Rushåndbog. Psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rushåndbog. Psykologi"

Transkript

1 Rushåndbog Psykologi 2013

2 ii Ruspjece Psykologi Indhold Dekanens velkomst...1 Russekretærernes velkomst...2 Introduktion...4 Undervisernes velkomst...5 Studievejledningen...8 IT-support...9 AU Library BSS...10 SU-kontoret...11 BSS Studieservice...11 Psykrådet Studienævnet Studenterpræsten Rådgivnings- og støtteenheden Studenterrådgivningen ved AU AU Carreer Borgerservice UngdomsboligAarhus Boligstøtte Praktiske oplysninger om studiet Nyttige links...20 IT på psykologi Code of conduct...23 Til Nordmenn fra Nordmann Til studerende med børn...25 Til pendlerstuderende...26 Foreninger...27 Den sociale kalender...40 Hytteturen...42 Hvor skal jeg møde første dag?...43 Program for rusugen

3 Ruspjece Psykologi 1 Dekanens velkomst Velkommen til Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Meget er sket på Aarhus Universitet i de seneste år. De stærke studiemiljøer på det tidligere Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet er blevet lagt sammen, og resultatet er blevet en endnu bredere og stærkere School of Business and Social Sciences, som kommer studerende, forskere og omverdenen til gavn. Ved at vælge at studere på School of Business and Social Sciences har I valgt et uddannelsessted, der er kendt for: Forskning og undervisning af høj international kvalitet At uddanne studerende med gode jobog indtjeningsmuligheder En klar international profil med mange internationale partnerinstitutioner og rigtig gode udvekslingsmuligheder Tætte relationer til erhvervslivet og samfundet, til gavn for både forskningen og undervisningen Som nye studerende på School of Business and Social Sciences får I også glæde af et nyt learning management system (LMS), som BSS i de seneste mange måneder har arbejdet på at få implementeret. Det nye LMS, Blackboard, er et digital systemplatform, der understøtter undervisning og læring og vil give undervisere nye muligheder for at tilrettelægge undervisningen og aktivere jer - de studerende, hvilket kan medvirke til en mere effektiv og dybdegående læring. En af de andre goder ved at læse på School of Business and Social Sciences er vores fantastiske nye studenterbygning, S-bygningen, der har til huse på Fuglesangs allé. Bygningen, der er enestående af sin art, er i høj grad indrettet for at tilgodese de studerendes behov. Her er serviceorganer, læsepladser, undervisningsrum, kantine, festlokaler, parkeringspladser osv., alt sammen sat ind i en fantastisk ramme af mursten med farvespil, glas, stål, sten og beton. Det er en meget funktionel bygning, som signalerer, at Aarhus Universitet og School of Business and Social Sciences erkender, at den slags enestående faciliteter er nødvendige for at tiltrække gode studerende til vore studier. Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden, og selv om arbejdsmarkedet er lidt presset i øjeblikket, er jeg overbevist om, at valget om at studere på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, vil ruste jer godt til fremtiden. Og hvis I vil være på forkant med arbejdsmarkedet, er I mere end velkomne til at gøre brug af de fantastiske karriereservices, som vi tilbyder til vores studerende gennem AU Career, BSS. Velkommen til et af de bedste uddannelsessteder i Europa. Velkommen til BSS! Svend Hylleberg Dekan, School of Business and Social Sciences

4 2 Ruspjece Psykologi Russekretærernes velkomst Tillykke med optagelsen på psykologistudiet! Du går en spændende tid i møde med nyt studie og nye medstuderende. Til at sørge for, at du får den perfekte start, er vi en flok glade tutorer, der siden maj har planlagt et fedt rusugeprogram, som vi glæder os utroligt meget til at præsentere for jer. Formålet med rusugen er at få rystet jer godt sammen, så du lærer dine medstuderende at kende, samtidig med, at du kan danne dig et billede af, hvordan det både fagligt og socialt er at læse på universitetet. Udover dine tutorer og medstuderende vil du også stifte bekendtskab med undervisere, repræsentanter fra diverse udvalg samt din kommende instruktor. SÆT DIT NORMALE LIV PÅ STANDBY I RUSUGEN Rusugen indebærer både arrangementer i løbet af dagen, men ligeledes tilbud om bar, musik, byture, konkurrencer og fest om aftenerne. Det er selvfølgelig et frivilligt tilbud at deltage i rusugen, men vi vil gerne opfordre dig på det kraftigste til at deltage så meget som muligt. Så tag fri fra arbejde, få fyldt køleskabet op og vask dit tøj inden rusugen går i gang, så du er klar til at opleve en uge, hvor du kan nyde starten på psykologiuddannelsen uden at have alt for mange andre ting i hovedet. GLEM BØGER OG LÆSNING I RUSUGEN Ro på! - Du kommer tids nok i gang med at læse, så fokuser på at lære dine medstuderende at kende og få et indblik i, hvad der venter dig. Du skal derfor heller ikke tage din computer med i rusugen, medmindre dine tutorer fortæller dig andet i løbet af ugen. HOLD TUNGEN LIGE I MUNDEN Gør dig klar til at blive bombarderet med informationer af både social, faglig og teknisk karakter. Du har nok også selv en masse spørgsmål og vi forhåbentligt en masse svar. Fortvivl ikke det vigtigste skal nok sidde fast, resten kommer af sig selv - ellers har du en evigt dejlig tutor, der nok skal hjælpe dig, også efter rusugen. ØKONOMI Du skal regne med, at du i løbet af rusugen bliver nødt til at tage tegnebogen op af lommen, hvis du vil være med til arrangementerne. Fællesspisning og pubcrawl koster ca. 150 kr. plus drikkevarer; fredagsfesten inkl. spisning koster ca. 130 kr. plus drikkevarer. Desuden koster hytteturen ( september) ca. 250 kr. i deltagergebyr. Du skal regne med, at beløbene opkræves allerede fra tirsdag, så medbring kontanter, da vi ikke i disse sammenhænge modtager dankort. Både i baren, kantinen og ved bogsalget kan der bruges dankort. KØB AF BØGER Når man læser på universitetet, skal man selv købe sine bøger. I skal dog ikke bruge bøgerne i rusugen, så I behøver derfor ikke være på forkant med dette. Universitetet har sin egen boghandel, Stakbogladen, som I vil blive introduceret til i

5 Ruspjece Psykologi 3 løbet af programmet (man kan alternativt købe bøger online, NB: vær opmærksom på evt. lang leveringstid). I 2012 kostede det ca kr. at købe bøger til 1. semester (inkl. leksikon). Foruden bøger så læser vi på psykologiuddannelsen en masse artikler, som bliver trykt i samarbejde med FAPIA (Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus). I løbet af rusugen vil der blive sat tid af til, at I både kan få set boghandlen og købe de kompendier, I skal bruge på 1. semester. Disse koster ca. 500 kr. Jeres tutorer informerer nærmere om dette mandag. FAGLIGT PÅ 1. SEMESTER Det første halve år modtager du undervisning i Social & Personlighedspsykologi (S&P), Psykologiens Filosofi & Videnskabsteori samt Studieintroduktion. Der er også planlagt to temaweekender i S&P, hvor der frivilligt er mulighed for at fordybe sig lidt mere i et emne. Sidste år var temaerne: selvet og kriminologi. De første fire semestre tilbydes du desuden at deltage i hjælpelærer-/instruktorundervisning 3 timer ugentligt (Arbejds- og Organisationspsykologi dog kun 1 time pr. uge). Din instruktor er en (eller to) ældre studerende, der fungerer som hjælpelærer og kan hjælpe dig til fagligt at falde til på studiet. SIDEFAGSSTUDERENDE 30 af jer nye vil være sidefagsstuderende og har således allerede studeret 2 år. Sidefaget er tilrettelagt således, at I følges ad med de hovedfagsstuderende. Derfor vil vi også råde jer 30 til at deltage i rusugen. Har du spørgsmål angående rusugearrangementet, er du velkommen til at henvende dig til tutorsekretærerne på mail-adressen: gmail.com Vi glæder os helt vildt til at byde jer velkommen! De bedste hilsner fra tutorsekretærene Sofie Bay & Aleksander Miller

6 4 Ruspjece Psykologi Introduktion forord til biblen Som kommende studerende på psykologiuddannelsen ved School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet har du uden tvivl en masse spørgsmål til, hvad der skal ske, når du begynder i slutningen af august. Ruspjecen er udarbejdet for at give dig så mange svar som muligt, inden du begynder. Der vil naturligvis stadig være spørgsmål, du må lade stå ubesvaret hen, men dem skulle du gerne få svar på i løbet af rusugen, som du i øvrigt kan læse mere om på de følgende sider. Du sidder højst sandsynligt begravet i pjecer og reklamer fra diverse studenterforeninger og deslige, alt sammen til stor forvirring. Læg dem væk for en tid, og koncentrer dig i første omgang om det, der står i denne pjece. Her vil du få et indtryk af, hvad det vil sige at være psykologistuderende. Pjecen er opbygget således, at du indledningsvis vil blive introduceret til, hvad der skal ske den næste tid - rusugen og undervisningen er de første og største milesten i enhver studerendes liv. Vi har gemt informationen om hytteturen og selve programmet for rusugen til de sidste sider i pjecen, således at de altid er nemme at finde og have ved hånden. Denne bibel kan altså (og bør) medbringes i selve rusugen, hvor den kan fungere som opslagsværk, skulle man glemme, hvornår det lige var, man skulle mødes igen eller lignende. Den næste sektion af pjecen har vi spækket med informationer om, hvor man søger hjælp med alt fra kærestesorger til opfyldning af sin printkonto. Herefter kommer en masse praktiske informationer samt informationer til sidefagsstuderende, fjernstuderende, udenlandske studerende og studerende med børn - denne del kan med fordel bruges som opslagsværk. De forskellige foreninger - alt fra fredagsbar over festudvalg til julerevy og studenterforening introduceres, inden der endelig bringes en oversigt over de sociale arrangementer, der finder sted på et typisk år for psykologistuderende. Du overvældes måske af alle de udvalg, tilbud, grupper og tiltag, som du bliver præsenteret for. Det kan være svært at vurdere, hvilke tilbud man vil benytte sig af, og hvad man skal engagere sig i. Men overblikket melder sig med tiden, og man begynder at forstå, at man er privilegeret at studere et sted med så mange muligheder. God fornøjelse! Redaktionen Det er i rusugen, at du vil stifte bekendtskab med Psykologisk Institut (PI), nogle af underviserne, dine tutorer, der er ældre studerende, samt dine medstuderende.

7 Ruspjece Psykologi 5 Undervisernes velkomst Første semester på Universitetet Kære nye generation psykologistuderende Mange slags folk byder jer indenfor i denne tid. Vi vil gøre det som nogle af de undervisere, I skal møde fra starten af jeres studium. Velkommen til universitetet, velkommen på psykologistudiet og velkommen på studiets første semester. På første semester skal I have tre fag, der sammen fungerer som byggestene på studiet og skal bidrage til, at I fra første færd får en fornemmelse af, hvad faget Psykologi som helhed går ud på. Jeres hovedfag vil være Social- og Personlighedspsykologi (SP). Og de to øvrige fag er Studieintroduktion (SI) og Psykologiens Filosofi (PF). FAGOMTALER Studieintroduktion Studieintroduktion består af tre elementer: Psykologiens historie Psykologiens metode Psykologien som integration Faget bestås ved en prøve i hvert element. Derudover vil Studieintroduktion også bevæge sig omkring psykologien som videnskab og universitetet som institution. Psykologiens Filosofi Psykologiens Filosofi skal ligesom Studieintroduktion medvirke til, at I fra starten af jeres studium får en begyndende mulighed for at gennemskue, hvilke basale tanke- og forståelsesformer, der ligger til grund for psykologisk videnskabelig forskning, indsigt og erkendelse. Social- og Personlighedspsykologi Social- og Personlighedspsykologi er som nævnt jeres hovedfag på 1. semester og det, der omfangsmæssigt fylder mest. Men det betyder ikke, at de andre fag er mindre vigtige. Det er vigtigt at komme godt fra start i alle tre fag. Social- og Personlighedspsykologi regnes som en almenpsykologisk disciplin, hvormed menes en disciplin, der handler om det almindelige, det generelle, det grundlæggende psykologiske. Derfor kaldes Social- og Personlighedspsykologi også en grunddisciplin. Det samme gør Kognitions- og Indlæringspsykologi (andet semester) og Udviklingspsykologi (tredje semester), som I også vil blive introduceret til ved studieintroduktionsundervisningen. Undervisningen i Social- og Personlighedspsykologi tilbydes dels som forelæsninger - med to indlagte temaweekender, som vi ikke skal komme nærmere ind på her - og dels som gruppeundervisning. På forelæsningerne vil I møde de fagligt ansvarlige for SP-grundkurset bestående af Henrik Høgh- Olesen, Jan Tønnesvang, Sarah van Mastrigt og Preben Bertelsen. Som universitetsansatte er vi ikke først og fremmest lærere, men forskere-der-også-underviser. Det er vigtigt for universitetsfolk at fremhæve denne rollekombination for at holde den fane højt, at hovedparten af al universitetsundervisning er og skal være

8 6 Ruspjece Psykologi forskningsbaseret. Hvad betyder så det? Ja, det spørgsmål må I gerne tage med jer gennem de næste mange år. Gruppeundervisningen varetages derimod af ældre psykologistuderende ansat som instruktorer. Den enkelte instruktor tilrettelægger selv undervisningen i dialog med sit hold. Der er tradition for, at holdet og instruktoren følges ad gennem studiets første tre semestre. Forelæsningerne er fagligt set den centrale del af undervisningen i både SP, SI og PF, og de er mastodontforetagender. Jeres årgang tæller over 200 indskrevne studerende, inklusive 30 sidefagsstuderende, og selv om ikke alle kommer fra gang til gang, bliver det til mere end hundrede studerende på den ene side af katederet og en enkelt underviser på den anden side. SLARAFFENLAND ELLER MARERIDT Sammenlignet med gymnasiet og lignende uddannelsessteder med 117 parallelt løbende fag får I nu tre fag, som I kan koncentrere jer om gennem et helt halvt år. Der er også kun to større eksamener (på SP og PF) i forbindelse med det første semester. Det kunne lyde som en fed tjans, især hvis man holder af at fordybe sig snarere end at sprede sig på mange forskellige aktiviteter. Men sådan vil det nu alligevel kun blive oplevet af de færreste! I vil sandsynligvis støde på en anden type reaktioner hos jer selv eller naboen: Hvorfor kan vi ikke få flere timer? Hvorfor er det hele så tørt og teoretisk, handler psykologien da ikke om levende mennesker? Hvorfor får man ikke lektier for fra gang til gang? Skal man virkelig huske alle de mange pensumsider? Hvorfor er der ingen, der kan give klar besked om, hvad man skal kunne til eksamen? Nå - før man ved af det, er semestret gået, og man synes kun, man nåede at kradse overfladen. Hvor ofte har vi ikke i forbindelse med januareksamen i Social - og Personlighedspsykologi hørt studerende sige: Det var først i forbindelse med eksamenslæsningen, at jeg begyndte at se de større linjer og forstå, hvad det hele handlede om - allerhelst ville jeg også bruge det næste halve år på SP. Sådan er det, når man for alvor skal tilegne sig kundskab. Og det er jo det, man skal på et universitet. Man skal fordybe sig, men man skal også videre til de næste fagområder. Man skal arbejde med fagets dele og fagets helhed, ikke i en jævnt fremadskridende progression, men i en spiralbevægelse. Man skal have en masse viden indenbords, men man skal også lære en metode til løbende at skaffe sig indblik og overblik både før og efter det punkt, hvor man formelt set er færdig med at være studerende. Russerne, de ældre studerende, underviserne, forskerne, psykologerne ude i praksis - alle er vi del af samme store kundskabsproces, blot befinder vi os i forskellige faser. Hvorfor er der så ustyrligt mange nye begreber, teorier og navne? Hvordan skal man nogensinde finde hoved og hale i alt dette? Hvorfor får man ikke bedre hjælp fra bøgerne og undervisningen? OVERGANG OG ANSVAR Tilbage til jeres situation lige nu. For mange vil starten på universitetet blive noget af et chok. En voldsom overgang, som tærer på selvtilliden. Man må tage sin tvivl alvorligt, for den første tid skal jo også bruges til at finde ud af, om man hører

9 Ruspjece Psykologi 7 hjemme her, og om det nu også er det fag og den fremtidige beskæftigelse, man skal bruge sit liv til. Kast jer ud i kaos. Tro på, at tingene gradvist vil samle sig. Lev med alle de løse ender i starten. Vid, at det ikke kan undgås at blive frustreret. Pas på ikke at tage for meget af skylden på jer selv, a la jeg duer heller ikke til noget, alle de andre er kloge, jeg er bare dum. Og pas såmænd også på med at kaste hele skylden på Psykologisk Institut og underviserne, ikk å! Læring og kundskabstilegnelse sker ikke lineært og additivt, men cirkulært og niveauforskudt. Det første niveau må nødvendigvis blive noget flimrende. Og hovedansvaret for at få det til at samle sig er jeres eget. Grib ansvaret, men tag også godt vare på jer selv. Vi ses Underviserne på grundkurset i Social- og Personlighedspsykologi WULFFMORGENTHALER WULFFMORGENTHALER

10 8 Ruspjece Psykologi Her får du hjælp Studievejledningen HVAD KAN DU BRUGE STUDIEVEJLEDNIN- GEN TIL? ALLE spørgsmål af studiemæssig, økonomisk, personlig og social art. Du kan bl.a. komme til os med studiemæssige spørgsmål vedrørende eksamen, SU, orlov, barsel, studieplanlægning, udlandsophold, dispensationer og når studiet er svært. Du kan også henvende dig med problemer af faglig eller social karakter, og de kan synes store eller små. Uanset størrelse og indhold giver vi gerne vejledning, støtte og opbakning til at hjælpe dig videre. Vi henviser også gerne til andre hjælpeinstanser, hvis der er behov for det. Kontakt os hellere én gang for meget end én gang for lidt, er vores erfaring. Vi er til for dig og for alle studerende på instituttets bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelse samt potentielle studerende. DET ER EN SÆRLIG GOD IDÉ AT KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN, HVIS... du bliver forsinket i studiet pga. sygdom, barsel, dumpede eksaminer etc. Her kan vi hjælpe med studieplanlægning, da flere fag skal tages i en bestemt rækkefølge, og flere fag kun kan tages på bestemte tidspunkter du vil søge dispensation, merit eller er interesseret i at tage fag på andre institutter du glemmer at tilmelde dig undervisning og eksamen du ønsker at klage over undervisning eller eksamen du overvejer at droppe ud. I nogle tilfælde er det ikke studievalget, der er noget galt med, men en række andre faktorer, som måske kan ændres du får stress og eksamens-/præstationsangst du har det svært med studiekammeraterne og det faglige niveau MEN lad være med at henvende dig, hvis du påtænker eller har snydt ved eksamen. Her har vi nemlig indberetningspligt! TAVSHEDSPLIGT Din henvendelse til studievejledningen kan være anonym, og vi har tavshedspligt overfor ALLE, dvs. mor og far, undervisere, instruktorer, studienævnet, studieadministrationen, studiekontoret, socialkontorer mm. Studievejlederne er ansat af Vejledning og studieinformation på School of Business and Social Sciences, men er udelukkende ansat til at støtte og hjælpe dig gennem studiet på en måde, som er tilfredsstillende for dig selvfølgelig inden for lovens rammer. HVEM ER STUDIEVEJLEDERNE? Vi er tre studievejledere på Psykologi; Lene Nannerup Kristensen Sofie Bjerring Antonsen og Jakob Eiríksson Vi er alle studerende på kandidatuddannelsen og kender derfor til studielivet på egen krop.

11 Ruspjece Psykologi 9 KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER Telefon: Mandag Onsdag og torsdag kl Personlig henvendelse: Mandag 9-12 Tirsdag, onsdag og torsdag Husk dog altid at tjekke vores hjemmeside: (studerende.au.dk/psykologi-studievejledning) hvor vi løbende opdaterer vores åbningstider, og skriver hvis vi holder lukket, fx pga. sygdom eller møder. du, at der er frit. Du er dog også altid velkommen til at stikke hovedet ind uden forudgående aftale. Mail: Studievejledningen har kontor i bygning 1350, lokale 125, 1. sal (lige ved siden af Den Lukkede ) Se mere på: studerende.au.dk/psykologi-studievejledning Tillykke med dit nye studium, og velkommen på Studievejledningen! Kom gerne forbi vores kontor efter aftale så ved Mvh. Lene, Sofie & Jakob FOTO: JESPER RAIS, AU FOTO IT-support Har du spørgsmål vedrørende it, så find hjælp online på studerende.au.dk/bsssupport/ Det er også muligt at kontakte it-supporten på mail eller på deres adresse. Kontaktoplysninger Bygning: 1322 Man-Fre: 08:00-16:00 Telefon:

12 10 Ruspjece Psykologi AU Library BSS Aarhus University Library ved School of Business and Social Sciences (Bartholins Allé og Fuglesangs Allé) byder dig velkommen som ny studerende ved Aarhus Universitet. Vi dækker fagene jura, psykologi, statskundskab, økonomi, marketing og organisation samt erhvervskommunikation og erhvervssprog.. Vi glæder os til at se dig på biblioteket, hvor du har adgang til en lang række faciliteter. Når du er oprettet som biblioteksbruger hos os, er du også oprettet som bruger ved de andre biblioteksenheder af AU Library (inkl. Statsbiblioteket). I åbningstiden er bibliotekets personale klar til at hjælpe og vejlede dig i forbindelse med informationssøgning, og du har også mulighed for at booke en bibliotekar på vores hjemmeside. Vi udbyder i løbet af studieåret en lang række kurser i informationssøgning og referencehåndtering. Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur samt en lang række databaser og tidsskrifter, som alle studerende ved Aarhus Universitet kan benytte. På biblioteket kan du finde semesterhylder, hvor der er opstillet bøger fra pensumlisten. Materialet er ikke til udlån men til kopiering eller brug på stedet. Du kan også læse dagens avis i vores café-område eller benytte dig af en af vores mange læsepladser. Der er mulighed for at printe og kopiere fra bibliotekets materialer, når du har oprettet en print/kopi konto. Se mere info på vores hjemmeside: library.au.dk Kontakt AU Library Bartholins Allé, bygning 1351 Tlf: Mail: Man-tor Fre Fuglesangs Allé, bygning 2623 Tlf: Mail: Se åbningstider på library.au.dk Uden for åbningstiderne kan du få adgang til biblioteket ved brug af dit studiekort som nøglekort.

13 Ruspjece Psykologi 11 SU-kontoret FOTO: SØREN KJELDGAARD. AU FOTO SU-kontoret hjælper dig, hvis du som studerende på Aarhus Universitet har brug for konkret hjælp til ansøgning eller ændring af din SU, eller hvis du i det hele taget har spørgsmål om din SU-situation. SU-kontoret kan kontaktes pr. telefon eller mail. Kontakt SU-kontoret Fredrik Nielsens Vej 5, bygn Tlf.: Mail: Web: studerende.au.dk/su BSS Studieservice BSS Studieservice er der, hvor du kan henvende dig vedrørende administrative ting omkring dit studium. Her kan du blandt andet få hjælp til: Aflevering af opgaver Aflevering af speciale Karakterudskrifter Midlertidigt studiekort Spørgsmål vedr. fag/eksamenstilmeldinger Vejledning i aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager Vejledning i brug af studieportalerne Vejledning til brug af Stads selvbetjening Vejledning til tilmelding af fag og eksamener Har du derimod brug for vejledning omkring dit studie, skal du kontakte studievejlederne ved dit studium. De kan også hjælpe dig med spørgsmål af social eller personlig karakter samt eventuelt henvise til mere professionel hjælp. Studievejledningen har tavshedspligt, så du kan have tillid til, at din henvendelse bliver behandlet i fortrolighed og med diskretion. Kontakt BSS Studieservice Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443 Tlf.: / Man-fre: kl & Mail: Web:

14 12 Ruspjece Psykologi Psykrådet Nu sidder du sikkert og tænker: Er der ikke noget elevråd på Psykologi? dét er der! Netop på universitetet er der al mulig grund til at kæmpe for sine rettigheder, det er der nemlig ikke så mange andre end en selv til at gøre. Psykrådet er forummet, hvor de studerendes rettigheder og interesser diskuteres og operationaliseres. Møderne foregår på tværs af semestrene, og man får information fra alle relevante afgreninger af instituttet og fakultetet. Møderne er månedlige, åbne for alle og alle har selvfølgelig en stemme i beslutningsprocesserne. Og så er der lækker guffeliguf. Der bliver altid reklameret for møderne, især på Facebook, hvor det specificeres, hvor møderne afholdes. Engagement er ikke bindende, så man deltager helt på egne præmisser og kommer bare, når man kan. Der er selvfølgelig fastlagt en dagsorden for møderne, men man er mere end velkommen til at komme med et punkt f.eks. hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af sine undervisere eller administrationen, eller synes der mangler noget i hverdagen. kan udfolde sig på studenterplan og f.eks. vedrøre faciliteterne i vores studenterrum, Den Lukkede. Vil du have indflydelse på universitetslivet, er det Psykrådet, du skal søge hen til. DET LILLE PSYKRÅD...er de eneste permanente medlemmer af Psykrådet og fungerer som en arbejdsgruppe for Psykrådet. Psykrådssekretæren er ligeledes permanent medlem og er ansvarlig for mødeindkaldelse og udsendelse af dagsordener. Psykrådet er frem for alt en god mulighed for at møde andre studerende. Med venlig hilsen Det Lille Psykråd Amalie Andersen (Psykrådssektretær), Meimei Claudi Mikkelsen, Pernille Melander Thorsen, Anna Nørgaard, Anita Brun (Studienævnsrepræsentant) og Laurids Rye (Akademisk Råds repræsentant). Psykrådssekretæren kan kontaktes på: Beslutningerne sendes ofte videre til arbejde i Studienævnet, som er et forum bestående af 4 valgte studerende og 4 videnskabelige personaler fra instituttet, eller videre til universitetsplan på anden vis. Det sker dog også, at beslutningerne

15 Ruspjece Psykologi 13 Studienævnet Studienævnet (SN) har det overordnede ansvar for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi. SN består af fire VIP ere (Videnskabeligt Personale) og fire studerende (stud.), samt en suppleant. Studienævnets medlemmer (alfabetisk opstillet) er: Anne Smed Christensen (stud.) Anita Bruun (stud. psykrådsrepræsentant) Dorthe K. Thomsen (VIP) Helle Spindler (VIP, dispensationsudvalget) Lars Larsen (VIP - formand, områdestudienævnsmedlem, studieleder) Mimi Y. Mehlsen (VIP) Rasmus Zacho Malver (stud. næstformand, områdestudienævnsmedlem, dispensationsudvalget) Thorsten Iversen (stud. ankenævnsrepræsentant) Suppleant: Maria Sandal Byskov (stud.) I studienævnet træffes en lang række vigtige beslutninger, som vedrører dit studie. Studienævnets opgave består f.eks. i at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder bl.a. kvalitetssikre og kvalitetsudvikle. Det er således studienævnet, der i sidste ende bestemmer, hvilke eksamensformer som anvendes, og hvilke fag der udbydes. Endvidere er det studienævnet, der behandler eventuelle dispensationsansøgninger (ansøgning om afvigelser fra de almindelige regler på uddannelsen). Lige nu (forår/efterår 2013) arbejder studienævnet på en ny studieordning hvilke fag skal udbydes, og hvornår i uddannelsesforløbet skal de placeres? Inden for de seneste år, har studienævnet desuden taget initiativ til at forbedre det faglige studiemiljø ved, i efteråret 2012, at tilbyde alle førsteårsstuderende et gratis kursus, med henblik på at fremme forståelsen for, hvordan psykologifaglige færdigheder, kan anvendes i praksis. Endvidere er indført officielle og eksterne evalueringer af alle studenterinstruktorer for at kvalitetssikre holdundervisningen på instituttet. Det psykologiske studienævn er repræsenteret i områdestudienævnet ved BSS, der fungerer som et overordnet studienævn, hvor alle studienævn på BSS er repræsenteret. Områdestudienævnet diskuterer de tematikker, der kan være relevante på tværs af hovedområdets uddannelser. Vores tids studenterindflydelse kan vi i høj grad takke nogle psykologistuderende for, som i 1968 gjorde oprør mod professorvældet - og herved sørgede for, at de studerende fik en slags tillidsmænd/-kvinder til at være medbestemmende på professorernes gamle reelle myndighedsområde. Dette er blevet mere aktuelt end nogensinde, efter at Aarhus Universitets organisatoriske struktur er ændret, pga. fusioner med andre uddannelsesinstitutioner. Hvis du ønsker indsigt i de vigtige beslutninger, som bliver truffet i Studienævnet, så læs referater fra mødet på:

16 14 Ruspjece Psykologi studerende.au.dk/studier/fagportaler/ psykologi/undervisning-og-eksamen/studienaevnet/ eller kom til Psykrådsmøderne, hvor der altid vil være en studienævnsrepræsentant til stede. Psykrådet fungerer således som et diskussionsforum, hvorefter psykrådets ytringer bringes videre til studienævnet, der har beslutningsdygtigheden. Det psykologiske studienævn, Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i studienævnet, kan du henvende dig skriftligt hos studienævnssekretæren: Du kan også henvende dig til studienævnets næstformand (Rasmus Zacho Malver) eller de øvrige studentermedlemmer, der efter aftale med studielederen vil tage sagen med på dagsordenen. Velkommen på et studie i bevægelse. Studenterpræsten Studenterpræsten er et tilbud til studerende, der har brug for en fortrolig at tale med. Studenterpræsten er ansat af kirkeministeriet og har tavshedspligt. Al henvendelse er anonym og gratis. Samtalerne behøver ikke handle om religion, men om alt mellem himmel og jord. Det, den studerende kommer med, er i centrum for samtalerne. Det kan være præstations- og eksamensangst, sorg og modløshed, lavt selvværd, ensomhed, kærestesorg, usikkerhed og alle de andre ting, der kan være medvirkende til, at du ikke er rigtig glad. Kontakt studenterpræsten Jens Munk Nordre Ringgade 3, lok. 122 Telefon:

17 Ruspjece Psykologi 15 Rådgivnings- og støtteenheden Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) tilbyder rådgivning og støtte til studerende, som har en funktionsnedsættelse eller et særligt behov for støtte. RSE er for alle studerende på Aarhus Universitet (AU). Du kan få støtte, hvis du har: Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind) En psykisk lidelse En neurologisk lidelse En fysisk lidelse Anden sproglig baggrund end dansk Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende og vedkommendes specifikke studie-vanskelighed. Der skal være tale om varige lidelser, og man skal have formel dokumentation for sin funktionsnedsættelse fra speciallæge, psykolog eller psykiater. Ved læse-/skrivevanskeligheder foretager RSE test for ordblindhed. RSE yder støtte og rådgivning gennem hele studieforløbet og telefonisk rådgivning til alle, som ønsker oplysninger om Specialpædagogisk støtte. For nærmere information besøg RSE s hjemmeside: studerende.au.dk/rse eller ring på telefon: Studenterrådgivningen ved AU Psykologer, socialrådgivere og psykiatere hjælper dig gratis med at komme godt gennem dit studieliv. Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og behandling til studerende på lange og mellemlange videregående uddannelser. I Studenterrådgivningen kan du få samtaler med en psykolog, psykiater eller socialrådgiver med bspsykoterapeutisk efteruddannelse. Ring og få en tid til samtale, eller brug vores telefonrådgivning. Kontakt Rådgivnings- og støtteenheden Ryesgade 23, Århus C Telefon:

18 16 Ruspjece Psykologi AU Carreer Kom godt i gang med karrieren Bliv attraktiv over for en fremtidig arbejdsgiver ved allerede nu at fokusere på dine karrieremuligheder! Kom forbi AU Career, hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder og hvilke skridt, du kan tage allerede nu. Hos AU Career støtter, guider og hjælper vi dig til at blive forberedt på din fremtidige karriere. Vi tilbyder en lang række karriereorienterede arrangementer: du kan lære, hvordan du skriver en god ansøgning, deltage i karrieremesser, møde spændende virksomheder og organisationer i uformelle rammer, få relevante input til jobsamtalen og meget mere. VI TILBYDER: tæt kontakt til erhvervslivet individuel karriererådgivning spændende karrierearrangementer og messer en online job portal med studiejob, praktikpladser, projekter og fuldtidsstillinger (www. jobbank.au.dk) mentor og jobshadow programmer Kom forbi vores kontorer på Fuglesangs Allé, Bartholins Allé eller Campus Herning. Vi glæder os til at se dig! Husk at du ikke behøver have alle svarene, du kan bare kom forbi til en uformel snak og finde ud af, hvad vi kan gøre for dig. Læs mere om AU Career på: FOTO: LARS KRUSE, AU FOTO

19 Ruspjece Psykologi 17 Borgerservice Boligstøtte Kontakt borgerservice, bl.a. når du skal melde din flytning eller skifte læge. Opgaverne vedrørende boligstøtte er delt mellem Borgerservice og Boligstøttekontoret: (For borgerservice, se information til venstre.) Kontakt Borgerservice Rådhuset (tårnindgangen), Rådhuspladsen Aarhus C Telefon: Mail: Kontakt Boligstøttekontoret Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: Mail: UngdomsboligAarhus Hvis du mangler et sted at bo i Aarhus, kan næsten alle byens kollegie- og ungdomsboliger søges på UngdomsboligAarhus.dk Ønsker du at bo i en kollegie- eller ungdomsbolig, skal du søge den på UngdomsboligAarhus.dk Du kan søge cirka 9000 boliger fordelt på mere end 120 forskellige steder i Aarhus. Du bestemmer selv hvilke og hvor mange boliger, du vil søge. ciennitet, altså efter hvor lang tid du har stået på venteliste. UngdomsboligAarhus er et samarbejde mellem alle boligforeningerne i Aarhus, hvorved næsten alle kollegier og ungdomsboliger kan søges ét sted nemlig på UngdomsboligAarhus.dk. Det er Kollegiekontoret, som administrerer UngdomsboligAarhus.dk. Boligtyperne er alt lige fra gangkollegier med fælleskøkken, værelser hvor 2-4 deler køkken og et-værelseslejligheder. Er I to der søger sammen, er der også to-værelseslejligheder. Det er gratis at søge bolig hos UngdomsboligAarhus. INDSTILLINGSSYSTEMER Boligerne tildeles som udgangspunkt efter an- Kontakt UngdomsboligAarhus v/ Kollegiekontoret i Aarhus Nordhavnsgade 1, 1. th Aarhus C Tlf: Mail: Åbningstider: Man.-Ons Torsdag Fredag lukket

20 18 Ruspjece Psykologi Praktiske oplysninger om studiet Studiets A-Å AKADEMISKE KVARTER Når man skal til forelæsning på universitetet, begynder undervisningen først et kvarter efter mødetidspunktet. Hvis der står, at man skal møde kl. 10:00, vil undervisningen altså først begynde 10:15. BLACKBOARD BSS ONLINE LÆRINGS- SYSTEM Blackboard er et system til online kursushåndtering og læring, som giver ét fælles online samlingspunkt for undervisere og studerende. Systemet giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde, at sende og modtage beskeder, deling af dokumenter, samt mulighed for diskussioner studerende imellem og med undervisere uden for de skemalagte timer. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Blackboard ofte. DEN LUKKEDE Dette er centrum for det sociale sammenhold på PI i hverdagen. Her kan du slappe af, hyggesnakke, spille et spil bordfodbold og meget, meget mere. FESTUDVALGET Fuld Fontex arrangerer flere fester hvert semester - glæd jer! Der vil være fire fester i løbet af året: semesterstartsfest, julefest, fastelavnsfest og sommerfest. Du kan få flere informationer om Blackboard på: bss.au.dk/blackboard Du kan logge på Blackboard via: blackboard.au.dk (i begyndelsen af august) BOGKØB Bøgerne købes i Stakbogladen, der ligger på Nordre Ringgade 3. Der vil i løbet af rusugen blive sat tid af til at se Stakbogladen, så du skal derfor ikke købe bøger, før du starter. BUSSER Linje 1A, 12, 14, 18, 100 og 200 kører mellem banegården og Nobelparken. FORELÆSNINGER På psykologi foregår størstedelen af undervisningen som forelæsninger i forskellige auditorier i universitetsområdet. FREDAGSBAR På Psykologi bliver der afholdt fredagsbar hver fredag fra kl i samfundsfaglig kantine. Her er der rig mulighed for at puste ud efter en lang uges læsning. HOLDTIMER Ved optagelse på bacheloruddannelsen i Psykologi

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC tudenter håndbog 2012 Næsten alt du skal vide før du starter på RUC Side 5: Side 15: Side 33: Side 41: Velkommen. Her byder RUC s rektor, Roskildes borgmester og Studenterrådet dig velkommen til universitet,

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud!

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud! 4 6 8 12 16 19 studenterrådet rektoratet studenterrådet studieliv interview bliv aktiv velkommen forvent det uventede en kick-ass love story ny i klassen hverdagens eksperter blandt slipsedyr studenterpolitik

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne RUS-TINGEN 2013 If history has taught us anything, we can use that information to destroy it En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne Udgivet for: Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund Redaktion

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 For de få rå, der er blevet lukket ind på Idræt og Sundhed anno 2015 Side 1 Rushåndbogen for Idræt og sundhed 2015. I redaktionen: Peter Sabro Mads J. Kristensen Nina Jesse

Læs mere

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere