Velkommen til PostNord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til PostNord"

Transkript

1 Velkommen til PostNord

2 Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse med vores vedtagne strategi for at nå alle vores ambitiøse mål. Vores strategi bygger på ti prioriteringer, der skal styrke virksomhedens konkurrenceevne i forhold til de ændringer, der sker i omverdenen og kundernes stigende servicekrav. 10 prioriteringer der former vores strategi Udvikle en harmoniseret og kundeorienteret nordisk produktportefølje UDVIKLE Skabe en målorienteret leveringskultur Integrere bæredygtighed i hele forretningen Indtage positionen som Nordens førende e-handelsaktør OMPOSITIONERE Sikre lønsom vækst i prioriterede logistiksegmenter Sikre et konkurrencedygtigt kommunikationstilbud nu og i fremtiden Udvikle en PostNord-fælles forretningsmodel inden for servicelogistik Reducere og tilpasse omkostningsgrundlaget OPBYGGE Sikre stabil og effektiv IT-drift Implementere en integreret produktionsmodel 2

3 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet Med vores samlede kompetencer og erfaringer på det nordiske marked har vi evnen og kapaciteten til at håndtere store og komplicerede opgaver inden for kommunikation og logistik. Det er vores ambition, at vores kunder skal vokse med os og udnytte hele vores portefølje af produkter og tjenester inden for kommunikation og logistik. Vi er stolte af at være betroet ansvaret for postservice i Danmark og Sverige, og brevvirksomheden vil fortsat være en central del af vores kernevirksomhed. Ud over vores egne bestræbelser er det imidlertid meget vigtigt, at rammebetingelserne bliver tilpasset til kundernes ændrede efterspørgsel og de faktiske forhold. Vi støtter og driver virksomheden i henhold til principperne for ansvarlig adfærd i FN s Global Compact og OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Bestyrelsen og ledelsen har stort fokus på yderligere at styrke bæredygtighedsarbejdet, som er et af de prioriterede områder i koncernens strategi. Velkommen til PostNord! Håkan Ericsson, Administrerende direktør og koncernchef 3

4 PostNord kort fortalt PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi nye løsninger til fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. 40% af PostNord ejes af den danske stat og 60% af den svenske stat. Stemmefordeling er 50/50 mellem de to ejere. 40 mia. SEK havde koncernen en omsætning på i mio. SEK Driftsresultat, EBIT medarbejdere Indtægter per land EBIT-margin/ overskudsgrad SEK mia. % Andre lande Finland Norge Danmark Sverige EBIT-margin Gennemsnitligt antal ansatte per land Andre lande Finland Norge Danmark Sverige

5 PostNord kort fortalt 5, mia. breve og andre forsendelser blev leveret af PostNord i Med 25 mio. indbyggere og næsten 2 mio. virksomheder i et stort geografisk område rummer det nordiske marked store logistiske udfordringer. Vi kan Norden det er vores hjemmemarked. Med et unikt distributionsnet bidrager vi hver dag til at styrke vores kunders forretninger og kunderelationer. mio.* pakker til den rigtige modtager i rette tid. udleveringssteder i Norden tilbyder pålidelig service og lange åbningstider. Antal pakker 5,9 mio. Antal udleveringssteder Ca Antal pakker 9,6 mio. Antal breve mio. Antal udleveringssteder Ca Antal pakker 80 mio. Antal udleveringssteder Ca Antal breve 545 mio. Antal pakker 42 mio. Antal udleveringssteder Ca * Efter eliminering af koncerninterne mængder mellem landene. 5

6 Vision, mission, værdier Baseret på et fælles grundlag, kan vi... Udgangspunktet er at styrke kundens forretning, skabe værdi for aktionærerne og at være en pålidelig og ansvarlig partner i samfundet. Vi gør det baseret på fælles værdier og en klar vision og mission. Alt er så vævet sammen i vores daglige forvaltning og overvågning. Vores mission Med PostNord når man den, man vil i rette tid, sikkert og effektivt. Vores vision PostNord leverer kommunikationsog logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Vores værdier PÅLIDELIG PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. TILGÆNGELIG PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. FORRETNINGSPARTNER PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. BÆREDYGTIG PostNord skaber værdi for kunder og ejere, er en socialt ansvarlig virksomhed og arbejder aktivt på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. 6

7 Intressenter...nå eller overskride de høje forventninger Det er vigtigt at forudse, forstå og handle i forhold til de spørgsmål, interessenterne betragter som væsentlige, for at udvikle koncernen i den rigtige retning. PostNord har både finansielle og ikke-finansielle mål, der bruges til at overvåge, at aktiviteten udvikler sig i den retning, som forventes af selskabet. KUNDER PostNord er en førende aktør i Norden inden for kommunikation og logistik og vil være det foretrukne valg for kunder og modtagere i hele Norden. MEDARBEJDERE PostNord er med ca medarbejdere en af Nordens største arbejdsgivere. EJERE Den overordnede opgave fra ejerne er at skabe værdi og samtidig sikre udførelsen af befordringspligtige posttjenester. FORRETNINGSPARTNERE Forretningspartnere omfatter PostNords relationer med partnere uden for koncernen som f.eks. leverandører og postbutikker. PostNord køber hvert år varer og ydelser for milliardbeløb og har ca udleveringssteder. SAMFUND PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet i Norden. KAPITALMARKED PostNord finansierer aktiviteterne bl.a. gennem obligationslån. Kapitalmarkedernes tillid er derfor vigtig for PostNord. 7

8 Vi har længe samarbejdet med PostNord, som håndterer vores leveringer. Og som også af og til har hjulpet os lidt med vores udsendelser. Men i efteråret besluttede vi, at vi sammen ville sætte mere fokus på vores markedsføring. Vi lagde alle vores fakta og erfaringer på bordet. På det grundlag dykkede PostNord langt ned i vores kundedatabaser, foretog grundige analyser og udviklede et koncept for, hvordan vi kan øge træfsikkerheden med vores reklamer. Stefan Engelson, administrerende direktør, Engelsons Engelsons

9 Irma.dk Når vi nu er de bedste inden for fysisk dagligvarehandel, vil vi også være det, når det gælder internethandel. I 2014 steg handlen på irma.dk med 80%. Nu har vi udvidet servicen til at gælde det meste af Danmark, bl.a. Fyn og Jylland. Vi håber, at vi kan fortsætte den positive udvikling gennem vores tætte samarbejde med PostNord, der er førende inden for servicelogistik. Jesper Wackerhausen, kommerciel direktør, irma.dk

10 Marked Udfordringer og muligheder Handlen stiger og antager nye former. Det øger behovet for effektive løsninger inden for logistik og kommunikation på PostNords markeder. PostNord omstrukturerer sin virksomhed for at imødekomme den ændrede efterspørgsel med henblik på at gå forrest i udviklingen af kommunikations- og logistiktjenester. Udviklingen på det nordiske logistikmarked har været ret stabil. Det nordiske logistikmarked, der er relevant for PostNord, udgør ca. SEK mia. Efterspørgslen efter nordiske totalløsninger stiger. Efterspørgslen efter pakketjenester, fragt af delog hellast samt tredjepartslogistik er steget, mens efterspørgslen inden for Air & Ocean har oplevet en svagere udvikling. PostNord har aktiviteter i alle de nordiske lande og Tyskland. Via datterselskabet Direct Link har PostNord desuden internationale aktiviteter i form af distributionsløsninger til lettere varer og samarbejder i det globale logistiknetværk, DPD, om globale logistikløsninger. Faldet i brevmængderne, som har været i gang siden 2000, skyldes næsten udelukkende overgangen til digitale alternativer og forventes at fortsætte. Der vil dog fortsat være et grundlæggende behov for fysisk kommunikation, og postvirksomheden vil fortsat være en kerneforretning for PostNord. PostNord arbejder også løbende med at udvikle produktsortimentet og tilpasse aktiviteter og infrastruktur i hele værdikæden fra afhentning og sortering til distribution. PostNord fører en aktiv dialog med beslutningstagere for at opnå en mere hensigtsmæssig tilpasning af de postspecifikke bestemmelser, så de tager bedre højde for de ændrede markedsforudsætninger. Formålet er at sikre en god postservice på langt sigt på rimelige økonomiske vilkår trods vigende brevmængder og samtidig at nå koncernens miljømål. Udvikling i brevmængder (pr. indbygger) 0% til 3% 3 til 6% 6% til 9% Større end 9% -4% Samlede brev- og pakkemængder Mio. breve Mio. pakker 1) % Samlede brevmængder, Sverige Samlede brevmængder, Danmark Samlede pakkemængder 0 Brevmængderne falder i hele Europa. Faldet er sket hurtigst i Danmark, Storbritannien, Holland, Italien, Spanien og Portugal. Kilde: UBS European Postal Sector, 15. september 2014.

11 Marked E-handel E-handlernes bedste ven E-handlen fortsætter med at vokse. E-handlens grundlæggende drivkræfter er enkelhed og tilgængelighed for kunden.på hvilken måde, på hvilket sted, på hvilket tidspunkt og til hvilken pris en vare leveres, er blevet stadig vigtigere for forbrugerne i købssituationen. Hovedparten af e-handlen sker stadig hos indenlandske virksomheder, men det bliver mere og mere almindeligt, at forbrugerne søger ud over landegrænserne. Det er først og fremmest hjemmesider i Storbritannien, Tyskland og USA, der tiltrækker de nordiske forbrugere. En stærk tendens er betydningen af det såkaldte omnichannel-koncept, som er integrerede, bagvedliggende systemløsninger, der giver samme kundeoplevelse uanset kanal og gør det muligt at integrere fysiske butikker og digitale kanaler. Det imødekommer forbrugernes stigende krav om at kunne handle, når og hvor det passer dem. PostNord har de rigtige forudsætninger for at være den naturlige partner for Nordens e-butikker, men også for at være det foretrukne valg for modtagere af varer købt på nettet. PostNords tilbud til erhvervskunder er baseret på indgående kundeindsigt, bred logistikkompetence inden for detailhandel og omnichannelkonceptet samt stor tilgængelighed i form af Nordens største net af udleveringssteder og ikke mindst daglig levering til alle postkasser i Danmark og Sverige. E-handlens omsætning i Sverige SEK mia Kilde: E-barometeret ca. SEK 140 mia. udgjorde det nordiske marked for e-handel i 2014 med over 10% om året forventes e-handlen i Norden at vokse PostNords vækst inden for B2Cpakkemængder i Norden 2014: 15%

12 Vores tilbud Vi leverer i rette tid, til rigtige sted, sikkert og effektivt PostNords aktiviteter spænder over hele den kommercielle kæde fra at generere forretninger over logistik, lagerstyring, forædling, udlevering og omdeling til opfølgning på købet. PostNords kundeløfte er tydeligt: Uanset om man er privat- eller erhvervskunde, skal man kunne nå sine modtagere i rette tid, sikkert og effektivt. Forbedre vores kunders lønsomhed Integreret kommunikation til den rigtige målgruppe, i den rigtige kanal på det rigtige tidspunkt. Kampagneopfølgning Målgruppeanalyse Fakturaudsendelse Fysisk direct mail Kundekommunikation skaber forretninger Logistikløsninger muliggør... Digital markedsføring Fakturaudformning Udgående logistik Lagerhåndtering/ pluk og pak Effektive betalingsflow for vores kunder Pålidelige og effektive systemer til forretnings - kommunikation sikrer vores kunders pengestrømme. Sikre vækst for vores kunder Effektive vareflow og reduceret kapitalbinding via fokus på kundeværdi i alle faser. 12

13 Vores tilbud Totalløsninger med leveringspræcision i verdensklasse Kommunikation og logistik er vores specialer. Vi gør kundernes hverdag nemmere, så de kan koncentrere sig om deres kerneforretning. PostNord ved, hvordan man når modtagerne på det rigtige tidspunkt, i den rigtige kanal, på det rigtige sted og til den rigtige pris. Baseret på vores økosystem af tjenester, der spænder over logistik og kommunikation, hjælper vi vores kunder med at blive mere lønsomme og mere effektive. Vi kan med en bred tjenesteportefølje effektivisere vores kunders kommunikation og øge dens effekt. Baseret på vores kundeindsigt kan vi hjælpe virksomheder med at skabe resultater i både fysiske og digitale kanaler. Vi har valgt at lægge fokus på at skabe øget kundelønsomhed gennem smarte løsninger, som tager udgangspunkt i analyser, og som munder ud i effektive kampagneplaner og distribution. Det udvikler vi sammen med vores kunder for både at nå frem til nye slutkunder og få gruppen af eksisterende kunder til at vokse. Mere kommunikation skaber mere forretning, og mere forretning skaber mere logistik. Her hjælper vi vores kunder med at opnå øget lønsomhed og reducere omkostningerne ved at have fokus på effektivitet, risikostyring og kundeværdi i alle stadier fra fabrik til kunde og retur. Vi tilbyder logistikløsninger i hele kæden fra levering til lager til levering til slutkunden til, fra og inden for Norden. Vi opfylder kundernes logistikbehov uanset destination takket være ca udleveringssteder, 120 distributionscentre og et netværk af internationale samarbejdspartnere. Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger til alle dele af kundens bestillings- og leveringskæde. Leveringskvalitet pakker 2014 Leveringskvalitet breve ,9% SE 98% DK SE DK 93,5% 94,8% 96,4% NO 92,2% FI 13

14 Økonomi Formål: langsigtet lønsom udvikling Vores strategi bygger på en række prioriteringer, der skal styrke virksomhedens konkurrenceevne i forhold til de ændringer, der sker i omverdenen. Strategien skal give forudsætninger for i løbet af en 3 5 års periode at nå de finansielle mål, der er fastlagt af vores ejere. PostNords nettoomsætning steg med 1% i 2014 og udgjorde SEK mio. Det rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 351 mio., og overskudsgraden var 0,9%. Justeret for ekstraordinære poster udgjorde driftsresultatet SEK 861 mio., og overskudsgraden var 2,2%. For at tilpasse virksomheden til faldende brevmængder og sikre langsigtet konkurrenceevne samt bedre indtjening blev der iværksat nødvendige handlingsprogrammer. For at skabe større finansiel fleksibilitet evalueres f.eks. frasalg af ejendomme. Nettogældsætningsgrad og forrentning af operativ kapital (ROCE) Gældsætningsgrad, % Forrentning, % Nettogældsætningsgrad Forrentning af operativ kapital De finansielle mål er en forrentning af operativ kapital på 10,5% og en nettogældsætningsgrad på 10 50%. Resultatet for 2014 var henholdsvis 3,1% og 46%. +9% -5% Pakke - mængder Brevmængder Pakkemængder steg med 9%, idet de e-handelsrelaterede B2Cpakkemængder dog steg med 15%. Brevmængderne samlet i 2014: -5%, heraf -12% i Danmark og -4% i Sverige 14

15 Miljø Vejen mod et miljørigtigt PostNord At være en af Nordens førende leverandører af kommunikations- og logistikløsninger er forbundet med miljøpåvirkning, primært i form af CO2- udledning fra vejtransporter. Vejen til et PostNord med mindre miljøpåvirkning går via fokus på energi og udledning. Som transportleverandør kan PostNord bidrage til at kunder kunder kan nå deres miljømål. PostNord tilbyder bl.a. miljøtilpassede tjenester og togtransport, hvor det er muligt. PostNords norske virksomhed har f.eks. hjulpet kunder med at reducere deres udledning ved at flytte gods fra vej til jernbane. Koncernens langsigtede miljømål omfatter en reduktion af CO 2-udledningen med 40% fra 2009 til Reduceret miljøpåvirkning betyder ofte reduceret ressourceforbrug med deraf følgende lavere omkostninger. Effektiviseringer i transportkæden såsom optimering af ruterne og opfyldning i bilerne, investeringer i mere brændstofbesparende køretøjer, øget andel af elkøretøjer, øget anvendelse af biobrændstof i dieselolien og indkøb af fossilfri el er eksempler på aktiviteter, der hjalp med at reducere emissionerne. Mere om PostNords miljøcertificering på side 21. Siden 2009 er udledningen reduceret med 16,6%. PostNord har el-køretøjer svarende til 27% af køretøjsflåden. I 2014 blev nogle palletransporter mellem Malmö og Stockholm flyttet til tog, hvilket er - statter ca. fire lastvognstog om dagen. Flytransport tegner sig for 4% af PostNords samlede CO 2-udledning. Fly kræves for at opfylde kravet om dag til dag-befordring i Sverige. Rosersbergsterminalens m 2 solceller giver ca kwh om året. CO 2-udledninger ) kton ) Udledningsdata omfatter gennemførte erhvervelser. Tidligere rapporterede tal er justeret

16 Miljø 9 konkrete områder, der bidrager til at reducere vores miljøpåvirkning 1. Vi transporterer omkring 65% af brevmængderne i Sverige med tog mellem sorteringscentrene. I Norge transporterer vi størstedelen af pakke- og pallemængderne med tog. PostNord har i 2013 og 2014 taget to nye centre i brug i Hallsberg og Rosersberg. Centrene ligger tæt på hovedbanen med jernbanespor, som løber direkte ind i bygningerne. 3. Vi reducerer brændstofforbruget til flytransport I 2012 indledte PostNord et samarbejde med koncernens flytjenestepartner, hvor nyt radioudstyr og uddannelse i eco-flying reducerer CO2-udledningen fra svenske indenrigs transporter med omkring 10%. 9. Vi øger tempoet i miljøarbejdet ved at bruge medarbejdernes egne forslag Koncernen øremærker betydelige midler til miljøforbedrende tiltag og giver medarbejderne mulighed for at komme med forslag til, hvordan midlerne skal bruges. I årets løb er der bevilget midler til bl.a. indkøb af mindre elkøretøjer i Danmark. 8. Vi uddanner medarbejderne i miljøspørgsmål I Danmark og Sverige er en koncernfælles, internetbaseret miljøuddannelse obligatorisk for administrative medarbejdere Vi fylder bilerne og optimerer ruterne Ved konstant at stræbe efter høj fyldningsgrad og køre ad så smarte ruter som muligt reducerer vi både omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse.

17 Miljø 2. Vi installerer solceller og energieffektiviserer Solceller på taget giver ca kwh om året og dækker omkring 4% af centrets elforbrug. PostNord vandt i 2014 en pris på messen Building Green Forum for satsningen på Grøn Adfærd. Satsningen blev indledt i 2012 og har herunder medført et varigt resultat i form af lavere energiomkostninger på omkring 10% pr. m2. 4. Vi udvikler smartere kommunikations- og logistikløsninger sammen med kunder og leverandører I den norske virksomhed har PostNord f.eks. hjulpet kunder med at reducere deres udledning ved at flytte gods fra vej til jernbane. Tomas Öhrling Vi har en stor flåde af elkøretøjer og opgraderer vores køretøjer til mere miljøeffektive alternativer Koncernens danske virksomhed har siden 2013 haft 50 elbiler. I den svenske virksomhed blev der i 2014 taget to eldrevne lette varevogne i brug. Der har længe været to elhybridlastbiler i drift i Sverige. Resten af elkøretøjsflåden består af mindre elkøretøjer som f.eks. club cars, elknallerter og elcykler. 6. Vores chauffører kører brændstofeffektivt og sikkert Med uddannelse i brændstofeffektiv kørsel kan brændstofforbruget reduceres med op til 20%. 17

18 Medarbejdere En af Nordens største arbejdsgivere PostNord udfører omfattende ændringer i virksomheden svarende til et marked præget af faldende brevmængder, nye kundebehov og hård konkurrence. Der stilles nye og store krav til medarbejdere, chefer og ledere for at kunne håndtere disse forudsætninger. De fleste er ansat i Norden og har stillinger som postbud, chauffør eller medarbejder i brev- eller logistikcentre. PostNord har inden for personalearbejdet fokus på ansvarlig om - stilling, lederskab og medarbejder engagement, sundhed og arbejdsmiljø samt ligestilling. Nye forretninger og tjenester øger behovet for visse specialistkompetencer inden for salg, IT, digitale tjenester, servicelogistik og e-handel. Det er PostNords ambition at handle ansvarligt og i samarbejde med de faglige organisationer i forbindelse med omstillingsprogram. For at styrke kommunikationen mellem chefer/ ledere og medarbejdere gennemfører PostNord strukturerede medarbejder dialoger. Den seneste medarbejder undersøgelsen viste, at flere medarbejdere oplevede i 2014, at chefen har forklaret, hvordan deres egen arbejdsgruppes mål er i tråd med PostNords fremtidige kurs Gennemsnitlige antal ansatte Bred medarbejderengagement Svarfrekvensen for medarbejderundersøgelse 2014 var 84% Ca. 67% af PostNords ansatte er mænd 18

19 Medarbejdere Målet er at forbedre medarbejderindeks og lederskabsindeks. I 2014 var resultatet 61 (64) for medarbejderindeks og 63 (66) for lederskabsindeks. Resultatet på områderne trivsel, sundhed og personligt engagement faldt i årets løb, men samtidig forholder mange medarbejdere sig positivt til den nye organisation, arbejdssituationen lokalt, kollegerne og deres nærmeste chef. De nødvendige omstillingsprogrammer blev iværksat i løbet af året, og det har påvirket hele virksomheden. Målet er at reducere sygefraværet. Det samlede sygefravær i koncernen har i flere år været omkring 5%. PostNords danske virksomhed har arbejdet teambaseret siden år 2000, og det har givet gode resultater i forhold til involvering og ansvarlighed. Det har ofte en positiv effekt på medarbejdernes psykiske og fysiske sundhed. I 2015 implementeres en teambaseret arbejdsform i den svenske virksomhed. For at øge ligestillingen satte PostNord i 2010 det mål, at 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder i Trods forskellige indsatser ligger andelen af kvindelige chefer uændret på 29%, siden målet blev sat i

20 Code of Conduct, køb & certificeringer Styr på sagerne PostNord skal naturligvis som minimum overholde gældende love og forskrifter og de generelle regler i branchen. Derudover overholder PostNord f.eks. FN s Global Compact. At PostNord overholder Global Compact betyder, at koncernen bakker op om og vil drive sin virksomhed i overensstemmelse med 10 særlige principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. PostNords Code of Conduct indeholder regler for, hvordan koncernen og alle medarbejdere skal handle på de områder, som efter PostNords opfattelse er vigtigst for en bæredygtig virksomhed. Det endelige ansvar for, at reglerne overholdes, ligger hos PostNords ledelse, men alle medarbejdere har et ansvar for at overholde gældende regler. Opfølgning på overholdelse af regler i PostNord sker bl.a. via PostNords særlige indberetningsordning (whistleblowerordning), som giver mulighed for anonyme indberetninger ved mistanke om visse former for overtrædelser. postnord.com På postnord.com finder du: Vores Code of Conduct på otte sprog Vores leverandørkodeks Vores certificeringer Vores whistleblowerordning 20

21 Code of Conduct, inköp & certifieringar PostNord købte varer og tjenesteydelser i 2014 for ca SEK 18 mia. 95% af indkøbene foretages hos nordiske leverandører Alle forretningspartnere med en indkøbsmængde på over SEK om året skal underskrive kodeksen. Kvalitetscerificerede? JA Miljøcertificerede? JA Arbejdsmiljøcertificerede? JA De største indkøb sker inden for kategorierne transport, økonomi- og finanstjenester samt ejendomme. PostNord arbejder med at identificere risikoniveauet hos koncernens leverandører for at øge risikobevidstheden i koncernen. Undersøgelsen omfatter risici relateret til miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder, antikorruption, branche og geografi. For langt de fleste af leverandørernes vedkommende vurderes risikoen som lav eller mellemstor. PostNords leverandørkodeks er baseret på kravene i Code of Conduct og tager mere tydeligt hensyn til kundernes krav på bæredygtighedsområdet. Ifølge kodeksen skal leverandørerne også tage rimeligt ansvar for eventuelle underleverandørers overholdelse af kodeksen. Certificering efterspørges af mange kunder. Dele af PostNords virksomhed har i over 15 år været miljøcertificerede i henhold til ISO Den svenske del af koncernen fik i 2014 for første gang et arbejdsmiljøcertifikat (OHSAS 18001). Den danske virksomhed har været arbejdsmiljøcertificeret siden Den svenske og danske virksomhed har længe været certificerede i henhold til standarderne for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). PostNord Norge og PostNord Strålfors har egne kvalitets- og miljøcertifikater. 21

22 Samfundet PostNord giver erhvervslivet og samfundet nye muligheder PostNord gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at gøre forretninger og kommunikere med hinanden hver dag og spiller derfor en vigtig rolle i de nordiske landes erhvervsliv og samfund. Med det følger et stort ansvar. Det europæiske postmarked er blevet liberaliseret i flere etaper og er nu fuldt liberaliseret i hele EU. Der er dog endnu ikke tale om noget fælles marked, men nærmere en række nationale markeder for posttjenester. PostNord varetager de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige - i tyndt og tæt befolkede områder. Reglerne for postservice er forskellige fra land til land, også mellem Danmark og Sverige. Forskellene kommer bl.a. til udtryk i, hvilke posttjenester der er omfattet af befordringspligten og dermed genstand for regulering og overvågning, samt hvilke krav der stilles om leveringstider og kvalitetsniveauer. Befordringspligten betyder, at PostNord er den eneste aktør, der når alle husstande med samfundsmæssig information. Informationen bliver også omdelt til husstande, som siger Nej tak til reklamer. PostNords store distributionskapacitet og særstilling medfører et stort ansvar, og koncernen forskelsbehandler ikke afsendere eller forsendelser, så længe der er tale om lovligt indhold. Eksempler på sådanne oplysninger kan omfatte stemmeoplysninger og oplysninger fra de politiske partier før parlamentsvalg. I Sverige er ca husstande på landet omfattet af landpost 22

23 Samfundet/ kontaktoplysninger For at sikre god tilgængelighed stiller vi en række krav til postbutikker, bl.a. om afstand, åbningstider, parkeringsmuligheder og handicapvenlighed Koncernens brede tilstedeværelse muliggør handel mellem virksomheder og privatpersoner, uanset geografisk afstand, og det gavner bl.a. e-handelsvirksomheder og deres kunder i tyndt befolkede områder. PostNord overgår den danske og svenske stats kvalitetskrav til breve. Kontaktoplysninger PostNords hovedkontor PostNord AB SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna Tlf

24 postnord.com

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen.

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. PostNord kort fortalt 38,5 mia. SEK Omsætning 500 mio. SEK Justeret driftsresultat

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark.

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder. Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014 Bemærk: Det talte ord gælder. Side 1/7 Kære formand. Kære deltagere på generalforsamlingen. Jeg

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport

Års- og bæredygtighedsrapport Års- og bæredygtighedsrapport 2015 Indhold 1 PostNord kort fortalt 2 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 4 Marked 8 Strategi 14 Vores tilbud Virksomheden 16 PostNord Sverige 18 PostNord

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Logistikbarometeret på to minutter

Logistikbarometeret på to minutter Nordisk Logistikbarometer 213 Logistikbarometeret på to minutter Finske logistikkøbere indtager en særstilling Finske logistikkøbere skiller sig klart ud fra kollegerne i Sverige, Danmark og Norge. De

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Års- og bæredygtigheds Års- og bæredygtighedsrapport

Års- og bæredygtigheds Års- og bæredygtighedsrapport Års- og bæredygtigheds Års- og bæredygtighedsrapport - rapport 2016 2016 PostNord kort fortalt PostNords finansielle og ikke-finansielle målområder PostNord gennemgår store omstillinger i alle dele af

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

PRINT MANAGEMENT. effektiviserer informationsflowet og forenkler dit liv

PRINT MANAGEMENT. effektiviserer informationsflowet og forenkler dit liv PRINT MANAGEMENT effektiviserer informationsflowet og forenkler dit liv 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontrol over din trykte kommunikation Ønsker du at fokusere på din kerneaktivitet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Code of Conduct PostNord. Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct PostNord. Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord 1 FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord ejes af den danske og den svenske stat. Koncernen styres inden for rammerne af gældende love, tilladelser, staternes ejerskabspolitik og de

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

3. kvartal

3. kvartal 3. kvartal 28-1- Oversigt resultat SEK mio. 215 Jan-sep Jan-sep 215 FY 215 Nettoomsætning 8.895 9.218-4% 28.123 28.917-3% 39.351 EBITDAI 262 461 1.18 2.158 2.436 Justeret EBIT 1) -41 81 258 426 927 EBIT

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere