Rushåndbog. Psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rushåndbog. Psykologi"

Transkript

1 Rushåndbog Psykologi 2013

2 ii Ruspjece Psykologi Indhold Dekanens velkomst...1 Russekretærernes velkomst...2 Introduktion...4 Undervisernes velkomst...5 Studievejledningen...8 IT-support...9 AU Library BSS...10 SU-kontoret...11 BSS Studieservice...11 Psykrådet Studienævnet Studenterpræsten Rådgivnings- og støtteenheden Studenterrådgivningen ved AU AU Carreer Borgerservice UngdomsboligAarhus Boligstøtte Praktiske oplysninger om studiet Nyttige links...20 IT på psykologi Code of conduct...23 Til Nordmenn fra Nordmann Til studerende med børn...25 Til pendlerstuderende...26 Foreninger...27 Den sociale kalender...40 Hytteturen...42 Hvor skal jeg møde første dag?...43 Program for rusugen

3 Ruspjece Psykologi 1 Dekanens velkomst Velkommen til Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Meget er sket på Aarhus Universitet i de seneste år. De stærke studiemiljøer på det tidligere Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet er blevet lagt sammen, og resultatet er blevet en endnu bredere og stærkere School of Business and Social Sciences, som kommer studerende, forskere og omverdenen til gavn. Ved at vælge at studere på School of Business and Social Sciences har I valgt et uddannelsessted, der er kendt for: Forskning og undervisning af høj international kvalitet At uddanne studerende med gode jobog indtjeningsmuligheder En klar international profil med mange internationale partnerinstitutioner og rigtig gode udvekslingsmuligheder Tætte relationer til erhvervslivet og samfundet, til gavn for både forskningen og undervisningen Som nye studerende på School of Business and Social Sciences får I også glæde af et nyt learning management system (LMS), som BSS i de seneste mange måneder har arbejdet på at få implementeret. Det nye LMS, Blackboard, er et digital systemplatform, der understøtter undervisning og læring og vil give undervisere nye muligheder for at tilrettelægge undervisningen og aktivere jer - de studerende, hvilket kan medvirke til en mere effektiv og dybdegående læring. En af de andre goder ved at læse på School of Business and Social Sciences er vores fantastiske nye studenterbygning, S-bygningen, der har til huse på Fuglesangs allé. Bygningen, der er enestående af sin art, er i høj grad indrettet for at tilgodese de studerendes behov. Her er serviceorganer, læsepladser, undervisningsrum, kantine, festlokaler, parkeringspladser osv., alt sammen sat ind i en fantastisk ramme af mursten med farvespil, glas, stål, sten og beton. Det er en meget funktionel bygning, som signalerer, at Aarhus Universitet og School of Business and Social Sciences erkender, at den slags enestående faciliteter er nødvendige for at tiltrække gode studerende til vore studier. Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden, og selv om arbejdsmarkedet er lidt presset i øjeblikket, er jeg overbevist om, at valget om at studere på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, vil ruste jer godt til fremtiden. Og hvis I vil være på forkant med arbejdsmarkedet, er I mere end velkomne til at gøre brug af de fantastiske karriereservices, som vi tilbyder til vores studerende gennem AU Career, BSS. Velkommen til et af de bedste uddannelsessteder i Europa. Velkommen til BSS! Svend Hylleberg Dekan, School of Business and Social Sciences

4 2 Ruspjece Psykologi Russekretærernes velkomst Tillykke med optagelsen på psykologistudiet! Du går en spændende tid i møde med nyt studie og nye medstuderende. Til at sørge for, at du får den perfekte start, er vi en flok glade tutorer, der siden maj har planlagt et fedt rusugeprogram, som vi glæder os utroligt meget til at præsentere for jer. Formålet med rusugen er at få rystet jer godt sammen, så du lærer dine medstuderende at kende, samtidig med, at du kan danne dig et billede af, hvordan det både fagligt og socialt er at læse på universitetet. Udover dine tutorer og medstuderende vil du også stifte bekendtskab med undervisere, repræsentanter fra diverse udvalg samt din kommende instruktor. SÆT DIT NORMALE LIV PÅ STANDBY I RUSUGEN Rusugen indebærer både arrangementer i løbet af dagen, men ligeledes tilbud om bar, musik, byture, konkurrencer og fest om aftenerne. Det er selvfølgelig et frivilligt tilbud at deltage i rusugen, men vi vil gerne opfordre dig på det kraftigste til at deltage så meget som muligt. Så tag fri fra arbejde, få fyldt køleskabet op og vask dit tøj inden rusugen går i gang, så du er klar til at opleve en uge, hvor du kan nyde starten på psykologiuddannelsen uden at have alt for mange andre ting i hovedet. GLEM BØGER OG LÆSNING I RUSUGEN Ro på! - Du kommer tids nok i gang med at læse, så fokuser på at lære dine medstuderende at kende og få et indblik i, hvad der venter dig. Du skal derfor heller ikke tage din computer med i rusugen, medmindre dine tutorer fortæller dig andet i løbet af ugen. HOLD TUNGEN LIGE I MUNDEN Gør dig klar til at blive bombarderet med informationer af både social, faglig og teknisk karakter. Du har nok også selv en masse spørgsmål og vi forhåbentligt en masse svar. Fortvivl ikke det vigtigste skal nok sidde fast, resten kommer af sig selv - ellers har du en evigt dejlig tutor, der nok skal hjælpe dig, også efter rusugen. ØKONOMI Du skal regne med, at du i løbet af rusugen bliver nødt til at tage tegnebogen op af lommen, hvis du vil være med til arrangementerne. Fællesspisning og pubcrawl koster ca. 150 kr. plus drikkevarer; fredagsfesten inkl. spisning koster ca. 130 kr. plus drikkevarer. Desuden koster hytteturen ( september) ca. 250 kr. i deltagergebyr. Du skal regne med, at beløbene opkræves allerede fra tirsdag, så medbring kontanter, da vi ikke i disse sammenhænge modtager dankort. Både i baren, kantinen og ved bogsalget kan der bruges dankort. KØB AF BØGER Når man læser på universitetet, skal man selv købe sine bøger. I skal dog ikke bruge bøgerne i rusugen, så I behøver derfor ikke være på forkant med dette. Universitetet har sin egen boghandel, Stakbogladen, som I vil blive introduceret til i

5 Ruspjece Psykologi 3 løbet af programmet (man kan alternativt købe bøger online, NB: vær opmærksom på evt. lang leveringstid). I 2012 kostede det ca kr. at købe bøger til 1. semester (inkl. leksikon). Foruden bøger så læser vi på psykologiuddannelsen en masse artikler, som bliver trykt i samarbejde med FAPIA (Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus). I løbet af rusugen vil der blive sat tid af til, at I både kan få set boghandlen og købe de kompendier, I skal bruge på 1. semester. Disse koster ca. 500 kr. Jeres tutorer informerer nærmere om dette mandag. FAGLIGT PÅ 1. SEMESTER Det første halve år modtager du undervisning i Social & Personlighedspsykologi (S&P), Psykologiens Filosofi & Videnskabsteori samt Studieintroduktion. Der er også planlagt to temaweekender i S&P, hvor der frivilligt er mulighed for at fordybe sig lidt mere i et emne. Sidste år var temaerne: selvet og kriminologi. De første fire semestre tilbydes du desuden at deltage i hjælpelærer-/instruktorundervisning 3 timer ugentligt (Arbejds- og Organisationspsykologi dog kun 1 time pr. uge). Din instruktor er en (eller to) ældre studerende, der fungerer som hjælpelærer og kan hjælpe dig til fagligt at falde til på studiet. SIDEFAGSSTUDERENDE 30 af jer nye vil være sidefagsstuderende og har således allerede studeret 2 år. Sidefaget er tilrettelagt således, at I følges ad med de hovedfagsstuderende. Derfor vil vi også råde jer 30 til at deltage i rusugen. Har du spørgsmål angående rusugearrangementet, er du velkommen til at henvende dig til tutorsekretærerne på mail-adressen: gmail.com Vi glæder os helt vildt til at byde jer velkommen! De bedste hilsner fra tutorsekretærene Sofie Bay & Aleksander Miller

6 4 Ruspjece Psykologi Introduktion forord til biblen Som kommende studerende på psykologiuddannelsen ved School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet har du uden tvivl en masse spørgsmål til, hvad der skal ske, når du begynder i slutningen af august. Ruspjecen er udarbejdet for at give dig så mange svar som muligt, inden du begynder. Der vil naturligvis stadig være spørgsmål, du må lade stå ubesvaret hen, men dem skulle du gerne få svar på i løbet af rusugen, som du i øvrigt kan læse mere om på de følgende sider. Du sidder højst sandsynligt begravet i pjecer og reklamer fra diverse studenterforeninger og deslige, alt sammen til stor forvirring. Læg dem væk for en tid, og koncentrer dig i første omgang om det, der står i denne pjece. Her vil du få et indtryk af, hvad det vil sige at være psykologistuderende. Pjecen er opbygget således, at du indledningsvis vil blive introduceret til, hvad der skal ske den næste tid - rusugen og undervisningen er de første og største milesten i enhver studerendes liv. Vi har gemt informationen om hytteturen og selve programmet for rusugen til de sidste sider i pjecen, således at de altid er nemme at finde og have ved hånden. Denne bibel kan altså (og bør) medbringes i selve rusugen, hvor den kan fungere som opslagsværk, skulle man glemme, hvornår det lige var, man skulle mødes igen eller lignende. Den næste sektion af pjecen har vi spækket med informationer om, hvor man søger hjælp med alt fra kærestesorger til opfyldning af sin printkonto. Herefter kommer en masse praktiske informationer samt informationer til sidefagsstuderende, fjernstuderende, udenlandske studerende og studerende med børn - denne del kan med fordel bruges som opslagsværk. De forskellige foreninger - alt fra fredagsbar over festudvalg til julerevy og studenterforening introduceres, inden der endelig bringes en oversigt over de sociale arrangementer, der finder sted på et typisk år for psykologistuderende. Du overvældes måske af alle de udvalg, tilbud, grupper og tiltag, som du bliver præsenteret for. Det kan være svært at vurdere, hvilke tilbud man vil benytte sig af, og hvad man skal engagere sig i. Men overblikket melder sig med tiden, og man begynder at forstå, at man er privilegeret at studere et sted med så mange muligheder. God fornøjelse! Redaktionen Det er i rusugen, at du vil stifte bekendtskab med Psykologisk Institut (PI), nogle af underviserne, dine tutorer, der er ældre studerende, samt dine medstuderende.

7 Ruspjece Psykologi 5 Undervisernes velkomst Første semester på Universitetet Kære nye generation psykologistuderende Mange slags folk byder jer indenfor i denne tid. Vi vil gøre det som nogle af de undervisere, I skal møde fra starten af jeres studium. Velkommen til universitetet, velkommen på psykologistudiet og velkommen på studiets første semester. På første semester skal I have tre fag, der sammen fungerer som byggestene på studiet og skal bidrage til, at I fra første færd får en fornemmelse af, hvad faget Psykologi som helhed går ud på. Jeres hovedfag vil være Social- og Personlighedspsykologi (SP). Og de to øvrige fag er Studieintroduktion (SI) og Psykologiens Filosofi (PF). FAGOMTALER Studieintroduktion Studieintroduktion består af tre elementer: Psykologiens historie Psykologiens metode Psykologien som integration Faget bestås ved en prøve i hvert element. Derudover vil Studieintroduktion også bevæge sig omkring psykologien som videnskab og universitetet som institution. Psykologiens Filosofi Psykologiens Filosofi skal ligesom Studieintroduktion medvirke til, at I fra starten af jeres studium får en begyndende mulighed for at gennemskue, hvilke basale tanke- og forståelsesformer, der ligger til grund for psykologisk videnskabelig forskning, indsigt og erkendelse. Social- og Personlighedspsykologi Social- og Personlighedspsykologi er som nævnt jeres hovedfag på 1. semester og det, der omfangsmæssigt fylder mest. Men det betyder ikke, at de andre fag er mindre vigtige. Det er vigtigt at komme godt fra start i alle tre fag. Social- og Personlighedspsykologi regnes som en almenpsykologisk disciplin, hvormed menes en disciplin, der handler om det almindelige, det generelle, det grundlæggende psykologiske. Derfor kaldes Social- og Personlighedspsykologi også en grunddisciplin. Det samme gør Kognitions- og Indlæringspsykologi (andet semester) og Udviklingspsykologi (tredje semester), som I også vil blive introduceret til ved studieintroduktionsundervisningen. Undervisningen i Social- og Personlighedspsykologi tilbydes dels som forelæsninger - med to indlagte temaweekender, som vi ikke skal komme nærmere ind på her - og dels som gruppeundervisning. På forelæsningerne vil I møde de fagligt ansvarlige for SP-grundkurset bestående af Henrik Høgh- Olesen, Jan Tønnesvang, Sarah van Mastrigt og Preben Bertelsen. Som universitetsansatte er vi ikke først og fremmest lærere, men forskere-der-også-underviser. Det er vigtigt for universitetsfolk at fremhæve denne rollekombination for at holde den fane højt, at hovedparten af al universitetsundervisning er og skal være

8 6 Ruspjece Psykologi forskningsbaseret. Hvad betyder så det? Ja, det spørgsmål må I gerne tage med jer gennem de næste mange år. Gruppeundervisningen varetages derimod af ældre psykologistuderende ansat som instruktorer. Den enkelte instruktor tilrettelægger selv undervisningen i dialog med sit hold. Der er tradition for, at holdet og instruktoren følges ad gennem studiets første tre semestre. Forelæsningerne er fagligt set den centrale del af undervisningen i både SP, SI og PF, og de er mastodontforetagender. Jeres årgang tæller over 200 indskrevne studerende, inklusive 30 sidefagsstuderende, og selv om ikke alle kommer fra gang til gang, bliver det til mere end hundrede studerende på den ene side af katederet og en enkelt underviser på den anden side. SLARAFFENLAND ELLER MARERIDT Sammenlignet med gymnasiet og lignende uddannelsessteder med 117 parallelt løbende fag får I nu tre fag, som I kan koncentrere jer om gennem et helt halvt år. Der er også kun to større eksamener (på SP og PF) i forbindelse med det første semester. Det kunne lyde som en fed tjans, især hvis man holder af at fordybe sig snarere end at sprede sig på mange forskellige aktiviteter. Men sådan vil det nu alligevel kun blive oplevet af de færreste! I vil sandsynligvis støde på en anden type reaktioner hos jer selv eller naboen: Hvorfor kan vi ikke få flere timer? Hvorfor er det hele så tørt og teoretisk, handler psykologien da ikke om levende mennesker? Hvorfor får man ikke lektier for fra gang til gang? Skal man virkelig huske alle de mange pensumsider? Hvorfor er der ingen, der kan give klar besked om, hvad man skal kunne til eksamen? Nå - før man ved af det, er semestret gået, og man synes kun, man nåede at kradse overfladen. Hvor ofte har vi ikke i forbindelse med januareksamen i Social - og Personlighedspsykologi hørt studerende sige: Det var først i forbindelse med eksamenslæsningen, at jeg begyndte at se de større linjer og forstå, hvad det hele handlede om - allerhelst ville jeg også bruge det næste halve år på SP. Sådan er det, når man for alvor skal tilegne sig kundskab. Og det er jo det, man skal på et universitet. Man skal fordybe sig, men man skal også videre til de næste fagområder. Man skal arbejde med fagets dele og fagets helhed, ikke i en jævnt fremadskridende progression, men i en spiralbevægelse. Man skal have en masse viden indenbords, men man skal også lære en metode til løbende at skaffe sig indblik og overblik både før og efter det punkt, hvor man formelt set er færdig med at være studerende. Russerne, de ældre studerende, underviserne, forskerne, psykologerne ude i praksis - alle er vi del af samme store kundskabsproces, blot befinder vi os i forskellige faser. Hvorfor er der så ustyrligt mange nye begreber, teorier og navne? Hvordan skal man nogensinde finde hoved og hale i alt dette? Hvorfor får man ikke bedre hjælp fra bøgerne og undervisningen? OVERGANG OG ANSVAR Tilbage til jeres situation lige nu. For mange vil starten på universitetet blive noget af et chok. En voldsom overgang, som tærer på selvtilliden. Man må tage sin tvivl alvorligt, for den første tid skal jo også bruges til at finde ud af, om man hører

9 Ruspjece Psykologi 7 hjemme her, og om det nu også er det fag og den fremtidige beskæftigelse, man skal bruge sit liv til. Kast jer ud i kaos. Tro på, at tingene gradvist vil samle sig. Lev med alle de løse ender i starten. Vid, at det ikke kan undgås at blive frustreret. Pas på ikke at tage for meget af skylden på jer selv, a la jeg duer heller ikke til noget, alle de andre er kloge, jeg er bare dum. Og pas såmænd også på med at kaste hele skylden på Psykologisk Institut og underviserne, ikk å! Læring og kundskabstilegnelse sker ikke lineært og additivt, men cirkulært og niveauforskudt. Det første niveau må nødvendigvis blive noget flimrende. Og hovedansvaret for at få det til at samle sig er jeres eget. Grib ansvaret, men tag også godt vare på jer selv. Vi ses Underviserne på grundkurset i Social- og Personlighedspsykologi WULFFMORGENTHALER WULFFMORGENTHALER

10 8 Ruspjece Psykologi Her får du hjælp Studievejledningen HVAD KAN DU BRUGE STUDIEVEJLEDNIN- GEN TIL? ALLE spørgsmål af studiemæssig, økonomisk, personlig og social art. Du kan bl.a. komme til os med studiemæssige spørgsmål vedrørende eksamen, SU, orlov, barsel, studieplanlægning, udlandsophold, dispensationer og når studiet er svært. Du kan også henvende dig med problemer af faglig eller social karakter, og de kan synes store eller små. Uanset størrelse og indhold giver vi gerne vejledning, støtte og opbakning til at hjælpe dig videre. Vi henviser også gerne til andre hjælpeinstanser, hvis der er behov for det. Kontakt os hellere én gang for meget end én gang for lidt, er vores erfaring. Vi er til for dig og for alle studerende på instituttets bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelse samt potentielle studerende. DET ER EN SÆRLIG GOD IDÉ AT KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN, HVIS... du bliver forsinket i studiet pga. sygdom, barsel, dumpede eksaminer etc. Her kan vi hjælpe med studieplanlægning, da flere fag skal tages i en bestemt rækkefølge, og flere fag kun kan tages på bestemte tidspunkter du vil søge dispensation, merit eller er interesseret i at tage fag på andre institutter du glemmer at tilmelde dig undervisning og eksamen du ønsker at klage over undervisning eller eksamen du overvejer at droppe ud. I nogle tilfælde er det ikke studievalget, der er noget galt med, men en række andre faktorer, som måske kan ændres du får stress og eksamens-/præstationsangst du har det svært med studiekammeraterne og det faglige niveau MEN lad være med at henvende dig, hvis du påtænker eller har snydt ved eksamen. Her har vi nemlig indberetningspligt! TAVSHEDSPLIGT Din henvendelse til studievejledningen kan være anonym, og vi har tavshedspligt overfor ALLE, dvs. mor og far, undervisere, instruktorer, studienævnet, studieadministrationen, studiekontoret, socialkontorer mm. Studievejlederne er ansat af Vejledning og studieinformation på School of Business and Social Sciences, men er udelukkende ansat til at støtte og hjælpe dig gennem studiet på en måde, som er tilfredsstillende for dig selvfølgelig inden for lovens rammer. HVEM ER STUDIEVEJLEDERNE? Vi er tre studievejledere på Psykologi; Lene Nannerup Kristensen Sofie Bjerring Antonsen og Jakob Eiríksson Vi er alle studerende på kandidatuddannelsen og kender derfor til studielivet på egen krop.

11 Ruspjece Psykologi 9 KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER Telefon: Mandag Onsdag og torsdag kl Personlig henvendelse: Mandag 9-12 Tirsdag, onsdag og torsdag Husk dog altid at tjekke vores hjemmeside: (studerende.au.dk/psykologi-studievejledning) hvor vi løbende opdaterer vores åbningstider, og skriver hvis vi holder lukket, fx pga. sygdom eller møder. du, at der er frit. Du er dog også altid velkommen til at stikke hovedet ind uden forudgående aftale. Mail: Studievejledningen har kontor i bygning 1350, lokale 125, 1. sal (lige ved siden af Den Lukkede ) Se mere på: studerende.au.dk/psykologi-studievejledning Tillykke med dit nye studium, og velkommen på Studievejledningen! Kom gerne forbi vores kontor efter aftale så ved Mvh. Lene, Sofie & Jakob FOTO: JESPER RAIS, AU FOTO IT-support Har du spørgsmål vedrørende it, så find hjælp online på studerende.au.dk/bsssupport/ Det er også muligt at kontakte it-supporten på mail eller på deres adresse. Kontaktoplysninger Bygning: 1322 Man-Fre: 08:00-16:00 Telefon:

12 10 Ruspjece Psykologi AU Library BSS Aarhus University Library ved School of Business and Social Sciences (Bartholins Allé og Fuglesangs Allé) byder dig velkommen som ny studerende ved Aarhus Universitet. Vi dækker fagene jura, psykologi, statskundskab, økonomi, marketing og organisation samt erhvervskommunikation og erhvervssprog.. Vi glæder os til at se dig på biblioteket, hvor du har adgang til en lang række faciliteter. Når du er oprettet som biblioteksbruger hos os, er du også oprettet som bruger ved de andre biblioteksenheder af AU Library (inkl. Statsbiblioteket). I åbningstiden er bibliotekets personale klar til at hjælpe og vejlede dig i forbindelse med informationssøgning, og du har også mulighed for at booke en bibliotekar på vores hjemmeside. Vi udbyder i løbet af studieåret en lang række kurser i informationssøgning og referencehåndtering. Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur samt en lang række databaser og tidsskrifter, som alle studerende ved Aarhus Universitet kan benytte. På biblioteket kan du finde semesterhylder, hvor der er opstillet bøger fra pensumlisten. Materialet er ikke til udlån men til kopiering eller brug på stedet. Du kan også læse dagens avis i vores café-område eller benytte dig af en af vores mange læsepladser. Der er mulighed for at printe og kopiere fra bibliotekets materialer, når du har oprettet en print/kopi konto. Se mere info på vores hjemmeside: library.au.dk Kontakt AU Library Bartholins Allé, bygning 1351 Tlf: Mail: Man-tor Fre Fuglesangs Allé, bygning 2623 Tlf: Mail: Se åbningstider på library.au.dk Uden for åbningstiderne kan du få adgang til biblioteket ved brug af dit studiekort som nøglekort.

13 Ruspjece Psykologi 11 SU-kontoret FOTO: SØREN KJELDGAARD. AU FOTO SU-kontoret hjælper dig, hvis du som studerende på Aarhus Universitet har brug for konkret hjælp til ansøgning eller ændring af din SU, eller hvis du i det hele taget har spørgsmål om din SU-situation. SU-kontoret kan kontaktes pr. telefon eller mail. Kontakt SU-kontoret Fredrik Nielsens Vej 5, bygn Tlf.: Mail: Web: studerende.au.dk/su BSS Studieservice BSS Studieservice er der, hvor du kan henvende dig vedrørende administrative ting omkring dit studium. Her kan du blandt andet få hjælp til: Aflevering af opgaver Aflevering af speciale Karakterudskrifter Midlertidigt studiekort Spørgsmål vedr. fag/eksamenstilmeldinger Vejledning i aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager Vejledning i brug af studieportalerne Vejledning til brug af Stads selvbetjening Vejledning til tilmelding af fag og eksamener Har du derimod brug for vejledning omkring dit studie, skal du kontakte studievejlederne ved dit studium. De kan også hjælpe dig med spørgsmål af social eller personlig karakter samt eventuelt henvise til mere professionel hjælp. Studievejledningen har tavshedspligt, så du kan have tillid til, at din henvendelse bliver behandlet i fortrolighed og med diskretion. Kontakt BSS Studieservice Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443 Tlf.: / Man-fre: kl & Mail: Web:

14 12 Ruspjece Psykologi Psykrådet Nu sidder du sikkert og tænker: Er der ikke noget elevråd på Psykologi? dét er der! Netop på universitetet er der al mulig grund til at kæmpe for sine rettigheder, det er der nemlig ikke så mange andre end en selv til at gøre. Psykrådet er forummet, hvor de studerendes rettigheder og interesser diskuteres og operationaliseres. Møderne foregår på tværs af semestrene, og man får information fra alle relevante afgreninger af instituttet og fakultetet. Møderne er månedlige, åbne for alle og alle har selvfølgelig en stemme i beslutningsprocesserne. Og så er der lækker guffeliguf. Der bliver altid reklameret for møderne, især på Facebook, hvor det specificeres, hvor møderne afholdes. Engagement er ikke bindende, så man deltager helt på egne præmisser og kommer bare, når man kan. Der er selvfølgelig fastlagt en dagsorden for møderne, men man er mere end velkommen til at komme med et punkt f.eks. hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af sine undervisere eller administrationen, eller synes der mangler noget i hverdagen. kan udfolde sig på studenterplan og f.eks. vedrøre faciliteterne i vores studenterrum, Den Lukkede. Vil du have indflydelse på universitetslivet, er det Psykrådet, du skal søge hen til. DET LILLE PSYKRÅD...er de eneste permanente medlemmer af Psykrådet og fungerer som en arbejdsgruppe for Psykrådet. Psykrådssekretæren er ligeledes permanent medlem og er ansvarlig for mødeindkaldelse og udsendelse af dagsordener. Psykrådet er frem for alt en god mulighed for at møde andre studerende. Med venlig hilsen Det Lille Psykråd Amalie Andersen (Psykrådssektretær), Meimei Claudi Mikkelsen, Pernille Melander Thorsen, Anna Nørgaard, Anita Brun (Studienævnsrepræsentant) og Laurids Rye (Akademisk Råds repræsentant). Psykrådssekretæren kan kontaktes på: Beslutningerne sendes ofte videre til arbejde i Studienævnet, som er et forum bestående af 4 valgte studerende og 4 videnskabelige personaler fra instituttet, eller videre til universitetsplan på anden vis. Det sker dog også, at beslutningerne

15 Ruspjece Psykologi 13 Studienævnet Studienævnet (SN) har det overordnede ansvar for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi. SN består af fire VIP ere (Videnskabeligt Personale) og fire studerende (stud.), samt en suppleant. Studienævnets medlemmer (alfabetisk opstillet) er: Anne Smed Christensen (stud.) Anita Bruun (stud. psykrådsrepræsentant) Dorthe K. Thomsen (VIP) Helle Spindler (VIP, dispensationsudvalget) Lars Larsen (VIP - formand, områdestudienævnsmedlem, studieleder) Mimi Y. Mehlsen (VIP) Rasmus Zacho Malver (stud. næstformand, områdestudienævnsmedlem, dispensationsudvalget) Thorsten Iversen (stud. ankenævnsrepræsentant) Suppleant: Maria Sandal Byskov (stud.) I studienævnet træffes en lang række vigtige beslutninger, som vedrører dit studie. Studienævnets opgave består f.eks. i at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder bl.a. kvalitetssikre og kvalitetsudvikle. Det er således studienævnet, der i sidste ende bestemmer, hvilke eksamensformer som anvendes, og hvilke fag der udbydes. Endvidere er det studienævnet, der behandler eventuelle dispensationsansøgninger (ansøgning om afvigelser fra de almindelige regler på uddannelsen). Lige nu (forår/efterår 2013) arbejder studienævnet på en ny studieordning hvilke fag skal udbydes, og hvornår i uddannelsesforløbet skal de placeres? Inden for de seneste år, har studienævnet desuden taget initiativ til at forbedre det faglige studiemiljø ved, i efteråret 2012, at tilbyde alle førsteårsstuderende et gratis kursus, med henblik på at fremme forståelsen for, hvordan psykologifaglige færdigheder, kan anvendes i praksis. Endvidere er indført officielle og eksterne evalueringer af alle studenterinstruktorer for at kvalitetssikre holdundervisningen på instituttet. Det psykologiske studienævn er repræsenteret i områdestudienævnet ved BSS, der fungerer som et overordnet studienævn, hvor alle studienævn på BSS er repræsenteret. Områdestudienævnet diskuterer de tematikker, der kan være relevante på tværs af hovedområdets uddannelser. Vores tids studenterindflydelse kan vi i høj grad takke nogle psykologistuderende for, som i 1968 gjorde oprør mod professorvældet - og herved sørgede for, at de studerende fik en slags tillidsmænd/-kvinder til at være medbestemmende på professorernes gamle reelle myndighedsområde. Dette er blevet mere aktuelt end nogensinde, efter at Aarhus Universitets organisatoriske struktur er ændret, pga. fusioner med andre uddannelsesinstitutioner. Hvis du ønsker indsigt i de vigtige beslutninger, som bliver truffet i Studienævnet, så læs referater fra mødet på:

16 14 Ruspjece Psykologi studerende.au.dk/studier/fagportaler/ psykologi/undervisning-og-eksamen/studienaevnet/ eller kom til Psykrådsmøderne, hvor der altid vil være en studienævnsrepræsentant til stede. Psykrådet fungerer således som et diskussionsforum, hvorefter psykrådets ytringer bringes videre til studienævnet, der har beslutningsdygtigheden. Det psykologiske studienævn, Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i studienævnet, kan du henvende dig skriftligt hos studienævnssekretæren: Du kan også henvende dig til studienævnets næstformand (Rasmus Zacho Malver) eller de øvrige studentermedlemmer, der efter aftale med studielederen vil tage sagen med på dagsordenen. Velkommen på et studie i bevægelse. Studenterpræsten Studenterpræsten er et tilbud til studerende, der har brug for en fortrolig at tale med. Studenterpræsten er ansat af kirkeministeriet og har tavshedspligt. Al henvendelse er anonym og gratis. Samtalerne behøver ikke handle om religion, men om alt mellem himmel og jord. Det, den studerende kommer med, er i centrum for samtalerne. Det kan være præstations- og eksamensangst, sorg og modløshed, lavt selvværd, ensomhed, kærestesorg, usikkerhed og alle de andre ting, der kan være medvirkende til, at du ikke er rigtig glad. Kontakt studenterpræsten Jens Munk Nordre Ringgade 3, lok. 122 Telefon:

17 Ruspjece Psykologi 15 Rådgivnings- og støtteenheden Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) tilbyder rådgivning og støtte til studerende, som har en funktionsnedsættelse eller et særligt behov for støtte. RSE er for alle studerende på Aarhus Universitet (AU). Du kan få støtte, hvis du har: Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind) En psykisk lidelse En neurologisk lidelse En fysisk lidelse Anden sproglig baggrund end dansk Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende og vedkommendes specifikke studie-vanskelighed. Der skal være tale om varige lidelser, og man skal have formel dokumentation for sin funktionsnedsættelse fra speciallæge, psykolog eller psykiater. Ved læse-/skrivevanskeligheder foretager RSE test for ordblindhed. RSE yder støtte og rådgivning gennem hele studieforløbet og telefonisk rådgivning til alle, som ønsker oplysninger om Specialpædagogisk støtte. For nærmere information besøg RSE s hjemmeside: studerende.au.dk/rse eller ring på telefon: Studenterrådgivningen ved AU Psykologer, socialrådgivere og psykiatere hjælper dig gratis med at komme godt gennem dit studieliv. Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og behandling til studerende på lange og mellemlange videregående uddannelser. I Studenterrådgivningen kan du få samtaler med en psykolog, psykiater eller socialrådgiver med bspsykoterapeutisk efteruddannelse. Ring og få en tid til samtale, eller brug vores telefonrådgivning. Kontakt Rådgivnings- og støtteenheden Ryesgade 23, Århus C Telefon:

18 16 Ruspjece Psykologi AU Carreer Kom godt i gang med karrieren Bliv attraktiv over for en fremtidig arbejdsgiver ved allerede nu at fokusere på dine karrieremuligheder! Kom forbi AU Career, hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder og hvilke skridt, du kan tage allerede nu. Hos AU Career støtter, guider og hjælper vi dig til at blive forberedt på din fremtidige karriere. Vi tilbyder en lang række karriereorienterede arrangementer: du kan lære, hvordan du skriver en god ansøgning, deltage i karrieremesser, møde spændende virksomheder og organisationer i uformelle rammer, få relevante input til jobsamtalen og meget mere. VI TILBYDER: tæt kontakt til erhvervslivet individuel karriererådgivning spændende karrierearrangementer og messer en online job portal med studiejob, praktikpladser, projekter og fuldtidsstillinger (www. jobbank.au.dk) mentor og jobshadow programmer Kom forbi vores kontorer på Fuglesangs Allé, Bartholins Allé eller Campus Herning. Vi glæder os til at se dig! Husk at du ikke behøver have alle svarene, du kan bare kom forbi til en uformel snak og finde ud af, hvad vi kan gøre for dig. Læs mere om AU Career på: FOTO: LARS KRUSE, AU FOTO

19 Ruspjece Psykologi 17 Borgerservice Boligstøtte Kontakt borgerservice, bl.a. når du skal melde din flytning eller skifte læge. Opgaverne vedrørende boligstøtte er delt mellem Borgerservice og Boligstøttekontoret: (For borgerservice, se information til venstre.) Kontakt Borgerservice Rådhuset (tårnindgangen), Rådhuspladsen Aarhus C Telefon: Mail: Kontakt Boligstøttekontoret Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: Mail: UngdomsboligAarhus Hvis du mangler et sted at bo i Aarhus, kan næsten alle byens kollegie- og ungdomsboliger søges på UngdomsboligAarhus.dk Ønsker du at bo i en kollegie- eller ungdomsbolig, skal du søge den på UngdomsboligAarhus.dk Du kan søge cirka 9000 boliger fordelt på mere end 120 forskellige steder i Aarhus. Du bestemmer selv hvilke og hvor mange boliger, du vil søge. ciennitet, altså efter hvor lang tid du har stået på venteliste. UngdomsboligAarhus er et samarbejde mellem alle boligforeningerne i Aarhus, hvorved næsten alle kollegier og ungdomsboliger kan søges ét sted nemlig på UngdomsboligAarhus.dk. Det er Kollegiekontoret, som administrerer UngdomsboligAarhus.dk. Boligtyperne er alt lige fra gangkollegier med fælleskøkken, værelser hvor 2-4 deler køkken og et-værelseslejligheder. Er I to der søger sammen, er der også to-værelseslejligheder. Det er gratis at søge bolig hos UngdomsboligAarhus. INDSTILLINGSSYSTEMER Boligerne tildeles som udgangspunkt efter an- Kontakt UngdomsboligAarhus v/ Kollegiekontoret i Aarhus Nordhavnsgade 1, 1. th Aarhus C Tlf: Mail: Åbningstider: Man.-Ons Torsdag Fredag lukket

20 18 Ruspjece Psykologi Praktiske oplysninger om studiet Studiets A-Å AKADEMISKE KVARTER Når man skal til forelæsning på universitetet, begynder undervisningen først et kvarter efter mødetidspunktet. Hvis der står, at man skal møde kl. 10:00, vil undervisningen altså først begynde 10:15. BLACKBOARD BSS ONLINE LÆRINGS- SYSTEM Blackboard er et system til online kursushåndtering og læring, som giver ét fælles online samlingspunkt for undervisere og studerende. Systemet giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde, at sende og modtage beskeder, deling af dokumenter, samt mulighed for diskussioner studerende imellem og med undervisere uden for de skemalagte timer. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Blackboard ofte. DEN LUKKEDE Dette er centrum for det sociale sammenhold på PI i hverdagen. Her kan du slappe af, hyggesnakke, spille et spil bordfodbold og meget, meget mere. FESTUDVALGET Fuld Fontex arrangerer flere fester hvert semester - glæd jer! Der vil være fire fester i løbet af året: semesterstartsfest, julefest, fastelavnsfest og sommerfest. Du kan få flere informationer om Blackboard på: bss.au.dk/blackboard Du kan logge på Blackboard via: blackboard.au.dk (i begyndelsen af august) BOGKØB Bøgerne købes i Stakbogladen, der ligger på Nordre Ringgade 3. Der vil i løbet af rusugen blive sat tid af til at se Stakbogladen, så du skal derfor ikke købe bøger, før du starter. BUSSER Linje 1A, 12, 14, 18, 100 og 200 kører mellem banegården og Nobelparken. FORELÆSNINGER På psykologi foregår størstedelen af undervisningen som forelæsninger i forskellige auditorier i universitetsområdet. FREDAGSBAR På Psykologi bliver der afholdt fredagsbar hver fredag fra kl i samfundsfaglig kantine. Her er der rig mulighed for at puste ud efter en lang uges læsning. HOLDTIMER Ved optagelse på bacheloruddannelsen i Psykologi

Ruspjece Psykologi. Til nye kandidatstuderende sommerstart 2015

Ruspjece Psykologi. Til nye kandidatstuderende sommerstart 2015 Ruspjece Psykologi Til nye kandidatstuderende sommerstart 2015 1 Indhold Dekanens velkomst... 3 Psykrådets velkomst... 4 PSYKRÅDET DE STUDERENDES RÅD... 5 Studievejledningen... 6 Introduktion - forord

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

bacheloruddannelsen I matematik-økonomi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk

bacheloruddannelsen I matematik-økonomi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk stu die bacheloruddannelsen I matematik-økonomi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I matematik-økonomi Kolofon STUDIEHÅNDBOG FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 2012/13 Udgiver: Science

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle 1) Valg af dirigent Ditte 2) Valg af referent Mathilde 3) Godkendelse af referat fra sidste møde Tjek 4) Opsamling af to-do-liste: Opdateret 5) Punkter

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Der er blevet ryddet op i kontoret. Lampen er blevet smidt ud. Notits om udlånt AO-master (bach.) i skuffen. Der står ikke dato og navn på den, der

Der er blevet ryddet op i kontoret. Lampen er blevet smidt ud. Notits om udlånt AO-master (bach.) i skuffen. Der står ikke dato og navn på den, der Referat 1) Valg af dirigent Thorsten vælges. 2) Valg af referent Pernille Melander vælges. 3) Godkendelse af referat Junireferatet udsendes denne uge, og sendes til godkendelse 2/12. Oktober godkendes

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

STUDIESTART 2012 - 1 - Indholdsfortegnelse

STUDIESTART 2012 - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til studiet... 2 Studiemiljø... 2 Rusturen 2012... 3 Praktisk omkring rusturen... 3 Vigtige ting at have på plads inden studiestart... 5 Den første tid på universitetet...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET MENTOR/BUDDY GUIDE

AARHUS UNIVERSITET MENTOR/BUDDY GUIDE AU AARHUS UNIVERSITET MENTOR/BUDDY GUIDE 2 MENTOR/BUDDY-GUIDE Velkommen i mentor/buddy-gruppen!.... 3 Kerneaktiviteter... 4 Vigtig baggrundsviden.... 5 Før Ankomst... 5 Ankomsten... 6 Social introduktion...

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Kunsthistorie PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KUNSTHISTORIE INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET

Kunsthistorie PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KUNSTHISTORIE INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Kunsthistorie PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KUNSTHISTORIE INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN PÅ KUNSTHISTORIE 2014 Velkommen på Kunsthistorie! Velkommen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

INTROFORLØB PSYKOLOGI 2015

INTROFORLØB PSYKOLOGI 2015 INTROFORLØB PSYKOLOGI 2015 Velkommen til det fedeste studie Til de nye psykologistuderende på Syddansk Universitet Stort tillykke med optagelsen på psykologi! Vi håber, det er en drøm, der går i opfyldelse

Læs mere

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET

MENTORGUIDE M GENTOR MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET MENTORGUIDE 1 M GENTOR U IDE MENTORGUIDE (DK) AARHUS AU UNIVERSITET 2 MENTORGUIDE CHECKLISTE Good to know: Før ankomst... 3 Ankomsten Lejekontrakt og nøgle... 3 Afhentning og indkvartering... 3 4 Faglig

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE Velkommen i Studienævnet Studenterrådet ved RUC 03 04 06 08 10 INDHOLD Velkommen i Studienævnet Sådan får du indflydelse på din uddannelse Kom godt i gang STUDU De studerendes

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Studiehåndbog 2015-2016 Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Indholdsfortegnelse Velkommen til Dania Campus Viborg...3 Personalet i Viborg...4

Læs mere

åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding

åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding Designskolen Kolding Åbent Hus er for alle uddannelsessøgende og andre med interesse for designuddannelser. Arrangementet

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning Erhvervsakademi Sjælland Fronter brugervejledning Indhold Kom godt i gang med Fronter: De studerendes manual Intro... 2 Jeg har brug for hjælp!... 2 Hvordan kommer jeg på Fronter?... 2 Gør dig selv synlig

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere