilaterale handel med mere end en femtedel. For 2010 forudser ansk- Tysk Handelskammer en stigning på 10 procent. HANEL Seit 2002 hat eutschland Überschüsse im Handel mit änemark. Im Krisenjahr 2009 ging der bilaterale Handel um ein Fünftel zurück. Für 2010 erwartet die eutsch-änische Handelskammer einen Anstieg um 10 Prozent. ANSK - TYSK HANEL / EUTSCH - ÄNISCHER HANEL / I mia. KK / In Mdr. KK E K * 11* * Prognose ansk-tysk Handelskammer / Prognose eutsch-änische Handelskammer 8

9 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN KONKURRENCEEVNE I World Economic Forums ranking af konkurrenceevnen ligger anmark og Tyskland på hhv. 5. og 7. pladsen. anmarks styrke ligger især inden for arbejdsmarked, institutioner og uddannelse. Tysklands stærke sider er markedsstørrelse, infrastruktur og innovation. WETTBEWERBSFÄHIGKEIT Im Ranking des Word Economic Forum belegen änemark und eutschland die Plätze 5 und 7 in puncto Wettbewerbsfähigkeit. eutschland punktet mit Marktgröße, Infrastruktur und Innovation. änemark ist besonders stark bei Arbeitsmarkt, Institutionen und Ausbildung. KONKURRENCEEVNE / WETTBEWERBSFÄHIGKEIT / * Højeste Score 7 / Höchstbewertung GCI * GCI * INNOVATION I det årlige innovationsindeks for de 17 største industrinationer lå anmark i 2009 på en 5. plads. anmarks styrke ligger især inden for områderne uddannelse, finansiering og infrastruktur. Tyskland lander på en 9. plads og scorer især point på netværk, innovationsorienteret efterspørgsel og realiseringen af innovationer på markedet. Indikatoren udarbejdes af det tyske institut for økonomisk forskning (IW). INNOVATION Im jährlichen Innovationsindex der 17 größten Industrienationen belegt änemark einen 5. Platz und sticht in den Bereichen Bildung, Finanzierung von Innovationen und Infrastruktur hervor. eutschland landet auf einem 9. Platz und kann vor allem in den Bereichen Vernetzung, innovationsfreundliche Nachfrage sowie bei der Umsetzung von Innovationen auf dem Markt punkten. er Indikator wird vom eutschen Institut für Wirtschaftsforschung erstellt. INNOVATIONSINIKATOR Kilde/Quelle: IW Berlin 9

10 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSSTARKE NACHBARN EKSPORTORIENTERING anmark og Tyskland hører til de største eksportnationer i verden målt på eksport per indbygger. EXPORTORIENTIERUNG änemark und eutschland gehören zu den exportstärksten Ländern der Welt, gemessen an den Exporten pro Kopf der Bevölkerung. EKSPORT PR. INBYGGER I / EXPORTE PRO EINWOHNER IN / E K EU Kilde/Quelle: Eurostat FAKTA OM ANSK-TYSK HANELSKAMMER Grundlagt: 1993 Medarbejdere: 22 Medlemmer: 350 danske og tyske virksomheder Medlemstilbud: arrangementer om aktuelle temaer, networking samt månedlige nyhedsbreve Members Update og News & Jobs. Serviceydelser: eksportrådgivning, skatterådgivning, oversættelser, event management, pr-service, messeservice medarbejderrekruttering, emballage- og miljøservice, juridisk rådgivning, momsregistrering samt momsrefusion. Bestyrelse: Jukka Pertola, bestyrelsesformand og adm. direktør for Siemens A/S; Kim Boyter, næstformand og adm. direktør for Pressalit Group A/S; r. Jürgen Heyer, Frankonia Eurobau AG; Svend Erik Hovmand, formand Fonden Femern Belt evelopment og forh. minister; Udo Hansen, adm. direktør for Håndværkskammeret Slesvig-Holsten; Prof. r. Bernd Rohwer, Industri- og Handelskammer Lübeck; Henrik Isaksen, bestyrelsesformand i Sixt A/S; Reiner Perau, adm. direktør ansk-tysk Handelskammer Læs mere på FAKTEN ÜBER IE EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER Gründung: 1993 Mitarbeiter: 22 Mitglieder: 350 deutsche und dänische Unternehmen Mitgliederangebot: Veranstaltungen zu aktuellen Themen, Networking, monatliche Rundbriefe Members Update und News & Jobs. ienstleistungen: Exportberatung, Steuerberatung, Fiskalvertretung, Mehrwertsteuerrückerstattung, Event Management Buchhaltung / Personalverwaltung, Personalsuche, PR-Service, Übersetzungen, Vorstand: Jukka Pertola, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Siemens A/S; Kim Boyter, stellv. Vorsitzender und Geschäftsführer Pressalit Group A/S; r. Jürgen Heyer, Frankonia Eurobau AG; Svend-Erik Hovmand, Vorsitzender Fonden Femern Belt evelopment und Minister a..; Udo Hansen, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Prof. r. Bernd Rohwer, Industrie- und Handelskammer Lübeck; Henrik Isaksen, Aufsichtsratsvorsitzender Sixt A/S; Reiner Perau, Geschäftsführer eutsch-änische Handelskammer Weitere Informationen unter 10

11 VIL U VIE MERE OM ANSK-TYSK HANELSKAMMER? Ja, tak. Jeg vil gerne ringes op og høre mere om Handelskammerets arbejde og medlemskab. Jeg vil gerne modtage Handelskammerets medlemsnyhedsbrev Members Update gratis i 3 måneder. Members Update holder mig opdateret om det tyske marked: Juridiske forhold, skat, udviklingen i dansk-tysk samhandel m. v. Jeg vil gerne inviteres til Handelskammerets medlemsarrangementer. Jeg er interesseret i jeres publikation Brugsanvisning til det tyske marked. Send mig venligst yderligere information. Kontaktinformationer Virksomhed / Organisation Adresse Postnr. / By Telefon Kontaktperson Svarkortet sendes pr. fax til eller pr. til Bodil Petersen. u er også velkommen til at kontakte Bodil telefonisk på eller se WOLLEN SIE MEHR WISSEN ÜBER IE EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER? Ja, gerne. Ich will mehr erfahren über die Arbeit der Handelskammer und die Mitgliedschaft. Rufen Sie mich bitte an. Ich will gerne den Mitgliedernewsletter Members Update 3 Monate gratis beziehen. Members Update hält auf dem Laufenden über den dänischen Markt: Recht, Steuern, deutsch-dänischer Handel usw. Ich will gerne an Mitgliederveranstaltungen der Handelskammer teilnehmen. Nehmen Sie mich bitte in den Einladungsverteiler auf. Kontaktinformationen Unternehmen / Organisation Adresse PLZ / Stadt Telefon Ansprechspartner en Antwortbogen bitte per Fax an oder per an Frau Bodil Petersen senden. Sie können Frau Petersen auch telefonisch unter erreichen oder sich auf informieren. 11

12 Is it only grass that makes a city green? With sustainable infrastructure solutions, Siemens helps big cities become even greener. Ask any big city resident how to improve everyday life and you ll hear plenty of ideas: cleener air, purer water, better public transport, crime-free streets, reliable energy supply, affordable and efficient healthcare. Our answer: an extensive range of innovatiove products and solutions that help to make city life a greener, healthier and a more enjoyable experience. siemens.com/answers 12

13 BRIGHT GREEN ANMARK BRIGHT GREEN ÄNEMARK Af Jørgen Mads Clausen / Bestyrelsesformand, I Energibranchen / Bestyrelsesformand, anfoss A/S Jørgen Mads Clausen / Vorsitzender des Verbandes der änischen Energieunternehmen / Vorsitzender des Aufsichtsrats der anfoss A/S Som vært for det nyligt afholdte FN-klimatopmøde i København i december sidste år, var anmark og danske virksomheder direkte vidne til, hvordan den internationale interesse for ren energiteknologi vandt stadig større indpas. Virksomheder og beslutningstagere fra alle verdenshjørner kom for at se og lære mere om danske klimavenlige løsninger. Til trods for topmødets uklare politiske resultat mærker vi fortsat en overvældende interesse for rene energiløsninger. Historien om anmark som Bright Green nation er stadig en værdifuld inspiration, som andre kan følge. Hvad er den danske Bright Green historie? Be bright and be green! et er essensen i vores filosofi. et er Bright Green at anvende energi på den mest effektive måde og det er Bright Green at udnytte rene energiteknologier, som allerede i dag eksisterer og virker. et er afgørende at have en samlet strategi for at imødegå klimaændringer, fokus på virksomhedernes konkurrenceevne og bedre energisikkerhed, som tilsammen bidrager til at skabe grøn vækst og beskæftigelse. Faktisk er det den eneste vej fremad. Als Gastgeber des VN-Klimagipfels in Kopenhagen im ezember letzten Jahres haben änemark und dänische Unternehmen aus nächster Nähe erfahren, wie das internationale Interesse für saubere Energietechnologien weiter gestiegen ist. Entscheider aus der ganzen Welt sind gekommen, um etwas über umweltfreundliche dänische Lösungen zu erfahren. Trotz des unklaren politischen Ausgangs sehen wir Kontinuität, was das hohe Interesse für saubere Energielösungen angeht. Und die Geschichte änemarks ist immer noch eine wichtige Inspirationsquelle für andere. Was ist die dänische Bright Green Story? Be bright and be green! as ist die Essenz unserer Philosophie. Es ist bright green, Energie so effizient wie möglich zu nutzen und es ist bright green, die sauberen Technologien anzuwenden, über die wir heute verfügen. Es ist entscheidend, dass wir eine Gesamtstrategie für Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und höhere Energiesicherheit entwickeln. So wird nachhaltiges grünes Wachstum und Beschäftigung gefördert. Tatsächlich ist es der einzige Weg, der uns voranbringt. anmark har succesfuldt afkoblet økonomisk vækst fra energiforbrug og CO2-udledning i anmark änemark hat erfolgreich Wirtschaftswachstum von Energieverbrauch und CO2-Emissionen entkoppelt BNP, ENERGIFORBRUG OG CO 2-ULENING I ANMARK / BIP, ENERGIEVERBRAUCH UN CO2-EMISSIONEN ÄNEMARKS Index 1990 = Brutto energiforbrug Bruttoenergieverbrauch CO 2 -udledning CO 2-Emissionen BNP, 2000 priser BIP, 2000 Preise Kilde: anmarks Statistik og Energistyrelsen Quelle: Statistics enmark, anish Energy Agency

14 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK Foto: anfoss A/S Jørgen Mads Clausen For at indfri grøn vækst potentialet har vi globalt set brug for dedikerede og sammenhængende strategier, der beskæftiger sig med energiproduktion, CO2-reduktion og effektivt energiforbrug. I modsætning til mange andre lande er arbejdet med sådanne integrerede strategier ikke noget nyt i anmark. I mere end 30 år har vi systematisk forbedret måden vi producerer og anvender energi på, mens vi samtidigt har formået at skabe historisk høj økonomisk vækst. anske virksomheder har udviklet banebrydende løsninger, der bidrager til denne forvandling, og som konsekvens heraf rangerer anmark nu blandt de rigeste og mest energieffektive økonomier i verden. Stort potentiale for den grønne industri Meget tidligt begyndte danske virksomheder at udvikle en bred vifte af rene og energisparende produkter og processer. På grund af denne tidlige indsats er danske virksomheder i dag blandt verdens førende inden for udvikling og markedsføring af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Resten af verden kigger i stadig stigende grad på løsninger fra danske udviklere af energiteknologi. Vores statistikker viser, at eksporten af energiteknologi og udstyr er steget med 120 procent siden Til sammenligning er den totale danske vareeksport steget 20 procent. Eksporten har en værdi på EUR 7,8 mia. og udgjorde tæt på 12 procent af den samlede eksport i et er en væsentlig indikator på, at klimateknologier er en vigtig erhvervsmæssig højborg i anmark. anske energiteknologier eksporteres til hele verden, men Europa er sammen med USA vores stærkeste handelspartner. Faktisk er Tyskland den største individuelle aftager med en andel svarende i værdi til EUR 1,2 mia. i Um das Potential des grünen Wachstums zu erreichen, brauchen wir eine ernsthafte und kohärente Strategie für Energieerzeugung, CO2-Minderung und effizienten Verbrauch von Energie. Im Unterschied zu anderen Ländern ist das Arbeiten mit solchen integrierten Strategien nicht neu für änemark. Über 30 Jahre haben wir systematisch unsere Verfahren für die Erzeugung und Nutzung von Energie verbessert und zur selben Zeit nie da gewesenes Wirtschaftswachstum erlebt. änische Unternehmen haben Spitzenlösungen entwickelt und damit die Transformation unterstützt. Als Folge ist änemark nun eines der reichsten und energieeffizientesten Länder der Welt. Riesenpotential für die grüne Industrie Sehr früh haben dänische Unternehmen begonnen, eine breite Palette von Energiesparinnovationen und inititativen zu entwickeln sowie Produkte und Prozesse zu überarbeiten. urch diese Bemühungen sind dänische Unternehmen heute weltspitze bei Entwicklung und Vermarktung von Energieeffizienz-Lösungen und erneuerbaren Energien. er Rest der Welt nimmt davon Notiz. ie Statistiken zeigen, dass Exporte von Energietechnologien und ausrüstung seit 2000 um 120 Prozent gestiegen ist. Im Vergleich stiegt der gesamte dänische Warenexport um 20 Prozent. er Export hatte einen Wert von 7,8 Milliarden Euro und machte damit 12 Prozent der Gesamtexporte für 2009 aus. Klimatechnologie ist damit eine Hochburg für die dänische Wirtschaft geworden. änische Energietechnologien werden weltweit exportiert. Europa bleibt jedoch einer der stärksten Handelspartner zusammen mit den USA. eutschland ist der größte Kunde mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro (2009). 14

15 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK anmark er det ledende eksportland i EU inden for energiteknologi änemark ist der führende Exporteur von Energietechnologien in der EU VÆKST I EKSPORTANEL / WACHSTUM ES EXPORTANTEILS Indhenter / Holt ein Vækst i exportandel / Wachstum des Exportanteils Går fremad / Geht voran 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% % af total eksport / % des Gesamtexportes -1.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Falder bagud / Fällt zurück Mister momentum / Verliert Momentum Ren, effektiv og smart energi anmark er kommet godt fra start i udviklingen af vedvarende og pålidelige teknologier og systemer, men vi er stadig meget langt fra mål. I de kommende år står vi, sammen med Tyskland og de andre EU-lande, nemlig overfor udfordringen at indfri ambitiøse mål for vedvarende energiproduktion, CO2-reduktioner og højere energieffektivitet. I dag produceres 17 procent af anmarks energiforbrug af vedvarende energikilder, primært biomasse og vind, men også sol og geotermi. enne andel forventes at stige til minimum 30 procent i Kigger vi alene på produktionen af elektricitet er det bemærkelsesværdigt, at mere end 28 procent stammer fra vedvarende kilder. Saubere, effiziente und smarte Energie änemark ist weit gekommen bei der Entwicklung nachhaltiger und verlässlicher Technologien und Systeme. Aber wir sind noch weit vom Ziel entfernt. In den kommenden Jahren haben wir zusammen mit eutschland und den anderen EU-Ländern die Herausforderung, ehrgeizige CO2-Ziele zu erreichen für erneuerbare Energien, CO2-Verminderung und höhere Energieeffizienz. erzeit werden 17 Prozent des dänischen Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt, vorrangig aus Biomasse und Wind, und zu einem geringeren Maß aus Sonne, geothermischen Quellen und Wasserkraft. er Anteil wird auf mindestens 30 Prozent bis 2020 steigen. er Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der Strom- Tyskland er den største aftager af dansk energiteknologi / eutschland ist der größte Kunde für dänische Energietechnologie STØRSTE AFTAGERE AF ANSK ENERGITEKNOLOGI / GRÖSSTER ABNEHMER ÄNISCHER ENERGIETECHNOLOGIE 15% 13% 10% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 15 % 13 % 10 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 15

16 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK Vindenergi bidrager med næsten 19 procent, hvilket er den højeste procentsats i Europa. Hvad angår energieffektivitet står anmark i en lignende stærk position, hvor vi indtager en tredje plads i Europa, kun overgået af Schweiz og Irland. Energieffektivitet er nøglen til at sikre, at overgangen til et grønnere samfund kan sikres så omkosteffektivt som overhovedet muligt. Vi skal derfor hele tiden arbejde på at optimere vores energiforbrug. Større end Internettet Men introduktionen af stadig flere og mere vedvarende og energieffektive teknologier i vores energisystem skabes nye tekniske og administrative udfordringer. Udfordringer, som er fuldstændig afgørende for at gøre den grønne omstilling af samfundet mulig. Vi skal omstrukturere hele vores energisystem til et smartere, mere intelligent system, der kan håndtere den større mængde energi, der kommer fra vind, sol, osv. isse teknologier producerer bogstaveligt talt energi som vinden blæser og som solen skinner. et vil betyde en markant stigning i decentraliseringen af energiproduktionen og de nye lagringssystemer, hvilket fører til grundlæggende ændringer i hele elnettets infrastruktur. Vi skal gøre vores energisystem i stand til at håndtere det. anmark er allerede kommet langt i indpasningen af større mængder vind og anden vedvarende energi i vores energierzeugung ist sogar noch höher und liegt bei mehr als 28 Prozent. Windenergie trägt dabei mit 19 Prozent der höchste Anteil in Europa - zur Gesamtmenge bei. In Sachen Energieeffizienz hat änemark eine ähnlich starke Position. Wir sind, was die Energieeffizienz unserer Volkswirtschaft angeht, die Nummer 3 in Europa. Nur die Schweiz und Irland sind energieeffizienter als änemark. Energieeffizienz ist der Schlüssel, um den Übergang zu einer Wirtschaft mit niedrigen CO2-Emissionen so kosteneffektiv wie möglich zu gestalten. Wir müssen fortfahren mit unseren Bemühungen, unseren Energieeinsatz zu optimieren. Größer als das Internet as Wachstum des Anteils der erneuerbaren Energie und die Einführung von energieeffizienten Technologien in unser Energieangebot bringt uns technische Herausforderungen. Auf sie die richtigen Antworten zu finden, ist entscheidend für den Übergang zu einer CO2-armen Welt. Wir müssen unser gesamtes Energiesystem zu einem smarteren, intelligenteren System ausbauen, das viele dezentrale Energiequellen aus Wind, Solar, Wasser etc. managen kann. ie Technologien generieren Energien buchstäblich wie der Wind weht und die Sonne scheint. ies bedeutet einen drastischen Anstieg an dezentralisierter Energieerzeugung und speicherung und damit fundamentale Änderungen in der Infrastruktur unserer Stromnetze. Unsere Energiesysteme müssen in der Lage sein, dies zu managen. 16

17 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK forsyning. For eksempel udgør vedvarende energikilder tæt på 30 procent af den elektricitet, der i dag produceres. et forventes, at vindenergi alene vil udgøre 50 procent af danskernes elektricitetsforbrug i enne udfordring kræver ikke kun betydelige ændringer i energisystemets infrastruktur, men også udviklingen af fleksibilitet i systemet ved brug af intelligente løsninger. Intelligens og fleksibilitet er simpelthen betingelserne for fremtidig reduktion af CO2-udledninger og forbedring af energieffektiviteten. Selvom anmark indtager en topplacering, når det drejer sig om energiteknologier, har vi ikke råd til at hvile på laurbærrene. anmark skal vise, at vi er i stand til at fastholde vores placering, selvom stadig flere lande har sat tryk på udviklingen af fremtidens teknologier. Tidligere tiders succes er ikke nok, hvis vi stadig vil bevare vores styrkeposition i fremtiden. en danske energibranche er derfor fast besluttet på, at anmark fortsat skal være det vigtigste internationale sted for innovation og udvikling af klimaløsninger. Lige nu ser vi, at store lande såsom USA og Kina satser tungt på at høste det enorme politiske og økonomiske potentiale, der eksisterer inden for grøn udvikling. Og de har set helt rigtigt. et er nemlig en stor opgave, men samtidig også en kæmpe forretningsmulighed. Ethvert land i verden står i de kommende år overfor de samme udfordringer med grøn omstilling som os. Hvem der end kommer op med de bedste løsninger sidder med nøglen til et forretningseventyr, som potentielt kan være større end Internettet. Schon jetzt ist änemark weit fortgeschritten dabei, große Mengen an Windenergie und anderen erneuerbaren Energien aufzunehmen. Für die Zukunft werden wir jedoch ein weiter dezentralisiertes und intelligenteres System entwickeln. So stehen erneuerbare Energiequellen für rund 17 Prozent des gesamten dänischen Energieverbrauchs und fast 30 Prozent der generierten Elektrizität werden die Erneuerbaren mindestens 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs decken. Windkraft alleine wird über 50 Prozent des Stromverbrauchs decken. Hierfür werden nicht nur signifikante Änderungen in der Energieinfrastruktur notwendig sein, sondern auch Flexibilität innerhalb des Systems durch intelligente Lösungen. Intelligenz und Flexibilität sind notwendige Vorbedingungen, um CO2-Emissionen zu senken und Energieeffizienz zu verbessern. Auch wenn änemark führend ist bei Energietechnologien, so können wir uns doch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir an der Spitze bleiben können, wenn auch andere Länder auf die Entwicklung dieser Technologien setzen. Was wir in der Vergangenheit erreicht haben, zählt nicht für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft. ie dänische Energiewirtschaft ist entschlossen, dass änemark der wichtigste internationale Standort für Antworten auf den Klimawandel bleibt. Zur Zeit sehen wir, dass große Länder wie die USA und China das enorme politische und wirtschaftliche Potenzial grüner Technologien entdecken. Und sie haben Recht. Es gibt eine Riesenaufgabe zu lösen. ie Möglichkeiten für Geschäfte sind ebenso groß. Alle Länder haben dieselben Herausforderungen zu bestehen. Wer die besten Lösungen entwickelt, hat den Schlüssel zu Geschäften, die mehr Potenzial haben als das Internet. Wir können es uns nicht leisten, nicht dabei zu sein. Vi har simpelthen ikke råd til at forspilde vores chance. 17

18 Von Kopenhagen nach Hamburg und Berlin direkt, bequem und günstig im ICE! Fra København til Hamburg og Berlin direkte, behageligt og fordelagtigt med ICE-tog! Zum Termin, zur Messe oder zur Konferenz die Bahn bringt Sie nach und durch eutschland. Besonders bequem für Sie, wenn Sie die Reise zeit sinnvoll nutzen möchten: Steckdosen für Laptops und in der 1. Klasse Service am Platz. Besonders günstig für Sie: Veranstaltungstickets zu Messen und bahn.corporate, das Firmenkundenprogramm der B mit vielen attraktiven Vorteilen. Mehr Informationen unter Besonders gut für die Umwelt: CO 2 -freies Reisen für Firmenkunden! Infos dazu unter ie Bahn macht mobil. Hvad enten du skal til møde, messe eller konference så sørger eutsche Bahn for din transport til og i Tyskland. et er især praktisk, at du kan bruge rejsetiden fornuftigt stikkontakter til bærbare computere og service på din plads på 1. klasse. Særlige fordele for dig er billetter til messer og bahn.corporate, B s erhvervskundeprogram med mange attraktive tilbud. Yderligere oplysninger på Særlig miljøgevinst erhvervskunder rejser CO 2 -frit! Nærmere information på We get you moving. In Kooperation mit: 18

19 KLIMAFORANRINGER SÆTTER GANG I GRØN VÆKST KLIMAWANEL ALS TREIBER FÜR GRÜNES WACHSTUM Peter Löscher Adm. direktør for Siemens AG og indtil maj 2010 formand for BI s initiativ Wirtschaft für Klimaschutz Vorstandsvorsitzender Siemens AG und bis Mai 2010 Vorsitzender der BI- Initiative Wirtschaft für Klimaschutz et tyske industriforbund BI s initiativ Wirtschaft für Klimaschutz er en sammenslutning af de førende tyske virksomheder og brancheorganisationer. Formålet er at få sat udviklingen og anvendelsen af klimavenlige teknologier på den politiske dagsorden såvel nationalt som internationalt. eltagerne arbejder for at der indgås en bindende international klimaaftale for perioden efter 2012 og udvikler økonomiske løsningsmodeller for en effektiv klimabeskyttelse på verdensplan. ie BI-Initiative Wirtschaft für Klimaschutz ist ein Zusammenschluss führender deutscher Unternehmen und Verbände aller Branchen. Ihr Ziel ist es, die Förderung der Entwicklung und des weltweiten Einsatzes klimaschonender Technologien in den Fokus nationaler und internationaler Klimapolitik zu rücken. ie Initiative setzt sich für ein verbindliches internationales Klimaabkommen für die Zeit nach 2012 ein und entwickelt ökonomische Lösungsansätze für effizienten Klimaschutz weltweit. Selvom der endnu ikke er fastlagt klare betingelser for hvilke midler, det internationale samfund skal anvende for at beskytte klimaet, er de fleste lande og virksomheder bevidste om, at der her er tale om en af de største udfordringer, vi nogensinde har stået over for. et drejer sig om intet mindre end en omorganisering af væsentlige elementer i vores samfund. Vi bliver nødt til helt at ændre vores anvendelse af ressourcerne og hele energisystemet. en verdensomspændende økonomiske krise har, når det kommer til stykket, vist hvor vigtig bæredygtighed er. Klimatopmødet i København gav ikke det ønskede resultat. Alligevel må man betragte det som en succes, at temaet nu har den største bevågenhed blandt politikerne: eltagerne på konferencen har trods alt sat sig det mål at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til ca. to grader. et betyder at CO2-udslippet skal halveres inden 2050 set i forhold til Store investeringer i energiforsyning, energieffektivitet og infrastruktur vil derfor være nødvendige og vil samtidig være en vækstmotor på lang sigt. Tysk industri har for længst fået øje på denne chance og går forrest på mange områder. er er jo ingen alternativer: Uden større begrænsninger i livskvaliteten kan vi kun imødegå klimaforandringerne effektivt med tekniske løsninger. Og de fleste virksomheder ser ikke en beskyttelse af klimaet som en trussel, men som en chance. e forventer dog fortsat af FN at der indgås en retligt bindende aftale, der giver alle deltagere de samme rammebetingelser og dermed investeringssikkerhed samt indeholder regler for teknologisamarbejde og beskyttelse af ophavsret. Konjunkturprogrammer i hele verden er i væsentlig grad med til at sætte gang i investeringer i nye energiinfrastrukturer. I de kommende år skal der på verdensplan investeres ca. 430 mia. euro i grønne infrastrukturprojekter. Ifølge Tysklands største konsulentfirma, Roland Berger, skal verdensmarkedet for miljøvenlige Auch wenn es noch keine klaren Rahmenbedingungen für das weitere Vorgehen der internationalen Gemeinschaft beim Klimaschutz gibt, ist den meisten Ländern und Unternehmen bewusst, dass es sich hier um eine der größten Herausforderungen handelt, der die Menschheit je gegenüberstand. Es geht um nicht weniger, als wesentliche Elemente unserer Volkswirtschaften umzubauen und neu zu ordnen. Wir müssen den Umgang mit Ressourcen und das gesamte Energiesystem auf eine neue Grundlage stellen. ie Weltwirtschaftskrise hat schließlich aufgezeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. er Klimagipfel von Kopenhagen brachte nicht das gewünschte Ergebnis. ennoch ist es als Erfolg zu werten, dass das Thema jetzt die höchste Aufmerksamkeit der Politik genießt: Immerhin hat die Klimakonferenz das Ziel anerkannt, die Erhöhung der globalen urchschnittstemperatur auf etwa zwei Grad zu beschränken. as bedeutet, dass die weltweiten CO2-Emissionen bis 2050 gegenüber 1990 halbiert werden müssen. amit sind gewaltige Investitionen in Energieversorgung, Energieeffizienz und Infrastruktur notwendig. Zugleich wird das ein langfristiger Wachstumsmotor. ie deutsche Industrie hat diese Chance längst erkannt und geht in vielen Bereichen voran. Es gibt ja keine Alternative. Ohne größere Einschränkungen der Lebensqualität können wir den Klimawandel nur mit technischen Lösungen wirksam bekämpfen. Und die meisten Unternehmen sehen im Klimaschutz keine Bedrohung, sondern eine Chance. Sie erwarten aber von den Vereinten Nationen weiterhin ein rechtlich bindendes Abkommen, das für alle Beteiligten die gleichen Rahmenbedingungen und damit Investitionssicherheit bietet sowie Regelungen für Technologiekooperationen und den Schutz des geistigen Eigentums einschließt. Von den weltweiten Konjunkturprogrammen gehen wichtige Anreize für Investitionen in neue Energieinfrastrukturen aus. In grüne Infrastrukturprojekte sollen in den nächsten 19

20 KLIMAFORANRINGER SÆTTER GANG I GRØN VÆKST / KLIMAWANEL ALS TREIBER FÜR GRÜNES WACHSTUM MILJØTEKNIK, VERENSMARKESANELE OPELT EFTER OPRINELSE / WELTMARKTANTEILE VON UMWELTTECHNIK NACH HERKUNFT 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Kilde/Quelle: Umweltbundesamt teknologier stige til i alt over tre billioner euro årligt inden et er en stigning på mere end seks procent om året. Tyske virksomheder vil profitere mere heraf end gennemsnittet. Tyskland er med en andel på 16 pct. allerede i dag eksportverdensmester, når det drejer sig om miljøvenlige teknologier. Miljøteknik har potentiale til at blive Tysklands førende industri i det 21. århundrede. Og det skaber arbejdspladser: Ifølge Roland Berger vil antallet af arbejdspladser i greentech industrien i Tyskland fordobles fra de nuværende godt 1,1 mio. til over 2,2 mio. inden Fremgangen i de grønne teknologier kommer ikke, fordi de skåner miljøet, men fordi de i den grad bidrager til at nedbringe omkostningerne frem for alt fordi råstof- og energipriserne fortsat stiger. Allerede i dag kan mange investeringer i effektive teknologier betale sig alene på baggrund af de opnåede energibesparelser. a energiforbruget ifølge alle prognoser fortsat stiger, er det også klart at udledningen af drivhusgasser ikke kan nedbringes alene ved en optimering af de fossile teknologier. et vil kun være muligt, hvis de vedvarende energikilder udgør en stærkt stigende andel af energimængden. Prognoserne for med hvilken andel vind, sol, vand, biomasse eller jordvarme bidrager til det globale energiforbrug inden 2030 er flere gange opjusteret. Mens man i 2007 vurderede, at andelen af vind- og solenergi samt biomasse på verdensplan udgjorde 9 procent, går eksperterne i dag ud fra, at det er 17 procent. I anmark udgør vindenergien allerede i dag 20 procent af strømforsyningen. Navnlig på havet udbygges vindmølleparkerne massivt: en største offshore vindmøllepark Horns Rev 2 ud for vestkysten leverer det årlige strømforbrug til husstande. For fremtiden vil det være muligt at bygge på vanddybder på over 30 m. Hertil tester man i øjeblikket en flydende vindmølle, der kan forankres helt ned til en dybde på 700 m. ermed vil der åbne sig helt nye områder for vindenergien. Også ørkenstrøm projektet esertec er meget visionært. Her er der først og fremmest tale om at bygge termiske solkraftværker i Nordafrika, hvis strøm ikke kun anvendes på stedet, men som ved transmission af højspændingsjævnstrøm også skal leveres til Europa. Solartermi har den fordel, at der efter Jahren weltweit rund 430 Milliarden Euro fließen. Laut Roland Berger soll der Weltmarkt für umweltfreundliche Technologien bis zum Jahr 2020 insgesamt auf jährlich über drei Billionen Euro wachsen. as ist eine Steigerung von mehr als sechs Prozent pro Jahr. eutsche Unternehmen werden davon überdurchschnittlich profitieren. Schon heute ist eutschland mit 16 Prozent Anteil Exportweltmeister bei umweltfreundlichen Technologien. Umwelttechnik hat das Potenzial, zur wichtigsten deutschen Leitindustrie des 21. Jahrhunderts zu werden. Und sie schafft Arbeitsplätze: Bis 2020 wird sich laut Roland Berger die Zahl der Jobs in der Greentech-Industrie in eutschland von jetzt gut 1,1 Millionen auf über 2,2 Millionen verdoppeln. er Schub für die grünen Technologien kommt nicht daher, weil sie die Umwelt schonen, sondern weil sie erheblich Kosten sparen vor allem angesichts weiter steigender Rohstoff- und Energiepreise. Schon heute rechnen sich viele Investitionen in Effizienztechnologien allein durch die erzielten Energieeinsparungen. a allen Prognosen zufolge der Energieverbrauch weiter ansteigt, ist auch klar, dass sich die Treibhausgas-Emissionen nicht alleine durch Optimierung der fossilen Technologien verringern lassen. ies wird nur möglich sein, wenn die Erneuerbaren Energien einen stark steigenden Anteil am Energiemix bekommen. ie Prognosen, zu welchem Anteil Wind, Sonne, Wasser, Biomasse oder Geothermie bis 2030 zum globalen Energiemix beitragen, wurden mehrfach nach oben korrigiert. Wurde der weltweite Anteil von Wind-, Sonnenenergie und Biomasse für das Jahr 2030 im Jahr 2007 noch auf neun Prozent geschätzt, gehen die Experten heute von 17 Prozent aus. In änemark macht Windenergie schon heute 20 Prozent der Stromversorgung aus. Besonders auf dem Meer werden Windparks massiv ausgebaut: er größte Offshore-Windpark Horns Rev 2 vor der Westküste liefert den Jahrsbedarf für Haushalte. Künftig wird es möglich sein, bei Meerestiefen von mehr als 30 Metern zu bauen. azu wird derzeit ein schwimmendes Windrad getestet, das bis zu einer Tiefe von 700 Metern verankert werden kann. amit werden völlig neue Gegenden für die Windenergie erschlossen. 20

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien BELTFOOD Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft BELTFOOD det tysk-danske netværk for fødevareindustrien Sjælland København Gemeinsam auf zu neuen Märkten! Sammen på nye markeder Der Bau

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Newsletter No.1 November 2013 Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes

Læs mere

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Keld Buciek Roskilde Universitet C e n t e r f o r N a t u r - o g Nationalparkforskning De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur

Læs mere

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012 Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt Agrar und Energiewirtschaft.. GRENZWASSER - Gemeinsamer Hochwasserschutz im Zeichen des Klimawandels - GRÆNSEVAND - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen

Netværkstræf / Netzwerktreffen Netværkstræf / Netzwerktreffen Kulturelle aktører i FemernBælt regionen Kultur Akteure der Fehmarnbeltegion 22.01.2014, Scandlines Rödby-Puttgarden Program Programm Kl. 13.45-14.15 Velkomst og introduktion,

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

BeltScience. www.beltscience.eu

BeltScience. www.beltscience.eu Fehmarnbelt Update! Deutsch-dänische Perspektiven. Miteinander voneinander lernen. Am Fehmarnbelt entsteht eine neue grenzüberschreitende Region. Daraus ergeben sich in naher Zukunft große Chancen und

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

1/6. Alle veje fører til. Udfordringen. Målgruppe

1/6. Alle veje fører til. Udfordringen. Målgruppe 1/6 Udfordringen Målgruppe Kampagnens mål Da ikke har egen produktionskapacitet i Tyskland, er forretningsmodellen at indkøbe og videresælge elektricitet til de tyske Stadtwerke, hvor konkurrencen er hård,

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Esben Dreesen

Esben Dreesen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Tysk A Esben

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Deutsch Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Dänisch Mr. J.

Læs mere

Deutsch-dänisches Netzwerk der Ernährungswirtschaft. Dansk-tysk netværk for fødevareindustrien

Deutsch-dänisches Netzwerk der Ernährungswirtschaft. Dansk-tysk netværk for fødevareindustrien Deutsch-dänisches Netzwerk der Ernährungswirtschaft Dansk-tysk netværk for fødevareindustrien BELTFOOD Partner der Ernährungswirtschaft BELTFOOD Fødevareindustriens partner Dänische Hot Dogs und deutsches

Læs mere

Kursus- og servicehefte

Kursus- og servicehefte Kursus- og servicehefte 1 Kurser/tilbud SSWs servicetilbud Kursuskalender 2013 Orientering til SSWs kommunalpolitikere For os i Sydslesvig. 2 Kære kursister! Igen har SSW-Landsforbundet den glæde at kunne

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere