Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af de 12 faste rapporter"

Transkript

1 Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12 faste rapporter: 1. Ejerliste 2. Liste over Udskrevne BBR-Meddelelser 3. Bygningsliste 4. Enhedsliste 5. CPR-adresse findes ikke i BBR 6. BBR adresse findes ikke i CPR 7. Boligbestand 1 Sammenlagte boligenheder 8. Boligbestand 2 Opdelte boligenheder 9. Boligbestand 3 Nedrevne boligenheder 10. Bygningsændringer 11. Bestandsoptælling 12. Brugeradministration Version 8.0 Side 1 af 32

2 1. Ejerliste Udtrækskriterium: Et eller flere ejendomsnumre, en adresse (hel eller delvis) eller matrikel. Det skal være muligt at angive, om der skal vises ejere og administratorer for evt. ejerlejligheder, der tilhører moderejendomme i udtrækskriteriet. Beskrivelse: Listen dannes på stamdata ObjektType = 1. Listen sorteres efter udtrækskriterium, dvs. enten i ejendomsnummer orden eller efter beliggenhed. Når de aktuelle objekter er fundet, hentes ejernes/administratorernes CPR-nr i ESR sammen med ejerkoden (hovedejer/ligestillingsejer/medejer) og administratorkode (løs/fast), samt adressebeskyttelseskode ud fra BK_Ejendomsnummer. Hvis ejer/administrator har en alternativ adresse, fås den ligeledes fra ESR. Elles hentes navn og adresse i OIS. Dog skal navn og adresse hentes via CPR, hvis der er navne- og adressebeskyttelse, da disse navne ikke findes i OIS en. Hvis der er markeret (i udtrækskriteriet), at man ønsker at se navn og adresse på ejer/administrator på evt. ejerlejligheder, skal evt. ejerlejligheder findes i BBR via entiteten EJERSKAB og fra denne entitet anvendes BK_Ejendomsnummer til at fremfinde navn og adresse som ovenfor beskrevet. Version 8.0 Side 2 af 32

3 EJERLISTE Udtrækskriterium: Ejendomsnr: Beliggenhed: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vejnavn,husnr,postnr,postdistrikt) Ejer Ejer EJERTYPE(hovedejer/ligestillingsejer/medejer) NAVN CO- NAVN ADRESSE UDVIDET ADRES- SE POSTNR POSTDISTRIKT Navn og Adressebeskyttelse (kode: X) EJERTYPE(hovedejer/ligestillingsejer/medejer) NAVN CO- NAVN ADRESSE UDVIDET ADRES- SE POSTNR POSTDISTRIKT Version 8.0 Side 3 af 32

4 Administrator ADMINISTRATORTYPE(fast/løs) NAVN CO- NAVN ADRESSE UDVIDET ADRES- SE POSTNR POSTDISTRIKT Ejendomsnr: Moderejendom: Beliggenhed: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vejnavn,husnr,postnr,postdistrikt) Ejer EJERTYPE(hovedejer/ligestillingsejer/medejer) NAVN CO- NAVN ADRESSE UDVIDET ADRES- SE POSTNR POSTDISTRIKT Navn og Adressebeskyttelse (kode: X) Version 8.0 Side 4 af 32

5 2. Liste over udskrevne BBR-Meddelelser 1 Udtrækskriterium: Der udvælges udskrevne BBR-Meddelelser ud fra et datointerval og eventuelt et ejendomsnr. Beskrivelse: Listen dannes ud fra oplysninger i Job-kø. Listen indeholder en linie for hver udskrevet meddelelse, opdelt pr. kommune og pr. årsagskode. Hver linie indeholder: Ejendomsnummer Ejerlejlighedsnummer Vejkode Adresse Udskriftsdato Årsagskode Udskrivningsform (central print/ decentral print) Kuverteret (ja / nej) Forsendelse (*a) Modtagers navn, som det står på meddelelsen. *a: Alm. post adresseret til anden modtager Alm. post adresseret til ejer Lagt i e-boks adresseret til ejer Sendt til kommunen adresseret til ejer Sendt til kommunen uden adressering Job-kø: Dette er en tabel, der indeholder oplysninger om bestilling af BBR-Meddelelser og status efter udskrivning. 1 Listen over udskrevne BBR-Meddelelser bliver i BBR-Kommune vist som én lang horisontal række. Det er også tilfældet når brugeren eksporterer listen til Excel. I det her viste eksempel har vi klippet rækken i mindre dele, for at kunne præsentere den. Version 8.0 Side 5 af 32

6 TESTBY KOMMUNE Udskrevne BBR-Meddelelser Ejendomsnr Ejerlejlighedsnr Vejkode Adresse i perioden fra: til: Udskriftsdato Årsagskode Mellemgade Hyldebærvænget Overgaden Hyldebærvænget 4 a st Udskrivningsform Kuverteret Forsendelse Nej Nej Nej Nej Alm. post sendt til modtager B-post sendt til modtager Alm. post sendt til modtager Alm. post sendt til modtager Modtager Nej Alm. post sendt til kommunen Søren Nielsen Nej Alm. post sendt til modtager Nej Alm. post sendt til modtager Nej B-post sendt til kommunen Lars Løvschall Nej Alm. post sendt til modtager Nej Alm. post sendt til kommunen Hans Peter Nielsen Nej Alm. post sendt til kommunen Lars Løvschall Version 8.0 Side 6 af 32

7 3. Bygningsliste 2 Udtrækskriterium: Der udvælges grunde ud fra adresse (hel eller delvis), ejendomsnummer eller matrikel. Beskrivelse: Listen dannes på stamdata (ObjektType = 1) Listen indeholder en oversigt over grundenes bygninger. Det skal være muligt at angive, om man ønsker kodeværdierne oversat. I så fald vises koden og den oversatte kodeværdi. Man kan sortere listen efter den er blevet dannet. Default sorteringsfelter er ejendomsnummer, bygningsnummer. Hvis der skal scrolles for at se alle felter, skal ejendomsnummer og bygningsnummer altid kunne ses på billedet. For feltet: Verserende byggesager gælder følgende: Hvis der er en byggesag (objekttype 3) for entiteten eller underliggende entiteter, skal feltet udfyldes med Ja ellers med Nej 2 Bygningslisten bliver i BBR-Kommune vist som én lang horisontal række. Det er også tilfældet når brugeren eksporterer listen til Excel. I det her viste eksempel har vi klippet rækken i mindre dele, for at kunne præsentere den. Version 8.0 Side 7 af 32

8 Ejendomsnr Bygningsnr Adresse Anvendelse Opførelsesår 89 1 Tinsoldaten Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Tinsoldaten Garage med plads til et eller to køretøjer Om-/tilbygningsår Verserende byggesag Bebygget areal Samlet boligareal Bygningsareal Samlet erhvervsareal Indbygget garage 1980 Nej Nej 29 Indbygget carport Adgangsareal Andet areal Antal etager Afvigende etager Indbygget udhus Udestue (del af bebygget areal) 1 Affaldsrum i terrænniveau Overdækning (ikke del af bebygget areal) Samlet overdækkket areal Samlet areal af lukkede overdækninger Version 8.0 Side 8 af 32

9 Beregningsprincip for areal af carport Kilde til bygningsarealer Antal lejligheder med køkken 1 - Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Bygningen er maskinelt oprettet Antal lejligheder uden køkken Ydervæggens materiale 1 - Mursten (tegl, kalksten, cementsten) 1 - Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Supplerende ydervægsmateriale Tagdækningsmateriale Supplerende Tagdækningsmateriale 3 - Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) 3 - Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Version 8.0 Side 9 af 32

10 Asbestholdigt materiale Kilde til bygningens materialer Vandforsyning 1 - Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) 4 - Bygningen er maskinelt oprettet Afløbsforhold Tilladelse Varmeinstallation 1 - Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Opvarmningsmiddel Supplerende varme Vejkode Fælles objekttype ESDH-Reference Journalnr Omfattet af sikkerhedsklassifikation Nej Fredning Nej Version 8.0 Side 10 af 32

11 Udløbsdato for midlertidig bygning Midlertidig oprettelse/fuldførelse 0 - Bygningen er ikke midlertidig oprettet 0 - Bygningen er ikke midlertidig oprettet Sikringsrumpladser Byggeskadeforsikringselskab Dato for byggeskadeforsikring Pålæg fra stormrådet Dato for pålæg fra stormrådet Version 8.0 Side 11 af 32

12 4. Enhedsliste 3 Udtrækskriterium: Der udvælges enheder ud fra adresse (hel eller delvis), ejendomsnummer, matrikel og bygningsnummer. Beskrivelse: Listen dannes på stamdata (ObjektType = 1) Listen indeholder en oversigt over enheder ud fra udtrækskriterierne. Det skal være muligt at angive, om man ønsker kodeværdierne oversat. I så fald vises koden og den oversatte kodeværdi. Man kan sortere listen efter den er blevet dannet. Default sorteringsfelter er vejnavn, husnummer, etage, side/dørnummer. Hvis der skal scrolles, for at se alle felter, skal vejnavn, husnummer, etage, side/dørnummer altid kunne ses på billedet. 3 Enhedslisten bliver i BBR-Kommune vist som én lang horisontal række. Det er også tilfældet når brugeren eksporterer listen til Excel. I det her viste eksempel har vi klippet rækken i mindre dele, for at kunne præsentere den. Version 8.0 Side 12 af 32

13 Ejendomsnr Bygningsnr Ejerlejlighedsejendomsnr Ejerlejlighedsnr Adresse 89 1 Tinsoldaten 018 Anvendelse Verserende byggesag Samlet areal Beboelse Erhverv Tinglyst Areal Anvendelseskodetekst ikke fundet Nej Lukket overdækning/udestue Åben overdækning Andel af fællsareal Andet areal Kilde til arealer 1 - Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Energiforsyning Varmeinstallation Opvarmningsmiddel V el fra værk Supplerende varme Antal Værelser Antal erhversværelser Antal Toiletter Antal bade Version 8.0 Side 13 af 32

14 Toiletforhold Badeforhold Køkkenforhold T - Vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden V - Badeværelser i enheden E - Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Henvisningsvejkode Henvisningsadresse Vejkode Kode for mere end en lejlighed ESDH-Reference 8477 Journalnr Omfattet af sikkerhedsklassifikation Oprettelsesdato Indflytningsdato Lovlig anvendelse Nej Boligtype Offentlig støtte Kondemneret 1 - Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) 0 - Ikke kondemneret boligenhed Godkendt tom bolig Tidsbegrænset dispensation Version 8.0 Side 14 af 32

15 1. CPR-Adresse findes ikke i BBR Udtrækskriterium: Der skal ikke være udtrækskriterier, da listen er fast og altid giver et øjebliksbillede. Beskrivelse: CPR adresser, som ikke findes som boligenhed i BBR Forudsætning: Der skal leveres flg. data felter fra CPR på alle deres registrerede adresser: Kommunenummer Vej_kode Husnummer Etage Side_dørnr Disse data leveres tre gange om året (udtræksdato): Fredag i uge 14 Mandag i uge 37 Første hverdag i uge 52 Listen dannes ved at sammenligne ovennævnte data med BBR s adresse data. Hvis adressen ikke findes som boligenhed i BBR, udskrives den på listen. Boligenhed defineres således: Boligtypen (ENH.23) = 1, 2, 3 eller 4 eller (Boligtypen (ENH.23) = 5 og Lovlig anvendelse (ENH.41) = A, B, C, D eller E og (Dato for tidsbegrænset dispensation > udtræksdato eller Dato for tidsbegrænset dispensation er tom)) Version 8.0 Side 15 af 32

16 Version 8.0 Side 16 af 32

17 2. BBR adresse findes ikke i CPR Udtrækskriterium: Der skal ikke være udtrækskriterier, da listen er fast og altid giver et øjebliksbillede. Beskrivelse: BBR adresser, som ikke findes i CPR Forudsætning: Der skal leveres flg. data felter fra CPR på alle deres registrerede adresser: Kommunenummer Vej_kode Husnummer Etage Side_dørnr Disse data skal lægges ned i en tabel i BBR-databasen for at rapportgenereringsværktøjet kan danne denne liste. Der skal aftales leverancetidspunkter med CPR. (i dag dannes denne liste 2 gange årligt.) Listen dannes ved at sammenligne ovennævnte data med BBR s adresse data. Hvis adressen ikke findes i CPR-udtrækket, udskrives den på listen sammen med de øvrige BBR-oplysninger som beskrevet i nedenfor. Øvrige BBR-opl: Ejendomsnr Grund.BK_ejendomsnummer Bygningsnr Bygning.BygningNummer Boligtype Enhed.Boligtype. Ejerlejlighed X hvis enheden er en ejerlejlighed se Ejerskabsentiteten. Ellers blankt. Anvendelseskode Enhed.Anvendelseskode Supplementsrum X hvis enheden har en henvisningsadresse eller blankt. Tombolig X hvis Enhed.GodkendtTomBoligGL er udfyldt med en * ellers blankt. Verserende Byggesag X hvis enheden findes som objekttype: 3 ellers blankt Version 8.0 Side 17 af 32

18 Vejkode husnr etage side/dørnr Ejendomsnr Bygningsnr Boligtype Ejerlejlighed Anvendelseskode Suppl.rum Tom bolig Verserende byggesag A kl tv X 110 X mf X X X Version 8.0 Side 18 af 32

19 3. Boligbestand 1 - Sammenlagte boligenheder Udtrækskriterium: Startdato og slutdato Beskrivelse: Listen dannes ud fra enheder, hvor boligtypekoden er 1, 2 eller 3 og som er sammenlagt i udtræksperioden. Sammenlagt i udtræksperioden defineres ved at en enhed er sammenlagt med en anden enhed, og findes derved som udgået enhed (objekttype 2) og har sagstype 7. Enhedens ophørsdato udledes fra feltet EnhedOphoertTimestamp og skal ligge indenfor periodeangivelsen. eller en enhed findes som oprettet (objekttype 1) og har sagstype 7. Enhedens oprettelsesdato udledes fra feltet EnhedOpretTimestamp og skal ligge indenfor periodeangivelsen. Default sortering er vejnavn, husnr, etage, side_dørnr Flg. oplysninger vises i detaillinien: Vejnavn Vejkode Husnr Etage Side_dørnr Ejendomsnr Bygningsnr Status Version 8.0 Side 19 af 32

20 TESTBY KOMMUNE Sammenlagte boligenheder i perioden fra: til: Vejnavn Vejkode Husnr Etage Side/Dør Ejendomsnr Bygningsnr Status Borggade TV Udgået Borggade Udgået Version 8.0 Side 20 af 32

21 4. Boligbestand 2 - Opdelte boligenheder Udtrækskriterium: Startdato og slutdato Beskrivelse: Listen dannes ud fra enheder, hvor boligtypekode er 1, 2 eller 3 og som er opdelt i udtræksperioden. Opdelt i udtræksperioden defineres ved at en enhed er opdelt i 2 eller flere enheder, og derved findes som objekttype 1 og har sagstype 6. Enhedens oprettelsesdato udledes fra feltet EnhedOpretTimestamp og skal ligge indenfor periodeangivelsen. eller en enhed findes som objekttype 2 og har sagstype 6. Enhedens oprettelsesdato udledes fra feltet EnhedOpretTimestamp og skal ligge indenfor periodeangivelsen Default sortering er vejnavn, husnr, etage, side_dørnr Flg. oplysninger vises i detaillinien: Vejnavn Vejkode Husnr Etage Side_dørnr Ejendomsnr Bygningsnr Status Version 8.0 Side 21 af 32

22 TESTBY KOMMUNE Opdelte boligenheder i perioden fra: til: Vejnavn Vejkode Husnr Etage Side/Dør Ejendomsnr Bygningsnr Status Borggade TV Aktiv Borggade Aktiv Version 8.0 Side 22 af 32

23 5. Boligbestand 3 - Nedrevne boligenheder Udtrækskriterium: Startdato og slutdato Beskrivelse: Listen dannes ud fra udgåede enheder (objekttype 2), hvor boligtypekode er 1, 2 eller 3 og som er nedlagt i udtræksperioden, dvs. at dato udledt af EnhedOphoertTimestamp er indenfor den angivne periode. Dog skal enheder(objekttype 2) med EnhedSagsType = 6 eller 7 IKKE medtages, da disse ikke er nedrivninger, men opdelte/sammenlagte enheder. Default sortering er vejnavn, husnr, etage, side_dørnr Flg. oplysninger vises i detaillinien: Vejnavn Vejkode Husnummer Etage Side_dør Ejendomsnummer Bygningsnr Samlet areal Version 8.0 Side 23 af 32

24 TESTBY KOMMUNE Nedrevne boligenheder i perioden fra: til: Vejnavn Vejkode Husnr Etage Side/Dør Ejendomsnr Bygningsnr Samlet areal Absalonsgade ST TV Banegårdsgade Version 8.0 Side 24 af 32

25 6. Bygningsændringer Udtrækskriterier: Periode start: xx/xx-xxxx Periode slut: xx/xx-xxxx Der udvælges bygningsændringer ud fra adresse (hel eller delvis), ejendomsnummer eller matrikel Beskrivelse: Udled bygningernes arealfelter og anvendelseskode på periode slut og det samme på periode start. Hvis et af felterne er forskellige på periode slut og periode start udskrives bygningen på listen. Der udskrives kun de felter, som har ændret sig. Felterne er: Anvendelseskode Bebygget areal Samlet areal Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Indbygget garageareal Indbygget carportareal Indbygget udhusareal Indbygget udestueareal Lukket overdækningsareal Affaldsrum i terrænniveau areal Andet areal Overdækket areal Åben overdækning areal Adgangsareal Bemærk: Hvis en bygning ikke findes ved periodestart, men ved periodeslut, er det et nybyggeri og medtages på listen. Hvis en bygning findes ved periodestart, men ikke ved periodeslut, er den nedrevet og medtages på listen. Listen dannes på objekttype: 01 og 02 (nedrevne bygninger) samt felthistorik. Version 8.0 Side 25 af 32

26 Oprettelse: Ejendomsnr. 1 - Bygningsnr. 2 - Adresse: Testvej 080A - Oprettet: Felterne: Indhold pr Indhold pr Forskel Anvendelseskode 120 Bebygget areal 100 Samlet areal 100 Samlet boligareal 100 Ændring: Ejendomsnr Bygningsnr. 1 - Adresse: Testgade 020 Felterne: Indhold pr Indhold pr Forskel Anvendelseskode Ja Bebygget areal Samlet areal Samlet erhvervsareal Sletning: Ejendomsnr Bygningsnr. 1 - Adresse: Testvænget Ophørt: Felterne: Indhold pr Indhold pr Forskel Anvendelseskode 120 Bebygget areal 155 Samlet areal 155 Samlet boligareal 155 Indbygget garageareal 29 Version 8.0 Side 26 af 32

27 7. Bestandsoptælling Udtrækskriterier: Der skal ikke være udtrækskriterier, da listen er fast og altid giver et øjebliksbillede. Beskrivelse: Stamentiteter: Listen dannes på objekttype: 01 Grunde Grunden er ikke nybyggeri Grunden er ikke ophørt Grunden ligger i kommunen Matrikel Matriklen er ikke ophørt Matriklen ligger i kommune Tekniske anlæg Det tekniske anlæg er ikke nybyggeri Det tekniske anlæg er ikke ophørt Matriklen for det tekniske anlæg ligger i kommunen Bygninger Bygningen er ikke nybyggeri Bygningen er ikke ophørt Grunden for bygningen ligger i kommunen Enhed Enheden er ikke nybyggeri Enheden er ikke ophørt Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Boligenheder Enheden er ikke nybyggeri Enheden er ikke ophørt Enhedens beboelsesareal > 0 og erhvervsareal = 0 eller NULL Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Erhvervsenheder Enheden er ikke nybyggeri Version 8.0 Side 27 af 32

28 Enheden er ikke ophørt Enhedens erhvervsareal > 0 og beboelsesareal = 0 eller NULL Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Boligerhvervsenheder Enheden er ikke nybyggeri Enheden er ikke ophørt Enhedens erhvervsareal > 0 og beboelsesareal > 0 Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Brugsenheder Brugsenheden er ikke nybyggeri Brugsenheden er ikke ophørt Adgangsadressen for brugsenheden ligger i kommunen Rum Rummet er ikke nybyggeri Rummet er ikke ophørt Grunden for rummet ligger i kommunen Enhedsadresser Enhedsadressen er ikke ophørt Adgangsadressen for enhedsadressen ligger i kommunen Adgangsadresser Adgangsadressen er ikke ophørt Adgangsadressen ligger i kommunen Sagsentiteter: Listen dannes på objekttype 03 Grunde Grunden er ikke ophørt Grunden ligger i kommunen Tekniske anlæg Det tekniske anlæg er ikke ophørt Matriklen for det tekniske anlæg ligger i kommunen Bygninger Bygningen er ikke ophørt Grunden for bygningen ligger i kommunen Version 8.0 Side 28 af 32

29 Enhed Enheden er ikke ophørt Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Enheder Boligtype 1 Enheden er ikke ophørt Enheden er sagstype 1 Enheden er boligtype 1 Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Enheder Boligtype 2 Enheden er ikke ophørt Enheden er sagstype 1 Enheden er boligtype 2 Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Enheder Boligtype 3 Enheden er ikke ophørt Enheden er sagstype 1 Enheden er boligtype 3 Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Enheder Boligtype 4 Enheden er ikke ophørt Enheden er sagstype 1 Enheden er boligtype 4 Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Enheder Boligtype 5 Enheden er ikke ophørt Enheden er sagstype 1 Enheden er boligtype 5 Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Enheder Boligtype E Enheden er ikke ophørt Enheden er sagstype 1 Enheden er boligtype E Adgangsadressen for enheden ligger i kommunen Brugsenheder Version 8.0 Side 29 af 32

30 Brugsenheden er ikke ophørt Adgangsadressen for brugsenheden ligger i kommunen Rum Rummet er ikke ophørt Grunden for rummet ligger i kommunen Enhedsadresser Enhedsadressen er ikke ophørt Adgangsadressen for enhedsadressen ligger i kommunen Adgangsadresser Adgangsadressen er ikke ophørt Adgangsadressen ligger i kommunen Version 8.0 Side 30 af 32

31 Version 8.0 Side 31 af 32

32 8. Brugeradministration Udtrækskriterier: Der skal vælges brugere ud fra Fulde navn Brugernavn Afdeling (adresse) Organisation Brugerprofil (med mulighed for at vælge: alle profiler, en specifik profil eller flere forskellige profiler) Certifikat Brugerstatus Beskrivelse: Alle udfyldte udtrækskriterier skal være opfyldt for at resultere i en linje på rapporten. Specielt for brugerstatus. Hvis der vælges. alle: Der vises både slettede samt åbne og låste aktive kun aktive: Der vises åbne aktive og låste aktive, som ikke er slettede kun åbne aktive: Der vises kun åbne aktive, som ikke er slettede kun låste aktive: Der vises kun låste aktive, som ikke er slettede kun slettede: Der vises kun slettede. Der testes ikke på aktiv. Version 8.0 Side 32 af 32

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Beskrivelse af de 25 faste rapporter

Beskrivelse af de 25 faste rapporter Beskrivelse af de 25 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 25 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 25

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292 Vejle, Vorkvej 73, 64 Egtved : 63 Vejle Ejendomsnummer: 3117 Beliggenhed: Vorkvej 73 Postnummer: 64 Egtved Vurderingskreds: 6 Benyttelse: Andre vurderinger. Ejer Hovedejer GILDECENTERFONDEN, c/o SCT GEORGS

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Administrationaftommeboliger

Administrationaftommeboliger Administrationaftommeboliger BBR felt LogiskEntitetNavn LogiskFeltnavn BRU.3 Brugsenhed Brugsenhedsnummer 1 BRU.21 Brugsenhed Brugsenhedens anvendelse 1 BRU.23 Brugsenhed Areal 1 BRU.24 Brugsenhed Areal

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse Ejer: Jens Ole Andersen (100%) (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ejendomsværdi Grundværdi Købesum (skødedato) 7.350.000 (01-10-2014) 747.300 (01-10-2014) 2.200.000 (06-04-1990)

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR. Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg BBR. Oplysninger om grunde GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR

HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri Torvet 5, DK 7400 HERNING Modtager: Kommune

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen. Oplysninger om grunde BBR. Modtager: Adresse:

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen. Oplysninger om grunde BBR. Modtager: Adresse: NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RADHUSTORVET 4, 8700 HORSENS M o d t a g e r : A n d e l s b o l i g f o r e n i n g e

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052 kbos 3-7-22 U2 WWW.OIS.dk Din genvej til ejendomsdata Norrevang 4 3eliggenhed ' Moderejendomsnummer Zone Ejendommen benyttes til iptffnmnu Ejerforhold ftntal ejere :jers navn Ejers C/O navn Ejers adresse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F Bilag F Fejlbeskeder 200 Der kan ikke tilknyttes niveauer til en tom grund (ingen angivelse af vand- og kloakforhold) 201 Grunden skal tilknyttes en adgangsadresse før man kan angive vand- og kloakforhold

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

Sagsnummer 2011/005557. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 14 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005557. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 14 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005557 Udbudsmateriale for Nordskovvej 14 3700 Rønne Side 2 af 142 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Nordskovvej 14, 3700 Rønne Fin ejendom skønt

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR:

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR: Køge kommune, Ejbyvej 19, : 259 Køge kommune Ejendomsnummer: 15331 Beliggenhed: Ejbyvej 19 Adresse: Ejbyvej 19 Postnummer: Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika

Læs mere

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere