Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer"

Transkript

1 Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1

2 Indhold 1. Indledning Introduktion til internationale regler om social sikring Oversigt over de internationale regler om social sikring Kort om EU-reglerne om social sikring Kort om reglerne i Nordisk konvention om social sikring Kort om reglerne i aftaler (konventioner) om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området Når lønmodtager er beskæftiget i Danmark for en udenlandsk virksomhed Beskæftigelse i Danmark for en udenlandsk privat virksomhed Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler om social sikring Beskæftigelse i Danmark for udenlandsk offentlig virksomhed Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler om social sikring Når lønmodtager er beskæftiget i udlandet for en dansk virksomhed Beskæftigelse i udlandet for en dansk privat virksomhed Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler om social sikring Beskæftigelse i udlandet for en dansk offentlig virksomhed

3 Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler Når lønmodtager er beskæftiget i flere lande på samme tid Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler

4 1. Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere og lønmodtagere, der skal tage stilling til, om der skal betales ATPbidrag, når ansættelsesforholdet har udenlandske elementer, navnlig: når lønmodtager er beskæftiget i Danmark for en udenlandsk virksomhed, eller når lønmodtager er beskæftiget i udlandet for en dansk virksomhed, eller når lønmodtager er beskæftiget i flere lande Hensigten med vejledningen er at give et overblik over de gældende regler pr. 1. januar Denne vejledning erstatter tidligere vejledninger på om ATP-bidrag for ansatte i udlandet eller ansatte fra udlandet, herunder ATP s "Tillægsvejledning for danske arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i udlandet" fra oktober Vejledningen angår ikke beskæftigelse i Grønland og på Færøerne. De specielle betingelser for medlemskab af ATP for beskæftigelse i disse lande er omtalt i "Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne. På og findes information om de generelle betingelser for betaling af ATP-bidrag for lønmodtagere. 2. Introduktion til internationale regler om social sikring 2.1. Oversigt over de internationale regler om social sikring ATP-lovgivningen er en del af dansk lovgivning om social sikring. Reglerne i ATP-lovgivningen gælder, medmindre andet følger af de internationale regler om social sikring. Der findes både EU-regler og andre internationale regler om social sikring, der kan have betydning for, om der skal betales ATP-bidrag under et konkret beskæftigelsesforhold. Det drejer sig navnlig om følgende: EF-forordning 883/ (grundforordningen), EF-forordning 987/2009 (gennemførelsesforordningen) 2 og ændringer til disse i EU-forordning 465/ Nordisk konvention om social sikring 4 1 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Forordningen kan findes på hjemmesiden: uri=consleg:2004r0883: :da:html 2 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883 om koordineringen af de sociale sikringsordninger. Forordningen kan findes på hjemmesiden uri=oj:l:2009:284:0001:0042:da:pdf 3 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 465/2012 af 22. maj 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004. Forordningen kan findes på hjemmesiden uri=oj:l:2012:149:0004:0010:da:pdf 4 Jf. BKI nr. 12 af 18. august 2014 om Bekendtgørelse af nordisk konvention af 12. juni 2012 med tilhørende administrativ aftale, som kan findes her: 4

5 Aftaler (konventioner) om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØSområdet Kort om EU-reglerne om social sikring EU-reglerne koordinerer anvendelsen af lovgivning om social sikring for personer, der bevæger sig inden for EØS-området og Schweiz. Det er et grundlæggende princip i disse regler, at en person kun kan være omfattet af ét medlemslands lovgivning om social sikring ad gangen. Grundforordningen indeholder en række fælles bestemmelser om generelle principper og om hvilket lands lovgivning, der skal finde anvendelse. Disse regler gælder for alle typer af sociale ydelser, der er omfattet af grundforordningen. Desuden er der en række specifikke regler, der knyttet sig til de enkelte ydelsestyper. Gennemførelsesforordningen indeholder primært regler om den praktiske, administrative gennemførelse af reglerne i grundforordningen, såsom regler om indgivelse af ansøgninger, behandling af disse og kommunikation mellem medlemslandene. Herudover er der enkelte materielle regler i gennemførelsesforordningen. Disse regler gælder på lige fod med grundforordningens regler. EU-reglerne gælder ikke beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne Kort om reglerne i Nordisk konvention om social sikring Nordisk konvention koordinerer anvendelsen af lovgivning om social sikring mellem de fem nordiske lande. Konventionen bygger på EU-reglernes principper og henviser i vid udstrækning til disse regler. Nordisk konvention supplerer EU-reglerne om social sikring inden for de nordiske lande. Mellem de nordiske lande får nordisk konvention derfor kun betydning for personer, der ikke er omfattet af ovennævnte EUregler, herunder statsborgere i et land uden for EØS-området eller Schweiz, som er bosat og arbejder i et nordisk land. Nordisk konvention gælder i modsætning til EU-reglerne også for Færøerne og Grønland. Konventionen skal således anvendes i forholdet imellem på den ene side Grønland og Færøerne og på den anden side Island, Finland, Norge og Sverige. Derimod anvendes konventionen ikke til at regulere det indbyrdes forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne Kort om reglerne i aftaler (konventioner) om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området Danmark har indgået aftaler (konventioner) om social sikring med en række lande uden for EØS-området. Nogle af konventionerne gælder udelukkende for statsborgere i de to lande, som har indgået konventionen. Andre konventioner gælder statsborgere i alle lande. En oversigt over de gældende konventioner om social sikring, som Danmark har indgået, samt vejledninger til forståelsen af indholdet af de enkelte konventioner findes her: 5

6 3. Når lønmodtager er beskæftiget i Danmark for en udenlandsk virksomhed 3.1. Beskæftigelse i Danmark for en udenlandsk privat virksomhed Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Grundforordningen anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et EØS-land 5, Schweiz eller er statsløs eller flygtning og lønmodtager er bosat i et EØS-land eller Schweiz, og arbejdsgiver er beliggende i et EØS-land eller Schweiz og lønmodtager er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz Hovedreglen efter grundforordningen er, at lønmodtager er omfattet af reglerne om social sikring i det land, hvor lønmodtager arbejder 6. ATP har kompetence til at træffe afgørelse efter denne hovedregel. For en lønmodtager, der er beskæftiget i Danmark for en udenlandsk privat virksomhed er udgangspunktet derfor, at ATP-lovgivningen gælder i forhold til beskæftigelsen i Danmark. ATP-loven fastslår, at der skal betales ATP-bidrag for den lønmodtager, som virksomheden beskæftiger i Danmark 7. For ansatte på skibe er udgangspunktet efter grundforordningen, at lønmodtager er omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvis flag skibet fører 8. For en lønmodtager, der er beskæftiget på et skib, der fører dansk flag, er udgangspunktet derfor, at ATP-lovgivningen gælder. ATP har kompetencen til at træffe afgørelse om social sikring efter denne regel. ATP-loven fastslår, at der skal betales ATP-bidrag for den lønmodtager, som virksomheden beskæftiger på danske skibe. 9 Hvis der er tale om, at lønmodtager arbejder som flyvende personel (piloter, stewarder og stewardesser), er lønmodtager som udgangspunkt omfattet af regler om social sikring i det land, hvor personens hjemmebase er 10. Hjemmebasen er det sted, hvor den pågældende normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode, og hvor luftfartsselskabet under normale omstændigheder ikke er ansvarligt for indkvartering af det pågældende besætningsmedlem. Udbetaling Danmark, International Social Sikring, har kompetence til at træffe afgørelse efter denne regel. 5 Da statsborgere i Grønland og på Færøerne også er danske statsborgere, er de omfattet af forordningen på lige fod med andre danske statsborgere, når de befinder sig inden for forordningens geografiske anvendelsesområde. 6 Jf. artikel 11, stk. 3, litra a, i grundforordningen. 7 Jf. 2, stk. 1, litra i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 10. oktober Lovbekendtgørelsen findes her: 8 Jf. artikel 11, stk. 4, 1. pkt. i grundforordningen. 9 Jf. 2, stk. 1, litra i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 10. oktober Lovbekendtgørelsen findes her: 10 Jf. artikel 11, stk. 5 i grundforordningen. 6

7 Der gælder særlige regler i tilfælde, hvor den udenlandske arbejdsgiver har udsendt lønmodtager til at arbejde i Danmark 11. Disse regler indebærer, at lønmodtager hvis visse betingelser er opfyldt under udstationeringsperioden opretholder social sikring i det land, som lønmodtager udsendes fra. Det er sikringsmyndigheden i hjemlandet, der træffer afgørelse om hvilket lands regler om social sikring, der gælder i henhold til grundforordningen i de tilfælde, hvor der er tale om udsendelse af en lønmodtager. Lønmodtager eller arbejdsgiver skal ansøge om at få afgjort, om lønmodtager kan opretholde sin sociale sikring i hjemlandet under udstationeringen i op til 2 år. Sikringsmyndigheden i udlandet udarbejder en attest A1, som dokumenterer, at den ansatte bevarer social sikring i sit hjemland under udstationeringen. ATP skal have kopi af denne attest fra lønmodtager eller arbejdsgiver, da attest A1 er dokumentation for, at den ansatte ikke er omfattet af danske regler om social sikring, herunder ATP-lovgivningen, under arbejdet i Danmark. I særlige tilfælde kan den ansatte forblive under den udenlandske lovgivning om social sikring i en udsendelsesperiode, der er længere end 2 år, hvis der bliver indgået aftale mellem landenes myndigheder. Ansøgning om sådan en aftale indgives til sikringsmyndigheden i det land hvis lovgivning man ønsker at være omfattet af. I Danmark indgås sådanne aftaler af Beskæftigelsesministeriet, men ansøgning sendes til Udbetaling Danmark, International Social Sikring. Bemærk, at ATP-lovgivningens særregler for udenlandske lønmodtagere 12 ikke skal anvendes i de tilfælde, der er omfattet af EU-forordningerne Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Nordisk Konvention anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et land uden for EØS-området eller Schweiz 13, lønmodtager har bopæl i et nordisk land (Danmark, Norge, Sverige, Finland eller Island) og lønmodtager er beskæftiget i et nordisk land og arbejdsgiver er beliggende i et nordisk land Nordisk Konvention indebærer i disse tilfælde, at der gælder de samme regler som for lønmodtagere, der er omfattet af EU-forordningerne. Se ovenfor under afsnit Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når Danmark har indgået en konvention om social sikring med et andet land, kommer det an på indholdet af den konkrete konvention, om der skal betales ATP-bidrag eller ej for lønmodtager. ATP kan træffe afgørelse i henhold til hovedreglen i konventionerne. Bemærk, at hvis konventionen ikke indeholder regler om lovvalg, så skal ansættelsesforholdet vurderes efter reglerne nedenfor under afsnit Dette gælder fx konventionen om social sikring, som Danmark har indgået med Australien. 11 Jf. artikel 12, stk. 1 i grundforordningen og 7 i bekendtgørelse nr af 25. november Bekendtgørelsen findes her: 13 Dette omfatter i dette tilfælde ikke flygtninge eller statsløse, idet disse er direkte omfattet af forordningerne. 7

8 Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler om social sikring Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af internationale regler om social sikring, jf. ovenfor, er det udelukkende ATP-lovgivningen, der er afgørende for, om der skal betales ATP-bidrag under beskæftigelsen i Danmark. I dette tilfælde er det både ATP-loven og den tilhørende bekendtgørelses særregler om udenlandske statsborgere, der er afgørende for, om der skal betales ATP-bidrag under beskæftigelsen i Danmark. Som hovedregel skal der betales ATP-bidrag for den lønmodtager, der er beskæftiget i Danmark 14. For udenlandske lønmodtagere skal der dog ikke betales ATP-bidrag, hvis beskæftigelsen i Danmark er kortvarig. Ved kortvarig beskæftigelse forstås beskæftigelse af højst 6 måneders varighed eller, hvis beskæftigelsen sker i uddannelsesøjemed, af højst 18 måneders varighed 15. På samme måde skal der ikke betales ATP-bidrag for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget kortvarigt på et dansk skib i indenrigsfart 16. For så vidt angår udenlandske statsborgere, der er beskæftiget på et dansk skib i udenrigsfart, henviser vi til afsnit nedenfor Beskæftigelse i Danmark for udenlandsk offentlig virksomhed Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Grundforordningen anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et EØS-land 17, Schweiz eller er statsløs eller flygtning og lønmodtager er bosat i et EØS-land eller Schweiz, og arbejdsgiver er beliggende i et EØS-land eller Schweiz og lønmodtager er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz Hovedreglen efter grundforordningen er, at tjenestemænd og dermed ligestillede 18 er omfattet af reglerne om social sikring i det land, i hvis forvaltning de er ansat 19. ATP kan tage stilling til social sikring for så vidt angår ansatte udelukkende ved danske forvaltninger mv. For en lønmodtager, der er beskæftiget som tjenestemand eller dermed ligestillet i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver er udgangspunktet derfor, at ATP-lovgivningen ikke gælder i forhold til beskæftigelsen i Danmark. I stedet skal arbejdsgiveren betale til den sociale sikring efter de regler, der gælder i det land, hvor arbejdsgiveren er beliggende. 14 Jf. 2, stk. 1, litra i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 10. oktober Lovbekendtgørelsen findes her: 15 Jf. 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen findes her: 16 Jf. 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen findes her: 17 Da statsborgere i Grønland og på Færøerne også er danske statsborgere, er de omfattet af forordningen på lige fod med andre danske statsborgere, når de befinder sig inden for forordningens geografiske anvendelsesområde. 18 I Danmark er alle offentligt ansatte omfattet af denne regel. Det er op til hvert enkelt medlemsland at tage stilling til, hvem der anses for tjenestemænd som nævnt i grundforordningen. 19 Jf. artikel 11, stk. 3, litra b, i grundforordningen. 8

9 Det er sikringsmyndigheden i det land, hvor forvaltningen er beliggende, der træffer afgørelse om personen opfylder betingelsen om at være omfattet af denne regel. Lønmodtager eller arbejdsgiver skal ansøge om at få afgjort, om lønmodtager kan opretholde sin sociale sikring i hjemlandet. Sikringsmyndigheden i udlandet udarbejder en attest A1, som dokumenterer, at den ansatte bevarer social sikring i sit hjemland under arbejde i andre lande efter denne særregel. ATP skal have kopi af denne attest fra lønmodtager eller arbejdsgiver, da attest A1 er dokumentation for, at den ansatte ikke er omfattet af danske regler om social sikring, herunder ATP-lovgivningen, under arbejdet i Danmark. Bemærk, at ATP-bekendtgørelsens særregler for udenlandske lønmodtagere 20 tilfælde, der er omfattet af EU-forordningerne. ikke skal anvendes i de Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Her gælder de samme regler, som ved beskæftigelse i Danmark for en udenlandsk privat arbejdsgiver. Se derfor omtalen under afsnit ovenfor Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når Danmark har indgået en konvention om social sikring med et andet land, kommer det an på indholdet af den konkrete konvention, om der skal betales ATP-bidrag eller ej for lønmodtager. ATP kan træffe afgørelse i henhold til hovedreglen i konventionerne. Bemærk, at hvis konventionen ikke indeholder regler om lovvalg om social sikring, så skal ansættelsesforholdet vurderes efter reglerne nedenfor under afsnit Dette gælder fx konventionen om social sikring, som Danmark har indgået med Australien Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler om social sikring Her gælder de samme regler, som ved beskæftigelse i Danmark for en udenlandsk privat arbejdsgiver. Se derfor omtalen under afsnit ovenfor. 4. Når lønmodtager er beskæftiget i udlandet for en dansk virksomhed 4.1. Beskæftigelse i udlandet for en dansk privat virksomhed Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Grundforordningen anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et EØS-land 21, Schweiz eller er statsløs eller flygtning og lønmodtager er bosat i et EØS-land eller Schweiz, og arbejdsgiver er beliggende i et EØS-land eller Schweiz og lønmodtager er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz 20 6 og 7 i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen findes her: 21 Da statsborgere i Grønland og på Færøerne også er danske statsborgere, er de omfattet af forordningen på lige fod med andre danske statsborgere, når de befinder sig inden for forordningens geografiske anvendelsesområde. 9

10 Hovedreglen efter grundforordningen er, at lønmodtager er omfattet af reglerne om social sikring i det land, hvor lønmodtager arbejder 22. Det er sikringsmyndigheden i beskæftigelseslandet, der har kompetencen til at træffe afgørelse efter forordningens hovedregel. For en lønmodtager, der er beskæftiget i udlandet for en dansk privat virksomhed er udgangspunktet derfor, at ATP-lovgivningen ikke gælder i forhold til beskæftigelsen i udlandet. I stedet skal den danske private arbejdsgiver betale til den sociale sikring efter de regler, der gælder i det land, hvor lønmodtager er beskæftiget. Der gælder særlige regler i tilfælde, hvor den danske arbejdsgiver har udsendt lønmodtager til at arbejde i udlandet 23. Disse regler fastslår, at lønmodtager hvis en række af betingelser er opfyldt opretholder retten til at være omfattet af social sikring i det land, som lønmodtager udsendes fra, dvs. i dette tilfælde dansk social sikring. Det er Udbetaling Danmark, International Social Sikring, der træffer afgørelse i henhold til grundforordningen i de tilfælde, hvor der er tale om, at en dansk arbejdsgiver udsender en lønmodtager i højest 2 år til et andet EØS-land eller Schweiz. Lønmodtager eller arbejdsgiver skal ansøge denne myndighed om at få afgjort, om den ansatte stadig er omfattet af de danske regler under udstationeringsperioden. Udbetaling Danmark, International Social Sikring udarbejder en attest A1, som dokumenterer, at den ansatte bevarer social sikring i Danmark under udstationeringen. I særlige tilfælde kan den ansatte forblive under dansk lovgivning om social sikring i en udsendelsesperiode på op til tre år, hvis der bliver indgået aftale mellem landenes myndigheder. I Danmark indgås sådanne aftaler af Beskæftigelsesministeriet, men ansøgning sendes til Udbetaling Danmark, International Social Sikring. For ansatte på skibe gælder særlige regler. Når lønmodtager arbejder på et skib, der fører et udenlandsk flag (dvs. fører flag fra et andet EØS-land end Danmark), bor i Danmark og arbejder ombord på skibet for en dansk arbejdsgiver er det Udbetaling Danmark, International Social Sikring, som afgør, om den ansatte er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. I de situationer, hvor lønmodtager bor uden for Danmark og/eller arbejdsgiver har hjemsted uden for Danmark, er lønmodtager omfattet af social sikring i det land hvis flag skibet fører. For så vidt angår arbejde på et skib, der fører dansk flag, henviser vi til afsnit ovenfor. Hvis der er tale om, at lønmodtager arbejder som flyvende personel (piloter, stewarder og stewardesser) i udlandet for en dansk arbejdsgiver, er lønmodtager omfattet af regler om social sikring i det land, hvor personens hjemmebase er 24. Hjemmebasen er det sted, hvor den pågældende normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode, og hvor luftfartsselskabet under normale omstændigheder ikke er ansvarligt for indkvartering af det pågældende besætningsmedlem. Ved hjemmebase i Danmark er det Udbetaling Danmark, International Social Sikring, der har kompetence til at træffe afgørelse efter denne regel. Ved hjemmebase i et andet land, er det sikringsmyndigheder i det land, hvor hjemmebase er beliggende, der kan træffe afgørelse herom. Bemærk, at ATP-bekendtgørelsens særregler for udenlandske lønmodtagere 25 tilfælde, der er omfattet af EU-forordningerne. ikke skal anvendes i de 22 Jf. artikel 11, stk. 3, litra a, i grundforordningen. 23 Jf. artikel 12, stk. 1 i grundforordningen. 24 Jf. artikel 11, stk. 5 i grundforordningen og 7 i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen findes her: 10

11 Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Nordisk Konvention anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et land uden for EØS-området eller Schweiz 26, lønmodtager har bopæl i et nordisk land (Danmark, Norge, Sverige, Finland eller Island) og lønmodtager er beskæftiget i et nordisk land og arbejdsgiver er beliggende i et nordisk land Nordisk Konvention indebærer i disse tilfælde, at der gælder de samme regler som for lønmodtagere, der er omfattet af EU-forordningerne. Se ovenfor under afsnit Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når Danmark har indgået en konvention om social sikring med et andet land, kommer det an på indholdet af den konkrete konvention, om der skal betales ATP-bidrag eller ej for lønmodtager. ATP kan træffe afgørelse i henhold til hovedreglen i konventionerne. Bemærk, at hvis konventionen ikke indeholder regler om lovvalg, så skal ansættelsesforholdet vurderes efter reglerne nedenfor under afsnit Dette gælder fx konventionen om social sikring, som Danmark har indgået med Australien Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler om social sikring Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af internationale regler, jf. ovenfor, er det udelukkende ATPlovgivningen, der er afgørende for, om der skal betales ATP-bidrag under beskæftigelsen i udlandet. Det betyder, at det er ATP-loven og bekendtgørelsens særregler om udenlandske statsborgere, der er afgørende for, om der skal betales ATP-bidrag under beskæftigelsen i udlandet. ATP har kompetence til at træffe disse afgørelser. I disse tilfælde skal der som hovedregel ikke betales ATP-bidrag for den lønmodtager, der er beskæftiget i udlandet 27. Hovedreglen gælder ikke i tilfælde af, at den danske virksomhed udsender lønmodtager til at arbejde i et andet land 28. Ved udstationering er udgangspunktet, at den danske virksomhed skal betale ATP-bidrag for lønmodtager under dennes udstationeringsperiode i udlandet. Reglen om pligt til at betale ATP-bidrag, når arbejdsgiver udsender til arbejde i udlandet gælder, uanset hvor længe lønmodtager er udsendt, og uanset om der er tale om danske eller udenlandske lønmodtagere. I ATP s praksis fortolkes udsendelsesbegrebet i ATP-lovgivningen ved brug af de samme principper, der anvendes ved fortolkning af udsendelse i henhold til grundforordningen. Der anses derfor at foreligge udsendelse i ATP-lovens forstand, når: 26 Dette omfatter i dette tilfælde ikke flygtninge eller statsløse, idet disse er direkte omfattet af forordningerne. 27 Jf. 2, stk. 1, litra a, modsætningsvist, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 10. oktober Lovbekendtgørelsen findes her: 28 Jf. 2, stk. 1, litra a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. senest lovbekendtgørelse nr af 10. oktober Lovbekendtgørelsen findes her: 11

12 en person, der har lønnet beskæftigelse i Danmark for en arbejdsgiver, som normalt udøver sin virksomhed i Danmark, udsendes af denne arbejdsgiver til et andet land for dér at udføre et arbejde for hans regning. Ved sidstnævnte forstås, at der under hele udstationeringsperioden skal eksistere en arbejdsretlig tilknytning mellem den udstationerende arbejdsgiver og den udstationerede arbejdstager. Principperne for, hvornår der er tale om et en arbejdsretlig tilknytning mellem den udstationerende virksomhed og den udstationerede arbejdstager, er følgende: ansvar for ansættelsen det skal tydeligt fremgå, at kontrakten var og fortsat er gældende i hele udstationeringsperioden for de parter, der var med til at udarbejde den, samt at den bygger på de forhandlinger, der fandt sted forud for ansættelsen det er kun den udstationerende virksomhed, der har beføjelse til at opsige ansættelseskontrakten (afskedigelse) den udstationerende virksomhed skal bevare beføjelsen til at fastlægge "arten" af det arbejde, den udstationerede arbejdstager skal udføre. Hermed menes ikke en fastlæggelse af detaljerne vedrørende den type arbejde, der skal udføres, men en mere generel fastlæggelse af, hvilket slutprodukt arbejdet eller tjenesteydelsen skal resultere i forpligtelsen til at aflønne arbejdstageren påhviler fortsat den virksomhed, der har indgået ansættelseskontrakten. Dette berører ikke eventuelle aftaler mellem arbejdsgiveren i udsenderstaten og virksomheden i beskæftigelsesstaten vedrørende udbetaling af arbejdstagerens løn den udstationerende virksomhed bevarer sin beføjelse til at pålægge arbejdstageren disciplinære sanktioner. Det er en betingelse for at være omfattet af reglerne om udsendelse, at lønmodtager inden udsendelsen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Dette krav vil som udgangspunkt være opfyldt, hvis den ansatte har arbejdet i Danmark inden udsendelsen - også selv om det kun er for en kort periode. I forhold til udenlandske statsborgere, der er beskæftiget på et dansk skib i udenrigsfart, gælder det, at der skal betales ATP-bidrag, hvis lønmodtager ved forhyringen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring 29. For så vidt angår ATP-bidrag for udenlandske statsborgere, der er beskæftiget kortvarigt på et dansk skib i indenrigsfart, henviser vi til afsnit ovenfor Beskæftigelse i udlandet for en dansk offentlig virksomhed Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Grundforordningen anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et EØS-land 30, Schweiz eller er statsløs eller flygtning og lønmodtager er bosat i et EØS-land eller Schweiz, og arbejdsgiver er beliggende i et EØS-land eller Schweiz, og lønmodtager er beskæftiget i et EØS-land eller Schweiz 29 Jf. 7 i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen findes her: 30 Da statsborgere i Grønland og på Færøerne også er danske statsborgere, er de omfattet af forordningen på lige fod med andre danske statsborgere, når de befinder sig inden for forordningens geografiske anvendelsesområde. 12

13 Hovedreglen efter grundforordningen er, at tjenestemænd og dermed ligestillede 31 er omfattet af reglerne om social sikring i det land, i hvis forvaltning de er ansat 32. ATP kan tage stilling til social sikring for så vidt angår ansatte udelukkende ved danske forvaltninger mv. Det er sikringsmyndigheden i det land, hvor forvaltningen er beliggende, der træffer afgørelse om, hvorvidt personen opfylder betingelsen om at være omfattet af denne regel. Lønmodtager eller arbejdsgiver skal ansøge om at få afgjort, om lønmodtager kan opretholde sin sociale sikring i hjemlandet. Sikringsmyndigheden i udlandet udarbejder en attest A1, som dokumenterer, at den ansatte bevarer social sikring i sit hjemland under arbejde i andre lande efter denne særregel. ATP skal have kopi af denne attest fra lønmodtager eller arbejdsgiver, da attest A1 er dokumentation for, at den ansatte ikke er omfattet af danske regler om social sikring, herunder ATP-lovgivningen, under arbejdet i Danmark. Bemærk, at ATP-lovgivningens særregler for udenlandske lønmodtagere 33 ikke skal anvendes i de tilfælde, der er omfattet af EU-forordningerne Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Her gælder de samme regler, som ved beskæftigelse i udlandet for en dansk privat arbejdsgiver. Se derfor omtalen under afsnit ovenfor Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når Danmark har indgået en konvention om social sikring med et andet land, kommer det an på indholdet af den konkrete konvention, om der skal betales ATP-bidrag eller ej for lønmodtager. ATP kan træffe afgørelse i henhold til hovedreglen i konventionerne. Bemærk, at hvis konventionen ikke indeholder regler om lovvalg, så skal du vurdere ansættelsesforholdet efter reglerne nedenfor under afsnit Dette gælder fx konventionen om social sikring, som Danmark har indgået med Australien Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler Her gælder de samme regler, som ved beskæftigelse i udlandet for en dansk privat arbejdsgiver. Se derfor omtalen under afsnit ovenfor. 5. Når lønmodtager er beskæftiget i flere lande på samme tid 5.1. Når lønmodtager er omfattet af EU-forordningerne om social sikring Grundforordningen anvendes i disse tilfælde, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et EØS-land 34, Schweiz eller er statsløs eller flygtning og 31 I Danmark er alle offentligt ansatte omfattet af denne regel. Det er op til hvert enkelt medlemsland at tage stilling til, hvem der anses for tjenestemænd som nævnt i grundforordningen. 32 Jf. artikel 11, stk. 3, litra b, i grundforordningen og 7 i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen findes her: 34 Da statsborgere i Grønland og på Færøerne også er danske statsborgere, er de omfattet af forordningen på lige fod med andre danske statsborgere, når de befinder sig inden for forordningens geografiske anvendelsesområde. 13

14 lønmodtager er bosat i et EØS-land eller Schweiz, og lønmodtager normalt er beskæftiget i to eller flere lande inden for EØS-området eller Schweiz Som noget særligt antages det ved beskæftigelse i flere lande, at reglerne i grundforordningen også gælder for ansættelsesforholdet, selvom arbejdsgiver har hjemsted uden for EØS-området 35. Reglerne om beskæftigelse i flere lande anvendes fx i forhold til lønmodtagere, der er beskæftiget ved international transport, som f.eks. eksportchauffører. Vær opmærksom på, at beskæftigelse i flere lande også kan være tilfældet ved tilbagevendende tjenesterejser i udlandet. Bemærk, at grundforordningen indeholder særlige regler for flyvende personale, som derfor ikke er omfattet af forordningens regler om beskæftigelse i flere lande. Reglerne for flyvende personale er nævnt i afsnittene ovenfor om tilfælde, hvor lønmodtager er omfattet er forordningernes regler. Det er sikringsmyndigheden i lønmodtagers bopælsland, der afgør, hvilket lands regler om social sikring, der skal anvendes i forhold til beskæftigelsen i EØS-landene 36. I tilfælde, hvor lønmodtager har bopæl i Danmark, er det således Udbetaling Danmark, International Social Sikring, der træffer afgørelse om lovvalget. En person, der udøver beskæftigelse i to eller flere lande, skal underrette bopælslandets institution herom. Arbejdsgiveren har ingen forpligtelse til at underrette myndighederne, da det påhviler den ansatte selv 37. Det skal dog samtidigt bemærkes, at arbejdsgiveren er forpligtet til at rette sig efter det lands regler om social sikring, som finder anvendelse, selv om lønmodtager ikke har underrettet myndigheder i bopælslandet om sin arbejdssituation. Dette gælder også selv om de pågældende perioder ligger tilbage i tiden. Hvis der er truffet afgørelse om, at det er dansk social sikring, der gælder for en lønmodtager med beskæftigelse i flere EØS-lande, skal der betales ATP-bidrag for beskæftigelsen i alle de pågældende lande. Det skyldes, at beskæftigelse i et andet EØS-land i denne situation skal sidestilles med beskæftigelse i Danmark 38. Bemærk, at ATP-bekendtgørelsens særregler for udenlandske lønmodtagere 39 tilfælde, der er omfattet af EU-forordningerne. ikke skal anvendes i de Hvis lønmodtager udover beskæftigelsen i flere EØS-lande også er beskæftiget udenfor for EØSområdet, er det vigtigt at huske, at der tages særskilt stilling til, om der skal betales ATP-bidrag for beskæftigelsen i hver enkelt land, der er beliggende uden for EØS-området Når lønmodtager er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring Nordisk Konvention anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: lønmodtager er statsborger i et land uden for EØS-området eller Schweiz 40, lønmodtager har bopæl i et nordisk land (Danmark, Norge, Sverige, Finland eller Island) og 35 Dette følger af artikel 14, stk. 11 i gennemførelsesforordningen 36 Reglerne om beskæftigelse i flere lande fremgår af artikel 13 i grundforordningen. 37 Dette følger af artikel 16, stk. 1 og 2 i gennemførselsforordningen. 38 Jf. artikel 13, stk. 5 i grundforordningen og 7 i bekendtgørelse nr af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelsen findes her: 40 Dette omfatter i dette tilfælde ikke flygtninge eller statsløse, idet disse er direkte omfattet af forordningerne. 14

15 lønmodtager er beskæftiget i et nordisk land og arbejdsgiver er beliggende i et nordisk land Nordisk Konvention indebærer i disse tilfælde, at der gælder de samme regler som for lønmodtagere, der er omfattet af EU-forordningerne Når lønmodtager er omfattet af regler i en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land uden for EØS-området eller Schweiz Når Danmark har indgået en konvention om social sikring med et andet land, kommer det an på indholdet af den konkrete konvention, om der skal betales ATP-bidrag eller ej for lønmodtager. Hvis lønmodtager er normalt er beskæftiget i flere lande, som Danmark har indgået konvention med, må der tages stilling til beskæftigelsen i hvert enkelt land for sig. Det skyldes, at der i den situation i modsætning til efter EU-reglerne ikke kan ske en koordinering af lønmodtagers sociale sikring. Bemærk, at hvis konventionen ikke indeholder regler om lovvalg, så skal ansættelsesforholdet vurderes efter reglerne nedenfor under afsnit 5.4. Dette gælder fx konventionen om social sikring, som Danmark har indgået med Australien Når lønmodtager ikke er omfattet af internationale regler Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af internationale regler, jf. ovenfor, er det udelukkende ATPlovgivningen, der er afgørende for, om der skal betales ATP-bidrag under beskæftigelsen i udlandet. Det betyder, at det er ATP-loven og bekendtgørelsens særregler om udenlandske statsborgere, der er afgørende for, om der skal betales ATP-bidrag under beskæftigelsen i udlandet. ATP har kompetence til at træffe disse afgørelser. ATP-lovgivningen indeholder ikke særregler om den situation, hvor en lønmodtager normalt er beskæftiget i flere lande. I den situation kan der i modsætning til efter EU-reglerne ikke kan ske en koordinering af lønmodtagers sociale sikring. Derfor må der tages stilling til beskæftigelsen i forhold til hvert enkelt land for sig på grundlag af ATP-lovgivningens regler. Vi henviser derfor til reglerne under afsnit ovenfor. ATP Marts

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016 Social sikring for vandrende arbejdstagere Daida Hadzic September, 2016 MÅL AT GENNEMGÅ GRUNDLÆGGENDE INTERNATIONALE REGLER OM SOCIAL SIKRING FOR ARBEJDSTAGERE I EØS- LANDE OG SCHWEIZ 2 Program Introduktion

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt HØRINGSSVAR TIL FORSLAG AF EUROPA-PARLAMENTETS OG KOMMISSIONENS DIREKTIV OM HÅNDHÆVELSE AF DIREKTIV 96/71/EF OM UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE SOM

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Side 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Januar 2009 AFTALE OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE ARBEJDS- TAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET (ANSÆTTEL- SESBREVE) EF s ministerråd vedtog

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Folkpensionsanstalten/ Pensionsskyddscentralen i Finland om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Forord I juli 1993 udsendte Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Arbejdsskadestyrelsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene DEL III Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EUlandene EF-FORORDNING nr. 883/2004 OM KOORDINERING AF SOCI- ALE SIKRINGSORDNINGER Indenrigs-

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse: Europa-Kommissionen deltager også i møderne og varetager sekretariatsfunktionen.

Ansvarsfraskrivelse: Europa-Kommissionen deltager også i møderne og varetager sekretariatsfunktionen. Ansvarsfraskrivelse: Denne praktiske vejledning er udarbejdet og vedtaget af Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger. Denne vejledning er tænkt som et arbejdsredskab

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere