Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens"

Transkript

1 Årgang 2 Nyt Om Bivirkninger # december Atomoxetin (Strattera ) og risiko for stigning i blodtryk og hjertefrekvens En nylig analyse af de samlede data fra kontrollerede og ikke-kontrollerede kliniske forsøg med atomoxetin har vist stigninger i blodtryk og hjertefrekvens, der er højere end forventet. I november 2011 konkluderede EU s bivirkningskomité, PhVWP, at der skal informeres om den nye viden. En andel af patienterne, ca % børn og voksne, oplevede stigninger i hjerte- frekvens (20 slag i minuttet eller mere) eller blodtryk (15-20 mmhg eller mere). Omkring % af disse patienter havde vedvarende eller progressive forhøjelser. Indikation for atomoxetin Atomoxetin er godkendt til behandling af ADHD. Produktresuméerne vil blive opdateret snarest med den nye information. Læs mere i PhVWP s månedsrapport fra november Styrket mistanke om risiko for fostermisdannelser ved brug af epilepsimidlet topiramat (Topimax m.fl.) Det er velkendt, at brug af epilepsimedicin under graviditet kan forårsage misdannelser hos fosteret. En nylig gennemgang af data fra to fødselsregistre har bestyrket mistanken vedrørende epilepsimidlet topiramat 1. Gennemgangen viste blandt andet, at brug af topiramat i graviditetens første trimester kan give forhøjet risiko for læbe-/ganespalte, hypospadi samt misdannelser i andre dele af kroppen. Den nye viden vil snarest blive tilføjet produktresuméet og indlægssedlen for medicin, der indeholder topiramat. Læs mere i PhVWP s månedsrapport fra november Indikation for topiramat Topiramat er godkendt til behandling af epilepsi og profylaktisk mod migræne, men for sidstnævnte må topiramat ikke anvendes under graviditet. Indberettede tilfælde af fostermisdannelser ved brug af topiramat Lægemiddelstyrelsen har i alt modtaget fire indberetninger, der vedrører medfødte misdannelser hos børn, hvis mødre har været i behandling med topiramat under graviditeten. I 2010 blev der solgt definerede døgndoser, hvilket svarer til at 2260 voksne personer har været i kontinuerlig behandling. 1 Fødselsregistrene er North American Antiepileptic Pregnancy Registry (NAAED) og det engelske UK Epilepsy and Pregnancy Register. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Lægemiddelstyrelsen

2 2 Pradaxa -kapsler må IKKE åbnes Lægemiddelstyrelsen har fået en henvendelse angående det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa (dabigatranetexilat), hvor der bliver spurgt til, om Pradaxa -kapslerne må åbnes. Lægemiddelstyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at Pradaxa -kapsler ikke må åbnes. Hvis indholdet indtages uden kapselskallen, kan den orale biotilgængelighed af dabigatranetexilat være øget med 75 % i forhold til at indtage en hel kapsel, hvilket øger risikoen for blødninger. Råd til læger Læger bør derfor oplyse patienter om ikke at åbne kapslerne for at indtage kapslens indhold alene (fx drysse det over maden eller hælde det i drikkevarer). Samme information er beskrevet i det godkendte produktresumé og i indlægssedlen for Pradaxa. Pradaxa er centralt godkendt i Europa, derfor har Lægemiddelstyrelsen rejst problemstillingen hos de Europæiske Lægemiddelmyndigheder for at drøfte muligheden for yderligere tiltag i forhold til indlægssedlen og risikostyringsplanen for medicinen. Se produktresuméet for Pradaxa Nye anbefalinger for det antidepressive middel escitalopram I oktober 2011 konkluderede EU s bivirkningskomité, PhVWP, at produktresumeerne og indlægssedlerne for medicin, der indeholder det antidepressive middel citalopram, opdateres med information om lavere maksimumdosis. Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har nu også set på det antidepressive middel escitalopram og er kommet med nye anbefalinger. Det sker efter medicinforsøg har vist en dosisafhængig forlængelse af QTintervallet samt bivirkningsindberetninger med tilfælde af påvirkning af hjerterytmen. Nye anbefalinger For ældre nedsættes den maksimale dosis til 10 mg pr. døgn og hos patienter med nedsat leverfunktion er den maksimale dosis fortsat 10 mg pr. døgn. Den hidtidige maksimale dosis for voksne bibeholdes på 20 mg. pr. døgn. Lægemiddelstyrelsen tilslutter sig den nye dosisændring. Der vil gå nogle måneder, før indlægssedlerne er opdateret med den nye information vedrørende den lavere dosis. Vær opmærksom på følgende punkter i produktresumeet for escitalopram: Escitalopram er kontraindiceret hos patienter med kendt forlængelse af QT-intervallet inklusivt medfødt langt QT-syndrom. Brug af escitalopram sammen med anden medicin, der er kendt for at forlænge QT-intervallet, er kontraindiceret. Der skal udvises forsigtighed ved brug til patienter med øget risiko for udvikling af Torsade de Pointes, fx patienter med hjertesvigt, nyligt myokardieinfarkt, bradyarytmier eller patienter, som er disponerede for hypokaliæmi eller hypomagnesæmi på grund af anden sygdom eller samtidig indtagelse af anden medicin. Læs mere i PhVWP s månedsrapport fra november Indikation for escitalopram Escitalopram er ligesom citalopram et antidepressivt middel af typen SSRI (selektiv serotonin genoptagelseshæmmer), som blandt andet anvendes til at behandle moderat til svær depression og panikangst. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Lægemiddelstyrelsen

3 3 Tibolon og mulig risiko for tromboembolier, myokardieinfarkt, brystkræft og kræft i ovarierne EU s bivirkningskomité har set på nye data fra forskellige epidemiologiske studier om sammenhængen mellem brug af tibolon (Livial og Tibolon Orifarm) og risikoen for tromboembolier, myokardieinfarkt, brystkræft og kræft i ovarierne. På baggrund af de nye data blev det konkluderet, at: Den relative risiko for kræft i ovarierne er sammenlignelig med den risiko, brugere af andre typer HRT har. Produktresuméerne vil blive opdateret snarest med den nye information. Læs mere i PhVWP s månedsrapport fra november Indikation for tibolon Tibolon er godkendt til behandling af symptomer på østrogenmangel i overgangsalderen og til forebyggelse af knogleskørhed. Risikoen for blodpropper (VTE) er lavere end for brugere af andre hormonsubstitutionspræparater (HRT). Der var i studierne kun inkluderet en lille gruppe brugere, og det kan ikke udelukkes, at der er en lidt større risiko for VTE, sammenlignet med kontrolgruppen. Der ikke er evidens for, at tibolon nedsætter risikoen for myokardieinfarkt hos postmenopausale kvinder. Risikoratioen for brystkræft hos kvinder, der tager tibolon, er 1,3, for HRT, der kun indeholder østrogen, er den 1,2, og for HRT, der indeholder østrogen og progestagen, er den 1,7. Indberetninger vedrørende tromboembolier, myokardieinfarkt, brystkræft og kræft i ovarierne Lægemiddelstyrelsen har frem til 31. oktober 2011 modtaget i alt to bivirkningsindberetninger, der omhandler kvinder, der fik brystkræft og seks tilfælde, der omhandler tromboemboliske tilfælde i forbindelse med brug af tibolon. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at det er sandsynligt, at der er sammenhæng mellem bivirkningerne og brug af tibolon. Lægemiddelstyrelsen har ikke modtaget indberetninger om kræft eller myokardieinfarkt i forbindelse med brug af tibolon. I 2010 var der i Danmark 2913 personer i behandling med tibolon. Rosuvastatin og risiko for gynaecomasti EU s bivirkningskomité, PhVWP, anbefaler en opdatering af produktinformationen for rosuvastatin med information om risikoen for den meget sjældne bivirkning gynaecomasti. Anbefalingen kommer på baggrund af bivirkningsindberetninger, der drejer sig om tilfælde af gynaecomasti efter brug af rosuvastatin. En sammenhæng mellem rosuvastatin og gynaecomasti kan derfor ikke afvises. Ikke-kliniske data har dog ikke kunnet påvise en effekt af rosuvastatin på brystkirtlerne. Læs mere i PhVWP s månedsrapport fra november Indikation for rosuvastatin Rosuvastatin er godkendt til behandling af hyperkolesterolæmi og til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser.

4 4 Lægemiddelstyrelsen har i oktober måned modtaget to indberetninger, der drejer som om tilfælde af laktatacidose hos patienter i behandling med metformin til behandling af type-2 diabetes Den første indberetning omhandlede en ældre patient med diabetes 2 og kronisk nyrepåvirkning, som var i behandling med metformin. Patienten blev indlagt akut med blødninger i mavetarmkanalen. Den anden indberetning omhandlede ligeledes en ældre patient, som var i behandling med metformin. Patienten var dog også i behandling med hiv- medicinen Viread. Patienten blev indlagt med laktatacidose og nyre påvirkning, og der var mistanke om nedsat blodforsyning til tarmene. Viread kan påvirke nyrene og medføre nyresvigt, nefritis. I 2011 til og med november måned har Lægemiddelstyrelsen i alt modtaget 11 alvorlige indberetninger vedrørende patienter, der udviklede laktatacidose i forbindelse med brug af metformin. To af indberetningerne omhandlede et kombinationspræparat. De 11 indberetninger omhandler alle patienter i alderen 49 år eller derover med type-2 diabetes. I nogle af indberetningerne er det beskrevet, at patienterne havde fået diagnosticeret nedsat nyrefunktion, men dosis af metformin var ikke blevet nedjusteret tilsvarende. Råd til læger Metformin udskilles gennem nyrerne og derfor bør serum kreatinin bestemmes før behandlingstart og herefter regelmæssigt mindst en gang årligt hos patienter med normal nyrefunktion, mindst to til fire gange årligt hos patienter med serum kreatinin ved den øvre grænse af normalområdet samt hos ældre patienter. Hyppigheden af laktatacidose kan og bør reduceres ved også at bedømme andre relaterede risikofaktorer, såsom dårligt kontrolleret diabetes, ketose, længerevarende faste, overdreven alkoholindtagelse, nedsat leverfunktion og enhver tilstand forbundet med hypoxi. Indberettede tilfælde af laktatacidose Laktatacidose er en sjælden, men alvorlig metabolisk komplikation (høj dødelighed ved fravær af hurtig behandling), der kan forekomme på grund af ophobning af metformin. Indberetninger om tilfælde af laktatacidose hos patienter, der er i behandling med metformin, har primært drejet sig om diabetespatienter med signifikant nedsat nyrefunktion. Læs mere på EMA s hjemmeside

5 5 Forbrugsanalyse af Daxas til KOL-patienter med kendt depression Vi har i Lægemiddelstyrelsen lavet en forbrugsanalyse af Daxas, der er godkendt til behandling af svær kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), for at undersøge, om medicinens advarsel omkring mulige psykiske forstyrrelser bliver fulgt. Vi har undersøgt, hvor mange der har fået udskrevet Daxas i perioden fra 1. september 2010, hvor Daxas blev godkendt, frem til 30. juni 2011, og som før eller efter udskrivelsen har været i behandling med et antidepressiva. I perioden fik i alt 563 personer udskrevet Daxas. Af disse havde 29 % indløst en recept på mindst ét antidepressivum inden for seks måneder før den første receptindløsning af Daxas. Langt størstedelen af disse fortsatte behandlingen med antidepressiva efter opstart af behandlingen med Daxas. Hertil kommer at 24 personer fik udskrevet første recept på antidepressiva efter udskrivelsen af Daxas. Analysen kan ikke sige noget om, hvorvidt det var som følge af bivirkninger ved Daxas, ligesom det heller ikke er under søgt, om patienterne var i behandling med anden medicin, der kan have en psykiatrisk bivirkningsprofil. I alt har 26 % indløst en recept på antidepressiva efter opstart af behandling med Daxas. Indikation for de antidepressiva, der bliver brugt samtidig med Daxas Antidepressiva er valgt som en bred markør for diagnosen depression. Antidepressiva kan anvendes til andre indikationer end depression, fx til behandling af neuropatiske smerter. Gennemgang af indikationerne på recepterne viste, at langt de fleste havde indikationen depression. Indikation for Daxas Siden 1. september 2010 har Daxas været godkendt til behandling af svær kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) med tidligere gentagne eksacerbationer. Daxas er kun godkendt til vedligeholdelsesbehandling sammen med bronkodilatatorer. Daxas er pålagt et såkaldt risikostyringsprogram, som beskriver en række ekstra aktiviteter ud over den sædvanlige overvågning af medicinens sikkerhed, der skal gennemføres for mest mulig sikkerhed og effekt ved brug af medicinen. Årsagen til kravet om risikostyringsprogram er, at der i de kliniske studier er set særlig alvorlige bivirkninger, som kræver ekstra overvågning. Samme læge, som udskriver Daxas og antidepressiva til samme patient For mere end 7 ud af 10 patienter i behandling med Daxas, der enten havde været i forudgående eller samtidig behandling med et antidepressivum, var det den samme læge, der ordinerede både Daxas og antidepressiva, hvilket tyder på, at lægen kendte til begge diagnoser. Det var typisk patientens praktiserende læge, der ordinerede Daxas. Analysen kan dog ikke sige noget om, hvorvidt lægen har været bekendt med den øgede risiko for psykiatriske bivirkninger hos disse patienter. Analysen giver til gengæld et klart signal om, at en stor del af patienterne med sikkerhed har haft psykiatriske lidelser. Analysens afgrænsning Analysen af antidepressiva er kun baseret på en enkelt markør, der har været ordination af et eller flere antidepressiva før eller under behandlingen med Daxas. Analysen siger ikke noget om risikoprofilen hos de patienter, der har været i behandling med antidepressiva. Råd til læger Læger skal nøje vurdere fordele og ulemper ved opstart med Daxas til patienter, der har eller tidligere har haft psykiske lidelser, eller hvis der er påtænkt samtidig behandling med anden medicin, der har en kendt psykiatrisk bivirkningsprofil. Daxas og øget risiko for psykiske bivirkninger Daxas er associeret med øget risiko for svære psykiske bivirkninger, som fx søvnløshed, angst, nervøsitet og depression. Sjældne tilfælde af selvmordsrelaterede tanker herunder selvmordstanker og -adfærd (inklusiv selvmord), er set i kliniske studier. Siden præparatet blev godkendt, har Lægemiddelstyrelsen modtaget én bivirkningsindberetning, der omhandler et selvmord og én, der omhandler selvmordsforsøg. Lægemiddelstyrelsen kan ikke udelukke en sammenhæng mellem hændelserne og Daxas.

6 6 Børnevaccinationer og bivirkninger i tredje kvartal 2011 Et af fokusområderne i Lægemiddelstyrelsen er mulige bivirkninger til vaccinationer. Vaccine Antal indberetninger i alt for tredje kvartal fordelt på vaccine Hvert kvartal mødes vaccinationspanelet, der er repræsenteret ved Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, og vurderer de formodede bivirkninger ved vacciner, der er blevet indberettet primært formodede bivirkninger ved vacciner, der er omfattet af børnevaccinationsprogrammet. DiTebooster 4 DiTeKiPol booster 7 Ditekipol/Act-Hib 3 Gardasil 9 Prevenar 2 Priorix 11 Tetanus 1 Totalt 37 I oktober bragte vi en artikel om bivirkninger i forbindelse med børnevaccinationsprogrammet i det første halvår af Vi har nu kigget på tredje kvartal for Ingen ændringer i rutineprogrammet Heller ikke i tredje kvartal 2011 blev der foretaget ændringer i børnevaccinationernes rutineprogram i Danmark. Det anslås, at det uændret er mellem 80 og 90 procent af alle børn, der bliver vaccineret, afhængigt af vaccine. Bivirkningsindberetninger for tredje kvartal Lægemiddelstyrelsen modtog i tredje kvartal i alt 35 indberetninger, der vedrører børnevaccinationsprogrammet. Fratrækkes indberetninger vedrørende HPV-vaccinen Gardasil omhandlede 15 indberetninger (58 %), formodede bivirkninger hos piger/kvinder. Langt størstedelen af de indberettede bivirkninger var velkendte, som fx lokale reaktioner på injektionsstedet og almen utilpashed. Almensymptomer som træthed, feber, smerter, lokal irritation (43 %), udslæt og midlertidtige hudforandringer (22 %), kvalme og opkast (2 %). I alt blev ni indberetninger klassificerede som alvorlige. Vaccinerne blev givet til personer i alderen 0-55 år. I tredje kvartal var der flere bivirkningsindberetninger, der vedrørte voksne, som var blevet vaccineret med DiTebooster, Priorix og Gardasil. Antallet af indberetninger for de forskellige vacciner i tredje kvartal 2011, kan ses i tabellen. For Gardasil var der ingen tilfælde af eksem efter vaccinationen i modsætning til 2009, hvor der var fokus på denne formodede bivirkning, hvorfor der dengang var mange indberetninger. Af ukendte bivirkninger, som blev klassificerede som ikke alvorlige gældende for alle vacciner var: øget svedtendens, øget hårvækst og et tilfælde af exanthema subitum. De bivirkninger, der blev klassificeret som alvorlige var: 1. Ti dage efter vaccination med DiTebooster og Havrix: et tilfælde af ensidigt høretab ( sudden deafness ), hos en 33-årig kvinde. Hørelsen er endnu ikke vendt tilbage. Det er ikke en kendt bivirkning til nogen af vaccinerne, og der er kun kasuistisk beskrevet med relation til andre vacciner, hvorfor det skønnes som mindre sandsynligt med en sammenhæng. 2. Samme dag som vaccination med DiTeKiPolbooster udvikles smerter, hævelse og rødme ved indstikssted på arm hos femårig dreng. Umiddelbart behandlet med antihistamin og på 2.dagen med peroral prednison. 3. Etårig dreng vaccineret med Priorix, udvikler fire dage efter vaccination halten svarende til venstre fod, ca. 14 dage efter vaccination udvikles feber. Symptomer forsvinder spontant. Mangelfulde oplysninger årig pige vaccineres med Priorix og Gardasil. Dagen efter besvimer pigen. Tre dage efter vaccinationen udvikles morbilliformt udslæt, og der var hævede kirtler. 13 dage efter vaccinationen udvikles træthed og feber i fire dage. Pigen har det godt igen. 5. Treårig pige besvimer umiddelbart efter vaccination med Priorix vaccine. Indlægges til observation på sygehus. Uklart om der har været

7 7 tale om egentlig anafylaksi, eller om der har været tale om besvimelse. Har det godt igen. 6. Etårig dreng vaccineres med Priorix og udvikler syv dage efter feber og hævede lymfekirtler. På 9.dagen konfus og usikker gang. Undersøges for ADEM (hjernebetændelse) med lumbalpunktur; diagnosen afkræftes. Har det godt igen årig kvinde vaccineres med Gardasil og udvikler dagen efter problemer med stemmen og bevægeligheden af stemmelæberne. Symptomer på opfølgningstidspunkt fortsat til stede. En sammenhæng med vaccinen skønnes mindre sandsynligt. 8. En 4årig dreng udvikler afebrile kramper tre uger efter vaccination med Priorix. Der tilkommer senere flere anfald og diagnosen epilepsi stilles. Udfra litteraturen er der ikke hyppigere afebrile kramper efter MFR-vaccination end svarende til baggrundsraten. Det skønnes derfor som mindre sandsynligt med en sammenhæng årig pige vaccineres med Gardasil og udvikler 73 og 83 dage efter vaccinationen tonisk-kloniske kramper. EEG er forenelig med idiopatisk generaliseret epilepsi. Der er familiær disposition til epilepsi. Det skønnes som mindre sandsynligt med en sammenhæng med vaccinen. Samlet konklusion for tredje kvartal 2011 Til sammenligning modtog Lægemiddelstyrelsen i hele indberetninger. Antallet af indberetninger ser således ud til at være helt stabilt i tredje kvartal 2011 i forhold til dette. Blandt de alvorlige bivirkninger har to patienter fået konstateret epilepsi, og en voksen patient har udviklet høretab efter DiTebooster; en sammenhæng mellem vaccination og lidelserne skønnes i alle tre tilfælde mindre sandsynligt. Der er i tredje kvartal en stigning i antallet af voksne patienter, der har modtaget vacciner, der er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, og hvor der efterfølgende er indberettet formodede bivirkninger. I tredje kvartal fik vi fem indberetninger vedrørende alvorlige bivirkninger efter vaccination med Priorix, som forholdsvist er en højere andel end i de tidligere kvartaler, men der er fortsat tale om meget små tal. De beskrevne bivirkninger for Priorix viser intet specielt mønster. Kun i to af indberetningerne er der tale om samme batchnummer. De øvrige indberettede bivirkninger var i vid udstrækning velkendte først og fremmest med lokale reaktioner på injektionsstedet og almen utilpashed, feber og smerter. Det danske vaccinationsprogram synes fortsat sikkert, vurderet ud fra de bivirkningsindberetninger Lægemiddelstyrelsen har modtaget i tredje kvartal 2011.

8 8 Kønsforskelle i bivirkningsindberetninger Ifølge ligestillingsloven skal ligestilling integreres i al offentlig forvaltning og opgavevaretagelse. Vi har i Lægemiddelstyrelsen undersøgt, om der er forskel mellem kønnene, når det drejer sig om antallet og typen af bivirkningsindberetninger i Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase. Undersøgelsen omfatter bivirkningsindberetninger, som vi har modtaget i Lægemiddelstyrelsen i perioden fra Flest bivirkningsindberetninger, der omhandler kvinder Lægemiddelstyrelsen har i perioden modtaget i alt bivirkningsindberetninger, men vi kender kun patientens køn for indberetninger. En gennemgang af indberetningerne viser, at (66 %) omhandler kvinder, mens (34 %) omhandler mænd. Der er dermed en klar overvægt af indberetningerne, der omhandler bivirkninger hos kvinder i forhold til mænd. Mænd og kvinder indberetter oftest de samme typer bivirkninger Én indberetning kan indeholde flere formodede bivirkninger. En overordnet vurdering af de indberettede bivirkninger på organklasseniveau a viser, at typen af bivirkninger fordeler sig ens artet mellem kønnene. For begge køn er de hyppigst indberettede bivirkninger på organklasser: symptomer fra huden, generelle symptomer og reaktioner samt symptomer fra nerve- Procentvis fordeling af bivirkninger i de fem hyppigst indberettede organklasser. Y-aksen angiver, Procentvis fordeling af bivirkninger i de fem hyppigst indberettede organklasser. Y-aksen angiver, hvor stor en procentdel hvor stor organklassen en procentdel udgør organklassen for alle bivirkninger udgør indberettet for alle for bivirkninger henholdsvis indberettet mænd og kvinder. for henholdsvis mænd og kvinder. systemet, hvilket også ses på figuren herover. Større andel alvorlige indberetninger, der omhandler mænd Ud af det samlede antal indberetninger i den nævnte periode er (43%) klassificeret som alvorlige b. Blandt kvinder er (40 %) af de indberettede bivirkninger blevet klassificeret som alvorlige, mens (48 %) af indberetningerne, der omhandler mænd, er klassificeret som alvorlige. Der er således en højere andel alvorlige bivirkningsindberetninger blandt mænd. Hvem indberetter? I Danmark har patienter og pårørende selv kunne indberette siden sommeren Når det drejer sig om alvorlige indberetninger, er der ingen forskel mellem kvinder og mænd % indberettes af en læge, mens resten indberettes af patienten selv eller af patientens pårørende. For de ikke alvorlige indberetninger er der en tendens til, at kvinderne selv indberetter lidt hyppigere end mænd - 35 % af de ikke alvorlige bivirkninger, der omhandler kvinder, har kvinden selv eller hendes pårørende indberettet. For mændene er det tilsvarende ca. 23 %, som de selv indberetter. a Bivirkningerne i bivirkningsdatabasen er opdelt udefra Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), som er en international klinisk valideret medicinsk terminologi som anvendes af alle lægemiddelmyndigheder og -industri, til at kode bivirkninger, sygdomme og andre hændelser. Denne inddeles i 5 niveauer. Det øverste lag, Organklasse, er den bredeste definition ud fra, hvor hændelsen sker i/på kroppen. b En alvorlig bivirkning defineres som en bivirkning, som er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. En bivirkningsindberetning klassificeres som alvorlig, hvis den indeholder en eller flere alvorlige bivirkninger.

9 Konklusion Vores gennemgang af de bivirkningsindberetninger, vi har modtaget i Lægemiddelstyrelsen i perioden har vist, at størstedelen omhandler kvinder, men at andelen af bivirkningsindberetninger, der bliver klassificeret som alvorlige, er større blandt mænd, hvilket er i overensstemmelse med litteraturen 1. Der kan være flere forskellige årsager til kønsforskellene i forbindelse med bivirkningsindberetninger. Der kan dels være tale om kønsspecifikke fysiologiske forskelle i farmakokinetik og farmakodynamik, men der kan også være tale om, at mænd og kvinder bruger sundhedsvæsnet forskelligt, fx i forhold til hvornår eller hvor ofte lægen bliver kontaktet, eller også kan et højere medicinforbrug blandt kvinder have indflydelse på resultatet af undersøgelsen 1,2,3. Modsat litteraturen fandt vi i denne undersøgelse ingen markante forskelle mellem kønnene, når vi kigger på, hvilke overordnede organklasser, der indberettes flest bivirkninger på 4. Dog stemmer de tre hyppigst indberettede organklasser generelt overens med en tidligere undersøgelse 5. Vi har i denne undersøgelse kun set på de overordnede tendenser for typer af bivirkninger på organklasseniveau, der er indberettet for al medicin. Det vil kræve yderligere dybdegående undersøgelser og statistiske analyser at konkludere på, hvorvidt der er forskel i fordelingen mellem kvinder og mænd i forhold til specifikke symptomer eller i forbindelse med behandling 9med bestemte typer medicin. 1. Domecq C, Naranjo CA, Ruiz I, Busto U. Sex-related variation in the frequency and characteristics of adverse drug reactions. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1980;18(8): Franconi F, Brunelleschi S, Steardo L, Cuomo V. Gender differences in drug responses. Pharmacol Res 2007; 55: Zopf Y, Rabe C, Neubert A, Janson C, Brune K, Hahn EG, Dormann H. Gender-based differences in drug prescription: relation to adverse drug reactions. Pharmacology 2009; 84: Zopf Y, Rabe C, Neubert A, Gassmann KG, Rascher W, Hahn EG, Brune K, Dormann H. Women encounter ADRs more often than do men. Eur J Clin Pharmacol 2008; 64: Thiessard F, Roux E, Miremont-Salamé G, Fourrier-Réglat A, Haramburu F, Tubert-Bitter P, Bégaud B. Trends in spontaneous adverse drug reaction reports to the French pharmacovigilance system ( ). Drug Saf 2005; 28:

10 10 Hvornår er det vigtigt, at læger melder bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen? Læger er, ifølge BEK 800 af 17/08/ 2009 om indberetning af bivirkninger, ved lægemidler, forpligtede til at melde alle bivirkninger de første to år fra markedsføringen af en bestemt type medicin påbegyndes. Herefter omfatter indberetningspligten alle alvorlige og/eller uventede bivirkninger ved al medicin. En bivirkning er uventet, hvis den ikke fremgår af medicinens produktresumé. Se Du kan melde bivirkninger på En bivirkning er alvorlig, hvis den er: Dødelig Livstruende Kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse Resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed Medfører medfødt anomali eller fødselsskade. Nyt Om Bivirkninger udgives af Lægemiddelstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Jensen (HGJ) Redaktør: Nina Vucina Pedersen (NVP) ISSN Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Lægemiddelstyrelsen

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed

SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge. Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed SSRI og bivirkninger ved brug under graviditet og hos børn og unge Bivirkningsrådet 10. maj 2011 Doris I. Stenver, overlæge, Forbrugersikkerhed Behandling af depression hos gravide 10% af de gravide rammes

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1 #4 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013 1 Cerebral blødning i forbindelse med behandling med methylphenidat (Ritalin m.fl.) I februar måned modtog Sundhedsstyrelsen en bivirkningsindberetning vedrørende

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat # 2Årgang 6 Februar 205 Nyt Om Bivirkninger Indhold Nyt fra EU EMA skærper retningslinjerne for brugen af medicin, der indeholder hydroxyzin (Atarax m.fl.) for at minimere risikoen for hjerterytmeforstyrrelser

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 #3 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 Depressive og suicidale tanker ved seponering af vareniclin (Champix ) Sundhedsstyrelsen har i januar måned modtaget en bivirkningsindberetning, der vedrørte

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk Indlægsseddel: Information til brugeren Treo 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib

Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib Årgang. 2 #3 17. marts 2011 Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib Efter fire indberetninger om dødsfald blandt børn har de japanske myndigheder midlertidigt

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin

Indlægsseddel: Information til patienten. Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Indlægsseddel: Information til patienten Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale Sycrest 10 mg resoribletter, sublinguale asenapin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 1Årgang 5 29. januar 2014 Indhold HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Tenofovirdisoproxil (Truvada )

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

9Årgang 5 Oktober 2014

9Årgang 5 Oktober 2014 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 9Årgang 5 Oktober 204 Indhold Nyt fra EU EU s bivirkningskomité anbefaler at skærpe restriktionerne for brug af epilepsimedicinen valproat (Deprakine m.fl.) til

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Reagér altid på bivirkninger

Reagér altid på bivirkninger Reagér altid på bivirkninger Det er vigtigt, at du taler med din læge, hvis du oplever bivirkninger ved din medicin. Men du kan også selv melde bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 8Årgang 5 September 2014 Indhold Nyt fra EU Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi side 2 Interferon-beta og risiko for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter Hydroxychloroquinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell, depotplaster Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 18. oktober 2012 1

Nyt Om Bivirkninger 18. oktober 2012 1 #9 Årgang 3 Nyt Om Bivirkninger 18. oktober 2012 1 Risiko for udvikling af hepatotoksicitet hos patienter i behandling med agomelatin (Valdoxan ) På baggrund af indberettede tilfælde af leverskade, inklusiv

Læs mere

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning

Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning Referat af mødet d. 11. juni 2015 I rådet for lægemiddelovervågning 1. Velkomst til møde referat fra sidste møde Ingen bemærkninger til referatet 2. Eventuelle ændringer i habilitetserklæringerne Ændringer

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Gemadol Retard, 50 mg, depotkapsler, hårde Gemadol Retard, 100 mg, depotkapsler, hårde Gemadol Retard, 150 mg, depotkapsler, hårde Gemadol Retard, 200 mg, depotkapsler,

Læs mere

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban)

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Indledning Sundhedsstyrelsen samarbejder med Forskningens Hus, Trombosecenter Aalborg, om monitoreringen af en gruppe af blodfortyndende midler,

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Patientvejledning. Behandling for hjerterytmeforstyrrelse - RFA behandling Atrieflagren

Patientvejledning. Behandling for hjerterytmeforstyrrelse - RFA behandling Atrieflagren Patientvejledning Behandling for hjerterytmeforstyrrelse - RFA behandling Atrieflagren Atrieflagren eller forkammerflagren er anfald eller længevarende perioder med hurtig regelmæssig hjertefrekvens (høj

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af orale metadonlægemidler indeholdende povidon Metadon er et syntetisk opioid. Metadon

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon ERA, 50 og 250 mg tabletter Primidon Indlægsseddel: Information til brugeren Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere