At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige."

Transkript

1

2

3 Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed. At støtte og styrke regionens udvikling og viden om CSR-dreven innovation gennem samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og det offentlige. At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. At regionens SMVer igangsætter initiativer inden for CSR-drevet innovation mhp. udvikling af nye produkter og serviceydelser baseret på CSR-drevet innovation. At styrke det innovative samspil ved at fokusere på virksomhedstilpasset innovationsfremme og ved at sikre en bredt funderet formidling. At bidrage til en regional first mover -fordel og konkurrencefordel inden for CSRdrevet innovation ved at udvikle brugerdrevne og praktiske redskaber til regionens SMVer. Projektet har opnået sine mål ved at: Lære af andres erfaringer ved at udføre et case studie af 43 best-practice cases. Involvere SMVer som tilhører målgruppen i projektet. Udvikle et web-værktøj, baseret på erfaringen fra casestudiet, som inspirerer og guider SMVer til at beskæftige sig med CSI-aktiviteter. Afholde en konkurrence om CSR-drevet innovation for regionens SMVer. Levere en alsidig række kommunikationsaktiviteter som for eksempel seminarer, workshops, konferencer, publikationer, artikler, hjemmesider, blogs osv. Metode: Projektet har været fokuseret på at samle viden gennem casestudier og interviews med SMVer fra målgruppen. Disse var baseret på kvalitative metoder gennem face-to-face interviews eller telefoninterviews. Både SMVer og eksperter blev involveret i udviklingen af web-værktøjet for at give projektet den nødvendige forståelse af SMVers behov. 1

4 Innovationskonkurrencen har fokuseret på at uddanne de deltagende virksomheder, så de efterfølgende selv har innovationskompetencerne og -lysten til at arbejde videre med CSRdrevet innovation. Desuden har projektet udviklet og leveret en alsidig kommunikationsindsats. Den inkluderede workshops, seminarer og konferencer for interesserede virksomheder. Hovedresultater og konklusioner: Danske SMVer har et stort potentiale for at skabe CSR-drevet innovation. Det er konklusionen på case studiet af 43 best-practice cases. Det er åbenlyst, at mange af de virksomheder, der var involveret i projektet oplevede en positiv respons på deres produkter, tjenester og projekter, der er motiveret af samfundsmæssige problemer. Personerne bag de virksomheder, der har succes smed CSR-drevet innovation deler ofte ambitionen om at ændre samfundet til det bedre gennem innovation samtidig med, at de tjener penge. Det viser, at den personlige motivation er afgørende for arbejdet med CSR-drevet innovation i praksis. Projektets research har fundet stor variation i drivkraften bag de studerede innovationer. De fleste af virksomhederne i casestudiet oplever den samme slags barrierer, når de arbejder med CSR-drevet innovation. Især nye SMVer i gruppen oplever problemer, når de forsøger at rejse kapital til nye produkter, men også etablerede virksomheder har svært ved at overbevise deres ledelse om profitmulighederne ved de nye CSIprojekter. Nuværende lovgivning, der kan hæmme innovation er også et eksempel på en barriere, der kan opstå når man arbejder med CSR-drevet innovation. Mange af virksomhederne, der har været involveret i projektet modtager positiv respons fra deres kunder og interessenter bare ved at kunne bruge termer fra CSRdrevet innovation i beskrivelserne af deres produkter og tjenester. Eksempelvis tiltaler ansvarlige eller bæredygtige produkter mange interessenter, og for nogle virksomheder er det en fordel, når de forsøger at tiltrække potentielle investorer. Der er et behov for at modificere kommunikationen om CSR-drevet innovation. CSR er ligesom kombinationen af CSR og innovation stadig et ukendt koncept for mange SMVer i målgruppen. De deltagende virksomheder i innovationskonkurrencen har haft stor gavn af at samarbejde med en virksomhedskonsulent om CSR-drevet innovation. Efter konkurrencen svarer 78 % af virksomhederne, at de nu vil arbejdere videre med CSRdrevet innovation. 2

5 1. FORORD 4 2. INTRODUKTION HVAD ER CSR-DREVET INNOVATION? PROJEKTETS FORMÅL METODER 8 3. RESULTATER FRA CASESTUDIER NORDISKE SMVER Metodevalg Undersøgelsens primære resultater Den filantropiske virksomhed (The Missionary Business) Den profitorienterede virksomhed (The Profit from Principles Business) Den samfundsansvarlige virksomhed (The Social Purpose Business Personerne bag CSR-drevet innovation Aktivistiværksætteren Den samfundsteknologiske iværksætter Social venture kapitalisten INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER Metodevalg Barrierer i CSR-drevet innovation Udforskning af nye markeder Træge systemer Certificering Manglende viden DANSKE SMVER Casestudiets resultater OPSUMMERING ET NYT VÆRKTØJ - IDÉKOMPASSET UDVIKLINGSMETODE CSR-DREVET INNOVATION I PRODUKTUDVIKLINGEN FRA X-FACTOR TIL IDÉ-FAKTOR AFHOLDELSE AF IDÉ-FAKTOR KONKURRENCEN RESULTATER OG EVALUERING TILBAGEMELDINGER FRA VIRKSOMHEDER OG VIRKSOMHEDSKONSULENTER HVORDAN FÅR VI BUDSKABET UD? PROJEKTETS MÅLBARE RESULTATER PROJEKTETS RESULTATER OG KONKLUSIONER FORSKNINGSRESULTATER NY VIDEN OM CSR-DREVET INNOVATION UDVIKLING AF PRAKTISK VÆRKTØJ UDVIKLING AF NYE PRODUKTER OG SERVICES ØGET OPMÆRKSOMHED OM CSR-DREVET INNOVATION 45 APPENDIKS 1: OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDER, DER HAR DELTAGET I PROJEKTET 47 APPENDIKS 2: RELEVANT LITTERATUR 52 APPENDIKS 3: PROJEKTPARTNERE OG DELTAGERE 54 3

6 1. Forord Mange virksomheder har allerede opdaget de potentialer, der ligger i at udvikle løsninger til samfundets udfordringer. Faktisk gør flere og flere virksomheder disse udfordringer til deres forretning. Det er en fordel for samfundet og er samtidig en god forretning. Doing good og dooing well udelukker ikke nødvendigvis hinanden. Det, at virksomheder innoverer for at finde løsninger på sociale eller miljømæssige udfordringer, kan beskrives som CSR-drevet innovation eller CSI (Corporate Social Innovation). CSI handler om at skabe en succesfuld forretning ved at lade bæredygtighed være udgangspunktet for udviklingen af nye produkter eller services. Der findes allerede mange eksempler på virksomheder, der udvikler produkter, der imødekommer globale udfordringer som sygdom, urent drikkevand eller CO2 udledning. Mange virksomheder har opnået succes ved at gentænke deres forretning på en måde, der skaber mere profit og samtidig løser globale udfordringer. Særligt små og mellemstore virksomheder (SMVer) i Skandinavien har en fordel, når det kommer til CSR-drevet innovation. Det var konklusionen på en undersøgelse lavet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af Harvard Business School i Undersøgelsen omhandlede konkurrencedygtighed og vækstmuligheder blandt SMVer og CSI blev understeget som det mest signifikante konkurrenceparameter. Dette skyldes blandt andet SMVers fleksibilitet, der gør dem i stand til at tilpasse deres produktioner til nye opståede nichemarkeder. På den måde kan de differentiere sig fra deres konkurrenter. Derudover giver den stærke velfærdstradition i norden et solidt fundament for udviklingen af nye velfærds-produkter, hvilket igen gør det oplagt for SMVere at arbejde med CSR-drevet innovation. Denne rapport er resultatet af et unikt samarbejde mellem fem nordiske lande. Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har alle bidraget til forskningen på feltet for CSR-drevet innovation og der er ligeledes foretaget et bredt spekter af kommunikationsaktiviteter og implementering. 4

7 På vejene af projektet og dets partnere ønsker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at takke Vækstforum Sjælland for deres gavmilde økonomiske støtte, uden hvilken dette projekt ikke ville have været muligt. Vi håber, at dette projekt vil bidrage til en øget bevidsthed om de vækstmuligheder SMVer kan opnå ved at arbejde med CSR-drevet innovation og at flere virksomheder vil blive inspireret til at engagere sig i udviklingen af nye produkter og services til gavn for både der forretning og samfundet. Carsten Ingerslev Kontorchef i Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 5

8 2. Introduktion Den globale økonomi udgør en historisk udfordring og mulighed for Danmark. Nye markedsøkonomier konkurrerer ikke kun prismæssigt, men i stigende grad også i forhold til viden en vækstkilde som vi troede var det unikke ved os. Dette rejser spørgsmålet om hvad den Danmark vil leve af i fremtiden. Vores samfundssystem udgør en uanerkendt styrke i forhold til virksomhedsøkonomi, og vores fælles værdier såsom lighed, tillid, inkludering og fleksibilitet danner en platform for nye forretningsforetagende som fokuserer på udviklingen af velfærdsprodukter, innovationsevner og en bæredygtig tilgang til design og forretningsudvikling. 2.1 Hvad er CSR-drevet innovation? De ovennævnte værdier og kompetencer er forbundet med dette projekts fokus som er CSRdrevet innovation. CSR (Corporate Social Responsibility - på dansk: virksomheders samfundsansvar) er et koncept, hvorved virksomheder frivilligt integrerer samfunds- og miljømæssige anliggender i deres forretningsgange og deres samspil med deres interessenter. CSR-drevet innovation kan altså defineres som en innovativ proces, der går efter at designe et profitabelt produkt eller en profitabel service som på en innovativ og brugerorienteret måde kan gavne miljøet eller samfundet. CSR-drevet innovation kaldes også Corporate Social Innovation (CSI på dansk: samfundansvarlig innovation). Ved at arbejde strategisk med CSR-drevet innovation, kan virksomheder øge deres vækst og konkurrencedygtighed. Et eksempel på CSR-drevet innovation er produktet LifeStraw som er udviklet af den danske virksomhed Vestergaard Frandsen. LifeStraw er et vandrensningsredskab, der er en kilde til rent vand i form af et tekstilmikrofilter, som holder i op til et år. Teknologien bag LifeStraw gør det muligt at skaffe rent vand i områder, der normalt ikke har adgang til det. Et andet eksempel er virksomheden Pressalit Care. De har startet en dialog med deres interessenter, og på basis af denne dialog udvikler, producerer og markedsfører de udstyr til køkken og bad til installation i fysisk handikappedes hjem. Dette er eksempler på, hvordan traditionelle virksomheder kan tænke utraditionelt og hvordan CSR og innovation går hånd i hånd med profit. 6

9 2.2 Projektets formål Vi har i Danmark lang tids erfaring i at løse samfunds- og miljømæssige udfordringer. Kombineret med vores høje niveau inden for teknisk ekspertise giver det os et fast fundament for vækst gennem CSR-drevet innovation. På en CSR-konference afholdt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Copenhagen Business School, før projektets start, blev det bekræftet, at CSR-drevet innovation mødes med stigende international interesse. 130 forskere konkluderede, at CSR-drevet innovation er af de mest lovende markedsmuligheder for SMVer. Det er yderligere understøttet af et studie fra Harvard University (2005) hvor 66 % af de interviewede SMVer kan konstatere, at CSR-drevet innovation bidrager til et positivt økonomisk resultat. Det samme studie understreger, at CSR-drevet innovation styrker konkurrenceevnen for SMVer, da de i højere grad vil kunne differentiere sig fra deres konkurrenter, forbedre deres marketing og tiltrække dygtige medarbejdere. Alligevel har kun 26 % af de interviewede SMVer udviklet CSR-orienterede produkter eller services, hvilket tydeligt indikerer vigtigheden af et initiativ for kompetence- og kapacitetsudvikling. Formålet med projektet har været at styrke konkurrenceevnen hos Region Sjællands SMVer ved at udstyre dem med mere viden om, hvordan man benytter sig af CSR-drevet innovation. Endnu et vigtigt mål har været at udvikle konkret rådgivning, værktøjer og metoder til at implementere CSR-drevet innovation. Ved at have et særligt regionalt fokus, har det været formålet, at bidrage til en regional first-mover -fordel for regionens virksomheder ved at udvikle deres innovationsevne og -lyst. Det er anerkendt internationalt og på EU-niveau, at CSR-drevet innovation har salgsværdi og økonomisk betydning. Men det er også nødvendigt, at SMVerne anerkender dette. Projektet har haft til formål, at støtte og opgradere regionens SMVer med viden og konkrete værktøjer inden for CSR-drevet innovation, hvilket vil forbedre deres konkurrenceevne og vækst. Projektet har fokuseret på SMVers uudnyttede potentiale for at bruge CSR-drevet innovation som drivkraft til at øge konkurrenceevne og vækst. Et langsigtet mål har været at få SMVer til at brande nye produkter og services, der kan hjælpe med at løse samfunds- og miljømæssige udfordringer. Projektet har også sigtet mod at gøre CSR-drevet innovation lettilgængeligt for regionens virksomheder ved at præsentere og kommunikere viden og resultater fra projektet på en lettilgængelig måde. 7

10 Endnu et formål har været at guide og inspirere SMVerne til at engagere sig i CSI-aktiviteter for at øge antallet af innovative løsninger på globale udfordringer. Projektet har sigtet mod at udstyre regionens SMVer med konkrete retningslinjer til, hvordan de strategisk kan implementere CSR-drevet innovation i deres virksomhedsaktiviteter så innovation, styrket konkurrenceevne og vækst går hånd i hånd. 2.3 Metoder For at sikre implementering af det overordnede formål med projektet at guide og inspirere regionens SMVer til at engagere sig i CSI-aktiviteter og dermed øge antallet af innovative løsninger har fokus været på forskellige niveauer af implementering. Aktiviteterne kan inddeles i 4 niveauer indsamling af viden, udarbejdning af værktøjer, træning og kommunikation om resultaterne. Studierne som var designet til at samle viden om CSR-drevet innovation har været baseret på kvalitative metoder. Casestudierne blev udført gennem adskillige interviews med virksomhedsejerne og andre nøglepersoner. Efter indsamlingen af data blev en samlet tværgående analyse udført. I udviklingen af værktøjer inkluderede projektet både SMVer og eksperter for at få den nødvendige indsigt i SMVers behov. Dette blev gjort for at sikre en konstruktiv dialog med SMVerne om deres specifikke muligheder og udfordringer. I løbet af processen er flere workshops, interviews og test blevet afholdt. Projektets træning af regionens virksomheder har fundet sted i regi af en innovationskonkurrence, hvor knap 60 virksomheder deltog. I løbet af konkurrencen har alle virksomhederne haft en virksomhedskonsulent tilknyttet, der har guidet dem i innovationsprocessen. De har fået en grundig indføring i emnet og er blevet guidet i brugen af de værktøjer projektet har udviklet og stillet til rådighed. Projektet har også udviklet og udført en alsidig og dynamisk kommunikationsindsats. Herigennem har projektet udbredt information og øget kendskabet til projektets resultater. Kommunikationsindsatsen har også inkluderet workshops, seminarer og konferencer for interesserede virksomheder. De enkelte aktiviteter i projektet, de anvendte metoder samt projektets resultater og konklusioner er beskrevet i de følgende kapitler. 8

11 3. Resultater fra casestudier I forbindelse med projektet er der foretaget flere casestudier af best practice-virksomheder, med det formål at lære af tidligere erfaringer med CSR-drevet innovation. Materiale fra 43 cases er blevet indsamlet og analyseret, og resultatet giver et bredt billede af de udfordringer, som virksomhederne støder på i forbindelse med integrationen af CSR i deres arbejde med innovation. Desuden har projektet opnået viden om de fordele og vækstmuligheder, som opstår, når virksomhederne med succes kombinerer CSR og innovation. Med disse bestpractice-cases er det ønsket at motivere flere virksomheder til at gøre brug af samfundsansvar (CSR) som en potentiel drivkraft for innovation. Projektets caseanalyser er inddelt i tre sektioner: 15 nordiske SMVer, 10 større internationale virksomheder og 18 danske SMVer. Hver sektion er beskrevet i detaljer nedenfor Nordiske SMVer Researchen af 15 nordiske SMVer er resultatet af et unikt samarbejde mellem CSR-forskere fra handelsskoler i Oslo, Reykjavik, Helsinki, Stockholm og København som tilsammen danner grundlag for Nordic Centre for Corporate Responsibility (NCCR). Målet med researchen har været at generere og udbrede viden i Norden om CSR-drevet innovation i SMVer. I tæt samarbejde med 15 case-virksomheder, som alle er involveret i CSR-drevet innovation, har undersøgelsen bibragt ny og værdifuld viden om tankegangen hos den CSR-drevede iværksætter og processerne omkring CSR-drevet innovation. Undersøgelsen er koordineret af Copenhagen Business School, og resultaterne er publiceret i rapporten CSR-driven innovation towards the social purpose business og brochuren Corporate social Innovation an easy reader. Begge kan downloades som publikationer fra adressen Det bemærkes, at studierne og analyserne oprindeligt er foretaget på engelsk for at gøre et nordisk samarbejde muligt. I det følgende er begreber og vendinger, hvor det er meningsfyldt frit oversat til dansk med gengivelse af det oprindelige engelske udtryk. Alternativt er begreberne bevaret i deres engelske form. En oversigt over de 15 nordiske virksomheder findes i appendiks 1. 9

12 3.1.1 Metodevalg Et af undersøgelsens hovedmål har været at identificere og analysere de vigtigste trin i CSRdrevet innovation blandt SMVerne, set i en nordisk kontekst. Derfor har projektet stillet følgende spørgsmål: 1. Hvilke typer organisationer, som tager del i arbejdet med strategisk CSR-drevet innovation, kan der skelnes imellem? På hvilken måde differentierer de sig fra hinanden? 2. Hvem står bag disse organisationer, og hvad gør dem til sociale iværksættere? 3. Hvordan fungerer processen med at identificere mulighederne i arbejdet med CSR-drevet innovation, og hvad kan fremtidige iværksættere lære af denne proces? Undersøgelsen bestod af to dele: Et landeinddelt casestudie og en samlet tværgående analyse. Undersøgelsen foregik i de nordiske lande med specifikt fokus på SMVer og nystartede virksomhederne. NCCR s samarbejdspartnere i de nordiske lande fik hver lov at udvælge tre relevante cases. Data blev indsamlet gennem både dokumentanalyse og interviews med to til tre nøglepersoner i de pågældende virksomheder. Første skridt var at udarbejde dybdegående casebeskrivelser. Løbende revideringer blev foretaget for at sikre sammenlignelighed i den færdige dataindsamlings-proces. I alt blev 15 cases færdiggjort. Den samlede tværgående analyse blev påbegyndt på en todages konference, hvor alle de tilknyttede forskere deltog. Ideer og udvikling fra denne konference blev senere redigeret og videreudviklet gennem en eksperimentel proces, hvor man skiftede imellem dataanalyse og teoriudvikling Undersøgelsens primære resultater Undersøgelsen af de 15 nordiske case-virksomheder er i høj grad med til at understrege de mange facetter og sider af CSR-drevet innovation. Alle undersøgte virksomheder har en forskellig indgangsvinkel til deres arbejde med CSR-drevet innovation, som indikerer hvilke mål de vil opnå gennem arbejdet. Målet med virksomhedernes arbejde med CSR-drevne innovationer er enten profit eller påvirkning af samfundet eller en kombination af de to. Der er tre forskellige typer virksomheder som arbejder med CSR-drevet innovation: Den 10

13 filantropiske virksomhed (eng: The Missionary Business) er drevet af intentionen om påvirkning af samfundet (social impact) og har dette som strategisk mål. Den profitorienterede virksomhed (eng: The Profit from Principles Business) går efter et mere almindeligt forretningsmæssigt mål: At generere profit. Deres samfundsansvar bruges som middel til at nå virksomhedens mål. Den samfundsansvarlige virksomhed (eng: The Social Purpose Business) søger at skabe en ligevægtig kombination af profit og påvirkning af samfundet, og prioriterer begge som en vigtig del af deres strategi. Figur 1: Typologi af CSR-drevet innovation forretningsforetagender (Hockerts, 2008) Den filantropiske virksomhed (The Missionary Business) Virksomhederne i denne kategori vælger hovedsageligt at koncentrere kræfterne om CSRdrevet innovation, fordi de ønsker at gøre en forskel i forhold til samfundet. De mener, at et at drive forretning bedst vil kunne hjælpe dem i at opnå dette mål. Så profit er blot et middel til målet. Disse menneskers motivation er et ønske om at påvirke samfundsudviklingen. Først efter at have identificeret de sociale problemer, begynder de at tænke i mulige forretningsstrategier og profit, så de kan få økonomien i projektet til at løbe rundt. Den svenske virksomhed Ekolådan er et glimrende eksempel på netop denne type foretagende. Ekolådan blev stiftet med det formål at sikre større tilgængelighed af biodynamiske frugter og grøntsager i Sverige. At tjene penge ved hjemmelevering af 11

14 biodynamiske varer var kun en sekundær tanke, som udsprang af virksomhedens overordnede arbejde med samfundsansvar Den profitorienterede virksomhed (The Profit from Principles Business) Disse virksomheder har det modsatte mål af de filantropiske virksomheder. Her er CSRarbejdet et middel i jagten på at skaffe sorte tal på bundlinjen. Ofte stiftes virksomhederne af forretningsmænd, som har opdaget en ny markedsefterspørgsel og dermed en profitabel niche. De er bevidst om, at deres samfundsansvarlige fokus vil lokke kunder i butikken, men de ville som regel ikke tøve med at opstarte en virksomhed uden CSR-fokus, hvis der var flere penge i det. Eksempler på denne type virksomhed er norske FIN og danske NOIR. Begge er nystartede tekstilvirksomheder, som søger at opnå en position som etablerede brands inden for modeverdenen ved hjælp af et image baseret på etisk adfærd og brugen af organisk bomuld til deres produkter. Begge virksomheder har fokus på at udvide deres arbejde med CSR til virksomhedens mange leverandører, men samtidig lægger ejerne ikke skjul på, at det var indtjeningsmulighederne, der tiltrak dem Den samfundsansvarlige virksomhed (The Social Purpose Business) De fleste af virksomhederne i undersøgelsen stræber efter at være alsidige samfundsansvarlige virksomheder. De prioriterer både profit og samfundsansvar højt. De kendetegnes ved at have CSR som en indgroet del af deres forretningsstrategi, men er samtidig fast besluttet på at generere overskud i virksomheden. Som eksempel kan nævnes den danske nyetablerede internetplatform MY4C, som letter økonomisk långivning mellem investorer og afrikanske entreprenører. Virksomheden har en klar målsætning om at være med til at udrydde fattigdom i Afrika inden Grundlæggerne af MYC4 mener ikke, at velgørenhed er nok i kampen for at leve op til målsætningen og derfor opstartede de virksomheden som en for-profit markedsplads for mikrofinans. Håbet er via hjemmesiden at skaffe ekstra kapital til Afrika, hvilket kan være med til at forbedre vilkårene for afrikanske låntagere gennem øget gennemsigtighed. MY4C mener, at hvis deres målsætning skal opnås er de nødt til at bevise, at deres forretningsstrategi er holdbar og profitabel. Den norske virksomhed Th!nk Global er et andet godt eksempel på en samfundsansvarlig 12

15 virksomhed. Ejet af en gruppe clean tech-investorer hersker der ingen tvivl om, at idéen er at tjene penge, men samtidig er det vigtigste element i deres forretningsstrategi deres miljømæssige mål om at være med til at redde klimaet ved at erstatte fossile brændstoffer Personerne bag CSR-drevet innovation På grund af deres evne til at kombinere filantropi og forretningssans kaldes stifterne af CSRdrevne virksomheder ofte for sociale entreprenører. Dog er der stor forskellighed blandt personlighederne bag CSR-drevet innovation. To faste karakteristika synes at være gennemgående. Iværksætterne har alle et ønske om at få et bestemt udbytte ud af situationen, og de mener det er muligt at nå målet. I casestudierne kunne der identificeres tre undergrupperinger af de sociale iværksættere: Aktivistiværksætteren (The activist entrepreneur), Den samfundsteknologiske iværksætter (The social technopreneur) og social venture kapitalisten (The social venture capitalist). Figur 2: Venn-diagram of de tre undergrupperinger af sociale iværksættere (Hockerts, 2008) Aktivistiværksætteren Prototypen på en social iværksætter er bedst beskrevet som en aktivistisk iværksætter. Denne type iværksætter karakteriseres ved en medfølelse over for både mennesker og miljøet. Uretfærdighed i samfundet motiverer den aktivistiske iværksætter til kaste sig ud i sociale foretagender (social ventures). De bliver besat af deres egne idéer og er villige til at ofre alt på at ændre verden til det bedre. Hvor en forretningsmand kan skabe helt nye industrier, fokuserer de visionære på at finde nye løsninger på samfundsmæssige problemer og få dem 13

16 implementeret på en større skala. De motiveres af forretningsmæssig succes, men størst er drømmen om at transformere verden. Et eksempel på en aktivistisk iværksætter er Bjarne Henneman. Som far til et handicappet barn har han længe kendt til handicappedes behov. Til trods, at hjælpen til handicappede gennem de seneste årtier er blevet forbedret, lægger stigende omkostninger en dæmper på, hvad kommunerne er i stand til at gøre på området. Bjarne Henneman fandt frem til at mangel på spillerum og innovativ tankegang var en del af årsagen til den kroniske pengemangel og gjorde det til sin mission at strømline leverandørkæden såvel som den administrative proces hos handicaphjælpeorganisationerne. Ved at fokusere på teknisk innovation og effektivitet, har han været i stand til at hjælpe talrige kommunale plejeinstanser med at administrere deres udgifter og derved få budgetterne til at række længere, så der er flere penge at give til de handicappede Den samfundsteknologiske iværksætter Den samfundsteknologiske iværksætter er drevet af viljen til at studere og forbedre eller udvikle en teknologi, som kommer samfundet til gavn. Deres primære drivkraft er troen på, at samfundsmæssige problemer kan afhjælpes med den rette teknologiske løsning. Empati og moral spiller en mindre rolle hos dem. Og selvom de nok håber på at tjene på deres opfindelse, er det deres forkærlighed for pilleri og at overvinde uoverkommelige odds som inspirerer dem. Det er grundlæggende chancen for at præstere mod alle odds, som inspirerer dem. Samfundsteknologiske iværksættere bruger ofte kompliceret teknologi og benytter sig af sofistikeret faglig kunnen til at udforme detaljerne i deres opfindelse. Desuden har denne type iværksætter ofte et robust akademisk netværk og baggrund. Et slående eksempel på en samfundsteknologisk iværksætter er grundlæggeren af islandske Marorka, Jón Ágúst Thorsteinsson. Hans virksomhed leverer banebrydende energistyringssystemer til oceangående skibe. Jón Ágúst havde allerede erfaring som ingeniør i en virksomhed han var med til at udvikle og som var leverandør for den islandske fiskeriindustri. På grund af hans arbejde var han opmærksom på behovet for at kunne styre energiforbruget i et miljø med stigende omkostninger for brændstof og øget konkurrence. Der blev ikke støttet op om hans ide og da han mistede sit job i sin gamle virksomhed, besluttede han sig for at starte en ny forretning. 14

17 3.1.9 Social venture kapitalisten Det er først for nylig at denne type sociale iværksættere er begyndt at myldre frem. Social venture kapitalister er ofte iværksættere med en betydelig mængde forretningssans. Da de er overbevist om, at markedet er den ultimative kraft i kampen mod samfundsproblemer, involverer de sig i opstarten af virksomheder med et samfundsmæssigt formål med intentionen om at det skal blive både profitabelt og socialt ansvarligt. Den aktivistiske iværksætter vurderer hovedsageligt succesen ud fra deres påvirkning af samfundet, hvorimod social venture kapitalister typisk måler deres præstation i profit og afkast. Social venture kapitalister er ofte mere realistiske, når de vurderer deres ideers markedspotentiale. Med erfaring i etablering af virksomheder og med en baggrund i erhvervslivet er de også mere åbne over for professionel støtte fra netværk og sociale investorer. Et eksempel på en social venture kapitalist er Mads Kjær, stifteren af og direktøren for mikrofinans-websitet MY4C. Mads startede sin karriere i farens bilforhandler i Svendborg i 1984 og samlede virksomheden om at levere køretøjer og mobile løsninger til humanitære organisationer kloden rundt. Mads udviklede unikke løsninger, som hjalp hjælpeorganisationer med at tackle transportproblemerne i nogle af verdens mest ufremkommelige områder. Måske var det hans klienters samfundsansvarlige fokus eller Mads egne oplevelser fra Afrika, som motiverede ham til at udarbejde en CSR-politik for firmaet. Virksomheden tilsluttede sig FN s Global Compact og lagde især stor vægt på at få forbedret sikkerheden på vejene i Afrika. I sin iver efter at gøre endnu mere for at hjælpe Afrika, begyndte Mads at udtænke nye idéer. Det mundede ud i idéen om at starte en web-baseret platform, hvor almindelige investorer kunne hjælpe med at skaffe kapital til afrikanske iværksættere ved at låne penge ud til en fornuftig rente. Typologien oven for viser en bred variation af muligheder, men i det store og hele understreger de forskellige cases vigtigheden af, at arbejdet med CSR spiller en central rolle i virksomhedernes strategi. 15

18 internationale virksomheder Ti internationale virksomheder er blevet udvalgt og interviewet. Fem af de ti er danske virksomheder med udenlandske aktiviteter, mens de øvrige fem er internationale virksomheder med en afdeling i Danmark. Et vigtigt mål for undersøgelsen har været at identificere de forskellige barrierer, som store virksomheder støder på i arbejdet med CSRdrevet innovation. Indsamling og bearbejdning af data er udført i samarbejde med virksomheden Social Action og analyseinstituttet FORA. Cases og analyse er beskrevet i rapporterne CSI. Samfundsansvarlig Virksomhedsinnovation Når virksomhederne tager del i løsningen af de globale udfordringer og Corporate Social Innovation Case studies - som begge kan downloades fra hjemmesiden En oversigt over de 10 internationale virksomheder findes i appendiks Metodevalg Virksomhederne blev udvalgt og analyseret efter fem kriterier. 1. Social eller miljømæssig innovation Præmissen er, som ved alle CSR-innovationer, at produktet skal have en ny tillægsværdi. Produktet skal være konkurrencedygtigt på markedet og kunne vinde markedsandele fra lignende produkter, som ikke er produceret med samme omtanke for miljøet og samfundet. En anden mulighed er, at CSR-produktet er så nytænkende, at det skaber en helt ny niche på markedet. 2. Sociale eller miljømæssige effekter Produktet af et CSR-projekt skal have en direkte positiv effekt på samfundet eller miljøet. Det skal have en målelig effekt på den problemstilling, det var skabt til at gøre noget ved. Eksempler på det kan være en nedbringelse af CO2-udledningen, mindsket forbrug af overflødig emballage, mindre brug af kemikalier, skaffe flere jobs eller sikre rent drikkevand. Denne effekt bør vokse proportionelt i forhold til antal solgte produkter. 3. Social eller miljømæssig påvirkning Dette kriterium handler om projektets langvarige effekt. Kan projektet eksempelvis sprede ringe i vandet og påvirke antallet af produkter med social eller miljømæssig 16

19 påvirkning. Er den nye viden brugbar i den globale bæredygtige udvikling og vil den inspirere andre til at andre vil kaste sig over lignende projekter. 4. Socialt eller miljømæssigt forløb Har projektet gennemgået et læringsforløb for at finde frem til den bedste løsning ved at generere alternative løsninger og ved at kigge på supplerende teknologi og partnere? Var processen struktureret ud fra ønsket om at skabe en betydningsfuld løsning i sidste ende? 5. Social eller miljømæssig virksomhed Hvilken forretningsstrategi bærer CSI-projektet? Repræsenterer CSI-projektet et vækstområde i virksomheden på både kort og lang sigt? Er CSI-projektet i stand til at yde noget i forhold til mere traditionelle projekter og hvordan ser vækstmulighederne ud i fremtiden? Barrierer i CSR-drevet innovation Virksomheder støder generelt på barrierer, når de arbejder med CSR-drevet innovation fordi løsningerne de leverer ofte ikke er set før. Nuværende systemer og lovgivning er baseret på eksisterende løsninger. Nye opfindelser vil derfor ofte kræve justeringer afhængig af omstændighederne. De mange udfordringer varierer alt efter virksomhedens fokus hvad enten det er miljømæssigt bæredygtig innovation eller innovation, der fokuserer på nye markeder i udviklingslande. De ti virksomheder i denne analyse har identificeret fire områder, der skaber barrierer for deres innovation Udforskning af nye markeder Når en virksomhed første gang fokuserer på at løse problemer, der ikke kan relateres til deres kerneforretning, kan den blive nødt til at træde ind på markeder, hvor driftsforholdene er anderledes. I nogle industrier findes der lovgivning, som bestemmer, hvilke typer virksomheder, der har ret til at gøre hvad. En virksomhed uden tilknytning til en pågældende industri, kan møde forhindringer i den industrispecifikke lovgivning, hvilket kan være en hindring for innovationsprocessen. Hvis en virksomhed vil opnå de nødvendige rettigheder i industrien, må den opfylde særlige betingelser, hvilket ikke altid er muligt. 17

20 Virksomheden Better Place Denmark, der udvikler ny infrastruktur, der gør det muligt, at sælge strøm til danske elbil-ejere, kan bruges som eksempel på, hvordan nuværende lovgivning tager farten af innovation. Indenfor EU s grænser er det kun helt specifikke typer virksomheder, der må sælge elektricitet. Opfinder man en ny infrastruktur i salget af elektricitet til bilejere, tager den nuværende lovgivning ikke højde for de nye aspekter i salget af elektricitet. Better Place Denmark står derfor over for nogle helt særlige udfordringer i forbindelse med designet af deres fremtidige salg af elektricitet. Dette bliver udfordret af den nuværende lovgivning om salget af energi. Ligesom de større virksomheder oplever SMVerne, at deres målgrupper og investorer har mistillid til deres produkt eller teknologi. Denne skepsis har ofte grobund i gamle fordomme og mangel på viden om for eksempel ny teknologi. Til trods for de nævnte udfordringer lykkes det mange af virksomhederne at opnå investeringer. Det positive fokus på eksempelvis bæredygtighed og den voksende interesse for disse produkter, gør desuden virksomhederne, der opererer på det globale marked for grøn energi, til attraktive arbejdspladser for velkvalificerede medarbejdere. Evnen til at danne partnerskaber er en vigtig færdighed blandt mange af SMVerne. Dette på grund af kompleksiteten ved innovation som også gælder for CSR-drevet innovation. Ofte har én enkelt virksomhed ikke alle de nødvendige kompetencer til at skabe nye og bæredygtige løsninger. Derfor har de brug for partnere med supplerende kompetencer. Mange af SMVerne består af iværksættere som ofte er vant til at samarbejde med mange forskellige slags mennesker og har et stort netværk som de involverer, når det er nødvendigt. Mange af de succesrige SMVer har oplevet, at deres opfindelser skaber nye markeder og derved giver virksomheden first mover-fordele. Det sociale og miljømæssige perspektiv ser ud til at differentiere CSI-virksomheder fra almindelige virksomheder. Desuden har det nyhedsværdi og kan skabe god offentlig opmærksomhed at skabe en bæredygtig løsning til nogle at de presserende globale miljømæssige problemer Træge systemer De Infrastrukturer og systemer, der eksisterer i dag, er baseret på datidens livsstil, produktionsprocesser og forbrugsvaner. De er vanskellige at ændre, da de er påvirket af 18

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Dette tilbud giver din virksomhed mulighed for at blive eksponeret til en heldagskonference om social innovation og bæredygtighed

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Realiser jeres innovationspotentialer

Realiser jeres innovationspotentialer Er I TagF klar til at at i nno vatio n? på 1 Realiser jeres innovationspotentialer TagFat er en regional innovationskonkurrence for små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, hvor der dystes om titlen

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere