VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG"

Transkript

1 VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske NYHEDSBREV iværksætterånder

2 INDHOLD udgave Det kommunale netværk for social innovation Vi tager pulsen på den europæiske byggesektor Samsø - fremtidens ø-samfund? Aktiv aldring gennem læring Hvad skal fremtidens kommune leve af? Partner for World Economic Forum Kompetencebehov i kommunernes ældreservice Nyt forum for HR-direktører Lærende evaluering i Kongernes Nordsjælland Organisatoriske ændringer på Slagelse Sygehus Hvordan investerer vi strategisk i voksenuddannelse? 10 Find Danmarks stærkeste virksomheder 11 Det digitale potentiale 12 Afrikanske iværksætterånder 14 Velfærdsteknologisk væksteventyr Trænger du til frikvarter? 15 Om Analyse og Erhvervsfremme Kontaktoplysninger 16

3 TEKNOLOGISK INSTITUT LANCERER: DET KOMMUNALE NETVÆRK FOR SOCIAL INNOVATION Teknologisk Institut lancerer i maj måned Det kommunale netværk for social innovation. Netværket er målrettet de kommunale direktioner og fagchefniveauet inden for børn og unge, ældre og handicap, beskæftigelse og sundhed samt kultur og borgerservice. Kunne man forestille sig? Kunne man forestille sig en it-patrulje af skoleelever, som hjælper ældre medborgere med at betjene en ipad, så de kan komme i kontakt med familien eller kommunen? Kan kommunens virksomheder mobiliseres til at engagere sig i integrationsforløb af udsatte unge? Kan frivillige selvhjælpsgrupper være en integreret del af kommunens sundhedspolitik? Nye partnerskaber i den offentlige service Social innovation handler om at finde nye og bedre løsninger på sociale udfordringer ved at øge inddragelsen af organisationer og foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Et samspil, som vil resultere i en offentlig service, der i langt højere grad end i dag tager udgangspunkt i de konkrete behov og ressourcer i lokalsamfundene. Men inddragelsen af andre aktører i den offentlige opgaveløsning rejser samtidig en række spørgsmål: Inden for hvilke områder af den offentlige service kan virksomheder, frivillige, foreninger og enkeltborgere med fordel bidrage til at løse kommunens sociale udfordringer? Hvordan struktureres de nye partnerskaber mest effektivt? Hvordan opretholdes en høj kvalitet i den offentlige service, når den ikke udelukkende bæres af professionelle? Hvilke incitamenter skal få virksomheder og enkelte borgere til i højere grad at tage et ansvar for samfundet omkring dem? NETVÆRKETS CENTRALE TEMAER Hvad virker? Metoder og ingredienser for succesfuld social innovation Barrierer for social innovation og hvordan disse fjernes Finansieringsmodeller Mobilisering af borgere, foreninger, organisationer og virksomheder Skalering af succesfulde modeller forstået som bl.a. opretholdelse af et højt serviceniveau på trods af stramme budgetter, øget borgerinvolvering, mindre ensomhed blandt ældre og større grad af inklusion blandt udsatte grupper. Modeller og anbefalinger, der udspringer fra netværket, er evidensbaserede. Metoder til effektmåling er derfor et centralt, tværgående tema. Social innovation: En styrkeposition på Instituttet Teknologisk Institut har beskæftiget sig med social innovation i en årrække og har siden 1. januar 2012 været leder af verdens største forskningsprojekt på området. Vores lange historik med konsulentarbejde inden for både unge-, ældre-, uddannelses-, beskæftigelses- og sundhedsområdet samt vores mangeårige erfaring med at arbejde med innovation i kommunerne sætter os i en unik position til at drive dette netværk. I løbet af de kommende uger vil samtlige kommuner modtage en invitation til netværket! Netværket giver svarene. Via seminarer, workshops og webinarer får kommunale chefer mulighed for at hente faglig viden og inspiration til at løse sociale udfordringer på nye måder. Netværkets primære fokus er, at den faglige viden og inspiration skal kunne omsættes til konkret værdi i kommunen værdi John Rene Lauritzen Telefon: Karsten Frøhlich Hougaard Telefon: >3

4 VI TAGER PULSEN PÅ DEN EUROPÆISKE BYGGESEKTOR Teknologisk Institut har netop taget hul på et nyt studie for EU-Kommissionen, som skal klarlægge hvilke politiske genopretningsinitiativer, der er blevet iværksat i de 27 medlemslande i forbindelse med krisen. Formålet er at stimulere byggebranchen og specielt efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri. Kortlægning af initiativer Projektet startede i december 2011 og er netop nu i den første af to faser. Fase 1 skal give et overblik over, hvilke genopretningsinitiativer de enkelte medlemslande har haft på tegnebrættet, og hvilke der faktisk er blevet implementeret. Dette vil give et unikt overblik over de initiativer, som reelt har haft en effekt på byggebranchen. Opgaven løses i samarbejde med IDEA Consult (Belgien), Ecorys (Nederland) og Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Ungarn). Teknologisk Institut er leder af konsortiet. Fase 1 vil også skabe et overblik over, hvordan processen for genopretningsinitiativerne er foregået. Hvilke aktører har været involveret, og hvordan så byggebranchen ud i de enkelte lande før den finansielle krise, da krisen ramte og under de seneste års udvikling? Alt dette vil give os et godt indblik i, hvilken kontekst initiativerne befinder sig i i de enkelte lande. Og det betyder, at vi i det videre arbejde kan tage højde for initiativernes forskellige udgangspunkter. Eksempelvis spiller et byggeboom en væsentlig rolle. Hvad er meningen? Projektet skal give os et solidt indblik i de forskellige medlemslande og identificere god praksis. Derudover skal vi identificere, hvordan EU-Kommissionen kan bidrage til at styrke monitorering og evalueringstiltag på tværs af medlemslandene. Vi vil også komme med en række anbefalinger til hvilke tiltag, der kan lanceres, for at sikre politisk synergi og en større effekt af initiativerne. Projektet forventes afsluttet i november Med analyserne i fase 1 ønsker vi også at vise, at den finansielle krises omfang og effekt på byggebranchen har været meget forskellig medlemslandene imellem. Initiativerne i praksis I fase 2 gennmfører vi minimum 12 casestudier, hvor vi ser på design, implementering, monitorering og effekten af de enkelte genopretningsinitiativer. Peter Bjørn Larsen Chefkonsulent Telefon: I forbindelse med monitorering vil vi lægge vægt på, hvordan de enkelte lande har korrigeret for udsving ved at ændre eller iværksætte nye initiativer. Og har medlemslandene overhovedet monitoreret eller evalueret initiativerne? >4

5 SAMSØ - FREMTIDENS Ø-SAMFUND? Samsø er som andre ø-samfund i risiko for at blive fanget i en negativ udviklingsspiral, hvor den demografiske udvikling forringer mulighederne for at drive produktion. Det er svært at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Spørgsmålet er, hvad Samsø skal leve af i fremtiden. Et svar kunne være energirigtige løsninger. For VEU-center Østjylland har vi undersøgt hvilke potentielle udviklingsmuligheder, der findes for Samsø. Hvilke udfordringer stiller disse muligheder, og hvilke uddannelser kan understøtte en gunstig erhvervsudvikling på øen? Øget fokus på styrkepositioner På baggrund af en række interview med virksomheder og enkeltpersoner peger undersøgelsen på en række områder, som erhvervslivet og kommunen kan sætte gang i for at skubbe på en positiv udvikling. Bl.a. er der behov for et øget fokus på Samsøs tre styrkepositioner: landbrug, turisme og energi. Også uddanelsesmæssigt. Der er et naturligt behov for relevante uddannelser inden for specielt turisme og service herunder sprog og inden for salg, markedsføring og energi energivejleding og energirigtig renovering. NØGLETAL FOR SAMSØ 114,26 km indbyggere (jan 2010) (forventet 2020) personer i alderen 16 til 64 år (58 %) arbejdspladser (2009) 5,5 % bruttoledighed 42 % har en erhvervsuddannelse 19 % har en mellemlang/lang videregående uddannelse Flere virksomheder har pointeret, at der kan gøres meget mere for at styrke områderne vedvarende energi og turisme. Fælles for en sådan indsats vil være, at der samarbejdes på tværs af brancher og netværk, samt at de forskellige tiltag koordineres og prioriteres. Det skal klarlægges, hvem der påtager sig denne rolle. Ideerne spænder vidt. Lige fra at Samsø skal være udvikler og teststed for biobrændsel, til at håndværkerne på tværs af fag skal udvikle den energirigtige og bæredygtige renovering og gøre det til et særligt Samsø Energihus, der kan blive landskendt og eksporteres udenøs. Energi Samsø Det officielle Samsø gør meget ud af at brande øen som energineutral. Samsø har længe slået sig op på at udnytte vindenergi, men det kan være på tide også at implementere andre vedvarende og bæredygtige energiformer. Måske er tiden moden til at inddrage aspekter som elbiler til hjemmehjælpere eller busser, der kører på alternativ energi. Tværgående samarbejde Energiområdet er blot en af de veje, Samsø kan vælge at satse på. Men det kræver samarbejde mellem alle instanser på øen, lige fra kommunen over erhvervscentret til de enkelte aktører. Lykkes det, kan det til gengæld bidrage til at gøre Samsø kendt for at være andet og mere end blot en idyllerisk sommerø. Det er en udbredt holdning, at det ville være interessant at videreudvikle de aktiviteter, som Energiakademiet på Samsø allerede har startet op og udbygge dem yderligere ved at samarbejde bredt med kommunen, borgerne og de lokale håndværkere. Formålet er at gøre Energi Samsø til et brand for hele øen, og at alt det, der udvikles på øen, bliver markedsført, kendt og anvendt i hele Danmark. Annemarie Holsbo Chefkonsulent Telefon: >5

6 AKTIV ALDRING GENNEM LÆRING HVAD SKAL FREMTIDENS KOMMUNE LEVE AF? I Danmark og i det øvrige Europa vokser ikke blot seniorbefolkningen, men også kravene til dem. Danske virksomheder skal klare udenlandske konkurrenter, der med lave omkostninger og sidste skrig i teknologi kan tilbyde det hele til det halve. Samtidig er virksomhedens evne til at handle truet af stigende priser på råvarer, ændret klima og mangel på arbejdskraft. Aktivt otium Førhen, når man passerede de 60 år, kunnne man trække sig tilbage og nyde en rolig tilværelse med få krav fra omgivelserne. Den tid er forbi. Nu skal vi være længere tid på arbejdsmarkedet, jobbene er blevet mere videnstunge, og selv når vi når pensionsalderen, skal vi holde os aktive og ajour. Her spiller læring en central rolle. På gale vej Selvom talemåden foreskriver, at man lærer hele livet, viser undersøgelser, at læringen for de fleste af os falder drastisk, når vi runder midten af 30 erne, og nærmest helt ophører, når vi runder 65. Vi er med andre ord langt fra at være på rette spor. Hvordan skabes succesfuld læring blandt seniorer? I 2012 skal vi assistere EU-kommissionen i deres indsats for at udbrede aktiv aldring og inter-generationel læring. Dette sker bl.a. gennem en dybdegående analyse af en række konkrete projekter, hvor man har haft succes med at fremme læring blandt seniorer. EU og medlemsstaternes politik på området skal også under luppen for at finde ud af, hvad der fra politisk hold kan gøres for at sikre, at folk bliver ved med at lære, som årene går. Endelig skal vi bistå Kommissionen i at opsætte, udføre og rapportere omkring en større konference om aktiv aldring. Konsekvenserne er forskellige fra egn til egn i Danmark, fordi erhvervslivet, arbejdsmarkedet, infrastrukturen og kompetencebasen er forskellige. De lokale politiske aktører kommunerne kan gøre deres for at lette vejen for virksomhederne. De strategiske panderynker bør være dybe: Hvordan er kommunens erhvervsliv sammensat? Hvilke styrker har vi? Hvilke udviklingstendenser slår hårdt hos os? Hvad er kommunens handlemuligheder? Hvad skal fremtidens kommune leve af? Spørgsmålene står i kø. I Analyse og Erhvervsfremme har vi udviklet analyseværktøj, statistik og debatværktøj, som kan understøtte udviklingen af erhvervsstrategier i kommunerne. Det gør os til en stærk partner for landets kommuner. John Rene Lauritzen Konsulent Telefon: Stig Yding Sørensen Chefkonsulent Telefon: >6

7 PARTNER FOR WORLD ECONOMIC FORUM - DEN ÅRLIGE GLOBALE KONKURRENCEREDEGØRELSE På baggrund af mange års policy-analyser og udredninger for EU-Kommissionen, OECD og den nationale regering har World Economic Forum valgt Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme, som deres danske partner i den årlige lederundersøgelse. DANMARK PÅ EN 8. PLADS I KONKURRENCEEVNE World Economic Forums konkurrenceevnerapport placerer Danmark på en ærefuld 8. plads i konkurrenceevne. Listen toppes af Schweiz og domineres af skandinaviske og nordeuropæiske lande og af USA. Singapore ligger på en 2. plads, mens Grækenland er på nedtur og er faldet til plads nr. 90. Konkurrenceevnerapporten udkommer en gang om året og består af interview med virksomhedsledere over hele verden. Undersøgelsen er på mange måder unik, fordi den i en lederoptik tager temperaturen på en række af de forhold, som man fra forskningen ved har betydning for konkurrenceevne, innovation og bæredygtig vækst uagtet geografi og fordi den gennemføres i mere end 140 lande verden over. Lederundersøgelsen indgår i den årlige globale konkurrenceevnerapport, The Global Competitiveness Report, som World Economic Forum udgiver. Siden rapporten første gang blev udgivet i 1979, har den fået en stadigt større dagsordensættende rolle. Vi er stolte over, at World Economic Forum har valgt os som deres partner for den danske analyse ikke mindst fordi World Economic Forum på flere områder tidligt har sat en ny dagsorden, som bygger på en langt bredere konkurrenceevne og et bredere vækstbegreb, end man typisk ser i økonomiske analyser. For os betyder det endvidere, at vi får adgang til rådata fra samtlige lande, som deltager i den årlige undersøgelse, og vi får mulighed for at bruge de indsamlede data og selv gennemføre analyser inden for de rammer, som sikrer virksomhederne fuld anonymitet og databeskyttelse. World Economic Forum har også vist interesse for vores andre indsatsområder blandt andet social innovation, uddannelse, IKT og offentlig sektor og virksomhedstransformation. I den tidlige sommer mødes vi derfor med ansatte fra World Economic Forums sekretariat i Schweiz med henblik på at styrke samarbejdet yderligere. Hanne Shapiro Centerchef Telefon: >7

8 KOMPETENCEBEHOV I KOMMUNERNES ÆLDRESERVICE Det kommunale ældreområde er i disse år præget af stor udvikling. Kommunerne oplever en betydelig vækst i kendte opgaver, men også mange nye opgaver som følge af nye innovative teknologier. Det stiller store krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Men hvad er det helt præcist for nogle kompetencer, det sundhedsfaglige personale skal være i besiddelse af? For Beskæftigelsesregion Nord skal vi udarbejde konkrete og operationelle kompetenceprofiler for det sundhedsfaglige personale i Nordjylland. Profilerne skal være direkte anvendelige for de medarbejdere på jobcentre, som vejleder ledige til uddannelse og beskæftigelse i sektoren. I undersøgelsen ser vi desuden på rammer og vilkår for opgaveløsning samt på forventningerne til den fremtidige udvikling på ældreområdet. I anden række forventes det, at uddannelsesinstitutioner, faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og arbejdsgivere kan anvende profilerne til fx planlægning af kursusudbud, udvikling af uddannelsestilbud, uddannelsesplanlægning, vejledning og udvikling af kompetencestrategier. Signe Dalgas Kofoed Chefkonsulent Telefon: NYT FORUM FOR HR-DIREKTØRER Stærke europæiske virksomheder forudsætter en stærk europæisk arbejdsstyrke. Kun ved at sikre fortsat uddannelse og at de eksisterende kompetencer videreudvikles, kan erhvervslivet møde de fremtidige udfordringer, som Europa står overfor. EU-Kommissionen har i den forbindelse taget initiativ til at afholde et såkaldt high-level forum, hvor HR-direktører fra af Europas største virksomheder samles for at diskutere veje mod effektiv kompetenceudvikling i en krisetid. Formålet er dels at skabe en platform for dialog mellem aktørerne, dels at fremme, at virksomheder med innovative tilgange til kompetenceudvikling delever viden og erfaring. Det er også vores opgave at sikre, at selve konferencen faciliteres på en spændende og effektiv måde, ligesom vi skal videreformidle forummets konklusioner. Forummet bliver en tilbagevendende årlig begivenhed. Det første af sin slags afholdes i Bruxelles juni Forud for forummet gennemfører Teknologisk Institut en kvalitativ undersøgelse af hvilke udfordringer, virksomhederne står overfor, samt af hvilke metoder og praksisser, de anvender for at imødekomme dem. Undersøgelsen foretages i alle EU s medlemslande med interview af 100 HR-direktører. John Rene Lauritzen Konsulent Telefon: >8

9 LÆRENDE EVALUERING I KONGERNES NORDSJÆLLAND En lærende evaluering er et aktivt redskab til bedre resultater. Netop nu er vi i gang med en lærende evaluering af de to turismeudviklingsprojekter Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland og Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland. Målet er at skabe et stærkere grundlag for at tiltrække flere turister og dermed øge omsætningen og beskæftigelsen. En evaluering undersøger oftest, om et projekt resulterer i de ønskede samfundsmæssige og økonomiske effekter. Evalueringen vil typisk først ske, når projektet afsluttes eller senere, og da vil der ofte ikke være nogen modtagere til den læring, som måtte komme ud af evalueringen. En lærende evaluering gennemføres samtidig med udviklingsprojekterne og er derfor et langt stærkere og mere aktivt redskab til at hjælpe udviklingsprojekterne til at lægge en succesfuld kurs. Ved at stille spørgsmålene gør vi de rigtige ting? og gør vi tingene rigtigt? undersøger vi muligheder, faldgruber og eventuelle årsager til en svag fremdrift og meget mere. innovationsprocesser. Og denne viden er guld værd, hvis der skal igangsættes nye, fremtidige innovations- og udviklingsprojekter, hvorfra fremtidig udvikling og vækst skal komme. Med åbent sind fra alle parter og med et stort metodisk og branchemæssigt kendskab er vi en aktiv sparingspartner. Leif Jakobsen Chefkonsulent Telefon: En unik langsigtet sideeffekt ved en lærende evaluering er, at den typisk opbygger viden og kompetencer om NY HVERDAG PÅ SLAGELSE SYGEHUS Operationsafsnittet på Slagelse Sygehus skal fremover servicere en meget stor del af det vestsjællandske opland, og der er derfor behov for at udvide kapaciteten - bl.a. i den afdeling, hvor patienterne vågner op, når operationen er afsluttet. Opvågningsafdelingen er gået fra at være 5-6 medarbejdere med faste dagvagter og uden weekenddækning til at være bemandet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Omstillingen betyder også, at der er ansat mange nye opvågningssygeplejersker, og at der er tilført mange nye opgaver og patientgrupper. Derfor har der været behov for at se på arbejdsgange, samarbejde og kompetencer med det formål at sikre, at opvågningen forbliver en velfungerende og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Teknologisk Institut har bistået opvågningsafdelingen med at udrede bekymringer og ønsker, og der foreligger nu en plan for, hvordan afdelingen kan videreudvikle sig. Annemarie Holsbo Chefkonsulent Telefon: >9

10 HVORDAN INVESTERER VI STRATEGISK I VOKSENUDDANNELSE? Hvad betyder brede kompetencer som kommunikation, evnen til problemløsning og IKT-kompetencer for beskæftigelsesgraden? Betyder deltagelse i voksenundervisning, at vi trækker os senere tilbage fra arbejdsmarkedet? Og hvilken karakteristik og hvilket omfang har den undervisning, som bidrager mest til at forbedre beskæftigelsen? Er der en sammenhæng mellem deltagelse i voksenundervisning og det at være en aktiv borger i bredere forstand? Disse er blot nogle af de mange spørgsmål, som PIAACstudiet giver mulighed for at give kvalificerede bud på. PIAAC står for Programme for the International Assessment of Adult Competencies og er iværksat af OECD. I 25 lande, herunder Danmark, undersøges kompetencer inden for læsning, regning, IKT og problemløsning blandt den voksne befolkning i alderen år. Mindst personer deltager i hvert land. LÆS MERE OM UNDERSØGELSEN: 1 SFI (2012): LÆS MERE OM PIAAC: 2 OECD: en_2649_201185_ _1_1_1_1,00.html Hvad skal undersøgelsen gøre godt for? Hovedformålet er at kortlægge de kompetencer, vi faktisk bruger i hverdagen, gennem direkte test 1. For første gang testes personers kompetencer til problemløsning ved hjælp af it direkte. Det er også interessant, at PIAAC belyser i hvilken udstrækning, beskæftigede får adgang til at bruge deres bredere kompetencer i arbejdslivet, idet de bredere kompetencer associeres med innovation. Vi bistår EU s ekspertgruppe EU-Kommissionen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kvalificere brugen af undersøgelsen både i forhold til EU s 2020-strategi, men også i forhold til de enkelte landes særlige interessefelter. Ekspertgruppen skal via en række møder i 2012 komme med anbefalinger til den strategiske brug af PIAAC-data. Vi yder under hele forløbet bistand til ekspertgruppen og bidrager aktivt til at formulere tematiske studier og analyser. I sidste ende handler det om at bruge PIAAC-data til at investere rigtigt i voksenuddannelse og til at sætte målrettet ind på den kompetenceudvikling, som giver størst mulig beskæftigelse og fører til bæredygtig vækst. Resultater fra PIAAC-undersøgelsen forventes at ligge klar i Samtidig giver undersøgelsen mulighed for at teste bagvedliggende sammenhænge på kryds og tværs bl.a. i forhold til deltagernes uddannelsesmæssige baggrund, beskæftigelseshistorie, deltagelse i voksenundervisning, helbred og aktive deltagelse i samfundet i øvrigt. Karsten Frøhlich Hougaard Konsulent Telefon: >10

11 FIND DANMARKS STÆRKESTE VIRKSOMHEDER Erhvervspolitisk er der ofte et ønske om at udnytte og støtte de styrkepositioner, Danmark allerede har. Men virksomheder, der arbejder med fx grøn teknologi, er ikke registreret klart i statistikkerne. Vi arbejder konkret med metoder, som finder virksomhederne og måler på styrken. Teknologi bliver udviklet og produceret i flere forskellige værdikæder og finder anvendelse på mange områder. Mange brancher er involveret, og derfor er et teknologi- og markedsområde vanskeligt at afgrænse ud fra statistikker. En række offentlige statistikker kan give et bud på erhvervsmæssige styrkepositioner i Danmark eller i landets regioner. Men i mange tilfælde medvirker statistikkerne kun overfladisk til at identificere styrkepositionerne. Enten er statistikkerne ikke tilstrækkeligt detaljerede, eller også rummer de slet ikke de nye markeds- eller teknologiområder, som adresserer fremtidens udfordringer inden for fx velfærdsteknologi eller grøn teknologi. Derfor har Teknologisk Institut raffineret en metode til at identificere unikke styrkepositioner. Metoden giver et overblik over: Dette følger vi op på ved at spørge virksomhederne selv. Dels for at spørge til andre virksomheder inden for styrkepositionen, dels for at få en konkret og detaljeret viden om styrkepositionen (teknologi, marked eller position i værdikæden). Informationen kan kobles til fx virksomhedsdatabaser eller Danmarks Statistik. Vi har med denne metode skabt et unikt grundlag for at udvikle mere præcise erhvervspolitikker og erhvervspolitiske handlingsplaner. Vi har eksempelvis anvendt metoden i studier af erhvervssektorerne inden for Intelligente transportsystemer, Mobile og trådløse teknologier, Sensorteknologi, Velfærdsteknologi og Grøn teknologi. Styrkepositionens størrelse og kendetegn Den teknologiske eller markedsmæssige position Den konkurrencemæssige position i de globale værdikæder Metoden bygger på snowballing, hvor en lang række kilder som medlemslister, ekspertudsagn (herunder den brede vifte af teknologieksperter på Teknologisk Institut) og kontakt til virksomhederne giver et første bud. Leif Jakobsen Chefkonsulent Telefon: >11

12 DET DIGITALE POTENTIALE Brugen af it er blandt de vigtigste faktorer for at skabe vækst i Danmark. Det viser både danske og internationale undersøgelser. Investeringer i it koblet med ændrede arbejdsgange og organisationstilpasninger har stor indflydelse på danske virksomheders produktivitet. I Danmark er den digitale infrastruktur allerede på plads. Men det er alligevel langt fra alle danske virksomheder, der udnytter de muligheder, som internettet stiller til rådighed. En kerneudfordring er at få alle virksomheder også de små og mellemstore til at realisere deres digitale potentiale. Både når det gælder om at effektivisere driften og de interne arbejdsprocesser, og når det gælder om at skabe vækst gennem nye digitale forretningsmuligheder og markeder. Dette vil hæve produktiviteten og forbedre konkurrenceevnen i det danske erhvervsliv. Men hvorfor udnytter virksomhederne og i særdeleshed en markant del af de små og mellemstore virksomheder (SMV er) ikke de digitale muligheder? Det skal ofte forklares med, at de mindre it-parate virksomheder ikke ser potentialet i at bruge e-business (forretnings-it). Som fx de cloud-/webbaserede programmer, som man i dag kan leje for ganske få penge. VIDSTE DU AT: Copenhagen Business School (CBS) offentliggjorde i august 2011 en undersøgelse, der i korte træk finder en positiv sammenhæng mellem digitalisering og produktivitet. Undersøgelsen viser, at hvis minimum én arbejdsproces digitaliseres, vil dette føre til 0,72 procent højere værditilvækst pr. medarbejder. Det svarer i et makroøkonomisk perspektiv til, at hvis 1 procent af de danske virksomheder digitaliserer minimum én arbejdsgang, giver dette mellem 2,6 og 6,5 milliarder kroner i årlig bruttoværditilvækst. VIDSTE DU AT: Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggjorde i oktober 2009 en rapport, der viser, at over halvdelen af de adspurgte mindre virksomheder giver udtryk for, at de støder mod barrierer i forbindelse med at udnytte it. Virksomhederne svarer, at de har: Utilstrækkelige kompetencer til at anvende nye it-løsninger (53 %). Usikkerhed om udbyttet ved indførelse af ny it (52 %). Manglende overblik over markedsudbuddet af nye it-løsninger (51 %). Og at der mangler standard-it-løsninger, som understøtter virksomhedens behov (45 %). >12 SMV er ikke klædt på til it-løsninger En rundspørge blandt et mindre antal af DS Håndværk og Industris medlemmer viser, at ca. halvdelen af de adspurgte bruger ekstra tid på at taste de samme data ind mere end én gang. 80 pct. af de adspurgte anvender stadig papir og blyant til timesedler i stedet for fx smartphones eller en almindelig mobiltelefon. Og kun ca. 40 pct. af de adspurgte har en plan for it i deres forretning. Blandt DS Håndværk & Industris medlemmer føler mange af virksomhederne sig ganske enkelt ikke klædt på til at vælge de rigtige it-løsninger. (...) Vores medlemsvirksomheder har desværre ikke alle de færdigheder, der skal til for at udnytte de digitale muligheder, fortæller regionskonsulent Steen Hoeck Klausen. Ifølge tal fra en rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen fra oktober 2009 eksisterer der en række udfordringer, som de små og mellemstore virksomheder skal overkomme, før de kan effektivisere forretningsprocesserne ved hjælp af it og derigennem udløse det produktivitetspotentiale, der ifølge CBS er forbundet med brug af it.

13 IBIZ-Centeret vejleder danske virksomheder om, hvordan de kan effektivisere den daglige drift ved hjælp af it med henblik på at forbedre konkurrenceevnen kr. sparet om året Grøn Entreprise i Hvidovre er en service- og anlægsgartnervirksomhed med 11 ansatte (2010). Virksomheden udbyder en bred portefølje af opgaver inden for bl.a. træpleje, have- og kloakservice. På årlig basis afgiver virksomheden ca. 500 tilbud på opgaver. Derfor valgte Grøn Enterprise et it-system til at effektivisere tilbudsgivningen. Lars Hejgaard, indehaver af Grøn Entreprise i Hvidovre, udtaler: På er der information og selvbetjeningsværktøjer, som virksomhederne kan benytte for at skabe sig et overblik over nye trends inden for mobile teknologier, cloud computing, webshop og online markedsføring. IBIZ-Center, der er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation, har mobiliseret et it-rådgivernetværk af Itstarthjælpere til virksomheder, der ønsker hjælp til at vælge den rigtige it-løsning. IT-systemet betyder alt i alt for Grøn Entreprise, at virksomheden nu systematisk får fulgt op på alle de angivne tilbud og endnu vigtigere. Hvor det tidligere tog 1 time at lave et tilbud, tager det nu min. Ud over den tid, der er sparet ved selve tilbudsgivningen, udskriver systemet automatisk materialelister, så man sikrer, at man får det hele med. Og dermed undgår Grøn Enterprise at skulle køre flere gange frem og tilbage fra byggemarkedet for at udføre en opgave. It-starthjælpsnetværket forventes at have rådgivet mere end 150 individuelle virksomheder ved udgangen af IBIZ-Centeret supporterer i samarbejde med Erhvervsstyrelsen desuden Væksthusene i de danske regioner senest i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt Væksthjulsark om it. Årligt er IBIZ-Centret i direkte kontakt med over SMV er i hele landet. Alt i alt har virksomheden sparet kr om året på digital tilbudsgivning. Lars Hejgaard råder således andre virksomheder til at tage springet: Din hverdag bliver simpelthen så meget nemmere, du får mere tid til din kerneforretning, øget produktivitet og ikke mindst mere fritid. Hjælp fra innovationscenter for e-business I dag findes der et initiativ, der er målrettet digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det er IBIZ-Centeret, Teknologisk Institut, der er Danmarks eneste innovationscenter for udbredelse af e-business (forretnings-it). Centeret vejleder virksomheder om, hvordan de kan effektivisere den daglige drift ved hjælp af it og derigennem forbedre konkurrenceevnen. Jan Overgaard Centerleder - IBIZ Center Telefon: >13

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere