At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige."

Transkript

1

2

3 Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed. At støtte og styrke regionens udvikling og viden om CSR-dreven innovation gennem samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og det offentlige. At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. At regionens SMVer igangsætter initiativer inden for CSR-drevet innovation mhp. udvikling af nye produkter og serviceydelser baseret på CSR-drevet innovation. At styrke det innovative samspil ved at fokusere på virksomhedstilpasset innovationsfremme og ved at sikre en bredt funderet formidling. At bidrage til en regional first mover -fordel og konkurrencefordel inden for CSRdrevet innovation ved at udvikle brugerdrevne og praktiske redskaber til regionens SMVer. Projektet har opnået sine mål ved at: Lære af andres erfaringer ved at udføre et case studie af 43 best-practice cases. Involvere SMVer som tilhører målgruppen i projektet. Udvikle et web-værktøj, baseret på erfaringen fra casestudiet, som inspirerer og guider SMVer til at beskæftige sig med CSI-aktiviteter. Afholde en konkurrence om CSR-drevet innovation for regionens SMVer. Levere en alsidig række kommunikationsaktiviteter som for eksempel seminarer, workshops, konferencer, publikationer, artikler, hjemmesider, blogs osv. Metode: Projektet har været fokuseret på at samle viden gennem casestudier og interviews med SMVer fra målgruppen. Disse var baseret på kvalitative metoder gennem face-to-face interviews eller telefoninterviews. Både SMVer og eksperter blev involveret i udviklingen af web-værktøjet for at give projektet den nødvendige forståelse af SMVers behov. 1

4 Innovationskonkurrencen har fokuseret på at uddanne de deltagende virksomheder, så de efterfølgende selv har innovationskompetencerne og -lysten til at arbejde videre med CSRdrevet innovation. Desuden har projektet udviklet og leveret en alsidig kommunikationsindsats. Den inkluderede workshops, seminarer og konferencer for interesserede virksomheder. Hovedresultater og konklusioner: Danske SMVer har et stort potentiale for at skabe CSR-drevet innovation. Det er konklusionen på case studiet af 43 best-practice cases. Det er åbenlyst, at mange af de virksomheder, der var involveret i projektet oplevede en positiv respons på deres produkter, tjenester og projekter, der er motiveret af samfundsmæssige problemer. Personerne bag de virksomheder, der har succes smed CSR-drevet innovation deler ofte ambitionen om at ændre samfundet til det bedre gennem innovation samtidig med, at de tjener penge. Det viser, at den personlige motivation er afgørende for arbejdet med CSR-drevet innovation i praksis. Projektets research har fundet stor variation i drivkraften bag de studerede innovationer. De fleste af virksomhederne i casestudiet oplever den samme slags barrierer, når de arbejder med CSR-drevet innovation. Især nye SMVer i gruppen oplever problemer, når de forsøger at rejse kapital til nye produkter, men også etablerede virksomheder har svært ved at overbevise deres ledelse om profitmulighederne ved de nye CSIprojekter. Nuværende lovgivning, der kan hæmme innovation er også et eksempel på en barriere, der kan opstå når man arbejder med CSR-drevet innovation. Mange af virksomhederne, der har været involveret i projektet modtager positiv respons fra deres kunder og interessenter bare ved at kunne bruge termer fra CSRdrevet innovation i beskrivelserne af deres produkter og tjenester. Eksempelvis tiltaler ansvarlige eller bæredygtige produkter mange interessenter, og for nogle virksomheder er det en fordel, når de forsøger at tiltrække potentielle investorer. Der er et behov for at modificere kommunikationen om CSR-drevet innovation. CSR er ligesom kombinationen af CSR og innovation stadig et ukendt koncept for mange SMVer i målgruppen. De deltagende virksomheder i innovationskonkurrencen har haft stor gavn af at samarbejde med en virksomhedskonsulent om CSR-drevet innovation. Efter konkurrencen svarer 78 % af virksomhederne, at de nu vil arbejdere videre med CSRdrevet innovation. 2

5 1. FORORD 4 2. INTRODUKTION HVAD ER CSR-DREVET INNOVATION? PROJEKTETS FORMÅL METODER 8 3. RESULTATER FRA CASESTUDIER NORDISKE SMVER Metodevalg Undersøgelsens primære resultater Den filantropiske virksomhed (The Missionary Business) Den profitorienterede virksomhed (The Profit from Principles Business) Den samfundsansvarlige virksomhed (The Social Purpose Business Personerne bag CSR-drevet innovation Aktivistiværksætteren Den samfundsteknologiske iværksætter Social venture kapitalisten INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER Metodevalg Barrierer i CSR-drevet innovation Udforskning af nye markeder Træge systemer Certificering Manglende viden DANSKE SMVER Casestudiets resultater OPSUMMERING ET NYT VÆRKTØJ - IDÉKOMPASSET UDVIKLINGSMETODE CSR-DREVET INNOVATION I PRODUKTUDVIKLINGEN FRA X-FACTOR TIL IDÉ-FAKTOR AFHOLDELSE AF IDÉ-FAKTOR KONKURRENCEN RESULTATER OG EVALUERING TILBAGEMELDINGER FRA VIRKSOMHEDER OG VIRKSOMHEDSKONSULENTER HVORDAN FÅR VI BUDSKABET UD? PROJEKTETS MÅLBARE RESULTATER PROJEKTETS RESULTATER OG KONKLUSIONER FORSKNINGSRESULTATER NY VIDEN OM CSR-DREVET INNOVATION UDVIKLING AF PRAKTISK VÆRKTØJ UDVIKLING AF NYE PRODUKTER OG SERVICES ØGET OPMÆRKSOMHED OM CSR-DREVET INNOVATION 45 APPENDIKS 1: OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDER, DER HAR DELTAGET I PROJEKTET 47 APPENDIKS 2: RELEVANT LITTERATUR 52 APPENDIKS 3: PROJEKTPARTNERE OG DELTAGERE 54 3

6 1. Forord Mange virksomheder har allerede opdaget de potentialer, der ligger i at udvikle løsninger til samfundets udfordringer. Faktisk gør flere og flere virksomheder disse udfordringer til deres forretning. Det er en fordel for samfundet og er samtidig en god forretning. Doing good og dooing well udelukker ikke nødvendigvis hinanden. Det, at virksomheder innoverer for at finde løsninger på sociale eller miljømæssige udfordringer, kan beskrives som CSR-drevet innovation eller CSI (Corporate Social Innovation). CSI handler om at skabe en succesfuld forretning ved at lade bæredygtighed være udgangspunktet for udviklingen af nye produkter eller services. Der findes allerede mange eksempler på virksomheder, der udvikler produkter, der imødekommer globale udfordringer som sygdom, urent drikkevand eller CO2 udledning. Mange virksomheder har opnået succes ved at gentænke deres forretning på en måde, der skaber mere profit og samtidig løser globale udfordringer. Særligt små og mellemstore virksomheder (SMVer) i Skandinavien har en fordel, når det kommer til CSR-drevet innovation. Det var konklusionen på en undersøgelse lavet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af Harvard Business School i Undersøgelsen omhandlede konkurrencedygtighed og vækstmuligheder blandt SMVer og CSI blev understeget som det mest signifikante konkurrenceparameter. Dette skyldes blandt andet SMVers fleksibilitet, der gør dem i stand til at tilpasse deres produktioner til nye opståede nichemarkeder. På den måde kan de differentiere sig fra deres konkurrenter. Derudover giver den stærke velfærdstradition i norden et solidt fundament for udviklingen af nye velfærds-produkter, hvilket igen gør det oplagt for SMVere at arbejde med CSR-drevet innovation. Denne rapport er resultatet af et unikt samarbejde mellem fem nordiske lande. Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har alle bidraget til forskningen på feltet for CSR-drevet innovation og der er ligeledes foretaget et bredt spekter af kommunikationsaktiviteter og implementering. 4

7 På vejene af projektet og dets partnere ønsker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at takke Vækstforum Sjælland for deres gavmilde økonomiske støtte, uden hvilken dette projekt ikke ville have været muligt. Vi håber, at dette projekt vil bidrage til en øget bevidsthed om de vækstmuligheder SMVer kan opnå ved at arbejde med CSR-drevet innovation og at flere virksomheder vil blive inspireret til at engagere sig i udviklingen af nye produkter og services til gavn for både der forretning og samfundet. Carsten Ingerslev Kontorchef i Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 5

8 2. Introduktion Den globale økonomi udgør en historisk udfordring og mulighed for Danmark. Nye markedsøkonomier konkurrerer ikke kun prismæssigt, men i stigende grad også i forhold til viden en vækstkilde som vi troede var det unikke ved os. Dette rejser spørgsmålet om hvad den Danmark vil leve af i fremtiden. Vores samfundssystem udgør en uanerkendt styrke i forhold til virksomhedsøkonomi, og vores fælles værdier såsom lighed, tillid, inkludering og fleksibilitet danner en platform for nye forretningsforetagende som fokuserer på udviklingen af velfærdsprodukter, innovationsevner og en bæredygtig tilgang til design og forretningsudvikling. 2.1 Hvad er CSR-drevet innovation? De ovennævnte værdier og kompetencer er forbundet med dette projekts fokus som er CSRdrevet innovation. CSR (Corporate Social Responsibility - på dansk: virksomheders samfundsansvar) er et koncept, hvorved virksomheder frivilligt integrerer samfunds- og miljømæssige anliggender i deres forretningsgange og deres samspil med deres interessenter. CSR-drevet innovation kan altså defineres som en innovativ proces, der går efter at designe et profitabelt produkt eller en profitabel service som på en innovativ og brugerorienteret måde kan gavne miljøet eller samfundet. CSR-drevet innovation kaldes også Corporate Social Innovation (CSI på dansk: samfundansvarlig innovation). Ved at arbejde strategisk med CSR-drevet innovation, kan virksomheder øge deres vækst og konkurrencedygtighed. Et eksempel på CSR-drevet innovation er produktet LifeStraw som er udviklet af den danske virksomhed Vestergaard Frandsen. LifeStraw er et vandrensningsredskab, der er en kilde til rent vand i form af et tekstilmikrofilter, som holder i op til et år. Teknologien bag LifeStraw gør det muligt at skaffe rent vand i områder, der normalt ikke har adgang til det. Et andet eksempel er virksomheden Pressalit Care. De har startet en dialog med deres interessenter, og på basis af denne dialog udvikler, producerer og markedsfører de udstyr til køkken og bad til installation i fysisk handikappedes hjem. Dette er eksempler på, hvordan traditionelle virksomheder kan tænke utraditionelt og hvordan CSR og innovation går hånd i hånd med profit. 6

9 2.2 Projektets formål Vi har i Danmark lang tids erfaring i at løse samfunds- og miljømæssige udfordringer. Kombineret med vores høje niveau inden for teknisk ekspertise giver det os et fast fundament for vækst gennem CSR-drevet innovation. På en CSR-konference afholdt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Copenhagen Business School, før projektets start, blev det bekræftet, at CSR-drevet innovation mødes med stigende international interesse. 130 forskere konkluderede, at CSR-drevet innovation er af de mest lovende markedsmuligheder for SMVer. Det er yderligere understøttet af et studie fra Harvard University (2005) hvor 66 % af de interviewede SMVer kan konstatere, at CSR-drevet innovation bidrager til et positivt økonomisk resultat. Det samme studie understreger, at CSR-drevet innovation styrker konkurrenceevnen for SMVer, da de i højere grad vil kunne differentiere sig fra deres konkurrenter, forbedre deres marketing og tiltrække dygtige medarbejdere. Alligevel har kun 26 % af de interviewede SMVer udviklet CSR-orienterede produkter eller services, hvilket tydeligt indikerer vigtigheden af et initiativ for kompetence- og kapacitetsudvikling. Formålet med projektet har været at styrke konkurrenceevnen hos Region Sjællands SMVer ved at udstyre dem med mere viden om, hvordan man benytter sig af CSR-drevet innovation. Endnu et vigtigt mål har været at udvikle konkret rådgivning, værktøjer og metoder til at implementere CSR-drevet innovation. Ved at have et særligt regionalt fokus, har det været formålet, at bidrage til en regional first-mover -fordel for regionens virksomheder ved at udvikle deres innovationsevne og -lyst. Det er anerkendt internationalt og på EU-niveau, at CSR-drevet innovation har salgsværdi og økonomisk betydning. Men det er også nødvendigt, at SMVerne anerkender dette. Projektet har haft til formål, at støtte og opgradere regionens SMVer med viden og konkrete værktøjer inden for CSR-drevet innovation, hvilket vil forbedre deres konkurrenceevne og vækst. Projektet har fokuseret på SMVers uudnyttede potentiale for at bruge CSR-drevet innovation som drivkraft til at øge konkurrenceevne og vækst. Et langsigtet mål har været at få SMVer til at brande nye produkter og services, der kan hjælpe med at løse samfunds- og miljømæssige udfordringer. Projektet har også sigtet mod at gøre CSR-drevet innovation lettilgængeligt for regionens virksomheder ved at præsentere og kommunikere viden og resultater fra projektet på en lettilgængelig måde. 7

10 Endnu et formål har været at guide og inspirere SMVerne til at engagere sig i CSI-aktiviteter for at øge antallet af innovative løsninger på globale udfordringer. Projektet har sigtet mod at udstyre regionens SMVer med konkrete retningslinjer til, hvordan de strategisk kan implementere CSR-drevet innovation i deres virksomhedsaktiviteter så innovation, styrket konkurrenceevne og vækst går hånd i hånd. 2.3 Metoder For at sikre implementering af det overordnede formål med projektet at guide og inspirere regionens SMVer til at engagere sig i CSI-aktiviteter og dermed øge antallet af innovative løsninger har fokus været på forskellige niveauer af implementering. Aktiviteterne kan inddeles i 4 niveauer indsamling af viden, udarbejdning af værktøjer, træning og kommunikation om resultaterne. Studierne som var designet til at samle viden om CSR-drevet innovation har været baseret på kvalitative metoder. Casestudierne blev udført gennem adskillige interviews med virksomhedsejerne og andre nøglepersoner. Efter indsamlingen af data blev en samlet tværgående analyse udført. I udviklingen af værktøjer inkluderede projektet både SMVer og eksperter for at få den nødvendige indsigt i SMVers behov. Dette blev gjort for at sikre en konstruktiv dialog med SMVerne om deres specifikke muligheder og udfordringer. I løbet af processen er flere workshops, interviews og test blevet afholdt. Projektets træning af regionens virksomheder har fundet sted i regi af en innovationskonkurrence, hvor knap 60 virksomheder deltog. I løbet af konkurrencen har alle virksomhederne haft en virksomhedskonsulent tilknyttet, der har guidet dem i innovationsprocessen. De har fået en grundig indføring i emnet og er blevet guidet i brugen af de værktøjer projektet har udviklet og stillet til rådighed. Projektet har også udviklet og udført en alsidig og dynamisk kommunikationsindsats. Herigennem har projektet udbredt information og øget kendskabet til projektets resultater. Kommunikationsindsatsen har også inkluderet workshops, seminarer og konferencer for interesserede virksomheder. De enkelte aktiviteter i projektet, de anvendte metoder samt projektets resultater og konklusioner er beskrevet i de følgende kapitler. 8

11 3. Resultater fra casestudier I forbindelse med projektet er der foretaget flere casestudier af best practice-virksomheder, med det formål at lære af tidligere erfaringer med CSR-drevet innovation. Materiale fra 43 cases er blevet indsamlet og analyseret, og resultatet giver et bredt billede af de udfordringer, som virksomhederne støder på i forbindelse med integrationen af CSR i deres arbejde med innovation. Desuden har projektet opnået viden om de fordele og vækstmuligheder, som opstår, når virksomhederne med succes kombinerer CSR og innovation. Med disse bestpractice-cases er det ønsket at motivere flere virksomheder til at gøre brug af samfundsansvar (CSR) som en potentiel drivkraft for innovation. Projektets caseanalyser er inddelt i tre sektioner: 15 nordiske SMVer, 10 større internationale virksomheder og 18 danske SMVer. Hver sektion er beskrevet i detaljer nedenfor Nordiske SMVer Researchen af 15 nordiske SMVer er resultatet af et unikt samarbejde mellem CSR-forskere fra handelsskoler i Oslo, Reykjavik, Helsinki, Stockholm og København som tilsammen danner grundlag for Nordic Centre for Corporate Responsibility (NCCR). Målet med researchen har været at generere og udbrede viden i Norden om CSR-drevet innovation i SMVer. I tæt samarbejde med 15 case-virksomheder, som alle er involveret i CSR-drevet innovation, har undersøgelsen bibragt ny og værdifuld viden om tankegangen hos den CSR-drevede iværksætter og processerne omkring CSR-drevet innovation. Undersøgelsen er koordineret af Copenhagen Business School, og resultaterne er publiceret i rapporten CSR-driven innovation towards the social purpose business og brochuren Corporate social Innovation an easy reader. Begge kan downloades som publikationer fra adressen Det bemærkes, at studierne og analyserne oprindeligt er foretaget på engelsk for at gøre et nordisk samarbejde muligt. I det følgende er begreber og vendinger, hvor det er meningsfyldt frit oversat til dansk med gengivelse af det oprindelige engelske udtryk. Alternativt er begreberne bevaret i deres engelske form. En oversigt over de 15 nordiske virksomheder findes i appendiks 1. 9

12 3.1.1 Metodevalg Et af undersøgelsens hovedmål har været at identificere og analysere de vigtigste trin i CSRdrevet innovation blandt SMVerne, set i en nordisk kontekst. Derfor har projektet stillet følgende spørgsmål: 1. Hvilke typer organisationer, som tager del i arbejdet med strategisk CSR-drevet innovation, kan der skelnes imellem? På hvilken måde differentierer de sig fra hinanden? 2. Hvem står bag disse organisationer, og hvad gør dem til sociale iværksættere? 3. Hvordan fungerer processen med at identificere mulighederne i arbejdet med CSR-drevet innovation, og hvad kan fremtidige iværksættere lære af denne proces? Undersøgelsen bestod af to dele: Et landeinddelt casestudie og en samlet tværgående analyse. Undersøgelsen foregik i de nordiske lande med specifikt fokus på SMVer og nystartede virksomhederne. NCCR s samarbejdspartnere i de nordiske lande fik hver lov at udvælge tre relevante cases. Data blev indsamlet gennem både dokumentanalyse og interviews med to til tre nøglepersoner i de pågældende virksomheder. Første skridt var at udarbejde dybdegående casebeskrivelser. Løbende revideringer blev foretaget for at sikre sammenlignelighed i den færdige dataindsamlings-proces. I alt blev 15 cases færdiggjort. Den samlede tværgående analyse blev påbegyndt på en todages konference, hvor alle de tilknyttede forskere deltog. Ideer og udvikling fra denne konference blev senere redigeret og videreudviklet gennem en eksperimentel proces, hvor man skiftede imellem dataanalyse og teoriudvikling Undersøgelsens primære resultater Undersøgelsen af de 15 nordiske case-virksomheder er i høj grad med til at understrege de mange facetter og sider af CSR-drevet innovation. Alle undersøgte virksomheder har en forskellig indgangsvinkel til deres arbejde med CSR-drevet innovation, som indikerer hvilke mål de vil opnå gennem arbejdet. Målet med virksomhedernes arbejde med CSR-drevne innovationer er enten profit eller påvirkning af samfundet eller en kombination af de to. Der er tre forskellige typer virksomheder som arbejder med CSR-drevet innovation: Den 10

13 filantropiske virksomhed (eng: The Missionary Business) er drevet af intentionen om påvirkning af samfundet (social impact) og har dette som strategisk mål. Den profitorienterede virksomhed (eng: The Profit from Principles Business) går efter et mere almindeligt forretningsmæssigt mål: At generere profit. Deres samfundsansvar bruges som middel til at nå virksomhedens mål. Den samfundsansvarlige virksomhed (eng: The Social Purpose Business) søger at skabe en ligevægtig kombination af profit og påvirkning af samfundet, og prioriterer begge som en vigtig del af deres strategi. Figur 1: Typologi af CSR-drevet innovation forretningsforetagender (Hockerts, 2008) Den filantropiske virksomhed (The Missionary Business) Virksomhederne i denne kategori vælger hovedsageligt at koncentrere kræfterne om CSRdrevet innovation, fordi de ønsker at gøre en forskel i forhold til samfundet. De mener, at et at drive forretning bedst vil kunne hjælpe dem i at opnå dette mål. Så profit er blot et middel til målet. Disse menneskers motivation er et ønske om at påvirke samfundsudviklingen. Først efter at have identificeret de sociale problemer, begynder de at tænke i mulige forretningsstrategier og profit, så de kan få økonomien i projektet til at løbe rundt. Den svenske virksomhed Ekolådan er et glimrende eksempel på netop denne type foretagende. Ekolådan blev stiftet med det formål at sikre større tilgængelighed af biodynamiske frugter og grøntsager i Sverige. At tjene penge ved hjemmelevering af 11

14 biodynamiske varer var kun en sekundær tanke, som udsprang af virksomhedens overordnede arbejde med samfundsansvar Den profitorienterede virksomhed (The Profit from Principles Business) Disse virksomheder har det modsatte mål af de filantropiske virksomheder. Her er CSRarbejdet et middel i jagten på at skaffe sorte tal på bundlinjen. Ofte stiftes virksomhederne af forretningsmænd, som har opdaget en ny markedsefterspørgsel og dermed en profitabel niche. De er bevidst om, at deres samfundsansvarlige fokus vil lokke kunder i butikken, men de ville som regel ikke tøve med at opstarte en virksomhed uden CSR-fokus, hvis der var flere penge i det. Eksempler på denne type virksomhed er norske FIN og danske NOIR. Begge er nystartede tekstilvirksomheder, som søger at opnå en position som etablerede brands inden for modeverdenen ved hjælp af et image baseret på etisk adfærd og brugen af organisk bomuld til deres produkter. Begge virksomheder har fokus på at udvide deres arbejde med CSR til virksomhedens mange leverandører, men samtidig lægger ejerne ikke skjul på, at det var indtjeningsmulighederne, der tiltrak dem Den samfundsansvarlige virksomhed (The Social Purpose Business) De fleste af virksomhederne i undersøgelsen stræber efter at være alsidige samfundsansvarlige virksomheder. De prioriterer både profit og samfundsansvar højt. De kendetegnes ved at have CSR som en indgroet del af deres forretningsstrategi, men er samtidig fast besluttet på at generere overskud i virksomheden. Som eksempel kan nævnes den danske nyetablerede internetplatform MY4C, som letter økonomisk långivning mellem investorer og afrikanske entreprenører. Virksomheden har en klar målsætning om at være med til at udrydde fattigdom i Afrika inden Grundlæggerne af MYC4 mener ikke, at velgørenhed er nok i kampen for at leve op til målsætningen og derfor opstartede de virksomheden som en for-profit markedsplads for mikrofinans. Håbet er via hjemmesiden at skaffe ekstra kapital til Afrika, hvilket kan være med til at forbedre vilkårene for afrikanske låntagere gennem øget gennemsigtighed. MY4C mener, at hvis deres målsætning skal opnås er de nødt til at bevise, at deres forretningsstrategi er holdbar og profitabel. Den norske virksomhed Th!nk Global er et andet godt eksempel på en samfundsansvarlig 12

15 virksomhed. Ejet af en gruppe clean tech-investorer hersker der ingen tvivl om, at idéen er at tjene penge, men samtidig er det vigtigste element i deres forretningsstrategi deres miljømæssige mål om at være med til at redde klimaet ved at erstatte fossile brændstoffer Personerne bag CSR-drevet innovation På grund af deres evne til at kombinere filantropi og forretningssans kaldes stifterne af CSRdrevne virksomheder ofte for sociale entreprenører. Dog er der stor forskellighed blandt personlighederne bag CSR-drevet innovation. To faste karakteristika synes at være gennemgående. Iværksætterne har alle et ønske om at få et bestemt udbytte ud af situationen, og de mener det er muligt at nå målet. I casestudierne kunne der identificeres tre undergrupperinger af de sociale iværksættere: Aktivistiværksætteren (The activist entrepreneur), Den samfundsteknologiske iværksætter (The social technopreneur) og social venture kapitalisten (The social venture capitalist). Figur 2: Venn-diagram of de tre undergrupperinger af sociale iværksættere (Hockerts, 2008) Aktivistiværksætteren Prototypen på en social iværksætter er bedst beskrevet som en aktivistisk iværksætter. Denne type iværksætter karakteriseres ved en medfølelse over for både mennesker og miljøet. Uretfærdighed i samfundet motiverer den aktivistiske iværksætter til kaste sig ud i sociale foretagender (social ventures). De bliver besat af deres egne idéer og er villige til at ofre alt på at ændre verden til det bedre. Hvor en forretningsmand kan skabe helt nye industrier, fokuserer de visionære på at finde nye løsninger på samfundsmæssige problemer og få dem 13

16 implementeret på en større skala. De motiveres af forretningsmæssig succes, men størst er drømmen om at transformere verden. Et eksempel på en aktivistisk iværksætter er Bjarne Henneman. Som far til et handicappet barn har han længe kendt til handicappedes behov. Til trods, at hjælpen til handicappede gennem de seneste årtier er blevet forbedret, lægger stigende omkostninger en dæmper på, hvad kommunerne er i stand til at gøre på området. Bjarne Henneman fandt frem til at mangel på spillerum og innovativ tankegang var en del af årsagen til den kroniske pengemangel og gjorde det til sin mission at strømline leverandørkæden såvel som den administrative proces hos handicaphjælpeorganisationerne. Ved at fokusere på teknisk innovation og effektivitet, har han været i stand til at hjælpe talrige kommunale plejeinstanser med at administrere deres udgifter og derved få budgetterne til at række længere, så der er flere penge at give til de handicappede Den samfundsteknologiske iværksætter Den samfundsteknologiske iværksætter er drevet af viljen til at studere og forbedre eller udvikle en teknologi, som kommer samfundet til gavn. Deres primære drivkraft er troen på, at samfundsmæssige problemer kan afhjælpes med den rette teknologiske løsning. Empati og moral spiller en mindre rolle hos dem. Og selvom de nok håber på at tjene på deres opfindelse, er det deres forkærlighed for pilleri og at overvinde uoverkommelige odds som inspirerer dem. Det er grundlæggende chancen for at præstere mod alle odds, som inspirerer dem. Samfundsteknologiske iværksættere bruger ofte kompliceret teknologi og benytter sig af sofistikeret faglig kunnen til at udforme detaljerne i deres opfindelse. Desuden har denne type iværksætter ofte et robust akademisk netværk og baggrund. Et slående eksempel på en samfundsteknologisk iværksætter er grundlæggeren af islandske Marorka, Jón Ágúst Thorsteinsson. Hans virksomhed leverer banebrydende energistyringssystemer til oceangående skibe. Jón Ágúst havde allerede erfaring som ingeniør i en virksomhed han var med til at udvikle og som var leverandør for den islandske fiskeriindustri. På grund af hans arbejde var han opmærksom på behovet for at kunne styre energiforbruget i et miljø med stigende omkostninger for brændstof og øget konkurrence. Der blev ikke støttet op om hans ide og da han mistede sit job i sin gamle virksomhed, besluttede han sig for at starte en ny forretning. 14

17 3.1.9 Social venture kapitalisten Det er først for nylig at denne type sociale iværksættere er begyndt at myldre frem. Social venture kapitalister er ofte iværksættere med en betydelig mængde forretningssans. Da de er overbevist om, at markedet er den ultimative kraft i kampen mod samfundsproblemer, involverer de sig i opstarten af virksomheder med et samfundsmæssigt formål med intentionen om at det skal blive både profitabelt og socialt ansvarligt. Den aktivistiske iværksætter vurderer hovedsageligt succesen ud fra deres påvirkning af samfundet, hvorimod social venture kapitalister typisk måler deres præstation i profit og afkast. Social venture kapitalister er ofte mere realistiske, når de vurderer deres ideers markedspotentiale. Med erfaring i etablering af virksomheder og med en baggrund i erhvervslivet er de også mere åbne over for professionel støtte fra netværk og sociale investorer. Et eksempel på en social venture kapitalist er Mads Kjær, stifteren af og direktøren for mikrofinans-websitet MY4C. Mads startede sin karriere i farens bilforhandler i Svendborg i 1984 og samlede virksomheden om at levere køretøjer og mobile løsninger til humanitære organisationer kloden rundt. Mads udviklede unikke løsninger, som hjalp hjælpeorganisationer med at tackle transportproblemerne i nogle af verdens mest ufremkommelige områder. Måske var det hans klienters samfundsansvarlige fokus eller Mads egne oplevelser fra Afrika, som motiverede ham til at udarbejde en CSR-politik for firmaet. Virksomheden tilsluttede sig FN s Global Compact og lagde især stor vægt på at få forbedret sikkerheden på vejene i Afrika. I sin iver efter at gøre endnu mere for at hjælpe Afrika, begyndte Mads at udtænke nye idéer. Det mundede ud i idéen om at starte en web-baseret platform, hvor almindelige investorer kunne hjælpe med at skaffe kapital til afrikanske iværksættere ved at låne penge ud til en fornuftig rente. Typologien oven for viser en bred variation af muligheder, men i det store og hele understreger de forskellige cases vigtigheden af, at arbejdet med CSR spiller en central rolle i virksomhedernes strategi. 15

18 internationale virksomheder Ti internationale virksomheder er blevet udvalgt og interviewet. Fem af de ti er danske virksomheder med udenlandske aktiviteter, mens de øvrige fem er internationale virksomheder med en afdeling i Danmark. Et vigtigt mål for undersøgelsen har været at identificere de forskellige barrierer, som store virksomheder støder på i arbejdet med CSRdrevet innovation. Indsamling og bearbejdning af data er udført i samarbejde med virksomheden Social Action og analyseinstituttet FORA. Cases og analyse er beskrevet i rapporterne CSI. Samfundsansvarlig Virksomhedsinnovation Når virksomhederne tager del i løsningen af de globale udfordringer og Corporate Social Innovation Case studies - som begge kan downloades fra hjemmesiden En oversigt over de 10 internationale virksomheder findes i appendiks Metodevalg Virksomhederne blev udvalgt og analyseret efter fem kriterier. 1. Social eller miljømæssig innovation Præmissen er, som ved alle CSR-innovationer, at produktet skal have en ny tillægsværdi. Produktet skal være konkurrencedygtigt på markedet og kunne vinde markedsandele fra lignende produkter, som ikke er produceret med samme omtanke for miljøet og samfundet. En anden mulighed er, at CSR-produktet er så nytænkende, at det skaber en helt ny niche på markedet. 2. Sociale eller miljømæssige effekter Produktet af et CSR-projekt skal have en direkte positiv effekt på samfundet eller miljøet. Det skal have en målelig effekt på den problemstilling, det var skabt til at gøre noget ved. Eksempler på det kan være en nedbringelse af CO2-udledningen, mindsket forbrug af overflødig emballage, mindre brug af kemikalier, skaffe flere jobs eller sikre rent drikkevand. Denne effekt bør vokse proportionelt i forhold til antal solgte produkter. 3. Social eller miljømæssig påvirkning Dette kriterium handler om projektets langvarige effekt. Kan projektet eksempelvis sprede ringe i vandet og påvirke antallet af produkter med social eller miljømæssig 16

19 påvirkning. Er den nye viden brugbar i den globale bæredygtige udvikling og vil den inspirere andre til at andre vil kaste sig over lignende projekter. 4. Socialt eller miljømæssigt forløb Har projektet gennemgået et læringsforløb for at finde frem til den bedste løsning ved at generere alternative løsninger og ved at kigge på supplerende teknologi og partnere? Var processen struktureret ud fra ønsket om at skabe en betydningsfuld løsning i sidste ende? 5. Social eller miljømæssig virksomhed Hvilken forretningsstrategi bærer CSI-projektet? Repræsenterer CSI-projektet et vækstområde i virksomheden på både kort og lang sigt? Er CSI-projektet i stand til at yde noget i forhold til mere traditionelle projekter og hvordan ser vækstmulighederne ud i fremtiden? Barrierer i CSR-drevet innovation Virksomheder støder generelt på barrierer, når de arbejder med CSR-drevet innovation fordi løsningerne de leverer ofte ikke er set før. Nuværende systemer og lovgivning er baseret på eksisterende løsninger. Nye opfindelser vil derfor ofte kræve justeringer afhængig af omstændighederne. De mange udfordringer varierer alt efter virksomhedens fokus hvad enten det er miljømæssigt bæredygtig innovation eller innovation, der fokuserer på nye markeder i udviklingslande. De ti virksomheder i denne analyse har identificeret fire områder, der skaber barrierer for deres innovation Udforskning af nye markeder Når en virksomhed første gang fokuserer på at løse problemer, der ikke kan relateres til deres kerneforretning, kan den blive nødt til at træde ind på markeder, hvor driftsforholdene er anderledes. I nogle industrier findes der lovgivning, som bestemmer, hvilke typer virksomheder, der har ret til at gøre hvad. En virksomhed uden tilknytning til en pågældende industri, kan møde forhindringer i den industrispecifikke lovgivning, hvilket kan være en hindring for innovationsprocessen. Hvis en virksomhed vil opnå de nødvendige rettigheder i industrien, må den opfylde særlige betingelser, hvilket ikke altid er muligt. 17

20 Virksomheden Better Place Denmark, der udvikler ny infrastruktur, der gør det muligt, at sælge strøm til danske elbil-ejere, kan bruges som eksempel på, hvordan nuværende lovgivning tager farten af innovation. Indenfor EU s grænser er det kun helt specifikke typer virksomheder, der må sælge elektricitet. Opfinder man en ny infrastruktur i salget af elektricitet til bilejere, tager den nuværende lovgivning ikke højde for de nye aspekter i salget af elektricitet. Better Place Denmark står derfor over for nogle helt særlige udfordringer i forbindelse med designet af deres fremtidige salg af elektricitet. Dette bliver udfordret af den nuværende lovgivning om salget af energi. Ligesom de større virksomheder oplever SMVerne, at deres målgrupper og investorer har mistillid til deres produkt eller teknologi. Denne skepsis har ofte grobund i gamle fordomme og mangel på viden om for eksempel ny teknologi. Til trods for de nævnte udfordringer lykkes det mange af virksomhederne at opnå investeringer. Det positive fokus på eksempelvis bæredygtighed og den voksende interesse for disse produkter, gør desuden virksomhederne, der opererer på det globale marked for grøn energi, til attraktive arbejdspladser for velkvalificerede medarbejdere. Evnen til at danne partnerskaber er en vigtig færdighed blandt mange af SMVerne. Dette på grund af kompleksiteten ved innovation som også gælder for CSR-drevet innovation. Ofte har én enkelt virksomhed ikke alle de nødvendige kompetencer til at skabe nye og bæredygtige løsninger. Derfor har de brug for partnere med supplerende kompetencer. Mange af SMVerne består af iværksættere som ofte er vant til at samarbejde med mange forskellige slags mennesker og har et stort netværk som de involverer, når det er nødvendigt. Mange af de succesrige SMVer har oplevet, at deres opfindelser skaber nye markeder og derved giver virksomheden first mover-fordele. Det sociale og miljømæssige perspektiv ser ud til at differentiere CSI-virksomheder fra almindelige virksomheder. Desuden har det nyhedsværdi og kan skabe god offentlig opmærksomhed at skabe en bæredygtig løsning til nogle at de presserende globale miljømæssige problemer Træge systemer De Infrastrukturer og systemer, der eksisterer i dag, er baseret på datidens livsstil, produktionsprocesser og forbrugsvaner. De er vanskellige at ændre, da de er påvirket af 18

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere