Å R S B 10 E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B 10 E R E T N I N G"

Transkript

1 10 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Brasilien... 8 Estland... 9 Kina...10 Letland Litauen Polen Rusland Storbritannien Tyskland Ungarn Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation Personale Repræsentantskab og bestyrelse Støtte Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter... 44

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen Det er næppe forkert at hævde, at 2010 blev et vendepunkt i den måde, vi orienterer os på i verden. Mens flertallet af vestlige lande fortsat kæmpede med følgerne af den finansielle nedsmeltning, og alvoren bag klodens miljømæssige udfordringer begyndte at blive udmøntet i konkrete politiske handlinger, blev vi for alvor opmærksom på konfigurationen af den fremtidige verdensorden. At den er blevet multipolær og ikke længere har sin forankring i det vestlige univers. I denne komplekse situation, hvor holdninger får større gennemslagskraft for virkeligheden, tilbyder de erfaringsgrundlag, som Kulturinstituttets arbejde bygger på, betydelige fordele i forhold til den måde, kulturudvekslingen indgår i som en del af Danmarks nationale branding. Det er vores særkende i vekselvirkning med udlandet at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv for at fremme den mellemfolkelige forståelse og styrke kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Sådan har det været siden 1940, da Folmer Wisti med Det Danske Selskab lagde grundstenen til det, der senere udviklede sig til Det Danske Kulturinstitut. Dengang var han omgærdet af kulturelle demarkationslinjer, der i mangt og meget minder om dagens situation. Fra start var tanken derfor at udbrede kendskabet til dansk kultur i udlandet med den udtrykkelige hensigt at skabe venskabsrelationer med andre kulturer. Det handlede både om at give dansk kultur den internationale profilering, den fortjente, og om at skabe de bedste betingelser for udveksling. Dialog skaber udvikling 70 år efter går dette dialogprincip fortsat ud på at sikre at modparten til stadighed føler sig ligeværdig og accepteret på trods af uoverensstemmelse og meningsforskelle, hvor fundamentale de end forekommer. Først når konventionelle afsender-/modtagertermer bliver erstattet af aktiviteter af gyldighed og relevans for begge sider, er man i stand til at etablere en bæredygtig kulturudveksling. På den konto har Kulturinstituttet i 2010 gennemført omkring 600 projekter og aktiviteter over hele kloden fra højtprofilerede co-produktioner med mediemæssig bevågenhed til ydmyge, fagligt funderede arrangementer, hvis konkrete udkomme først bliver synligt senere. Nogle aktiviteter bragte danske lærere sammen med kolleger fra Australien og Irland, andre præsenterede vores kunst i verdens folkerigeste land og i baltiske småkommuner, mens andre igen stillede skarpt på de handikappedes potentiale i Rusland eller diskuterede poesioversættelser i Warszawas undergrund. SIDE 2 Fælles for projekterne har været, at de kun har kunnet lade sig gøre gennem den dialogbaserede kulturudveksling, hvor man på den ene side faciliterer danske personer og institutioner med rådgivning, vejledning og assistance til at begå sig på vilkår, som er fundamentalt anderledes end dem, de er fortrolige med, og på den anden side agere brobygger på projekter, hvor aktører fra begge sider bringes sammen i en ny ramme. Som et eksempel på en sådan rolle kan nævnes teaterprojektet C:ntact i Letland, hvor danske erfaringer og værdier for social integration af homoseksuelle blev koblet med lettiske erfaringer gennem udveksling af metoder og ideer. For andet år i træk tilrettelagde Betty Nansen Teatret sammen med et lokalt teater en række forestillinger med unge, der arbejder med de etniske spændinger, der er i Letland; med andre ord bøsser og lesbiske i menneskerettighedsperspektiv. Andre eksempler på dialogfremmende foranstaltninger har været foredragsrækkerne og fotoudstillingen om nordisk velfærd under titlen Sort of Safe gennemført af Instituttet i Edinburgh, eller de tolv studieture som bragte engelske lærergrupper til Danmark, Holland, Polen, Tyskland, Rusland og Brasilien. Der er også grund til at fremhæve den omfattende dialogkonference mellem førende kinesiske og europæiske kulturpersoner og institutioner, der fandt sted i Shanghai med afdelingen i Beijing som primusmotor. At dømme efter offentlige udtalelser af den kinesiske vice-kulturminister, Wang Wenzhang, udgør konferencens opfølgning den højeste prioritet i det kulturpolitiske samarbejde mellem Kina og EU. Dansk kultur = eksponering Selv om synliggørelsen af Danmark kun for de færrestes projekters vedkommende er det egentlige afsæt eller formål, genererer sådanne aktivitetstyper ofte en værdifuld viden om Danmark, fordi de er i stand til at aktualisere de konventionelle fremstillinger, som fremstød og eksporttiltag kaster af sig. Det gælder i endnu højere grad de forskellige samfundsrelaterede initiativer, som Kulturinstituttet medvirkede i. Paletten spænder her fra Public Diplomacy aktiviteter om klimaspørgsmålet i tæt samarbejde med de danske repræsentationer i Baltikum og i Brasilien, over præsentationer af dansk arkitektur og byplanlægning i Kina og i Belgien til Den europæiske sprog cocktailbar i Budapest.

4 Et af de historisk stærke kort de fagligt baserede studieture har som følge af kommunale besparelser registreret en nedgang i forhold til tidligere år, men der er begrundet håb om, at det vil blive udlignet fremover, da disse erfaringsbaserede people-topeople udvekslinger traditionelt nyder stor efterspørgsel. Et stigende antal uddannelsesinstitutioner valgte i 2010 at rejse med hele lærerkollegiet ligesom flere kommunale udvalg og institutioner, der med afsæt i genbesøg fandt inspiration til at udvikle deres egne, lokale omstændigheder. Vores kreative potentiale Også på det kunstneriske område bød året på en række markante begivenheder. På musiksiden skal her nævnes den fornemme position for dansk musik, som afdelingen i Ungarn efter års forhandlinger fik på plads til Forårsfestivalen i Budapest med så forskellige ensembler som Trio con Brio, Radiounderholdningsorkestret og Ars Nova. I den sammenhæng er det også værd at omtale samarbejdet med den danske Nationalpavillon på Verdensudstillingen i Shanghai, som afdelingen i Beijing omsatte til flere end 50 koncerter for 10 ensembler. Mange af disse fandt sted uden for alfarvej. Blandt andet havde fem byer, som hver har flere indbyggere end Danmark, lejlighed til at stifte bekendtskab med dansk musik, hvilket for flere af bands enes vedkommende betød rejser på flere tusinde kilometre mellem de enkelte koncerter. Andre musikbegivenheder har været en europæisk orgelkavalkade med organister fra flere lande, der peger frem mod international netværksopbygning for organister og til i højere grad til at gå i alliance med etablerede festivaler og koncertsteder. Også traditionelt stærke danske positioner inden for film, design og kunsthåndværk fik god støtte af Kulturinstituttets afdelinger rundt om i verden. En flot og anderledes kunsthåndværkudstilling GULDGLASGUMMIOGGENBRUG blev præsenteret i Letland og fulgt op af seminarer om bæredygtig dansk design. Noget tilsvarende i Brasilien, hvor Dreams on Wheels udstillingen i Rio og Brasilia med tilhørende seminarer trak fulde huse på samme måde som It s a Small World på Design Biennalen i Sao Paulo. En særlig rolle indtager udstillingen om HM Dronning Margrethes scenografi og kostumer til HCA-fortællingen De Vilde Svaner, der blev vist i september og oktober i Prince Gong s Palace Museum i Beijing. Udstillingen blev også markeret med seks visninger af filmen om Regentens arbejde på China Art Channel og blev set af skønnet 20 millioner. Den femte kunstart blev serviceret gennem Danske Filmdage i Letland, filmfestivaler i Tallinn, Vilnius, Warszawa, Budapest, Beijing, Xi an og Chengdu samt særlige arrangementer i Skt. Petersborg med en fire-dages festival med Filmskolens afgangsfilm fra Lars von Trier til de sidste nye og ikke mindst Artscape i Litauen, hvor europæiske kunstnere samarbejdede om projektioner af kunst, film og jazz. Det synlige og det usynlige Tilsammen medførte disse aktiviteter en anselig pressebevågenhed fra både dansk og udenlandsk side, hvilket blandt andet kan aflæses af, at samtlige landsdækkende danske dagblade og tv-stationer i løbet af året havde fyldige omtaler af et eller flere af Kulturinstituttets projekter. I den sammenhæng er der grund til at fremhæve Kulturinstituttets indsats for at sætte kulturen på dagsordenen i samarbejder om økologi og klima. Den succesfulde lancering af Culture / Futures blev fulgt op med etableringen af et formaliseret samarbejde med Large Cities Climate Leadership Group (C40), hvor 40 af klodens største byer er med. Et konkret resultat var afholdelsen af en succesfuld del af C40-topmødet i Hongkong, hvor blandt andre Københavns overborgmester deltog. Her skal også omtales et i Danmark upåagtet aspekt af Kulturinstituttets virke, det omsiggribende samarbejde i EUNIC. Instituttet har gennem 2010 været et særdeles aktivt medlem af EUNIC (EU National Institutes of Culture), organisationen for de 27 medlemslandes kulturinstitutter med tilsammen ca afdelinger i hele verden. Generalsekretæren har i årets løb besat præsidentposten for EUNIC, ligesom flere af institutlederne har haft formandskabet for de lokale afdelinger. En gennemgang af 2010 er ikke fuldstændig uden en omtale af Kulturinstituttets deltagelse i det Internationale Kulturpanel, nedsat som et interministerielt forum af Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Således bidrager vi aktivt i de tre nedsatte arbejdsgrupper om temaer, indsatsområder og det forestående EU-formandskab. Med baggrund i denne summariske gengivelse af de væsentligste begivenheder for 2010 tør Det Danske Kulturinstitut konkludere, at det ved udgangen af året står bedre placeret i det internationale kultursamkvem end 12 måneder før, og at paletten af samarbejder er udvidet betragteligt. I denne sammenhæng er det på sin plads at fremhæve det tætte og gode parløb med de danske repræsentationer, som Instituttet ser som en væsentlig forudsætning for at styrke dansk kunst og kultur i udlandet var også året, hvor Det Danske Kulturinstitut sagde farvel til sin kontorchef gennem næsten 25 år. Pia Rasmussens store indsats bag skrivebordet og i den løbende kontakt med afdelingerne kan ikke overvurderes, og det er derfor med vemod, at vi alle ønsker hende et velfortjent otium. Tak Til sidst skal der rettes en stor tak til Instituttets mange samarbejdspartnere, herunder repræsentationerne i udlandet, Kunststyrelsen, kunst- og kulturinstitutioner og kunstnere, samt sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemføre de mange aktiviteter. En særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte. Endelig skal der rettes en tak til Instituttets protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. SIDE 3

5 Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop Studierejser Det Danske Kulturinstitut arrangerer faglige og kulturelle studierejser inden for specifikke temaer for grupper: f.eks. politikere, embedsmænd i stat, region og kommune, erhvervsliv, handelskamre, foreninger og organisationer, ansatte inden for sundhedssektoren, lærere, ledere, pædagoger osv. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for nye konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber og anderledes måder at gøre tingene på. I tilknytning til programmet arrangeres ofte konferencer, seminarer og forskellige former for kulturelle arrangementer. Studierejserne planlægges og tilrettelægges i tæt kommunikation med den enkelte gruppe under hensyntagen til faglige og kulturelle interesser, ønsker og forventninger. Projekterne arrangeres i samarbejde med Det Danske Kulturinstituts afdelinger eller gennem samarbejdspartnere inden for Kulturinstituttets globale netværk. Interaktionen mellem institutlande og udenlandske samarbejdspartnere danner basis for at udvikle kaskader af velfungerende netværk på kort tid. Mange kommunale udvalg og institutioner samt et stigende antal private organisationer rejser hvert år på studierejser til udlandet som forberedelse til nye tiltag og indsatsområder. Ofte er et stort ønske for mange grupper også at etablere og finde nye kontakter og samarbejdspartnere i udlandet, når de er af sted. Mange studierejser udvikler sig fortsat til genbesøg og nye projekter. Repræsentanter fra en række institutioner, som arbejder med unge i Københavns Kommune, rejste i april måned til London for at hente ny inspiration til deres arbejde. Gruppen besøgte en række forskellige institutioner, hvor de hørte om ungdomsarbejdsløshed og karrierevejledning, kriminalitetsforebyggelse, intrafamiliære kulturkonflikter samt samarbejde mellem politi, boligselskaber og kommunale myndigheder. Målgruppen var ligeledes SIDE 4 unge, da Ledersamrådet for specialskoler og institutter i det Gl. Vestsjællands Amt i maj måned var på studietur til Budapest, hvor de besøgte forskellige undervisningsinstitutioner, som arbejder ud fra en konduktiv pædagogisk tankegang for at hente inspiration til nye undervisningstilbud og metoder for unge med indlæringsvanskeligheder. I Holland besøgte Randers Kommunes Sundhed og Ældre udvalg primo juni forskellige institutioner, organisationer og myndigheder, som arbejder inden for sundhedsområdet, bl.a. besøgte gruppen private og offentlige plejehjem, bofællesskaber for ældre samt centre for sundhedspleje og tandpleje. Det engelske uddannelsessystem med særligt fokus på evalueringssystemet Her Majesty s Inspectors var emnet, da bestyrelsen for Vejle Handelsskole og VUC i oktober rejste til London på studietur. Gruppen blev via en række forskellige oplæg introduceret til emnet, blandt andet hørte de om de forskellige modeller for inspektion, og hvordan resultaterne efterfølgende indrapporteres og behandles. I 2010 har et stigende antal uddannelsesinstitutioner valgt at rejse på studierejse med hele lærerkollegiet. Grupperne besøger afhængig af arbejdsområde og faglig interesse en række forskellige institutioner, som arbejder inden for det relevante uddannelses- og interesseområde. Målet med besøgene er at hente faglig inspiration samt skabe en international fremadrettet platform for erfaringsudveksling mellem danske og udenlandske kolleger. Hele personalegruppen fra Vestfyns Gymnasium besøgte således ultimo september Riga, mens lærerkollegiet samt øvrige personale fra VUC Thy Mors var på studietur til Dublin, hvor Kulturinstituttet havde tilrettelagt et stort fagligt besøgsprogram. Mange udenlandske grupper henter ligeledes faglig inspiration i Danmark. Det danske sundhedsvæsen i bred forstand samt generelt strukturen, indretningen og tilbud inden for såvel den offentlige som den private sektor af tilbud til ældre, psykisk og fysisk udviklingshæmmede er ofte søgte emner. Ligeledes er interessen for den danske models tilbud om børnepasning stor. To delegationer fra Frieslandkomitéen i Belgien besøgte Danmark i september og oktober måned for at hente inspiration og erfaringer inden for ældreområdet. Frieslandkomitéen er en fælles offentlig/privat mødeplatform for alle, der beskæftiger sig med seniorer i Flandern og Bryssel. Deltagerne var sygeplejersker, SOSUassistenter, ledere af plejehjem, gerontologer samt ansatte ved en række institutioner og organisationer, både private og offentlige, som arbejder med og er i berøring med ældreområdet og ældreomsorg. Grupperne besøgte bl.a. Randers, Århus samt Norddjurs Kommune, hvor de så på plejecentre og bosteder for ældre samt mødte en række frivillige organisationer, der arbejder inden for ældreområdet. I oktober besøgte Scoop Zeeland ligeledes Danmark for at høre om, hvordan man i Danmark hjælper demente. Gruppen bestod af 8 bestyrelsesmedlemmer fra Scoop i Holland, som er et institut for social og kulturel udvikling, som rådgiver og hjælper 13 kommuner med forbedringer, nye tiltag og ideer. Gruppen besøgte bl.a. Rådgivnings- og Kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense samt Odense Kommunes demenskoordinatorer, da Odense Kommune er et forbillede for Holland på området. De danske kulturhuse, biblioteker og folkehøjskoler er øvrige emner, som tiltrækker mange udenlandske grupper for at lære om institutionernes kulturelle, historiske og samfundsmæssige betydning. Udlandet viser også fortsat stor interesse for det danske uddannelsessystem. Kulturinstituttet har de sidste mange år tilrettelagt en række studieture for bl.a. engelske skoledistrikter. Der blev i årets

6 Deltagere og besøgende til Culture Futures konferencen i Hong Kong i november. På billedet ses bl.a. C40 s formand og Toronto borgmester David Miller, Københavns overborgmester Frank Jensen, general-konsul Torben Getterman, Peter Head fra ARUP, Elsebeth Gerner-Nielsen fra Kolding Designskole, Trevor Davies m.fl. (Foto: Michael Wolffhechel) løb arrangeret 12 studieture for engelske lærergrupper til henholdsvis Danmark, Holland, Polen, Tyskland, Rusland og Brasilien. Besøgene var af en uges varighed, og studierejsernes temaer spændte vidt fra fremmedsprogsundervisning til kreativitet. Grupperne fik lejlighed til at besøge en række forskellige uddannelsesinstitutioner med særligt fokus på netop deres tema, og samtidig fik de lejlighed til at stifte bekendtskab med værtslandets kulturelle og samfundsmæssige historie. Udveksling/Job-Shadowing Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for uddannelsesområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega og arrangerer et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/partners institution med udblik til andre relevante institutioner/organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-10 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I 2010 blev der også udbudt Job- Shadowing til en række oversøiske lande: Sydafrika, Canada, USA og Australien. Danske folkeskolelærere fra Frederikshavn rejste i oktober måned på to ugers udveksling til Australien. De fulgte deres australske kollegaer på job og fik også mulighed for at besøge andre uddannelsesinstitutioner samt besøge landets smukke natur og kulturelle steder. Kulturprojekter I 2010 har Instituttet med held arbejdet på at styrke omfanget af de kulturelle studierejser for såvel kunstnere (professionelle og amatører) som kunstinteresserede. I det forgangne år arrangeredes en lang række koncert- og teaterturnéer, workshops, udstillinger og sportsarrangementer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper samt forskellige interesseorganisationer. Pavlovskis Balalajkaorkester var i september måned på en uges koncertturné til Skt. Petersborg, hvor orkestret gav flere koncerter, bl.a. i Capella sammen med et russisk orkester, som blev en kæmpe succes. Koncerten førte bl.a. til, at Pavlovskis Balalajkaorkester blev inviteret til at deltage i musikfestivals. GOCK kor spillede koncerter i Bruxelles, Brügge og Antwerpen og det 40 mand store Hjørring Kammerkor gav en fælles koncert i byen Leuvens i Belgien sammen med Bruxelles Bachkor. Desuden sang koret til afskedsreceptionen for Institutleder Lone Leth Larsen i Bruxelles. Medio august rejste KYS - Københavns Yngre Strygere på koncertturné til Tallinn, hvor orkestret bl.a. gav koncert i Jaani Kirik i anledning af Estlands 2. uafhængighedserklæring d. 20. august Desuden gav de som del af den årlige festival Valge Daami Päevad koncert i byen Haapsalu. Igen i år arrangerede Kulturinstituttet en koncerttur for Ishøj Kulturskole. Denne gang rejste en gruppe klassiske og rytmiske musikskoleelever til Riga ultimo april for at give koncerter samt bl.a. spille med Rigas Sinfonietta. Tolv unge slagtøjsmusikere fra Danish Youth Percussion og Det Jyske Musikkonservatorium nåede på deres ti dage lange koncerttur i Beijing også at mødes med unge musikere fra People s University med henblik på fremtidigt samarbejde. Kulturinstituttet fortsatte i 2010 projektet Sydafrikansk Livsglæde med den sydafrikanske instruktør og koreograf Mluleki Sam fra Cape Town, som gæstede Danmark i marts måned, hvor han afholdt workshops på institutioner for udviklingshæmmede børn og unge. Projektet er en forlængelse af projektet Sydafrikansk Livsglæde Dans og Drama fra 2007 og Deltagende institutioner SIDE 5

7 dette år var bl.a. Espevangen, Skovmosen og fritidshjemmene Vendsysselvej, Klitten og Galaksen. Deltagerne arbejdede i år især med trommernes rytmer, som de brugte til at forene samt udfordre sig selv og hinanden. Projektet var også tænkt som en vigtig inspirationskilde for de involverede lærere og pædagoger, idet Mluleki også afholdt workshops for dem. Efter Mlulekis ønske samledes de deltagende institutioner til en fælles kulturfestivaldag, hvor de skabte forestillinger blev præsenteret for de øvrige deltagere og institutioner. Sprogkursus Det Danske Kulturinstitut afholdt for tredje år i træk i august måned et tre ugers sommerkursus i dansk sprog, kultur og samfundsforhold for udenlandske danskstuderende i København i samarbejde med lektor Lise Bostrup. Der deltog studerende fra 20 forskellige lande bl.a. USA og Japan. Deltagerne var dels selvbetalende dels rekrutteret gennem Cirius og de danske kulturaftaler, ambassader og de danske lektorer i udlandet. Sprogundervisningen foregik på Københavns Universitet Amager om formiddagen, mens der om eftermiddagen og aftenen var arrangeret en vifte af kulturelle aktiviteter for deltagerne, bl.a. besøg på Berlingske Tidende, i Dansk Forfatterforening, Det Grønlandske Hus og Frihedsmuseet samt foredrag ved bl.a. Benny Andersen, Mogens Wenzel Andreasen og Bente Scavenius. Kurset var så stor en succes, at det gentages sommeren Kultur, økologi og klima I 2010 fulgte Det Danske Kulturinstitut op på Instituttets succesfulde lancering i forbindelse med COP15 af det store globale netværk Culture Futures transitions to an Ecological Age (CF). I 2010 har CF etableret kontakt og samarbejde med Large Cities Climate Leadership Group (C40), som omfatter 40 af klodens største byer, 20 i i-lande og 20 i SIDE 6 u-lande, samt en række associerede byer. I samarbejde med C40 s formand, Torontos borgmester og Civic Exchange Hong Kong gennemførtes en workshop om kultur og grøn udvikling på C40 s store møde den november i Hong Kong. Der var deltagelse af bl.a. Los Angeles, Toronto, London, Melbourne, Hong Kong og København, herunder Torontos borgmester David Miller og Københavns overborgmester Frank Jensen, samt vores EUNIC partnere, Asia Europe Foundation, Bioneers (USA) m.fl. Workshoppen konkluderede i helt konkrete anvisninger til, hvorledes byer og kulturinstitutioner globalt sammen markant kan accelerere den grønne forvandling de næste 5 10 år ved at ændre sin egen praksis. CF arbejder nu på at udmønte denne plan i handling fra Første skridt bliver en konference for kulturinstitutioner i Sao Paulo i forbindelse med det globale C40 Summit den 30. maj Milano, der også er C40 by, var den 26. oktober vært for en Nordisk-Italiensk Culture Futures, som fandt sted i det imponerende Sala Alessi i Palazzo Marino i byens rådhus. Konferencen blev gennemført af Associazione Ragnarock under ledelse af Marco Germinario, som har anker hos Kulturinstituttet i København, samt CF, Nordisk Kulturfond, Milano by, Lombardiet region m.fl.. Programmet omfattede oplæg fra førende kunstnere, arkitekter, designere fra de nordiske lande og opnåede stor interesse i Milano, ligesom det skabte grundlag for nye netværk og profilering af Danmark og Norden på dette område. CO2 Green Drive CO2 Green Drive, oprindeligt kendt som CO2 E-RACE, er et spektakulært værk/ begivenhed skabt af kunstneren Jacob Fuglsang og videreudviklet med Michael Wolffhechel. Siden starten i 2008 har det haft anker og støtte fra Det Danske Kulturinstitut. Green Drives mål er at fremme opmærksomhed og interesse for miljøvenlige køretøjer. I 2010 er der blevet gennemført succesrige CO2 E-Race /Green Drives i Riga, Roskilde, Vilnius og Milano, og skabt samarbejdskontakter i bl.a. New York, Hong Kong, Los Angeles, Sao Paulo og Mexico, som der nu arbejdes videre med. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B.

8 B e n e l u x 2010 har været et begivenhedsrigt år for Kulturinstituttet. En række unge danske kunstnere og designere har udstillet i Instituttets egne lokaler i Bruxelles, ligesom mange har været med til at repræsentere dansk kunst og kultur rundt omkring i Benelux. På Kulturinstituttet har blandt andre fotografen Magnus Arrevad, billedkunstneren Christoffer Munch Andersen samt den belgiske illustrator Stéphane Ebner udstillet. Kulturinstituttet har i årets løb skaffet sig nye samarbejdspartnere, som f.eks. Bruxelles baserede Gallerie Art Base samt den belgiske kororganisation Koor & Stem. Sidste års succes-udstilling KNIT:STRIK fra Kolding Designskole har turneret rundt i verden blandt en række af de danske kulturinstitutter, og blev i Belgien vist på Designbiennalen i Liège. Også i år har Kulturinstituttet arrangeret en række studieture mellem Danmark, Belgien og Holland. Turene har generelt været utroligt vellykkede, og det er derfor en aktivitet, som Instituttet vil ligge yderligere kræfter i det kommende år. I år har eksempelvis Randers Kommune været på besøg i Holland, hvor de har søgt inspiration til ældrepleje, og generelt gælder det, at de sociale- og sundhedsfaglige områder er populære studierejsemål. Orgelprojektet, Groovy Pipes. (Foto: Joan Naldal) På litteratursiden har året særligt stået i krimigenrens navn. Pia Juul, Mikkel Birkengaard, Leif Davidsen samt Lars Husum har alle deltaget i oplæsninger og litteraturdebatter i Belgien såvel som i Holland. Sidstnævnte forfatter har desuden opholdt sig i en længere periode i Bruxelles i februar. I efteråret præsenterede Kulturinstituttet en række koncerter samt to udstillinger under kulturfestivalen Copenhagen goes Brussels. Blandt musikerne var folkemusikerne Harald Haugaard og Helene Blum, boogie woogies pianisten Lasse Ebbeskov Jensen samt elektropopsangerinden Soffie Viemose. Ved udgangen af oktober måned sluttede Lone Leth Larsen i sit job som institutleder, og resten af året har derfor været en overgangsperiode mellem hende og Klaus Bondam, som tiltrådte som institutleder pr. 1. januar Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 7 litteraturarrangementer, 1 filmarrangement, 25 koncerter, 9 udstillinger, 2 koferencer, 5 foredrag, 4 kurser og 9 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Klaus Bondam, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux EUNIC-workshop Poliglottini, Early Language Learning. (Foto: Lone Leth Larsen) SIDE 7

9 B r a s i l i e n Instituttets brasilianske afdeling startede året godt med en velbesøgt åbningsreception i de nye lokaler. Disse er i løbet af året blevet brugt godt, især i samarbejde med Den Danske Klub om et nyt bibliotek, foredrag og filmklub. Siden aktiviteternes start i 2009 har især musikken været vigtig. Gode lokale samarbejdspartnere har i løbet af året modtaget blandt andre Peter Rosendahl Trio, Tine Rehling, Mikkel Nordsø og Ole Theil samt Steen Rasmussen Kvartet. Instituttet udvidede i 2010 sine aktiviteter inden for billedkunstområdet. I samarbejde med et af Rio de Janeiro Kommunes kunstcentre vistes udstillingen Dreams on Wheels, som siden blev vist på National Museet i Brasilia. I forbindelse med denne udstilling afholdtes også et seminar, som resulterede i en rapport om forbedringer af Rio de Janeiros Cykelstisystem. I slutningen af året kom en velkommen invitation til at vise Majbritt Wolthers amazonasserie Hileia på Postens Kulturcenter i Rio de Janeiro. I samarbejde med Galeria Vermelho i São Paulo deltog performancekunstneren Lilibeth Cuenca på performancefestivalen VERBO. På Instituttets invitation oprettedes i starten af 2010 et nordisk samarbejde mellem de fire nordiske ambassader og Instituttet. Udstillingen af Karikaturtegningerne fra Norden, som udstilledes på Åbning af Dreams on Wheels. Fra venstre: Ana Duraes, leder af kunstcentret, Jandira Feghali, kulturborgmester i Rio, Maibrit Thomsen, institutleder. (Foto: Geane Silva) Diamanten under COP15, blev det første fælles projekt, som med hjælp fra Dansk Bladtegnermuseum udstilledes på den nye busterminal i Brasília. Cinemateca Brasiliera valgte i august at lave et Dogmetema, da Dogmebevægelsen havde 15 års jubilæum i I en hel uge sattes der fokus på danske dogmefilm, og også en enkelt aften med 200 gæster afholdtes et foredrag om Dogme og Lars Von Trier, efter at Idioterne var blevet vist. It s a Small World på Design Biennalen i Curitiba var en succes. Med Hans Kongelige Højhed Prins Joachim som åbningstaler blev megen opmærksomhed skabt om netop denne udstilling, som var den eneste internationale. Den brasilianske afdeling blev i 2010 medlem af den lokale EUNIC-cluster, som mødes i Brasilia. Den primære aktivitet er Den Europæiske Uge, som indeholder koncerter, filmvisninger, gastronomisk festival o.a. Sammenfattende fik Kulturinstituttet i Brasilien arbejdet sig tættere på det netværk, der er nødvendigt for at kunne løse de kulturudvekslende opgaver, der forventes. Samarbejde med Den Danske Ambassade i Brasília og General Konsulatet i São Paulo, samt alle de lokale samarbejdspartnere har gjort organisationen stærkere forankret end nogensinde i det brasilianske samfund. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 18 filmforevisninger, 13 koncerter, 1 performance, 5 udstillinger, 10 seminarer og foredrag samt 6 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Åbning af udstillingen Hileia af kunstneren Majbrit Wolthers (t.h.). (Foto: Maibrit Thomsen) SIDE 8 Maibrit Thomsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Brasilien

10 E s t l a n d journalist, og medlem af bestyrelsen for Dansk-Estisk Selskab, og Greve Ulrich Holstein-Holsteinborg, Præsident for Dansk-Estisk Selskab. Bogen om de dansk-estiske kulturelle forbindelser. (Foto: Instituttets arkiv) Året blev markeret ved Kulturinstituttets 20-års jubilæum i Estland, hvilket Instituttet besluttede at fejre med udgivelsen af en bog på estisk om de kulturelle bånd mellem Danmark og Estland de seneste tyve år. Bogen beskriver udviklingen af Instituttet i Baltikum, specielt i Estland, og arbejdet med kulturel udveksling, promoveringen af dansk kultur, demokrati og levevis, samt støtte af de mange kontakter mellem danskere og estere. Personer, som har haft en vigtig rolle i kampen for uafhængighed og interesse i Estland og Kulturinstituttet, har bidraget til bogen ved at skrive om deres oplevelser i Estland i begyndelsen af 90erne. Blandt bidragsyderne er Uffe Ellemann-Jensen, der støttede placeringen af institutterne i Baltikum; Sven Erik Nordberg, den første danske ambassadør i Estland; Lars Grønbjerg, som arbejdede på ambassaden i Moskva og siden i Estland; Peter Kyhn, historiker og Tallinn havde æren af at være vært ved uddelingen af den 23. Europæiske Filmpris takket være en dedikeret promovering af europæiske film ved den anerkendte Black Nights Film Festival, PÖFF. Skuespiller Jacob Cedergreen var en af de nominerede i kategorien Bedste Mandlige Skuespiller. Han kom til Tallinn sammen med Nikolaj Lie Kaas, der var prisuddeler. Af musikbegivenheder kan nævnes den succesfulde koncertturné for Københavns Yngre Strygere, KYS, i august. Der blev holdt to koncerter, i Tallinns Jaani kirke og i Haapsalu Kursal. Med sig havde de dirigent og violinist Peter Spissky, der til daglig er koncertmester i Concerto Copenhagen og er godt bekendt med Estland fra flere koncerter her i løbet af de seneste tyve år. Den danske koreograf Kitt Johnson optrådte ved den udendørs performancefestival DYNAMO i juni. Instituttet støttede deltagelsen for danske Rio Rose Teatret med deres forestilling Battlefield #1 på dansefestivalen NoTaFe i Viljandi i juli. Store dele af arbejdet på Instituttet har omhandlet forskellige udstillinger og kunstfestivaler, hvor Instituttet enten har haft rollen som leder eller partner. Der Claus Meyer på Food for Future i Tallinn. (Foto: Dimitri Demjanov) kan nævnes Steen Brogaards fotoudstilling Tales from the Top of Europe, Per William Pedersen udstillinger, Arts & Crafts Association Bornholms bogudstilling og tekstiludstillingen KNIT- STRIK fra Designskolen Kolding. Instituttet arrangerede deltagelsen for mere end 100 danske gymnaster i samarbejde med DGI for at deltage i en gymnastikfestival af den estiske sportsorganisation Kalev, som fejrede sit 110-års jubilæum. Et andet projekt, som holder Instituttet konstant beskæftiget, er Den Danske Konges Have og Neitsitorn-tårnet, med håb om at det renoveres for at åbne som et dansk kulturcentrum. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 6 filmprojekter, 5 litteraturarrangementer, 11 koncerter, 11 teater-/danseperformances, 7 udstillinger, 7 seminarer, 9 foredrag og 11 studie-/besøgsprogrammer. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Silvi Teesalu, Åbning af bornholmsk bogudstilling, Med hjertet og sjæl. (Foto: Instituttets arkiv) Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland SIDE 9

11 K i n a med faglige besøg i landet, fra gymnasieklasser på udvekslingsophold til kunstforeninger og kunststuderende. Til disse skal føjes studieture af længere varighed, som Instituttet har tilrettelagt og gennemført på sunde forretningsmæssige vilkår. De omfatter: En koncertturné for Randers Kammerorkester; En studietur med indlagte koncerter for Jysk Konservatoriums slagstøjsafdeling. Royal tilstedeværelse ved åbningen af udstillingen De Vilde Svaner i prestigemuseet, Prins Gong s Palace Museum i Beijing i september. (Foto: Lasse Karner) 2010 var endnu et år, hvor Kina tiltrak sig hele verdens opmærksomhed. På grund af Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai og mere specifikt for Danmark 60 års jubilæet for indgåelsen af diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Kina har aktivitetsniveauet været meget højt, især i årets anden halvdel, som krævede de største ressourcer i afdelingens historie. Oven på et 2009, som var kendetegnet ved at være lidt af en blød mellemvare, rummer årsopgørelsen ganske mange begivenheder, der springer i øjnene i kraft af deres partnerskaber eller den mediebevågenhed, de har genereret. Blandt disse er der grund til at fremhæve følgende: Udstillingen De Vilde Svaner med HM Dronning Margrethes scenografi og kostumer til den filmiske udgave af HCA-fortællingen i det prestigiøse Prince Gong s Palace Museum i Beijing i september og oktober; Gennemførelsen af teaterkoncerten The Other Andersen i Beijing og Shanghai, hvor berømte Benny Andersen-sange som Svantes lykkelige dag og Månen over Yangtzekiang blev fremført i kinesisk arrangement af det lokale band Chi Ren med Benny Andersen selv ved klaveret; Dialogkonferencen mellem EUNIC og statslige kinesiske kulturaktører under ledelse af The Chinese National Academy of Arts og med Beijing-afdelingen som lokal EUtoldholder. Konferencen fandt sted i Shanghai i oktober og havde flere end 130 deltagere fra begge kontinenter, SIDE 10 herunder Kulturminister Per Stig Møller som holdt den store indledningstale. Samlet set har Kulturinstituttets programflade været sammensat af et stort antal enkeltstående aktiviteter, der har spændt fra rådgivning af kunstnere og institutioner over nyproduktioner til gennemførelsen af komplekse udvekslingsprojekter af betydning for forholdet mellem begge lande. I løbet af 2010 har Instituttet afviklet flere aktiviteter med dette perspektiv for øje: Deltagelse i fem filmfestivaler i Beijing, Chengdu, Xi an og Guangzhou, heraf to som igangsætter og projektstyrer; Foredrag om dansk kulturpolitik og creative economies på universiteter i flere forskellige byer; Gennemførelsen af 3rd European-Chinese Cultural Dialogue i Shanghai; Samarbejder med Nordic Center på Fudan Universitetet i Shanghai og danskstudiet på Beijing Foreign Studies University om dansk litteratur; International Cultural Industry Forum i Beijing, hvor Instituttet for fjerde gang var inviteret til både at præsentere en udstilling og til at deltage i paneldiskussioner. I den anden ende af spektret har Instituttet kunnet registrere en stigende efterspørgsel fra danske studietursgrupper som et sted, hvor der gives substantiel information om kinesisk kultur og samfundsudvikling. Mange besøgende har benyttet sig af Instituttet i forbindelse Sammen med den danske Nationalpavillon på EXPO 2010 har afdelingen tilrettelagt koncerter for 10 danske bands. I alt 44 koncerter, og nok så væsentligt pænt mange uden for alfarvejene Shanghai og Beijing. Det vil således ikke være forkert at hævde, at dansk musik ved Kulturinstituttets indsats i 2010 kom (geografisk) videre ud i Kina end i for eksempel USA. Blandt andet havde byer som Dalian i nord, Hangzhou i syd og Wuhan og Chongqing i sydvest for første gang lejlighed til at stifte bekendtskab med dansk musik. Sammenfattende står Kulturinstituttet i Beijing ved udgangen af året godt rustet til at imødekomme forventningerne fra dansk og kinesisk side. I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve det stadigt tættere parløb med Den Kongelige Danske Ambassade i Beijing og de øvrige repræsentationer i landet, som ikke bare har lettet afviklingen af arrangementer men også peger fremad mod nye, spændende samarbejder. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 litteraturarrangementer, 9 filmarrangementer, 17 forestillinger, 41 koncerter, 11 udstillinger, 15 konferencer/ seminarer, 13 studie-/besøgsprogrammer og 8 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Eric Messerschmidt, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina

12 L e t l a n d Det er 20 år siden, at Kulturinstituttet blev etableret i det endnu ikke uafhængige Letland. Instituttet har haft mange succeser var et af de mest travle år nogensinde, og det blev til mere end 40 projekter over et bredt felt, fint i linje med det planlagte, men også med øje for de udviklingstendenser, der dukkede op. Der har været særligt fokus på at styrke kendskabet til Instituttet, særligt blandt unge. Krisen i den lettiske økonomi var en stadig udfordring, men sammen med lettiske og danske partnere blev den vendt til noget positivt, i og med at der søgtes nye veje til at udføre projekter. Som en fortsættelse af COP 15 aktiviteter skabtes bl.a. CO2-Erace, som blev gennemført i Riga i 2009 og Mere end 5 lande deltog i en væsentlig markering. Dertil kom en række sidestillede aktiviteter på bl.a. det lettiske museum for kunst, auto-museer m.v. I tilføjelse til DAC s udstilling, Building Sustainable Communities, arrangerede Instituttet en international konference og en Flashmob. I 2010 skabtes tre større visuelle markeringer i Riga. Dertil var der flere vigtige udstillingsbegivenheder; Exhale, Troels Sandegaards imponerende ventilationsrørinstallation var ikke tænkt ind i en bæredygtighedssammenhæng, men som et fritstående kunstværk, hvor det grundet materialet kunne indgå i en debat om bygningsisolering; Flooded Mcdonalds, Superflex installation blev vist på Survival Kit 2, og var et flot korrektiv til den ofte meget firkantede opfattelse af krisen i Letland; Guldglasgummioggenbrug, udstilling af bæredygtigt design. Danmarks ambassadør i Letland Uffe Wolffhechel i specialbygget elsportsvogn, CO2 Erace Riga. (Foto: Santa Trimalniece) Flashmob byggede vindmølle i Riga. (Foto: Miklos Szabo) Betty Nansens C:ntact var også i 2010 en kerneaktivitet. Danske erfaringer og værdier for social integration af homoseksuelle blev koblet med lettiske erfaringer. Ligeledes søgtes udveksling af metoder og ideer i forbindelse med etnisk integration fremmet. I samproduktion med Dailes Teatret vistes for andet år i træk en række forestillinger med lettiske unge, der arbejder med de etniske spændinger, der er i Letland. Kulturinstituttet og Ambassaden støttede en konference om bøsser og lesbiske i menneskerettighedsperspektiv. Samarbejdet med bl.a. det lettiske Kulturministerium omkring Creative Industries blev fortsat, hvor Riga Meetings blev afholdt for andet år. Forløbet var virkeligt succesfuldt med flere konkrete projekter som resultat. Dansk film er vel det mest overbevisende slagtilbud fra dansk kultur i Letland pt. Der har derfor også været betydeligt aktivitet inden for området, bl.a. kan fremhæves Danske Filmskolefilm og Danske Filmdage. Afdelingen var desuden medproducent på en TV-udsendelse om Danmark og de andre fire nordiske lande, med i alt 46 programmer. Et nyt tværgående satsningsområde er børneområdet. Der blev gennemført børneteaterforestillinger i samarbejde med børneteaterfestivalen Nomad og udveksling af musik- og kunstskoler i Danmark og Letland. Inden for musik blev samarbejdet fortsat, bl.a. med Tonikakoret i Letland og en række koncerter i Letland. Her kan nævnes det lovende samarbejde mellem Liepaja symfoniorkester og danske dirigenter og solister. Et ubetinget højdepunkt var en koncert afholdt helt i mørke. Kierkegaards Frygt og Bæven blev oversat, og Kulturinstituttet stod for en meget omfattende og ret nybrydende markedsføringsindsats. Sisse Bøe og Peter Madsens Troldelivs bøger er ved at blive oversat til lettisk og giver et godt dansk indspark til, hvad god børnelitteratur kan være. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 11 film- og tv-begivenheder, 6 musikarrangementer, 4 udstillinger, 11 seminarer, 2 studierejser og 6 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Simon Drewsen Holmberg, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland SIDE 11

13 L i t a u e n 2010 har været et begivenhedsrigt år for Kulturinstituttet i Litauen. Det startede med et stort fælles projekt med den danske, klassiske guitarkvartet Corona, Litauens Statssymfoniorkester og den lettiske dirigent M. Ozolins. I Kongrespaladset blev der af den unge danske komponist Jeppe Just Christensen præsenteret en original verdenspremiere, specielt skrevet til koncerten, fulgt af en anden verdenspremiere af den amerikanske komponist Hsueh-Yung Shen. Koncerten blev optaget af Litauens Nationalradio og transmitteret på kanal Klassisk, efterfulgt af en række udsendelser om litauisk danske musikprojekter. Fra koncerten med Corona guitarkvartet og Litauens Statssymfoniorkester. (Foto: Valdas Jarutis) Det er værd at nævne et andet projekt, nemlig den fælles litauisk-danske jazzkvintet - trio Anusauskas og den danske duo Anne Kierulff og Jimmi Roger Pedersen (kontrabas), hvor de havde lavet et program, dedikeret til en af årets største politiske begivenheder - Two Summits One City. For første gang blev der i Litauen afholdt en fælles konference for Baltisk Udviklingsforum og Østersørådet. Konferencen blev åbnet med Uffe Ellemann-Jensens og Litauens statsminister Audrius Kubilius velkomsttaler. Filmprogrammer, lavet af Det Danske Filminstitut, bidrog yderligere til den i forvejen store popularitet for moderne danske film i landet, denne gang med langt større seertal og flere visningssteder. Filmene blev vist i forbindelse med og som led i andre danske arrangementer. Filmene blev også vist på andre og nye måder som det f.eks. skete i projektet ArtScape, hvor Europas kunstnere blev præsenteret ved hjælp af både kunst, film og jazz. En kortfilmfestival, lavet som et fælles projekt med deltagelse af 6 EUNIC lande på et nedlagt bageri i Vilnius, vakte stor opmærksomhed og fik navnet Filmbageriet. Festivalen gik over alle forventninger og viste nye udviklingsretninger inden for filmområdet. Udstillingen Tryk på tiden var godt besøgt og blev en stor succes til trods for udfordringen med at finde passende lokaler for hele 116 værker. I nogle regioner gjorde vore lokale partnere en stor indsats for at præsentere dansk kunst og kom med fleksible løsninger således, at udstillingen blev vist på to-tre forskellige kulturinstitutioner samtidig. Den danske videokunstner Jesper Justs visuelle installationer i Vilnius, vist i december, blev et af årets højdepunkter. Arrangementet blev afholdt som led i ArtScape Danmark, kunst. aktionen blev der af Vilnius kommune arrangeret en konference om elbiler for litauiske og skandinaviske fagfolk. Der blev arbejdet videre på udvekslingsprojekter for unge med deltagelse fra Danmark og øvrige nordiske lande, hvor deltagerne kunne mødes og skabe sammen i kreative omgivelser samt lære hinanden og hinandens kulturelle baggrund at kende, overvinde fremmedangst og respektere det ukendte. Især programmet, lavet af Aalborg ungdomsskole, fik mange gode tilbagemeldinger. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 filmarrangementer, 1 litteraturarrangement, 8 koncerter, 1 teaterarrangement, 4 udstillinger, 5 konferencer og 11 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Baltic Development Forum, fra venstre ses: Hans Brask, Mads Lebech, Hans Skov Christensen og Uffe Ellemann- Jensen (Foto: Tomas Piliponis) SIDE 12 Miljøaktionen Vilnius CO2 Green Drive vakte stor resonans i den brede offentlighed, hvor bl.a. en elektrisk bil blev præsenteret på en utraditionel og spændende måde som fremtidens miljøvenlige transportmiddel. Dagen før Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen

14 P o l e n I 2010 gennemførte Instituttet eller deltog som partner i alt 86 arrangementer i 45 polske byer. 24 af de 85 arrangementer fandt sted i Warszawa. Aktiviteterne kan deles i fem grupper: egne projekter gennemført lokalt på de polske kulturinstitutioner; deltagelse i projekter gennemført af lokale polske kulturinstitutioner, deri festivaler; aktiviteter på Kulturinstituttet i Warszawa; deltagelse i internationale EUNIC-projekter; oplysningsarbejde, studierejser, sprogkurser, engagement i en polsk kunstudstilling i Danmark. Nøgleordet for Kulturinstituttets aktiviteter er samarbejde - samarbejdet med polske, danske og udenlandske kulturinstitutioner. Langt de fleste projekter, som Instituttet var initiativtager til, fandt sted på lokale polske kulturinstitutioner, blandt dem udstillinger med dansk grafik og fotografi, vist på museer og gallerier i flere byer. Geografisk og publikumsmæssigt var projektet med størst rækkevidde visningerne af film fra filmpakken, forberedt af Det Danske Filminstitut. Visningsserierne blev gennemført i samarbejde med den danske ambassade. I alt 11 nyere spillefilm, børne- og familiefilm samt dokumentarfilm blev vist i ikke-kommercielle biografer og under festivaler i byer over hele landet. Oplæsning ved digterne Grzegorz Wroblewski og Louise Rosengreen. (Foto: Boguslawa Sochanska) Over de sidste to-tre år er også dansk litteratur begyndt at sætte nye spor i Polen med den store bølge af danske krimier i spidsen. Biefekten er, at krimierne fungerer som en slags katalysator for interessen i andre litterære genrer inden for dansk litteratur. Digterne Louise Rosengreen og Grzegorz Wroblewski samt performeren Claus Ankersen deltog i litterære arrangementer. På Kulturinstituttet blev der, udover forfattermøder, foredrag, debatter m.m., arrangeret mindre udstillinger med dansk kunst, men også udstillinger med malerier af polske kunstnere, der har fundet inspiration i kontakt med den danske kultur. Blandt de vigtigste projekter, som Instituttet blev inviteret til som partner, hører koncerter med danske musikere under musikfestivaler og internationale udstillingsprojekter med deltagelse af danske kunstnere. Instituttet lægger stor vægt på storslåede internationale projekter gennemført i samarbejde med 21 udenlandske kulturinstitutter og ambassader, som har sæde i Warszawa og er sammensluttet i EUNIC. Siden juni 2010 har institutlederen været formand for EUNIC Warszawa. I 2010 deltog Instituttet aktivt i 5 ud af 6 EUNIC-projekter: fortsættelsen af Institutttets initiativ i 2009, projektet Læst i oversættelsen, med 7 litterære arrangementer i 5 byer, Digte i metroen, hvor nye danske digtere blev præsenteret for den polske læser, konferencen om immigration og litteratur, arrangement forbundet med Oversætterens Dag og den brogede fejring af The Europen Day of Languages. Den overordnede ide med alle EUNICprojekter er at fremhæve og diskutere Europas kulturidentitet og dets sproglige mangfoldighed, kommunikation, kulturudveksling og kulturforståelse via kulturaktiviteter. Sidst men ikke mindst beskæftigede Instituttet sig med at imødekomme bibliotekers, kulturcentres og skolers efterspørgsel efter oplysninger om Danmark og Instituttets vandreudstillinger. Derudover forberedte Instituttet to studierejser til Polen og sprogkurser for interesserede i det danske sprog. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 10 udstillinger, 5 koncerter, 7 litterære møder, 43 serier af filmforevisninger og 1 konference. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Boguslawa Sochanska, Udendørsarrangement for unge i forbindelse med European Day of Languages. (Foto: Boguslawa Sochanska) Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen SIDE 13

15 R u s l a n d Fra et dansk perspektiv er Rusland interessant af flere grunde. Udover at være et BRIK-land er Rusland også et land med en lang tradition inden for forskning, uddannelse, kunst og kultur. Rusland er det land, der på den korteste afstand fra Danmark kan byde på de største kulturforskelle. Disse kulturforskelle betyder, at Instituttet får mulighed for at sætte fokus på værdien af interkulturelle og kommunikative kompetencer i en global verden. I Kulturinstituttets regi er der sket et øget antal af studierejser til Skt. Petersborg, ligesom Folkeuniversiteterne i Danmark har stor tilstrømning til deres årlige forelæsningsrækker om Ruslands kulturog samfundsliv, hvor også institutlederen er blandt de faste forelæsere. Kulturinstituttets samarbejde med Den Danske Filmskole udmøntede sig i 2010 i en fire-dages filmfestival med Filmskolens afgangsfilm fra Lars von Trier til de sidste nye inden for genrerne: featurefilm og animationsfilm. 17 afgangsfilm blev over fire aftener vist for fulde sale i byernes festivalbiografer i Skt. Petersborg og i 6 andre store russiske byer i løbet af foråret. I Skt. Petersborg afholdtes der masterclassess for russiske filminstruktører og filmskoleelever under ledelse af en repræsentant for Den Danske Filmskole med stor pressedækning i TV og Radio. Dansk Danseteater har, som det femte danske danse-ensemble inden for de sidste år, i 2010 besøgt den årlige russiske Søndagssalon i Kulturinstituttet, august. Mikhail Golikovs blæserensemble spillede Carl Nielsens blæserkvintet. (Foto: Andris Blums) festival for moderne dans Open LOOK under stor medie- og publikumbevågenhed. De optrådte med Tim Rushtons tre enaktere: Enigma, CaDance og Kridt i ungdomsteatret TJUZ. Dansk Danseteater har efterfølgende inviteret en russisk mandskors-sekstet, Kovcheg (Arken), fra Peters Paul Katedralen til deres årlige Copenhagen Summerdance for at deltage med russiske kormusikalske indslag under åben himmel i Københavns Politigård i august Betty Nansens projekt C:ONTACT, der laver nyt dokumentar-teater ved at lade marginaliserede unge fortælle deres egne historier i teaterform under ledelse af professionelle teaterfolk, fik omsider mulighed for i april måned at blive præsenteret for en række russiske teaterfolk i Børneteaterfestivalen Harlekin. Russernes reaktion har tidligere været helt afvisende over for projektet, men nu har det første russiske teater fra byen Kirov henvendt sig med ønske om at tage ideen op med et stykke Jeg flytter (ikke) fra Kirov, der skal omhandle de unges flugt fra de mindre russiske provinsbyer til hovedstaden. december for at sætte fokus på de mange borgere med begrænsede muligheder og på byens (manglende) handicap-adgang til offentlige steder. Håbets Stjerne En by med lige muligheder, er festivalens optimistiske navn. For andet år i træk var Danmark repræsenteret i den store rockkoncert, der på festivalen blev afholdt i ispaladset for over tilhørere. Danmark blev repræsenteret af den århusianske gruppe Jakob Jensens Band, som på trods af eller i kraft af deres handicap brander Danmarks socialpolitik gennem en stor turnévirksomhed over hele Europa, Australien og Rusland. Det var anden gang, at Jakob Jensens Band var inviteret til Skt. Petersborg. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 12 filmarrangementer, 2 litteraturarrangementer, 10 koncerter, 8 udstillinger 9 konferencer, 14 foredrag og 8 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Rikke Helms, Plakat til dansk filmfestival i Nizhnij Novgorod (Foto: Tour de Film) SIDE 14 På initiativ fra EU afholder Skt. Petersborgs Komite for Socialpolitik hvert år en stor ugelang festival i Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland

16 S t o r b r i t a n n i e n grad gå i alliance med etablerede festivaler og koncertsteder. Ditte Højgaard Andersen og Jakob Lorentzen i Det Skotske Nationalgalleri. (Foto: Elsebeth Jørgensen) 2010 har i Storbritannien været præget af et regeringsskifte til en konservativ-liberal regering og varsel om meget voldsomme nedskæringer i de offentlige budgetter, herunder de budgetter der på en eller anden måde understøtter kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Det bliver en vanskelig tilpasningsperiode for mange dele af britisk kulturliv. Kulturinstituttet mærker det hos samarbejdspartnere og i de henvendelser der kommer, om dog Instituttet ikke kan hjælpe med økonomiske bidrag til dette eller hint. Det sidste ligger uden for Instituttets finansielle og juridiske muligheder. Situationen opfordrer til samarbejder og alliancer for at få det bedste ud af færre ressourcer. I årets løb havde Instituttet et veludviklet samspil med National Galleries of Scotland, der viste den vellykkede og velbesøgte særudstilling af Christen Købkes værker. I tilknytning til udstillingen arrangerede Kulturinstituttet tre koncerter med dansk guldaldermusik og en offentlig populær konference om Købke og hans samtid. Kulturinstituttet stod for indholdet, og Nationalgalleriet åbnede sine udstillingssale til afholdelse af koncerterne og stod for den fælles markedsføring. Resultatet var fulde huse og en efterspørgsel og interesse, som langt oversteg det, Kulturinstituttet og Nationalgalleriet kunne imødekomme. Det andet store musikarrangement var den britiske del af den europæiske orgelkavalkade, med organister fra Danmark, Storbritannien, Belgien og Holland. Den fandt sted i London i maj. Størst succes havde kavalkaden da den nåede til Southark Cathedral, der har et trofast, dedikeret koncertpublikum og desuden mange turister, der kommer forbi og improviserer at ville høre en koncert. De faglige kontakter blandt britiske organister, som blev opdyrket undervejs, opfordrede Kulturinstituttet til fortsat at satse på orgelmusik og netværksopbygning for organister internationalt, men i højere Tidligere Vejleborgmester Flemming Christensen og Londonborgmester Mike Freer debatterede velfærddstat i Edinburgh. (Foto: Conny Minke) I Instituttets eget galleri med det nye højkvalitetsflygel spillede Jens Elvekjær den koncert, han et par dage senere også skulle spille i Tivolis Koncertsal i anledning af Chopin 200året. Samme sted leverede Instituttet sammen med Amnesty International i Edinburgh en flot fejring af Aung San Suu Kyis 65 års fødselsdag med klassisk musik og mad fra Myanmar. Der blev økonomisk overskud til frihedskampen i landet, og senere på året kunne man jo glæde sig over ophævelsen af nobelprisvinderens husarrest. Lige før jul var Instituttets galleri spillested for jazztrioen Rosendal, Earle og Templeton, som gav et andet aspekt af dansk musikliv end den klassiske musik, som ellers havde præget årets tilbud fra Instituttet. Den tidsaktuelle foredragsrække og fotoudstilling om nordisk velfærd, Sort of Safe, som Instituttet havde arrangeret først på året, blev ved med at have sin virkning i den debativrige sydskotske offentlighed. Ved årets udgang var der planlagt en række debatter og foredrag i parlamentsbygningen i Edinburgh med deltagelse fra alle de nordisk lande. Det er Kulturinstituttet, de nordiske konsulater, parlamentets arrangementsafdeling og firmaet Feisty Productions, som er gået sammen om diskussionsaftenerne, der handler om velfærdspolitikker på forskellige delområder. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 1 bogfestival, 10 koncerter, 5 filmscreeninger, 4 udstillinger, 7 debatter og konferencer, 3 events og 4 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Kim Minke, Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien SIDE 15

17 T y s k l a n d I året, der gik, har Kulturinstituttet i Tyskland igen gjort en indsats for at formidle et tidssvarende Danmarksbillede og kendskab om de mange facetter dansk kultur og kulturhistorie byder på. For afdelingen har 2010 været et spændende år med en bred vifte af forskellige aktiviteter. I kraft af netværksamarbejdet med kulturmyndigheder, institutioner og organisationer samt danske og tyske kulturaktører inden for kunst, kultur, videnskab og samfund har Instituttet således kunnet medvirke til at udvide tyskernes kendskab til Danmark. M.h.t. netværksamarbejdet kan fremhæves det velfungerende samarbejde med bl.a. Instituttet for Nordisk Filologi ved Bonns Universitet, f.eks. i forbindelse med et arrangement på Kulturinstituttet med den danske tegneserieskaber og redaktør Hennig Kure fra Århus, forfatter til de kendte Valhalla-tegneserier, og i.f.m. samarbejdet omkring den populære nordiske filmfestival Skandinavische Filmtage Bonn, hvor kortfilminstruktøren Jakob Rasmussen fra Århus Filmværksted gæstede det velbesøgte arrangement. Det har igen vist sig, at afdelingens pubikum mest er interesseret i film- og litteraturarrangementer. I lyset heraf blev der gennemført oplæsninger med f.eks. Ulrikka S. Gernes og Erling Jepsen. Afdelingens litteraturformidling gælder også danske klassiker, f.eks. i form af en Karen Blixen-aften i lyset af forfatterens 125. fødselsdag den 17. april. En særlig rolle på litteraturområdet spiller Jussi Adler-Olsen, den nye superstjerne af skandinavisk krimilitteratur i Tyskland, der fortsat stormede frem på de tyske bestsellerlister. På grundlag af et godt samarbejde med hans tyske forlag dtv har Instituttet været involveret i to oplæsningsarrangementer med Jussi Adler- Olsen i Berlin og Essen. Inden for musikområdet kan nævnes optræden af jazzsangerinden Cæcilie Norby på den internationale jazzfestival Hildener Jazztage og den dansk-tyske jazzfestival Jazz from Copenhagen i Rhinlandet. I festivalen deltog gruppen Magnus fra Gaarden, pianisten Søren Kjærgaard, Lovedale Kvartet og pianisten Jakob Anderskov. Et yderligere eksempel er den århusianske bluesmusiker H.P. Lange, der gav to koncerter i Köln-området sammen med sit band The Delta Connection. På udstillingsområdet kan nævnes udstillingen Denmark Updated på det renommerede Zeche Zollverein i byen Essen, hvor en række danske arkitekturog designfirmaer præsenterede deres nyeste projekter og objekter. Den 16. april inviterede Instituttet tyske kulturfolk og politikere samt den danske koloni i området til et kulturarrangement med reception på Theatermuseum i Düsseldorf i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag. Arrangementet, som Instruktør Jakob Rasmussen til åbning af Skandinavische Filmtage Bonn. (Foto: Bernd Kretschmer) fokuserede på Dronningens engagement for filmen De vilde svaner, var tilrettelagt i samarbejde med det danske konsulat i Köln, Det Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet og Club Danmark. Efter opfordring fra Ch. Links Verlag i Berlin har institutlederen skrevet en ny Danmarksbog, som byder på et omfattende portræt af danskerne, deres mentalitet, nationale identitet og ikke mindst deres specielle forhold til Tyskland. I samarbejde med ambassaden arrangerede forlaget den 19. maj en officiel bogpremiere på de nordiske ambassaders Fælleshus i Berlin. En yderligere bogpræsentation blev arrangeret på Kulturinstituttet i Bonn og i oktober i Hamborg på Den Danske Sømandskirke. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 filmarrangementer, 6 litteraturarrangementer, 3 musikarrangementer, 3 udstillinger, 1 seminar, 3 foredrag, 2 studierejser, 1 koncerttur og 9 andre arrangementer. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Bernd Kretschmer, Direktør for Teatermuseet i Düsseldorf Winrich Meiszies på udstillingen omkring filmprojektet De Vilde Svaner. (Foto: Anne Blankenberg) SIDE 16 Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland

18 U n g a r n Da det for få år siden blev besluttet, at Kulturinstituttet i Ungarn skulle gøre en større indsats for at øge sin synlighed og profilere dansk kunst og kultur i Budapest, blev der lagt en ambitiøs strategi om at profilere dansk kunst og kultur på højeste plan. Strategien må siges at være lykkedes, da Danmark blev inviteret som æresgæst ved Budapest Forårsfestival og deltog med et bredt udsnit af dansk kunst på højt niveau i Budapests smukkeste kulturhuse i foråret. Efter mere end tre års planlægning med Kunststyrelsens internationale koordination som samarbejdspartner og projektleder og i samarbejde med Ambassaden fyldtes Budapest af et bredt udsnit af danske kunstarter og dansk kultur. For 30. gang bød Budapest velkommen, ikke kun til foråret, men også til Kronprinsparret og den danske kulturminister, der kastede glans over det danske program og gjorde dansk kunst og kultur meget synlig. HKH Kronprinsesse Mary, Kulturinstituttets protektor, overværede sammen med HKH Kronprinsen festivalens åbning den 19. marts, hvor udstillingen Powergames, med danske samtidskunstneres værker, vistes i Ludwig Museet i Budapests kunstcenter, Palace of Arts. Den Kgl. Ballet var på gæsteoptræden i Statsoperaen samme dag også under overværelse af Kronprinsparret. Hotel Proforma, Trio con Brio, Radiounderholdningsorkestret og Ars Nova bidrog yderligere til at skabe Kronprinsparret ved åbningen af udstillingen Powergames under Forårsfestivalen i Budapest. (Foto: Steen Brogaard) respekt om dansk kunst under festivalen. Ungarske gallerier præsenterede dansk fotokunst, og Kunstfondens Smykkeskrin med dansk smykkekunst fra de sidste årtier blev udstillet på Kunstindustrimuseet, hvor udstillingen blev åbnet af kulturminister Per Stig Møller. Toppen af bornholmske keramikere udstillede deres værker i et galleri, og endelig blev Karen Blixens liv og værk og Instituttets grafikudstilling, sammen med dansk litteratur i oversættelse åbnet af kulturminister Per Stig Møller i Nationalbiblioteket. Det danske fokus blev den største og meget vellykkede satsning for Instituttet i Ungarn i de seneste år. Kulturinstituttet arrangerede desuden flere kunst- og kulturindslag i Kecskemét, der også afholder Forårsfestival. Dora Séres fra Radiounderholdningsorkestret var med til at afslutte festivalen, og Trio con Brio spillede i Kodaly Instituttet. Kulturinstituttets formandskab i EUNIC gav en god basis for netværksskabelse. Flere fælles projekter blev arrangeret. Den europæiske sprog codktailbar i samarbejde med EU kommissionens repræsentation og 17 andre kulturinstitutter på den europæiske sprogdag samt konferencer og en festival i EU kulturhovedstaden Pécs. Deltagelse i filmfestivaler, formidling af dansk musik og litteratur, hører til Instituttets satsningsområder. Ikke kun højtprofilerede kunstnere kommer til Ungarn men også mange studerende til gensidig glæde og inspiration. Instituttet ser frem til at fortsætte det kreative arbejde i det nye år sammen med sine mange samarbejdspartnere. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 filmforevisninger, 5 litteraturarrangementer, 11 koncerter, 5 teater, dans og performancearrangementer, 13 udstillinger, 7 seminarer/ foredrag og 12 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Hanne Tornøe, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn Peder Stougaard, direktør for plakatmuseet i Aarhus fortæller om udstillingen Ungarsk Karma. (Foto: Bahget Iskander) SIDE 17

19 Kulturinstituttets organisation Repræsentantskab Bestyrelse Generalsekretær Administration Kulturprojekter Benelux Bryssel Estland Tallinn Letland Riga Litauen Vilnius Rusland Skt. Petersborg Brasilien Rio de Janeiro Polen Warszawa Storbritannien Edinburgh Tyskland Bonn Ungarn Kecskemét Kina Beijing Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop Administrationen er ansvarlig for økonomi, regnskab, indkøb, personale og fælles funktioner, både på hovedkontoret i København og i forhold til afdelingerne i udlandet. Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop planlægger og gennemfører seminarer, konferencer, studierejser og job-swop i samarbejde med Instituttets afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet. Personalet på hovedkontoret og personaleændringer i udlandet fremgår af næste side. Bestyrelsen og repræsentantskabet fremgår af næstfølgende side. SIDE 18

20 Personale Personalet ved hovedkontoret i Danmark pr. 31. maj 2011: Finn Annemarie Lisbeth Merete Andersen, Lindstrøm, Manicus, Agger, generalsekretær Sekretariatshef Afdelingsleder projektkoordinator Merete Birgit Helle Karin Fugl Petersen, Hamann, Rønne, Larsen, chefsekretær bogholder projekt- projekt- koordinator koordinator Jørgen Olaf Fuhry, kontorassistent Gerlach-Hansen, senior konsulent Personaleændringer: Pia Rasmussen fratrådte med udgangen af august 2010 sin stilling som kontorchef hos Det Danske Kulturinstitut for at gå på pension. Lone Leth Larsen fratrådte med udgangen af oktober 2010 sin stilling som leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux. Fhv. borgmester i Københavns Kommune Klaus Bondam blev ansat den 1. januar 2011 i stillingen som leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux. SIDE 19

Å R S B 10 E R E T N I N G

Å R S B 10 E R E T N I N G 10 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Brasilien... 8 Estland... 9 Kina...10 Letland... 11 Litauen...

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut

Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 3 Benelux 7 Brasilien 8 Estland 9 Kina 10 Letland 11 Litauen 12 Polen

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL.

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL. . 29. - 31. MAJ 2015 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST 20 08 2015 Hvad har de politiske partier på kultur programmet? Kulturmødets åbningsdebat Kunst og kultur hører ikke til blandt de største politik områder. Men de fleste partier har en kulturpolitik. Hvad

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om

ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om 50.000,- kr. i støtte til afholdelse af SpringFestival 2016 International scenekunst for

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014 Sag Sagsbeh. Kategori Titel Ansøger Ansøgt Bevilling Indstilling beløb 1165 Ole Jørgensen Danmarks Grimmeste Festival 2014 Danmarks Grimmeste Festival 500.000,00 125.000,00 Danmarks Grimmeste Festival

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer Jeg vil åbne min formandsberetning med at citere fra min egen jubilæumsklumme fra sidste DAMblad. 1972: Danmark får sin første kvindelige regent i 560 år, hendes majestæt dronning Margrethe. Danmark bliver

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

09 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop 4 Benelux 8 Brasilien 9 Estland 10 Kina 11 Letland 12 Litauen 13 Polen 14 Rusland

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2011 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 6. oktober 7. oktober 10. oktober 11. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid

Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid Vi skaber skolen skolen skaber os! Motto for Skolen 200 år Landsdækkende projekt alle kommuner inviteres til at deltage i fejringen: I 2014

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere