Academy of Management 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Academy of Management 2009"

Transkript

1 Green Management og Bæredygtighed Academy of Management 2009 Forfatterne: Vibeke Ahlmann, Udviklingskonsulent, IDA Lederforum Susanne Brandenborg Boeck, chefkonsulent i Forum for Business Education Dorte Grysbæk, HR-Partner, BRF-Kredit Kent Zaulich, Personaleudviklingschef, BRFkredit. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management (redigeret artiklen) Alle deltog i Academy of Management 2009 i Chicago, 6-10.august. Green Management Temaet for Academy of Management 2009 i Chicago var Green Management eller bæredygtighed. Verden står over for nye udfordringer, der skal løses: klimaog miljøudfordringer, fattigdom, fødevare- og sundhedsproblemer osv. Det er store globale problemer, og der er i erhvervslivet og i offentlige og private organisationer en øget bevidsthed om nødvendigheden af en etisk og ansvarlig ledelse for, at vi kan skabe en mere balanceret og bæredygtig verden. Peter Senge holdt oplæg på konferencen om Green Management. Han er ophavsmand til Den Lærende Organisation og Den 5. disciplin, men nu helliger han sig området bæredygtighed. Hans pointe er, at vi kun står ved begyndelsen af begyndelsen af noget stort, og at ingen faktisk aner, hvad det vil sige reelt at være bæredygtig, eller hvordan vi skaber bæredygtige værdikæder, som er hans teoretiske felt nu. For at sætte det hele lidt i perspektiv nævnte han et krus Starbucks kaffe. Bare til produktionen af en enkelt kop kaffe anvendes ltr. vand (til produktion af kaffe, mælk, kop osv.). Selvom Starbucks har forsøgt at være en bæredygtig virksomhed og lancerede kopper, der kunne genbruges, så har hele processen med at sætte genbrugsstationer op, genanvendelse og forarbejdning af pap og produktion af kopper af genbrugspap givet større omkostninger for miljøet (CO2- udslippet), end hvis man fældede træer og producerede kopper på almindelig vis. 1

2 Et andet eksempel er de miljøvenlige biler, der kører langt på literen (han var ikke inde på elbiler). Umiddelbart er de selvfølgeligt mere gavnlige for miljøet end store Hummere og andre firehjulstrækkere, men når de nye økonomier i Kina og Indien kommer op igen, og der er flere indbyggere, der får råd til biler, vil selv de miljøvenlige biler på globalt plan tilsvarende skulle køre ekstremt meget længere på literen bare for at opretholde et tilsvarende CO2-udslip, som vi har i dag. Der ligger altså et kæmpemæssigt stykke arbejde forude i at tænke dimensionerne i værdikæderne ordentligt igennem, og hvornår er vi så bæredygtige? Kan vi overhovedet have et realistisk bud på det? Og er bæredygtighed ikke også afhængig af en nations, et lands, en befolknings og det enkelte individs økonomiske niveau? Afhængig af i hvilken grad man har råd til at være bæredygtig? Der er lang vej igen for at vi kan sige, at vi er bæredygtige om nogensinde! Efter Senges første indlæg var der andre input med fokus på de forskellige niveauer, der er nødvendige for at skabe bæredygtighed, og hvordan de interagerer: Lederen Virksomheden/organisationen Netværk Lande Globalt Her var det specielt interessant at nævne en undersøgelse, hvor man havde undersøgt de egenskaber ledere har, som pt. er bedst til at have fokus på bæredygtighed og til at gøre en forskel. Ikke overraskende er disse ledere meget holistiske mennesker, men de lader sig også inspirere af andre fag som kunsten, er meget ude i naturen og anvender ofte også meditation i deres dagligdag. I det hele taget har de en mere spirituel tilgang til deres ledergerning. Der var desuden en spændende session med Senge og en ung latinamerikansk kvinde, som meget idealistisk havde formået at få indarbejdet Corporate Social Responsibility i PepsiCo og at virksomhedens vækststrategi nu er Performance with Purpose. Hun fortalte med sit meget smittende engagement om, hvordan hun rent praktisk havde grebet det an og virkelig havde en dybtfølt hensigt om at bidrage til at ændre verden. Hun var et godt eksempel på den ledertype, der hentede inspiration fra andre fag og verdener end den typiske forretningsverden 2

3 og har god kontakt mellem de fysiske såvel som de mere åndelige sider af sig selv. Den finansielle krise hvad kan vi lære af den i et ledelses perspektiv En række sessions og indlæg på AoM tog naturligt udgangspunkt i den finansielle krise - og hvad vi kan lære af den i et ledelses perspektiv? Det gav stof til eftertanke for de af os, som til dagligt arbejder med kompetenceudvikling indenfor ledelse. Vi blev en smule ydmyge overfor, hvad vi selv kunne have gjort mere af, og der blev lagt op til, at den akademiske verden og HR-folket også overvejede deres del af ansvaret fremover. I en række oplæg blev der set på, hvorfra krisen har sit udspring. Det var rart at opleve en række forskere, som ikke kun havde travlt med at skyde skylden på de griske finansielle institutioner og sub-prime bomben i USA men også havde modet til at se indad. Specielt et perspektiv bed vi mærke i: I en session med bl.a. Nancy Adler fra McGill University og Ian Mitroff fra Alliant International University var budet bl.a., at alle - den almindelige forbruger, virksomheden eller regeringen ikke har sagt stop, selvom det var tydeligt for mange, at den globale vækstrate var urealistisk høj. En forklaring på dette kan være, at der er indtruffet en global psykologisk nedsmeltning en situation som er beskrevet af Melanie Klein, hvor vi alle dukker hovederne, agerer struds og ser det hele i et happy go lucky - skær. Få har haft modet til at se realiteterne, fordi vi ser, hvad vi håber at se, og hvad vi ønsker at se. Og endnu færre har haft modet til at lytte efter de få, som har råbt vagt i gevær. It s too big to fail er vi mange, der har tænkt. Et begreb vi har mødt i flere omgange i USA f.eks. med Enron, Fanny May og de andre gigantkoncerner, som faldt sammen. Alle faresignaler bliver ignoreret, og alle satser på, at det hele nok skal gå, eller at en anden tager ansvaret, stopper op og handler. Ingen har kunnet overskue konsekvenserne, ingen har kunnet råbe beslutningstagerne op, og ingen har kunnet se, hvordan en opbremsning kunne sættes i gang. 3

4 Forskernes bud på en vej frem går i retning af, at de som uddanner fremtidens ledere har et kæmpe medansvar, og dermed også en kæmpe mulighed for at sikre, at vi ikke gentager en lignende situation igen. Nancy Adler taler for bæredygtigheden i, at se på, hvad der inspirerer det enkelte menneske frem for, hvad der alene motiverer. Stil eksempelvis spørgsmålet: Hvis du skulle lave frivilligt arbejde, hvad ville du så vælge? En sådan vinkling vil kunne give uanede input til, hvordan vi fremadrettet som globalt samfund kan indrette os, uden nødvendigvis alene eller primært at bygge al udvikling på den klassiske økonomiske forudsætning om shareholder value. Nancy Adler spørger retorisk med et Peter Drucker citat: How many would turn up at the doorstep of Wallstreet, if they were to volunteer? Svaret er nok ikke særligt mange. Hvis vi derimod i det akademiske miljø uddanner fremtidens ledere til at se på alternativer til dette perspektiv samt understøtter et sådant paradigmeskifte i virksomhedernes interne HR-funktioner, giver det mulighed for ikke alene at skulle arbejde med motivationsfaktorer som eksempelvis monetære incitamentssystemer, men også at udvikle arbejdspladser og virksomheder, hvor bæredygtig udvikling og kritisk sans overfor eksempelvis klassisk økonomisk tænkning skaber innovation og derigennem udvikling. Der er brug for at gøre de fremtidige ledere i stand til at vurdere flere alternativer end blot shareholdervalue. Men hvem skal så lægge ud, hvis vi nu skal blive mere konkrete end blot tale om ingen, nogen og mange. Ja, hvad med at starte med de som sjældent stiller sig frem og tager ansvaret os selv. Os der arbejder med at udvikle de ledere, der har truffet beslutningerne (eller mangel på samme), der har ledt frem til den finansielle krise. Vi skal starte med at se på virksomhedernes HR funktioner, på de eksterne konsulenthuse, handelshøjskoler / businessschools og andre videregående institutioner der medvirker til at kompetenceudvikle ledere. Vi skal have modet til at udfordre de gode gamle vaner indenfor ledelse og økonomi. Det er os, der skal indtage rollen som den lille dreng i Kejserens nye klæder. 4

5 CSR vejen til mere engagerede medarbejdere En global undersøgelse blandt medarbejdere viste sidste år, at kun 21 % af medarbejderne er dybt engageret i deres arbejde. De sidste 71 % må være fysisk til stede på jobbet og have glemt entusiasmen og kreativiteten derhjemme. Det var tolkningen på undersøgelsen, da managementguruen Gary Hamel holdt et indlæg om Innovation Management på årets AOM-konference i Chicago. Mange vil tænke, at sådan er det jo heldigvis ikke i Danmark. Vores skandinaviske ledelsesstil, som gang på gang bliver hyldet og som vist heller ikke behøver nærmere introduktion, giver jo netop rum til udfoldelse og kreativitet. Så den undersøgelse kan vi ikke bruge til så meget i en dansk kontekst. Eller måske vi alligevel kan? Kort tid efter at flyet var landet fra Chicago, lød en overskrift i Berlingske, at ledere er for dårlige til at motivere. Det er en ny undersøgelse i Danmark, der viser, at vi måske alligevel ikke er nået så langt, når det handler om at motivere og inspirere de medarbejdere, der er forudsætningen for virksomhedernes konkurrenceevne. Budskaberne fra Hamel og undersøgelsen, der blev refereret til i Berlingske, giver anledning til at reflektere over årets AOM-tema Green Management Matters. Ikke overraskende, så slog teamet igennem ved, at flere indlæg diskuterede ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med at koble bæredygtighed og herunder CSR, Corporate Social Responsibility til forretningsstrategien. Koblingen mellem CSR og HRM var derimod ikke særlig fremtrædende på konferencen. Og det forekommer nok også fremmed for en del HRM-folk at relatere sig til en CSR-agenda udover den, der handler om at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne. I både Danmark og udlandet er CSR særlig kendetegnet ved at handle om virksomhedernes eksterne interessenter. De interne interessenter som fx medarbejderne har der ikke været stor fokus på. Bortset fra at vi med Det rummelige arbejdsmarked har haft et ønske om at inkludere de svage 5

6 medarbejdere på arbejdsmarkedet. De såkaldt stærke medarbejdere har der derimod ikke været interesse for at koble til en CSR-strategi. Måske vi har forsømt at udvikle en CSR-tilgang, der handler om udviklingen af de menneskelige ressourcer internt i virksomhederne. Med andre ord et strategisk arbejde, hvor HR, udover at definere fysiske rammer, definerer udviklingsmuligheder, rettigheder og pligter ud fra et ansvarlighedsperspektiv. Og naturligvis med en kobling til forretningsstrategien. Dette kan først og fremmest klæde lederne på til at håndtere udfordringer med at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejderne. Og det vil samtidig være et vigtigt fundament for medarbejderne, når de skal navigere i en hverdag, der på mange måder bliver mere og mere usikker. Ledelse og Innovation. Gary Hamel er lige er blevet valgt som den vigtigste tænker inden for business strategi af Wall Street Journal. Han har i 2007 skrevet en bog Future of Management, og han og hans medunderviser Julian Birkenshaw fra London Business School fortalte om udvikling af et management laboratorium, hvor de MBA studerende og andre ledere fra virksomheder mødes og sammen udvikler nye management ideer. Med indlæg om management moonshots, hvornår og hvordan sker innovation i ledelse i virksomhederne og i samfundet, og hvordan understøtter den enkelte leder innovation. Management innovation defineres som The implementation of a new to the state of the art practice, process, structure, or technique that is intended to further organisational goals. Gary Hamel langer ud efter topledere, som alt for ofte sidder sammen og laver strategien for de næste år nej hvis strategier reelt skal være innovative, skal man ud og få kunder, interessenter, medarbejdere m.m. til at skabe innovative ideer i innovative rammer. Gary Hamel mener at mange af kommunikationsmetoderne i virksomhederne er utroligt gammeldags og baserer sig på en oppefra ned tænkning med information fra direktionen ned igennem systemet han mener at man bliver nødt til at indtænke de unge medarbejderes måder at kommunikere på i hele virksomhedens kommunikation: blogs, chat, facebook, mobil, som naturlige 6

7 redskaber, der konstant er til rådighed og konstant anvendes i informationssystemet og i udviklingen af nye produkter. Han bruger begrebet upstream, vi skal have en strøm af ideer op igennem systemet. Man kan ikke længere udvikle virksomheden inde i virksomheden, forandring og udvikling sker ved at man indtænker hele systemet, hvilket vil sige samfundet, miljøet, omgivelserne og alle interessenter. Ledelse i det hyperkomplekse samfund så at sige. Nøglen til nytænkning og innovation er at designe organisationer, hvor initiativ, kreativitet og passion kan blomstre. Alt for mange organisationer er i dag en spændetrøje for medarbejderne. Og det er et skandaløst spild af potentiale. Det var den kontante afregning fra Hamel, da han refererede til den nedslående undersøgelse om, at kun 21 % er dybt engageret i deres arbejde. Årets AOM-tema og Hamels til tider provokerende udmeldinger kan være med til at kaste nyt lys over det uudnyttede potentiale, der tilsyneladende ligger i at koble HR- og CSR-agendaerne. Det kan fx ske ved at udvide den interne CSRagenda til i langt højere grad at omhandle udviklingen af de menneskelige ressourcer. Management er tilbage. Begrebet ledelse og management var til diskussion i flere af sessionerne. Henry Mintzberg, som netop har skrevet en ny bog Management angreb det, han mener, er en mode, at ledelsesbegrebet leadership er blevet det fine, der hvor man gør de rigtige ting, mens management begrebet er kommet til at omhandle junk i ledelse, såsom ting som administration, styring og planlægning og den slags, som nu til dags bliver opfattet som overflødige. For selvom ledere naturligvis skal være visionære, tænke bæredygtighed o.s.v. skal vi ikke glemme de gamle lederdyder, der går under management-begrebet. Der har været ekstrem fokus på leadership-begrebet i lang tid nu alle gode ledere skal kunne være visionære, kommunikere, evne at få andre til at følge osv. og derfor har management begrebet ikke været så sexet at beskæftige sig med. Måske har det været en medvirkende årsag til den nuværende finanskrise. Mintzberg mener derfor at vi skal lidt mere tilbage til de gamle dyder eller i det mindste have en sund balance og lede efter managers with leadership capabilities. 7

8 Henry Mintzberg var i øvrigt ude efter den hype, som han mente, der er om topchefer nu til dags, som dyrkes som guruer med en masse iscenesættelse omkring dem, hvilket han mener, ødelægger muligheden for direkte kommunikation mellem topleder, medarbejdere og andre interessenter, og at man kan sætte sig selv til side som topchef og reelt skabe rum for, at andre reflekterer og kommer med de bedste nye ideer. Lederen forgår men ledelse består. En anden trend i mange indlæg, bl.a. også i en session om den projektorganiserede organisation med et indlæg af professor Henrik Holt Larsen fra Copenhagen Business School handler om den svære balance og de nye ledelsesformer, når virksomheden har store dele af virksomheden projektorganiseret, hvordan leder man sammen, linjen, staben, projektorganisationen, og får medarbejderne for lidt eller for meget ledelse, og hvor meget er de selvledende medarbejdere ledere af deres eget projekt? Den traditionelle leder som almægtig kan ikke overleve i et hyperkomplekse samfund, ledere forgår men ledelse består, og det handler om at få koordineret processerne mest effektivt, skabt mest mulig trivsel og rum til innovation mellem alle de mennesker som er involveret i processerne, nemlig topledelse, medarbejdere, projektledere, linieledere, forandringsagenter, eksternt og internt, og hvis man tænker rollerne for snævre, dræber man innovationen. Hvad får man så ud af at tage til Academy of Management 73 danskere deltog i Academy of Management, som i år havde ca deltagere og 1640 sessioner med 4-6 oplægsholdere i hver. Vi var en del af NOCAs delegation, hvor vi mødtes hver aften og reflekterede i et par timer over, hvad der var særligt interessant i dagens indlæg i en dansk kontekst. Vi er kommet hjem med oplevelsen af lidt mere overblik over trends inden for management og hvad diskuteres for tiden i organisations- og ledelsesverdenen, og så kommer man også hjem med en god portion selvtillid for når vi tænker ledelsestænkning, så er vi altså ikke bagefter i Danmark. Vi har med vores lave magtdistance i årevis arbejdet på at sprede ledelsesrollen ud, gøre den mere rammesættende og coachende og mindre autoritativ. 8

9 Konferencen er jo en forskerkonference og for at deltage som forsker, skal man have indsendt et paper, der er godkendt af et udvalg. Man kan følge et spor, eks. en af de store sektioner: Management, Career eller Organisation Development, Diversity, Critical Management m.m. og derved gå i dybden med et emne og med nogle forskere, som man så kan følge fra år til år. Der er en tradition for, at rigtigt mange professorer fra Business Schools mødes der hvert år og diskuterer med hinanden og med unge forskere, så det er på mange måder en on-going diskussion, som man træder ind i som deltager. Man kan også gå efter de store oplægsholdere: som vi blandt andet gjorde, Gary Hamel, Henry Mintzberg, Edgar Schein, Jane Dutton, Peter Senge. Positiv psykologi var et af de emner, som trak mange af huse, Jane Dutton, professor ved University of Michigan var et stort trækplaster, hun havde lavet undersøgelser, der viste, at mennesker, der var glade for at gå på arbejde faktisk var mere effektive og fik produceret mere, mange af os danskere oplevede det som yesterdays news men amerikanerne var vildt begejstrede. Appreciative Inquiry og de anerkendende ledelsesformer er jo særdeles velkendte i Danmark, hvor mange virksomheder er nået til faktisk at implementere den anerkendende kommunikation i evalueringer, MUS-samtaler m.m., stadig er det jo vigtigt, at der faktisk forskes i feltet, og at der findes dokumentation og ikke blot holdninger og værdier på området. Litteratur: som er Academy of Managements website her ligger artikler og podcasts af foredrag, men man skal være medlem for at kunne downloade dem. Gary Hamel m.fl. The Future of Management, Harvard Business Press September 2007 Henry Mintzberg, Managing, Publisher: Berrett-Koehler Publishers, Inc. september 2009 Peter Senge m.fl. The Necessary Revolution, Broadway Books, juni 2008 Artiklen blev trykt i dec i Erhvervspsykologi 9

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

hartmanns academy sharing knowledge

hartmanns academy sharing knowledge hartmanns academy sharing knowledge moderne ledelse og HR 2013 Unboss - ledelse uden magt torsdag den 14. marts kl. 12-16 Det ny teater, København Onsdag den 20. MARTS KL. 12-16 Horsens Ny Teater, horsens

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement?

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Velkommen Talsmandsseminar d. 9.10.2009 Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen Ledelse & Karriere, Ledernes Hovedorganisation

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID KRAV LEAN FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK VÆKST LEDELSE VÆKST OVATION LEDELSE ORGANISATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID KRAV LEAN FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK VÆKST LEDELSE VÆKST OVATION LEDELSE ORGANISATION LEAN GLOBAL H I L D E B R A N DIGITAL DT & B R AN D I DELING DANSK FORMAND GLOBAL ORGANISATION DELING ORGANISATION DELING DANSK DELEØKONOMI GLOBAL ROI DIGITAL DANSK DELEØKONOMI DIGITAL KPI DELEØKONOMI ROI FORMAND

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12

Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Bliv synlig og markedsfør dine produkter som In-Kind sponsor til DANSIC12 Dette tilbud giver din virksomhed mulighed for at blive eksponeret til en heldagskonference om social innovation og bæredygtighed

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team Forestil dig en dag med dine kollegaer, hvor I for alvor får kontakt til den by I bor i og gør en forskel. Nu er det slut med at sidde I kantinen og blot

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Fremtidens leder - og ledelse af generation Y

Fremtidens leder - og ledelse af generation Y Fremtidens leder - og ledelse af generation Y Præsentation for Lederne Nordsjælland 5. september 2011 Torben Haugaard Det siger de Man skal lede med hjertet Professor Steen Hildebrandt Rettidig omsorg

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet

Præsentation til en model for undervisning i de gymnasiale uddannelser i: Bæredygtighed og Innovation Projektet Af rektor Jens Elsig, Struer Statsgymnasium, jel@stgym.dk) Projektet er et udviklingsprojekt mellem 7 gymnasiale uddannelser i Region Midt og en række lokale/regionale private og offentlige virksomheder

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere