VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG"

Transkript

1 VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske NYHEDSBREV iværksætterånder

2 INDHOLD udgave Det kommunale netværk for social innovation Vi tager pulsen på den europæiske byggesektor Samsø - fremtidens ø-samfund? Aktiv aldring gennem læring Hvad skal fremtidens kommune leve af? Partner for World Economic Forum Kompetencebehov i kommunernes ældreservice Nyt forum for HR-direktører Lærende evaluering i Kongernes Nordsjælland Organisatoriske ændringer på Slagelse Sygehus Hvordan investerer vi strategisk i voksenuddannelse? 10 Find Danmarks stærkeste virksomheder 11 Det digitale potentiale 12 Afrikanske iværksætterånder 14 Velfærdsteknologisk væksteventyr Trænger du til frikvarter? 15 Om Analyse og Erhvervsfremme Kontaktoplysninger 16

3 TEKNOLOGISK INSTITUT LANCERER: DET KOMMUNALE NETVÆRK FOR SOCIAL INNOVATION Teknologisk Institut lancerer i maj måned Det kommunale netværk for social innovation. Netværket er målrettet de kommunale direktioner og fagchefniveauet inden for børn og unge, ældre og handicap, beskæftigelse og sundhed samt kultur og borgerservice. Kunne man forestille sig? Kunne man forestille sig en it-patrulje af skoleelever, som hjælper ældre medborgere med at betjene en ipad, så de kan komme i kontakt med familien eller kommunen? Kan kommunens virksomheder mobiliseres til at engagere sig i integrationsforløb af udsatte unge? Kan frivillige selvhjælpsgrupper være en integreret del af kommunens sundhedspolitik? Nye partnerskaber i den offentlige service Social innovation handler om at finde nye og bedre løsninger på sociale udfordringer ved at øge inddragelsen af organisationer og foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Et samspil, som vil resultere i en offentlig service, der i langt højere grad end i dag tager udgangspunkt i de konkrete behov og ressourcer i lokalsamfundene. Men inddragelsen af andre aktører i den offentlige opgaveløsning rejser samtidig en række spørgsmål: Inden for hvilke områder af den offentlige service kan virksomheder, frivillige, foreninger og enkeltborgere med fordel bidrage til at løse kommunens sociale udfordringer? Hvordan struktureres de nye partnerskaber mest effektivt? Hvordan opretholdes en høj kvalitet i den offentlige service, når den ikke udelukkende bæres af professionelle? Hvilke incitamenter skal få virksomheder og enkelte borgere til i højere grad at tage et ansvar for samfundet omkring dem? NETVÆRKETS CENTRALE TEMAER Hvad virker? Metoder og ingredienser for succesfuld social innovation Barrierer for social innovation og hvordan disse fjernes Finansieringsmodeller Mobilisering af borgere, foreninger, organisationer og virksomheder Skalering af succesfulde modeller forstået som bl.a. opretholdelse af et højt serviceniveau på trods af stramme budgetter, øget borgerinvolvering, mindre ensomhed blandt ældre og større grad af inklusion blandt udsatte grupper. Modeller og anbefalinger, der udspringer fra netværket, er evidensbaserede. Metoder til effektmåling er derfor et centralt, tværgående tema. Social innovation: En styrkeposition på Instituttet Teknologisk Institut har beskæftiget sig med social innovation i en årrække og har siden 1. januar 2012 været leder af verdens største forskningsprojekt på området. Vores lange historik med konsulentarbejde inden for både unge-, ældre-, uddannelses-, beskæftigelses- og sundhedsområdet samt vores mangeårige erfaring med at arbejde med innovation i kommunerne sætter os i en unik position til at drive dette netværk. I løbet af de kommende uger vil samtlige kommuner modtage en invitation til netværket! Netværket giver svarene. Via seminarer, workshops og webinarer får kommunale chefer mulighed for at hente faglig viden og inspiration til at løse sociale udfordringer på nye måder. Netværkets primære fokus er, at den faglige viden og inspiration skal kunne omsættes til konkret værdi i kommunen værdi John Rene Lauritzen Telefon: Karsten Frøhlich Hougaard Telefon: >3

4 VI TAGER PULSEN PÅ DEN EUROPÆISKE BYGGESEKTOR Teknologisk Institut har netop taget hul på et nyt studie for EU-Kommissionen, som skal klarlægge hvilke politiske genopretningsinitiativer, der er blevet iværksat i de 27 medlemslande i forbindelse med krisen. Formålet er at stimulere byggebranchen og specielt efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri. Kortlægning af initiativer Projektet startede i december 2011 og er netop nu i den første af to faser. Fase 1 skal give et overblik over, hvilke genopretningsinitiativer de enkelte medlemslande har haft på tegnebrættet, og hvilke der faktisk er blevet implementeret. Dette vil give et unikt overblik over de initiativer, som reelt har haft en effekt på byggebranchen. Opgaven løses i samarbejde med IDEA Consult (Belgien), Ecorys (Nederland) og Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Ungarn). Teknologisk Institut er leder af konsortiet. Fase 1 vil også skabe et overblik over, hvordan processen for genopretningsinitiativerne er foregået. Hvilke aktører har været involveret, og hvordan så byggebranchen ud i de enkelte lande før den finansielle krise, da krisen ramte og under de seneste års udvikling? Alt dette vil give os et godt indblik i, hvilken kontekst initiativerne befinder sig i i de enkelte lande. Og det betyder, at vi i det videre arbejde kan tage højde for initiativernes forskellige udgangspunkter. Eksempelvis spiller et byggeboom en væsentlig rolle. Hvad er meningen? Projektet skal give os et solidt indblik i de forskellige medlemslande og identificere god praksis. Derudover skal vi identificere, hvordan EU-Kommissionen kan bidrage til at styrke monitorering og evalueringstiltag på tværs af medlemslandene. Vi vil også komme med en række anbefalinger til hvilke tiltag, der kan lanceres, for at sikre politisk synergi og en større effekt af initiativerne. Projektet forventes afsluttet i november Med analyserne i fase 1 ønsker vi også at vise, at den finansielle krises omfang og effekt på byggebranchen har været meget forskellig medlemslandene imellem. Initiativerne i praksis I fase 2 gennmfører vi minimum 12 casestudier, hvor vi ser på design, implementering, monitorering og effekten af de enkelte genopretningsinitiativer. Peter Bjørn Larsen Chefkonsulent Telefon: I forbindelse med monitorering vil vi lægge vægt på, hvordan de enkelte lande har korrigeret for udsving ved at ændre eller iværksætte nye initiativer. Og har medlemslandene overhovedet monitoreret eller evalueret initiativerne? >4

5 SAMSØ - FREMTIDENS Ø-SAMFUND? Samsø er som andre ø-samfund i risiko for at blive fanget i en negativ udviklingsspiral, hvor den demografiske udvikling forringer mulighederne for at drive produktion. Det er svært at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Spørgsmålet er, hvad Samsø skal leve af i fremtiden. Et svar kunne være energirigtige løsninger. For VEU-center Østjylland har vi undersøgt hvilke potentielle udviklingsmuligheder, der findes for Samsø. Hvilke udfordringer stiller disse muligheder, og hvilke uddannelser kan understøtte en gunstig erhvervsudvikling på øen? Øget fokus på styrkepositioner På baggrund af en række interview med virksomheder og enkeltpersoner peger undersøgelsen på en række områder, som erhvervslivet og kommunen kan sætte gang i for at skubbe på en positiv udvikling. Bl.a. er der behov for et øget fokus på Samsøs tre styrkepositioner: landbrug, turisme og energi. Også uddanelsesmæssigt. Der er et naturligt behov for relevante uddannelser inden for specielt turisme og service herunder sprog og inden for salg, markedsføring og energi energivejleding og energirigtig renovering. NØGLETAL FOR SAMSØ 114,26 km indbyggere (jan 2010) (forventet 2020) personer i alderen 16 til 64 år (58 %) arbejdspladser (2009) 5,5 % bruttoledighed 42 % har en erhvervsuddannelse 19 % har en mellemlang/lang videregående uddannelse Flere virksomheder har pointeret, at der kan gøres meget mere for at styrke områderne vedvarende energi og turisme. Fælles for en sådan indsats vil være, at der samarbejdes på tværs af brancher og netværk, samt at de forskellige tiltag koordineres og prioriteres. Det skal klarlægges, hvem der påtager sig denne rolle. Ideerne spænder vidt. Lige fra at Samsø skal være udvikler og teststed for biobrændsel, til at håndværkerne på tværs af fag skal udvikle den energirigtige og bæredygtige renovering og gøre det til et særligt Samsø Energihus, der kan blive landskendt og eksporteres udenøs. Energi Samsø Det officielle Samsø gør meget ud af at brande øen som energineutral. Samsø har længe slået sig op på at udnytte vindenergi, men det kan være på tide også at implementere andre vedvarende og bæredygtige energiformer. Måske er tiden moden til at inddrage aspekter som elbiler til hjemmehjælpere eller busser, der kører på alternativ energi. Tværgående samarbejde Energiområdet er blot en af de veje, Samsø kan vælge at satse på. Men det kræver samarbejde mellem alle instanser på øen, lige fra kommunen over erhvervscentret til de enkelte aktører. Lykkes det, kan det til gengæld bidrage til at gøre Samsø kendt for at være andet og mere end blot en idyllerisk sommerø. Det er en udbredt holdning, at det ville være interessant at videreudvikle de aktiviteter, som Energiakademiet på Samsø allerede har startet op og udbygge dem yderligere ved at samarbejde bredt med kommunen, borgerne og de lokale håndværkere. Formålet er at gøre Energi Samsø til et brand for hele øen, og at alt det, der udvikles på øen, bliver markedsført, kendt og anvendt i hele Danmark. Annemarie Holsbo Chefkonsulent Telefon: >5

6 AKTIV ALDRING GENNEM LÆRING HVAD SKAL FREMTIDENS KOMMUNE LEVE AF? I Danmark og i det øvrige Europa vokser ikke blot seniorbefolkningen, men også kravene til dem. Danske virksomheder skal klare udenlandske konkurrenter, der med lave omkostninger og sidste skrig i teknologi kan tilbyde det hele til det halve. Samtidig er virksomhedens evne til at handle truet af stigende priser på råvarer, ændret klima og mangel på arbejdskraft. Aktivt otium Førhen, når man passerede de 60 år, kunnne man trække sig tilbage og nyde en rolig tilværelse med få krav fra omgivelserne. Den tid er forbi. Nu skal vi være længere tid på arbejdsmarkedet, jobbene er blevet mere videnstunge, og selv når vi når pensionsalderen, skal vi holde os aktive og ajour. Her spiller læring en central rolle. På gale vej Selvom talemåden foreskriver, at man lærer hele livet, viser undersøgelser, at læringen for de fleste af os falder drastisk, når vi runder midten af 30 erne, og nærmest helt ophører, når vi runder 65. Vi er med andre ord langt fra at være på rette spor. Hvordan skabes succesfuld læring blandt seniorer? I 2012 skal vi assistere EU-kommissionen i deres indsats for at udbrede aktiv aldring og inter-generationel læring. Dette sker bl.a. gennem en dybdegående analyse af en række konkrete projekter, hvor man har haft succes med at fremme læring blandt seniorer. EU og medlemsstaternes politik på området skal også under luppen for at finde ud af, hvad der fra politisk hold kan gøres for at sikre, at folk bliver ved med at lære, som årene går. Endelig skal vi bistå Kommissionen i at opsætte, udføre og rapportere omkring en større konference om aktiv aldring. Konsekvenserne er forskellige fra egn til egn i Danmark, fordi erhvervslivet, arbejdsmarkedet, infrastrukturen og kompetencebasen er forskellige. De lokale politiske aktører kommunerne kan gøre deres for at lette vejen for virksomhederne. De strategiske panderynker bør være dybe: Hvordan er kommunens erhvervsliv sammensat? Hvilke styrker har vi? Hvilke udviklingstendenser slår hårdt hos os? Hvad er kommunens handlemuligheder? Hvad skal fremtidens kommune leve af? Spørgsmålene står i kø. I Analyse og Erhvervsfremme har vi udviklet analyseværktøj, statistik og debatværktøj, som kan understøtte udviklingen af erhvervsstrategier i kommunerne. Det gør os til en stærk partner for landets kommuner. John Rene Lauritzen Konsulent Telefon: Stig Yding Sørensen Chefkonsulent Telefon: >6

7 PARTNER FOR WORLD ECONOMIC FORUM - DEN ÅRLIGE GLOBALE KONKURRENCEREDEGØRELSE På baggrund af mange års policy-analyser og udredninger for EU-Kommissionen, OECD og den nationale regering har World Economic Forum valgt Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme, som deres danske partner i den årlige lederundersøgelse. DANMARK PÅ EN 8. PLADS I KONKURRENCEEVNE World Economic Forums konkurrenceevnerapport placerer Danmark på en ærefuld 8. plads i konkurrenceevne. Listen toppes af Schweiz og domineres af skandinaviske og nordeuropæiske lande og af USA. Singapore ligger på en 2. plads, mens Grækenland er på nedtur og er faldet til plads nr. 90. Konkurrenceevnerapporten udkommer en gang om året og består af interview med virksomhedsledere over hele verden. Undersøgelsen er på mange måder unik, fordi den i en lederoptik tager temperaturen på en række af de forhold, som man fra forskningen ved har betydning for konkurrenceevne, innovation og bæredygtig vækst uagtet geografi og fordi den gennemføres i mere end 140 lande verden over. Lederundersøgelsen indgår i den årlige globale konkurrenceevnerapport, The Global Competitiveness Report, som World Economic Forum udgiver. Siden rapporten første gang blev udgivet i 1979, har den fået en stadigt større dagsordensættende rolle. Vi er stolte over, at World Economic Forum har valgt os som deres partner for den danske analyse ikke mindst fordi World Economic Forum på flere områder tidligt har sat en ny dagsorden, som bygger på en langt bredere konkurrenceevne og et bredere vækstbegreb, end man typisk ser i økonomiske analyser. For os betyder det endvidere, at vi får adgang til rådata fra samtlige lande, som deltager i den årlige undersøgelse, og vi får mulighed for at bruge de indsamlede data og selv gennemføre analyser inden for de rammer, som sikrer virksomhederne fuld anonymitet og databeskyttelse. World Economic Forum har også vist interesse for vores andre indsatsområder blandt andet social innovation, uddannelse, IKT og offentlig sektor og virksomhedstransformation. I den tidlige sommer mødes vi derfor med ansatte fra World Economic Forums sekretariat i Schweiz med henblik på at styrke samarbejdet yderligere. Hanne Shapiro Centerchef Telefon: >7

8 KOMPETENCEBEHOV I KOMMUNERNES ÆLDRESERVICE Det kommunale ældreområde er i disse år præget af stor udvikling. Kommunerne oplever en betydelig vækst i kendte opgaver, men også mange nye opgaver som følge af nye innovative teknologier. Det stiller store krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Men hvad er det helt præcist for nogle kompetencer, det sundhedsfaglige personale skal være i besiddelse af? For Beskæftigelsesregion Nord skal vi udarbejde konkrete og operationelle kompetenceprofiler for det sundhedsfaglige personale i Nordjylland. Profilerne skal være direkte anvendelige for de medarbejdere på jobcentre, som vejleder ledige til uddannelse og beskæftigelse i sektoren. I undersøgelsen ser vi desuden på rammer og vilkår for opgaveløsning samt på forventningerne til den fremtidige udvikling på ældreområdet. I anden række forventes det, at uddannelsesinstitutioner, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og arbejdsgivere kan anvende profilerne til fx planlægning af kursusudbud, udvikling af uddannelsestilbud, uddannelsesplanlægning, vejledning og udvikling af kompetencestrategier. Signe Dalgas Kofoed Chefkonsulent Telefon: NYT FORUM FOR HR-DIREKTØRER Stærke europæiske virksomheder forudsætter en stærk europæisk arbejdsstyrke. Kun ved at sikre fortsat uddannelse og at de eksisterende kompetencer videreudvikles, kan erhvervslivet møde de fremtidige udfordringer, som Europa står overfor. EU-Kommissionen har i den forbindelse taget initiativ til at afholde et såkaldt high-level forum, hvor HR-direktører fra af Europas største virksomheder samles for at diskutere veje mod effektiv kompetenceudvikling i en krisetid. Formålet er dels at skabe en platform for dialog mellem aktørerne, dels at fremme, at virksomheder med innovative tilgange til kompetenceudvikling delever viden og erfaring. Det er også vores opgave at sikre, at selve konferencen faciliteres på en spændende og effektiv måde, ligesom vi skal videreformidle forummets konklusioner. Forummet bliver en tilbagevendende årlig begivenhed. Det første af sin slags afholdes i Bruxelles juni Forud for forummet gennemfører Teknologisk Institut en kvalitativ undersøgelse af hvilke udfordringer, virksomhederne står overfor, samt af hvilke metoder og praksisser, de anvender for at imødekomme dem. Undersøgelsen foretages i alle EU s medlemslande med interview af 100 HR-direktører. John Rene Lauritzen Konsulent Telefon: >8

9 LÆRENDE EVALUERING I KONGERNES NORDSJÆLLAND En lærende evaluering er et aktivt redskab til bedre resultater. Netop nu er vi i gang med en lærende evaluering af de to turismeudviklingsprojekter Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland og Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland. Målet er at skabe et stærkere grundlag for at tiltrække flere turister og dermed øge omsætningen og beskæftigelsen. En evaluering undersøger oftest, om et projekt resulterer i de ønskede samfundsmæssige og økonomiske effekter. Evalueringen vil typisk først ske, når projektet afsluttes eller senere, og da vil der ofte ikke være nogen modtagere til den læring, som måtte komme ud af evalueringen. En lærende evaluering gennemføres samtidig med udviklingsprojekterne og er derfor et langt stærkere og mere aktivt redskab til at hjælpe udviklingsprojekterne til at lægge en succesfuld kurs. Ved at stille spørgsmålene gør vi de rigtige ting? og gør vi tingene rigtigt? undersøger vi muligheder, faldgruber og eventuelle årsager til en svag fremdrift og meget mere. innovationsprocesser. Og denne viden er guld værd, hvis der skal igangsættes nye, fremtidige innovations- og udviklingsprojekter, hvorfra fremtidig udvikling og vækst skal komme. Med åbent sind fra alle parter og med et stort metodisk og branchemæssigt kendskab er vi en aktiv sparingspartner. Leif Jakobsen Chefkonsulent Telefon: En unik langsigtet sideeffekt ved en lærende evaluering er, at den typisk opbygger viden og kompetencer om NY HVERDAG PÅ SLAGELSE SYGEHUS Operationsafsnittet på Slagelse Sygehus skal fremover servicere en meget stor del af det vestsjællandske opland, og der er derfor behov for at udvide kapaciteten - bl.a. i den afdeling, hvor patienterne vågner op, når operationen er afsluttet. Opvågningsafdelingen er gået fra at være 5-6 medarbejdere med faste dagvagter og uden weekenddækning til at være bemandet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Omstillingen betyder også, at der er ansat mange nye opvågningssygeplejersker, og at der er tilført mange nye opgaver og patientgrupper. Derfor har der været behov for at se på arbejdsgange, samarbejde og kompetencer med det formål at sikre, at opvågningen forbliver en velfungerende og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Teknologisk Institut har bistået opvågningsafdelingen med at udrede bekymringer og ønsker, og der foreligger nu en plan for, hvordan afdelingen kan videreudvikle sig. Annemarie Holsbo Chefkonsulent Telefon: >9

10 HVORDAN INVESTERER VI STRATEGISK I VOKSENUDDANNELSE? Hvad betyder brede kompetencer som kommunikation, evnen til problemløsning og IKT-kompetencer for beskæftigelsesgraden? Betyder deltagelse i voksenundervisning, at vi trækker os senere tilbage fra arbejdsmarkedet? Og hvilken karakteristik og hvilket omfang har den undervisning, som bidrager mest til at forbedre beskæftigelsen? Er der en sammenhæng mellem deltagelse i voksenundervisning og det at være en aktiv borger i bredere forstand? Disse er blot nogle af de mange spørgsmål, som PIAACstudiet giver mulighed for at give kvalificerede bud på. PIAAC står for Programme for the International Assessment of Adult Competencies og er iværksat af OECD. I 25 lande, herunder Danmark, undersøges kompetencer inden for læsning, regning, IKT og problemløsning blandt den voksne befolkning i alderen år. Mindst personer deltager i hvert land. LÆS MERE OM UNDERSØGELSEN: 1 SFI (2012): LÆS MERE OM PIAAC: 2 OECD: en_2649_201185_ _1_1_1_1,00.html Hvad skal undersøgelsen gøre godt for? Hovedformålet er at kortlægge de kompetencer, vi faktisk bruger i hverdagen, gennem direkte test 1. For første gang testes personers kompetencer til problemløsning ved hjælp af it direkte. Det er også interessant, at PIAAC belyser i hvilken udstrækning, beskæftigede får adgang til at bruge deres bredere kompetencer i arbejdslivet, idet de bredere kompetencer associeres med innovation. Vi bistår EU s ekspertgruppe EU-Kommissionen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kvalificere brugen af undersøgelsen både i forhold til EU s 2020-strategi, men også i forhold til de enkelte landes særlige interessefelter. Ekspertgruppen skal via en række møder i 2012 komme med anbefalinger til den strategiske brug af PIAAC-data. Vi yder under hele forløbet bistand til ekspertgruppen og bidrager aktivt til at formulere tematiske studier og analyser. I sidste ende handler det om at bruge PIAAC-data til at investere rigtigt i voksenuddannelse og til at sætte målrettet ind på den kompetenceudvikling, som giver størst mulig beskæftigelse og fører til bæredygtig vækst. Resultater fra PIAAC-undersøgelsen forventes at ligge klar i Samtidig giver undersøgelsen mulighed for at teste bagvedliggende sammenhænge på kryds og tværs bl.a. i forhold til deltagernes uddannelsesmæssige baggrund, beskæftigelseshistorie, deltagelse i voksenundervisning, helbred og aktive deltagelse i samfundet i øvrigt. Karsten Frøhlich Hougaard Konsulent Telefon: >10

11 FIND DANMARKS STÆRKESTE VIRKSOMHEDER Erhvervspolitisk er der ofte et ønske om at udnytte og støtte de styrkepositioner, Danmark allerede har. Men virksomheder, der arbejder med fx grøn teknologi, er ikke registreret klart i statistikkerne. Vi arbejder konkret med metoder, som finder virksomhederne og måler på styrken. Teknologi bliver udviklet og produceret i flere forskellige værdikæder og finder anvendelse på mange områder. Mange brancher er involveret, og derfor er et teknologi- og markedsområde vanskeligt at afgrænse ud fra statistikker. En række offentlige statistikker kan give et bud på erhvervsmæssige styrkepositioner i Danmark eller i landets regioner. Men i mange tilfælde medvirker statistikkerne kun overfladisk til at identificere styrkepositionerne. Enten er statistikkerne ikke tilstrækkeligt detaljerede, eller også rummer de slet ikke de nye markeds- eller teknologiområder, som adresserer fremtidens udfordringer inden for fx velfærdsteknologi eller grøn teknologi. Derfor har Teknologisk Institut raffineret en metode til at identificere unikke styrkepositioner. Metoden giver et overblik over: Dette følger vi op på ved at spørge virksomhederne selv. Dels for at spørge til andre virksomheder inden for styrkepositionen, dels for at få en konkret og detaljeret viden om styrkepositionen (teknologi, marked eller position i værdikæden). Informationen kan kobles til fx virksomhedsdatabaser eller Danmarks Statistik. Vi har med denne metode skabt et unikt grundlag for at udvikle mere præcise erhvervspolitikker og erhvervspolitiske handlingsplaner. Vi har eksempelvis anvendt metoden i studier af erhvervssektorerne inden for Intelligente transportsystemer, Mobile og trådløse teknologier, Sensorteknologi, Velfærdsteknologi og Grøn teknologi. Styrkepositionens størrelse og kendetegn Den teknologiske eller markedsmæssige position Den konkurrencemæssige position i de globale værdikæder Metoden bygger på snowballing, hvor en lang række kilder som medlemslister, ekspertudsagn (herunder den brede vifte af teknologieksperter på Teknologisk Institut) og kontakt til virksomhederne giver et første bud. Leif Jakobsen Chefkonsulent Telefon: >11

12 DET DIGITALE POTENTIALE Brugen af it er blandt de vigtigste faktorer for at skabe vækst i Danmark. Det viser både danske og internationale undersøgelser. Investeringer i it koblet med ændrede arbejdsgange og organisationstilpasninger har stor indflydelse på danske virksomheders produktivitet. I Danmark er den digitale infrastruktur allerede på plads. Men det er alligevel langt fra alle danske virksomheder, der udnytter de muligheder, som internettet stiller til rådighed. En kerneudfordring er at få alle virksomheder også de små og mellemstore til at realisere deres digitale potentiale. Både når det gælder om at effektivisere driften og de interne arbejdsprocesser, og når det gælder om at skabe vækst gennem nye digitale forretningsmuligheder og markeder. Dette vil hæve produktiviteten og forbedre konkurrenceevnen i det danske erhvervsliv. Men hvorfor udnytter virksomhederne og i særdeleshed en markant del af de små og mellemstore virksomheder (SMV er) ikke de digitale muligheder? Det skal ofte forklares med, at de mindre it-parate virksomheder ikke ser potentialet i at bruge e-business (forretnings-it). Som fx de cloud-/webbaserede programmer, som man i dag kan leje for ganske få penge. VIDSTE DU AT: Copenhagen Business School (CBS) offentliggjorde i august 2011 en undersøgelse, der i korte træk finder en positiv sammenhæng mellem digitalisering og produktivitet. Undersøgelsen viser, at hvis minimum én arbejdsproces digitaliseres, vil dette føre til 0,72 procent højere værditilvækst pr. medarbejder. Det svarer i et makroøkonomisk perspektiv til, at hvis 1 procent af de danske virksomheder digitaliserer minimum én arbejdsgang, giver dette mellem 2,6 og 6,5 milliarder kroner i årlig bruttoværditilvækst. VIDSTE DU AT: Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggjorde i oktober 2009 en rapport, der viser, at over halvdelen af de adspurgte mindre virksomheder giver udtryk for, at de støder mod barrierer i forbindelse med at udnytte it. Virksomhederne svarer, at de har: Utilstrækkelige kompetencer til at anvende nye it-løsninger (53 %). Usikkerhed om udbyttet ved indførelse af ny it (52 %). Manglende overblik over markedsudbuddet af nye it-løsninger (51 %). Og at der mangler standard-it-løsninger, som understøtter virksomhedens behov (45 %). >12 SMV er ikke klædt på til it-løsninger En rundspørge blandt et mindre antal af DS Håndværk og Industris medlemmer viser, at ca. halvdelen af de adspurgte bruger ekstra tid på at taste de samme data ind mere end én gang. 80 pct. af de adspurgte anvender stadig papir og blyant til timesedler i stedet for fx smartphones eller en almindelig mobiltelefon. Og kun ca. 40 pct. af de adspurgte har en plan for it i deres forretning. Blandt DS Håndværk & Industris medlemmer føler mange af virksomhederne sig ganske enkelt ikke klædt på til at vælge de rigtige it-løsninger. (...) Vores medlemsvirksomheder har desværre ikke alle de færdigheder, der skal til for at udnytte de digitale muligheder, fortæller regionskonsulent Steen Hoeck Klausen. Ifølge tal fra en rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen fra oktober 2009 eksisterer der en række udfordringer, som de små og mellemstore virksomheder skal overkomme, før de kan effektivisere forretningsprocesserne ved hjælp af it og derigennem udløse det produktivitetspotentiale, der ifølge CBS er forbundet med brug af it.

13 IBIZ-Centeret vejleder danske virksomheder om, hvordan de kan effektivisere den daglige drift ved hjælp af it med henblik på at forbedre konkurrenceevnen kr. sparet om året Grøn Entreprise i Hvidovre er en service- og anlægsgartnervirksomhed med 11 ansatte (2010). Virksomheden udbyder en bred portefølje af opgaver inden for bl.a. træpleje, have- og kloakservice. På årlig basis afgiver virksomheden ca. 500 tilbud på opgaver. Derfor valgte Grøn Enterprise et it-system til at effektivisere tilbudsgivningen. Lars Hejgaard, indehaver af Grøn Entreprise i Hvidovre, udtaler: På er der information og selvbetjeningsværktøjer, som virksomhederne kan benytte for at skabe sig et overblik over nye trends inden for mobile teknologier, cloud computing, webshop og online markedsføring. IBIZ-Center, der er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation, har mobiliseret et it-rådgivernetværk af Itstarthjælpere til virksomheder, der ønsker hjælp til at vælge den rigtige it-løsning. IT-systemet betyder alt i alt for Grøn Entreprise, at virksomheden nu systematisk får fulgt op på alle de angivne tilbud og endnu vigtigere. Hvor det tidligere tog 1 time at lave et tilbud, tager det nu min. Ud over den tid, der er sparet ved selve tilbudsgivningen, udskriver systemet automatisk materialelister, så man sikrer, at man får det hele med. Og dermed undgår Grøn Enterprise at skulle køre flere gange frem og tilbage fra byggemarkedet for at udføre en opgave. It-starthjælpsnetværket forventes at have rådgivet mere end 150 individuelle virksomheder ved udgangen af IBIZ-Centeret supporterer i samarbejde med Erhvervsstyrelsen desuden Væksthusene i de danske regioner senest i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt Væksthjulsark om it. Årligt er IBIZ-Centret i direkte kontakt med over SMV er i hele landet. Alt i alt har virksomheden sparet kr om året på digital tilbudsgivning. Lars Hejgaard råder således andre virksomheder til at tage springet: Din hverdag bliver simpelthen så meget nemmere, du får mere tid til din kerneforretning, øget produktivitet og ikke mindst mere fritid. Hjælp fra innovationscenter for e-business I dag findes der et initiativ, der er målrettet digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det er IBIZ-Centeret, Teknologisk Institut, der er Danmarks eneste innovationscenter for udbredelse af e-business (forretnings-it). Centeret vejleder virksomheder om, hvordan de kan effektivisere den daglige drift ved hjælp af it og derigennem forbedre konkurrenceevnen. Jan Overgaard Centerleder - IBIZ Center Telefon: >13

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere