diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR / APRIL 2003 KR. 25,- Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "diføt nyt DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK NR. 71.4 / APRIL 2003 KR. 25,- Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller"

Transkript

1 diføt nyt Aktuel rapport: Nye frienergi-løsninger Oktaven: Tal- og toneintervaller Bearden: BOGANMELDELSE Biodynamisk vin Fra værkstedet Nyt om konferencer: Vandsymposium G-Com på universitet Kortnyt: Solceller på taget Forbøn og medicinalindustrien NR / APRIL 2003 KR. 25,- DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK

2 DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK er en offentlig registreret forening, der har til formål: at oplyse om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer og at reducere allerede forekommende indgreb i økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets vilkår forbedres. Foreningens bestyrelse Anders Heerfordt - Formand - Ruskær 4, st.th., 2610 Rødovre - tel Albert Hauser - Næstformand, bibliotekar Ålevej 41, 7160 Tørring - tel/fax Mogens Larsen - Kasserer - Gammel Køge Vej 492, 2650 Hvidovre Jørgen Olsen - Møder Gærdesangervej 2, 3300 Frederiksværk - tel Christian Heerup - Aldershvilevej 21A, 2880 Bagsværd Arne Christensen - Agertoften 27, 2750 Ballerup Jan Koed - Redaktør - Carl Bernhards Vej 15, st.tv., 1817 Frederiksberg C Poul Schriver - Suppleant Svanevænget 3, 1.th., 2100 København Ø Girokonto (1199) DIFØT, Ellebuen 21, 2950 Vedbæk Medlemskab Enhver med interesse for DIFØT s arbejde kan optages som medlem af foreningen. Medlemskab opnås ved at indsætte 1 års kontingent på girokonto Årskontingent: 300,- kr. Abonnement kun for biblioteker: 150,- kr. Forsiden Vandets mange facetter har stor betydning for DIFØT s identitet. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at der verden over er en stadig stigende interesse for at beskæftige sig med denne livseliksir, som nogen kalder det. Både i Sverige og Schweiz arrangeres der i år vandsymposier. Se mere på side 28 og årgang nr. 71.4, april 2003 Redaktør: Jan Koed Redaktionens adresse diføt nyt Carl Bernhards Vej 15, st.tv Frederiksberg C tel/fax Udgivelse diføt nyt udgives af Dansk Institut for Økologisk Teknik og udsendes til foreningens medlemmer. Hvor ikke andre er nævnt, er udenlandske manuskripter oversat af redaktøren. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Bladet udkommer med fire numre om året. Oplag: 250 eksemplarer Tryk: Vester Kopi, København ISSN Indhold Aktuelle energiløsninger 3 Oktaven 10 Nyt om MEG - VI 16 Vine i balance med universet 21 Forum Opfordring til forsøg 24 Konferencer Energi og ansvarlighed 26 Vand-symposium i Luzern 28 G-Com-eksperimenter 30 Kortnyt Bygningsintegrerede solceller 33 Helbredende bøn 34 Foreningsnyt 36 2

3 Overblik: Aktuelle energiløsninger Der er tilsyneladende grøde i udviklingen af ny energiteknologi i disse år. Stadig flere firmaer sender meddelelser ud om apparater, der angiveligt vil kunne løse verdens problemer med at skaffe tilstrækkelig, forureningsfri og billig energi. Adolf Schneider tager pulsen på aktuelle projekter. Af Adolf Schneider I de sidste godt 20 år eller mere er der verden over talt om energisystemer, der på lignende måde som en varmepumpe kun behøver en ringe styreenergi for at kunne udnytte energien fra omgivelserne eller endda transformere energien fra vakuumfeltet. Den teoretiske baggrund for at kunne anvende denne nye form for energiudvinding er nedfældet i talrige videnskabelige artikler som fx af dr. Harold E. Puthoff 1 eller af prof.dr. Lev Sapogin 2. Brugbare apparater er for det meste forblevet på forskningsstadiet eller bliver af bestemte grunde ikke markedsført. Det gælder fx Testatika 3, eller også viser det sig at være en»and«eller snyd og bedrag. I midten af 2002 blev vi gjort bekendt med et særdeles lovende ladeaggregat opfundet af amerikaneren Carl B. Tilley 4,5. På grund af den høje salgspris, der kræves for denne teknologi, føres der stadig forhandlinger, men i begyndelsen af 2003 var den endnu ikke»langet over disken«. Muligvis bliver prisen eller licensafgiften sænket drastisk, fordi der i mellemtiden er dukket en række andre tilsvarende systemer til en lavere pris op. I denne oversigt omtales de vigtigste leverandører af autonomt fungerende energiapparater. World Improvement Technologies Allerede for 3 år siden fortalte Don Kelly i sit tidsskrift Space Energy 6 om firmaet Better Improvement Technologies. Prof. dr.dr.dr.h.c. Josef Gruber, præsident for Den tyske Forening for Rumenergi, satte sig i forbindelse med Timothy Thrapp, den daværende koordinator i firmaet World Improvement Technologies (WITs) i USA. Det fremgår af kilderne, at WITs blev grundlagt i 1998 og har specialiseret sig i alternative energiteknologier og løsning af miljøskader. Firmaet skal være i besiddelse af talrige laboratorier og beskæftige fremtrædende videnskabsfolk og ingeniører. De skal have udviklet og testet talrige prototyper af maskiner, der virker på grundlag af gravitationsenergi eller direkte forbrænding af vand. Der skal også være udviklet revolutionære teknologier inden for området miljøforbedring som fx rensning af luft og vand eller forvandling af affald til brugbare gødningsstoffer. Til de bemærkelsesværdige opfindelser inden for energiteknologien hører bilmotorer, der udelukkende fødes med vand og luft, elektriske generatorer, der ikke fordrer nogen mekaniske kraftoverførsler og kan forsyne et hus eller en bil med energi. De råder også over rent mekaniske systemer, som efter at de er sat i gang er selvkørende og kan konstrueres til en vilkårlig ydelse. Dertil kommer 3

4 diføt nyt 71.4 antigravitationsmaskiner, der kan bevæge sig i såvel det jordiske luftrum som i verdensrummet, men også i vand eller i den faste jord! Evolved Technology (ET) Firmaet Evolved Technology 7, der tilsyneladende er opstået på grundlag af WITs, har siden 2002 haft eneret på at markedsføre en autonom batterioplader på verdensplan. Apparatet går under betegnelsen OmniCharger og leverer konstant 500 watt elektrisk ydelse. Det kan fx indbygges direkte i et elektrisk løbehjul eller i et passende antal i en elektrisk bil. Det amerikanske elbilfirma ZAP (Zero Air Pollution) sikrede sig allerede i juli 2002 rettighederne til at indbygge det i deres elbiler. Elbiler med dette udstyr opnår med de under kørslen delvis genopladede batterier en 3 gange større rækkevidde, dvs. ca. 300 km. For den efterfølgende opladning af batterierne kræves der ingen tilslutning til nettet. En videreudvikling af apparatet skal gøre det muligt at oplade batterierne helt under kørslen (svarende til Tilleys ladeteknologi). Det innovative firma har verden over gennem de sidste 5 år testet og opkøbt nye teknologier inden for energi, trafik, sundhed og miljø. Interesserede investorer kan med en minimumsinvestering på $1 mio. købe sig til en andel i firmaet og erhverver dermed en aktieandel på 1%. Enkelte teknologier bliver endvidere udbudt til salg og kan dermed videreudvikles af køberen. Før det nye ladeapparat går i serieproduktion, vil ET styrke sit eget finansieringsgrundlag med omkring $50 mio. ved salg af licenser til storindustrielle virksomheder som Sony, Mitsubishi, JVC, Fujitsu, Panasonic m.fl. Ifølge forretningsplanen skønner firmaet, at der i løbet af 3 år, efter at produktionen er startet, kan sælges 3 mio. apparater, hvad der skulle kunne give fortjeneste på $400 mio. Foruden OmniCharger tilbydes der et endnu større apparat, der først og fremmest er tænkt anvendt til autonome, stationære energisystemer, og som skal yde mekanisk kraft til en hjulaksel (også uden tilførsel af brændstof). Den har betegnelsen Newton og leverer 5 kw. Det tredje system, benævnt Excalibur, er også fuldelektronisk med en ydelse i området 1 til 10 kw. Den er bygget særdeles kompakt og skal være klar til serieproduktion inden for 1 år. Til dette, patenterede apparat, bliver der i øjeblikket udbudt licenser over hele verden. Genesis World Energy Siden år 2000 har Genesis World Energy ial hemmelighed forsket i en ny brint-teknologi 8. Indtil midten af 2002 var de fleste videnskabsfolk kun beskæftiget med at udvikle delkomponenter. Først i juli 2002 fik et dusin eksperter adgang til samtlige aspekter ved forskningsprogrammet. Et halvt år senere, den 5. december, informerede firmaet på en pressekonference i Boise, Idaho, USA om det afgørende videnskabelige gennembrud. Det var åbenbart lykkedes at udvikle et økonomisk fordelagtigt, miljøvenligt, decentralt energisystem, der er selvkørende og med stort set intet brændstofforbrug. I løbet af systemets formentlige levetid på 20 år skal der kun tilføres 100 liter. Det fremviste apparat, kaldet Edison Device, er på størrelse med et klimaanlæg beregnet for enfamiliehuse. Systemet kan let og hurtigt installeres i ethvert hus 4

5 eller virksomhed. Hjemmeudgaven er projekteret for et forbrug på 30 kw, industriversionen for 100 kw. Det afgørende gennembrud består i en ny teknologi, hvormed der kan udvindes væsentligt mere energi af vandet, end hvad der kan lade sig gøre med klassisk elektrolyse-teknologi. Den fra den såkaldte gcell udvundne brintgas kan derefter på miljøvenlig måde afbrændes sammen med ilt, hvorved det frembragte vand kan genbruges. Når brintgassen helt eller delvis sammen med ilten ledes frem til den ligeledes udviklede, højeffektive brændcelscelle (ecell), kan der direkte trækkes elektrisk strøm. Markedsføringsfirmaet World Energy Management har siden slutningen af 2002 diføt nyt 71.4 udbudt eksklusive produktions- og forhandler-licenser til Edison-apparatet. I løbet af 60 dage skal statslige myndigheder og private firmaer reagere på tilbudet. Derefter vil alle de udvalgte ansøgere få udleveret kontrakt- og produktionsbetingelserne. Salget af produkterne skal derefter begynde efter 9 måneder. Det er helt bevidst, at teknologien ikke er patenteret, men den lader sig heller ikke reproducere af nogen. De afgørende komponenter er beskyttet af særlige produktionsmetoder, som bliver stillet til rådighed for de enkelte licenshavere. Som følge heraf vides der kun lidt om de videnskabelige forudsætninger for g- og e-celle-teknologien. Der er 5

6 diføt nyt 71.4 På Genesis hjemmeside (www.genesisworld energy.com) kan man få et nærmere kik på firmaets hovedprodukt, Edison-apparatet. Grafikken er interaktiv, dvs. man kan vælge at se ind i apparatet fra forskellige sider som vist i eksemplet nedenfor. antydninger af, at elektrolysecellen drives af en særlig katalysator i flydende form. Det minder om tilsvarende forskningsarbejder beskrevet af George Wiseman 10 eller de spanske forskere Llopiz/Cervilla 11. En udførlig oversigt over aktuel brintteknologi kan man også finde i NET-Journal 12. Mens de tekniske licensbetingelser indeholder de sædvanlige kontraktklausuler, synes de moralske krav, som firmaet stiller til sine licenspartnere, at være forbavsende høje. Således må de interesserede firmaer kunne redegøre for deres retskaffenhed og etiske standard. De må ikke have forbindelser med organisationer, der tolererer diskrimination, og de må kunne bevise, at de altid har betjent deres kunder til fuld tilfredshed. Endnu strengere er betingelserne i forbindelse med udvælgelsen af nationer. Regeringer, der på områderne køn, religion, nationalitet, race eller sex udøver diskrimination, har ingen chancer for at komme i nærheden af teknologien. Lignende betingelser gælder for nationer, der ikke har pressefrihed eller noget fungerende retssystem for slet ikke at tale regeringer, der støtter terrorister eller som systematisk har udryddet egne eller fremmede befolkningsgrupper. Sådanne begrænsninger og betingelser kan i nutidens, profitorienterede erhvervsklima forekomme modige. Mange virksomheder har ikke forståelse herfor og reagerer negativt. Der er også andre særheder, der får interesserede myndigheder og industriforetagender til at stille sig skeptisk an og spørge sig selv, om der bag de hidtil sparsomme tekniske informationer virkelig gemmer sig en revolutionær teknologi. Kritiske iagttagere taler uden omsvøb om pseudovidenskab 13,14. Man bliver umiddelbart slået af, at der i informationsmaterialet benyttes ualmindelige tekniske begreber 15 som fx watt for ener- 6

7 gi (i stedet for ydelse) eller watt pr. dag (i stedet for watttimer pr. dag for den frembragte energi) osv. Men man skal nu heller ikke kaste barnet ud med badevandet Space Energy Access Systems, Inc. Det seneste projekt stammer fra dr. Steven M. Greer, der først og fremmest er blevet kendt for sit Disclosure Project 16. Her har han gennem de sidste 10 år samlet en mængde klassificeret dokumentation om UFO er, og han har forsøgt at vække den amerikanske offentlighed. Gennem nogle år har han sammen med sine medarbejdere systematisk indsamlet oplysninger om usædvanlige teknologier, som allerede kendes inden for militæret, men som endnu ikke er frigivet til offentligheden 17. En oversigt kan man finde i formanden, dr. Theodore Loders foredrag, der er gengivet i NET-Journal 18. Den 31. januar 2003 meddelte dr. Greer i en opsigtsvækkende radioudsendelse fra kyst til kyst, at hans firma, Space Energy Access Systems, Inc., i øjeblikket er i gang med grundige afprøvninger af en ny energiteknologi, hvormed de hidtidige fossile energikilder vil blive overflødige 19. De første prototyper, der endnu står over for en grundig afprøvning, skal egne sig til dels stationære energiforsyninger i hjemmene, dels i industrien og dels som mobile enheder i trafikken. En af grundene til den usædvanlige måde at præsentere nyheden på er først og fremmest, at det derved bliver umuligt at tie teknologien ihjel, som det ofte er sket tidligere. Opfinderen selv er autodidakt og har i sit 7 år lange arbejde med projektet udviklet det til prototype-niveau. Apparatet vejer omkring 9 kg og har en diameter SEAS UPDATE 15. april 2003 diføt nyt 71.4 Til alle SEAS-investorer, konsulenter, interesserede medier og offentligheden Som I alle ved, omtalte SEAS en lovende overskudsteknologi (over unity) i januar i år. Vi indledte derefter forhandlinger med henblik på at erhverve teknologien. Siden da er der dukket hidtil skjulte forretningsinteresser op hos opfinderen, der nu har standset forhandlingsprocessen. Det er årsagen til, at det endnu ikke har været muligt for os at erhverve apparatet for at foretage flere afprøvninger eller reproducere dets ydeevne. Vi har nu forhandlet i 6 uger for at løse de problemer, som er opstået i kølvandet af de andre interesser, en proces der har involveret deltagere fra tre lande. I øjeblikket ved vi ikke, om og i givet fald hvornår opfinderen er parat til at opfylde sine forpligtelser over for SEAS i forhold den oprindelige aftale. Vi vil sende en meddelelse ud, så snart teknologien er stillet til rådighed for os til videreudvikling og verifikation og så snart resultatet af denne proces foreligger. I mellemtiden har vi identificeret adskillige andre, særdeles lovende systemer; en af dem genererer ifølge opfinderen 35 kw overskudsenergi. Et andet er et solid state system, der også ser særdeles lovende ud, da det ikke indeholder bevægelige dele. Hele holdet på SEAS er meget optagede af at undersøge, afprøve og erhverve disse teknologier. Du vil få besked, så snart vi har gennemført bekræftede forsøgs- og reproducerbarhedsstudier på én eller flere af disse nye energisystemer. Tak for din fortsatte støtte og interesse. Steven M. Greer MD adm.dir. SEAS 7

8 diføt nyt 71.4 på ca cm. Det leverer strøm til en 300 watt-pære, endnu en 100 watt-pære, en stor ventilator og et stereoapparat. Systemet skal gennemtestes i en periode på 2-3 måneder. Efter ca. 1-1½ år regnes der med den første serieproduktion. Ligesom hos Tilley skal apparatet være særdeles enkelt i sin konstruktion. Dr. Greer fortalte, at han vil gøre alt for, at denne teknologi ikke bliver undertrykt og ikke bliver opkøbt af en eller anden hemmelig tjeneste. Hans firma har udarbejdet en strategisk plan for, hvordan teknologien skal kunne indføres i hele verden. Selvkørende brændstoffri generator (?) Den 25. januar 2003 optog bestyreren af websiten Sterling D. Allen, en annonce fra Internetbørsen ebay, hvori der blev holdt auktion over den nye elektriske M-17 generator fra firmaet Silverback Industries med forskellige ydelser op til 700 watt. Buddene skulle ligge i området $ Den anonyme sælger forklarede, at sådanne apparater allerede havde været på markedet i 6 måneder. Apparaterne bliver tilbudt som en form for blackbox med en længde på 60 cm, bredde 30 cm og højde 45 cm. Kabinettet er fremstillet af aluminium iklædt en kappe af plexiglas. Man kan også få apparatet leveret i en farve efter ønske. På den ene side er der monteret tre udtag for almindelige husholdningsapparater, hvorimod der ikke findes nogen indgangsforbindelser. Samtlige apparater skal i det væsentlige være opbygget efter samme princip. De indeholder et standardbatteri og den egentlige generator. Den 17. januar offentliggjorde sælgeren endnu en beskrivelse vedføjet en principskitse, hvoraf de væsentligste af apparatets funktioner skulle fremgå. Det drejer sig i hovedsagen om en med et svinghjul koblet elektromotor, som driver en serie på 6 dynamoer (alternatorer), der ved en nominel omdrejningshastighed på o/min leverer 55 ampere. Ved 12 volt bliver der således produceret ca. 600 watt, som via en omformer føres frem til de tre stikdåser, hvor almindelige forbrugsapparater kan tilsluttes. En åbenbart kun lille del af energien er nok til at drive motoren. Til opstarten kræves der energi fra batteriet. Derefter bliver batteriet automatisk opladet til et konstant ladeniveau. Den samlede konstruktion minder lidt om Don Martin-maskinen 21 eller Kipper-motoren 22. Hvis køberen ikke er tilfreds med maskinen, kan han ifølge tilbudet returnere denne indenfor 30 dage. Garantiperioden opgives til 6 måneder, levetiden til 10 år. Af tegningen fremgår det imidlertid overhovedet ikke, hvor primærenergien egentlig kommer fra. Det ser umiddelbart ud til at være en klassisk perpetuum mobile. Yderligere undersøgelser viste, at firmaet Silverback Industries formentlig slet ikke eksisterer. Faktisk måtte Sterling D. Allen få dage efter offentliggørelsen bekræfte, at han åbenbart havde været ude for en»and«, eller at ham ukendte folk havde drevet gæk med ham ved at fremsætte et sådant tilbud på Internetbørsen 23. Konklusion Undersøger man de seneste beretninger om usædvanlige opfindelser og tilbud inden for området frienergi-maskiner, bliver man overrasket over, at den såkaldte markedsføringsfase synes at ryk- 8

9 ke nærmere 24. Men man er nødt til i hvert eneste tilfælde at finde ud af, om systemerne nu også holder det, som loves. Seriøse firmaer giver således interesserede investorer muligheden for en grundig afprøvning af deres produkter, inden der indgås evt. aftaler om køb eller licens. En række useriøse forretningsmetoder fra teknisk set tvivlsomme påstande til regulært bedrageri viser imidlertid, at der endnu skal gå nogen tid, før klinten bliver skilt fra hveden. En god hjælp til at vurdere sådanne apparater finder man af og til på kritiske hjemmesider som fx Erik Max Francis 25 eller hos Erik Krieg 26. Imidlertid bliver praktisk talt alle nye opfindelser på disse sider, der ikke ligger inden for den konventionelle fysiks mainstream som fx forskningsresultater fra dr. R. M. Santilli, Hal Fox m.fl., kort og godt betegnet som cranky, altså»forskruet«. Når alt kommer til alt vil eksperimentet og derefter markedet afgøre, hvilken teknologi, der virker og slår igennem. Kilder 1. On the Feasibility of Converting Vacuum Electromagn. Energy to Useful Form, Int. Workshop on Zeropoint Electromagnetic Field, H. E. Puthoff, Cuernavaca/MX, March 29-April 2/93 2. Sapogin/Ryabov/Graboshnikov: New sources of Energy from the Point of Unitary Quantum Theory, fortryk 2002, s med 60 kildehenv. 3. Schneider, Inge: Countdown Apokalypse, Jupiter-Verlag 1995, s. 193ff 4. Schneider, Adolf og Inge: Carl B. Tilleys autonomes Elektroauto, inet-journal 9/ , s Schneider, Adolf og Inge: Das neue Tesla-Auto und das autonome Energiesystem - Interview mit Carl Tilley, inet-journal 11/ , s. 4-10p diføt nyt Efter medd. fra prof.dr.dr.dr.h.c. J. Gruber, Deutsche Ver. für Raumenergie DVR 7. oc.html, 8. pressroom.htm 9. AlternativeUtilities/Hydrogen/Genesis/ Idaho_Statesman htm 10. Wiseman, George: Water as Fuel, Book1, jan. 2000, Eagle Research, Box 118, Porthill, ID , USA Schneider, Adolf: Mit Wasser in eine saubere Zukunft, i NET-Journal 4/5 1999, s messages/1633.htm Greer, Steven M.: Disclosure - Military and Government Witneses Real - the Greatest Secret in History, P.O. Box 265, Crozet, VA 22932, eller StrategicOverview.htm 18. Loder, Theodore C.: Vorsprung der geheimen Militärforschung, inet-journal 11/ , s html 20. newstuff/index.html#exposé 21. Schneider, Adolf: Energie aus dem All, Jupiter-Verlag 2000, s. 332ff 22. archive/2000_10.html 23. jan Artiklen er gengivet fra det schweiziske tidsskrift NET-Journal 1/2, jan./feb. 2003, s Originaltitel, Tilley bekommt Konkurrenz. Internetadresserne anføres uden garanti for deres gyldighed. 9

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Integreret energisystem vind Elevvejledning

Integreret energisystem vind Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem vind Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser - for spiludviklerkonkurrencen Spil i folkets tjeneste 1. Indledning og formål med konkurrencen DR udskriver denne spiludviklingskonkurrence i samarbejde med Diginet Øresund med

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere