VIND I ØRESUND. Aktiviteter og resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIND I ØRESUND. Aktiviteter og resultater"

Transkript

1 VIND I ØRESUND Aktiviteter og resultater

2 Udgivet 2011 af INTERREG IV-projektet Vind i Øresund Ledende partner: Lunds Universitet Projektleder: Henrik Madsen, DTU Projektpartnere: DTU Informatik, DTU Elektro, Risø DTU, Matematisk statistik LTH, Industriell elektroteknik och automation LTH Projektperiode: 1. juli september 2011 Totalbudget: EUR Support fra ERUF: EUR Tekst og redaktion: Carsten Broder Hansen Fotos: Carsten Broder Hansen samt Mikael Risedal (side 13, nederst) og Pierre Pinson (side 14 og 15) Grafisk tilrettelæggelse og layout: Grethe Kofoed, Artcome Tryk: Hillerød Grafisk Oplag: 200 2

3 Spydspids for vindenergi Øresundsregionen er en europæisk spydspids og blandt de førende i verden inden for forskning, undervisning og industriel anvendelse af vindkraft og anden bæredygtig energi. Et stort befolkningsgrundlag, gunstige vindforhold og et veletableret system af både land- og havbaserede vindmølleanlæg gør regionen til et ideelt test- og demonstrationsområde for nye innovative tiltag og for yderligere styrkelse af vindkraft som en bærende energiform. For at fremme den regionale udvikling og sikre at de førende kompetencer inden for vindkraft også fremover vil være at finde i Øresundsområdet besluttede den Europæiske Regionale Udviklingsfond (Interreg IV A) i 2008 at støtte projektet Vind i Øresund. Projektet udvikler nye uddannelsestilbud på de regionale tekniske universiteter, markedsfører regionens kvaliteter og ekspertise på hele energiområdet og fremmer samtidig det interregionale samarbejde mellem universiteterne samt mellem forskningsmiljøer og private virksomheder på tværs af Øresund. Øresundsregionen har vist sig at være perfekt for udvikling og demonstration af grønne teknologiske løsninger, og resultatet af projektet er desuden en markant styrkelse af den samlede forskning og udvikling, samt ikke mindst ny viden og metoder for at opnå et moderne samfund, der er 100 % uafhængigt af fossile energikilder. Givet de nødvendige rammebetingelser vil denne viden efterfølgende betyde eksport af teknologier inden for greentech, smart grids og smart cities. Samlet resultat Vind i Øresund har gennem etablering af et tæt netværkssamarbejde mellem DTU, LTH ved Lunds Universitet og de største private og offentlige aktører formået at samle de førende kapaciteter og vigtigste kompetencer inden for vindkraft til en fælles indsats for at udvikle modellering, beregning og tillempet elkraftteknik på tværs af regionen. Vind i Øresund har skabt nye uddannelsestilbud for kommende ingeniører og opnået en kaskadeeffekt for spredning af projektets viden og resultater (se figur side 4 og 5). Vind i Øresund har med succes udbredt og formidlet mulighederne inden for vindkraft og anden bæredygtig energi, og derved leveret de afgørende brikker til en ny platform for driftsikker energiforsyning fremover. Projektet har demonstreret integration af store mængder vedvarende energi i Øresundsregionen, og den opnåede viden er samtidig et stærkt afsæt til at sikre energi af høj kvalitet til lave priser til alle regionens forbrugere samt til at løfte fremtidigt internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde. Denne rapport er en opsummering af projektets centrale initiativer og resultater. Rapporten er opdelt efter projektets tre overordnede tiltag: Uddannelse, demonstration samt samarbejde og kommunikation, selv om de fleste aktiviteter naturligvis er foregået på tværs af disse kategorier. 3

4 DTU Informatik, Risø DTU, DTU Elektro Vindmølleteknik, modeller, forudsigelser Virksomheder og institutioner med fokus på vindkraft og bæredygtig energi Data og test Matematisk statistik LTH, Industriell elektroteknik och automation LTH Nye kurser, nye undervisningstiltag, nye undervisningsformer Informationsløft for regionale kompetencer Informationsløft for vindkraft Dong Energy Vattenfall Energinet.dk Energy Opticon Enfor E.ON Vind Lunds Kommun Länsstyrelsen i Skåne Län Vækstforum Hovedstaden Siemens Wind Power Vestas Wind Systems Region Hovedstaden Forudsigelser, modeller, markedsintegration Interregionalt samarbejde og kommunikation Demonstrationsmodeller NY PLATFORM FOR BÆREDYGTIG ENERGI I REGIONEN VIND I ØRESUND 4

5 Fossilfri fremtid Sådan! Multistrenget energiforsyning 100% VE Dynamiske tariffer Ny energiafgiftsstruktur Intelligent t forbrug Biomasse Forudsigelse af vind- & solenergi Vind i Øresund har skabt rammerne for endnu bedre forudsigelser af vindenergiproduktion i sammenhæng med forudsigelser af forbruget. I kombination med nye metoder til at afpasse forbruget i forhold til den varierende vindenergiproduktion er grundlaget for nye grønne teknologiske eksporteventyr på plads. De videnstunge elementer i løsningerne og regionens ca universitetsstuderende udgør den perfekte vækstbund for den nye teknologi. Projektet har samtidig afdækket de nødvendige rammebetingelser i form af ændrede energiafgifter, dynamiske tariffer, samt nye former for multistrenget energiforsyning. Det er imidlertid vigtigt, at såvel regionale og landspolitiske beslutningstagere hurtigt deltager i at tilvejebringe disse rammebetingelser gennem nødvendige strukturelle og lovgivningsmæssige ændringer. Disse ændringer er påkrævet, for at vi kan indfri de politiske målsætninger om CO 2 -reduktion, og for at realisere regionens målsætning om ny industriel vækst inden for grøn teknologi. 5

6 Uddannelse Behovet for ingeniører med kapacitet til at lede, udvikle og udbrede integration, modellering, forudsigelser og distribution af alternative energiressourcer er i voldsom vækst, og Øresundsregionen universiteter kan og bør levere disse eksperter. En række faktorer forklarer tilsammen udviklingen: Større politisk og samfundsmæssig fokus på miljøet, udbredt erkendelse af den fremtidige knaphed på fossilt brændstof, en stærk regional forskningstradition på området samt tilstedeværelse af flere markante virksomheder, der producerer og promoverer en bred vifte af nye energiløsninger og produkter, til at imødekomme forbrugernes ønsker om bæredygtige alternativer. Et nøgleelement i Vind i Øresund er således det interregionale samarbejde om at udvikle nye kurser og uddannelsesforløb med et primært indhold af de vigtigste ingeniørmæssige kompetencer inden for vindkraft, energiforsyning og elektricitetsdistribution. En bred vifte af sådanne kurser er nu kommet på plads og udbydes både på DTU og LTH. Ved at koordinere tilmeldinger og forløb på tværs af regionen, har planlæggerne kunnet trække på de fremmeste undervisningskræfter fra begge sider af sundet. På samtlige de nye kurser undervises der af forskerkapaciteter på de respektive felter, og det samlede resultat er et løft af de kommende ingeniørers viden og færdigheder til det højeste internationale niveau. Integration af vind i elsystemer - Masterkursus i eksplosiv vækst Som en del af DTU s civilingeniøruddannelse i vindenergi, er Integration af vind i elsystemer opstået på baggrund af den omfattende danske ekspertise på området. Med Vind i Øresund - samarbejdet blev det logisk for LTH også at udbyde et lignede kursus. Undervisere fra DTU, LTH og Risø DTU har gennemført en række møder til gensidig inspiration samt for at sikre den nødvendige videnudvekslingog overførsel. En LTH-version af kurset er nu en realitet, og samtlige kursister drager fordel af en lang række internationale kapaciteter, der inddrages som eksterne undervisere. Kurset udvikler sig år for år og er netop tænkt dynamisk for at kunne afsejle den hastige udvikling på området. Vigtige kursuselementer er, ud over vægten på gæsteforelæsninger, desuden den hyppige kontakt til specialister og de medfølgende netværksmuligheder. Kurset har ikke mindst formået at tiltrække masterstuderende fra hele verden og populariteten er hastigt stigende. Inden Vind i Øresund-projektet kom i gang var der under 30 tilmeldte på kurset på DTU. I 2010 var tallet steget til 40 og 2011 opnåede et rekordstort antal tilmeldte på 62, alene på DTU. Der var tilsvarende hele 85 tilmeldte på det parallelle kursus på LTH. Mange af de internationale Master-studerende har faktisk aldrig set en havmøllepark fungere i praksis, når de ankommer til Skandinavien, og et supplerende ekstraelement i projektet er, at finansieringen fra Vind i Øresund gør det muligt at gennemføre ekskursioner til de regionale havmølleparker som en del af kurset. Kurset foregår på Centre for Electric Technology (CET) ved DTU med gæsteforelæsere fra DTU Informatik og IEA samt LTH. 6

7 Stokastiske Differentialligninger Kurset lægger op til forudsigelse og modellering af energiressourcer ved brug af stokastiske differentialligninger. Kurset er afviklet første gang i efteråret 2009, og er under stadig udvikling. Konfrontationsundervisning med udleverede forelæsningsnoter. Kurset foregår primært på DTU, men med studerende og undervisere fra de to universiteter. Hidden Markov Models for Time Series Kursus der er fortrinsvis web-baseret og delvis konfrontationsundervisning - hvor deltagerne står for forelæsningen. Afviklet 1. gang på testniveau i foråret 2010 og er nu udbudt og fuldt integreret på både DTU og LTH. Ikke-lineær tidsrækkeanalyse Vindgenereret el er karakteriseret ved en række ikke-lineære problemstillinger. En fordobling af vindstyrken medfører ikke en fordobling af el-produktionen. Kurset giver deltagerne indsigt i flere af de vigtigste værktøjer for at kunne foretage prognoser af el-produktionen, efterspørgsel og prisfastsætning. Kurset er fuldt integreret på både LTH og DTU, men videreudvikles konstant. Finansiel statistik Planlægning af nye vindkraftanlæg og produktionsplaner for eksisterende anlæg kræver økonomiske kompetencer og detaljeret kendskab til finansiering, statistik og usikkerhedsberegning. Lunds Universitet har haft kurset i en årrække og det er nu også under etablering på DTU. Erik Lindström fra LTH underviser i ikke-lineær tidsrækkeanalyse på DTU. 7

8 Ekstremværdianalyse Udbygning af vindkraftproduktion nødvendiggør grundige analyser af vindens bevægelser og dens udsving i tid og rum. For lidt eller for meget vind fører til produktionstab, mens ekstreme vindforhold kan medføre havari og generelt høje vedligeholdelsesomkostninger. Kurset er blandt specialiteterne ved Lunds Universitet, men er nu også fuldt integreret på DTU som et fælleskursus. Wind Power Systems Kurset har til formål at give de studerende basisviden om vindkraft og om vindkraftens betydning for samfundet. De studerende lærer at identificere og forklare vindkraftteknologi, vindkraftsystemer og integration af vindkraft i en ingeniørmæssig kontekst. Kurset har ikke mindst relevans i forhold til at give de studerende de ingeniørfaglige redskaber der kræves i udviklingen mod en bæredygtig energiforsyning. Undervisere er Jörgen Svensson, Francesco Sulla og Evripidis Karatsivos. Nye virtuelle undervisningsteknikker Projektets ambition er ikke blot at udvikle og udbrede nye kurser med fokus på energiforsyning og -forudsigelse. Sideløbende eksperimenteres også med helt nye undervisningsformer, hvoraf de mest markante er inden for virtuelle elektroniske lærings- og videnteknologier. Der er etableret et undervisningsudvalg på DTU Informatik hvor de forskellige indgangsvinkler på dette diskuteres og testes. Samtidig arbejder to multimedieeksperter og eksterne partnere med udvikling af systemerne og med at løse de tekniske og pædagogiske problemstillinger. Dette arbejde har ført til det enestående undervisningssystem Universal Primer, der har haft sin verdenspremiere på kurser under Vind i Øresund samt været præsenteret ved den internationale CDIO konference i juni

9 Universal Primer systemet der kan lære dig alt, hvor som helst og når som helst Det er et revolutionerende system der har set dagens lys. Visionen er intet mindre end valgfri undervisning i alt inden for menneskehedens samlede viden. Teknologien til at implementere idéen er til stede, og produktudviklingen af Universal Primer er blevet realiseret i kraft af Vind i Øresund. Universal Primer fik sin spæde start i 2010, hvor Marc Juul Christoffersen gik i gang med at realisere sin vision om et Wikipidia inden for undervisning. En bog eller et stykke elektronik, der ikke kun kan vise alle emner i verden, men også undervise brugeren i emnet, på lige den måde man har lyst til at modtage undervisning på. Universal Primer har to primære funktioner. En del fokuserer på live-undervisning og den anden del på materiale der allerede er produceret, enten optagelser af forelæsninger og andre undervisningsseancer eller mere traditionelle undervisningselementer såsom præsentationer, noter, lærebogsmateriale og øvelser. Universal Primers grundidé er, at man via en opkobling hvor som helst skal kunne få undervisning og indsigt i et valgt emne via en selvvalgt undervisningsform. Professor Henrik Madsen, DTU Informatik bliver filmet mens han forelæser om vind-energi. Det er en undervisningssekvens der integreres i Universal Primer inden verdenspremieren på DTU. Opfinderen af systemet, Marc Juul Christoffersen, viser samtidig prototypen på det nye undervisningssystem, der i fremtiden vil gøre det muligt for studerende at modtage undervisning i alle emner, uafhængigt af tid og sted og med de teknikker der passer præcist til den enkelte studerendes behov. 9

10 Demonstrationsprojekter Projektets mange demonstrationer viser fordelene og de forskellige muligheder for at løse problemstillinger inden for vedvarende energi både på produktions- og efterspørgselsniveau. Denne kerneaktivitet af Vind i Øresund inddrager flere projekter på Bornholm, på Syslab/Risø, datamining på vindmøller samt el-systemer og flexhuse. Det overordnede mål er at samle og overføre viden til industrien og samfundet inden for: Forudsigelse af produktion og behov fra vedvarende energi Produktionsoptimering Datamining på vindmøller og elsystemer Integration af el-biler i det almindelige el-net Dynamisk modellering af boliger Energisignaturer og energimærkning af boliger Metoder til at opnå fleksibelt elforbrug Vindprognoser El-markedsmodeller, herunder indvirkning af elmarkedets timeinddeling af døgnet på frekvensen Brug af vindkraft ved genopstart af elforsyningen efter blackout Samlet har de mange demonstrationer i Vind i Øresund afdækket de nødvendige og vigtigste metoder og modeller i fundamentet mod det fossilfri energisystem. Projekterne har ligeledes vist, at Øresundsregionen er ideel til at demonstrere fremtidens energiløsninger. Denne sammenfatning indeholder kun en kort oversigt over enkelte af demonstrationsprojekterne. For den komplette og sammenfattende gennemgang henvises til projektets webside 10

11 Bornholm Øen Bornholm er et nærmest ideelt demonstrationsområde. Det er en måleenhed, der dækker næsten præcis 1 % af den danske befolkning. Øen er nem at afgrænse, når det gælder aktiviteter og test inden for el-forsyning, da Bornholm kun er forbundet til omverdenen af et enkelt el-kabel til Sverige, hvilket giver fuld kontrol over målingerne. Bornholm har ydermere allerede en høj andel af vindkraft i sin elforsyning, nemlig hele 33 % i årlig gennemsnit. Bornholm er det perfekte laboratorium for tidlige test af hele Danmarks fremtidige el-system, hvor det er planen at en langt større del af strømmen skal komme fra vindmøller. Det er således målet, at 50 % af Danmarks elektricitet skal komme fra vindkraft i år Vind i Øresund har etableret samarbejde med kraftværker og kommunale interessenter, og det er lykkedes at koble forudsigelsessystemer for vind, fjernvarme, sol, elpriser og forbrug sammen med data fra det bornholmske el-net. Under Vind i Øresund er der udviklet en brugergrænseflade og en mulighed for samtidigt at vise forudsigelse af flere forskellige elementer af et energisystem (eksempelvis el-last, vindenergi- og solenergiproduktion). Det gør det muligt at anvende samtlige prognoser i en optimering eller styring af el-produktionen. Lokale bornholmske el-selskaber har desuden opnået indsigt i hvordan man kan anvende matematiske værktøjer til at forbedre driften. Det er endvidere lykkedes at etablere et virtuelt kraftværk, hvor forskellige algoritmer til styring bliver afprøvet, hvilket igen forbedrer kontrolmulighederne i det overordnede samspil mellem de mange faktorer der bidrager til el-produktion og distribution. Vind i Øresund leverer kundskabsopbygning for håndtering af store mængder vedvarende energi i eksisterende el- og varmesystemer og fungerer desuden som det projekt, der skaber sammenhæng og samarbejdsgrundlag for de talrige initiativer inden for integration af bæredygtig energi, der er i gang på Bornholm. 11

12 Forskningsprojekter på Bornholm M 7.6 M 5.8 M 0.5 M 3.7 PowerLabDK EDISON EV on Bornholm PVIB M = DK New M 0.3 More MicroGrids NextGen EcoGrid EU Smart Grid Fuel Cells CHP Smart Grids Information M 0.4 New M 1.2 Celle Controller FlexPower HeatPumps to Bornholm DFR M 13.5 M 1.3 M 2.9 M 1.1 Nogle af de mange forskningsprojekter på Bornholm er hardware-orienterede mens andre er modelbaserede. Vind i Øresund har formået at samle de mange aktiviteter og gøre synergigevinsten klar og tydelig. Med Vind i Øresund er det første gang lykkedes at fusionere alle systemelementer i en samlet løsningsmodel. Vind i Øresund leverer således både forudsigelsesmodeller og demonstrerer centrale tekniske og udviklingsmæssige karakteristika ved de forskellige konstellationer, der arbejder på Bornholm og i regionen. LTH, DTU, industrivirksomheder og regionale myndigheder har i fællesskab skabt en syntese af de mange bornholmske energi-aspekter. Desuden er Vind i Øresunds simuleringer og modeller vigtige forudsætninger for samarbejdet mellem projekterne og den videre udvikling. De øvrige projekter leverer til gengæld rammen og giver input til komponenterne i Vind i Øresund. 12

13 Vindkraft hjælper Malmø efter strømsvigt Vindmølleparken Lillegrund ved Øresundsbroen leverer hvert år elkraft svarende til forbruget i husstande. Den kapacitet benyttes nu i Malmøs elektricitetsberedskab. El-forsyningen er afgørende for det moderne samfund, så der er behov for at have alternativer klar i tilfælde af strømsvigt. Skader på kabler og andet udstyr kan medføre omfattende strømsvigt, som det der ramte Malmø 23. september Konsekvensen dengang var, at hele det sydlige Sverige og Sjælland var uden strøm i 6-7 timer. Hvis Malmø bliver elektrisk isoleret er konsekvenserne derfor alvorlige, naturligvis særligt hvis det sker om vinteren. Derfor er der taget initiativ til at gøre Malmø selvforsynende med el. Det nye Øresundsværk der blev opført efter 2003 er et vigtigt skridt mod dette. På IEA, LTH har universitetslektorerne Olof Samuelsson og Lars Lindgren desuden foreslået at vindmølleparken Lillegrund anvendes i den sammenhæng. På Bornholm arbejdes med samme problemstilling, også i Vind i Øresunds regi. Da der sjældent er to identiske årsager til strømsvigt, er det afgørende at elforsyningernes kontrolrum er bemandet af kompetente eksperter, som kan vurdere det aktuelle problem og tage de beslutninger der hurtigst muligt udbedrer fejlen. En del af denne kompetence opnås via træningsforløb i simulatoren ARISTO, der benyttes af alle større elselskaber i Sverige, meget lig brugen af flysimulatorer i luftfarten. ARISTO findes også på IEA, LTH og her er systemet i kraft af Vind i Øresund blevet tilpasset til at studere elforsyningen til Malmø, særligt i forhold til nødsituationer. Demonstrationsprojektet har vist, at Lillegrund udgør et glimrende supplement til Malmøs elforsyning og vil gøre det lettere at komme tilbage til normaltilstanden efter eventuelle strømsvigt. Olof Samuelsson og Lars Lindgren foran ARISTO på IEA, LTH. 13

14 SYSLAB SYSLAB er en facilitet der bliver brugt både i forbindelse med eksperimenter og i forbindelse med fremvisninger og demonstration af teknologier til integration inden for flexhus vindmøller solanlæg batterier samt elbilopladning. Risø DTUs deltagelse i Vind i Øresund har først og fremmest udgangspunkt i SYSLAB, og i projektsammenhæng er opbygget demonstrationer og visualisering af teknologierne i denne facilitet. Ikke mindst Smart Grid teknologier og deres samspil med vindkraft er blevet demonstreret i SYSLAB og Vind i Øresund står bag forsøg med 5 nye varmedynamiske modeller. Et særligt markant resultat er opnået inden for demonstration af integration af store mængder vindenergi i boliger, hvor et delresultat er medvirken til en ny international standard for karakterisering af energiforbrug i bygninger. Flexhouse, som er en del af SYSLAB, har under Vind i Øresund været omdrejningspunket for en række demonstrationsprojekter, der påviser det store potentiale i modeller for karakterisering af bygningers termiske egenskaber. Resultaterne er så lovende, at de forventes at danne grundlag for en præcis og automatisk energimærkning af bygninger. Boliger + opvarmning Vind og integration af + energimærkning 1 vindsystemer 1 Vind i Øresund-projektet har bidraget aktivt til at arbejdet med den nye EU-standard for energiforbrug i bygninger er blevet besluttet internationalt (IEA Annex 58) Reliable Building Energy Performance Characterization. Ud over energilagring i boliger har SYSLAB også demonstreret elbilers potentiale i forbindelse med intelligente elsystemer. 14

15 Flexhouse har både demonstreret teknologiske løsninger til at integrere vindkraft i bygningers elforsyning samt mulighederne i modeller for bygningers termiske karakteristika, elementer i en ny og bedre energimåling. 15

16 Samarbejde og kommunikation Intelligente elsystemer baseret på bæredygtig energiproduktion er afgørende for fremtidig vækst og velfærd i samfundet. Vind i Øresund har etableret den nødvendige forsknings- og uddannelsesmæssige platform der kan realisere målet i Øresundsregionen og efterfølgende fungere som inspiration for det øvrige EU og videre internationalt. Projektet har etableret et enestående tværregionalt samarbejde og succesfuldt kommunikeret strategi, aktiviteter og resultater ud til en bred vifte af interessenter både i det videnskabelige miljø, til styrelser, myndigheder og politiske beslutningstagere samt til den almene offentlighed. Med sit meget store besøgstal har SYSLAB spillet en stor rolle i udbredelsen af kendskabet til Vind i Øresund internationalt. Vindkraftintegration er demonstreret for alle relevante personer, som har besøgt SYSLAB i projektperioden. Dette omfatter studerende, regionale og internationale virksomheder, medier samt beslutningstagere. Antallet af gennemførte demonstrationer er forholdsvis stort, og andrager i gennemsnit 1-2 om måneden i hele forløbet. Olof Samuelsson, IEA viser hvordan projektet ARTISTO kobles sammen med demonstrationsprojekter på Bornholm ved Vind i Øresund styregruppemøde. Som en del af Vind i Øresund har projektpartnerne gennemført, afholdt og deltaget på en række symposier, seminarer og workshops: Nordic Vind Power Conference The Green Smart Home Symposium COP15 møder, seminarer og workshops Foredraget: IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy Møde med US Department of Energy (DOE) Workshop in EU-JRC Announcement on SETIS and JRC web-sites Symposium on Tools for integration of electric cars Møder og indlæg: Green Wave Reality (Aktive boliger og aktive elnet) Singapore og USA Serie af foredrag om vindenergi på institutioner og virksomheder i USA om vindenergi EXPO i Shanghai CADER - Communities for Advanced Distributed Energy Systems) San Diego, Californien Møder og indlæg på Smart Grid hos INTEL i Silicon Valley. Workshop on Energy Storage for Intermittent Renewable Energy Sources Workshop on Electric Cars and integration of Renewable Energy at the 2020 Horizon, DTU EWEC IEEE PES Workshop on Whole Building Testing, Evaluation and Modelling for Energy Assessment Windpower forecasting in practice Workshop on Modelling and simulation of modern electricity networks, LTH 16

17 Daria Madjidian fra LTH demonstrerer kølvandseffektens betydning i havmølle-parker. På Workshop om modellering og simulering af moderne elnetværk forklarer Junjie Hu fra DTU Elektro om hvordan elbiler kan integreres i el-systemet og fremover oplades på smartere måder. Kommunikation i øvrigt: Vind i Øresund har skabt et digitalt forum hvor samtlige projektoplysninger er samlet og gjort tilgængelige for alle interesserede Videre indsats: Vind i Øresund har formået at samle de førende forskere inden for bæredygtig energi i et enestående samarbejde og projektet har udbredt viden om vindkraftens regionale og globale relevans til en stor målgruppe. Vind i Øresund har vist hvordan den fremtidige regionale indsats bør tilrettelægges i praksis, og de forskellige projektpartnere er allerede i gang med at føre forskning, udvikling og formidling af vindenergiens perspektiver videre til det næste niveau i arbejdet mod at realisere det fossilfri samfund. 17

18 New engineering skills are required How to harvest a storm Wind power is expected to get a more prominent place in the electricity production and consumption schemes of the near future. Offshore wind projects in Europe are presently at the stage of mass development with 1.5GW already operating and a further 100GW at the planning stages. The universities in the Øresund region holds a unique research position in this field and the two major offshore wind farms located in the area provides a perfect test ground for a number of scientific findings. The EU INTEREG IV project 'Vind i Øresund' aims at demonstrating new methods to forecast the energy production of renewable energy and techniques for a better integration of large quantities of wind power generated energy in a modern distribution grid. The project is a joint project between the Technical University of Denmark and the University of Lund in Sweden founded on these universities expertise in forecasting and in methods for modelling complex dynamical systems. Perspectives for the region With slightly more than 3,5 million inhabitants and the presence of major companies such as Vestas, Siemens, Dong Energy and Vattenfall, the Øresund region could become a leading centre for efficient production and integration of wind based energy. One of the main project objectives of 'Vind i Øresund' is to demonstrate how high quality and low cost wind generated electricity supply can be available for all regional consumers. By joining the research capacity of the universities aided by the EUR grant from EU the wind industry is guaranteed easy access to competent personnel and a world leading knowledge base from the participating partners, the departments of DTU Informatics, DTU Electrical Engineering, Risø DTU, the Department of Mathematical Statistics at LTH and the Division of Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) at Lund University. The EU INTEREG IV project 'Vind i Øresund' furthermore consolidates the existing research co-operation and enables additional interregional and international recruitment. Demonstration projects A number of projects that demonstrate and highlights the potentials of renewable energy have been launched through 'Vind i Øresund'. Comparatively small and widely scattered energy production units using locally positioned sources such as straw, wood and waste as well as sun and wind are likely to replace the enormous power plants of present day. At Risø DTU the future of such distributed energy system have been developed and tested at the advanced SYSLAB facility. SYSLAB has facilitated tests and demonstration of the integration of electrical cars in the renewable energy schemes and the establishing of test of methods for the prediction of the energy signature of building and models for optimal control of heating is also part of the overall project outcome. At the full scale experimental wind park at the island Bornholm prediction and integration of wind energy, design optimization and integration is being demonstrated and also at Bornholm several safety studies on electricity grids have been conducted. Increasing environmental concerns and the probable shortage of fossil fuels in the foreseeable future have boosted the operation, integration and distribution of renewable energy sources. Engineers with skills in this field are very attractive for a number of companies. To meet the industrial demand for such employees the Technical University of Denmark and the University of Lund in Sweden have jointly designed and launched a number of new engineering courses focusing on the main aspects of sustainable electricity. The development of a new advanced online education system is also made possible by the EU INTEREG IV. The overall project result is expected to strengthen the position of the Øresund region as an internationally visible and leading region for wind based energy and attractive for companies, researchers, students as well as everyone interested in a stable, sustainable and economical competitive energy supply. Photo: Carsten Broder Hansen For more information, visit: ~jkl/vind_i_oresund/ WindinOresund.indd 1 Vind i Øresund har også været omtalt i flere medier, hvoraf EU-tidsskriftet Goverment Gazette er særligt fremtrædende. 18

19 19

20 20

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Stategier for opladning af elbiler

Stategier for opladning af elbiler Stategier for opladning af elbiler Ph.D. Jakob Munch Jensen Udviklingsingeniør, DONG Energy, Danmark Oversigt DONG Energy Edison projektet Elmarkedet Ladestrategier 2 Oversigt DONG Energy Edison projektet

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug ipower og ZEB Temamøde: Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Informatik) Henrik Aalborg Nielsen, Stig Mortensen (ENFOR a/s) Oversigt: Brug af målinger

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration Dato: 8/1/2012 Afslutningsskema 1. Projekttitel Generic Virtual Power Plant for optimised micro CHP Operation and Integration 2. Projektidentifikation Energinet.dk project no. 7572 3. Projektperiode (dato,

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet

Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet en del af hovedprojektet 'energi på havet' Hans S. Solgaard, professor, SDU Yingkui Yang, Ph.d.-studerende, SDU Om workpackage Adoption of green electricity

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Energiforum Denmark 4. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk Globale tendenser Globalisering Urbanisering (stigende befolkningstal

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Muligheder for anvendelse af Compressed Air Energy Storage for ellagring i fremtidens elsystem - procesorienteret projekt

Muligheder for anvendelse af Compressed Air Energy Storage for ellagring i fremtidens elsystem - procesorienteret projekt Muligheder for anvendelse af Compressed Air Energy Storage for ellagring i fremtidens elsystem - procesorienteret projekt ForskEL 6567 Energinet 14. juni 2006 Outline Udførelse Baggrund Elmarkedet og CAES

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

En visionær dansk energipolitik. VE-Net EcoGrid.dk. Fordobling af vindmøllekapaciteten til ca. 6.000 MW!

En visionær dansk energipolitik. VE-Net EcoGrid.dk. Fordobling af vindmøllekapaciteten til ca. 6.000 MW! EcoGriddk Et multipartnerprojekt rettet mod udvikling af et fleksibelt elsystem der kan absorbere fluktuerende energi svarende til mindst 50 procent el-energi fra vindkraft Projektleder Kjeld Nørregaard

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Baggrund og formål Vi har brug for at bygningers energiforbrug gøres fleksibelt.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere