Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser."

Transkript

1 Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 7. april 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S tilbyder overfor primært forbrugere. Rentesatser og priser kan ændres af Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Områder Banks fordelskoncept Indlån Udlån Kort Skift gratis For nye kunder overføres og etableres engagement fra andet pengeinstitut uden etableringsomkostninger til banken, jvf. "Skift gratis" tilbud. 7. april 2016 Bank A/S 9600 Aars CVR april

2 * Banks fordelskoncept Kunder omfattet af Banks fordelskoncept får ekstraordinært gode rentesatser på ind- og udlån og opnår samtidig en række fordele og besparelser: - konto / konto Ung med mulighed for Visa/Dankort, og MasterCard Debit Standard inkl. eget kortdesign uden årligt kortgebyr, MasterCard Standard (uden forsikring) uden årligt kortgebyr, rabat på årlig kortgebyr på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, Netbank privat uden årlig afgift, valutaveksling uden valutagebyr, gavechecks inkl. telegram uden gebyr, ret til egen rådgiver samt fritagelse for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. Banks fordelskoncept kræver ikke aktiv tilmelding privatkunder over 18 år, der opfylder de nedenfor beskrevne betingelser, er automatisk en del af fordelskonceptet. - Kunder omfattet af Banks fordelskoncept er privatkunder på 28 år og derover, der i banken har oprettet både Nem-konto, NetBank og e-boks, og samtidig har et forretningsomfang med banken på mindst kr. - Forretningsomfanget er defineret som en sum af kundens samlede indlån, restgæld på udlån træk på kreditter, depotværdi samt restgæld på lån i Totalkredit og DLR-kredit. Forretningsomfanget beregnes hvert kvartals ultimo. Er omfanget over kr. pr. den 1. i blot én af de tre forudgående måneder, er betingelsen af forretningsomfanget opfyldt. ** Aktionærer i Bank A/S (mindst 50 stk. aktier aktuel kursværdi ca kr. (pr. 31. marts 2016), der opfylder betingelserne i Banks fordelskoncept, har samtidig ekstraordinære gode vilkår for opsparing. tilbydes også en rabat på op til kr. på stiftelsesprovision ved optagelse af lån og kreditter i banken. Desuden tilbydes oprettelse og forlængelse af konto (med kredit) uden gebyr for dokumentudfærdigelse og forlængelse - jf. bankens generelle prisinformation og satser på ind- og udlån. Hvis den beregnede stiftelsesprovision udgør til og med kr., udgør rabatten samme beløb: Hvis stiftelsesprovisionen udgør over kr., udgør rabatten kr. *** For unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er Banks fordelskoncept alene betinget af, at kunden har Nemkonto, NetBank og e-boks. Unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er ligeledes fritaget for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. Aktionærstatus Ung betinger køb af mindst 10 aktier i Bank A/S aktuel kursværdi ca kr. (pr. 31. marts 2016). Hvis kunden ikke længere er omfattet af Banks fordelskoncept, ophører de særlige fordele og besparelser, herunder at konto, konto Ung, Opsparing og Ung Opsparing ændres til Privatopsparing. Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se mere på 7. april

3 Indlån Alm. Indlån konto - saldo på - under kr kr kr kr. Nominel årlig rente (effektiv rente) i pct. 0,20 Særlige vilkår konto tilbydes kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept *. kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto og opsparing. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). For Aktionærer ** beregnes renten af hele saldoen (rentetrappe). konto Ung 0,75 konto Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept ***. opsparing saldo på - under kr kr kr kr. 0,20 kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto Ung og opsparing Ung. opsparing tilbydes kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept *. kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto og opsparing. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). For Aktionærer ** beregnes renten af hele saldoen (rentetrappe). opsparing Ung 0,75 opsparing Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept ***. Privatkonto/Privatopsparing saldo på - under kr kr. og derover Budget/Budgetsystemkonto saldo på - under kr kr. og derover kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto Ung og opsparing Ung. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). Budgetsystemkonto (banken foretager budgetrevision): Halvårligt gebyr 400 kr. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). 7. april

4 Snabelkonto 0,50 For børn under 12 år (inkl.) Ungkonto 0,50 For unge ml. 13 og 17 år (inkl.). tilbydes MasterCard Young uden årlig kortafgift. Millionærkonto Månedlig gevinstchance for hver 100 kr.' indestående. Udtrækningerne sker d. 9. bankdag i hver måned. 2. kvartal 2016 præmie og puljefordeling Udtræksdato 13. april maj juni 2016 Præmiestørrelse Antal Præmiepulje Antal Præmiepulje Antal Præmiepulje kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Præmier i alt kr kr kr. Præmiepulje 0,057 % p.a. 0,057 % p.a. 0,057 % p.a. omregnet til forventet gennemsnitslig rente Nominel årlig % p.a. % p.a. % p.a. kontorente (variabel rente) Trækningsinterval Trækning foretages én gang pr. måned. Samtlige gevinster offentliggøres på trækningslister, som er tilgængelige på hjemmesiden umiddelbart efter udtrækningsdatoen Særlige vilkår Kontohaveren tildeles 1 lod pr. trækning for hver 100 kr., der står på kontoen. kan vindes én præmie pr. lod pr. kunde. Tildeling af lodder til ordinære trækninger sker på grundlag af kontoens indestående på sidste bankdag i måneden. Lodtrækningen forgår den 9. bankdag i måneden. Alle vindere får direkte besked pr. brev. Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten på 15 pct. af gevinster over 200 kr. Gevinstbeløb er fritaget for indkomstskat. Kontoen har 3 måneders opsigelse. Indskud kan dog hæves med kortere varsel mod betaling af dekort, for tiden 0,5 % af det hævede beløb. Gevinster kan frit hæves i udbetalingsmåneden. Overførsel til en Millionærkonto i et andet pengeinstitut, som deltager i ordningen, kan foretages uden dekort/opsigelse, men kan dog ikke ske fra den 25. i måneden og frem til den 11. bankdag i den følgende måned. Læs mere på 7. april

5 Rentegaranti 03/2017 Forudsætter helkundeforhold i banken. Helkunde betyder, at kundens bankforretninger, herunder Nemkonto, er samlet i Bank. Rentegaranti 03/2018 Forudsætter helkundeforhold i banken. Helkunde betyder, at kundens bankforretninger, herunder Nemkonto, er samlet i Bank. Rentegaranti 03/2019 Forudsætter helkundeforhold i banken. Helkunde betyder, at kundens bankforretninger, herunder Nemkonto, er samlet i Bank. Særlig indlån og pension Børneopsparing saldo på - under kr kr kr. og derover 0,40 0,65 0,90 1,10 1,45 1,75 Fast rente. Åbent for indskud til (banken forbeholder sig ret til at lukke for indskud til enhver tid ved ændringer i det almindelige renteniveau). Bindingsperiode til Dekort i bindingsperioden: 0,5 % af det hævede beløb i det antal dage, der resterer i bindingsperioden. Indskud min kr. og max kr. kan højst oprettes én Rentegaranti 03/2017 pr. kunde. Fast rente. Åbent for indskud til (banken forbeholder sig ret til at lukke for indskud til enhver tid ved ændringer i det almindelige renteniveau). Bindingsperiode til Dekort i bindingsperioden: 0,5 % af det hævede beløb i det antal dage, der resterer i bindingsperioden. Indskud min kr. og max kr. kan højst oprettes én Rentegaranti 03/2018 pr. kunde. Fast rente. Åbent for indskud til (banken forbeholder sig ret til at lukke for indskud til enhver tid ved ændringer i det almindelige renteniveau). Bindingsperiode til Dekort i bindingsperioden: 0,5 % af det hævede beløb i det antal dage, der resterer i bindingsperioden. Indskud min kr. og max kr. kan højst oprettes én Rentegaranti 03/2019 pr. kunde. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). 7. april

6 Ratepension saldo på - under kr kr kr. og derover Aldersopsparing saldo på - Under kr kr kr. og derover *) **) ***) Se side 2 0,05 0,05 0,10 0,05 0,05 0,10 Renten beregnes af hele saldoen (rentetrappe). Renten beregnes af hele saldoen (rentetrappe). Renten på indlån, herunder et evt. indestående på en kredit, er variabel, beregnes dagligt og tilskrives årligt bagud pr med rentekonventionen faktiske dage/faktiske dage medmindre andet er angivet under det enkelte produkt. Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning, fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt Beregning og tilskrivning af renter, der begge kan ses på Alm. indlån (netto) over ca kr. ( EUR) er ikke dækket af Garantiformuen. Særlig indlån (f.eks. Børneopsparing) er dækket ubegrænset, men kun med det beløb, der står på kontoen pr. 31. maj Det gælder ikke pensionskonti (f.eks. Ratepension og Aldersopsparing), der er dækket ubegrænset. Se mere på opkræves løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 45 kr. for privatkunder over 28 år (inkl.), der ikke er omfattet af Fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde og alene på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Privatkonto, Privatopsparing eller Budgetkonto. 7. april

7 Udlån A) konto (med kredit) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse Pålydende rente i pct. Debitor rente (effektiv rente) i pct. 8,45 8,72 Fordelskoncept * 9,1 9,4 10,0 ÅOP i pct. (før skat) Aktionær 8,7 8,7 8,7 Andre kunder Særlig vilkår konto tilbydes kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * Kreditten kan maksimalt udgøre kr. (hovedstol). A) konto Ung (med kredit) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse 8,45 8,72 9,1 9,4 10,0 8,7 8,7 8,7 Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept *** Kreditten kan, sammen med evt. lån Ung, maksimalt udgøre kr. (hovedstol). A) Privatkonto (med kredit) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse 5,75-16,70 5,88-17,78 7,0-19,3 8,0-20,8 10,1-23,7 6,5-18,6 7,1-19,5 8,3-21,2 7,0-19,7 8,0-21,6 10,1-25,4 B) Billån 80 % 4,00-7,95 Billån 100 % 4,50-7,95 4,06-8,19 4,58-8,19 5,8-10,1 5,6-9,9 5,8-10,1 Billån 80 % er til køb af bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome. Forudsætter udbetalingspct. på 20 %. Løbetid: op til 8 år fra etablering. 6,3-10,1 6,2-9,9 6,3-10,1 Billån 100 % er til køb af bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome. er ikke krav om udbetaling. Løbetid: op til 8 år fra etablering. 7. april

8 Billån 2016 Helkunde betyder, at kundens bankforretninger, herunder Nemkonto, er samlet i banken. C1) Boliglån 0-50 % (GUL *) C2) Boliglån 0-80 % (GUL *) C3) Boliglån % (GUL *) Prioritetslån 0-40 % ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. 2,99 3,02 4,4-5,2 4,3-5,1 4,4-5,2 Billån 2016 er til køb af bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome. Forudsætter helkunde i banken. er ikke krav om udbetaling. Løbetid: op til 8 år fra etablering. Lånet kan optages til og med 30. december ,45-5,75 4,15-7,95 4,75-8,95 2,16-3,66 3,49-5,88 4,22-8,19 4,84-9,25 2,18-3,71 4,1-6,5 4,0-6,4 4,1-6,5 Boliglån 0-50 % tilbydes op til 50 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 4,8-8,9 4,7-8,8 4,8-8,9 Boliglån 0-80 % tilbydes op til 80 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 5,4-10,0 5,4-9,9 5,4-10,0 Boliglån % tilbydes op til ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 2,7-4,2 2,7-4,2 2,7-4,2 Prioritetslån 0-40 % med direkte pant tilbydes i op til 40 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. På den tilknyttede indlånskonto tilbydes en indlånsrente, der svarer til udlånsrenten. Eventuelt overskydende beløb forrentes med en nominel årlig rente på p.t. 0,10 % 7. april

9 Prioritetslån 0-60 % ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. Prioritetslån 0-80 % ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. TopPrioritet ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. 2,91-3,66 2,94-3,71 3,64 3,69 3,4-4,2 3,4-4,2 3,4-4,2 Prioritetslån 0-60 % med direkte pant tilbydes i op til 60 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. På den tilknyttede indlånskonto tilbydes en indlåns-rente, der svarer til udlånsrenten. Eventuelt overskydende beløb forrentes med en nominel årlig rente på p.t. 0,10 % 4,2 4,2 4,2 Prioritetslån 0-80 % med direkte pant tilbydes i op til 80 % af ejendommens værdi (bankens vurdering) for parcelhus, ejerlejlighed og nedlagte landbrug u/10 ha. Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. På den tilknyttede indlånskonto tilbydes en indlåns-rente, der svarer til udlånsrenten. Eventuelt overskydende beløb forrentes med en nominel årlig rente på p.t. 0,10 % TopPrioritet med direkte pant tilbydes imellem 60-80% af ejendommens værdi (bankens vurdering), dog 40-60% ved fritidshuse. Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering 7. april

10 Med op til 10 års afdragsfrihed: Andelsboliglån 0-80 % (GUL *) Andelsboliglån % (GUL *) lån Ung 1,75 2,25 Uden afdragsfrihed: 3,50-8,25 4,25-9,00 1,76 2,27 3,55-8,51 4,32-9,31 1,8-2,2 2,3-2,8 1,8-2,2 2,3-2,8 1,8-2,2 2,3-2,8 4,1-9,2 4,1-9,2 4,1-9,2 Andelsboliglån 0-80 % tilbydes op til 80 % af andelsbevisets værdi (aktuel handelsværdi). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 4,9-10,0 4,9-10,0 4,9-10,0 Andelsboliglån % tilbydes op til andelsbevisets værdi (aktuel handelsværdi). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 8,45 8,72 9,3 8,7 lån Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept *** D) Privatlån 5,75-16,95 *) **) ***) Se side 2 5,88-18,06 8,1-20,8 7,2-19,7 8,1-20,8 Lånet kan, sammen med evt. konto Ung med kredit, maksimalt udgøre kr. (hovedstol). Løbetid: op til 5 år fra etablering. Rentesatsen fastsættes individuelt ud fra kundens indtægts- og formueforhold, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, og under hensyn til det totale kundeforhold. * At risikoklassificeringen er Gul betyder, at det pågældende lån er et udlån, der kan etableres på over kr. med krav fra bankens side om pant i fast ejendom eller andel i en andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i h.t. bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene risikoklassificeres som Gule, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid. 7. april

11 Renten på udlån og kreditter er variabel, beregnes dagligt af restgælden og tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske dage/faktiske dage - medmindre andet er angivet under det enkelte produkt. ** Renten er variabel og fastsættes den sidste bankdag i marts, juni, september og december for det kommende kvartal på baggrund af referencerenten CITA (3-måneder) og et individuelt rentetillæg. Den pålydende rente udgør altid mindst 1,0 % p.a. Den aktuelle CITA referencerente kan ses på hjemmesiden Banken beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere. Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning, fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt Beregning og tilskrivning af renter, der begge kan ses på Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kalenderår, at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske dage/faktiske dage. Er der tale om lån, betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned. I beregningen af ÅOP-sats for kreditter er indregnet løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 45 kr. i den højeste ÅOP-sats for Andre kunder (privatkunder over 28 år (inkl.) der ikke er omfattet af Banks fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Privatkonto med kredit. I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken, afgifter til det offentlige for udstedelse af ejerpantebrev samt ved billån også gebyr til forsikringsselskab, hvis størrelse fastsættes individuelt af det enkelte forsikringsselskab.. henvises samtidigt til bankens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af bankens serviceydelser, herudover henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser. Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der forekomme yderligere omkostninger, f.eks. det offentliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest og gebyr for adkomsterklæring til andelsboligforening. Når lån og kreditter optages i banken, vil kreditoplysningerne, herunder beregningen af kreditomkostningerne ske på baggrund af det korrekte optagelses-, rentetilskrivnings-, og tilbagebetalingstidspunkt. Det betyder, at der kan være en mindre afvigelse i den på renteskiltet angivne procentsats for årlige omkostninger i procent (ÅOP) og den procentsats, som fremgår af et lånedokument. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) kan anslås forud for etablering og fremgår af lånedokumentet. 7. april

12 Lånetype Hovedstol i kr. Samlet Fordelskoncept Aktionær kreditbeløb i kr. * /Andre kunder Etableringsomkostninger til banken Løbe tid i år Afdragsform Sikkerhedsstillelse A)konto (med kredit) Fordelskoncept: kr. * Aktionær: kr. ** Dokumentudfærdigelse: 625 kr. (kr. 0 for ** 5 Stående lån Ingen A)konto Ung (med kredit) Fordelskoncept: kr. * Ung Aktionær: kr. ** Dokumentudfærdigelse: 625 kr. (kr. 0 for *** 5 Stående lån Ingen A) Privatkonto (med kredit) Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af kreditrammen 5 Stående lån Ingen 7. april

13 B) Billån 80 % Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstol Billån 100 % Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstol 7 Annuitetslån 7 Annuitetslån nyt ejerpantebrev (BIL) på hovedstolen og med en udbetaling på 20 pct. nyt ejerpantebrev (BIL) på hovedstolen. Billån 2016 C1) Boliglån 0-50 % Stiftelsesprovision: 5 % af hovedstol Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % 8 Annuitetslån 20 Annuitetslån Laveste hovedstol forudsætter kreditvurdering, som ikke kræver sikkerhedsstillelse. Højeste hovedstol forudsætter et nyt ejerpantebr ev (BIL) på hovedstolen. nyt ejerpantebrev 7. april

14 C2) Boliglån 0-80 % C3) Boliglån % af hovedstolen Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån på hovedstolen. nyt ejerpantebrev på hovedstolen. nyt ejerpantebrev på hovedstolen. Prioritetslån 0-40 % Prioritetslån 0-60 % Dokumentudfærdigelse: kr Dokumentudfærdigelse: kr. 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån nyt direkte pantebrev på hovedstolen. nyt direkte pantebrev på hovedstolen. 7. april

15 Prioritetslån 0-80 % TopPrioritet Andelsbolig lån 0-80 % Dokumentudfærdigelse: kr Dokumentudfærdigelse: kr Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån nyt direkte pantebrev på hovedstolen. nyt direkte pantebrev på hovedstolen. nyt ejerpantebrev (ANDEL) på hovedstolen. Andelsbolig lån % lån Ung Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen Fordelskoncept: kr. * Ung Aktionær: Dokumentudfærdigelse: 625 kr. (kr. 0 for *** 20 Annuitetslån 5 Annuitetslån nyt ejerpantebrev (ANDEL) på hovedstolen. Ingen 7. april

16 kr. ** D) Privatlån Dokumentudfærdigelse: kr. 5 Annuitetslån Ingen *) **) ***) Se side 2 Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen Ovenstående skema opregner de forudsætninger, der skal lægges til grund ved beregningen af ÅOP. Ved samlet kreditbeløb forstås det beløb, der netto udbetales i henhold til en kreditaftale. Det vil for alle udlånsformer sige hovedstolen eller kreditrammen fratrukket eventuelle stiftelsesomkostninger. For en kassekredit vil det samlede kreditbeløb være identisk med det disponible beløb på oprettelsesdagen. ) Banken tilbyder dokumentudfærdigelse til 0 kr. samt at betale afgifter til det offentlige for tinglysning af pantebrev, såfremt TopPrioritet anvendes til indfrielse af realkreditlån uden provenu. Tilbuddet gælder indtil april

17 Kort MasterCard Standard uden forsikring 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse Pålydende rente i pct. Debitorrente (effektiv rente) i pct. ÅOP i pct. (før skat) Andre kunder Fordelskoncept * / Aktionær 0,0 0,0 0,0 0,5-1,1 1,0-2,2 2,0-4,5 Etableringsomkostninger til banken Årlig kortafgift (forudbetalt): 150 kr. (0 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) MasterCard Guld 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse MasterCard Platinum (eks. 1) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse MasterCard Platinum (eks. 2) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse *) **) ***) se side 2 1,0 2,0 4,1 1,0 2,0 4,1 0,4 0,8 1,6 1,8-2,2 3,7-4,5 7,7-9,3 1,4-1,6 2,9-3,2 5,9-6,7 0,6-0,6 1,1-1,3 2,3-2,6 Årlig kortafgift (forudbetalt): 895 kr. (rabat på 400 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) Årlig kortafgift (forudbetalt): kr. (rabat på 400 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) Årlig kortafgift (forudbetalt): kr. (rabat på 400 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) 7. april

18 Rentesatserne er variable. Regler for validering, rente- beregning og tilskrivning, fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt Beregning og tilskrivning af renter, der begge kan ses på Banken beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere. Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): Den årlige kortafgift debiteres først kreditten, efter kreditten er bevilget. Kreditten er gældende indtil videre og løbetiden er således udtryk for et beregningseksempel. I beregningen af ÅOP-sats optages den 1. i et kalenderår, og saldoen indfries på faktureringsdatoen, hvorved saldoen er rentefri. Fakturering af træk sker efter dage afhængig af datoen for, hvornår kortet er brugt. I beregningen af ÅOP er indregnet løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 45 kr. i den højeste ÅOP-sats for Andre kunder (privatkunder over 28 år (inkl.) der ikke er omfattet af Banks fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. MasterCard Standard uden forsikring, MasterCard Guld eller MasterCard Platinum. Lånetype MasterCard Standard uden forsikring Kreditramme i kr. Samlet kreditbeløb i kr. Løbetid i år Afdragsform Stående lån Ingen MasterCard Guld Stående lån Ingen MasterCard Platinum (eks. 1) MasterCard Platinum (eks. 2) *) Se side Stående lån Ingen Stående lån Ingen Sikkerhedsstillelse 7. april

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 15. december 2016

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 15. december 2016 Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 15. december 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 30. juni 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 28-01-2016 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr.

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rente af den del af indestående der overstiger

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. september 2017. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Variabel Årligt pr. 31.12

Variabel Årligt pr. 31.12 Rentesatser indlån Gældende fra 31.oktober 2014. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Variabel Årligt pr. 31.12 Kontoform/produkt Rentesats Bemærkninger

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG

UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG SIDE 10 UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG kreditbeløb i kr. ÅOP c5 Andelsboliglån Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev Lånets størrelse 259.959 kr. 0-80% af ejendommens værdi 250.000 kr

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

PENSAM BANK PRISLISTE PR

PENSAM BANK PRISLISTE PR SIDE 11 UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG kreditbeløb i kr. ÅOP c5 Andelsboliglån Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev Lånets størrelse 261.898 kr. 0-80% af ejendommens værdi 250.000 kr

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Rentesatser indlån. Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt).

Rentesatser indlån. Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Rentesatser indlån Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Variabel Årligt pr. 31.12 Anfordring - privat Flexkonto Kan

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Renteoversigt Grønland Gældende fra 15. december 2016

Renteoversigt Grønland Gældende fra 15. december 2016 Renteoversigt Grønland Gældende fra 15. december 2016 BankNordik P/F Qullilerfik 2 - Postboks 569 3900 Nuuk Danmark CVR.nr. 32 04 96 64 / GER.nr. 32 46 16 62 Indledning Om oversigt Renteoversigten indeholder

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Renteoversigt Danmark

Renteoversigt Danmark Renteoversigt Danmark Gældende fra 15. december 2016 BankNordik P/F Amagerbrogade 25 2300 København S Danmark CVR.nr. 32 04 96 64 Indledning Om oversigt Renteoversigten indeholder BankNordiks gældende

Læs mere

Rentetavle. Grønland. Grønland. Gældende fra 10. september BankNordik P/F. Qullilerfik 2 - Postboks Nuuk

Rentetavle. Grønland. Grønland. Gældende fra 10. september BankNordik P/F. Qullilerfik 2 - Postboks Nuuk Rentetavle Grønland Gældende fra 10. september 2016 BankNordik P/F Qullilerfik 2 - Postboks 569 3900 Nuuk Grønland CVR.nr. 32 04 96 64 / GER.nr. 32 46 16 62 Indledning Om tavlen Rentetavlen indeholder

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Prisbog pr. 1. maj 2015. Indhold

Prisbog pr. 1. maj 2015. Indhold Pr. 1. maj 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter - Privatkunder... 5 Lån og kreditter Erhvervskunder... 11 *Noter lån og kreditter:... 12 Serviceydelser...

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM ELEV ELLER UNG? FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM ELEV ELLER UNG? FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM ELEV ELLER UNG? FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE Elev eller ung? FÅ FOA RABAT PÅ FORSIKRING OG BANK Er du elev eller under 31 år? Og medlem af FOA? Så kan du spare

Læs mere

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter:

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Vendsyssel konto Lønkonto og NemKonto Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Garantbeviser for min. 5.000 kr.* pr. kontohaver Totalkredit eller DLR Kredit lån Gratis Dankort Bil- eller boliglån

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente 0 % pr. md./pr. år. Debitorrenten (effektiv rente) 0 % Kreditaftalens størrelse Mindst 1.650 kr.

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 18. marts 2016

Prisinformation Lån pr. 18. marts 2016 Prisinformation Lån pr. 18. marts 2016 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger KREDITTER (1) Kunder 8,25 15,00 8,25 15,00 8,51 15,87 8,51

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Rentetavle Grønland Gældende fra 15. december 2016

Rentetavle Grønland Gældende fra 15. december 2016 Rentetavle Grønland Gældende fra 15. december 2016 BankNordik P/F Qullilerfik 2 - Postboks 569 3900 Nuuk Danmark CVR.nr. 32 04 96 64 / GER.nr. 32 46 16 62 Indledning Om tavlen Rentetavlen indeholder BankNordiks

Læs mere

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011 Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Indlån Ifølge Andelskassen J.A.K. s vedtægter kan du være andelshaver ved indlån men det er ikke noget krav. Det koster 1.000 kr. at erhverve et andelsbevis. Beløbet er

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,15% pr. md. / 13,80% pr. år Debitorrenten (effektiv rente). Kreditaftalens

Læs mere

Renteoversigt. Rentesatser

Renteoversigt. Rentesatser Renteoversigt Rentesatser på ind- og udlån pr. 1. september 2015 Udlånsrenter Privatkunder Kreditter 1) 2) 5) Pålydende årlig rente Debitorrente (effektiv rente) Udnyttelse Årlige omkostninger i procent

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat Udlån, Privatkunder: Satser pr. 3.7.214 "Swedbank tilbyder kun lån med variabel rente" Standard lånetyper Pålydende Rente i (%) Nominel årlig rente (effektiv) i (%) Stiftelsesomkostninger Årlige omkostninger

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser og satser pr Sidst redigeret

Basisbanks prisliste. Priser og satser pr Sidst redigeret Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Lønkonto og budgetkonto... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 Omregningskurser kortbetalinger i udlandet... 7 Forbrugsgrænser kort... 8 Overtræk... 9 Udenlandske

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 1. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Rentetavle. Danmark. Danmark. Gældende fra 10. september 2016. BankNordik P/F. Amagerbrogade 25 2300 København S. CVR.nr.

Rentetavle. Danmark. Danmark. Gældende fra 10. september 2016. BankNordik P/F. Amagerbrogade 25 2300 København S. CVR.nr. Rentetavle Danmark Gældende fra 10. september 2016 BankNordik P/F Amagerbrogade 25 2300 København S Danmark CVR.nr. 32 04 96 64 Indledning Om tavlen Rentetavlen indeholder BankNordiks gældende priser.

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 %

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 % Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Udlån Alle rentesatser er variable. Alle udlån bevilges på baggrund af almindelig kreditvurdering. Lånetyperne og beregningseksemplerne er baseret på Finanstilsynets prisoplysningsbekendtgørelse

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel. Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Rådgivning, som alle kan forstå

Giv din økonomi den afgørende fordel. Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Rådgivning, som alle kan forstå Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Rådgivning, som alle kan forstå Fremtid Daglig økonomi Mere end bare et fordelsprogram Forsikringer

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter BEK nr 990 af 03/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer

Læs mere