Velkommen til PostNord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til PostNord"

Transkript

1 Velkommen til PostNord

2 Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse med vores vedtagne strategi for at nå alle vores ambitiøse mål. Vores strategi bygger på ti prioriteringer, der skal styrke virksomhedens konkurrenceevne i forhold til de ændringer, der sker i omverdenen og kundernes stigende servicekrav. 10 prioriteringer der former vores strategi Udvikle en harmoniseret og kundeorienteret nordisk produktportefølje UDVIKLE Skabe en målorienteret leveringskultur Integrere bæredygtighed i hele forretningen Indtage positionen som Nordens førende e-handelsaktør OMPOSITIONERE Sikre lønsom vækst i prioriterede logistiksegmenter Sikre et konkurrencedygtigt kommunikationstilbud nu og i fremtiden Udvikle en PostNord-fælles forretningsmodel inden for servicelogistik Reducere og tilpasse omkostningsgrundlaget OPBYGGE Sikre stabil og effektiv IT-drift Implementere en integreret produktionsmodel 2

3 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet Med vores samlede kompetencer og erfaringer på det nordiske marked har vi evnen og kapaciteten til at håndtere store og komplicerede opgaver inden for kommunikation og logistik. Det er vores ambition, at vores kunder skal vokse med os og udnytte hele vores portefølje af produkter og tjenester inden for kommunikation og logistik. Vi er stolte af at være betroet ansvaret for postservice i Danmark og Sverige, og brevvirksomheden vil fortsat være en central del af vores kernevirksomhed. Ud over vores egne bestræbelser er det imidlertid meget vigtigt, at rammebetingelserne bliver tilpasset til kundernes ændrede efterspørgsel og de faktiske forhold. Vi støtter og driver virksomheden i henhold til principperne for ansvarlig adfærd i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Bestyrelsen og ledelsen har stort fokus på yderligere at styrke bæredygtighedsarbejdet, som er et af de prioriterede områder i koncernens strategi. Velkommen til PostNord! Håkan Ericsson, Administrerende direktør og koncernchef 3

4 PostNord kort fortalt PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi nye løsninger til fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. 40% af PostNord ejes af den danske stat og 60% af den svenske stat. Stemmefordeling er 50/50 mellem de to ejere. 40 mia. SEK havde koncernen en omsætning på i mio. SEK Driftsresultat, EBIT medarbejdere Indtægter per land EBIT-margin/ overskudsgrad SEK mia. % Andre lande Finland Norge Danmark Sverige EBIT-margin Gennemsnitligt antal ansatte per land Andre lande Finland Norge Danmark Sverige

5 PostNord kort fortalt 5, mia. breve og andre forsendelser blev leveret af PostNord i Med 25 mio. indbyggere og næsten 2 mio. virksomheder i et stort geografisk område rummer det nordiske marked store logistiske udfordringer. Vi kan Norden det er vores hjemmemarked. Med et unikt distributionsnet bidrager vi hver dag til at styrke vores kunders forretninger og kunderelationer. mio.* pakker til den rigtige modtager i rette tid. udleveringssteder i Norden tilbyder pålidelig service og lange åbningstider. Antal pakker 5,9 mio. Antal udleveringssteder Ca Antal pakker 9,6 mio. Antal breve mio. Antal udleveringssteder Ca Antal pakker 80 mio. Antal udleveringssteder Ca Antal breve 545 mio. Antal pakker 42 mio. Antal udleveringssteder Ca * Efter eliminering af koncerninterne mængder mellem landene. 5

6 Vision, mission, værdier Baseret på et fælles grundlag, kan vi... Udgangspunktet er at styrke kundens forretning, skabe værdi for aktionærerne og at være en pålidelig og ansvarlig partner i samfundet. Vi gør det baseret på fælles værdier og en klar vision og mission. Alt er så vævet sammen i vores daglige forvaltning og overvågning. Vores mission Med PostNord når man den, man vil i rette tid, sikkert og effektivt. Vores vision PostNord leverer kommunikationsog logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Vores værdier PÅLIDELIG PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. TILGÆNGELIG PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. FORRETNINGSPARTNER PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. BÆREDYGTIG PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarlig virksomhed og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. 6

7 Intressenter...nå eller overskride de høje forventninger Det er vigtigt at forudse, forstå og handle i forhold til de spørgsmål, interessenterne betragter som væsentlige, for at udvikle koncernen i den rigtige retning. PostNord har både finansielle og ikke-finansielle mål, der bruges til at overvåge, at aktiviteten udvikler sig i den retning, som forventes af selskabet. KUNDER PostNord er en førende aktør i Norden inden for kommunikation og logistik og vil være det foretrukne valg for kunder og modtagere i hele Norden. MEDARBEJDERE PostNord er med ca medarbejdere en af Nordens største arbejdsgivere. EJERE Den overordnede opgave fra ejerne er at skabe værdi og samtidig sikre udførelsen af befordringspligtige posttjenester. FORRETNINGSPARTNERE Forretningspartnere omfatter PostNords relationer med partnere uden for koncernen som f.eks. leverandører og postbutikker. PostNord køber hvert år varer og ydelser for milliardbeløb og har ca udleveringssteder. SAMFUND PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet i Norden. KAPITALMARKED PostNord finansierer aktiviteterne bl.a. gennem obligationslån. Kapitalmarkedernes tillid er derfor vigtig for PostNord. 7

8 Vi har længe samarbejdet med PostNord, som håndterer vores leveringer. Og som også af og til har hjulpet os lidt med vores udsendelser. Men i efteråret besluttede vi, at vi sammen ville sætte mere fokus på vores markedsføring. Vi lagde alle vores fakta og erfaringer på bordet. På det grundlag dykkede PostNord langt ned i vores kundedatabaser, foretog grundige analyser og udviklede et koncept for, hvordan vi kan øge træfsikkerheden med vores reklamer. Stefan Engelson, administrerende direktør, Engelsons Engelsons

9 Irma.dk Når vi nu er de bedste inden for fysisk dagligvarehandel, vil vi også være det, når det gælder internethandel. I 2014 steg handlen på irma.dk med 80%. Nu har vi udvidet servicen til at gælde det meste af Danmark, bl.a. Fyn og Jylland. Vi håber, at vi kan fortsætte den positive udvikling gennem vores tætte samarbejde med PostNord, der er førende inden for servicelogistik. Jesper Wackerhausen, kommerciel direktør, irma.dk

10 Marked Udfordringer og muligheder Handlen stiger og antager nye former. Det øger behovet for effektive løsninger inden for logistik og kommunikation på PostNords markeder. PostNord omstrukturerer sin virksomhed for at imødekomme den ændrede efterspørgsel med henblik på at gå forrest i udviklingen af kommunikations- og logistiktjenester. Udviklingen på det nordiske logistikmarked har været ret stabil. Det nordiske logistikmarked, der er relevant for PostNord, udgør ca. SEK mia. Efterspørgslen efter nordiske totalløsninger stiger. Efterspørgslen efter pakketjenester, fragt af delog hellast samt tredjepartslogistik er steget, mens efterspørgslen inden for Air & Ocean har oplevet en svagere udvikling. PostNord har aktiviteter i alle de nordiske lande og Tyskland. Via datterselskabet Direct Link har PostNord desuden internationale aktiviteter i form af distributionsløsninger til lettere varer og samarbejder i det globale logistiknetværk, DPD, om globale logistikløsninger. Faldet i brevmængderne, som har været i gang siden 2000, skyldes næsten udelukkende overgangen til digitale alternativer og forventes at fortsætte. Der vil dog fortsat være et grundlæggende behov for fysisk kommunikation, og postvirksomheden vil fortsat være en kerneforretning for PostNord. PostNord arbejder også løbende med at udvikle produktsortimentet og tilpasse aktiviteter og infrastruktur i hele værdikæden fra afhentning og sortering til distribution. PostNord fører en aktiv dialog med beslutningstagere for at opnå en mere hensigtsmæssig tilpasning af de postspecifikke bestemmelser, så de tager bedre højde for de ændrede markedsforudsætninger. Formålet er at sikre en god postservice på langt sigt på rimelige økonomiske vilkår trods vigende brevmængder og samtidig at nå koncernens miljømål. Udvikling i brevmængder (pr. indbygger) 0% til 3% 3 til 6% 6% til 9% Større end 9% -4% Samlede brev- og pakkemængder Mio. breve Mio. pakker 1) % Samlede brevmængder, Sverige Samlede brevmængder, Danmark Samlede pakkemængder 0 Brevmængderne falder i hele Europa. Faldet er sket hurtigst i Danmark, Storbritannien, Holland, Italien, Spanien og Portugal. Kilde: UBS European Postal Sector, 15. september 2014.

11 Marked E-handel E-handlernes bedste ven E-handlen fortsætter med at vokse. E-handlens grundlæggende drivkræfter er enkelhed og tilgængelighed for kunden.på hvilken måde, på hvilket sted, på hvilket tidspunkt og til hvilken pris en vare leveres, er blevet stadig vigtigere for forbrugerne i købssituationen. Hovedparten af e-handlen sker stadig hos indenlandske virksomheder, men det bliver mere og mere almindeligt, at forbrugerne søger ud over landegrænserne. Det er først og fremmest hjemmesider i Storbritannien, Tyskland og USA, der tiltrækker de nordiske forbrugere. En stærk tendens er betydningen af det såkaldte omnichannel-koncept, som er integrerede, bagvedliggende systemløsninger, der giver samme kundeoplevelse uanset kanal og gør det muligt at integrere fysiske butikker og digitale kanaler. Det imødekommer forbrugernes stigende krav om at kunne handle, når og hvor det passer dem. PostNord har de rigtige forudsætninger for at være den naturlige partner for Nordens e-butikker, men også for at være det foretrukne valg for modtagere af varer købt på nettet. PostNords tilbud til erhvervskunder er baseret på indgående kundeindsigt, bred logistikkompetence inden for detailhandel og omnichannelkonceptet samt stor tilgængelighed i form af Nordens største net af udleveringssteder og ikke mindst daglig levering til alle postkasser i Danmark og Sverige. E-handlens omsætning i Sverige SEK mia Kilde: E-barometeret ca. SEK 140 mia. udgjorde det nordiske marked for e-handel i 2014 med over 10% om året forventes e-handlen i Norden at vokse PostNords vækst inden for B2Cpakkemængder i Norden 2014: 15%

12 Vores tilbud Vi leverer i rette tid, til rigtige sted, sikkert og effektivt PostNords aktiviteter spænder over hele den kommercielle kæde fra at generere forretninger over logistik, lagerstyring, forædling, udlevering og omdeling til opfølgning på købet. PostNords kundeløfte er tydeligt: Uanset om man er privat- eller erhvervskunde, skal man kunne nå sine modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. Forbedre vores kunders lønsomhed Integreret kommunikation til den rigtige målgruppe, i den rigtige kanal på det rigtige tidspunkt. Kampagneopfølgning Målgruppeanalyse Fakturaudsendelse Fysisk direct mail Kundekommunikation skaber forretninger Logistikløsninger muliggør... Digital markedsføring Fakturaudformning Udgående logistik Lagerhåndtering/ pluk og pak Effektive betalingsflow for vores kunder Pålidelige og effektive systemer til forretnings - kommunikation sikrer vores kunders pengestrømme. Sikre vækst for vores kunder Effektive vareflow og reduceret kapitalbinding via fokus på kundeværdi i alle faser. 12

13 Vores tilbud Totalløsninger med leveringspræcision i verdensklasse Kommunikation og logistik er vores specialer. Vi gør kundernes hverdag nemmere, så de kan koncentrere sig om deres kerneforretning. PostNord ved, hvordan man når modtagerne på det rigtige tidspunkt, i den rigtige kanal, på det rigtige sted og til den rigtige pris. Baseret på vores økosystem af tjenester, der spænder over logistik og kommunikation, hjælper vi vores kunder med at blive mere lønsomme og mere effektive. Vi kan med en bred tjenesteportefølje effektivisere vores kunders kommunikation og øge dens effekt. Baseret på vores kundeindsigt kan vi hjælpe virksomheder med at skabe resultater i både fysiske og digitale kanaler. Vi har valgt at lægge fokus på at skabe øget kundelønsomhed gennem smarte løsninger, som tager udgangspunkt i analyser, og som munder ud i effektive kampagneplaner og distribution. Det udvikler vi sammen med vores kunder for både at nå frem til nye slutkunder og få gruppen af eksisterende kunder til at vokse. Mere kommunikation skaber mere forretning, og mere forretning skaber mere logistik. Her hjælper vi vores kunder med at opnå øget lønsomhed og reducere omkostningerne ved at have fokus på effektivitet, risikostyring og kundeværdi i alle stadier fra fabrik til kunde og retur. Vi tilbyder logistikløsninger i hele kæden fra levering til lager til levering til slutkunden til, fra og inden for Norden. Vi opfylder kundernes logistikbehov uanset destination takket være ca udleveringssteder, 120 distributionscentre og et netværk af internationale samarbejdspartnere. Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger til alle dele af kundens bestillings- og leveringskæde. Leveringskvalitet pakker 2014 Leveringskvalitet breve ,9% SE 98% DK SE DK 93,5% 94,8% 96,4% NO 92,2% FI 13

14 Økonomi Formål: langsigtet lønsom udvikling Vores strategi bygger på en række prioriteringer, der skal styrke virksomhedens konkurrenceevne i forhold til de ændringer, der sker i omverdenen. Strategien skal give forudsætninger for i løbet af en 3 5 års periode at nå de finansielle mål, der er fastlagt af vores ejere. PostNords nettoomsætning steg med 1% i 2014 og udgjorde SEK mio. Det rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 351 mio., og overskudsgraden var 0,9%. Justeret for ekstraordinære poster udgjorde driftsresultatet SEK 861 mio., og overskudsgraden var 2,2%. For at tilpasse virksomheden til faldende brevmængder og sikre langsigtet konkurrenceevne samt bedre indtjening blev der iværksat nødvendige handlingsprogrammer. For at skabe større finansiel fleksibilitet evalueres f.eks. frasalg af ejendomme. Nettogældsætningsgrad og forrentning af operativ kapital (ROCE) Gældsætningsgrad, % Forrentning, % Nettogældsætningsgrad Forrentning af operativ kapital De finansielle mål er en forrentning af operativ kapital på 10,5% og en nettogældsætningsgrad på 10 50%. Resultatet for 2014 var henholdsvis 3,1% og 46%. +9% -5% Pakke - mængder Brevmængder Pakkemængder steg med 9%, idet de e-handelsrelaterede B2Cpakkemængder dog steg med 15%. Brevmængderne samlet i 2014: -5%, heraf -12% i Danmark og -4% i Sverige 14

15 Miljø Vejen mod et miljørigtigt PostNord At være en af Nordens førende leverandører af kommunikations- og logistikløsninger er forbundet med miljøpåvirkning, primært i form af CO2- udledning fra vejtransporter. Vejen til et PostNord med mindre miljøpåvirkning går via fokus på energi og udledning. Som transportleverandør kan PostNord bidrage til at kunder kunder kan nå deres miljømål. PostNord tilbyder bl.a. miljøtilpassede tjenester og togtransport, hvor det er muligt. PostNords norske virksomhed har f.eks. hjulpet kunder med at reducere deres udledning ved at flytte gods fra vej til jernbane. Koncernens langsigtede miljømål omfatter en reduktion af CO 2-udledningen med 40% fra 2009 til Reduceret miljøpåvirkning betyder ofte reduceret ressourceforbrug med deraf følgende lavere omkostninger. Effektiviseringer i transportkæden såsom optimering af ruterne og opfyldning i bilerne, investeringer i mere brændstofbesparende køretøjer, øget andel af elkøretøjer, øget anvendelse af biobrændstof i dieselolien og indkøb af fossilfri el er eksempler på aktiviteter, der hjalp med at reducere emissionerne. Mere om PostNords miljøcertificering på side 21. Siden 2009 er udledningen reduceret med 16,6%. PostNord har el-køretøjer svarende til 27% af køretøjsflåden. I 2014 blev nogle palletransporter mellem Malmö og Stockholm flyttet til tog, hvilket er - statter ca. fire lastvognstog om dagen. Flytransport tegner sig for 4% af PostNords samlede CO 2-udledning. Fly kræves for at opfylde kravet om dag til dag-befordring i Sverige. Rosersbergsterminalens m 2 solceller giver ca kwh om året. CO 2-udledninger ) kton ) Udledningsdata omfatter gennemførte erhvervelser. Tidligere rapporterede tal er justeret

16 Miljø 9 konkrete områder, der bidrager til at reducere vores miljøpåvirkning 1. Vi transporterer omkring 65% af brevmængderne i Sverige med tog mellem sorteringscentrene. I Norge transporterer vi størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog. PostNord har i 2013 og 2014 taget to nye centre i brug i Hallsberg og Rosersberg. Centrene ligger tæt på hovedbanen med jernbanespor, som løber direkte ind i bygningerne. 3. Vi reducerer brændstofforbruget til flytransport I 2012 indledte PostNord et samarbejde med koncernens flytjenestepartner, hvor nyt radioudstyr og uddannelse i eco-flying reducerer CO2-udledningen fra svenske indenrigs transporter med omkring 10%. 9. Vi øger tempoet i miljøarbejdet ved at bruge medarbejdernes egne forslag Koncernen øremærker betydelige midler til miljøforbedrende tiltag og giver medarbejderne mulighed for at komme med forslag til, hvordan midlerne skal bruges. I årets løb er der bevilget midler til bl.a. indkøb af mindre elkøretøjer i Danmark. 8. Vi uddanner medarbejderne i miljøspørgsmål I Danmark og Sverige er en koncernfælles, internetbaseret miljøuddannelse obligatorisk for administrative medarbejdere Vi fylder bilerne og optimerer ruterne Ved konstant at stræbe efter høj fyldningsgrad og køre ad så smarte ruter som muligt reducerer vi både omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse.

17 Miljø 2. Vi installerer solceller og energieffektiviserer Solceller på taget giver ca kwh om året og dækker omkring 4% af centrets elforbrug. PostNord vandt i 2014 en pris på messen Building Green Forum for satsningen på Grøn Adfærd. Satsningen blev indledt i 2012 og har herunder medført et varigt resultat i form af lavere energiomkostninger på omkring 10% pr. m2. 4. Vi udvikler smartere kommunikations- og logistikløsninger sammen med kunder og leverandører I den norske virksomhed har PostNord f.eks. hjulpet kunder med at reducere deres udledning ved at flytte gods fra vej til jernbane. Tomas Öhrling Vi har en stor flåde af elkøretøjer og opgraderer vores køretøjer til mere miljøeffektive alternativer Koncernens danske virksomhed har siden 2013 haft 50 elbiler. I den svenske virksomhed blev der i 2014 taget to eldrevne lette varevogne i brug. Der har længe været to elhybridlastbiler i drift i Sverige. Resten af elkøretøjsflåden består af mindre elkøretøjer som f.eks. club cars, elknallerter og elcykler. 6. Vores chauffører kører brændstofeffektivt og sikkert Med uddannelse i brændstofeffektiv kørsel kan brændstofforbruget reduceres med op til 20%. 17

18 Medarbejdere En af Nordens største arbejdsgivere PostNord udfører omfattende ændringer i virksomheden svarende til et marked præget af faldende brevmængder, nye kundebehov og hård konkurrence. Der stilles nye og store krav til medarbejdere, chefer og ledere for at kunne håndtere disse forudsætninger. De fleste er ansat i Norden og har stillinger som postbud, chauffør eller medarbejder i brev- eller logistikcentre. PostNord har inden for personalearbejdet fokus på ansvarlig om - stilling, lederskab og medarbejder engagement, sundhed og arbejdsmiljø samt ligestilling. Nye forretninger og tjenester øger behovet for visse specialistkompetencer inden for salg, IT, digitale tjenester, servicelogistik og e-handel. Det er PostNords ambition at handle ansvarligt og i samarbejde med de faglige organisationer i forbindelse med omstillingsprogram. For at styrke kommunikationen mellem chefer/ ledere og medarbejdere gennemfører PostNord strukturerede medarbejder dialoger. Den seneste medarbejder undersøgelsen viste, at flere medarbejdere oplevede i 2014, at chefen har forklaret, hvordan deres egen arbejdsgruppes mål er i tråd med PostNords fremtidige kurs Gennemsnitlige antal ansatte Bred medarbejderengagement Svarfrekvensen for medarbejderundersøgelse 2014 var 84% Ca. 67% af PostNords ansatte er mænd 18

19 Medarbejdere Målet er at forbedre medarbejderindeks og lederskabsindeks. I 2014 var resultatet 61 (64) for medarbejderindeks og 63 (66) for lederskabsindeks. Resultatet på områderne trivsel, sundhed og personligt engagement faldt i årets løb, men samtidig forholder mange medarbejdere sig positivt til den nye organisation, arbejdssituationen lokalt, kollegerne og deres nærmeste chef. De nødvendige omstillingsprogrammer blev iværksat i løbet af året, og det har påvirket hele virksomheden. Målet er at reducere sygefraværet. Det samlede sygefravær i koncernen har i flere år været omkring 5%. PostNords danske virksomhed har arbejdet teambaseret siden år 2000, og det har givet gode resultater i forhold til involvering og ansvarlighed. Det har ofte en positiv effekt på medarbejdernes psykiske og fysiske sundhed. I 2015 implementeres en teambaseret arbejdsform i den svenske virksomhed. For at øge ligestillingen satte PostNord i 2010 det mål, at 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder i Trods forskellige indsatser ligger andelen af kvindelige chefer uændret på 29%, siden målet blev sat i

20 Code of Conduct, køb & certificeringer Styr på sagerne PostNord skal naturligvis som minimum overholde gældende love og forskrifter og de generelle regler i branchen. Derudover overholder PostNord f.eks. FN s Global Compact. At PostNord overholder Global Compact betyder, at koncernen bakker op om og vil drive sin virksomhed i overensstemmelse med 10 særlige principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. PostNords Code of Conduct indeholder regler for, hvordan koncernen og alle medarbejdere skal handle på de områder, som efter PostNords opfattelse er vigtigst for en bæredygtig virksomhed. Det endelige ansvar for, at reglerne overholdes, ligger hos PostNords ledelse, men alle medarbejdere har et ansvar for at overholde gældende regler. Opfølgning på overholdelse af regler i PostNord sker bl.a. via PostNords særlige indberetningsordning (whistleblowerordning), som giver mulighed for anonyme indberetninger ved mistanke om visse former for overtrædelser. postnord.com På postnord.com finder du: Vores Code of Conduct på otte sprog Vores leverandørkodeks Vores certificeringer Vores whistleblowerordning 20

21 Code of Conduct, inköp & certifieringar PostNord købte varer og tjenesteydelser i 2014 for ca SEK 18 mia. 95% af indkøbene foretages hos nordiske leverandører Alle forretningspartnere med en indkøbsmængde på over SEK om året skal underskrive kodeksen. Kvalitetscerificerede? JA Miljøcertificerede? JA Arbejdsmiljøcertificerede? JA De største indkøb sker inden for kategorierne transport, økonomi- og finanstjenester samt ejendomme. PostNord arbejder med at identificere risikoniveauet hos koncernens leverandører for at øge risikobevidstheden i koncernen. Undersøgelsen omfatter risici relateret til miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder, antikorruption, branche og geografi. For langt de fleste af leverandørernes vedkommende vurderes risikoen som lav eller mellemstor. PostNords leverandørkodeks er baseret på kravene i Code of Conduct og tager mere tydeligt hensyn til kundernes krav på bæredygtighedsområdet. Ifølge kodeksen skal leverandørerne også tage rimeligt ansvar for eventuelle underleverandørers overholdelse af kodeksen. Certificering efterspørges af mange kunder. Dele af PostNords virksomhed har i over 15 år været miljøcertificerede i henhold til ISO Den svenske del af koncernen fik i 2014 for første gang et arbejdsmiljøcertifikat (OHSAS 18001). Den danske virksomhed har været arbejdsmiljøcertificeret siden Den svenske og danske virksomhed har længe været certificerede i henhold til standarderne for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). PostNord Norge og PostNord Strålfors har egne kvalitets- og miljøcertifikater. 21

22 Samfundet PostNord giver erhvervslivet og samfundet nye muligheder PostNord gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at gøre forretninger og kommunikere med hinanden hver dag og spiller derfor en vigtig rolle i de nordiske landes erhvervsliv og samfund. Med det følger et stort ansvar. Det europæiske postmarked er blevet liberaliseret i flere etaper og er nu fuldt liberaliseret i hele EU. Der er dog endnu ikke tale om noget fælles marked, men nærmere en række nationale markeder for posttjenester. PostNord varetager de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige - i tyndt og tæt befolkede områder. Reglerne for postservice er forskellige fra land til land, også mellem Danmark og Sverige. Forskellene kommer bl.a. til udtryk i, hvilke posttjenester der er omfattet af befordringspligten og dermed genstand for regulering og overvågning, samt hvilke krav der stilles om leveringstider og kvalitetsniveauer. Befordringspligten betyder, at PostNord er den eneste aktør, der når alle husstande med samfundsmæssig information. Informationen bliver også omdelt til husstande, som siger Nej tak til reklamer. PostNords store distributionskapacitet og særstilling medfører et stort ansvar, og koncernen forskelsbehandler ikke afsendere eller forsendelser, så længe der er tale om lovligt indhold. Eksempler på sådanne oplysninger kan omfatte stemmeoplysninger og oplysninger fra de politiske partier før parlamentsvalg. I Sverige er ca husstande på landet omfattet af landpost 22

23 Samfundet/ kontaktoplysninger For at sikre god tilgængelighed stiller vi en række krav til postbutikker, bl.a. om afstand, åbningstider, parkeringsmuligheder og handicapvenlighed Koncernens brede tilstedeværelse muliggør handel mellem virksomheder og privatpersoner, uanset geografisk afstand, og det gavner bl.a. e-handelsvirksomheder og deres kunder i tyndt befolkede områder. PostNord overgår den danske og svenske stats kvalitetskrav til breve. Kontaktoplysninger PostNords hovedkontor PostNord AB SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna Tlf

24 postnord.com

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder. Hvordan får du succes med e-handel i udlandet?

10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder. Hvordan får du succes med e-handel i udlandet? 10 grænseoverskridende e-handelsvirksomheder Hvordan får du succes med e-handel i udlandet? Stærk vækst for e-handlen i Norden Optimistiske forbrugere og virksomheder har tillid til, at e-handlen fortsætter

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere