Velkommen til PostNord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til PostNord"

Transkript

1 Velkommen til PostNord

2 Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse med vores vedtagne strategi for at nå alle vores ambitiøse mål. Vores strategi bygger på ti prioriteringer, der skal styrke virksomhedens konkurrenceevne i forhold til de ændringer, der sker i omverdenen og kundernes stigende servicekrav. 10 prioriteringer der former vores strategi Udvikle en harmoniseret og kundeorienteret nordisk produktportefølje UDVIKLE Skabe en målorienteret leveringskultur Integrere bæredygtighed i hele forretningen Indtage positionen som Nordens førende e-handelsaktør OMPOSITIONERE Sikre lønsom vækst i prioriterede logistiksegmenter Sikre et konkurrencedygtigt kommunikationstilbud nu og i fremtiden Udvikle en PostNord-fælles forretningsmodel inden for servicelogistik Reducere og tilpasse omkostningsgrundlaget OPBYGGE Sikre stabil og effektiv IT-drift Implementere en integreret produktionsmodel 2

3 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet Med vores samlede kompetencer og erfaringer på det nordiske marked har vi evnen og kapaciteten til at håndtere store og komplicerede opgaver inden for kommunikation og logistik. Det er vores ambition, at vores kunder skal vokse med os og udnytte hele vores portefølje af produkter og tjenester inden for kommunikation og logistik. Vi er stolte af at være betroet ansvaret for postservice i Danmark og Sverige, og brevvirksomheden vil fortsat være en central del af vores kernevirksomhed. Ud over vores egne bestræbelser er det imidlertid meget vigtigt, at rammebetingelserne bliver tilpasset til kundernes ændrede efterspørgsel og de faktiske forhold. Vi støtter og driver virksomheden i henhold til principperne for ansvarlig adfærd i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Bestyrelsen og ledelsen har stort fokus på yderligere at styrke bæredygtighedsarbejdet, som er et af de prioriterede områder i koncernens strategi. Velkommen til PostNord! Håkan Ericsson, Administrerende direktør og koncernchef 3

4 PostNord kort fortalt PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi nye løsninger til fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. 40% af PostNord ejes af den danske stat og 60% af den svenske stat. Stemmefordeling er 50/50 mellem de to ejere. 40 mia. SEK havde koncernen en omsætning på i mio. SEK Driftsresultat, EBIT medarbejdere Indtægter per land EBIT-margin/ overskudsgrad SEK mia. % Andre lande Finland Norge Danmark Sverige EBIT-margin Gennemsnitligt antal ansatte per land Andre lande Finland Norge Danmark Sverige

5 PostNord kort fortalt 5, mia. breve og andre forsendelser blev leveret af PostNord i Med 25 mio. indbyggere og næsten 2 mio. virksomheder i et stort geografisk område rummer det nordiske marked store logistiske udfordringer. Vi kan Norden det er vores hjemmemarked. Med et unikt distributionsnet bidrager vi hver dag til at styrke vores kunders forretninger og kunderelationer. mio.* pakker til den rigtige modtager i rette tid. udleveringssteder i Norden tilbyder pålidelig service og lange åbningstider. Antal pakker 5,9 mio. Antal udleveringssteder Ca Antal pakker 9,6 mio. Antal breve mio. Antal udleveringssteder Ca Antal pakker 80 mio. Antal udleveringssteder Ca Antal breve 545 mio. Antal pakker 42 mio. Antal udleveringssteder Ca * Efter eliminering af koncerninterne mængder mellem landene. 5

6 Vision, mission, værdier Baseret på et fælles grundlag, kan vi... Udgangspunktet er at styrke kundens forretning, skabe værdi for aktionærerne og at være en pålidelig og ansvarlig partner i samfundet. Vi gør det baseret på fælles værdier og en klar vision og mission. Alt er så vævet sammen i vores daglige forvaltning og overvågning. Vores mission Med PostNord når man den, man vil i rette tid, sikkert og effektivt. Vores vision PostNord leverer kommunikationsog logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Vores værdier PÅLIDELIG PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. TILGÆNGELIG PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. FORRETNINGSPARTNER PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. BÆREDYGTIG PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarlig virksomhed og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. 6

7 Intressenter...nå eller overskride de høje forventninger Det er vigtigt at forudse, forstå og handle i forhold til de spørgsmål, interessenterne betragter som væsentlige, for at udvikle koncernen i den rigtige retning. PostNord har både finansielle og ikke-finansielle mål, der bruges til at overvåge, at aktiviteten udvikler sig i den retning, som forventes af selskabet. KUNDER PostNord er en førende aktør i Norden inden for kommunikation og logistik og vil være det foretrukne valg for kunder og modtagere i hele Norden. MEDARBEJDERE PostNord er med ca medarbejdere en af Nordens største arbejdsgivere. EJERE Den overordnede opgave fra ejerne er at skabe værdi og samtidig sikre udførelsen af befordringspligtige posttjenester. FORRETNINGSPARTNERE Forretningspartnere omfatter PostNords relationer med partnere uden for koncernen som f.eks. leverandører og postbutikker. PostNord køber hvert år varer og ydelser for milliardbeløb og har ca udleveringssteder. SAMFUND PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet i Norden. KAPITALMARKED PostNord finansierer aktiviteterne bl.a. gennem obligationslån. Kapitalmarkedernes tillid er derfor vigtig for PostNord. 7

8 Vi har længe samarbejdet med PostNord, som håndterer vores leveringer. Og som også af og til har hjulpet os lidt med vores udsendelser. Men i efteråret besluttede vi, at vi sammen ville sætte mere fokus på vores markedsføring. Vi lagde alle vores fakta og erfaringer på bordet. På det grundlag dykkede PostNord langt ned i vores kundedatabaser, foretog grundige analyser og udviklede et koncept for, hvordan vi kan øge træfsikkerheden med vores reklamer. Stefan Engelson, administrerende direktør, Engelsons Engelsons

9 Irma.dk Når vi nu er de bedste inden for fysisk dagligvarehandel, vil vi også være det, når det gælder internethandel. I 2014 steg handlen på irma.dk med 80%. Nu har vi udvidet servicen til at gælde det meste af Danmark, bl.a. Fyn og Jylland. Vi håber, at vi kan fortsætte den positive udvikling gennem vores tætte samarbejde med PostNord, der er førende inden for servicelogistik. Jesper Wackerhausen, kommerciel direktør, irma.dk

10 Marked Udfordringer og muligheder Handlen stiger og antager nye former. Det øger behovet for effektive løsninger inden for logistik og kommunikation på PostNords markeder. PostNord omstrukturerer sin virksomhed for at imødekomme den ændrede efterspørgsel med henblik på at gå forrest i udviklingen af kommunikations- og logistiktjenester. Udviklingen på det nordiske logistikmarked har været ret stabil. Det nordiske logistikmarked, der er relevant for PostNord, udgør ca. SEK mia. Efterspørgslen efter nordiske totalløsninger stiger. Efterspørgslen efter pakketjenester, fragt af delog hellast samt tredjepartslogistik er steget, mens efterspørgslen inden for Air & Ocean har oplevet en svagere udvikling. PostNord har aktiviteter i alle de nordiske lande og Tyskland. Via datterselskabet Direct Link har PostNord desuden internationale aktiviteter i form af distributionsløsninger til lettere varer og samarbejder i det globale logistiknetværk, DPD, om globale logistikløsninger. Faldet i brevmængderne, som har været i gang siden 2000, skyldes næsten udelukkende overgangen til digitale alternativer og forventes at fortsætte. Der vil dog fortsat være et grundlæggende behov for fysisk kommunikation, og postvirksomheden vil fortsat være en kerneforretning for PostNord. PostNord arbejder også løbende med at udvikle produktsortimentet og tilpasse aktiviteter og infrastruktur i hele værdikæden fra afhentning og sortering til distribution. PostNord fører en aktiv dialog med beslutningstagere for at opnå en mere hensigtsmæssig tilpasning af de postspecifikke bestemmelser, så de tager bedre højde for de ændrede markedsforudsætninger. Formålet er at sikre en god postservice på langt sigt på rimelige økonomiske vilkår trods vigende brevmængder og samtidig at nå koncernens miljømål. Udvikling i brevmængder (pr. indbygger) 0% til 3% 3 til 6% 6% til 9% Større end 9% -4% Samlede brev- og pakkemængder Mio. breve Mio. pakker 1) % Samlede brevmængder, Sverige Samlede brevmængder, Danmark Samlede pakkemængder 0 Brevmængderne falder i hele Europa. Faldet er sket hurtigst i Danmark, Storbritannien, Holland, Italien, Spanien og Portugal. Kilde: UBS European Postal Sector, 15. september 2014.

11 Marked E-handel E-handlernes bedste ven E-handlen fortsætter med at vokse. E-handlens grundlæggende drivkræfter er enkelhed og tilgængelighed for kunden.på hvilken måde, på hvilket sted, på hvilket tidspunkt og til hvilken pris en vare leveres, er blevet stadig vigtigere for forbrugerne i købssituationen. Hovedparten af e-handlen sker stadig hos indenlandske virksomheder, men det bliver mere og mere almindeligt, at forbrugerne søger ud over landegrænserne. Det er først og fremmest hjemmesider i Storbritannien, Tyskland og USA, der tiltrækker de nordiske forbrugere. En stærk tendens er betydningen af det såkaldte omnichannel-koncept, som er integrerede, bagvedliggende systemløsninger, der giver samme kundeoplevelse uanset kanal og gør det muligt at integrere fysiske butikker og digitale kanaler. Det imødekommer forbrugernes stigende krav om at kunne handle, når og hvor det passer dem. PostNord har de rigtige forudsætninger for at være den naturlige partner for Nordens e-butikker, men også for at være det foretrukne valg for modtagere af varer købt på nettet. PostNords tilbud til erhvervskunder er baseret på indgående kundeindsigt, bred logistikkompetence inden for detailhandel og omnichannelkonceptet samt stor tilgængelighed i form af Nordens største net af udleveringssteder og ikke mindst daglig levering til alle postkasser i Danmark og Sverige. E-handlens omsætning i Sverige SEK mia Kilde: E-barometeret ca. SEK 140 mia. udgjorde det nordiske marked for e-handel i 2014 med over 10% om året forventes e-handlen i Norden at vokse PostNords vækst inden for B2Cpakkemængder i Norden 2014: 15%

12 Vores tilbud Vi leverer i rette tid, til rigtige sted, sikkert og effektivt PostNords aktiviteter spænder over hele den kommercielle kæde fra at generere forretninger over logistik, lagerstyring, forædling, udlevering og omdeling til opfølgning på købet. PostNords kundeløfte er tydeligt: Uanset om man er privat- eller erhvervskunde, skal man kunne nå sine modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. Forbedre vores kunders lønsomhed Integreret kommunikation til den rigtige målgruppe, i den rigtige kanal på det rigtige tidspunkt. Kampagneopfølgning Målgruppeanalyse Fakturaudsendelse Fysisk direct mail Kundekommunikation skaber forretninger Logistikløsninger muliggør... Digital markedsføring Fakturaudformning Udgående logistik Lagerhåndtering/ pluk og pak Effektive betalingsflow for vores kunder Pålidelige og effektive systemer til forretnings - kommunikation sikrer vores kunders pengestrømme. Sikre vækst for vores kunder Effektive vareflow og reduceret kapitalbinding via fokus på kundeværdi i alle faser. 12

13 Vores tilbud Totalløsninger med leveringspræcision i verdensklasse Kommunikation og logistik er vores specialer. Vi gør kundernes hverdag nemmere, så de kan koncentrere sig om deres kerneforretning. PostNord ved, hvordan man når modtagerne på det rigtige tidspunkt, i den rigtige kanal, på det rigtige sted og til den rigtige pris. Baseret på vores økosystem af tjenester, der spænder over logistik og kommunikation, hjælper vi vores kunder med at blive mere lønsomme og mere effektive. Vi kan med en bred tjenesteportefølje effektivisere vores kunders kommunikation og øge dens effekt. Baseret på vores kundeindsigt kan vi hjælpe virksomheder med at skabe resultater i både fysiske og digitale kanaler. Vi har valgt at lægge fokus på at skabe øget kundelønsomhed gennem smarte løsninger, som tager udgangspunkt i analyser, og som munder ud i effektive kampagneplaner og distribution. Det udvikler vi sammen med vores kunder for både at nå frem til nye slutkunder og få gruppen af eksisterende kunder til at vokse. Mere kommunikation skaber mere forretning, og mere forretning skaber mere logistik. Her hjælper vi vores kunder med at opnå øget lønsomhed og reducere omkostningerne ved at have fokus på effektivitet, risikostyring og kundeværdi i alle stadier fra fabrik til kunde og retur. Vi tilbyder logistikløsninger i hele kæden fra levering til lager til levering til slutkunden til, fra og inden for Norden. Vi opfylder kundernes logistikbehov uanset destination takket være ca udleveringssteder, 120 distributionscentre og et netværk af internationale samarbejdspartnere. Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger til alle dele af kundens bestillings- og leveringskæde. Leveringskvalitet pakker 2014 Leveringskvalitet breve ,9% SE 98% DK SE DK 93,5% 94,8% 96,4% NO 92,2% FI 13

14 Økonomi Formål: langsigtet lønsom udvikling Vores strategi bygger på en række prioriteringer, der skal styrke virksomhedens konkurrenceevne i forhold til de ændringer, der sker i omverdenen. Strategien skal give forudsætninger for i løbet af en 3 5 års periode at nå de finansielle mål, der er fastlagt af vores ejere. PostNords nettoomsætning steg med 1% i 2014 og udgjorde SEK mio. Det rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 351 mio., og overskudsgraden var 0,9%. Justeret for ekstraordinære poster udgjorde driftsresultatet SEK 861 mio., og overskudsgraden var 2,2%. For at tilpasse virksomheden til faldende brevmængder og sikre langsigtet konkurrenceevne samt bedre indtjening blev der iværksat nødvendige handlingsprogrammer. For at skabe større finansiel fleksibilitet evalueres f.eks. frasalg af ejendomme. Nettogældsætningsgrad og forrentning af operativ kapital (ROCE) Gældsætningsgrad, % Forrentning, % Nettogældsætningsgrad Forrentning af operativ kapital De finansielle mål er en forrentning af operativ kapital på 10,5% og en nettogældsætningsgrad på 10 50%. Resultatet for 2014 var henholdsvis 3,1% og 46%. +9% -5% Pakke - mængder Brevmængder Pakkemængder steg med 9%, idet de e-handelsrelaterede B2Cpakkemængder dog steg med 15%. Brevmængderne samlet i 2014: -5%, heraf -12% i Danmark og -4% i Sverige 14

15 Miljø Vejen mod et miljørigtigt PostNord At være en af Nordens førende leverandører af kommunikations- og logistikløsninger er forbundet med miljøpåvirkning, primært i form af CO2- udledning fra vejtransporter. Vejen til et PostNord med mindre miljøpåvirkning går via fokus på energi og udledning. Som transportleverandør kan PostNord bidrage til at kunder kunder kan nå deres miljømål. PostNord tilbyder bl.a. miljøtilpassede tjenester og togtransport, hvor det er muligt. PostNords norske virksomhed har f.eks. hjulpet kunder med at reducere deres udledning ved at flytte gods fra vej til jernbane. Koncernens langsigtede miljømål omfatter en reduktion af CO 2-udledningen med 40% fra 2009 til Reduceret miljøpåvirkning betyder ofte reduceret ressourceforbrug med deraf følgende lavere omkostninger. Effektiviseringer i transportkæden såsom optimering af ruterne og opfyldning i bilerne, investeringer i mere brændstofbesparende køretøjer, øget andel af elkøretøjer, øget anvendelse af biobrændstof i dieselolien og indkøb af fossilfri el er eksempler på aktiviteter, der hjalp med at reducere emissionerne. Mere om PostNords miljøcertificering på side 21. Siden 2009 er udledningen reduceret med 16,6%. PostNord har el-køretøjer svarende til 27% af køretøjsflåden. I 2014 blev nogle palletransporter mellem Malmö og Stockholm flyttet til tog, hvilket er - statter ca. fire lastvognstog om dagen. Flytransport tegner sig for 4% af PostNords samlede CO 2-udledning. Fly kræves for at opfylde kravet om dag til dag-befordring i Sverige. Rosersbergsterminalens m 2 solceller giver ca kwh om året. CO 2-udledninger ) kton ) Udledningsdata omfatter gennemførte erhvervelser. Tidligere rapporterede tal er justeret

16 Miljø 9 konkrete områder, der bidrager til at reducere vores miljøpåvirkning 1. Vi transporterer omkring 65% af brevmængderne i Sverige med tog mellem sorteringscentrene. I Norge transporterer vi størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog. PostNord har i 2013 og 2014 taget to nye centre i brug i Hallsberg og Rosersberg. Centrene ligger tæt på hovedbanen med jernbanespor, som løber direkte ind i bygningerne. 3. Vi reducerer brændstofforbruget til flytransport I 2012 indledte PostNord et samarbejde med koncernens flytjenestepartner, hvor nyt radioudstyr og uddannelse i eco-flying reducerer CO2-udledningen fra svenske indenrigs transporter med omkring 10%. 9. Vi øger tempoet i miljøarbejdet ved at bruge medarbejdernes egne forslag Koncernen øremærker betydelige midler til miljøforbedrende tiltag og giver medarbejderne mulighed for at komme med forslag til, hvordan midlerne skal bruges. I årets løb er der bevilget midler til bl.a. indkøb af mindre elkøretøjer i Danmark. 8. Vi uddanner medarbejderne i miljøspørgsmål I Danmark og Sverige er en koncernfælles, internetbaseret miljøuddannelse obligatorisk for administrative medarbejdere Vi fylder bilerne og optimerer ruterne Ved konstant at stræbe efter høj fyldningsgrad og køre ad så smarte ruter som muligt reducerer vi både omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse.

17 Miljø 2. Vi installerer solceller og energieffektiviserer Solceller på taget giver ca kwh om året og dækker omkring 4% af centrets elforbrug. PostNord vandt i 2014 en pris på messen Building Green Forum for satsningen på Grøn Adfærd. Satsningen blev indledt i 2012 og har herunder medført et varigt resultat i form af lavere energiomkostninger på omkring 10% pr. m2. 4. Vi udvikler smartere kommunikations- og logistikløsninger sammen med kunder og leverandører I den norske virksomhed har PostNord f.eks. hjulpet kunder med at reducere deres udledning ved at flytte gods fra vej til jernbane. Tomas Öhrling Vi har en stor flåde af elkøretøjer og opgraderer vores køretøjer til mere miljøeffektive alternativer Koncernens danske virksomhed har siden 2013 haft 50 elbiler. I den svenske virksomhed blev der i 2014 taget to eldrevne lette varevogne i brug. Der har længe været to elhybridlastbiler i drift i Sverige. Resten af elkøretøjsflåden består af mindre elkøretøjer som f.eks. club cars, elknallerter og elcykler. 6. Vores chauffører kører brændstofeffektivt og sikkert Med uddannelse i brændstofeffektiv kørsel kan brændstofforbruget reduceres med op til 20%. 17

18 Medarbejdere En af Nordens største arbejdsgivere PostNord udfører omfattende ændringer i virksomheden svarende til et marked præget af faldende brevmængder, nye kundebehov og hård konkurrence. Der stilles nye og store krav til medarbejdere, chefer og ledere for at kunne håndtere disse forudsætninger. De fleste er ansat i Norden og har stillinger som postbud, chauffør eller medarbejder i brev- eller logistikcentre. PostNord har inden for personalearbejdet fokus på ansvarlig om - stilling, lederskab og medarbejder engagement, sundhed og arbejdsmiljø samt ligestilling. Nye forretninger og tjenester øger behovet for visse specialistkompetencer inden for salg, IT, digitale tjenester, servicelogistik og e-handel. Det er PostNords ambition at handle ansvarligt og i samarbejde med de faglige organisationer i forbindelse med omstillingsprogram. For at styrke kommunikationen mellem chefer/ ledere og medarbejdere gennemfører PostNord strukturerede medarbejder dialoger. Den seneste medarbejder undersøgelsen viste, at flere medarbejdere oplevede i 2014, at chefen har forklaret, hvordan deres egen arbejdsgruppes mål er i tråd med PostNords fremtidige kurs Gennemsnitlige antal ansatte Bred medarbejderengagement Svarfrekvensen for medarbejderundersøgelse 2014 var 84% Ca. 67% af PostNords ansatte er mænd 18

19 Medarbejdere Målet er at forbedre medarbejderindeks og lederskabsindeks. I 2014 var resultatet 61 (64) for medarbejderindeks og 63 (66) for lederskabsindeks. Resultatet på områderne trivsel, sundhed og personligt engagement faldt i årets løb, men samtidig forholder mange medarbejdere sig positivt til den nye organisation, arbejdssituationen lokalt, kollegerne og deres nærmeste chef. De nødvendige omstillingsprogrammer blev iværksat i løbet af året, og det har påvirket hele virksomheden. Målet er at reducere sygefraværet. Det samlede sygefravær i koncernen har i flere år været omkring 5%. PostNords danske virksomhed har arbejdet teambaseret siden år 2000, og det har givet gode resultater i forhold til involvering og ansvarlighed. Det har ofte en positiv effekt på medarbejdernes psykiske og fysiske sundhed. I 2015 implementeres en teambaseret arbejdsform i den svenske virksomhed. For at øge ligestillingen satte PostNord i 2010 det mål, at 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder i Trods forskellige indsatser ligger andelen af kvindelige chefer uændret på 29%, siden målet blev sat i

20 Code of Conduct, køb & certificeringer Styr på sagerne PostNord skal naturligvis som minimum overholde gældende love og forskrifter og de generelle regler i branchen. Derudover overholder PostNord f.eks. FN s Global Compact. At PostNord overholder Global Compact betyder, at koncernen bakker op om og vil drive sin virksomhed i overensstemmelse med 10 særlige principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. PostNords Code of Conduct indeholder regler for, hvordan koncernen og alle medarbejdere skal handle på de områder, som efter PostNords opfattelse er vigtigst for en bæredygtig virksomhed. Det endelige ansvar for, at reglerne overholdes, ligger hos PostNords ledelse, men alle medarbejdere har et ansvar for at overholde gældende regler. Opfølgning på overholdelse af regler i PostNord sker bl.a. via PostNords særlige indberetningsordning (whistleblowerordning), som giver mulighed for anonyme indberetninger ved mistanke om visse former for overtrædelser. postnord.com På postnord.com finder du: Vores Code of Conduct på otte sprog Vores leverandørkodeks Vores certificeringer Vores whistleblowerordning 20

21 Code of Conduct, inköp & certifieringar PostNord købte varer og tjenesteydelser i 2014 for ca SEK 18 mia. 95% af indkøbene foretages hos nordiske leverandører Alle forretningspartnere med en indkøbsmængde på over SEK om året skal underskrive kodeksen. Kvalitetscerificerede? JA Miljøcertificerede? JA Arbejdsmiljøcertificerede? JA De største indkøb sker inden for kategorierne transport, økonomi- og finanstjenester samt ejendomme. PostNord arbejder med at identificere risikoniveauet hos koncernens leverandører for at øge risikobevidstheden i koncernen. Undersøgelsen omfatter risici relateret til miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder, antikorruption, branche og geografi. For langt de fleste af leverandørernes vedkommende vurderes risikoen som lav eller mellemstor. PostNords leverandørkodeks er baseret på kravene i Code of Conduct og tager mere tydeligt hensyn til kundernes krav på bæredygtighedsområdet. Ifølge kodeksen skal leverandørerne også tage rimeligt ansvar for eventuelle underleverandørers overholdelse af kodeksen. Certificering efterspørges af mange kunder. Dele af PostNords virksomhed har i over 15 år været miljøcertificerede i henhold til ISO Den svenske del af koncernen fik i 2014 for første gang et arbejdsmiljøcertifikat (OHSAS 18001). Den danske virksomhed har været arbejdsmiljøcertificeret siden Den svenske og danske virksomhed har længe været certificerede i henhold til standarderne for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). PostNord Norge og PostNord Strålfors har egne kvalitets- og miljøcertifikater. 21

22 Samfundet PostNord giver erhvervslivet og samfundet nye muligheder PostNord gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at gøre forretninger og kommunikere med hinanden hver dag og spiller derfor en vigtig rolle i de nordiske landes erhvervsliv og samfund. Med det følger et stort ansvar. Det europæiske postmarked er blevet liberaliseret i flere etaper og er nu fuldt liberaliseret i hele EU. Der er dog endnu ikke tale om noget fælles marked, men nærmere en række nationale markeder for posttjenester. PostNord varetager de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige - i tyndt og tæt befolkede områder. Reglerne for postservice er forskellige fra land til land, også mellem Danmark og Sverige. Forskellene kommer bl.a. til udtryk i, hvilke posttjenester der er omfattet af befordringspligten og dermed genstand for regulering og overvågning, samt hvilke krav der stilles om leveringstider og kvalitetsniveauer. Befordringspligten betyder, at PostNord er den eneste aktør, der når alle husstande med samfundsmæssig information. Informationen bliver også omdelt til husstande, som siger Nej tak til reklamer. PostNords store distributionskapacitet og særstilling medfører et stort ansvar, og koncernen forskelsbehandler ikke afsendere eller forsendelser, så længe der er tale om lovligt indhold. Eksempler på sådanne oplysninger kan omfatte stemmeoplysninger og oplysninger fra de politiske partier før parlamentsvalg. I Sverige er ca husstande på landet omfattet af landpost 22

23 Samfundet/ kontaktoplysninger For at sikre god tilgængelighed stiller vi en række krav til postbutikker, bl.a. om afstand, åbningstider, parkeringsmuligheder og handicapvenlighed Koncernens brede tilstedeværelse muliggør handel mellem virksomheder og privatpersoner, uanset geografisk afstand, og det gavner bl.a. e-handelsvirksomheder og deres kunder i tyndt befolkede områder. PostNord overgår den danske og svenske stats kvalitetskrav til breve. Kontaktoplysninger PostNords hovedkontor PostNord AB SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna Tlf

24 postnord.com

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Postnord Omsætning 39.400mio. DKK Ebit 1.571 mio. DKK BESTYRELSE Antal ansatte 40.000 INTERN REVISION Antal m2 1.650.000 KONCERNCHEF FINANS / ØKONOMI BIS KOMMUNIKATION

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Delårsrapport APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Nettoomsætning SEK 9.666 mio. (9.816 mio.). Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere