diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR / APRIL 2003 KR. 25,- Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 71.4 / APRIL 2003 KR. 25,- Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller"

Transkript

1 diføt nyt Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller Bearden: BOGANMELDELSE Biodynamisk vin Fra værkstedet Nyt om konferencer: Vandsymposium G-Com på universitet Kortnyt: Solceller på taget Forbøn og medicinalindustrien NR / APRIL 2003 KR. 25,- DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK

2 DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK er en offentlig registreret forening, der har til formål: at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og at reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets vilkår forbedres. Foreningens bestyrelse Anders Heerfordt - Formand - Ruskær 4, st.th., 2610 Rødovre - tel Albert Hauser - Næstformand, bibliotekar Ålevej 41, 7160 Tørring - tel/fax Mogens Larsen - Kasserer - Gammel Køge Vej 492, 2650 Hvidovre Jørgen Olsen - Møder Gærdesangervej 2, 3300 Frederiksværk - tel Christian Heerup - Aldershvilevej 21A, 2880 Bagsværd Arne Christensen - Agertoften 27, 2750 Ballerup Jan Koed - Redaktør - Carl Bernhards Vej 15, st.tv., 1817 Frederiksberg C Poul Schriver - Suppleant Svanevænget 3, 1.th., 2100 København Ø Girokonto (1199) DIFØT, Ellebuen 21, 2950 Vedbæk Medlemskab Enhver med interesse for DIFØT s arbejde kan optages som medlem af foreningen. Medlemskab opnås ved at indsætte 1 års kontingent på girokonto Årskontingent: 300,- kr. Abonnement kun for biblioteker: 150,- kr. Forsiden Vandets mange facetter har stor betydning for DIFØT s identitet. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at der verden over er en stadig stigende interesse for at beskæftige sig med denne livseliksir, som nogen kalder det. Både i Sverige og Schweiz arrangeres der i år vandsymposier. Se mere på side 28 og årgang nr. 71.4, april 2003 Redaktør: Jan Koed Redaktionens adresse diføt nyt Carl Bernhards Vej 15, st.tv Frederiksberg C tel/fax Udgivelse diføt nyt udgives af Dansk Institut for Økologisk Teknik og udsendes til foreningens medlemmer. Hvor ikke andre er nævnt, er udenlandske manuskripter oversat af redaktøren. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Bladet udkommer med fire numre om året. Oplag: 250 eksemplarer Tryk: Vester Kopi, København ISSN Indhold Aktuelle energiløsninger 3 Oktaven 10 Nyt om MEG - VI 16 Vine i balance med universet 21 Forum Opfordring til forsøg 24 Konferencer Energi og ansvarlighed 26 Vand-symposium i Luzern 28 G-Com-eksperimenter 30 Kortnyt Bygningsintegrerede solceller 33 Helbredende bøn 34 Foreningsnyt 36 2

3 Overblik: Aktuelle energiløsninger Der er tilsyneladende grøde i udviklingen af ny energiteknologi i disse år. Stadig flere firmaer sender meddelelser ud om apparater, der angiveligt vil kunne løse verdens problemer med at skaffe tilstrækkelig, forureningsfri og billig energi. Adolf Schneider tager pulsen på aktuelle projekter. Af Adolf Schneider I de sidste godt 20 år eller mere er der verden over talt om energisystemer, der på lignende måde som en varmepumpe kun behøver en ringe styreenergi for at kunne udnytte energien fra omgivelserne eller endda transformere energien fra vakuumfeltet. Den teoretiske baggrund for at kunne anvende denne nye form for energiudvinding er nedfældet i talrige videnskabelige artikler som fx af dr. Harold E. Puthoff 1 eller af prof.dr. Lev Sapogin 2. Brugbare apparater er for det meste forblevet på forskningsstadiet eller bliver af bestemte grunde ikke markedsført. Det gælder fx Testatika 3, eller også viser det sig at være en»and«eller snyd og bedrag. I midten af 2002 blev vi gjort bekendt med et særdeles lovende ladeaggregat opfundet af amerikaneren Carl B. Tilley 4,5. På grund af den høje salgspris, der kræves for denne teknologi, føres der stadig forhandlinger, men i begyndelsen af 2003 var den endnu ikke»langet over disken«. Muligvis bliver prisen eller licensafgiften sænket drastisk, fordi der i mellemtiden er dukket en række andre tilsvarende systemer til en lavere pris op. I denne oversigt omtales de vigtigste leverandører af autonomt fungerende energiapparater. World Improvement Technologies Allerede for 3 år siden fortalte Don Kelly i sit tidsskrift Space Energy 6 om firmaet Better Improvement Technologies. Prof. dr.dr.dr.h.c. Josef Gruber, præsident for Den tyske Forening for Rumenergi, satte sig i forbindelse med Timothy Thrapp, den daværende koordinator i firmaet World Improvement Technologies (WITs) i USA. Det fremgår af kilderne, at WITs blev grundlagt i 1998 og har specialiseret sig i alternative energiteknologier og løsning af miljøskader. Firmaet skal være i besiddelse af talrige laboratorier og beskæftige fremtrædende videnskabsfolk og ingeniører. De skal have udviklet og testet talrige prototyper af maskiner, der virker på grundlag af gravitationsenergi eller direkte forbrænding af vand. Der skal også være udviklet revolutionære teknologier inden for området miljøforbedring som fx rensning af luft og vand eller forvandling af affald til brugbare gødningsstoffer. Til de bemærkelsesværdige opfindelser inden for energiteknologien hører bilmotorer, der udelukkende fødes med vand og luft, elektriske generatorer, der ikke fordrer nogen mekaniske kraftoverførsler og kan forsyne et hus eller en bil med energi. De råder også over rent mekaniske systemer, som efter at de er sat i gang er selvkørende og kan konstrueres til en vilkårlig ydelse. Dertil kommer 3

4 diføt nyt 71.4 antigravitationsmaskiner, der kan bevæge sig i såvel det jordiske luftrum som i verdensrummet, men også i vand eller i den faste jord! Evolved Technology (ET) Firmaet Evolved Technology 7, der tilsyneladende er opstået på grundlag af WITs, har siden 2002 haft eneret på at markedsføre en autonom batterioplader på verdensplan. Apparatet går under betegnelsen OmniCharger og leverer konstant 500 watt elektrisk ydelse. Det kan fx indbygges direkte i et elektrisk løbehjul eller i et passende antal i en elektrisk bil. Det amerikanske elbilfirma ZAP (Zero Air Pollution) sikrede sig allerede i juli 2002 rettighederne til at indbygge det i deres elbiler. Elbiler med dette udstyr opnår med de under kørslen delvis genopladede batterier en 3 gange større rækkevidde, dvs. ca. 300 km. For den efterfølgende opladning af batterierne kræves der ingen tilslutning til nettet. En videreudvikling af apparatet skal gøre det muligt at oplade batterierne helt under kørslen (svarende til Tilleys ladeteknologi). Det innovative firma har verden over gennem de sidste 5 år testet og opkøbt nye teknologier inden for energi, trafik, sundhed og miljø. Interesserede investorer kan med en minimumsinvestering på $1 mio. købe sig til en andel i firmaet og erhverver dermed en aktieandel på 1%. Enkelte teknologier bliver endvidere udbudt til salg og kan dermed videreudvikles af køberen. Før det nye ladeapparat går i serieproduktion, vil ET styrke sit eget finansieringsgrundlag med omkring $50 mio. ved salg af licenser til storindustrielle virksomheder som Sony, Mitsubishi, JVC, Fujitsu, Panasonic m.fl. Ifølge forretningsplanen skønner firmaet, at der i løbet af 3 år, efter at produktionen er startet, kan sælges 3 mio. apparater, hvad der skulle kunne give fortjeneste på $400 mio. Foruden OmniCharger tilbydes der et endnu større apparat, der først og fremmest er tænkt anvendt til autonome, stationære energisystemer, og som skal yde mekanisk kraft til en hjulaksel (også uden tilførsel af brændstof). Den har betegnelsen Newton og leverer 5 kw. Det tredje system, benævnt Excalibur, er også fuldelektronisk med en ydelse i området 1 til 10 kw. Den er bygget særdeles kompakt og skal være klar til serieproduktion inden for 1 år. Til dette, patenterede apparat, bliver der i øjeblikket udbudt licenser over hele verden. Genesis World Energy Siden år 2000 har Genesis World Energy ial hemmelighed forsket i en ny brint-teknologi 8. Indtil midten af 2002 var de fleste videnskabsfolk kun beskæftiget med at udvikle delkomponenter. Først i juli 2002 fik et dusin eksperter adgang til samtlige aspekter ved forskningsprogrammet. Et halvt år senere, den 5. december, informerede firmaet på en pressekonference i Boise, Idaho, USA om det afgørende videnskabelige gennembrud. Det var åbenbart lykkedes at udvikle et økonomisk fordelagtigt, miljøvenligt, decentralt energisystem, der er selvkørende og med stort set intet brændstofforbrug. I løbet af systemets formentlige levetid på 20 år skal der kun tilføres 100 liter. Det fremviste apparat, kaldet Edison Device, er på størrelse med et klimaanlæg beregnet for enfamiliehuse. Systemet kan let og hurtigt installeres i ethvert hus 4

5 eller virksomhed. Hjemmeudgaven er projekteret for et forbrug på 30 kw, industriversionen for 100 kw. Det afgørende gennembrud består i en ny teknologi, hvormed der kan udvindes væsentligt mere energi af vandet, end hvad der kan lade sig gøre med klassisk elektrolyse-teknologi. Den fra den såkaldte gcell udvundne brintgas kan derefter på miljøvenlig måde afbrændes sammen med ilt, hvorved det frembragte vand kan genbruges. Når brintgassen helt eller delvis sammen med ilten ledes frem til den ligeledes udviklede, højeffektive brændcelscelle (ecell), kan der direkte trækkes elektrisk strøm. Markedsføringsfirmaet World Energy Management har siden slutningen af 2002 diføt nyt 71.4 udbudt eksklusive produktions- og forhandler-licenser til Edison-apparatet. I løbet af 60 dage skal statslige myndigheder og private firmaer reagere på tilbudet. Derefter vil alle de udvalgte ansøgere få udleveret kontrakt- og produktionsbetingelserne. Salget af produkterne skal derefter begynde efter 9 måneder. Det er helt bevidst, at teknologien ikke er patenteret, men den lader sig heller ikke reproducere af nogen. De afgørende komponenter er beskyttet af særlige produktionsmetoder, som bliver stillet til rådighed for de enkelte licenshavere. Som følge heraf vides der kun lidt om de videnskabelige forudsætninger for g- og e-celle-teknologien. Der er 5

6 diføt nyt 71.4 På Genesis hjemmeside (www.genesisworld energy.com) kan man få et nærmere kik på firmaets hovedprodukt, Edison-apparatet. Grafikken er interaktiv, dvs. man kan vælge at se ind i apparatet fra forskellige sider som vist i eksemplet nedenfor. antydninger af, at elektrolysecellen drives af en særlig katalysator i flydende form. Det minder om tilsvarende forskningsarbejder beskrevet af George Wiseman 10 eller de spanske forskere Llopiz/Cervilla 11. En udførlig oversigt over aktuel brintteknologi kan man også finde i NET-Journal 12. Mens de tekniske licensbetingelser indeholder de sædvanlige kontraktklausuler, synes de moralske krav, som firmaet stiller til sine licenspartnere, at være forbavsende høje. Således må de interesserede firmaer kunne redegøre for deres retskaffenhed og etiske standard. De må ikke have forbindelser med organisationer, der tolererer diskrimination, og de må kunne bevise, at de altid har betjent deres kunder til fuld tilfredshed. Endnu strengere er betingelserne i forbindelse med udvælgelsen af nationer. Regeringer, der på områderne køn, religion, nationalitet, race eller sex udøver diskrimination, har ingen chancer for at komme i nærheden af teknologien. Lignende betingelser gælder for nationer, der ikke har pressefrihed eller noget fungerende retssystem for slet ikke at tale regeringer, der støtter terrorister eller som systematisk har udryddet egne eller fremmede befolkningsgrupper. Sådanne begrænsninger og betingelser kan i nutidens, profitorienterede erhvervsklima forekomme modige. Mange virksomheder har ikke forståelse herfor og reagerer negativt. Der er også andre særheder, der får interesserede myndigheder og industriforetagender til at stille sig skeptisk an og spørge sig selv, om der bag de hidtil sparsomme tekniske informationer virkelig gemmer sig en revolutionær teknologi. Kritiske iagttagere taler uden omsvøb om pseudovidenskab 13,14. Man bliver umiddelbart slået af, at der i informationsmaterialet benyttes ualmindelige tekniske begreber 15 som fx watt for ener- 6

7 gi (i stedet for ydelse) eller watt pr. dag (i stedet for watttimer pr. dag for den frembragte energi) osv. Men man skal nu heller ikke kaste barnet ud med badevandet Space Energy Access Systems, Inc. Det seneste projekt stammer fra dr. Steven M. Greer, der først og fremmest er blevet kendt for sit Disclosure Project 16. Her har han gennem de sidste 10 år samlet en mængde klassificeret dokumentation om UFO er, og han har forsøgt at vække den amerikanske offentlighed. Gennem nogle år har han sammen med sine medarbejdere systematisk indsamlet oplysninger om usædvanlige teknologier, som allerede kendes inden for militæret, men som endnu ikke er frigivet til offentligheden 17. En oversigt kan man finde i formanden, dr. Theodore Loders foredrag, der er gengivet i NET-Journal 18. Den 31. januar 2003 meddelte dr. Greer i en opsigtsvækkende radioudsendelse fra kyst til kyst, at hans firma, Space Energy Access Systems, Inc., i øjeblikket er i gang med grundige afprøvninger af en ny energiteknologi, hvormed de hidtidige fossile energikilder vil blive overflødige 19. De første prototyper, der endnu står over for en grundig afprøvning, skal egne sig til dels stationære energiforsyninger i hjemmene, dels i industrien og dels som mobile enheder i trafikken. En af grundene til den usædvanlige måde at præsentere nyheden på er først og fremmest, at det derved bliver umuligt at tie teknologien ihjel, som det ofte er sket tidligere. Opfinderen selv er autodidakt og har i sit 7 år lange arbejde med projektet udviklet det til prototype-niveau. Apparatet vejer omkring 9 kg og har en diameter SEAS UPDATE 15. april 2003 diføt nyt 71.4 Til alle SEAS-investorer, konsulenter, interesserede medier og offentligheden Som I alle ved, omtalte SEAS en lovende overskudsteknologi (over unity) i januar i år. Vi indledte derefter forhandlinger med henblik på at erhverve teknologien. Siden da er der dukket hidtil skjulte forretningsinteresser op hos opfinderen, der nu har standset forhandlingsprocessen. Det er årsagen til, at det endnu ikke har været muligt for os at erhverve apparatet for at foretage flere afprøvninger eller reproducere dets ydeevne. Vi har nu forhandlet i 6 uger for at løse de problemer, som er opstået i kølvandet af de andre interesser, en proces der har involveret deltagere fra tre lande. I øjeblikket ved vi ikke, om og i givet fald hvornår opfinderen er parat til at opfylde sine forpligtelser over for SEAS i forhold den oprindelige aftale. Vi vil sende en meddelelse ud, så snart teknologien er stillet til rådighed for os til videreudvikling og verifikation og så snart resultatet af denne proces foreligger. I mellemtiden har vi identificeret adskillige andre, særdeles lovende systemer; en af dem genererer ifølge opfinderen 35 kw overskudsenergi. Et andet er et solid state system, der også ser særdeles lovende ud, da det ikke indeholder bevægelige dele. Hele holdet på SEAS er meget optagede af at undersøge, afprøve og erhverve disse teknologier. Du vil få besked, så snart vi har gennemført bekræftede forsøgs- og reproducerbarhedsstudier på én eller flere af disse nye energisystemer. Tak for din fortsatte støtte og interesse. Steven M. Greer MD adm.dir. SEAS 7

8 diføt nyt 71.4 på ca cm. Det leverer strøm til en 300 watt-pære, endnu en 100 watt-pære, en stor ventilator og et stereoapparat. Systemet skal gennemtestes i en periode på 2-3 måneder. Efter ca. 1-1½ år regnes der med den første serieproduktion. Ligesom hos Tilley skal apparatet være særdeles enkelt i sin konstruktion. Dr. Greer fortalte, at han vil gøre alt for, at denne teknologi ikke bliver undertrykt og ikke bliver opkøbt af en eller anden hemmelig tjeneste. Hans firma har udarbejdet en strategisk plan for, hvordan teknologien skal kunne indføres i hele verden. Selvkørende brændstoffri generator (?) Den 25. januar 2003 optog bestyreren af websiten Sterling D. Allen, en annonce fra Internetbørsen ebay, hvori der blev holdt auktion over den nye elektriske M-17 generator fra firmaet Silverback Industries med forskellige ydelser op til 700 watt. Buddene skulle ligge i området $ Den anonyme sælger forklarede, at sådanne apparater allerede havde været på markedet i 6 måneder. Apparaterne bliver tilbudt som en form for blackbox med en længde på 60 cm, bredde 30 cm og højde 45 cm. Kabinettet er fremstillet af aluminium iklædt en kappe af plexiglas. Man kan også få apparatet leveret i en farve efter ønske. På den ene side er der monteret tre udtag for almindelige husholdningsapparater, hvorimod der ikke findes nogen indgangsforbindelser. Samtlige apparater skal i det væsentlige være opbygget efter samme princip. De indeholder et standardbatteri og den egentlige generator. Den 17. januar offentliggjorde sælgeren endnu en beskrivelse vedføjet en principskitse, hvoraf de væsentligste af apparatets funktioner skulle fremgå. Det drejer sig i hovedsagen om en med et svinghjul koblet elektromotor, som driver en serie på 6 dynamoer (alternatorer), der ved en nominel omdrejningshastighed på o/min leverer 55 ampere. Ved 12 volt bliver der således produceret ca. 600 watt, som via en omformer føres frem til de tre stikdåser, hvor almindelige forbrugsapparater kan tilsluttes. En åbenbart kun lille del af energien er nok til at drive motoren. Til opstarten kræves der energi fra batteriet. Derefter bliver batteriet automatisk opladet til et konstant ladeniveau. Den samlede konstruktion minder lidt om Don Martin-maskinen 21 eller Kipper-motoren 22. Hvis køberen ikke er tilfreds med maskinen, kan han ifølge tilbudet returnere denne indenfor 30 dage. Garantiperioden opgives til 6 måneder, levetiden til 10 år. Af tegningen fremgår det imidlertid overhovedet ikke, hvor primærenergien egentlig kommer fra. Det ser umiddelbart ud til at være en klassisk perpetuum mobile. Yderligere undersøgelser viste, at firmaet Silverback Industries formentlig slet ikke eksisterer. Faktisk måtte Sterling D. Allen få dage efter offentliggørelsen bekræfte, at han åbenbart havde været ude for en»and«, eller at ham ukendte folk havde drevet gæk med ham ved at fremsætte et sådant tilbud på Internetbørsen 23. Konklusion Undersøger man de seneste beretninger om usædvanlige opfindelser og tilbud inden for området frienergi-maskiner, bliver man overrasket over, at den såkaldte markedsføringsfase synes at ryk- 8

9 ke nærmere 24. Men man er nødt til i hvert eneste tilfælde at finde ud af, om systemerne nu også holder det, som loves. Seriøse firmaer giver således interesserede investorer muligheden for en grundig afprøvning af deres produkter, inden der indgås evt. aftaler om køb eller licens. En række useriøse forretningsmetoder fra teknisk set tvivlsomme påstande til regulært bedrageri viser imidlertid, at der endnu skal gå nogen tid, før klinten bliver skilt fra hveden. En god hjælp til at vurdere sådanne apparater finder man af og til på kritiske hjemmesider som fx Erik Max Francis 25 eller hos Erik Krieg 26. Imidlertid bliver praktisk talt alle nye opfindelser på disse sider, der ikke ligger inden for den konventionelle fysiks mainstream som fx forskningsresultater fra dr. R. M. Santilli, Hal Fox m.fl., kort og godt betegnet som cranky, altså»forskruet«. Når alt kommer til alt vil eksperimentet og derefter markedet afgøre, hvilken teknologi, der virker og slår igennem. Kilder 1. On the Feasibility of Converting Vacuum Electromagn. Energy to Useful Form, Int. Workshop on Zeropoint Electromagnetic Field, H. E. Puthoff, Cuernavaca/MX, March 29-April 2/93 2. Sapogin/Ryabov/Graboshnikov: New sources of Energy from the Point of Unitary Quantum Theory, fortryk 2002, s med 60 kildehenv. 3. Schneider, Inge: Countdown Apokalypse, Jupiter-Verlag 1995, s. 193ff 4. Schneider, Adolf og Inge: Carl B. Tilleys autonomes Elektroauto, inet-journal 9/ , s Schneider, Adolf og Inge: Das neue Tesla-Auto und das autonome Energiesystem - Interview mit Carl Tilley, inet-journal 11/ , s. 4-10p diføt nyt Efter medd. fra prof.dr.dr.dr.h.c. J. Gruber, Deutsche Ver. für Raumenergie DVR 7. oc.html, 8. pressroom.htm 9. AlternativeUtilities/Hydrogen/Genesis/ Idaho_Statesman htm 10. Wiseman, George: Water as Fuel, Book1, jan. 2000, Eagle Research, Box 118, Porthill, ID , USA Schneider, Adolf: Mit Wasser in eine saubere Zukunft, i NET-Journal 4/5 1999, s messages/1633.htm Greer, Steven M.: Disclosure - Military and Government Witneses Real - the Greatest Secret in History, P.O. Box 265, Crozet, VA 22932, eller StrategicOverview.htm 18. Loder, Theodore C.: Vorsprung der geheimen Militärforschung, inet-journal 11/ , s html 20. newstuff/index.html#exposé 21. Schneider, Adolf: Energie aus dem All, Jupiter-Verlag 2000, s. 332ff 22. archive/2000_10.html 23. jan Artiklen er gengivet fra det schweiziske tidsskrift NET-Journal 1/2, jan./feb. 2003, s Originaltitel, Tilley bekommt Konkurrenz. Internetadresserne anføres uden garanti for deres gyldighed. 9

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Prosa. Tema: Mainframe. Usynlig kæmpe savner ungt blod. Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24. side 14

Prosa. Tema: Mainframe. Usynlig kæmpe savner ungt blod. Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24. side 14 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 2 Februar 2012 Tema: Mainframe Usynlig kæmpe savner ungt blod side 14 Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24 Får du nok i løn?

Læs mere

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er No 1 // Februar 2007 The Innovation & Venture Magazine TEMA // Den gode idé Hvordan opstår den, og hvordan kommer den videre? 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation Har du en god ide?

Læs mere

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/2009/november ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR:

FORRETNINGSPLAN FOR: FORRETNINGSPLAN FOR: Toria Auto A/S Erhvervsparken 4 8400 Ebeltoft Tlf.+45 86 34 67 66 Fax +45 86 34 55 44 E-mail: TORIA@post5.tele.dk Hjemmeside: home5.inet.tele.dk/toria Denne forretningsplan vedrører

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere