Indhold. Det. magasin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det. magasin"

Transkript

1 DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne 7 VE-udstyr på DjH 8 Udstyrspakken på DjH 9 Samarbejde og snak så løses opgaverne hurtigere 11 Energimessen To kolleger 16 Tværfagligt samarbejde giver muligheder på alle niveauer 17 EUX-elever vil tværfagligt samarbejde 19 EUX i virksomhedspraktik 19 Seniorklubben på Fur 20 Kunst til Mary blev til på DjH 21 Første hold plastspecialister er i mål 22 Hver tredje bliver plastspecialist 23 LC på DjH 24 Nyudlærte 26 Navne Nyt 34 Det magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Siden sidst Denne gang omhandler Siden sidst lidt utraditionelt kun ét emne, selv om der er gang i rigtig mange spændende tiltag. Men emnet her har en så væsentlig betydning for DjH, at det fortjener en særlig opmærksomhed ved at stå alene i fokus. Processen Siden september 2011, hvor DjH s bestyrelse på strategiseminar lagde grunden til DjH2016, er der blevet arbejdet på et delprojekt, der omhandler en mere konkret beskrivelse af, hvad det er DjH står for. Da arbejdet med Ny Nordisk Skole på det tidspunkt så småt var ved at tage form, blev det også besluttet at formen godt måtte tangere dogmekonceptet, i form af en erklæring, som det er kendt fra både filmog madverdenen. Processen er forløbet over 8 måneder - september / april - for at sikre en holdbar og handlingsorienteret substans, der bygger på vore 3 kerneværdier: Engagement Stolthed Samarbejde. I maj/juni var fokus på, hvorledes formen kunne understøtte indholdet, samtidig med den tangerer dogme-/erklæringsudformningen. Det var naturligt at tage udgangspunkt i udviklingen af den mest bæredygtige erklæring, der endnu er set i historien; nemlig erklæringer om menneskets rettigheder. Der går en klar rød tråd gennem udviklingen af: XX Kyros rullen 539 f.v.t. XX Magna Charta 1215 XX Bill of Rights 1689 XX USAs uafhængighedserklæring 1776 XX Borgernes rettigheder 1789 Af Henrik Øelund Kyros rullen 539 f.v.t. Den persiske konge Kyros befriede jøderne af deres fangeskab i Babylon. Han satte slaver fri og erklærede at alle mennesker havde ligestilling i hans rige, uanset religion, køn, etnisk baggrund, sprog eller anden kulturel forskellighed. Erklæringen skrev han på en cylinder af ler, og den anses for at være verdens første nedskrevne erklæring om menneskerettigheder. I sin form er teksten fortællende, og mere beregnet på eftertiden end på fastholdelse af vedtagne beslutninger. Denne form er også populær i Romertiden, hvor både Cæsar og Augustus flittigt anvendte samme fremgangsmåde. Helt op til vor tid er det indforstået, at indhold er møntet på de formulerende parter. Dele af teksten findes indgraveret over indgangen til FN's hovedkvarter. Magna Charta 1215 En række engelske frihedsbreve, som begrænser magten for engelske monarker. Kongemagten manglede penge til bl. a. korstogene, og måtte derfor give indrømmelser til primært adel. Teksten nærmer sig en juridisk form, hvor man i bløde vendinger sætter ord på det kompromis man er enige om dog med plads til fortolkninger. Sammenhængen er ikke forklaret. Bill of Rights 1689 Bill of Rights (lov over rettigheder) er en række rettigheder nedskrevet i England i Igen er baggrunden ændringer i samfundsstrukturen, der kræver justeringer i rettighedsopfattelsen. Den juridiske form er klarere og skarpere i fht. fortolkninger, men stadig uden den samlende kontekst. De enkelte punkter er typisk reaktioner på foregåede overgreb, og kan derfor være vanskelige at forstå kun få år efter, hvis man ikke kender de oprindelige begivenheder. USAs uafhængighedserklæring nordamerikanske kolonier gjorde oprør mod den engelske kolonimagt. Oprørerne skrev uafhængighedserklæringen, hvori de betragter sig som fri og uafhængige stater. Som væsentlig bestanddel indeholdt uafhængighedserklæringen som indledning en erklæring om menneskerettighederne. For første gang ser man en tekst, der medtager vision og mål, indeholder reaktion og aktion, og erklæringen anses for at være skelsættende. Borgernes rettigheder 1789 Erklæringen om borgernes rettigheder blev vedtaget af den franske nationalforsamling 26. august 1789 i forbindelse med opgøret mod kongemagt og adel. I sin form en meget detaljeret lovtekst, hvor de enkelte paragraffer er reaktion på fortiden. Teksten er ikke sat ind i en større sammenhæng. Verdenserklæringen 1948 FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne blev vedtaget af FN i Verdenserklæringen bygger på FNs charter fra I sin form medtager den alle tidligere erklæringers styrker. Er både overordnet målorienteret og samtidig detaljeret og operationel. Indeholder paragraffer som både er reaktioner (på f. eks. 30'erne og 40'ernes historie samt aktion i forhold til en kommende fremtid (f. eks. koloniafvikling). Samtidig gør den i sin form op med undtagelsesmulighederne i forhold til hvornår og hvem den gælder for. Fortsættes

3 XX Verdenserklæringen 1948 Hvor Verdenserklæringen er en essens af de samlede erfaringer på godt og ondt med denne type erklæringer. Selv med mere end 60 år på bagen i en turbulent verden holder formen i Verdenserklæringen stadig, og er derfor anvendt som skabelon for DjH s erklæring om den gode erhvervsskole! Som det også fremgår af tidslinjen, er der i diverse EUX-fora blevet arbejdet med en konkretisering af principper for vores håndtering af EUX. Der foreligger derfor også principper og udmøntning af disse på DjH-EUX, der tager afsæt i den overordnede erklæring. Vi står i dag med en tydeliggørelse af, hvad det er vi vil, og hvordan vi udmønter det. Det vil komme os til gode i det daglige arbejde, samtidig med at det kan anvendes i udviklingen af DjH, herunder i arbejdet med Ny Nordisk Skole. September december 2011 Maj 2012 September 2012 Bestyrelsesseminar Bearbejdning i bl.a. EUX-fora Fastlæggelse af form Præsentation i områderne Opsamling af kerneelementer Vedtaget i bestyrelsen Siden sidst fortsættes på næste side Åbent Hus på DjH 2013 Lørdag den 2 februar kl Vi rejser igen i uddannelsernes univers og fylder bagagen med nyttige uddannelsestips. Det bliver en dag med arbejdende værksteder, konkurrencer og spændende underholdning. Udgangspunktet er det gode værtsskab og alle er velkomne, så snak allerede nu om det ude i byen. Information i alle afdelinger december/januar.

4 Erklæring om DEN GODE ERHVERVSSKOLE Da det danske samfund bygger på velfærd via vækst, og det er essentielt at erhvervsskolerne yder et optimalt bidrag til dette, både i form af individuel kompetenceudvikling og via generel vidensdeling, hvor innovation, iværksætteri og produktion er symbiotiske elementer grundlæggende for fremtidig vækst og velfærd, og da kompetenceudvikling tager udgangspunkt og afsæt i det hele menneske, og erhvervsskolernes fokus derfor også bør være det enkelte menneske, hvor det tilstræbes at gøre det yderste for, at individet når sit mål og udnytter sit potentiale til gavn for den enkelte og samfundet, har vi udarbejdet denne Erklæring om den gode erhvervsskole, som et fælles mål for alle på Den jydske Haandværkerskole, med det formål at alle stedse gennem tanke, handling og adfærd anerkender, overholder og fremmer respekten for disse principper. XXDen jydske Haandværkerskoles værdier genkendes i alt vi foretager os ENGAGEMENT STOLTHED SAMARBEJDE, Overordnet gælder: XXDjH s kulturelle værdier er synlige i hverdagen, hvor et holistisk menneskesyn medfører, at døgnet opfattes som en helhed, der ikke er faseopdelt, og hvor udfordring, læring, og socialisering sker, når det giver mening, hvorved der skabes et unikt læringsmiljø, der værdsættes, X XNærvær, tillid og respekt overfor individet skaber læringslyst og motivation, og medvirker til fastholdelse og gennemførelse af et uddannelsesforløb, Derfor er respekt for individet og faget, herunder et højt niveau i fysiske rammer og udstyr, en hjørnesten i al læringsaktivitet og øvrig adfærd, XXMulighed for at udvise kreativitet, selvstændighed og innovation er altid til stede, da pædagogik, fysiske rammer og udstyr animerer og bidrager til, at den enkelte ønsker at udnytte sit talent maksimalt, XXVi forventer, at vore elever kan gennemføre vore uddannelser på normeret tid, ønsker at blive udfordret fagligt og personligt, er motiverede og påtager sig et ansvar, for efterfølgende at være attraktive på arbejdsmarkedet, X XLøbende samspil med virksomhederne er obligatorisk, herunder virksomhedskontakt når lærlinge er på skoleforløb. DjH er, i kraft af sin position som formidler og uddannelsesinstitution, basen, hvor virksomheder naturligt mødes om nyeste teknologiske viden på markedet. DjH er, på tværs af udbudte uddannelser, aktiv i udviklings- og formidlingsprojekter sammen med virksomheder og andre organisationer, X XSamarbejdet med grundskole, produktionsskole, den frie fagskole, højskole og gymnasieskole er væsentligt, hvorfor DjH altid er positivt indstillet overfor tiltag, der kan sikre en god uddannelsesovergang eller fastholdelse af elever i uddannelsessystemet. Fortsættes

5 Se både tekst og EUX-principper på hjemmesiden Hvilket medfører: 1. Der er fri adgang til lokaler og udstyr teori og praktik 24 timer i døgnet, da det er en forudsætning for optimale og frie rammer for læring, kreativitet og innovation. 2. Der udbydes aktiviteter af både faglig og fritidsmæssig karakter i tiden efter 15.30, da døgnet opfattes som værende en helhed uden begrænsende rammer for tidspunkt for læring og udvikling. 3. Specialer, spor og linjer gennemføres i ren form, hvor samarbejde med øvrige specialer, spor og linjer er bestemt af pædagogiske overvejelser i temaer og projekter. 4. Der ydes fuld lærerdækning i det berammede antal uger, og i antal timer pr. uge, herunder kompenseres der for aflyst undervisning. 5. Learning Center med lektie- og studievejleder og tutorer* er åbent alle dage efter normal undervisningstid. 6. Personlig og faglig udvikling er i fokus, og derfor skal eleven udfordres i begge felter. Det at være virksom i flere arenaer, som 24-timersskolen giver mulighed for, ses som et nøglepunkt i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. 24-timersskolen og Learning-/Viden Center ses som et aktivt stimulerende og udfordrende miljø, hvor grænserne mellem skole og fritidsaktiviteter overlapper hinanden til glæde for både den stærke og svage elev. Alle bidrager derfor til, at disse elementer anvendes og udvikles. 7. Stolthed og respekt for sit fag er grundlæggende for opnåelse af et højt kvalitetsniveau. De håndværksmæssige traditioner og muligheder er derfor centrale i vore uddannelser, hvor et højt kvalitetsniveau med maksimal læring, hvor den enkelte udfordres på sit niveau, er den røde tråd gennem uddannelsen. Fortsættes *En tutor er elev på skolen, på en af de ældste årgange, der med lethed genkender spørgsmål og problemstillinger fordi han eller hun for nylig har været igennem det samme uddannelsestrin. En tutor spiller en væsentlig rolle i forbindelse med erfaringsudveksling, vejledning og relationer og venskaber på tværs både vandret og lodret.

6 Hvilket medfører: Fortsat 8. Selvstændighed og kreativitet skaber nysgerrighed, læringslyst og forpligtelse. For at stimulere selvstændighed og kreativitet skal der være en indholdsmæssig klarhed. Derved åbnes mulighed for selvstændige og kreative løsninger gennem en faglig prioritering af til-/fravalg. 9. Indflydelse og optimal koordinering er grundlæggende elementer, så samarbejde i form af elevmøder, fællesmøder og lærermøder er obligatoriske. 10. Det er et fælles ansvar at skabe et læringsfremmende arbejdsklima, der stimulerer lysten til den faglige og almene dannelse, hvor eleverne føler sig trygge og animerede til at yde det optimale. 11. Arbejdsglæde er en forudsætning for kreativitet og innovation, hvilket kræver et fysisk og mentalt overskud. Derfor er sundhed, kost, motion og livsstil væsentlige elementer for succes. 12. Innovativ pædagogisk praksis, der tilgodeser en mangfoldighed af læringsmetoder, er gældende i al undervisning. 13. Der arbejdes med begrebet Ægte læringstid, hvor tiden bruges på aktiviteter, der er læringsmæssigt relevante. Derfor har vi et miljø, hvor også almindelig adfærd understøtter dette. 14. Potentiale og rammer udnyttes for at fastholde et højt kvalitetsniveau. Derigennem sikres intelligent træning, refleksion og individuelle hensyn. Der skal være krav, aktiviteter, materialer og udstyr tilpasset elevernes forskellighed, så alle får udfordringer på et passende niveau. Uanset niveau skal eleven kunne se værdien i at anstrenge sig. 15. Det fremmer elevernes læring og ansvarlighed, at der er synlige og forståelige krav og forventninger. Det skal være muligt at leve op til kravene, og eleverne skal undervejs have feedback, så de kan målrette deres indsats. Dette fremmes også ved en bevidst og åben planlægning, der udnytter værdien af samarbejdende adfærd for at tage hånd om individuelle styrker og svagheder. 16. Arbejdsudvikling og innovation sker gennem udvikling og afprøvning af nye ideer. Den pædagogiske praksis, og rammerne omkring denne, skal understøtte de innovative processer, herunder sikre et tæt virksomhedssamarbejde. 17. Tematiseret undervisning skaber koncentration i læringsbilledet, og hjælper derved eleven med at fokusere. Derfor er det essentielt, at al undervisning afspejler og relaterer sig til det tema, der arbejdes med. Indlevelse og rummelighed er vigtig både i en social og faglig kontekst, udtrykt gennem tolerance og innovation. Tematiseret undervisning, indlevelse og rummelighed sikres gennem løbende evalueringsprocesser.

7 Af Klaus Warming Nyt internet-domæne til DjH: djhhadsten.dk Gennem mere end 15 år har Den jydske Haandværkerskoles hjemmeside ligget på internet-adressen Nu har skolen købt det nye navn og fremover bruger skolen den adresse. Nye mailadresser Alle medarbejdere på DjH får nye mailadresser. Hidtil har alle haft adresser som (hvor xxx er medarbejderens initialer på skolen). Efter ændringen er nye adresser: Ud over anvender mange deres mailadresse til brugernavn og login på forskellige internetsteder. Det kan f.eks. være indkøbsportaler og sociale fællesskaber som Facebook. Om man ønsker at rette sit brugernavn til den nye mailadresse sådanne steder, er op til den enkelte medarbejder. Der er udarbejdet skabelon til opsætning af signatur i Outlook, så de nye internetadresser fremgår. Hjemmesideadresse og mailadresser fremgår af meget trykt materiale, så der skal i de kommende måneder konsekvensrettes et utal af steder. Tilsvarende vil de gamle informationer også skulle rettes mange steder på internettet, hvor der henvises til skolen. De gamle mail-adresser vil fortsat virke, så man ikke mister mails fra afsendere, der bruger de gamle adresser. Ligeledes vil skolens hjemmeside også kunne findes på den gamle domæne-adresse indtil videre.

8 Af Hanne Bisgaard Hansen VE-udstyr på DjH Den jydske Haandværkerskole har modtaget kr. til indkøb af ekstra udstyr indenfor energiområdet. Giveren er UHT-fonden, Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere bestående af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og en række håndværkerorganisationer som repræsentanter for personalegrupper. Her i blandt Dansk El-Forbund og Dansk Metal. Med midlerne fra UHT bliver der lige nu indkøbt nye små VEanlæg (VE = vedvarende energi), som skal bruges i undervisningsforløb i vedvarende energi. Den færdige udstyrspakke kommer til at tælle 11 brugbare anlæg i drift sammen med andre udstyrselementer, som skal anvendes direkte i undervisningen. Ved rent fysisk at have alle anlægstyper har man mulighed for visuelt at se hvordan anlægget fungerer, og man har mulighed for at lave økonomiske driftsberegninger på baggrund reelle data fra monteret måleudstyr og dataloggere. Herved bliver efterfølgende beregninger af anlæggenes rentabilitet også mere realistiske. Der arbejdes for øjeblikket på højtryk med at få de nye kursuspakke klar til januar 2013, hvert anlæg dokumenteres ned i mindste detalje, og der laves undervisningsplaner for hvordan og hvornår de enkelte anlæg kan benyttes i undervisningssammenhænge. Enkelte projekter er allerede ved at være færdige og klar til brug. Michael Øelund står for indkøb, dokumentation, opbygning med videre. Hvert projekt har sit eget Gantt diagram. Man kan se mere om de enkelte projekter ved indgangen til tømrerafdelingen og Videncenter Energi, hvor der er ophængt beskrivelse, fotos og tidsplan. Fortsættes

9 1. Solcelleanlæg Fire solcelleanlæg af samme størrelse, men med forskellige vilkår vil blive monteret med individuelle invertere, så målingerne kan udføres simultant. Udstyret skal påvise effekten af forskellige monteringsforhold. 2. Jordvarmeanlæg (vertikalt) Der findes i dag en række forskellige typer varmepumper som alle har fordele og ulemper. Derfor kræver en beslutning om at investere i en varmepumpe en stor viden om varmepumper. Det vil være muligt at demonstrere, hvorledes forskellige driftsformer og varmeafgiversystemer har indflydelse på varmepumpens effektfaktor (forholdet mellem afgivet effekt og tilført effekt). 3. Luftsolfanger kombineret med jordkøling Behovet for ventilation er til stadighed stigende i takt med at bygninger bliver tættere og der er øget fokus på CO2 og indeklima. Samtidig er en traditionel mekanisk ventilation meget dyr i drift og vedligehold på grund af varmetab om vinteren og køling om sommeren. Her er luftsolfanger kombineret med jordkøling et spændende alternativ. 4. Solfanger m/vakuumrør Vakuumrør med 3-lags absorber giver en betydelig større virkningsgrad end traditionelle solfangere, helt op til 40 procent højere ydelse. Derfor er solfangeranlæg med vakuumrør på vej frem som regel tilsluttet et eksisterende varmeanlæg f.eks. træpillefyr eller brændefyr. 5. Solfangeranlæg til taget DjH har et solfangeranlæg i funktion, men der er behov for måleudstyr og datalogger, så det kan vises hvor stor effekt anlægget har set i forhold til el-baseret solenergi. Energifanger Solfanger Solfanger m. vacuumrør Udstyrspakken på DjH er opdelt i 13 projekter NB: Frem til brugsvandssiden af varmtvandsbeholderne, monteres enhederne efter fabrikanternes forskrifter mht. komponenter, fittings, pumper og styring. Ekspansion 6. Hybrid solfageranlæg til taget En vand og luftsolfanger opvarmer ca. 120 m3 luft i timen op til grader alt efter solindfald. Ud over den friske, varme luft, yder et anlæg liter varmt vand på gode solskinsdage. Størstedelen af sommeren er der ikke behov for at varme luften op, hvilket giver et overskud til varmt brugsvand. På den måde udnyttes solfangeren optimalt hele året. Isolering 50mm Pumpe 7. Energifanger (åben solfanger) En energifanger er en åben solfanger, uden glasdæklag, der udnytter varmen både fra luft, sol, regn m.m. En varmepumpes bedste drifttemperatur (på den kolde side) er grader, og derfor er netop en energifanger det mest egnede at sætte foran en varmepumpe. Varmelager under isolering - i jord ca. 40 cm MOE Fortsættes

10 8. Luft/vand varmepumpe (demonstationsopbygning) Modellen skal bruges til, på en overskuelig måde, at vise kursisterne hvilke hovedkomponenter en varmepumpe består af. Ligeledes skal modellen kunne optage varme fra udeluften og afgive den til et lille radiatoranlæg, så kursisterne kan se og føle processen i sin mest enkle udførelse. Der vil være mulighed for at lave mindre manuelle justeringer på varmepumpen, så konsekvenser ved fejljustering og optimering kan anskueliggøres. Termofotografi af tømreafdelingens indgang mod Randersvej 9. Tæthedsprøvning af bygninger Udstyret, der består af flere dele, kan dokumentere om en bygning overholdeler kravene i Bygningsreglementet og den gældende EN standard. Fra 1. april 2006 er der fastsat grænser for, hvor utæt et byggeri må være for at overholde reglerne i Bygningsreglementet. Hvis testen viser, at byggeriet ikke overholder kravene i bygningsreglementet, kan der i samme forbindelse udføres en termofotografering, der så typisk viser, hvor utæthederne findes. Der indkøbes både stor og lille blæser, så udstyret også kan anvendes til test på de små huse tømrerne fremstiller i værkstederne. 10. Termografikameraer Termograferingsudstyr anvendes til påvisning af utætheder i f.eks. bygningers klimaskal og til fejlfinding i isolering (kulde og varmebroer). Termograferingsudstyret anvendes ligeledes i forbindelse med dokumentation af behov for energioptimering og energirenovering af bygninger. 11. LED-belysning Her er der primært tale om forskelligt måleudstyr, der skal anvendes til påvisning af energibesparelser ved anvendelse af LED kontra energi- sparepærer og øvrige traditionelle lyskilder, herunder måling af farve og styrke. Måleudstyret skal desuden anskueliggøre energibesparelser ved anvendelse af forskellige lysstyringer (f.eks. dagslysstyring). 12. Husstandsvindmølle En 3Kw husstandsvindmølle skal anvendes primært til lydtests, indtil en mere permanent opstilling aftales og godkendes af myndighederne. 13. Energibank Dj h får sin egen bank, i form af et energilager, hvor overskydende energi opmagasineres, når der er overkapacitet i forskellige anlæg. Her bliver der på sigt mulighed for at måle effektiviteten i et sådant lager.

11 Samarbejde og snak så løses opgaverne hurtigere DjH er tovholder på Skills stafet konkurrencerne for 9. klasserne i Favrskov Kommune. De indledende konkurrencer blev afviklet ude på de enkelte skoler. Af Anne Hansen Aamand Grundskole stafetten i Favrskov kommune DjH var i efteråret tovholder for grundskole Skills stafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Stafetten køres sideløbende med DM i Skills. Semifinalen i kommunen løb af stabelen i forbindelse med Energimesse på DjH og finalen afvikles ved DM i Skills i Århus til januar 2013, hvor unge håndværkere dyster om at blive Danmarksmester inden for deres fag. 9. klasse eleverne har i små hold på tre elever, to piger og en dreng eller to drenge og en pige, kæmpet mod hinanden i små opgaver som DjH har haft med ud på skolerne. Opgaverne kan være at samle et tastatur, en forlængerledning, et puslespil, stable krus i pyramideform, afbalancere en vippe med træklodser eller samle kobberrør efter en tegning. Opgaverne bliver kørt på tid, og det hurtigste hold vinder konkurrencen på de enkelte skoler. Vinderholdene fra kommunens skoler gik videre til semifinalen på DjH den 29. oktober. (Omtalt i anden historie. Red.) Grundskole Skills stafetten for 9. klasser afvikles over hele landet, hvor en erhvervsskole i hver kommune er valgt som tovholder. Konkurrencen er udover dysten, der er sjov, også en øjenåbner for eleverne, der efter 9. klasse står for at skulle vælge ungdomsuddannelse. Ved DM i Skills kan de opleve, hvad der gemmer sig bag de enkelte erhvervsuddannelser. Ulstrup skole, det er mandag morgen. Eleverne i 9. b dukker op lidt efter lidt. Ved ringetid mangler én. Mange spørger efter ham, og lige før konkurrencen begynder, er han der. Eleverne bliver hurtigt delt op i grupper to drenge og en pige eller to piger og en dreng i hver. Der mukkes lidt over gruppedelingen, men ingen mener det særligt alvorligt, for alle i klassen kan arbejde sammen med alle. De har nemlig trænet. 9. klasse på Ulstrup skole har lige været til teambuilding, så de er klar. De kender vigtigheden af samarbejde og af at snakke sammen om opgaverne, mens de løser dem. Eleverne fanger hurtigt princippet for løsning af opgaverne, og at de selv skal stoppe uret. En kasse med kobberrør og et billede står på bordet. Nu gælder det. Se på billedet og samle rørene. Enkelt, men måske alligevel ikke. Rørene er ikke lige lange, og de skal sidde bestemte steder før opgaven er løst. Der er to opgaver i hvert heat. Næste gang er det vippen: En lille vippe af træ med en plade i hver ende og en bunke klodser der skaber balancen. Små ryk frem og tilbage med klodserne ind til vippen balancerer. Bedst som den er der, snyder den og vipper ned til den ene side. Det lykkedes endelig, og en vinder bliver fundet. Natasja Rasmussen fra 9. b synes det har været nogle spændende timer. Vi arbejdede fint sammen, selv om der var lidt tidspres. Derfor var det også nemt at komme til at lave noget forkert. Tingene skulle vende rigtigt og passe sammen, de små detaljer talte og det skulle gå hurtigt, siger hun. God modvægt til teori Jacob Wridt er klassens fysik-, kemi- og engelsklærer. Det er en god aktivitet. Det praktiske er god modvægt til det teoretiske, som der er meget af i 9. klasse. Der er mange skriftlige afleveringerne, så eleverne næsten bliver skoletrætte før eksamen. At lege tingene ind er et godt alternativ ind imellem, siger han. Kommer et hold fra 9.b hele vejen til finalen, håber han, hele klassen kan komme med ind og bakke op. Efter formiddagspausen gælder det 9.a. De skal gennem de samme opgaver, for at vinderen for Ulstrup skole kan findes. De er kvikke og klarer sig godt, og de bliver tydeligvis lidt ærgerlige, da de hører, at et af holdene fra 9.b var hurtigere, og går videre til semifinalen. Laura Petersen, Lasse Gammelgaard og Emil Skov har dannet hold. De er enige om at skolekonkurrencen har været sjov. Det vækker et konkurrencegen, siger de.

12 Energimessen 2012 Af Anne Hansen Aamand Viceborgmesteren åbnede messen Viceborgmester Michael Tersbøl, Favrskov Kommune åbnede Energimessen I sin åbningstale sagde han blandt andet: Jeg håber, at messen kan inspirere os til at finde nye måder til at spare på energien. Måske kan der for nogle ligefrem gå sport i at finde kilowatt-timer, der kan spares og dermed også kroner og ører, der kan bruges til sjovere ting end el- og varmeregninger. Michael Tersbøl fortalte at Favrskov Kommune selv er i gang med at spare på energien. Ved årets slutning har vi sparet, hvad der svarer til 450 boligers årlige forbrug af el og varme, sagde han. Videre præsenterede han Energi Forum Favrskov - en ny hjemmeside, der på dagen blev skudt i gang: Det er en kommunikationskanal for alle energiprojekter i Favrskov Kommune for private og for virksomheder. Portalen er blevet til i et samarbejde mellem Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og Den jydske Haandværkerskole. Clever gør det let at lade elbilen Uden for hovedindgangen til energimessen holdt en elbil parkeret på gæste p-pladsen, når den ikke lige var ude at køre, og det var den meget messegæster greb chancen for en lydløs prøvetur i den eldrevne Nissan Leaf, som Henrik Gordon fra Clever medbragte. Clever leverer opladningsbokse til private og til virksomheder, så elbilen nemt kan lades op hjemme i indkørslen eller garagen. Clever står også bag det ladenetværk til elbiler der med lynets hast breder sig i landet. I øjeblikket er der 30 offentlige ladestationer, inden årets udgang vil antallet være fordoblet. Det tager 6-8 timer at lade elbilen fuldt op, så kan den køre 150 km. En offentlig ladestation er dog en hurtiglader. På bare ½ time er bilen ladet 80%. Det rækker til km. Der er ca elbiler i drift Danmark fordelt over hele landet. Kommuner og virksomheder er de største brugere, men elbilen arbejder sig støt og roligt ind på det private marked. Fortsættes

13 Elcykler sætter skub i pedalerne Jan Petersen alias Pedal Pedersen havde taget fire elcykler med til messen. De var populære. Flere fik en prøvetur, og to ønskede at købe hver en elcykel. Jan oplever en stigende interesse for elcykler i Danmark, men vi slås med en fordom. I Danmark skal man nærmest fejle noget før det er ok at køre på elcykel. I Holland er hver tredje cykel en elcykel. Men der er en opblødning undervejs. Det er ikke kun pensionister, der køber elcykler, Jan har også solgt cykler til personer under 40. En elcykel er et fint alternativ til bilen, når det gælder transportmidlet til arbejde eller en tur til købmanden for at handle. Vi skal se på det med grønne øjne, siger Jan Petersen. Solceller for borgere og håndværkere Kurt Jørgensen fra EWS var på energimesse for at fortælle borgere og håndværkere om solceller. EWS er nordens største grossist inden for solceller, og i Tyskland, hvor de har domicil, er der langt flere solceller end i Danmark. Der er gennemsnittet 2½ solpanel pr. indbygger - i Danmark er der 12,5 indbygger pr. solpanel. Der blev tilbudt to foredrag om solceller på energimessen, og Kurt Jørgensen oplevede stor interesse og spørgelyst fra både håndværkere og borgere. Hold øje med produktionen også når du er i byen Anders Rolann fra Evikali præsenterede Evishine appen på messen. Evishine gør det let at følge med på smartphone, så man hele tiden ved, hvordan det går med solcelleanlægget hjemme. Der kommer også besked om uforudsete hændelser. Det er både muligt at se her og nu situationen og historik. Anders Rolann oplever en stigende interesse fra både private og forhandlere. Han er glad for, at han tog på messen. Udover interessen fra de besøgende er netværket med de andre udstillere vigtig, og han kommer gerne igen. Anders Rolann oplyser, der er installeret 180 Evishine på 4 måneder. På billedet ses Anders Rolann, til venstre, sammen med Kurt Jørgensen fra EWS. Fortsættes

14 9. kl. skolestafet Taktikken lægges I VIP-rummet er Sara Laigaard, Andrea Ahle og Simon Agerbo fra Haldum-Hinnerupskolen ved at lægge taktik. De deltager i semifinale i skolestafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Deres mål er selvfølgelig at vinde, men også at slå Præstemarksskolen, som de ser som deres værste konkurrenter. De kender hinanden fra fritidsaktiviteter, og så går der ekstra meget konkurrence i det. Det var med nogen skepsis de tre teenagere mødte op til konkurrencen en tidlig lørdag morgen, men skepsis blev vendt. De kan let blive enige om, at dagen er en ret sjov oplevelse: Konkurrencerne er spændende, udfordrende og ikke for svære, arrangementet er godt, og maden er god, gratis og i rigelige mængder. Sara, Andrea og Simon fortæller, at de, ved at deltage i konkurrencen, har fået et andet syn på erhvervsuddannelse. Selvom de alle tre skal på gymnasiet, har de fået øjnene op for, at der er andre spændende muligheder for uddannelse. Og vinderen blev 9. b fra Præstemarksskolen i Søften Agnete Sterndorff Møller, Kasper H. Rasmussen og Andreas Schou fra 9.b, Præstemarksskolen kæmpede sig til en 1. plads i skolestafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. De går nu videre til landskonkurrencens finale, der afvikles i forbindelse med DM i SKILLS i NRGI Park i Aarhus den januar Skolestafetfinalen er den 25. januar. Hele vejen gennem konkurrencen blev holdet godt støttet af deres engagerede lærer Trine Poulsen, og glæden var lige stor hos alle fire, da vinderen blev udråbt. Stort tillykke til holdet fra Præstemarksskolen. Tak til alle de deltagende hold. De gjorde det rigtigt godt.

15 DjH til Marselisløb 94 par DjHfødder, blandt tusindevis andre, trampede, løb og travede sig gennem Marselis weekenden den 1. og 2. september. De blev godt suppleret af en gruppe heppere, og i fællesskab nød alle vejret, aktiviteten og det altid hyggelige samvær i teltet. Selvom alle naturligvis går mere op i oplevelsen end i den opnåede tid, blev den alligevel sammenlignet og drøftet under spisningen. Alle gjorde deres bedste, og for de, der måske ikke er helt tilfredse, er der mulighed for at træne til næste år med DjH-løbeklubben.

16 Af Anne Hansen Aamand To kolleger Boris og Jens er begge nye kolleger på DjH, begyndt i løbet af Jens elsker at lave mad og dyrker tennis i fritiden. Boris er forhenværende konkurrencesvømmer, og bruger det meste af fritiden på at bygge om. Boris Boris Wøldike, 34 år, blev ansat i it-afdelingen i marts Han begyndte dog langt tidligere at arbejde på DjH. Gennem 5½ års ansættelse hos ELCON Kommunikation har han haft skolen som kunde, så han kender netværket som sin egen bukselomme. Han var også, allerede før sin ansættelse, involveret i arbejdet omkring videoovervågning og antenneanlæg. Hans job i dag består af det, han allerede kendte plus kontakt med elever og medarbejdere, når de har brug for support. Boris vedligeholder sammen med de øvrige it-medarbejdere skolens netværk og servere, og videreudvikler netværket, så det altid er fremtidssikret. Boris er uddannet kommunikations- og sikringstekniker på Vejle tekniske skole i Han er udlært hos BBC-installation i Århus. Derudover har han en Cisco certificering med i bagagen.(anerkendt certificering inden for datanetværk). Boris bor i Grenå sammen med Camilla, og han tager hver dag toget til Hadsten. I Grenå er han ved at bygge sit hus om. Han står selv for det meste af håndværkerarbejdet undtagen murerarbejdet. Byggeriet har stået på, siden de købte huset i 2006 og omfatter 1. sal og en ny skalmur. Boris glæder sig over, at det snart er færdigt. Husets børneflok består af collien Maggie, der dyrker agility sammen med Camilla, og katten Franceska - prinsessen i familien. Både Boris og Camilla er tidligere konkurrencesvømmere, og Boris har undervist både børn og voksne i svømning. I dag er han livredder i weekenderne i Hornslet svømmehal. På spørgsmålet om han vil undervise igen, svarer Boris, at så skal det være voksne, for de stiller flere spørgsmål. Underforstået, de vil vide, hvorfor de skal gøre det, som læreren siger. For et par år siden stod der også rugby på programmet, men byggeriet tager meget tid, så den begrænsede fritid bruges nu på computerspil. Også en interesse som Boris og Camilla deler. Jens Siden 1. januar 2012 har Jens Blach Petersen, 60 år, arbejdet i køleafddelingen. Jens er uddannet maskinmester og klejnsmed. Han har arbejdet inden for den svære stålindustri med produktion af skibe og kraner. Han har været montør på højspændingsnettet, og han har arbejdet på folkeskoler i Thy som støttelærer. Jens seneste job inden DjH, var som underviser i værkstedsfag på en skole for socialt belastede børn. I køleafdelingen underviser han på efteruddannelse og grundforløbet. Han har altid interesseret sig for køleteknik, og han føler sig godt tilpas på DjH. Jens kommer fra Thy, og har netop fået en lejlighed i Århus, hvor hans søn Luis på 20 år også bor. Luis mor er fra Venezuela, hvor Jens i perioder har opholdt sig og haft arbejde. I dag taler han flydende spansk, som han bruger på årlige rejser til Sydamerika eller Spanien. Spanien betragter han som sit andet hjemland. Han arbejdede for år tilbage på et skibsprojekt i landet. Det gav ham et netværk af gode venner, som han i dag nyder at besøge. Fisk er Jens livret. Han kan godt lide at lave mad, og fiskeretter står øverst. En specialitet er råmarineret torsk. Det er vigtigt at torsken er helt frisk, næsten lige hevet op af havet pointerer Jens. Det fås ikke i Århus. De torsk, Jens har råmarineret, har han selv fanget fra sin vesterhavspram i Thy. Der går meget tid med forberedelse og med at ordne garn, og er garnet først sat, skal man hurtigt være klar til at hente det ind i tilfælde af dårligt vejr. Med bopæl i Aarhus må fiskeriet hvile. Interessen for madlavning deler Jens med sine kølekolleger, så det er ikke usædvanligt, at der byttes opskrifter over frokostbordet. I Aarhus bruger Jens fritiden på at spille fodbold og tennis. Fodboldspillet betegner han som uformelt, hvorimod tennisinteressen flere gange om ugen plejes i klubben Aarhus Lawn Tennis Selskab.

17 Af Anne Hansen Aamand Tværfagligt samarbejde giver muligheder på alle niveauer EUX på Den jydske Haandværkerskole har siden august været en realitet, hvor 20 EUX-elektriker og 12 EUX-tømrere er godt i gang med uddannelsen. Forud er gået mere end et år med planlægning, ønsker og visioner for uddannelsen, der både rummer den kendte erhvervsuddannelse (eud), og på samme tid skiller sig markant ud fra den. To ledere og to undervisere fra de involverede afdelinger har fået sig en snak om, hvordan de første måneder er forløbet. De prioriterer samarbejde højt. At EUX skiller sig ud fra eud er blandt andet markeret med uddannelsens opbygning, hvor en undervisningsdag modsat på eud består af moduler på to lektioner. Modulerne skifter mellem praktiske og teoretiske fag, så der er samspil mellem fagene. Det har været en overraskende proces at skulle omstille sig til de korte moduler, siger Michael Sørensen, der underviser EUX-elektrikerne. Der er slet ikke tid til den samme form for nærvær og repetition, som man er vant til fra eud en, og især i værkstedstimerne er det bare lige på dagens emne. Tømrerne bygger en lille hytte med tæt dampspærre og isolering. Elektrikerne laver, ud fra tegninger af hytten, alle installationer, fortæller underviser Chris Klitte Thomasen, tømrerafdelingen. Hytten testes med blower door testen en test der afslører utætheder i byggeriet, så man kan se, om det lever op til de krav, der i Bygningsreglementet stilles til alt nybyggeri. Resultatet viser om både tømrere og elektrikerne har gjort deres arbejde ordentligt. For at afsløre eventuelle mangler i byggeriet bliver termografiapparatet også taget i brug. Hver elev skal efter testen udarbejde en rapport, hvor de inkluderer måleresultaterne. Projektet har været godt. Men i erkendelse af, at der er næsten dobbelt så mange EUX-elektrikere som -tømrere, og at det tager længere tid at bygge hytterne end at lave installationerne, skal det gennemtænkes før næste års elever kommer. Et vigtigt parameter for succes er, at tage højde for antallet af elever på de to uddannelsesretninger. Fortsættes Selvom undervisergruppen er af den overbevisning, at målene er tæt på at være nået, er der små justeringer hen ad vejen. Der er især enighed om, at det tværfaglige samarbejde skal prioriteres, udbygges og formaliseres. Det er så fedt at arbejde sammen med tømrerne. Det giver mulighed for at skabe nogle virkeligt gode og spændende projekter, siger Michael Sørensen. Det har været en øjenåbner at komme over på den anden side af gaden, fortsætter Henrik Dalsgaard, uddannelsesleder i tømrerafdelingen. Det ligner meget det virkelige liv. Vi ser, at vores fag hænger sammen med andre fag, og at dér også er problemer at løse, supplerer Agner Nielsen, inspektør i elafdelingen. Faglighed mødes i målehytte EUX eleverne har mødt hinandens faglighed i et projekt, der kaldes målehytte.

18 Michael Sørensen afslører at han har vist projektet til en gruppe el kolleger, der underviser på eud. De blev straks interesseret i at arbejde på en lignende tværfaglig måde. Oplevelsestur styrker det videre forløb I begyndelsen af oktober var EUX-eleverne på en fælles oplevelsestur over to dage. Én dag med samarbejdsøvelser på Karpenhøj på Djurland og én med kultur i Aarhus. Da først eleverne havde sundet sig lidt over, at det ikke var en typisk rustur de skulle på, og omstillet sig til at være aktive gik det rigtigt godt, fortæller Michael Sørensen. Der var planlagt en række samarbejdsopgaver som for eksempel stable mælkekasser og stå på dem, samarbejde om at løfte en klods med en kran, Da Vinci Broen og at rejse en flagstang i fællesskab, siger Chris Klitte. Det var gode øvelser, hvor de arbejdede på blandede hold, og de arbejdede godt sammen. Hjemme på DjH ventede endnu en samarbejdsøvelse om at bygge en propkanon og bagefter konkurrere mod hinanden. Alle gik løs på opgaven med krum hals, før der var dømt rustur og hygge på DjH om aftenen. Kultur i Aarhus blev oplevet ved besøg i Den gamle by og på kunstmuseet AROS, hvor AROS scorede flest point. Omviserne på den guidede tur var kønne unge piger, der forstod at fortælle om kunstneren og kunsten på en fængende måde. De var gode til at inddrage eleverne ved at stille spørgsmål som for eksempel: Hvad synes I det dér ligner? forklarer Michael Sørensen. I løbet af de to dage kom vi til at kende hinanden på en anden måde, og underviserne lærte EUX-elever fra den anden faglinie at kende. Det er godt for det videre forløb, siger Chris Klitte Thomasen. Set i bakspejlet er alle enige om, at turen skal ligge tidligere i forløbet. Det giver hurtigere relationer til tværfagligheden, og man får mere glæde af hinanden. Eleverne forventer krav Da eleverne begyndte på EUX, var det tydeligt, at flere før start har gjort sig tanker om, hvad de gik ind til. Eleverne er ikke overraskede over, de krav der bliver stillet til dem i undervisningen og ind imellem, hvis bølgerne går for højt, minder de hinanden om, at de faktisk er i gang med et EUX forløb. 2/3 af eleverne bor på skolen, og en del af dem, der bor hjemme, er gode til at bruge skolen efter skoletid. Især blandt EUX tømrerne er der en gruppe, der bruger træningscentret og gerne gør brug af 24-timersskolens åbne værkstedsdøre sammen med boende elever. Og Michael Sørensen kan fortælle, at flere EUX-elektrikere på skift opsøger ham for at få hjælp til opgaver, når han er lektievejleder i LC torsdag aften.

19 Anne Hansen Aamand EUX-elever vil tværfagligt samarbejde Morten Steen Bæk Andersen, EUX elektriker, og Rasmus Smidt, EUXtømrer, er meget bevidste om deres uddannelsesvalg. De ser det som en stor fordel, at det er muligt at arbejde sammen på tværs af faggrænser i de forskellige projekter på uddannelsen. Morten og Rasmus er tydelige i udmeldingen, når de forklarer, hvorfor de valgte EUX. De kan blive ingeniører på kortest mulige tid samtidig med, at de har den håndværksmæssige baggrund i orden. Uddannelsens opbygning, fagenes kombination og samarbejdet på tværs mellem fagene tiltaler dem. Vi har arbejdet på et fællesprojekt omkring en målehytte, men vi var der ikke på samme tid. Det kunne vi godt tænke os at være, fortæller de. EUX-tømrerne byggede hytten og EUX-elektrikerne sørgede for de elektriske installationer. Havde vi været der samtidig, kunne vi planlægge sammen og tage hensyn til hinanden i arbejdet, fortsætter de, og håber det bliver muligt i de kommende projekter på EUX. Fordelene ved samarbejdet og forventningen til, hvad det kan bringe, slår også igennem, når Morten og Rasmus fortæller om oplevelsesturen, der skal ryste eleverne fra de to fagretninger sammen. Det var godt at være sammen i grupper på tværs af fagene. Det bedste var propkanonkonkurrencen på DjH om aftenen, er de enige om. Vi var kun tre i grupperne, så ingen kunne gemme sig lidt i baggrunden. Der var to elektrikere og en tømrer i hver gruppe. Det var et godt arrangement siger Morten. Og Rasmus supplerer: 'Konkurrencegenet blev vækket. Sådanne aftener vil de gerne have nogle flere af. EUX i virksomhedspraktik I uge 41 var EUX-eleverne i virksomhedspraktik. For dem, der allerede har en læreplads, var det en oplagt mulighed for at lære virksomheden lidt bedre at kende. Dem der endnu ingen har, har netværket og fået vigtige kontakter. Samtidig gav det virksomhederne et indblik i, hvad EUX er for noget. Eleverne havde hovedansvaret for selv at finde praktikpladsen og Rasmus Smidt, EUX tømrer, henvendte sig til Cawobyg i Hejsager ved Haderslev, hvor han kommer fra. De kendte ikke i forvejen noget til EUX, så Rasmus havde en folder med til dem, da han mødte den første dag. Praktikperioden er vigtig i forhold til EUX forløbet, og Rasmus blev tilknyttet en svend på byggepladsen. Jeg var med til at sætte gips og isolering op, fortæller Rasmus, der er glad for at kunne hjælpe, så enden på projektet kom nærmere. Til december, vil jeg ud og snakke med virksomheden igen. Og så håber jeg at få en læreplads der, siger han. Morten Steen Bæk Andersen, EUX elektriker, har allerede en praktikpladsaftale i hus. Han skal i lære hos Grundfoss, Bjerringbro, der er meget positiv over for EUX-uddannelsen. Da jeg mødte, var der lagt en plan for ugen. Hver dag fulgte jeg en ny medarbejder rundt i virksomheden. Det var meget lærerigt, siger Morten. DjH på besøg i virksomhederne Per Zeidler og Simon Mikkelsen, undervisere i tømrerafdelingen, besøgte i praktikugen de tømrervirksomheder, der havde EUX-elever i praktik. Det er en praksis tømrerafdelingen almindeligvis bruger i forhold til grundforløbseleverne på eud, og inddrager nu også EUX eleverne i den. De har erfaring med, at mestrene er glade for at få besøg af skolen. Der er mulighed for en god snak om skolen og for at få eventuelle spørgsmål besvaret. Ofte er det medvirkende til, at virksomhederne tager praktikanten ind som lærling. Tømrerafdelingen havde foreslået eleverne at blive i virksomhederne en uge ekstra (efterårsferien). For flere elever var praktikken så god en oplevelse, at de valgte at bruge deres ferie i praktikvirksomheden.

20 Seniorklubben på Fur Den 28. august drog seniorklubben af sted med bus til Fur med afgang fra DjH. 39 deltog i turen, og DjH-punkt har modtaget en beretning: Turen startede i regnvejr, men det gjorde ikke noget, for vi var i tørvejr. Kort før Skive standsede vi på en herlig rasteplads med udsigt ud over vandet for at få formiddagskaffe med smurte rundstykker leveret af DjH's køkken herligt. Vi fik også en Lille en til. Her var der heldigvis blevet opholdsvejr. Turen fortsatte til færgen til Fur. Den sejlads varer under 10 minutter, så ingen blev søsyg. Pa kajen tog Joan og Per Rylev imod, de skulle være vores guider på turen. De er begge tidligere hadstenborgere, og Joan har arbejdet på DjH. De har boet på Fur i 15 år. Da vi havde hilst på dem, fortsatte turen til Fur Museum. En geolog informerede kort om, hvad vi kunne se på museet. Det var meget spændende at se alle disse fossiler, der er blevet fundet, som er over mange tusinde ar gamle. Efter museumsbesøget gik turen til Fur Strand Hotel, hvor vi fik en lækker frokost. Ved to-tiden stødte Joan og Per Rylev til igen, de steg på bussen sammen med os andre, og Per fortalte om øen på den guidede rundtur. Han var en god fortæller. Vi gjorde et stop for at se, om vi kunne finde fossiler, tror nu ikke, der blev fundet noget, der kunne vare danefæ eller -kræ. Færgen sejlede os tilbage til fastlandet, og vi stoppede ved Breum Landevejskro, hvor vi fik kaffe med lagkage og småkager. En af lagkagerne måtte dog ud i køkkenet igen, idet de havde glemt at tage papiret af bundene imellem lagene. Vi fik en ny lagkage, og alle var glade. Ved halvsyvtiden landede vi i Hadsten igen. Tak til Tage Bajlum, som var arrangør og tovholder, for en rigtig god tur. Molerskrænt Fur, foto: Mik Andersen

Sept dec 11 Maj 12 Sept. 12

Sept dec 11 Maj 12 Sept. 12 Indledning Siden september 2011, hvor DjH s bestyrelse på strategiseminar lagde grunden til DjH2016, er der blevet arbejdet på et delprojekt, der omhandler en mere konkret beskrivelse af, hvad det er DjH

Læs mere

Sept. 11 31. dec 11 Maj 12 Sept. 12

Sept. 11 31. dec 11 Maj 12 Sept. 12 Indledning Siden september 2011, hvor DjH s bestyrelse på strategiseminar lagde grunden til DjH2016, er der blevet arbejdet på et delprojekt, der omhandler en mere konkret beskrivelse af, hvad det er DjH

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LØRDAG 19. NOVEMBER KL.

LØRDAG 19. NOVEMBER KL. ÅBENT Mød masser af virksomheder LÆS MERE PÅ BAGSIDEN Mød masser af virksomheder? HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME? Vi har inviteret en masse virksomheder til at komme og fortælle, og ikke mindst vise, hvad

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Velkomst og præsentation af personalet Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Rundtur på stuerne og samling Drøftelser i grupper Tak for i aften Et miljø kan i almindelighed defineres, som de påvirkninger

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere