diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR / APRIL 2003 KR. 25,- Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 71.4 / APRIL 2003 KR. 25,- Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller"

Transkript

1 diføt nyt Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller Bearden: BOGANMELDELSE Biodynamisk vin Fra værkstedet Nyt om konferencer: Vandsymposium G-Com på universitet Kortnyt: Solceller på taget Forbøn og medicinalindustrien NR / APRIL 2003 KR. 25,- DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK

2 DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK er en offentlig registreret forening, der har til formål: at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og at reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets vilkår forbedres. Foreningens bestyrelse Anders Heerfordt - Formand - Ruskær 4, st.th., 2610 Rødovre - tel Albert Hauser - Næstformand, bibliotekar Ålevej 41, 7160 Tørring - tel/fax Mogens Larsen - Kasserer - Gammel Køge Vej 492, 2650 Hvidovre Jørgen Olsen - Møder Gærdesangervej 2, 3300 Frederiksværk - tel Christian Heerup - Aldershvilevej 21A, 2880 Bagsværd Arne Christensen - Agertoften 27, 2750 Ballerup Jan Koed - Redaktør - Carl Bernhards Vej 15, st.tv., 1817 Frederiksberg C Poul Schriver - Suppleant Svanevænget 3, 1.th., 2100 København Ø Girokonto (1199) DIFØT, Ellebuen 21, 2950 Vedbæk Medlemskab Enhver med interesse for DIFØT s arbejde kan optages som medlem af foreningen. Medlemskab opnås ved at indsætte 1 års kontingent på girokonto Årskontingent: 300,- kr. Abonnement kun for biblioteker: 150,- kr. Forsiden Vandets mange facetter har stor betydning for DIFØT s identitet. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at der verden over er en stadig stigende interesse for at beskæftige sig med denne livseliksir, som nogen kalder det. Både i Sverige og Schweiz arrangeres der i år vandsymposier. Se mere på side 28 og årgang nr. 71.4, april 2003 Redaktør: Jan Koed Redaktionens adresse diføt nyt Carl Bernhards Vej 15, st.tv Frederiksberg C tel/fax Udgivelse diføt nyt udgives af Dansk Institut for Økologisk Teknik og udsendes til foreningens medlemmer. Hvor ikke andre er nævnt, er udenlandske manuskripter oversat af redaktøren. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Bladet udkommer med fire numre om året. Oplag: 250 eksemplarer Tryk: Vester Kopi, København ISSN Indhold Aktuelle energiløsninger 3 Oktaven 10 Nyt om MEG - VI 16 Vine i balance med universet 21 Forum Opfordring til forsøg 24 Konferencer Energi og ansvarlighed 26 Vand-symposium i Luzern 28 G-Com-eksperimenter 30 Kortnyt Bygningsintegrerede solceller 33 Helbredende bøn 34 Foreningsnyt 36 2

3 Overblik: Aktuelle energiløsninger Der er tilsyneladende grøde i udviklingen af ny energiteknologi i disse år. Stadig flere firmaer sender meddelelser ud om apparater, der angiveligt vil kunne løse verdens problemer med at skaffe tilstrækkelig, forureningsfri og billig energi. Adolf Schneider tager pulsen på aktuelle projekter. Af Adolf Schneider I de sidste godt 20 år eller mere er der verden over talt om energisystemer, der på lignende måde som en varmepumpe kun behøver en ringe styreenergi for at kunne udnytte energien fra omgivelserne eller endda transformere energien fra vakuumfeltet. Den teoretiske baggrund for at kunne anvende denne nye form for energiudvinding er nedfældet i talrige videnskabelige artikler som fx af dr. Harold E. Puthoff 1 eller af prof.dr. Lev Sapogin 2. Brugbare apparater er for det meste forblevet på forskningsstadiet eller bliver af bestemte grunde ikke markedsført. Det gælder fx Testatika 3, eller også viser det sig at være en»and«eller snyd og bedrag. I midten af 2002 blev vi gjort bekendt med et særdeles lovende ladeaggregat opfundet af amerikaneren Carl B. Tilley 4,5. På grund af den høje salgspris, der kræves for denne teknologi, føres der stadig forhandlinger, men i begyndelsen af 2003 var den endnu ikke»langet over disken«. Muligvis bliver prisen eller licensafgiften sænket drastisk, fordi der i mellemtiden er dukket en række andre tilsvarende systemer til en lavere pris op. I denne oversigt omtales de vigtigste leverandører af autonomt fungerende energiapparater. World Improvement Technologies Allerede for 3 år siden fortalte Don Kelly i sit tidsskrift Space Energy 6 om firmaet Better Improvement Technologies. Prof. dr.dr.dr.h.c. Josef Gruber, præsident for Den tyske Forening for Rumenergi, satte sig i forbindelse med Timothy Thrapp, den daværende koordinator i firmaet World Improvement Technologies (WITs) i USA. Det fremgår af kilderne, at WITs blev grundlagt i 1998 og har specialiseret sig i alternative energiteknologier og løsning af miljøskader. Firmaet skal være i besiddelse af talrige laboratorier og beskæftige fremtrædende videnskabsfolk og ingeniører. De skal have udviklet og testet talrige prototyper af maskiner, der virker på grundlag af gravitationsenergi eller direkte forbrænding af vand. Der skal også være udviklet revolutionære teknologier inden for området miljøforbedring som fx rensning af luft og vand eller forvandling af affald til brugbare gødningsstoffer. Til de bemærkelsesværdige opfindelser inden for energiteknologien hører bilmotorer, der udelukkende fødes med vand og luft, elektriske generatorer, der ikke fordrer nogen mekaniske kraftoverførsler og kan forsyne et hus eller en bil med energi. De råder også over rent mekaniske systemer, som efter at de er sat i gang er selvkørende og kan konstrueres til en vilkårlig ydelse. Dertil kommer 3

4 diføt nyt 71.4 antigravitationsmaskiner, der kan bevæge sig i såvel det jordiske luftrum som i verdensrummet, men også i vand eller i den faste jord! Evolved Technology (ET) Firmaet Evolved Technology 7, der tilsyneladende er opstået på grundlag af WITs, har siden 2002 haft eneret på at markedsføre en autonom batterioplader på verdensplan. Apparatet går under betegnelsen OmniCharger og leverer konstant 500 watt elektrisk ydelse. Det kan fx indbygges direkte i et elektrisk løbehjul eller i et passende antal i en elektrisk bil. Det amerikanske elbilfirma ZAP (Zero Air Pollution) sikrede sig allerede i juli 2002 rettighederne til at indbygge det i deres elbiler. Elbiler med dette udstyr opnår med de under kørslen delvis genopladede batterier en 3 gange større rækkevidde, dvs. ca. 300 km. For den efterfølgende opladning af batterierne kræves der ingen tilslutning til nettet. En videreudvikling af apparatet skal gøre det muligt at oplade batterierne helt under kørslen (svarende til Tilleys ladeteknologi). Det innovative firma har verden over gennem de sidste 5 år testet og opkøbt nye teknologier inden for energi, trafik, sundhed og miljø. Interesserede investorer kan med en minimumsinvestering på $1 mio. købe sig til en andel i firmaet og erhverver dermed en aktieandel på 1%. Enkelte teknologier bliver endvidere udbudt til salg og kan dermed videreudvikles af køberen. Før det nye ladeapparat går i serieproduktion, vil ET styrke sit eget finansieringsgrundlag med omkring $50 mio. ved salg af licenser til storindustrielle virksomheder som Sony, Mitsubishi, JVC, Fujitsu, Panasonic m.fl. Ifølge forretningsplanen skønner firmaet, at der i løbet af 3 år, efter at produktionen er startet, kan sælges 3 mio. apparater, hvad der skulle kunne give fortjeneste på $400 mio. Foruden OmniCharger tilbydes der et endnu større apparat, der først og fremmest er tænkt anvendt til autonome, stationære energisystemer, og som skal yde mekanisk kraft til en hjulaksel (også uden tilførsel af brændstof). Den har betegnelsen Newton og leverer 5 kw. Det tredje system, benævnt Excalibur, er også fuldelektronisk med en ydelse i området 1 til 10 kw. Den er bygget særdeles kompakt og skal være klar til serieproduktion inden for 1 år. Til dette, patenterede apparat, bliver der i øjeblikket udbudt licenser over hele verden. Genesis World Energy Siden år 2000 har Genesis World Energy ial hemmelighed forsket i en ny brint-teknologi 8. Indtil midten af 2002 var de fleste videnskabsfolk kun beskæftiget med at udvikle delkomponenter. Først i juli 2002 fik et dusin eksperter adgang til samtlige aspekter ved forskningsprogrammet. Et halvt år senere, den 5. december, informerede firmaet på en pressekonference i Boise, Idaho, USA om det afgørende videnskabelige gennembrud. Det var åbenbart lykkedes at udvikle et økonomisk fordelagtigt, miljøvenligt, decentralt energisystem, der er selvkørende og med stort set intet brændstofforbrug. I løbet af systemets formentlige levetid på 20 år skal der kun tilføres 100 liter. Det fremviste apparat, kaldet Edison Device, er på størrelse med et klimaanlæg beregnet for enfamiliehuse. Systemet kan let og hurtigt installeres i ethvert hus 4

5 eller virksomhed. Hjemmeudgaven er projekteret for et forbrug på 30 kw, industriversionen for 100 kw. Det afgørende gennembrud består i en ny teknologi, hvormed der kan udvindes væsentligt mere energi af vandet, end hvad der kan lade sig gøre med klassisk elektrolyse-teknologi. Den fra den såkaldte gcell udvundne brintgas kan derefter på miljøvenlig måde afbrændes sammen med ilt, hvorved det frembragte vand kan genbruges. Når brintgassen helt eller delvis sammen med ilten ledes frem til den ligeledes udviklede, højeffektive brændcelscelle (ecell), kan der direkte trækkes elektrisk strøm. Markedsføringsfirmaet World Energy Management har siden slutningen af 2002 diføt nyt 71.4 udbudt eksklusive produktions- og forhandler-licenser til Edison-apparatet. I løbet af 60 dage skal statslige myndigheder og private firmaer reagere på tilbudet. Derefter vil alle de udvalgte ansøgere få udleveret kontrakt- og produktionsbetingelserne. Salget af produkterne skal derefter begynde efter 9 måneder. Det er helt bevidst, at teknologien ikke er patenteret, men den lader sig heller ikke reproducere af nogen. De afgørende komponenter er beskyttet af særlige produktionsmetoder, som bliver stillet til rådighed for de enkelte licenshavere. Som følge heraf vides der kun lidt om de videnskabelige forudsætninger for g- og e-celle-teknologien. Der er 5

6 diføt nyt 71.4 På Genesis hjemmeside (www.genesisworld energy.com) kan man få et nærmere kik på firmaets hovedprodukt, Edison-apparatet. Grafikken er interaktiv, dvs. man kan vælge at se ind i apparatet fra forskellige sider som vist i eksemplet nedenfor. antydninger af, at elektrolysecellen drives af en særlig katalysator i flydende form. Det minder om tilsvarende forskningsarbejder beskrevet af George Wiseman 10 eller de spanske forskere Llopiz/Cervilla 11. En udførlig oversigt over aktuel brintteknologi kan man også finde i NET-Journal 12. Mens de tekniske licensbetingelser indeholder de sædvanlige kontraktklausuler, synes de moralske krav, som firmaet stiller til sine licenspartnere, at være forbavsende høje. Således må de interesserede firmaer kunne redegøre for deres retskaffenhed og etiske standard. De må ikke have forbindelser med organisationer, der tolererer diskrimination, og de må kunne bevise, at de altid har betjent deres kunder til fuld tilfredshed. Endnu strengere er betingelserne i forbindelse med udvælgelsen af nationer. Regeringer, der på områderne køn, religion, nationalitet, race eller sex udøver diskrimination, har ingen chancer for at komme i nærheden af teknologien. Lignende betingelser gælder for nationer, der ikke har pressefrihed eller noget fungerende retssystem for slet ikke at tale regeringer, der støtter terrorister eller som systematisk har udryddet egne eller fremmede befolkningsgrupper. Sådanne begrænsninger og betingelser kan i nutidens, profitorienterede erhvervsklima forekomme modige. Mange virksomheder har ikke forståelse herfor og reagerer negativt. Der er også andre særheder, der får interesserede myndigheder og industriforetagender til at stille sig skeptisk an og spørge sig selv, om der bag de hidtil sparsomme tekniske informationer virkelig gemmer sig en revolutionær teknologi. Kritiske iagttagere taler uden omsvøb om pseudovidenskab 13,14. Man bliver umiddelbart slået af, at der i informationsmaterialet benyttes ualmindelige tekniske begreber 15 som fx watt for ener- 6

7 gi (i stedet for ydelse) eller watt pr. dag (i stedet for watttimer pr. dag for den frembragte energi) osv. Men man skal nu heller ikke kaste barnet ud med badevandet Space Energy Access Systems, Inc. Det seneste projekt stammer fra dr. Steven M. Greer, der først og fremmest er blevet kendt for sit Disclosure Project 16. Her har han gennem de sidste 10 år samlet en mængde klassificeret dokumentation om UFO er, og han har forsøgt at vække den amerikanske offentlighed. Gennem nogle år har han sammen med sine medarbejdere systematisk indsamlet oplysninger om usædvanlige teknologier, som allerede kendes inden for militæret, men som endnu ikke er frigivet til offentligheden 17. En oversigt kan man finde i formanden, dr. Theodore Loders foredrag, der er gengivet i NET-Journal 18. Den 31. januar 2003 meddelte dr. Greer i en opsigtsvækkende radioudsendelse fra kyst til kyst, at hans firma, Space Energy Access Systems, Inc., i øjeblikket er i gang med grundige afprøvninger af en ny energiteknologi, hvormed de hidtidige fossile energikilder vil blive overflødige 19. De første prototyper, der endnu står over for en grundig afprøvning, skal egne sig til dels stationære energiforsyninger i hjemmene, dels i industrien og dels som mobile enheder i trafikken. En af grundene til den usædvanlige måde at præsentere nyheden på er først og fremmest, at det derved bliver umuligt at tie teknologien ihjel, som det ofte er sket tidligere. Opfinderen selv er autodidakt og har i sit 7 år lange arbejde med projektet udviklet det til prototype-niveau. Apparatet vejer omkring 9 kg og har en diameter SEAS UPDATE 15. april 2003 diføt nyt 71.4 Til alle SEAS-investorer, konsulenter, interesserede medier og offentligheden Som I alle ved, omtalte SEAS en lovende overskudsteknologi (over unity) i januar i år. Vi indledte derefter forhandlinger med henblik på at erhverve teknologien. Siden da er der dukket hidtil skjulte forretningsinteresser op hos opfinderen, der nu har standset forhandlingsprocessen. Det er årsagen til, at det endnu ikke har været muligt for os at erhverve apparatet for at foretage flere afprøvninger eller reproducere dets ydeevne. Vi har nu forhandlet i 6 uger for at løse de problemer, som er opstået i kølvandet af de andre interesser, en proces der har involveret deltagere fra tre lande. I øjeblikket ved vi ikke, om og i givet fald hvornår opfinderen er parat til at opfylde sine forpligtelser over for SEAS i forhold den oprindelige aftale. Vi vil sende en meddelelse ud, så snart teknologien er stillet til rådighed for os til videreudvikling og verifikation og så snart resultatet af denne proces foreligger. I mellemtiden har vi identificeret adskillige andre, særdeles lovende systemer; en af dem genererer ifølge opfinderen 35 kw overskudsenergi. Et andet er et solid state system, der også ser særdeles lovende ud, da det ikke indeholder bevægelige dele. Hele holdet på SEAS er meget optagede af at undersøge, afprøve og erhverve disse teknologier. Du vil få besked, så snart vi har gennemført bekræftede forsøgs- og reproducerbarhedsstudier på én eller flere af disse nye energisystemer. Tak for din fortsatte støtte og interesse. Steven M. Greer MD adm.dir. SEAS 7

8 diføt nyt 71.4 på ca cm. Det leverer strøm til en 300 watt-pære, endnu en 100 watt-pære, en stor ventilator og et stereoapparat. Systemet skal gennemtestes i en periode på 2-3 måneder. Efter ca. 1-1½ år regnes der med den første serieproduktion. Ligesom hos Tilley skal apparatet være særdeles enkelt i sin konstruktion. Dr. Greer fortalte, at han vil gøre alt for, at denne teknologi ikke bliver undertrykt og ikke bliver opkøbt af en eller anden hemmelig tjeneste. Hans firma har udarbejdet en strategisk plan for, hvordan teknologien skal kunne indføres i hele verden. Selvkørende brændstoffri generator (?) Den 25. januar 2003 optog bestyreren af websiten Sterling D. Allen, en annonce fra Internetbørsen ebay, hvori der blev holdt auktion over den nye elektriske M-17 generator fra firmaet Silverback Industries med forskellige ydelser op til 700 watt. Buddene skulle ligge i området $ Den anonyme sælger forklarede, at sådanne apparater allerede havde været på markedet i 6 måneder. Apparaterne bliver tilbudt som en form for blackbox med en længde på 60 cm, bredde 30 cm og højde 45 cm. Kabinettet er fremstillet af aluminium iklædt en kappe af plexiglas. Man kan også få apparatet leveret i en farve efter ønske. På den ene side er der monteret tre udtag for almindelige husholdningsapparater, hvorimod der ikke findes nogen indgangsforbindelser. Samtlige apparater skal i det væsentlige være opbygget efter samme princip. De indeholder et standardbatteri og den egentlige generator. Den 17. januar offentliggjorde sælgeren endnu en beskrivelse vedføjet en principskitse, hvoraf de væsentligste af apparatets funktioner skulle fremgå. Det drejer sig i hovedsagen om en med et svinghjul koblet elektromotor, som driver en serie på 6 dynamoer (alternatorer), der ved en nominel omdrejningshastighed på o/min leverer 55 ampere. Ved 12 volt bliver der således produceret ca. 600 watt, som via en omformer føres frem til de tre stikdåser, hvor almindelige forbrugsapparater kan tilsluttes. En åbenbart kun lille del af energien er nok til at drive motoren. Til opstarten kræves der energi fra batteriet. Derefter bliver batteriet automatisk opladet til et konstant ladeniveau. Den samlede konstruktion minder lidt om Don Martin-maskinen 21 eller Kipper-motoren 22. Hvis køberen ikke er tilfreds med maskinen, kan han ifølge tilbudet returnere denne indenfor 30 dage. Garantiperioden opgives til 6 måneder, levetiden til 10 år. Af tegningen fremgår det imidlertid overhovedet ikke, hvor primærenergien egentlig kommer fra. Det ser umiddelbart ud til at være en klassisk perpetuum mobile. Yderligere undersøgelser viste, at firmaet Silverback Industries formentlig slet ikke eksisterer. Faktisk måtte Sterling D. Allen få dage efter offentliggørelsen bekræfte, at han åbenbart havde været ude for en»and«, eller at ham ukendte folk havde drevet gæk med ham ved at fremsætte et sådant tilbud på Internetbørsen 23. Konklusion Undersøger man de seneste beretninger om usædvanlige opfindelser og tilbud inden for området frienergi-maskiner, bliver man overrasket over, at den såkaldte markedsføringsfase synes at ryk- 8

9 ke nærmere 24. Men man er nødt til i hvert eneste tilfælde at finde ud af, om systemerne nu også holder det, som loves. Seriøse firmaer giver således interesserede investorer muligheden for en grundig afprøvning af deres produkter, inden der indgås evt. aftaler om køb eller licens. En række useriøse forretningsmetoder fra teknisk set tvivlsomme påstande til regulært bedrageri viser imidlertid, at der endnu skal gå nogen tid, før klinten bliver skilt fra hveden. En god hjælp til at vurdere sådanne apparater finder man af og til på kritiske hjemmesider som fx Erik Max Francis 25 eller hos Erik Krieg 26. Imidlertid bliver praktisk talt alle nye opfindelser på disse sider, der ikke ligger inden for den konventionelle fysiks mainstream som fx forskningsresultater fra dr. R. M. Santilli, Hal Fox m.fl., kort og godt betegnet som cranky, altså»forskruet«. Når alt kommer til alt vil eksperimentet og derefter markedet afgøre, hvilken teknologi, der virker og slår igennem. Kilder 1. On the Feasibility of Converting Vacuum Electromagn. Energy to Useful Form, Int. Workshop on Zeropoint Electromagnetic Field, H. E. Puthoff, Cuernavaca/MX, March 29-April 2/93 2. Sapogin/Ryabov/Graboshnikov: New sources of Energy from the Point of Unitary Quantum Theory, fortryk 2002, s med 60 kildehenv. 3. Schneider, Inge: Countdown Apokalypse, Jupiter-Verlag 1995, s. 193ff 4. Schneider, Adolf og Inge: Carl B. Tilleys autonomes Elektroauto, inet-journal 9/ , s Schneider, Adolf og Inge: Das neue Tesla-Auto und das autonome Energiesystem - Interview mit Carl Tilley, inet-journal 11/ , s. 4-10p diføt nyt Efter medd. fra prof.dr.dr.dr.h.c. J. Gruber, Deutsche Ver. für Raumenergie DVR 7. oc.html, 8. pressroom.htm 9. AlternativeUtilities/Hydrogen/Genesis/ Idaho_Statesman htm 10. Wiseman, George: Water as Fuel, Book1, jan. 2000, Eagle Research, Box 118, Porthill, ID , USA Schneider, Adolf: Mit Wasser in eine saubere Zukunft, i NET-Journal 4/5 1999, s messages/1633.htm Greer, Steven M.: Disclosure - Military and Government Witneses Real - the Greatest Secret in History, P.O. Box 265, Crozet, VA 22932, eller StrategicOverview.htm 18. Loder, Theodore C.: Vorsprung der geheimen Militärforschung, inet-journal 11/ , s html 20. newstuff/index.html#exposé 21. Schneider, Adolf: Energie aus dem All, Jupiter-Verlag 2000, s. 332ff 22. archive/2000_10.html 23. jan Artiklen er gengivet fra det schweiziske tidsskrift NET-Journal 1/2, jan./feb. 2003, s Originaltitel, Tilley bekommt Konkurrenz. Internetadresserne anføres uden garanti for deres gyldighed. 9

diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 73.2 / NOVEMBER 2003 KR. 25,- ICCF10: Vendepunkt for kold fusion Andy Thomas: Korncirkler 2003

diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 73.2 / NOVEMBER 2003 KR. 25,- ICCF10: Vendepunkt for kold fusion Andy Thomas: Korncirkler 2003 diføt nyt ICCF10: Vendepunkt for kold fusion Andy Thomas: Korncirkler 2003 Livet er et mirakel! Kritik af den moderne naturvidenskab Interview med Stanislav Grof Boganmeldelser Kortnyt om mobilstråler

Læs mere

Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning

Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 42 Offentligt Vand som energilager vers. 3 af 21 September 2009 - en effektiv lavteknologisk løsning Et 1Km højt reservoir kan oplagre hele Danmarks

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

NYHED. Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE

NYHED. Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE NYHED Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til dine ønsker hele året og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901)

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901) Brødrene Wilbur og Orville Wright udførte sammen historiens første kontrollerede motorflyvning 17. december 1903 ved Kill Devil Hills nær Kitty Hawk i North Carolina. Flyvningens hastighed var 30 km/t.

Læs mere

HAPERO ENERGIETECHNIK GMBH PLUG FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK. Fyrrums version Stueversion BALANCE

HAPERO ENERGIETECHNIK GMBH PLUG FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK. Fyrrums version Stueversion BALANCE HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG CERTIFIC ATE FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN & F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE Fyrrums version Stueversion Moderne Design- Mægtig

Læs mere

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC)

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Stirling-motorer Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Introduktion Stirling-motoren er en spændende motortype, der baserer sig på et noget anderledes princip end de mere traditionelle forbrændingsmotorer.

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

OPFINDERtjenesten Hvordan bliver ideer til opfindelser? Modul 1

OPFINDERtjenesten Hvordan bliver ideer til opfindelser? Modul 1 OPFINDERtjenesten Hvordan bliver ideer til opfindelser? Modul 1 INFORMATION Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler,

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik Teknikfagsrapportens indhold HTX-afdelingen Design og Produktion, Maskinteknik 2. udgave november 2002 Niels Aarup 2 Indholdet i en teknikfagsrapport En teknikfagsrapport kan typisk indeholde følgende

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg. Klasse 1.3 10/12 2007 RTG

Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg. Klasse 1.3 10/12 2007 RTG Klasse 1.3 10/12 2007 RTG Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Problemfelt... s. 4 Problemformulering... s. 4 Problemtræ... s. 4 Forskellige former

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Elbusser: Tre koncepter for opladning på ruten

Elbusser: Tre koncepter for opladning på ruten K O L L E K T I V T R A F I K 11 2013 S I D E 1 Indhold: Trafikplan 2013 styrker pendlernettet og miljøet 2 Nr. 11-2013 14. november 2013 ISSN 1903-2714 Udvalgsbetænkning anbefaler blød deregulering 7

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Revolutionary power tools for real men

Revolutionary power tools for real men Ingen Ledninger Med denne stiksav er det slut med ledningen, afhængighed af stikkontakter, kort rækkevide og at falde over ledningen! Det revolutionerende nye Li-ion batteri levere en kraft som aldrig

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Ledelsens beretning Generalforsamling 30. april 2009

Ledelsens beretning Generalforsamling 30. april 2009 Åbning & valg af dirigenten Generalforsamling i KVCA Alsion i Sønderborg, torsdag den 30. april 2009 kl. 14.00 ca. 16.30. Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægternes 8 (for Foreningen): 1)

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

Scandinavian Micro Biodevices

Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices Scandinavian Micro Biodevices har fra begyndelsen haft fokus på at være datadrevne, og det har bragt dem til, hvor de er i dag. For at kunne tilbyde de bedst mulige produkter

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Elektrisk trappesækkevogn

Elektrisk trappesækkevogn Elektrisk trappesækkevogn stabil alsidig fornyet 75 94 58 00 www.nielsbo.dk Liftkar HD Den kraftige trappesækkevogn Med Liftkar HD s Serie udvider SANO sin produktrække af elektriske modulopbyggede trappesækkevogne,

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN 32 5 ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN Af DORTHE BOMHOLDT RAVNSBÆK POSTDOC, PH.D. VED MIT, BOSTON, USA. MODTAGET STØTTE TIL PROJEKTET NOVEL NANO- MATERIAL FOR IMPROVED LITHIUM BATTERIES Selvom genopladelige

Læs mere

Hold fødderne på jorden nye havemaskiner fra RYOBI med ekstra lang rækkevidde.

Hold fødderne på jorden nye havemaskiner fra RYOBI med ekstra lang rækkevidde. 22. februar 2012 Hold fødderne på jorden nye havemaskiner fra RYOBI med ekstra lang rækkevidde. RYOBI er en af de største og mest innovative producenter af havemaskiner og elværktøj på markedet og har

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere