Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE"

Transkript

1 Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1

2 Agenda Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget Introduktion til aftenens program Eksisterende politikker og mål sammenhænge og dilemmaer Inspiration fra andre kommuner SWOT analyse, gruppearbejde Pause med sandwich Input til temaer i en fremtidig trafikpolitik, gruppearbejde Opsamling, afslutning og det videre forløb 2

3 Eksisterende politikker og mål - sammenhænge og dilemmaer v/ Henrik Grell 3

4 Hvad skal Ringsted Kommunes trafikpolitik kunne? Skabe sammenhænge mellem vision, øvrige planer og efterfølgende handlinger Visioner Politik Konkrete målsætninger Handlinger 4

5 Visioner Ringsted midt i mulighederne Nærvær, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Lev og vær tilgængelig Uddannelse til alle livet igennem Unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Midt i et fællesskab Vi udvikler sammen og involverer hinanden Stærk sammenhæng mellem by og land er et aktiv Optimale muligheder for at leve, bo og være tilgængelige Sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse Trygge og inspirerende læringsmiljøer Unikke placeringer skal til stadighed styrkes og synliggøres Attraktive arealer 5

6 Nuværende planer i Ringsted Politikken skal styrke sammenhængen på trafikområdet Nuværende relevante planer: Kommuneplan (forslag) 2013 Trafiksikkerhedsplan 2010 Stiplan 2010 Busplan 2009 Trafikplan for bymidten 2010 Øvrige? 6

7 Kommuneplan 2013 Det er Ringsted Kommunes overordnede mål at sikre en bæredygtig transport. Det betyder, at kommunen skal bidrage til at sikre fremkommelighed på en effektiv og sikker måde, der samtidig tager hensyn til miljø og klima. Byrådets mål: Arbejde for at få etableret en omfartsvej vest om Ringsted by Sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen, der løbende tilpasses ændringer i infrastruktur, efterspørgsel med videre og styrke pendlerrejserne til især hovedstadsområdet Sikre at vej- og stinetstrukturen understøtter ønsker om lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning Løbende forbedre trafiksikkerheden på de kommunale veje og stier med henblik på at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne Acceptere at vejene periodevist bliver oversvømmet ved ekstremregn. 7

8 Øvrige stikord fra kommunale planer Trafiksikkerhedsplan 2010 Konkrete reduktionsmål om antal tilskadekomne og borgeres (inkl. skoleelever) utryghed Stiplan 2010 Mål om sammenhængende stinet, også for at støtte borgeres sundhed Konkrete mål om flere skoleelever på cykel eller som gående Konkrete mål om cykeltrafik på udvalgte "indikator"strækninger Busplan 2009 Styrke bussers rolle som tilbringere til tog Lidt vage mål om bymidte og landsbyer Trafikplan for bymidten 2010 Prioritering af lette trafikanter og kollektiv trafik frem for biltrafik i bymidten Gode forhold for biladgang til bymidten 8

9 Observationer Kommuneplan med god tværgående overordnet indgang, men har også konkret vejprojekt med i målsætninger? Planer kommer godt rundt, har konkrete mål, men med infrastrukturindgang Hvor finder man Ringsteds styrker ( f.eks. "i midten") ført ud i planer? Hvor ambitiøse vil vi gerne være? og på hvilke områder? 9

10 Inspiration fra andre kommuner Tilgange og temaer i 4 kommuner v/ Anette Enemark 10

11 "Det nye sort" i trafikken 11

12 Det "gamle sort" i trafikpolitikker 12

13 Inspiration: Forskellige tilgange til trafikpolitikken Aalborg Strategi Temaer Handleplaner Roskilde Esbjerg Køge 13

14 Aalborg: Mobilitetsplan 14

15 Aalborg: Tematiske tilgang Trafikken i og til/fra Aalborg by: Cykler og bus ikke biler og gods Vækstbyerne: Samkørsel og bus Øvrige byer og åbne land: Bil Norddanmark: 3. limfjordsforbindelse 15

16 Eksempel på mobilitetsmål i Aalborg Mobilitetsplan I bymidten er fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt prioriterede. Fremkommelighed for biltrafikken prioriteres lavere. Letbanetracéet er den trafikale rygrad. Et højklasset cykelstinet sikrer cyklisterne høj tilgængelighed. Høj tilgængelighed mellem midtbyen og regionale og internationale forbindelser: Universitetet, Universitetshospitalet, Østhavnen og lufthavnen. Godstransport skal være effektiv og bæredygtig Ny parkering begrænses og placeres primært i større P-huse eller P-kældre Byudvikling skal understøtte busdriften og ikke nødvendigvis generere nye bilture 16

17 Roskilde: Strategisk trafikplan Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Trafikanter som færdes i Roskilde Kommune er trygge og oplever en høj fremkommelighed, uanset om det foregår til fods, på cykel, i bus eller i tog. Bilerne færdes effektivt, sikkert og miljøvenligt på det overordnede vejnet samtidig med, at alle nyder de smukke omgivelser, som kendetegner kommunen. 17

18 Roskilde: Tematiske tilgang Den dynamiske bymidte Torve og pladser til ophold og aktiviteter Gennemkørende trafik på det overordnede vejnet, P i P-huse eller P-kældre Sammenhæng - på langs Gode og effektive trafikforbindelser internt i Roskilde Kommune Biltrafikken på overordnede veje, ikke gennem landsbyer og boligområder Effektiv pendling Bustrafikken. God fremkommelighed Cykeltrafikken. Attraktivt at cykle, prioriteres højt Togtrafikken. Mere kapacitet på banestrækningerne 18 Biltrafikken. Indfaldsvejene til Roskilde centrum forbedres.

19 Esbjerg: Trafik og Mobilitetsplan 9 fokusområder Trængsel Transportmiddelfordeling Trafiksikkerhed Godstransport Klima Befolknings- og erhvervsudvikling Bystruktur Støj Sundhed 7 indsatsområder Kollektiv trafik Cykeltrafik Bil-trafikbegrænsende tiltag Bystruktur Teknologi Bil- og godstrafikken Statslige og internationale tiltag 6 Håndtag 19 Infrastrukturforbedringer, Kollektiv trafik, Bymiljø og bystruktur, Ændret transportadfærd, Lette trafikanter, Energieffektiv transport

20 Esbjerg: Eksempel fra handlingsplan 20

21 Køge: Trafik- og Miljøhandlingsplan 3 fokusområder (brede) Mobilitet og tilgængelighed Bruttoliste af tiltag/ projekter Trafiksikkerhed og tryghed Miljø, klima og sundhed Tre puljer Mobilitetspulje til projekter, på tværs af transportformer Trafiksikkerheds og tryghedsprojekter herunder skolevejene 21 Miljøpulje til støj-projekter og tværgående miljø, klima og sundhedsprojekter

22 Forskellige tilgange til trafikpolitikken Andre overvejelser 22 Sektoriel integration? Indsamle idéer? Scenarier? Status screening? Trafik eller mobilitet?

23 Deltagere i workshoppen KLIMA- OG MILJØUDVALGET (KMU) Klaus Hansen, formand Benny Christensen Britta Nielsen Finn Andersen KOMMUNENS DIREKTION Johnny Hauskjold Christensen KOMMUNENS SKOLECENTER Morten Bøgelund Andersen KOMMUNENS TEKNIK OG MILJØCENTER Ina Nielsen Annette Seibæk Frank Hagerup Nicky Petersen KOMMUNENS VEJ- OG EJENDOMSCENTER Thomas Saaby Hansen LANDSBYFORUM Kai Brorson Niels Bruun de Neergaard TRAFIKSELSKABET MOVIA Lars Richter Steffen Nielsen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITIKREDS Carsten Henrichsen COWI Anette Enemark Henrik Grell Daniel La Cour 23

24 Input fra gruppearbejder på workshoppen 24

25 Input fra deltagernes gruppearbejde med SWOT analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Placering Tog Motorvej Gode indfaldsveje Overordnet vejnet Mobilitet på tværs af byerne hvis ikke man tager til Ringsted først Sag-til-sag-afgørelse, f.eks. trafikken i bymidten Fortætning af byggeri i bymidten vil medføre mindre trafik Afstand til Hovedstadsområdet Land versus By Fælles målsætning om at kunne komme til bymidten. Men ikke gennem. Finde nogle principper omkring mobilitet Arbejde med trafikal dannelse + italesættelse Ringsteds geografi er god til trafikplanlægning Trængsel (Ringvej kan risikere højere pres, vil medføre køer) Hvis slagteriet lukker Sjællands navle Gode koblingsmuligheder Klar til nyt torveprojekt cykelstier Svagt led at få de studerende rundt Ny jernbane Mobilitet fine ord, som kan skurre i ørene, hvis ens barn har 1 times skolevej Hvis ikke politikere spiller sammen Kollektiv trafik på landet Tog skal standse i Ringsted! Yderområder bliver nedgraderet Større industri bruger andre kommuner med bedre forbindelser Stærkt landsbynetværk Mangler busforbindelse i Nordlig del Stort landområde i forhold til lille by Mange ildsjæle Prioritering/samspil Små landeveje bliver brugt til pendling God infrastruktur Motorvej Jernbane Naturligt centrum: Gode planer God 24. trafikplanlægning SEPTEMBER 2014 Smidighed/fleksibilitet 25 Man kommer let på tværs Funktionsspredning Torveomdannelse (ændre adfærd) Skabe sammenhæng mellem by og land Skabe sammenhæng til nabokommuner (Stationer f.eks. Roskilde) Ikke velorganiseret bymidte forum Positiv befolkningstilvækst Endnu værre kollektiv trafik på landet Gratis 401A for studerende ind til bymidten Toget standser ikke i Ringsted Køge vinder (måske) hi hi

26 Input fra deltagernes gruppearbejde om mulige temaer (uprioriteret og tilfældig rækkefølge) Nye byområder tænkes sammen med trafikpolitik Binde kommunen sammen på tværs Kollektiv trafik Flex taxa Tog Bus Trafikpolitik skal fremme befolkningsvæksten (indbyggertal) Hvilken type kommune skal vi være? erhverv bosætning Mobilitet til/fra uddannelsestilbud Cykelstier Trafiksikkerhed Nørregade Torvet Cyklister Tilgængelighed Bus Store veje hurtig forbindelse Styrke byens bånd Overgange Bil Tog Bus - Cykel? Skoletransport Svage trafikanter Cyklister Børn Adfærdsregulering Handicappede Klimakommune CO 2 Klima vand Branding Oplevelser i trafikken Skal involvere unge i målformulering "dannelse" Skoletransport Differentieret mobilitet Hvilke trafikformer hvor? By = gang Land = bil Mobilitet i yderområderne Koordinering Kommuner Region Stat 26 Grøn transport: Elcykler Elbiler Cykler m.v.

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

STRATEGI STRATEGI FOR TREKANTOMRÅDET SOM LANDSDELSCENTER 2002-2013. Trekantområdet Danmark er med 225.000 indbyggere Danmarks 3. største by...

STRATEGI STRATEGI FOR TREKANTOMRÅDET SOM LANDSDELSCENTER 2002-2013. Trekantområdet Danmark er med 225.000 indbyggere Danmarks 3. største by... STRATEGI STRATEGI FOR TREKANTOMRÅDET SOM LANDSDELSCENTER 2002-2013 Trekantområdet Danmark er med 225.000 indbyggere Danmarks 3. største by... GÖTEBORG SIGNATURFORKLARING ÅLBORG FORORD Trekantområdet blev

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere