Academy of Management 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Academy of Management 2009"

Transkript

1 Green Management og Bæredygtighed Academy of Management 2009 Forfatterne: Vibeke Ahlmann, Udviklingskonsulent, IDA Lederforum Susanne Brandenborg Boeck, chefkonsulent i Forum for Business Education Dorte Grysbæk, HR-Partner, BRF-Kredit Kent Zaulich, Personaleudviklingschef, BRFkredit. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management (redigeret artiklen) Alle deltog i Academy of Management 2009 i Chicago, 6-10.august. Green Management Temaet for Academy of Management 2009 i Chicago var Green Management eller bæredygtighed. Verden står over for nye udfordringer, der skal løses: klimaog miljøudfordringer, fattigdom, fødevare- og sundhedsproblemer osv. Det er store globale problemer, og der er i erhvervslivet og i offentlige og private organisationer en øget bevidsthed om nødvendigheden af en etisk og ansvarlig ledelse for, at vi kan skabe en mere balanceret og bæredygtig verden. Peter Senge holdt oplæg på konferencen om Green Management. Han er ophavsmand til Den Lærende Organisation og Den 5. disciplin, men nu helliger han sig området bæredygtighed. Hans pointe er, at vi kun står ved begyndelsen af begyndelsen af noget stort, og at ingen faktisk aner, hvad det vil sige reelt at være bæredygtig, eller hvordan vi skaber bæredygtige værdikæder, som er hans teoretiske felt nu. For at sætte det hele lidt i perspektiv nævnte han et krus Starbucks kaffe. Bare til produktionen af en enkelt kop kaffe anvendes ltr. vand (til produktion af kaffe, mælk, kop osv.). Selvom Starbucks har forsøgt at være en bæredygtig virksomhed og lancerede kopper, der kunne genbruges, så har hele processen med at sætte genbrugsstationer op, genanvendelse og forarbejdning af pap og produktion af kopper af genbrugspap givet større omkostninger for miljøet (CO2- udslippet), end hvis man fældede træer og producerede kopper på almindelig vis. 1

2 Et andet eksempel er de miljøvenlige biler, der kører langt på literen (han var ikke inde på elbiler). Umiddelbart er de selvfølgeligt mere gavnlige for miljøet end store Hummere og andre firehjulstrækkere, men når de nye økonomier i Kina og Indien kommer op igen, og der er flere indbyggere, der får råd til biler, vil selv de miljøvenlige biler på globalt plan tilsvarende skulle køre ekstremt meget længere på literen bare for at opretholde et tilsvarende CO2-udslip, som vi har i dag. Der ligger altså et kæmpemæssigt stykke arbejde forude i at tænke dimensionerne i værdikæderne ordentligt igennem, og hvornår er vi så bæredygtige? Kan vi overhovedet have et realistisk bud på det? Og er bæredygtighed ikke også afhængig af en nations, et lands, en befolknings og det enkelte individs økonomiske niveau? Afhængig af i hvilken grad man har råd til at være bæredygtig? Der er lang vej igen for at vi kan sige, at vi er bæredygtige om nogensinde! Efter Senges første indlæg var der andre input med fokus på de forskellige niveauer, der er nødvendige for at skabe bæredygtighed, og hvordan de interagerer: Lederen Virksomheden/organisationen Netværk Lande Globalt Her var det specielt interessant at nævne en undersøgelse, hvor man havde undersøgt de egenskaber ledere har, som pt. er bedst til at have fokus på bæredygtighed og til at gøre en forskel. Ikke overraskende er disse ledere meget holistiske mennesker, men de lader sig også inspirere af andre fag som kunsten, er meget ude i naturen og anvender ofte også meditation i deres dagligdag. I det hele taget har de en mere spirituel tilgang til deres ledergerning. Der var desuden en spændende session med Senge og en ung latinamerikansk kvinde, som meget idealistisk havde formået at få indarbejdet Corporate Social Responsibility i PepsiCo og at virksomhedens vækststrategi nu er Performance with Purpose. Hun fortalte med sit meget smittende engagement om, hvordan hun rent praktisk havde grebet det an og virkelig havde en dybtfølt hensigt om at bidrage til at ændre verden. Hun var et godt eksempel på den ledertype, der hentede inspiration fra andre fag og verdener end den typiske forretningsverden 2

3 og har god kontakt mellem de fysiske såvel som de mere åndelige sider af sig selv. Den finansielle krise hvad kan vi lære af den i et ledelses perspektiv En række sessions og indlæg på AoM tog naturligt udgangspunkt i den finansielle krise - og hvad vi kan lære af den i et ledelses perspektiv? Det gav stof til eftertanke for de af os, som til dagligt arbejder med kompetenceudvikling indenfor ledelse. Vi blev en smule ydmyge overfor, hvad vi selv kunne have gjort mere af, og der blev lagt op til, at den akademiske verden og HR-folket også overvejede deres del af ansvaret fremover. I en række oplæg blev der set på, hvorfra krisen har sit udspring. Det var rart at opleve en række forskere, som ikke kun havde travlt med at skyde skylden på de griske finansielle institutioner og sub-prime bomben i USA men også havde modet til at se indad. Specielt et perspektiv bed vi mærke i: I en session med bl.a. Nancy Adler fra McGill University og Ian Mitroff fra Alliant International University var budet bl.a., at alle - den almindelige forbruger, virksomheden eller regeringen ikke har sagt stop, selvom det var tydeligt for mange, at den globale vækstrate var urealistisk høj. En forklaring på dette kan være, at der er indtruffet en global psykologisk nedsmeltning en situation som er beskrevet af Melanie Klein, hvor vi alle dukker hovederne, agerer struds og ser det hele i et happy go lucky - skær. Få har haft modet til at se realiteterne, fordi vi ser, hvad vi håber at se, og hvad vi ønsker at se. Og endnu færre har haft modet til at lytte efter de få, som har råbt vagt i gevær. It s too big to fail er vi mange, der har tænkt. Et begreb vi har mødt i flere omgange i USA f.eks. med Enron, Fanny May og de andre gigantkoncerner, som faldt sammen. Alle faresignaler bliver ignoreret, og alle satser på, at det hele nok skal gå, eller at en anden tager ansvaret, stopper op og handler. Ingen har kunnet overskue konsekvenserne, ingen har kunnet råbe beslutningstagerne op, og ingen har kunnet se, hvordan en opbremsning kunne sættes i gang. 3

4 Forskernes bud på en vej frem går i retning af, at de som uddanner fremtidens ledere har et kæmpe medansvar, og dermed også en kæmpe mulighed for at sikre, at vi ikke gentager en lignende situation igen. Nancy Adler taler for bæredygtigheden i, at se på, hvad der inspirerer det enkelte menneske frem for, hvad der alene motiverer. Stil eksempelvis spørgsmålet: Hvis du skulle lave frivilligt arbejde, hvad ville du så vælge? En sådan vinkling vil kunne give uanede input til, hvordan vi fremadrettet som globalt samfund kan indrette os, uden nødvendigvis alene eller primært at bygge al udvikling på den klassiske økonomiske forudsætning om shareholder value. Nancy Adler spørger retorisk med et Peter Drucker citat: How many would turn up at the doorstep of Wallstreet, if they were to volunteer? Svaret er nok ikke særligt mange. Hvis vi derimod i det akademiske miljø uddanner fremtidens ledere til at se på alternativer til dette perspektiv samt understøtter et sådant paradigmeskifte i virksomhedernes interne HR-funktioner, giver det mulighed for ikke alene at skulle arbejde med motivationsfaktorer som eksempelvis monetære incitamentssystemer, men også at udvikle arbejdspladser og virksomheder, hvor bæredygtig udvikling og kritisk sans overfor eksempelvis klassisk økonomisk tænkning skaber innovation og derigennem udvikling. Der er brug for at gøre de fremtidige ledere i stand til at vurdere flere alternativer end blot shareholdervalue. Men hvem skal så lægge ud, hvis vi nu skal blive mere konkrete end blot tale om ingen, nogen og mange. Ja, hvad med at starte med de som sjældent stiller sig frem og tager ansvaret os selv. Os der arbejder med at udvikle de ledere, der har truffet beslutningerne (eller mangel på samme), der har ledt frem til den finansielle krise. Vi skal starte med at se på virksomhedernes HR funktioner, på de eksterne konsulenthuse, handelshøjskoler / businessschools og andre videregående institutioner der medvirker til at kompetenceudvikle ledere. Vi skal have modet til at udfordre de gode gamle vaner indenfor ledelse og økonomi. Det er os, der skal indtage rollen som den lille dreng i Kejserens nye klæder. 4

5 CSR vejen til mere engagerede medarbejdere En global undersøgelse blandt medarbejdere viste sidste år, at kun 21 % af medarbejderne er dybt engageret i deres arbejde. De sidste 71 % må være fysisk til stede på jobbet og have glemt entusiasmen og kreativiteten derhjemme. Det var tolkningen på undersøgelsen, da managementguruen Gary Hamel holdt et indlæg om Innovation Management på årets AOM-konference i Chicago. Mange vil tænke, at sådan er det jo heldigvis ikke i Danmark. Vores skandinaviske ledelsesstil, som gang på gang bliver hyldet og som vist heller ikke behøver nærmere introduktion, giver jo netop rum til udfoldelse og kreativitet. Så den undersøgelse kan vi ikke bruge til så meget i en dansk kontekst. Eller måske vi alligevel kan? Kort tid efter at flyet var landet fra Chicago, lød en overskrift i Berlingske, at ledere er for dårlige til at motivere. Det er en ny undersøgelse i Danmark, der viser, at vi måske alligevel ikke er nået så langt, når det handler om at motivere og inspirere de medarbejdere, der er forudsætningen for virksomhedernes konkurrenceevne. Budskaberne fra Hamel og undersøgelsen, der blev refereret til i Berlingske, giver anledning til at reflektere over årets AOM-tema Green Management Matters. Ikke overraskende, så slog teamet igennem ved, at flere indlæg diskuterede ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med at koble bæredygtighed og herunder CSR, Corporate Social Responsibility til forretningsstrategien. Koblingen mellem CSR og HRM var derimod ikke særlig fremtrædende på konferencen. Og det forekommer nok også fremmed for en del HRM-folk at relatere sig til en CSR-agenda udover den, der handler om at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne. I både Danmark og udlandet er CSR særlig kendetegnet ved at handle om virksomhedernes eksterne interessenter. De interne interessenter som fx medarbejderne har der ikke været stor fokus på. Bortset fra at vi med Det rummelige arbejdsmarked har haft et ønske om at inkludere de svage 5

6 medarbejdere på arbejdsmarkedet. De såkaldt stærke medarbejdere har der derimod ikke været interesse for at koble til en CSR-strategi. Måske vi har forsømt at udvikle en CSR-tilgang, der handler om udviklingen af de menneskelige ressourcer internt i virksomhederne. Med andre ord et strategisk arbejde, hvor HR, udover at definere fysiske rammer, definerer udviklingsmuligheder, rettigheder og pligter ud fra et ansvarlighedsperspektiv. Og naturligvis med en kobling til forretningsstrategien. Dette kan først og fremmest klæde lederne på til at håndtere udfordringer med at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejderne. Og det vil samtidig være et vigtigt fundament for medarbejderne, når de skal navigere i en hverdag, der på mange måder bliver mere og mere usikker. Ledelse og Innovation. Gary Hamel er lige er blevet valgt som den vigtigste tænker inden for business strategi af Wall Street Journal. Han har i 2007 skrevet en bog Future of Management, og han og hans medunderviser Julian Birkenshaw fra London Business School fortalte om udvikling af et management laboratorium, hvor de MBA studerende og andre ledere fra virksomheder mødes og sammen udvikler nye management ideer. Med indlæg om management moonshots, hvornår og hvordan sker innovation i ledelse i virksomhederne og i samfundet, og hvordan understøtter den enkelte leder innovation. Management innovation defineres som The implementation of a new to the state of the art practice, process, structure, or technique that is intended to further organisational goals. Gary Hamel langer ud efter topledere, som alt for ofte sidder sammen og laver strategien for de næste år nej hvis strategier reelt skal være innovative, skal man ud og få kunder, interessenter, medarbejdere m.m. til at skabe innovative ideer i innovative rammer. Gary Hamel mener at mange af kommunikationsmetoderne i virksomhederne er utroligt gammeldags og baserer sig på en oppefra ned tænkning med information fra direktionen ned igennem systemet han mener at man bliver nødt til at indtænke de unge medarbejderes måder at kommunikere på i hele virksomhedens kommunikation: blogs, chat, facebook, mobil, som naturlige 6

7 redskaber, der konstant er til rådighed og konstant anvendes i informationssystemet og i udviklingen af nye produkter. Han bruger begrebet upstream, vi skal have en strøm af ideer op igennem systemet. Man kan ikke længere udvikle virksomheden inde i virksomheden, forandring og udvikling sker ved at man indtænker hele systemet, hvilket vil sige samfundet, miljøet, omgivelserne og alle interessenter. Ledelse i det hyperkomplekse samfund så at sige. Nøglen til nytænkning og innovation er at designe organisationer, hvor initiativ, kreativitet og passion kan blomstre. Alt for mange organisationer er i dag en spændetrøje for medarbejderne. Og det er et skandaløst spild af potentiale. Det var den kontante afregning fra Hamel, da han refererede til den nedslående undersøgelse om, at kun 21 % er dybt engageret i deres arbejde. Årets AOM-tema og Hamels til tider provokerende udmeldinger kan være med til at kaste nyt lys over det uudnyttede potentiale, der tilsyneladende ligger i at koble HR- og CSR-agendaerne. Det kan fx ske ved at udvide den interne CSRagenda til i langt højere grad at omhandle udviklingen af de menneskelige ressourcer. Management er tilbage. Begrebet ledelse og management var til diskussion i flere af sessionerne. Henry Mintzberg, som netop har skrevet en ny bog Management angreb det, han mener, er en mode, at ledelsesbegrebet leadership er blevet det fine, der hvor man gør de rigtige ting, mens management begrebet er kommet til at omhandle junk i ledelse, såsom ting som administration, styring og planlægning og den slags, som nu til dags bliver opfattet som overflødige. For selvom ledere naturligvis skal være visionære, tænke bæredygtighed o.s.v. skal vi ikke glemme de gamle lederdyder, der går under management-begrebet. Der har været ekstrem fokus på leadership-begrebet i lang tid nu alle gode ledere skal kunne være visionære, kommunikere, evne at få andre til at følge osv. og derfor har management begrebet ikke været så sexet at beskæftige sig med. Måske har det været en medvirkende årsag til den nuværende finanskrise. Mintzberg mener derfor at vi skal lidt mere tilbage til de gamle dyder eller i det mindste have en sund balance og lede efter managers with leadership capabilities. 7

8 Henry Mintzberg var i øvrigt ude efter den hype, som han mente, der er om topchefer nu til dags, som dyrkes som guruer med en masse iscenesættelse omkring dem, hvilket han mener, ødelægger muligheden for direkte kommunikation mellem topleder, medarbejdere og andre interessenter, og at man kan sætte sig selv til side som topchef og reelt skabe rum for, at andre reflekterer og kommer med de bedste nye ideer. Lederen forgår men ledelse består. En anden trend i mange indlæg, bl.a. også i en session om den projektorganiserede organisation med et indlæg af professor Henrik Holt Larsen fra Copenhagen Business School handler om den svære balance og de nye ledelsesformer, når virksomheden har store dele af virksomheden projektorganiseret, hvordan leder man sammen, linjen, staben, projektorganisationen, og får medarbejderne for lidt eller for meget ledelse, og hvor meget er de selvledende medarbejdere ledere af deres eget projekt? Den traditionelle leder som almægtig kan ikke overleve i et hyperkomplekse samfund, ledere forgår men ledelse består, og det handler om at få koordineret processerne mest effektivt, skabt mest mulig trivsel og rum til innovation mellem alle de mennesker som er involveret i processerne, nemlig topledelse, medarbejdere, projektledere, linieledere, forandringsagenter, eksternt og internt, og hvis man tænker rollerne for snævre, dræber man innovationen. Hvad får man så ud af at tage til Academy of Management 73 danskere deltog i Academy of Management, som i år havde ca deltagere og 1640 sessioner med 4-6 oplægsholdere i hver. Vi var en del af NOCAs delegation, hvor vi mødtes hver aften og reflekterede i et par timer over, hvad der var særligt interessant i dagens indlæg i en dansk kontekst. Vi er kommet hjem med oplevelsen af lidt mere overblik over trends inden for management og hvad diskuteres for tiden i organisations- og ledelsesverdenen, og så kommer man også hjem med en god portion selvtillid for når vi tænker ledelsestænkning, så er vi altså ikke bagefter i Danmark. Vi har med vores lave magtdistance i årevis arbejdet på at sprede ledelsesrollen ud, gøre den mere rammesættende og coachende og mindre autoritativ. 8

9 Konferencen er jo en forskerkonference og for at deltage som forsker, skal man have indsendt et paper, der er godkendt af et udvalg. Man kan følge et spor, eks. en af de store sektioner: Management, Career eller Organisation Development, Diversity, Critical Management m.m. og derved gå i dybden med et emne og med nogle forskere, som man så kan følge fra år til år. Der er en tradition for, at rigtigt mange professorer fra Business Schools mødes der hvert år og diskuterer med hinanden og med unge forskere, så det er på mange måder en on-going diskussion, som man træder ind i som deltager. Man kan også gå efter de store oplægsholdere: som vi blandt andet gjorde, Gary Hamel, Henry Mintzberg, Edgar Schein, Jane Dutton, Peter Senge. Positiv psykologi var et af de emner, som trak mange af huse, Jane Dutton, professor ved University of Michigan var et stort trækplaster, hun havde lavet undersøgelser, der viste, at mennesker, der var glade for at gå på arbejde faktisk var mere effektive og fik produceret mere, mange af os danskere oplevede det som yesterdays news men amerikanerne var vildt begejstrede. Appreciative Inquiry og de anerkendende ledelsesformer er jo særdeles velkendte i Danmark, hvor mange virksomheder er nået til faktisk at implementere den anerkendende kommunikation i evalueringer, MUS-samtaler m.m., stadig er det jo vigtigt, at der faktisk forskes i feltet, og at der findes dokumentation og ikke blot holdninger og værdier på området. Litteratur: som er Academy of Managements website her ligger artikler og podcasts af foredrag, men man skal være medlem for at kunne downloade dem. Gary Hamel m.fl. The Future of Management, Harvard Business Press September 2007 Henry Mintzberg, Managing, Publisher: Berrett-Koehler Publishers, Inc. september 2009 Peter Senge m.fl. The Necessary Revolution, Broadway Books, juni 2008 Artiklen blev trykt i dec i Erhvervspsykologi 9

LDE MINDFULNESS I ORGANISATIONER. Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation PERNILLE LE HIPPE BRUN CLARISSA CORNELIUSSEN

LDE MINDFULNESS I ORGANISATIONER. Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation PERNILLE LE HIPPE BRUN CLARISSA CORNELIUSSEN PERNILLE LE HIPPE BRUN CLARISSA CORNELIUSSEN MINDFULNESS I ORGANISATIONER TIL LANMELDELSE LDE Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation DANSK PSYKOLOGISK FORLAG MINDFULNESS I ORGANISATIONER ONER

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET. Skanderborg Kursus- og konferencecenter. Telefon 8993 3310 www.skkc.dk

MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET. Skanderborg Kursus- og konferencecenter. Telefon 8993 3310 www.skkc.dk www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 3 september 2011 9. årgang ISSN Nr. 1604-4134 EN OPLEVELSE UD OVER DET SÆDVANLIGE... læs inde i bladet

Læs mere

Lützen Management aps. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden.

Lützen Management aps. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden. . Lützen Management aps. Artikel til tidsskriftet Erhvervspsykologi. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden. Konsulent Dorte Cohr Lützen,

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK Af Tania Ellis www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk Vinder af Berlingske Tidendes Nyhedsmagasins prisopgavekonkurrence Hvordan skal Danmark ledes? Copyright 2004 Tania

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere