Å R S B 10 E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B 10 E R E T N I N G"

Transkript

1 10 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Brasilien... 8 Estland... 9 Kina...10 Letland Litauen Polen Rusland Storbritannien Tyskland Ungarn Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation Personale Repræsentantskab og bestyrelse Støtte Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter... 44

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen Det er næppe forkert at hævde, at 2010 blev et vendepunkt i den måde, vi orienterer os på i verden. Mens flertallet af vestlige lande fortsat kæmpede med følgerne af den finansielle nedsmeltning, og alvoren bag klodens miljømæssige udfordringer begyndte at blive udmøntet i konkrete politiske handlinger, blev vi for alvor opmærksom på konfigurationen af den fremtidige verdensorden. At den er blevet multipolær og ikke længere har sin forankring i det vestlige univers. I denne komplekse situation, hvor holdninger får større gennemslagskraft for virkeligheden, tilbyder de erfaringsgrundlag, som Kulturinstituttets arbejde bygger på, betydelige fordele i forhold til den måde, kulturudvekslingen indgår i som en del af Danmarks nationale branding. Det er vores særkende i vekselvirkning med udlandet at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv for at fremme den mellemfolkelige forståelse og styrke kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Sådan har det været siden 1940, da Folmer Wisti med Det Danske Selskab lagde grundstenen til det, der senere udviklede sig til Det Danske Kulturinstitut. Dengang var han omgærdet af kulturelle demarkationslinjer, der i mangt og meget minder om dagens situation. Fra start var tanken derfor at udbrede kendskabet til dansk kultur i udlandet med den udtrykkelige hensigt at skabe venskabsrelationer med andre kulturer. Det handlede både om at give dansk kultur den internationale profilering, den fortjente, og om at skabe de bedste betingelser for udveksling. Dialog skaber udvikling 70 år efter går dette dialogprincip fortsat ud på at sikre at modparten til stadighed føler sig ligeværdig og accepteret på trods af uoverensstemmelse og meningsforskelle, hvor fundamentale de end forekommer. Først når konventionelle afsender-/modtagertermer bliver erstattet af aktiviteter af gyldighed og relevans for begge sider, er man i stand til at etablere en bæredygtig kulturudveksling. På den konto har Kulturinstituttet i 2010 gennemført omkring 600 projekter og aktiviteter over hele kloden fra højtprofilerede co-produktioner med mediemæssig bevågenhed til ydmyge, fagligt funderede arrangementer, hvis konkrete udkomme først bliver synligt senere. Nogle aktiviteter bragte danske lærere sammen med kolleger fra Australien og Irland, andre præsenterede vores kunst i verdens folkerigeste land og i baltiske småkommuner, mens andre igen stillede skarpt på de handikappedes potentiale i Rusland eller diskuterede poesioversættelser i Warszawas undergrund. SIDE 2 Fælles for projekterne har været, at de kun har kunnet lade sig gøre gennem den dialogbaserede kulturudveksling, hvor man på den ene side faciliterer danske personer og institutioner med rådgivning, vejledning og assistance til at begå sig på vilkår, som er fundamentalt anderledes end dem, de er fortrolige med, og på den anden side agere brobygger på projekter, hvor aktører fra begge sider bringes sammen i en ny ramme. Som et eksempel på en sådan rolle kan nævnes teaterprojektet C:ntact i Letland, hvor danske erfaringer og værdier for social integration af homoseksuelle blev koblet med lettiske erfaringer gennem udveksling af metoder og ideer. For andet år i træk tilrettelagde Betty Nansen Teatret sammen med et lokalt teater en række forestillinger med unge, der arbejder med de etniske spændinger, der er i Letland; med andre ord bøsser og lesbiske i menneskerettighedsperspektiv. Andre eksempler på dialogfremmende foranstaltninger har været foredragsrækkerne og fotoudstillingen om nordisk velfærd under titlen Sort of Safe gennemført af Instituttet i Edinburgh, eller de tolv studieture som bragte engelske lærergrupper til Danmark, Holland, Polen, Tyskland, Rusland og Brasilien. Der er også grund til at fremhæve den omfattende dialogkonference mellem førende kinesiske og europæiske kulturpersoner og institutioner, der fandt sted i Shanghai med afdelingen i Beijing som primusmotor. At dømme efter offentlige udtalelser af den kinesiske vice-kulturminister, Wang Wenzhang, udgør konferencens opfølgning den højeste prioritet i det kulturpolitiske samarbejde mellem Kina og EU. Dansk kultur = eksponering Selv om synliggørelsen af Danmark kun for de færrestes projekters vedkommende er det egentlige afsæt eller formål, genererer sådanne aktivitetstyper ofte en værdifuld viden om Danmark, fordi de er i stand til at aktualisere de konventionelle fremstillinger, som fremstød og eksporttiltag kaster af sig. Det gælder i endnu højere grad de forskellige samfundsrelaterede initiativer, som Kulturinstituttet medvirkede i. Paletten spænder her fra Public Diplomacy aktiviteter om klimaspørgsmålet i tæt samarbejde med de danske repræsentationer i Baltikum og i Brasilien, over præsentationer af dansk arkitektur og byplanlægning i Kina og i Belgien til Den europæiske sprog cocktailbar i Budapest.

4 Et af de historisk stærke kort de fagligt baserede studieture har som følge af kommunale besparelser registreret en nedgang i forhold til tidligere år, men der er begrundet håb om, at det vil blive udlignet fremover, da disse erfaringsbaserede people-topeople udvekslinger traditionelt nyder stor efterspørgsel. Et stigende antal uddannelsesinstitutioner valgte i 2010 at rejse med hele lærerkollegiet ligesom flere kommunale udvalg og institutioner, der med afsæt i genbesøg fandt inspiration til at udvikle deres egne, lokale omstændigheder. Vores kreative potentiale Også på det kunstneriske område bød året på en række markante begivenheder. På musiksiden skal her nævnes den fornemme position for dansk musik, som afdelingen i Ungarn efter års forhandlinger fik på plads til Forårsfestivalen i Budapest med så forskellige ensembler som Trio con Brio, Radiounderholdningsorkestret og Ars Nova. I den sammenhæng er det også værd at omtale samarbejdet med den danske Nationalpavillon på Verdensudstillingen i Shanghai, som afdelingen i Beijing omsatte til flere end 50 koncerter for 10 ensembler. Mange af disse fandt sted uden for alfarvej. Blandt andet havde fem byer, som hver har flere indbyggere end Danmark, lejlighed til at stifte bekendtskab med dansk musik, hvilket for flere af bands enes vedkommende betød rejser på flere tusinde kilometre mellem de enkelte koncerter. Andre musikbegivenheder har været en europæisk orgelkavalkade med organister fra flere lande, der peger frem mod international netværksopbygning for organister og til i højere grad til at gå i alliance med etablerede festivaler og koncertsteder. Også traditionelt stærke danske positioner inden for film, design og kunsthåndværk fik god støtte af Kulturinstituttets afdelinger rundt om i verden. En flot og anderledes kunsthåndværkudstilling GULDGLASGUMMIOGGENBRUG blev præsenteret i Letland og fulgt op af seminarer om bæredygtig dansk design. Noget tilsvarende i Brasilien, hvor Dreams on Wheels udstillingen i Rio og Brasilia med tilhørende seminarer trak fulde huse på samme måde som It s a Small World på Design Biennalen i Sao Paulo. En særlig rolle indtager udstillingen om HM Dronning Margrethes scenografi og kostumer til HCA-fortællingen De Vilde Svaner, der blev vist i september og oktober i Prince Gong s Palace Museum i Beijing. Udstillingen blev også markeret med seks visninger af filmen om Regentens arbejde på China Art Channel og blev set af skønnet 20 millioner. Den femte kunstart blev serviceret gennem Danske Filmdage i Letland, filmfestivaler i Tallinn, Vilnius, Warszawa, Budapest, Beijing, Xi an og Chengdu samt særlige arrangementer i Skt. Petersborg med en fire-dages festival med Filmskolens afgangsfilm fra Lars von Trier til de sidste nye og ikke mindst Artscape i Litauen, hvor europæiske kunstnere samarbejdede om projektioner af kunst, film og jazz. Det synlige og det usynlige Tilsammen medførte disse aktiviteter en anselig pressebevågenhed fra både dansk og udenlandsk side, hvilket blandt andet kan aflæses af, at samtlige landsdækkende danske dagblade og tv-stationer i løbet af året havde fyldige omtaler af et eller flere af Kulturinstituttets projekter. I den sammenhæng er der grund til at fremhæve Kulturinstituttets indsats for at sætte kulturen på dagsordenen i samarbejder om økologi og klima. Den succesfulde lancering af Culture / Futures blev fulgt op med etableringen af et formaliseret samarbejde med Large Cities Climate Leadership Group (C40), hvor 40 af klodens største byer er med. Et konkret resultat var afholdelsen af en succesfuld del af C40-topmødet i Hongkong, hvor blandt andre Københavns overborgmester deltog. Her skal også omtales et i Danmark upåagtet aspekt af Kulturinstituttets virke, det omsiggribende samarbejde i EUNIC. Instituttet har gennem 2010 været et særdeles aktivt medlem af EUNIC (EU National Institutes of Culture), organisationen for de 27 medlemslandes kulturinstitutter med tilsammen ca afdelinger i hele verden. Generalsekretæren har i årets løb besat præsidentposten for EUNIC, ligesom flere af institutlederne har haft formandskabet for de lokale afdelinger. En gennemgang af 2010 er ikke fuldstændig uden en omtale af Kulturinstituttets deltagelse i det Internationale Kulturpanel, nedsat som et interministerielt forum af Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Således bidrager vi aktivt i de tre nedsatte arbejdsgrupper om temaer, indsatsområder og det forestående EU-formandskab. Med baggrund i denne summariske gengivelse af de væsentligste begivenheder for 2010 tør Det Danske Kulturinstitut konkludere, at det ved udgangen af året står bedre placeret i det internationale kultursamkvem end 12 måneder før, og at paletten af samarbejder er udvidet betragteligt. I denne sammenhæng er det på sin plads at fremhæve det tætte og gode parløb med de danske repræsentationer, som Instituttet ser som en væsentlig forudsætning for at styrke dansk kunst og kultur i udlandet var også året, hvor Det Danske Kulturinstitut sagde farvel til sin kontorchef gennem næsten 25 år. Pia Rasmussens store indsats bag skrivebordet og i den løbende kontakt med afdelingerne kan ikke overvurderes, og det er derfor med vemod, at vi alle ønsker hende et velfortjent otium. Tak Til sidst skal der rettes en stor tak til Instituttets mange samarbejdspartnere, herunder repræsentationerne i udlandet, Kunststyrelsen, kunst- og kulturinstitutioner og kunstnere, samt sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemføre de mange aktiviteter. En særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte. Endelig skal der rettes en tak til Instituttets protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. SIDE 3

5 Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop Studierejser Det Danske Kulturinstitut arrangerer faglige og kulturelle studierejser inden for specifikke temaer for grupper: f.eks. politikere, embedsmænd i stat, region og kommune, erhvervsliv, handelskamre, foreninger og organisationer, ansatte inden for sundhedssektoren, lærere, ledere, pædagoger osv. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for nye konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber og anderledes måder at gøre tingene på. I tilknytning til programmet arrangeres ofte konferencer, seminarer og forskellige former for kulturelle arrangementer. Studierejserne planlægges og tilrettelægges i tæt kommunikation med den enkelte gruppe under hensyntagen til faglige og kulturelle interesser, ønsker og forventninger. Projekterne arrangeres i samarbejde med Det Danske Kulturinstituts afdelinger eller gennem samarbejdspartnere inden for Kulturinstituttets globale netværk. Interaktionen mellem institutlande og udenlandske samarbejdspartnere danner basis for at udvikle kaskader af velfungerende netværk på kort tid. Mange kommunale udvalg og institutioner samt et stigende antal private organisationer rejser hvert år på studierejser til udlandet som forberedelse til nye tiltag og indsatsområder. Ofte er et stort ønske for mange grupper også at etablere og finde nye kontakter og samarbejdspartnere i udlandet, når de er af sted. Mange studierejser udvikler sig fortsat til genbesøg og nye projekter. Repræsentanter fra en række institutioner, som arbejder med unge i Københavns Kommune, rejste i april måned til London for at hente ny inspiration til deres arbejde. Gruppen besøgte en række forskellige institutioner, hvor de hørte om ungdomsarbejdsløshed og karrierevejledning, kriminalitetsforebyggelse, intrafamiliære kulturkonflikter samt samarbejde mellem politi, boligselskaber og kommunale myndigheder. Målgruppen var ligeledes SIDE 4 unge, da Ledersamrådet for specialskoler og institutter i det Gl. Vestsjællands Amt i maj måned var på studietur til Budapest, hvor de besøgte forskellige undervisningsinstitutioner, som arbejder ud fra en konduktiv pædagogisk tankegang for at hente inspiration til nye undervisningstilbud og metoder for unge med indlæringsvanskeligheder. I Holland besøgte Randers Kommunes Sundhed og Ældre udvalg primo juni forskellige institutioner, organisationer og myndigheder, som arbejder inden for sundhedsområdet, bl.a. besøgte gruppen private og offentlige plejehjem, bofællesskaber for ældre samt centre for sundhedspleje og tandpleje. Det engelske uddannelsessystem med særligt fokus på evalueringssystemet Her Majesty s Inspectors var emnet, da bestyrelsen for Vejle Handelsskole og VUC i oktober rejste til London på studietur. Gruppen blev via en række forskellige oplæg introduceret til emnet, blandt andet hørte de om de forskellige modeller for inspektion, og hvordan resultaterne efterfølgende indrapporteres og behandles. I 2010 har et stigende antal uddannelsesinstitutioner valgt at rejse på studierejse med hele lærerkollegiet. Grupperne besøger afhængig af arbejdsområde og faglig interesse en række forskellige institutioner, som arbejder inden for det relevante uddannelses- og interesseområde. Målet med besøgene er at hente faglig inspiration samt skabe en international fremadrettet platform for erfaringsudveksling mellem danske og udenlandske kolleger. Hele personalegruppen fra Vestfyns Gymnasium besøgte således ultimo september Riga, mens lærerkollegiet samt øvrige personale fra VUC Thy Mors var på studietur til Dublin, hvor Kulturinstituttet havde tilrettelagt et stort fagligt besøgsprogram. Mange udenlandske grupper henter ligeledes faglig inspiration i Danmark. Det danske sundhedsvæsen i bred forstand samt generelt strukturen, indretningen og tilbud inden for såvel den offentlige som den private sektor af tilbud til ældre, psykisk og fysisk udviklingshæmmede er ofte søgte emner. Ligeledes er interessen for den danske models tilbud om børnepasning stor. To delegationer fra Frieslandkomitéen i Belgien besøgte Danmark i september og oktober måned for at hente inspiration og erfaringer inden for ældreområdet. Frieslandkomitéen er en fælles offentlig/privat mødeplatform for alle, der beskæftiger sig med seniorer i Flandern og Bryssel. Deltagerne var sygeplejersker, SOSUassistenter, ledere af plejehjem, gerontologer samt ansatte ved en række institutioner og organisationer, både private og offentlige, som arbejder med og er i berøring med ældreområdet og ældreomsorg. Grupperne besøgte bl.a. Randers, Århus samt Norddjurs Kommune, hvor de så på plejecentre og bosteder for ældre samt mødte en række frivillige organisationer, der arbejder inden for ældreområdet. I oktober besøgte Scoop Zeeland ligeledes Danmark for at høre om, hvordan man i Danmark hjælper demente. Gruppen bestod af 8 bestyrelsesmedlemmer fra Scoop i Holland, som er et institut for social og kulturel udvikling, som rådgiver og hjælper 13 kommuner med forbedringer, nye tiltag og ideer. Gruppen besøgte bl.a. Rådgivnings- og Kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense samt Odense Kommunes demenskoordinatorer, da Odense Kommune er et forbillede for Holland på området. De danske kulturhuse, biblioteker og folkehøjskoler er øvrige emner, som tiltrækker mange udenlandske grupper for at lære om institutionernes kulturelle, historiske og samfundsmæssige betydning. Udlandet viser også fortsat stor interesse for det danske uddannelsessystem. Kulturinstituttet har de sidste mange år tilrettelagt en række studieture for bl.a. engelske skoledistrikter. Der blev i årets

6 Deltagere og besøgende til Culture Futures konferencen i Hong Kong i november. På billedet ses bl.a. C40 s formand og Toronto borgmester David Miller, Københavns overborgmester Frank Jensen, general-konsul Torben Getterman, Peter Head fra ARUP, Elsebeth Gerner-Nielsen fra Kolding Designskole, Trevor Davies m.fl. (Foto: Michael Wolffhechel) løb arrangeret 12 studieture for engelske lærergrupper til henholdsvis Danmark, Holland, Polen, Tyskland, Rusland og Brasilien. Besøgene var af en uges varighed, og studierejsernes temaer spændte vidt fra fremmedsprogsundervisning til kreativitet. Grupperne fik lejlighed til at besøge en række forskellige uddannelsesinstitutioner med særligt fokus på netop deres tema, og samtidig fik de lejlighed til at stifte bekendtskab med værtslandets kulturelle og samfundsmæssige historie. Udveksling/Job-Shadowing Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for uddannelsesområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega og arrangerer et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/partners institution med udblik til andre relevante institutioner/organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-10 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I 2010 blev der også udbudt Job- Shadowing til en række oversøiske lande: Sydafrika, Canada, USA og Australien. Danske folkeskolelærere fra Frederikshavn rejste i oktober måned på to ugers udveksling til Australien. De fulgte deres australske kollegaer på job og fik også mulighed for at besøge andre uddannelsesinstitutioner samt besøge landets smukke natur og kulturelle steder. Kulturprojekter I 2010 har Instituttet med held arbejdet på at styrke omfanget af de kulturelle studierejser for såvel kunstnere (professionelle og amatører) som kunstinteresserede. I det forgangne år arrangeredes en lang række koncert- og teaterturnéer, workshops, udstillinger og sportsarrangementer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper samt forskellige interesseorganisationer. Pavlovskis Balalajkaorkester var i september måned på en uges koncertturné til Skt. Petersborg, hvor orkestret gav flere koncerter, bl.a. i Capella sammen med et russisk orkester, som blev en kæmpe succes. Koncerten førte bl.a. til, at Pavlovskis Balalajkaorkester blev inviteret til at deltage i musikfestivals. GOCK kor spillede koncerter i Bruxelles, Brügge og Antwerpen og det 40 mand store Hjørring Kammerkor gav en fælles koncert i byen Leuvens i Belgien sammen med Bruxelles Bachkor. Desuden sang koret til afskedsreceptionen for Institutleder Lone Leth Larsen i Bruxelles. Medio august rejste KYS - Københavns Yngre Strygere på koncertturné til Tallinn, hvor orkestret bl.a. gav koncert i Jaani Kirik i anledning af Estlands 2. uafhængighedserklæring d. 20. august Desuden gav de som del af den årlige festival Valge Daami Päevad koncert i byen Haapsalu. Igen i år arrangerede Kulturinstituttet en koncerttur for Ishøj Kulturskole. Denne gang rejste en gruppe klassiske og rytmiske musikskoleelever til Riga ultimo april for at give koncerter samt bl.a. spille med Rigas Sinfonietta. Tolv unge slagtøjsmusikere fra Danish Youth Percussion og Det Jyske Musikkonservatorium nåede på deres ti dage lange koncerttur i Beijing også at mødes med unge musikere fra People s University med henblik på fremtidigt samarbejde. Kulturinstituttet fortsatte i 2010 projektet Sydafrikansk Livsglæde med den sydafrikanske instruktør og koreograf Mluleki Sam fra Cape Town, som gæstede Danmark i marts måned, hvor han afholdt workshops på institutioner for udviklingshæmmede børn og unge. Projektet er en forlængelse af projektet Sydafrikansk Livsglæde Dans og Drama fra 2007 og Deltagende institutioner SIDE 5

7 dette år var bl.a. Espevangen, Skovmosen og fritidshjemmene Vendsysselvej, Klitten og Galaksen. Deltagerne arbejdede i år især med trommernes rytmer, som de brugte til at forene samt udfordre sig selv og hinanden. Projektet var også tænkt som en vigtig inspirationskilde for de involverede lærere og pædagoger, idet Mluleki også afholdt workshops for dem. Efter Mlulekis ønske samledes de deltagende institutioner til en fælles kulturfestivaldag, hvor de skabte forestillinger blev præsenteret for de øvrige deltagere og institutioner. Sprogkursus Det Danske Kulturinstitut afholdt for tredje år i træk i august måned et tre ugers sommerkursus i dansk sprog, kultur og samfundsforhold for udenlandske danskstuderende i København i samarbejde med lektor Lise Bostrup. Der deltog studerende fra 20 forskellige lande bl.a. USA og Japan. Deltagerne var dels selvbetalende dels rekrutteret gennem Cirius og de danske kulturaftaler, ambassader og de danske lektorer i udlandet. Sprogundervisningen foregik på Københavns Universitet Amager om formiddagen, mens der om eftermiddagen og aftenen var arrangeret en vifte af kulturelle aktiviteter for deltagerne, bl.a. besøg på Berlingske Tidende, i Dansk Forfatterforening, Det Grønlandske Hus og Frihedsmuseet samt foredrag ved bl.a. Benny Andersen, Mogens Wenzel Andreasen og Bente Scavenius. Kurset var så stor en succes, at det gentages sommeren Kultur, økologi og klima I 2010 fulgte Det Danske Kulturinstitut op på Instituttets succesfulde lancering i forbindelse med COP15 af det store globale netværk Culture Futures transitions to an Ecological Age (CF). I 2010 har CF etableret kontakt og samarbejde med Large Cities Climate Leadership Group (C40), som omfatter 40 af klodens største byer, 20 i i-lande og 20 i SIDE 6 u-lande, samt en række associerede byer. I samarbejde med C40 s formand, Torontos borgmester og Civic Exchange Hong Kong gennemførtes en workshop om kultur og grøn udvikling på C40 s store møde den november i Hong Kong. Der var deltagelse af bl.a. Los Angeles, Toronto, London, Melbourne, Hong Kong og København, herunder Torontos borgmester David Miller og Københavns overborgmester Frank Jensen, samt vores EUNIC partnere, Asia Europe Foundation, Bioneers (USA) m.fl. Workshoppen konkluderede i helt konkrete anvisninger til, hvorledes byer og kulturinstitutioner globalt sammen markant kan accelerere den grønne forvandling de næste 5 10 år ved at ændre sin egen praksis. CF arbejder nu på at udmønte denne plan i handling fra Første skridt bliver en konference for kulturinstitutioner i Sao Paulo i forbindelse med det globale C40 Summit den 30. maj Milano, der også er C40 by, var den 26. oktober vært for en Nordisk-Italiensk Culture Futures, som fandt sted i det imponerende Sala Alessi i Palazzo Marino i byens rådhus. Konferencen blev gennemført af Associazione Ragnarock under ledelse af Marco Germinario, som har anker hos Kulturinstituttet i København, samt CF, Nordisk Kulturfond, Milano by, Lombardiet region m.fl.. Programmet omfattede oplæg fra førende kunstnere, arkitekter, designere fra de nordiske lande og opnåede stor interesse i Milano, ligesom det skabte grundlag for nye netværk og profilering af Danmark og Norden på dette område. CO2 Green Drive CO2 Green Drive, oprindeligt kendt som CO2 E-RACE, er et spektakulært værk/ begivenhed skabt af kunstneren Jacob Fuglsang og videreudviklet med Michael Wolffhechel. Siden starten i 2008 har det haft anker og støtte fra Det Danske Kulturinstitut. Green Drives mål er at fremme opmærksomhed og interesse for miljøvenlige køretøjer. I 2010 er der blevet gennemført succesrige CO2 E-Race /Green Drives i Riga, Roskilde, Vilnius og Milano, og skabt samarbejdskontakter i bl.a. New York, Hong Kong, Los Angeles, Sao Paulo og Mexico, som der nu arbejdes videre med. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B.

8 B e n e l u x 2010 har været et begivenhedsrigt år for Kulturinstituttet. En række unge danske kunstnere og designere har udstillet i Instituttets egne lokaler i Bruxelles, ligesom mange har været med til at repræsentere dansk kunst og kultur rundt omkring i Benelux. På Kulturinstituttet har blandt andre fotografen Magnus Arrevad, billedkunstneren Christoffer Munch Andersen samt den belgiske illustrator Stéphane Ebner udstillet. Kulturinstituttet har i årets løb skaffet sig nye samarbejdspartnere, som f.eks. Bruxelles baserede Gallerie Art Base samt den belgiske kororganisation Koor & Stem. Sidste års succes-udstilling KNIT:STRIK fra Kolding Designskole har turneret rundt i verden blandt en række af de danske kulturinstitutter, og blev i Belgien vist på Designbiennalen i Liège. Også i år har Kulturinstituttet arrangeret en række studieture mellem Danmark, Belgien og Holland. Turene har generelt været utroligt vellykkede, og det er derfor en aktivitet, som Instituttet vil ligge yderligere kræfter i det kommende år. I år har eksempelvis Randers Kommune været på besøg i Holland, hvor de har søgt inspiration til ældrepleje, og generelt gælder det, at de sociale- og sundhedsfaglige områder er populære studierejsemål. Orgelprojektet, Groovy Pipes. (Foto: Joan Naldal) På litteratursiden har året særligt stået i krimigenrens navn. Pia Juul, Mikkel Birkengaard, Leif Davidsen samt Lars Husum har alle deltaget i oplæsninger og litteraturdebatter i Belgien såvel som i Holland. Sidstnævnte forfatter har desuden opholdt sig i en længere periode i Bruxelles i februar. I efteråret præsenterede Kulturinstituttet en række koncerter samt to udstillinger under kulturfestivalen Copenhagen goes Brussels. Blandt musikerne var folkemusikerne Harald Haugaard og Helene Blum, boogie woogies pianisten Lasse Ebbeskov Jensen samt elektropopsangerinden Soffie Viemose. Ved udgangen af oktober måned sluttede Lone Leth Larsen i sit job som institutleder, og resten af året har derfor været en overgangsperiode mellem hende og Klaus Bondam, som tiltrådte som institutleder pr. 1. januar Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 7 litteraturarrangementer, 1 filmarrangement, 25 koncerter, 9 udstillinger, 2 koferencer, 5 foredrag, 4 kurser og 9 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Klaus Bondam, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux EUNIC-workshop Poliglottini, Early Language Learning. (Foto: Lone Leth Larsen) SIDE 7

9 B r a s i l i e n Instituttets brasilianske afdeling startede året godt med en velbesøgt åbningsreception i de nye lokaler. Disse er i løbet af året blevet brugt godt, især i samarbejde med Den Danske Klub om et nyt bibliotek, foredrag og filmklub. Siden aktiviteternes start i 2009 har især musikken været vigtig. Gode lokale samarbejdspartnere har i løbet af året modtaget blandt andre Peter Rosendahl Trio, Tine Rehling, Mikkel Nordsø og Ole Theil samt Steen Rasmussen Kvartet. Instituttet udvidede i 2010 sine aktiviteter inden for billedkunstområdet. I samarbejde med et af Rio de Janeiro Kommunes kunstcentre vistes udstillingen Dreams on Wheels, som siden blev vist på National Museet i Brasilia. I forbindelse med denne udstilling afholdtes også et seminar, som resulterede i en rapport om forbedringer af Rio de Janeiros Cykelstisystem. I slutningen af året kom en velkommen invitation til at vise Majbritt Wolthers amazonasserie Hileia på Postens Kulturcenter i Rio de Janeiro. I samarbejde med Galeria Vermelho i São Paulo deltog performancekunstneren Lilibeth Cuenca på performancefestivalen VERBO. På Instituttets invitation oprettedes i starten af 2010 et nordisk samarbejde mellem de fire nordiske ambassader og Instituttet. Udstillingen af Karikaturtegningerne fra Norden, som udstilledes på Åbning af Dreams on Wheels. Fra venstre: Ana Duraes, leder af kunstcentret, Jandira Feghali, kulturborgmester i Rio, Maibrit Thomsen, institutleder. (Foto: Geane Silva) Diamanten under COP15, blev det første fælles projekt, som med hjælp fra Dansk Bladtegnermuseum udstilledes på den nye busterminal i Brasília. Cinemateca Brasiliera valgte i august at lave et Dogmetema, da Dogmebevægelsen havde 15 års jubilæum i I en hel uge sattes der fokus på danske dogmefilm, og også en enkelt aften med 200 gæster afholdtes et foredrag om Dogme og Lars Von Trier, efter at Idioterne var blevet vist. It s a Small World på Design Biennalen i Curitiba var en succes. Med Hans Kongelige Højhed Prins Joachim som åbningstaler blev megen opmærksomhed skabt om netop denne udstilling, som var den eneste internationale. Den brasilianske afdeling blev i 2010 medlem af den lokale EUNIC-cluster, som mødes i Brasilia. Den primære aktivitet er Den Europæiske Uge, som indeholder koncerter, filmvisninger, gastronomisk festival o.a. Sammenfattende fik Kulturinstituttet i Brasilien arbejdet sig tættere på det netværk, der er nødvendigt for at kunne løse de kulturudvekslende opgaver, der forventes. Samarbejde med Den Danske Ambassade i Brasília og General Konsulatet i São Paulo, samt alle de lokale samarbejdspartnere har gjort organisationen stærkere forankret end nogensinde i det brasilianske samfund. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 18 filmforevisninger, 13 koncerter, 1 performance, 5 udstillinger, 10 seminarer og foredrag samt 6 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Åbning af udstillingen Hileia af kunstneren Majbrit Wolthers (t.h.). (Foto: Maibrit Thomsen) SIDE 8 Maibrit Thomsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Brasilien

10 E s t l a n d journalist, og medlem af bestyrelsen for Dansk-Estisk Selskab, og Greve Ulrich Holstein-Holsteinborg, Præsident for Dansk-Estisk Selskab. Bogen om de dansk-estiske kulturelle forbindelser. (Foto: Instituttets arkiv) Året blev markeret ved Kulturinstituttets 20-års jubilæum i Estland, hvilket Instituttet besluttede at fejre med udgivelsen af en bog på estisk om de kulturelle bånd mellem Danmark og Estland de seneste tyve år. Bogen beskriver udviklingen af Instituttet i Baltikum, specielt i Estland, og arbejdet med kulturel udveksling, promoveringen af dansk kultur, demokrati og levevis, samt støtte af de mange kontakter mellem danskere og estere. Personer, som har haft en vigtig rolle i kampen for uafhængighed og interesse i Estland og Kulturinstituttet, har bidraget til bogen ved at skrive om deres oplevelser i Estland i begyndelsen af 90erne. Blandt bidragsyderne er Uffe Ellemann-Jensen, der støttede placeringen af institutterne i Baltikum; Sven Erik Nordberg, den første danske ambassadør i Estland; Lars Grønbjerg, som arbejdede på ambassaden i Moskva og siden i Estland; Peter Kyhn, historiker og Tallinn havde æren af at være vært ved uddelingen af den 23. Europæiske Filmpris takket være en dedikeret promovering af europæiske film ved den anerkendte Black Nights Film Festival, PÖFF. Skuespiller Jacob Cedergreen var en af de nominerede i kategorien Bedste Mandlige Skuespiller. Han kom til Tallinn sammen med Nikolaj Lie Kaas, der var prisuddeler. Af musikbegivenheder kan nævnes den succesfulde koncertturné for Københavns Yngre Strygere, KYS, i august. Der blev holdt to koncerter, i Tallinns Jaani kirke og i Haapsalu Kursal. Med sig havde de dirigent og violinist Peter Spissky, der til daglig er koncertmester i Concerto Copenhagen og er godt bekendt med Estland fra flere koncerter her i løbet af de seneste tyve år. Den danske koreograf Kitt Johnson optrådte ved den udendørs performancefestival DYNAMO i juni. Instituttet støttede deltagelsen for danske Rio Rose Teatret med deres forestilling Battlefield #1 på dansefestivalen NoTaFe i Viljandi i juli. Store dele af arbejdet på Instituttet har omhandlet forskellige udstillinger og kunstfestivaler, hvor Instituttet enten har haft rollen som leder eller partner. Der Claus Meyer på Food for Future i Tallinn. (Foto: Dimitri Demjanov) kan nævnes Steen Brogaards fotoudstilling Tales from the Top of Europe, Per William Pedersen udstillinger, Arts & Crafts Association Bornholms bogudstilling og tekstiludstillingen KNIT- STRIK fra Designskolen Kolding. Instituttet arrangerede deltagelsen for mere end 100 danske gymnaster i samarbejde med DGI for at deltage i en gymnastikfestival af den estiske sportsorganisation Kalev, som fejrede sit 110-års jubilæum. Et andet projekt, som holder Instituttet konstant beskæftiget, er Den Danske Konges Have og Neitsitorn-tårnet, med håb om at det renoveres for at åbne som et dansk kulturcentrum. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 6 filmprojekter, 5 litteraturarrangementer, 11 koncerter, 11 teater-/danseperformances, 7 udstillinger, 7 seminarer, 9 foredrag og 11 studie-/besøgsprogrammer. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Silvi Teesalu, Åbning af bornholmsk bogudstilling, Med hjertet og sjæl. (Foto: Instituttets arkiv) Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland SIDE 9

11 K i n a med faglige besøg i landet, fra gymnasieklasser på udvekslingsophold til kunstforeninger og kunststuderende. Til disse skal føjes studieture af længere varighed, som Instituttet har tilrettelagt og gennemført på sunde forretningsmæssige vilkår. De omfatter: En koncertturné for Randers Kammerorkester; En studietur med indlagte koncerter for Jysk Konservatoriums slagstøjsafdeling. Royal tilstedeværelse ved åbningen af udstillingen De Vilde Svaner i prestigemuseet, Prins Gong s Palace Museum i Beijing i september. (Foto: Lasse Karner) 2010 var endnu et år, hvor Kina tiltrak sig hele verdens opmærksomhed. På grund af Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai og mere specifikt for Danmark 60 års jubilæet for indgåelsen af diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Kina har aktivitetsniveauet været meget højt, især i årets anden halvdel, som krævede de største ressourcer i afdelingens historie. Oven på et 2009, som var kendetegnet ved at være lidt af en blød mellemvare, rummer årsopgørelsen ganske mange begivenheder, der springer i øjnene i kraft af deres partnerskaber eller den mediebevågenhed, de har genereret. Blandt disse er der grund til at fremhæve følgende: Udstillingen De Vilde Svaner med HM Dronning Margrethes scenografi og kostumer til den filmiske udgave af HCA-fortællingen i det prestigiøse Prince Gong s Palace Museum i Beijing i september og oktober; Gennemførelsen af teaterkoncerten The Other Andersen i Beijing og Shanghai, hvor berømte Benny Andersen-sange som Svantes lykkelige dag og Månen over Yangtzekiang blev fremført i kinesisk arrangement af det lokale band Chi Ren med Benny Andersen selv ved klaveret; Dialogkonferencen mellem EUNIC og statslige kinesiske kulturaktører under ledelse af The Chinese National Academy of Arts og med Beijing-afdelingen som lokal EUtoldholder. Konferencen fandt sted i Shanghai i oktober og havde flere end 130 deltagere fra begge kontinenter, SIDE 10 herunder Kulturminister Per Stig Møller som holdt den store indledningstale. Samlet set har Kulturinstituttets programflade været sammensat af et stort antal enkeltstående aktiviteter, der har spændt fra rådgivning af kunstnere og institutioner over nyproduktioner til gennemførelsen af komplekse udvekslingsprojekter af betydning for forholdet mellem begge lande. I løbet af 2010 har Instituttet afviklet flere aktiviteter med dette perspektiv for øje: Deltagelse i fem filmfestivaler i Beijing, Chengdu, Xi an og Guangzhou, heraf to som igangsætter og projektstyrer; Foredrag om dansk kulturpolitik og creative economies på universiteter i flere forskellige byer; Gennemførelsen af 3rd European-Chinese Cultural Dialogue i Shanghai; Samarbejder med Nordic Center på Fudan Universitetet i Shanghai og danskstudiet på Beijing Foreign Studies University om dansk litteratur; International Cultural Industry Forum i Beijing, hvor Instituttet for fjerde gang var inviteret til både at præsentere en udstilling og til at deltage i paneldiskussioner. I den anden ende af spektret har Instituttet kunnet registrere en stigende efterspørgsel fra danske studietursgrupper som et sted, hvor der gives substantiel information om kinesisk kultur og samfundsudvikling. Mange besøgende har benyttet sig af Instituttet i forbindelse Sammen med den danske Nationalpavillon på EXPO 2010 har afdelingen tilrettelagt koncerter for 10 danske bands. I alt 44 koncerter, og nok så væsentligt pænt mange uden for alfarvejene Shanghai og Beijing. Det vil således ikke være forkert at hævde, at dansk musik ved Kulturinstituttets indsats i 2010 kom (geografisk) videre ud i Kina end i for eksempel USA. Blandt andet havde byer som Dalian i nord, Hangzhou i syd og Wuhan og Chongqing i sydvest for første gang lejlighed til at stifte bekendtskab med dansk musik. Sammenfattende står Kulturinstituttet i Beijing ved udgangen af året godt rustet til at imødekomme forventningerne fra dansk og kinesisk side. I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve det stadigt tættere parløb med Den Kongelige Danske Ambassade i Beijing og de øvrige repræsentationer i landet, som ikke bare har lettet afviklingen af arrangementer men også peger fremad mod nye, spændende samarbejder. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 litteraturarrangementer, 9 filmarrangementer, 17 forestillinger, 41 koncerter, 11 udstillinger, 15 konferencer/ seminarer, 13 studie-/besøgsprogrammer og 8 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Eric Messerschmidt, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina

12 L e t l a n d Det er 20 år siden, at Kulturinstituttet blev etableret i det endnu ikke uafhængige Letland. Instituttet har haft mange succeser var et af de mest travle år nogensinde, og det blev til mere end 40 projekter over et bredt felt, fint i linje med det planlagte, men også med øje for de udviklingstendenser, der dukkede op. Der har været særligt fokus på at styrke kendskabet til Instituttet, særligt blandt unge. Krisen i den lettiske økonomi var en stadig udfordring, men sammen med lettiske og danske partnere blev den vendt til noget positivt, i og med at der søgtes nye veje til at udføre projekter. Som en fortsættelse af COP 15 aktiviteter skabtes bl.a. CO2-Erace, som blev gennemført i Riga i 2009 og Mere end 5 lande deltog i en væsentlig markering. Dertil kom en række sidestillede aktiviteter på bl.a. det lettiske museum for kunst, auto-museer m.v. I tilføjelse til DAC s udstilling, Building Sustainable Communities, arrangerede Instituttet en international konference og en Flashmob. I 2010 skabtes tre større visuelle markeringer i Riga. Dertil var der flere vigtige udstillingsbegivenheder; Exhale, Troels Sandegaards imponerende ventilationsrørinstallation var ikke tænkt ind i en bæredygtighedssammenhæng, men som et fritstående kunstværk, hvor det grundet materialet kunne indgå i en debat om bygningsisolering; Flooded Mcdonalds, Superflex installation blev vist på Survival Kit 2, og var et flot korrektiv til den ofte meget firkantede opfattelse af krisen i Letland; Guldglasgummioggenbrug, udstilling af bæredygtigt design. Danmarks ambassadør i Letland Uffe Wolffhechel i specialbygget elsportsvogn, CO2 Erace Riga. (Foto: Santa Trimalniece) Flashmob byggede vindmølle i Riga. (Foto: Miklos Szabo) Betty Nansens C:ntact var også i 2010 en kerneaktivitet. Danske erfaringer og værdier for social integration af homoseksuelle blev koblet med lettiske erfaringer. Ligeledes søgtes udveksling af metoder og ideer i forbindelse med etnisk integration fremmet. I samproduktion med Dailes Teatret vistes for andet år i træk en række forestillinger med lettiske unge, der arbejder med de etniske spændinger, der er i Letland. Kulturinstituttet og Ambassaden støttede en konference om bøsser og lesbiske i menneskerettighedsperspektiv. Samarbejdet med bl.a. det lettiske Kulturministerium omkring Creative Industries blev fortsat, hvor Riga Meetings blev afholdt for andet år. Forløbet var virkeligt succesfuldt med flere konkrete projekter som resultat. Dansk film er vel det mest overbevisende slagtilbud fra dansk kultur i Letland pt. Der har derfor også været betydeligt aktivitet inden for området, bl.a. kan fremhæves Danske Filmskolefilm og Danske Filmdage. Afdelingen var desuden medproducent på en TV-udsendelse om Danmark og de andre fire nordiske lande, med i alt 46 programmer. Et nyt tværgående satsningsområde er børneområdet. Der blev gennemført børneteaterforestillinger i samarbejde med børneteaterfestivalen Nomad og udveksling af musik- og kunstskoler i Danmark og Letland. Inden for musik blev samarbejdet fortsat, bl.a. med Tonikakoret i Letland og en række koncerter i Letland. Her kan nævnes det lovende samarbejde mellem Liepaja symfoniorkester og danske dirigenter og solister. Et ubetinget højdepunkt var en koncert afholdt helt i mørke. Kierkegaards Frygt og Bæven blev oversat, og Kulturinstituttet stod for en meget omfattende og ret nybrydende markedsføringsindsats. Sisse Bøe og Peter Madsens Troldelivs bøger er ved at blive oversat til lettisk og giver et godt dansk indspark til, hvad god børnelitteratur kan være. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 11 film- og tv-begivenheder, 6 musikarrangementer, 4 udstillinger, 11 seminarer, 2 studierejser og 6 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Simon Drewsen Holmberg, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland SIDE 11

13 L i t a u e n 2010 har været et begivenhedsrigt år for Kulturinstituttet i Litauen. Det startede med et stort fælles projekt med den danske, klassiske guitarkvartet Corona, Litauens Statssymfoniorkester og den lettiske dirigent M. Ozolins. I Kongrespaladset blev der af den unge danske komponist Jeppe Just Christensen præsenteret en original verdenspremiere, specielt skrevet til koncerten, fulgt af en anden verdenspremiere af den amerikanske komponist Hsueh-Yung Shen. Koncerten blev optaget af Litauens Nationalradio og transmitteret på kanal Klassisk, efterfulgt af en række udsendelser om litauisk danske musikprojekter. Fra koncerten med Corona guitarkvartet og Litauens Statssymfoniorkester. (Foto: Valdas Jarutis) Det er værd at nævne et andet projekt, nemlig den fælles litauisk-danske jazzkvintet - trio Anusauskas og den danske duo Anne Kierulff og Jimmi Roger Pedersen (kontrabas), hvor de havde lavet et program, dedikeret til en af årets største politiske begivenheder - Two Summits One City. For første gang blev der i Litauen afholdt en fælles konference for Baltisk Udviklingsforum og Østersørådet. Konferencen blev åbnet med Uffe Ellemann-Jensens og Litauens statsminister Audrius Kubilius velkomsttaler. Filmprogrammer, lavet af Det Danske Filminstitut, bidrog yderligere til den i forvejen store popularitet for moderne danske film i landet, denne gang med langt større seertal og flere visningssteder. Filmene blev vist i forbindelse med og som led i andre danske arrangementer. Filmene blev også vist på andre og nye måder som det f.eks. skete i projektet ArtScape, hvor Europas kunstnere blev præsenteret ved hjælp af både kunst, film og jazz. En kortfilmfestival, lavet som et fælles projekt med deltagelse af 6 EUNIC lande på et nedlagt bageri i Vilnius, vakte stor opmærksomhed og fik navnet Filmbageriet. Festivalen gik over alle forventninger og viste nye udviklingsretninger inden for filmområdet. Udstillingen Tryk på tiden var godt besøgt og blev en stor succes til trods for udfordringen med at finde passende lokaler for hele 116 værker. I nogle regioner gjorde vore lokale partnere en stor indsats for at præsentere dansk kunst og kom med fleksible løsninger således, at udstillingen blev vist på to-tre forskellige kulturinstitutioner samtidig. Den danske videokunstner Jesper Justs visuelle installationer i Vilnius, vist i december, blev et af årets højdepunkter. Arrangementet blev afholdt som led i ArtScape Danmark, kunst. aktionen blev der af Vilnius kommune arrangeret en konference om elbiler for litauiske og skandinaviske fagfolk. Der blev arbejdet videre på udvekslingsprojekter for unge med deltagelse fra Danmark og øvrige nordiske lande, hvor deltagerne kunne mødes og skabe sammen i kreative omgivelser samt lære hinanden og hinandens kulturelle baggrund at kende, overvinde fremmedangst og respektere det ukendte. Især programmet, lavet af Aalborg ungdomsskole, fik mange gode tilbagemeldinger. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 filmarrangementer, 1 litteraturarrangement, 8 koncerter, 1 teaterarrangement, 4 udstillinger, 5 konferencer og 11 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Baltic Development Forum, fra venstre ses: Hans Brask, Mads Lebech, Hans Skov Christensen og Uffe Ellemann- Jensen (Foto: Tomas Piliponis) SIDE 12 Miljøaktionen Vilnius CO2 Green Drive vakte stor resonans i den brede offentlighed, hvor bl.a. en elektrisk bil blev præsenteret på en utraditionel og spændende måde som fremtidens miljøvenlige transportmiddel. Dagen før Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen

14 P o l e n I 2010 gennemførte Instituttet eller deltog som partner i alt 86 arrangementer i 45 polske byer. 24 af de 85 arrangementer fandt sted i Warszawa. Aktiviteterne kan deles i fem grupper: egne projekter gennemført lokalt på de polske kulturinstitutioner; deltagelse i projekter gennemført af lokale polske kulturinstitutioner, deri festivaler; aktiviteter på Kulturinstituttet i Warszawa; deltagelse i internationale EUNIC-projekter; oplysningsarbejde, studierejser, sprogkurser, engagement i en polsk kunstudstilling i Danmark. Nøgleordet for Kulturinstituttets aktiviteter er samarbejde - samarbejdet med polske, danske og udenlandske kulturinstitutioner. Langt de fleste projekter, som Instituttet var initiativtager til, fandt sted på lokale polske kulturinstitutioner, blandt dem udstillinger med dansk grafik og fotografi, vist på museer og gallerier i flere byer. Geografisk og publikumsmæssigt var projektet med størst rækkevidde visningerne af film fra filmpakken, forberedt af Det Danske Filminstitut. Visningsserierne blev gennemført i samarbejde med den danske ambassade. I alt 11 nyere spillefilm, børne- og familiefilm samt dokumentarfilm blev vist i ikke-kommercielle biografer og under festivaler i byer over hele landet. Oplæsning ved digterne Grzegorz Wroblewski og Louise Rosengreen. (Foto: Boguslawa Sochanska) Over de sidste to-tre år er også dansk litteratur begyndt at sætte nye spor i Polen med den store bølge af danske krimier i spidsen. Biefekten er, at krimierne fungerer som en slags katalysator for interessen i andre litterære genrer inden for dansk litteratur. Digterne Louise Rosengreen og Grzegorz Wroblewski samt performeren Claus Ankersen deltog i litterære arrangementer. På Kulturinstituttet blev der, udover forfattermøder, foredrag, debatter m.m., arrangeret mindre udstillinger med dansk kunst, men også udstillinger med malerier af polske kunstnere, der har fundet inspiration i kontakt med den danske kultur. Blandt de vigtigste projekter, som Instituttet blev inviteret til som partner, hører koncerter med danske musikere under musikfestivaler og internationale udstillingsprojekter med deltagelse af danske kunstnere. Instituttet lægger stor vægt på storslåede internationale projekter gennemført i samarbejde med 21 udenlandske kulturinstitutter og ambassader, som har sæde i Warszawa og er sammensluttet i EUNIC. Siden juni 2010 har institutlederen været formand for EUNIC Warszawa. I 2010 deltog Instituttet aktivt i 5 ud af 6 EUNIC-projekter: fortsættelsen af Institutttets initiativ i 2009, projektet Læst i oversættelsen, med 7 litterære arrangementer i 5 byer, Digte i metroen, hvor nye danske digtere blev præsenteret for den polske læser, konferencen om immigration og litteratur, arrangement forbundet med Oversætterens Dag og den brogede fejring af The Europen Day of Languages. Den overordnede ide med alle EUNICprojekter er at fremhæve og diskutere Europas kulturidentitet og dets sproglige mangfoldighed, kommunikation, kulturudveksling og kulturforståelse via kulturaktiviteter. Sidst men ikke mindst beskæftigede Instituttet sig med at imødekomme bibliotekers, kulturcentres og skolers efterspørgsel efter oplysninger om Danmark og Instituttets vandreudstillinger. Derudover forberedte Instituttet to studierejser til Polen og sprogkurser for interesserede i det danske sprog. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 10 udstillinger, 5 koncerter, 7 litterære møder, 43 serier af filmforevisninger og 1 konference. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Boguslawa Sochanska, Udendørsarrangement for unge i forbindelse med European Day of Languages. (Foto: Boguslawa Sochanska) Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen SIDE 13

15 R u s l a n d Fra et dansk perspektiv er Rusland interessant af flere grunde. Udover at være et BRIK-land er Rusland også et land med en lang tradition inden for forskning, uddannelse, kunst og kultur. Rusland er det land, der på den korteste afstand fra Danmark kan byde på de største kulturforskelle. Disse kulturforskelle betyder, at Instituttet får mulighed for at sætte fokus på værdien af interkulturelle og kommunikative kompetencer i en global verden. I Kulturinstituttets regi er der sket et øget antal af studierejser til Skt. Petersborg, ligesom Folkeuniversiteterne i Danmark har stor tilstrømning til deres årlige forelæsningsrækker om Ruslands kulturog samfundsliv, hvor også institutlederen er blandt de faste forelæsere. Kulturinstituttets samarbejde med Den Danske Filmskole udmøntede sig i 2010 i en fire-dages filmfestival med Filmskolens afgangsfilm fra Lars von Trier til de sidste nye inden for genrerne: featurefilm og animationsfilm. 17 afgangsfilm blev over fire aftener vist for fulde sale i byernes festivalbiografer i Skt. Petersborg og i 6 andre store russiske byer i løbet af foråret. I Skt. Petersborg afholdtes der masterclassess for russiske filminstruktører og filmskoleelever under ledelse af en repræsentant for Den Danske Filmskole med stor pressedækning i TV og Radio. Dansk Danseteater har, som det femte danske danse-ensemble inden for de sidste år, i 2010 besøgt den årlige russiske Søndagssalon i Kulturinstituttet, august. Mikhail Golikovs blæserensemble spillede Carl Nielsens blæserkvintet. (Foto: Andris Blums) festival for moderne dans Open LOOK under stor medie- og publikumbevågenhed. De optrådte med Tim Rushtons tre enaktere: Enigma, CaDance og Kridt i ungdomsteatret TJUZ. Dansk Danseteater har efterfølgende inviteret en russisk mandskors-sekstet, Kovcheg (Arken), fra Peters Paul Katedralen til deres årlige Copenhagen Summerdance for at deltage med russiske kormusikalske indslag under åben himmel i Københavns Politigård i august Betty Nansens projekt C:ONTACT, der laver nyt dokumentar-teater ved at lade marginaliserede unge fortælle deres egne historier i teaterform under ledelse af professionelle teaterfolk, fik omsider mulighed for i april måned at blive præsenteret for en række russiske teaterfolk i Børneteaterfestivalen Harlekin. Russernes reaktion har tidligere været helt afvisende over for projektet, men nu har det første russiske teater fra byen Kirov henvendt sig med ønske om at tage ideen op med et stykke Jeg flytter (ikke) fra Kirov, der skal omhandle de unges flugt fra de mindre russiske provinsbyer til hovedstaden. december for at sætte fokus på de mange borgere med begrænsede muligheder og på byens (manglende) handicap-adgang til offentlige steder. Håbets Stjerne En by med lige muligheder, er festivalens optimistiske navn. For andet år i træk var Danmark repræsenteret i den store rockkoncert, der på festivalen blev afholdt i ispaladset for over tilhørere. Danmark blev repræsenteret af den århusianske gruppe Jakob Jensens Band, som på trods af eller i kraft af deres handicap brander Danmarks socialpolitik gennem en stor turnévirksomhed over hele Europa, Australien og Rusland. Det var anden gang, at Jakob Jensens Band var inviteret til Skt. Petersborg. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 12 filmarrangementer, 2 litteraturarrangementer, 10 koncerter, 8 udstillinger 9 konferencer, 14 foredrag og 8 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Rikke Helms, Plakat til dansk filmfestival i Nizhnij Novgorod (Foto: Tour de Film) SIDE 14 På initiativ fra EU afholder Skt. Petersborgs Komite for Socialpolitik hvert år en stor ugelang festival i Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland

16 S t o r b r i t a n n i e n grad gå i alliance med etablerede festivaler og koncertsteder. Ditte Højgaard Andersen og Jakob Lorentzen i Det Skotske Nationalgalleri. (Foto: Elsebeth Jørgensen) 2010 har i Storbritannien været præget af et regeringsskifte til en konservativ-liberal regering og varsel om meget voldsomme nedskæringer i de offentlige budgetter, herunder de budgetter der på en eller anden måde understøtter kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Det bliver en vanskelig tilpasningsperiode for mange dele af britisk kulturliv. Kulturinstituttet mærker det hos samarbejdspartnere og i de henvendelser der kommer, om dog Instituttet ikke kan hjælpe med økonomiske bidrag til dette eller hint. Det sidste ligger uden for Instituttets finansielle og juridiske muligheder. Situationen opfordrer til samarbejder og alliancer for at få det bedste ud af færre ressourcer. I årets løb havde Instituttet et veludviklet samspil med National Galleries of Scotland, der viste den vellykkede og velbesøgte særudstilling af Christen Købkes værker. I tilknytning til udstillingen arrangerede Kulturinstituttet tre koncerter med dansk guldaldermusik og en offentlig populær konference om Købke og hans samtid. Kulturinstituttet stod for indholdet, og Nationalgalleriet åbnede sine udstillingssale til afholdelse af koncerterne og stod for den fælles markedsføring. Resultatet var fulde huse og en efterspørgsel og interesse, som langt oversteg det, Kulturinstituttet og Nationalgalleriet kunne imødekomme. Det andet store musikarrangement var den britiske del af den europæiske orgelkavalkade, med organister fra Danmark, Storbritannien, Belgien og Holland. Den fandt sted i London i maj. Størst succes havde kavalkaden da den nåede til Southark Cathedral, der har et trofast, dedikeret koncertpublikum og desuden mange turister, der kommer forbi og improviserer at ville høre en koncert. De faglige kontakter blandt britiske organister, som blev opdyrket undervejs, opfordrede Kulturinstituttet til fortsat at satse på orgelmusik og netværksopbygning for organister internationalt, men i højere Tidligere Vejleborgmester Flemming Christensen og Londonborgmester Mike Freer debatterede velfærddstat i Edinburgh. (Foto: Conny Minke) I Instituttets eget galleri med det nye højkvalitetsflygel spillede Jens Elvekjær den koncert, han et par dage senere også skulle spille i Tivolis Koncertsal i anledning af Chopin 200året. Samme sted leverede Instituttet sammen med Amnesty International i Edinburgh en flot fejring af Aung San Suu Kyis 65 års fødselsdag med klassisk musik og mad fra Myanmar. Der blev økonomisk overskud til frihedskampen i landet, og senere på året kunne man jo glæde sig over ophævelsen af nobelprisvinderens husarrest. Lige før jul var Instituttets galleri spillested for jazztrioen Rosendal, Earle og Templeton, som gav et andet aspekt af dansk musikliv end den klassiske musik, som ellers havde præget årets tilbud fra Instituttet. Den tidsaktuelle foredragsrække og fotoudstilling om nordisk velfærd, Sort of Safe, som Instituttet havde arrangeret først på året, blev ved med at have sin virkning i den debativrige sydskotske offentlighed. Ved årets udgang var der planlagt en række debatter og foredrag i parlamentsbygningen i Edinburgh med deltagelse fra alle de nordisk lande. Det er Kulturinstituttet, de nordiske konsulater, parlamentets arrangementsafdeling og firmaet Feisty Productions, som er gået sammen om diskussionsaftenerne, der handler om velfærdspolitikker på forskellige delområder. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 1 bogfestival, 10 koncerter, 5 filmscreeninger, 4 udstillinger, 7 debatter og konferencer, 3 events og 4 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Kim Minke, Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien SIDE 15

17 T y s k l a n d I året, der gik, har Kulturinstituttet i Tyskland igen gjort en indsats for at formidle et tidssvarende Danmarksbillede og kendskab om de mange facetter dansk kultur og kulturhistorie byder på. For afdelingen har 2010 været et spændende år med en bred vifte af forskellige aktiviteter. I kraft af netværksamarbejdet med kulturmyndigheder, institutioner og organisationer samt danske og tyske kulturaktører inden for kunst, kultur, videnskab og samfund har Instituttet således kunnet medvirke til at udvide tyskernes kendskab til Danmark. M.h.t. netværksamarbejdet kan fremhæves det velfungerende samarbejde med bl.a. Instituttet for Nordisk Filologi ved Bonns Universitet, f.eks. i forbindelse med et arrangement på Kulturinstituttet med den danske tegneserieskaber og redaktør Hennig Kure fra Århus, forfatter til de kendte Valhalla-tegneserier, og i.f.m. samarbejdet omkring den populære nordiske filmfestival Skandinavische Filmtage Bonn, hvor kortfilminstruktøren Jakob Rasmussen fra Århus Filmværksted gæstede det velbesøgte arrangement. Det har igen vist sig, at afdelingens pubikum mest er interesseret i film- og litteraturarrangementer. I lyset heraf blev der gennemført oplæsninger med f.eks. Ulrikka S. Gernes og Erling Jepsen. Afdelingens litteraturformidling gælder også danske klassiker, f.eks. i form af en Karen Blixen-aften i lyset af forfatterens 125. fødselsdag den 17. april. En særlig rolle på litteraturområdet spiller Jussi Adler-Olsen, den nye superstjerne af skandinavisk krimilitteratur i Tyskland, der fortsat stormede frem på de tyske bestsellerlister. På grundlag af et godt samarbejde med hans tyske forlag dtv har Instituttet været involveret i to oplæsningsarrangementer med Jussi Adler- Olsen i Berlin og Essen. Inden for musikområdet kan nævnes optræden af jazzsangerinden Cæcilie Norby på den internationale jazzfestival Hildener Jazztage og den dansk-tyske jazzfestival Jazz from Copenhagen i Rhinlandet. I festivalen deltog gruppen Magnus fra Gaarden, pianisten Søren Kjærgaard, Lovedale Kvartet og pianisten Jakob Anderskov. Et yderligere eksempel er den århusianske bluesmusiker H.P. Lange, der gav to koncerter i Köln-området sammen med sit band The Delta Connection. På udstillingsområdet kan nævnes udstillingen Denmark Updated på det renommerede Zeche Zollverein i byen Essen, hvor en række danske arkitekturog designfirmaer præsenterede deres nyeste projekter og objekter. Den 16. april inviterede Instituttet tyske kulturfolk og politikere samt den danske koloni i området til et kulturarrangement med reception på Theatermuseum i Düsseldorf i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag. Arrangementet, som Instruktør Jakob Rasmussen til åbning af Skandinavische Filmtage Bonn. (Foto: Bernd Kretschmer) fokuserede på Dronningens engagement for filmen De vilde svaner, var tilrettelagt i samarbejde med det danske konsulat i Köln, Det Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet og Club Danmark. Efter opfordring fra Ch. Links Verlag i Berlin har institutlederen skrevet en ny Danmarksbog, som byder på et omfattende portræt af danskerne, deres mentalitet, nationale identitet og ikke mindst deres specielle forhold til Tyskland. I samarbejde med ambassaden arrangerede forlaget den 19. maj en officiel bogpremiere på de nordiske ambassaders Fælleshus i Berlin. En yderligere bogpræsentation blev arrangeret på Kulturinstituttet i Bonn og i oktober i Hamborg på Den Danske Sømandskirke. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 filmarrangementer, 6 litteraturarrangementer, 3 musikarrangementer, 3 udstillinger, 1 seminar, 3 foredrag, 2 studierejser, 1 koncerttur og 9 andre arrangementer. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Bernd Kretschmer, Direktør for Teatermuseet i Düsseldorf Winrich Meiszies på udstillingen omkring filmprojektet De Vilde Svaner. (Foto: Anne Blankenberg) SIDE 16 Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland

18 U n g a r n Da det for få år siden blev besluttet, at Kulturinstituttet i Ungarn skulle gøre en større indsats for at øge sin synlighed og profilere dansk kunst og kultur i Budapest, blev der lagt en ambitiøs strategi om at profilere dansk kunst og kultur på højeste plan. Strategien må siges at være lykkedes, da Danmark blev inviteret som æresgæst ved Budapest Forårsfestival og deltog med et bredt udsnit af dansk kunst på højt niveau i Budapests smukkeste kulturhuse i foråret. Efter mere end tre års planlægning med Kunststyrelsens internationale koordination som samarbejdspartner og projektleder og i samarbejde med Ambassaden fyldtes Budapest af et bredt udsnit af danske kunstarter og dansk kultur. For 30. gang bød Budapest velkommen, ikke kun til foråret, men også til Kronprinsparret og den danske kulturminister, der kastede glans over det danske program og gjorde dansk kunst og kultur meget synlig. HKH Kronprinsesse Mary, Kulturinstituttets protektor, overværede sammen med HKH Kronprinsen festivalens åbning den 19. marts, hvor udstillingen Powergames, med danske samtidskunstneres værker, vistes i Ludwig Museet i Budapests kunstcenter, Palace of Arts. Den Kgl. Ballet var på gæsteoptræden i Statsoperaen samme dag også under overværelse af Kronprinsparret. Hotel Proforma, Trio con Brio, Radiounderholdningsorkestret og Ars Nova bidrog yderligere til at skabe Kronprinsparret ved åbningen af udstillingen Powergames under Forårsfestivalen i Budapest. (Foto: Steen Brogaard) respekt om dansk kunst under festivalen. Ungarske gallerier præsenterede dansk fotokunst, og Kunstfondens Smykkeskrin med dansk smykkekunst fra de sidste årtier blev udstillet på Kunstindustrimuseet, hvor udstillingen blev åbnet af kulturminister Per Stig Møller. Toppen af bornholmske keramikere udstillede deres værker i et galleri, og endelig blev Karen Blixens liv og værk og Instituttets grafikudstilling, sammen med dansk litteratur i oversættelse åbnet af kulturminister Per Stig Møller i Nationalbiblioteket. Det danske fokus blev den største og meget vellykkede satsning for Instituttet i Ungarn i de seneste år. Kulturinstituttet arrangerede desuden flere kunst- og kulturindslag i Kecskemét, der også afholder Forårsfestival. Dora Séres fra Radiounderholdningsorkestret var med til at afslutte festivalen, og Trio con Brio spillede i Kodaly Instituttet. Kulturinstituttets formandskab i EUNIC gav en god basis for netværksskabelse. Flere fælles projekter blev arrangeret. Den europæiske sprog codktailbar i samarbejde med EU kommissionens repræsentation og 17 andre kulturinstitutter på den europæiske sprogdag samt konferencer og en festival i EU kulturhovedstaden Pécs. Deltagelse i filmfestivaler, formidling af dansk musik og litteratur, hører til Instituttets satsningsområder. Ikke kun højtprofilerede kunstnere kommer til Ungarn men også mange studerende til gensidig glæde og inspiration. Instituttet ser frem til at fortsætte det kreative arbejde i det nye år sammen med sine mange samarbejdspartnere. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 filmforevisninger, 5 litteraturarrangementer, 11 koncerter, 5 teater, dans og performancearrangementer, 13 udstillinger, 7 seminarer/ foredrag og 12 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Hanne Tornøe, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn Peder Stougaard, direktør for plakatmuseet i Aarhus fortæller om udstillingen Ungarsk Karma. (Foto: Bahget Iskander) SIDE 17

19 Kulturinstituttets organisation Repræsentantskab Bestyrelse Generalsekretær Administration Kulturprojekter Benelux Bryssel Estland Tallinn Letland Riga Litauen Vilnius Rusland Skt. Petersborg Brasilien Rio de Janeiro Polen Warszawa Storbritannien Edinburgh Tyskland Bonn Ungarn Kecskemét Kina Beijing Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop Administrationen er ansvarlig for økonomi, regnskab, indkøb, personale og fælles funktioner, både på hovedkontoret i København og i forhold til afdelingerne i udlandet. Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop planlægger og gennemfører seminarer, konferencer, studierejser og job-swop i samarbejde med Instituttets afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet. Personalet på hovedkontoret og personaleændringer i udlandet fremgår af næste side. Bestyrelsen og repræsentantskabet fremgår af næstfølgende side. SIDE 18

20 Personale Personalet ved hovedkontoret i Danmark pr. 31. maj 2011: Finn Annemarie Lisbeth Merete Andersen, Lindstrøm, Manicus, Agger, generalsekretær Sekretariatshef Afdelingsleder projektkoordinator Merete Birgit Helle Karin Fugl Petersen, Hamann, Rønne, Larsen, chefsekretær bogholder projekt- projekt- koordinator koordinator Jørgen Olaf Fuhry, kontorassistent Gerlach-Hansen, senior konsulent Personaleændringer: Pia Rasmussen fratrådte med udgangen af august 2010 sin stilling som kontorchef hos Det Danske Kulturinstitut for at gå på pension. Lone Leth Larsen fratrådte med udgangen af oktober 2010 sin stilling som leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux. Fhv. borgmester i Københavns Kommune Klaus Bondam blev ansat den 1. januar 2011 i stillingen som leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux. SIDE 19

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

09 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop 4 Benelux 8 Brasilien 9 Estland 10 Kina 11 Letland 12 Litauen 13 Polen 14 Rusland

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Anders Morgenthaler. Illustrator, interaktionsdesigner og filmskaber.

Anders Morgenthaler. Illustrator, interaktionsdesigner og filmskaber. Anders Morgenthaler Illustrator, interaktionsdesigner og filmskaber. Anders Morgenthaler er kendt for sin tegneseriestribe, Wulffmorgenthaler, og sine mange bøger og film. Han er uddannet interaktionsdesigner

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET Til Kulturministeriet Dokumenttype Evaluering Dato Oktober 2009 EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET KULTURMINISTERIET Revision [xx] Dato 2009-09-16 Udarbejdet [Navn] af Kontrolleret

Læs mere

Å R S B 04 E R E T N I N G

Å R S B 04 E R E T N I N G 04 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen... 11 Rusland...

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg Skt. Petersborg, 8-9. oktober 2012 Det Russiske WTO medlemskab skaber nye forretningsmuligheder! Vær en del af handelsdelegationen Green Denmark Green Fairytale,

Læs mere

07 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop 4 Benelux 6 Brasilien 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

BIBIANA Danmark Udstillinger, workshops & events 2011-2013

BIBIANA Danmark Udstillinger, workshops & events 2011-2013 BIBIANA Danmark Udstillinger, workshops & events 2011-2013 Indhold BIBIANA Danmark 4 BIBIANA Slovakia 5 Forunderlige Fortællinger 6-7 Peters Peter Pan 8-9 Magic Slovakia 8-9 From Hand to Hand 10-11 Skrædder

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange DDK ÅRSBERETNING 2011 3 Indhold 4 6 12 24 25 26 28 30 33 58 Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 14 Dato: 9. februar 2015 Sted og tidspunkt: Kulturstyrelsen, mødelokale 1, stuen kl. 9-15 REFERAT Til stede fra udvalget: Astrid

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

samarbejde med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Cooking.

samarbejde med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Cooking. Att. Bettina Skaaning, Sekretariat & Kommunikation KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur og Fritidsforvaltningen Rådhuset, 1. sal. Vær.83 1599 Køvenhavn V Ansøgning om økonomisk tilskud til afvikling af koncert med

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid

Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid Vi skaber skolen skolen skaber os! Motto for Skolen 200 år Landsdækkende projekt alle kommuner inviteres til at deltage i fejringen: I 2014

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

03 Å R S B E R E T N I N G

03 Å R S B E R E T N I N G 03 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Hamburg til Danmark... 4 Studierejser og Job-Swop... 5 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen...10 Polen...11

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Planlagte aktiviteter Opstillet efter det land, hvor aktiviteten finder sted, og herunder under følgende aktivitetsoverskrifter:,,,,, Job-Swop, Seminarer, konferencer, gå-hjemmøder, og Andre Aktiviteter

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere