ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER"

Transkript

1 2010 JAHRESMAGAZIN ÅRSMAGASIN ANSK-TYSK HANELSKAMMER EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER anmark og Tyskland konkurrencedygtige naboer eutschland und änemark wettbewerbsfähige Nachbarn Grønne løsninger Jørgen Mads Clausen og Peter Löscher Grüne Lösungen Peter Löscher und Jørgen Mads Clausen Femern-Bælt Brian Mikkelsen og Rainer Brüderle Fehmarn-Belt Rainer Brüderle und Brian Mikkelsen Byer i fokus København og Hamborg Städte im Fokus Hamburg und Kopenhagen

2 Tysk for investorer Kom pe tenz netz werk* [kɔmpeˈtɛntsˈnɛtsvɛrk] * Kompetencenetværk Germany trade & Invest og de tyske udlandshandelskamre er eres globale netværk i forbindelse med opstart på det tyske marked. Gør brug af vores globale netværk og gratis serviceydelser: Markedsundersøgelse og konkurrenceanalyse Informationer om skatter, finansiering og juridiske spørgsmål Hjælp til opstart på det tyske marked og udvælgelse af domicil Assistance til projektmanagement Informationer om tysk udenrigshandel Alle informationer fra investorer behandles fortroligt. Nærmere oplysninger hos Germany Trade & Invest på

3 GRØNNE LØSNINGER! GRÜNE LÖSUNGEN! På klimatopmødet i København i december 2009 blev der ikke indgået nogen bindende aftale om nedbringelse af CO2-udledningen, og derefter fulgte den koldeste vinter i årtier. Klimaforandringerne er dog stadig et meget varmt emne. Lande, virksomheder og forbrugere bliver nødt til at arbejde sammen, hvis det skal lykkes at mindske CO2-udslippet betydeligt i dette århundrede. Samtidig vil verdensøkonomien fortsætte med at vokse, specielt i tærskellandene. Udfordringen består derfor i at holde den økonomiske vækst og CO2-udslippet adskilt. En løsning herpå vil bl.a. være at producere grøn energi og udnytte den mere effektivt i virksomheder og private husholdninger. Tyskland og anmark er begge langt fremme hvad angår vedvarende energikilder og energieffektivitet. Begge lande har gode chancer for at profitere af de verdensomspændende tiltag inden for klimabeskyttelse. en fælles styrke på dette område giver gode samarbejdsmuligheder. Et eksempel på supplerende kompetencer er elektromobilitet. Tyskland har stærke kompetencer inden for fremstilling af køretøjer og drivsystemer, hvorimod man i anmark er førende inden for integration af elektrokøretøjer i elnettet og derfor er et af de vigtigste testmarkeder for elektromobilitet. ansk-tysk Handelskammer ser det som sin opgave at støtte og fremme samarbejdet mellem danske og tyske virksomheder. Nærværende Årsmagasin, der er det første af sin slags, er et bidrag hertil. Til dagligt består vores arbejde mere konkret i at hjælpe virksomhederne med at komme i kontakt med hinanden. Vi opfordrer danske og tyske virksomheder til at bruge Handelskammeret som platform og ønsker Årsmagasinets læsere en god og udbytterig læsning. ie Klimakonferenz in Kopenhagen im ezember 2009 hat kein bindendes Abkommen für die Reduktion von CO 2 -Emissionen gebracht und der darauf folgende Winter war der kälteste in Jahrzehnten. er Megatrend Klimaschutz ist trotzdem intakt. Staaten, Unternehmen und Verbraucher werden gemeinsam daran arbeiten müssen, dass der Ausstoß von Kohlendioxid in diesem Jahrhundert deutlich sinkt. Gleichzeitig wird die Weltwirtschaft weiter wachsen, besonders stark in den Schwellenländern. ie Aufgabe besteht somit darin, Wirtschaftswachstum und Emissionen zu entkoppeln. ie Lösung besteht zu einem großen Teil darin, Energie zunehmend emissionsfrei zu erzeugen und sie in Haushalten und Unternehmen effizienter zu nutzen. eutschland und änemark sind sowohl bei erneuerbaren Energien als auch bei Energieeffizienz sehr stark. Beide Länder sind bestens positioniert, von weltweiten Maßnahmen zum Klimaschutz zu profitieren. ie gemeinsame Stärke auf dem Sektor bietet Möglichkeiten für Kooperationen. Ein Beispiel für sich ergänzende Kompetenzen ist dabei die Elektromobilität. Während in eutschland starke Kompetenzen bei Fahrzeugbau und Antrieb vorhanden sind, ist änemark führend bei der Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz und deswegen einer der wichtigsten Testmärkte für Elektromobilität. ie eutsch-änische Handelskammer macht es sich zur Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und dänischen Unternehmen zu unterstützen und zu fördern. as vorliegende erste Jahresmagazin der Handelskammer ist hierzu ein Baustein. In unserer täglichen Arbeit werden wir konkret und helfen den Unternehmen, zueinander zu finden. Wir laden deutsche und dänische Unternehmen ein, die Plattform der Handelskammer zu nutzen und wünschen den Lesern unseres Magazins eine gewinnbringende Lektüre. Jukka Pertola Bestyrelsesformand / ansk-tysk Handelskammer Adm. direktør / Siemens A/S Reiner Perau Adm. direktør / ansk-tysk Handelskammer Jukka Pertola Präsident / eutsch-änische Handelskammer Geschäftsführer / Siemens A/S Reiner Perau Geschäftsführer / eutsch-änische Handelskammer 3

4 INHOL INHALT Grønne løsninger 3 Grüne Lösungen 3 Indholdsfortegnelse 4 Inhaltsverzeichnis 4 anmark og Tyskland - konkurrencedygtige naboer 6 eutschland und änemark - wettbewerbsfähige Nachbarn 6 Svarkort 11 Antwortbogen 11 Bright Green anmark 13 Bright Green änemark 13 Klimaforandringer sætter gang i grøn vækst 19 Klimawandel als Treiber für grünes Wachstum 19 E-mobilitet i Tyskland 24 E-Mobilität in eutschland 25 anmark er et ønskeland for elbiler 26 änemark - Traumland für Elektroautos 27 B2B Renewable Energies 28 B2B Renewable Energies 28 Støtte til vedvarende energi i Tyskland Handel med CO2-kvoter as europäische System für den Handel mit Emissionsrechten und krediten ein gemeinsamer deutsch-dänischer Markt 35 Investering i vedvarende energi i Tyskland 34 Kopenhagen - Energie, Klima und Cleantech 37 København - energi, klima og cleantech Hamborg: Centrum for life science og vedvarende energi ie Fehmarn-Belt-Region: Ein neues Wachstumszentrum verbindet eutschland und änemark It is all about people Femern Bælt-Regionen: Et nyt vækstcentrum forbinder anmark og Tyskland 41 er Weg zurück zu Wachstum Stimmen der Mitglieder It is all about people 46 er dänische Markt - wir sind Ihr Partner 59 Veje til vækst 52 Veranstaltungen 2009 / Medlemmernes stemme 55 Veranstaltungen et tyske marked vi er din partner 56 Mitarbeiter 67 Arrangementer 2009 / Mitgliederverzeichnis 68 Arrangementer Medarbejdere 66 Medlemsfortegnelse 68 4

5 Ren fornøjelse. (Lej elbil hos Sixt. O gr CO2/km. Læs mere på 5

6 ANMARK OG TYSKLAN - KONKURRENCEYGTIGE NABOER EUTSCHLAN UN ÄNEMARK - WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN Reiner Perau ansk-tysk Handelskammer holder øje med den økonomiske udvikling i de to lande for erhvervslivet. På kort sigt observerer vi den konjunkturelle udvikling i anmark og Tyskland og orienterer vores medlemmer herom hver måned i nyhedsbrevet Members Update. På længere sigt observerer vi udviklingen i de to landes konkurrenceevne. Inden for otte kategorier beskriver vi de væsentligste indikatorer for Årsmagasinets læsere, som langfristet har betydning for, hvor konkurrencedygtige danske og tyske virksomheder er. ie eutsch-änische Handelskammer beobachtet an der Schnittstelle des bilateralen Handels für die Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern. Kurzfristig sehen wir auf die Konjunkturentwicklung in eutschland und änemark und berichten darüber monatlich unseren Mitgliedern im Newsletter Members Update. Langfristig beobachten wir die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit in beiden Ländern. In 8 Kategorien beschreiben wir für die Leser des Jahresmagazins wichtige Indikatoren, die langfristig mitbestimmen, wie konkurrenzfähig die Unternehmen in eutschland und änemark sind. Reiner Perau Adm. direktør ansk-tysk Handelskammer / Geschäftsführer eutsch-änische Handelskammer VÆKST ansk økonomi er faldet med 6 pct. i kriseårene 2008/09. For 2010 forudsiges et mindre opsving. Prognoserne for den tyske økonomi minus 5 pct. i 2009 er lidt lysere. WACHSTUM änemarks Wirtschaft ist im Zuge der Krise 2008/09 um 6 Prozent geschrumpft stehen die Zeichen auf einen schwachen Aufschwung. ie Prognosen für die deutsche Wirtschaft 2009 um 5 Prozent geschrumpft sind günstiger. ØKONOMISK VÆKST / WIRTSCHAFTSWACHSTUM / % E K * *Prognose IHK (E) & ansk Erhverv (K) Kilde/Quelle: Finansministeriet & BMWi 6

7 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN ENHESLØNOMKOSTNINGER Lønningerne er i anmark i de seneste år steget mere end EU-gennemsnittet, hvilket har medført en vedvarende stigning i enhedslønomkostningerne. En mere moderat lønpolitik i Tyskland har bevirket, at de tilsvarende tyske lønomkostninger ligger under gennemsnittet. LOHNSTÜCKKOSTEN änemarks Lohnsteigerungen lagen in den letzten Jahren stets über dem EU-urchschnitt, so dass sich die Lohnstückkosten kontinuierlich erhöht haben. In eutschland führten moderate Lohnabschlüsse zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der entsprechenden Stückkosten. UVIKLING I ENHESLØNOMKOSTNINGER / ENTWICKLUNG ER LOHNSTÜCKKOSTEN / Index 1999 = Q3.09 K EU E Kilde/Quelle: Eurostat OPSPARINGSKVOTE Privatforbruget har længe været drivkraften bag væksten i dansk økonomi. a krisen startede, trådte forbrugerne for alvor på bremsen. I Tyskland er både opsparingskvoten og forbruget forblevet stabile. SPARQUOTE as Wachstum der dänischen Wirtschaft wurde lange vom Konsum getrieben. Mit Beginn der Krise traten die Konsumenten auf die Bremse. In eutschland blieben Sparquote und Verbrauch stabil. BRUTTOOPSARINGSKVOTE (PRIVATE HUSHOLNINGER) / SPARQUOTE (PRIVATE HAUSHALTE ) / % E K Kilde/Quelle: Økonomisk Redegørelse ec 09 (K) / estatis 2010 (E) 7

8 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN LEIGHE Arbejdsløsheden i anmark lå på et lavpunkt i midten af a krisen satte ind, begyndte ledigheden at stige voldsomt. et mindre fleksible arbejdsmarked i Tyskland har i samme tidsrum været relativt stabilt. ARBEITSLOSIGKEIT ie Arbeitslosigkeit erreichte in änemark zur Jahresmitte 2008 einen Tiefstand. Mit Beginn der Krise steigt die Arbeitslosigkeit stark an. er weniger flexible Arbeitsmarkt in eutschland bleibt relativ stabil. ARBEJSLØSHE / ARBEITSLOSIGKEIT / % * Februar E 4 K * Kilde/Quelle: Eurostat 02/2010 HANEL Tyskland har siden 2002 haft overskud på handelsbalancen i forhold til anmark. I kriseåret 2009 faldt den bilaterale handel med mere end en femtedel. For 2010 forudser ansk- Tysk Handelskammer en stigning på 10 procent. HANEL Seit 2002 hat eutschland Überschüsse im Handel mit änemark. Im Krisenjahr 2009 ging der bilaterale Handel um ein Fünftel zurück. Für 2010 erwartet die eutsch-änische Handelskammer einen Anstieg um 10 Prozent. ANSK - TYSK HANEL / EUTSCH - ÄNISCHER HANEL / I mia. KK / In Mdr. KK E K * 11* * Prognose ansk-tysk Handelskammer / Prognose eutsch-änische Handelskammer 8

9 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSFÄHIGE NACHBARN KONKURRENCEEVNE I World Economic Forums ranking af konkurrenceevnen ligger anmark og Tyskland på hhv. 5. og 7. pladsen. anmarks styrke ligger især inden for arbejdsmarked, institutioner og uddannelse. Tysklands stærke sider er markedsstørrelse, infrastruktur og innovation. WETTBEWERBSFÄHIGKEIT Im Ranking des Word Economic Forum belegen änemark und eutschland die Plätze 5 und 7 in puncto Wettbewerbsfähigkeit. eutschland punktet mit Marktgröße, Infrastruktur und Innovation. änemark ist besonders stark bei Arbeitsmarkt, Institutionen und Ausbildung. KONKURRENCEEVNE / WETTBEWERBSFÄHIGKEIT / * Højeste Score 7 / Höchstbewertung GCI * GCI * INNOVATION I det årlige innovationsindeks for de 17 største industrinationer lå anmark i 2009 på en 5. plads. anmarks styrke ligger især inden for områderne uddannelse, finansiering og infrastruktur. Tyskland lander på en 9. plads og scorer især point på netværk, innovationsorienteret efterspørgsel og realiseringen af innovationer på markedet. Indikatoren udarbejdes af det tyske institut for økonomisk forskning (IW). INNOVATION Im jährlichen Innovationsindex der 17 größten Industrienationen belegt änemark einen 5. Platz und sticht in den Bereichen Bildung, Finanzierung von Innovationen und Infrastruktur hervor. eutschland landet auf einem 9. Platz und kann vor allem in den Bereichen Vernetzung, innovationsfreundliche Nachfrage sowie bei der Umsetzung von Innovationen auf dem Markt punkten. er Indikator wird vom eutschen Institut für Wirtschaftsforschung erstellt. INNOVATIONSINIKATOR Kilde/Quelle: IW Berlin 9

10 KONKURRENCEYGTIGE NABOER / WETTBEWERBSSTARKE NACHBARN EKSPORTORIENTERING anmark og Tyskland hører til de største eksportnationer i verden målt på eksport per indbygger. EXPORTORIENTIERUNG änemark und eutschland gehören zu den exportstärksten Ländern der Welt, gemessen an den Exporten pro Kopf der Bevölkerung. EKSPORT PR. INBYGGER I / EXPORTE PRO EINWOHNER IN / E K EU Kilde/Quelle: Eurostat FAKTA OM ANSK-TYSK HANELSKAMMER Grundlagt: 1993 Medarbejdere: 22 Medlemmer: 350 danske og tyske virksomheder Medlemstilbud: arrangementer om aktuelle temaer, networking samt månedlige nyhedsbreve Members Update og News & Jobs. Serviceydelser: eksportrådgivning, skatterådgivning, oversættelser, event management, pr-service, messeservice medarbejderrekruttering, emballage- og miljøservice, juridisk rådgivning, momsregistrering samt momsrefusion. Bestyrelse: Jukka Pertola, bestyrelsesformand og adm. direktør for Siemens A/S; Kim Boyter, næstformand og adm. direktør for Pressalit Group A/S; r. Jürgen Heyer, Frankonia Eurobau AG; Svend Erik Hovmand, formand Fonden Femern Belt evelopment og forh. minister; Udo Hansen, adm. direktør for Håndværkskammeret Slesvig-Holsten; Prof. r. Bernd Rohwer, Industri- og Handelskammer Lübeck; Henrik Isaksen, bestyrelsesformand i Sixt A/S; Reiner Perau, adm. direktør ansk-tysk Handelskammer Læs mere på FAKTEN ÜBER IE EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER Gründung: 1993 Mitarbeiter: 22 Mitglieder: 350 deutsche und dänische Unternehmen Mitgliederangebot: Veranstaltungen zu aktuellen Themen, Networking, monatliche Rundbriefe Members Update und News & Jobs. ienstleistungen: Exportberatung, Steuerberatung, Fiskalvertretung, Mehrwertsteuerrückerstattung, Event Management Buchhaltung / Personalverwaltung, Personalsuche, PR-Service, Übersetzungen, Vorstand: Jukka Pertola, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Siemens A/S; Kim Boyter, stellv. Vorsitzender und Geschäftsführer Pressalit Group A/S; r. Jürgen Heyer, Frankonia Eurobau AG; Svend-Erik Hovmand, Vorsitzender Fonden Femern Belt evelopment und Minister a..; Udo Hansen, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Prof. r. Bernd Rohwer, Industrie- und Handelskammer Lübeck; Henrik Isaksen, Aufsichtsratsvorsitzender Sixt A/S; Reiner Perau, Geschäftsführer eutsch-änische Handelskammer Weitere Informationen unter 10

11 VIL U VIE MERE OM ANSK-TYSK HANELSKAMMER? Ja, tak. Jeg vil gerne ringes op og høre mere om Handelskammerets arbejde og medlemskab. Jeg vil gerne modtage Handelskammerets medlemsnyhedsbrev Members Update gratis i 3 måneder. Members Update holder mig opdateret om det tyske marked: Juridiske forhold, skat, udviklingen i dansk-tysk samhandel m. v. Jeg vil gerne inviteres til Handelskammerets medlemsarrangementer. Jeg er interesseret i jeres publikation Brugsanvisning til det tyske marked. Send mig venligst yderligere information. Kontaktinformationer Virksomhed / Organisation Adresse Postnr. / By Telefon Kontaktperson Svarkortet sendes pr. fax til eller pr. til Bodil Petersen. u er også velkommen til at kontakte Bodil telefonisk på eller se WOLLEN SIE MEHR WISSEN ÜBER IE EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER? Ja, gerne. Ich will mehr erfahren über die Arbeit der Handelskammer und die Mitgliedschaft. Rufen Sie mich bitte an. Ich will gerne den Mitgliedernewsletter Members Update 3 Monate gratis beziehen. Members Update hält auf dem Laufenden über den dänischen Markt: Recht, Steuern, deutsch-dänischer Handel usw. Ich will gerne an Mitgliederveranstaltungen der Handelskammer teilnehmen. Nehmen Sie mich bitte in den Einladungsverteiler auf. Kontaktinformationen Unternehmen / Organisation Adresse PLZ / Stadt Telefon Ansprechspartner en Antwortbogen bitte per Fax an oder per an Frau Bodil Petersen senden. Sie können Frau Petersen auch telefonisch unter erreichen oder sich auf informieren. 11

12 Is it only grass that makes a city green? With sustainable infrastructure solutions, Siemens helps big cities become even greener. Ask any big city resident how to improve everyday life and you ll hear plenty of ideas: cleener air, purer water, better public transport, crime-free streets, reliable energy supply, affordable and efficient healthcare. Our answer: an extensive range of innovatiove products and solutions that help to make city life a greener, healthier and a more enjoyable experience. siemens.com/answers 12

13 BRIGHT GREEN ANMARK BRIGHT GREEN ÄNEMARK Af Jørgen Mads Clausen / Bestyrelsesformand, I Energibranchen / Bestyrelsesformand, anfoss A/S Jørgen Mads Clausen / Vorsitzender des Verbandes der änischen Energieunternehmen / Vorsitzender des Aufsichtsrats der anfoss A/S Som vært for det nyligt afholdte FN-klimatopmøde i København i december sidste år, var anmark og danske virksomheder direkte vidne til, hvordan den internationale interesse for ren energiteknologi vandt stadig større indpas. Virksomheder og beslutningstagere fra alle verdenshjørner kom for at se og lære mere om danske klimavenlige løsninger. Til trods for topmødets uklare politiske resultat mærker vi fortsat en overvældende interesse for rene energiløsninger. Historien om anmark som Bright Green nation er stadig en værdifuld inspiration, som andre kan følge. Hvad er den danske Bright Green historie? Be bright and be green! et er essensen i vores filosofi. et er Bright Green at anvende energi på den mest effektive måde og det er Bright Green at udnytte rene energiteknologier, som allerede i dag eksisterer og virker. et er afgørende at have en samlet strategi for at imødegå klimaændringer, fokus på virksomhedernes konkurrenceevne og bedre energisikkerhed, som tilsammen bidrager til at skabe grøn vækst og beskæftigelse. Faktisk er det den eneste vej fremad. Als Gastgeber des VN-Klimagipfels in Kopenhagen im ezember letzten Jahres haben änemark und dänische Unternehmen aus nächster Nähe erfahren, wie das internationale Interesse für saubere Energietechnologien weiter gestiegen ist. Entscheider aus der ganzen Welt sind gekommen, um etwas über umweltfreundliche dänische Lösungen zu erfahren. Trotz des unklaren politischen Ausgangs sehen wir Kontinuität, was das hohe Interesse für saubere Energielösungen angeht. Und die Geschichte änemarks ist immer noch eine wichtige Inspirationsquelle für andere. Was ist die dänische Bright Green Story? Be bright and be green! as ist die Essenz unserer Philosophie. Es ist bright green, Energie so effizient wie möglich zu nutzen und es ist bright green, die sauberen Technologien anzuwenden, über die wir heute verfügen. Es ist entscheidend, dass wir eine Gesamtstrategie für Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und höhere Energiesicherheit entwickeln. So wird nachhaltiges grünes Wachstum und Beschäftigung gefördert. Tatsächlich ist es der einzige Weg, der uns voranbringt. anmark har succesfuldt afkoblet økonomisk vækst fra energiforbrug og CO2-udledning i anmark änemark hat erfolgreich Wirtschaftswachstum von Energieverbrauch und CO2-Emissionen entkoppelt BNP, ENERGIFORBRUG OG CO 2-ULENING I ANMARK / BIP, ENERGIEVERBRAUCH UN CO2-EMISSIONEN ÄNEMARKS Index 1990 = Brutto energiforbrug Bruttoenergieverbrauch CO 2 -udledning CO 2-Emissionen BNP, 2000 priser BIP, 2000 Preise Kilde: anmarks Statistik og Energistyrelsen Quelle: Statistics enmark, anish Energy Agency

14 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK Foto: anfoss A/S Jørgen Mads Clausen For at indfri grøn vækst potentialet har vi globalt set brug for dedikerede og sammenhængende strategier, der beskæftiger sig med energiproduktion, CO2-reduktion og effektivt energiforbrug. I modsætning til mange andre lande er arbejdet med sådanne integrerede strategier ikke noget nyt i anmark. I mere end 30 år har vi systematisk forbedret måden vi producerer og anvender energi på, mens vi samtidigt har formået at skabe historisk høj økonomisk vækst. anske virksomheder har udviklet banebrydende løsninger, der bidrager til denne forvandling, og som konsekvens heraf rangerer anmark nu blandt de rigeste og mest energieffektive økonomier i verden. Stort potentiale for den grønne industri Meget tidligt begyndte danske virksomheder at udvikle en bred vifte af rene og energisparende produkter og processer. På grund af denne tidlige indsats er danske virksomheder i dag blandt verdens førende inden for udvikling og markedsføring af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Resten af verden kigger i stadig stigende grad på løsninger fra danske udviklere af energiteknologi. Vores statistikker viser, at eksporten af energiteknologi og udstyr er steget med 120 procent siden Til sammenligning er den totale danske vareeksport steget 20 procent. Eksporten har en værdi på EUR 7,8 mia. og udgjorde tæt på 12 procent af den samlede eksport i et er en væsentlig indikator på, at klimateknologier er en vigtig erhvervsmæssig højborg i anmark. anske energiteknologier eksporteres til hele verden, men Europa er sammen med USA vores stærkeste handelspartner. Faktisk er Tyskland den største individuelle aftager med en andel svarende i værdi til EUR 1,2 mia. i Um das Potential des grünen Wachstums zu erreichen, brauchen wir eine ernsthafte und kohärente Strategie für Energieerzeugung, CO2-Minderung und effizienten Verbrauch von Energie. Im Unterschied zu anderen Ländern ist das Arbeiten mit solchen integrierten Strategien nicht neu für änemark. Über 30 Jahre haben wir systematisch unsere Verfahren für die Erzeugung und Nutzung von Energie verbessert und zur selben Zeit nie da gewesenes Wirtschaftswachstum erlebt. änische Unternehmen haben Spitzenlösungen entwickelt und damit die Transformation unterstützt. Als Folge ist änemark nun eines der reichsten und energieeffizientesten Länder der Welt. Riesenpotential für die grüne Industrie Sehr früh haben dänische Unternehmen begonnen, eine breite Palette von Energiesparinnovationen und inititativen zu entwickeln sowie Produkte und Prozesse zu überarbeiten. urch diese Bemühungen sind dänische Unternehmen heute weltspitze bei Entwicklung und Vermarktung von Energieeffizienz-Lösungen und erneuerbaren Energien. er Rest der Welt nimmt davon Notiz. ie Statistiken zeigen, dass Exporte von Energietechnologien und ausrüstung seit 2000 um 120 Prozent gestiegen ist. Im Vergleich stiegt der gesamte dänische Warenexport um 20 Prozent. er Export hatte einen Wert von 7,8 Milliarden Euro und machte damit 12 Prozent der Gesamtexporte für 2009 aus. Klimatechnologie ist damit eine Hochburg für die dänische Wirtschaft geworden. änische Energietechnologien werden weltweit exportiert. Europa bleibt jedoch einer der stärksten Handelspartner zusammen mit den USA. eutschland ist der größte Kunde mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro (2009). 14

15 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK anmark er det ledende eksportland i EU inden for energiteknologi änemark ist der führende Exporteur von Energietechnologien in der EU VÆKST I EKSPORTANEL / WACHSTUM ES EXPORTANTEILS Indhenter / Holt ein Vækst i exportandel / Wachstum des Exportanteils Går fremad / Geht voran 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% % af total eksport / % des Gesamtexportes -1.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Falder bagud / Fällt zurück Mister momentum / Verliert Momentum Ren, effektiv og smart energi anmark er kommet godt fra start i udviklingen af vedvarende og pålidelige teknologier og systemer, men vi er stadig meget langt fra mål. I de kommende år står vi, sammen med Tyskland og de andre EU-lande, nemlig overfor udfordringen at indfri ambitiøse mål for vedvarende energiproduktion, CO2-reduktioner og højere energieffektivitet. I dag produceres 17 procent af anmarks energiforbrug af vedvarende energikilder, primært biomasse og vind, men også sol og geotermi. enne andel forventes at stige til minimum 30 procent i Kigger vi alene på produktionen af elektricitet er det bemærkelsesværdigt, at mere end 28 procent stammer fra vedvarende kilder. Saubere, effiziente und smarte Energie änemark ist weit gekommen bei der Entwicklung nachhaltiger und verlässlicher Technologien und Systeme. Aber wir sind noch weit vom Ziel entfernt. In den kommenden Jahren haben wir zusammen mit eutschland und den anderen EU-Ländern die Herausforderung, ehrgeizige CO2-Ziele zu erreichen für erneuerbare Energien, CO2-Verminderung und höhere Energieeffizienz. erzeit werden 17 Prozent des dänischen Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt, vorrangig aus Biomasse und Wind, und zu einem geringeren Maß aus Sonne, geothermischen Quellen und Wasserkraft. er Anteil wird auf mindestens 30 Prozent bis 2020 steigen. er Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der Strom- Tyskland er den største aftager af dansk energiteknologi / eutschland ist der größte Kunde für dänische Energietechnologie STØRSTE AFTAGERE AF ANSK ENERGITEKNOLOGI / GRÖSSTER ABNEHMER ÄNISCHER ENERGIETECHNOLOGIE 15% 13% 10% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 15 % 13 % 10 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 15

16 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK Vindenergi bidrager med næsten 19 procent, hvilket er den højeste procentsats i Europa. Hvad angår energieffektivitet står anmark i en lignende stærk position, hvor vi indtager en tredje plads i Europa, kun overgået af Schweiz og Irland. Energieffektivitet er nøglen til at sikre, at overgangen til et grønnere samfund kan sikres så omkosteffektivt som overhovedet muligt. Vi skal derfor hele tiden arbejde på at optimere vores energiforbrug. Større end Internettet Men introduktionen af stadig flere og mere vedvarende og energieffektive teknologier i vores energisystem skabes nye tekniske og administrative udfordringer. Udfordringer, som er fuldstændig afgørende for at gøre den grønne omstilling af samfundet mulig. Vi skal omstrukturere hele vores energisystem til et smartere, mere intelligent system, der kan håndtere den større mængde energi, der kommer fra vind, sol, osv. isse teknologier producerer bogstaveligt talt energi som vinden blæser og som solen skinner. et vil betyde en markant stigning i decentraliseringen af energiproduktionen og de nye lagringssystemer, hvilket fører til grundlæggende ændringer i hele elnettets infrastruktur. Vi skal gøre vores energisystem i stand til at håndtere det. anmark er allerede kommet langt i indpasningen af større mængder vind og anden vedvarende energi i vores energierzeugung ist sogar noch höher und liegt bei mehr als 28 Prozent. Windenergie trägt dabei mit 19 Prozent der höchste Anteil in Europa - zur Gesamtmenge bei. In Sachen Energieeffizienz hat änemark eine ähnlich starke Position. Wir sind, was die Energieeffizienz unserer Volkswirtschaft angeht, die Nummer 3 in Europa. Nur die Schweiz und Irland sind energieeffizienter als änemark. Energieeffizienz ist der Schlüssel, um den Übergang zu einer Wirtschaft mit niedrigen CO2-Emissionen so kosteneffektiv wie möglich zu gestalten. Wir müssen fortfahren mit unseren Bemühungen, unseren Energieeinsatz zu optimieren. Größer als das Internet as Wachstum des Anteils der erneuerbaren Energie und die Einführung von energieeffizienten Technologien in unser Energieangebot bringt uns technische Herausforderungen. Auf sie die richtigen Antworten zu finden, ist entscheidend für den Übergang zu einer CO2-armen Welt. Wir müssen unser gesamtes Energiesystem zu einem smarteren, intelligenteren System ausbauen, das viele dezentrale Energiequellen aus Wind, Solar, Wasser etc. managen kann. ie Technologien generieren Energien buchstäblich wie der Wind weht und die Sonne scheint. ies bedeutet einen drastischen Anstieg an dezentralisierter Energieerzeugung und speicherung und damit fundamentale Änderungen in der Infrastruktur unserer Stromnetze. Unsere Energiesysteme müssen in der Lage sein, dies zu managen. 16

17 BRIGHT GREEN ANMARK / BRIGHT GREEN ÄNEMARK forsyning. For eksempel udgør vedvarende energikilder tæt på 30 procent af den elektricitet, der i dag produceres. et forventes, at vindenergi alene vil udgøre 50 procent af danskernes elektricitetsforbrug i enne udfordring kræver ikke kun betydelige ændringer i energisystemets infrastruktur, men også udviklingen af fleksibilitet i systemet ved brug af intelligente løsninger. Intelligens og fleksibilitet er simpelthen betingelserne for fremtidig reduktion af CO2-udledninger og forbedring af energieffektiviteten. Selvom anmark indtager en topplacering, når det drejer sig om energiteknologier, har vi ikke råd til at hvile på laurbærrene. anmark skal vise, at vi er i stand til at fastholde vores placering, selvom stadig flere lande har sat tryk på udviklingen af fremtidens teknologier. Tidligere tiders succes er ikke nok, hvis vi stadig vil bevare vores styrkeposition i fremtiden. en danske energibranche er derfor fast besluttet på, at anmark fortsat skal være det vigtigste internationale sted for innovation og udvikling af klimaløsninger. Lige nu ser vi, at store lande såsom USA og Kina satser tungt på at høste det enorme politiske og økonomiske potentiale, der eksisterer inden for grøn udvikling. Og de har set helt rigtigt. et er nemlig en stor opgave, men samtidig også en kæmpe forretningsmulighed. Ethvert land i verden står i de kommende år overfor de samme udfordringer med grøn omstilling som os. Hvem der end kommer op med de bedste løsninger sidder med nøglen til et forretningseventyr, som potentielt kan være større end Internettet. Schon jetzt ist änemark weit fortgeschritten dabei, große Mengen an Windenergie und anderen erneuerbaren Energien aufzunehmen. Für die Zukunft werden wir jedoch ein weiter dezentralisiertes und intelligenteres System entwickeln. So stehen erneuerbare Energiequellen für rund 17 Prozent des gesamten dänischen Energieverbrauchs und fast 30 Prozent der generierten Elektrizität werden die Erneuerbaren mindestens 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs decken. Windkraft alleine wird über 50 Prozent des Stromverbrauchs decken. Hierfür werden nicht nur signifikante Änderungen in der Energieinfrastruktur notwendig sein, sondern auch Flexibilität innerhalb des Systems durch intelligente Lösungen. Intelligenz und Flexibilität sind notwendige Vorbedingungen, um CO2-Emissionen zu senken und Energieeffizienz zu verbessern. Auch wenn änemark führend ist bei Energietechnologien, so können wir uns doch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir an der Spitze bleiben können, wenn auch andere Länder auf die Entwicklung dieser Technologien setzen. Was wir in der Vergangenheit erreicht haben, zählt nicht für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft. ie dänische Energiewirtschaft ist entschlossen, dass änemark der wichtigste internationale Standort für Antworten auf den Klimawandel bleibt. Zur Zeit sehen wir, dass große Länder wie die USA und China das enorme politische und wirtschaftliche Potenzial grüner Technologien entdecken. Und sie haben Recht. Es gibt eine Riesenaufgabe zu lösen. ie Möglichkeiten für Geschäfte sind ebenso groß. Alle Länder haben dieselben Herausforderungen zu bestehen. Wer die besten Lösungen entwickelt, hat den Schlüssel zu Geschäften, die mehr Potenzial haben als das Internet. Wir können es uns nicht leisten, nicht dabei zu sein. Vi har simpelthen ikke råd til at forspilde vores chance. 17

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

2012 / 2013. FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen

2012 / 2013. FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen 2012 / 2013 Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer Årsmagasin Dansk-tysk Handelskammer FOKUS Design Sustainable design Design for en bedre verden? Virksomheder og design 12 cases fra Danmark og Tyskland

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/2016. - Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune

KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/2016. - Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune KALUNDBORG Kalundborg Kommune 1 den grønne industrikommune 2015/2016 - Danmarks Centrum 2 Kalundborg INDHOLDSFORTEGNELSE Kommune KALUNDBORG Danmarks Centrum SIDE 3 SYMBIOSER blomstrer i hele regionen SIDE

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees.

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees. Nr. 2 Dezember 2005 Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Kommunalreform Was sagt der SSW zu den Plänen der Landesregierung? Eine Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag

Læs mere

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Antragsmuster Juli 2009] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Fehmarnbeltregion Der Antrag ist gleich lautend

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk)

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk) [Stand Antragsmuster Februar 2012] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Femern Bælt-region Der Antrag ist gleich

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

Varme fra undergrunden til Sønderjylland - Schleswig

Varme fra undergrunden til Sønderjylland - Schleswig Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein GeoPower Varme fra undergrunden til Sønderjylland - Schleswig Erdwärme für die Region Südjütland - Schleswig Herausgeber: Landesamt

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

Plan 2020 noch vor den Sommerferien?

Plan 2020 noch vor den Sommerferien? Eine druckfreundliche PDF-Version finden Sie HIER. April 2011 Dansk Stellengesuche Kandidatenprofile April Kandidatenprofile März Kandidatenprofile Februar Kandidatenprofile Januar Kandidatenprofile Dezember

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Forårskoncerten og forårsudstillingen

Forårskoncerten og forårsudstillingen Duborg-Skolens avis April 2001 Indhold: Når skolen har besøg Kreative elever Elevforeningen Temasider: Duborg-Skolen Dansk og international Fra elev til elev: Nyd Duborg-slottet Kunst på gangene NOERDside

Læs mere

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich kulturellen Konstituierungsformen {DANSK} og {TYSK} i stereotyper: Stereotypeuniverser og deres sproglig kulturelle konstitueringsformer

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere